Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata ................................ cetean ................................., nascut la


data de ........................................., n localitatea ..........................................., domiciliat n
.......................,str. ............................ nr. ........, bloc ........, scara ........, etaj ......, ap. .......,
sector/jude ......................, posesor al .................., seria ............ nr. .................... eliberat
de .............................la data de ...................., CNP .......................................................,
Cunoscnd dispoziiile Codului penal cu privire

la falsul n declaraii, declar

pe proprie raspundere c ndeplinesc condiia de experien profesional minim pentru


domeniul/domeniile/subdomeniul/subdomeniile de autorizare solicitate prin cererea
nregistrat

la

Inspectoratul

Judeean

Construcii...................../Inspectoratul

Construcii Bucureti sub nr........................................, astfel:

Nr. Angajator/ Obiective de investiii


crt.

Perioada

Funcia deinut

Responsabiliti

Dau prezenta declaraie fiindu-mi necesara la Inspectoratul Judeean n Construcii


............/ Inspectoratul n Construcii Bucureti pentru nscrierea la examenul
de diriginte de antier.

Data

Semntura

.........................

........................

S-ar putea să vă placă și