Sunteți pe pagina 1din 52

BENEFICIAR CONTRACTOR

CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

STRADA PRELUNGIREA SACEL

COD B 2.1

Conducta canalizare P.V.C. DN 250mm, Lungime = XXXm;


Camine DN 1000 mm: x buc.;
Rcorduri PVC DN 160 mm: Lungime = xx m;

PARTE SCRISA

Nr. Denumirea Documentelor Nr. Pag. Pagini


crt.
2 Procese verbale
3 Faze determinante
4 Rapoarte de incercare
5 Atasamente
6 Documente de calitate

PARTE DESENATA

Nr. Denumirea Documentului Nr. Pag. Pagini


crt.

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
1 Borderou 12.2014 1 1
2 Proces verbal de predare amplasament 30.04.2014 1 2
3 Shita predare amplasament 30.04.2014 1 3
4 Proces verbal de trasare 1 12.05.2014 1 4
5 PVLA desfacere carosabil si sapatura
2 13.05.2014 1 5
tronson CRP 10 CRP 9
6 PVLA asternere nisip si montaj conducta
3 13.05.2014 1 6
tronson CRP 10 CRP 9
7 PVLA acoperire conducta si banda
4 13.05.2014 1 7
avertizoare tronson CRP 10 CRP 9
8 PVLA umpluturi tronson CRP 10 CRP 9 5 14.05.2014 1 8
9 PV etanseitatecamin CRP 10 6 28.05.2014 1 9
10 PV etanseitatecamin CRP 9 7 28.05.2014 1 10
11 PVRC camin CRP 10 8 28.05.2014 1 11
12 PVRC camin CRP 9 9 28.05.2014 1 12
13 PV etanseitate tronson CRP 10 CRP 9 10 28.05.2014 1 13
14 PVLA desfacere carosabil si sapatura
11 14.05.2014 1 14
tronson CRP 9 CRP 8
15 PVLA asternere nisip si montaj conducta
12 14.05.2014 1 15
tronson CRP 9 CRP 8
16 PVLA acoperire conducta si banda
13 14.05.2014 1 16
avertizoare tronson CRP 9 CRP 8
17 PVLA umpluturi tronson CRP 9 CRP 8 14 14.05.2014 1 17
18 PV etanseitate tronson tronson CRP 9
14.3 28.05.2014 1 18
CRP 8
19 PVLA desfacere carosabil si sapatura
15 02.06.2014 1 19
tronson CRP 8 CRP 7
20 PVLA asternere nisip si montaj conducta
16 03.06.2014 1 20
tronson CRP 8 CRP 7

PARTE SCRISA

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
21 PVLA acoperire conducta si banda
17 03.06.2014 1 21
avertizoare tronson CRP 8 CRP 7
22 PVLA umpluturi tronson CRP 8 CRP 7 18 04.06.2014 1 22
23 PV etanseitatecamin CRP 8 19 06.06.2014 1 23
24 PV etanseitatecamin CRP 7 20 06.06.2014 1 24
25 PVRC camin CRP8 21 06.06.2014 1 25
26 PVRC camin CRP7 22 06.06.2014 1 26
27 PV etanseitate tronson CRP 8 CRP 7 23 06.06.2014 1 27
28 PVLA desfacere carosabil si sapatura
24 19.05.2014 1 28
tronson CRP 10 CM400
29 PVLA asternere nisip si montaj conducta
25 20.05.2014 1 29
tronson CRP 10 CM400
30 PVLA acoperire conducta si banda
26 20.05.2014 1 30
avertizoare tronson CRP 10 CM400
31 PVLA umpluturi tronson CRP 10 CM400 27 20.05.2014 1 31
32 PV etanseitatecamin CM400 28 28.05.2014 1 32
33 PVRC camin CM400 29 28.05.2014 1 33
34 PV etanseitate tronson CRP 10 CM400 30 28.05.2014 1 34
35 PVLA desfacere carosabil si sapatura
31 21.05.2014 1 35
tronson CRP 10 CM416
36 PVLA asternere nisip si montaj conducta
32 22.05.2014 1 36
tronson CRP 10 CM416
37 PVLA acoperire conducta si banda
33 23.05.2014 1 37
avertizoare tronson CRP 10 CM416
38 PVLA umpluturi tronson CRP 10 CM416 34 24.06.2014 1 38
39 PV etanseitatecamin CM416 35 26.05.2014 1 39
40 PVRC camin CM416 36 26.05.2014 1 40
41 PV etanseitate tronson CRP 10 CM416 37 26.05.2014 1 41

PARTE SCRISA

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
42 PVLA desfacere carosabil si sapatura
38 26.05.2014 1 42
tronson CRP 9 CM398
43 PVLA asternere nisip si montaj conducta
39 26.05.2014 1 43
tronson tronson CRP 9 CM398
44 PVLA acoperire conducta si banda
avertizoare tronson tronson CRP 9 40 27.05.2014 1 44
CM398
45 PVLA umpluturi tronson tronson CRP 9
41 27.05.2014 1 45
CM398
46 PV etanseitatecamin CM398 42 28.05.2014 1 46
47 PVRC camin CM398 43 28.05.2014 1 47
48 PV etanseitate tronson tronson CRP 9
44 28.05.2014 1 48
CM398
49 PVLA desfacere carosabil si sapatura
45 28.05.2014 1 49
tronson CM398 CM 397
50 PVLA asternere nisip si montaj conducta
46 29.05.20144 1 50
tronson CM398 CM 397
51 PVLA acoperire conducta si banda
47 29.05.2014 1 51
avertizoare tronson CM398 CM 397
52 PVLA umpluturi tronson CM398 CM
48 29.05.2014 1 52
397
53 PV etanseitatecamin CM 397 49 30.05.2014 1 53
54 PVRC camin CM 397 50 30.05.2014 1 54
55 PV etanseitate tronson CM398 CM 397 51 30.05.2014 1 55
56 PVLA desfacere carosabil si sapatura
52 28.05.2014 1 56
tronson CM 397CM397
57 PVLA asternere nisip si montaj conducta
53 29.05.2014 1 57
tronson CM 397CM397
58 PVLA acoperire conducta si banda
54 29.05.2014 1 58
avertizoare tronson CM 397CM397

PARTE SCRISA

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
59 PVLA umpluturi tronson CM 397 CM
55 29.05.2014 1 59
397
60 PV etanseitatecamin CM 397 56 30.05.2014 1 60
61 PVRC camin CM 397 57 30.05.2014 1 61
62 PV etanseitate tronson CM 397 CM
58 30.05.2014 1 62
397
63 PVLA desfacere carosabil si sapatura
59 28.05.2014 1 63
tronson CM397 CM 396
64 PVLA asternere nisip si montaj tronson
60 29.05.2014 1 64
CM397 CM 396
65 PVLA acoperire conducta si banda
61 29.05.2014 1 65
avertizoare tronson CM397 CM 396
66 PVLA umpluturi tronson CM397 CM
62 29.05.2014 1 66
396
67 PV etanseitatecamin CM 396 63 30.05.2014 1 67
68 PVRC camin CM 396 64 30.05.2014 1 68
69 PV etanseitate tronson CM397 CM 396 65 30.05.2014 1 69
70 PVLA desfacere carosabil si sapatura
66 02.06.2014 1 70
tronson CRP8 CM 413
71 PVLA asternere nisip si montaj tronson
67 02.06.2014 1 71
CRP8 CM 413
72 PVLA acoperire conducta si banda
68 02.06.20141 1 72
avertizoare tronson CRP8 CM 413
73 PVLA umpluturi tronson CRP8 CM
69 03.06.2014 1 73
413
74 PV etanseitatecamin CM 413 70 03.06.2014 1 74
75 PVRC camin CM 413 71 03.06.2014 1 75
76 PV etanseitate tronson CRP8 CM 413 72 03.06.2014 1 76
77 PVLA desfacere carosabil si sapatura
73 02.06.2014 1 77
tronson CM398 CM 399
78 PVLA asternere nisip si montaj tronson
74 02.06.2014 1 78
CM398 CM 399
79 PVLA acoperire conducta si banda
75 03.06.2014 1 79
avertizoare tronson CM398 CM 399

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
80 80
PVLA Umplutura compactata cu mat. 76 1
selectat si balast CM398 - CM399 03,06,2014
81 PV Etanseitate CM 399 77 03,06,2014 81
82 PVRC Executie camin CM 399 78 03,06,2014 1 82
83 PV Etanseitate CM398 - CM 399 79 03,06,2014 1 83
84 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 84
80 1
tronson CM413 - CM415 02,06,2014
85 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 85
81 1
pozare conducta CM413 - CM415 03,06,2014
86 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 86
82 1
banda semnalizare CM413 - CM415 02,06,2014
87 PVLA Umplutura compactata cu mat. 87
83 1
selectat si balast CM413 - CM415 02,06,2014
88 PV Etanseitate CM 415 84 03,06,2014 1 88
89 PVRC Executie camin CM 415 85 03,06,2014 1 89
90 PV Etanseitate CM413 - CM415 86 03,06,2014 1 90
91 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 91
87 1
tronson CRP7 - CRP6 02,06,2014
92 92
PVLA Asternere pat pozare din nisip, 88 1
pozare conducta CRP7 - CRP6 02,06,2014
93 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 93
89 1
banda semnalizare CRP7 - CRP6 02,06,2014
94 PVLA Umplutura compactata cu mat. 94
90 1
selectat si balast CRP7 - CRP6 02,06,2014

PARTE SCRISA

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
95 PV Etanseitate CRP 6 91 03,06,2014 1 95
96 PVRC Executie camin CRP 6 92 03,06,2014 1 96
97 PV Etanseitate CRP7 - CRP6 93 03,06,2014 1 97
98 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 98
94 1
tronson CM413 - CM412 04,06,2014
99 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 99
95 1
pozare conducta CM413 - CM412 04,06,2014
100 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 100
96 1
banda semnalizare CM413 - CM412 04,06,2014
101 PVLA Umplutura compactata cu mat. 101
97 1
selectat si balast CM413 - CM412 04,06,2014
102 PV Etanseitate CM 412 98 03,06,2014 1 102
103 PVRC Executie camin CM 412 99 06,06,2014 1 103
104 PV Etanseitate CM413 - CM412 100 06,06,2014 1 104
105 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 105
101 1
tronson CM415 - CM414 04,06,2014
106 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 106
102 1
pozare conducta CM415 - CM414 04,06,2014
107 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 107
103 1
banda semnalizare CM415 - CM414 04,06,2014

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
108 PVLA Umplutura compactata cu mat. 108
104 1
selectat si balast CM415 - CM414 04,06,2014
109 PV Etanseitate CM 414 105 06,06,2014 1 109
110 PVRC Executie camin CM 414 106 06,06,2014 1 110
111 PV Etanseitate CM415 - CM414 107 06,06,2014 1 111
112 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 112
108 1
tronson CRP6 - CM410 04,06,2014

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

113 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 113


109 1
pozare conducta CRP6 - CM410 04,06,2014
114 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 114
110 1
banda semnalizare CRP6 - CM410 04,06,2014
115 PVLA Umplutura compactata cu mat. 115
111 1
selectat si balast CRP6 - CM410 04,06,2014
116 PV Etanseitate CM 410 112 05,06,2014 1 116
117 PVRC Executie camin CM 410 113 06,06,2014 1 117
118 PV Etanseitate CRP6 - CM410 114 06,06,2014 1 118
119 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 119
115 1
tronson CRP6 - CRP5 06,06,2014
120 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 120
116 1
pozare conductaCRP6 - CRP5 06,06,2014

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
121 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 121
117 1
banda semnalizare CRP6 - CRP5 07,06,2014
122 PVLA Umplutura compactata cu mat. 122
118 1
selectat si balast CRP6 - CRP5 08,06,2014
123 PV Etanseitate CRP5 119 10,06,2014 1 123
124 PVRC Executie camin CRP5 120 10,06,2014 1 124
125 PV Etanseitate CRP6 - CRP5 121 10,06,2014 1 125
126 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 126
122 1
tronson CRP3 - CM409 07,06,2014
127 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 127
123 1
pozare conducta CRP3 - CM409 07,06,2014
128 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 128
124 1
banda semnalizare CRP3 - CM409 07,06,2014
129 PVLA Umplutura compactata cu mat. 129
125 1
selectat si balast CRP3 - CM409 08,06,2014
130 PV Etanseitate CM409 126 10,06,2014 1 130
131 PVRC Executie camin CM409 127 10,06,2014 1 131
132 PV Etanseitate CRP3 - CM409 128 10,06,2014 1 132

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
133 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 133
129 1
tronson CM410 - CM411 08,06,2014
124 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 124
130 1
pozare conducta CM410 - CM411 08,06,2014
135 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 135
131 1
banda semnalizare CM410 - CM411 08,06,2014
136 PVLA Umplutura compactata cu mat. 136
132 1
selectat si balast CM410 - CM411 09,06,2014
137 PV Etanseitate CM411 133 10,06,2014 1 137
138 PVRC Executie camin CM411 134 10,06,2014 1 138
139 PV Etanseitate CM410 - CM411 135 10,06,2014 1 139
140 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 140
136 1
tronson CM411 - CM411` 09,06,2014
141 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 141
137 1
pozare conducta CM411 - CM411` 09,06,2014
142 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 142
138 1
banda semnalizare CM411 - CM411` 09,06,2014
143 PVLA Umplutura compactata cu mat. 143
139 1
selectat si balast CM411 - CM411` 09,06,2014

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
144 PVRC Executie camin CM411` 140 10,06,2014 1 144
145 PV Etanseitate CM411 - CM411` 141 10,06,2014 1 145
146 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 142 10,06,2014 1 146

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

tronson CRP5 - CRP4


147 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 147
143 1
pozare conducta CRP5 - CRP4 11,06,2014
148 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 148
144 1
banda semnalizare CRP5 - CRP4 11,06,2014
149 PVLA Umplutura compactata cu mat. 149
145 1
selectat si balast CRP5 - CRP4 11,06,2014
150 PV Etanseitate CRP4 146 11,06,2014 1 150
151 PVRC Executie camin CRP4 147 12,06,2014 1 151
152 PV Etanseitate CRP5 - CRP4 148 12,06,2014 1 152
153 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 153
149 1
tronson CRP4 - CM407 12,06,2014
154 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 154
150 1
pozare conducta CRP4 - CM407 10,06,2014
155 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 155
151 1
banda semnalizare CRP4 - CM407 10,06,2014

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
156 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 156
152 1
banda semnalizare CRP4 - CM407 10,06,2014
157 PVLA Umplutura compactata cu mat. 157
153 1
selectat si balast CRP4 - CM407 10,06,2014
158 PV Etanseitate CM407 154 12,06,2014 1 158
159 PVRC Executie camin CM407 155 12,06,2014 1 159
160 PV Etanseitate CRP4 - CM407 156 12,06,2014 1 160
161 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 161
157 1
tronson CRP4 - CRP3 13,06,2014
162 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 162
158 1
pozare conducta CRP4 - CRP3 13,06,2014
163 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 163
159 1
banda semnalizare CRP4 - CRP3 14,06,2014
164 PVLA Umplutura compactata cu mat. 164
160 1
selectat si balast CRP4 - CRP3 14,06,2014
165 PV Etanseitate CRP3 161 16,06,2014 1 165

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

166 PVRC Executie camin CRP3 162 16,06,2014 1 166


167 PV Etanseitate CRP4 - CRP3 163 15,06,2014 1 167

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
168 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 168
164 1
tronson CRP2 - CM406` 16,06,2014
169 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 169
165 1
pozare conducta CRP2 - CM406` 16,06,2014
170 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 170
166 1
banda semnalizare CRP2 - CM406` 16,06,2014
171 PVLA Umplutura compactata cu mat. 171
167 1
selectat si balast CRP2 - CM406` 16,06,2014
172 PV Etanseitate CM406` 168 17,06,2014 1 172
173 PVRC Executie camin CM406` 169 17,06,2014 1 173
174 PV Etanseitate CRP2 - CM406` 170 17,06,2014 1 174
175 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 175
171 1
tronson CRP2 - CRP3 17,06,2014
176 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 176
172 1
pozare conducta CRP2 - CRP3 17,06,2014
177 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 177
173 1
banda semnalizare CRP2 - CRP3 17,06,2014
178 PVLA Umplutura compactata cu mat. 178
174 1
selectat si balast CRP2 - CRP3 17,06,2014
179 PV Etanseitate CRP2 175 18,06,2014 1 179

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
180 PVRC Executie camin CRP2 176 18,06,2014 1 180
181 PV Etanseitate CRP2 - CRP3 177 18,06,2014 1 181
182 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 182
178 1
tronson CM406` - CM406 17,06,2014
183 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 183
179 1
pozare conducta CM406` - CM406 17,06,2014
184 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 184
180 1
banda semnalizare CM406` - CM406 17,06,2014
185 PVLA Umplutura compactata cu mat. 185
181 1
selectat si balast CM406` - CM406 17,06,2014
186 PV Etanseitate CM406 182 18,06,2014 1 186
187 PVRC Executie camin CM406 183 18,06,2014 1 187
188 PV Etanseitate CM406` - CM406 184 18,06,2014 1 188
189 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 189
185 1
tronson CRP2 - CM372` 19,06,2014
190 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 190
186 1
pozare conducta CRP2 - CM372` 19,06,2014
191 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 191
187 1
banda semnalizare CRP2 - CM372` 19,06,2014

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
192 PVLA Umplutura compactata cu mat. 192
188 1
selectat si balast CRP2 - CM372` 19,06,2014
193 PV Etanseitate CM372` 189 20,06,2014 1 193
194 PVRC Executie camin CM372` 190 20,06,2014 1 194
195 PV Etanseitate CRP2 - CM372` 191 20,06,2014 1 195
196 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 196
192 1
tronson CM406 - CM405 19,06,2014
197 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 197
193 1
pozare conducta CM406 - CM405 19,06,2014
198 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 198
194 1
banda semnalizare CM406 - CM405 19,06,2014

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

199 PVLA Umplutura compactata cu mat. 199


195 1
selectat si balast CM406 - CM405 19,06,2014
200 PV Etanseitate CM405 196 20,06,2014 1 200
201 PVRC Executie camin CM405 197 20,06,2014 1 201
202 PV Etanseitate CM406 - CM405 198 20,06,2014 1 202
203 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 203
199 1
tronson CM372` - CM372 25,06,2014

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
204 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 204
200 1
pozare conducta CM372` - CM372 25,06,2014
205 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 205
201 1
banda semnalizare CM372` - CM372 25,06,2014
206 PVLA Umplutura compactata cu mat. 206
202 1
selectat si balast CM372` - CM372 25,06,2014
207 PV Etanseitate CM372 203 26,06,2014 1 207
208 PVRC Executie camin CM372 204 26,06,2014 1 208
209 PV Etanseitate CM372` - CM372 205 26,06,2014 1 209
210 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 210
206 1
tronson CM372 - CM371 25,06,2014
211 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 211
207 1
pozare conducta CM372 - CM371 25,06,2014
212 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 212
208 1
banda semnalizare CM372 - CM371 25,06,2014
213 PVLA Umplutura compactata cu mat. 213
209 1
selectat si balast CM372 - CM371 25,06,2014
214 PV Etanseitate CM371 210 26,06,2014 1 214
215 PVRC Executie camin CM371 211 26,06,2014 1 215

PARTE SCRISA

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
216 PV Etanseitate CM372 - CM371 212 26,06,2014 1 216
217 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 217
213 1
tronson CM371 - CM370 27,06,2014
218 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 218
214 1
pozare conducta CM371 - CM370 27,06,2014
219 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 219
215 1
banda semnalizare CM371 - CM370 27,06,2014
220 PVLA Umplutura compactata cu mat. 220
216 1
selectat si balast CM371 - CM370 27,06,2014
221 PV Etanseitate CM370 217 28,06,2014 1 221
222 PVRC Executie camin CM370 218 28,06,2014 1 222
223 PV Etanseitate CM371 - CM370 219 28,06,2014 1 223
224 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 224
220 1
tronson CM370 - CM369 27,06,2014
225 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 225
221 1
pozare conducta CM370 - CM369 27,06,2014
226 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 226
222 1
banda semnalizare CM370 - CM369 27,06,2014
227 PVLA Umplutura compactata cu mat. 227
223 1
selectat si balast CM370 - CM369 27,06,2014

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
228 PV Etanseitate CM369 224 28,06,2014 1 228
229 PVRC Executie camin CM369 225 28,06,2014 1 229
230 PV Etanseitate CM370 - CM369 226 28,06,2014 1 230
231 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 231
227 1
tronson CRP7 - CM395 01,07,2014
232 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 232
228 1
pozare conducta CRP7 - CM395 01,07,2014

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

233 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 233


229 1
banda semnalizare CRP7 - CM395 01,07,2014
234 PVLA Umplutura compactata cu mat. 234
230 1
selectat si balast CRP7 - CM395 01,07,2014
235 PV Etanseitate CM395 231 02,07,2014 1 235
236 PVRC Executie camin CM395 232 02,07,2014 1 236
237 PV Etanseitate CRP7 - CM395 233 02,07,2014 1 237
238 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 238
234 1
tronson CRP5 - CM394 01,07,2014
239 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 239
235 1
pozare conducta CRP5 - CM394 01,07,2014

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
240 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 240
236 1
banda semnalizare CRP5 - CM394 01,07,2014
241 PVLA Umplutura compactata cu mat. 241
237 1
selectat si balast CRP5 - CM394 01,07,2014
242 PV Etanseitate CM394 238 02,07,2014 1 242
243 PVRC Executie camin CM394 239 02,07,2014 1 243
244 PV Etanseitate CRP5 - CM394 240 02,07,2014 1 244
245 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 245
241 1
tronson CM393 - CM394` 03,07,2014
246 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 246
242 1
pozare conducta CM393 - CM394` 03,07,2014
247 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 247
243 1
banda semnalizare CM393 - CM394` 03,07,2014
248 PVLA Umplutura compactata cu mat. 248
244 1
selectat si balast CM393 - CM394` 03,07,2014
249 PV Etanseitate CM393 245 04,07,2014 1 249
250 PVRC Executie camin CM393 246 04,07,2014 1 250
251 PV Etanseitate CM394` 247 04,07,2014 1 251

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
252 248/04,07,20 252
248 1
PVRC Executie camin CM394` 14
253 249/04,07,20 253
249 1
PV Etanseitate CM393 - CM394` 14
254 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 250/03,07,20 254
250 1
tronson CM394` - CM394 14
255 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 251/03,07,20 255
251 1
pozare conducta CM394` - CM394 14
256 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 252/03,07,20 256
252 1
banda semnalizare CM394` - CM394 14
257 PVLA Umplutura compactata cu mat. 253/03,07,20 257
253 1
selectat si balast CM394` - CM394 14
258 254/04,07,20 258
254 1
PV Etanseitate CM394` - CM394 14
259 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 255/03,07,20 259
255 1
tronson CM393 - CM392 14
260 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 256/03,07,20 260
256 1
pozare conducta CM393 - CM392 14
261 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 257/03,07,20 261
257 1
banda semnalizare CM393 - CM392 14
262 PVLA Umplutura compactata cu mat. 258/03,07,20 262
258 1
selectat si balast CM393 - CM392 14
263 259/04,07,20 263
259 1
PV Etanseitate CM392 14

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
264 PVRC Executie camin CM392 260 04,07,2014 1 264
265 PV Etanseitate CM393 - CM392 261 04,07,2014 1 265
266 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 266
262 1
tronson CRP3 - CRP3,1 07,07,2014
267 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 267
263 1
pozare conducta CRP3 - CRP3,1 07,07,2014
268 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 268
264 1
banda semnalizare CRP3 - CRP3,1 07,07,2014
269 PVLA Umplutura compactata cu mat. 269
265 1
selectat si balast CRP3 - CRP3,1 07,07,2014
270 PV Etanseitate CRP3,1 266 07,07,2014 1 270
271 PVRC Executie camin CRP3,1 267 07,07,2014 1 271
272 PV Etanseitate CRP3 - CRP3,1 268 08,07,2014 1 272
273 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 273
269 1
tronson CRP3,1 - CRP3,2 07,07,2014
274 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 274
270 1
pozare conducta CRP3,1 - CRP3,2 07,07,2014
275 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 275
271 1
banda semnalizare CRP3,1 - CRP3,2 07,07,2014

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
276 PVLA Umplutura compactata cu mat. 276
272 1
selectat si balast CRP3,1 - CRP3,2 07,07,2014
277 PV Etanseitate CRP3,2 273 08,07,2014 1 277
278 PVRC Executie camin CRP3,2 274 08,07,2014 1 278
279 PV Etanseitate CRP3,1 - CRP3,2 275 08,07,2014 1 279
280 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 280
276 1
tronson CRP3,2 - CRP3,3 09,07,2014
281 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 281
277 1
pozare conducta CRP3,2 - CRP3,3 09,07,2014
282 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 282
278 1
banda semnalizare CRP3,2 - CRP3,3 09,07,2014
283 PVLA Umplutura compactata cu mat. 283
279 1
selectat si balast CRP3,2 - CRP3,3 09,07,2014

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

284 PV Etanseitate CRP3,3 280 10,07,2014 1 284


285 PVRC Executie camin CRP3,3 281 10,07,2014 1 285
286 PV Etanseitate CRP3,2 - CRP3,3 282 10,07,2014 1 286
287 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 287
283 1
tronson CRP3,3 - CRP3,4 09,07,2014

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
288 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 288
284 1
pozare conducta CRP3,3 - CRP3,4 09,07,2014
289 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 289
285 1
banda semnalizare CRP3,3 - CRP3,4 09,07,2014
290 PVLA Umplutura compactata cu mat. 290
286 1
selectat si balast CRP3,3 - CRP3,4 09,07,2014
291 PV Etanseitate CRP3,4 287 10,07,2014 1 291
292 PVRC Executie camin CRP3,4 288 10,07,2014 1 292
293 PV Etanseitate CRP3,3 - CRP3,4 289 10,07,2014 1 293
294 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 294
290 1
tronson CRP3,4 - CRP3,5 11,07,2014
295 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 295
291 1
pozare conducta CRP3,4 - CRP3,5 11,07,2014
296 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 296
292 1
banda semnalizare CRP3,4 - CRP3,5 11,07,2014
297 PVLA Umplutura compactata cu mat. 297
293 1
selectat si balast CRP3,4 - CRP3,5 11,07,2014
298 PV Etanseitate CRP3,5 294 14,07,2014 1 298
299 PVRC Executie camin CRP3,5 295 14,07,2014 1 299

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
300 PV Etanseitate CRP3,4 - CRP3,5 296 14,07,2014 1 300
301 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 301
297 1
tronson CRP3,5 - CRP3,6 11,07,2014
302 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 302
298 1
pozare conducta CRP3,5 - CRP3,6 12,07,2014
303 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 303
299 1
banda semnalizare CRP3,5 - CRP3,6 12,07,2014
304 PVLA Umplutura compactata cu mat. 304
300 1
selectat si balast CRP3,5 - CRP3,6 13,07,2014
305 PV Etanseitate CRP3,6 301 14,07,2014 1 305
306 PVRC Executie camin CRP3,6 302 14,07,2014 1 306
307 PV Etanseitate CRP3,5 - CRP3,6 303 14,07,2014 1 307
308 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 308
304 1
tronson CRP3,6 - CRP3,6,1 15,07,2014
309 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 309
305 1
pozare conductaCRP3,6 - CRP3,6,1 15,07,2014
310 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 310
306 1
banda semnalizare CRP3,6 - CRP3,6,1 15,07,2014
311 PVLA Umplutura compactata cu mat. 311
307 1
selectat si balast CRP3,6 - CRP3,6,1 15,07,2014

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
312 PV Etanseitate CRP3,6,1 308 16,07,2014 1 312
313 PVRC Executie camin CRP3,6,1 309 16,07,2014 1 313
314 PV Etanseitate CRP3,6 - CRP3,6,1 310 16,07,2014 1 314
315 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 315
311 1
tronson CRP3,6,1 - CRP3,6,2 15,07,2014
316 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 316
312 1
pozare conducta CRP3,6,1 - CRP3,6,2 15,07,2014
317 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 313 15,07,2014 1 317

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

banda semnalizare CRP3,6,1 - CRP3,6,2


318 PVLA Umplutura compactata cu mat. 318
314 1
selectat si balast CRP3,6,1 - CRP3,6,2 15,07,2014
319 PV Etanseitate CRP3,6,2 315 16,07,2014 1 319
320 PVRC Executie camin CRP3,6,2 316 16,07,2014 1 320
321 PV Etanseitate CRP3,6,1 - CRP3,6,2 317 16,07,2014 1 321
322 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 322
318 1
tronson CRP3,6,2 - CRP3,6,3 17,07,2014
323 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 323
319 1
pozare conducta CRP3,6,2 - CRP3,6,3 17,07,2014

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
324 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 324
320 1
banda semnalizare CRP3,6,2 - CRP3,6,3 17,07,2014
325 PVLA Umplutura compactata cu mat. 325
321 1
selectat si balast CRP3,6,2 - CRP3,6,3 17,07,2014
326 PV Etanseitate CRP3,6,3 322 08,07,2014 1 326
327 PVRC Executie camin CRP3,6,3 323 18,07,2014 1 327
328 PV Etanseitate CRP3,6,2 - CRP3,6,3 324 18,07,2014 1 328
329 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 329
325 1
tronson CRP3,6,3 - CRP3,6,4 17,07,2014
330 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 330
326 1
pozare conducta CRP3,6,3 - CRP3,6,4 17,07,2014
331 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 331
327 1
banda semnalizare CRP3,6,3 - CRP3,6,4 17,07,2014
332 PVLA Umplutura compactata cu mat. 332
328 1
selectat si balast CRP3,6,3 - CRP3,6,4 17,07,2014
333 PV Etanseitate CRP3,6,4 329 18,07,2014 1 333
334 PVRC Executie camin CRP3,6,4 330 18,07,2014 1 334
335 PV Etanseitate CRP3,6,3 - CRP3,6,4 331 18,07,2014 1 335

PARTE SCRISA

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
336 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 336
332 1
tronson CRP3,6 - CRP3,7 21,07,2014
337 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 337
333 1
pozare conducta CRP3,6 - CRP3,7 21,07,2014
338 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 338
334 1
banda semnalizare CRP3,6 - CRP3,7 21,07,2014
339 PVLA Umplutura compactata cu mat. 339
335 1
selectat si balast CRP3,6 - CRP3,7 21,07,2014
340 PV Etanseitate CRP3,7 336 22,07,2014 1 340
341 PVRC Executie camin CRP3,7 337 22,07,2014 1 341
342 PV Etanseitate CRP3,6 - CRP3,7 338 22,07,2014 1 342
343 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 343
339 1
tronson CRP3,7 - CRP3,7,1 22,07,2014
344 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 344
340 1
pozare conducta CRP3,7 - CRP3,7,1 22,07,2014
345 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 345
341 1
banda semnalizare CRP3,7 - CRP3,7,1 22,07,2014
346 PVLA Umplutura compactata cu mat. 346
342 1
selectat si balast CRP3,7 - CRP3,7,1 21,07,2014
347 PV Etanseitate CRP3,7,1 343 24,07,2014 1 347

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
348 PVRC Executie camin CRP3,7,1 344 24,07,2014 1 348
349 PV Etanseitate CRP3,7 - CRP3,7,1 345 24,07,2014 1 349
350 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 350
346 1
tronson CRP3,7,1 - CRP3,7,2 25,07,2014
351 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 351
347 1
pozare conducta CRP3,7,1 - CRP3,7,2 25,07,2014
352 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 348 25,07,2014 1 352

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

banda semnalizare CRP3,7,1 - CRP3,7,2


353 PVLA Umplutura compactata cu mat. 353
349 1
selectat si balast CRP3,7,1 - CRP3,7,2 25,07,2014
354 PV Etanseitate CRP3,7,2 350 28,07,2014 1 354
355 PVRC Executie camin CRP3,7,2 351 28,07,2014 1 355
356 PV Etanseitate CRP3,7,1 - CRP3,7,2 352 28,07,2014 1 356
357 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 357
353 1
tronson CRP3,7,2 - CRP3,7,3 29,07,2014
358 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 358
354 1
pozare conducta CRP3,7,2 - CRP3,7,3 29,07,2014
359 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 359
355 1
banda semnalizare CRP3,7,2 - CRP3,7,3 29,07,2014

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
360 PVLA Umplutura compactata cu mat. 360
356 1
selectat si balast CRP3,7,2 - CRP3,7,3 30,07,2014
361 PV Etanseitate CRP3,7,3 357 30,07,2014 1 361
362 PVRC Executie camin CRP3,7,3 358 31,07,2014 1 362
363 PV Etanseitate CRP3,7,2 - CRP3,7,3 359 31,07,2014 1 363
364 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 364
360 1
tronson CRP14 - CM401 04,08,2014
365 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 365
361 1
pozare conducta CRP14 - CM401 04,08,2014
366 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 366
362 1
banda semnalizare CRP14 - CM401 04,08,2014
367 PVLA Umplutura compactata cu mat. 367
363 1
selectat si balast CRP14 - CM401 04,08,2014
368 PV Etanseitate CM401 366 05,08,2014 368
369 PVRC Executie camin CM401 367 05,08,2014 369
370 PV Etanseitate CRP14 - CM401 368 05,08,2014 370
371 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 371
369
tronson CM391 - CM392` 05,08,2014

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
372 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 372
370 1
pozare conductaCM391 - CM392` 05,08,2014
373 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 373
371 1
banda semnalizare CM391 - CM392` 05,08,2014
374 PVLA Umplutura compactata cu mat. 374
372 1
selectat si balast CM391 - CM392` 05,08,2014
375 PV Etanseitate CM391 373 07,08,2014 1 375
376 PVRC Executie camin CM391 374 07,08,2014 1 376
377 PV Etanseitate CM392` 375 07,08,2014 1 377
378 PVRC Executie camin CM392` 376 07,08,2014 1 378
379 PV Etanseitate CM391 - CM392` 377 07,08,2014 1 379
380 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 380
378 1
tronson CM392` - CM392 07,08,2014
381 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 381
379 1
pozare conducta CM392` - CM392 07,08,2014
382 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 382
380 1
banda semnalizare CM392` - CM392 07,08,2014
383 PVLA Umplutura compactata cu mat. 383
381 1
selectat si balast CM392` - CM392 07,08,2014

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
384 PV Etanseitate CM392 382 08,08,2014 1 384

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

385 PVRC Executie camin CM392 383 08,08,2014 1 385


386 PV EtanseitateCM392` - CM392 384 08,08,2014 1 386
387 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 387
385 1
tronson CRP2 - CM389 11,08,2014
388 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 388
386 1
pozare conducta CRP2 - CM389 07,08,2014
389 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 389
387 1
banda semnalizare CRP2 - CM389 07,08,2014
390 PVLA Umplutura compactata cu mat. 390
388 1
selectat si balast CRP2 - CM389 07,08,2014
391 PV Etanseitate CM389 389 08,08,2014 1 391
392 PVRC Executie camin CM389 390 08,08,2014 1 392
393 PV Etanseitate CRP2 - CM389 391 08,08,2014 1 393
394 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 394
392 1
tronson CM389` - CM372` 12,08,2014
395 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 395
393 1
pozare conducta CM389` - CM372` 13,08,2014

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
396 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 396
394 1
banda semnalizare CM389` - CM372` 13,08,2014
397 PVLA Umplutura compactata cu mat. 397
395 1
selectat si balast CM389` - CM372` 13,08,2014
398 PV Etanseitate CM389` 396 14,08,2014 1 398
399 PVRC Executie camin CM389` 397 14,08,2014 1 399
400 PV Etanseitate CM389` - CM372` 398 14,08,2014 1 400
401 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 401
399 1
tronson CM370 - CM403 14,08,2014
402 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 402
400 1
pozare conducta CM370 - CM403 14,08,2014
403 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 403
401 1
banda semnalizare CM370 - CM403 14,08,2014
404 PVLA Umplutura compactata cu mat. 404
402 1
selectat si balast CM370 - CM403 15,08,2014

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

405 PV Etanseitate CM403 403 15,08,2014 1 405


406 PVRC Executie camin CM403 404 15,08,2014 1 406
407 PV Etanseitate CM370 - CM403 405 15,08,2014 1 407

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
408 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 408
406 1
tronson CM403 - CM402 18,08,2014
409 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 409
407 1
pozare conducta CM403 - CM402 18,08,2014
410 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 410
408 1
banda semnalizare CM403 - CM402 18,08,2014
411 PVLA Umplutura compactata cu mat. 411
409 1
selectat si balast CM403 - CM402 19,08,2014
412 PV Etanseitate CM402 410 19,08,2014 1 412
413 PVRC Executie camin CM402 411 19,08,2014 1 413
414 PV Etanseitate CM403 - CM402 412 19,08,2014 1 414
415 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 415
413 1
tronson CM386 - CM385 20,08,2014
416 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 416
414 1
pozare conducta CM386 - CM385 21,08,2014
417 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 417
415 1
banda semnalizare CM386 - CM385 21,08,2014
418 PVLA Umplutura compactata cu mat. 418
416 1
selectat si balast CM386 - CM385 21,08,2014
419 PV Etanseitate CM385 417 21,08,2014 1 419

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
420 PVRC Executie camin CM385 418 21,08,2014 1 420
421 PV Etanseitate CM386 - CM385 419 21,08,2014 1 421
422 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 422
420 1
tronson CM370 - CM386 20,08,2014
423 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 423
421 1
pozare conducta CM370 - CM386 21,08,2014
424 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 424
422 1
banda semnalizare CM370 - CM386 21,08,2014
425 PVLA Umplutura compactata cu mat. 425
423 1
selectat si balast CM370 - CM386 21,08,2014
426 PV Etanseitate CM386 424 21,08,2014 1 426
427 PVRC Executie camin CM386 425 21,08,2014 1 427
428 PV Etanseitate CM370 - CM386 426 21,08,2014 1 428
429 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 429
428 1
tronson CM385 - CM384 21,08,2014
430 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 430
429 1
pozare conducta CM385 - CM384 21,08,2014
431 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 431
430 1
banda semnalizare CM385 - CM384 22,08,2014

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
432 PVLA Umplutura compactata cu mat. 432
431 1
selectat si balast CM385 - CM384 21,08,2014
433 PV Etanseitate CM384 432 22,08,2014 1 433
434 PVRC Executie camin CM384 433 22,08,2014 1 434
435 PV Etanseitate CM385 - CM384 434 22,08,2014 1 435
436 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 436
435 1
tronson CM384` - CM384 21,08,2014
437 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 437
436 1
pozare conducta CM384` - CM384 21,08,2014
438 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 438
437 1
banda semnalizare CM384` - CM384 22,08,2014

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

439 PVLA Umplutura compactata cu mat. 439


438 1
selectat si balast CM384` - CM384 22,08,2014
440 PV Etanseitate CM384` 439 22,08,2014 1 440
441 PVRC Executie camin CM384` 440 22,08,2014 1 441
442 PV Etanseitate CM384` - CM384 441 22,08,2014 1 442
443 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 443
442 1
tronson CM372 - CM388 01,08,2014

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
444 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 444
443 1
pozare conducta CM372 - CM388 01,09,2014
445 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 445
444 1
banda semnalizare CM372 - CM388 02,08,2014
446 PVLA Umplutura compactata cu mat. 446
445 1
selectat si balast CM372 - CM388 02,09,2014
447 PV Etanseitate CM388 446 03,09,2014 1 447
448 PVRC Executie camin CM388 447 03,09,2014 1 448
449 PV Etanseitate CM372 - CM388 448 03,09,2014 1 449
450 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 450
449 1
tronson CM388 - CM387 04,09,2014
451 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 451
450 1
pozare conducta CM388 - CM387 04,09,2014
452 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 452
451 1
banda semnalizare CM388 - CM387 04,09,2014
453 PVLA Umplutura compactata cu mat. 453
452 1
selectat si balast CM388 - CM387 04,09,2014
454 PV Etanseitate CM387 453 05,09,2014 1 454
455 PVRC Executie camin CM387 454 05,09,2014 1 455

PARTE SCRISA

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
456 PV Etanseitate CM388 - CM387 455 05,09,2014 1 456
457 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 457
456 1
tronson CM369 - CM403` 11,09,2014
458 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 458
457 1
pozare conducta CM369 - CM403` 11,09,2014
459 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 459
458 1
banda semnalizare CM369 - CM403` 11,09,2014
460 PVLA Umplutura compactata cu mat. 460
459 1
selectat si balast CM369 - CM403` 11,09,2014
461 PV Etanseitate CM403` 460 12,09,2014 1 461
462 PVRC Executie camin CM403` 461 12,09,2014 1 462
463 PV Etanseitate CM369 - CM403` 462 12,09,2014 1 463
464 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 464
463 1
tronson CRP3,7 - CRP3,8 15,09,2014
465 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 465
464 1
pozare conducta CRP3,7 - CRP3,8 15,09,2014
466 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 466
465 1
banda semnalizare CRP3,7 - CRP3,8 15,09,2014
467 PVLA Umplutura compactata cu mat. 467
466 1
selectat si balast CRP3,7 - CRP3,8 15,09,2014

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
468 PV Etanseitate CRP3,8 467 16,09,2014 1 468
469 PVRC Executie camin CRP3,8 468 16,09,2014 1 469
470 PV Etanseitate CRP3,7 - CRP3,8 469 16,09,2014 1 470
471 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 471
470 1
tronson CRP3,8 - CRP3,9 15,09,2014
472 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 472
471 1
pozare conducta CRP3,8 - CRP3,9 15,09,2014

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

473 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 473


472 1
banda semnalizare CRP3,8 - CRP3,9 15,09,2014
474 PVLA Umplutura compactata cu mat. 474
473 1
selectat si balast CRP3,8 - CRP3,9 15,09,2014
475 PV Etanseitate CRP3,9 474 15,09,2014 1 475
476 PVRC Executie camin CRP3,9 475 16,09,2014 1 476
477 PV Etanseitate CRP3,8 - CRP3,9 476 16,09,2014 1 477
478 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 478
477 1
tronson CM371 - CM404 08,09,2014
479 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 479
478 1
pozare conducta CM371 - CM404 08,09,2014

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
480 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 480
479 1
banda semnalizare CM371 - CM404 09,09,2014
481 PVLA Umplutura compactata cu mat. 481
480 1
selectat si balast CM371 - CM404 10,09,2014
482 PV Etanseitate CM404 481 10,09,2014 1 482
483 PVRC Executie camin CM404 482 10,09,2014 1 483
484 PV Etanseitate CM371 - CM404 483 10,09,2014 1 484
485 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 485
484 1
tronson CRP3,4 - CRP3,4,1 17,09,2014
486 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 486
485 1
pozare conducta CRP3,4 - CRP3,4,1 17,09,2014
487 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 487
486 1
banda semnalizare CRP3,4 - CRP3,4,1 17,09,2014
488 PVLA Umplutura compactata cu mat. 488
487 1
selectat si balast CRP3,4 - CRP3,4,1 18,09,2014
489 PV Etanseitate CRP3,4,1 488 18,09,2014 1 489
490 PVRC Executie camin CRP3,4,1 489 18,08,2014 1 490
491 PV Etanseitate CRP3,4 - CRP3,4,1 490 18,08,2014 1 491

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
492 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 492
491 1
tronson CRP3,4,1 - CRP3,4,2 17,09,2014
493 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 493
492 1
pozare conducta CRP3,4,1 - CRP3,4,2 17,09,2014
494 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 494
493 1
banda semnalizare CRP3,4,1 - CRP3,4,2 17,09,2014
495 PVLA Umplutura compactata cu mat. 495
494 1
selectat si balast CRP3,4,1 - CRP3,4,2 18,09,2014
496 PV Etanseitate CRP3,4,2 495 18,09,2014 1 496
497 PVRC Executie camin CRP3,4,2 496 18,09,2014 1 497
498 PV Etanseitate CRP3,4,1 - CRP3,4,2 497 18,09,2014 1 498
499 PVLA Desfacere carosabil si sapatura 499
498 1
tronson CRP3,4,2 - CRP3,4,3 17,09,2014
500 PVLA Asternere pat pozare din nisip, 500
499 1
pozare conducta CRP3,4,2 - CRP3,4,3 17,09,2014
501 PVLA Acoperire conducta cu nisip si 501
500 1
banda semnalizare CRP3,4,2 - CRP3,4,3 17,09,2014
502 PVLA Umplutura compactata cu mat. 502
501 1
selectat si balast CRP3,4,2 - CRP3,4,3 18,09,2014
503 PV Etanseitate CRP3,4,3 502 18,09,2014 1 503

PARTE SCRISA

PROCESE VERBALE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
504 PVRC Executie camin CRP3,4,3 503 18,09,2014 1 504
505 PV Etanseitate CRP3,4,2 - CRP3,4,3 504 18,09,2014 1 505

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

506 PVRC refacere sistem rutier din asfalt 505 02,10,2014 1 506
507 PVRC refacere sistem rutier din beton 506 02,10,2014 1 507
508 PVRC refacere sistem rutier din pamant 507 02,10,2014 1 508
509 PV aducere la starea initiala 423 09,10,2014 1 509

PARTE SCRISA

FAZE DETERMINANTE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
1 Borderou 12.2014 1 510
2 Proces verbal de faza determinanta 511-
35821 26.11.2013 1
512

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

PARTE SCRISA

RAPOARTE DE INCERCARE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
1 Borderou 12.2014 1 514
2 Raport de incercare balast tr. CRP 8 Cm
56 03.06.2014 1 515
413

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

3 Raport de incercare pamant tr. CRP 8 104/03.06.20


104 1 516
CM 413 14
4 Raport de incercare nisip tr. CRP 8 CM 103/03.06.20
103 1 517
413 14
5 Raport de incercare balast tr. CM 398 57/03.06.201
57 1 518
CM 399 4
6 Raport de incercare pamant tr. CM 398 106/03.06.20
106 1 519
CM 399 14
7 Raport de incercare nisip tr. CM 398 CM 105/03.06.20
105 1 520
399 14
8 Raport de incercare balast tr. CM 413 58/03.06.201
58 1 521
CM 415 4
9 Raport de incercare pamant tr. CM 413 108/03.06.20
108 1 522
CM 415 14
10 Raport de incercare nisip tr. CM 413 CM 107/03.06.20
107 1 523
415 14
11 Raport de incercare balast tr. CRP 7 CRP 59/03.06.201
59 1 524
6 4
12 Raport de incercare pamant tr. CRP 7 110/03.06.20
110 1 525
CRP 6 14
13 Raport de incercare nisip tr. CRP 7 CRP 109/03.06.20
109 1 526
6 14
14 Raport de incercare balast tr. CM 413 60/06.06.201
60 1 527
CM 412 4
15 Raport de incercare pamant tr. CM 413 112/06.06.20
112 1 528
CM 412 14
16 Raport de incercare nisip tr. CM 413 CM 111/06.06.20
111 1 529
412 14
17 Raport de incercare balast tr. CM 415 61/06.06.201
61 1 530
CM 414 4
18 Raport de incercare pamant tr. CM 415 114/06.06.20
114 1 531
CM 414 14

PARTE SCRISA

RAPOARTE DE INCERCARE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

19 Raport de incercare nisip tr. CM 415 CM 113/06.06.20


113 1 532
414 14
20 Raport de incercare balast tr. CRP 6 CM 62/06.06.201
62 1 533
410 4
21 Raport de incercare pamant tr. CRP 6 116/06.06.20
116 1 534
CM 410 14
22 Raport de incercare nisip tr. CRP 6 CM 115/06.06.20
115 1 535
410 14
23 Raport de incercare balast tr. CRP 6 CRP 63/10.06.201
63 1 536
5 4
24 Raport de incercare pamant tr. CRP 6 118/10.06.20
118 1 537
CRP 5 14
25 Raport de incercare nisip tr. CRP 6 CRP 117/10.06.20
117 1 538
5 14
26 Raport de incercare balast tr. CRP 3 CM 64/10.06.201
64 1 539
409 4
27 Raport de incercare pamant tr. CRP 3 120/10.06.20
120 1 540
CM 409 14
28 Raport de incercare nisip tr. CRP 3 CM 119/10.06.20
119 1 541
409 14
29 Raport de incercare balast tr. CM 410 65/10.06.201
65 1 542
CM 411 4
30 Raport de incercare pamant tr. CM 410 122/10.06.20
122 1 543
CM 411 14
31 Raport de incercare nisip tr. CM 410 CM 121/10.06.20
121 1 543
411 14
32 Raport de incercare balast tr. CM 411 66/10.06.201
66 1 544
CM 411' 4
33 Raport de incercare pamant tr. CM 411 124/10.06.20
124 1 545
CM 411' 14
34 Raport de incercare nisip tr. CM 411 CM 123/10.06.20
123 1 546
411' 14
35 Raport de incercare balast tr. CRP 5 CRP 67/12.06.201
67 1 547
4 4
36 Raport de incercare pamant tr. CRP 5 126/12.06.20
126 1 548
CRP 4 14
37 Raport de incercare nisip tr. CRP 5 CRP 125/12.06.20
125 1 549
4 14
38 Raport de incercare balast tr. CRP 4 CM 68/12.06.201
68 1 550
407 4
39 Raport de incercare pamant tr. CRP 4 128/12.06.20
128 1 551
CM 407 14
40 Raport de incercare nisip tr. CRP 4 CM 127/12.06.20
127 1 552
407 14
41 Raport de incercare balast tr. CRP 4 CRP 69 69/17.06.201 1 553

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

3 4
42 Raport de incercare pamant tr. CRP 4 130/17.06.20
130 1 554
CRP 3 14
43 Raport de incercare nisip tr. CRP 4 CRP 129/17.06.20
129 1 555
3 14
44 Raport de incercare balast tr. CRP 2 CM 70/17.06.201
70 1 556
406' 4
45 Raport de incercare pamant tr. CRP 2 132/17.06.20
132 1 557
CM 406' 14
46 Raport de incercare nisip tr. CRP 2 CM 131/17.06.20
131 1 558
406' 14
47 Raport de incercare balast tr. CRP 3 CRP 71/18.06.201
71 1 559
2 4
48 Raport de incercare pamant tr. CRP 3 134/18.06.20
134 1 560
CRP 2 14
49 Raport de incercare nisip tr. CRP 3 CRP 133/18.06.20
133 1 561
2 14
50 Raport de incercare balast tr. CM 406' 72/18.06.201
72 1 562
CM 406 4
51 Raport de incercare pamant tr. CM 406' 136/18.06.20
136 1 563
CM 406 14

PARTE SCRISA

RAPOARTE DE INCERCARE

52 Raport de incercare nisip tr. CM 406' CM 135/18.06.20


135 1 564
406 14
53 Raport de incercare balast tr. CRP 2 CM 73/20.06.201
73 1 565
372' 4
54 Raport de incercare pamant tr. CRP 2 138/20.06.20
138 1 566
CM 372' 14
55 Raport de incercare nisip tr. CRP 2 CM 137/20.06.20
137 1 567
372' 14
56 Raport de incercare balast tr. CM 406 74/20.06.201
74 1 568
CM 405 4
57 Raport de incercare pamant tr. CM 406 140/20.06.20
140 1 569
CM 405 14
58 Raport de incercare nisip tr. CM 406 CM 139/20.06.20
139 1 570
405 14
59 Raport de incercare balast tr. CM 372' 75 75/26.06.201 1 571

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

CM 372 4
60 Raport de incercare pamant tr. CM 372' 142/2606.20
142 1 572
CM 372 14
61 Raport de incercare nisip tr. CM 372' CM 141/26.06.20
141 1 573
372 14
62 Raport de incercare balast tr. CM 372 76/26.06.201
76 1 574
CM 371 4
63 Raport de incercare pamant tr. CM 372 144/26.06.20
144 1 575
CM 371 14
64 Raport de incercare nisip tr. CM 372 CM 143/26.06.20
143 1 576
371 14
65 Raport de incercare balast tr. CM 371 77/28.06.201
77 1 577
CM 370 4
66 Raport de incercare pamant tr. CM 371 146/28.06.20
146 1 578
CM 370 14
67 Raport de incercare nisip tr. CM 371 CM 145/28.06.20
145 1 579
370 14
68 Raport de incercare balast tr. CM 370 78/28.06.201
78 1 580
CM 369 4
69 Raport de incercare pamant tr. CM 370 148/28.06.20
148 1 581
CM 369 14
70 Raport de incercare nisip tr. CM 370 CM 147/28.06.20
147 1 582
369 14
71 Raport de incercare balast tr. CRP 7 CM 80/02.07.201
80 1 583
395 4
72 Raport de incercare pamant tr. CRP 7 CM 152/02.07.20
152 1 584
395 14
73 Raport de incercare nisip tr. CRP 7 CM 151/02.07.20
151 1 585
395 14
74 Raport de incercare balast tr. CRP 5 CM 81/02.07.201
81 1 586
394 4
75 Raport de incercare pamant tr. CRP 5 CM 154/02.07.20
154 1 587
394 14
76 Raport de incercare nisip tr. CRP 5 CM 153/02.07.20
153 1 588
394 14
77 Raport de incercare balast tr. CM 394' 83/04.07.201
83 1 589
CM 393 4
78 Raport de incercare pamant tr. CM 394' 158/04.07.20
158 1 590
CM 393 14
79 Raport de incercare nisip tr. CM 394' CM 157/04.07.20
157 1 591
393 14
80 Raport de incercare balast tr. CM 394 82/04.07.201
82 1 592
CM 394' 4
81 Raport de incercare pamant tr. CM 394 156/04.07.20
156 1 593
CM 394' 14

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

82 Raport de incercare nisip tr. CM 394 CM 155/04.07.20


155 1 594
394' 14
83 Raport de incercare balast tr. CM 393 84/04.07.201
84 1 595
CM 392 4
84 Raport de incercare pamant tr. CM 393 160/04.07.20
160 1 596
CM 392 14

PARTE SCRISA

RAPOARTE DE INCERCARE

85 Raport de incercare nisip tr. CM 393 CM 159/04.07.20


159 1 597
392 14
86 Raport de incercare balast tr. CRP 3 CRP 85/08.07.201
85 1 598
3.1 4
87 Raport de incercare pamant tr. CRP 3 162/08.07.20
162 1 599
CRP 3.1 14
88 Raport de incercare nisip tr. CRP 3 CRP 161/08.07.20
161 1 600
3.1 14
89 Raport de incercare balast tr. CRP 3.1 86/08.07.201
86 1 601
CRP 3.2 4
90 Raport de incercare pamant tr. CRP 3.1 164/08.07.20
164 1 602
CRP 3.2 14
91 Raport de incercare nisip tr. CRP 3.1 163/08.07.20
163 1 603
CRP 3.2 14
92 Raport de incercare balast tr. CRP 3.2 87/10.07.201
87 1 604
CRP 3.3 4
93 Raport de incercare pamant tr. CRP 3.2 166/10.07.20
166 1 605
CRP 3.3 14
94 Raport de incercare nisip tr. CRP 3.2 165/10.07.20
165 1 606
CRP 3.3 14
95 Raport de incercare balast tr. CRP 3.3 88/10.07.201
88 1 607
CRP 3.4 4
96 Raport de incercare pamant tr. CRP 3.3 168/10.07.20
168 1 608
CRP 3.4 14
97 Raport de incercare nisip tr. CRP 3.3 167/10.07.20
167 1 609
CRP 3.4 14
98 Raport de incercare balast tr. CRP 3.4 89/14.07.201
89 1 610
CRP 3.5 4

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

99 Raport de incercare pamant tr. CRP 3.4 170/14.07.20


170 1 611
CRP 3.5 14
100 Raport de incercare nisip tr. CRP 3.4 169/14.07.20
169 1 612
CRP 3.5 14
101 Raport de incercare balast tr. CRP 3.5 90/14.07.201
90 1 613
CRP 3.6 4
102 Raport de incercare pamant tr. CRP 3.5 172/14.07.20
172 1 614
CRP 3.6 14
103 Raport de incercare nisip tr. CRP 3.5 171/14.07.20
171 1 615
CRP 3.6 14
104 Raport de incercare balast tr. CRP 3.6 91/16.07.201
91 1 616
CRP 3.6.1 4
105 Raport de incercare pamant tr. CRP 3.6 174/16.07.20
174 1 617
CRP 3.6.1 14
106 Raport de incercare nisip tr. CRP 3.6 173/16.07.20
173 1 618
CRP 3.6.1 14
107 Raport de incercare balast tr. CRP 3.6.1 92/16.07.201
92 1 619
CRP 3.6.2 4
108 Raport de incercare pamant tr. CRP 3.6.1 176/16.07.20
176 1 620
CRP 3.6.2 14
109 Raport de incercare nisip tr. CRP 3.6.1 175/16.07.20
175 1 621
CRP 3.6.2 14
110 Raport de incercare balast tr. CRP 3.6.2 93/18.07.201
93 1 622
CRP 3.6.3 4
111 Raport de incercare pamant tr. CRP 3.6.2 178/18.07.20
178 1 623
CRP 3.6.3 14
112 Raport de incercare nisip tr. CRP 3.6.2 177/18.07.20
177 1 624
CRP 3.6.3 14

PARTE SCRISA

RAPOARTE DE INCERCARE

113 Raport de incercare balast tr. CRP 3.6.3 94/18.07.201


94 1 625
CRP 3.6.4 4
114 Raport de incercare pamant tr. CRP 3.6.3 180/18.07.20
180 1 626
CRP 3.6.4 14

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

115 Raport de incercare nisip tr. CRP 3.6.3 179/18.07.20


179 1 627
CRP 3.6.4 14
116 Raport de incercare balast tr. CRP 3.6 95/22.07.201
95 1 628
CRP 3.7 4
117 Raport de incercare pamant tr. CRP 3.6 182/22.07.20
182 1 629
CRP 3.7 14
118 Raport de incercare nisip tr. CRP 3.6 181/22.07.20
181 1 630
CRP 3.7 14
119 Raport de incercare balast tr. CRP 3.7 96/24.07.201
96 1 631
CRP 3.7.1 4
120 Raport de incercare pamant tr. CRP 3.7 184/24.07.20
184 1 632
CRP 3.7.1 14
121 Raport de incercare nisip tr. CRP 3.7 CRP 183/24.07.20
183 1 633
3.7.1 14
122 Raport de incercare balast tr. CRP 3.7.1 97/28.07.201
97 1 634
CRP 3.7.2 4
123 Raport de incercare pamant tr. CRP 3.7.1 186/28.07.20
186 1 635
CRP 3.7.2 14
124 Raport de incercare nisip tr. CRP 3.7.1 185/28.07.20
185 1 636
CRP 3.7.2 14
125 Raport de incercare balast tr. CRP 3.7.2 98/31.07.201
98 1 637
CRP 3.7.3 4
126 Raport de incercare pamant tr. CRP 3.7.2 188/31.07.20
188 1 638
CRP 3.7.3 14
127 Raport de incercare nisip tr. CRP 3.7.2 187/31.07.20
187 1 639
CRP 3.7.3 14
128 Raport de incercare balast tr. CRP 14 99/05.08.201
99 1 640
CM 401 4
129 Raport de incercare pamant tr. CRP 14 191/05.08.20
191 1 641
CM 401 14
130 Raport de incercare nisip tr. CRP 14 CM 190/05.08.20
190 1 642
401 14
131 Raport de incercare balast tr. CM 391 100/07.08.20
100 1 643
CM 392' 14
132 Raport de incercare pamant tr. CM 391 193/07.08.20
193 1 644
CM 392' 14
133 Raport de incercare nisip tr. CM 391 CM 192/07.08.20
192 1 645
392' 14
134 Raport de incercare balast tr. CM 392' 101/08.08.20
101 1 646
CM 392 14
135 Raport de incercare pamant tr. CM 392' 197/08.08.20
197 1 647
CM 392 14
136 Raport de incercare nisip tr. CM 392' CM 196/08.08.20
196 1 648
392 14
137 Raport de incercare balast tr. CM 389 103 103/12.08.20 1 649

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

CRP 2 14
138 Raport de incercare pamant tr. CM 389 199/12.08.20
199 1 650
CRP 2 14

PARTE SCRISA

RAPOARTE DE INCERCARE

139 Raport de incercare nisip tr. CM 389 CRP 198/12.08.20


198 1 651
2 14
140 Raport de incercare balast tr. CM 389' 104/14.08.20
104 1 652
CM 372' 14
141 Raport de incercare pamant tr. CM 389' 201/14.08.20
201 1 653
CM 372' 14
142 Raport de incercare nisip tr. CM 389' CM 200/14.08.20
200 1 654
372' 14
143 Raport de incercare balast tr. CM 370 105/15.08.20
105 1 655
CM 403 14
144 Raport de incercare pamant tr. CM 370 203/15.08.20
203 1 656
CM 403 14
145 Raport de incercare nisip tr. CM 370 CM 202/15.08.20
202 1 657
403 14
146 Raport de incercare balast tr. CM 403 108/19.08.20
108 1 658
CM 402 14
147 Raport de incercare pamant tr. CM 403 209/19.08.20
209 1 659
CM 402 14
148 Raport de incercare nisip tr. CM 403 CM 208/19.08.20
208 1 660
402 14
149 Raport de incercare balast tr. CM 386 110/21.08.20
110 1 661
CM 385 14
150 Raport de incercare pamant tr. CM 386 213/21.08.20
213 1 662
CM 385 14
151 Raport de incercare nisip tr. CM 386 CM 212/21.08.20
212 1 663
385 14
152 Raport de incercare balast tr. CM 370 109/21.08.20
109 1 664
CM 386 14
153 Raport de incercare pamant tr. CM 370 211 211/21.08.20 1 665

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

CM 386 14
154 Raport de incercare nisip tr. CM 370 CM 210/21.08.20
210 1 666
386 14
155 Raport de incercare balast tr. CM 385 111/22.08.20
111 1 667
CM 384 14
156 Raport de incercare pamant tr. CM 385 217/22.08.20
217 1 668
CM 384 14
157 Raport de incercare nisip tr. CM 385 CM 216/22.08.20
216 1 669
384 14
158 Raport de incercare balast tr. CM 384 112/22.08.20
112 1 670
CM 384' 14
159 Raport de incercare pamant tr. CM 384 219/22.08.20
219 1 671
CM 384' 14
160 Raport de incercare nisip tr. CM 384 CM 218/22.08.20
218 1 672
384' 14
161 Raport de incercare balast tr. CM 372 116/03.09.20
116 1 673
CM 388 14
162 Raport de incercare pamant tr. CM 372 225/03.09.20
225 1 674
CM 388 14
163 Raport de incercare nisip tr. CM 372 CM 224/03.09.20
224 1 675
388 14
164 Raport de incercare balast tr. CM 388 117/05.09.20
117 11 676
CM 387 14
165 227/05.09.20
Raport de incercare pamant tr. CM 388
227 14 1 677
CM 387
166 Raport de incercare nisip tr. CM 388 CM 226/05.09.20
387 226 14 1 678

PARTE SCRISA

RAPOARTE DE INCERCARE

167 Raport de incercare balast tr. CM 369 119/12.09.20


119 679
CM 403' 14
168 Raport de incercare pamant tr. CM 369 213 231/12.09.20 680

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

CM 403' 14
169 Raport de incercare nisip tr. CM 369 CM 230/12.09.20
230 681
403' 14
170 Raport de incercare balast tr. CM 371 118/10.09.20
118 682
CM 404 14
171 Raport de incercare pamant tr. CM 371 229/10.09.20
229 683
CM 404 14
172 Raport de incercare nisip tr. CM 371 CM 228/10.09.20
228 684
404 14
173 Raport de incercare balast tr. CRP 3.7
CRP 3.8; CRP 3.8 CRP 3.9 ; CRP 3.4 CRP 125 18.09.2014 1 685
3.4.1
174 Raport de incercare pamant tr. CRP 3.7
258 16.09.2014 1 686
CRP 3.8
175 Raport de incercare nisip tr. CRP 3.7
257 16.09.2014 1 687
CRP 3.8
176 Raport de incercare pamant tr. CRP 3.8
260 16.09.2014 1 688
CRP 3.9
177 Raport de incercare nisip tr. CRP 3.8
259 16.09.2014 1 689
CRP 3.9
178 Raport de incercare pamant tr. CRP 3.4
262 18.09.2014 1 690
CRP 3.4.1
179 Raport de incercare nisip tr. CRP 3.4
261 18.09.2014 1 691
CRP 3.4.1
180 Raport de incercare balast tr. CRP 3.4.1
126 19.09.2014 1 692
CRP 3.4.2; CRP 3.4.2 CRP 3.4.3
181 Raport de incercare pamant tr. CRP 3.4.1
264 18.09.2014 1 693
CRP 3.4.2
182 Raport de incercare nisip tr. CRP 3.4.1
263 18.09.2014 1 694
CRP 3.4.2
183 Raport de incercare pamant tr. CRP
266 19.09.2014 1 695
3.4.2 CRP 3.4.3
184 Raport de incercare nisip tr. CRP 3.4.2
265 19.09.2014 1 696
CRP 3.4.3
185 Raport de incercare piatra Sparta Proctor 430 01.09.2014 1 697
186 Raport de incercare piatra Sparta
120 16.09.2014 1 698
tronsoane
187 Raport de incercare piatra Sparta
121 19.09.2014 1 699
tronsoane
188 Raport de incercare balast tr. CRP 9 BL.
48 28.05.2014 1 700
12
189 Raport de incercare pamant tr. CRP 9 BL.
88 28.05.2014 1 701
12
190 Raport de incercare nisip tr. CRP 9 BL. 12 87 28.05.2014 1 702

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

PARTE SCRISA

RAPOARTE DE INCERCARE

191 Raport de incercare balast tr. CRP 10 -


47 26.05.2014 703
Bis.
192 Raport de incercare pamant tr. CRP 10 -
86 26.05.2014 1 704
Bis.
193 Raport de incercare nisip tr. CRP 10 -
85 26.05.2014 1 705
Bis.
194 Raport de incercare balast tr. CRP 10
46 21.05.2014 1 706
BL 16
195 Raport de incercare pamant tr. CRP 10
84 21.05.2014 1 707
BL 16
196 Raport de incercare nisip tr. CRP 10 BL
83 21.05.2014 1 708
16
197 Raport de incercare balast tr. CRP 9
45 16.05.2014 1 709
CRP8
198 Raport de incercare pamant tr. CRP 9
82 16.05.2014 1 710
CRP8
199 Raport de incercare nisip tr. CRP 9
81 16.05.2014 1 711
CRP8
200 Raport de incercare balast tr. CRP 10
44 14.05.2014 1 712
CRP 9
201 Raport de incercare pamant tr. CRP 10
80 14.05.2014 1 713
CRP 9
202 Raport de incercare nisip tr. CRP 10
79 14.05.2014 1 714
CRP 9
203 Raport de incercare Proctor pamant 360 13.05.2014 1 715
204 Raport de incercare balast tr. CRP 8
49 06.06.2014 1 716
CRP7
205 Raport de incercare pamant tr. CRP 8 90 05.06.2014 1 717

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

CRP7
206 Raport de incercare nisip tr. CRP 8
89 05.06.2014 1 718
CRP7
207 Raport de incercare balast tr. CM397
52 30.05.2014 1 719
CM396
208 Raport de incercare pamant tr. CM397
96 30.05.2014 1 720
CM396
209 Raport de incercare nisip tr. CM397
95 30.05.2014 1 721
CM396
210 Raport de incercare balast tr. CM397
51 30.05.2014 1 722
CM397
211 Raport de incercare pamant tr.
94 30.05.2014 1 723
CM397 CM397
212 Raport de incercare nisip tr. CM397
93 30.05.2014 1 724
CM397
213 Raport de incercare balast tr. CM398
50 30.05.2014 1 725
CM397
214 Raport de incercare pamant tr.
92 30.05.2014 1 726
CM398 CM397
215 Raport de incercare nisip tr. CM398
91 30.05.2014 1 727
CM397

PARTE SCRISA

RAPOARTE DE INCERCARE

216 Raport de incercare nisip tr. CRP 3.73.


222 05.08.2014 1 728
CRP 3.7.4
217 Raport de incercare pamant tr. CRP
223 05.08.2014 1 729
3.73. CRP 3.7.4
218 Raport de incercare balast tr. .CRP 3.73. 115 05.08.2014 1 730

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

CRP 3.7.4
219 Raport de incercare balast tr. CM 370 CM
105 15.08.2014 1 731
403

PARTE SCRISA

ATASAMENTE

Nr. Numar Data Nr.


Denumirea Documentului Pag.
crt. ul intocmirii Pag.
1 Borderou
2 Foaie de atasament

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

PARTE SCRISA

DOCUMENTE DE CALITATE
Nr. crt. Denumirea
Data
Documentulu Numarul Nr. Pag. Pag.
intocmirii
i
1 Borderou 12.2014
2 Declaratie de conformitate cond. PVC 8060991
05.05.2014 1
9
3 Certificat pt. controlul productiei in
09.2012 1
fabrica agregate naturale
4 Aviz de insotire a marfii cond. PVC 8060991
05.05.2014 1
9
5 Declaratie de conformitate elem.
1 10.03.2014 1
Camin DN 1000 mm

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

6 Declaratie de conformitate elem.


2 17.03.2014 1
Camin DN 1000 mm
7 Aviz de insotire amarfii elem. camin DN
898 29.05.2014 1
1000mm
8 Declaratie de conformitate banda
781758 18.03.2014 1
avertizore
9 Factura banda avertiozare 18215 18.03.2014 1
10 Declaratie de conformitate capace
8903863 05.11.2013 1
fonta
11 Declaratie de conformitate cond. PVC 8061054
12.05.2014 1
1
12 Factura conducta PVC 9055879
12.05.2014 1
4
13 Declaratie de conformitate elem.
1 10.03.2014 1
Camin DN 1000 mm
14 Declaratie de conformitate elem.
2 17.03.2014 1
Camin DN 1000 mm
15 Aviz de insotire amarfii elem. camin DN
944 12.05.2014 1
1000mm
16 Declaratie de conformitate elem.
1 10.03.2014 1
Camin DN 1000 mm
17 Declaratie de conformitate elem.
2 17.03.2014 1
Camin DN 1000 mm
18 Aviz de insotire amarfii elem. camin DN
855 21.05.2014 1
1000mm
19 Declaratie de conformitate elem.
1 10.03.2014 1
Camin DN 1000 mm
20 Declaratie de conformitate elem.
2 17.03.2014 1
Camin DN 1000 mm

PARTE SCRISA

DOCUMENTE DE CALITATE
Nr. Data Nr.
Denumirea Documentului Numarul Pag.
crt. intocmirii Pag.
Aviz de insotire amarfii elem. camin DN 870 02.06.2014 1

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

1000mm
Declaratie de performanta mixtura 863/05.09.2
asfaltica BAD 25 014
Declaratie de performanta mixtura 864/05.09.2
asfaltica BAD 25 014
Declaratie de performanta mixtura 865/05.09.2
asfaltica BA16 014
Declaratie de performanta mixtura 866/05.09.2
asfaltica BA16 014
Declaratie de performanta mixtura 873/08.09.2
asfaltica BAD 25 014
Declaratie de performanta mixtura 874/08.09.2
asfaltica BA16 014
Declaratie de performanta mixtura 886/09.09.2
asfaltica BAD 25 014
Declaratie de performanta mixtura 891/10.09.2
asfaltica BAD 25 014
Declaratie de performanta mixtura 892/10.09.2
asfaltica BA16 014
Declaratie de performanta mixtura 893/10.09.2
asfaltica BA16 014
Declaratie de performanta mixtura 900/11.09.2
asfaltica BAD 25 014
Declaratie de performanta mixtura 901/11.09.2
asfaltica BAD 25 014
Declaratie de performanta mixtura 902/11.09.2
asfaltica BA16 014
Declaratie de performanta mixtura 905/12.09.2
asfaltica BA16 014
Declaratie de performanta mixtura 904/12.09.2
asfaltica BAD 25 014

PARTE SCRISA

DOCUMENTE DE CALITATE

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

Nr. Data Nr.


Denumirea Documentului Numarul Pag.
crt. intocmirii Pag.
Declaratie de performanta mixtura 906/15.09.2
asfaltica BAD 25 014
Declaratie de performanta mixtura 907/15.09.2
asfaltica BA16 014
Declaratie de performanta mixtura 908/15.09.2
asfaltica BAD 25 014
Declaratie de performanta mixtura 909/16.09.2
asfaltica BAD 25 014
Declaratie de performanta mixtura 910/16.09.2
asfaltica BA16 014
Declaratie de performanta mixtura 911/16.09.2
asfaltica BA16 014
Declaratie de performanta mixtura 911/17.09.2
asfaltica BAD 25 014
Declaratie de performanta mixtura 915/17.09.2
asfaltica BA16 014
Declaratie de performanta mixtura 916/17.09.2
asfaltica BA16 014
Declaratie de performanta mixtura 912/18.09.2
asfaltica BAD 25 014
Declaratie de performanta mixtura 923/18.09.2
asfaltica BA16 014
Declaratie de performanta mixtura 927/19.09.2
asfaltica BA16 014
Declaratie de performanta mixtura 913/22.09.2
asfaltica BAD 25 014
Declaratie de performanta mixtura 914/22.09.2
asfaltica BAD 25 014
Declaratie de performanta mixtura 939/23.09.2
asfaltica BA16 014

PARTE SCRISA

DOCUMENTE DE CALITATE

Nr. Data Nr.


Denumirea Documentului Numarul Pag.
crt. intocmirii Pag.
Declaratie de performanta mixtura 942/24.09.20
asfaltica BA16 14

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

Declaratie de performanta mixtura 915/24.09.20


asfaltica BAD 25 14
Declaratie de performanta mixtura 961/26.09.20
asfaltica BAD 25 14
Declaratie de performanta mixtura 962/26.09.20
asfaltica BAD 25 14
Declaratie de performanta mixtura 975/29.09.20
asfaltica BA16 14
Declaratie de performanta mixtura 994/30.09.20
asfaltica BA16 14
Declaratie de performanta mixtura 990/30.09.20
asfaltica BAD 25 14
Declaratie de performanta mixtura 1003/01.10.2
asfaltica BA16 014
Declaratie de performanta mixtura 1011/02.10.2
asfaltica BAD 25 014
Declaratie de performanta mixtura 1012/02.10.2
asfaltica BA16 014
Declaratie de performanta mixtura 1018/03.10.2
asfaltica BAD 25 014
Declaratie de performanta mixtura 1017/03.10.2
asfaltica BA16 014
Declaratie de performanta mixtura 1024/06.10.2
asfaltica BA8 014
Declaratie de performanta mixtura 1033/07.10.2
asfaltica BA8 014
Aviz de insotire amarfii elem. camin
3749 28.07.2014 1
DN 1000mm
Aviz de insotire amarfii elem. camin
3592 30.07.2014 1
DN 1000mm
Aviz de insotire amarfii elem. camin
3580 22.07.2014 1
DN 1000mm

PARTE SCRISA

DOCUMENTE DE CALITATE

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

Nr. Data Nr.


Denumirea Documentului Numarul Pag.
crt. intocmirii Pag.
Aviz de insotire amarfii elem. camin DN
3551 03.07.2014 1
1000mm
Aviz de insotire amarfii elem. camin DN
3557 08.07.2014 1
1000mm
Aviz de insotire amarfii elem. camin DN
3564 10.07.2014 1
1000mm
Declaratie de conformitate cond. PVC 8062614
09.07.2014 1
0
Aviz de insotire amarfii elem. cond. 8062614
09.07.2014 1
PVC 0
Declaratie de conformitate banda
790929 01.07.2014
avertiozoare
Facura banda avertiozare 19447 01.07.2014 1
Aviz de insotire a marfii cond. PVC 8062348
27.06.2014 1
1
Declaratie de conformitate cond. PVC 8062348
27.06.2014 1
1
Aviz de insotire amarfii elem. camin DN
2998 02.07.2014 1
1000mm
Aviz de insotire amarfii elem. camin DN
2986 20.06.2014 1
1000mm
Aviz de insotire amarfii elem. camin DN
2957 17.06.2014 1
1000mm
Aviz de insotire amarfii elem. camin DN
372 17.06.2014 0
1000mm
Declaratie de conformitate elem.
6 14.04.2014 1
camin DN 1000mm
Declaratie de conformitate banda
789145 10.06.2014 1
avertizoare
Facura banda avertiozare 19197 10.06.2014 1
Facura banda avertiozare 18215 18.03.2014 1
Declaratie de conformitate banda
781758 18.03.2014 1
avertizoare
Declaratie de conformitate elem.
1 10.03.2014 1
Camin DN 1000 mm
Declaratie de conformitate elem.
2 17.03.2014 1
Camin DN 1000 mm
Aviz de insotire amarfii elem. camin DN
868 29.05.2014 1
1000mm

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1
BENEFICIAR CONTRACTOR
CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI
CAPITOLUL B
Documentatia privind
executia

VOLUM B 2.1

PARTE DESENATA

PLANSE CONFORME CU EXECUTIA

Nr. Denumirea Documentului Numarul Data Nr. Pag.


crt. intocmirii Pag.
1 Borderou

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CAPITOLUL B


VOLUM B 2.1

S-ar putea să vă placă și