Sunteți pe pagina 1din 3

Ordinea documentelor din Cartea Tehnica -MODELCONSTRUCTOR, Obiectiv : . Nr$ crt$ ' 0 1 2 ! % ) + +.1. +.2. / 2 2.1. 2.2. 2.!.

. 2.%. 2.). 2.+. 2./. 2./.1. 6 6.1 6.2 10 10.1 11 11.1 12 12.1 12.2. 12.!. 12.%. 1!. 1!.1. 1!.2. Denumirea documentului ( Coperta CT (B) Borderou Declaratie de conformitate nr ... "utori#atie de Con$truire nr ... &V predare'primire ampla$ament $i borne topo(rafice ... *i$a de date $intetice Deci#ia ec,ipei de proiect nr Or(ani(rama din -rafic e.ecutie lucrare actuali#at $i aprobat beneficiar Ordin 0nceperea 1ucrarii din ... &lanul Calitatii ... &lan control proiectant cu $emnaturi &V*D ... &CCV0 ... 3*0 ... "ne.e &lan Calitate (li$te) &rocedurile te,nice de lucru aplicabile proiectului 1i$ta cu 455 ( $i certificate 455) 1i$ta cu 455 electric ($i certificate 455 electric) &V de tra$are nr ... &V de verificare a cotei de fundare nr ... &V3C a naturii terenului de fundare nr ... &V1" nr ... &V1" electric nr ... &V3C nr ... &V3C electric nr ... 7urnalul Con$tructiei Condica de betoane 8c,ema i#ometrica ... &ipeboo9 ... *i$a marcare teava ... Tabel privind e.ecutia $udurilor nr. ... Buletin de e.aminare vi#uala a $udurilor nr. ... Buletin control nedi$tructiv nr. ... BORDEROU CENTRALI ATOR cu documentele cu!rin"e in Cartea Tehnica BENE#ICIAR, $

Volum : capitol B Obiect : . %a&ina ) Alte date *

aprobat de beneficiar daca e$te ca#ul aprobat de beneficiar

aprobat de beneficiar

daca $e cere

1/3

1!.!. 1!.%. 1!.). 1!.+. 1%. 1). 1+. 1/. 12. 12.1. 16. 20. 20.1 21. 22. 22.1. 2!. 2%. 2) 2+ 2/ 22 26

Tabel cu proceduri de $udare omolo(ate Tabel cu $udorii autori#ati Documente certificare $udori "utori#atii laborator e.aminare $uduri "utori#atii ate$tate laboratoare incercari electrice "utori#atii laborator incercari betoane "utori#atii laborator incercari compactare "utori#atii alte laboratoare "utori#atii certificari per$onal autori#at Documente in$truire per$onal i#olare conducte: le(atori $arcina: montatori corpuri abra#ive etc. Di$po#itii ;ote de $antier nr. ... &V proba etan$eitate nr. ...: Dia(rama $i valori proba &V proba de re#i$tenta nr. ...: Dia(rama $i valori proba Buletin anali#a apa protectie catodica pri#e pamant etc. nr. ... Buletin de verificare a calitatii i#olatiei nr. ... Buletin 455 0#ote$t nr. ... Centrali#ator documente de calitate materiale &V receptie materiale ec,ipamente utila<e in $antier nr. ... Documente de calitate pentru materiale -08 "$'built Coperta CT (C) &V receptie la terminarea lucrarilor &V receptie punere in functiune

pe $uport CD

0ntocmit: (nume: prenume: functie: $emnatura) ............................................. &re$curtari: CT = Carte te,nica> &CCV0 = &lan Control Calitate: verificari $i incercari ($imilar cu 0T&' 0n$pection ? Te$t &lan)> &V*D = &roce$ verbal fa#a determinanta> 3*0 = 3e@ue$t for 0n$pection (cerere catre beneficiar: care anunta un pct. de $tationare (Aold) cu /2 , inainte) 455 = 4c,ipamente de ma$urare $i monitori#are> &V3C = &roce$ verbal receptie calitativa> &V1" = &roce$ verbal lucrari a$cun$e> -08 = 8i$tem international (eo(rafic (date furni#ate de topometri$t) &e cat po$ibil $e va re$pecta ordinea propu$a. Daca apar $i alte tipuri de inre(i$trari: ace$tea $e vor in$era in ordinea lo(ica: firea$ca a de$fa$urarii lucrarilor. Documentele vor fi completate cu toate datele nece$are. "colo unde nu e$te ca#ul: $e va tra(e linie $au $e va $crie ; " Documentele vor avea toate $emnaturile nece$are din partea tuturor partilor implicate. 8e vor in$crie inclu$iv numele $i prenumele in clar. &V $e vor numerota $i data (eventual numerotare in creion pana la definitivarea cartii te,nice)

2/3

;u $e admit $ter$aturi. Corectarea (re$elilor $e va face prin barare: $emnare: datare $i in$crierea te.tului corectat. &a(inile cartii te,nice vor fi numerotate. Cartea te,nica va fi tran$mi$a beneficiarului $i pe $uport electronic. 8canarea $e va face in fi$iere pe tipuri de documente. Bn e.emplar al variantei electronice va a<un(e o+li&atoriu la "C CC pentru a fi pa$trat in ba#a de date a or(ani#atiei.

3/3