Sunteți pe pagina 1din 1

Proces verbal de predare-primire

ncheiat astazi, _________________, intre:


______________________________________________________________________,
cu sediul in ________________________________, str. _________________________,
nr. _____________ nregistrata la Registrul Comerului sub nr. ________________, CIF
_____________________ reprezentata de: _________________________
Numit in continuare Vanzator:
Si:
societatea comerciala / persoana fizica _____________________________ , avand
CNP/CIF ______________________ adresa__________________________________
_______________________________________________________________________
Telefon____________________ numit in continuare Cumparator
Vanzatorul a preluat gratuit de la Cumparator urmatoarele echipamente IT considerate
DEEE (deseuri echipamente electrice si electronice) :

________________________________________________________________________

Am primit

Am predat

_____________

_______________

S-ar putea să vă placă și