Sunteți pe pagina 1din 11

PFA

PFA (Persoana fizica autorizata) este persoana fizica autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca. Pot obtine calitatea de PFA persoanele fizice care indeplinesc concomitent urmatoarele conditii: a) au implinit virsta de 18 ani; b) nu au savirsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal; c) au un sediu profesional declarat; d) declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii. CUM SE TINE CONTABILITATEA? Contabilitatea se va tine in partida simpla, de catre persoana autorizata PFA. Nu este necesar sa apelati la contabil. Practic, este o contabilitate bazata pe Incasari si Plati pe care o veti tine completand doua registre: Registru-jurnal de incasari si plati si Registruinventar. In acest context Venituri inseamna veniturile incasate. Venitul BRUT = reprezinta sumele de bani incasate in urma serviciilor prestate in cadrul activitatii Venitul NET (sau Baza de calcul) = Venitul BRUT cheltuieli deductibile = reprezinta valoarea asupra careia aplicam cota de impozit pe venit (16%)

PFA
Cheltuielile deductibile = reprezinta acele cheltuieli care se justifica prin activitatea depusa si prin documente si pentru care nu se plateste impozit (telefon inregistrat pe PFA, bonuri de taxi, abonament RATB, bonuri de benzina (trebuie realizat un contract de comodat intre PFA si proprietarul masinii), chirie, birotica, cheltuieli cu intretinerea sediului profesional declarat etc.) Impozitul = Venitul NET X 16% Impozitul este platit de PFA in doua etape, prima fiind cea anticipata, iar a doua la regularizare. Adica declarati un impozit, apoi, la sfarsit de an se va regla cu realitatea. Circuitul este urmatorul: 1. Registrul Comertului pentru inregistrarea PFA; 2. Administratia Financiara petru a lua in evidenta PFA, declarand venitul brut estimat, din care se scad cheltuieli estimate si obtinem venitul net estimat, la care se va plati impozitul pe venit in primul an, pana la regularizarea din anul urmator. 3. Casa de Sanatate - va inscrieti pentru a intra in sistemul de sanatate si a beneficia de gratuitati, medic de familie etc. Aici se merge cu declaratia completata la Administratia Financiara privind venitul net estimat la care vi se va calcula 5,5% contributia. De ex: declarati un venit brut lunar de 300 RON dintre care 100 cheltuieli => un venit net de 200 RON/luna => 200*5,5%=11 RON 4. Casa de Asigurari Sociale (Pensii) pentru a va inscrie in sistemul de pensii, in cazul in care nu sunteti angajat sau somer. Contributia este in cuantum de 31,3% din venitul brut declarat la Casa de Asigurari Sociale. Nu exista o limita pentru venitul asigurat minim. Aici declarati un venit brut care nu se va regulariza de la an la an (va ramane atat cat declarati, daca nu vreti sa il

PFA
modificati) si la care vreti sa vi se opreasca contributiile pentru sistemul de pensii. Ex: 100 RON/luna => 100*31,3%=31 RON Cheltuielile cu taxele pentru Sanatate si Pensii sunt deductibile de la plata impozitului, deci sumele platite in acest sens se vor scadea din venitul brut, impreuna cu alte cheltuieli deductibile si impozitul va fi aplicat la diferenta (venitul net). AVANTAJELE CONTRACTULUI PFA: * Principalul avantaj este posibilitatea deducerii cheltuielilor: Practic, daca facturezi un venit brut de 1500 RON, ar trebui sa platesti un impozit de 240 RON (16% din 1500). Dar, daca iti inregistrezi 500 RON ca si cheltuieli deductibile, atunci vei plati impozit la diferenta dintre 1500 RON (salariul brut) si 500 RON (cheltuieli deductibile) => la 1000 RON => un impozit de 160 RON. * Impozitul pe venit e fix, iar dupa achitarea acestuia, nu trebuie justificata utilizarea banilor * PFA-ul poate dispune de banii "afacerii" in orice moment. * Poate obtine un credit bancar la nivelul veniturilor reale obtinute. * Beneficiaza de asigurare sociala de sanatate. Conform legii orice persoana care obtine venituri impozabile are obligatia sa plateasca 5,5 % din veniturile obtinute catre asigurarile de sanatate. * Beneficiaza de asigurare sociala in sistemul public de pensii. Conform legii orice persoana care obtine venituri impozabile este obligata sa fie asigurata in sistemul public de pensii. Astfel, in baza unei declaratii de asigurare, PFA se poate asigura la un venit fix la care se plateste o contributie in cota de 31,3%.

PFA
* PFA beneficiaza de concediu de sarcina si lauzie si de indemnizatia de ingrijire copil pana la doi ani. * Tinerea contabilitatii in partida simpla: Pot fi deduse toate cheltuielile legate de business, plus alte cheltuieli: ex: parte din cheltuielile de intretinere a propriului apartament, in cazul in care acesta este si "sediul profesional" inregistrat la RC; amortizarile si dobanzile legate de achizitionarea unui autoturism, o achizitie imobiliara etc.

CUM OBTINEM STATUTUL DE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA? ETAPELE OBTINERII CALITATII DE PFA: PASI PREMERGATORI: 1. Faceti rezervare de denumire PFA Rezervarea se face la Registrul Comertului unde trebuie sa va prezintati cu o copie dupa actul de identitate si sa completati Cererea de verificare disponibilitate si/sau rezervare denumire. Vi se va inmana o dovada de rezervare pe care trebuie sa o prezentati atunci cand reveniti cu toate actele. 2. Stabiliti sediul profesional: Aceasta se face fie cu Contract de inchiriere - inregistrat la Administratia Finantelor Publice, fie cu contract de comodat intre PFA si proprietarul spatiului (nu trebuie inregistrat la nicio autoritate)insotit de actul doveditor al proprietarului in copie. 3. Completati Avizul asociatiei de proprietari (daca este cazul):

PFA
Se completeaza in cazul in care Sediul profesional este intr-un imobil de locuinte de tip bloc. 4. Cumparati Registru-jurnal de incasari si plati si Registruinventar: Sunt formulare tipizate care, de obicei, se gasesc de cumparat la orice librarie. Va vor fi necesare la tinerea evidentei contabile.

LA REGISTRUL COMERTULUI:

Trebuie sa mergeti la registrul comertului in raza caruia aveti domiciliul (inscris in CI/BI) cu urmatoarele: 1. Sa va prezentati cu un dosar cu sina: Este obligatoriu ca actele sa fie introduse intr-un dosar cu sina, iar dupa ce il aveti complet se vor numerota filele de la sfarsit la inceput. 2. Trebuie completata cererea de inregistrare: Acest formular este unul tip, care vi se va inmana la Registrul Comertului, sau poate fi downloadata de pe site-ul www.onrc.ro la sectiunea Formulare. 3. Trebuie completat formularul de inregistrare fiscala: Acest formular este o anexa la cererea de inregistrare prin care definiti tipurile de impozite si taxe catre stat, inclusiv optiunea in legatura cu TVA-ul. Este tip si vi se va furniza la Registrul Comertului, sau il putei obtine de pe site-ul mentionat mai sus. 4. Trebuie sa aduceti dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei:

PFA
Se obtine inainte de a depune toate documentele, de obicei in 30 min, de la Registrul Comertului. 5. Copie act de identitate sau pasaport: Copia trebuie sa aiba specificatia "Conform cu originalul" data de titular. 6. Documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional: Contractul de inchiriere - inregistrat la Administratia Financiara sau de comodat - insotit de actul doveditor al proprietarului, in original, intre tine si proprietarul spatiului. 7. Trebuie sa aduceti dovada acceptului Asociatiei de

proprietari: Aceasta ati obtinut-o completand Avizul asociatiei de proprietari. Ea este necesara in cazul in care sediul profesional este intr-un imobil de locuinte de tip bloc. 8. Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate: Poate fi dat in fata directorului ORC sau a inlocuitorului acestuia (prin completarea si semnarea unui formular), care va certifica semnatura. 9. Declaratia tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare: Este vorba de o declaratie tip pe propria raspundere care vi se va da la fata locului si prin care va asumati ca indepliniti conditiile legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii. 10. Documentele care atesta pregatirea profesionala:

PFA
Este bine sa va aduceti copii de pe toate diplomele, adeverintele, certificatele de absolvire a vreunei forme de invatamant, inclusiv cursuri, calificari etc, pe care sa scrieti conform cu originalul. La depunerea acestor acte, se va plati o taxa de aproximativ 200 RON, iar in cateva zile vi se va elibera Certificatului de Inregistrare Fiscala. Pe baza acestuia, veti achizitiona stampila. LA ADMINISTRATIA FINANCIARA:

Trebuie sa va mergeti la administratia financiara in raza careia aveti domiciliul (inscris in CI/BI) cu urmatoarele: 1. Sa va prezentati cu un dosar cu sina: Este obligatoriu ca actele sa fie introduse intr-un dosar cu sina 2. Declaratia privind veniturile estimate: Formularul vi se va inmana la fata locului pentru completare in 2 exemplare. 3. Copie dupa autorizatia de functionare: Este copia de pe Certificatul de Inregistrare Fiscala care vi s-a eliberat in prealabil la Registrul Comertului. 4. Copie dupa actul de identitate sau pasaport: Copia trebuie sa aiba specificatia "Conform cu originalul" data de titular. 5. Inregistrare Registru-jurnal de incasari si plati si Registruinventar: La depunderea acestora veti completa si o cerere prin care solicitati inregistrarea acestor documente de evidenta contabila in partida

PFA
simpla. Acestea trebuie numerotate pe fiecare fila si apoi stampilate si semnate pe sigiliul de pe spatele ultimei foi: 1. Registrul jurnal incasari si plati, un volum, de la pag ..... la pag. ........ 2. Registrul inventar, un volum, de la pag. ..... la pag ....... Completarea lor este obligatorie conform legii.

LA CASA DE ASIGURARI DE SANATATE:

BAZA DE CALCUL = VENITUL NET ( = venit brut cheltuielile deductibile) Trebuie sa va duceti la casa de asigurari de sanatate in raza careia aveti domiciliul (inscris in CI/BI) cu urmatoarele: 1. Declaratie pentru inscriere la Casa de Sanatate: Formularul vi se va inmana la fata locului pentru completare. In cadrul acestui formular veti declara calitatea de PFA si veti stabili cuantumul contributiei la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate. Se depune anual la casa de asigurari de sanatate aleasa in mod liber, pina la primul termen de plata, pentru anul fiscal in curs. 2. Copie dupa autorizatia de functionare: Este copia de pe Certificatul de Inregistrare Fiscala care vi s-a eliberat in prealabil la Registrul Comertului. 3. Copie dupa actul de identitate sau pasaport: Copia trebuie sa aiba specificatia "Conform cu originalul" data de titular.

PFA
5. Copie de pe carnetul de munca: Se vor preda copii de pe carnetul de munca sau adeverintele de vechime daca acestea exista.

LA CASA DE PENSII:

BAZA DE CALCUL = VENIT BRUT DECLARAT Trebuie sa va duceti la casa de pensii in raza careia aveti domiciliul (inscris in CI/BI) cu urmatoarele: 1. Sa va prezentati cu un dosar cu sina: Este obligatoriu ca actele sa fie introduse intr-un dosar cu sina. 2. Declaratie pentru inscriere la Casa de pensii: Formularul vi se va inmana la fata locului pentru completare. In cadrul acestui formular veti declara calitatea de PFA si veti stabili cuantumul contributiei de asigurari sociale. Perioadele de cotizare la sistemul de asigurari sociale vor constitui stagiu de cotizare, fiind luate in considerare la stabilirea vechimii in munca si cuantumului pensiei. 3. Copie dupa autorizatia de functionare: Este copia de pe Certificatul de Inregistrare Fiscala care vi s-a eliberat in prealabil la Registrul Comertului. 4. Copie dupa actul de identitate sau pasaport: Copia trebuie sa aiba specificatia "Conform cu originalul" data de titular.

PFA
5. Copie de pe carnetul de munca: Se vor preda copii de pe carnetul de munca sau adeverintele de vechime - daca acestea exista.

MODEL FACTURA:

Seria: AAA Nr. 0000 FACTURA Data: Furnizor FINANTARI SA Nr. R.C Cumparator: SC CREDEX

Nr.R.C.: J40/11958/2005 CUI: C.I.F.: RO 17760876 Sediu: Sediu: Unirii 80, bl. J1, tronson I, mezanin, camera 3, Bucuresti, sector 3 Cont: Cont: RO73RZBR000006000703360 Banca Banca: Raiffeisen BANK, SMB

10

PFA
Nr . Cr t. 0 1 DENUMIREA produselor sau serviciilor 1 PRESTARE SERVICII CONFORM CONTRACT DE COMISION U/M Cantitate a 3 1,00 Pret unitar fara T.V.A. -lei4 Valoa re lei5 (3X4) Valoar e T.V.A. -lei6 Scutit fara drept de deduc ere

2 -

Stampil a si semnat ura furnizor ului CNP

Date privind expeditia Delegat CNP B.I./C.I. seria nr eliberat (a) Mijlocul de transport Expedierea s-a efectuat la data ora Semnaturile .

Total din care accize: Semnat ura de primire

X Total de plata:

11