Sunteți pe pagina 1din 1

Firma

Nr. 01 data 25.03.2013

ADEVERIN
Se adeverete prin prezenta c Dna fiul/fiica lui.. i al/a
.... nscut(-) la data de .. n localitatea . jude
(sector) .. cod numeric personal domiciliat (-) n
localitatea ... str. ... nr. bl. sc. et. ap.
jude/sector , posesor (-oare) al/a actului de identitate BI/CI/CP serie .. nr.
., eliberat de ..la data de . este angajat (-) la S.C.
S.R.L., pe durata nedeterminata, n funcia de vanzator.
Se elibereaz prezenta spre a-i servi la medicul de familie.
ANGAJATOR
..............................................
(nume i prenume)

Manager Resurse Umane


(funcie)

..............................................
(semntura)

S-ar putea să vă placă și