Sunteți pe pagina 1din 1

Formular

DECLARATIE
Nr. inreg. _____________________________

Subsemnatul _______________________________________________________________________
(persoana juridica/persoana fizica)
cu domiciliul in ___________________________, str ___________________________, nr ______,
judetul/sectorul ______________________, in calitate de _________________________________ *)
la societatea comerciala _____________________________________________________________
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr _________________________
cod unic ____________________________, cu sediul social in
___________________________________________________________________________________
(adresa)
declar pe proprie raspundere ca unitatea de alimentatie publica situata in
_________________________________________________________________________________
(sediul unitatii)
Este de tipul ___________________________________, avand urmatoarele caracteristici functionale:
1. Total suprafata (mp) _______________________________________________, din care:
 De servire ___________________________________________
 De pregatire/predare___________________________________
 De depozitare_________________________________________
 Anexe-utilitati_________________________________________
(birouri, grupuri sanitare, vestiare, etc.)
2. Numarul locurilor pentru consumatori:
Din care:
Total, Saloane Terasa Gradina de vara

Data _________________ Semnatura agentului economic


si stampila societatii comerciale

__________________________

_______________________________
*) Patron, director, administrator

Pag. 1/1

S-ar putea să vă placă și