Sunteți pe pagina 1din 4

EXEMPLE DE INDICATORI DE MEDIU

1. Implementarea politicilor si a programelor


Numarul de obiective realizate
Numarul de unitati organizatorice care realizeaza obiectivele de mediu
Numarul de initiative implementate privind prevenirea poluarii
Numarul de angajati instruiti fata de cei care necesita instruire
Numarul de sugestii de imbunatatire a mediului, provenite de la angajati
Numarul de furnizori chestionati privind mediul
Numarul de produse cu planuri de urmarire a produsului etc.

2. Conformitate
Gradul de conformitate cu reglementarile
Timpul necesar corectarii incidentelor de mediu
Numarul de actiuni corective
Costurile necesare la amenzi si penalitati
Numarul de actiuni planificate la audituri/an
Numarul de exercitii pentru situatii de urgenta etc.
EXEMPLE DE INDICATORI DE MEDIU
3. Performanta financiara
Costurile asociate aspectelor de mediu
Reinvestirea unei parti a venitului, pentru mediu
Economiile realizate prin reducerea utilizarii resurselor, prevenirea poluarii sau reciclarea
deseurilor
Raspunderea juridica referitoare la mediu etc.
4. Relatia cu comunitatea
Numarul de anchete sau comentarii referitoare la mediu
Numarul de rapoarte de presa privind performanta de mediu a organizatiei
Aprecieri favorabile rezultate din supravegherile comunitatii
Numarul de initiative locale de curatare, reciclare, sponsorizare etc.
5. Performanta de mediu a materialelor
Cantitatea de materiale utilizate pe unitatea de produs
Cantitatea de materiale prelucrate, reciclate, reutilizate
Cantitatea de materiale de mabalare pe unitatea de produs
Cantitatea de apa pe unitatea de produs etc.
EXEMPLE DE INDICATORI DE MEDIU

6. Performanta de mediu privind energia


Cantitatea de energie utilizata pe unitatea de produs
Cantitatea de energie generata de produsele secundare etc.

7. Servicii care sprijina activitatile organizatiei


Cantitatea de materilae periculoase utilizate de furnizorii de servicii
Cantitatea de deseuri generate de furnizorii de servicii etc.

8. Utilitati fizice si echipamente. Furnizare si livrare


Nr. ore de functionare/echipament
Nr. de situatii de urgenta
Suprafata totala de teren utilizata in scopuri de productie
Consumul mediu de combustibil al parcului auto
Numarul de autovehicule prevazute cu dotari de prevenire a emisiilor
Nr. ore mentenanta preventiva /an/autovehicul etc.

9. Produse
Numarul de produse care pot fi reutilizate/reciclate
Numarul de produse rebutate
Numarul de produse secundare rezultate per unitatea de produs
Cantit. De energie consumata per unitatea de produs etc.
EXEMPLE DE INDICATORI DE MEDIU

10. Servicii furnizate de organizatie


Cantitatea de combustibil utilizat pe an
Cantitatea de materiale utilizate in perioada de garantie etc.

11. Deseuri
Cantitatea totala de deseuri/an
Cantitatea de deseurireciclabile sau reutilizabile pe an
Cantitatea de deseuri depozitate
Cantitatea de deseuri eliminate etc.

12. Emisii
Cantitatea de emisii specifice/an
Cantitatea de emisii cu potential de modificare a climei sau de distrugere a ozonului
Cantitatea de material specific deversata in apa/unitatea de produs
Cantitatea de efluent rezultata/unit. de produs
Nivelul de zgomot
Cantitatea de radiatii eliberate
Cantitatea de caldura, vibratii sau lumina etc.