Sunteți pe pagina 1din 1

Catre, PRIMARIA SECTORULUI 5

Subsemnatuldomiciliat n judeul localitatea.. str..nr. bloc . sc et..ap. sector . posesor al Buletinului de Identitate/Carte de Identitate/Paaport nr eliberat() de . la data .. C.N.P. .. v rugm s desemnai un reprezentant al Primriei Sectorului 5 n vederea efecturii recepiei la terminarea lucrrilor de construire pentru obiectivul .. ..din str. . nr. . executate n baza Autorizaiei de Construire nr..din eliberat de Prin prezenta declar pe proprie rspundere, cunoscnd sanciunile legii penale conform art.292 Cod Penal, urmtoarele: lucrarile au fost realizate in totalitate si exist un numr de. coproprietari ai investiiei, i anume ............................................. Propunem convocarea comisiei pentru efectuarea recepiei n data de .. la ora . Nr. telefon: fix mobil Anexez urmtoarele: 1. Autorizaie de Construire copie 2. Dovada achitrii taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire 3. Buletin identitate/Carte identitate/paaport - copie 4. Acte proprietate - numai pentru cazul nstrinrii imobilului n curs de execuie de ctre titularul autorizaiei de construire - copie 5. Documente justificative din care s rezulte valoarea final a investiiei conform prevederilor legale. 6. Punctul de vedere al proiectantului privind executia constructiei. DATA . SEMNTURA.