Sunteți pe pagina 1din 100

- 1 -

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI BACU
AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Numarul de inregistrare al autorizatiei: 1/12.01.2007 revizia 1 din 01.02.2010
Operatorul instalatiei: S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti
Locatia activitatii: Strada Industriilor nr. 3, mun. Oneti, judetul Bacau
Categoria de activitate conform Anexei nr. 1 a OUG 152/2005 privind prevenirea si
controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/2006
4.1. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de
baza
4.2. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de
baza
4.4. Instalatii chimice pentru fabricarea produselor de baza de uz fitosanitar si a
biocidelor
5.4. Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi sau avand
o capacitate totala mai mare de 25000 tone deseuri, cu exceptia depozitelor de
deseuri inerte.
Cod CAEN: 20.13 - Fabricarea altor produse chimice anorganice de baz
Perioada de tranzitie, conform Capitolului 22-Mediu: 31.12. 2012
Emisa de: ARPM Bacau Serviciul Autorizare si Controlul Conformarii
Data emiterii: 12.01.2007
Valabilitate: 31.12. 2012


DIRECTOR COORDONATOR
Dr. ing. Iulian MOVILA


Bd. Ioni Sandu Sturdza nr.78 www.arpmbc.ro Tel: 0234 512750; 0234 512708
Bacu , cod 600269 E-mail: office@arpmbc.ro Fax: 0234 571056
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 2 -
CUPRINS
DECIZIE pag. 1
PREVEDERI GENERALE pag. 3
1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII pag. 3
2. TEMEIUL LEGAL pag. 3
3. CATEGORIA DE ACTIVITATE pag. 4
4. DOCUMENTATIA SOLICITARII pag. 4
5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII pag. 6
6. MATERII PRIME SI AUXILIARE pag. 7
7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE pag. 9
7.1. Apa pag. 9
7.2. Utilizarea eficienta a energiei pag. 13
7.3. Gaze naturale pag. 14
8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE PE
AMPLASAMENT
pag. 15
9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA
POLUANTILOR IN MEDIU
pag. 52
9.1. Aer pag. 52
9.2. Apa pag. 55
9.3. Sol pag. 57
9.4. Alte dotari pag. 58
10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN
MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT
pag. 58
10.1. Aer pag. 58
10.2. Apa pag. 61
10.3. Sol pag. 64
10.4. Zgomot pag. 65
11. GESTIUNEA DESEURILOR pag. 65
11.1. Deseuri produse, colectate, stocate pag. 66
11.2. Deseuri refolosite pag. 71
11.3. Deseuri comercializate pag. 71
11.4. Depozitarea definitiva a deseurilor pag. 71
12. INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA SI MANAGEMENTUL
SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI
pag. 72
13. MONITORIZAREA ACTIVITATII pag. 77
13.1. Aer pag. 77
13.2. Apa pag. 81
13.3. Sol pag. 87
13.4. Deseuri pag. 88
13.5. Zgomot pag. 90
13.6. Mirosuri pag. 90
14. RAPORTAREA LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA
pag. 91
15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII pag. 94
15.1. Obligatii pag. 94
15.2. Plan de actiuni pag. 95
16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL
REZIDUURILOR
pag. 98
16.1. Lucrari si masuri specifice de protectia mediului pag. 98
16.2. Conditii generale privind gestionarea deseurilor pag. 98
17. DISPOZITII FINALE pag. 99
18. GLOSAR DE TERMENI pag. 99
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 3 -
PREVEDERI GENERALE

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII
1.1. Denumirea unitatii:
SC CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, Strada Industriilor nr. 3, Oneti, judetul Bacau
telefon: 0234-302250
fax: 0234-302102,
e-mail: coman@chimcomplex.ro,
inregistrata la Registrul Comertului cu numrul de nmatriculare: J04/493/15.03.1991
1.2. Forma de proprietate Societate comerciala pe actiuni cu pachetul majoritar de
aciuni al firmei detinut de Grupul de firme SCR (SC A2 Impex SRL Ploieti
83,8158%, AVAS cu 12,8957% si alti actionari 0,6622%).
1.3. Proprietarul terenului:
S.C. CHIMCOMPLEX SA. detine Certificatul de Atestare a Dreptului de
Proprietate asupra terenului Seria MO3 nr.1459 eliberat de Ministerul Industriilor la
data de 25.11.1994. Conform Certificatului, suprafata de teren aflata in proprietatea
exclusiva a SC CHIMCOMPLEX SA este de 1840160. 96 mp.
Din aceasta suprafata, SC CHEMATEX IMPORTEXPORT SRL a cumprat de la SC
CHIMCOMPLEX SA, conf. Contractului J/276/28.09.1998 instalaia Piloi, cu
terenul aferent n suprafa de 11615,64 mp.
Din suprafaa total de 1828545,32 mp, suprafa deinut de SC CHIMCOMPLEX
SA , n cadrul societii sunt 418.228,25 mp suprafat construit.
S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzeti este amplasata pe malul drept al rului Trotu, la
cca. 8 km n aval de municipiul Oneti.
S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzeti este amplasata n partea de est a
platformei industriale Borzeti si se nvecineaza cu :
- la Nord vest - S.C. TermoelectricaSucursala Electrocentrale Borzesti CET 1
- la Sud est - teren agricol comuna Stefan cel Mare
- la Est - rul Trotus
- la Nord est - teren agricol comuna Gura Vaii.
Pe platforma SC CHIMCOMPLEX SA mai desfasoara activitati urmtorii ageni
economici , in obiective proprii sau inchiriate :
- SC CHEMATEX IMPORTEXPORT SRL, care a cumprat de la SC
CHIMCOMPLEX SA, conf. Contractului J/276/28.09.1998 instalaia Piloi, cu terenul
aferent n suprafa de 11615, 64 mp.
- SC ELECTROIND SRL - a nchiriat Atelierul de reparaii electrice i terenul
aferent Contract de nchiriere nr. 152/09.10.2001
- SC PROTECTCHIM SRL - a nchiriat obiectivul 034 Anticoroziv i terenul
aferent - Contract de nchiriere nr. 151/09.10.2001
- SC BRADO INDUSTRY SRL - a nchiriat obiectivele 582 i 608 Ambalaje
metalice i terenul aferent - Contract de nchiriere nr. 150/09.10.2001
- SC MECANIC GRUP SRL - a nchiriat obiectivul Atelier mecanic i terenul
aferent - Contract de nchiriere nr. 146/09.10.2001
- SC INDONDINE IMPEX SRL Bucuresti
2. TEMEIUL LEGAL
Prezenta Autorizatie integrata de mediu, se emite:
- in baza analizarii documentatiei de sustinere a solicitarii de autorizare
integrata, a solicitarii de revizuire a autorizatiei integrate de mediu, a
comentariilor si a punctelor de vedere inregistrate in timpul derularii procedurii,
precum si a raportului Colectivului de Analiza Tehnica;
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 4 -
- in urma evaluarii conditiilor de operare si a respectarii cerintelor OUG nr.
152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr.
84/2006;
- in conditiile in care orice emisie rezultata din activitate se va conforma si nu va
incalca nici o cerinta legislativa romaneasca armonizata cu legislatia Uniunii
Europene in domeniul protectiei mediului;
in baza OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari de Legea
nr. 265/2006;
- in baza OM nr. 818 /2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a utorizatiei
integrate de mediu, modificat si completat cu OM nr. 1158/2005.
3. CATEGORIA DE ACTIVITATE
- conform Anexei nr. 1 a OUG 152/2005: privind prevenirea si controlul integrat al
poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/2006
4.1. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de
baza
4.2. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de
baza
4.4. Instalatii chimice pentru fabricarea produselor de baza de uz fitosanitar si a
biocidelor
5.4. Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi sau avand
o capacitate totala mai mare de 25000 tone deseuri, cu exceptia depozitelor de
deseuri inerte.
- conform O.M. nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia
nationala - CAEN:
Cod CAEN: 20.13 - Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza
Activiti legate tehnic de activitile IPPC:
- cod CAEN (certificat de nregistrare)
Cod CAEN: 20.14 - Fabricarea altor produse chimice organice de baz
Cod CAEN: 20.20 - Fabricarea pesticidelor i altor produse agrochimice
Cod CAEN: 20.11 - Fabricarea gazelor industriale
Cod CAEN: 46.75 - Comert cu ridicata al produselor chimice
Cod CAEN: 46.76 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare
Cod CAEN: 35.11 - Productia de energie electrica
Cod CAEN: 38.11 - Colectarea deseurilor nepericuloase
Cod CAEN: 38.12 Colectarea deseurilor periculoase
Cod CAEN: 38.21 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
Cod CAEN: 35.30 - Furnizare abur si aer conditionat
Cod CAEN: 38.31 - demontarea (dezasamblarea ) masinilor si echipamentelor
scoase din uz pentru recuperarea materialelor
Cod CAEN : 38.32 - recuperarea materialelor reciclabile sortate
Cod CAEN : 49.20 Transportul de marfa pe calea ferata
Cod CAEN : 49.41 Transporturi rutiere de marfuri
Cod CAEN : 72.19 - cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII
Documentatia de sustinere a solicitarii contine:
1. Cerere pentru emiterea (revizuirea) Autorizatiei Integrate de mediu, intocmita
de S.C. CHIMCOMPLEX S.A.Borzesti;
2. Solicitare pentru revizuirea Autorizatiei integrate de mediu, intocmita de S.C.
- 5 -

CHIMCOMPLEX S.A.Borzesti;
3. Solicitare pentru emiterea Autorizatiei integrate de mediu, intocmita de INCD
ECOIND Bucuresti editie 2005;
4. Raport de amplasament, intocmit de INCD ECOIND Bucuresti editie 2005;
5. Bilant de mediu nivel I, intocmit de INCD ECOIND Bucuresti editie 2005;
6. Bilant de mediu nivel II, intocmit de INCD ECOIND Bucuresti editie 2005 ;
7. Raport la Bilant de mediu Nivel I, intocmit de INCD ECOIND Bucuresti, editie
2005;
8. Raport la Bilant de mediu Nivel II, intocmit de INCD ECOIND Bucuresti editie
2005;
9. Raport de Securitate, intocmit de S.C. CHIMCOMPLEX S.A. editie 2009;
10. Plan de Urgenta Interna S.C. CHIMCOMPLEX S.A. editia 2009;
11. Plan de Interventie PSI S.C. CHIMCOMPLEX S.A.;
12. Plan de actiuni S.C. CHIMCOMPLEX S.A.;
13. Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, seria MO3,
nr.1459;
14. Certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului al judetului Bacau, nr.
J.04/491/1991;
15. Statutul societatii, semnat la data de 07.08.2009;
16. Autorizatia de gospodarire a apelor, nr.8/06.06.2006 revizuita: 16.03.2009;
17. Avizul de mediu pentru privatizare, nr. 20/14.05.2003;
18. Autorizatia de functionare d.p.d.v. al protectiei muncii, nr. 542/10.11.1999;
19. Autorizatii pentru operatiuni cu precursori nr.2201/27633/2005 , 730-733/2005;
20. Autorizatii sanitare de functionare nr.8314-8332 , 8452 8457 , 8459 , 12495;
21. Notificarea substantelor chimice periculoase;
22. Evaluarea riscului, intocmit de INCD ECOIND Bucuresti, editia 2005;
23. Stadiul realizarii masurilor din Planul de Actiuni al Autorizatiei Integrate de
Mediu nr. 1/2007;
24. Autorizatia Integrata de Mediu nr. 1/12.01.2007;
25. Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale a folosintei de
apa/2007;
26. Dovada publicarii anuntului privind solicitarea de revizuire a Autorizatiei
integrate de mediu;
27. Dovada achitarii taxelor si tarifelor;
28. Ancheta statistica privind gestiunea deseurilor in anul 2007;
29. Certificat de inregistrare pentru comercializarea produselor de protectie a
plantelor nr. 1962/15.10.2007, valabil 5 ani , cu viza anuala;
30. Licenta pentru transport rutier public de marfuri seria LTM nr. 0021223 (cu
declaratie de transport deseuri si marfuri periculoase);
31. Autorizatia de exploatare a liniei ferate industriale seria AE nr. 163 eliberata
de AFER Bucuresti, valabila pe o perioada nedeterminata, cu viza la 2 ani;
32. Autorizatia de furnizor feroviar seria AF nr. 2815 eliberata de AFER Bucuresti,
valabila pana la 15.12.2010;
33. Agrement tehnic feroviar seria AT nr. 395/2009 pentru reparatii periodice si
intretinere curenta de linii ferate industriale, eliberat de AFER Bucuresti,
valabil pana la 22.06.2011;
34. Agrement tehnic feroviar seria AT 364/2005 pentru revizia interna a franei la
vagoanele de marfa RIF 1, eliberat de AFER Bucuresti, valabil pana la
19.02.2012;
35. Agrement tehnic feroviar seria AT 135/2008 pentru protectia anticoroziva si
peliculogena interioara si exterioara a vagoanelor cisterna, eliberat de AFER
Bucuresti, valabil pana la 19.03.2014;
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 6 -
36. Agrement tehnic feroviar seria AT 137/2008 pentru spalarea si intretinerea
recipientelor vagoanelor cisterna, eliberat de AFER Bucuresti, valabil pana la
19.03.20014;
37. Atestat seria AS nr. 571/2001-R pentru standul mobil pentru probe finale la
instalatia de frana, eliberat de AFER Bucuresti, valabil pana la data de
24.06.2010;
38. Autorizatie seria AL nr. 096/2001 R pentru laboratorul de examinare
nedistructiv, eliberata de AFER Bucuresti, valabila pana la 28.03.2014;
39. Certificat nr. 212354 / 4.04.2007 emis de Bureau Veritas Certification privind
certificarea Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu in
conformitate cu cerintele standardului ISO 9001:2000 si ISO 14001:2004;
40. Notificarea pentru dezafectarea utilajelor din instalatiile: Alchilamine II;
Triclorura de Fosfor; Acid 2.4 D; Polialchilbenzen (Pab); Triclorbenzen
(BCO3); Insecticide, Clorura de Metilen, PVC Suspensie, Oxigen Azot,
Statia 807, Statia 014, Clorura de Calciu Calcinata/Macinata.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII
Tehnici de management si control
Operatorul are implementat si certificat un sistem de management integrat calitate
mediu, care conform cerintelor ISO 9001 si ISO 14001 contine:
- responsabilitati alocate;
- identificarea, evaluarea si managementul impactului semnificativ asupra mediului;
- conformarea cu cerintele legislative;
- mentinerea unei politici de mediu, a obiectivelor si tintelor adecvate;
- programe de modernizari, de mediu pentru a implementa obiectivele si tintele;
- realizarea controalelor operationale pentru a preveni si minimiza impactul
semnificativ asupra mediului;
- programe de intretinere preventiva;
- planificarea in caz de urgenta si prevenirea accidentelor;
- monitorizarea si masurarea performantei;
- sisteme de monitorizare si control;
- instruire;
- comunicarea si raportarea incidentelor actuale si posibilelor non-conformari si
reclamatii;
- auditarea;
- actiuni corective pentru a analiza avariile si pentru a preveni reaparitia;
- revizuirea si raportarea performantei de mediu;
- administrarea documentatiei si inregistrarilor;
Laboratorul de incercari produse chimice din cadrul SC Chimcomplex , care
efectueaza incercari de laborator pentru caracterizarea calitativa a materiilor prime,
produselor finite si monitorizarea calitatii mediului (apa, aer, sol) , este acreditat
RENAR avand implementat un sistem de management al calitatii conform cerintelor
standardului SR EN ISO/CEI/17025/2005. Acreditarea RENAR atesta competenta
tehnica a laboratorului de incercari si capacitatea de a genera rezultate valide din
punct de vedere tehnic.Efectuarea incercarilor de laborator in conformitate cu
cerintele standardul SR EN ISO/CEI/17025/2005 contribuie la cresterea increderii in
deciziile legate de testare si asigura o serie de beneficii pentru clienti :
- recunoasterea nationala si internationala a rapoartelor de incercari emise de
Chimcomplex SA Borzesti;
- libera circulatie a produselor testate pe piata interna si externa si posibilitatea de a
aborda noi zone de piata;
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 7 -
- posibilitatea de a verifica permanent incadrarea produselor in limitele calitative
impuse de legislatia aplicabila in domeniu;
- reducerea costurilor de defectare externa prin depistarea la timp a produselor
neconforme;
- confidentialitatea rezultatelor tehnice;
Evaluarea conformarii
Operatorul va mentine un Sistem de management al autorizatiei, prin care se va
urmari modul de actiune pentru realizarea conditiilor din autorizatie, inclusiv de
realizare esalonata a masurilor din Planul de actiune.

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Denumire
materie
prima
Instalatia tehnologica) Mod de stocare

Amoniac

- instalaia IPA, Metilamine (materie prim)
- instalaia TCE (materie auxiliar)
Rezervor si cisterne
CF
Acid sulfuric
solutie

- staia de tratare ape reziduale 019 (materie
auxiliara)
- instalatia de reconcentare acid sulfuric
(materie prima)
- inst. electroliza (materie auxiliara)
Rezervoare.
Acid clorhidric
solutie
- inst. CaCl
2
(materie prim)
- inst. OCC (materie prim)
- inst. FeCl
3
(materie prim)
- inst.Electroliz (materie auxiliara)
- inst. ap demi (materie auxiliara)
- Staia 019 (materie auxiliara)
Rezervor si cisterne
CF
Hidroxid de
sodiu solutie- inst. de evaporare leie (materie prim)
- inst. NaOH fulgi (materie prim)
- inst. NaClO (materie prim)
- inst. ap demi (materie auxiliara)
- inst. Incinerare reziduuri organoclorurate
(materie auxiliara)
Rezervoare
Hidrogen - inst. HCl (materie prim)
- inst. IPA (materie prim)
- inst. NMP (materie prim)
- CT2 (combustibil)
- inst. Cogenerare (combustibil)
Rezervoare, sfere
Clor - inst. lichefiere clor (materie prim)
- inst. HCl (materie prim)
- inst. NaClO (materie prim)
- inst. FeCl
3
(materie prim)
- inst. clorur var (materie prim)
- inst. OCC (materie prim)
- inst. Tetracloretan (materie prim)
Rezervoare si
rezervoare CF

Na
2
CO
3
- inst. Electroliz (materie prim) Saci, pe platforma
botonata si
acoperita
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 8 -
Na
2
SO
3
- inst. HCl (materie auxiliara)
- inst. NaClO (materie auxiliara)
- staia 019 (materie auxiliara)
- inst.electroliza (materie auxiliara)
- inst. Incinerare reziduuri organoclorurate
(materie auxiliara)

Saci, big-bags-uri,
pe platforma
botonata si
acoperita
Clorur de
calciu solutie
- inst. Clorura de calciu fulgi/peleti(materie
auxiliar)
- inst. Electroliz (materie auxiliar)

Rezervoare,
Clorur de
calciu
calcinata
- inst. Tricloretilena (materie auxiliar)
inst. Tetracloretan (materie auxiliar)
Butoaie de tabla
metalice
Saramura - inst. Electroliz (materie prim) Rezervoare
Var - inst. clorur de var (materie prim)
- staia 019 (materie prim)
siloz

CaCO
3

- inst.CaCl
2
(materie prim)
- inst. OCC (materie prim)


Saci pentru creta
macinata
Siloz - pentru
instalatia Clorura
de calciu
Deseuri fier - inst. FeCl
3
(materie prim)
inst. Clorur de var
Containere
Cupru
electrolitic
- inst. OCC (materie prim) Pe platfoma
betonata, langa
instalatie
Aceton

- inst. IPA (materie prim) Rezervor
Anhidrid
maleic

- inst. NMP (materie prim) Saci, pe platforma
botonata si
acoperita
Monometil-
amina

- inst. NMP (materie prim) Rezervoare
Acetilen

- inst.Tetracloretan (materie prima) Gazometru.

Carbid - inst. Acetilen (materie prim) Containere speciale
pentru carbid,
butoaie metalice

Tetracloretan

- inst. TCE (materie prim) Rezervoare
Uree - inst. HCI II (materie prim) Saci, pe platforma
botonata si
acoperita
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 9 -
Metanol - inst. Alchilamine (materie prim) Rezervor
Ap oxigenat -inst. Clorura de calciu solutie (materie
auxiliara)
Recipieni metalici,
butoaie PVC.
Rini
schimbatoare
de ioni
- inst.Electroliza
- inst. Ap demineralizata
Saci, pe platforma
botonata si
acoperita.
Gaz metan - inst. IPA/Metilamine, inst. NMP, inst. Soda
fulgi, inst. Clorura de calciu fulgi/peleti
(utilitate);
- Incinerare rezidii organice clorurate, CT1,
CT2, CT3, instalatia cogenerare
(combustibil)
Nu se stocheaz


7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA
Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 8 din 06.06.2006 eliberata de A.N.
Apele Romne Direcia Apelor Siret Bacau, S.C. CHIMCOMPLEX S.A. se
alimenteaz cu apa din trei surse:
- ap potabil din reeaua S.C. APA CANAL S.A. Oneti, conform Contract
nr. A44/2009.
- ap n scop tehnologic se preia din aductiunea de apa de la statia de tratare
Darmanesti, printr-un branament ling localitatea Tuta, in baza Contractului privind
prestarea de servicii de gospodarire a apelor si livrare apa in scop tehnologic
6003/2006.
- apa industrial din rul Trotu in baza Contractului privind prestarea de
servicii de gospodarire a apelor si livrare apa in scop tehnologic nr. 6003/2006.
7.1.1.a Alimentarea cu apa potabila
Surse
Apa potabila pentru uz menajer se preia din aductiunea de la statia de tratare
Darmanesti, printr-un bransament de Dn 100 din aceasta aductiune in reteaua de
apa potabila a S.C. CHIMCOMPLEX S.A.
n situatia cand aductiunea de la Valea Uzului este oprita, alimentarea cu apa
potabila pentru uz menajer se poate realiza din reteaua de apa potabila a
municipiului Onesti, aflata in administrarea S.C. APA - CANAL S.A. Oneti.
Bransamentul la reteaua de apa potabila a municipiului Onesti este de Dn 300 si se
leaga in doua conducte Dn 300 mm de distribuire a apei pe teritoriul societii.
Volume si debite de apa solicitate pentru autorizare
Vzi max = 105 mc = 1,2 l/s; V max anual = 38,32 mii mc
Vzi med = 72 mc = 0,8 l/s V med anual = 26,28 mii mc
Vzi min = 48 mc = 0,6 l/s; V min anual = 17,52 mii mc
Vorar max = 4 mc/h
Functionare: 365 zile/an; 24 ore/zi.
Din cantitatea total de ap preluat prin aduciunea Valea Uzului Oneti, n reeaua
de ap potabil este preluat un volum de cca. 20 mc/h pentru scopuri menajere,
restul fiind utilizat n scop tehnologic (Instalaia de Ap demineralizat). Masurarea
debitului de apa potabila pentru uz menajer, ce intra in S.C. CHIMCOMPLEX S.A. se
realizeaza cu un apometru cu turbina montat pe conducta de bransament.
Pentru consumul propriu, salariatii S.C. CHIMCOMPLEX S.A. primesc sifon si apa
plata.
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 10 -
7.1.1.b. Alimentarea cu apa in scop tehnologic si industrial
Surse
- alimentare cu apa potabila pentru uz tehnologic :din aduciunea de apa de la statia
de tratare Darmanesti, printr-un bransament cu Dn 300 mm, realizat n apropierea
localitatii Tuta. Paralel cu aceasta mai exista o aductiune cu Dn 200 inchiriata de la
S.C. CAROM S.A. Apa preluata din aceasta aductiune se utilizeaza numai in cadrul
Complexului Soda M in scop tehnologic, unde intra direct la Instalaia de
demineralizare.
-alimentare cu ap industrial :rul Trotu, din care se preia apa printr-o aduciune tip
canal deschis pan n dreptul S.C. RAFO S.A, unde este amplasata casa sitelor
(filtrare mecanica).
Alimentarea cu apa industriala a instalatiei se face prin 3 aductiuni, in cadere libera:
o aductiune subterana din otel carbon Dn1200 mm, doua aductiuni subterane din
tuburi PREMO, Dn800 mm.
Volume de apa tehnologica
Qzi max = 1450 mc = 16,8 l/s
Qzi med = 1320 mc = 15,3 l/s
Qzi min = 1080 mc = 12,5 l/s
V max. anual = 529,3 mii mc
Volume de apa industriala
Qzi max = 15.000 mc = 173,6 l/s
Qzi med = 7.440 mc = 86,1 l/s
Qzi min = 3.720 mc = 43,1 l/s
V max anual = 5.475,0 mii mc
Functionare: 365 zile/an; 24 ore/zi
7.1.1.c. Apa pentru stingerea incendiilor:
Volum intangibil: 1500 mc.
Debitele necesare pentru incendiu sunt:
- pentru stingerea incendiului interior Qii = 64 l/s.
- pentru stingerea incendiului exterior Qie = 138 l/s
Reteaua este inelara cu diferite diametre (conform plansei din documentatie)
prevazuta cu hidranti interiori si exteriori.
Volumul intangibil este asigurat din rezervoarele de apa tehnologica obiectiv F15 si
F16, cu V = 2 x 750 mc.
Volume de apa asigurate in surse pentru alimentarea cu apa tehnologica a
folosintei
Conform STAS 1343/0-89 gradul de asigurare dupa frecventa la sursa este de 85%.
Regim nominal: 101 280 mc/zi
Regim minim: 81 840 mc/zi
Regim de restrictie: 69 564 mc/zi
Modul de folosire a apei:
Necesarul total de apa:
Q zi max = 123 720 mc; (1 432 l/s) V max anual = 45 157,8 mii mc
Q zi med = 101 280 mc; (1 172 l/s) V med anual = 36967,2 mii mc
Q zi min = 81 840 mc; ( 947 l/s) V min anual = 29 871,6 mii mc
Q orar max = 5155 mc/h.
Cerinta totala de apa:
Fara recirculare
Qzi max = 123 720 mc; (1 432 l/s) V max anual = 45 157,8 mii mc
Qzi med = 101 280 mc; (1 172 l/s) Vmed anual = 36 967,2 mii mc
Qzi min = 81 840 mc; ( 947 l/s) V min anual = 29 871,6 mii mc
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 11 -
Q orar max = 5155 mc/h.
Pentru un grad de recirculare de max 86,3%
Qzi max = 16 555 mc; (192 l/s) V max anual = 6 042,5 mii mc
Qzi med = 8 836 mc; (102 l/s) V med anual = 3 225,1 mii mc
Qzi min = 4 848 mc; ( 56 l/s) V min anual = 1 769,5 mii mc
Gradul de recirculare a apei:
Gradul de recirculare a apei in instalatii este de max. 86,3%.
Exploatarea in perioadele de ape mici
Exploatarea folosintei de apa in perioadele de ape mici se va face in 3 trepte si
anume:
Sursa: raul Trotus Sursa: statia de tratare
Caraboaia
Debit
mc/zi mc/s mc/zi mc/s mc/zi mc/s
Treapta I 4 200 0,0486 816 0,0094 5016 0,058
Treapta II 3 600 0,00416 648 0,0076 4248 0,0492
Treapta III 2 400 0,0277 324 0,0038 2724 0,0315
Norme de apa pentru principalele produse de fabricatie:

Nr
crt
Produsul
Capacitate
proiect
(t/an)
Capacitate
reactualizata
2008
(t/an)
Consum
specific
planificat
(mmc/t)
Observatii
1. Soda caustica
lichida NaOH 33%
122.500 122.500

0.1 Functioneaza cu
7 electrolizoare
2. Clor electrolitic 108.657 108.657

-
Corelata cu
capacitatea de
la Electroliza M
3. Hidrogen electrolitic 3.062 3.062

-
4. Soda caustica
lichida
124.500 124.500

0.04
5. Soda caustica fulgi 21.000 21.000 0.095
Corelata cu
capacitatea de
la Electroliza M
6. Acid clorhidric PA 4.200 4.200 0.17
7. Apa demineralizata
(mmc)
1.220 1.220 1.08
8. Hipoclorit de sodiu
M
1.550 1.550

- Pentru consum
intern
9. Clorura de calciu
solutie
25.000 18 000

0.004

Functioneaza cu
2 reactoare
10 Clorura de var 7.900 150 t/luna

0.05 Functionare cu
1 camera
metalica
11 Clor lichid III 105.800 105.800 0.0015 -
12 Acid clorhidric
tehnic II 100 000
56.000

0.029
0.0307
Functionare cu
5 sobe pt.
consum abgaze.
13 Hipoclorit de sodiu
N
40.000 7.000

-

Functie de
cerere
14 Clorura ferica 4.000
4.000

0.05

Functie de
cerere
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 12 -
15 Clor lichid imbuteliat 3.500 3.500 - -
16 Hidrogen imbuteliat
(mmc)
600
80

0.023

Functie de
cerere
17 Hidrogen de inalta
presiune (mmc)
19.530 16.800 0,34

18 Frig clor YORK
(Gcal)
8.400 8.400 0,29
19 Frig clor (AF3)
16.800 16.800 0.6
rezerva
functionala
pentru Frig
YORK
20
Statie de apa +5
0
C
4.600 4.600 0,25
Corelata cu
capacitatea de
la Electroliza M
21 Acetilena din carbid 3.600 3.300 0.022


22 Tetracloretan 22.000 20.245
0,03

Functie de
capacitatea
Acetilenei
23 Tricloretilena 27.200 13.500
0.09

Functioneaza cu
1 linie
24 Monoizopropilamina 5.000
3.300

-
Functionare pe
campanii
25 NMP 2.000 1.300 0,6
26 Oxicupron - 60 t/luna

- --
27 Clorura de calciu
fulgi
12.000 12.000 0.105
28 Metilamine 6.000 350 t/luna - Functionare pe
campanii
29 Incinerator rezidii 680 680 -
30 Statie de
cogenerare
25 MWh 25 MWh 0.0004 -
31 Azot AK 1,5 (mmc) 7.000 600
mmc/luna
0,25
32 Reconcentrare
H2SO4
2.730 2.730 - -
7.1.2. Evacuarea apelor uzate
Din S.C. CHIMCOMPLEX S.A. se evacueaza urmtoarele categorii de ape :
a) ape uzate chimic impure anorganice si organice nebiodegradabile;
b) ape uzate chimic impure biodegradabile;
c) ape pluviale;
d) ape menajere.
Sistemul de evacuare al apelor uzate rezultate din activitile desfurate n instalatia
IPPC cuprinde :
- staii locale de epurare aferente instalaiilor de fabricaie
- reele de colectare din platfom
- staia de epurare final
- reele de evacuare final


Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 13 -
7.1.3. Ape subterane
Panza freatica ce subtraverseaza teritoriul CHIMCOMPLEX este captata
pentru evitarea formarii mlastinilor si dirijata direct in emisar prin intermediul
canalizarii de ape pluviale. Pe amplasament, calitatea panzei freatice este urmarita
prin recoltarea de probe de apa din puturile de observare si analizate in cadrul
Laboratorului Ecologic.
7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI
Alimentarea cu energie electric se realizeaza n baza Contractului de furnizarea
energiei electrice incheiat cu furnizori agreati, prin doua staii de racord adnc SRA 1
i Redresori la un nivel de tensiune 110 KV.
S.C. CHIMCOMPLEX S.A. produce agent termic (abur) prin functionarea a trei
centrale termice care produc : 20 t/h abur CT1 ; 10 t/h abur CT2 si 10 t/h abur CT3.
(caracteristicile si functionarea acestora este descrisa in cap. 8.3.5.) si a unei
centrale de cogenerare care produce 25 t /h abur.
Consumul specific de energie pentru activitatile reglementate prin autorizatie este
redat in tabelul urmator:
Numele procesului
Consum specific, UM/t produs finit
Energie electrica
MWh
Abur
Gcal
Gaz metan
Mii mc
Electroliza cu membran
Obtinere Frig Apa +5 Gcal
2,7208
0,4

Evaporare NaOH 50%

0,007 0,45
Soda fulgi 0,045 0,35 0,160
Instalatia Reconcentrare acid
sulfuric

0,4084

HCl 321% p.a. 0,0015
Instalatia :
CLOR LICHID
INSTALATIA HCL 32%
RAMPA HIDROGEN IMBUTELIAT
STATIA HIDROGEN INALTA PRESIUNE
RAMPA CLOR IMBUTELIAT
INSTALATIA HIPOCLORIT DE SODIU
OBTINERE FRIG YORK
OBTINERE FRIG CLOR AF3 - REZERVA

0,01
0,005
0,31
1,915
0,0063
0,043
0,555
0,7

0,02
-
HCl 33,5 % 0,0015
Hipoclorit de sodiu 0,023
-
Ap demineralizat 0,32 3(iarna)
-
Clorura ferica FeCl
3
0,046 0,07
-
Clorura de var 0,1515 0,165 -
Instalatia
CLORURA DE CALCIU SOLUTIE
CLORURA DE CALCIU FULGI / PELETE


0,0376
0.1/0.12


-
0,006


-
0,7

Oxiclorur de Cu 0,85 2,8
-
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 14 -
Instalatia Alchilamine :
IZOPROPILAMINA
METILAMINE(MMA,DMA,TMA)
OBTINERE APA AMONIACALA

1,13
0.523
0,0133
6,0 0,06
NMP 0,8 8,0 1,0
Acetilen 0,05 0,5 -
Tetracloretan 0,05

0,07
-
Tricloretilen 0,03
0,055
1,187
-
Incinerare reziduuri
organoclorurate
0,632

0.353
Cogenerare 0.5
0.170
0.125
Operatorul a implementat urmatoarele masuri tehnice pentru cresterea eficientei
energetice:
- izolarea sistemelor de abur, a recipientilor si conductelor incalzite;
- metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii;
- senzori si intrerupatoare temporizate simple pent ru a se preveni evacuarile
inutile de lichide si gaze incalzite;
- recuperarea caldurii din diferite faze ale proceselor (Clorura de calciu fulgi);
- minimizarea utilizarii apei si utilizarea sistemelor inchise de circulatie a apa
(gospodarie de apa recirculata);
- reducerea distantelor de pompare;
- utilizarea apelor de racire reziduale (care au o temperatura ridicata) pentru
recuperarea caldurii;
- valve de returnare a condensului;

In S.C. CHIMCOMPLEX S.A. exista iluminare artificiala adecvata si eficienta din
punct de vedere energetic, exista sisteme eficiente de control al climatului din punct
de vedere energetic pentu incalzirea spatiilor, apa calda, ventilatie.
Alta masura tehnica pentru eficienta energetica, adoptata este utilizarea hidrogenului
obtinut in Instalatia Electroliza drept combustibil, la centrala termica CT2 si Instalatia
de Cogenerare, masura care conduce si la reducerea emisiilor de gaze cu efect de
sera.
7.3. GAZE NATURALE
SC CHIMCOMPLEX SA se alimenteaz cu 21700 mii mc/an gaze naturale de
la furnizori agreati pe n baza de Contractului de vanzare cumparare nr.53/2008.
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 15 -
8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE
EXISTENTE PE AMPLASAMENT
Activitatea desfasurata :
Numele
procesului
Numrul
procesului
(dac e cazul)
Descriere
Capacitate
maxim
Producere NaOH,
Cl
2
, H
2

- Instalaia SODA M
funcioneaz cu
7 electrolizoare
Tehnologia aplicat se
bazeaz pe procedeul cu
membran schimbtoare de
ioni.
n instalaie se produc clor ,
hidroxid de sodiu 33 % i
hidrogen. Fazele procesului
tehnologic sunt :
-Purificarea primar a
saramurii ;
-Filtrarea polishing a
saramurii ;
- Purificarea secundar a
saramurii ;
- Electroliza saramurii ;
- Circulaie catolit ;
- Tratare anolit;
- Rcire-uscare clor;
- Declorurare gaze
reziduale
- Comprimare clor;
- Rcire, comprimare
hidrogen;
122 500 t/an
NaOH, 33 %
108 657 t/an
clor electrolitic

3062 t/an
hidrogen
electrolitic

Producere NaOH 50
%
- Instalaia de
evaporare leie
funcioneaz
corelat cu
capacitatea de
la Electroliza M
Evaporarea leiei de la 33%
la 50% se realizeaz printr-
un proces tehnologic
complet computerizat, n trei
trepte de evaporare.
124 500 t/an

Producere NaOH
fulgi
- Instalaia de sod
fulgi
funcioneaz cu
5 tuburi i
ambalare la
saci de 25 kg
Soda caustic 50% este
concentrat, ntr-o singur
faz, la 98,5%.
21 000 t/an

Producere ap
demineralizat
- Instalaia de
demineralizare
Apa potabila pentru uz
tehnologic este supusa unui
proces de demineralizare
care consta in urmatoarele
etape:
- Filtrarea mecanic a apei
potabile;
- Demineralizarea i
finisarea apei demi;
- Regenerarea paturilor de
rin ;
1 220 mii
m
3
/an


Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 16 -
Producere clor
lichid
- Instalaia de
lichefiere

funcioneaz
corelat cu
capacitatea de
la Electroliza M
Lichefierea clorului are loc
ntr-unul din cele 2
lichefiatoare verticale.
Clorul circul prin evile
acestuia, iar agentul de
rcire printre evi. Clorul
lichid de la partea de jos a
lichefiatorului este colectat
n rezervoare.
105 800 t/an

Reconcentrare acid
sulfuric de 78%
- Instalatia Electroliza
M
Acidul sulfuric 78% provenit
de la uscarea clorului umed
este concentrat printr-un
proces tehnologic
automatizat, prin evaporare.
2730 tone/an
acid sulfuric 96
%
Producere
HCl/carbamid
clorhidrat
- Instalaia de acid
clorhidric p.a.

- Instalaia de acid
clorhidric II
- Instalaia de acid
clorhidric III1 soba


funcioneaz cu
5 sobe de
sintezn conservare

- Sinteza acidului clorhidric
p.a. se realizeaz prin
arderea hidrogenului
electrolitic n clor electrolitic
cu obinere de acid
clorhidric gazos, care
ulterior se absoarbe n ap
demineralizat.
- HCl 32 % folosete clor
abgaze pentru arderea
hidrogenului electrolitic, ap
de absorbie i ap splare
gaze.
- Produsul carbamid
clorhidrat se obtine din
amestecul acidului clorhidric
32% cu uree
- HCl 33,5 % folosete
Cl
2
i H
2
electrolitic i ap
de absorbie, ap demi i
produce abur 10 bar prin
recuperarea cldurii.

4 200 t/an


56 000 t/an

126 000 t/an
Producere
hipoclorit de sodiu
- Instalaia de
Electroliza M
- Instalaia hipoclorit
de sodiu II


- pentru
consum intern
- pentru livrare
la beneficiari
Neutralizarea gazelor ce
conin clor, prin absorbia
acestora n leie de sodiu
18-20%


1 550 t/an

7 000 t/an

Producere FeCl
3
-
Instalaia de clorur
feric
Procesul const n
dizolvarea deeului de fier
n clor gazos la 40 70
o
C.
4 000 t/an

Producere clorura
de var
Instalaia de clorura
de var
- cu camera de
clorurare
metalica

Procesul consta n
hidratarea varului, ma-
turarea i clorurarea cu clor
gazos. Abgazele din
camera de clorurare, cu un
coninut mic de clor sunt
separate i neutralizate cu o
soluie apoas de FeCl
2
+
FeCl
3.

150 t/luna


Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 17 -
Producere clorura
de calciu
Instalaia de clorura
de calciu, soluie
- sol.

CaCl
2
se
obine cu 2
reactoare de
sintez

Soluia de CaCl
2
se obine
din piatr de calcar prin
reacie cu HCl, urmat de
ne-utralizare cu lapte de
var.
18 000 t/an
CaCl
2
sol.

Producere clorura
de calciu fulgi /
peleti
- Instalatia de Clorura
de calciu fulgi/peleti
Concentrarea sol. de
clorura de calciu 35% si
solzificarea se realizeaza
printr-un proces tehnologic
complet computerizat in
doua trepte de evaporare,
cristalizare, uscare si
ambalare.
12 000 tone /
an
Producere i
condiionare
oxiclorura de cupru
(OCC)
Instalaia de
oxiclorura de cupru

Procesul const n
obinerea clorurii cuprice,
prin reacia cuprului
electrolitic cu sol. HCl 32 %
urmat de oxidarea cu clor.
30 t/luna

Producere de
izopropilamina (IPA)
i metilamina (MA)
Instalaia de
alchilamine I
funcioneaz n
campanii
Izopropilamina se obine
prin aminarea reductiva a
acetonei cu amoniac si
hidrogen electrolitic in
prezenta unui catalizator pe
baza de nichel.
Procesul tehnologic de
obtinere a metilaminelor are
la baza reactia de aminare
a metanolului cu amoniac in
faza de vapori, pe un
catalizator specific la
temperatura si presiune
inalta.
3 300 t/an

350 t/luna
Producere de N-
metil-pirolidona
(NMP)
Instalaia de N-
metilpirolidona
funcioneaz cu
o linie de
sintez
Tehnologia const n
obinerea gama -
butirolactona (GBL), ca
intermediar de sintez, prin
hidrogenarea anhidridei
maleice. NMP se obine prin
reacia de amidare dintre
monometilamina (MMA) i
GBL, urmat de cicli-zare i
n final rec-tificare.


1300 t/an

Producere de
acetilen
Instalaia de acetilena
funcioneaz cu
2 generatoare
Procedeul folosete carbid. 3300 t/an
Producere de
tetracloretan
Instalaia de
tetracloretan
funcioneaz cu
2 turnuri de
clorurare
Reacia const n clorurarea
acetilenei pe catalizator de
Fe
.

20 245 t/an
Producere de
tricloretilen
Instalaia de
tricloretilen
funcioneaz cu
o linie de
fabricaie
Procesul const n
saponificarea tetra-
cloretanului cu lam de
carbid, obinut n instalaia
Acetilen din carbid.
13 500 t/an

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 18 -
Producere aer
comprimat/
Instalaia de
comprimare aer
trei turbocom-
presoare de tip
CENTAC:
- unul in
functiune
(tip C40Mx3)
- doua rezerva
(tip C40Mx4)
Instalaia folosete ca
materie prim aerul
atmosferic.
Asigur aerul necesar
instalaiilor tehnologice
6 700 mc/h
Producere O
2
-N
2

Instalaia AK 1,5
- funcioneaz
cu 2 linii de
separare aer
Instalaia folosete ca
materie prim aerul
atmosferic. Oxigenul
lichid/azotul lichid se
depoziteaza intr-un stocator

215 kg/h O
2

1680 Nmc/h
N
2


Saleduct
Susine un proces de
transport hidraulic de la
Salina Tg.Ocna la instalaie,
prin care se asigur
transportul saramurii la
Electroliz i de la
Electroliz spre salin (tur-
retur).
200 mc/h
saramur
concentrat
180 mc/h
saramur
diluat
Rcire i recirculare
ap industrial
Gospodriile de ap
recirculat G6, 016,
G8
Staie de pompare
ap de incendiu F11

Statia G6 asigur apa de
rcire necesar instalaiilor
NMP, SODA M, HCI II, Clor
lichid, Clorura de calciu
fulgi, Alchilamine, Inst. de
cogenerare, Inst. AK 1,5.
Gospodria de recirculare
016 are rolul de a colecta
apa ncalzit, de a o rci i
de a o trimite n reeaua de
ap a societii pentru a
completa cu ap, urmtoa-
rele instalaii : clorur de
var, clorura de calciu,
mbuteliere hidrogen,
acetilena, Splri cis-terne.
Gospodria de recirculare
G8 are rolul de a recircula
apa de rcire pentru diferii
consumatori: TCE,
CHEMATEX S.A.
Instalaiile de rcire a apei
recirculate cuprind: staia de
pompe, turnurile de rcire,
bazinele de ap cald i
ap rece, reeaua de distri-
buie ap recirculat la i de
la consumatori i reeaua de
alimentare cu ap de adaos
Staia pentru pomparea
apei de incendiu F11, are
rolul de a pompa apa nece-
sar la hidranii de incendiu
interiori i exteriori, ct i la
tunurile de ap pentru
4 600 m
3
/h
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 19 -

stingerea unui incendiu din
societate. Staia cuprinde
bazine de stocare i staie
de pompe.
Producere abur
tehnologic
Centrale termice
CT1, CT2, CT3

Exist trei
centrale
destinate
producerii
energiei
termice, n
amplasament.
Centralele termice produc
abur pentru instalaiile
tehnologice.
Procesele care au loc n CT
sunt: degazarea termic a
apei demineralizate,
alimentarea cu ap
degazat a cazanelor,
producerea aburului
supranclzit, destinderea
aburului20 t/h abur CT1
10 t/h abur CT2
10 t/h abur CT3
Producere energie
electrica si termica

Instalatia de
cogenerare

Cogenerarea consta in
obtinerea simultana a
energiei electrice si termice
prin arderea gazului metan
intr-o turbina cu gaze de
inalta presiune si a gazului
metan de joasa presiune
impreuna cu hidrogenul in
cazanul recuperator.
29,56 MWh
energie:
En. electrica :
7,39 MW h/h
Abur :
20,76 MWh/h
Apa calda:
1,411 MWht/h
Tratarea apei
industriale
Staia 018


Tratarea apei de ru se
realizeaz cu soluie de
clorur feric de concen-
traie 10% i adjuvant AN
910. Staia curprinde: Staia
de decantare 020/1-5 i
Staia de pompare 017.
Staia de decantare are 5
decantoare radiale, din care
2 n funciune.
Staia de pompare 017
pompeaz apa industrial
tratat i limpezit n
reeaua societii i
cuprinde: colector de
aspiraie, instalaie de
amorsare n vid

Tratarea apei
reziduale
Staia 019
Staia de tratare 019 a
apelor uzate anorganice i
organice nebio-degradabile
are rolul de a trata fizico-
chimic apele reziduale
chimic impure, evacuate
din instalaiile tehnologice
ale societii.
Prelucrarea namolului rezul-
tat de la decantarea apelor
neutralizate si tranformarea
lui in deseu solid (turta de
namol) in vederea depozi-
tarii pe halda proprie de
deseuri industriale se reali-
Q
mediu
=2400
mc/h
Q
max
=2 500
mc/h

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 20 -
zeaza prin filtrarea
namolului.
Depozitare materii
prime i produse
finite
- Depozite materii
prime i produse
finite
- depozit central
- depozit de carburani

-depozite aferente
instalaiilor
- depozit de pesticide
- depozite de lichide i gaze
lichefiate
100 t prod. petrol.
80 t uleiuri
30 t ulei uzat
cf. Tab. 4.3.1
Rap. BM I
cf. Tab. 4.3.2 +
4.3.3 Rap. BM I
Incinerare reziduuri
organoclorurate

Incinerator de
reziduuri
organoclorurate
Procesul tehnologic de
incinerare reziduuri
organoclorurate este
automatizat si consta in
arderea controlata a rezid.
organoclorurate intr-un
incinerator folosind ca
agent de combustie gazul
metan cu recuperarea
caldurii sub forma de abur
saturat si recuperarea HCl
din gazele de ardere sub
forma de solutie 15 18 %.
680 tone / an
NOT: *Valorile sunt reactualizate pentru anul 2008
Inventarul iesirilor (produselor)
Numele procesului
Numele
produsului
Utilizarea produsului
Cantitatea
t / 2007
Producere NaOH
lichid 33 %, Cl
2
, H
2

Instalatia Electroliza M
NaOH 33 %,
Clor electrolitic,
Hidrogen
electrolitic
Materii prime/ auxiliare pentru
fabricatiile de pe platform.
118 751,6
105 253,7
2076,9
Producere NaOH,
lichid 50%
Instalatia de evaporare
leie
NaOH 50 % Materii prime pentru fabricatiile
de pe platform; materie
auxiliar, produs finit
114 393
Producere NaOH,
fulgi 98,5 %
Instalatia de sod fulgi
NaOH fulgi Produs finit. Materie auxiliar
pentru unele fabricatii de pe
platform.
18 296
Producere ap
demineralizat
Instalatia de
demineralizare
Ap
demineralizat
Are rol att de materie prim
pentru producerea aburului in
Chimcomplex, ca materie
auxiliara in instalatiile de pe
platforma, ct i de utilitate,
pentru etanrile pompelor.
391,5
mmc
Producere clor lichid
Instalatia de lichefiere
Clor lichid
Produs finit i materie prim
pentru fabricatiile de pe
platform (Clorur de var,
instalatia Tetracloretan, i
instalatia Clorur feric)


86 721,3
Reconcentrare acid
sulfuric
Instalatia Electroliza M
Acid sulfuric
96%
Uscare clor -


Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 21 -
Producere HCl -
/carbamid clorhidrat
Instalatia de acid
clorhidric p.a.
Instalatia de acid
clorhidric II
Instalatia de acid
clorhidric IIIHCl p.a.

HCl 32,5 %
Carbamid
clorhidrat
HCl 33,5%
HCl p.a. este folosit n
procesul de purificare
saramur pentru alimentarea
celulelor de electroliz cu
membran. HCl 32,5 %
produs finit.2490,5

33 306
la cerere

-
Producere hipoclorit
de sodiu
Instalatia Electroliza M
Instalatia Hipoclorit de
sodiu II
Hipoclorit de
sodiu
- pentru consum intern
-comercializare pe piat.
1009
6790
Producere FeCl3
Instalatia de clorur
feric
FeCl3
Utilizat ca agent floculant,
pentru decaparea suprafetelor
metalice, ca mordant n
industria textil
1355
Producere clorura de
var Instalatia de
clorura de var
Clorura de var,
cu 33 % clor
activ
Comercializare pe piat. 1374,6
Producere clorura de
calciu
-Instalatia de clorura
de calciu solutie
- clorura de calciu
fulgi/peleti
Clorura de calciu
Comercializare pe piata i
introducere n alte procese
tehnologice de pe
amplasament8000

-

Producere i
conditionare
oxiclorura de cupru
(OCC) Instalatia de
oxiclorura de cupru
Oxiclorura de
cupru (OCC)
Fungicid produs finit. 27,6
Producere de
izopropilamina (IPA)
si Metilamine
Instalatia de
alchilamine I
Izopropilamina
Monometilamina
Dimetilamine
Trimetilamina
Produs finit.
400
75
122
149
Producere de
Nmetilpirolidona
(NMP)
Instalatia de N-
metilpirolidona
Nmetilpirolidona
99,5 %
Produs finit Solventi organici 809
Producere de
acetilen Instalatia de
acetilena din carbid
Acetilen 99,2 %
Materie prim pentru
tetracloretan
599
Producere de
tetracloretan
Instalatia de
tetracloretan
Tetracloretan
94 %
Materie prima pentru TCE 3683
Producere de
tricloretilen (TCE)
Instalatia de
tricloretilen
Tricloretilen Solventi organici produs finit 2514
Producere aer
comprimat
Instalatia de
comprimare aer
Aer comprimat
Utilitate pentru instalatiile
tehnologice.

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 22 -
Producere oxigen-
azot
Instalatia AK 1,5
Oxigen
Azot
O
2
este livrat consumatorilor
ca oxigen
tehnologic comprimat sau
oxigen tehnic mbuteliat.
- ca Oxigen lichid
N
2
este livrat consumatorilor
ca azot tehnic comprimat
sau azot imbuteliat

-

Rcire i recirculare
ap industrial
Gospodriile de ap
recirculat G6, 016,G8
Statie de pompare ap
de incendiu F11
Ap de rcire
- G6 asigur apa de rcire
pentru: NMP, Soda M,
Alchilamine, Clorura de calciu
fulgi/peleti, Instalatia de
cogenerare ;
- 016 asigur apa de rcire
pentru: Clorur de var, Clorur
de calciu solutie, Acetilen,
Splri cisterne;
- G8 recircul apa de rcire
pentru: instalatia TCE i
societatea CHEMATEX S.A.

Producere abur
tehnologic
Centrale termice CT1,
CT2, CT3
Abur tehnologic
Abur pentru instalatiile
tehnologice i nclzire spatii /
birouri.
CT1:
286343,38
GJ
CT2:
61711,66 GJ
functionare
cu gaz
metan
CT2: 19839
Gcal
functionare
cu hidrogen
CT3:
94149,68 GJ
Instalatia de
cogenerare
Energie electrica
Abur
Consum intern si in SN
(en.electrica)
-
Tratarea apei
industriale
Statia 018
Ap industriala
tratata
Ap industrial pentru
Instalatiile tehnologice

Tratarea apei
reziduale
Statia 019
Ap uzat
tratat
Apa uzat tratat se
evacueaz n rul Trotu
600 - 800
mc/h


DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE
AMPLASAMENT

Activitatile care fac obiectul prezentei autorizatii integrate de mediu revizuite sunt
descrise detaliat in Solicitarea de revizuire a Autorizatiei Integrate de Mediu si in
Raportul la Bilantul de mediu nivel I, documentatii care au stat la baza emiterii
autorizatiei integrate de mediu.


Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 23 -
8.1. FABRICATII ANORGANICE
8.1.1. ELECTROLIZA CU MEMBRANA
Capacitate - soda caustica: 122 500 t/an solutie 33 %
- clor electrolitic: 108 657 t/an
- hidrogen electrolitic: 3062 t/an
Materii prime
- clorura de sodiu (NaCl)
- hidroxidul de sodiu (NaOH)
- carbonat de sodiu (Na
2
CO
3
)
- sulfit de sodiu (Na
2
SO
3
)
- acid clorhidric (HCl)
- acid sulfuric (H
2
SO
4
)
- clorur de calciu
- hipoclorit de sodiu (NaClO)
- rini schimbtoare de ioni
Fazele procesului tehnologic :
a. Purificarea primar a saramurii
b. Filtrarea polishing a saramurii
c. Purificarea secundar a saramuri
d. Electroliza saramurii ultrapure intr-o unitatea de electroliz formata din 7
electrolizoare n care, din soluia apoas de NaCl ultrapur, sub actiunea curentului
electric, are loc producerea electrochimic a clorului, leiei i hidrogenului.
e. Circulaia catolitului
f. Tratare anolit
g. Rcire clor
h. Uscare clor
i. Comprimare i distribuie clor uscat gazos
j. Declorurare gaze reziduale
k. Rcire - comprimare hidrogen

8.1.2. EVAPORARE LEIE 33%
Capacitate hidroxid de sodiu, NaOH 50% 124 500 t/an
Materii prime hidroxidul de sodiu 33%
Proces tehnologic :
Evaporarea leiei de la 33% la 50% se realizeaz n trei trepte de evaporare.
Vehicularea soluiei de NaOH prin cele trei trepte de evaporare se face cu pompe
etansare cu inel de apa. Procesul de evaporare se desfoar sub vid.
Soda caustic 50% se depoziteaz in rezervoare confecionate din oel protejat la
interior cu cauciuc rezistent la NaOH 50% i izolate termic. Rezervoarele sunt
amplasate ntr-o cuv de retenie betonat, legat la canalizarea chimic impur.
Fiecare rezervor este prevzut cu schimbtor de cldur i pomp, pentru recircularea
produsului n perioada rece a anului.

8.1.3. SODA FULGI
Capacitate - sod caustic fulgi, NaOH 98,5% 21 000 t/an
Materii prime - hidroxidul de sodiu 50%
Fazele procesului tehnologic :
Soda caustic 50% este concentrat, ntr-o singur faz, la 98,5% n instalaia sod
fulgi.
Operaiile pentru obinerea de sod caustic solid, sub form de fulgi, sunt ;
- nclzirea srurilor de transfer termic prin arderea gazului metan ;
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 24 -
- concentrarea soluiei NaOH de la 50% pn la 98,5% prin preluarea cldurii cedat
de srurile topite ;
- prelucrarea topiturii de sod caustic la maina de solzificat, pentru obinerea de
fulgi;
- ambalarea produsului finit n saci.
8.1.4. AP DEMINERALIZAT
Capacitate apa demineralizata 1220 mii m
3
/an
Materii prime
- apa pretratat
- acid clorhidric, soluie 32%
- hidroxid de sodiu, soluie
- nisip, granulaie 0,6 30 mm
- rini schimbtoare de ioni
Fazele procesului tehnologic
- Filtrarea mecanic se realizeaza cu trei filtre cu nisip, cu funcionare automat,
dintre care dou sunt n funcionare, iar al treilea este n afnare, n splare sau n
rezerv.
- Demineralizarea i finisarea se realizeaza in trei coloane schimbtoare de ioni,
multicompartimentate, automatizate, cu operare ascendent. Din cele trei coloane,
dou sunt n funcionare, a treia fiind n regenerare sau rezerv. Apa demineralizat
ultrapur este stocat n rezervoarele de ap demineralizat.
- Regenerarea paturilor de rina cationic i a paturilor de rin anionic se
realizeaz consecutiv , utilizand solutii diluate de hidroxid de sodiu si acid clorhidric,
urmat de splare cu ap demineralizat, pn la atingerea conductivitatii reziduale
impuse de tehnologie.
Splarea rinilor anionice i cationice este controlata prin valorile conductivitii
efluenilor de la regenerare.
8.1.5. LICHEFIERE CLOR
Capacitate - clor lichid. 105 800 t/an
Materii prime - clor gaz uscat i comprimat
Statia de frig de la instalatia clor lichid
Capacitate : 8400 Gcal/an
Materii prime : freon ecologic R 507
Descrierea procesului de lichefiere
Prin modernizarile efectuate in cadrul acestei instalatii s-a realizat inlocuirea
agregatului de frig care utiliza freon R12 cu un nou agregat care utilizeaza freon
ecologic R 507.
Lichefierea se face prin transfer direct cu freon R507, in lichefiatorul aferent
agregatului de frig York, clorul circulnd prin tevile acestuia, iar agentul de rcire
printre tevi. Clorul lichid de la partea de jos a lichefiatorului este colectat n unul din
rezervoarele de clor lichid.
Clorul necondensat i gazele necondensabile ies pe la partea superioar a
lichefiatorului i sunt dirijate prin distribuitorul de abgaze condens spre instalatia HCl
II, Statie neutralizare i instalatia Clorur feric.
8.1.6. RECONCENTRARE ACID SULFURIC 78 %
Capacitate : prelucrarea a 10 tone/zi H
2
SO
4
78%
Materii prime : acid sulfuric diluat
Produse finite : acid sulfuric 96 %
Descrierea procesului tehnologic :
Procesul tehnologic pentru concentrarea acidului sulfuric diluat cuprinde
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 25 -
urmatoarele faze principale :
- incalzire electrica acid sulfuric diluat in vasul de evaporare;
- rectificare vapori sub vid;
- condensare vapori apa;
- racire acid sulfuric concentrat.
Acidul sulfuric diluat provenit de la uscarea clorului gazos umed, din rezervorul
de stocare se transvazeaza in vasul de evaporare. Vasul de evaporare se incalzeste
electric, cu rezistente de incalzire si functioneaza sub vacuum. Vacuumul se
realizeaza in sistem prin intermediul pompei de vacuum cu inel lichid. Vaporii sunt
dirijati prin coloana de rectificare catre condensatorul de suprafata. Daca se doreste
o concentrare a acidului sulfuric la 96 - 97 % se asigura alimentarea condensatorului
cu apa racire de +5
0
C.
Condensatul (apa reziduala) se dirijeaza prin preaplinul unui vas in canalizarea
chimic impura anorganica din zona.
Acidul sulfuric concentrat se preia din vasul de evaporare cu pompa si se
trimite intr-un racitor, unde se raceste la temperatura dorita , apoi se depoziteaza
intr-un rezervor pentru acid sulfuric concentrat in vederea reintroducerii la faza de
uscare a clorului.

8.1.7. ACID CLORHIDRIC
Pe platforma CHIMCOMPLEX exist n stare de funcionare trei instalaii de
producere acid clorhidric i anume :
instalaia de acid clorhidric p.a Capacitate acid clorhidric 321%p.a 4 200 t/an
instalaia de acid clorhidric II Capacitate acid clorhidric 32% 56 000 t/an
instalaia de acid clorhidric III Capacitate acid clorhidric 33,5% 126 000 t/an
Materii prime hidrogen gaz
clor gaz comprimat
clor abgaze condens
ap demineralizat
ap filtrat (de proces)
Fazele procesului tehnologic : - sintez acid clorhidric gazos
- absorbie
- stocare soluie acid clorhidric
- Sinteza acidului clorhidric p.a. se realizeaz prin arderea hidrogenului electrolitic n
clor electrolitic cu obinere de acid clorhidric gazos, care ulterior se absoarbe n ap
demineralizat.
- HCl 32 % folosete clor abgaze pentru arderea hidrogenului electrolitic, ap de
absorbie i ap splare gaze.
- HCl 33,5 % folosete Cl
2
i H
2
electrolitic i ap de absorbie, ap demi i produce
abur 10 bar prin recuperarea cldurii.
8.1.8. HIPOCLORIT DE SODIU
Neutralizarea gazelor ce conin clor, prin absorbia acestora n leie de sodiu diluata
are loc n dou instalaii, cu producere de hipoclorit de sodiu i anume :
instalaia neutralizare de la Electroliza M capacitate hipoclorit de sodiu 1550 t/an
instalaia hipoclorit de sodiu II capacitate hipoclorit de sodiu 7 000 t/an.
Materii prime - clor abgaze condens
- sau clor rezidual provenit din degazri, transvazari, ncarcari
cisterne, fr monitorizarea compoziiei
- leie de sod diluata
- ap demineralizat
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 26 -
Descrierea procesului tehnologic
Procedeul tehnologic de neutralizare a clorului const n clorurarea unei soluii
de leie de soda diluata ntr-o coloan de titan, prevzut cu 2 straturi de umplutur
din inele de polipropilen.
Gazele neabsorbite n coloanele de neutralizare sunt vacuumate, pe la partea
superioar a acestora, cu ventilatoare i splate cu ap, ntr-o coloan sanitar.

8.1.9. Clorur feric
Capacitate clorura feric solutie 4 000 t/an
Materii prime - clor gaz uscat i comprimat
- clor abgaze
- deeuri fier
- acid clorhidric
- acidul clorhidric rezidual ( de fapt solutii acide de clorura feroasa, cu
un continut de 40 80 g/l HCI si 350 500 g/l FeCI
2
) provenit din activitatile de
decapare
Fazele procesului tehnologic
- Descrcare ncrcare deeuri feroase - baloii de deeuri de fier vechi se
descarc din vagoane CF sau mijloace auto. Fierul vechi se ncarc n reactor cu un
electropalan.
- Dizolvare fier
- Clorurare
Reacia de clorurare decurge n coloan cu umplutur, n care clorura circul
n contracurent cu clorul gaz primit n vas tampon de clor de la lichefiere clor .
Dup recircularea soluiei din coloan, prin schimbtor de cldur, se verific
concentraia soluiei de clorur feric i dac aceasta are valoarea de 40%, reacia
se consider terminat.
Faza de clorurare poate fi continu sau discontinu, funcie de necesitile de
producie. Soluia de clorur feric 40% se trimite din reactorul de clorurare, prin filtrul
tip lumnare, n vasele de depozitare.
- Neutralizare denocivizare gaze
Gazele de clor nereacionate n reactorul de clorurare intr ntr-o coloan de
neutralizare - denocivizare. Tot aici intr i clorul din vasul tampon de clor, n cazul n
care acesta trebuie golit i degazat. Coloana de neutralizare funcioneaz
concomitent cu cea de clorurare i este pus n funciune nainte de a ncepe
alimentarea cu clor a reactorului de clorurare.
Pentru a evita posibilitatea ca clorul gaz nereacionat s ajung n atmosfer, linia de
deversare a coloanei de neutralizare este adus pn n partea de jos a rezervorului
de stocare i st permanent n lichid. Nivelul de soluie FeCl2 + FeCl3 n vasul de
stocare trebuie s fie minim 35%.
Gazele inerte ies din coloana de neutralizare printr-o conduct de aerisire.
- Depozitare livrare produs finit
Depozitarea soluiei FeCl
3
se face n trei rezervoare de produs finit. Produsul
se livreaz n cisterne CF, autocisterne sau butoaie din PVC.
- Distrugere slam
La producerea soluiei de clorur de fier rezult un lam de oxizi de fier.
lamul este distrus cu HCl diluat sau acid clorhidric rezidual provenit din
activitati de decapare, n reactorul de dizolvare. Masa de reacie se las la
decantat, dup care limpedele este trimis ntr-un rezervor liber, iar lamul este
depozitat la hald.

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 27 -
8.1.10. CLORURA DE VAR
Capacitate clorura de var 150 t/luna
Materii prime: var industrial
clor gazos
Fazele procesului tehnologic
- Dozare var industrial
- Hidratare - reglarea raportului ap industrial / var se face astfel nct umiditatea
hidratului obtinut s fie cea prescrisa de tehnologie.
Sterilul evacuat din tamburul aparatului de stins var este depozitat la depozitul
de deseuri nepericuloase al societatii. Hidratul este trimis in unul din buncrele de
prematurare.
- Maturarea cuprinde urmtoarele etape :
- prematurare se realizeaza in buncrele de prematurare, timp de 6-8 zile;
- cernere
- maturare - in buncrele de maturare se definitiveaz procesul de stingere,
se mresc dimensiunile particulelor, scade umiditatea i se obine o compoziie
omogen .
- Alimentare camera cu hidrat - hidratul maturat este introdus n buncre care
alimenteaz camera de clorurare.
- Clorurarea - se realizeaz n camer metalic Backman de form cilindric, din otel
protejat, cu opt etaje. Pe etajele cu numr par sunt prevzute orificii n centru, iar pe
etajele cu numr impar sunt prevzute orificii la periferie pentru deplasarea hidratului
de pe un etaj pe altul. Camera este prevzut cu un ax central care antreneaz un
sistem de greble i palei pe fiecare etaj, cu ajutorul crora hidratul este amestecat i
deplasat de pe un etaj pe altul, astfel nct se realizeaz o mrire a contactului dintre
hidrat i clor .
- Neutralizarea - abgazele din camera de clorurare, cu un continut mic de clor sunt
separate de produsele lichide sau solide si apoi introduse la partea inferioara a
coloanei de neutralizare cu umplutura Rasching, circuland in contracurent cu o
solutie apoasa de FeCI
2
+FeCI
3
care poate fi combinata in diferite proportii cu solutia
de acid clorhidric rezidual. Solutia din partea inferioara a coloanei de neutralizare
este colectata prin cadere libera intr-un reactor de dizolvare umplut cu deseuri de
fier, in vederea transformarii FeCI
3
in FeCI
2
. Solutia de FeCI
2
+FeCI
3
este decantata
si daca prezinta concentratie de min 20% in FeCI
2
si de max. 15% in FeCI
3
, fara ca
suma lor sa depaseasca 40%, este stocata temporar, pana la utilizarea in Instalatia
Clorura ferica, in vederea definitivarii reactiei de obtinere a FeCI
3
.
- Ambalare, manipulare, depozitare, conservare
Clorura de var obinut prin clorurarea varului hidratat n camera de clorurare este
colectat n buncrul amplasat la partea inferioar a camerei de clorurare.
Buncrul nu trebuie s se goleasc complet pentru a evita emisiile de clor n
atmosfer, prin rmnerea unei cantiti de clorur de var n buncre realizndu-se
nchiderea acestora.
Clorura de var se ambaleaz n saci din polietilena introdui n saci din
polipropilen. Greutatea sacului de clorur de var este de 30 0,3 Kg.

8.1.11. CLORUR DE CALCIU
Capacitate Clorura de calciu soluie 18 000 t/an

Materii prime piatra de calcar
acid clorhidric soluie min30%
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 28 -
var industrial
agent floculant
Fazele procesului tehnologic
- Sinteza - reacia de obinere a clorurii de calciu soluie se desfoar n reactoare
formate din patru corpuri dispuse vertical, prevzute la partea superioar cu un
buncr comun, care se continu cu dou tubulaturi metalice i alte dou buncre
pentru alimentarea cu piatr de calcar a fiecrui reactor.
La partea inferioar reactoarele sunt prevzute cu cte un grtar pentru evitarea
nfundrii cu steril a traseului de ieire a soluiei .Tot pe la partea superioar se face
i alimentarea reactoarelor cu soluie de acid clorhidric.
Gazele de reacie sunt preluate de un ventilator, prin scruberul unde circul n
contracurent cu apa de splare, apoi sunt evacuate n atmosfer.
Soluia de clorur de calciu cu o concentraie de 35 - 36 % iese din reactor pe la
partea inferioar i ajunge prin cdere liber ntr-un colector, unde are loc
decantarea sedimentelor grosiere. Periodic se elimin o parte din aceste sedimente,
care se transport la depozitul de deseuri nepericuloase al societatii.
- Neutralizare , tratare - soluia acid decantat trece n rezervorul de neutralizare
unde ncepe operaia de neutralizare. Neutralizarea se realizeaz cu var industrial
de la instalaia Clorura de var. Operaia se consider terminat cnd pH-ul soluiei
ajunge la 7,5 - 8 .
- Depozitare - Soluia de clorur de calciu neutralizat este transvazat n
rezervoarele de depozitare Rezervoarele de depozitare sunt prevzute cu ventile de
prelevare prob, pentru a verifica periodic calitatea produsului (aspectul).
- Conservare
Pentru pstrarea caracteristicilor produsului pe timpul depozitrii n rezervoarele de
depozitare, este necesar izolarea rezervoarelor prin blindarea intrrilor i ieirilor .
8.1.12. INSTALATIA CLORURA DE CALCIU FULGI / PELETI (INVESTITIE NOUA)
Capacitate : 12 000 tone / an
Materii prime si semifabricate: solutie de clorura de calciu 35%;
Produse finite: clorura de calciu fulgi 78% / peleti 90%
Descrierea procesului tehnologic :
Instalaie clorur de calciu fulgi cuprinde urmatoarele faze (operaii) principale:
Prenclzire soluie clorur de calciu
Evaporare treapta I
Condensare vapori
Evaporare treapta a II-a
Cristalizare soluie CaCl
2
71% in fulgi sau pelete
Calcinare
Rcire
Ambalare.
Instalaia asigura concentrarea soluiei de clorur de calciu 35% la clorur de
calciu 71% folosind un sistem de evaporare dubl cu minimizarea consumului de
abur utilizat. Soluia de clorur de calciu de 71%, este calcinat intr-un calcinator
rotativ cu obinere de clorur de calciu fulgi 78% sau clorur de calciu pelete 90%.
Produsul final (clorur de calciu fulgi sau pelete) este apoi ambalat in saci de 25 kg
sau in big-bags in vederea comercializrii .
Gazele evacuate din calcinator trec printr-un ciclon unde este eliminat cea
mai mare parte a prafului, apoi sunt trecute prin scruber, unde sunt splate cu ap,
nainte s fie evacuate in atmosfer.
Apa de splare este recirculat cu ajutorul unei pompei de recirculare.

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 29 -

8.1.13. OXICLORUR DE CUPRU
Capacitate : oxiclorura de cupru 30 000 t/luna
Produsul secundar este : Soluie Clorur de calciu 35 %
Materii prime: - cupru electrolitic, clor gazos, acid clorhidric 32 %, cret, ap filtrat,
ingredienti de conditionare.
Fazele procesului tehnologic:
a. Sinteza soluiei de clorur cupric
Reacia (proces continuu) are loc ntr-un reactor compartimentat prin
intermediul unui taler orb, unde pe la partea superioar a reactorului se
introduce cupru, sol. HCl 32 %, ap filtrat, de unde apoi, rezult o solutie de clorura
cuprica si clorura cuproasa. Aceast zon funcioneaz ca o coloan de neutralizare
a clorului.
La partea inferioar a reactorului se gsete umplutura Raschig, n care se introduc
clor i aerul comprimat, avnd loc o oxidare a clorurii cuproase la clorur cupric.n
partea superioar a reactorului, temperatura se regleaz automat prin reglarea
debitului apei de rcire. n sezonul rece, masa de reacie va fi nclzit cu abur (0,7
bar). Amestecul de clorur cupric - clorur cuproas, format n parte superioar a
reactorului, deverseaz prin preaplin, n partea inferioar, unde are loc oxidarea
clorurii cuproase.
Materiile prime gazoase sau lichide se introduc n reactor cu debite reglate. Prezena
Cu n reactor asigur condiia de normalitate, fiind evitat excesul de Cl
2
i HCl, astfel
c aerul evacuat din reactor nu conine clor sau vapori de HCl.
Produs de reacie : soluie CuCl
2
35 40 % (cu max. 0,5 % CuCl), care se
stocheaz.
b. Sinteza oxiclorurii de cupru (OCC)
Sinteza oxiclorurii de cupru (reacie de precipitare) este un proces discontinuu i are
loc ntr-unul din cele dou reactoare, prevzute cu sistem de agitare i serpentine de
nclzire cu abur (0,7 bar).
c. Separarea oxiclorurii de cupru se realizeaza prin centrifugarea suspensiei de OCC
la 1200 rot/min. n urma centrifugrii rezult o turt, care se trimite la splare.
d. Condiionarea se realizeaza cu ingredienti de conditionare, produsul finit OCC 50
PU (pulbere umectabil 50 %) fiind ambalat in saci din PE i apoi n saci din hrtie
sau PP.

8.2. FABRICATII ORGANICE

8.2.1. Instalaia de IZOPROPILAMIN (IPA) SI METILAMINE (MA)
Izopropilamin (IPA)
Produse : produsul finit este izopropilamina (IPA).
Materii prime : aceton, amoniac, hidrogen electrolitic
Descrierea procesului tehnologic aplicat
Principalele faze ale procesului de fabricaie sunt urmtoarele :
1. sinteza ;
2. rectificarea ;
3. absorbia gazelor ;
4. depozitarea produselor ;
5. prepararea soluiilor.
1. Sinteza
Mono-izopropilamina se obine prin aminarea reductiva a acetonei cu amoniac
si hidrogen electrolitic in prezenta unui catalizator.Sinteza are loc in faza de vapori, la
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 30 -
presiune medie si temperatura, intr-un reactor cu pat fix de catalizator.
Produsul de reacie este un amestec format din izopropilamina, diizopropilamina
(DIPA), alcool izopropilic, ap, amoniac nereacionat, acetona nereacionat,
hidrogen i gaze necondensabile.
2. Rectificarea
Rectificarea amestecului lichid se realizeaza in 3 coloane, asemanatoare din
punct de vedere constructiv . Coloanele sunt construite din virole cilindrice de otel
carbon, sustinute de fuste construite din acelasi material. Coloanele sunt prevazute
cu talere Glitsch sudate.
3. Absorbia gazelor
Sistemul de absorbie const n doua colectoare, care adun diverse gaze
evacuate din proces i le trimite la doua absorbere, pentru recuperarea amoniacului
i aminelor, nainte de evacuarea gazelor inerte si a celor necondensabile spre facla
de ardere.
Absorbtia aminelor are loc la presiune atmosferica.
Gazele neabsorbite ies pe la partea superioara a absorberului, trec prin
colector si, apoi, la facla de ardere.
In cazul in care, debitul de gaze din colector creste foarte mult, gazele pleac direct
la facla.
Sistemul de facla este compus dintr-un vas tampon cu inchizator hidraulic,
alimentat cu apa industriala.
4. Depozitarea produsului (IPA pura)
Izopropilamina, separata la faza de distilare, este trimisa ntr-un rezervor,
nainte de depozitarea finala. Coninutul este recirculat pentru omogenizare si
recoltare proba. Produsul neconform se trimite ntr-un vas tampon pentru recirculare.
IPA se trimite la rezervorul din depozitul final
5. Preparare solutie
Prepararea solutiei IPA 50-70%, se realizeaz prin aspirarea condensului
rcit. IPA pura este aspirat din rezervorul de stocare (din depozitul final) si se
injecteaz in refularea pompei, pana la cantitatea si concentratia necesara. Solutia
de IPA se trimite la rampa pentru incarcare in cisterne.
Alchilamine fabricatie metilamine
Capacitate : 350 tone/luna
Materii prime : - amoniac;
- metanol;
- catalizator .
Produse finite: - monometilamina;
- dimetilamina;
- trimetilamina .
Descrierea procesului tehnologic :
Procesul tehnologic de obtinere a metilaminelor are la baza reactia de
aminare a metanolului cu amoniac in faza de vapori, pe un catalizator specific la
temperatura si presiune inalta. In urma reactiilor se obtin simultan cele trei amine,
respectiv Monometilamina, Dimetilamina, Trimetilamina, materii prime nereactionate
si apa, amestec care este dirijat catre o serie de patru coloane de rectificare pentru
separarea produselor finite.
Fazele procesului tehnologic sunt :
- Descarcarea si depozitarea materiilor prime
- Sinteza
- Rectificare
- Absorbtia si arderea gazelor gazele rezultate sunt dirijate printr-un colector
comun catre un absorber prevazut cu trei straturi de umplutura metalica. Gazele
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 31 -
circula in contracurent cu apa de absorbtie iar fractiunea neabsorbita este dirijata
catre facla de ardere. Sursele de gaze catre absorbtie sunt :
- reglarile de presiune de la coloanele de rectificare si rezervoare in timpul
tranzitoriu de pornire a instalatiei si in cazuri de dereglari ale procesului tehnologic ;
- esapari ale supapelor de siguranta in cazuri de avarie ;
- degazarea utilajelor dinamice la opriri pentru reparatie ;
- degazari de la rampa de incarcare produse si parcul de rezervoare.
Apa rezultata in urma absorbtiei este dirijata prin intermediul unor pompe la
prima coloana pentru separarea amoniacului si a eventualelor amine.
Pentru a se evita stingerea flacarii datorita vantului s-au amplasat trei flacari
de veghe dispuse la 120 grade.
- Depozitarea produselor finite si prepararea solutiilor in urma certificarii
calitatii produselor, acestea sunt transferate din rezervoarele intermediare in
depozitul final prin intermediul unor pompe. Depozitarea produselor respecta pentru
fiecare produs gradul de umplere specific, iar rezervoarele sunt prevazute cu
dispozitive de siguranta pentru prevenirea cauzelor de crestere accidentala a
presiunii.

8.2.2. INSTALAIA DE N-metil-pirolidon
Produsul finit este N-metil-pirolidona (NMP), puritate min. 99,5 %.
Materii prime :anhidrid maleic, hidrogen electrolitic, monometilamin
Descrierea procesului de producie
Fazele procesului tehnologic sunt :
1. Sinteza gama-butirolactona (GBL)
2. Rectificare gama-butirolactona
3. Sinteza N-metilpirolidona
4. Rectificare N-metilpirolidona

1. Sinteza gama-butirolactonei (GBL)
Intermediarul gamabutirolacton se obtine prin hidrogenarea catalitic, n faz
de vapori a anhidridei maleice, n reactor multitubular, reactia se desfasoara in
prezenta unui catalizator. Reactorul este tip schimbtor de cldur, cu preluarea
cldurii de reactie n sistem nchis, cu circulatie de ulei termic.
Produsele de reactie se condenseaza si se separa, iar gazele se recircula
dupa reimprospatarea cu hidrogen.
Reactai de hidrogenare este exoterma, iar temperatura de regim se mentine
cu ajutorul uleiului termic de termostatare, care circula prin mantaua reactorului.
Gazele, care ies de la condensarea totala, au in compozitie hidrogen aflat in
exces si gaze formate in urma reactiilor secundare de la hidrogenarea catalitica, ca :
CO, CO
2
, O
2
, C
2
H
2
, CH
4
etc. Acestea sunt dirijate la turnul de spalare gaze
(scruber), prevazut cu doua zone de umplutura formate din inele Raschig.
Faza condensata, care contine apa cu produsi de reactie, este recuperata prin
pompare periodica in circuitul condensatului B, iar reciclul gaz circula la separatorul
de picaturi.
Comprimarea hidrogenului
Compresorul de gaz recirculat preia gazele si le trimite la filtru, de unde gazul
recirculat merge la preincalzire in schimbator, i apoi la cuptor. Acest cuptor are o
serpentina verticala prin care circula gazul recirculat si se incalzeste prin arderea
gazului metan. Gazele arse ies prin cosul central.
Sistemul de ulei termic
Uleiul termic este trimis n serpentina orizontala a cuptorului ; incalzirea se
face prin arderea gazului metan in mijlocul acestuia, iar aerul necesar pentru ardere
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 32 -
este asigurat prin vehiculare de suflanta. Din cuptor, uleiul circula printr-un filtru de
ulei, care are rolul retinerii particulelor de cocs, si mai departe, in circuitul tur de
alimentare a consumatorilor.
Regenerarea catalizatorului
Periodic, dupa un ciclu de functionare de 15-20 zile activitatea catalizatorului
scade sub valori convenabile. In acest caz se intrerupe ciclul de productie si se
procedeaza la regenerarea catalizatorului, care are doua faze :
a) oxidarea cu aer
b) reducerea cu hidrogen
2. Rectificarea GBL se face intr-o coloana lcare ucreaza in regim de vacuum si
vaporii evacuai la virful coloanei sunt condensai.
Periodic, funcie de ncrcarea coloanei cu produi grei, acetia sunt evacuai
din blaz in rezervorul de reziduuri.
3. Sinteza N-metil pirolidona
Sinteza N-metil pirolidonei are loc prin reacia dintre GBL si monometilamina
solutie si se desfasoara in doua etape :
a. Amidarea - GBL si MMA alimenteaza reactorul de amidare. Produsul de
reactie iese pe la partea superioara si alimenteaza cel de-al doilea reactor de
amidare. Reactoarele sunt prevazute cu sisteme de agitare si cu serpentine de
racire. Produsul de reactiehidroxibutiramida (HBA) este stocat intr-un rezervor
prevazut cu agitator.Reactia este controlata prin mentinerea unui pH corespunzator.
b. Ciclizarea - hidroxibutiramida este preinclzit i trimit in reactorul de
ciclizare. Din reactor, produsul ciclizat circula la vasul tampon de presiune, prevazut
cu injectie de N
2
de inalta presiune, pentru mentinerea permanenta a unei perne de
N
2
, cu rol de compensator de presiune al intregului sistem. Produsul de reactie intr
n rcitor, fiind evacuat la vasul de stocare sau rezervorul de produs neconform.
4. Rectificarea N-metilpirolidonei
a. Anhidrizarea NMP brut si recuperarea aminei
NMP brut alimenteaza coloana de rectificare. Alimentarea se face intr-o
coloana cu talere, cu valve tip Glitsch si are rolul de a separa apa si MMA
nereacionat.
b. Anhidrizarea avansata a N-metilpirolidonei brute
Se realizeaza in coloana de rectificare prevazuta cu talere sita.
c. Rectificarea finala a N-metilpirolidonei
Se realizeaza pe coloana cu talere tip sita, care lucreaza in regim de vacuum.
Reziduurile din blaz sunt o parte recirculate in blazul coloanei, iar alta parte stocate
in rezervor.
e. Epuizarea reziduurilor pentru recuperarea NMP
Reziduul de blaz de la coloana de rectificare are un coninut de NMP de 60-85
%, iar recuperarea acestuia se face tot pe o coloan de rectificare. Reziduurile
epuizate de NMP sunt depozitate in vederea eliminarii prin operatori autorizati.

8.2.3. INSTALAIA DE ACETILEN
Produsul finit este acetilena, puritate min. 99,2%.
Materii prime:carbid, ap industrial
Descrierea procesului de producie
Fazele procesului tehnologic, de fabricare a acetilenei din carbid, sunt :
1. Alimentare generatoare
2. Generare acetilena
3. Depozitare acetilena
1. Alimentare generatoare
Carbidul este aprovizionat n butoaie din tabl i n containere tipizate.
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 33 -
Alimentarea cu carbid a generatoarelor se face continuu. Buncrul mobil,
ncrcat cu carbid, este transportat cu electropalanul deasupra plniei buncrului cu
obturator i este descrcat in acesta.
Pentru evitarea formrii amestecului exploziv acetilena - aer, buncrele cu
carbid sunt inertizate cu azot.
2. Generare acetilen
Carbidul este dozat n generatorul de acetilen, de unde este preluat de
dispozitivul de agitare, care asigura staionarea carbidului n zona de reacie pe
durata desfurrii reaciei totale. Acetilena este evacuat din generator, pe la partea
superioar, iar lamul de carbid, pe la partea inferioar.
Acetilena iese din turn, trece prin schimbtorul de cldur i separatorul de
picturi, dup care intra in coloana de splare i, apoi, este dirijata spre depozitare.
Eliminarea lamului de carbid: in urma reaciei dintre carbid i ap, rezult un
lam de hidroxid de calciu, care se elimin din generator, continuu.lamul eliminat
este depozitat ntr-unul din cele doua rezervoare de lam, de unde este preluat i
trimis, dup caz, la Instalatia TCE - II sau la Statia neutralizare in decantoarele vechi.
Eliminarea sterilului: sterilul rezultat din reacie este evacuat, in mod continuu,
in vasul intermediar de steril. Golirea vasului de steril se face manual, periodic.
Sterilul se depoziteaz n spaiul special amenajat, pn la evacuare de pe platform
ctre depozitului ecologic de deseuri nepericuloase.
3. Depozitare acetilena
Acetilena, rezultat din proces, se depoziteaz n gazometrul instalatiei.

8.2.4. INSTALAIA DE TETRACLORETAN
Produsul finit este TETRACLORETAN, puritate min 94 %.
Materii prime : acetilen, clor electrolitic
Descrierea procesului de producie
Procesul tehnologic de fabricare a tetracloretanului cuprinde urmatoarele faze:
1. Comprimare, uscare acetilen
2. Sinteza tetracloretan
3. Spalarea gazelor reziduale
1. Comprimare, uscare acetilena
Acetilena depozitata in gazometrul de 10.000 mc este aspirata de suflante prin
turnul de explozie prevazut pe aspiratia suflantelor.
Apa separata in turn se purjeaza periodic la canalizarea de ape chimic impure.
Din usctoare, acetilena comprimat i uscat este introdus in turnurile de
clorurare, printr-un barbotor de acetilena dispus la baza turnului ; aceasta barbotare
are rolul de a asigura o dispersie mai buna in masa de tetracloretan, recirculata in
contracurent.
2. Sinteza tetracloretanului
Turnurile de clorurare sunt prevazute in interior cu trei zone cu inele metalice,
care asigura o dispersie mai buna atat clorului gazos solvit in tetracloretan, cat si
curentului de acetilena ascendent, avand totodata si rolul de catalizator al reactiei de
clorurare.
Debitele de clor si acetilena sunt dozate automat la intrarea reactantilor in
turn, stabilite in asa fel incat sa existe un exces minim de clor. Reactia de sinteza a
tetracloretanului este o reactie puternic exoterm.
Produsul rezultat se vehiculeaza prin traseul de preaplin, este dirijat spre
vasele de stocare, de unde se trimit, ulterior, la instalatia Tricloretilena.
3. Spalarea gazelor reziduale
La obtinerea tetracloretanului, prin aditia clorului la acetilena rezult produsi
secundari (gaze reziduale) care contin si urme de clor nereactionat. Gazele reziduale
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 34 -
contin un amestec de dicloretilena, dicloretan, tricloretilena i vapori de tetracloretan;
aceste produse se condenseaza prin racire si se separa intr-un separator, apoi sunt
dirijate in vasul de depozitare tetracloretan. Gazele ramase sunt spalate cu apa in
coloanele de spalare ; apele sunt evacuate la canalizarea chimic impura, iar gazele
spalate contin gaze inerte si se dirijeaza in atmosfera.

8.2.5. INSTALAIA DE TRICLORETILEN
Produsul finit este TRICLORETILEN (TCE).
Materiile prime i auxiliare : tetracloretan, lam de carbid, amoniac, CaCl
2

calcinat.
Descrierea procesului de producie
Fazele procesului tehnologic de obtinere a tricloretilenei sunt :
1. Saponificare tetracloretan ;
2. Rectificare tricloretilena bruta ;
3. Depozitare ambalare tricloretilena finita.
1. Saponificare tetracloretan
lamul de carbid i tetracloretanul intr n presaponificatorul, incalzit cu abur,
unde are loc initierea reactiei de formare a tricloretilenei, dup care ajung in
saponificator, unde se desavarseste reactia, prin barbotarea directa a aburului. Aici
se realizeaza distilarea azeotropului de tricloretilena. Reactia este definitivata in
saponificator, deoarece tetracloretanul contine si alti produsi (tricloretan,
pentacloretan), care sufera reactia de saponificare cu formare de dicloretilene si
percloretilene.
Tricloretilena bruta intr ntr-un rezervor, dup care se trimite la rectificare. Apa cu
coninut de TCE reintr in saponificator. lamul, rezultat din saponificator, conine
nisipul antrenat de laptele de var, clorura de calciu, steril, Ca(OH)
2
, apa si urme de
produi clorurai si se evacueaz la Batalul 2+3 pentru stabilizarea suprafetei in
vederea aplicarii straturilor de inchidere (conform proiect de inchidere avizat) .
2. Rectificarea se realizeaza in doua trepte, in coloane de rectificare formate
din talere cu supape.
Fruntile se folosesc in cadrul societii ca solventi (vopsitorie, indepartarea
protectiei cauciucate la cisterne), iar si reziduurile de blaz se incinereaza in
incineratorul propriu.

8.3 ACTIVITATI AUXILIARE
Instalaii legate sub aspect tehnic de instalaiile tehnologice
Instalaiile complementare, legate sub aspect tehnic de instalaiile tehnologice sunt :
8.3.1. Instalaia Aer comprimat
8.3.2. Instalaia Oxigen - Azot
8.3.3 Saleduct ;
8.3.4. Staii electrice
8.3.5. Centrale termice I, II, III ;
8.3.6. Centrala de Cogenerare
8.3.7. Instalaii Tratare ap industrial
8.3.8. Instalaii Tratare ape reziduale
8.3.9. Instalatii de depozitare deseuri
8.3.10.Instalatia de incinerare rezidii organoclorurate.
8.3.11. Activiti de transport CF i Auto.
8.3.12. Statia de spalari cisterne
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 35 -

8.3.1 Instalatia AER COMPRIMAT
n cadrul societtii CHIMCOMPLEX, aerul comprimat se realizeaz cu ajutorul
a trei turbocompresoare de tip CENTAC - unul in functionare (tip C 40MX3) si doua
rezerva (tip C40MX4).
Fazele tehnologice pentru obtinerea aerului comprimat sunt :
filtrarea aerului atmosferic ;
- comprimarea aerului ;
- rcire aer ;
uscare primara aer cu uscator frigotehnic
uscare secundara aer pe silicagel
Compresorul CENTAC tip C 40 MX4 (2 buc.rezerve) este un compresor
centrifugal actionat de un motor electric, cu patru trepte de comprimare (realizate cu
un multiplicator de turatie planetar exterior). Dup fiecare treapt de compresie este
amplasat un rcitor intermediar i dup ultima treapt sunt amplasate rcitoare
finale. Dup fiecare rcitor intermediar s-a montat cte un separator de picturi, care
nltur apa condensat n timpul rcirii.
Compresorul C 40 MX3 (in functiune) este un compresor in trei trepte de comprimare
cu turatie variabila, prevazut cu sistem de comanda local . Acesta este un compresor
centrifugal de aer de mare randament, fr ulei, acionat de un motor electric cuplat
direct prin intermediul unei mbinri.

8.3.2. Instalatia de OXIGEN - AZOT
Instalatia de producere oxigen si azot AK 1,5 este de conceptie ruseasca si
are o capacitate de proiect de :
- 215 kg/h oxigen si
- 1680 Nmc/h azot
Descrierea procesului de productie
Procedeul de obtinere a oxigenului i azotului de nalt puritate implic
urmtoarele faze tehnologice :
-comprimare aer ;
-purificare aer pe sita moleculara ;
-separare componente aer ;
-prelucrare azot ;
-prelucrare oxigen;
1.Comprimare aer
Comprimarea pn la presiunile medii necesare procesului de separare a aerului se
realizeaz cu un compresor tip 4M 1040/70, orizontal in patru trepte. Ciclul este
compus din urmtoarele subactivitati :
- aspirare si filtrare aer ;
- comprimare propiu-zisa ;
- separare apa/ulei uzat:
- separare apa/urme de ulei.
Uleiul uzat separat este depozitat in butoaie de tabla pe o platforma betonata
in spatele instalatiei in vederea valorificarii acestuia prin operatori autorizati.
Apa cu urme de ulei rezultata in urma procesului de separare este supusa
unei rafinari in separatorul apa/hidrocarburi in urma careia urmele de ulei sunt
retinute iar apa este eliminata in canalizarea chimic impura.
2. Purificare aer prin sita moleculara
Purificarea si uscarea aerului se face in blocul de purificare. Acesta este
compus din doua adsorbere, fiecare adsorber fiind alcatuit din doua vase verticale
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 36 -
umplute cu site moleculare zeolit, dispuse in paralel si un filtru cu pasla pentru
retinerea impuritatilor mecanice.
Regenerarea adsorberelor se realizeaza in doua faze :
- faza de incalzire si
- faza de racire.
Aerul care paraseste blocul de purificare are, la sfirsitul perioadei de functionare, un
continut de maxim 20 cm
3
CO2 / m
3
aer prelucrat si un punct de roua de maxim -
70C.
3.Separarea aerului n componente
In coloana inferioara, aerul se separa in lichid imbogatit in oxigen .
In coloana superioara are loc separarea finala a aerului in produse: azot si oxigen.
4.Prelucrare azot.
5. Prelucrare oxigen
Stocare oxigen lichid - faza de stocare oxigen lichid este alcatuita dintr-un
rezervor criogenic si pompa criogenica cu piston. Cu ajutorul pompei criogenice cu
piston se preia oxigenul lichid de la instalatia de azot existenta si se transvazeaza in
rezervorul criogenic. Oxigenul lichid din rezervor este incarcat periodic in cisterne
auto cu ajutorul pompei autocisternei. ( conform cerintelor.).
Faza de stocare este prevazuta cu masuri de siguranta pentru evitarea
cresterii presiunii peste valorile maxime admisibile de lucru si impact asupra
mediului: supape de siguranta, indicatoare de presiune si de temperatura cu
alarmare si interblocare, cuva betonata cu reborduri, etc.).

8.3.3. SALEDUCT
Procesul tehnologic de transport saramur prin Saleduct, este un proces hidraulic
care se realizeaz prin intermediul staiilor de pompe aflate la extremitatea traseului,
respectiv n incinta cmpului de sonde Gura Slanic, Tg. Ocna i n incinta societii
CHIMCOMPLEX Borzeti.
Transportul prin Saleduct se realizeaz n circuit nchis, tur-retur.
Lungimea total conduct 21 400 m ;
Diametrul conductei 356 x 10 mm.
Transport i dotri
Transportul saramurii concentrate de la cmpul de sonde Gura Slnic la
CHIMCOMPLEX Borzeti, se realizeaz cu 3 pompe tip Lotru 125, iar a saramurii
epuizate de la CHIMCOMPLEX la cmpul de sonde Gura Slnic - Tg. Ocna cu dou
electropompe centrifuge de tip - KSB, una n funcionare i cealalt de rezerv.
La cele dou extremiti ale Saleductului saramura brut i cea epuizat este
stocat astfel :
- la cmpul de sonde Gura Slanic - Tg. Ocna, saramura brut se stocheaz ntr-un
rezervor cu o capacitate de 2 500 mc

,

de unde este pompat la CHIMCOMPLEX, iar
saramura epuizat se primete n unul din cele dou rezervoare cu o capacitate de
500 m
3
;
- la Chimcomplex, saramura brut se stocheaz ntr-un rezervor de 1000 m
3
, de
unde se alimenteaz faza purificare primar saramur, iar saramura epuizat se
stocheaz ntr-un rezervor de 1000 m
3
, de unde se pompeaz la Salin.
Materii prime : - saramur brut, concentrat, de la Trgu Ocna.
Descriere traseu
Saramura este vehiculat de staiile de pompare, ntre Trgu-Ocna i
CHIMCOMPLEX - Borzesti
ntre cele dou puncte, traseul se desfoar astfel :
- incinta cmpului de sonde Gura-Slnic pn la podul de peste rul Slnic, pe malul
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 37 -
stng al rului ;
- traversarea rului Slnic se face pe lng podul existent pe o estacad metalic,
apoi traseul urmrete strada Tiseti i strada Prul Boghi din oraul Trgu - Ocna
pna n comuna Trgu Trotu - sat Prul Boghi ;
- pe teritoriul satului Prul Boghi traseul se gsete pe un drum secundar, apoi
traseul intr n satul Tuta pe strzile acestuia ;
- ntre satul Tuta i municipiul Oneti traseul se gsete pe drumul comunal DC 128.
- intr n municipiul Oneti pe strzile : Buhoci, Spicului i Zorilor, continund pe
drumul adiacent S.C. CONREPI S.A. i apoi prsete zona construit , deviaz
ctre staia de captare ap industrial de pe malul drept al rului Trotu ;
- traseul continu prin supratraversarea rului Trotu pe malul stng, la limita albiei
majore a rului, apoi continu n afara digului de aprare de mal la limita
proprietilor particulare ;
- subtraverseaz rambleul podului rutier de peste rul Trotu pe digul de aprare de
mal pn la podul metalic rutier i de cale ferat ;
- supratraverseaz rul Trotu pe estacada pietonal a podului metalic pn n
dreptul districtului C.F.R. ;
- supratraverseaz calea ferat principal Adjud - Ciceu prin galeria existent, traseul
urmrete apoi aliniamentul cii ferate ;
- supratraverseaz linia industrial C.F.-S.C. UTON S.A. i C.E.T. Borzeti, intr pe
teren agricol, dup care revine lng aliniamentul cii ferate ;
- supratraverseaz pasajul pietonal, apoi traseul continu ntre drum i calea ferat
prin faa Slii de Sport.
- subtraverseaz drumul pasajului Oneti-Adjud spre zona industrial n teren
agricol ;
- supratraverseaz drumul, calea ferat, apoi pn n incinta combinatului.
Descriere constructiv
Saramura se transport printr-o conduct tur-retur, de la cmpul de sonde
Gura Slnic-Trgu - Ocna la CHIMCOMPLEX, pozat aerian, ngropat i la sol.ntre
conducte i suporii de beton s-au prevzut aparate de reazem alunectoare , rulante
i fixe.
Pozarea aerian a Saleductului a fost realizat prin construcii speciale -
conductele fiind susinute cu cabluri din oel - i impus de traversrile de drumuri,
ci ferate i cursuri de ap .
Pozarea ngropat s-a realizat la o adncime de 1,5 m sub cile de acces
(drumuri) i n teren agricol productiv i neproductiv.
n poriunile unde conductele de transport saramur sunt pozate ngropat
acestea s-au protejat mpotriva coroziunii prin benzi de P.V.C., izolaie ntrit i
protecie catodic.
Protecia catodic a Saleductului const n :
- 8 staii cu injecie de curent montate n lungul conductei n poriunea dintre cmpul
de sonde Trgu Ocna i intrarea n Oneti ;
- 150 anozi de zinc montai n lungul conductei de saramur n zona SC CAROM SA
Oneti i CHIMCOMPLEX Borzesti.
Pe traseul conductelor n toate punctele de maxim sau minim s-au prevzut
robinei de aerisire - golire i de nchidere.
n poriunile ngropate robineii s-au amplasat n cmine de vane, iar n
poriunile aeriene sub robineii de golire s-au prevzut cmine pentru a prelua
saramura de pe poriunea dintre dou cmine, prevzute cu vane de nchidere i
secionare.
Saramura colectat n cmine este preluat ntr-o autocistern i transportat
la beneficiar.
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 38 -
Bornarea Saleductului
Bornarea traseului s-a realizat n scopul cunoaterii poziiei acestuia n teren.
Activitatea de intreinere i exploatare
Zilnic echipa de intretinere si exploatare a saleductului se deplaseaz pe
traseu tur retur, pentru a urmari starea integritii conductelor.

8.3.4. STAII ELECTRICE
Alimentarea cu energie electric a societii CHIMCOMPLEX, se realizeaz prin
doua staii de racord adnc SRA 1 i Redresori la un nivel de tensiune 110 KV si de
la Centrala proprie de cogenerare.
SRA 1, este racordat la Sistemul Energetic Naional SEN, prin dou linii:
LEA 110 KV Borzeti T2 Chimic Bloc 3 Oneti;
LEA 110 KV Gutinas T1 Chimic.
Redresori Soda M, se alimenteaz din Sistemul Energetic Naional SEN, prin:
LEA 110 KV Gutina Denora;
LEA 110 KV Borzeti Denora;
n staia de racord adnc SRA 1 se realizeaz scderea nivelului de tensiune
de la 110 KV la 6 KV prin 2 transformatori de 40 MVA care asigur alimentarea
barelor staiilor de transfer pe 6 KV si SRA 1 i care injecteaz energia electric n
reeaua interioar a combinatului.
Staia de racord adnc Redresori Soda M realizeaz alimentarea n curent
continuu a instalaiei Electroliz Soda M la o sarcin nominal de 72 KA i un
potenial de 470 V asigurnd energia necesar procesului tehnologic la cele apte
electrolizoare A, B, C, D, E, F i G. Serviciile interne att ale Redresori Soda M ct i
ale instalaiei de electroliz sunt asigurate tot din reeaua interioar a combinatului.
Reea interioar de distribuie
Reeaua interioar de distribuie a energiei electrice este structurat pe dou nivele
de tensiune i anume 6 KV i 0,4 KV.
-Reea de distribuie de tensiune 6 KV este alimentat din staiile SD6 KV SRA 1
Din aceasta staie energia electric se transfer ctre staiile de distribuie pe 6
KV: F 1, Captan, A 13, 017, Filtre Mecanice, 704 si 807. Din aceste staii energia
electric este distribuit electromotoarelor pe 6 KV din diferite instalaii tehnologice i
posturilor de transformare 6 / 0,4 KV care asigur alimentarea staiilor de distribuie
pe 0,4 KV.
- Reea de distribuie de tensiune 0,4 KV se realizeaz prin staiile de distribuie
de 0,4 KV din care sunt alimentate toate tablourile electrice de for i iluminat TF,
TLG, TL care asigur circuitele electrice de for i iluminat normal din instalaiile
tehnologice, instalaiile de redresare ale bateriilor de acumulatori statici BAS, etc.

Transformatoare de 110 KV i 6 KV / 0,4 KV, din societatea CHIMCOMPLEX

Nr
crt
Instalaie
Nr
buc
Cantitate ulei
(Kg/buc.)
Tip Anul PIF
0 1 2 3 4 5
1. SRA 1 3 13 200 TTUS-FS-40 MVA 1974
2. SODA M-Electroliz 5 960 TTU-1600 KVA 1980
3. SODA M-Evaporare 3 1 100 TTU-1600 KVA 1975
4. CAPTAN 3 1 100 TTU-1600 KVA 1975
5. ERBICIDE 1 1 100 TTU-1600 KVA 1978
6. CL. FERIC 1 1 000 TTU-1000 KVA 1978
7. F 1 2 1 250 TTU-1600 KVA 1973
8. AZOT 2 2 1 100 TTU-1600 KVA 1978
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 39 -
9. A 13 B 1 1 000 TTU-1000 KVA 1974
10 A 13 B 1 1 100 TTU-1000 KVA 1987
11 CLOR 3 1 1 000 TTU-1000 KVA 1977
12 CLOR 3 1 630 TTU-1000 KVA 1977
13 Alchilamine 1 2 1 150 TTU-1000 KVA 1969
14 OB. 133 2 660 TTU-630 KVA 1960
15
Filtre mecanice 1 575 TTU-AL 1600
KVA
1973
16
TCE II 2 1 100 TTU-AL 1600
KVA
1974
17 AVARIE CT1 2 1 100 TTU-1600 KVA 1984
18
CT 2 1 1 100 TTU-AL 1600
KVA
1978
19 CT 2 1 1 100 TTU-1600 KVA 1985
20 OB. 807 1 560 TTU-CU-E 1979
21
METILEN 2 780 TTU-AL 1000
KVA
1984
22 EJECIE 2 1 300 TTU-1600 KVA 1960
23
OB. 704 2 1 100 TTU-AL 1600
KVA
1974
24 OXIGEN 1 1 000 TTU-1000 KVA 1964
25 OXIGEN 1 600 TTU-1000 KVA 1974
26
OB. 016 2 1 100 TTU-AL 1000
KVA
1980
27 Mecanic Grup 2 1 100 TTU-1000 KVA 1977
28 PVC suspensie 2 1 100 TTU-1600 KVA 1976
29 PVC suspensie 1 630 TTU-1000 KVA 1976
30 OB. 019 1 1 000 TTU-1000 KVA 1974
31 OB. 019 2 355 TTU-260 KVA 1972
32 OB. 502 2 560 TTU-1000 KVA 1980
33 OB. 901 1 1 260 TTU-1000 KVA 1961
34 BOB. ST SRA 1 1 1 000 TTU-MSI 1980
35 CN 2/3 1 1 100 TTU-1600 KVA 1983
36 CN 2/3 1 960 TTU-1600 KVA 1990


8.3.5. CENTRALE TERMICE
n cadrul societii CHIMCOMPLEX, funcioneaz trei centrale termice CT1,
CT2 i CT3 care produc n principal aburul necesar proceselor tehnologice.

CAZANUL DE PRODUCERE ABUR CT1
Date generale
Arztor tip WEISHAUPT G 70 / 2
Capacitate instalaie : 20 t / h abur supranclzit.
Produs finit :
Aburul produs - 20 t/h - este introdus n reeaua de abur a CHIMCOMPLEX, la
urmtorii parametrii :
- presiune max.18 bar ;
- temperatur max. 270
0
C ;


Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 40 -

CAZANUL DE PRODUCERE ABUR CT2
Descriere
Cazanul CT2 este de tip ignitubular cu economizor i supranclzitor.Cazanul
are un arztor setat pentru funcionarea pe hidrogen. Amestecul combustibil se
formeaz n arztor din aerul atmosferic introdus forat cu ajutorul unui ventilator i
hidrogenul provenit de la instalaia Soda M.
Gazele arse circul prin evile de fum apoi printre evile economizorului i
supranclzitorului. Cldura cedat prin radiaie n focar i prin convecie i conducie
n evile economizorului i supranclzitorului nclzete apa de alimentare format
dintr-un amestec de condens i ap demineralizat.
Parametrii funcionali ai cazanului CT2
- debit H
2
:2400 Nm
3
/h
- abur supranclzit :10 t / h
- debit purj cazan:0,2 t / h
Produs finit
Aburul produs 10 t / h, este introdus n reeaua de abur a CHIMCOMPLEX, la
urmtorii parametrii :
- presiune max.18 bar ;
- temperatur max. 270
0
C ;

CAZANUL DE PRODUCERE ABUR CT3
Date generale
Cazan tip GIAS
Capacitate instalaie : 10 t / h abur supranclzit.
- debit alimentare cu ap:10 t / h
- debit purj cazan:0,2 t /h
Descriere proces
Cazanul CT3 este de tip ingnitubular cu economizor i supranclzitor.
Gazele arse circul prin evile de fum, apoi printre evile economizorului i
supranclzitorului.Cldura cedat prin radiaie n focar i prin convecie i conducie
n evile economizorului i supranclzitorului nclzete apa de alimentare format
dintr-un amestec de condens i ap demineralizat.
Produs finit
Aburul produs 10 t / h, este introdus n reeaua de abur a CHIMCOMPLEX, la
urmtorii parametrii :
- presiune max. 18 bar ;
- temperatur max. 270
0
C
Cldura cedat prin radiaie n focar i prin convecie i conducie n evile
economizorului i supranclzitorului nclzete apa de alimentare format dintr-un
amestec condens ap demineralizat, i se transform n abur care este introdus
n reeaua de abur a CHIMCOMPLEX, la urmtorii parametri : p=max.15 bar, T =
max. 270
0
C, Q = 10 t / h.

8.3.6. INSTALATIA DE COGENERARE
Cogenerarea consta in obtinerea simultana a energiei electrice si termice prin
arderea gazelor naturale intr-o turbina cu gaze de inalta presiune si a gazelor
naturale de joasa presiune impreuna cu hidrogenul in cazanul recuperator.
Echipamentele principale au urmtoarele caracteristici tehnice:
Turbina cu gaze :
- Putere nominal n conditii ISO: 7,5 MW
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 41 -
- Frecvent - 50 Hz
- Combustibil - gaz natural
- putere calorific inferioar (Pci): 8053 Kcal/Nm3
- Consum combustibil conditii ISO: 2,8 t/h
- Debit de gaze de ardere la iesirea din turbin: 93,8 kg/s
- Temperatura iesire gaze fierbinti din TG: 486,1C
- Emisii NOX la 15% O2, la sarcin nominal: 15 vppm
- Nivel zgomot: 85 dB la 1 m distanta
Generator :
- putere: 7,5 MWel
- tensiune: 6 kV
- turatie: 1500 rot/min
- frecventa: 50 Hz
- randament: 96,5%
- rcire - aer
Arderea gazelor naturale are loc intr-o camera de ardere (motor cu ardere
externa). Gazele arse se destind in treptele turbinei de gaze si spala ecranele
fierbatoarelor in ordine: supraincalzitor, boiler, economizor trepte 3,2,1.
Apa demineralizata si condensul returnat trece prin degazarea chimica si
termica , prin treptele 1 si 3 economizorului - cazan/boiler - supraincalzitor si se
distribuie in reteaua de abur a SC CHIMCOMPLEX.
Turbina antreneaza prin cupla mecanica un generator electric , energia
electrica obtinuta este injectata in reteaua de distributie interna de 6 KV, in tampon
cu alimentarea din sistemul energetic national, respectiv debiteaza pe barele Statiei
SD1.
Capacitatea instalatiei 29,56 MWh energie, din care:
En. electrica : 7,39 MW h/h
Abur : 20,76 MWh/h
Apa calda: 1,411 MWht/h
Materii prime: - gaze naturale 3200 mc/h si
- hidrogen 3000 Nmc/h (echivalentul caloric al gazelor naturale 910
mc/h, cota parte din 3200 mc/h).
Turbina cu gaze este dotat cu sistem de combustie DLE (Dry Low
Emissions) pentru reducerea emisiilor de NOx, sistem de monitorizare a vibratiilor si
a temperaturii lagrelor, precum si sistem de monitorizare a temperaturii si presiunii
gazelor de ardere.
Turbina antreneaz un generator electric rcit cu aer si proiectat pentru pornire
automat si pentru oprire dup primul semnal.

Cazan recuperator de abur cu ardere suplimentar : este prevazut cu cos
de fum, sistem de monitorizare a temperaturii si presiunii gazelor de ardere.
Evacuarea purjei si golirea de avarie aferente cazanelor recuperatoare
se face ntr-un expandor de purj continu avnd o presiune de 6 bar , iar
drenajele ntr-un expandor de drenaje atmosferic.
Apa necesar producerii aburului in cazanul recuperator este preparat n
cadrul unei statii de demineralizare, unde aceasta este tratat corespunzator, n
scopul obtinerii indicilor de calitate (pentru apa de cazan) prescrisi n normativele
tehnice n vigoare.
Aburul produs in cazanul recuperator este transportat printr-un colector, care se
racordeaza la reteaua existent de alimentare a consumatorilor de abur de 18
bar din SC Chimcomplex.

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 42 -
8.3.7. INSTALATIA DE TRATARE APA INDUSTRIALA
Apa preluata din raul Trotus in scop industrial este distribuita la consumatori dupa ce
este tratata n Instalaia de tratare ap industrial 018. Instalatia de tratare apa are
rolul ca prin procedee fizice i chimice s produca i s furnizeze consumatorilor apa
industriala limpezita cu continut scazut de suspensii.Instalatia de tratare apa este
formata din urmtoarele obiectivele :
statia tratare 018
5 decantoare 020
Statia de tratare 018
n cadrul staiei 018 se face tratarea apei de rau cu solutie de clorura ferica si
adjuvant de coagulare.
Statia de tratare are in dotare:
- Camera de tratare, unde are loc dozarea agenilor de floculare i coagulare, o cuva
subterana cu dimensiunile: Lxlxh = 5 x 3,6 x 4,85m din beton armat, prevzut cu
capac din beton i gur de vizitare,
- Doua bazine de preparare sol. FeCl
3
cu capaciti de cate 80 mc. Bazinele sunt
captusite cu gresie antiacida si prevazute cu agitatoare cauciucate cu sistem
spargeval.
- Vas de masura pentru prepararea solutiei de coagulant.
- Vas de consum solutie coagulant prevazut cu sistem de barbotare aer
- Pompe dozatoare;
- Camera de amestec agenilor dozati n masa de ap. Camera de amestec este o
cuva subterana din beton armat cu dimensiunile: L x l x h = 9,6 x 3,6 x 4,85m,
prevzut cu capac din beton i gura de vizitare. Pe capacul de beton sunt
amplasate doua agitatoare verticale cu elice, pentru creterea gradului de
amestecare.
Decantoarele 020/1-5
Statia de tratare are 5 decantoare radiale, cu capacitatea de 5000 mc fiecare.
Decantoarele sunt de form cilindric, fund conic i sunt prevazute cu pod raclor. In
partea central decantoarele au o camer cilindrica de reactie cu diametru de 10 m
si inaltimea de 5 m, prevzut cu jgheab deversor i 20 diuze deflectoare. n prezent
sunt in functiune numai doua decantoare, capacitatea acestora fiind suficient pentru
nevoile actuale ale societatii ( celelalte 3 sunt operationale si constituie rezerva
operativa).
Tratarea apei de rau se face in scopul flocularii si decantarii apei pentru
separarea suspensiilor.
Produs finit
Calitatea apei industriale tratate i limpezite distribuit la consumatori este
urmrit zilnic prin analize de laborator, efectuate de ctre Laboratorul IPC - Ecologic
al societii CHIMCOMPLEX.
Instalaii de distribuie
Staia de pompare 017
Din Staia de tratare 018, apele sunt dirijate la instalaiile industriale prin
Staia de pompare 017, care pompeaz apa industrial tratat i limpezit n
reeaua de ap industrial a societii CHIMCOMPLEX.
Staia de pompare 017 se compune din:
- colector de aspiraie, format dintr-o conduct de oel cu Dn = 1000 mm
- pompe centrifuge de distribuie cu sistem de amorsare n vidAgentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 43 -

RACIRE SI RECIRCULARE APA INDUSTRIAL
Gospodria de ap recirculat furnizeaz consumatorilor apa utilizat n
procesele de rcire n circuit semideschis. Gospodaria de ap recirculat are in
componen:
A. Gospodria de ap recirculat G6 i Staia de pompare ap incendiu F11
B. Gospodaria de ap recirculat 016
C. Gospodaria de ap recirculat G8

A.1. Gospodria de recirculare a apei G6
Gospodria de recirculare a apei industriale G6, are rolul de a asigura apa de
rcire la urmtoarele instalaii tehnologice :
- NMP
- Complex Soda M
- Instalatia de Cogenerare
- Instalatia de Calciu fulgi
Gospodria de recirculare a apei industriale G6 are n dotare :
- 6 celule aferente celor 4 turnuri de rcire (dou turnuri cu cate dou celule i dou
turnuri cu cate o celul), tip HAMON cu circulaie forat. n prezent sunt n funciune
dou celule de rcire, acestea fiind suficiente pentru necesarul de functionare al
societatii.
- 1 bazin de aspiraie pentru ap cald de 10 000 mc;
- 1 bazin de aspiraie pentru ap rece de 8 000 mc;
- dou canale de aduciune ap rece de la turnurile de rcire la bazinele de aspiraie
a pompelor de ap rece;
- 2 pompe de ap cald
- 4 pompe de ap rece,
- 2 pompe de ap rece,
- 4 ventilatoare,
- 2 ventilatoare tip HAMON,
Descrierea procesului tehnologic de recirculare a apei din G6 se regaseste in
Autorizatia de gospodarire a apelor.
A.2. Staia de pompare ap incendiu F11
Staia pentru pomparea apei de incendiu F11, are rolul de a asigura apa necesar la
hidranii de incendiu interiori i exteriori platformei, ct i la tunurile de ap pentru
stingerea incendiilor.
Staia se compune din urmtoarele obiective:
- 2 bazine de stocare ap, subterane, realizate din beton armat, avnd o
capacitate de 750 mc fiecare;
- staie de pompare ap incendiu.
B. Gospodria de recirculare ap industrial 016
Gospodria de recirculare 016 are rolul de a colecta apa ncalzit n procesele
tehnologice, rcirea n turnurile de rcire sub temperatura de 28
0
C i retrimiterea n
reeaua de ap pentru a fi folosit ca agent de rcire n procesele tehnologice.
n prezent Gospodria de recirculare 016 alimenteaz consumatorii cu ap pentru
procesele de fabricaie i cu ap de rcire asigurat prin completarea cu ap de
adaos de la 017, astfel ncat nu se mai funcioneaz cu turnurile de rcire. Turnurile
de rcire existente pot fi utilizate cand condiiile de fabricaie o impun.
Instalaii tehnologice deservite de Gospodria 016 sunt:
- Clorur de var;
- Clorur de calciu;
- Imbuteliere Hidrogen;
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 44 -
- Acetilen + Tetracloretan;
- Splri cisterne;
Gospodria de recirculare a apei industriale 016 are n dotare :
- 2 turnuri de rcire cu circulaie natural, construite din beton armat cu Q = 3000
mc/h, gradient de rcire D
t
= 2
0
C; sistemul de rcire este format din plci de
azbociment, montate vertical.
- 1 bazin de aspiraie pentru ap cald de 2 000 mc
- 1 bazin de aspiraie pentru ap rece de 2 000 mc
- 2 pompe de ap cald,
- 2 pompe de ap rece,
- 1pomp de ap rece,
C. Gospodaria de recirculare ap industrial G8
Gospodria de recirculare G8 are rolul de a recircula apa de rcire pentru diferii
consumatori: TCE, S.C. CHEMATEX S.A. i Instalaia de tratare ape reziduale 019.
Completarea pierderilor se face cu apa limpezit distribuit de Staia de pompare
017. Rcirea apei calde conform proiectului are loc ntr-un turn de rcire cu circulaie
forat. n prezent, datorit diminurii produciei, rcirea apei calde se asigur numai
prin apa de adaos de la 017.
Gospodaria de recirculare a apei industriale G8 are n dotare :
- 1 turn de rcire, tip HAMON, realizat din beton armat,
- 1pomp tip VDF 400 ,
- 1 pomp 8 NDV,
- 1 ventilator
8.3.8. Instalaii Tratare ape reziduale
Sistemul de evacuare al apelor uzate rezultate din activitile desfurate n SC
CHIMCOMPLEX SA cuprinde :
staii locale de epurare aferente instalaiilor de fabricaie
reele de colectare din platfom
staia de epurare final
reele de evacuare final
8.3.8.1. Staii locale de epurare aferente instalaiilor de fabricaie
A. Instalaia de Hipoclorit de sodiu II
Staia de epurare este destinat neutralizrii apelor rezultate din evacurile
accidentale i splrile de utilaje, rezervoare i trasee aferente instalaiei de
Hipoclorit de sodiu. Debitul de ape uzate de la fabricare hipoclorit i compoziia
apelor este de 4,85 mc/h, apele coninand cloruri i NaOH.
Staia de tratare are n componen :
- o ba de preluare ape uzate cu capacitatea de 3 m
3

- o ba de tratare / distrugere clor, prevzut cu sistem de agitare cu capacitatea de
cca. 4,85 m
3

- o ba de preluare - evacuare cu capacitatea de 3 m
3

n vederea distrugerii hipocloritului de sodiu din apele uzate evacuate, acestea sunt
tratate cu sulfit de sodiu pentru concentraii de clor mai mici de 0,5% sau sulfit de
sodiu i uree pentru concentraii mai mari de 0,5% clor. Dozarea se realizeaz
manual pan la ndepartarea total a clorului activ. Dup tratare, apele reziduale sunt
evacuate n colectorul de ape chimic impure anorganice SOD i dirijate la Staia de
neutralizare final 019.
B. Instalaia de Clorur de var dispune de un decantor bicompartimentat (2 x 7 m
3
)
destinat reducerii coninutului de suspensii din apele reziduale provenite de la
splrile de pavimente sau de la transportul i dozarea materiilor prime.
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 45 -
Dup decantare, apele sunt dirijate n canalizarea chimic anorganic aferent
instalaiei iar lamul rezultat (carbonat de calciu, oxid de calciu, hidroxid de calciu
cca. 4 mc/lun) se evacueaz periodic la depozitul ecologic de deseuri industriale.
C. Instalaia de Alchilamine
Apele uzate din Instalaia de fabricaie a alchilaminelor sunt evacuate n Colectorul
Amine i trimise la o staie de aerare din cadrul Staiei 019, pentru ndeprtarea
compuilor cu azot. Apele n instalaia de dezamoniacare sunt dirijate printr-o reea
de canalizare n dou camere colectoare de unde sunt introduse n bazinele de
dezamoniacare prin aerare. Barbotarea cu aer a apelor din bazine se face cu ajutorul
unor suflante de tip RMK4, cu regim de funcionare continuu.
Amoniacul rezultat n urma aerrii este evacuat n atmosfer prin intermediul unui
ventilator i a unui co de dispersie. Buna funcionare a staiei de dezamoniacare
depinde de funcionarea normal i n bune condiii a instalaiei Alchilamine. Apele
reziduale rezultate sunt evacuate din bazine i dirijate prin colectorul Triclor Nou n
instalaia 019.
Dotri
- 1 bazin de aerare cu patru compartimente, cu dimensiunile L x l x h = 17,6 m x 5m x
4m;
- co de dispersie Dn = 0,5 m; H =54 m;
- 2 suflante RMK4/1,2;
- 2 pompe P1, P2
- 1 ventilator .
Cantitatea de ape uzate intrate n staia de dezamoniacare, depinde de fabricaiile
aflate n lucru n cadrul Instalaiei de alchilamine. Funcie de cantitile de ape uzate
ntrate n staie, acestea pot staiona n bazinele de aerare ntre 4 i 16 ore.
8.3.8.2. Retele de canalizare colectoare ape uzate
Reelele de colectare din cadrul SC CHIMCOMPLEX SA sunt :
a. reeaua de canalizare ape chimic impure anorganice i organice nebiodegradabile
b. reeaua de canalizare ape chimic impure biodegradabile
c.reeaua de canalizare ape pluviale
d.reeaua de canalizare ape menajere
a. Reeaua de canalizare a apelor reziduale chimic impure anorganice si
organice nebiodegradabile
Apele reziduale chimic impure anorganice si organice nebiodegradabile sunt
colectate de o retea de canalizare n lungime totala de peste 23 km, construita din
tuburi ceramice Dn200-800 mm si transportate in Statia finala de neutralizare 019
prin trei colectoare principale:
- Colectorul Soda care preia apele reziduale de la instalatiile Soda M, HCl II,
Hipoclorit II, HCl III, Clorura de calciu fulgi, levigatul de la Depozitul ecologic de
deseuri nepericuloase si Clorura ferica;
- Colectorul Triclor Nou - preia apele reziduale de la instalatiile Tetracloretan,
Clor lichid, TCE II si tertii SC CHEMATEX SRL si SC INDONDINE IMPEX SRL.
- Colectorul Canal Nou - preia apele reziduale de la obiectivele: Statia Spalari
cisterne, Clorura de var, Clorura de calciu.
- Colectorul amine care preia apele reziduale cu un continut ridicat de ioni NH
4
+
de
la instalatia Alchilamine I pan la intrarea in statia de dezamoniacare din cadrul
Staiei finale de epurare 019.
b. Reeaua de canalizare ape chimic impure biodegradabile
Reteaua de canalizare a apelor chimic impure biodegradabile are o lungime totala de
circa 8,7 km i este construit din tuburi ceramice cu Dn = 200 - 800 mm. Apele
chimic impure biodegradabile sunt transportate la Statia EAR Jevreni unde sunt
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 46 -
tratate conform contractului incheiat cu SC ENERGY BIO CHEMICALS SA nr.
48/01.05.2008, reinoit n fiecare an cu Act aditional.
Colectorul chimic impur biodegradabil colecteaza apele reziduale de la instalatia
NMP.
c. Reeaua de canalizare ape pluviale
Apele pluviale sunt colectate prin reteaua de canalizare ape meteorice i transportate
ctre emisar, rul Trotu, prin dou colectoare principale, construite din tuburi de
beton :
- colectorul Meteoric 1 cu o lungime totala de circa 17 km;
- colectorul Meteoric 3 cu o lungime de 6,8 km.
Colectorul Meteoric 1 colecteaza apele pluviale de pe suprafata cuprinsa intre
drumul uzinal Poarta I - fosta instalaie Perclorvinil i drumul uzinal Anticoroziv
fosta instalaie Esteri amine i apele colectate prin drenuri situate ntre Poarta I
Drum uzinal.
Colectorul Meteoric 3 colecteaza apele pluviale de pe suprafata aferenta
instalatiilor NMP, Soda M, Clorura feric, Clorura de Calciu fulgi, Instalatia de
Cogenerare i apele colectate din drenurile: amonte Soda M, statie AK 1,5, SRA I.
Colectorul Meteoric 2 este din tuburi cu Dn 200-1000 mm cu o lungime totala de
2,25 km si preia apele cu suspensii de la Statia de decantare apa de rau -020 si o
evacueaza in evacuarea din Statia de neutralizare 019.
d. Reeaua de canalizare ape menajere
Reeaua de canalizare ape menajere este construit din tuburi de beton Dn = 200-
600 mm, iar apele menajere sunt dirijate prin intermediul a patru colectoare generale
spre Statia de epurare oraseneasca a S.C. APA - CANAL S.A. Oneti. Lungimea
totala a retelei este de circa 15,7 km.
Apele uzate rezultate din activitile SC CHIMCOMPLEX SA sunt evacuate n :
a. Emisar rul Trotus
gura de evacuare Meteoric 1
gura de evacuare Meteoric 3
gura de evacuare 019 + Meteoric 2
b. Statia de epurare mecano chimica si biologica a SC ENERGY BIO
CHEMICALS SA
c. Canalizarea S.C. APA CANAL S.A. Onesti

8.3.8.3 Statia de epurare finala STATIA 019
Statia 019 are rolul de a trata fizico-chimic apele reziduale chimic impure anorganice
i organice nebiodegradabile evacuate din instalatiile tehnologice ale societatii.
Statia de epurare 019 a fost proiectata cu scopul principal de neutralizare a aciditatii /
alcalinitatii efluentului general anorganic si organic nebiodegradabil si de indepartare
a suspensiilor. Este prevzut de asemenea si distrugerea clorului liber prin tratare
cu sulfit de sodiu.
In cadrul statiei de neutralizare se gaseste si statia de dezamoniacare care are rolul
de aerare a apelor reziduale provenite de la instalatia Alchilamine.
Materialele utilizate pentru neutralizare sunt acidul sulfuric si laptele de var / slamul
de carbid.
Materia prim a instalaiei este reprezentat de apele reziduale chimic impure
nebiodegradabile organice / anorganice.
Apa rezidual chimic impur poate avea urmtoarele proprieti fizice:
- lichid cu coloraie diferit, n funcie de caracterul ei, de la incolor la negru;
- pH: 0 14;
- miros: n funcie de compoziia apei reziduale;
- densitate > 1000 kg /mc;
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 47 -
- nu este inflamabil sau exploziv;
- caracter coroziv datorit coninutului de aciditate, alcalinitate sau sruri.
Materialele utilizate n proces sunt:
- acidul sulfuric 78% - H
2
SO
4
;
- acidul clorhidric HCl;
- varul ars CaO;
- sulfit de sodiu ;
- lamul de carbid.
Principalele faze ale procesului tehnologic desfurat n Staia 019 sunt :
a) Transportul, concasarea, depozitarea varului bulgri, prepararea i depozitarea
laptelui de var, evacuarea sterilului;
b) Neutralizarea omogenizarea - aerarea apelor reziduale i reducerea clorului
liber;
c) Decantarea suspensiilor, filtrare namol i transportul turtei de namol pe halda;
d) Aerarea apelor reziduale din instalaiile Alchilamine.

a. Transportul, concasarea, depozitarea varului bulgri, prepararea laptelui de
var i evacuarea sterilului
Varul bulgri este transportat cu mijloace auto din depozitul de var aferent
instalaiei Clorur de var i este basculat n cuva de alimentare a concasorului unde
bulgrii sunt sfrmai pn la dimensiunea de 20 mm. Cu un elevator cu cupe
produsul este ridicat ntr-un siloz din care se alimenteaz stingtorul de var prin
intermediul unei benzi transportoare. n urma procesului de stingere a varului se
obine lapte de var

care se depoziteaz ntr-un rezervor i material steril care se
depune ntr-un buncr. Cnd buncrul se umple cu steril, acesta se transport la
Instalaia clorur de calciu pentru utilizare la preparare clorura de calciu soluie.
n prezent instalaia de preparare lapte de var este n conservare, neutralizarea
efectuandu-se cu lam de carbid.
b. Neutralizare - omogenizare - aerare ape reziduale i reducere clor liber
Apele reziduale chimic impure evacuate din societate ajung n instalaia 019, prin
trei colectoare principale de canalizare. Caracterul bazic sau acid al apelor reziduale
este indicat de pH-metrul montat pe canalul deschis de la intrare n instalaie ce
reunete cele 3 colectoare.
n prezent neutralizarea se realizeaz cu lam de carbid, pentru laptele de var
pstrandu-se pe pozitie un singur rezervor, celalalt rezervor fiind amenajat pentru a
se constitui in rezerva pentru acidul sulfuric rezidual.
Neutralizarea apelor reziduale alcaline se face cu acid sulfuric rezidual provenit
de la Inst. Electroliza M. Acidul sulfuric rezidual se transport cu cisterne CF i cu
autovidanja de la liniile CF pan la rezervorul aferent Instalaiei 019, unde este
depozitat.
Bazinele de neutralizare sunt prevzute cu un sistem de barbotare cu aer atmosferic
care este introdus cu ajutorul unor suflante tip RMK i produce att omogenizarea
apelor ct i aerarea lor.
Reducerea clorului liber - coninut n apele reziduale ce intr n instalaie, sau format
n urma reaciilor chimice ce au loc n procesul de neutralizare, se realizeaz prin
dozarea manual a sulfitului de sodiu soluie.
c. Decantarea suspensiilor, filtrare namol i transportul turtei de namol pe
halda
Apele reziduale neutralizate ajung printr-un canal deschis n bazinele
decantoare astfel:
- se deschid sibarele la fiecare decantor in parte, apoi se deschid sibarele
de pe linia centrala. Cand decantoarele sunt pline aprox. 60% cu namol, se scoate
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 48 -
din functiune compartimentul decantorului in vederea prelucrarii namolului prin filtrare
si se introduce in functiune un alt compartiment gol. Cu ajutorul pompelor 29/1-3 se
indeparteaza partea limpede din decantor, pana se ajunge la namol, astfel incat
namolul ce urmeaza a fi trimis la filtrare sa aiba un continut cat mai mare de
suspensii.
- namolul este preluat din decantor cu o pompa cu dubla membrana si se
trimite in cuva filtrului Oliver. Vacuumul necesar filtrarii se realizeaza prin intermediul
pompei cu inel de lichid (apa). Filtratul separat in vasul separator de faze se
reintroduce la faza de decantare in compartimentul in functiune. Turta de namol se
colecteaza intr-o remorca si se transporta la depozitul ecologic de deseuri
nepericuloase.
- un compartiment al decantorului va ramane in permanenta rezerva goala
pentru preluarea eventualelor incidente de mediu.
Printr-un canal deschis comun celor trei decantoare, apele decantate - limpedele
sunt dirijate prin colectorul de canalizare n rul Trotu.
Regimul de functionare al statiei este continuu, respectiv 365 zile/an. Toate
reparatiile necesare se efectueaz din mers, pe sectiuni (faze ale procesului de
tratare), ntrucat fiecare faz tehnologic dispune de cel putin 2 utilaje de acelai fel,
putand fi izolate utilajele defecte, far a periclita functionarea n sigurant a
instalatiei.

8.3.9. Instalatii de depozitare deseuri
a) Depozit de ambalaje de la pesticide.
Exista un depozit de deseuri de ambalaje de la pesticide in cadrul instalatiei
Conditionare erbicide, are dimensiunile: L=6 m, l= 22 m, h= 6 m, volum 264 mc, este
amplasat pe platforma betonata, este din beton, inchis cu usa metalica, urmarit zilnic
de personalul de la Sectia Solventi.
b) Rampa de fier vechi platforma betonata cu suprafata de 0.376 ha.
c) Depozit ecologic pentru deseuri nepericuloase
Este amplasat in zona nordica a Chimcomplex, ntre cldirile industriale i
Batalul de namol 2+3, fiind construit pe un perimetru cu dimensiunile n plan de 160 x
150 m.
Cantitatea de deeu ce urmeaz a fi depozitat pe noul depozit este de cca. 5000
tone/an, celula finalizata avand prevzut o perioada de exploatare de circa 6 ani.
Depozitul proiectat are o suprafa de 24000 m
2
i o capacitate de 72500 m
3
.
Celula finalizata si data in exploatare este nconjurata pe 3 din cele 4 laturi, cu
diguri de contur realizate din material local (argilos, prfos, nisipos), compactat. Cea
de a patra latura este constituita dintr-un dig de 0,5 m inaltime, ce are rolul de a
proteja sistemul de ancorare al geomembranei si, in acelasi timp de a permite
accesul autovehiculelor cu deseuri in depozit.
Cota coronamentului digurilor este de +201.50 mdMN, iar pantele digurilor
sunt de 1 : 2 pe exterior i 1 : 3 pe interior. Limea coronamentului este de 3 m.
Taluzurile interioare ale digurilor sunt placate cu 0.50 m argil compactat,
nfrit cu materialul din corpul digurilor. Stratul de argila asigura un coeficient de
permeabilitate 1 x 10
-9
m/s.
Sistemul de interceptare i coborre a nivelului apei subterane a fost prevzut
ca o msur suplimentar de siguran, care sa mentina distana minim dintre baza
depozitului (cota +196.50 mdMN) i nivelul apei subterane la min. 1.0 m. Drenul este
amplasat n partea din amonte a depozitului, fa de direcia de curgere care a fost
determinat, n exteriorul zonei propriu-zise de depozitare, este realizat din tuburi
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 49 -
perforate, iar apele colectate prin acest dren sunt deversate n canalizarea existent
n zon.
Sistemul de etanare de baz este alctuit (de jos n sus), din:
- Barier geologic alctuit din stratul natural argilos, prfos, cu unele
intercalaii nisipoase, n grosime minim de 1.0 m;
- Strat de argil compactat de 0.50 m grosime cu k < 10
-9
m/s,
- Geocompozit bentonitic alctuit din geomembran PEHD 2.00 mm
grosime+bentonit cu k=<10
-12
m/s, aternut cu stratul de bentonit n jos,
- Geotextil de protecie neesut de 1200 g/m
2
pentru protecia geomembranei
mpotriva perforrii accidentale,
- Strat drenant pentru levigat alctuit din pietri 16/32 mm, 0.50 m grosime, n
care este pozata conducta de drenaj perforata din PEHD,
- Geotextil de separaie pentru mpiedicarea colmatrii stratului drenant.
Sistemul de etanare este extins i pe taluzuri astfel:
- 0.50 m argil compactat pe taluzul interior al digurilor;
- geomembran PEHD, 2.0 mm grosime;
- geocompozit de drenaj alctuit din geotextil+miez drenant+geotextil, care
colecteaz levigatul de pe pante i l transport n stratul drenant de la baz.
Sistemul de drenare a levigatului este organizat pe celule (fiind pozat pe mijlocul
celulei finalizate) i este alctuit din:
- strat de drenaj din pietri 16/32 mm, n grosime de 0.50 m, aternut pe baza
celulei, n care este pozata conducta de drenare perforata, 100 mm, din
PEHD (polietilen de nalt densitate). Conducta este pozata cu panta
longitudinala de 0.5 %, traveseaz digul de contur i debueaz ntr-un camin
spre canalizarea chimica anorganica colector Soda spre Statia finala de
neutralizare 019.
- geocompozit de drenaj pe pante alctuit din geotextil+miez drenant+geotextil,
care conduce levigatul colectat de pe pante n stratul de drenare de baz.
Deasupra stratului de pietri s-a aternut geotextil de separaie, lestat din loc
in loc cu saci de nisip.
Toate materialele geosintetice instalate pe pante sunt ancorate ntr-o tranee de
ancorare amplasat pe coronamentul digurilor de contur.
Pentru monitorizarea calitii apei subterane pe tot parcursul perioadei de
exploatare a depozitului, ca i dup nchiderea acestuia, conform prevederilor HG
349/2005 s-au realizat foraje piezometrice amplasate unul n amonte (putul F 2) i 2
n aval de depozit (F 12 si F 13), pe direcia de curgere a panzei freatice.
Deeurile depozitate sunt din categoria deeuri nepericuloase solide,
respectiv sub form de turte, din categoria celor mentionate in capitolul 11.1.1. Nu se
admite depozitarea de deeuri n stare lichid.
Primul strat de deeu se dispune cu precauie pentru a nu deteriora sistemul de
etanare de baz. Este interzis circulaia cu utilaje direct pe sistemul de etanare, ci
numai pe stratul de deeu deja depus, n grosime minim de 0.50 m.
Primul strat de deeu de 0.50 m va fi aternut uniform pe toat suprafaa celulei,
dup care se poate exploata celula deschis i prin depozitare pe suprafee mai
mici. Acest mod de exploatare va evita ca suprafaa materialelor geosintetice din
etanarea de baz i de taluz s fie expus timp ndelungat la factorii atmosferici i
la deteriorarea produs de exploatarea depozitului.
Exploatarea depozitului se face pe subcelule ce nu sunt delimitate fizic una de
cealalt. Cerintele legale privind exploatarea depozitului sunt precizate in
instructiunile de lucru specifice, intocmite de proiectant si preluate de operatorul
depozitului (Seful Statiei 019).

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 50 -
8.3.10 INSTALATIA DE INCINERARE REZIDUURI ORGANOCLORURATE
Capacitate : 680 tone/an reziduuri arse.
Acestea provin de la fabricatiile instalatiilor :
Tricloretilena (TCE ): 12,5 kg/ora ( 100 to/an );
Clorura de metilen (MC ): 72,5 kg/ora ( 580 to/an ).
Materii prime si semifabricate :
- reziduuri organoclorurate (de la fabricatiile de Clorura de metilen si/sau TCE);
- hidroxid de sodiu (NaOH);
- sulfit de sodiu ( Na
2
SO
3
);
- hidrazina (H
4
N
2
);
- fosfat trisodic ( Na
3
PO
4
) ;
- apa demineralizata.
Produse finite :
- abur saturat;
- acid clorhidric solutie 15 - 18%.
Descrierea procesului tehnologic :
Procesul tehnologic de incinerare reziduuri organoclorurate este automatizat si
consta in arderea controlata a reziduurilor organoclorurate intr-un incinerator
folosind ca agent de combustie gazul metan cu recuperarea caldurii sub forma de
abur saturat si recuperarea HCl din gazele de ardere sub forma de solutie 15 18
%.
Fazele procesului tehnologic sunt :
1. Ardere reziduuri - Reziduurile organoclorurate din cisterne depozit se
transvazeaza in vasul instalatiei Incinerare de unde se injecteaza in arzatorul
incineratorului; concomitent in arzator sunt alimentate debite controlate de aer de
combustie si de pulverizare care intretin si respectiv realizeaza arderea
reziduurilor. Timpul de stationare a reziduurilor in incinerator si temperatura de
ardere sunt stabilite astfel incat sa asigure ca toate componentele organice sunt
oxidate complet la CO
2
si apa, cu obtinerea acidului clorhidric cu precadere si
reducerea la minim a productiei de clor.
2. Producere abur - Recuperare caldura
In cazanul de abur , gazele rezultate de la arderea reziduurilor intra in
spatiul din tevi sub usor vacuum si cedeaza caldura apei demineralizate
dagazate care este alimentata automat cu o pompa in spatial dintre tevi.
Gazele arse ies din boiler si intra in scruberul Venturi iar aburul saturat
produs, iese printr-un stut si ajunge in reteaua uzinala.
3. Racire gazelor arse se realizeaza in scruberul Venturi .
4. Absorbtie acid clorhidric - procesul de absorbtie a acidului clorhidric are loc in
doua coloane de absorbtie. Coloanele sunt echipate cu material de umplutura
umezit cu apa pentru a imbunatatii eficienta absorbtiei .
5. Neutralizare gaze arse - gazele arse cu urme de HCl si clor sunt neutralizate cu
solutie de NaOH 20 %, respectiv solutie de Na
2
SO
3
10 % intr-o coloana cu
umplutura in contracurent. Gazul ars circula de jos in sus, iar lichidul de spalare - apa
cu aditie de soda caustica si sulfit de sodiu este dirijat de sus in jos.
6. Evacuare gaze arse - gazele arse purificate din coloana de neutralizare sunt
evacuate la cosul de evacuare gaze arse care are montat un amortizor de
zgomot in varf pentru a reduce nivelul de zgomot la max. 85 dB. Evacuarea
gazelor se face cu ventilatorul cu turatie controlata, care asigura si o usoara
depresiune in intregul sistem si evita astfel orice emisie de gaze arse in
instalatie.

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 51 -
8.3.11. Activitl de transport CF si AUTO
n cadrul SC Chimcomplex SA activitile de transport CF i auto sunt
asigurate de Biroul Transporturi din cadrul Departamentului Comercial.
Unitatea este autorizat sa efectueze, in calitate de operator de manevra feroviara,
urmatoarele operatiuni de manevra :
- avizarea vagoanelor de marfa sosite pentru beneficiarii de transport feroviar ;
- primirea/ predarea vagoanelor de la /la operatorii de transport feroviar ;
- remorcarea convoaielor de manevra la /de la beneficiarii de transport ;
- manevrarea convoaielor de manevra in vederea descompunerii/compunerii ;
- manevrarea vagoanelor de marfa pentru introducerea/ scoaterea la /de la fronturile
de incarcare / descarcare ale beneficiarilor de transport ;
- manevrarea in vederea cantaririi vagoanelor de marfa.
Pentru transportul de materii prime, materiale si produse finite,
SC CHIMCOMPLEX SA detine in proprietate:
parc CF format din : 223 vagoane functionale, 89 vagoane in conservare, 5
locomotive functionale + una inactiva, 119 vagoane pe post de depozite pe roti din
care 17 in curs de casare
3 autoutilitare RENAULT.
Lungimea cailor ferate din amplasamentul SC CHIMCOMPLEX SA este de
18989 m linie curenta din care 213 m pe teren CFR.
Pentru activitatea de transport auto SC CHIMCOMPLEX detine:3 autoturisme, 1
autosanitara pentru dotarea Dispensarului medcal, 1 macara, 1 incarcator TIH, 1
incarcator HERCULES, 1 incarcator IFRON, 1 excavator, 1 buldozer, 4 tractoare + 7
remorci (5 tone), 1 trailer (40 t), 2 vidanje, 6 mitostivuitoare, 4 autospeciale PSI
pentru dotarea formatiei de pompieri.
Transportul deseurilor si marfurilor periculoase se poate realiza cu mijloacele
de transport ale SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti unitate care detine licenta de
transport public cu marfuri seria LTM nr.0021223 (cu declaratia de transport deseuri
si marfuri periculoase) sau de catre alti transportatori autorizati pentru transport
deseuri si marfuri periculoase. Deseul acid clorhidric se transporta in eco-bulkuri
(eurocontainere) de 1 mc sau autocisterne (cand transportul se face cu alti
transportatori autorizati).
Intretinerea curenta a parcului auto se efectueaza de catre personalul din
cadrul Atelierului Transporturi, iar inspectiile tehnice de specialitate se efectueaza in
ateliere acreditate RAR.

8.3.12. Statia de spalari cisterne
Asigura spalarea vagoanelor cisterna in scopul realizarii unui grad inalt de
curatenie a acestora la interior si exterior, pentru a preveni degradarea produsului in
timpul depozitarii si transportului acestuia. Spalarea se efectueaza in urmatoarele
cazuri:
- la schimbarea utilizarii vagonuluicisterna de la un produs la altul;
- pentru a asigura un grad inalt de curatenie al vagonului cisterna, pentru a nu
impurifica produsele transportate;
- pentru pregatirea vagonului cisterna in vederea verificarilor ISCIR.
Pentru cisternele care transporta NaOH 50% personalul statiei Spalari cisterne
este autorizat AFER sa realizeze protectii anticorozive peliculogene interioare si
exterioare, in scopul prevenirii degradarii produsului in timpul depozitarii si/sau
transportului acestuia.Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 52 -
9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA
POLUANTILOR IN MEDIU .
9.1. AER
a. Surse de emisie punctiforma si echipamente pentru reducerea poluarii
Intrari Iesiri Monitorizare/reducerea
poluarii
Puncte de emisie
0 1 2 3
Instalatia de Hipoclorit de sodium III (electroliza) Cos evacuare
gaze reziduale
lesie de soda
abgaze de clor
Hipoclorit de sodiu /coloana de neutralizare
HCl, Cl
2


Instalatia de Acid clorhidric 32% pa Cos evacuare
gaze reziduale
Clor
Hidrogen
HCl /coloana de spalare
HCl, Cl
2


Instalatia Acid clorhidric II Cos evacuare
gaze reziduale
abgaze de clor
hidrogen
HCl /coloane de spalare
HCl, Cl
2


Instalatia de Hipoclorit de sodiu II Cos evacuare
gaze reziduale
lesie de soda
abgaze de clor
Hipoclorit de sodiu /coloana de neutralizare
HCl, Cl
2


Instalatia de Acid clorhidric III Cos evacuare
gaze reziduale
abgaze de clor
hidrogen
HCl
abur
/coloana de spalare
HCl, Cl
2


Instalatia de Clorura de var Cosuri evacuare
gaze reziduale
Var industrial
Apa
Clor
Clorura de var


/coloana de
neutralizare Cl
2

/sistem de retinere
pulberi

Instalatia de Clorura de calciu/ Cos evacuare
gaze reziduale;
Calcar
acid clorhidric

Clorura de calciu
solutie
/coloana spalare gaze
acide
HCl

Instalatia de Clorura de calciu fulgi/peleti Cos de evacuare
gaze reziduale
Cos de evacuare
pulberi
Clorura de calciu
solutie
Gaz natural
Clorura de calciu fulgi
/
peleti
scruber de spalare


Instalatia de Soda fulgi / ardere gaze naturale pentru incalzire
saruri de transfer termic
Cos evacuare
gaze de ardere
Saruri de transfer
termic
Gaz natural
Saruri topite

Gaze de ardere
Cos de dispersie


Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 53 -
Instalatia de Oxiclorura de cupru Cos evacuare
gaze reziduale
Cupru , HCl

Clorura de cupru
Creta
Clorura de cupru

Oxiclorura de cupru
coloane de neutralizare
HCl, Cl
2


Instalatia de Alchilamine /ardere
gaze naturale pentru incalzire reactanti
facla pentru gaze
reziduale
Cos evacuare
gaze de ardere
Acetona; H
2
;
NH
3

Gaz natural
Izopropilamina


Gaze de ardere
absorber


-

Metanol,
Amoniac,
Gaz natural
Metilamine
Gaze de ardere
absorber
Instalatia de N-metil-pirolidona/ ardere gaz metan pentru
incalzire reactanti si ulei de transfer termic
Cosuri evacuare
gaze de ardere
Anhidrida maleica
Hidrogen
Monometilamina
Gaz natural

NMP
Gaze de ardere

Cos de dispersie

Instalatia de Acetilena Cos evacuare
pulberi
Carbid
Apa industriala
acetilena Instalatie de
desprafuire (ciclon)
scruber de spalare

Instalatia deTetracloretan Cos evacuare
gaze reziduale
Acetilena
Clor
tetracloretan coloane de spalare
gaze - Cl
2


Centrala termica 1 Cos evacuare
gaze de ardere
Apa demineralizata
Gaz natural
abur
Gaze de ardere
cos de dispersie
Centrala termica 2 Cos evacuare
gaze de ardere
Gaz natural
H
2

abur
Gaze de ardere
cos de dispersie
Centrala termica 3 Cos evacuare
gaze de ardere
Apa demineralizata
Gaz natural
abur
Gaze de ardere
cos de dispersie
Instalatia de cogenerare Cosuri de
evacuare gaze
arse
Gaz natural /
Hidrogen
Aer
Apa demineralizata
Energie electrica
Abur
Gaze de ardere
canale si cosuri de fum
Incinerare reziduuri organoclorurate Cos evacuare
gaze de ardere
Reziduuri
organoclorurate
Gaz natural
Gaze de ardere
Solutie HCl 15 18%
Abur
coloane de neutralizare
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 54 -

b. Echipamente de depoluare
Faza de proces Poluant
Echipament de
depoluare identificat
Propus sau
existent
Instalatia de Hipoclorit de
sodiu III (electroliza)
HCl ; Cl
2
coloana de
neutralizare
exista
Instalatia de Acid
clorhidric 32% p.a.
HCl ; Cl
2
coloana de spalare exista
Instalatia Acid clorhidric II HCl ; Cl
2
coloane de spalare exista
Instalatia de Hipoclorit de
sodiu II
HCl ; Cl
2
coloana de
neutralizare
exista
Instalatia Acid clorhidric III HCl ; Cl
2
coloana de spalare exista
Instalatia Clorura de var Cl
2

pulberi
coloana de
neutralizare
sistem de retinere
pulberi
exista
Instalatia Clorura de calciu HCl coloana spalare gaze
acide
exista
Instalatia Clorura de calciu
fulgi/peleti
CO, SO
2
, NO
2
,
scruber de spalare
ciclon de desprafuire
exista
Instalatia Soda fulgi /
ardere gaze naturale
CO, SO
2
, NO
2

co de dispersie exista
Instalatia Oxiclorura de
cupru
HCl; Cl
2

pulberi
coloana de
neutralizare
exista
Instalatia Alchilamine
/ ardere gaze naturale
Gaze reziduale
CO, SO
2
, NO
2
,
absorber
co de dispersie

exista
Instalatia N-metil-
pirolidona / ardere gaze
naturale

CO, SO
2
, NO
2
,

co de dispersie

exista
Instalatia de Acetilena pulberi instalatie de
desprafuire (ciclon)
scruber de spalare
exista
Instalatia de Tetracloretan Cl
2
+ compusi
clorurati
coloana de spalare
gaze
exista
Centrala termica 1 CO, SO
2
, NO
2
co de dispersie exista
Centrala termica 2 CO, SO
2
, NO
2
co de dispersie exista
Centrala termica 3 CO, SO
2
, NO
2
co de dispersie exista
Instalatia de cogenerare
CO, SO
2
, NO
2

couri de dispersie exista
Staia de tratare 019 Gaze reziduale NH3 co de dispersie exista
Instalatia de incinerare
reziduuri organoclorurate
HCl, Clor, TOC,
CO, SO
2
, NO
2
,
coloana de
neutralizare
exista
c. Informatii privind emisiile fugitive:
Sursa Poluanti
Rezervoare deschise (de ex. statia de epurare a apelor uzate,
instalatie de tratare/acoperiri a suprafetelor);

Zone de depozitare (de ex. containere, basa de depozite, lagune
etc.);
HCl, NH
3
, Cl
2

Incarcarea si descarcarea containerelor de transport; HCl, pulberi, NH
3
, Cl
2

Transferarea materialelor dintr-un recipient in altul (de ex.
reactoare, silozuri; cisterne)
HCl, pulberi, NH
3
, Cl
2

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 55 -
Sisteme de transport. de ex. benzi transportoare, Pulberi de materii
prime si produs finit
Sisteme de conducte si canale (de ex. pompe, valve, flanse,
bazine de decantare, drenuri, guri de vizitare etc.);
HCl, NH
3
, Cl
2

Extractii sau deficiente de etansare HCl, NH
3
, Cl
2

Posibiltatea de by-pass-are a echipamentului de depoluare (in aer
sau in apa);

Pierderi accidentale ale continutului instalatiilor sau
echipamentelor avariate
HCl, NH
3
, Cl
2

Masuri pentru limitarea emisiilor fugitive:
i. Acoperirea rezervoarelor si vagonetilor;
ii. Evitarea depozitarii exterioare sau in rezervoare neacoperite;
iii. Utilizarea stropirii cu apa a rezervoarelor pentru depozitarea aminelor ;
iv. Utilizarea de benzi transportoare inchise, transport pneumatic, minimizarea
pierderilor in toate instalatiile in care se lucreaza materii prime si auxiliare sub forma
de pulberi;
v. Gazele rezultate din diferite faze de proces tehnologic sunt colectate adecvat si
evacuate in atmosfera prin cosuri de dispersie; exista instalatii dotate cu sisteme de
reducere a emisiilor de pulberi (cicloane): instalaia de acetilena, instalatia de calciu
fulgi si instalatia de clorura de var.
vi. Curatenia sistematica in toate instalatiile de productie.
d. Sisteme de ventilare
Sistem de ventilare Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor
Ventilaie Depozite Ventilatoarele recircul aerul pentru a asigura un
microclimat optim depozitrii
Ventilaie sanitar din instalaii Ventilatoarele recircul aerul pentru a asigura condiii
optime de lucru la locurile de munc din cadrul
instalaiilor.
9.2. APA
A .Emisii din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare
Apele uzate rezultate din instalatiile tehnologice ale SC CHIMCOMPLEX SA
Borzesti sunt preepurate in statiile locale, acolo unde acest lucru este fezabil din
punct de vedere tehnic si economic, sunt epurate in final in Statia 019, de unde sunt
evacuate in emisar.
9.2.1. Sisteme de epurare ape uzate tehnologice
Sistemele de epurare pentru fiecare sursa de apa uzata sunt urmatoarele :


Sursa de
apa uzata
Metode de minimizare
a cantitatii de apa
consumata
Metode de epurare

Puncte de
evacuare
Electroliza M - - decantare suspensii 7 SM
Instalaia de
Clorura de
var
-
- decantare suspensii 14
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 56 -
Instalaia de
Clorur feric
Recirculare ap de
proces
- decantare suspensii
7 FeCl
3

Instalaia de
Hipoclorit II
- - neutralizare clor remanent cu sulfit
de sodiu sau cu sulfit de sodiu i
uree
C22
Instalaia
Alchilamine
- - dezamoniacare prin barbotare cu
aer
CA
e,
CA
i

Staia de
tratare ape
uzate 019
- - tratare fizico-chimic a apelor
chimic impure anorganice i
organice: neutralizare aciditate /
alcalinitate, tratare cu sulfit de sodiu
pentru ndeprtarea clorului,
decantare suspensii, aerare ape
provenite de la alchilamine. Staia
019 aplic un proces de neutralizare
a apelor, nefiind destinat tratarii
ncrcrii organice .
019 E
Instalatia HCI
II
Recuperare si
recirculare ape acide
- reducerea aciditatii C21
9.2.2. Ape pluviale
Apele pluviale sunt colectate prin reteaua de ape meteorice i trimise n emisar, rul
Trotus, prin doua colectoare principale, construite din tuburi de beton, astfel:
colectorul Meteoric 1, (L = 17 km), colecteaza apele pluviale de pe suprafata
cuprinsa intre drumul uzinal Poarta I - instalatia Perclorvinil si drumul uzinal
Anticoroziv - Esteri amine i apele colectate prin drenuri situate ntre Poarta I
Drum uzinal.
colectorul Meteoric 3 , (L = 6,8 km) - Colectorul Meteoric 3 colecteaza apele
pluviale de pe suprafata aferenta instalatiilor NMP, Soda M, Clorura ferica si
apele colectate din drenurile: amonte Soda M, statie AK 1,5, SRA I.
colectorul Meteoric 2 se reunete cu efluentul Staiei 019 nemai constituind astfel o
evacuare separat.
9.2.3.Ape menajere
Apele menajere, de pe platforma S.C. CHIMCOMPLEX S.A., se evacueaz n
reteaua de canalizare menajer a societii i se trimit n reeaua oreneasc, iar de
aici in Statia de epurare a orasului.
9.2.4. Ape subterane
Calitatea apelor subterane este monitorizata prin analiza fizico-chimica a
acestora, in punctele, cu frecventa si pentru indicatorii impusi prin Autorizatia de
gospodarire a apelor.
Pentru prevenirea poluarii apei subterane se impun urmatoarele masuri:
verificarea periodic, n baza unui Program de aciuni, a strii reelelor de
canalizare existente n amplasament: chimic impur nebiodegradabil,
biodegradabil, menajer i pluvial (convenial curat);
intervenia prompt n vederea eliminrii defeciunilor constatate, n urma unei
inspecii periodice sau accidental, prin decolmatare/nlocuire tronson afectat;
redirijarea unor evacuri de ape uzate ctre reele de canalizare sigure, n cazul
constatrii unui grad avansat de degradare al tronsoanelor iniiale;
verificarea periodic a integritii platformelor betonate sau suprafeelor cu
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 57 -
protecie special, n zonele cu risc mare de poluare;
evitarea formrii unor depozite de materii prime/materiale/deeuri direct pe
suprafee de sol neprotejate;
evitarea depozitrii deeurilor de orice natur n alte locuri dect cele destinate
acestui scop.
Structuri subterane
Planul de amplasament care identifica traseul tuturor drenurilor, conductelor si
canalelor si al rezervoarelor de depozitare subterane din S.C. CHIMCOMPLEX S.A.
este prezentat in anexa.
Toate conductele, canalele si rezervoarele de depozitare subterane sunt
prevazute cu izolatie de siguranta si pentru monitorizarea acestora este intocmit si se
aplica un program de inspectie si intretinere periodica.
9.3. SOL
Instalatie Substanta poluanta Masura de protectie
Halda de deseuri
menajere si industriale
Deseuri industriale
nepericuloase
Impermeabilizare cu argila si folie de
polietilena.Depozitare sistata la
16.07.2009 Urmeaza inchiderea conform
proiect aprobat
Batalul de rezidii
organice
Substante organice Cuva betonata, fara evacuare limpede
Depozitare sistata la 31.12.2006
Urmeaza inchiderea conform proiect
aprobat
Batalul de namol 2+3 Namol de la epurarea
apelor industriale
uzate
Impermeabilizare cu argila si prevazut cu
sistem de drenare si dirijare a apelor
separate din decantarea slamului utilizat
pentru stabilizarea namolurilor, in
canalizarea spre Statia 019. Depozitare
sistata la 31.12.2006 Urmeaza
inchiderea conform proiect aprobat
Batalul de namol 1 Slam de carbid Impermeabilizare cu argila si prevazut cu
sistem de drenare si dirijare la ca-
nalizarea chimica nebiodegradabila a
apelor separate din decantarea namo-
lurilor, in statia finala de epurare 019.
Depozitare sistata la 31.12.2006
Urmeaza inchiderea conform proiect
aprobat
Rezervoarele de lesie NaOH Cuve betonate, cu canale de colectare
legate la canalizarea anorganica
Rezervoarele de HCl HCl Cuve din beton armat prevazute cu rigole
de colectare legate la canalizarea
anorganica
Rezervoarele de acid
sulfuric
Acid sulfuric Cuve betonate, placate cu caramida
antiacida
Rezervoarele de
clorura de metilen si
cloroform
Solventi organici,
cloroform
Cuve de beton armat, legate la
canalizarea biodegradabila.
Rezervoarele de
tricloretilena,
tetracloretan
Solventi organici,
tricloretilena
Cuve de beton armat, legate la
canalizarea nebiodegradabila, spre statia
finala de epurare 019.
Rezervoarele de clor
lichid
Cloruri Cuva de retentie pentru fiecare rezervor,
incinta acoperita si imprejmuita cu gard
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 58 -
Rezervoare de
amoniac si amine
amine Cuve de retentie legate la canalizarea
nebiodegradabila spre faza de
dezamoniacare din statia finala de
epurare 019, incinta imprejmuita cu gard
Rezervorul de acetona Substante organice Cuva de retentie legata la canalizarea
nebiodegradabila spre faza de
dezamoniacare din statia finala de
epurare 019
Depozit de ambalaje
de la pesticide
Pesticide Depozitul este amplasat pe platforma
betonata, constructie din beton, inchis cu
usi metalice asigurate.
9.4. ALTE DOTARI
- containere tipizate amplasate in spatii special amenajate pentru colectarea
selectiva a deseurilor (deseuri menajere, deseuri de hartie si carton, deseuri de
echipamente electrice, deseuri industriale, deseuri metalice).
- recipiente metalice pentru colectare ulei uzat.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL
INCONJURATOR , NIVEL DE ZGOMOT
10.1. AER
Emisii punctiforme, dirijate
Noxele specifice arderii combustibililor in cazane , conform Ghidului National al
emisiilor de poluanti sunt : CO
2
, CO, NOx, SOx, pulberi.
Poluantii principali emisi in aer sunt cei proveniti din arderea gazului metan si
din procesele specifice de fabricatie ( clor; acid clorhidric; amoniac si pulberi). Nici o
emisie n aer nu trebuie s depeasc valoarea limit de emisie prevzuta n tabelele
de mai jos. Nu trebuie s existe alte emisii n aer semnificative pentru mediu.

Instalatia
tehnologica
Sursa de emisie Indicator
Valori limita de emisie
Ordin 462/1993

Debit masic
Concentratie
emisie
Instalatia de
hipoclorit de
sodium III
Cos de evacuare gaze
reziduale
Cl
2

50 g/h
5 mg/m
3

HCl 300 g/h
30 mg/m
3

Instalatia de
Acid clorhidric
32% pa
Cos evacuare gaze
reziduale
Cl
2

50 g/h
5 mg/m
3

HCl 300 g/h
30 mg/m
3


Instalatia Acid
clorhidric II
Cos evacuare gaze
reziduale
Cl
2


50 g/h
5 mg/m
3

HCl 300 g/h
30 mg/m
3


Instalatia de
Hipoclorit de
sodiu II
Cos evacuare gaze
reziduale
Cl
2

50 g/h
5 mg/m
3

HCl 300 g/h
30 mg/m
3

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 59 -

Instalatia de
Acid clorhidric
III
Cos evacuare gaze
reziduale
Cl
2

50 g/h
5 mg/m
3

HCl 300 g/h
30 mg/m
3

Instalatia
Clorura de var
Cos evacuare gaze
reziduale-faza neutralizare
Cl
2

50 g/h
5 mg/m
3

Cos evacuare gaze
reziduale-faza de hidratare
var
Pulberi cu
continut
de var
o,5 kg/h
50 mg/m
3


Cos evacuare gaze
reziduale-faza de
ambalare
Cl
2


50 g/h
5 mg/m
3

Pulberi o,5 kg/h
50 mg/m
3

Instalatia
Clorura de
calciu
Cos evacuare gaze
reziduale de sinteza-faza
de absorbtie
HCl
300 g/h
30 mg/m
3


Instalatia de
soda fulgi /
ardere gaze
naturale pentru
incalzire saruri
de transfer
termic
Cos evacuare gaze de
ardere
CO2 -
100 mg/Nm
3

SO
2

-
35 mg/Nm
3

NO
2

-
350 mg/Nm
3

pulberi -
5 mg/Nm
3

Instalatia
Oxiclorura de
cupru
Cos evacuare gaze
reziduale-sinteza clorura
cuprica
Cl
2


50 g/h
5 mg/m
3

HCl

300 g/h
30 mg/m
3

Cos evacuare gaze
reziduale - sinteza
oxiclorura de cupru
CO
2

- -
Pulberi

o,5 kg/h
50 mg/m
3

Cos evacuare gaze
reziduale-conditionare
oxiclorura de cupru
pulberi o,5 kg/h
50 mg/m
3

Instalatia
Alchilamine
/ardere
gaze naturale
pentru
incalzire
reactanti

Cos evacuare gaze
reziduale-etapa de
absorbtie a gazelor
CO
2

- -
H
2

- -
Cos evacuare gaze arse
de la cuptorul de incalzire
reactanti
CO

-
100 mg/Nm
3

SO
2


-
35 mg/Nm
3

NO
2


-
350 mg/Nm
3

Pulberi -
5 mg/Nm
3

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 60 -
Instalatia
N-Metil
Pirolidona/
ardere
gaze naturale

Cos evacuare gaze
arse de la cuptorul de
incalzit gaze recirculate
CO

-
100 mg/Nm
3

SO
2


-
35 mg/Nm
3

NO
2

-
350 mg/Nm
3

pulberi
-
5 mg/Nm
3

Cos evacuare gaze arse
de la cuptorul de incalzire
agent termic
CO
-
100 mg/Nm
3

SO
2


-
35 mg/Nm
3

NO
2

-
350 mg/Nm
3

pulberi -
5 mg/Nm
3

Instalatia de
Acetilena
Cos evacuare pulberi de la
incarcare generatoare
Pulberi cu
continut
de carbid
o,5 kg/h
50 mg/m
3

Cos evacuare pulberi de la
descarcare carbid
Pulberi cu
continut
de carbid
o,5 kg/h
50 mg/m
3

Instalatia de
tetracloretan
Cos evacuare gaze
reziduale
Clor 50 g/h
5 mg/m
3

tetraclor-
etan
C
2
H
2
Cl
4

o,1 kg/h
20 mg/m
3

Centrala
termica 1
Cos evacuare gaze arse
CO

-
100 mg/Nm
3

SO
2


-
35 mg/Nm
3

NO
2

-
350 mg/Nm
3

Pulberi

-
5 mg/Nm
3

Centrala
termica 2
Cos evacuare gaze arse
CO

-
100 mg/Nm
3

SO
2


-
35 mg/Nm
3

NO
2

-
350 mg/Nm
3

Pulberi

-
5 mg/Nm
3

Centrala
termica 3
Cos evacuare gaze arse
CO

-
100 mg/Nm
3

SO
2


-
35 mg/Nm
3

NO
2

-
350 mg/Nm
3

Pulberi

-
5 mg/Nm
3


Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 61 -
Instalatia de
tratare ape
reziduale statia
019
Cos de dispersie
dezamoniacare
amoniac 300 g/h
30 mg/m
3


Instalatia de
incinerare
reziduuri
organoclorura
te *

coloana de neutralizare
HCl
TOC
CO
SO
2

NO
2

Pulberi
Dioxine si
furani
Cd + Ti
Hg
Cu+As+Pb
+Cr+Co+
Sb+Mn+Ni
+V
10 mg/mc
10 mg/mc
150 mg/mc
50 mg/mc
200 mg/mc
10 mg/mc
0,1 ng/mc

0,1 mg/mc
0,1 mg/mc

1 mg/mc
Instalatia
Clorura de
calciu
fulgi/peleti
scruber de spalare

CO
SO
2

NO
2

pulberi
-
100 mg/Nm
3

35 mg/Nm
3

350 mg/Nm
3

5 mg/Nm
3

cos de dispersie pulberi 0.5 kg/h 50 mg/mc
Instalatia de
cogenerare
cos de dispersie
CO
SO
2

NO
2

pulberi
-
100 mg/Nm
3

35 mg/Nm
3

350 mg/Nm
3

5 mg/Nm
3

* limitele conform HG 128/2002 modificata si completata prin HG nr. 268/2005
CMA vor fi valabile pentru conditiile de functionare normala a
instalatiilor, cu exceptia perioadelor de functionare anormala (pornire/oprire),
cand se accepta depasiri ale acestor valori.

10.2. APA
Panza freatica - Conditii locale;
Nivelul hidrostatic pe amplasament se situeaza la o adancime cuprinsa intre 0,5 7,0
m;
Directia generala de curgere subterana este V E, cu pante cuprinse intre 3 8%,
fiind cauzata de drenanta raului Trotus;

Permeabilitatea stratului acvifer variaza intre 10 150 m/zi, iar potentialul acvifer este
de 1 5 l/s x 100m, respectiv prin debit de regim 1 6 l/s.
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02. 2010
- 62 -
Conform HG 352/2005 si HG 351/2005

Nr.
crt.
Categoria apei Indicatorii de calitate Concentratii maxime
admise
Frecventa de determinare a
indicatorilor de calitate
1. Ape menajere (conform contract A44/2009, reinnoit
in fiecare an cu act aditional incheiat cu S.C. Apa
Canal Onesti)
pH
suspensii
fenoli
azot amoniacal (NH
4
+
)
CCOCr
Fosfor total
6,5 8,5
350 mg/dm3
0,1 mg/dm3
10 mg/dm3
500 mg/dm3
5 mg/dm3

La solicitarea S.C. Apa Canal
Onesti
2. Ape uzate chimic impure biodegradabile (conform
contract 48/2008, reinnoit anual cu Act aditional
incheiat cu SC ENERGY BIO CHEMICALS SA
Bucuresti Sucursala CAROM Onesti)
pH
suspensii
CCOCr
azot amoniacal (NH
4
+
)
fenoli
cloruri
CBO
5

Reziduu fix
6,5 8,5
150 mg/dm3
300 mg/dm3
5 mg/dm3
5 mg/dm3
800 mg/dm3
100 mg/dm3
1000 mg/dm3
La solicitarea SC ENERGY BIO
CHEMICALS SA Sucursala
CAROM Onesti
3. I. Ape uzate impure anorganice si organice
nebiodegradabile (statia 019+M2)II Substante periculoase si prioritare/prioritar
periculoase (HG 351/2005)

I. pH
suspensii
CCOCr
azot total
cloruri (Cl
-
)
clor liber
Sulfati (SO
4
-
)
Fenoli

II. Monitorizare
Benzen
Gama HCH (lindan)
Tricloretilena
Pentaclorbenzen
Toluen
6,5 8,5
60 mg/dm3
70 mg/dm3
10 mg/dm3
900 mg/dm3
0,01 mg/dm3
400 mg/dm3
0,05 mg/dm3


1 g/dm3
0,02 g/dm3
0,5 mg/dm3
0,0032 g/dm3
10 g/dm3

De 3 ori/zi, la fiecare schimb
pentru indicatorii de la pct.Io data pe trimestru


Se vor preleva probe, o data pe
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02. 2010
- 63 -
III. Investigatie
Atrazin
Antracen
Hexaclorbenzen
Triclorbenzen
Xilen(m-, o-, p-)
semestru si se vor determina
concentratiile pentru indicatorii
de la pct. III.


4. Ape pluvialeSubstante periculoase si prioritare/prioritar
periculoase (HG 351/2005)I Meteoric I
a. pH
cloruri(Cl
-
)
suspensii
CCOCr
Fenoli
b. Monitorizare
Benzen P.R. (program
de reducere)
Gama HCH (lindan)
c) Investigare
Antracen
Tricloretilena
Triclorbenzen
Pentaclorbenzen
(o+m+p)xilen
Atrazin
Fluorantren
Naftalina

II Meteoric 3
a. pH
suspensii
CCOCr
cloruri(Cl
-
)
Fenoli

6,5 8,5
500 mg/dm3
60 mg/dm3
70 mg/dm3
0,25 mg/dm3


1,0 g/dm3

0,02 g/dm3
6,5 8,5
60 mg/dm3
70 mg/dm3
500 mg/dm3
0,25 mg/dm3


O data pe zi


o data pe trimestru
Se vor preleva probe, o data pe
semestru si se vor determina
concentratiileO data pe zi

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02. 2010
- 64 -
Substante periculoase si prioritare/prioritar
periculoase (HG 351/2005) b.Monitorizare
Gama HCH (lindan)
Benzen

c. Investigatie
Antracen
Tricloretilena
Pentaclorbenzen
(o+m+p)xilen
Dieldrin
Simazin
Alaclor
Toluen
Triclorbenzen
Fluorantren
Atrazin


0,02 g/dm3
1,0 g/dm3


O data pe trimestruSe vor preleva probe, o data pe
semestru si se vor determina
concentratiile

10.3. SOL
pH
Umidi
tate
Humus Nk NH
4
+

P
tot
CO
3
2-

SO
4
2-

Cl
-

Fenoli Cr Cu Pb PP NO
3
-


Uniti
pH
% % s.u.
%
s.u
.
mg/kg
s.u.
%
s.u
.
% s.u.
mg/kg
s.u.
mg/
kg
s.u.
mg/kg
s.u.
mg/k
g s.u.
mg/kg
s.u.
mg/kg
s.u.
mg/kg
s.u.
mg/kg
s.u.
Valori
normale
- - - - - - - - -
<
0.02
30 20 20 < 100
Prag de
alerta
- - - - - - - 5.000 - 10 300 250 250 1000 -
Prag de
interventie
- - - - - - - 50.000 - 40 600 500 1000 2 000 -
Pentru indicatorii pentru care s-a inregistrat o poluare istorica de tip semnificativa, operatorul are obligatia sa nu depasasca valorile
concentratiilor inregistrate la momentul actual.
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

65
10.4. ZGOMOT
Conform STAS 10 009-88 nivelul de zgomot la limita incintei SC CHIMCOMPLEX SA
nu va depasi valoarea de 65 dB(A)

11. GESTIUNEA DESEURILOR
SC Chimcomplex SA Borzesti are implementat managementul deseurilor
in conformitate cu legislatia in vigoare, aliniata la Directivele Comunitatii
Europene.
Deseurile rezulta in principal din procesele tehnologice desfasurate de SC
Chimcomplex SA Borzesti, precum si din activitatile de prestari servicii cum sunt:
activitati administrativ gospodaresti, activitati de ecologizare a instalatiilor oprite in
vederea dezafectarii, etc.
Deseurile sunt colectate pe categorii (menajere, industriale, fier vechi, ulei
uzat, anvelope uzate, etc.) si apoi sunt depozitate temporar in punctele de depozitare
aferente fiecarui loc de producere, precum si in cele special amenajate din incinta
societatii.
Depozitarea deseurilor din incinta societatii se face in conformitate cu
prevederile legale, astfel:
- pe platforme betonate;
- in containere special amenajate;
- in saci sau in recipienti metalici;
- in magazii inchise, betonate, acoperite si ventilate natural;
- in depozitul ecologic de deseuri nepericuloase.

- 66 -

11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE
11.1.1.Deseuri nepericuloase

Denumire deseu Cod deseu,
conform HG
856/2002
Instalatia generatoare/ Provenienta Compozitia Eliminare/
Depozitare
- Saramura epuizata 06 03 14 Electroliza cu membrana schimbatoare de
ioni
- se returneaz la sonde
pentru concentrare
- Slam anorganic 06 03 14 Electroliza cu membrana schimbatoare de
ioni, Fabricare Clorura de var, Clorura de
calciu solutie
CaCO
3
50-60%,
NaCl 6-9%,
CaSO
4
4-7%,
apa 20-26 %,
Mg(OH)
2
2-4%.
Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- Turta de alfa celuloza 06 02 99 Electroliza cu membrana schimbatoare de
ioni
Turta are urmatorii
componenti: CaCO
3
, NaCl,
apa.
Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- rin schimbatoare
de ioni
06 03 99

Electroliza cu membrana schimbatoare de
ioni
depozitare la instalatie in
vederea reutilizarii
- deseuri membrane
uzate
06 02 99 Electroliza cu membrana schimbatoare de
ioni
Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- deseuri de fibra de
sticla
17 06 04

Electroliza cu membrana schimbatoare de
ioni
Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- deseuri de plastic

17 02 03

Electroliza cu membrana schimbatoare de
ioni, Atelier mecanic
Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- deseuri ambalaje
(saci PE,PP)

15 01 02

Electroliza cu membrana schimbatoare de
ioni, Soda fulgi, Fabricare Clorura de var,
Clorura de calciu solutie, Fabricare NMP,
Instalatia de tratare ape reziduale,
Aprovizionarea si manipularea materiilor
prime si a materialelor si desfacerea
produselor finite, Fabricare apa industriala,
Fabricare abur
Valorificare/Depozit
ecologic de deseuri
nepericuloase
- deseu paleti de lemn 15 01 03 Electroliza cu membrana schimbatoare de
ioni
- valorificare/valorificare
energetica
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010
- 67 -
- deseuri saruri
epuizate
06 02 99 Soda fulgi Stocare in vederea
valorificarii
- slam lapte de var +
steril
16 03 04 Producere apa demineralizata Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- nisip uzat 19 09 01 Producere apa demineralizata Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- rasina schimbatoare
de ioni epuizata
19 09 05 Producere apa demineralizata depozitare la instalatie in
vederea reutilizarii

- slam cu continut de
oxizi de fier
06 03 16 Fabricare clorura ferica Oxid de Fe 28-32%,
FeCl
3
9-12%,
SiO
2
1-2%,
C-3-4%
Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- steril de var, calcar,
carbid
16 03 04 Fabricare Clorura de var

Clorura de calciu solutie

Acetilena din carbid


Fabricare tricloretilena


CaO 38-46%,
SiO
2
13-15%,
MgO- 0.2-0.5%.
CaO 38-46%,
SiO
2
13-15%,
MgO- 0.2-0.5%.
Ca(OH)
2
7-9 %,
CaCO
3
3-4%,
SiO
2
0,4-0,6%,
Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
-slam de la curatarea
decantoarelor
06 05 03 Fabricare Clorura de var Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
slam de carbid de
conc.10%
16 03 04 Acetilena din carbid


Atelier mecanic (sudura)CaCO
3
80%, cocs- 5%,
apa 15%.
Valorificare la instalatia de
tricloretilena si la statia 019
Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- slam de carbid
epuizat
16 03 04 Fabricare tricloretilena Ca(OH)
2
20-22%,
CaCO
3
3-4%,
SiO
2
0,4-0,6%
Valorificare pentru
stabilizare B2+3 (conform
solutie proiect avizat)
- silicagel epuizat/
deseu hartie filtrare
15 02 03 Producere aer comprimat, Fabricare azot,
oxigen, Clor lichid, Atelier mecanic,
Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010
- 68 -
- turta namol decantat 19 08 14 Instalatia de tratare ape reziduale CaCO
3
25-28%,
CaSO
4
1- 2%,
Mg(OH)
2
1,5-2,5%,
Fe(OH)
3
1-1,5%,
SiO
2
18-20%,
Cl
-
- 0,2%, apa max. 40%
Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- deseuri de la
curatirea bazinelor/
canalizarilor
20 03 06 Instalatia de tratare ape reziduale Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- deseuri nemetalice 12 01 99 Instalatia de tratare ape reziduale, Atelier
mecanic
Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- deseuri nonazbest 17 06 04 Sinteza HCI II, Atelier mecanic Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- deseuri inele PVC 17 02 03 Sinteza HCI II, Hipoclorit de sodiu Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- namol de la
decantare
19 09 02 Fabricare apa industriala Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- span neferos
/prespan
12 01 03 Atelier mecanic Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- deseuri de la
curatirea uscata a
cisternelor
12 10 99 Atelier mecanic Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- anvelope uzate 16 01 03 Transporturi Eliminare operatori
autozizati
- deseu inert amestec
de beton si caramizi
17 01 07 Activit. de intretinere a instalatiilor si
obiectivelor,
Activitatea de dezmembrare si ecologizare
inst.
Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- deseuri de vata
minerala
17 06 04 Activit. de intretinere a instalatiilor si
obiectivelor,
Activitatea de dezmembrare si ecologizare
inst.
Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- deseuri de sticla 17 02 02 Activit. de intretinere a instalatiilor si
obiectivelor
Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- deseuri de material 17 02 03 Activit. de intretinere a instalatiilor si Depozit ecologic de deseuri
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010
- 69 -
plastic din constructii obiectivelor nepericuloase
- gunoi stradal 20 02 02 Activit. de intretinere a instalatiilor si
obiectivelor
Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- deseuri ambalaje
hartie si carton
15 01 01 Aprovizionarea si manipularea materiilor
prime si a materialelor si desfacerea
produselor finite
Valorificare/Depozit
ecologic de deseuri
nepericuloase
- deseuri echipament
de protectie
20 01 11 Inlocuirea echipamentului de protectie si de
lucru uzat
Textile (bumbac, lana),
cauciuc, piele
Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- deseuri menajere 20 03 01 Activitati administrative Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- cabluri electrice 17 04 11 Activitatea de dezmembrare si ecologizare
inst.
ValorificareDepozit ecologic
de deseuri nepericuloase
- beton 17 01 01 Activitatea de dezmembrare si ecologizare
inst.
Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- caramizi 17 01 02 Activitatea de dezmembrare si ecologizare
inst.
Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- tigle si materiale
ceramice
17 01 03 Activitatea de dezmembrare si ecologizare
inst.
Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase
- pamant si pietre 17 09 04 Activitatea de dezmembrare si ecologizare
instalatii
Depozit ecologic de deseuri
nepericuloase

11.1.2.Deseuri periculoase

Denumire deseu Cod deseu,
conform HG
856/2002
Instalatia generatoare/ Provenienta Compozitia Eliminare/
Depozitare
Ulei uzat 13 02 05* Electroliza cu membrana, Producere aer
comprimat, Clor lichid
Fabricare azot, oxigen, Atelier electric,
Transporturi (auto+CF),
Valorificare prin operatori
autorizati
Catalizator epuizat cu
continut de nichel
16 08 02* Fabricare izopropilaminei/ metilamine Valorificare prin operatori
autorizati
Catalizator epuizat cu
continut de cupru
16 08 02* Fabricare izopropilaminei/ metilamine Valorificare prin operatori
autorizati
Catalizator epuizat cu 16 08 02* Fabricare N - metilpirolidona Valorificare prin operatori
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010
- 70 -
continut de cupru autorizati
Rezidii de blaz 07 01 08* Fabricare N - metilpirolidona Anhidrida succinica 50%,
polimeri tip PE 40%, GBL
10%.
Incinerare la operatori
autorizati / valorificare
Acid clorhidric 06 01 02*
11 01 05*
De la terti (solutii epuizate de la baile de
decapare si pregatire a suprafetelor)
solutii cu un continut de
40 80 g/l HCl si
350 500 g/l FeCl2
Valorificare in procesul de
fabricatie a Clorurii ferice si
in procesul de neutralizare
de la Clorura de var
Rezidii organice
neprelucrabile
07 01 04* Fabricare N - metilpirolidona Incinerare la operatori
autorizati / valorificare
Ulei uzat (ulei termic) 13 03 07* Fabricare N - metilpirolidona Valorificare prin operatori
autorizati
Rezidii organoclorurare
(rezidii de blaz, rezidii
cu continut de CCI4
07 01 03* Fabricare TCE
Fabricare clorura de metilen
Incinerare in incineratorul
propriu
Deseuri de azbest 17 06 01* HCI II Depozitare la instalatie in
vederea eliminarii
Acumulatori uzati 20 01 33* Fabricare apa industriala Valorificare la operatori
autorizati
Deseuri de Klingherit,
azbest
17 06 01* Atelier mecanic Depozitare la instalatie in
vederea eliminarii
Deseuri cu continut de
PCB
16 02 09* Atelier electric Eliminare la operatori
autorizati
Acumulatori uzati 16 06 01* Transporturi (auto+CF) Valorificare la operatori
autorizati
Deseuri cu azbest
(ferodouri, etc)
16 01 11* Transporturi (auto+CF) Stocare la locul de
producere in vederea
eliminarii
Deseuri de material
absorbant impregnate
cu ulei
15 02 02* Activitati de intretinere Textile, nisip, rumegus Incinerare la operatori
autorizati
Deseuri surse de
iluminat
20 01 21* Alte activitati Colectare si predare la
operatori specializati
DEEE periculoase 20 01 35* Alte activitati Colectare si predare la
operatori specializati
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 2010

- 71 -
11.2. Deseuri refolosite
- slam de carbid cu continut de 10% Ca(OH)
2
la Instalatia de obtinere a
tricloretilenei si la tratarea aciditatii apelor reziduale din Statia 019; inchidere Batal
2+3;
- turta de alfaceluloza si slam de la purificarea saramurii la inchidere batal BNF;

11.3. Deseuri valorificate prin comercializare:
- ulei uzat de transmisie, motor, ungere;
- deseuri de fier vechi;
- catalizatorul uzat cu continut de nichel;
- deseuri de lemn;
- deseuri de hartie si carton;
- acumulatorii uzati;
- deseuri ambalaje metalice;
- slam de carbid cu continut de 10% Ca(OH)
2
;
Deseurile valorificabile se comercializeaza prin unitati specializate si autorizate in
vederea valorificarii, pe baza de contracte pentru fiecare operatiune de valorificare.

11.4. Depozitarea definitiva a deseurilor
In prezent societatea detine urmatoarele spatii de depozitare a deseurilor:
a) Depozit de ambalaje de la pesticide.
b) Rampa de fier vechi
c) Depozit ecologic pentru deseuri nepericuloase
descrise in capitolul 8.3.9. din prezenta.
Pana la data de 31.12.2006 respectiv 16.07.2009, pentru depozitarea
deseurilor generate din activitate, Chimcomplex a avut in exploatare urmatoarele
depozite:
Batalul de namol 1
Batalul a fost utilizat pentru depozitarea slamului de carbid epuizat provenit de
la sinteza tricloretilenei. Depozitul este impermeabilizat natural cu argila si este
prevazut cu sistem de drenare si dirijare a limpedelui in Statia de epurare 019..
Conform prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, Batalul de namol
1 a functionat pana la 31.12.2006.
Batalul de namol 2+3
Batalul a fost utilizat pentru depozitarea namolului rezultat din Statia de
epurare 019. Infiintat in anul 1973, batalul este impermeabilizat cu argila si este
prevazut cu sistem de drenare a limpedelui si de dirijare a lui in canalizarea de
evacuare finala a apelor din Statia 019.
Conform prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, Batalul de namol
2+3 a functionat pana la 31.12.2006.
Batalul de negru de fum
Conform prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, Batalul de negru
de fum (rezidii organice) a functionat pana la 31.12.2006.
Halda de deseuri menajere si industriale
Este amplasata in vecinatatea batalului de namol 2+3 si in proximitatea statiei de
epurare ape reziduale 019 si a fost data in folosinta in perioada 1963-1965, fiind
utilizata pana in 1990 de intreaga Platforma petrochimica Borzesti. Suprafata
ocupata este de 2,6 ha iar depozitul a fost utilizat atat pentru depozitarea deseurilor
industriale nepericuloase, cat si a deseurilor menajere generate de salariatii
Chimcomplex.


Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 2010

- 72 -
Caracteristici:
- Capacitatea construita 170.000 tone;
Deseuri acceptate la depozitare:
-slam anorganic de la purificarea saramurii;
- steril de carbid;
- steril de calcar, var;
- turta de alfaceluloza;
- inele ceramice impregnate cu negru de fum;
- deseuri menajere.
Conform prevederilor HG349/2005 privind depozitarea deseurilor, Halda de deseuri
menajere si industriale a functionat pana in 16.07.2009.
Aceste depozite vor fi inchise cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

12. interventia rapida/ prevenirea si managementul situatiilor de urgenta,
siguranta instalatiei
Conform prevederilor HG 804/2007 privind controlul activitatilor care prezinta pericole
de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase Instalatiile S.C.
CHIMCOMPLEX S.A. se incadreaza la un nivel de risc major
Pe platforma chimica apartinand S.C. CHIMCOMPLEX S.A. exista un potential
pericol care este determinat de coexistenta si manifestarea mai multor factori de
risc:
- existenta unor tehnologii si instalatii care produc si utilizeaza substante periculoase
si care la un moment dat pot suferi avari;
- existenta la un moment dat a unor stocuri mari de produse periculoase;
- existenta unui numar mare de persoane aflate zilnic pe teritoriul societatii;
- posibilitatea unei erori umane in operare.
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 73 -
Lista factorilor de risc de pericol care determina evenimente de tip situatii de urgenta existenti pe platforma S.C. CHIMCOMPLEX S.A
Eveniment Factorul de risc probabil
CHIMIC
Stocare si vehiculare de substante chimice periculoase care pot genera pericole asupra sanatatii umane (clor,
hidroxid de sodiu, acid clorhidric, amoniac)
Stocare si vehiculare de substante inflamabile care pot genera incendii si /sau explozii (hidrogen, amoniac, gaz
metan)
Depozitarea si lucrul cu substante care au reactivitate crescuta sau pot genera incompatibilitati chimice
EXPLOZIE
Existenta, stocarea si vehicularea de gaze cu caracter exploziv (hidrogen, gaz metan)
Formarea accidentala de amestecuri de vapori cu aer peste limitele de explozie (triclorura de azot in clor)
INCENDIU
Stocare substante inflamabile (amine, gaz metan)
Gaze, vapori inflamabili (metan )
POLUAREA
ACCIDENTALA
MASIVA A
MEDIULUI
Esapari necontrolate in aer de substante gazoase cu caracter nociv;
Evacuari, deversari de materii prime sau produse finite pe sol;
Evacuari, deversari masive de materii prime sau produse finite in sistemul de canalizare cu depasirea capacitatii
de preluare si tratare a apelor si care ajung in apele subterane si de suprafata.

Lista substantelor periculoase prezente pe amplasamentul Chimcomplex, care se supun HG 804/2006
Nr.
crt
Denumirea
substantei
periculoase
Nr.
CAS
Localizarea
(instalatii in care se
utilizeaza/produc)
Capacitate
totala de
stocare
Starea
fizica
Mod de
stocare
Conditii de stocare
Categoria
de
substanta
periculoasa
1. Clor*
7782-50-5 Electroliza M,
Clorura de var,
Tetracloretan, Acid
clorhidric, Hipoclorit
de sodiu II, Clor
lichid
1.067 (t)
in ezervoare
si 3700 (t)
ambalat
pentru
livrare in
cisterne CF
Gaz
lichefiat
- rezervoare
(11X82 mc
si 1 rezervor
gol pentru
situatii de
avarii)
- cisterne CF
(74X40mc)
Rezervoare metalice sub
presiune care functioneaza
sub regim ISCIR. Pres.max. de
lucru 10,5 bari, temp.
40
0
C - +40
0
C.
T; N;
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 74 -
2. Amoniac** 7664-41-7 Alchilamine
- 113 t (in
rezervor)
- 250 t (in
cisterne CF
pentru
consum
intern)
Gaz
lichefiat
Rezervor
1 X 214 mc
+
5 cisterne
CF X 90 mc
Temperatura max. 40
0
C,
presiunea max. 16 bari, cu
stropire exterioara.
T;N
3.
Tetraclorura
de carbon*
56-23-5 Clorura de metilen
900 t in
cisterne CF
depozit pe
roti pentru
transport la
incinerare)
Lichid
Rezervor
1 x 20 mc
15 cisterne
CF X 40/60
mc
Rezervoare ferite de actiunea
caldurii, umiditatii si luminii
T; N
4.
Izopropila-
mina*
75-31-0 Alchilamine 478 (t) Lichid
Rezervoare
2 x 386 mc
Rezervoare metalice, pres.
max de lucru 1,6 bari, temp.
max.
50
0
C, cu stropire exterioara
F +;
5.
Metilamine*
Monometil
Dimetil
Trimetil

74-89-5
124-40-3
75-50-3 Alchilamine 635
Gaz
lichefiat
Rezervoare
MMA 1x174
mc
DMA 1x369
mc
TMA 2x274
mc
Pres. max.de lucru
MMA 8 atm
DMA 4,8 atm
TMA 4 atm
Temp. max. 60
0
C, cu stropire
exterioara
F +; Xn; C
6. Metanol** 67-56-1 Alchilamine 1000 (t) Lichid
Rezervoare
2 x 200 mc
Temperatura max. 40
0
C,
presiunea 2 bari, cu stropire
exterioara.
F+;T;
7.
Clorura de
var*
7778-54-3 Clorura de var 700 t Solid
Butoi metalic
sau sac de
PE + PP
Depozit acoperit ferit de
umezeala si surse de caldura;
distanta dintre saci/butoaie
trebuie sa fie de min.150 mm,
iar distanta dintre loturi de min.
800 mm.
O


Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 75 -
8. Tetracloretan* 79-34-5 Tetracloretan 150 Lichid
Rezervoare
2x70 mc din
care 1 este
de avarie
Rezervoare metalice, pres. de
lucru atmosferica, temp. de
lucru 20 90
0
C
T
+
; N
9. Tricloretilena* 79-01-6 Tricloretilena
280 t
in
rezervoare
550 t
ambalat in
cisterne CF
pentru
livrare
Lichid
Rezervoare
1 x 70 mc
2 x 64,5 mc
+
10 cisterne
CF x 40/60
mc
Rezervoare metalice la
presiune atmosferica si
temperatura mediului ambiant
T; carc.cat.3
10.
Clorura de
sulf**
10025-67-
9
Antidaunatori
Izobutena sulfurizata
30 Lichid
Rezervor
1 x 22 mc
Rezervor metalic, la presiunea
atmosferica si temperatura
mediului ambiant
N
11. Carbid** 75-20-7 Acetilena din carbid 290 solid
Butoaie
metalice
Depozit acoperit, ferit de
umezeala si surse de caldura
F
*- produse sintetizate de Chimcomplex SA Borzesti; ** - produse utilizate de Chimcomplex SA Borzesti.
Notatii:
F inflamabil;
F+ - foarte inflamabil;
T toxic;
C - coroziv;
N periculos pentru mediu;
Xn nociv.
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 76 -

Pentru a evita producerea accidentelor majore in care sunt implicate substante
periculoase, sistemul general de management cuprinde si managementul securitatii
care este constituit din:
- personal cu atributii in asigurarea functionarii instalatiilor de productie, de stocare,
de vehiculare si de ambalare in vederea livrarii (personalul instalatiilor de productie);
- personal cu atributii in activitatea de mentenanta preventiva a utilajelor,
rezervoarelor, traseelor si echipamentelor (Atelierul Mecanic, Atelierul Electric,
Atelierul Automatizari, Laboratorul Metrologie);
- personal cu atributii in activitatea de coordonare a vehicularii si utilizarii unor
substante periculoase (clor, amoniac, amine Inspectoratul de clor, Dispeceratul de
productie, Dispeceratul Electric, Dispeceratul Utilitati);
- proceduri si instructiuni de lucru.
Activitatile principale, produsele care au importanta din punct de vedere al securitatii,
sursele de risc, de accident major si conditiile in care un astfel de accident se poate
produce, precum si masurile preventive stabilite sunt descrise in documente interne
care vizeaza prevenirea accidentelor si a consecintelor acestora, precum si modul de
interventie in cazul in care un astfel de accident s-ar produce, dupa cum urmeaza:
- Raportul de securitate;
- Planul de urgenta interna;
- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale a folosintei de apa;
- Planul de prevenire a poluarilor accidentale in Statia de tratare ape reziduale
019;
- Plan de actiune in caz de inundare a Statiei de tratare ape reziduale 019;
Pentru minimizarea consecintelor unui eventual accident major, periodic se initiaza
exercitii de alarmare ( pentru fiecare tip de eveniment in care sunt implicate
substante periculoase precum : incendiu, explozie, accident chmic, poluare masiva a
mediului) cu participarea intregului personal, in prezenta reprezentantilor
Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta.
Ori de cate ori este necesar, ca urmare a aparitiei unor aspecte noi, sunt revizuite si
instructiunile de lucru, procedurile, fisele de post, ale personalului cu responsabilitati
in activitatea de prevenire a accidentelor majore.
Se aplica o procedura scrisa de investigare, rezolvare, comunicare si raportare a
incidentelor de mediu ce pot apare in desfasurarea activitatii, precum si la
intreruperea activitatii, de stabilire si aplicare imediata a masurilor necesare pentru
reducerea impactului asupra mediului;
Dupa orice incident se face o analiza a situatiei si se stabilesc masuri de prevenire a
unor situatii similare;
Operatorul detine un registru de consemnare a incidentelor, avariilor, accidentelor
aparute in desfasurarea activitatii, care au condus la poluarea mediului si a masurilor
luate in fiecare caz;
In cazuri de accidente provocate de substante chimice periculoase se vor aplica
prevederile Planului de urgenta interna si ale Planului de urgenta externa;
- se va stabili locul unde sunt disponibile, pentru personalul implicat, planurile de
urgen;
Operatorul realizeaza informarea publicului conform HG 804 /2007 Anexa 5,
Documentul de informare a publicului privind accidente majore in care sunt
implicate substante periculoase difuzat sub semnatura tuturor operatorilor economici
aflati in zona de planificare la urgenta

Obligatiile titularului activitatii conform prevederilor HG nr.804/2007:
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 77 -
a) Operatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni
accidentele majore si de a limita consecintele acestora asupra sanatatii populatiei si
mediului.
b) Raportul de securitate (RS) se revizuieste periodic si daca este necesar se
actualizeaza astfel:
- 1 data la cinci ani,
- la initiativa operatorului sau la cererea autoritatilor competente, daca se justrifica
prin aparitia unor noi circumstante in functionarea amplasamentului sau tinand
seama de noile tehnologii din domeniul securitatii.
c) In cazul in care se aduc modificari unei instalatii, unei unitati de stocare, unui
proces sau modificari ale naturii ori cantitatii de substante periculoase utilizate, care
ar putea avea consecinte semnificative in cazul producerii unui accident major,
operatorul are obligatia sa reexamineze si, unde este necesar, sa revizuiasca
raportul de securitate si sa informeze secretariatul de risc al APM Bacau asupra
detaliilor revizuirii, inainte de a se efectua orice modificare sau completare.
d) Planurile de urgenta interna (PUI) sunt evaluate, testate si, unde este cazul,
revizuite si actualizate de catre operator, periodic, la un interval de cel mult trei ani.
e) Operatorul furnizeaza din oficiu, periodic si in forma cea mai adecvata informatii
privind masurile de securitate in exploatare si comportamentul in caz de accident
tuturor persoanelor, precum si factorilor de decizie din cadrul unitatilor care
deservesc publicul, care ar putea fi afectate de un accident major produs pe
amplasament; informatiile trebuie revizuite la intervale de trei ani. Unde este necesar,
se reiau si se actualizeaza, cel putin in cazul modificarilor aparute conform punctului
c) si sunt repetate pentru public intr-un interval de timp ce nu poate fi mai mare de
cinci ani.
f) Operatorul are obligatia sa puna la dispozitia publicului raportul de securitate;
operatorul poate solicita autoritatilor competente sa nu faca publice anumite date din
raport, in conditiile prevazute de art.14, alin.(7) al HG 804/2007.
g) In cazul producerii unui accident major, operatorul are obligatia sa informeze in
termen de maxim doua ore autoritatile publice competente la nivel judetean, cu
privire la:
- circumstantele accidentului, substantele periculoase implicate, datele disponibile
pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sanatatii populatiei si mediului si
masurile de urgenta luate;
- actiuni pe care intentioneaza sa le intreprinda pentru atenuarea efectelor pe termen
mediu si lung ale accidentului si pentru a preveni repetarea unui astfel de accident;
- ulterior, se vor transmite actualizari ale informatiilor furnizate in termenul de doua
ore de la accident, daca investigatiile ulterioare dezvaluie elemente suplimentare,
care modifica informatiile initiale sau concluziile formulate anterior.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII
S.C.CHIMCOMPLEX S.A.Borzesti are in functiune un sistem de monitorizare
a tuturor factorilor de mediu, atat prin laboratoarele proprii (Laborator IPC.-Laborator
Ecologic si Laborator Gaze), cat si prin laboratoare din cadrul institutiilor de
specialitate, pe baza de contracte.
13.1. AER
Laboratorul Ecologic din cadrul Laboratorului IPC monitorizeaza calitatea
aerului in perimetrul preuzinal, in puncte stabilite conform Graficului de monitorizare
a calitatii aerului. Deasemenea, periodic sunt analizate sursele stationare de la
fiecare instalatie tehnologica, conform inventarului intocmit cu sursele de poluare.
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 78 -

13.1.1. AER emisii
Instalatia Locul de prelevare Poluant Parametrii
fizici
Conditii de
calitate
Frecventa Observatii
Electroliza M Instalatia HCl p.a. cos de
dispersie gaze reziduale
neabsorbite
HCl, Cl
2
H= 18 m
D= 10 cm
T= 16,6
0
C
O.M.462/1993 1/an
Instalatia Hipoclorit de sodiu III
cos de dispersie gaze reziduale
neutralizate
HCl, Cl
2
H= 16 m
D= 30 cm
T= 23,7
0
C
O.M.462/1993 1/an
Acid Clorhidric
tehnic II
Faza de absorbtie HCl cos de
dispersie gaze reziduale
neabsorbite
HCl, Cl
2
H= 12 m
D= 11 cm
T= 20,2
0
C
O.M.462/1993 2/an /trim.II si trim.IV
Depozitare HCl cos de dispersie
gaze reziduale neabsorbite
HCl, Cl
2
H= 6 m
D= 11 cm
T= 20,2
0
C
O.M.462/1993 2/an /trim.II si trim.IV
Ambalare HCl cos de dispersie
gaze reziduale neabsorbite
HCl, Cl
2
H= 3 m
D= 11 cm
T= 16,5
0
C
O.M.462/1993 2/an /trim.II si trim.IV
Hipoclorit de sodiu
II Statia de
neutralizare
Instalatia Hipo II cos de dispersie
gaze reziduale neutralizate
HCl, Cl
2
H= 5 m
D= 12 cm
T= 19,2
0
C
O.M.462/1993 1/an
Acid clorhidric III Instalatia HCl III cos de evacuare
gaze reziduale
HCl, Cl
2
H= 35 m

O.M.462/1993 1/an , in perioada de
functionare

Clorura de var Faza de neutralizare cos de
dispersie gaze reziduale
neutralizate
Cl
2
H= 21 m
D= 25 cm
T= 20,5
0
C
O.M.462/1993 2/an
Faza de hidratare var cos de
dispersie pulberi neretinute pe filtru
Pulberi cu
continut de
var
H= 18 m
D= 60 cm
T= 12
0
C
O.M.462/1993 2/an
Faza de ambalare clorura de var
cos de dispersie gaze reziduale
Cl
2
, pulberi H= 22 m
D= 50 cm
T= 18,1
0
C
O.M.462/1993 2/an
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 79 -

Clorura de calciu Instalatia Clorura de calciu solutie
cos de dispersie gaze reziduale
neabsorbite
HCl H= 16 m
D= 20 cm
T= 15,8
0
C
O.M.462/1993 1/an
Instalatia de
Clorura de calciu
fulgi/peleti
Cos de dispersie pulberi H = 14 m
D = 10 cm
T = mediu
ambiant
O.M.462/1993 1/an
Scruber de dispersie CO, SO
2
,
NO
2

pulberi
H = 18,5 m
30 / 70 cm
T = max. 60
0
C
O.M.462/1993 1/an
Soda caustica fulgi Instalatia Soda fulgi cos de
evacuare gaze de ardere
CO, SO
2
,
NO
2
,
pulberi
H= 35 m
D= 40 cm
T= 128,3
0
C
O.M.462/1993 1/an
Instalatia
Oxiclorura de cupru
Faza de sinteza clorura cuprica
cos de evacuare gaze reziduale
HCl, Cl
2
H= 15 m

O.M.462/1993 1/an, in perioada de
functionare

Faze de sinteza oxiclorura de cupru
cos de evacuare gaze reziduale
CO
2
,
pulberi
H= 15 m


O.M.462/1993 1/an, in perioada de
functionare

Faza de conditionare oxiclorura de
cupru cos de evacuare pulberi
Pulberi H= 30 m


O.M.462/1993 1/an, in perioada de
functionare

Instalatia
Alchilamine I
Fabricatie Monoizopropil-amina -
Cuptor incalzire reactanti cos de
evacuare gaze de ardere
CO, SO
2
,
NO
2
,
pulberi
H= 17,44 m
D= 50 cm
T= 300
0
C
O.M.462/1993 1/an
Fabricatie Metilamine Cuptor
incalzire reactanti cos de
evacuare gaze de ardere
CO, SO
2
,
NO
2
,
pulberi
H= 17,44 m
D= 50 cm
T= 300
0
C
O.M.462/1993 1/an, in perioada de
functionare

Instalatia NMP Cuptor incalzire gaze de reactie
cos de evacuare gaze de ardere
CO, SO
2
,
NO
2
,
pulberi
H= 14 m
D= 60 cm

O.M.462/1993 1/an, in perioada de
functionare

Cuptor incalzire agent termic cos
de evacuare gaze de ardere
CO, SO
2
,
NO
2
,
pulberi
H= 10 m
D= 26 cm

O.M.462/1993 1/an, in perioada de
functionare

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 80 -

Acetilena din carbid Alimentare generatoare cos de
evacuare pulberi
Pulberi cu
continut de
carbid
H= 15 m
D= 38 cm
T= 18,25
0
C
O.M.462/1993 1/an
Descarcare carbid in palnia de
alimentare cos de evacuare
pulberi
Pulberi cu
continut de
carbid
H= 7 m
D= 100 cm
T= 20
0
C
O.M.462/1993 1/an
Tetracloretan Faza de spalare gaze de la sinteza
cos de evacuare gaze reziduale
spalate
Cl
2
,
tetracloretan
H= 10 m
D= 10 cm
T= 16,3
0
C
O.M.462/1993 1/an
Centrala termica 1 Cos de evacuare gaze arse CO, SO
2
,
NO
2
,
pulberi
H= 24 m
D= 100 cm
T= 127,6
0
C
O.M.462/1993 1/an
Centrala termica 2,
Centrala termica 3
Cos de evacuare gaze arse CO, SO
2
,
NO
2
,
pulberi
H= 32 m
D= 60 cm
T= 165,3
0
C
O.M.462/1993 1/an
Instalatia de
cogenerare
Cos de evacuare gaze arse CO, SO
2
,
NO
2
,
pulberi
H = 15 m
D = 200 cm
T = 70 90
0
C
O.M.462/1993 1/an
Instalatia de tratare
ape reziduale 019
Cos de dispersie gaze de la faze de
dezamoniacare
NH
3
H= 54 m
D= 50 cm
T= 20
0
C
O.M.462/1993 1/an , in perioada
functionarii

Incinerare reziduuri
organoclorurate
Cos evacuare , gaze de ardere HCl
TOC
CO
SO
2

NO
2

Pulberi
Dioxine si
furani
Cd + Ti
Hg
Cu+As+Pb+
Cr+Co+Sb+
Mn+Ni+V
H = 9,6 m
D = 0,219 m
T= 65 grd C


HG 128/2002
modificata si
completata prin
HG nr.
268/2005
1/an, in perioada
functionarii

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 81 -
13.2. Apa
Laboratorul Ecologic din cadrul Laboratorului IPC monitorizeaza apele reziduale
evacuate din instalatiile de productie si de pe platforma Chimcomplex in emisar, raul
Trotus. Indicatorii analizati si frecventa de prelevare a probelor de ape uzate sunt
prezentate in Graficele de monitorizare a calitatii apelor evacuate din instalatii, a
celor epurate evacuate in raul Trotus, a apelor pluviale si a celor menajere, precum si
a panzei freatice, intocmite conform cerintelor legale in vigoare si cerintelor din
Autorizatia de gospodarire a apelor, si aprobate de conducerea societatii. Laboratorul
aferent Atelierului Utilitati analizeaza calitatea apei brute preluata din raul Trotus si a
apei decantate utilizata in procesele tehnologice din societate.
13.2.1. Monitorizarea apelor uzate
Monitorizarea apelor uzate evacuate din instalatiile de pe amplasament in statia
finala de epurare si in statia de epurare biologica EAR Jevreni se efectueaza
conform Graficelor de recoltare si analiza, aprobate de Directorul General.

Parametru
Unitate de
masura
Punct de emisie
(control)
Frecventa de
monitorizare
Metoda de
monitorizare
Colector SOD
pH
OH
-
/H
+

clor liber
cloruri
sulfai
CCOCr
suspensii
unit pH
mg/l NaOH/HCl
mg/l
mg/l
mg/l
mg O
2
/l
mg/l
Cmin general
Sod M 7SM
1/ 12 ore
1/ 12 ore
1/ 12 ore
1/12 ore
1/12 ore
1/24 ore
1/24 ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
pH
OH
-
/H
+

clor liber
cloruri
unit pH
mg/l NaOH/HCl
mg/l
mg/l
Meteoric III Soda
M 5SM
1/ 24 ore
1/ 24ore
1/ 24 ore
1/24 ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
pH
OH
-
/H
+

clor liber
cloruri
sulfai
unit pH
mg/l NaOH/HCl
mg/l
mg/l
mg/l
Parc rezervoare
acid sulfuric-
Rampa CF- 7 HCl-
1
1/24 ore
1/ 24 ore
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
pH
OH
-
/H
+

clor liber
cloruri
unit pH
mg/l NaOH/HCl
mg/l
mg/l
HCl II 7C21
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
pH
OH
-
/H
+

clor liber
cloruri
unit pH
mg/l NaOH/HCl
mg/l
mg/l
Hipo II -7C22
se analizeaz doar
n momentul golirii
baei
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
pH
OH
-
/H
+

clor liber
cloruri
unit pH
mg/l NaOH/HCl
mg/l
mg/l
Dren ramp CF -
DR
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
pH
OH
-
/H
+

clor liber
cloruri
suspensii
unit pH
mg/l NaOH/HCl
mg/l
mg/l
mg/l
Clorur feric /
oxiclorura de
cupru 7FeCl
3

1/12 ore
1/12 ore
1/12 ore
1/12 ore
1/24 ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
pH
cloruri
unit pH
mg/l
Clorura de calciu
fulgi 7 Caf
1/24 ore
1/24 ore

Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 82 -
pH
OH
-
/H
+

clor liber
cloruri
sulfati
CCOCr
unit pH
mg/l NaOH/HCl
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
Incinerare
reziduuri
organoclorurate
C23
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
pH
OH
-
/H
+

cloruri
clor liber
CCOCr
sulfai
suspensii
NH
4
+

unit pH
mg/l NaOH/HCl
mg/l
mg/l
mg O
2
/l
mg/l
mg/l
mg/l
Colector SOD -
CS
1/4 ore
1/4 ore
1/4 ore
1/4 ore
1/24 ore
1/ 24 ore
1/ 24 ore
1/24 ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
pH
OH
-
/H
+

cloruri
CCOCr
sulfai
suspensii
NH
4
+

unit pH
mg/l NaOH/HCl
mg/l
mg O
2
/l
mg/l
mg/l
mg/l
Depozitul ecologic
de deseuri
nepericuloase
DD
1 analiza /6 luni
pentru toti
indicatorii
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
Colector TRICLOR NOU
pH
OH
-
/H
+

cloruri
sulfai
Clor liber
CCOCr
unit pH
mg/l NaOH/HCl
mg/l
mg/l
mg/l
mg O
2
/l
IND ONDINE
7ON
1/ 12 ore
1/ 12 ore
1/ 12 ore
1/12 ore
1/12 ore
1/24 ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
pH
OH
-
/H
+

clor liber
cloruri
CCOCr
unit pH
mg/l NaOH/HCl
mg/l
mg/l
mg O
2
/l
Tetracloretan 7T
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
pH
OH
-
/H
+

clor liber
cloruri
CCOCr
Suspensii
Sulfati
N total
unit pH
mg/l NaOH/HCl
mg/l
mg/l
mg O
2
/l
mg/l
mg/l
mg/l
CHEMATEX
7 CHEM
1/ 12 ore
1/ 12 ore
1/ 12 ore
1/12 ore
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
pH
OH
-
/H
+

cloruri
amoniu
CCOCr
unit pH
mg/l NaOH/HCl
mg/l
mg/l
mg O
2
/l
Tricloretilen
7 TCE II
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
pH
OH
-
/H
+

Cloruri
unit pH
mg/l NaOH/HCl
mg/l
Clor lichid 7 Cl III
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
pH
OH
-
/H
+

Clor liber
Cloruri
CCOCr
Sulfati
Amoniu
unit pH
mg/l NaOH/HCl
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
Laborator Central -
7 LC
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
1/7zile
1/7zile
1/7 zile
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator


pH
OH
-
/H
+

cloruri
unit pH
mg/l NaOH/HCl
mg/l
Colector TRICLOR
NOU - TCN
1/4 ore
1/4 ore
1/ 4 ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 83 -
clor liber
CCOCr
sulfai
suspensii
amoniu (cand
functioneaza
AA)
mg/l
mg O
2
/l
mg/l
mg/l
mg/l
1/ 4 ore
1/24 ore
1/ 24 ore
1/ 24 ore
1/24 ore
laborator
Colector CANAL NOU
pH
OH
-
/H
+

cloruri
clor liber
CCOCr
sulfai
amoniu
unit pH
mg/l NaOH/HCl
mg/l
mg/l
mg O
2
/l
mg/l
mg/l
Staia Splri
cisterne 7Sp C
1/ 24 ore
1/ 24 ore
1/ 24 ore
1/ 24 ore
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
pH
OH
-
/H
+

cloruri
clor liber
unit pH
mg/l NaOH/HCl
mg/l
mg/l
Clorura de var
13
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
pH
OH
-
/H
+

cloruri
clor liber
suspensii
unit pH
mg/l NaOH/HCl
mg/l
mg/l
mg/l
Clorura de var
14 (la golirea
decantoarelor)
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
pH
OH
-
/H
+

cloruri
clor liber
unit pH
mg/l NaOH/HCl
mg/l
mg/l
Clorura de calciu -
15
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
pH
OH
-
/H
+

cloruri
clor liber
CCOCr
sulfai
suspensii
fenoli
amoniu
unit pH
mg/l NaOH/HCl
mg/l
mg/l
mg O
2
/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
Colector CANAL
NOU - CN
1/ 4 ore
1/ 4 ore
1/ 4 ore
1/ 4 ore
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
la cerere
1/24 ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
Colector JEVRENI
pH
OH
-
/H
+

CCOCr
amoniu
unit pH
mg/l NaOH/HCl
mg O
2
/l
mg/l
NMP 27 NMP
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
1/24 ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
Colector amine
pH
OH
-

amoniu
unit pH
mg/l NH3
mg/l
Colector amine
intrare in statia de
dezaminare Cai
1/ 4 ore
1/ 4 ore
1/8ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
pH
OH
-

CCOCr
Amoniu
unit pH
mg/l HCl
mg O
2
/l
mg/l
Colector amine
iesire din statia de
dezaminare Cae
1/4 ore
1/ 4 ore
1/24ore
1/8 ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
Control Staie de epurare 019
pH
OH
-
/H
+

cloruri
clor liber
CCOCr
sulfai
suspensii
fenoli
amoniu
unit pH
mg/l NaOH/HCl
mg/l
mg/l
mg O
2
/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
Intrare Staie de
epurare 019 019
I
1/4 ore
1/ 4 ore
1/4 ore
1/ 4 ore
1/8 ore
1/8 ore
1/24 ore
la cerere
1/24 ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 84 -
azot total mg/l 1/24 ore
pH
cloruri
clor liber
CCOCr
sulfai
suspensii
amoniu
azot total
unit pH
mg/l
mg/l
mg O
2
/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
Evacuare Staie de
epurare 019 019
Ev
1/4 ore
1/4 ore
1/4 ore
1/8 ore
1/8 ore
1/24 ore
1/8 ore
1/24 ore
Prelevare probe
momentane i
analize de
laborator
NOTA: monitorizarea se aplica pe durata functionarii instalatiilor

13.2.2.Monitorizarea apelor uzate anorganice si organice nebiodegradabile si
a apelor pluviale inainte de deversare in emisar (raul Trotus) conform
Autorizatiei de gospodarire a apelor nr.8/06.06.2006 revizuita: 16.03.2009;
Caracterul apei Cod punct
de prelevare
Loc de
evacuare
Parametrii analizati Frecventa
analize

Ape uzate
anorganice si
organice
nebiodegradabile

019 Ev
Trotus

Raul
Trotus
pH, Cl
-
, CCOCr, SO
4
2-
,
suspensii, fenoli, N total
1/8 h
Benzen
Gama HCH (lindan)
Tricloretilena
Pentaclorbenzen
Toluen
1/3 luni
Atrazin
Antracen
Hexaclorbenzen
Triclorbenzen
Xilen(m-, o-, p-)T
1/6 luni

Ape pluviale

Meteoric I
M I

Raul
Trotus
pH, Cl
-
, CCOCr,
suspensii, fenoli
1/24 h
Benzen
Gama HCH (lindan)

1/3 luni
Antracen
Tricloretilena
Triclorbenzen
Pentaclorbenzen
(o+m+p)xilen
Atrazin
Fluorantren
Naftalina
1/6 luni
Meteoric III
M III
Raul
Trotus
pH, Cl
-
, CCOCr,
suspensii, fenoli
1/24 h
Gama HCH (lindan)
Benzen
1/3 luni
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 85 -
c. Investigatie
Antracen
Tricloretilena
Pentaclorbenzen
(o+m+p)xilen
Dieldrin
Simazin
Alaclor
Toluen
Triclorbenzen
Fluorantren
Atrazin
1/6 luni

13.2.3.Monitorizarea apelor uzate organice biodegradabile inainte de evacuarea
in Statia de epurare EAR Jevreni si a apelor menajere inainte de evacuarea in
Statia de epurare oraseneasca conform Autorizatiei de gospodarire a apelor
nr.8/06.06.2006 revizuita: 16.03.2009 si contractelor de prestari servicii in vigoare
Caracterul
apei
Cod punct
de
prelevare
Loc de evacuare Parametrii analizati Frecventa
analize
Ape uzate
organice
bio-
degradabile
EAR
Jevreni
Statia de epurare
EAR Jevreni a
S.C.CAROM SA
Onesti
pH, Cl2, Cl
-
, NH
4
+

1/12 h
Suspensii, CCOCr,
fenoli
1/24 h
Ape
menajere
Proba
medie din
Men.I,
Men.II,
Men.III,
Men.IV
Statia de epurare a
SC Apa Canal SA
Onesti
pH, NH
4
+

1/24 h
CCOCr, suspensii,
fenoli
1/24 h
Fosfor total 1/luna
Substante pioritare/
prioritar periculoase,
conform Act aditional la
Contractul A 44/2009
1/ 6 luni
In perioadele de oprire a instalatiilor, frecventa de recoltare a probelor se va
modifica, dupa caz.
Instalatii de masurare a volumelor si a debitelor de apa:
a) pentru captari: - pentru apa potabila - apometru cu turbina cu Dn 150;
- pentru apa tehnologica traductor cu diafragma tip FE 3 DL
b) pentru evacuari debitmetre pentru canale deschise tip DDC, montate atat pe
cele trei guri de evacuare in emisar (raul Trotus), cat si pe evacuarea in Statia de
epurare EAR Jevreni.
Metodele de analiza utilizate pentru determinarea calitatii indicatorilor din apa
de suprafata sunt cele stipulate in legislatia in domeniu, in vigoare (NTPA 001/2002,
NTPA 002/2002, HG 351/2005 pentru monitorizarea substantelor prioritare/prioritar
periculoase, HG 352/2005 pentru modificarea NTPA 001/2002):
Indicator de calitate Metoda de analiza
pH SR ISO 10523/1997
Cloruri (Cl
-
)
STAS 8663/1970
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 86 -
Clor liber (Cl
2
) SR EN ISO 7393-3/2002
CCOCr SR ISO 6060/1996
Sulfati (SO
4
2-
)
STAS 8601/1970
Azot amoniacal (NH
4
+
)
SR ISO 7150/1
Azot total STAS 7312/83
Materii in suspensie STAS 6953/1981
Fenoli antrenabili SR ISO 6439/2001
Fosfor total SR EN 1189/2000
Benzen SR ISO 11423/1,2/2000
HCH izomeri SR EN ISO 6468/2000
Hexaclorbenzen SR EN ISO 6468/2000
Hexaclorbutadiena
Triclorbenzen SR ISO 11423/1,2/2000
Cloroform SR ISO 11423/1,2/2000
DDT SR EN ISO 6468/2000
13.2.4. Monitorizarea apei subterane
Pentru urmarirea apei subterane, in zona de amplasament a SC
CHIMCOMPLEX SA Borzesti exista o serie de foraje de control, dupa cum
urmeaza:
F1 in zona haldei de deseuri menajere si industriale si a Statiei finale de epurare
019;
F2 in amonte de Depozitul ecologic pentru deseuri nepericuloase;
F 12 si F 13 - in aval de celulele de depozitare a depozitului ecologic de deseuri
nepericuloase;
F3 in zona instalatiei 2,4 D depozit produs finit;
F4 in zona Instalatiei Acid clorhidric III depozit acid clorhidric;
F31- in afara amplasamentului, langa Poarta 1 de acces;
F55 in zona Instalatiei TKF (instalatie conservata in vederea dezafectarii);
F56 in zona Instalatiei LAB (instalatie conservata pe termen lung);
F58 in zona gazometrului pentru hidrogen, langa gardul societatii.
Calitatea apei freatice in aceste foraje este determinata de Laboratorul
Ecologic si Laboratorul gaze din cadrul Laboratorului IPC, iar prelevarea probelor
se face de catre personalul Statiei finale de epurare 019, cu o frecventa de 2
probe/luna.
Indicatorii analizati, conform graficului de monitorizare interna sunt: pH, Cl
-
,
CCOCr, NH
4
+
, fenoli, iar substantele prioritar periculoase (HCH, DDT) sunt
analizate 1 data/trimestru.
NOTA Monitorizarea calitatii apelor se va face cu respectarea prevederilor din
Autorizatia de gospodarire a apelor si Autorizatia de ape pentru depozitul ecologic
de deseuri industriale, editiile in vigoare, respectiv orice modificare aparuta in cele
doua autorizatii se va prelua in programul de monitorizare a factorului de mediu
APA.
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 87 -
13.3. SOL
Sectia/Instalatia Locul de
prelevare
Parametrii determinati Frecventa
analizei
Statia Spalari
cisterne
Rampa CF pH, umiditate, produse
petroliere
Anual
Halda de izomeri
inactivi
Zona depozitului pH, umiditate, fenoli, Cr, Cu,
Pb, produse petroliere, HCH,
DDT, triazine
Anual
Batal de rezidii
organice
Zona batalului pH, umiditate, fenoli, Cr, Cu,
Pb, produse petroliere, HCH,
DDT, triazine
Anual
Batal de namol 1
Zona dintre
batalul de namol
1 si batalul de
rezidii organice
pH, umiditate, fenoli, Cr, Cu,
Pb, produse petroliere, HCH,
DDT, triazine
Anual
Halda de deseuri
menajere si
industriale
Zona depozitului pH, umiditate, fenoli, Cr, Cu,
Pb, produse petroliere, HCH,
DDT, triazine
Anual
Zona depozitului,
la cca 40-50 m
pe directie est
spre raul Trotus
pH, umiditate, fenoli, Cr, Cu,
Pb, produse petroliere, HCH,
DDT, triazine
Anual
Batalul de namol
2+3
Zona batalului, la
cca 40-50 m pe
directie nord-est
pH, umiditate, fenoli, Cr, Cu,
Pb, produse petroliere, HCH,
DDT, triazine
Anual
Instalatia 2,4 D Zona instalatiei pH, umiditate, humus, fenoli Anual
NMP
Spatiul verde de
langa instalatie
pH, umiditate, humus, azot,
Cr, Cu,Pb
Anual
Proba martor
Amonte de
platforma
Chimcomplex,
pe directia de
curgere a panzei
freatice
pH, umiditate, fenoli, Cr, Cu,
Pb, produse petroliere, HCH,
DDT, triazine
Anual
Aval de
platforma
Chimcomplex pe
directia de
curgere a panzei
freatice
pH, umiditate, fenoli, Cr, Cu,
Pb, produse petroliere, HCH,
DDT, triazine
Anual

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 88 -
Metode de analiza

Indicator de calitate Metoda de analiza
pH SR ISO 10390/1999
Umiditate SR ISO 11465/1998
Humus STAS 7184-21/1982
Azot Kjeldhal SR ISO 11261/2000
Crom SR ISO 11047/1999
Cupru SR ISO 11047/1999
Plumb SR ISO 11047/1999
Produse petroliere SR 7877-1/1996
HCH SR EN ISO 6468/2000
DDT SR EN ISO 6468/2000
Triazine STAS 12997/1991
Fenoli SR ISO 14507/2000

13.4. DESEURI
13.4.1. Deseuri tehnologice
SC CHIMCOMPLEX S.A.Borzesti are implementat sistemul de management
al deseurilor in conformitate cu:
- OUG 78/2000, privind regimul deseurilor, aprobata cu Legea nr.426/2001 si
modificata si completata cu OUG 61/2006;
- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea Listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
- OUG 16/2001 - republicata privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile,
aprobata prin Legea nr.456/2001,
concretizat prin:
- Procedura Gestiunea deseurilor PS-15-1;
- Ancheta statistica gestiunea deseurilor documentatie intocmita anual;
- Ancheta statistica privind cheltuielile pentru protectia mediului in intreprinderi, in
care se afla si domeniul deseuri documentatie intocmita anual
13.4.2. Ambalaje
Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje se face conform prevederilor
HG 621/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor procedurii
interne Instructiune privind activitatea de valorificare a paletilor de lemn utilizati la
soda caustica fulgi si a butoaielor de tabla utilizati la clorura de calciu calcinata si la
clorura de var IL 15-15. Raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri din
ambalaje se face conform Ordinului MMGA nr.927/2005.
Situatia ambalajelor utilizate la SC Chimcomplex SA Borzesti pentru principalele
produse finite:

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 89 -

Produsul ambalat Denumire ambalaj Tip
ambalaj
Compozitia
ambalajului
Soda caustica fulgi
Sac ambalare 25 kg Primar PE
Sac ambalare 40 kg Primar PE
Folie polietilena Secundar PE
Paleti lemn Tertiar lemn
Acid clorhidric tehnic
Bidoane 60 l Primar PVC
Eurocontainere Primar PE
Cloroform Butoaie TDA Primar Tabla
Clorura de metilen Butoaie TDA Primar Tabla
Clorura de var
Saci ambalare Primar PE
Saci ambalare Secundar PP
Clorura ferica
Bidoane 60 litri Primar PVC
Eurocontainere Primar PE
Hipoclorit de sodiu Bidoane 60 litri Primar PVC
Monoizopropilamina Butoaie TDA Primar Tabla
NMP Butoaie TDA Primar Tabla
Pesticide PU
Saci ambalare Primar PE
Saci ambalare Secundar Hartie
Pungi ambalare Primar PE
Cutii de carton pentru
ambalaje mici
Secundar Hartie si carton
Pesticide SC
Bidoane de 10 litri Primar PVC
Bidoane de 60 litri Primar PVC
Pesticide CE
Bidoane de 5 litri Primar PE+PA
Bidoane de 10 litri Primar PE+PA
Cutii de carton Secundar Hartie si carton
Pesticide PTS
Saci ambalare Primar PE
Saci ambalare Secundar Hartie
Pungi ambalare Primar PE
Cutii de carton pentru
ambalaje mici
Secundar Hartie si carton
Pesticide solutii apoase
Bidoane de 1 litru Primar PE
Bidoane de 5 litri Primar PE
Bidoane de 55 litri Primar PE
Butoaie TDA Primar Tabla
Cutii de carton pentru
ambalaje mici
Secundar Hartie si carton

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 90 -
13.5. ZGOMOT
Se va monitoriza nivelul de zgomot la limita incintei pentru fiecare instalatie
generatoare de zgomot.
Masuratorile si calculul nivelului de zgomot se va face respectand prevederile
STAS 10009/1988 si a legislatiei in domeniul protectiei muncii.
Punctul n care se vor efectua
msurtori de zgomot
Condiiile din timpul
msurrii
frecventa metod
a
a. Punctul 1 Poarta 1 fr trafic rutier 1/an
STAS
6161/3
- 1982
b. Punctul 2 Poarta 3 fr trafic rutier 1/an
c. Punctul 3 Grup Diesel fr trafic rutier
1/an
d. Punctul 4 Erbicid 2,4 D fr trafic rutier
1/an

13.6. MIROSURI
In S.C.Chimcomplex S.A.Borzesti se vehiculeaza substante anorganice si
organice care au miros.
Nr.
crt.
Denumire
substanta
Miros (caracteristici toxicologice)
1. Clor Miros puternic sufocant
2. Amoniac Miros intepator si puternic inecacios
3. Acid clorhidric Miros intepator
4. Hipoclorit de sodiu Miros specific de clor
5. Clorura de var Miros intepator
6. Monoizopropilamina Miros puternic amoniacal
7. NMP Miros asemanator cu aminele
8. Cloroform Miros eteric
9. Clorura de metilen Miros eteric, asemanator cloroformului
10. Tricloretilena Miros eteric, asemanator cloroformului
11. Tetracloretan Miros eteric, asemanator clorformului
Mirosul este limitat de faptul ca aceste substante se vehiculeaza prin
conducte, in vase inchise.
Evenimentele care pot duce la degajare de mirosuri sunt poluarile accidentale
sau accidentele chimice, dat fiind faptul ca substantele chimice utilizate/ produse in
societate au prin natura lor un miros caracteristic. Prin masurile aplicate permanent
pentru evitarea poluarilor accidentale si a accidentelor chimice se asigura si masurile
de evitare a degajarilor de mirosuri.
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 91 -

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
SI PERIODICITATEA ACESTORA
- situatia privind gestiunea deseurilor lunar
- raport privind gestiunea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje luna martie
pentru anul precedent
- raport anual privind gestiunea deseurilor anual
- date privind emisiile de poluanti in mediu (aer, apa) - lunar
- raportarea emisiilor conform EPRTR, conform HG 140/2008, anual;
Orice date si informatii cu privire la protectia factorilor de mediu, solicitate de APM
Bacau, ARPM Bacau, GNM CJ Bacau;
- orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii-
la data producerii schimbarii, cu respectarea prevederilor legale;
- informatii privind realizarea masurilor din Planul de actiuni - la solicitare;
- Raportul anual de mediu

14.1. RAPORTARI
Operatorul activitatii va transmite catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau
urmatoarele documente:
- Inventarul anual al emisiilor de poluanti atmosferici, conform Chestionarului-
Declaratie, transmis de ARPM Bacau;
- Alte raportari, conform machetelor sau modelor transmise.
- Rezultatele monitorizarii de impact (determinari de imisii atmosferice), in caz de
poluari accidentale
- Rezultatele activitatii de monitorizare:
1. Lunar :
- rezultatul monitorizarii emisiilor in aer, apa, pinza freatica si gestiunea deseurilor,
conform tabelelor :
14.1.1. Monitorizarea emisiilor in aer
Conform capitolului 13.1.1., agentul economic va transmite la Agentia pentru
Protectia Mediului un raport privind datele de emisie inregistrate in scris si prin
e-mail, la serviciul Monitoring, Baze de Date si Rapoarte, in formatul excel de mai
jos.
In acest format, depasirile concentratiilor masurate fata de valorile limita de emisie
stabilite prin autorizatia integrata de mediu vor fi evidentiate in culoarea rosie.

RAPORT DE MONITORIZARE A DATELOR DE EMISIE

Caracterizare proces
- denumire instalatie/punct prelevare
- data
- orar de functionare a instalatiei
- grad de incarcare instalatie / capacitate de productie

- mod de functionare/exploatare a instalatiilor de retinere
poluanti
- alte modificari survenite in proces
- descrierea punctului de prelevare/masurare
Punct prelevare

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 92 -
Data /
Ora
Indicator
1 [UM]
Indicator
2 [UM]

..
Indicator
n [UM]
O2
%
Temp.
gaze

o
C
Debit
poluant
evacuat,
kg/h
RH,
%
Obser
vatii


VLE cf
aut./aut
integrate
de
mediu
14.1.2. Monitorizarea emisiilor in apa
Data
efectuarii
analizei
Punctul de
prelevare
Parametru
analizat
Valoare limita admisa /
act de reglementare

Valoare
realizata

14.1.3. Monitorizarea calitatii apelor subterane
Data
efectuarii
analizei
Punctul de
prelevare
Parametru
analizat
Valoarea limita
admisa/act de
reglementare
Valoarea
realizata
Valoarea de
referinta
Conform
Raportului de
amplasament


14.1.4. Monitorizarea gestiunii deseurilor: se va face conform indicatiilor legislatiei
specifice, mentionate la capitolul Monitorizare.
2. Anual, dar nu mai trziu de 01 martie n fiecare an
- rezultatele monitorizarii solului conform tabelului:
14.1.5. Monitorizarea calitatii solului
Data
efectuarii
analizei
Punctul
de
prelevare
Parametru
analizat
Valoarea limita
admisa/act de
reglementare
Valoarea
realizata
Valoarea de
referinta
Conform
Raportului de
amplasament

- rezultatele monitorizarii zgomotului.
14.1.6. Monitorizarea zgomotului
Data efectuarii
masuratorii
Locul efectuarii
masuratorii
Vecinatati Valoare limita
admisa
Valoare
inregistrata


14.1.7. Raport anual privind starea mediului, care va cuprinde:
Date privind activitatea de productie in anul incheiat;
Sistemul de management de mediu si modul de implementare a politicii de
prevenire a accidentelor generate de substantele periculoase;
Utilizarea materiilor prime, auxiliare si utilitati ( consumuri, eficienta
energetica);
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 93 -
Impactul activitatii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, panzei
freatice, nivelul zgomotului;
Rezultatele auditului energetic, o data la trei ani;
Modul de gestionare a deseurilor si ambalajelor;
Stadiul de realizare a masurilor din Planul de actiuni;
Costuri de mediu;
Informatii disponibile publicului;
Sesizari si reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora.
14.2. INSTIINTARI
1. Operatorul va informa APM Bacau, ARPM Bacau, GNM CJ Bacau si populatia din
zona in caz de evenimente sau accidente cu impact semnificativ asupra mediului, in
termen de doua ore de la producerea acestora.
In cel mai scurt timp de la producerea poluarii accidentale, agentul economic
transmite la agentia judeteana pentru protectia mediului, Raportul de informare in
cazul poluarilor accidentale, prezentat mai jos. Transmiterea se efectueaza prin fax.
Daca este cazul, agentul economic retransmite acest raport continand informatii
suplimentare obtinute in urma efectuarii analizelor de laborator.

RAPORT DE INFORMARE N CAZUL POLURILOR ACCIDENTALE

Agent economic ...................................... Autorizatie/Autorizatie integrata de mediu nr...
Date de localizare exact a
polurii accidentale
Anul: Luna: Ziua: Ora:

Localizarea
poluarii

Cauza producerii polurii
accidentale (inclusiv tipul poluantu
lui, categoria de periculozitate,
cantitatea emisa in mediu)

Factorii de mediu afectai Aer
Ap
Sol
Ali subieci
Modul de manifestare a
fenomenului


Rezultatele analizelor
(dac s-au efectuat)
Recoltare probe
Cine a recoltat

Condiii de
recoltare


Rezultatul
analizelor

Tendina evoluiei Cretere Staionare Descretere
Msuri luate La surs De reducere i/sau eliminare a efectelor
Alte informaii
Cine completeaz Raportul de
informare
Numele i
prenumele
Funcia
Data: An Luna Ziua
Semntura Stampila


Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 94 -
2.Operatorul va instiinta APM Bacau ARPM Bacau, GNM CJ Bacau, in maxim doua
ore de la producere, despre:
- orice disfunctiune, avarie sau oprire a utilajelor, instalatiilor sau activitatilor, care au
cauzat sau pot cauza poluarea mediului;
- orice accident care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului;

3.Operatorul va transmite APM Bacau, ARPM Bacau o instiintare scrisa:
- la incetarea definitiva a activitaii oricarei parti din instalatia IPPC autorizata;
- la incetarea activitatii intregii instalatii IPPC autorizate, pentru o perioada posibil a
depasi un an si repornirea activitatii in intregime sau partial;
- in cazul modificarii autorizatiilor detinute la data emiterii prezentei autorizatii.

4. Operatorul va instiinta in scris autoritatea de mediu, in termen de 14 zile de la
aparitie, urmatoarele situatii:
- orice modificare a datelor de identificare a operatorului sau titularului de activitate,
declarate in solicitare;
- orice schimbare a operatorului sau titularului de activitate, preluare de active,
vanzare, cesionare, actiuni intreprinse in scopul declararii falimentului, lichidarii;

15. OBLIGATIILE OPERATORULUI
15.1. OBLIGATII
Operatorul are obligatia sa respecte urmatoarele:
1 Va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin
recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.
Luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata.
2 Evitarea producerii de deseuri si, in cazul in care aceasta nu poate fi
evitata,valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea
masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-
se impactul asupra mediului.
3 Utilizarea eficienta a energiei.
4 Luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea
consecintelor acestora.
5 Luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru
evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor
afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.
Protecia mediului constituie o obligaie a tuturor persoanelor fizice i juridice, n care
scop:
Solicita i obin actele de reglementare, potrivit prevederilor Ordonanei de
urgenta Nr.195/2005 privind protectia mediului ;
Respecta condiiile din actele de reglementare obinute;
Nu pun n exploatare instalaii ale cror emisii depesc valorile limita stabilite
prin actele de reglementare;
Persoanele juridice care desfoar activiti cu impact semnificativ asupra
mediului organizeaz structuri proprii specializate pentru protecia mediului;
Asista persoanele mputernicite cu activiti de verificare, inspecie i control,
punndu-le la dispoziie evidenta msurtorilor proprii i toate celelalte
documente relevante i le faciliteaz controlul activitilor ai cror titulari sunt,
precum i prelevarea de probe;
Asigura accesul persoanelor mputernicite pentru verificare, inspecie i control
la instalaiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la
echipamentele i instalaiile de depoluare a mediului, precum i n spaiile sau
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 95 -
n zonele aferente acestora;
Realizeaz, n totalitate i la termen, msurile impuse prin actele de constatare
ncheiate de persoanele mputernicite cu activiti de verificare, inspecie i
control;
Se supun dispoziiei scrise de ncetare a activitii;
Suporta costul pentru repararea prejudiciului i inlatura urmrile produse de
acesta, restabilind condiiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit
principiului "poluatorul pltete";
Asigura sisteme proprii de supraveghere a instalaiilor i proceselor
tehnologice i pentru automonitorizarea emisiilor poluante;
Asigura evidenta rezultatelor i raporteaz autoritii competente pentru
protecia mediului rezultatele automonitorizarii emisiilor poluante, conform
prevederilor actelor de reglementare;
Informeaz autoritile competente, n caz de eliminari accidentale de poluanti
n mediu sau de accident major;
Depoziteaza deeurile de orice fel numai pe amplasamente autorizate n acest
sens.
Ca instalatie IPPC aflata sub incidenta Directivei 96/61/CE instalatia
trebuie sa se conformeze celor mai bune tehnici disponibile din domeniu pana
la 31.12. 2012
15.2. PLAN DE ACTIUNI
1 Planul de actiuni face parte integranta din autorizatie.
2 Este intocmit cu respectarea perioadelor de tranzitie .
3 Include si prevederile programului de etapizare, Anexa la Autorizatia de
gospodarire a apelor.


La expirarea termenului de valabilitate a prezentei autorizatii:

- Operatorul va demonstra, prin masuratori si studii efectuate de laboratoare
terte, acreditate, ca dupa realizarea masurilor din Planul de actiuni ca instalatia
IPPC SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti se incadreaza in prevederile BAT
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

96

Masura


Data propusa pentru
implementare

Costuri
(EURO)

Sursa de finantare
Masuri pentru protectia factorului de mediu: SOL, SUBSOL si APE SUBTERANE
I.1. Depozitarea conforma a deseurilor industriale rezultate din
fabricatiile Chimcomplex.
2012 300.000

Surse proprii
I.2. Redarea in circuitul natural a haldei existente conform
proiectului de inchidere
2012 185.000 Surse proprii
II. Masuri pentru protectia factorului de mediu: APA
II.1. Refacerea si sistematizarea canalizarilor


II.1.1.Sistematizarea si reabilitarea retelei de canalizari in
concordanta cu structura tehnologica existenta
2011 25.000 Surse proprii
II.2. Reducerea la sursa a incarcarii organice din apele uzate

II.2.1. Reducerea impurificatorilor aminici din apele reziduale
rezultate la instalatia Alchilamine
2011 50.000 Surse proprii
II.3. Modernizarea statiei finale de neutralizare a apelor
reziduale

II.3.1. Intocmire proiect de executie si obtinerea acordurilor si
avizelor conform legislatiei in vigoare

2010

50.000

Surse proprii
II.3.2. Executarea lucrarilor conform proiectului avizat

2011 / 2012

330.000

Surse proprii
III. Masuri pentru protectia factorului de mediu: AER
III.1. Modernizarea echipamentelor de vehiculare produse
periculoase
2012 50.000

Surse proprii
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

97

IV. GESTIUNEA DESEURILOR
IV.1. Distrugerea deseurilor periculoase rezultate din activitate,
la unitati autorizate


IV.1.1. Distrugerea deseurilor de ambalaje de la pesticide- 2 tone 2010 300 Surse proprii
IV.1.2. Distrugerea deseurilor de echipamente cu continut de PCB 2010 25.000
Surse proprii +
surse atrase
V. IGIENA SI SECURITATEA MUNCII
V.1. Ecologizarea si asigurarea securitatii in zona instalatiilor oprite
in vederea dezafectarii.
1. Anul 2010 instalatia Clorura de aluminiu
- instalatia Catalizatori + PAB
- Instalatia BCO3
- Instalatia Alcooli grasi
2. Anul 2011 instalatia HCH 2
- instalatia Insecticide (sinteza)

Etapizat 2010 2011

20102011130.00040.000
Surse proprii
VI. INCHIDEREA SPATIILOR DE DEPOZITARE DESEURI LICHIDE
VI.1. Inchidere depozite conform proiectelor
- Batalul de namol 2+3
- Batalul de slam de carbid 1
- Batalul de negru de fum


2012
2012
2012

350.000
Surse proprii

TOTAL

1.535.300
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 98 -

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL
REZIDUURILOR

Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.164/2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005
privind protectia mediului SC CHIMCOMPLEX SA va notifica Agentia Regionala
pentru Protectia Mediului Bacau in cazul n care urmeaz s deruleze sau s fie
supus unei proceduri de vnzare a pachetului majoritar de aciuni, vnzare de active,
fuziune, divizare, concesionare ori n alte situaii care implic schimbarea titularului
activitii, precum i n caz de dizolvare urmat de lichidare, lichidare, faliment,
ncetarea activitii.
ARPM Bacau informeaz titularul cu privire la obligaiile de mediu care trebuie
asumate de prile implicate, pe baza evalurilor care au stat la baza emiterii actelor
de reglementare existente (art.10)
16.1. LUCRARI SI MASURI SPECIFICE DE PROTECTIA MEDIULUI
Inchiderea instalatiei se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala
si pentru mediu. Se vor lua masuri pentru:
- curarea i splarea tuturor instalaiilor, rezervoarelor i magaziilor de stocare a
substanelor chimice;
- scoaterea tuturor echipamentelor i materialelor din canalele tehnologice de pe
teritoriul SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti, curarea acestora i umplerea lor cu
pmnt;
- obinerea acordului de deconectare de la alimentarea cu gaze naturale i
dezafectarea instalaiei, cu respectarea normelor specifice;
- obinerea acordului de deconectare de la alimentarea cu energie electric i
dezafectarea instalaiei, cu respectarea normelor specifice;
- curat, arat i semnat (cu plante de cultur sau chiar i cu iarb) a ntregii
suprafee a SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti dup dezafectarea tuturor instalaiilor;
- asigurarea pazei non-stop a obiectivului i menionarea ntr-un registru de eviden
a tuturor evenimentelor ce apar pe teritoriul SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti
- anunarea oricrui eveniment la APM Bacau, Garda de Mediu si Agenia Regional
pentru Protecia Mediului Bacau;
- verificarea i ntreinerea circuitelor paratrznet la toate cldirile i instalaiile de pe
teritoriul SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti (pn la dezafectarea acestora);
- ntocmirea unui registru de eviden pentru toate instalaiile, utilajele i piesele
preluate de la SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti.
La incetarea definitiva a activitatii titularul autorizatiei trebuie sa dezvolte un
plan de inchidere agreat de autoritatea competenta pentru protectia mediului.
Continutul planului de inchidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului Tehnic
General (punctul 18), aprobat prin Ordinul 36/2004. Planul de inchidere trebuie sa
identifice resursele necesare pentru punerea lui in practica si sa declare
mijloacele de asigurare a diponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia
financiara a titularului autorizatiei. Dezafectarea, demolarea instalatiilor si
constructiilor se va face pe baza unui proiect. Solicitarea si obtinerea acordului de
mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente.

16.2. CONDITII GENERALE PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR LA
INCHIDEREA INSTALATIEI
Gestionarea deeurilor are n vedere utilizarea proceselor i a metodelor care nu
pun n pericol sntatea populaiei i a mediului nconjurtor, iar autoritile
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 99 -
competente autorizeaz i controleaz activitile de valorificare i eliminare a
deeurilor.
Conditiile generale de gestionare a deseurilor sunt cele prevazute in Cap. 11. din
autorizatie.
17. DISPOZITII FINALE
Datele cuprinse n prezenta autorizaie nu sunt confideniale.
Reexaminarea i/sau modificarea autorizaiei integrate de mediu se face in
conditiile art .23 , capitolul V a OUG 152/2005, aprobata prin Legea 84/2006
cand apar urmtoarele situaii:
o poluarea cauzat de desfurarea activitii necesit revizuirea valorilor limit
de emisie stabilite prin autorizaie sau necesit stabilirea de noi valori limit de
emisie;
o schimbri substaniale i/sau extinderea activitii, pe acelai amplasament;
o modificarea celor mai bune tehnici disponibile, care permit o reducere
semnificativ a emisiilor;
o sigurana exploatrii instalaiilor i a desfurrii activitii face necesar
introducerea de tehnici speciale i msuri de management;
o rezultatele aciunilor de inspecie i control al conformrii relev aspecte noi,
neprecizate n documentaia depus pentru susinerea solicitrii, sau modificri
ulterioare emiterii actului de autorizaie;
o emiterea unor noi reglementri legale.
o Are loc inchiderea definitiva a activitatii /cesiunea/transferul/vanzarea
instalatiei
Transferul autorizaiei este permis n condiiile legii.
Cu saizeci de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al
autorizatiei titularul se va prezenta la autoritatea emitenta pentru reautorizare.

Nerespectarea de catre operator a prevederilor AUTORIZATIEI INTEGRATE
DE MEDIU conduce la suspendarea acesteia si la incetarea activitatii ,
conform OUG nr.152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii
aprobata prin Legea 84/2006 si a OUG nr.195/2005 privind protectia
mediului, aprobata prin Legea 265/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda
Nationala de Mediu Comisariatul Judetean Bacau, Agentia Regionala pentru
Protectia Mediului Bacau si Agentia pentru Protectia Mediului Bacau


18. GLOSAR DE TERMENI

ARPM Bacau Agenia Regional pentru Protecia Mediului Bacau
Anual
Toat perioada sau pri ale unei perioade de 12 luni
consecutive
APM
Agenia pentru Protecia Mediului Bacau
BAT
Cea Mai Bun Tehnic Disponibil
CAT Colectivul de Analiz Tehnic
CCO Consum Chimic de Oxigen
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007
Revizia 1 din 01.02.2010

- 100 -
dB(A) Decibeli (ponderai)
Locaia activitii Platforma Industriala Onesti
Lunar
Cel puin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ
o lun
HG 459/2005
HG privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru
Protectia Mediului
OM nr. 818/2003
OM privind aprobarea procedurii pentru emiterea
autorizaiei integrate de mediu
Operaiunea de eliminare
a deeurilor
nseamn orice operaiune de eliminare a deeurilor
inclus n Legea nr. 426/2001
Operaiunea de
recuperare a deeurilor
nseamn orice operaiune de recuperare inclus n
Legea nr. 426/2001
RAM Raportul Anual de Mediu
REP Registrul Emisiilor de Poluani
Sptmnal
n timpul tuturor sptmnilor de exploatare a
instalaiei, iar n cazul emisiilor, cnd realmente apar
emisii; cu maxim o msurtoare pe sptmn
Semestrial
Toat perioada sau pri ale unei perioade de 6 luni
consecutive
Titularul autorizaiei SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti
Trimestrial
Toat perioada sau pri ale unei perioade de 3 luni
consecutive, ncepnd cu prima zi a lunii ianuarie,
aprilie, iulie sau octombrie
Zi Orice perioad de 24 de ore
Zilnic
n timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaiei, iar
n cazul emisiilor, cnd realmente apar emisii; cu
maxim o msurtoare pe zi
SMA Sistem de Management al Autorizaiei
POP Poluanti organici persistenti
PRPE Programul de reducere progresiva a emisiilor


SEF SERVICIU Autorizare si Controlul Conformarii
Ing. Mihaela Munteanu


Compartiment Juridic si Contencios INTOCMIT,
Jr. Elena Mosnegutu

Ing. Rodica Dascalita

S-ar putea să vă placă și