Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA NR.

1 - CENTRALIZATOR DE ACORDARE EIP (ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE)

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE


ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECŢIE

Subsemnatul(a),___________________ in calitate de Administrator al MEDIA SCORE TRANSPORT SRL predau


spre primire echipament individual de protectie si de lucru conform centralizatorului catre salariatii societatii.

Nr. Am primit echipament de protecti e


Data primirii EIP Nume si Prenume
crt
conform „CENTRALIZATOR” – anti foane interne /
casti anti fon

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

APROBAT:
MEDIA SCORE TRANSPORT SRL