Sunteți pe pagina 1din 27

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiesti

Facultatea: Tehnologia Petrolului si Petrochimie


Specializarea: Tehnologii Avansate in Ingineria Protectiei Mediului

„MANAGEMENTUL SI
LEGISLATIA MEDIULUI”

ANALIZA INITIALA DE MEDIU

Profesor indrumator,
Sef lucr. dr. ing. Daniela Movileanu

2018
Obiectul de activitate al organizatiei este:

proiectare, consultanta, expertiza – lucrari hidro-edilitare si protectia mediului.


Sediu social si punct de lucru: Bucuresti, Sector 1
Prezentarea societatii S.C. INFRAWATER S.R.L. Bucuresti
S.C. INFRAWATER S.R.L. s-a infiintat in anul 2004, ca fiind o societate romana cu raspundere
limitata, cu capital integral privat, ai carei asociati sunt Ianov–Vitanov Bogdan: asociat si
administrator - 50% capital social si Racoviteanu Gabriel: asociat si administrator - 50% capital
social, avand ca activitate de baza proiectarea, consultanta si expertiza in domeniul lucrarilor
hidro-edilitare si al protectiei mediului.
Pana in anul 2008, societatea si-a desfasurat activitatile dupa cum urmeaza:
•activitatile administrative si de management la sediul social in Bucuresti, Sector 3, Aleea
Rotunda, nr.1, Bl.Y1B, Sc.3, Et.5 Ap.14
•activitatile specifice obiectului de activitate la punctul de lucru situat pe Calea Bucurestilor,
Nr.1, Lot 5, Otopeni, Jud Ilfov
In luna martie a anului 2009 societatea decide inchiderea punctului de lucru, iar in luna august a
aceluiasi an isi muta sediul social intr-o noua locatie: Bucuresti, Sector 1, Str. Uruguay, nr. 3, bl.
2, sc.1, et. 3, ap. 14, sediu in care se desfasoara in prezent toate activitatile organizatiei.
S.C. INFRAWATER S.R.L. este certificata de catre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
pentru efectuarea de
-proiectare si consultanta in domeniile: hidroedilitar, constructii hidrotehnice si consultanta
pentru executie si documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor si autorizatiilor de gospodarire
a apelor.
Avand o experienta bogata in domeniul proiectarii asistate de calculator S.C. INFRAWATER
S.R.L. ofera servicii de proiectare si subproiectare de cel mai inalt nivel tehnic, pentru tot mai
multe lucrari importante din intreaga tara.
Echipa INFRAWATER lucreaza rapid si cu maxima precizie,calitatea solutiilor oferite, precum
si promptitudinea de care da dovada o recomanda ca partener ideal pentru specialistii din
domeniu.
1S.C. INFRAWATER S.R.L. ofera servicii de consultanta si proiectare pentru:
􀂾ALIMENTARI CU APA
􀂾lucrari de captare a apei din surse de suprafata
􀂾lucrari de captare a apei subterane
􀂾aductiuni, rezervoare, statii de pompare
􀂾statii de tratare a apei
􀂾retele de distributie
De asemenea, S.C. INFRAWATER S.R.L. executa lucrari de verificare si expertiza,
atestate de M.T.C.T., in domeniul constructiilor edilitare si al gospodaririi comunale.
􀂾CANALIZARI SI EPURARE
􀂾retele de canalizare in sistem divizor, unitar si mixt
􀂾tunele si micro-tunele
􀂾traversari de rauri
􀂾statii de epurare a apelor uzate orasenesti
􀂾statii de epurare a apelor uzate industriale
S.C. INFRAWATER S.R.L. pune la dispozitia clientilor sai o echipa de specialisti in
domeniul epurarii mecanice si biologice avansate a apelor uzate orasenesti si industriale.
􀂾PROTECTIA MEDIULUI
􀂾studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu, in domeniile:
􀂾industria mineralelor si a materialelor de constructii
􀂾proiecte de infrastructura
S.C. INFRAWATER S.R.L. are deasemenea capacitatea de a face analize si audituri de
mediu pentru certificarea sistemelor de management de mediu precum si lucrari de verificare si
expertiza, atestate de M.T.C.T., in domeniul: igiena si sanatatea oamenilor, refacerea si protectia
mediului .
S.C. INFRAWATER S.R.L. este o companie dezvoltata prin cumularea experientiei unor
specialisti cu o deosebita pregatire profesionala la toate specialitatile care vine sa raspunda cu
promptitudine cererilor din domeniul - proiectare, consultanta, expertiza - lucrari hidro-edilitare
si protectia mediului.
Obiectivul principal al societatii noastre este acela de a-si asigura si mentine reputatia pe
piata de profil prin satisfacerea tuturor exigentelor clientilor nostri.
RAPORT ANUAL DE MEDIU
Cuprins:
1.Mesajul managementului
2.Sistemul de management de mediu
3.Politica de mediu
4.Planificare
4.1. Aspecte de mediu
4.2. Prevederi legale si alte cerinte
4.3. Obiective generale si obiective specifice
4.4. Programul de management de mediu pe anul 2009
5.Implementare si functionare
5.1. Structura si responsabilitate
5.2. Competenta, instruire si constientizare
5.3. Comunicare
5.4. Documentatia SMM
5.5. Controlul documentelor
5.6. Controlul operational
5.7. Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
6.Verificare si actiune corectiva
6.1. Monitorizare si masurare
6.2. Neconformitate, actiuni corective si preventive
6.3. Inregistrari
6.4. Auditul SMM
7.Analiza efectuata de management
Concluzii de final
1.Mesajul managementului
Mesajul managementului este exprimat de Directorul General al S.C. INFRAWATER
S.R.L., Dl. Racoviţeanu Gabriel in Politica integrata referitoare la calitate – mediu in care este
exprimata orientarea organizatiei fata de mediu, prin reducerea permanenta a impacturilor
semnificative asupra factorilor de mediu relevanti ai activitatilor executate de organizatie.
Gabriel Racoviţeanu – Director General Raluca Racoviţeanu – Director Tehnic/ RM
POLITICA REFERITOARE LA MEDIU, extrasa din Politica integrata referitoare la
calitate – mediu sanatate si securitate ocupationala valabila 2010 – 2011:
Noi, Managementul de la cel mai înalt nivel am stabilit direcţiile de acţiune , orientarea şi
controlul organizaţiei în domeniul calităţii – mediului – sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi ne
angajăm la menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management integrat conform standardelor
de referinţă ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 şi BS OHSAS 18001:2007, cu scopul mentinerii
firmei pe piaţă ,furnizarii de servicii de calitate intr-un mediu sanatos si sigur.
Prin sistemul de management al calităţii, S.C. INFRAWATER S.R.L. BUCUREŞTI îşi
demonstrează:
capabilitatea de a furniza consecvent servicii care să satisfacă cerinţele clienţilor şi cerinţele
legale şi reglementate aplicabile pe piaţa de profil;
creşterea satisfacţiei clienţilor prin aplicarea eficace a sistemului de management integrat,
inclusiv a proceselor de îmbunătăţire continuă si asigurarea conformităţii cu cerinţele clientului
şi cu cerinţele legale şi reglementate aplicabile.
Acest angajament al managementului se adresează clienţilor organizaţiei şi în aceeaşi
măsură angajaţilor, care trebuie să se conformeze cerinţelor impuse prin sistemul de management
integrat calitate-mediu – sănătate şi securitate ocupaţională.
Fiecare angajat, răspunde de calitatea activităţilor şi serviciilor, în conformitate cu standardele
tehnice în domeniu.
Obiectivele sistemului de management integrat calitate – mediu – sănătate şi securitate
ocupaţională urmăresc realizarea activităţilor performante şi îmbunătăţirea continuă a acestora
prin:

•Respectarea legislaţiei de mediu referitoare la activităţile proprii şi asigurarea conformităţii cu

condiţiile impuse de legislaţia în vigoare; prevenirea poluării factorilor de mediu .

•Menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management integrat calitate – mediu – sănătate şi

securitate ocupaţională, prin ţinerea sub control a tuturor impacturilor semnificative de mediu
asociate pentru activitatea desfăşurată pe amplasamentele de bază ale societăţii sau pe alte
amplasamente .

•Realizarea Programului de Management de Mediu la termenele stabilite si asumate.


•Menţinerea raportărilor în legătură cu obiectivele specifice de mediu propuse, obiective ce se

vor analiza şi reitera anual; comunicarea performanţei de mediu părţilor interesate.

•Conştientizarea personalului societăţii şi clienţilor asupra problemelor privind protecţia

mediului şi a costurilor acestora.


Prin cerintele actuale asumate de management prin Politica de mediu se constata imbunatatiri ale
SMM prin respectarea cerintelor reglementate de mediu si cele la care organizatia a
subscris,realizarea indicatorilor de performanta de mediu si tinerea sub control a aspectelor
semnificative de mediu.
Misiunea S.C. INFRAWATER S.R.L., societate activa si interesata in conformarea de
mediu are ca tinta demonstrarea unei politici pentru un mediu sanatos si sigur.
In activitatile de proiectare pe care le desfasoara, societatea S.C. INFRAWATER S.R.L. acorda
o atentie speciala problemelor de protectie a mediului inconjurator.
S.C. INFRAWATER S.R.L. tine sub control aspectele de mediu semnificative si
impacturile asociate activitatilor prestate prin managementul de mediu implementat, care
cuprinde si un management energetic eficient si unul al deseurilor (prin depozitare selectiva si
valorificare, inclusiv reintegrarea controlata in mediu a acestora), corespunzator cerintelor legale
si de reglementate de protectia mediului la care organizatia a subscris.
Organizatia monitorizeaza consumurile de energie si combustibili si emisiile in atmosfera
precum si nivelul de zgomot si vibratii.
Activitatea este mentinuta si respecta prevederile legale si se incadreaza in limitele
impuse de autoritati pe factori de mediu :aer, apa, sol/subsol,zgomot/vibratii,deseuri, ecosistem.
Monitorizarea factorilor de mediu se realizeaza prin buletine de analiza pe factori de
mediu ( prin automonitorizare).
In anul 2010 nu s-au inregistrat depasiri ale limitelor admisibile-impuse de legislatia de
mediu specifica, activitatea fiind conforma.
Societatea este interesata de strategia de dezvoltare durabila inclusiv de reintegrarea
controlata in mediu a deseurilor reciclabile si a deseurilor de ambalaje reciclabile si refolosirea
eficienta a materialelor ce impun aceste procedee.
Principalele actiuni intreprinse pentru tinerea sub control a factorilor de mediu se refera
la:
􀂾protectia solului si apelor subterane;
􀂾managementul apelor uzate si al apelor pluviale;
􀂾protectia calitatii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;
􀂾managementul deseurilor si al substantelor toxice si periculoase;
􀂾management energetic eficient.
Deseurile rezultate din activitatile societatii sunt colectate selectiv (ulei uzat – recipienti
metalici inchisi ermetici, rezistenti la soc termic si chimic; anvelope uzate – spatiu special
amenjat; acumulatori si baterii uzate – recipienti metalici). Deseurile menajere sunt transportate
la depozitul de deseuri orasenesc de catre o societate autorizata cu care societatea a incheiat
contract.
Deseurile de ulei uzat si anvelope sunt valorificate prin unitati autorizate. Acumulatorii si
bateriile uzate sunt predate la societati specializate spre valorificare. Deseurile metalice se
predau la societati specializate si autorizate.
Nivelul de zgomot echivalent la limita unitatilor functionale nu depaseste nivelul de
zgomot admis, conform curbei Cz- impus de legislatie.
Raportul de mediu al S.C. INFRAWATER S.R.L. urmareste sa comunice publicului larg
preocuparile si realizarile organizatiei in domeniul protectiei mediului prin respectarea legislatiei
aplicabile domeniului specific de activitate si a cerintelor standardului de mediu ISO 14001:2004
Apreciind eforturile considerabile depuse in anul 2010 de catre personalul S.C.
INFRAWATER S.R.L. privind protectia mediului, organizatia este constienta de necesitatea
imbunatatirii continue a activitatii privind protectia mediului inconjurator, inclusiv a comunicarii
cu partile interesate a oricarui incident de mediu pentru a putea preveni aparitia oricarei poluari .
In consecinta, suntem receptivi la orice observatie sau propunere de imbunatatire a
editiilor viitoare ale rapoartelor de mediu de la cetateni, autoritati si alte parti interesate.
2. Sistemul de management de mediu/ SMM
In toate activitatile intreprinse de-a lungul perioadei de activitate de la implementarea sistemului
de management de mediu in anul 2007 si pana in prezent, S.C. INFRAWATER S.R.L. a
continuat sa acorde o atentie speciala problemelor de protectie a mediului inconjurator, facand
pasi insemnati in vederea mentinerii certificarii sistemului de management de mediu conform
cerintelor standardului de referinta ISO 14001:2004.
In prezent, organizatia mentine si imbunatateste acest sistem conform cerintelor pietei
concurentiale si a dezvoltarii problemelor de mediu si a cerintelor pietei de profil la nivel
european si mondial.
Se asigura informarea la zi atat a managementului, cat si a personalului organizatiei
asupra conformitatii sistemului de management de mediu mentinut si imbunatatit in cadrul
organizatiei si asupra performantei de mediu prin: instruiri ale personalului pe cerintele
sistemului de mediu si a legislatiei aferente, audituri interne de mediu, monitorizari ale factorilor
de mediu, analize efectuate de management a cerintelor si conformitatii factorilor de mediu.
Ca urmare a instruirilor de specialitate pe linie de sisteme de management de mediu,
organizatia are format 1 auditor intern pe sisteme de management de mediu:
D-na Claudia Carder – Director DAF/ RSMI.
Capabilitatea personalului coordonator al proceselor este dovedita prin inregistrari obtinute in
perioada 2008-2011.
In spiritul cerintelor standardului de mediu ISO 14001:2004, prezentul raport demonstreaza in
continuare conformitatea Sistemului de Management de Mediu in cadrul S.C. INFRAWATER
S.R.L. cu cerintele legale si de reglementate.
Prescurtari utilizate in continutul prezentului Raport de mediu anual:
SMM – sistem de management de mediu;
PMM – program de management de mediu;
RSMI – responsabil sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate
ocupationala;
AIM – analiza initiala de mediu;
LAM – lista aspecte de mediu;
AEM – analiza efectuata de management.
3.Politica de mediu
Politica de mediu integrata cu politica de calitate si de sanatate si securitate, asumata de
managementul de varf al S.C. INFRAWATER S.R.L., este difuzata si afisata la sediul societatii
si este disponibila pentru clienti , furnizori si alte parti interesate.
Se constata imbunatatiri ale performantei de SMM prin realizarea obiectivelor si tintelor de
mediu aprobate in cadrul politicii pentru anul 2010.
Reprezentantul managementului( RM) pe probleme de mediu la nivelul organizatiei este D-na
Raluca Racoviteanu, Directorul Tehnic al firmei care are decizie de responsabilitati in acest sens
si care asigura comunicarea tuturor aspectelor de mediu catre top management.
Responsabilul Sistemului de Management Integrat (RSMI), este D-na Claudia Carder,
care are ca responsabilitate coordonarea proceselor de mediu din organizatie, monitorizarea
neconformitatilor de mediu si a performantei de mediu din intreaga organizatie.
Conducerea fiecarei structuri organizatorice a S.C. INFRAWATER S.R.L. raspunde de
cunoasterea si aplicarea politicii de mediu precum si de implementarea si mentinerea sistemului
de management de mediu de catre personalul subordonat, utilizand resursele materiale si umane
alocate si documentele sistemului de management de mediu.
4. Planificare
4.1. Aspecte de mediu
Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor semnificative asociate s-a
facut printr-o Analiza Initiala de Mediu in urma careia s-a realizat Lista aspectelor semnificative
de mediu, preluate in Programul de Management de Mediu.Procesul a fost revizuit in anul 2009
si preluat pentru anul 2010.
Programul de Management de Mediu –PMM -este difuzat tuturor gestionarilor de procese
si este aplicat si in curs de realizare.
Procedurile operationale de mediu prin care organizatia demonstrazaca are planificata
realizarea cerintele obligatorii de mediu, conform standardului de referinta ISO 14001:2004 au
fost revizuite permanent si cele in vigoare pe care organizatia le aplica sunt:

•Identificarea aspectelor de mediu si realizarea

•Prevederi legale si alte cerinte

•Comunicarea interna si externa

•Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

•Monitorizare si masurare

•Gestiunea deseurilor

•Evaluarea conformarii
•Fondul de mediu

Conform procedurii „Monitorizare si masurare” cod POMM-05 organizatia are stabilt si


aprobat un program de monitorizare a factorilor de mediu pentru activitatea de birou si un
program de monitorizare a factorilor de mediu pentru activitatea de consultanta pe parcursul
executiei lucrarilor, pe care le respecta si care raspund nevoilor de monitorizare.
Organizatia si-a determinat acest program de monitorizare factori de mediu pe care l-a
implementat si pe baza caruia doreste sa confirme capabilitatea sa de a tine sub control
potentialele impacturi de mediu.Programul se bazeaza pe automonitorizare pentru prevenirea
aparitiei de neconformitati si pentru a avea dovezi de conformare pentru autoritatile competente
de urmarire si control.
Tab.1 Program de monitorizare a factorilor de mediu 2010-2011
Identificarea si documentarea reglementarilor referitoare la protectia mediului si a altor
cerinte conexe cu acestea se realizeaza conform procedurii operationale de mediu “Prevederi
legale si alte cerinte” cod POMM-04. Procedura identifica si permite accesul la prevederile
legale si la alte cerinte pe care organizatia le-a adoptat si care sunt aplicabile aspectelor de mediu
semnificative ale activitatilor sale.
Organizatia s-a asigurat ca prevederile legale aplicabile si alte cerinte reglementate sunt
stabilite, implementate si mentinute prin propriului sistem de management de mediu.
Principalele reglementari de protectie a mediului in domeniu aplicabile :
Legislatie orizontala si reglementari
􀂾OUG nr. 195/2005 – privind protectia mediului completeaza si modifica Ordinul nr. 439/2002
– pentru aprobarea organizarii actiunii de voluntariat in domeniul protectiei mediului, modificata
si completat de Ordinul nr. 963/2006 si Ordinul nr. 818/2003 – pentru aprobarea Procedurii de
emitere a autorizatiei integrate de mediu si Ordinul nr. 1158/2005 – pentru modificarea si
completarea anexei la Ordinul nr. 818/2003 si Ordinul nr. 36/2004 – privind aprobarea Ghidului
tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu si Ordinul
nr. 1798/2007 – pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu si HG nr.
573/2002 – pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor;
􀂾HG nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul;
􀂾OUG nr. 196/2005 – privind Fondul pentru mediu si Legea nr. 105/2006 – pentru aprobarea
OUG nr. 196/2005 si Legea nr. 292/2007 – pentru modificarea OUG nr. 196/2005;
􀂾Ordinul nr. 860/2002 – pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
si de emitere a acordului de mediu;
􀂾Ordinul nr. 863/2002 – privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
􀂾OUG nr. 196/2005 – privind Fondul pentru mediu si Legea nr. 105/2006 – pentru aprobarea
OUG nr. 196/2005 si Legea nr. 292/2007 – pentru modificarea OUG nr. 196/2005 si OUG nr.
27/2003 – privind procedura aprobarii tacite;
􀂾Legea 159/1999 pentru completarea Legii Protectiei Mediului nr. 137/1995, Publicata in
Monitorul Oficial 512/1999;
􀂾Legea 294/27.06.2003, privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2002
pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, publicata in Monitorul
Oficial 505/2003;
􀂾Legea 107/1996 – Legea apelor;
􀂾Legea 195/20.04.2001, privind organizarea voluntariatului în domeniul protecţiei mediului
publicata in Monitorul Oficial 206/2001;
􀂾Legea 293/2002 privind aprobarea OU 93/2001 pentru modificarea si completarea Legii
73/2000 pentru Fondul de Mediu, aparuta in Monitorul Oficial 390/2002;
􀂾HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si
programe, publicat in Monitorul Oficial 707/2004;
􀂾HG 1213/2006 (Directiva 85/337, 97/11/CE) privind evaluarea impactului asupra mediului
(aproba HG 918/2002);
􀂾HG 1076/2004 privind stabilirea proceduri de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si
programe (abroga Ordinul 125/1996 modificat prin HG 918/2002 si prin Ordin 860/2002);
􀂾HG 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost
afectate;
􀂾HG 1408/2007 privind modalitatile de investigate si evaluare a poluarii solului si subsolului;
􀂾Ordinul 50/2004, privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de
management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste
scheme modificat si completat prin Ordinului Nr. 444 din 8 mai 2006, publicata in Monitorul
Oficial 81/2004;
􀂾Ordinul 709/1999 privind continutul avizului de mediu pentru privatizare, publicat in
Monitorul Oficial 476/1999;
􀂾Ordin 175/13 aprilie 2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de
protecţie a mediului de către agenţii economici cu activitate industrială;
􀂾Ordin 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la
Fondul pentru mediu.
Emisii in atmosfera. Protectia atmosferei
􀂾OUG nr. 243/2000 – privind protectia atmosferei si Legea nr. 655/2001 – pentru aprobarea
OUG nr. 243/2000 si Decretul nr. 924/2001;
􀂾Hotărârea 731/2004 pentru aprobarea strategiei naţionale privind protecţia atmosferei;
􀂾Ordinul nr. 462/1993 – pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si
Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse
stationare;
􀂾HG nr. 321/2005 – privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, modificata si
completata de HG nr. 674/2007 si Ordinul nr. 678/1344/915/1397/2006 – pentru aprobarea
Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul
produs de activitatile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinatatea
aeroporturilor;
􀂾HG nr. 1856/2005 – privind plafoanele nationale de emisii pentru anumiti poluanti atmosferici;
􀂾HG nr. 699/2003 – privind stabilirea masurilor pentru reducerea emisiilor de compusi organici
volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii (modificata si
completata de HG nr. 1902/2004 si HG nr. 1339/2006);
􀂾Ordinul MAPM 592 / 2002 pentru aprobarea Normativului privind valorile limită şi prag, a
criteriilor si metodelor de evaluare pentru SO*; NOX; PM10; PM2,5; Pb; CO; Benzen; Ozon în
aerul înconjurător, publicata in Monitorul Oficial 765/2002;
􀂾STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate, publicata in
Monitorul Oficial 496/2004;
􀂾STAS 10331 / 1992 privind principii si reguli generale de supraveghere a calităţii aerului.
Controlul poluarii si managementul riscului
􀂾OUG nr.152/2005 – privind prevenirea si controlul integrat al poluarii;
􀂾HG nr. 541/2003 – privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor
poluanti proveniti din instalatii mari de ardere, modificata si completata de HG nr. 322/2005 si
Ordinul nr. 347/2004 – privind modelul de notificare a autoritatilor publice de protectia mediului
privind limitarea functionarii instalatiilor mari de ardere, in vederea derogarii de la respectarea
valorilor limita de emisie, conform prevederilor HG nr. 541/2003;
􀂾Ordinul nr. 1084/2003 – privind aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care
prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase
si respectiv, a accidentelor majore produse;
􀂾Ordinul nr. 142/2004 – pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate
privind activitatile care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt
implicate substante periculoase;
􀂾HG nr. 804/2007 – privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate
substante periculoase;
􀂾HG nr. 699/2003 – privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi
organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii,
modificata si completata de HG nr. 1902/2004 si HG nr.1339/2006 – pentru modificarea si
completarea HG nr.699/2003.
Calitatea apelor
􀂾Legea nr. 107/1996 – Legea apelor, modificata si completata de Legea nr. 310/2004;
􀂾Legea nr. 458/2002 – privind calitatea apei potabile;
􀂾HG nr. 974/2004 – pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si
monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si
distributiei apei potabile si HG nr. 930/2005 – pentru aprobarea Normelor speciale privind
caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrologica;
􀂾HG nr. 100/2002 – pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca
apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si
frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa
potabila, modificata de HG nr. 662/2005 si HG nr. 472/2000 – privind unele masuri de protectie
a calitatii resurselor de apa;
􀂾HG 188/2002 – pentru aprobarea unor Norme privind condiţiile de descărcare în mediul
acvatic a apelor uzate (modificata si completata prin Hotararea Nr. 352 din 21 aprilie 2005)
NTPA 001; NTPA 002; NTPA 011 / 2002 publicat in Monitorul Oficial 187/2002;
􀂾HG nr. 351/2005 – privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor
si pierderilor de substante prioritar periculoase + Ordinul nr. 44/2004 – pentru aprobarea
Regulamentului privind realizarea monitoringului calitatii apelor pentru substante
prioritare/prioritar periculoase si Ordinul nr. 31/2006 – privind aprobarea Manualului pentru
modernizarea si dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din Romania (SMIAR)
􀂾Ordinul nr. 116/289/2002 – pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea starii de siguranta
in exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare – NTLH – 022 si a Metodologiei privind
evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor si digurilor care realizeaza depozite de
deseuri industriale – NTLH – 023 si OUG nr. 244/2000 – privind siguranta barajelor -
Republicare
􀂾Ordinul nr. 661/2006 – privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice
de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de
gospodarire a apelor + Ordinul nr. 662/2006 – privind aprobarea Procedurii si a competentelor de
emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor
􀂾Ordinul nr. 452/2001 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Comisiei si a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor
impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole;
􀂾HG nr. 964/2000 – privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva
poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole;
􀂾Ordinul nr. 242/197/2005 – pentru aprobarea organizarii Sistemului national de monitoring
integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti
proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in
zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de
organizare a Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si
decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al
reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la
poluarea cu nitrati;
􀂾Ordinul nr. 278/1997 – privind aprobarea Metodologiei cadru de elaborare a planurilor de
prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare;
􀂾Ordinul nr. 638/420/2005 – pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de
urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii
hidrotehnice si poluari accidentale .
Substante care afecteaza stratul de ozon
􀂾Legea 84/ 3 decembrie 1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind protectia stratului
de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, si la Protocolul privind substantele care epuizeaza
stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si pentru acceptarea Amendamentului
la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-
a doua reuniune a partilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990 publicat in Monitorul
Oficial2929/1993;
􀂾Legea 159 din 3 octombrie 2000, pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/1999 privind
regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care
distrug stratul de ozon Monitorul Oficial486/2000;
􀂾Legea 281/ 05 octombrie 2005, pentru aprobarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal
privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Beijing la 3 decembrie 1999
publicat in Monitorul Oficial 914/2005;
􀂾Legea 3/ 2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Conventia cadru a Natiunilor
Unite asupra schimbarilor climatice, adoptat la 11.12.1997 publicat in Monitorul Oficial
81/2001;
􀂾Hotararea 243/ 17 aprilie 1995 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comitetului
National pentru Protectia Stratului de Ozon publicat in Monitorul Oficial 87/1995;
􀂾Hotararea 58/ 22 ianuarie 2004, privind aprobarea Programului national de eliminare treptata a
substantelor care epuizeaza stratul de ozon, actualizat publicat in Monitorul Oficial 98/2004;
Evaluarea impactului de mediu. Autorizatii de mediu
􀂾Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu;
􀂾Ordinul MAPM 756 /1997 - pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea poluării
mediului, Publicata in Monitorul Oficial 303 bis/1997;
􀂾Ordinul 860/26.09.2002 - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi emiterea
acordului de mediu modificat prin Ordinul Nr. 210 din 25 martie si Ordinul Nr. 1037 din 25
octombrie 2005, publicata in Monitorul Oficial 52/2003;
􀂾Ordinul 978/2003, privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice si juridice care
elaboreaza studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu publicat in
Monitorul Oficial 3/2004;
􀂾Ordinul 97/2004, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii,
padurilor, apelor si mediului nr. 978/2003 privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice
si juridice care elaboreaza studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu
publicat in Monitorul Oficial504/2004;
􀂾Ordinul 17 / 9 martie 2005 privind aprobarea instructiunilor tehnice privind continutul cadru
pentru elaborarea Planului de refacere a mediului si a Proiectului tehnic de refacere a mediului
publicat in Monitorul Oficial 229/2005;
􀂾Ordinul MAPM 210/ 2004 pentru modificarea Ordinului MAPM 860 / 2002 pentru aprobarea
Procedurii de evaluare a impactului asupra mediuluisi de emitere a acordului de mediu, publicat
in Monitorul Oficial 309/2004;
􀂾Ordinul MAPM 863/ 2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului publicat in Monitorul Oficial 52/2003;
􀂾Ordinul MAPM 184/ 1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu,
publicat in Monitorul Oficial 303 bis/1997;
􀂾Legea Nr. 84 din 5 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării publicat in Monitorul Oficial
327/2006;
􀂾Legea 486 din 18 noiembrie 2003, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
27/2003 privind procedura aprobarii tacite publicat in Monitorul Oficial 827/2003;
􀂾Ordonanţa de Urgenţă 152 / 10 noiembrie 2005 – privind prevenirea, reducerea şi controlul
integral al poluării + Lege nr. 84/2006 pentru aprobarea OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si
controlul integrat al poluarii + Ordinul nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a
autorizatiei integrate de mediu + Ordinul nr. 1158/2005 pentru modificarea si completarea anexei
la OMAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de
mediu;
􀂾OUG nr. 27/2003 - privind procedura aprobării tacite publicat in Monitorul Oficial 291/2003;
􀂾Hotararea 784/2000 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si
licentelor in sectorul gazelor naturale, republicat in Monitorul Oficial160/2003;
Substante periculoase
􀂾HG nr. 788/2007 – privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului European si
al Consiliului (CE) nr. 1013/ 2006 privind transferul de deseuri;
􀂾Ordinul 2/211/118/ 2004 al MAPAM, MTCT şi MEC pentru aprobarea Procedurii de
reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României publicat in Monitorul
Oficial 324/2004;
Gestiunea deseurilor
􀂾OUG nr. 78/2000 – privind regimul deseurilor, modificata si completata de OUG nr.61/2006 si
Legea nr. 426/2001 – pentru aprobarea OUG nr. 78/2000;
􀂾Ordinul nr. 1364/1499/2006 – de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deseurilor si
HG nr. 1470/2004 – privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a
Planului national de gestionare a deseurilor;
􀂾OUG nr. 16/2001 – privind gestiunea deseurilor industriale reciclabile - Republicare si Legea
nr. 465/2001 – pentru aprobarea OUG nr. 16/2001 si Legea nr. 138/2006 – pentru modificarea
alin. (2) al art. 7 din OUG nr. 16/2001;
􀂾HG nr. 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
􀂾Ordinul nr. 757/2004 – pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor si
Ordinul nr. 1230/2005 – privind modificarea anexei la Ordinul 757/2004;
􀂾HG nr. 349/2005 – privind depozitarea deseurilor;
􀂾Ordinul nr. 95/2005 – privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de
acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de
depozit de deseuri;
􀂾HG nr. 1132/2008 – privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si
acumulatori;
􀂾HG 1057/2001 – privind regimul bateriilor de acumulatori ce conţin substanţe periculoase,
publicata in Monitorul Oficial 700/2001;
􀂾HG nr. 170/2004 – privind gestionarea anvelopelor uzate si Ordinul nr. 386/243/2004 – pentru
aprobarea Normelor privind procedura si criteriile de autorizare a activitatii de gestionare a
anvelopelor uzate;
􀂾HG nr. 448/2005 – privind deseurile de echipamente electrice si electronice;
􀂾HG nr. 235/2007 – privind gestionarea uleiurilor uzate;
􀂾HG nr. 128/2002 – privind incinerarea deseurilor si Ordinul nr. 756/2004 – pentru aprobarea
Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor;
􀂾Ordinul nr. 219/2002 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor
rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala
de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale, modificat si completat de Ordinul nr.
1029/ 2004 si Ordinul nr. 997/2004;
􀂾HG nr. 621/2005 – privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje si Ordinul nr.
927/2005 – privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de
ambalaje;
􀂾Ordinul nr. 1229/731/1095/2005 – pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a
operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale
de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje;
􀂾Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificata si completata
prin Hotararea Guvernului nr. 268/2005 publicat in Monitorul Oficial 160/2002;
􀂾Ordinul 243/2004 pentru aprobarea Normelor privind procedura si criteriile de autorizare a
activitatii de gestionare a anvelopelor uzate, publicata in Monitorul Oficial 712/2004;
Zgomot
􀂾Hotărârea 482/ 2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor
electrocasnice în funcţie de nivelul de zgomot transmis prin aer, publicat in Monitorul Oficial
348/2004;
􀂾Hotărârea 321/ 21 aprilie 2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, publicat
in Monitorul Oficial 358/2005;
􀂾Ordinul 235/ 8 aprilie 2002, privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr.
862/2001, pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 536/ 1997 pentru aprobarea
Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, publicat in
Monitorul Oficial 263/2002;
􀂾STAS 10009-88 Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;
􀂾STAS 12025/2-81 privind vibraţiile;
􀂾STAS 6156-86 Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social-culturale. Limite
admisibile şi parametrii de izolare acustică.
4.3. Obiective generale si obiective specifice de mediu
Obiectivele generale de mediu :

•Asigurarea conformării cu cerinţele obligatorii de mediu în vigoare, tinerea sub control a

aspectelor semnificative de mediu.

•Reducerea în permanenţă a impacturilor semnificative de mediu asociate activităţilor, evaluarea

şi raportarea permanentă a performanţei de mediu .

•Mentinerea unui management energetic.

•Menţinerea măsurilor de prevenire, limitare şi lichidare în cel mai scurt timp a oricărui incident

ce poate provoca poluarea factorilor de mediu.


Obiectivele specifice de mediu :
1.Menţinerea valabilităţii autorizaţiilor specifice şi respectarea condiţiilor impuse prin acestea,
penalităţi zero.
2.Monitorizarea comunicării interne şi externe a informaţiei de mediu .
3.Realizarea indicatorilor de performanţă corelaţi cu strategia de dezvoltare aprobata de
management.
4.Monitorizarea performanţei de mediu a organizaţiei .
5.Monitorizarea si raportarea managementului energetic al firmei.
4.4. Programul de management de mediu – PMM pe anul 2010-2011
Programul de management de mediu cuprinde urmatoarele obiective generale si specifice
propuse a fi realizate:
􀂾Prevenirea poluarii prin efectuarea de investitii privind protectia mediului;
􀂾Realizarea unei mentalitati active a personalului in ceea ce priveste mediul inconjurator;
􀂾Asigurarea si mentinerea conformitatii cu reglementarile in domeniu;
􀂾Evaluarea si raportarea performantelor in domeniul mediului realizate de organizatie;
􀂾Imbunatatirea managementului deseurilor prin amenajarea, in baza legislatiei in vigoare, a unui
depozit modern pentru colectarea selectiva in recipiente colorate cu identificare proprie pentru:
hartie si carton, plastic, sticla, alte tipuri de deseuri.

5. Implementare si functionare
5.1 Structura si responsabilitate
Organizarea activitatii de protectie a mediului in cadrul S.C. INFRAWATER S.R.L. s-a
fundamentat prin respectarea OUG 195/2005 privind protectia mediului si a normelor de aplicare
ale acestui ordin si pe baza actelor de reglementare emise de autoritatile de mediu.
Activitatea in domeniul protectiei mediului este coordonata de RSMI care are ca
principale atributii:
􀂾elaborarea propunerilor pentru politica si strategia de mediu ale S.C. INFRAWATER S.R.L.;
􀂾implementarea sistemului de management integrat calitate-mediu în conformitate cu cerinţele
standardului ISO 14001 în toate departamentele din cadrul S.C. INFRAWATER S.R.L;
􀂾colaborarea cu autoritatile locale, regionale si nationale de mediu;
􀂾urmareste indeplinirea la termen a obiectivelor Programului de Management de Mediu;
􀂾efectueaza instruiri cu sefii compartimentelor privind cunoasterea cerintelor legale si verifica
modul de insusire al acestora;
􀂾asigura si urmareste respectarea limitelor impuse de reglementarile de mediu in vigoare;
􀂾planifica activitatile de instruire a personalului privind situatiile de urgenta, simularile
efectuate in cazul situatiilor de urgenta, stabileste si supune spre aprobare Directorului General
toate planurile si programele de mediu;
􀂾realizeaza evidenta gestiunii deseurilor si a managementului energetic -raporteaza autoritatilor
datele solicitate;
5.2. Competenta, instruire si constientizare
Instruirea si perfectionarea specifica, pe probleme de protectia mediului, a intregului
personal se realizeaza conform procedurii “Competenta, instruire si constientizare” cod PSMI-
05.
Procedura urmareste mentinerea si imbunatatirea competentei angajatilor in prestarea
serviciilor si instruirea pe linie de protectie a mediului in vederea respectarii legislatiei aplicabile
activitatilor desfasurate si prevenirii poluarii factorilor de mediu.
Instruirea se face respectand teme specifice de protectie a mediului:

–legislatie de mediu specifica aplicabila, in vigoare si conditii obligatorii;

–pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns si simularea situatiilor de urgenta,

prin:
-personal propriu al organizatiei;
-colaborare sau cursuri organizate de terti;
-personal executiv si de conducere.
Evaluarea personalului se face de către şeful ierarhic superior, în funcţie de criteriile
profesionale alese astfel încât să oglindească cât mai fidel costientizarea personalului de
importanta si impactul specificului activitatii S.C. INFRAWATER S.R.L. asupra mediului.
Echipa INFRAWATER
5.3. Comunicare
Comunicarea interna si externa in domeniu sunt reglementate prin procedura
“Comunicarea interna si externa” cod POMM-03.
Comunicarea interna a informatiilor catre angajatii societatii se realizeaza in scris, prin
decizii, regulamente, rapoarte, prin afisarea la avizier a politicii si a obiectivelor.
Comunicarea externa a informatiilor de mediu catre autoritati si alte parti interesate
(Agentia de Protectia Mediului, ISU, Salvare, Politie, etc.), se face prin raportari la cererea
acestora si prin Rapoarte de Mediu. Situatiile de urgenta impun comunicarea externa a oricarei
situatii de urgenta numai cu acordul managementului ca in schema de mai jos:

Fig. 1. Schema comunicare

5.4. Documentatia SMM


S-a realizat documentatia intregului Sistem de management de mediu conform cerintelor ISO
14001:2004.
Documentatia cuprinde:
􀂾Manualul de mediu integrat in Manualul de Management Integrat cod MMI-03, ed. 3, rev. 0;
􀂾8 proceduri operationale de mediu – POMM 01 – 08;
􀂾Program de monitorizare factori de mediu;
􀂾Programul de management de mediu – PMM-01;
􀂾Lista aspectelor de mediu – LAM-01;
􀂾Lista aspectelor semnificative de mediu – LAM-01.
5.5. Controlul documentelor
Controlul documentelor este reglementat prin procedura Controlul documentelor cod
PSMI-01. Documentele SMM se regasesc in toate compartimentele operative din cadrul
societatii; se utilizeaza doar documentele aflate sub control, care sunt intocmite, mentinute,
modificate, retrase, dupa caz; procedura se aplica si documentelor specifice de mediu.
5.6. Controlul operational
Controlul operational este reglementat in proceduri de lucru. In procedurile de lucru sunt
stipulate criteriile de operare in conditii normale si anormale de functionare a echipamentelor si
instalatiilor din dotarea S.C. INFRAWATER S.R.L.
5.7. Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
Pregatirea pentru situatii de urgenta (incidente de mediu care pot deveni poluari
accidentale) si capacitatea de raspuns a organizatiei la aceste situatii identificate ca fiind cele mai
potentiale, este reglementata in procedura cu acelasi nume “Pregatire pentru situatii de urgenta si
capacitate de raspuns” cod POMM-04.
In situatia producerii unui incident care prezinta un potential pericol de poluare a
mediului inconjurator, se stabileste modul de anuntare, interventie precum si de raportare a
evenimentului, conditiilor de producere a acestuia, estimarea cauzelor si daunelor provocate
precum si a masurilor ce trebuiesc luate pentru diminuarea impactului si limitarea daunelor.
In anul 2009 s-a stabilit:
􀂾lista situatiilor de urgenta;
􀂾planul de actiune in situatii de urgenta si capacitate de raspuns;
􀂾planul de prevenire a situatiei de urgenta si capacitate de raspuns;
􀂾responsabilii pentru actiune in caz de situatie de urgenta;
􀂾personalul de interventie in cazul situatiilor de urgenta;
􀂾lista mijloacelor de interventie;
􀂾schema de comunicare.
S-au facut simulari de situatii de urgenta si capacitate de raspuns. Cu ocazia simularii
acestor situatii de urgenta, s-a constatat implicarea buna a personalului din cadrul sectoarelor si o
reactie prompta la situatiile de urgenta respective.
Rezultatele acestor simulari au fost prelucrate in Analiza efectuata de management.
6. Verificare si actiune corectiva
6.1. Monitorizare si masurare
􀂾Ca urmare a implicarii personalului S.C. INFRAWATER S.R.L., a instruirii pe probleme de
management de mediu si a respectarii procedurilor, in anul 2010, nu au fost inregistrate depasiri
ale limitelor admisibile care sa puna in pericol mediul inconjurator.
6.2. Neconformitate, actiuni corective si preventive
Stabilirea, analiza si tratarea neconformitatilor, inclusiv actiunile corective si preventive
sunt reglementate prin procedurile: “Controlul produsului neconform” cod PSMI-06, “Actiuni
corective” cod PSMI-07, “Actiuni preventive” cod PSMI-08.
Pentru eliminarea neconformitatilor de mediu s-au stabilit actiuni corective si preventive,
cele mai importante fiind incluse in Programul de management de mediu pe anul 2010-2011. In
perioada analizata nu s-au inregistrat incidente cu urmari asupra mediului inconjurator.
La controalele efectuate de catre inspectoratele locale de protectia mediului nu s-au
constatat deficiente sau neconformitati in raport cu legislatia de mediu in vigoare si nu s-au
aplicat sanctiuni contraventionale.
Nu s-au primit reclamatii de la populatie sau de la organizatii non-guvernamentale
privind impactul asupra mediului inconjurator.
6.3. Inregistrari
Sistemul de identificare, colectare, indexare, indosariere, arhivare, intretinere si
distrugere a inregistrarilor privitoare la mediu sunt reglementate in procedura “Controlul
inregistrarilor” cod PSMI-02.
Principalele inregistrari ale SMM sunt:
􀂾Etapele identificarii aspectelor de mediu si realizarii PMM
􀂾Fisa de Observatii cod FM-01-01
􀂾Program de management de mediu PMM-01
􀂾Lista aspectelor de mediu cod LAM-01
􀂾Plan de masuri cod FM-03-01􀂾
Program anual de planificare a simularilor pentru situatii de urgenta si capacitate de
raspuns cod FM-04-01
􀂾Lista situatiilor de urgenta cod FM-04-01
􀂾Plan de actiune in cazul situatiilor de urgenta si accidentelor cod FM-04-02
􀂾Lista responsabilor pentru actiune in caz de situatie de urgenta; Lista personalului de
interventie in cazul situatiilor de urgenta; Lista mijloacelor de interventie cod FM-04-03
􀂾Planul de comunicare in cazul accidentelor si situatiilor de urgenta cod FM-04-04
􀂾Proces Verbal privind situatia de urgenta cod FM-04-06
􀂾Raport de verificare a modului de raspuns in cazul situatiilor de urgenta cod FM-04-07
􀂾Program de monitorizare a factorilor de mediu cod FM-05-02
􀂾Evidenta gestiunii deseurilor cod FM-06-01
􀂾Stocarea provizorie, tratarea şi transportul deşeurilor cod FM-06-02
􀂾Valorificarea si eliminarea deseurilor cod FM-06-03
􀂾Eliminarea deseurilor cod FM-06-03
􀂾Programe de actiuni, masuri pentru prevenirea si/ sau limitarea impactului asupra mediului cod
FM-07-01
􀂾Cheltuieli pentru realizarea actiunilor si masurilor de mediu cod FM-07-02
􀂾Stadiul realizării măsurilor din planul de acţiune cod FM-07-03
6.4. Auditul SMM
Auditul intern este instrumentul prin care se face evaluarea SMM cu cerintele
standardului de referinta ISO 14001:2004 si care se face conform procedurii “Audit Intern” cod
PSMI-03, care reglementeaza auditul sistemului de management de mediu care se face impreuna
cu cel de calitate si de sanatate si securitate ocupationala ( integrat).
S-au facut audituri interne in 2010, conform planificarii Programului anual de audit/
2010.
S-a facut un raport pentru evaluarea conformitatii cu cerintele legale de mediu.
7.Analiza efectuata de management
Analiza efectuata de management este reglementata prin procedura cu acelasi nume
„Analiza efectuata de management” cod PSMI-04.
Desi nu s-au constatat neconformitati majore, in urma auditurilor interne, pentru a
solutiona neconformitatile minore si observatiile constatate, s-au stabilit actiuni corective si
preventive.
Gradul de realizare al obiectivelor generale si specifice este de 95%.
Concluzii de final
S.C. INFRAWATER S.R.L. in cadrul politicii de calitate include si respectarea tuturor
cerintelor de mediu apartinand furnizorilor si clientilor sai si considera ca premisa mentinerii pe
piata a unei imagini favorabile implica promovarea si dezvoltarea increderii clientilor cu
respectarea unui mediu curat, aplicand cele mai bune tehnologii disponibile in domeniu.
Strategia de dezvoltare durabila a S.C. INFRAWATER S.R.L. urmareste realizarea
urmatoarelor obiective:
-Tinerea sub control a aspectelor de mediu semnificative si diminuarea permanenta a
impacturilor asociate acestora;
-Respectarea prevederilor reglementate si a celorlalte cerinte de mediu aplicabile activitatilor
organizatiei;
-Controlul emisiilor de noxe in atmosfera si sedimentabile prin monitorizare si automonitorizare
permanenta;
-Gestionarea eficienta a deseurilor si a deseurilor de ambalaje;
-Gestiunea unui management energetic performant.