Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE ACORDARE

CONCEDIU DE ODIHNA

Subsemnatul..............................................................................., angajat al
societatii d-voastra, in calitate de ........................................................, prin prezenta

va rog sa-mi aprobati efectuarea concediului de odihna incepand cu data


de ..................... pana in data de ........................... inclusiv, adica ............. zile

Va multumesc anticipat.

Data, Semnatura,