Sunteți pe pagina 1din 36

Standardul ISO EN 14001 al Mediului

Grupa 6:
Bicher Ana-Maria C runtu Alexandru Marian Ioni Ioana Papuc Nicolae Tudorache M d lina Florentina

Etapele stabilirii unui SMM


Cele dou 14000 sunt: I. faze pentru stabilirea unui SMM ISO

Crearea unui SMM

II. nregistrarea

I. Crearea unui SMM


Comitetul de proiect va:
 Schia o procedur pentru identificarea aspectelor de mediu; Identifica aspectele i influenele mediului; Schia o procedur pentru identificarea cerinelor legale; Identifica att cerinele legale, ct i altele; Crea obiectivele de mediu i intele de atins pentru organizaie; Stabili un program pentru atingerea obiectivelor.

II. nregistrarea
Etapele procesului de nregistrare:
   Stabilirea scopului nregistr rii; Cererea pentru nregistrare; Revizuirea documentelor i naintarea acestora; Auditorii externi realizeaz evaluarea complet ; nregistrarea este acordat de c tre organismul de certificare.

O organizaie va primi una dintre cele trei atest ri: Aprobare, Aprobare condiionat sau temporar , Respingere. Cnd o companie este nregistrat primete un certificat i este listat ntr-un registru de certific ri.

II. nregistrarea
Pentru a menine nregistrarea sunt necesare activit ile de mai jos: Monitorizarea i m surarea SMM

Investigarea i rezolvarea neconformit ilor

Implementarea aciunilor corective i a celor preventive

P strarea nregistr rilor referitoare la mediu

Stabilirea i susinerea unui program de audit ISO 14000

Standardul SR EN ISO 14001: 2005


Trebuie spus de la nceput c baza unui SMM o reprezint ciclul prezentat n figura urm toare:
mbun t ire continu Analiza efectuat de conducere

Politica de mediu

Verificare i aciuni corective Implementare i funcionare

Planificare

Cuprins SR EN ISO 14001


1. 2. 3. 4. Domeniu de aplicare Referine normative Definiii Cerine ale unui sistem de management de mediu 4.1. Cerine generale 4.2. Politica de mediu 4.3. Planificare 4.4. Implementare i funcionare 4.5. Verificare i aciune corectiv 4.6. Analiza efectuat de conducere

Anexe Leg turi ntre ISO 14001 i ISO 9001

1. Domeniu de aplicare
Standardul este aplicabil oric rei organizaii care dorete:
 s implementeze, s menin i s mbun t easc un SMM; s se asigure de conformitatea cu politica de mediu; s demonstreze aceast conformitate altora; certificarea / nregistrarea sistemului de c tre un organism exterior; s realizeze o autoevaluare i autodeclarare a conformit ii.

2. Referine normative

Nu sunt citate referine normative. Acest capitol este inclus pentru a men ine numerotarea capitolelor identic cu ediia precedent (ISO 14001: 1996).

3. Definiii
Standardul SR EN ISO 14001: 2005 - Sisteme de management de mediu Specificaii i Ghid de utilizare reprezint cerinele referitoare la elaborarea, implementarea, meninerea i evaluarea unui sistem de management de mediu n vederea certific rii.

4. Cerine ale unui sistem de management de mediu

4.1. Cerine generale


Organiza ia trebuie s :

Stabileasc Documenteze Implementeze Menin mbun t easc sistemul de management de mediu n conformitate cu cerinele acestui standard internaional.

4.2. Politica de mediu


Conducerea organizaiei trebuie s defineasc politica de mediu i s se asigure c : corespunde naturii, dimensiunilor i impactului asupra mediului; include un angajament de: mbun t ire continu ; de prevenire a polu rii; de conformitate cu legislaia; de conformitate cu reglement rile aplicabile; ofer cadrul pentru stabilirea i analizarea obiectivelor; este documentat , implementat , meninut i comunicat personal; este disponibil pentru public.

ntregului

4.3. Planificare
Politic

Activit i / Produse / Servicii

Aspecte de mediu

Cerine legale

Obiective si Obiective i inte tinte Programe

4.3. Planificare
Aspecte de mediu
Organizaia trebuie s stabileasc , s implementeze i s menin o procedur pentru: Identificarea aspectelor de mediu ale activit ilor, produselor i serviciilor sale conform domeniului definit al sistemului s u de management de mediu pe care: le poate controla lund n considerare dezvolt ri planificate sau noi dezvolt ri; le poate influen a Determinarea acelor aspecte care au sau pot avea impact semnificativ de mediu.

4.3. Planificare
Aspecte de mediu
Se recomand ca procesul de identificare a aspectelor de mediu semnificative asociate activit ilor din unit ile operaionale s ia n considerare urm torii factori:    emisii n aer; devers ri n ap ; gestionarea deeurilor; contaminarea solului; utilizarea materiilor prime i a resurselor naturale; alte probleme referitoare la comunitate i la mediul local.

Factorii care influeneaz aspectele de mediu i impactul asupra mediului

4.3. Planificare
Cerine legale i alte cerine
Organizaia trebuie s stabileasc , s implementeze i s menin o procedur pentru: a identifica i a permite accesul la cerinele legale aplicabile i la alte cerine la care organizaia a subscris; a determina modul n care se aplic aceste cerine la aspectele sale de mediu.

4.3. Planificare
Obiectivele i intele
Obiectivele i intele trebuie s fie m surabile i n conformitate cu politica de mediu, inclusiv cu angajamentele de prevenire a polu rii, cu cerinele legale i cu mbun t irea continu . Se mai pot clasifica n: Obiective generale Obiective specifice

Cuantificabile

4.3. Planificare
Obiective generale
Pot cuprinde: Obiective referitoare la reducerea sau eliminarea impactului pentru categoriile de aspecte de mediu n care se nscriu aspectele semnificative identificate n cadrul locaiilor, activit ilor, proceselor; Alte obiective considerate generale pentru societate (legislaie, reglement ri referitoare la personal, etc.).

4.3. Planificare
Obiective specifice
Obiective impuse ca rezolv ri pentru reducerea / eliminarea impactului semnificativ. Vor fi selectate dup criteriile: Necesitatea / Existena unei tehnologii adecvate; Posibilit ile financiare ale societ ii; Puncte de vedere ale p rilor interesate.

4.3. Planificare
Programele
Programul / Programele trebuie s includ : a) desemnarea responsabilit ilor la funciile i nivelurile relevante ale organizaiei pentru ndeplinirea obiectivelor i a intelor; b) mijloacele i termenele privind realizarea acestora.

4.4. Implementare i funcionare


Implementarea i operarea SMM:
 Creaz structuri, aloc roluri i responsabilit i; Furnizeaz resurse; Instruiete personalul; Stabilete procese de comunicare; Stabilete i menine controlul operaional; Asigur capacitatea de r spuns la situaii de criz .

4.4. Implementare i funcionare


Situaii de urgen i capacitate a de r spuns

Control operaion al

Structur , responsa bilitate i resurse

Control Document e

Implemen tare reuit Training

Document aie

Comunica re

4.4. Implementare i funcionare


Resurse, atribuii, responsabilitate i autoritate
Atribuiile, responsabilit ile i autorit ile trebuie s fie: definite; documentate; comunicate. Resursele includ: resurse umane i abilit i specializate; infrastructura organizaional ; tehnologie; resurse financiare.

  

4.4. Implementare i funcionare


Competen , instruire i contientizare
Personalul care lucreaz contient de: n numele organizaiei trebuie s fie

 Importana conformit ii cu politica de mediu; Aspectele de mediu semnificative i impacturile asociate, reale sau posibile; Atribuiile i responsabilit ile lor; Consecinele posibile ale abaterilor de la procedurile specificate.

4.4. Implementare i funcionare


Comunicare
Organizaia trebuie s stabileasc , s implementeze i s menin o procedur a aspectelor de mediu i a sistemului de management de mediu pentru: a) comunicarea intern ntre diferitele niveluri i funcii ale organizaiei; b) primirea, documentarea i transmiterea r spunsurilor corespunz toare la solicit rile pertinente ale p rilor interesate din exterior.

4.4. Implementare i funcionare


Documentaia
Documentaia sistemului management de mediu trebuie s cuprind : de

1. politica de mediu, obiectivele i intele; 2. descrierea domeniului SMM; 3. descrierea elementelor principale ale SMM, interaciunea lor i referirea la documentele conexe; 4. documentele i nregistr rile, cerute de acest standard; 5. documentele i nregistr rile determinate de organizaie.

4.4. Implementare i funcionare


Controlul documentelor
Organizaia trebuie s stabileasc , s implementeze i s menin o procedur / proceduri pentru controlul documentelor prin: Aprobarea documentelor; Revizuirea i actualizarea; Asigurarea identific rii schimb rilor i revizuirea; Disponibilitarea; Lizibilitatea.

4.4. Implementare i funcionare


Control operaional
nregistr rile de mediu pot include: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. nregistr rile de reglementare de conformitate; Formare nregistr ri; Proces de informare; Informaii despre produs; Inspecia, ntreinerea i nregistr ri de calibrare; Solicit rile pertinente de informaii ale furnizorului; Incidente ale rapoartelor; Informaii cu privire la preg tirea de urgen i de reacie; Rezultatele auditului.

4.5. Verificarea i aciunea corectiv


n etapele iniiale va avea loc i o identificare a neconformit ilor, a aciunilor corective i a aciunilor preventive. n timpul stabilirii i meninerii procedurilor de investigare i corectare a neconformit ii, se recomand : identificarea cauzelor neconformit ii; identificarea aciunii corective necesare; introducerea sau modificarea controalelor necesare; nregistrarea n proceduri scrise a oric ror schimb ri rezultate.

4.6. Analiza efectuat de conducere


Aceste analize vor include:
 rezultatele auditurilor; m sura n care obiectivele generale i obiectivele specifice au fost atinse; continu adaptare a SMM la schimb rile de condiii i informaii; preocup rile pertinente ale p rilor interesate.

Leg turi ntre ISO 14001 i ISO 9001


ISO 14001 Cerine generale Politica de mediu
Aspecte de mediu Prevederi legale i alte cerine Obiective generale i obiective specifice Program(e) de management de mediu

ISO 9001 Generalit i Politica n domeniul calit ii Planificarea calit ii

Planificare

Implementare i funcionare
Structur i responsabilitate Instruire, contientizare i competen Comunicare Documentaia sistemului de management de mediu Controlul documentelor Controlul operaional Preg tire pentru situaii de urgen i capacitate de r spuns

Organizare Instruire Generalit i Controlul documentelor i al datelor Procedurile sistemului calit ii Analiza contractului Controlul proiect rii Aprovizionare Controlul produsului furnizat de client Controlul proceselor Manipulare, depozitare, ambalare, con servare i livrare Service Identificarea i trasabilitatea produsului

Leg turi ntre ISO 14001 i ISO 9001


ISO 14001 Verificare i aciune corectiv
Monitorizare i m surare

ISO 9001 Inspecii i ncerc ri


Stadiul inspeciilor i ncerc rilor Tehnici statistice Controlul echipamentelor de inspecie, m surare i ncercare Controlul produsului neconform Aciuni corective i preventive Controlul nregistr rilor calit ii Audituri interne ale calit ii

Necomformitate, aciune corectiv i aciune preventiv nregistr ri Auditul sistemului de management de mediu

Analiza efectuat de conducere

Analiza efectuat de management

BIBLIOGRAFIE
Managementul mediului - Cicerone Ionescu Rolul standardelor ISO - Anwar El-Tawil - Standardizarea, vol. 47, nr. 12 / 1995 Managmentul calit ii i mediului de la concept la implementare - Pop Cecilia, Ed. Tipo Moldova, Iai, 2009 Standardul ISO 9001: 2008 - Sisteme de management al calit ii. Cerine Standardul ISO 14001: 2005 - Sisteme de management al mediului

V MULiUMIM!