Sunteți pe pagina 1din 1

Solidarizarea intersectiilor de bare si nnadirea barelor.

Solidarizarea intersectiilor barelor de otel beton se face prin:


1. legarea cu srma sau agrafe;
2. sudarea electrica prin puncte;
3. legarea se face cu doua fire de srma moale neagra de 1-1,5 mm.
Sudarea electrica prin puncte se bazeaza pe ncalzire cu ajutorul curentului electric, pna la aducerea metalului din zona de contact n stare plastica.
5.7. nnadirea barelor
Se face pentru asigurarea continuitatii armaturii. Se recomanda ca nnadirea barelor cu ?>25 mm si obligatoriu a celor cu ?>32 mm sa se faca prin
sudura. Nu se nnadesc prin sudura barele cu ?<10 mm.
La nnadirea prin suprapunere, se recomanda urmatoarele procente maxime de armaturi nnadite n aceeasi sectiune:
1. 25% n cazul barelor din OB;
2. 50% n cazul barelor din PC;
Lungimile minime de suprapunere pentru armaturile ntinse sunt:
1. armaturi OB 37 cu ciocuri 40 x Dn
2. armaturi PC 52 si PC 60 40 x Dn
Innadirea prin suprapunere fara sudura nu se admite la tiranti metalici.
Innadirea plaselor sudate pe directia armaturilor de rezistenta se face prin suprapunere pe lungimea a doua ochiuri.
La executarea lucrarilor se va respecta prevederile din Normele republicane de protectia muncii, Normele de protectia muncii n activitatea de
constructii montaj si Legea protectiei muncii Nr. 90/1996 republicata n baza legii 177/2000.

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
Efectuarea nregistrarilor revine responsabilului tehnic cu executia si sefului de santier. Aducerea la ndeplinire a prevederilor prezentei proceduri intra
n atributiile sefului de santier si responsabilului tehnic cu executia.

NREGISTRARI
nregistrarile cerute de legislatia n vigoare:
- proces verbal de lucrari ascunse

Abateri limita fata de dimensiunile stabilite prin proiect sau prin prescriptiile legale n vigoare
Abaterile limita fata de dimensiunile stabilite prin proiect sau prin prescriptiile legale n vigoare sunt conform tabelului