Sunteți pe pagina 1din 14

S.C. AUTO BRAND S.R.L.

MODELE
PROCES - VERBAL
Incheiat astazi ____________________cu ocazia sedintei Comitetului de securitate si sanatate in
munca.din cadrul S.C. AUTOBRAND SRL .
La sedinta au participat :
- presedinte
- secretar
_________________________ - membru
_________________________ - membru
_________________________ - membru
_________________________ - membru
Cu respectarea art. 65 art.66 pct.2 pct.3 pct 5 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006 Comitetului de securitate si
sanatate in munca este legal intrunit
Pentru realizarea si asigurarea unor conditii optime de munca Comitetului de securitate si sanatate
in munca.din cadrul S.C. SRL propune
ORDINEA DE ZI A ADUNARII
1. Efectuarea inspectiei proprii privind respectarea normelor de securitate si sanatate in munca
2. Incadrarea si repartizarea personalului la locul de munca
3. Dezbaterea Raportului prezentat C.S.S.M.
1. In cadrul societatii, in spiritul cerintelor securitatii si sanatii in munca s-a efectuat inspectia
Fisei individale de instructaj privind protectia muncii pentru fiecare angajat in parte, prin
respectarea si aplicarea :
a )In instructajul introductv general prin aplicarea si respectarea prevederilor din LEGEA 319 /
2006 republicata, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in
munca nr. 319 / 2006 , Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195 / 2002, a LEGII 53 / 2003.
b )In instructajul la locul de munca prin aplicarea si respectarea normelor prevazute de
Instructiunile proprii de securitate a muncii cu privire la specificul locului de munca, a notiunilor
de prim ajutor in caz de accidentare.
Nu s-au constatat nereguli majore
2. La efectuarea inspectiei cu privire la incadrarea si repartizarea personalului la locul de munca
s-a
constatat respectarea Normelor legale in materie cu privire la incadrarea si repartizarea

S.C. AUTO BRAND S.R.L.


personalului la locul de munca. S-a dispus aplicarea prevederilor
3. La dezbaterea Raportului prezentat de catre presedintele C.S.S.M. dl. membrii C.S.S.M. din
cadrul S.C. S.R.L. nu au avut obiectii.
Anexat prezentului proces-verbal se afla tabelul nominal al membrilor Comitetului de securitate
si sanatate in munca prezenti la sedinta cu semnaturile acestora .

Intocmit,
secretar

Tabel nominal
cu membrii C.S.S.M prezenti la sedinta din data de ________________________

________________________ - presedinte
________________________ - secretar
________________________ - membru
________________________ - membru
_________________________ - membru
_________________________ - membru

S.C. AUTO BRAND S.R.L.

CONVOCARE
In atentia domnului/domnei __________________________

In calitate de membru al COMITETULUI DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA, prin


respectarea art. 66 pct. 1, pct. 2 din Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006, sunteti invitat/invitata sa participati la sedinta
COMITETULUI DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA, care va avea loc in data de
01.08.2008 ora 12 la
Ordinea de zi :
4. Efectuarea inspectiei proprii privind respectarea normelor de securitate si sanatate in munca.
5. Verificarea respectarii programului de masuri tehnice si organizatorice.
6. Incadrarea si repartizarea personalului la locul de munca.
7. Planul de masuri pentru anul 200_.

Cu stima,
- secretar

-presedinte -

S.C. AUTO BRAND S.R.L.

DECIZIA nr.______
Din __________________
Subsemnatul , , in calitate de administrator la in aplicarea prevederilor :
- Legii nr. 31 / 1990, republicata,
- Legii nr. 319 / 2006 Legea securitatii si sanatatii in munca
- Statutul societatii
DECID
Art. 1 Se constituie COMITETUL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA.
Art. 2 Componenta COMITETUL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA este
urmatoarea :
- - Presedinte
- - secretar
- Dr. - membru
- ________________________ - membru
- ________________________ - membru
Art. 3. Functionarea COMITETUL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
- Comitetul de securitate si sanatate in munca se va intruni cel putin o data pe trimestru si ori de
cate ori este necesar.
- Ordinea de zi a fiecarei ntruniri este stabilita de catre presedinte si secretar, cu consultarea
reprezentantilor lucratorilor, si este transmisa membrilor comitetului, inspectoratului teritorial de
munca cu cel putin 5 zile naintea datei stabilite pentru ntrunirea comitetului.
- Secretarul comitetului convoaca n scris membrii comitetului de securitate si sanatate n munca
cu cel putin 5 zile nainte de data ntrunirii, indicind locul, data si ora stabilite.
- La fiecare ntrunire secretarul ncheie un proces-verbal care va fi semnat de catre toti membrii
comitetului.
- Comitetul de securitate si sanatate n munca este legal ntrunit, daca sunt prezenti cel putin
jumatate plus unul din numarul membrilor sai.
- Comitetul de securitate si sanatate n munca convine cu votul a cel putin doua treimi din
numarul membrilor prezenti.
- Secretarul comitetului de securitate si sanatate n munca va afisa la loc vizibil copii ale
procesului verbal ncheiat.
- Secretarul comitetului transmite inspectoratului teritorial de munca, n termen de 10 zile de la
data ntrunirii, o copie a procesului verbal ncheiat.
Art. 4. Atributiile COMITETUL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA sunt urmatoarele
:

S.C. AUTO BRAND S.R.L.


- analizeaz si face propuneri privind politica de securitate si sanatate n munc i planul de
prevenire i protecie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare i
funcionare;
- urmrete realizarea planului de prevenire i protecie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare
realizrii prevederilor lui i eficiena acestora din punct de vedere al mbuntirii condiiilor de
munc;
- analizeaz introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, lund n considerare
consecinele asupra securitii i sntii lucrtorilor i face propuneri n situaia constatrii
anumitor deficiene;
- analizeaz alegerea, cumprarea, ntreinerea i utilizarea echipamentelor de munc, a
echipamentelor de protecie colectiv i individual;
- analizeaz modul de ndeplinire a atribuiilor ce revin serviciului extern de prevenire i
protecie, precum i meninerea sau, dac este cazul, nlocuirea acestuia;
- propune msuri de amenajare a locurilor de munc innd seama de prezena grupurilor sensibile
la riscuri specifice;
- analizeaz cererile formulate de ctre lucrtori privind condiiile de munc i modul n care i
ndeplinesc atribuiile persoanele desemnate i/sau serviciul extern;
- urmrete modul n care se aplic i se respect reglementrile legale privind securitatea i
sntatea n munc, msurile dispuse de inspectorul de munc i inspectorii sanitari;
- analizeaz propunerile lucrtorilor privind prevenirea accidentelor de munc i a mbolnvirilor
profesionale, precum i pentru mbuntirea condiiilor de munc i propune introducerea
acestora n planul de prevenire i protecie;
- analizeaz cauzele producerii accidentelor de munc, mbolnvirilor profesionale i
evenimentelor produse i poate propune msuri tehnice n completarea msurilor dispuse n urma
cercetrii;
- efectueaz verificri proprii privind aplicarea instruciunilor proprii i a celor de lucru i face un
raport scris privind constatrile fcute;
- dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate i sntate n munc de ctre
conductorul unitii cel puin o dat pe an, cu privire la situaia securitii i sntii n munc,
aciunile care au fost ntreprinse i eficiena acestora n anul ncheiat, precum i propunerile
pentru planul de prevenire i protecie ce se va realiza n anul urmtor.
REGULAMENT DE FUNCTIONARE PROPRIU AL CSSM- ului SC. .................. SRL
SECTIUNEA 1
Organizarea comitetului de securitate i sntate n munc
1. Comitetul de securitate i sntate n munc se constituie n cadrul societatii avand un numar
de ------------------- lucratori. .
Se nfiineaza comitetul de securitate i sntate n munca , conform deciziei
Nr -------------------din--------------- 200 ,componenta acestuia fiind dupa cum urmeaza:
- Presedinte - ---------------------------------------- Administrator
-Secretar - ---------------------------------------Pers.desemnata ssm.
-Membru -------------------------------------- Medic med muncii

S.C. AUTO BRAND S.R.L.

- Membru - --------------------------------------Reprez.lucrat.cu atrib specifice.ssm


- Membru - --------------------------------------Reprez.lucrat.cu atrib. specifice ssm
- Membru - --------------------------------------Reprez.lucrat.cu atrib specifice .ssm
Nota: La nevoie datele prezentate mai sus vor fi reactualizate ori de cate ori situatia o impune
2. Comitetul de securitate i sntate n munc este constituit din reprezentanii lucrtorilor cu
rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor, pe de o parte, i angajator sau
reprezentantul su legal i/sau reprezentanii si n numr egal cu cel al reprezentanilor
lucrtorilor i medicul de medicina muncii, pe de alt parte.,componenta si functiile acesteia fiind
conform prezentului regulament.
3. Lucrtorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire i protecie este
secretarul comitetului de securitate i sntate n munc, fiind nominalizat conform deciziei
prezentate mai sus.
4. Reprezentanii lucrtorilor n comitetul de securitate i sntate n munc vor fi alei pe o
perioad de 2 ani.
5. n cazul n care unul sau mai muli reprezentani ai lucrtorilor cu rspunderi specifice n
domeniul securitii i sntii lucrtorilor se retrag din comitetul de securitate i sntate n
munc, acetia vor fi nlocuii imediat prin ali reprezentani alei., criteriile de selectionare fiind
potrivit gradului de pregatire si al competentei ,aspect stipulat in ROI sau in ROF.
6..In conformitate cu legislatia in vigoare pe linie de SSM,reprezentanii lucrtorilor n comitetele
de securitate i sntate n munc vor fi desemnai de ctre lucrtori dintre reprezentanii
lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii ,dup cum urmeaz:
a) de la 50 la 100 de lucrtori - 2 reprezentani;
b) de la 101 la 500 de lucrtori - 3 reprezentani;
c) de la 501 la 1.000 de lucrtori - 4 reprezentani;
d) de la 1.001 la 2.000 de lucrtori - 5 reprezentani;
e) de la 2.001 la 3.000 de lucrtori - 6 reprezentani;
f) de la 3.001 la 4.000 de lucrtori - 7 reprezentani;
g) peste 4.000 de lucrtori - 8 reprezentani.
7. Angajatorul are obligaia s acorde fiecrui reprezentant al lucrtorilor n comitetele de
securitate i sntate n munc timpul necesar exercitrii atribuiilor specifice. Timpul alocat
acestei activiti va fi considerat timp de munc i va fi de cel puin:
a) 2 ore pe lun n unitile avnd un efectiv de pn la 99 de lucrtori;
b) 5 ore pe lun n unitile avnd un efectiv ntre 100 i 299 de lucrtori;
c) 10 ore pe lun n unitile avnd un efectiv ntre 300 i 499 de lucrtori;
d) 15 ore pe lun n unitile avnd un efectiv ntre 500 i 1.499 de lucrtori;
e) 20 de ore pe lun n unitile avnd un efectiv de 1.500 de lucrtori i
peste.
8. Angajatorul sau reprezentantul su legal este preedintele comitetului de securitate i sntate
n munc.
9. Membrii comitetului de securitate i sntate n munc sunt nominalizati prin decizie scris a
preedintelui acestuia, iar componena comitetului va fi adus la cunotin tuturor lucrtorilor..
10. La ntrunirile comitetului de securitate i sntate n munc vor fi convocai s participe si
reprezentantii serviciului extern, conform contractului de prestari serviciu in
domeniu SSM si PSI.
11 La ntrunirile comitetului de securitate i sntate n munc pot fi invitai s participe

S.C. AUTO BRAND S.R.L.


inspectori de munc.,
SECTIUNEA a 2-a Funcionarea comitetului de securitate i sntate n munc
12.Comitetul de securitate i sntate n munc isi desfasoara activitatea n baza regulamentului
de funcionare propriu.,inregistrat cu nr.--------13.Angajatorul are obligaia s asigure ntrunirea comitetului de securitate i sntate n munc
cel puin o dat pe trimestru i ori de cte ori este necesar., data fiind stabilita de comun
acord cu membrii CSSM-ului si in concordanta cu ordinea de zi propusa.
14.Ordinea de zi a fiecrei ntruniri este stabilit de ctre preedinte i secretar, cu consultarea
reprezentanilor lucrtorilor, i este transmis membrilor comitetului de securitate i sntate n
munc, inspectoratului teritorial de munc i serviciului extern de protecie i prevenire, cu cel
puin 5 zile naintea datei stabilite pentru ntrunirea comitetului.
15.Comitetul de securitate i sntate n munc este legal ntrunit dac sunt prezeni cel puin
jumtate plus unu din numrul membrilor si.
16.Comitetul de securitate i sntate n munc convine cu votul a cel puin dou treimi din
numrul membrilor prezenti .
SECTIUNEA a 3 a
Atribuiile comitetului de securitate i sntate n munc
A. Obligaiile presedintelui (angajatorului )referitoare la comitetul de securitate i sntate n
munc
17.Sa furnizeze comitetului de securitate i sntate n munc toate informaiile ssm necesare,
pentru ca membrii acestuia s i poat da avizul n cunotin de cauz.
18 Sa asigure ntrunirea comitetului de securitate i sntate n munc cel puin o dat pe
trimestru i ori de cte ori este necesar.
19.Stabileste impreuna cu secretarul ordinea de zi a fiecrei ntruniri, cu consultarea
reprezentanilor lucrtorilor, ordine de zi ,care va fi transmis membrilor comitetului de securitate
i sntate n munc, inspectoratului teritorial de munc cat si reprezentantilor serviciului extern
de protecie i prevenire, cu cel puin 5 zile naintea datei stabilite pentru ntrunirea comitetului.
20. Sa verifice daca CSSM ul este legal intrunit , dac sunt prezeni cel puin jumtate plus unu
din numrul membrilor si.
21. Sa conduca activitatile prezentate in ordinea de zi, sa vegheze la respectarea
procedurilor stabilite, iar pentru luarea deciziilor comitetul de securitate i sntate n munc sa
convina cu votul a cel puin dou treimi din numrul membrilor prezeni.
22.In calitate de angajator s prezinte, cel puin o dat pe an, comitetului de securitate i sntate
n munc un raport scris care va cuprinde situaia securitii i sntii n munc, aciunile care
au fost ntreprinse i eficiena acestora n anul ncheiat, precum i propunerile pentru planul de
prevenire i protecie ce se vor realiza n anul urmtor. Raportul prezentat va fi
avizat de membrii comitetului de securitate i sntate n munc,si se va transmite ITM-ul
23. Sa comunice comitetului de securitate i sntate n munc punctul su de vedere sau, dac
este cazul, al medicului de medicina muncii, serviciului extern de prevenire i protecie, asupra

S.C. AUTO BRAND S.R.L.


plngerilor lucrtorilor privind condiiile de munc i modul n care serviciul extern de prevenire
i protecie i ndeplinete atribuiile.
24. S informeze comitetul de securitate i sntate n munc cu privire la evaluarea riscurilor
pentru securitate i sntate, msurile de prevenire i protecie att la nivel de unitate, ct i la
nivel de loc de munc i tipuri de posturi de lucru, msurile de prim ajutor, de prevenire i
stingere a incendiilor i evacuare a lucrtorilor ,precum si de salvare a bunurilor societatii.
25. S supun analizei comitetului de securitate i sntate n munc si sa aprobe documentaia
referitoare la caracteristicile echipamentelor de munc, ale echipamentelor de protecie colectiv
i individual, n vederea selecionrii echipamentelor optime.,aprovizionarii
si distribuirii acestora functie de obiectivele stabilite, prin politica manageriala a societatii.
26. Analizeaza, urmareste si realizeaza activitatile stipulate in atributiile stabilite pentru membrii
CSSM ului.
27. Coordoneaza, indruma si controleaza activitatea secretarului, indeplinirea indatoririlor de
catre acesta.
28. n cazul n care presedintele (angajatorul) nu ia n considerare propunerile comitetului de
securitate i sntate n munc, conform atribuiilor sale, trebuie s motiveze decizia sa n faa
comitetului. Motivaia va fi consemnat n procesul-verbal.
B. Obligaiile secretarului comitetului de securitate i sntate n munc referitoare la CSSM
29.Sa furnizeze comitetului de securitate i sntate n munc toate informaiile necesare, pentru
ca membrii acestuia s i poat desfasura activitatea in conditii optime.
30.Sa stabileasca impreuna cu presedintele , ordinea de zi a fiecrei ntruniri, cu consultarea
reprezentanilor lucrtorilor, ordine de zi ,care va fi transmis membrilor comitetului de securitate
i sntate n munc, inspectoratului teritorial de munc cat si reprezentantilor serviciului extern
de protecie i prevenire, cu cel puin 5 zile naintea datei stabilite pentru ntrunirea comitetului.
31 Convoac n scris membrii comitetului cu cel puin 5 zile nainte de data ntrunirii, indicnd
locul, data i ora stabilite
Sa verifice daca CSSM ul este legal intrunit , dac sunt prezeni cel puin jumtate plus unu din
numrul membrilor si.
32 Urmareste ca RAPORTUL ANUAL prezentat de presedinte, comitetului de securitate i
sntate n munc privind situaia securitii i sntii n munc, aciunile care au fost
ntreprinse i eficiena acestora n anul ncheiat, precum i propunerile pentru planul de prevenire
i protecie ce se vor realiza n anul urmtor,sa fie avizat de membrii comitetului de securitate i
sntate n munca.
33. Informeaza pe presedinte ca RAPORTUL ANUAL. avizat de membrii comitetului de
securitate i sntate n munc este pregatit si a fost transmis n termen de 10 zile, inspectoratului
teritorial de munc. , o copie a procesului-verbal ncheiat.
34. La fiecare ntrunire ,ncheie un proces-verbal care va fi semnat de ctre toi membrii
comitetului. 35. La terminarea sedintelor CSSM , va informa toti conducatorii locurilor de munca
si lucratorii societatii afiand la loc vizibil copii ale procesului-verbal ncheiat.
36. Indeplineste si alte atributii corespunzatoare functiei.
C. Obligaiile medicului de medicina muncii referitoare la CSSM
Supravegherea sanatatii
37.Sa asigure supravegherea corespunztoare a sntii lucrtorilor n funcie de riscurile privind
securitatea i sntatea n munc potrivit reglementrilor legale., nct fiecare lucrtor s poat
beneficia de supravegherea sntii la intervale regulate.
38. Prezentarea de rapoarte potrivit cerintelor Hotarre nr. 355 din 11/04/2007, cu privire la
supravegherea sanatatii lucratorilor fata de riscurile pentru securitate si sanatate, pentru

S.C. AUTO BRAND S.R.L.


prevenirea mbolnavirii lucratorilor cu boli profesionale cauzate de agenti nocivi chimici, fizici,
fizico-chimici sau sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si a suprasolicitarii
diferitelor organe sau sisteme ale organismului n procesul de munca.
39.Coopereaza cu angajatorul societatii pentru asigurarea fondurilor si conditiilor efectuarii
tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii lucratorilor,
acestia nefiind implicati n nici un fel n costurile aferente supravegherii medicale profilactice
specifice riscurilor profesionale.
40.Prezinta informari punctuale privind masurile de protectie sociala pentru salariatele gravide si
mame, lauze sau care alapteaza, tineri, persoane cu dizabilitati, cu raporturi de munca sau
raporturi de serviciu cu angajatorul societatii..
D. Obligaiile membrilor (reprezentantilor lucratorilor cu atributii specifice
ssm. )referitoare la CSSM
41.Analizeaza i face propuneri privind politica de securitate i sntate n munc i planul de
prevenire i protecie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare i
funcionare;
42. Urmareste realizarea planului de prevenire i protecie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare
realizrii prevederilor lui i eficiena acestora din punct de vedere al mbuntirii condiiilor de
munc;
43. Analizeaza introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, lund n considerare
consecinele asupra securitii i sntii, lucrtorilor, i face propuneri n situaia constatrii
anumitor deficiene;
44.Analizeaza alegerea, cumprarea, ntreinerea i utilizarea echipamentelor de munc, a
echipamentelor de protecie colectiv i individual;
45. Analizeaza modul de ndeplinire a atribuiilor ce revin serviciului extern de prevenire i
protecie, precum i meninerea sau, dac este cazul, nlocuirea acestuia;
46.Propune msuri de amenajare a locurilor de munc, innd seama de prezena grupurilor
sensibile la riscuri specifice;
47. Analizeaza cererile formulate de lucrtori privind condiiile de munc i modul n care i
ndeplinesc atribuiile persoanele desemnate i/sau serviciul extern;
48. Urmareste modul n care se aplic i se respect reglementrile legale privind securitatea i
sntatea n munc, msurile dispuse de inspectorul de munc i inspectorii sanitari
49. Analizeazapropunerile lucrtorilor privind prevenirea accidentelor de munc i a
mbolnvirilor profesionale, precum i pentru mbuntirea condiiilor de munc i propune
introducerea acestora n planul de prevenire i protecie;
50. Analizeaza cauzele producerii accidentelor de munc, mbolnvirilor profesionale i
evenimentelor produse i poate propune msuri tehnice n completarea msurilor dispuse n urma
cercetrii;
51. Efectueaza verificri proprii privind aplicarea instruciunilor proprii i a celor de lucru i face
un raport scris privind constatrile fcute;
52. Dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate i sntate n munc de ctre
conductorul unitii cel puin o dat pe an, cu privire la situaia securitii i sntii n munc,
la aciunile care au fost ntreprinse i la eficiena acestora n anul ncheiat, precum i propunerile
pentru planul de prevenire i protecie ce se va realiza n anul urmtor.
DISPOZITII FINALE
53. Reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii n munc
, membrii ai CSSM-ului , vor respecta cerintele legale potrivit HG.1425/2006, art. 52 56, in

S.C. AUTO BRAND S.R.L.


principal vizand urmatoarele:
a) Reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii n munc,
definii conform art. 5 lit. d) din lega 319/2006, sunt alei de ctre i dintre lucrtorii din
ntreprindere i/sau unitate, conform celor stabilite prin contractul colectiv de munc,
regulamentul intern sau regulamentul de organizare i funcionare
b) Numrul de reprezentani ai lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i
sntii n munc, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de munc, regulamentul
intern sau regulamentul de organizare i funcionare, n funcie de numrul total al lucrtorilor din
ntreprindere i/sau unitate, cel puin conform cerinelor prevzute la art. 6 al prezentului
regulament .
c) Lucrtorii societatii comunic n scris angajatorului numrul i numele reprezentanilor
lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii n munc.
d) Reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii n munc
trebuie s ndeplineasc cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii n
munc, corespunztoare cel puin nivelului de baz, conform prevederilor art. 47-51.din
HG.1425/2006 astfel
a) nivelde baz;
b) nivel mediu;
c) nivel superior.
-Cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc corespunztoare
nivelului de baz sunt:
1. Studiu n nvmntul liceal filiera teoretic n profil real sau filiera tehnologic n profil
tehnic;
2. curs n domeniul securitii i sntii n munc, cu o durat de cel puin 40 de ore.
Nivelul de baz se atest prin diploma de studii i certificatul de absolvire a cursului
-Cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc corespunztoare
nivelului mediu sunt:
1. studii n nvmntul postliceal n profil tehnic;
2.curs n domeniul securitii i sntii n munc cu o durat de cel puin 80 de ore.
Nivelul mediu se atest prin diploma de studii i certificatul de absolvire a cursului
Cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc corespunztoare
nivelului superior sunt:
1. Studiisuperioare tehnice; ;
2. curspostuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durat de cel puin 180 de ore.
Nivelul superior se atest prin diploma de studii i certificatele de absolvire a cursului
54. Prezentul,, Regulament de functionare a CSSM , va fi completat sau reactualizat
ori de cate ori este nevoie in conformitate cu legislatia in vigoare.

S.C. AUTO BRAND S.R.L.


DECIZIA nr Din .2007
PRIVIND NOMINALIZAREA MEMBRILOR COMITETULUI SECURITATII SI SANATATII
IN MUNCA
Subsemnatul(a)_________________________adminstrator al S.C. ________ S.A. ;
Avand in vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 319/ 2006 a securitatii si sanatatii in munca,
art.58 si art.63 din norme metodologice1425/2006, privind constituirea CSSM din reprezentantii
lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul ssm., pe de o parte, si angajator sau
reprezentantul au legal, medicul de medicina muncii, pe de alta parte , urmand dupa constituire
componenta sa fie dusa la cunostinta tuturor lucratorilor. din cadrul societatii.
Cunoscand ca societatea noastra produce si comercializeaza produse din carne de pui ,ca efectivul
total al salariatilor la data emiterii prezentei decizii - este de 140 de angajati , ca nivelul de risc
al activitatilor desfasurate este mijlociu si ca activitatea este desfasurata la sediul social unde se
afla
pe langa structurile de conducere si liniile de productie:
In baza competentelor conferite de statutul societatii ,
DECID :
Art.1. Incepand cu data prezentei decizii , se constituie comitetul de securitate si sanatate
in munca .
Comitetul de securitate si sanatate in munca isi desfasora activitatea , in baza urmatoarelor
acte normative :
Legea nr. 319 /2006 a sanatatii si securitatii in munca ;
Normelor metodologice1425/2006 de aplicare a legii ;
CAP. IV
Organizarea i funcionarea comitetului de securitate i sntate n
munca
SECIUNEA a 1-a
Organizarea comitetului de securitate i sntate n munca
ART. 57 64;
SECIUNEA a 2-a
Funcionarea comitetului de securitate i sntate n munca
ART. 65 66; .
SECIUNEA a 3-a
Atribuiile comitetului de securitate i sntate n munca
ART. 67
SECIUNEA a 4-a
Obligaiile angajatorului referitoare la comitetul de securitate i sntate n munca ART. 68 73
- Regulamentul de functionare propriu al CSSM
-Fisele de obligatii , atributii si raspunderi ( pe functii existente ) , intocmite de societat
Art.2. Pentru indeplinirea activitatilor specifice CSSM - ului se stabileste componenta

S.C. AUTO BRAND S.R.L.


si functiile acestuia astfel;
- Presedinte - ---------------------------------------- Administrator
-Secretar - ---------------------------------------Pers.desemnata ssm.
-Membru -------------------------------------- Medic med muncii
- Membru - --------------------------------------Reprez.lucrat.cu atrib
specifice.ssm
- Membru - --------------------------------------Reprez.lucrat.cu atrib.
specifice ssm
- Membru - --------------------------------------Reprez.lucrat.cu atrib
specifice .ssm
Art. 3 Prezenta decizie se comunica , in copie , conducatorilor locurilor de munca cu raspunderi
pe linia ssm.., urmand ca acestia sa aduca la cunostinta lucratorilor din subordine, componenta
CSSM ului.

ADMINISTRATOR

S.C. AUTO BRAND S.R.L.

PLANUL ANUAL DE MSURI SSM


- 200 Nr.crt MSURA Termen de realizare
1. Urmrirea desfurrii activitii CSSM conform CCM si a legilor in vigoare.
Termen: Permanent
Rspunde: CSSM
Realizat
2. Formarea n domeniul securitii i sntii n munc a membrilor CSSM.
Termen: trim.
Rspunde:cond. Societii
In curs de realizare
3. Discutarea n CSSM a planului anual de msuri pentru anul 2008.
Termen:
Rspunde:
Realizat
4. Stabilirea de msuri necesare n vederea eliminrii i/sau diminurii riscurilor, evalauarea
riscurilor la meseriile noi.
Termen:permanent
Rspunde: CSSM+ evaluator riscuri
Realizat
5. Examen medical i psihologic pentru: electricieni.
Examen medical restul angajatilor.
Termen:anual-.
Rspunde:
6. Caracterul instalaiilor electrice din gestiune, rapoartele de ncercare a instalaiei electrice i ale
echipamentelor din gestiune, program de revizii i reparaii pentru instalaiile electrice. Termen:
permanent
Rspunde
7. ntocmirea graficului de revizii i reparaii a staiei de compresoare cu registrul unic de
eviden, schema reelelor de aer cu indicarea tuturor armturilor i aparatelor de msur i
control. Termen:Permanent
Rspunde:
8. Desemnarea unui lucrator care sa indeplineasca conditiile conf. HG.1425 sau apelarea la un
serviciu extern.
9. Reactualizarea verificarilor la prizele de pamant si prezentarea buletinelor de masuri.
Termen: o data la sase luni
Raspunde:
Realizat

S.C. AUTO BRAND S.R.L.

10. Prezentul plan anual de msuri va fi trimis la ITM ____________


Termen:
Rspunde:

ADMINISTRATOR

Responsabil SSM