Sunteți pe pagina 1din 2

Executarea lucrarilor de zidarie

1. SCOP

Procedura are drept scop prezentarea regulilor generale de executare


zidarii, precum si responsabilitatile personalului de executie implicat in
aceasta activitate.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplica de catre personalul de executie al S.C. JJS Construct AG


SRL care efectueaza aceste tipuri de lucrari.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.2. La întocmirea activitatii procedurate se fac referiri la Normativ pentru


executarea lucrarilor din beton si beton armat NE 012.

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

4.1. Conform proiect, C11/1974 - “Instructiuni tehnice privind alcatuirea si


folosirea în constructii a panourilor din placaj pentru cofraje”, NE 12 –
“Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat”, C56/1985
– “Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente” ;

4.2. Conform SR ISO 8402 : 1995 – „Managementul Calitatii si Asigurarea


Calitatii – Vocabular”.

5. RESPONSABILITATI

Conform Caiet sarcini .

5.1 Sef Santier

5.1.1 Raspunde de organizarea si asigurarea desfasurarii lucrarilor;

5.1.2 Asigura necesarul de materiale, utilaje si forta de munca;

5.1.3 Raspunde de calitatea lucrarilor executate;

5.1.4 Raspunde de realizarea controlului tehnic de calitate, pe faze de


executie;
5.1.5 Raspunde de initierea si rezolvarea actiunilor corective stabilite pentru
inlaturarea neconformitatilor depistate la executia lucrarilor;

5.1.6 Participa la validarea lucrarilor de betonare executate.

5.2 Responsabil lucrare

5.2.1 Raspunde de preluarea frontului de lucru;

5.2.2 Asigura conditiile prealabile de lucru;

5.2.3 Asigura si instruieste personalul cu prezenta procedura, precum si cu


N.T.S.M. si P.S.I.;

5.2.4 Supravegheaza permanent la locul de turnare comportarea si


mentinerea pozitiei initiale a sustinerilor cofrajelor si armaturilor si ia
masuri operative de remediere a oricaror deficiente constatate;

5.2.5 Raspunde de trasarea pentru montarea cofrajelor, rezistenta,


stabilitatea si etanseitatea lor;

5.2.6. Raspunde de decofrarea elementelor de constructii; 5.1.5. Întocmeste


documentele si înregistrarile de calitate împreuna cu dirigintele de
santier. ;