Sunteți pe pagina 1din 3

locuinta unifamiliala

parter locuinta colectiva

_a
P+2E+M

x
St
ra
da
Ta
rp
iu
lu
i_
80003
teren liber de construit
IMOBIL PROPUS
cad. 80004-C1
D+P+2E

-
EXISTINDERE
D+P+1E din care:

IMOBIL EXISTENT
cad. 80004-C2
parter
80007

TOTAL: (C1 + C2 + EXTINDERE)


LEGENDA:
- LIMIT PARCEL REGLEMENTAT
12 prin PUZ - Cad. 80004 - POT existent: 23.60%
11 - IMOBILE EXISTENTE - CUT existent: 0.77
- EXTINDERE IMOBIL C1 - POT propus: 33.60%
- IMOBIL IN STUDIU - CUT propus: 1.04
80004
- ALEI PIETONALE
10 1 - ALEI AUTO
INDICI COMPARATIVI, ADMIS / PROPUS:
Regim de inaltime admis in M1A: P+2E
9 - SPATIU VERDE
2 Regim de inaltime propus D+P+2E
-
POT maxim admis in M1A: POT max. = 35%
8 3 - VECINATATI POT rezultat pe parcela = 33.60%
7 4 - ACCESE AUTO / PIETONAL CUT maxim admis in M1A: : CUT max.= 1.2 ADC/mp
N - ACCESE IN IMOBIL CUT rezultat pe parcela =1,04
6 5 Suprafata spatiu verde minim admis= 30%
- Spatiu plantat
Suprafata spatiu verde propus= 30%
80005-C2
verificator
verificator/expert nume semnatura cerinta referat / expertiza nr. / data nr.
beneficiar:

80007-C1
Art id.
b i r o u d e a r h i t e c t u r a srl
80008-C2
TRS BISTRITA GOLD SRL
str.Lucian Blaga, nr.60A,
Proiect nr
251 / 22
proiect: Mun.Bistrita, jud. B-N
locuinta unifamiliala Piata UNIRII 7 . 0754 646 912 . 0743 828 227 . Bistrita . Romania
parter Intocmire PUZ in scopul extinderii si schimbarii de
Specificatie: Nume: Semnatura: Scara: destinatie din locuinta si anexa, in complex productie, Faza:
alimentatie publica si ap. in regim hotelier P.U.Z.
1:200 si montarepanouri fotovoltaice
sef proiect: arh. Ileana Luca str. Tarpiului, nr.5, Mun.Bistrita, jud. B-N
proiectat: arh. Ileana Luca Data: titlu plansa: Plansa nr.
intocmit: arh. Dacian Di Oct. 2022 PLAN DE SITUATIE - PROPUS A 03.

S-ar putea să vă placă și