Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea "Al. I.

Cuza" Iasi Facultatea de Informatic a


SUBIECTELE TEMEI 1 LA "MATEMATIC

A"
( seria 2013 - 2014 / I1A & I1B & I1X )
1. Date ind multimile A = (x; y) R
2
[ x
2
+ 2x +y
2
> 3 si
B = (x; y) R
2
[ (x
3
3xy
2
+ 1)
2
+ (3x
2
y y
3
)
2
> 1,
s a se arate c a, ntre functiile lor indicatoare, exist a relatia:

A
_
B
.
2. Pe multimea /
2
(R), a matricelor p atratice, de ordinul 2 si cu elemente
din R, se consider a urm atoarele dou a relatii binare:
= (A; B) /
2
(R)/
2
(R) [ (BA+B
2
)
1
;
o = (A; B) /
2
(R)/
2
(R) [ AB = B
2
:
S a se determine care dintre ele este reexiv a si s a se demonstreze c a:
o _ 1
M2(R)
.
3. Fie (M
1
; ), (M
2
; +) si (M
3
; |) trei monoizi, cu respectiv elementele
neutre e
1
, e
2
si e
3
, iar g : M
1
M
2
, h : M
1
M
2
si f : M
2
M
3
niste
morsme n leg atur a cu care se fac urm atoarele armatii:
( i ) f este functie injectiv a;
( ii ) Dac a f g = f h, atunci g = h;
( iii ) x M
2
[ f(x) = e
3
= e
2
.
S a se arate c a ( i ) = ( ii ), ( ii ) = ( iii ) si, n general, ( iii ) ; ( i ).
4. Prin denitie, un subgrup (H; ) al unui grup (G; ) este denumit
normal dac a g h g
1
H, \h H, \g G. S a se demonstreze c a multimea
A a tuturor subgrupurilor normale ale lui (G; ), nzestrat a cu operatiile f
si g care sunt denite respectiv prin
U fV = U V; U gV = u v [ u U; v V ; \ U; V A;
este o latice complet a si modular a.
5. Se consider a sirurile (x
n
)
n2N
R

+
si (y
n
)
n2N
R

+
, cu
x
n
=
2n1
X
k=n
ln
3
(1 +
1
k
) si respectiv
y
n
= [ln(n + 1)ln(2n + 1) + ln2] ln
n + 1
n
ln(1 +
1
2n

); \n N

;
Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi Facultatea de Informatic a
unde este un parametru real.
a) S a se arate c a sirul (x
n
)
n2N
este convergent, avnd limita egal a cu 0.
b) S a se stabileasc a, n functie de , natura seriei cu termenul general y
n
.
c) Pentru = 1, s a se arate c a are loc egalitatea y
n
=
1
3
(x
n
x
n+1
), \n N

,
pe baza c areia se cere a g asit a, n aceast a situatie, suma seriei
1
P
n=1
y
n
.
Precizare: Redactate manual si personal, rezolv arile celor cinci probleme
din cadrul prezentei teme se vor preda cadrului didactic titular de seminar,
pn a, cel mai trziu, joi 31 octombrie 2013, la amiaz a.
F. Iacob / 20.10.2013