Sunteți pe pagina 1din 2

Denumire Proiect (lucrare) PROCES VERBAL RECEPTIE MATERIALE/ Nr.

PV/ Data:
ECHIPAMENTE/ UTILAJE IN SANTIER
(PURCHASES CHECK OF THE MATERIAL ON SITE) ../..

Denumire Documente de calitate insotitoare tip/ nrdin Acceptare Obs.


UM Cantitate
Material/Echipament (ex. DC, CC, CI, aviz expeditie) (DA/ NU)
1 2 3 4 5 6

Pagina Resp. CQ: Manager executie:


Materialele au fost verificate vizual cantitativ si calitativ avand ca
)
(Nume, prenume semnatura (Nume, prenume semnatura)
referinta documentele receptionate din partea furnizorului
./.. . .
Concluzii:
In caz de defect (neacceptare), se respinge receptia pe santier a materialelor/echipamentelor/utilajelor Nr. bon restituire:............................

Nota: UM Unitate de masura; DC - Declaratie conformitate ; CC Certificat conformitate; CI Certificat de inspectie.


Furnizor ..
Firma transportatoare.., Transport AUTO Nr., Nume/Prenume Delegat..
Formular cod , rev.