Sunteți pe pagina 1din 1

SC ..................

SA

DECLARAIE DE CONFORMITATE
NR. ........ / ....................

DECLARATIE DE CONFORMITATE
Noi, SC .................... SA cu sediul in ................, str. .............. nr. ........, judetul ...............,
Tel. ................, Fax ................., certificat de inregistrare .................; C.I.F.: ...........,
asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform art. 5 din Hotararea de Guvern nr. 1022/ 2002
privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia
mediului ca produsul/serviciul:
________________________________________,
Client ................................ nr. contract/ comanda ................... la care se refera aceasta declaratie nu pune in pericol
viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact asupra mediului si este in conformitate cu:
___________________________________________
Prezenta declaratie atesta legal ca serviciul executat corespunde scopului pentru care a fost realizat, incadranduse in parametrii de calitate prevazuti in documentatia de executie.
GARANTII
Prin prezenta garantam calitatea serviciilor executate, timp de ..... luni de la ................. in conditiile in care
clientul va respecta modul de exploatare si intretinere conform documentatiei tehnice a produsului.
Locul si data emiterii ________________________________________

____________________
(semnatura

persoanei

autorizate)

cod..., rev. ...