ROMÂNIA JUDEȚUL PRIMĂRIA COMUNEI Nr din

ORDIN DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR Către, S.C. S.R.L. În baza contractului de prestări servicii, inregistrat cu numarul din, încheiat între în calitate de achizitor și în calitate de contractor, se dispune inceperea lucrărilor la obiectivul de investiții începând cu data de Prezenta se va duce la îndeplinire de către în calitate de contractor, conform prevederilor contractuale.

Achizitor, Primăria prin Primar