Sunteți pe pagina 1din 4

NICOLAE OLTEANU

DRUMURI FORESTIERE
*

PROIECTAREA DRUMURILOR FORESTIERE


REłELE DE DRUMURI FORESTIERE
CUPRINS

PREFATA ............................................................................................................. 3

Partea întâi PROIECTAREA DRUMURILOR FORESTRIERE

1. NOTIUNI GENERALE
1.1 TRANSPORTUL FORESTIER ......................................................................... 9
1.2 ELEMENTELE PRINCIPALE ALE UNUI DRUM ............................................... 14
1.3 CATEGORII DE DRUMURI CE INTRA IN ALCATUIREA RETELEI
DE TRANSPORT FORESTIER ...................................................................... 19
2. VEHICULE RUTIERE FOLOSITE IN TRANSPORTURILE FORESTIERE
SI MISCAREA LOR PE DRUM
2.1 TRAFICUL PE DRUMURILE FORESTIERE 24
2.2 REZISTENTELE INTAMPINATE DE VEHICULE IN MISCARE
2.2.1 RezistenŃele întâmpinate în mişcarea de regim....................................... 30
2.2.2 RezistenŃele întâmpinate în mişcarea variată.......................................... 33
2.3 FORTA DE TRACTIUNE ................................................................................. 35
2.4 ADERENTA DINTRE ROTILE VEHICULULUI SI DRUM ................................... 36
2.5 FRANAREA AUTOVEHICULELOR . DISTANTA DE FRANARE ....................... 37
2.6 VIZIBILITATEA PE DRUM ............................................................................... 40
2.7 INSCRIEREA SI MISCAREA VEHICULELOR PE DRUM.................................. 50
3. ELEMENTELE GEOMETRICE ALE DRUMURILOR FORESTIERE
3.1 DRUMUL IN PLAN ORIZONTAL
3.1.1 Aliniamente şi curbe .................................................................................. 65
3.1.2 Curbe circulare
3.1.2.1 Elemente principale ....................................................................... 67
3.1.2.2 Calculul şi trasarea curbelor circulare ......................................... 68
3.1.2.3 Puncte intermediare ...................................................................... 71
3.1.2.4 Trasarea curbelor cu vârf inaccesibil ............................................ 75
3.1.3 Curbe progresive
3.1.3.1 Necesitatea introducerii curbelor progresive ................................. 76
3.1.3.2 Lungimea arcului de curbă progresivă .......................................... 77
3.1.3.3 Deplasarea virajului spre interior .................................................. 80
3.1.3.4 EcuaŃiile parametrice ale curbelor progresive .............................. 81
3.1.3.5 Clotoida ........................................................................................... 83
3.1.4 Serpentine
3.1.4.1 Clasificarea serpentinelor ............................................................. 97
3.1.4.2 Elementele principale ale serpentinelor ......................................... 99
3.1.4.3 Calculul şi trasarea serpentinelor ................................................... 130
3.1.4.4 Verificarea serpentinelor ................................................................ 106
3.1.5 Punctele de capăt ale unui drum forestier. IntersecŃiile cu drumuri şi
căi ferate. StaŃii pentru încrucişarea autovehiculelor................................ 110
3.2 DRUMUL IN PROFIL LONGITUDINAL
3.2.1 Elementele profilului longitudinal ............................................................ 114
3.2.2 Elementele curbelor de racordare .............................................................. 118
3.2.3 Raza minimă a racordărilor verticale ...................................................... 120
3.2.4 Calculul şi trasarea racordărilor verticale ................................................. 125
3.2.5 Puncte de cotă obligată .............................................................................. 126
3.2.6 Criterii de aşezare a liniei roşii ................................................................. 127
3.3 DRUMUL IN PROFIL TRANSVERSAL
3.3.1 Formele şi dimensiunile elementelor constructive ale drumului
3.3.1.1 Partea carosabilă .......................................................................... 131
3.3.1.2 Acostamentele ................................................................................ 135
3.3.1.3 Platforma drumului ....................................................................... 136
3.3.1.4 Taluzurile ....................................................................................... 136
3.3.1.5 ŞanŃurile şi rigolele pentru scurgerea apelor ............................... 138
3.3.1.6 Banchetele ...................................................................................... 139
3.3.1.7 Ampriza drumului ......................................................................... 139
3.3.2 Gabaritul de liberă trecere ........................................................................ 140
4 AMENAJAREA CURBELOR
4.1 CONSIDERATII GENERALE .............................................................................. 141
4.2 DEFINIREA SI CALCULUL RAZELOR CARACTERISTICE ............................... 142
4.3 SUPALARGIREA CAII IN CURBA ...................................................................... 144
4.4 CONVERTIREA SI SUPRAINALTAREA CAII IN CURBA .................................. 147
4.5 AMENAJAREA CURBELOR SUCCESIVE
4.5.1 Amenajarea curbelor succesive de acelaşi sens ........................................ 152
4.5.2 Amenajarea curbelor succesive de sens contrar ....................................... 156
5 STUDIUL TRASEULUI
5.1 CONSIDERATII GENERALE ............................................................................ 161
5.2 RECOMANDARI PRIVIND ALEGEREA TRASEULUI ......................................... 162
5.3 TRASAREA DRUMURILOR IN DIFERITE CONDITII DE RELIEF ...................... 166
5.4 STUDIUL TRASEULUI PE PLANURI CU CURBE DE NIVEL ............................. 175
5.5 STUDII PRELIMINARE PE TEREN. STABILIREA VALORILOR DE INVESTITIE 181
SI COMPARAREA VARIANTELOR……………………………………………..
5.6 STUDIUL TRASEULUI PE TEREN
5.6.1 Determinarea vârfurilor poligonului de bază ........................................... 183
5.6.2 Pichetarea traseului şi efectuarea măsurătorilor topografice ................... 185
5.6.3 Studii tehnico-geologice şi geotehnice în zona traseului ........................... 199
5.6.4 Studii privind traversarea cursurilor de apă ............................................ 200
5.7 DEFINITIVAREA TRASEULUI ........................................................................... 200
6 CALCULUL VOLUMULUI LUCRARILOR TERASIERE SI STUDIUL
MISCARII PAMANTULUI
6.1 CONSIDERATII GENERALE ............................................................................ 209
6.2 CALCULUL SUPRAFETELOR
6.2.1 Calculul suprafeŃelor amprizei şi al culoarului de defrişat ...................... 210
6.2.2 Calculul suprafeŃelor taluzurilor ............................................................... 214
6.2.3 Calculul suprafeŃelor profilelor transversale ............................................. 215
6.3 CALCULUL VOLUMELOR TERASAMENTELOR .............................................. 219
6.4 CAMERE DE IMPRUMUT SI DEPOZITE ........................................................... 221
6.5 STUDIUL MIŞCĂRII PĂMÂNTULUI
6.5.1 ConsideraŃii generale ................................................................................. 225
6.5.2 Studiul mişcării pământului după epura Lalanne ................................... 227
6.5.3 Studiul mişcării pământului direct în tabel .............................................. 228

Partea a doua RETELE DE DRUMURI FORESTIERE

7. CATEGORII DE DRUMURI CE INTRĂ ÎN ALCĂTUIREA UNEI 234


REłELE FORESTIERE DE TRANSPORT…………………………………………
8.FACTORII CARE DETERMINĂ MODUL DE DEZVOLTARE A 240
REłELELOR DE DRUMURI FORESTIERE ………………………………
9. AMPLASAREA DRUMURILOR FORESTIERE ................................................... 270
10. STRUCTURA RETELEI DE DRUMURI FORESTIERE ....................................... 278
11. ASPECTE ECONOMICE ALE DOTARII PADURILOR CU DRUMURI AUTO
FORESTIERE …………………………………………………………………………
10.1. ConsideraŃii generale ........................................................................... 298
10.2. Cheltuieli de transport .......................................................................... 299
10.3. Pierderi de masă lemnoasă datorate construcŃiei de drumuri. ................... 310
12. DESIMEA OPTIMA ...................................................................................... 322
13. STUDII GENERALE DE FEZABILITATE .................................................... 333
BIBLIOGRAFIA .................................................................................................... 337

S-ar putea să vă placă și