Sunteți pe pagina 1din 9

FISA TEHNOLOGICA Realizare proiect de investitii

AUTOBAZA SC TURSIB SA,


Executarea lucrarilor de betonare IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE
UTILITATI.
Element: Fundatii

Pagina 1 din 9

Aprobat Avizat
Director Executiv R.T.E.
ing. Benedek Zakaria ing. Pascutiu Stefan

Executarea lucrarilor de betonare la fundatii

1. Lucrari pregatitoare
1.1 Asigurarea resurselor necesare:
- autoagitatoare
- vibratoare
- materiale de protectie pe timp friguros, arsita sau udare pe timp calduros
- personal calificat, instruit si suficient, betonisti
1.2 Asigurarea documentatiei de lucru necesare:
- proiectele de executie, procedura de lucru, PCCVI si formulare pentru inregistrari
1.3 Pregatirea drumurilor de acces la locul de turnare a betonului.
1.4 Curatarea cofrajelor, a armaturilor si a suprafetelor de beton turnate anterior ( unde e cazul)
prin suflare cu aer comprimat si mijloace manuale pana se asigura indepartarea partilor
desprinse, a ruginei, a noroiului sau a apei; suprafetele nu trebuie sa prezinte zone
necompactate sau segregate si trebuie sa aiba rugozitatea necesara asigurarii unei bune
legaturi intre cele doua betoane.
1.5 Asigurarea posibilitatilor de spalare a utilajelor de transport si punere in opera a betonului.
1.6 Asigurarea conditiilor de prelevare a probelor de beton la locul de punere in opera.
1.7 Verificarea functionarii utilajelor pentru transportul local si compactarea betonului.
1.8 Verificarea corespondentei cotelor cofrajelor, atat in plan orizontal cat si pe verticala, cu
cele din proiect.
1.9 In cazul fundatiilor se prevad masuri de dirijare a apelor.
1.10 Verificarea existentei masurilor pentru mentinerea formei cofrajelor si pentru asigurarea
etanseitatii lor.
1.11 Verificarea rezistentei si stabilitatii elementelor de sustinere existente si corecta montare si
fixare a sustinerilor, existenta penelor sau a altor dispozitive de decofrare.
1.12 Verificarea dispunerii corecte a armaturilor si corespondenta diametrelor si numarul lor cu
cele din proiect, solidarizarea armaturilor intre ele si existenta in numar suficient a
distantierilor.
FISA TEHNOLOGICA Realizare proiect de investitii
AUTOBAZA SC TURSIB SA,
Executarea lucrarilor de betonare IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE
UTILITATI.
Element: Fundatii

Pagina 2 din 9

1.13. Verificarea instalarii conform proiectului a pieselor ce vor ramane inglobate in beton sau care
servesc pentru crearea de goluri.

2. Aprobarea inceperii betonarii


2.1 Verificarea realizarii tuturor lucrarilor pregatitoare si aprobarea inceperii betonarii.
2.2 Lansarea comenzii de beton catre statia de betoane si laborator, cu precizarea clara a locului de
punere in opera, a tipului betonului: clasa, granula maxima, lucrabilitate.
2.3. Inainte de turnarea betonului trebuie verificata functionarea corecta a utilajelor de transport si
de compactare a betonului.
2.4. In urma efectuarii verificarilor si masuratorilor mentionate la punctual 1., se va proceda la
consemnarea celor constatate intr-un proces verbal de lucrari ascunse.

3. Transportul betonului
3.1 Transportul betoanelor:
cu tasare mai mare de 5 cm se face cu autoagitatoare
cu tasare mai mica sau egala cu 5 cm cu autobasculante cu bena, amenajate corespunzator.
3.2 Pe timp de arsita sau ploaie, in cazul transportului cu autobasculante pe distante mai mari de 3 km,
suprafata libera a betonului trebuie protejata, astfel incit sa se evite modificarea caracteristicilor
betonului urmare a modificarii continutului de apa.
3.3 Respectarea duratei maxime de transport, functie de compozitia betonului si conditiile atmosferice.
Pentru betoanele preparate fara aditivi intirzietori de priza si transportate cu autoagitatorul se
admit:
la temperatura amestecului de beton cuprinsa intre 10 30 0C:
o la cimenturile de clasa 32,5 - maxim 50 min.
o la cimenturile de clasa egala sau mai mare ca 42,5 - maxim 35 minute
la temperatura amestecului de beton mai mica de 10 0C:
o la cimenturile de clasa 32,5 - maxim 70 min.
o la cimenturile de clasa egala sau mai mare ca 42,5 - maxim 50 minute
3.4 In cazul transportului cu autobasculante, durata maxima se reduce cu 15 minute fata de cea stabilita
pentru transportul cu autoagitatorul.

4. Betonarea
FISA TEHNOLOGICA Realizare proiect de investitii
AUTOBAZA SC TURSIB SA,
Executarea lucrarilor de betonare IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE
UTILITATI.
Element: Fundatii

Pagina 3 din 9

4.1 Punerea in lucrare a betonului intr-un timp cit mai scurt de la aducerea lui la locul de turnare, fara
depasirea duratei maxime de transport.
4.2 Respectarea urmatoarelor reguli generale la turnarea betonului:
o udarea cu apa cu 2-3 ore inainte si imediat inainte de betonare a cofrajelor de lemn, a betonului
vechi care vor veni in contact cu betonul proaspat
o descarcarea betonului din masini in bene, pompe, benzi transportoare, jgheaburi sau direct in
lucrare
o inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 1,5 m
o turnarea betonului de la o inaltime mai mare de 1,5 m se va face prin tuburi alcatuite din tronsoane
de forma tronconica
o betonul se raspindeste uniform in lungul elementului, cu realizarea straturilor orizontale de
maximum 50 cm inaltime
o in nodurile cu armaturi dese se va urmari cu toata atentia umplerea completa a sectiunii, prin
indesarea laterala a betonului cu sipci sau vergele de otel, concomitent cu vibrarea lui ; in cazul in
care aceste masuri nu sunt eficiente, se vor crea posibilitati de acces lateral al betonului prin spatii
care sa permita patrunderea vibratorului
o turnarea unui nou strat de beton se face inainte de inceperea prizei betonului turnat in stratul
anterior
o urmarirea cu atentie a inglobarii complete a armaturii in beton, cu respectarea grosimii stratului
de acoperire in conformitate cu prevederile proiectului
o se interzice ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii sau asezarea pe armatura a
vibratorului
o urmarirea mentinerii pozitiilor initiale ale armaturii si cofrajelor
o betonarea se face continuu, pana la rosturile de lucru prevazute in proiect
o durata maxima admisa de intrerupere a betonarii nu trebuie sa depaseasca timpul de incepere a
prizei betonului (in lipsa unor determinari de laborator: 2 ore de la preparare in cazul cimenturilor
cu adaosuri si 1,5 ore de la preparare in cazul cimenturilor fara adaosuri)
o circulatia muncitorilor pe podine astfel rezemate incit sa nu modifice pozitia armaturii; se
interzice circulatia pe armaturi sau pe zonele de beton proaspat; instalarea podinelor pentru
circulatia muncitorilor si eventualele depozitari de materiale este permisa numai dupa 24 48 ore
de la turnarea betonului, functie de temperatura mediului si tipul de ciment utilizat
o in cazul in care s-a produs o intrerupere de betonare mai mare, reluarea turnarii este permisa
numai dupa pregatirea suprafetelor
o betonarea elementelor de fundatie din beton armat se va face pe un strat de egalizare

4.3 Betonarea fundatiilor se face respectind urmatoarele reguli suplimentare:


o executia fundatiilor nu poate sa inceapa daca nu s-a facut in prealabil controlul sapaturii de
fundatie
o fundatia se va executa, pa cat posibil, fara intrerupere pe distanta dintre doua rosturi de tasare, in
cazul cand aceasta conditie nu poate fi respectata se va avea in vedere:
FISA TEHNOLOGICA Realizare proiect de investitii
AUTOBAZA SC TURSIB SA,
Executarea lucrarilor de betonare IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE
UTILITATI.
Element: Fundatii

Pagina 4 din 9

in cazul in care rostul de lucru din fundatie nu poate fi evitat, acesta se va realiza vertical, la o
distanta de 1,00 m de marginea stalpului
suprafata rostului de lucru va fi perpendiculara pe axa fundatiei sicanata sau verticala pe toata
inaltimea
turnarea benzilor de fundatie se va face in straturi orizontale de 30-50 cm, iar suprapunerea
stratului urmator superior de betonare se va face obligatoriu inainte de inceperea prizei
cimentului din stratul inferior
nu se admit rosturi de turnare inclinate la fundatii, cuzineti, pungi de fundatie, betonarea si
vibrarea facandu-se fara intrerupere
nu se admit rosturi de lucru in fundatiile izolate sau sub zonele cu concentrari maxime de eforturi
la constructiile in care fundatiile sunt executate longitudinal se va urmari ca fiecare banda de
fundatie in parte sa fie turnata fara intrerupere, trecerea la banda urmatoare facandu-se dupa ce
turnarea benzii precedente a fost incheiata
reluarea turnarii se va face dupa pregatirea suprafetelor rosturilor
rostul de tasare se va face intr-un plan perpendicular pe talpa fundatiei, iar latimea sa pentru
constructii fundate pe terenuri obisnuite va fi de minimum 3 cm , iar pentru constructiile fundate
pe terenuri dificile latimea rostului se va lua potrivit prescriptiilor pentru fundare pe astfel de
terenuri
executarea rosturilor de tasare se va trata ca o lucrare ascunsa si se va receptiona de catre
reprezentantul beneficiarului, in timpul executiei sale, incheindu-se cu un process verbal de
lucrari ascunse
o inaintea turnarii cuzinetilor se vor verifica toate armaturile din punct de vedere al numarului de
bare, al pozitiei, formei, diametrului, lungimii, distantelor, etc., precum si a masurilor pentru
mentinerea verticalitatii mustatilor pentru peretii si stalpii subsolului. Se verifica, de asemenea,
cofrajele in privinta corespondentei ca pozitie si dimensiuni cu proiectul, daca au fost curatate si
corect pregatite, precum si dimensiunile stratului de acoperire, a carui grosime minima va fi :
- pentru fundatii cu strat de egalizare, la armaturile de la fata inferioara : 35 mm
- abaterile limita pentru dimensiunile startului de acoperire sunt de 10 mm
o rezultatele verificarilor, atat pantru armaturi, cat si pentru cofraje, vor si consemnate in procesele
verbale de lucrari ascuns, inchaiate intre beneficiar si executant
o cand betonul se toarna in sapaturi cu peretii nesprijiniti, acesta va umple bine tot volumul dintre
pereti. Daca unele prabusiri sau goluri in teren sunt prea mari, precum si in cazul sapaturilor adanci
taluzate sau sprijinite, se vor utiliza cofraje, tinand seama ca umplutura ulterioara cu pamant sa se
faca usor si sa permita compactarea lui

Betonarea va fi condusa nemijlocit de seful punctului de lucru. Acesta va fi permanent la


locul de turnare si va supraveghea comportarea si mentinerea pozitiei initiale a sustinerilor cofrajelor
si armaturilor si va lua masuri operative de remediere a oricaror deficiente constatate.

5. Betoane turnate prin pompare


FISA TEHNOLOGICA Realizare proiect de investitii
AUTOBAZA SC TURSIB SA,
Executarea lucrarilor de betonare IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE
UTILITATI.
Element: Fundatii

Pagina 5 din 9

5.1 Dimensiunea maxima a agregatelor va fi limitata la 1/3 din diametrul conductei de refulare.
5.2 Continutul de parti fine (ciment si fractiune 0 0,2 mm) trebuie sa fie minim 350 Kg/mc. Se
utilizeaza in mod obligatoriu aditivi plastifianti.
5.3 Inainte de inceperea betonarii, conductele de pompare se amorseaza cu lapte de ciment avind
compozitia: doua parti ciment si o parte apa.
5.4 La betonarea cu pompa se vor lua masuri astfel incit:
o procesul de pompare sa se desfasoare continuu, fara intreruperi
o inaltimea libera de cadere a betonului din conducta de refulare a pompei sa fie de maxim 0,5m
o grosimea stratului de beton sa fie de maxim 40 cm
o betonul sa fie bine compactat prin vibrare

6. Compactarea betonului
6.1 Personalul care efectueaza vibrarea betonului trebuie sa fie instruit in prealabil asupra modului de
utilizare al vibratorului si a procedeului pe care urmeaza sa-l aplice.
6.2 Compactarea betonului este obligatorie si se poate face:
o mecanic, prin vibrare
o manual (cu maiul, vertgele, sipci), in urmatoarele cazuri:
- cind introducerea in beton a vibratorului nu este posibila din cauza dimensiunilor sectiunii sau
dimensiunii armaturii si nu se poate aplica eficient vibrarea externa
- la defectarea vibratorului (se continua betonarea pana la pozitia corespunzatoare a unui rost)
- daca se prevede prin reglementari speciale (beton fluid, betoane monogranulare)
6.3 In timpul compactarii betonului proaspat se va avea grija sa se evite deplasarea si degradarea
armaturilor si/sau a cofrajelor.
6.4 Compactarea mecanica va fi realizata prin :
o vibrare interna cu vibratoare de interior (pervibrator)
6.5 Alegerea tipului de vibrator (marimea capului vibrator, forta perturbatoare si frecventa) se face
functie de dimensiunile elementului si de posibilitatile de introducere a capului vibrator (butelia)
printre barele de armatura.
6.6 Durata de vibrare optima este de 5 secunde pina la 30 secunde, functie de tasarea betonului si tipul
de vibrator utilizat. Semnele dupa care se recunoaste terminarea vibrarii sunt:
o betonul nu se mai taseaza
o suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa
o inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului
6.7 Timpul optim de vibrare se va stabili prin determinari de proba efectuate in opera la prima sarja de
beton care se compacteaza.
6.8 Grosimea stratului de beton turnat, inainte de compactare, trebuie sa fie de 1,1..1,35 mai mare
decit grosimea finala a stratului compactat, in functie de consistenta betonului.
FISA TEHNOLOGICA Realizare proiect de investitii
AUTOBAZA SC TURSIB SA,
Executarea lucrarilor de betonare IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE
UTILITATI.
Element: Fundatii

Pagina 6 din 9

6.9 La vibrarea cu vibrator de interior trebuie sa se aiba in vedere ca distanta intre 2 puncte succesive
de introducere a vibratorului sa fie de maxim 1 m, reducindu-se functie de:
o caracteristicile sectiunii si desimea armaturii
o grosimea stratului de beton supus vibrarii sa nu depaseasca din lungimea capului vibrator
(buteliei)
6.10 La compactarea unui nou strat, butelia trebuie sa patrunda 5 15 cm in stratul compactat
anterior.
6.11 Punctele de introducere a vibratorului vor fi situate la 1,52R , unde R este raza de actiune a
vibratorului.
6.12 Scoaterea vibratorului se face cat mai lent pentru a se evita formarea de goluri in punctele de
extragere.

7. Rosturi de lucru
7.1 In masura in care este posibil se vor evita rosturile de lucru, organizindu-se executia astfel incit
betonarea sa se faca fara intrerupere la nivelul respectiv sau intre 2 rosturi de dilatare.
7.2 Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate, acestea se stabilesc prin proiect. Numarul rosturilor
trebuie sa fie minim, deoarece au rezistenta la intindere si forfecare mai mica decit restul structurii.
7.3 Rosturile se realizeaza avind in vedere urmatoarele cerinte:
o in cazul in care rostul de lucru din fundatie nu poate fi evitat, acesta se va realiza vertical, la o
distanta de 1,00 m de marginea stalpului
o suprafata rostului de lucru va fi perpendiculara pe axa fundatiei sicanata sau vericala pe toata
inaltimea
o turnarea benzilor de fundatie se va face in straturi orizontale de 30-50 cm, iar suprapunerea
stratului urmator superior de betonare se va face obligatoriu inainte de inceperea prizei cimentului
din stratul inferior
o nu se admit rosturi de turnare inclinate la fundatii, cuzineti, pungi de fundatie, betonarea si vibrarea
facandu-se fara intrerupere
o nu se admit rosturi de lucru in fundatiile isolate sau sub zonele cu concentrari maxime de eforturi
o la constructiile in care fundatiile sunt executate longitudinal se va urmari ca fiecare banda de
fundatie in parte sa fie turnata fara intrerupere, trecerea la banda urmatoare facandu-se dupa ce
turnarea benzii precedente a fost incheiata
o reluarea turnarii se va face dupa pregatirea suprafetelor rosturilor
o rostul de tasare se va face intr-un plan perpendicular pe talpa fundatiei, iar latimea sa pentru
constructii fundate pe terenuri obisnuite va fi de minimum 3 cm , iar pentru constructiile fundate pe
terenuri dificile latimea rostului se va lua potrivit prescriptiilor pentru fundare pe astfel de terenuri
FISA TEHNOLOGICA Realizare proiect de investitii
AUTOBAZA SC TURSIB SA,
Executarea lucrarilor de betonare IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE
UTILITATI.
Element: Fundatii

Pagina 7 din 9

o executarea rosturilor de tasare se va trata ca o lucrare ascunsa si se va receptiona de catre


reprezentantul beneficiarului, in timpul executiei sale, incheindu-se cu un process verbal de lucrari
ascunse
o tratarea rosturilor de lucru:
- spalare cu jet de aer si apa sub presiune dupa sfirsitul prizei betonului (cca 5 ore de la betonare)
- inainte de betonare, suprafata rostului de lucru va fi bine curatata indepartindu-se betonul ce nu
a fost bine compactat si/sau se va freca cu peria de sarma pentru a indeparta pojghita de lapte de
ciment si orice alte impuritati, dupa care se va uda
- inaintea betonarii, betonul mai vechi trebuie sa fie saturat cu apa, dar zvantat

8. Tratarea betonului dupa turnare


8.1 Functie de tipul structurii si conditiile de mediu, suprafata betonului trebuie tratata si protejata, cat
mai curind dupa compactarea betonului.
8.2 Acoperirea cu materiale de protectie se va face de indata ce betonul a capatat o suficienta rezistenta
pentru ca materialul sa nu adere la suprafata acoperita.
8.3 Tratarea betonului este o masura de protectie impotriva uscarii premature datorita radiatiilor solare
si a vantului.
8.4 Protectia betonului este o masura de prevenire a efectelor:
o antrenarii pastei de ciment datorita ploii
o diferentelor mari de temperatura in interiorul betonului
o eventualelor socuri sau vibratii care ar putea duce la o eventuala diminuare a aderentei beton
armatura
8.5 Principalele metode de tratare/protectie sunt:
o mentinerea in cofraje
o acoperirea cu materiale de protectie mentinute in stare umeda
o stropirea cu apa minim 7 zile
o aplicarea de pelicule de protectie
8.6 Pe timp ploios, suprafetele de beton proaspat vor fi acoperite cu prelate sau foilii de polietilena,
atata timp cat prin caderea precipitatiilor exista pericolul antrenarii pastei de ciment.

9. Executarea lucrarilor de betonare pe timp friguros


9.1 La executarea pe timp friguros a betoanelor de orice fel este necesar sa se exercite un control
permanent si deosebit de exigent din partea conducatorului tehnic al lucrarii, delegatului CTC si al
beneficiarului si, oricand va fi nevoie, din partea proiectantului. In procesele verbale de lucrari
ascunse se vor mentiona masurile adoptate pentru protectia lucrarilor si constatarile privind
eficienta acestora.
9.2 La lucrarile executate monolit:
FISA TEHNOLOGICA Realizare proiect de investitii
AUTOBAZA SC TURSIB SA,
Executarea lucrarilor de betonare IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE
UTILITATI.
Element: Fundatii

Pagina 8 din 9

o cofrajele trebuie sa fie bine curatate de zapada si gheata. Se recomanda ca imediat inaintea turnarii
betonului sa se procedeze la curatarea finala prin intermediul unui jet de aer cald sau abur
o in ceea ce priveste sustinerile cofrajelor, se va acorda o atentie deosebita rezemarii lor, luandu-se
masurile corespunzatoare
o in functie de conditiile de temperature, suprafata expusa si forma elementelor, se va stabili tipul de
cofraj, modul de protejare ala acestuia cu materiale termoizolante sau de incalzire, precum si
modul de rezemare al sustinerilor
o depozitarea armaturilor se va face de preferinta in spatii acoperite, in lipsa unor asemenea spatii,
armaturile vor fi protejate astfel ca sa se evite caderea zapezii sau formarea ghetii pe suprafata
barelor. Barele acoperite de gheata vor fi curatate inainte de turnare, prin ciocnire cu un ciocan din
lemn
o se vor utiliza tipuri de ciment indicate pentru elemente supuse pe santier la tratament termic in
scopul accelerarii intaririi betonului
o se recomanda utilizarea la prepararea betoanelor a aditivilor plastifianti, acceleratori sau antigel, in
functie de particularitatile lucrarilor
o la stabilirea compozitiei betonului se va urmari adoptarea unei cantitati cat mai reduse de apa de
amestec
o este obligatorie compactarea tuturor betoanelor prin vibrare mecanica
o protejarea betonului dupa turnare trebuie sa asigure acestuia in continuare a temperaturii de minim
+5o C, pe toata perioada de intarire necesara pana la atingerea rezistentei minime de 50 daN/cmp
o suprafetele libere ale betonului vor fi protejate imediat dupa turnare prin acoperirea cu prelate, folii
de polietilena, saltele termoizolante, etc., astfel incat intre ele si beton sa ramana un strat de aer
stationar (neventilat) de 3-4 cm grosime
o decofarea se poate efectua numai dupa verificarea rezistentei pe probe de beton pastrate in aceleasi
conditii ca si elemental in cauza, si dupa examinarea atenta a calitatii betonului pe fetele laterale
ale pieselor turnate, efectuandu-se in acest scop unele decofrari partiale, de proba
o la transportul betonului se vor lua masuri pentru limitarea la minimum a pierderilor de caldura ale
betonului prin:
- evitarea distantelor mari de transport sau a stationarii pe traseu
- benele vor fi acoperite cu prelate

10. Executarea lucrarilor de betonare pe timp calduros


10.1 La turnarea betonului pet imp calduros executantul va lua toate masurile necesare respectarii
temperaturii maxime si protejarii corespunzatoare a betonului impotriva efectului evaporarii rapide
a apei din beton.
10.2 Se recomanda betonarea in timpul noptii.

11. Protectia mediului


FISA TEHNOLOGICA Realizare proiect de investitii
AUTOBAZA SC TURSIB SA,
Executarea lucrarilor de betonare IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE
UTILITATI.
Element: Fundatii

Pagina 9 din 9

11.1 Elaborarea unei conceptii si a unui program de constructie astfel incat sa se reduca la minim
impactul negativ asupra mediului.
11.2 Evitarea contaminarilor de orice fel a solului, apei , aerului din zona.
11.3 Selectarea, indepartarea corespunzatoare a oricaror deseuri de pe santier.
11.4 Utilizarea utilajelor moderne cu consum de combustibil redus si emisii reduse, si care sa
produca zgomot in limitele admise.

12. Sanatate si securitate in munca


12.1 Utilizarea echipamentului de lucru si de protectie corespunzator.
12.2 Instruirea personalului cu privire la constientizarea riscurilor care se expun conform evaluarii
de risc efectuate pentru aceste tipuri de lucrari.
12.3 Instruirea personalului si respectarea Normelor specifice de sanatate si securitate in munca
pentru aceste tipuri de lucrari( IP29, IP28, IP32, IP36, IP37, IP40, IP50).
12.4 Instruirea personalului cu privire la procedurile privind situatiile de urgenta.

13. Responsabilitati
Conducatorul punctului de lucru
Raspunde de aplicarea intocmai a prezentei proceduri, a documentatiei de executie si de intocmire
inregistrarilor de calitate; de instruirea intregului personal cu prevederile procedurii si a
documentatiei de executie .
Completeaza prezenta procedura ( daca este cazul ) cu anexa, conditiile specifice punctului de
lucru respectiv. Aceste completari vor fi aduse la cunostinta compartamentului AQ-CQ .
Responsabilul cu calitatea
Responsabilul cu calitatea pe lucrare verifica aplicarea intocmai a prezentei proceduri, a
proiectului de executie si de intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate.
Seful mecanizarii
Raspunde de buna functionare a sculelor si utilajelor ( pompe beton ,vibratoare , macarale etc.) .

14. Inregistrari
Se va intocmi/completa:
Proces verbal de receptie calitativa lucrari ce devin ascunse (cod F-PL_0005-03 rev. 1)
Condica pentru evidenta betoanelor turnate

Intocmit
Ing. Opris Sorin

S-ar putea să vă placă și