Sunteți pe pagina 1din 3

Executarea lucrarilor de armare

1. SCOP

Procedura are drept scop prezentarea regulilor generale de armare,


precum si responsabilitatile personalului de executie implicat in aceasta
activitate.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplica de catre personalul de executie al S.C. JJS Construct AG


SRL care efectueaza aceste tipuri de lucrari.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.2. La întocmirea activitatii procedurate se fac referiri la Normativ pentru


executarea lucrarilor din beton si beton armat NE 012.

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

4.1. Conform proiect, NE 12 – “Normativ pentru executarea lucrarilor din


beton si beton armat”, C56/1985 – “Normativ pentru verificarea calitatii si
receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente” ;

4.2. Conform SR ISO 8402 : 1995 – „Managementul Calitatii si Asigurarea


Calitatii – Vocabular”.

5. RESPONSABILITATI

Conform Caiet sarcini .

5.1 Sef Santier

5.1.1 Raspunde de organizarea si asigurarea desfasurarii lucrarilor;

5.1.2 Asigura necesarul de materiale, utilaje si forta de munca;

5.1.3 Raspunde de calitatea lucrarilor executate;

5.1.4 Raspunde de realizarea controlului tehnic de calitate, pe faze de


executie;

5.1.5 Raspunde de initierea si rezolvarea actiunilor corective stabilite pentru


inlaturarea neconformitatilor depistate la executia lucrarilor;
5.1.6 Participa la validarea lucrarilor de betonare executate.

5.2 Responsabil lucrare

5.2.1 Raspunde de preluarea frontului de lucru;

5.2.2 Asigura conditiile prealabile de lucru;

5.2.3 Asigura si instruieste personalul cu prezenta procedura, precum si cu


N.T.S.M. si P.S.I.;

5.2.4 Supravegheaza permanent la locul de turnare comportarea si


mentinerea pozitiei initiale a sustinerilor cofrajelor si armaturilor si ia
masuri operative de remediere a oricaror deficiente constatate;

5.2.5 Participa la receptia finala a lucrarii;

5.2.6 Intocmeste impreuna cu dirigintele de santier atestat, toate


inregistrarile de calitate.

5.3 Responsabilul RTE

5.3.1 Verifica existenta documentelor si inregistrarilor de calitate emise


anterior;

5.3.2 Efectueaza prin sondaj, controlul de calitate;

5.3.3 Participa la rezolvarea neconformitatilor depistate, impreuna cu


responsabilul de lucrare si dirigintele de santier;

5.3.4 Verifica rezolvarea neconformitatilor depistate;

5.3.5 Verifica si confirma inregistrarile de calitate intocmite;

5.3.6 Raspunde de receptia calitativa a lucrarilor de betonare;

5.3.7 Participa la validarea lucrarilor de betonare executate.

5.4 Sef Mecanizare

5.4.1 Asigura punctul de lucru cu SDV-urile necesare;

5.4.2 Asigura personalul auxiliar si materialele necesare intretinerii si


deservirii utilajelor.