Sunteți pe pagina 1din 51

INSTITUTUL CENTRAL, DE CERCETARE, PROIECTARE

I DIRECTIV ARE IN CONSTRUCII


Biroul executiv

DECIZIA Nr. 46/28-VI-1983


PRIVIND APROBAREA INSTRUCIUNILOR TEHNICE
PENTRU SUDAREA ARMTURILOR DE OEL-BETON"
INDICATIV C 2883

Avnd n vedere art. 5 litera d din Decretul Consiliului


de Stat nr. 170/1976 pentru organizarea i funcionarea In-
stitutului central de cercetare, proiectare i directivare n
construcii, avizul CTE nr. 439 din 27 august 1982 i referatul
nr. 3269 din 23 iunie 1983 al Direciei directivare, norme,
normative, prescripii.
Biroul executiv al Consiliului tiinific al Institutului cen-
tral de cercetare, proiectare i directivare n construcii emite
urmtoarea

DECIZIE :
1. Se aprob Instruciunile tehnice pentru sudarea ar-
mturilor de oel-beton", avnd indicativul C 2883.
2. Instruciunile tehnice de la pct. l intr n vigoare la
data publicrii n Buletinul construciilor. Ele se vor publica
i n colecia de normative i instruciuni.
La aceeai dat nceteaz valabilitatea Instruciunilor
tehnice pentru sudarea armturilor de oel-beton", indicativ
C 2876, aprobate de IGSC cu ordinul nr. 78/1976.
PREEDINTELE BIROULUI EXECUTIV
DIRECTOR GENERAL,
Ing. VALEBIU CRISTESCU
45
INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU SUDAREA
ARMTURILOR DE OEL-BETON
Indicativ C 28-83

Elaborate de :
INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE, PROIECTARE I
DIRECTIV ARE N CONSTRUCII FILIALA
TIMIOARA

ef filial : ing. Liviu Sele


Responsabil de lucrare : ing. George Sulea

Responsabil din partea ICCPDC : ing. Eugen Rcanu

47
INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU Indicativ C-28-83
SUDAREA ARMATURILOR DE OEL-BETON nlocuiesc C 2876

1. PREVEDERI GENERALE

Domeniu de aplicare
1.1. Prezentele instruciuni tehnice se refer la sudarea
barelor din oel-beton, folosite ca armturi de rezisten sau
constructive, n beton armat monolit i prefabricat, prin ur-
mtoarele procedee de sudare :
a. Sudarea electric prin puncte ;
b. Sudarea electric cap la cap prin topire intermediar;
c. Sudarea manual cu arcul electric, prin suprapunere
i cu eclise ;
d. Sudarea manual cap la cap cu arcul electric cu ur-
mtoarele variante de nndire :
sudarea n cochilie, n baie de zgur (cu i fr cu-
sturi longitudinale) ;
sudarea n semimanon de cupru ;
c. Sudarea n mediu de bioxid de carbon.
1.2. Tipurile de oel-beton care pot fi nndite sau m-
binate prin sudare, n condiiile prezentelor instruciuni teh-
nice, snt indicate n tabelul 1.
1.3. Prevederile prezentelor instruciuni tehnice se aplic
i la armturile nepfetensionate din elemente de beton pre-
comprimat, precum i la armturile construciilor situate n
zone seismice.

Elaborate de : Aprobate de :
INSTITUTUL CENTRAL DE INSTITUTUL CENTRAL DE
CERCETARE, PROIECTARE I CERCETARE, PROIECTARE
DIRECTIVARE IN CONSTRUCII I DIRECTIVARE N CON-
STRUCCII cu decizia nr.46
FILIALA TIMIOARA din 28, iunie 1983.

48
1.4. Prevederile prezentelor instruciuni tehnice nu se pe o lungime de bar de 2 d, de o parte i de alta a nndi -
aplic armturile de rezisten pretensionate din elemente de rilor sudate i pe o lungime de 3 d la sudarea prin puncte ;
beton precomprimat, 'cu excepia oelului-beton PC 90, din d. Regimul de sudare: definit car n STAS 5555-71, pct.
tabelul l i nici plaselor sudate uzinate conform STAS 438/3-80 1.34, se clasific dup cum urmeaz :
care se produc la ISPS Buzu. 1. Regim moale: care utilizeaz cureni de intensitate .mic
1.5. In proiectul de execuie al lucrrii se vor preciza (circa 15...20 A/mm2 seciune sudat), timpi
armturile sudate solicitate la oboseal, conform STAS lungi de nclzire (circa 5...60 sec) i fore
10107/0-76, pentru a li se aplica prevederile speciale de la de apsare mici (circa 3...5 kgf/mm 2 sec-
fiecare procedeu de sudare i din anexa I. iune sudat);
1.6. (nnditurile sudate se vor amplasa conform indica 2. Regim dur : care utilizeaz cureni de intensitate mare
iilor din proiectul de execuie, iar n lipsa acestora se vor (circa 25...40 A/mni2 seciune sudat), timpi
respecta urmtoarele prevederi : scuri de nclzire (circa 1...3 sec) i fore
a. Intre dou seciuni nvecinate, cu una sau mai multe de apsare mari (circa 7... l O kgf/mm2 sec-
nndiri sudate, va fi o distan de cel puin 50 d; n cazu- iune sudat).
rile cnd distana este mai mic, se va ine seama de pre e. Rupere tenace : rupere care se produce lent, fiind pre-
vederile de la pot. 1.6.b. cedat de deformaii permanente vizibile (alungire i con-
b. Aria armturilor de rezisten nndite prin sudare tracie transversal); suprafaa de rupere prezint un aspect
i solicitate la ntindere, ntr-o seciune a unui element de mat, fibros ;
beton armat, se recomand a nu depi 25% din aria total i. Ruperea fragil (casant) : rupere care se produce
a armturilor de rezisten (cu excepia cazurilor de la pct. brusc, fr deformaii permanente vizibile (fr alungire i
1.10). Dac armtura de rezisten este alctuit din 3 bare, contracie transversal) ; suprafaa de rupere prezint un
se admite, n mod excepional, ca una din bare s fie sudat. aspect lucios, cristalin.
1.7. Indoirea barelor, dup sudare, este admis la o dis
tan de cel puin 5 d, de la capetele sudurii (d diametrul Condiii de folosire
barelor nndite prin sudare).
1.9. Armturile mbinate sau nndite prin sudare, vor
Definiii ndeplini condiiile din STAS 438/1-80 i STAS 438/2-80 cu
privire la valorile minime ale limitei de curgere R C (R0,2)
1.8. Termenii utilizai n prezentele instruciuni tehnice i ale rezistenei de rupere R ; limita de curgere a nndirji
snt cei prevzui n STAS 5555-71 Sudarea metalelor. Ter- (mbinrii) sudate se consider ncrcarea la care epruveta
minologie", completai cu termenii din subcapitolul Definiii prezint o deformaie remanent mai mic sau cel mult
de la fiecare procedeu de sudare n parte", precum i cu ter- egal cu 0,2o/0 (determinat conform tab. 11 NOTA", pct. 2).
menii urmtori : 1.10. In cazurile cnd prevederea de la pct. 1.6.b. nu se
a. Inndire sudat: legtura rigid a dou bare coaxiale, poate respecta (ca de ex, la montajul elementelor prefabri
executat prin sudare n scopul prelungirii barelor ; cate, unde toate armturile se nndesc n aceiai seciune),
b. Nod sau mbinare sudat: interacia a dou bare soli- se vor aplica urmtoarele msuri speciale, pentru a se asigura
darizate prin sudare ; calitatea execuiei :
c. Zona influenat termic (ZIT): se consider c zona a. nndirile sudate vor fi executate numai de ctre su-
influenat termic (definit ca n STAS 5555-71 pct. 1.62) dori care au susinut examenul practic i teoretic pentru grupa
care se formeaz la sudarea barelor de otel-beton, se extinde 3 a prevederilor de sudare, conform STAS 9532/1-74 i care
50 51
s-au specializat pentru procedeele de sudare si variantele de
nnadire cuprinse n prezentele instruciuni tehnice
i care au fost examinai conform prevederilor din
cap. 12;
b. nndirile sudate se vor poansona i verifica prin
probe distructive, executate intercalat de acelai
sudor i n aceleai condiii cu sudurile din oper, n
proporie de 3% din nr. total al nndirilor.
2.2. Pentru temperaturi exterioare cuprinse ntre 0 (sau de 10/o fa de tensiunea nominal, lundu-se msuri pen-
5) pn la 15C se va lucra numai n spaii protejate tru nlturarea acestor variaii (programarea consumurilor
i cu o prenclzire la limita superioar (300C); n acest de curent).
caz se va lucra numai pe baza dispoziiei speciale a respon- 2.10. Transformatoarele de sudur trebuie s ndepli-
sabilului cu sudura. Temperatura de prenclzire se va de- neasc condiiile din STAS 2689-71 Transformatoare pentru
termina' cu creioane termoindicatoare sau se vor utiliza indi- sudare cu arc electric. Condiii generale". Agregatele de cu-
caiile din tabelul 1.6. rent continuu vor ndeplini condiiile din normele de fabri-
2.3. In caz de vnt puternic, cea sau ploaie, se vor pro- caie, avnd puterea nominal indicat i dispozitive de re -
teja punctele de kicru unde se execut sudurile. glare fin, a curentului de sudare.
2.4. Dup terminarea sudrii, la temperaturi exterioare
mai mici ca + 5C sau la vnt puternic i umiditate ridicat,
nndirea sudat se va mpacheta n materiale termoizolante 3. SUDAREA ELECTRICA PRIN PUNCTE
uscate, protejate contra umezelii, pentru asigurarea unei
rciri lente. Definiii
.
2.5. Prenelzirea barelor se va executa cu flacr oxi-
acetilenic, utiliznduHse generatoare de acetilen, tuburi de 3.1. Sudarea electric prin puncte este un procedeu de
oxigen i truse de arztoare conform STAS 4137-70, sau cu sudare electric prin presiune, la care sudarea se produce
alte surse termice. ntre feele a dou piese, strnse ntre electrozii de contact
prin care trece curentul de sudare dirijat perpendicular pe
2.6. Capetele barelor ce se sudeaz se vor cura cu
feele pieselor de sudat (STAS 5555-71, pct. 3.46).
peria de srm pn la obinerea unui luciu metalic pe lun
gimea nndirii prin sudare, precum i pe suprafeele trans 3.2. Variaia parametrilor regimului de sudare, n timpul
versale ale capetelor ce se sudeaz. unui ciclu, este prezentat n fig. 1.
3.,3i. Parametrii procedeului de sudare electric prin puncte
2.7. Capetele barelor ce urmeaz a fi sudate se vor tia snt definii mai jos :
manual, cu mijloace mecanice, sau cu flacr, urmat de o a. curentul de sudare I s" (fig. 1) se stabilete n func
curire mecanic suplimentar a feei prelucrate. ie de dimensiunile mbinrii, calitatea otelului i caracte
2.8. "Mainile, i agregatele de sudare vor fi manipulate, risticile mainii de sudat;
ntreinute "i verificate de personal calificat, eontrolndu-se b. timpul anterior trecerii curentului t a " (fig. 1) repre
buna funcionare a echipamentelor pentru reglarea parame- zint intervalul de timp n oare acioneaz pe mbinare (prin
trilor de sudare ; de asemenea, se vor verifica mainile i electrozi) fora de apsare, nainte 'de trecerea curentului ;
agregatele noi, puse n funciune. c. timpul de trecere a curentului de sudare t s " (fig. 1)
2.9. Se va urmri permanent, prin montarea unui volt- reprezint intervalul de timp n care curentul de sudare trece
metnu, variaia tensiunii din reeaua de alimentare a mainilor prin mbinare ;
d. timpul de forjare t f" (fig. 1) reprezint timpul ce
sau a agregatelor de sudare i se va interzice sudarea n se scurge din momentul opririi curentului de sudare pn la
perioadele cnd se constat o variaie a tensiunii mai mari scderea forei de apsare ;
54
55
e. timpul de pauz t p (fig. 1) reprezint intervalul de
timp ntre dou cicluri consecutive de sudare ;
f. fora de apsare P este fora ce trebuie aplicat,
prin intermediul electrozilor, asupra barelor ce se sudeaz,
pentru realizarea sudurii ; .
g. ntreptrunderea b" (fig. 2) este parametrul care
msoar turtirea barelor, datorit nclzirii lor i a refulrii
materialului topit n nod.

Domeniu de aplicare
3.4. Sudarea electric prin puncte se utilizeaz la con-
fecionarea plaselor i a carcaselor sudate, folosite ca arm-
turi n beton armat, fiind executate din bare ncruciate m-
binate prin noduri sudate.

Condiii de folosire
35 Se pot mbina, prin procedeul de sudare electric
prin puncte, barele la care raportul diametrelor satisface
condiia :
a. cnd cel puin una din bare este de oel ecruisat
(srm tras : STNB sau STPB) :

c. In cazul cnd nu se pot respecta rapoartele prescrise


la pct. a i b, proiectantul poate prevedea depirea
acestora, dac exist confirmarea calitii mbinrilor,
prin ncercri prealabile (conform tab. 11 nr. crt. 5,
6 i 7).
57
4. SUDAREA ELECTRICA CAP LA CAP
PRIN TOPIRE INTERMEDIARA

Definiii
4.1 Sudarea electric cap la cap prin topire interme-
diar este un procedeu de sudare prin presiune, la care cape-
tele pieselor de sudat se nclzesc pn la topire ; dup topire
urmeaz refularea (STAS 5555-71, pct. 3.22),
4.2. Parametrii acestui procedeu de sudare snt definii
astfel (tabelele 4, 5, 6 i 7) :
a distana'efectiv ntre flci (lungimea liber) este dis-
tana dintre feele interioare ale flcilor prin care se intro-
duce curentul, msurat nainte de nceperea sudurii;
b scurtarea la topire (lungimea de topire) este lungimea
cu care s-au scurtat barele dup terminarea topim, sau de-
plasarea efectuat de falca mobil din momentul nceperii
topirii i pn In momentul refulrii;
c curentul de prenclzire (de scurt-circuit) este curen-
tul din cincuitul secundar al mainii de sudat, utilizat la n-
clzirea capetelor barelor prin scurt-circuitare ;
d curentul de topire este curentul din circuitul secundar
al mainii de sudat care se stabilete la topirea intermediara.
e durata topirii este intervalul de timp ce se scurge din
momentul nceperii topirii pn la declanarea refulrii.
f durata refulrii sub curent reprezint timpul,ce trece
din momentul declanrii refulrii pn la ntreruperea cu-
rentului de sudare. .
g. fora de refulare este fora de compresiune ce trebuie
aplicat asupra capetelor barelor, perpendicular pe seciunea
sudat, imediat dup terminarea topirii.

Domeniu de aplicare
4.3. Sudarea electric cap la cap prin topire intermediar
se folosete la prelungirea prin nndire a barelor de oel-
beton utilizate ca armturi n beton armat (tabelul 1).
61
Condiii de folosire
4.4. Se interzice utilizarea procedeului de sudare de mai
sus pentru nndirea barelor de oel-beton de caliti diferite.
4.5. Se admite sudarea barelor de oel-beton de diametre
diferite, cu condiia ca diametrele nominale s nu difere n
tre ele ou mai mult de 2 mm ; n cazuri excepidnale, cnd
diferena diametrelor este mai mare de 2 mm, se va prelucra
conic, captul barei mai groase d lf cu o nclinaie de 1:3,
urmat de o poriune cilindric, cu o lungime de cel puin
d2 (diametrul barei mai subiri).
4.6. Nu este admis sudarea barelor de oel-beton PC 90
de diametre diferite.
4.7. Barele .de oel-beton PC 90, nndite prin sudare
electric cap la cap prin topire intermediar, se vor utiliza
numai ca bare drepte (nendoite).

Sudarea armturilor de oel-beton solicitate la oboseal


4.8. Este interzis sudarea barelor de diametre diferite.
4.9. Barele de otel-beton solicitate la oboseal se vor
suda numai n regim moale" cu prenclzire, utilizndu-se
parametrii de sudare din tabelele 4, 5 i 6.

5. SUDAREA MANUALA CU ARCUL ELECTRIC


PRIN SUPRAPUNERE I CU ECLISE

Definiii
5.1. Sudarea manual cu arcul electric este un procedeu
de sudare prin topire, la care sursa termic este arcul elec -
tric stabilit ntre piesele de sudat i electrodul fuzibil,
al canui metal servete ca metal de adaos (STAS 5555 -71
pot. 3.13).
5.2. Parametrii acestui procedeu de sudare snt definii
astfel (tabelul 8) :
a. lungimea custurii Ls " : distana ntre capetele cus-
turii (fig. 7 fig. 11);
66
b. grosimea custurii a" este nlimea triunghiului cu
baza pe tangenta comun la cele dou seciuni ale barelor
nndite, nscris n seciunea sudurii (fig. 12 a i b);
c. lungimea de suprapunere L,," este distana ntre ca
petele barelor suprapuse (fig. 7 a, b, 8 a, b i 9 a, b);
d. lungimea ecliselor L" este distana cuprins ntre
capetele ecliselor (fig. 7 d, e; 8 d, e; 9 c, d i 11 a, b);
e. numrul de straturi suprapuse n" este numrul de
straturi de metal depus n vederea realizrii custurii;
f. distana ntre capetele barelor c" (n cazul nndirii
cu (eclise), este intervalul dintre capetele celor dou bare
ce se nndesc (fig. 10 a i b) ;
g. curentul de sudare este curentul circuitului secundar
cu ajutorul cruia se realizeaz topirea ;
h. sensul sudrii este sensul n care se mic electrodul
pe direcia custurii n vederea executrii acesteia (fig. 711);
i. custura (cordon de sudare) este nndirea realizat pe
o linie ntre dou piese metalice,' prin metalul depus din
topirea electrodului (fig. 7 i 8) ;
j. cordonul de racordare Lr" este custura prin a crei
execuie se realizeaz o trecere lent de la o seciune mare a
unei nndiri la seciunea curent a barelor sudate (fig. 7 c,
8 c, 9 a i b).

Domeniu de aplicare
5.3. Sudarea manual cu arcul electric prin suprapunere
i cu eclise se folosete la nndirea barelor din oel-beton
utilizate ca armturi n beton armat, sudate n poziie ori
zontal, vertical sau nclinat (tabelul 1).
5.4. Procedeul de sudare manual cu arcul electric prin
suprapunere $i cu eclise se recomand a fi utilizat la nn -
direa barelor cu 0 < 25 mm.
5.5. nndirea prin sudare manual cu arcul electric se
poate aplica n urmtoarele variante:
a. prin suprapunere,
b. cu dou eclise egale,
c. cu o singur eclis.

72
5.6. Inndirile prin suprapunere i ou dou eclise, egale b. La nndirea cu o singur eclis :
pot fi executate cu custurile fie pe o parte, fie pe ambele
pri ale nndirii (dac este posibil accesul electrodului). - numai din aceeai calitate de oel i diametru cu
a barelor nndite, sau egal cu diametrul barei mai
Condiii de folosire mari, n cazul nndiii barelor cu diametre diferite.
5.12. Nu se admite confecionarea ecliselor din scurtturi
5.7. Procedeul de sudare manual cu arcul electric poate de bare ale cror caracteristici mecanice nu snt cunoscute.
fi utilizat i la nndirea barelor din oel -beton de caliti
diferite.
Condiii speciale privind nndirile prin suprapunere
5.8. Cu acest procedeu de sudare se pot nndi i bare
din oel-beton de diametre diferite, dar numai n cazul cnd 5.13. Pentru asigurarea coaxialitii, la nndirile prin
se utilizeaz urmtoarele variante :
suprapunere, capetele barelor se vor ndoi n jurul unui dorn,
a. nndire sudat prin suprapunere ; funcie de diametrul barelor, astfel ca dup ndoire barele
b. nndire sudat ou o singur eclis. nndite s fie coaxiale.
5.9. La sudurile de montaj ale elementelor prefabricate 5.14. La oelurile beton OB 37 i PC 52 se admite nn
se recomand utilizarea nndirilor cu eclise sudate pe am- direa prin suprapunere i n. cazul cnd ndoirea capetelor
bele pri.
barelor nu este posibil, cu urmtoarele condiii :
5.10. Varianta de nndire cu o eclis se va folosi numai a. diametrul barelor nndite s fie mai mic de 20 mm ;
dac snt ndeplinite urmtoarele condiiuni :
a. dac unitatea executant dispune de surse de curent b. la banele cu diametrul egal sau mai mare de 20 mm,
continuu; ' se vor executa cordoane de racordare conform fig. 7 a i 8 c.
b. dac nndirile vor fi executate de sudori caire nde- 5.15. La nndirea prin suprapunere a barelor din oel -
plinesc condiile de la pct. l.l0.a. beton PC 60, se vor executa cordoane de racordare la toate
. 5.11. Eclisele, se pot confeciona: diametrele de bare, conform fig. 9 a i b. Aceste cordoane
a. La nndirea cu dou eclise: se vor executa chiar i n cazul cnd capetele barelor au
din acelai oel i diametru cu barele nndite, putut fi ndoite pentru coaxialitate.
din acelai oel, dar ou un diametru imediat infe- 5.16. La oelurile-beton OB 37 care au fost livrate con-
rior barelor nndite ; form prevederilor STAS 438/1-80 cu un coninut de siliciu
din alt calitate de oel dect a barelor nndite dar de max. 0,07 (necalmate) se vor executa cordoane de racor-
avnd satisfcut condiia : dare chiar i la barele care au fost ndoite nainte de sudare
i care au diametrul egal sau mai mare de 20 mm.

Sudarea armturilor de oel-beton solicitate la oboseal


5.17. Armturile de oel-beton solicitate la oboseal se
vor nndi numai prin varianta de nndire, cu eclise egale,
cu custuri de racordare" (fig. 13). Eclisele se vor confeciona
din acelai otel i diametru cu barele nndite.
'75
Condiii de folosire
6.6. Procedeul de nndire prin sudare n cochilie,
n baia de zgur, se recomand a fi aplicat n urmtoarele cazuri;
a. cnd accesul electrodului la sudarea armturilor
nu este posibil dect dintr-o singur parte a nndirii ;
b. cnd snt necesare nndiri cu dimensiuni ct mai
reduse, att n sens transversal ct i longitudinal.
6.7. Inndirea prin sudare n conchilie n baie de zgur,
va fi executat numai cu sudori care ndeplinesc condiiile
de la pot. 1.10.a.
6.8. Parametrii geometrici ai nndirii, recomandai ca
optimi i exprimai n funcie de diametrul barelor, snt tre-
cui pe fig. 14 iar parametrii calculai pentru diametrele
uzuale snt trecui n tabelul 9.

7. SUDAREA N COCHILIE, N BAIE DE ZGURA,


CU CUSTURI LONGITUDINALE

Definiii
Domeniu de aplicare 7.1. Sudarea n cochilie, n baie de zgur, cu custuri
longitudinale, este un procedeu' de sudare manual; cochilia
6.2. Sudarea n cochilie, n baie'de zgur executat ma- are rolul,i de eclis, prelund, prin custurile longitudinale,
nual cu arcul electric, se folosete la nndirea barelor de
oel-ibeton utilizate ca armturi n beton-armat, precum i o pante din efortul barelor (fig. 16 i 17 i tab. 10).
la', nndirea armturilor la asamblarea prefabricatelor din
beton armat. Domeniu de aplicare
6.3. Sudarea n cochilie se recomand a fi folosit pen- 7.2. Aceast variant de nndire se va utiliza n cazu-
tru nndirea barelor, cu 25 mm.
rile indicate la pot. 6.2 i &.3 i mai ales cnd lucrrile de
6.4. Procedeul de sudare n cochilie, n baie de zgur, sudare a armturilor se execut n condiii grele ca:
poate fi aplicat i la nndirea armturilor de oel-beton soli-
citate la oboseal, precum i la nndirea armturilor de . poziii incomode,
oel-beton de caliti diferite. umiditate (peste 70%),
6.5. Ou procedeul de sudare n cochilie, n baie de zgur, dificulti n privina reglrii curentului n timpul
se pot nndi i armturi de diametre diferite (cu respectarea lucrului.
condiiilor din anexa I, pct. 4.18 i 4.19), astfel ca diferena 7.3. Aceast variant de nndire poate fi aplecat i la
diametrelor s fie de maximum 15 mm. nndirea armturilor solicitate la oboseal.
78 79
Condiii de folosire

7.4. Folosirea acestui procedeu se face cu respectarea


condiiilor de la pct. 6.5 i 6.6.
7.5. Parametrii geometrici ai nndirii, recomandai ca
optimi i exprimai n funcie de diametrul, barelor snt tre-
cui pe fig. 17 iar, parametrii calculai pentru diametrele
uzuale snt trecui n tabelul 10.
Tabelul 10
PARAMETRU GEOMETRICI CALCULAI PENTRU DIAMETRELE
UZUALE DE BARE NNDITE PRIN SUDARF

8. SUDAREA N SEMIMANON DE CUPRU


Definiii

8.1. Sudarea n semimanon de cupru este un procedeu


de sudare manual cap la cap ou arcul electric, care utili-
zeaz ca suport de baie, un semimanon de cupru recuperabil
(fig. 18 a si b).

Domeniu de aplicare

8.2. Sudarea n semimanon de cupru se utilizeaz la


nndirea barelor de oel-beton folosite ca armturi n beton
armat, precum i n cazul prevzut la pct. 6.2,
82
8.3. Este interzis utilizarea acestui procedeu de sudare turi n beton armat, sudaite n poziie orizontal, vertical sau
la nndirea armturilor de oel-beton solicitate la oboseal,
precum i la nndirea barelor de oel-beton de diametre nclinat, prin urmtoarele variante geometrice de nndire:
diferite. a. prin suprapunere ;
b. cu dou eclise egale ;
Condiii de folosire c. cu o singur eclis ;
d. n cochilie scurt (fr custuri, L c = 2,5 d);
e. n cochilie lung (cu custuri L c = 4 d).
8.4. Procedeul de sudare cu arcul electric n semimanon
de cupru, se recomand a fi utilizat n urmtoarele cazuri: 9.3. Pentru variantele de nndire de la pct. 9.2.a, 9.2.b,
a. cnd este posibil accesul electrodului mprejurul ba- 9.2.c, precum i pentru variantele de nndire de la pct. 9.2.d
relor ce se nndesc ; i 9.2.C, n poziie orizontal, se pot utiliza aceiai parametrii
geometrici preserii n cap. 5, 6 i 7.
b. cnd snrt necesare nndiri cu dimensiuni ct mai 9.4. Pentru sudarea n poziie vertical n cochilie scurt
reduse att n sens transversal ct i longitudinal;
sau n cochilie lung cu .custuri, se vor utiliza variantele
c. cnd antierul dispune de puteri instalate relativ mici geometrice de nndire indicate n fig. 19 si 20.
(pn la 15 k W) alimentate de la reele electrice obinuite;
d. cnd nu se dispune de maini electrice de sudat cap Condiii de folosire
la cap prin topire intermediar.
8.5. nndirea barelor de oel-ibeton cu acest procedeu 9.5. Se recomand ca variantele de nndire de la pct.
va fi executat numai cu sudori care ndeplinesc condiiile 9.2.a, b i c s fie utilizate la barele cu diametrele 822 mm,
de la pct. LIO.a. iar variantele de la pot. 9.2.d i e, pentru nndirea barelor
cu diametrele 2540 mm.
9.6. Cu procedeul de sudare n mediu de bioxid de car
9. SUDAREA N MEDIU DE BIOXID DE CARBON bon se pot suda i bare din oel-ibeton de caliti diferite.
9.7. Armturile din oel-beton solicitate la oboseal pot
Definiii fi nndite prin procedeul de sudare n mediu de bioxid de
carbon.
9.1. Sudarea n mediu de bioxid de carbon este un pro-
cedeu semi-automat de sudare cu arcul electric, la care me-
talul de adaus este srma de sudare, antrenat automat de 10. VERIFICAREA I RECEPIONAREA LOTURILOR DE
un mecanism de avans, iar protecia o asigur bioxidul de ARMATURI SUDATE
carbon, degajat continuu n jurul arcului de sudare.
In termeni tehnici internaionali, procedeul este denu -
mit MAG (metal-activ-gaz), deoarece bioxidul de carbon are Generaliti
rolul nu numai de a proteja baia, ci i acela de aliere, mrind
coninutul de carbon al metalului depus. 10.1. Recepia armturilor sudate se face pe loturi.
10.2. Un lot este alctuit din armturi de acelai oel
Domeniu de aplicare i diametru, mbinate sau nndite prin sudare, cu acelai
procedeu, n aceleai condiii tehnice i de ctre acelai sudor ;
9.2. Sudarea n mediu de bioxid de carbon poate fi apli- mrimea unui lot este indicat n tabelele 11, 12, 13, 14,
cat la nndirea barelor din oel-beton, utilizate ca arm- 15 i 16. (Tabelele 11, 12, 13, 14, i 15 se gsesc la sfritul
84
buletinului). :

85
Epruvete de control
10.3. Bpruvetele de control servesc la verificarea cali-
tii loturilor i se obin astfel:
a dac lotul este alctuit din armturi sudate n ate-
lier sau executate la banc", pe anfaer epruvetele de con-
trol se extrag chiar din loturile executate m aceste concuium ,
b dac lotul este alctuit din nndiri sudate n opera
(n lucrare), epruvetele de control se preleveaz chiar din
oper, n cazurile cnd este posibil ;
c n cazurile cnd nu se pot preleva epruvate din opera
(ca de ex. la elementele prefabricate montate prin sudarea
armturilor), se vor confeciona epruvete de control
asemntoare cu nndirile lotului (calitate oel, diametru,
electrozi, poziie de sudare, etc.) executate intercalat cu
sudurile din lot, denumite pe scurt epruvete martor; ele vor
fi confecionate de acelai sudor, n apropierea punctului de
lucru, si n condiii de stricta concordan cu condiiile de
lucru din opera.

Controlul calitii loturilor


10.4 Controlul calitii loturilor se efectueaz prin ope-
raiunile de verificare i de ncercare a mbinrilor i nna-
dirilor sudate (tabelele 11, 12, 13, 14, 15 i 16).
Reguli pentru recepie
10.5.Imbinrile i nndirile sudate executate n atelier, la banc pe
antier, sau n oper, vor fi recepionate de ctre o comisie alctuit
din:
- eful de atelier;
responsabilul cu sudura (din cadrul persoanelor cu pregtire numite
de unitate);
- delegatul CTC;
10.6. Loturile vor trebuie s ndeplineasc simultan condiiile privind
verificarea i ncercarea epruvetelor de control din tabelele de mai
sus.
10.7. nndirile sudate, executate n oper, vor putea fi recepionate i
pe baza numai a rezultatelor verificrilor (conf. tabelelor
11,12,13,14,15 i 16), urmnd ca acestea s fie completate ulterior cu
rezultatele ncercrilor epruvetelor de control executate intercalat; la
aprecierea organelor de recepie se va face controlul prin gurire,
prevzut n tabelul 13 pct. 5, n toate loturile suspecte.
10.8. Comisia de recepie va aprecia, de la caz la caz, dac lotul gsit
necorespunztor va fi remaniat, sau i se va da alt utilizare
corespunztoare calitii sale.
Recondiionarea loturilor se va face conform indicaiilor cuprinse n
col. 6 din tabelele 13,14 i 15 precum i pe baza indicaiilor comisiei
de recepie.
10.9. Dac lotul de nndire respins este n oper, conducerea tehnic
a antierului, mpreun cu proiectantul, vor analiza calitatea execuiei
i vor stabili msurile de remediere necesare.

10.10. Recepionarea loturilor se face pe baza unui


proces verbal de recepie ntocmit conform anexei II si II
bis.
10.11. La procesul verbal de recepie se va anexa (pe
verso) fia de control al lotului, conform anexei III-VII.
91
Prevederi speciale explozive nu se va permite sudarea (electric sau autogen)
i nici lucrul cu foc deschis sau corpuri incandescente.
10.12. Pentru lucrri sau elemente de construcii de im- De asemenea, nu se va permite sudarea n ncperi unde
portan deosebit, proiectanii pot prevedea obligativitatea snt depozitate produse inflamabile ca: petrol, benzin, vop-
controlului nedistnuctiv care va fi efectuat numai de uni- sele nitro, diluani etc.
ti de specialitate. . 11.6. Corpurile motoarelor-generatoare (agregatelor de
10.13. Loturile de mbinri i nndir sudate ale arm- sudur), ale transformatoarelor i ale regulatoarelor, att cele
turilor constructive, n cazul cnd snt indicate de proiectant, stabile ct i cele provizorii, trebuie s fie legate de instalaia
se vor putea recepiona astfel : de protecie prin legare la pmnt sau legare la conductorul
a. se vor efectua numai operaiunile de verificri pre- de nul al instalaiei de protecie din unitatea respectiv.
vzute n tabelele 11; 12, 13, 14 15 i 16 ; Legarea la pmnt se va face cu cabluri electrice de cu-
pru sau oel galvanizat, prevzute cu papuci pentru realizarea
b. la aprecierea comisiei de recepie, se va putea efectua- unui contact sigur.
i controlul prin gurire (tab. 13 pct. 5) la nndirile suspecte ; Seciunea conductorilor de legare la instalaia de pro-
c. nndirile necorespunztoare se vor remania conform tecie a conductoarelor, precum i instalaia de protecie
prevederilor pct. 10.8. nsi, trebuie s satisfac condiiile din normele i instruc-
iunile n vigoare.
Se va verifica, prin msurtori, ca instalaia de legare
11.. TEHNICA SECURITII MUNCII la pmnt s aib o rezisten electric mai mic de 4 ohmi,
valorile mai mari impun revizuirea mpmntrii.
Prevederi generale 11.7. Sudorii vor purta n timpul lucrului numai echi
pamentul de protecie prevzut de standardele i normati
11.1. Se vor respecta prevederile Normelor republicane vele n vigoare.
de protecie a muncii, aprobate de Ministerul Muncii i Mi- Imbrcmintea va fi strns pe corp, capul acoperit (cu
.nisterul Sntii nr. 34 i nr. 60 din 1975 cap. II, III, VIII, apc sau basc) i nclmintea bine ncheiat, pentru pro-
X i XVII. tejarea sudorilor mpotriva stropilor de metal provenii de
11.2. Penitru lucrrile de sudare a armturilor de oel- la sudare.
beton vor fi admii numai muncitori calificai care au absolvit 11.8. Este interzis mbrcarea costumelor de protecie
cursuri de specialitate i au fcut un instructaj special de umede, murdare sau mbcsiite de praf metalic.
tehnica securitii. 11.9. La lucrrile de sudare se va utiliza numai echipa
11.3. Pentru lucrri de sudur executate la nlime, pe ment de protecie care are marcajul obligatoriu cu data fa-
schele sau platforme, se vor lua msuri speciale de securitate, bricaiei, tensiunea de ncercare i data ncercrii.
a<tt pentru sudori, ct i pentru utilaje, pentru a se preveni De asemenea se va ntocmi periodic (n, funcie de vo-
cderea. lor ; schelele sau platformele de lemn se vor proteja lumul lucrrilor) un proces verbal de ncercare la proba
cu foi, de tabl sau azbest, contra unui eventual incendiu. electric prin care se confirm c echipamentul a corespuns
11.4. Pentru sudorii care lucreaz la nlime, n afar ncercrilor.
de prevederile punctuhii 1.0.3 se va dispune n mod obliga 11.10. Instalaiile de sudare electric vor fi prevzute
toriu utilizarea centurilor de siguran. cu scheme i instruciuni, explicnd rostul fiecrei piese si
11.5. In spaiile unde exist gaze inflamabile sau n modul de funcionare.
apropierea rezervoarelor cu materiale uor inflamabile sau
95
94
11.11. Toate instalaiile de sudur electric vor fi pre-
vzute cu aparate de pornire i reglaj, precum i cu aparate 11.23. Sudarea carcaselor de oel-beton pentru grinzi,
de msur i control, pentru a putea urmri n permanen stlpi i piloi se va face n poziie orizontal, pe capre sau pe
funcionarea instalaiei. supori metalici.
11.12. Funcionarea agregatelor de sudur va fi urm - 11.24. Se va interzice circulaia pe armturile carcaselor
rit de un specialist, iar montarea i repararea lor va fi f - sudate.
cut numai de ctre electricieni. 11.25. La curirea de rugin a armturilor de oel-beton .
11.13. Este interzis executarea lucrrilor de sudare n cu perii metalice, este obligatorie purtarea ochelarilor de pro-
mbrcminte cu mneci scurte sau suflecate, cu gulerul tecie.
descheiat etc.
11.14. In timpul executrii lucrrilor de sudare, Prevederi privind procedeele de sudare electric
n prin puncte i cap la cap prin topire intermediar
atmosfer sau n ncperi umede, sudorul va sta pe o plat -
form izolat, sau pe un covor de cauciuc. 11.26. Sudorul nu va sta direct pe pardoseal ci pe un
covor de cauciuc sau pe o platform izolat.
11.15.La o prsire temporar a lucrului sau la termi 11.27. n cazul folosirii mainilor de sudat cu strngere
narea zilei de lucru, sudorul este obligat s ntrerup curen- pneumatic a electrozilor sau a flcilor mainii, sudorii vor
tul .electric i s scoat aparatele de sub tensiune. fi instruii n mod special pe maini, pentru a se evita prin
11.16. In cazul cnd se sudeaz n spaii nchise, se va derea minilor ntre flcile sau ntre electrozii mainii.
asigura o ventilaie local, forat, pentru captarea i eva- 11.28. Mainile electrice de sudat cap la cap prin topire
cuarea gazelor degajate ,n timpul sudrii. intermediar, trebuie s fie prevzute cu aprtori contra
11.17. Tablourile de distribuie vor fi prevzute cu si scnteilor din timpul sudrii.
gurane calibrate pentru intensitatea cerut de bobinajul 11.29. Reglarea i curirea mainilor de sudat, precum si
primar al mainii de sudat. schimbarea regimului de sudare, se va face numai cu maina
11.18. Buoanele cu fuzibile ce se ard, se vor nlocui deconectat..
numai cu altele calibrate i n nici un caz cu un numr de 11.30. Racordul electric, al mainilor de sudat la reeaua
fire de srm (li) la apreciere. de alimentare, va fi izolat ntr-o cutie nchis, prevzut cu
11.19. Cablurile de sudur vor fi controlate periodic, un dispozitiv de ntrerupere automat a curentului, n mo-
verificndu-se starea izolaiei; se va opri instalaia care are mentul cnd se deschide capacul de vizionare.
cabluri defecte. 11.31. Carcasele mainilor de sudat vor fi legate la p-
mnt si fixate /prin uruburi de susinere.
11.20. Lungimea cablurilor de la tabloul de distribuie
la maina de sudat va fi de cel puin 2 m.
Prevederi privind procedeul de sudare manual cu
11.21. Cablurile mobile servind la alimentarea cu cu- arcul electric (prin suprapunere i cu eclise, n cochilie
rent electric a 'locurilor de sudare, vor fi bine izolate, flexi- in baie de zgur i n semimanon de cupru recuperabil)
bile i protejate mpotriva stropilor de metal topit i a dete-
riorrilor mecanice. 11.32. naintea nceperii lucrului, electricianul de ntre
inere va revizui starea instalaiei transformatorului de sudur
11.22. Este interzis aezarea cablurilor electrice n an- sau a grupului electrogen, att n ceea ce privete izolaia bo-
uri comune cu conductele i tuburile de cauciuc pentru su- binelor fa de carcas (mas i pmnt) ct i n ceea ce pri-
darea cu gaze precum i n imediata apropiere a lor.
96
97
veste izolaia ntre nfurarea primar i cea secundar de la 11.43. Planetele de lucru unde se execut lucrri de su-
transformatoare. dur electric vor fi mprejmuite cu panouri protectoare mate,
11.33. In cazul transformatoarelor de sudur se vor in- pe care se vor scrie inscripii avertizoare ca : Nu privii ar-
dica vizibil bornele pentru tensiune de primar (joas tensiune) cul", Nu te apropia".
precum i bornele din secundar pentru conectarea cablurilor 11.44. Ajutorii sudorilor i cei care lucreaz n spaiul
cletelui de sudur i a piesei de sudat. Aceasta pentru a nconjurat cu paravane trebuie s aibe aceleai dispozitive de
evita schimbarea legturii care ar putea duce la tensiuni protecie ca i sudorii.
foarte mari la cletele de sudur. 11.45. La lucrrile de sudur electric executate n in-
11.34. Tensiunea la bornele transformatorului si genera -cinta atelierelor, sau pe antiere, se vor lua urmtoarele m-
torilor de sudur, la mersul n gol, nu va depi 70 V n cu suri : verificarea izolaiei conductelor, legarea la pmnt a
rent continuu. transformatorului i a piesei de lucru.
11.35. Plcile de borne de la aparatele de sudur vor fi 11.46. Sudorii care lucreaz la nlime vor fi echipai cu
bine protejate contra atingerilor accidentale, iar bornele vor fi cutii speciale pentru pstrarea electrozilor n stare uscat.
bine fixate pe o plac izolat. Se vor controla buloanele i 11.47. Se va interzice aruncarea de la nlime a restu -
piuliele de fixare. rilor de electrozi.
11.36. Cablurile electrice care alimenteaz agregatele de 11.48. In timpul operaiunii de curire a zgurei fierbini,
sudur trebuie s fie n bun stare si s aibe o izolaie flexi- sudorii vor folosi n mod obligatoriu masc de sudur cu sti-
bil i rezistent. cle protectoare incolore (transparente).
11.37. Legturile cablurilor electrice de la tablou la agre- 11.49. Sudorii,care execut lucrri de nndire a armtu-
gat i de la agregat la clete vor fi efectuate numai de un rilor prin variante de sudare n cochilie n baie de zgur sau
electrician ; este interzis ca aceste legturi s fie executate de
ctre sudori. n semimanon de cupru recuperabil, vor purta, n mod obli-
11.38. Agregatele de sudur, utilizate n locuri pericu- gatoriu, jambiere de protecie.
loase, vor fi prevzute cu dispozitive pentru ntreruperea ten-
siunii n timpul operaiunii de schimbare a electrodului.
11.39. Mnerele portelectrozilor trebuie s asigure strn- 12. EXAMINAREA SUDORILOR
gerea puternic i nlocuirea rapid a electrozilor. Aceste m-
nere trebuie s fie confecionate dintr-un material dielectric Prevederi generale
rezistent la foc i termoizolante. 12.1. Sudorii care execut nndiri sau .mbinri de armturi
11.40. Este interzis folosirea mnerelor portelectrozi cu de oel-beton prin procedeele de sudare de la pct. 1.1, din
izolaia deteriorat. prezentele instruciuni tehnice, vor fi examinai prin executarea
11.41. In timpul lucrului sudorii i vor proteja faa cu de probe conform tabelului 18 i teoretic i pe baza prevederilor
masca de- sudur, prevzut cu filtre speciale de sticl contra- STAS 9532/1-74 i a prezentelor instruciuni tehnice de ctre
radiaiilor arcului voltaic. Este interzis utilizarea filtrelor din o comisie numit de ctre unitatea executant conform pct.
sticl afumat sau vopsit. 12.5 astfel :
11.42. Mtile de protecie trebuie s acopere toat faa a. sudorii care nu au mai executat lucrri de sudare a
sudorului i s fie confecionate din materiale uoare si ter- armturilor de oel-beton vor fi verificai conform prevederi-
moizolante. lor de la pct. 12.6 a i b ;
98 99
deele de sudare pe care Ie aplic la mbinarea sau nndirea
b. sudorii care au o vechime de cel puin 6 luni la lucr armturilor. In acest scop sudorul va executa numrul de
rile de sudare a armturilor din oel-beton vor fi verificai epruvete prevzute n tabelul 18, care vor fi ncercate con-
semestrial i numai n baza prevederilor de la pct. 12.6.b. form prevederilor din acest tabel.
c. sudorii crora li s-au respins consecutiv dou loturi 12.7. .Comisia de examinare a sudorilor, va aprecia re-
de armtur sudate sau trei loturi alternativ n decurs de o zultatele examenului teoretic i practic prin acordarea sepa-
lun vor fi verificai conform prevederilor de la pct. 12.6 a rat a unui calificativ admis" sau respins".
i b. 12.8. Sudorii care nu au obinut calificativul admis" la
12.2. Sudorii care execut nndiri de armturi prin pro- fiecare examen n parte, vor fi declarai necorespunztori
cedeele de la pct. 1.1.c, d i e, vor avea specializarea unui pentru a executa lucrri de sudare a armturilor de oel-beton
sudor 3.3.3.1. conform notaiei i prevederilor din STAS i vor fi reinstruii timp de 2 sptmni, de organele tehnice
9532/1-74 considerate prin asimilare cu procedeele i varian- ale unitii respective, urmnd s fie verificai din nou, att
tele geometrice de sudare din prezentele instruciuni tehnice. teoretic ct i practic.
12.9. Dac nici la a doua examinare succesiv, sudorii
Modul de examinare nu obin calificativul admis", comisia va sesiza conducerea
unitii n vederea -lurii msurilor prevzute n Codul Muncii.
12.3. In baza prevederilor din STAS 9532/1-74 pct. 1.4 i
1.5., examinarea sudorilor se va face conform prevederilor de 12.10. Rezultatele vor fi . consemnate ntr-un proces ver
la pct. 12.4 - 12.10. bal de examinare, ncheiat n dou exemplare semnate de toi
12.4. Examinarea sudorilor se va face de ctre o comisie membrii comisiei i distribuite astfel :
din cadrul unitii respective ai cror membri vor fi numii 1 exemplar la responsabilul cu sudura din unitatea,
de ctre conductorul tehnic al unitii. respectiv,
12.5. Din comisie vor face parte : l exemplar va fi nmnat sudorului care a fost exa -
minat.
a. responsabilul cu sudura al unitii sau responsabilul
mecanic ef ;
b. maistrul, eful de echip, p,au eful de atelier sub con-
ducerea cruia lucreaz sudorul respectiv ;
c. un delegat C.T.C.
12.6. Sudorii menionai la pct. 12.1 a i 12.1.c vor fi ve-
rificai printr-un examen teoretic i unul practic.
a. Examenul teoretic' va stabili gradul de nsuire a cu-
notinelor profesionale (prevzute n indicatorul tarifar de
calificare 05.22.01 grupa 05 voi. III) pentru procedeele de su-
dare respective, precum si gradul de asimilare a prezentelor
instruciuni tehnice cu privire la tehnologia de execuie, ma-
terialele prescrise i toleranele i abaterile admise la recepia
loturilor ;
b. Examenul practic va constata dac sudorul posed dexte-
ritatea necesar executri lucrrilor de sudare prin proce-
100
ANEXA I

I. TEHNOLOGIA DE SUDARE A ARMATURILOR


DE OEL-BETON

1/1. SUDAREA ELECTRICA PRIN PUNCTE

Condiii generale
1/1.1. Sudarea electric prin puncte a armturilor din oel -beton
se recomand a se face numai cu maini de sudat automate sau
semiautomate, nzestrate cu echipament pentru reglarea parametrilor.
1/1.2. Reglarea parametrilor de main se va face numai de
personalul care deservete maina respectiv, verificarea fcndu -se
de ctre responsabilul cu sudura din unitatea respectiv.
1/1.3. Mainile de sudat prin puncte trebuie s fie prevzute cu
dispozitive de reglare, cel puin pentru :
a. intensitatea curentului de sudare n circuitul secundar ;
b. timpul de trecere a curentului de sudare ;
c. fora de apsare a electrozilor
Este recomandabil s se poat regla i:
d. timpul de apsare anterior trecerii curentului;
e. timpul de forjare ; i
f. timpul de pauz
1/1.4. Mainile de sudat prin puncte trebuie s fie capabile s
dezvolte . urmtoarele fore de apsare maxime a electrozilor, rapor -
tate la diametrul barei celei mai subiri din nod :
. 30 kgf/mm de diametru la oelurile-beton OB 37 i srm
tras neted (STNB) ;
40 kgf/mm de diametru la oelurile-beton PC 52 i PC 60.
I/.5. Raportat la diametrul barei celei mai groase din nod,
diametrul electrozilor va fi cel indicat n tabelul 1.1.
Tabelul 1.1
DIAMETRUL ELECTROZILOR PENTRU SUDAREA PRIN PUNCTE A
BARELOR DIN OEL-BETON, IN FUNCIE DE DIAMETRUL
BAREI CELEI MAI GROASE
1/1.6. Electrozii se vor confeciona din cupru rafinat CU8 sau
CU9 STAS 270/2-80 Cupru clasificare" sau din aliaje speciale:
bronz cu crom i zinc (0,4...0,8% Cr, 0,3...0,6% Zn, rest CU);. Cupru cu
crom; (0,6...0,8/Cr, restul CU); cupru cu cadmiu (0,9...1,25 % Cd restul
Cu), care s aib conductivitatea electric relativ de minimum 6,8,
raportat la cea a cuprului dur, duritatea 100...160 RB i temperatura
de recristalizare ntre 200 i 250C.
1/1.7. Suprafeele de contact ale electrozilor trebuie s fie para -
lele cu axele n prelungire, curate i fr tirbituri sau poriuni arse.

Executaea mbinrilor (nodurilor)

1/1.8. Se recomand ca ordinea executrii nodurilor sudate s


fie astfel stabilit nct s se diminueze efectele untrii.
1/1.9. Se interzice conectarea mainii la mersul n gol (fr
bare de oel ntre electrozi), n cazul cnd maina e prevzut cu
contactori-ignitroni.
1/1.10. Pentru determinarea parametrilor de sudare se vor uti -
liza valorile orientative din tabelul 1.2.
1/1.11. Respectarea parametrilor stabilii este obligatorie, reco :
mandndu-se afiarea lor la loc vizibil lng maina de sudat.
1/112. Parametrii de sudare se vor stabili de ctre personalul
de specialitate, prin ncercri, n funcie de :
tipul mainii de sudat;
calitatea oelurilor de mbinat;
tipul de plas sau carcas sudat (dimensiunea ochiurilor,
numrul de noduri sudate simultan, etc.);
combinaia de diametre.
1/1.13. Pentru oelurile laminate la cald se vor adopta parame -
trii pentru regim moale de sudare, iar pentru oelurile ecruisate, ca
srm tras neted, un regim dur de sudare.
1/1.15. Definitivarea regimului de sudare se va face prin n -
cercri, pe baza parametrilor din tabelul 1.2. Pentru stabilirea unei
variante de regim de sudare se vor suda i ncerca :
Pentru oeluri laminate la cald:
2 epruvete la forfecare cu traciune ;
l epruvet la ndoire lng nod.
Pentru oeluri ecruisate (STNB):
2 epruvete la forfecare cu traciune ;
2 epruvete la traciune, i
l epruvet la ndoire.
1/1.16. Variantele pentru determinarea parametrilor de sudare
se vor stabili astfel:
pentru diametrele mai mici sau egale cu 10 mm se vor lua
timpul de trecere i intensitatea curentului de sudare, la valorile
minime posibile ale mainii ;

104
pentru diametrele mai mari de 10 mm se va ncepe cu valo -
rile imediat superioare.
Variantele urmtoare vor fi cele consecutive ale mainii.

1/2. SUDAREA ELECTRICA CAP LA CAP PRIN


, TOPIRE INTERMEDIARA

Utilaje ,
1/2.1. Mainile electrice de sudat cap la cap prin topire inter-
mediar vor avea o putere specific de cel puin :
4 kVA/cm2 pentru sudarea n regim moale" i
9 kVA/cm 2 pentru sudarea n regim dur" (puterea este ra-
portat la seciunea sudat).
1/2.2. Mecanismul de refulare al mainilor de sudat cap la cap
va trebui s asigure o for de refulare specific, n funcie de cali -
tatea oelului-beton :
4 kgf/nim2 pentru oelurile-beton OB 37 i PC 52 ;
6 kgf/mm2 pentru oelul-beton PC 60 ;
10 kgf/mm2 pentru oelul-beton PC 90.
Pentru sudarea oelului PC 90, mainile de sudat trebuie s fie
prevzute cu mecanisme de refulare automat.

Executarea nndirilor sudate


1/2.3. La aezarea n flci, se va respecta coaxialitatea barelor
iar pianul de sudare se va gsi la jumtatea distane i efective ntre
flci. Intre capetele barelor se va lsa un interspaiu de aproximativ
l mm, acest interspaiu fiind cuprins n distana efectiv ntre
flci <fig. 1.1).
1/2.4. Fora de strngere n flci trebuie s fie suficient de mare
pentru a se evita alunecarea barelor n timpul refulrii. In acest scop
se vor efectua verificri cu o for de refulare mai mare cu cea 20%
dect cea indicat ca parametru. Aceste verificri se vor face fr
punerea sub tensiune a flcilor, la nceputul fiecrei zile de. lucru
i pentru fiecare diametru ce urmeaz a se suda.
1/2.5. La mainile de sudat cap la cap, prevzute cu strngerea
pneumatic a flcilor, se va urmri permanent la manometrele ma -
inii, ca presiunea necesar strngerii flcilor s fie meninut la
valoarea care nu permite alunecarea barelor.
1/2.6. Pentru asigurarea unui bun contact electric ntre barele
ce se sudeaz i flcile inferioare (care transmit curent barelor), se
vor executa n flcile inferioare anuri, cu seciunea triunghiular
sau trapezoidal avnd dimensiunile date n fig. 1.3.

106
1/2.7. Pentru a se asigura o bun prindere a barelor n flci
(evitndu-se totodat i uzura prematur a flcilor superioare) se vor
utiliza la flcile superioare, plci de adaos din oel OL 38 confec -
ionate ca n fig. 1.2.
1/2.8. Dac din diferite cauze de ordin tehnic nu se pot executa
anuri n flcile inferioare ale mainii de sudat, se vor utiliza plci
inferioare de adaos, executate din materialele indicate la pct. 1/1.6
i conform fig. I.S.a sau I.S.b i care se pot utiliza prin simpla ae-
zare pe flcile mainii de sudat (fr a fi fixate de acestea) con -
form fig. 1.4.

Parametrii de sudare
1/2.9. Respectarea parametrilor de sudare, prescrii pentru fie -
care calitate de oel-beton i diametru, este obligatorie.
Parametrii de sudare vor fi afiai la loc vizibil, lng maina
de sudat.
1/2.10. Parametrii de sudare reglai pe main se vor verifica
de ctre sudor la nceputul programului zilnic, precum i dup orice
ntrerupere lucrului.
1/2.11. Parametrii de sudare definii la pct. 4.2 snt trecui n
tabelele 4, 5, 6 i 7 din instruciunile tehnice.
Parametrii au fost stabilii n condiiile coninutului de carbon
i carbon echivalent prevzut n STAS 438/1 -82 ; pentru alte tipuri
de oeluri se vor stabili ali parametrii i alte tehnologii (pe baza
unor cercetri).

Sudarea oeluriJor-beton OB 37, PC 52 l PC 60


1/2.12. Oelurile-beton OB 37, PC 52 i JPC 60 se vor suda cu
prenclzire", utilizndu-se parametrii din tabelele 4, 5 i 6 pentru
sudare n regim moale".
1/2.13. Sudarea electric cap la cap prin .topire intermediar a
oelurilor-beton OB 37 i PC 52 se va putea face i cu maini de
sudat cu refulare manual, cu condiia ca mainile respective s fie
prevzute cu dispozitive de msurarea scurtrii la topire" i a
scurtrii la refulare".
1/2.14. Sudarea oelului-beton PC 60 pe maini cu refulare ma-
nual este admis numai pentru bare cu diametru pn la 22 mm
inclusiv.
1/2.15. Desfurarea procesului de sudare cuprinde urmtoarele
etape sucqesive :
a. se regleaz pe main pararfletrii de sudare;
b. se prind barele de sudat n flcile mainii;
c. se conecteaz curentul de sudare;
d. se prenclzee capetele barelor prin apropieri de scurtcir-
cuitare i ntreruperi succesive, asigurndu-se o nclzire uniform n
ntreaga seciune, fr a se ajunge la temperatura de topire.

108
Durata fiecrui contact de scurtcircuitare va fi de 0,5...1,5 sec.,
iar a ntreruperilor de cea l sec. Prenclzirea se va considera ter -
minat cnd fiecare capt de bar este incandescent pe o lungime
de 0,5...0,75 d, avnd culoarea portocaliu deschis ;
e. dup terminarea premclzirii, se ncepe topirea intermediar,
manifestat printr-o scnteiere dens i uniform.
Topirea va fi astfel condus nct scnteierea s fie continu i
din ce n ce mai deas, iar nainte de refulare (cu cea 1...2 sec.)
s nu fie ntrerupt sau ncetinit ;
f. dup terminarea topirii, barele vor fi refulate brusc, curentul
de sudare fiind meninut nc 0,5...2 sec. (considerate din momentul
declanrii refulrii).
Dup ntreruperea curentului de sudare (din circuitul, secundar
al mainii), refularea se continu fr curent, pn la realizarea
integral a scurtrii la refulare ;
g. La mainile de refulare manual, trecerea de la topirea inter -
mediar la refulare se va face sub curent, printr -o mrire ct mai
brusc a vitezei de naintare a sniei mobile, respectnd durata re -
fulrii sub curent;
h. Dup terminarea refulrii se deschid flcile mainii, se scot
barele sudate i se la s se rceasc la aer fr a se influena
procesul de rcire prin vre-un mijloc oarecare.

Sudarea oelului-beton PC 90
1/2.16. Oelul-beton PC 90 se va suda numai n regim dur" fr
prenclzire utilizndu-se parametrii din tabelul 7.
1/2.17. Pentru a se uura declanarea scnteierii se admite efec -
tuarea unuia sau a dou contacte de scurtcircuitare ntre capetele
barelor, cu o durat de circa 0,5 secunde fiecare.
Omind prenclzirea, celelalte etape ale procesului de sudare
se ,vor desfura ca la pct. 1/2.15 a, b, c, e, f i h.

Controlul sudurilor n timpul execuiei


1/2.18. Sudorul este obligat s respecte toi parametrii prescris i;
se vor rebuta chiar de ctre sudor toate nndirile sudate care au
fost executate fr respectarea tuturor parametrilor prescris i sau la
care n timpul lucrului se constat abaterile de la procesul tehnologic
prescris, indicate la pct. 1/2.19.
1/2.19. La sudarea oelurilor-beton OB 37, PC 52 i PC60 se con-
sider abateri de la procesul tehnologic prescris urmtoarele cazuri:
a. ntreruperea scnteierii nainte de refulare ;
b. ntreruperea curentului nainte de refulare;
c. micorarea vitezei de topire nainte de refulare ;
d. prenclzirea insuficient (culoare roie a capetelor barelor);

113
e. preiiclzirea exagerat (culoare alb pe o distan mai mare 1./3.5. De regul, barele din oel-beton PC 52 i PC 60 se vor
de l d de la planul de sudare) ;
f. alunecarea barelor n flci ; altura astfel incit nervurile longitudinale s se g seasc n afara
spaiului rezervat custurii nndirii (fig. 8 a, b, d i e), n cazurile
g. puncte topite pe suprafaa de contact a barelor cu flcile cnd nu este posibil, se va tia. nervura pe lungimea de sudare (cu
mainii de sudat (numai pentru oeluri-beton PC 60). mijloace mecanice). .
1/3.6. Electrozii, barele i eclisele care se sudeaz trebuie s
1/2.20. La sudarea oelurilor beton PC 90 se consider abateri fie complet uscate n momentul sudrii.
de la procesul tehnologic prescris urmtoarele cazuri :
a. Abateri de la pct. 1/2.19 a, b, c, f i g ; 1/3.7. La sudarea barelor, n orice poziie, se vor respecta urm-
Zona toarele reguli tehnologice :
de 2,3b. mm ; incandescent extins depind bavura cu mai mult a. zgura topit s nu nece arcul i s poat fi meninut n
c. Prenclzirea ; aceast stare n urma electrodului ;
d b. marginile custurii s nu fie arse ;
d. bavura insuficient (hb < sau D < 1,4 d, fig. 21) c. lungimea minim, de custur sudat fr ntrerupere este
de 40 mm ;
indicnd 8
d. nu se admite ruperea arcului n timpul sudrii ;
o refulare necorespunztoare cauzat de alunecarea barelor n flci e. lungimea arcului se va menine constant i va fi de cea
sau de o for de refulare prea mic. 4...5 mm pentru sudarea n poziie vertical sau nclinat ;
e. o deplasare h" a axelor (fig. 22) care depete valorile ma f. cnd se nlocuiete electrodul sau la terminarea custurii, arcul
xime" tolerate, indicate la pct. 3.2 din tabelul 12 col. 4 ; se ntrerupe, scurtndu-se lungimea acestuia i scondu-se repede
electrodul din crater ;
f. o nclinaie a" a axelor barelor nndite (fig. 23), care de
pete valorile maxime tolerate, indicate la pct. 4.2 din tabelul 12 col. 4. g. nceputul i sfritul custurii trebuie s fie corect formate,
fr nclzirea eaxgerat a barelor n zona influenat termic (ZIT);
I./2.21. Barele sudate i rebutate vor fi lsate s se rceasc,
apoi se vor tia la o distan 3 d de o parte i de alta a planului h. depunerea metalului topit se va face continuu ncepnd la
de sudare i se vor suda din nou. captul uneia dintre bare, de pe eclis (fig. 711), avndu-se grij ca
s se treac apoi cu electrodul pe cealalt bar, evitndu -se astfel
formarea de cratere n bar, la capetele nndirii ;
i. sudarea se va executa cu o micare de naintare a electro -
1/3. SUDAREA MANUALA CU ARCUL ELECTRIC dului ct mai uniform i cu vitez ct mai mare. Viteza de avans a
PRIN SUPRAPUNERE I CU ECLISE electrodului este condiionat de tipul electrodului, regimul de sudare etc.
j. la executarea custurii n mai multe straturi suprapuse, na -
Utilaje
inte de a se aplica un strat nou, suprafaa stratului aplicat anterior
se va curai prin ciocnire i frecare cu perie de srm, pn la obi-
nerea metalului curat;
1/3.1. La sudarea manual cu arcul electric prin suprapunere i
cu eclise se vor utiliza transformatoare sau grupuri convertizoare care k. spaiul dintre barele alturate care se sudeaz prin supra -
pot asigura alimentarea electrodului cu un curent de sudare d e cel punere sau cu' eclise, se va umple cu material topit, pn la nivelul
puin 300 A, puterea nominal fiind de cel puin 12 kW. planului tangent la cele dou bare (fig. 12, a, b vezi a").
1/3.2. Agregatele de sudur trebuie s fie prevzute cu dispo - 1/3.8. La executarea custurilor se va ine seama de tempera -
zitive de reglare a curentului de sudare i se vor ntreine n con - tura mediului ambiant dup cum urmeaz :
formitate cu normele de folosire i de ntreinere ale acestora. a. cnd : temperatura este de + 5C sau mai mare, toate custu -
1/3.3. Cletele port-electrod va corespunde cu prevederile STAS rile cu lungime de 200 mm sau mai mari se vor executa n dou
5027/79 Mner port-electrod pentru sudare electric". reprize, cu respectarea sensurilor de sudare indicate pentru calitatea
respectiv de oel-beton ;
Executarea nndirilor sudate b. 'cnd temperatura este sub + 5C se va respecta aceeai regul
pentru o lungime a custurii egal sau mai mare de 80 mm ;
Condiii generale c. n ambele cazuri de mai sus, custurile mai scurte dec t cele
1./3.4. Barele ce se nndesc se vor altura ct mai mult posibil, indicate se vor executa ntr-o singur repriz.
prin strngere cu mijloace mecanice, putndu-se prinde cu sudur
punctiform (hafturi), executat la o distan de cel puin 30 mm 115
de la capetele custurii.

114
Parametrii de sudare
1/3.9. Parametrii pentru sudarea manual cu arcul electric prin
suprapunere i cu eclise, au semnificaia de la pct. 5.2.
1/3.10. Parametrii privind dimensiunile nndirii i ale custu-
rilor snt trecui n tabelul 8, i'cndu -se urmtoarele meniuni:
a) la nndirea prin suprapunere, capetele barelor vor depi
custura cu cte 10 mm (fig. 7 a, b i 8 a, b);
b) la nndirea cu eclise, capetele acestora vor depi de ase-
menea custura cu cte 10 mm (fig. 7 d, e ; 8 d, e ; 10 i 11);
c) lungimea custurii va ndeplini condiia L s 40 mm, iar gro-
simea custurii a 3,0 mm ;
d) la stabilirea grosimii custurii nu se ine seama de rdcina
custurii pe o nlime h 3. = 1/6 d (respectiv d 2), de la linia de contact
ntre cele dou bare (fig. 12). '
1/3.11. Tipurile de electrozi ce se recomand a fi utilizai snt
cei din tabelul 2, col. 2 i 3.
1/3.12: Armturile solicitate la oboseal se vor suda numai cu
electrozi cu nveli bazic (tab. 2), n condiiile stabilite la pct. 1/3.14.
1/3.13. Diametrul electrozilor va fi ales n raport cu diametrul
barelor, conform indicaiilor din tabela 1.3.
Electrozii cu nveli bazic se vor reuea n conformitate cu pre-
vederile STAS 1125/1-81.
1/3.14. Curentul de sudare se va stabili n funcie de diametrul
electrozilor, tipul electrozilor i poziia de sudare conform indica -
iilor din tabela 1.4.
Tabela 1.3

DIAMETRUL ELECTROZILOR RECOMANDAI

1/4. SUDAREA IN COCHILIE, IN BAIE DE ZGURA

Utilaje

1/4.1. Sudarea n cochilie, n baie de zgur, se va executa numai


cu agregate de sudare de curent continuu.
1/4.2. Agregatele de sudare trebuie s fie prevzute cu dispo -
zitive de reglare fin a curentului de sudare.

116
Executarea sudurii n cochilie
Executarea nndiilor sudate
1/4.9. Sudarea n cochilie nu se va efectua dect cu electrozi
Operaiuni pregtitoare uscai, pregtii n timp util. 'Pregtirea electrozilor prin calcinare
sau deshidratare dup posibiliti se va efectua ntr-un cuptor
1/4.3. Capetele barelor ce se sudeaz i interiorul cochiliilor se corespunztor, conform indicaiunilor de mai jos :
vor cura prin polizare sau cu peria de srm pn la obinerea unui a) n cazul calcinrii electrozilor, cuptorul va trebui s lucreze
luciu metalic. Curirea capetelor de bar este necesar pn la obi - la 320...350C cu meninerea electrozilor, la aceast temperatur timp
nerea unei suprafee curate i fr anuri.
1/4.4. La sudarea n poziie orizontal, capetele barelor se vor de 60 minute;
tia la un unghi de cea 20, astfel ca feele rezultate s formeze b) n cazul deshidratrii electrozilor, cuptorul va lucra la o tem-
ntre ele un unghi de 35...45 (ca n fig. 14). peratur de 50...60C, cu meninerea electrozilor la aceast tempera -
1/4.5. La sudarea n poziie wrtical, captul barei superioare tur timp de 12 ore ;
se va tia la un unghi de 35...45 fa de orizontal, ca n fig. 15. c) cnd cuptorul lucreaz la temperaturi intermediare timpul de
1/4.6. Cochiliile se vor confeciona prin ndoire la rece sau la meninere n cuptor se va stabili pe baza .valorilor diagramei din f ig. 1.5.
cald i vor avea dimensiunile din tabelul 7.
i/4.7. Se vor folosi numai electrozii prevzui n tab. 2. Diame-
trele electrozilor recomandai pentru diferite diametre de bare n -
ndite prin sudare n cochilie n poziie orizontal, snt trecute n
tabelul 1.5.
Tabelul 1.5

DIAMETRELE ELECTROZILOR RECOMANDAI PENTRU DIFERITE


.DIAMETRE DE BARE LA SUDAREA IN POZIIE ORIZONTALA

Pentru sudarea n poziie vertical se utilizeaz electrozi cu dia -


metre imediat inferioare celor din tabela 1.5.
1/4.8. Pentru sudarea n cochilie, n baie de zgur, se vor utiliza
diferite valori de cureni, potrivit etapelor de execuie, conform indi-
caiilor de mai jos :
la executarea rdcinii rostului (legarea barelor de cochilie
i umplerea prii relei mai nguste h" a rostului conform fig. 14
i 15) se va utiliza un curent de 45...50 A pentru fiecare mm grosime
de electrod. Fig. 1.5 Diagrama timpului de uscare n cuptor a electrozilor.
: la executarea rdcinii, valorilor cele mai mici ale ampera -
jului (45 A) se vor utiliza numai cnd se lucreaz cu electrodul pre - 1/4.10. Dimensionarea capacitii de ncrcare a cuptorului se
scris pentru armtura respectiv (tabelul 1.5). Valorile mai mari va efectua n funcie de consumul de electrozi al echipei complete
(max. 50 A) se vor folosi numai dac electrozii utilizai au diametre de lucru i de timpul de meninere din diagramele de mai sus.
mai mici dect cele prescrise, precum i atunci cnd temperatura me - 1/4.11. Nu este indicat s se gseasc simultan n cuptor elec -
diului ambiant este sub 0C ; trozi de caliti diferite.
la umplerea rostului (dup executarea rdcinii) se va conti - 1/4.12. Electrozii uscai, dup scoaterea din cuptor se vor distri -
nua cu un amperaj de 35...40 A pentru fiecare mm grosime de electrod. bui la punctele de lucru n cutii metalice bine nchise.

118 119
1/4.13. Prenclzirea capetelor barelor ce se sudeaz i a cochiliei, e) depunerea straturilor consecutive se va face urmrindu-se
nainte de sudare, se va efectua n urmtoarele cazuri: meninerea fierbinte a bii, cu schimbarea ct mai rapid a electro
a) cnd temperatura ambiant a mediului de lucru este sub + 5C ; dului consumat. Viteza de naintare a electrodului n baie va fi de
b) la sudarea oelurilor-beton cu 28 mm ; 4...6 mm/sec, pentru meninerea bii n stare ct mai fluid i nl
c) n toate cazurile cnd se lucreaz cu electrozi de dimensiuni turarea lesnicioas a pojghiei de zgur topit n punctul de depunere,
inferioare celor indicate n tabelul 1.5. lucrndu-se numai cu arc scurt semi-necat ;
f) la sudarea n poziie orizontal se va suda legndu-se continuu
1/4.14. Temperatura de prenclzire ,a locului de sudur va fi cele dou capete de armtur prin intermediul cochiliei, miscnd elec -
de 250...300G, temperatura apreciindu-se prin timpul de nclzire, trodul astfel ca ntreaga seciune de mbinare a bii s se menin
conform tabelului 1:6, sau prin vopsele termoindicatoare ale te mpe-
raturii .minime. la aproximativ aceeai temperatur ;
g) la sudarea n poziie vertical se va lucra creind o mic pant
Tabelul 1.6 dinspre spatele cochiliei nspre fa, legnd n continuu i pereii
cochiliei. Se va acorda o atenie deosebit la ncheierea sudurii prin
PRENCLZIREA BARELOR NNDITE ptrunderea arcului i fuziunea armturii superioare pe ntreaga sa
suprafa nclinat ;
h) dup terminarea sudurii n baie, se cur zgura format la
stratul de suprafa, ntre pereii cochiliei;
i) se depune apoi stratul de acoperire cu o grosime de cea 0,1 d,
strat care acoper i punctele iniiale de prindere (hafturile). La
sudarea n poziie vertical, acest strat se va executa de jos n sus;
j) se va urmri ca ultimul strat de sudur s nu creeze cratere
n baie, ieirea electrodului si stingerea arcului fcndu-se pe cochilie;
k) n cazul opririi curentului n timpul lucrului, sudura va fi
mpachetat pentru rcire lent. La reapariia curentului se va cura
zgura din mbinare, se va face o nou prenclzire i se va rencepe
1/4.15. La armturile cu > 40 mm (comenzi speciale) se va sudura cu amperajul de 45...50 A continundu-se apoi condiiile teh-
urmri ca prenc'lzirea s se realizeze ctre limita superioar de nologice de mai sus.
temperatur, acordndu-se atenie deosebit prenclzirii' cochiliei i
a capetelor ascuite ale armturilor, acolo unde se amorseaz arcul
i ncepe operaia de sudare. In timpul prenclzirii flacra va trebui Condiii speciale pentru executarea sudurii
s fie condus n mod uniform pe toat zona nndirii, pe o lungime n cochilie n baie de zgura
de cea 5 d pe fiecare bar.
1/4.16. Sudura se va executa astfel: 1/4.17. In cazul cnd capetele armturilor snt strmbe, se
a) cablul de mas se va fixa ct mai aproape de locul de sudur admite, s fie ndreptate la rece, dac nclinarea nu depete 5, sau
pentru a se evita efectul de suflare magnetic", sau crearea de re - dac dezaxarea considerat fa de locurile unde se observ
zisten intermediar i deci o cdere suplimentar de tensiune; strmbarea nu depete ca valoare 0,1 L (unde L este distana ntre
b) prinderea cochiliei de bar se va executa prin cte dou puncte aceste locuri de ieire din axele teoretice, ca n fig. 1.6) si nu este
de sudur (hafturi), la- fiecare armtur, punctele efectundu-se ntre mai mare de 0,10 L i cel mult 5 mm.
flcile cochiliei i armtur, n locurile n care vor fi ulterior aco -
perite cu suduri ; Sudarea barelor de diametre diferite
c) se va ncepe sudarea n partea de fund a cochiliei prin amorsa- a) n poziie orizontal ;
rea arcului pe aceasta i prin legarea ei cu capetele barelor, precum
i prin unirea marginilor barelor cu peretele interior al cochiliei. 1/4.18. La sudarea n poziie orizontal a barelor de diametre
Aceasta constituie primul strat de legtur care se va executa cu diferite, se va pune o cochilie, intermediar, sub bara cu diametru
amperajul indicat la pct. 1/4.8 aliniat l (pentru executarea rdcinii); mai mic, ca n. fig. 1.7 pentru axialitatea transmiterii eforturilor i
d) dup ce sudura a ajuns la temperatura constant, de cea 900C reducerea consumului de electrozi ; nndirea se va executa legnd,
(rou viiniu) sudarea se va continua cu amperajul indicat la pct. prin sudur,ambele cochilii i concomitent cu aceasta i capetele
1/4.8 aliniat 2, pn la umplerea complet a rostului dintre bare; barelor.

120 121
b) In poziie vertical
1/4.19. Se va aplica varianta de nndire n cochilie lung, cu
custuri longitudinale (cap. 7 i cap. 1/5, pct. 1/5.125.14).
1/4.20. Inndirile din oper, verificate i gsite necorespunztoare,
se pot remedia conform pct. 10.8 i 10.9, n mod uzual, astfel (sub
rezerva posibilitilor de execuie).
a) se va poliza stratul de acoperire pn la nivelul planului
tangent la barele nndite i paralel cu planul marginilor cochi-
liei (fig. 1.8).
b) se va fixa o eclis cu L = 5 d, aezat ntre barele cochiliei,
paralel ou barele sudate, diametrul eclisei fiind egal sau imediat
inferior diametrului barelor nndite, confecionate din aceeai cali-
tate de oel-beton ca i barele;
c) se va suda eclis de bare, cu custuri pe ambele pri, utili -
zndu-se aceeai tehnologie ca la executarea custurilor nndite de
la pct. 1/3.7 (fig. I.8.b).

122
se execut primul strat al custurii l" la captul barei infe -
rioare, sudndu-se de jos n sus ;
1/5. SUDAREA IN COCHILIE IN BAIE DE ZGURA se execut apoi primul strat al custurii 2" la captul barei
CU CUSTURI LONGITUDINALE superioare, custura ncepndu-se cu aproximativ 10 mm mai sus,
de captul barei, spre a se evita scurgerea zgurei n cochilie, n
Utilaje spaiul dintre bare ;
se execut apoi custurile 3" i 4" ;
1/5.1. Sudarea n cochilie, n baie de zgur cu custuri longi - c) se interzice curirea zgurei dup terminarea custurilor l,
tudinale se va executa cu utilajele corespunztoare condiiilor de la 2, 3 i 4 ntruct ar exista pericolul ptrunderii zgurei n cochilie
pct. 1/4.1 i 1/4.2. (ntre bare) ;
d) se execut apoi sudura n baie cu tehnologia indicat la
Executarea nndirilor sudate pct. 1/4.16 a, d, e, g, h, i, j, k ;
e) dup terminarea stratului de acoperire al sudurii n baie, se
Condicii generale cur zgura pe ntreaga nndire (inclusiv custurile);
1/5.2. Sudarea barelor de oel-beton cu acest procedeu se va f) se execut apoi cel de al doilea strat ar custurilor l, 2, 3
executa cu ndeplinirea condiiilor de la pct. 1/4.3. i 4 (respectndu-se aceeai ordine de la primul strat) legndu-se cus
turile longitudinale de sudura n baie ;
1/5.3. La sudarea n poziie orizontal, capetele barelor nu se g) la nceperea i terminarea custurilor, amorsarea i stingerea
prelucreaz nainte de sudare (fig. 16).
arcului se va face pe cochilie, pentru a se evita formarea cratere
1/5.4. La sudarea n poziie vertical captul barei superioare se lor pe bar.
va tia la un unghi de 35...45 fa de orizontal la fel ca la pct.
1/4.5 (fig. 17). ' 1/5.11. Sudarea n poziie orizontal se va efectua astfel (fig. 17):
1/5.5. Cochiliile se confecioneaz ca la pct. 1/4.6 i cu dimen- a) se fixeaz cochilia ca la pct. I/5.10.a ;
siunile din tabelul 10, valabile pentru ambele poziii de sudare. b) primul strat al custurii l" se' execut sudndu-se n sensul
1/5.6. Mijlocul cochiliei se va marca, prin crestare cu dalta sau indicat n fig. 17, ncepnd de la captul barei I, spre marginea din
vopsea, n scopul asigurrii plasrii simetrice a cochiliei n raport sting a cochiliei ;
cu axa transversal a nndirii. Marcarea se va face de preferin se execut apoi primul strat al custurii 2", ncepnd de la
pe marginile longitudinale ale cochiliei. captul barei II, spre marginea din dreapta a cochiliei ;
1/5.7. Se vor folosi numai electrozii prevzui n tabela 2. se execut n acelai mod primul strat al custurilor 3" i 4".
La executarea custurilor se pot utiliza i electrozi rutilici c) apoi, ca i la sudarea n poziie vertical, se execut sudarea
(dar acest lucru nu este recomandabil, deoarece nu se pot folosi la n baie ; dup terminare, se cur zgura de pe ntreaga nndire i
sudarea n baie i exist riscul confundrii lor cu cei bazici). se execut al doilea strat al custurilor longitudinale.
Diametrele electrozilor recomandai pentru diferite diametre
de baz la sudarea n poziie orizontal snt aceeai din tabela 1.5. Sudarea barelor de diametre diferite
1/5.8. Pentru executarea custurilor longitudinale se vor executa
valorile de curent indicate n tabela 1.4 pentru electrozii la ambele 1/5.12. Cu varianta de sudare n cochilie lung se vor nndi
poziii de sudare. numai barele cu diametre diferite sudate n poziie vertical, respec-
Pentru executarea sudurii n baie se vor folosi valorile de cu - tndu-se urmtoarele condiii :
rent prescrise la pct. 1/4.8. a. Se va alege cochilia corespunztoare barei cu diametrul
mai mare.
Executarea sudurii n cochilie, n baie de zgur, b. barele vor fi coaxiale n raport cu flcile cochiliei.
cu custuri longitudinale c. Rostul dintre bare, h = 0,3 d, va fi deter minat dup bara cu
1/5.9. Se vor respecta prevederile de la pct. 1/4.9, 1/4.12, 1/4.16 a diametrul mai mic.
i 1/4.16 b. 1/5.13. Cind, bara inferioar arc diametrul mai mic, sudarea se
va desfura astfel :
1/5.10. La sudarea n poziie vertical se va proceda astfel (fig. 16) : a) Ambele bare vor fi lipite de fundul cochiliei (cu tolerana
a) se haftuiete cochilia fixndu-se de bare astfel ca s fie pla- admis de jocul cochiliei" : eo = 0,05 d) ;,
sat simetric fa de capetele barelor ;
b) se execut primul strat la custurile longitudinale sudn-
du-se astfel: ' 125

124
b) Ordinea depunerii custurilor va fi urmtoarea : 1 /6 . S U D A R E A C A P L A C AP C U A R C U L E LE CT R IC , N
Se vor executa mai nti custurile barei superioare, de diame SEM IM A N O N DE CU PR U RECUPER AB IL
tru mai mare (primul strat), i apoi custurile barei inferioare ;
c) se va depune apoi x custur colier, n interiorul cochiliei, Utilaje
legnd bara inferioar de fundul cochiliei.
d) Se va curai zgura custurii colier, i se va executa sudarea 1/6.1. Sudarea manual cap la cap cu arcul electric n semi -
n baie, cu tehnologia prescris. manon de cupru recuperabil, se va executa numai cu agregate de
Sudarea n baie se va finaliza cu executarea unui strat de aco - s u d a r e d e c u r e n t c o n t in u u i r e s p e c t n d u - s e c o n d i i i le d e la p c t 1 /4 . 1
perire, racordat de la bara cu diametrul mai mare, la bara cu dia- i 1/4.2.
metrul mai mic. Executarea nndirilor sudate
Sudarea n baie se va ncepe, n mod obligatoriu, cu un
electrod ntreg i nu cu capete de electrozi, pentru evitarea ntre Parametrii de sudare
ruperilor la nceperea bii. 1/6 .2 . D imen s iun ile n nd irii reco ma nda te c a o ptime s n t d eter -
e) Dup terminarea sudurii n baie, se va curai zgura de pe minate de:
ntreaga nndire, i se va depune nc un strat pe toate custurile. a) ro s tu l d in tre b a re " h " ( m m ) fig . 1 8 a i b .
pentru diametrele de bar 014, 16, 18, 20 i 22 mm "h"
1/5.14. Cnd bara inferioar are diametrul mai mare, prevede - are valoarea h = d/2 + (2 . . . 3) mm, (1)
rile de mai sus rmn neschimbate, eliminndu -se sudura colier a unde d este diametrul barelor ce se, sudeaz ;
barei de diametru mai mic. pentru diametrele de bare 0 25, 28, 32 i 40 mm, "h" are
v a l o a re a h = d /2 + (4 . . . 5 ) m m . (2)
Condiii speciale pentru sudarea oelului-beton PC 60 n Formu le le (1) i (2) se a plic n caz ul barelor cu c ap ete le ne -
cochilie cu custuri prelucrate.
1/5.15. La temperaturi exterioare mai mici de +10C se va suda; La barele cu capetele prelucrate n "V" rostul este:
cu prenclzire. h = (2 . . . 3) mm . (3)
b) Lungimea stratului de acoperire l , (m m);
Prenclzirea se va aplica la toate barele la care d 25 mm. la barele cu capetele neprelucrate sau prelucrate n V" :
1/5.16. -Dup terminarea sudrii, nndrile prenclzite se vor l, 2 d m m
mpacheta n vat mineral, pentru asigurarea unei rciri lente. c) diametrul nndirii sudate: s (mm) (5)
1/5.17. Se va acorda o deosebit atenie operaiunii de curire - 1/6.3. Electrozii recomandai pentru acest procedeu de sudare
de oxizi i rugin a capetelor barelor i a interiorului cochiliei. snt exclusiv electrozii bazici i se vor utiliza conform tabelului 2.
1/5.18. Cnd este posibil, se recomand a se utiliza, electrozi- Diametrele electrozilor recomandai la diferite poziii de su d a re i
NIBA'Z-65. d ia m e tre d e ba re s n t ind ic a i n ta b . 1 .7 .
1/5.19. Custurile longitudinale se vor executa cu respectarea Tabela 1.7
urmtoarelor condiii :
DIAMETRELE ELECTROZILOR PENTRU DIFERITE DIAMETRE
a. Se vor utiliza numai electrozi cu diametrul de 3,25 mm; nR TtARR ST POZIII TJE SUDAfcE
b. Se execut primul strat al celor 4 c usturi cu un curent mo
derat de cea 100110 A, evitndu-se producerea stropilor de metal
n ZIT i a craterelor terminale;
c. Dup executarea sudrii n baie, se va depune al doilea strat
al custurilor, cu acelai curent ca mai sus, lungimea stratului al
doilea va fi cu cte un centimetru mai mic dect lungimea primului
strat';
d. Amorsarea i stingerea arcului se va face numai pe cochilie ;
e. Curirea de zgur a ntregii nndiri se va face numai dup
rcirea ei.

126
1/6.4. Temperatura de prenclzire care se va realiza n unele
din cazurile de nndire de mai sus, va fi n conformitate cu preve -
derile de la pct. 1/4.14 tab. 1.6. Pentru oelul-beton PC 60 vor fi va-
labili timpii de prenclzire pentru oelul-beton PC 52 majorai cu
30%
Sudarea nndirilor
1/6.5. Barele de oel-beton OB 37 i PC 52 cu 25 mm se vor
suda fr prelucrarea capetelor nainte de sudare, pentru sudarea n
poziie orizontal (fig. 18 b) i fr prenclzire.
1/6.6. Barele de oel-beton PC 60 cu < 25 mm se vor suda
de asemenea, n poziie orizontal, fr prelucrarea capetelor, dar vor
fi tratate termic ca la pct. 1/6.4. nainte i dup sudare i apoi mpa -
chetate n vat mineral pentru a li se asigura o rcire lent.
1/6.7. La sudarea n poziie vertical, la toate sortimente le de
oeluri i la toate diametrele, se va prelucra n mod obligatoriu ca -
ptul barelor superioare, tindu-1 la un unghi de 35 .. . 45, pentru a
permite accesul electrodului la un unghi convenabil. Bara va fi tiat
cu mijloace mecanice, deoarece" tierea cu flacr necesit o curire
mecanic suplimentar a feei prelucrate, pentru nlturarea impuri -
tilor sau a oxizilor.
1/6.8. Cnd se nndesc bare cu capete neprelucrate, operaia
de sudare n poziie orizontal se desfoar astfel:
a) se fixeaz barele n semimanonul de cupru, ca n fig. 1.9 cu
distana "h" ntre capete;
, b) se presar ntre capetele barelor, pe manon, un strat de flux
ceramic de cea l.. . 2 mm grosime ;
c) se execut rdcina rostului i apoi se umple spaiul dintre
bare prin sudur n baie de zgur, aplicndu-se tehnologia de sudare
prescris la pct. 1/4.16 c, d, e i f ;
d) dup umplerea rostului dintre bare se ndeprteaz semiman
onul de cupru, se cur zgura i se execut stratul de acoperire
(fig. 18. b) sudndu-se cu grij pentru a nu se produce cratere sau
crestturi n barele nndite.
1/6.9. Cnd capetele barelor snt prelucrate n "V", umplerea ros-
tuiii dintre bare se va realiza prin sudur n straturi, cu pa uz pentru
curirea zgurei.
Barele de oel-beton OB 37 i PC 52 cu > 25 mm se vor suda
n poziie orizontal astfel:
a) dac barele au capetele neprelucrate se vor prenclzi nainte
de sudare (conform pct. 1/6.4):
b) dac barele au capetele prelucrate n "V" (fig. 18 a) se vor
suda fr tratamente termice.
1/6.10. Barele de oel-faeton PC 60 cu > 25 mm se vor suda
n poziie orizontal ca la pct. 1/6.6., executndu-se sudura n straturi
ca la pct. 1/6.9.

128
1/6.11. La sudarea n poziie vertical, etapele de execuie vor fi
urmtoarele :
a) se fixeaz semimanonul de cupru pe capetele barelor de
sudat ;
b) se execut rdcina rostului i se sudeaz ca la net 1/416 c
d, e i g ; ' , ' '
c) se procedeaz ca la pct. 1/6.8.d.

1/7. SUDAREA IN MEDIU DE BIOXID DE CARBON

Utilaje
1/7.1. Sudarea n. mediu de bioxid de carbon a oelurilor-beton
se va executa numai cu semiautomate de sudare, care pot asigura un
curent de sudare de cel puin 300 A i care snt alctuite din :
o surs de curent (redresor sau convertizor), a) Se va proteja permanent punctul de lucru prin instalare a dou
mecanismul de avans al srmei de sudare (sistemul de antre paravane verticale.
nare automat),
b) Se vor utiliza casete de protecie, din tabl, conform fig. 1.10.
aparatura de comand i protecie, c) Se va mri debitul de gaz la 1516 l/min.
recipientul de gaz, d) Parametrii electrici se vor majora cu 510%.
reductorul de presiune,
nclzitorul electric al gazului, Executarea nndirilor, sudate.
usctorul de gaze cu silicagel,
debitmetrul de gaz, 1/7.7. nainte de a se ncepe sudarea nndirilor, se vor face de -
puneri de cordoane, pe o tabl de metal, pentru a se verifica:
- pistolul sudare (capul de sudat), prevzut cu diuze de diferite parametrii electrici (I i U),
mrimi (necesare sudrii cu srme de diferite diametre). stabilitatea arcului,
1/7.2 Instalaia de sudare n CO 2 trebuie s fie prevzut cu dis- viteza de avans a srmei,
pozitive de reglare fina a curentului de sudare, precum si 9
a vitezei debitul de gaz
de avans a srmei.
1/7.8. Barele de oel-beton, cu diametrele 01022 mm, se pot
1/7.3. Cnd survin variaii mari de tensiune n reeaua de ali - nndire prin sudare n CO 2 utiliznd variantele geometrice de nndire
mentare cu energie electric, se recomand a se utiliza instalaia de prin suprapunere i cu eclise.
sudare cu surse de curent rotative (convertizoare). '
La sudare se aplic parametrii din tabelul 1.8 de mai j os.
Operaiuni pregtitoare
1/7.4. Inainte de sudare, cu circa 30 minute, se va pune n funciune
nclzitorul electric de gaz pentru a se evita formarea dopurilor de ghea la
trecerea gazului.
1/7.5. Barele cu d = 10-22 mm, care vor fi nndite prin suprapunere sau
cu eclise, se vor cura de rugin i oxizi, cu peria de srm, pn la
obinerea unui luciu metalic.
1/7.6. Barele cu d = 25-40 mm, care vor fi nndite n cochilie i ale cror
capete au fost tiate cu flacra, vor fi curate suplimentar, prin polizare.
1/7.7. Cnd viteza vntului depete 10 m/sec. se vor lua urmtoarele
msuri speciale:

130
2. La barele cu 0 1018 mm, custurile se pot executa ntr-o NOTA:
singur trecere.
3. La barele cu 0 20 i 22 mm, se recomand executarea cus 1. Pentru barele de oel-beton 0 36 mm, se vor utiliza pa -
turilor n dou straturi. rametrii pentru 0 40 mm.
4. La barele din oel-beton PC 60, toate custurile se vor exe- 2. La parametrii electrici I i U (nr. crt. l i 2) se admit
cuta n dou reprize : de la mijlocul nndirii, spre capete. abateri de + 5% din valorile indicate.
3. Pentru sudarea n poz. orizontal se poate utiliza i srm
1/7.9. Barele de oel-beton cu diametrele 2540 mm se vor suda- plin cu 1,2 mm (tab. 1.10) ns n acest caz timpii de
n CO 2 , prin varianta de nndire n cochilie (conform pct. 9.5) dup sudare snt de 2,2 ori mai mari dect n cazul folosirii
cum urmeaz : srmei cu 1,6 mm.
4. Pentru srm tubular 1,6 mm, se aplic parametrii
Sudarea n poziie orizontal pentru srm plin 1,6 mm, redui cu l0%-
Oelurile-beton OB 37 i PC 52 se pot suda n cochilie, prin pro-
edeul n CO 2 aplicndu-se variantele geometrice de nndire din cap. 6 i
cap. 7 (fig. 14 i fig. 17), pentru poziia orizontal.
1/7.11. Oelul-beton PC 60 se va. suda numai n cochilie, lung,
cu custuri, aplicndu-se varianta de nndire din cap. 7. (fig. 17)
pentru poziia orizontal.
1/7.12. Executarea sudurilor n CO 2, n cochilie scurt n poziie
orizontal, se desfoar astfel:
a) Se fixeaz cochilia pe bare, prin intermediul hafturilor, exe -
cutate alternativ i ncruciat (care au totodat i rolul de a efectua
o autoprenclzire a barelor i cochiliei).
b) Se face o pauz de circa 0,5 l minut, pentru egalizarea ter-
mic a nndirii.
d) Se execut** sudarea n baie propriu-zis, utilizndu-se parame-
trii din tabelul 1.9 srmele de sudare indicate n tab. 3.

1/7.13. Executarea sudurilor n CO2, n cochilie scurt n poziie


vertical, se desfoar astfel :
a) Se procedeaz ca la pot. I/7.12 a i b, utilizndu-se varianta
geometric da nndire din fig. 19 sau fig. 20, cu meniunea c fixa
rea cochiliei se face ct mai apropiat de bare, pentru a nu se pro
duce scurgeri de metal n timpul sudrii.
b) Sudarea n baie se execut n dou faze :
Faza I .
Se execut sudarea n baie, n regim du r, (cu parametrii din
tabelul I.11, pentru faza I), pn cnd nivelul bii incandescente ajunge
la vrful barei inferioare (fig. 19 i 20).
Se ntrerupe sudarea i se schimb parametrii.
Faza H
Cu parametrii schimbai (tab. I.11, faza II), se termin sudarea
n baie i se execut, stratul de acoperire, sudndu -se de jos n sus,
n rnduri paralele, legnd pereii cochiliei.

13
?
c) Se depune apoi al doilea strat al custurilor, (de la mijlocul
cochiliei spre capete), care de aceast dat vor ii mai scurte cu cite
l cm dect primul strat, ntrerupndu -se .arcul pe cochilie, la l cm
de captul ei.
Tabelul 1.12

PARAMETRII DE SUDARE PENTRU EXECUTAREA CUSTURILOR


LA SUDARE IN COCHILIE LUNGA A OELULUI-BETON PC 60
IN POZIIE VERTICALA

NOTA :
1. Parametrii prescrii pentru srma plin 01,6 mm, se pot
utiliza i la sudarea cu srm tubular 0 2,0 mm.
2. Parametrii prescrii pentru faza II se utilizeaz i la
executarea custurilor pentru varianta de nndire n
cochilie lung cu custuri (cap. 7 i 1/5).

Condiii speciale pentru sudarea n cochilie n mediu de


CO2, a oelului-beton PC 60
1/7.14. Sudarea n cochilie a oelului PC60, n CO 2, aplicnd
varianta cochiliei cu custuri (eoni. pct. 1/7.11), se va executa astfel:
a) Dup fixarea cochiliei pe bare .i efectuarea autoprenclzirii
(pct. 7.12 a i b), se execut primul strat al custurilor, sudndu-se
pn la capetele cochiliei, cu parametrii din tab. 1.12 de mai jos;
b) Se execut sudarea n baie, cu parametrii din tab. 1.9 sau
1.11 n poziie orizontal sau respectiv vertical). '

134
ANEXA II BIS
ANEXA II -

PROCES VERBAL DE RECEPIE PROCES VERBAL DE RECEPIE


a lotului de armturi sudate, executate n oper a Iotului de armturi sudate, executate la banc sau n atelier

1. ncheiat astzi ............................. ; ......................... (data) la antierul 1. ncheiat astzi .......... .................. ... (data) la antierul (ate-
: ..................................................... pentru recepia lotului de lierul)..................................... pentru recepia lotului de armturi
armturi sudate din elementul: . construcia 'sudate, executate cu .................................................. pentru elementul
2. Lotul este alctuit din (numrul) ................... nndirilor (m-
binri) sudate, din oelurile-beton : (tipul oelului) : 2. Lotul este alctuit din (numrul) ................ : ...................... nn-
cu diametre nominale (mm) ...................................................................... dirilor (mbinri) sudate, din oelurlle-beton : (tipul oelului) ..... ......
3. Lotul a fost sudat prin procedeul de sudare : ............................. ....................................... cu diametre nominale (mm) ........................
4. Pe baza rezultatelor obinute la verificarea si ncercarea epru - _3. Lotul a fost sudat prin procedeul de sudare : ........................; ...
vetelor de control trecute n anexa ............................. (pe verso), se 4. Pe baza rezultatelor obinute la verificarea i ncercarea epru-
consider c lotul de armturi, sudate din elementul de mai sus, nde - vetelor de control, trecute n anexa .... ............ .................... (pe verso),
plinete (sau nu) condiiile de clit/ate impuse de C.28-83 i se declar se consider c lotul de armturi sudate ndeplinete (sau nu), .condi -
recepionat (sau se respinge). iile de calitate impuse de C.2883 i se declar recepionat (sau se
* ,

respinge).
COMISIA DE RECEPIE,
COMISIA DE RECEPIE,
eful de atelier (sau al formaiei de lucru; ........... ......

Responsabilul cu sudura ............................................ eful de atelier (sau al formaiei de lucru) ................................ ................
Delegat CTC .. .......................................................................................... Responsabilul cu sudura ........................................... : .........................
Delegat CTC ..........................................................................................

136

137