Sunteți pe pagina 1din 18

Universitatea Bucureti Facultatea de Administra ie i Afaceri Programul de Master Consultan n Afaceri

Identificarea i evaluarea aspectelor de mediu

Autor: Ioni Ioana

Introducere
Protec ia mediului a devenit una dintre problemele principale ale umanit ii. Prin desf urarea proceselor sale, prin fabricarea produselor sau furnizarea serviciilor, orice organizaie consum resurse naturale i utilizeaz surse neregenerabile de energie i, n acelai timp, realizeaz produse secundare sub forma deeurilor.

Introducere
Schimb rile climatice, resursele naturale mondiale n continu sc dere i multe alte modific ri ale mediului au determinat acordarea unei aten ii sporite acestor probleme din partea oficialit ilor din ntreaga lume, aten ie care a dus la elaborarea a nenum rate legi a c ror respectare contribuie la conservarea i refolosirea resurselor existente.

Sistemul de Management de Mediu (SMM)


Implementarea i certificarea unui sistem de management de mediu reprezint adoptarea unei abord ri sistematice n vederea trat rii aspectelor de mediu ale unei organizaii. Sistemul de management de mediu constituie un instrument util, care permite organizaiilor de orice m rime sau tip s controleze impactul activit ilor, produselor i serviciilor lor asupra mediului nconjur tor.

Planificarea SMM
1. Identific aspectele de mediu si impacturile asociate; 2. Identific i monitorizeaz prevederile legale i alte cerine i stabilete criteriile interne de performan fa de acestea; 3. Stabilete obiective i inte i formuleaz programe de mediu; 4. Stabilete indicatori de performan .

Planificarea SMM
Politic

Activit i / Produse / Servicii

Aspecte de mediu

Cerine legale

Obiective si Obiective i inte tinte Programe

Aspecte de mediu
Aspectele de mediu sunt reprezentate de elementele activit ilor, produselor i serviciilor unei organizaii care pot , interaciona cu mediul. Acestea pot fi identificate n situaii normale, anormale sau n situaii de urgen .

Aspecte de mediu Exemple generale


Emisii n aer Desc rc ri de deeuri n ap

Consumul de energie

Consumul de materiale

Desc rc ri de deeuri n sol

Zgomote

Aspecte de mediu Service Auto Exemple

Deeuri generale

Aerosoli

Vapori sudur

Deeuri vopsitor ie / solveni

Emisii noxe auto

Emisii vopsire prin pulveriz are

Ap rezidual sp lare auto

Gaze naturale

Electrici tate

Impacturi asupra mediului


Impactul asupra mediului reprezint orice modificare a mediului, d un toare sau benefic , care rezult total sau parial din activit ile, produsele sau serviciile unei organizaii. Relaia dintre aspect de mediu i impact este o relaie de tip cauz efect.

Impacturi negative asupra mediului Exemple generale


1. Poluarea fonic , a aerului, a solului, a apei, etc. 2. Irosirea resurselor 3. nc lzirea global 4. Deversarea deeurilor 5. Radiaiile 6. Emisiile 7. Acidificarea

Identificarea aspectelor de mediu


Indentificarea aspectelor de mediu const n identificarea pe categorii a locaiilor, activit ilor, proceselor, serviciilor care genereaz aspecte de mediu, n funcie de situaia de funcionare (normal , anormal sau de urgen ).

Identificarea aspectelor de mediu


Identificarea i evaluarea aspectelor de mediu se face i pentru posibilele situaii de urgen care pot ap rea. Acestea se evalueaz n funcie de:  probabilitate de apariie;  probabilitatea de detecie;  efectul asupra mediului.

Impact de mediu semnificativ


Pentru determinarea unui impact de mediu semnificativ, trebuie stabilite criterii de aplicare proprii organizaiei, precum: ncadrarea n cerinele reglement rilor legale;  Gravitatea i frecvena impactului;  Atitudinea p rilor interesate (organisme de mediu, clieni, etc.).


Matricea evalu rii aspectelor de mediu


Criteriu Reglement ri (R) Coeficient de pondere 5 10 puncte
Nu sunt respectate cerinele legale / reglement rile Risc pentru om i mediu Nivel semnificativ Zilnic Plngeri i critici sistematice

5 puncte
Conformitate. Exist perspectiva n spririi cerinelor Risc pentru mediu Nivel mediu Medie Plngeri i critici sporadice

1 punct
Conformitate. Cerine stabile / inexistena reglement rilor Nu exist risc pentru mediu Nivel redus Ocazional Nu exist plngeri sau critici

Gravitate (G) Cantitate (C) Frecven (F) Opinia public (V)

4 3 2 1

Cnd este semnificativ impactul asupra mediului?

Un aspect de mediu se consider c are un impact semnificativ asupra mediului atunci cnd punctajul calculat prin urm toarea formul este mai mare de 26: P = F x 2 + G x 4 + C x 4 + R x 5 + V x 2.

Concluzii
Identificarea i evaluarea aspectelor de mediu este un proces continuu, care se aplic tuturor proceselor, produselor i serviciilor unei organizaii. Lista aspectelor de mediu identificate ca avnd impact semnificativ st la baza procesului de identificare a obiectivelor i elaborarea programului de management.

V MULiUMESC!