Sunteți pe pagina 1din 1

Proces verbal de predare-primire

ncheiat astazi, _________________, intre:

______________________________________________________________________,
cu sediul in ________________________________, str. _________________________,
nr. _____________ nregistrata la Registrul Comerului sub nr. ________________, CIF
_____________________ reprezentata de: _________________________
Numit in continuare Vanzator:

Si:
societatea comerciala / persoana fizica _____________________________ , avand
CNP/CIF ______________________ adresa__________________________________
_______________________________________________________________________
Telefon____________________ numit in continuare Cumparator

Vanzatorul a preluat gratuit de la Cumparator urmatoarele echipamente IT considerate


DEEE (deseuri echipamente electrice si electronice) :

________________________________________________________________________

Am primit Am predat

_____________ _______________