Sunteți pe pagina 1din 5

SOCIETATEA: AKKA ROMSERV S.R.L ADRESA SEDIUL SOCIAL: Bucuresti, sectorul 3, strada Delea Noua, nr.

2, etaj 1 CIF:RO 18888793

DECIZIA NR. ......... Din ........./.........../......... Referitoare la nominalizarea membrilor comitetului de securitate si sanatate in munca

Avnd n vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, a Legii nr. 319/2006 a securitii i sntii n munc, a Normelor metodologice de aplicare a Legii, a H.G. 1425/2006 modificata i completat cu H.G. 955/2010 si a Codului Muncii, domnul Dan Adrian NEACSU, in calitate de Director General la societatea AKKA ROMSERV S.R.L.

DECIDE:

Art. 1 La nivelul societatii AKKA ROMSERV S.R.L. se infiinteaza Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca cu scopul de a asigura implicarea salariailor n elaborarea i aplicarea deciziilor n domeniul sntii i securitii n munc. Art. 2 Comitetului de Securitate si Sntate in Munca va avea urmatoarea componenta: 1. PARTICIPANTI: Reprezentanii angajatorului: PRESEDINTE: MEMBRII: LEU Elena; CRISTESCU Madalina. NEACSU Dan;

Reprezentanii lucrtorilor: JUHASZ Iulian; CIOCAN Ovidiu; MIHALCUT Codrin.

Medicul de medicina muncii: Ediia 1

BOARI Radu - Clinica Regina Maria.


Iulie 2013 1/5

Secretar: LAZAR Iulian.

Art.3 Regulamentul de organizare si funcionare al Comitetului de Securitate si Sntate in Munca, este anexat la prezenta decizie.

Art.4 Angajatii societatii si persoanele enumerate mai sus vor aduce la ndeplinire prevederile prezentei decizii.

DIRECTOR GENERAL,

Ediia 1

Iulie 2013

2/5

ANEXA 1 La decizia Nr............. din ........./........./........ REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMITETULUI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

ORGANIZAREA COMITETULUI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA: 1.1 Comitetul de securitate si sntate in munca (CSSM) este o structura paritara, organizata

pentru consultarea lucrtorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca. 1.2 CSSM-ul este constituit din reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca in numr de 3, reprezentanii angajatorului in numr de 3, medicul de medicina muncii si secretar. 1.3 Preedintele CSSM-ului este numit de angajator dintre reprezentanii si. 1.4 Reprezentanii lucrtorilor in CSSM vor fi desemnai, de ctre lucrtori prin vot liber. 1.5 Reprezentanii lucrtorilor sunt alei pe o perioada de 2 ani. 1.6 In cazul in care unul sau mai muli reprezentani ai lucrtorilor se retrag din CSSM, acetia vor fi inlocuiti imediat cu ali reprezentani alei. 1.7 Secretarii CSSM ului nu au drept de vot. 1.8 Timpul alocat activitatii de membru al CSSM-ului este de: 5 ore/luna pentru fiecare reprezentant al lucrtorilor. 1.9 La ntrunirile CSSM-ului pot fi invitai sa participe si inspectori de munca.

FUNCTIONAREA COMITETULUI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA: 2.1 Preedintele CSSM - ului convoac ntrunirea CSSM - ului o data pe trimestru si ori de cate

ori este necesar. 2.2 Ordinea de zi a fiecrei ntruniri este stabilita de ctre preedinte si secretar, cu consultarea lucrtorilor si este transmisa membrilor CSSM - ului si inspectoratului teritorial de munca, cu cel puin 5 zile naintea datei stabilite pentru ntrunirea comitetului. 2.3 Secretarul CSSM - ului convoac in scris membrii comitetului cu cel puin 5 zile nainte de data ntrunirii, indicnd locul, data si ora stabilite. 2.4 La fiecare ntrunire secretarul comitetului ncheie un proces verbal care va fi semnat de ctre toi membrii comitetului. 2.5 CSSM - ul este legal ntrunit daca sunt prezeni cel puin 4 membri. 2.6 CSSM - ul aproba masurile propuse cu votul a cel puin doua treimi din numrul membrilor prezeni.
Ediia 1 Iulie 2013 3/5

2.7 Secretarul CSSM - ului va afia la avizierul societatii o copie a procesului-verbal ncheiat. 2.8 Secretarul CSSM - ului transmite inspectoratului teritorial de munca, in termen de 10 zile de la data ntrunirii, o copie a procesului verbal ncheiat.

ATRIBUTIILE COMITETULUI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA: 3.1 Analizeaz si face propuneri privind politica de securitate si sntate in munca si planul de

prevenire si protecie. 3.2 Urmareste realizarea planului de prevenire si protecie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizrii prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al imbunatatirii condiiilor de munca. 3.3 Analizeaz introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luand in considerare consecinele asupra securitatii si sanatatii, lucrtorilor si face propuneri in situaia constatrii anumitor deficiente. 3.4 Analizeaz alegerea, cumprarea, intretinerea si utilizarea echipamentelor de munca, a echipamentelor de protecie colectiva si individuala. 3.5 Propune masuri de amenajare a locurilor de munca, tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice. 3.6 Analizeaz cererile formulate de lucrtori privind condiiile de munca si modul in care isi ndeplinete atribuiile biroul intern de prevenire si protecie. 3.7 Urmareste modul in care se aplica si se respecta reglementrile legale privind securitatea si sntatea in munca, masurile dispuse de inspectoratul de munca si inspectorii sanitari. 3.8 Analizeaz propunerile lucrtorilor privind prevenirea accidentelor de munca si mbolnvirilor profesionale, precum si pentru imbunatatirea condiiilor de munca si propune introducerea acestora in planul de prevenire si protecie. 3.9 Analizeaz cauzele producerii accidentelor de munca, mbolnvirilor profesionale si evenimentelor produse si poate propune masuri tehnice in completarea masurilor dispuse in urma cercetrii. 3.10 Efectueaz verificri proprii privind aplicarea instruciunilor proprii si a celor de lucru si face raport scris privind constatrile fcute. 3.11 Dezbate raportul scris, prezentat CSSM - ului de ctre conductorul unitatii, o data pe an, cu privire la situaia securitatii si sanatatii in munca, la aciunile care au fost ntreprinse si la eficienta acestora in anul ncheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protecie ce se va realiza in anul urmtor.

Ediia 1

Iulie 2013

4/5

OBLIGATIILE

ANGAJATORULUI

REFERITOARE

LA

COMITETUL

DE

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 4.1 Angajatorul trebuie sa furnizeze CSSM-ului toate informaiile necesare, pentru ca membrii acestuia sa isi poat da avizul in cunostinta de cauza. 4.2 Angajatorul trebuie sa prezinte, o data pe an, CSSM-ului un raport scris care va cuprinde: 4.2.1 Situaia securitatii si sanatatii in munca. 4.2.2 Aciunile care au fost ntreprinse si eficienta acestora in anul ncheiat. 4.2.3 Propuneri pentru planul de prevenire si protecie. 4.3 Angajatorul trebuie sa trimit raportul de la punctul 4.2 avizat de membrii CSSM-ului, in termen de 10 zile, inspectoratului teritorial de munca. 4.4 Angajatorul trebuie sa supun CSSM-ului documentaia referitoare la caracteristicile echipamentelor de munca, ale echipamentelor de protecie colective si individuala, in vederea selectionarii echipamentelor optime. 4.5 Angajatorul trebuie sa informeze CSSM-ul cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate si sntate, masurile de prevenire si protecie att la nivel de societate, cat si la nivel de loc de munca si tipuri de posturi de lucru, masurile de prim ajutor, de prevenire si stingere a incendiilor si evacuare a lucrtorilor. 4.6 Angajatorul comunica CSSM - ului punctul sau de vedere asupra plingerilor lucrtorilor privind condiiile de munca si modul in care biroul intern de prevenire si protec ie isi indeplineste atribuiile. 4.7 In cazul in care angajatorul nu ia in considerare propunerile CSSM - ului, trebuie sa motiveze decizia sa in fata comitetului; motivaia va fi consemnata in procesul verbal.

Lista de difuzare a deciziei nr. ..........din......./...../...... Am luat la cunotiin : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Ediia 1 Iulie 2013 5/5