Sunteți pe pagina 1din 32

MINISTERUL MEDIULUI I DEZVOLTRII DURABILE

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI


BACU
Bd.Ionita Sandu Sturdza nr.78, cod 600269 Bacu

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU


Nr.53 din 29.12.2006
REVIZUITA, revizia 1 din 31.07.2008
Operatorul instalatiei: SC

MIHOC OIL SRL, loc. Leghin,


Com. Pipirig, Jud. Neamt,

Locatia activitatii: Loc. PIPIRIG, com. PIPIRIG, jud. NEAMT


Categoria de activitate conform Anexei 1 a OUG 152/2005 , aprobata prin legea
84/2006:
- 5. Gestiunea deseurilor
- 5.1 Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, avand
o capacitate mai mare de 10 tone/zi,
Codul CAEN:
- 3822 conform CAEN Rev. 2 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase,
Producere combustibil lichid greu din reziduri petroliere,
- 1920 conform CAEN Rev. 2- Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea
titeiului,
Codul Nose-P:
- 109.07, conform Ordinului ministrului MAPM nr. 1144/2002
Codul SNAP 2:
- 0910, conform Ordinului ministrului MAPM nr. 1144/2002
Emisa de : Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau
Serviciul Autorizare si Controlul Conformarii
Data emiterii : 31.07.2008
Valabilitate : 29.12.2016

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. ing. IULIAN MOVILA

Bd. Ioni Sandu Sturdza nr.78


Bacu , cod 600269

www.arpmbc.ro
E-mail: office@arpmbc.ro

Tel: 0234 512750; 0234 512708


Fax: 0234 571056

CUPRINS
PREVEDERI GENERALE
1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII
2. TEMEIUL LEGAL
3. CATEGORIA DE ACTIVITATE
4. DOCUMENTATIA SOLICITARII
CONDITII DE FUNCTIONARE
5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII
6. MATERII PRIME, AUXILIARE SI PRODUSE FINITE
7. RESURSE : APA, ENERGIE
8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE PE
AMPLASAMENT
9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA
POLUANTILOR IN MEDIU
9.1. Aer
9.2. Apa
9.3. Sol
10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT
10.1. Aer
10.2. Apa
10.3. Sol
10.4. Zgomot
11. GESTIUNEA DESEURILOR
11.1. Producerea deseurilor si modul de gestionare
12. INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA SI MANAGEMENTUL
SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI
13. MONITORIZAREA ACTIVITATII
13.1. Aer
13.2. Apa
13.3. Sol
13.4. Deseuri
13.5. Zgomot
13.6. Mirosuri
14. RAPORTAREA LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA
14.1. Raportari
14.2. Evidente
14.3. Modele de raportare
15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII
16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL
REZIDUURILOR
17. DISPOZITII FINALE
18. GLOSAR DE TERMENI

Pag.

1. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARULUI ACTIVITATII

SC MIHOC OIL SRL , jud. NEAMT


Adresa: Loc. LEGHIN, jud. NEAMT
Locatia activitatii: punct de lucru loc.PIPIRIG,com. PIPIRIG, jud. NEAMT
Tel/Fax: 0233/252202
E-mail: mihoc_oil@yahoo.com
Data infiintarii societatii SC MIHOC OIL SRL:1996
Data infiintarii unitatii: Instalatia a fost realizata in anul 2002 , dupa un proiect IPIP
Numar de inmatriculare: J -27/95/1996
CUI : RO 8137551
Obiectul autorizarii: Instalatia de tratare deseuri petroliere si stabilizare titei usor
Persoana responsabila cu protectia mediului Ungureanu Florin, numit prin decizia nr.
85/20.10.2007,
1.1. Amplasamentul prevazut pentru operare , localizarea terenului
Amplasamentul obiectivului este situat in intravilanul localitatii Pipirig, Com. Pipirig, jud.
Neamt, are o suprafata de 6540 mp, este concesionat de SC MIHOC OIL SRL de la C.L. al
com. Pipirig, instalatiile si constructiile aferent sunt proprietatea SC MIHOC OIL SRL.
Coordonatele topografice: - 470 27, latitudine Nordica,
- 260 06, longitudine Estica,
Vecinatati:
nord - raul Ozana si teren proprietati particulare;
sud - drum comunal si teren proprietati particulare ;
est - teren apartinind CL Pipirig si locuinte ;
vest - drum exploatare si teren apartinind CL Pipirig
1.2. Regim de functionare
Regimul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/saptamana, 270 zile/an.
Capacitatea proiectata a instalatiiei :
- 60 t/zi, respectiv 17600 t/an materie prima( deseuri petroliere, titei si uleiuri
uzate); produse finite 9706 t/an,
- 30 t/zi, respectiv 3213t/an bitum; produse finite 5400 t/an emulsie bitum.
2. TEMEIUL LEGAL
Ca urmare a cererii de revizuire a AIM adresate de S.C. Mihoc OIL SRL ,
nregistrat la ARPM Bacau cu nr.1072/12.03.2008; in baza OUG nr.195/2005 aprobata
prin Legea 265/2006- privind protectia mediului, in urma analizarii documentelor transmise,
a verificarii si parcurgerii etapelor procedurale; a comentariilor, sesizarilor, punctelor de
vedere inregistrate in timpul derularii procedurii, a evaluarii conditiilor de operare, a
respectarii cerintelor O.U.G. 152/2005 aprobata prin Legea 84/2006-privind prevenirea,
reducerea si controlul integrat al poluarii, in conditiile in care:
activitatea se desfasura in conformitate cu legislatia nationala in vigoare
privind protectia mediului, armonizata cu Directivele Europene in domeniu,
operatorul utilizeaza instalatii, procedee si metode tehnologice care
corespund stadiului actual al tehnicii (cele mai bune tehnici disponibile
BAT), in conditii de protectie a mediului considerat in intregul sau,
se emite prezenta autorizatie integrata de mediu pentru Instalatia de tratare deseuri
petroliere si stabilizare titei usor, titular SC MIHOC OIL SRL Pipirig, jud. Neamt.
nclcarea prevederilor autorizatiei integrate de mediu atrage rspunderea civil,
contravenional sau penal, dup caz.

Nerespectarea celor prevzute n prezenta autorizaie de mediu conduce la


suspendarea acesteia i la ncetarea activitii dup caz, conform art.17(3) din
OUG 195/2005 precum i la sancionarea celor vinovai.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE
Categoria de activitate conform anexei 1 a OUG nr. 152/10.11.2005 privind prevenirea si
controlul integrat al poluarii ,aprobata prin Legea nr. 84/11.04.2006:
5. Gestiunea deseurilor
5.1 Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, avand o
capacitate mai mare de 10 tone/zi,
Cod CAEN : 3822 conform CAEN Rev. 2 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase,
Producere combustibil lichid greu din reziduri petroliere,
Cod CAEN : 1920 conform CAEN Rev. 2- Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea
titeiului,
Cod NOSE P: 109.07 Tratament fizico chimic si biologic al deseurilor, conform
Ordinului ministrului MAPM nr. 1144/2002,
Cod SNAP 2 : 0910, conform Ordinului ministrului MAPM nr. 1144/2002,
Activitati auxiliare:
- Obtinerea emulsiei de bitum,
- Transporturi rutiere de marfuri(numai pentru substante, marfuri si deseuri
periculoase).
Cele mai bune tehnici disponibile aplicabile sunt:
Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries,
august 2006;
Draft Reference Document on Best Available Techniques on emissions from storage,
january 2005;
References Document on the General Principles of Monitoring, july 2003.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII
4.1 Cerere de revizuire a Autorizatiei Integrate de mediu ;
4.2 Formularul de solicitare al autorizatiei IPPC;
4.3 Raport de Amplasament;
4.4 Publicitate;
4.5 Certificat SRAC nr.5259/03.05.2007 pentru implementarea sistemului de management
al calitatii conform standardului ISO 9001/2001;
4.6 Certificat SRAC nr.1190/03.05.2007 pentru implementarea sistemului de management
de mediu conform standardului ISO 14001/2004 ;
4.7 Certificat de inregistrare la Registrul Comertului;
4.8 Contract Prestari Servicii nr. 49/31.07.2006 incheiat cu SC CON.CERT SRL pentru
asigurare consultanta in inplementarea SR EN ISO 9001 si SR EN ISO 14001;
4.9 Studiu de Impact asupra Sanatatii nr. 3512/26.06.2002 intocmit de Institutul de
Sanatate Publica Bucuresti;
4.10 Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 4/16.10.2007 revizuita, eliberata de AN
APELE ROMANE , DA SIRET BACAU;
4.11 Autorizatie de gospadarire a apelor nr. 52/ martie 2008, privind sistemul de injectie in
sonda 16 Pipirig
4.12 Sistem Integrat de Menegement al Calitatii si Mediului editia 1/20.11.2006;
4.13 Certificat inregistrare nr. 147/1676569 din 27.02.2007 la Agentia Nationala Antidrog,
pentru operatiuni cu precursori;
4.14 Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr. 3139/01.10.2007, incheiat
cu SGA Neamt;

4.15 Autorizatie de prevenire si stingere a incendiilor nr. 630205/31.07.2003, eliberata de


Grupul de pompieri PETRODAVA al jud. Neamt;
4.16 Contract de furnizare energie electrica nr. 2537/20.06.2006 incheiat cu SC
ELECTRICA SA, Sucursala Piatra Neamt;
4.17 Contract nr. BE 2279/2007, incheiat cu INCD ECOIND pentru monitorizarea
factorilor de mediu;
4.18 Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;
4.19 Contract Salubritate nr.1482/91 din 22.02.2007 ;
4.20 Autorizatie de mediu- transport marfuri periculoase ,nr. 20/30.01.2006 emisa de APM
Neamt.
4.21 Contract preluare si transport deseuri periculoase nr. 34/04.02.2008, incheiat cu Best
Nickmarine SRL Constanta
4.22 Fise tehnice de securitate pentru produse finite ;
4.23 Buletine de analiza pentru aer ,sol , apa freatica si pacura .
Documentatia care a stat la baza revizuirii Autorizatiei Integrate de mediu face parte
integranta din autorizatie.

CONDITII DE FUNCTIONARE
5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII
Titularul autorizatiei are implementat sistemul integrat de menegement calitate
-mediu ISO 9001+ ISO 14001
5.1 Tehnici de management si control
5.1.1. Detinatorul autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina un sistem eficient
de management de mediu care sa respecte urmatoarele cerinte BAT:
- structura clara de management si responsabilitati alocate ;
- identificarea, evaluarea si managementul impactului semnificativ asupra mediului;
- conformarea cu cerintele legislative ;
- stabilirea unei politici de mediu a obiectivelor si tintelor ;
- programe de modernizari, de mediu pentru a implementa obiectivele si tintele
- stabilirea controalelor operationale pentru a preveni si minimiza impactul semnificativ
asupra mediului;
- programe de intretinere preventiva;
- planificarea in caz de urgenta si prevenirea accidentelor;
- monitorizarea si masurarea caracteristicilor principale ale activitatilor cu impact
semnificativ de mediu;
- sisteme de monitorizare si control;
- instruire, constientizare, competente;
- comunicarea si raportarea incidentelor actuale si posibilelor non-conformari si
reclamatii ;
- auditarea interna si externa;
- actiuni corective pentru a analiza avariile si pentru a preveni reaparitia ;
- revizuirea si raportarea performantei de mediu;
- administrarea documentatiei si inregistrarilor;
5.1.2. Aspecte procedurale
5.1.2.1. Documentatia
Titularul Autorizaiei trebuie s stabileasc i s menin un sistem propriu de
management al documentelor de mediu care va fi comunicat Ageniei Regionale pentru
Protecie a Mediului Bacau.
5.1.2.2. Actiunea corectiva

Titularul Autorizaiei trebuie s stabileasc i s menin proceduri pentru a asigura


faptul c sunt intreprinse aciuni corective n cazul n care cerinele impuse de prezenta
Autorizaie nu sunt ndeplinite. n cazul raportrii unei neconformri cu condiiile
prezentei Autorizaii, trebuie declarate responsabilitatea i autoritatea pentru iniierea
de investigaii i aciuni corective suplimentare.
5.1.2.3. Constientizare si instruire
Titularul Autorizaiei trebuie s asigure instruiri pe teme de protecia mediului pentru tot
personalul din unitate. Inregistrarile privind instruirile trebuie pstrate.
Personalul trebuie sa fie calificat conform specificului instalaiei pe baz de studii,
instruiri sau experien .
Titularul Autorizaiei trebuie s transmit o copie a Autorizaii integrate angajailor ale
cror sarcini sunt legate de oricare din condiiile prezentei Autorizaii.
5.1.2.4. Responsabilitati
Titularul Autorizaiei trebuie s asigure cu decizie o persoan responsabil cu
probleme de protecia mediului care n orice moment va fi disponibil pentru a se
ntlni cu reprezentanii ARPM Bacau.
5.1.2.5. Reclamatii si sesizari
Operatorul va inregistra si investiga orice reclamatie sau sesizare referitoare la mediu, pe
care o primeste. Inregistrarea va cuprinde: date referitoare la reclamatie/sesizare,
investigarea facuta, actiunea intreprinsa pentru rezolvare.
5.2.Obligatii
Conform declaratiei de politica in domeniul mediului conducerea societatii SC MIHOC
OIL SRL promoveaza o politica de mediu axata pe protejarea mediului, angajandu-se
ferm pentru prevenirea si combaterea poluarii .
Titularul autorizatiei va intocmi si mentine un sistem de management al autorizatiei, prin
care se va urmari modul de actiune pentru realizarea conditiilor din autorizatie.
6. MATERII PRIME SI AUXILIARE;PRODUSE FINITE
6.1 Materii prime
6.1.1 Materii prime instalatia tratare deseuri petroliere si stabilizare titei usor:
Materiile prime intrate in proces sunt: titei usor din zacamintul Pipirig, titei
aprovizionat de la terti, deseuri petroliere, uleiuri uzate.
Aprovizionarea cu titei usor din Perimetrul Pipirig se face prin conducte pana in
incinta amplasamentului, de unde este dirijat printr-o claviatura spre unul din cele trei
separatoare, pentru separarea metanului de titei. Gazul metan care rezulta pe la partea
superioara a separatoarelor este colectat si utilizat in instalatie drept combustibil, iar titeiul
separat la partea inferioara se scurge in rezervorul R1
Aprovizionarea cu titei, deseuri petroliere si ulei uzat se asigura cu mijloacele auto
din dotare. Pentru aceasta activitate societatea are Autorizatie de Transport Substante
Periculoase.
In situatia in care cantitatile care trebuiesc transportate nu pot fi acoperite cu
mijloacele auto proprii, se incheie contract cu o firma specializata si autorizata in
transportul de substante si deseuri periculoase.
Bilantului de materiale prezentat in Tabelul nr.1:
Intrri
Ieiri
Cantiti
Materii prime
Produse
(t/an)
Titei usor din
CLG
200
zacamintul Pipirig

Cantiti
(t/an)
6790

Titei aprovizionat de la
2400
terti
Deseuri petroliere
12000
Uleiuri uzate
3000

CLU
Combustibil tip M
CLU tip 3
Dizolvant organic
lam de rezervor (deeu)
Ap srat

712
250
1940
14
8
900

Materia prima,uleiuri uzate se achitioneaza de la terti pe baza de contract .


Uleiurile uzate vor fi colectate separat, conform prevederilor anexei nr. 1 din HG
235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate , precum si stocate in conditii de siguranta
pentru sanatatea populatiei si protectia mediului. Depozitarea lor se face selectiv, pe tipuri
de uleiuri conform dispozitiilor legale in vigoare(HG 235/2007).
Tipurile de deseuri ( lista uleiurilor uzate) care se vor folosi in procesul de
productie sunt cuprinse in Anexa 1 la prezenta autorizatie.
In procesul de productie nu se vor folosi uleiuri uzate cu continut de PCB, in
conformitate cu art 1, alin (2), din HG 235/2007 privind gestiunea uleiurilor uzate.
Materia prima,deseu petrolier( slam neprelucrabil), este colectat de la terti pe
baza de contract acesta contine fractii grele(CLG):35-80%, apa sarata si suspensii
mecanice : 20-65%
Materia prima titei usor provine din schela Pipirig ,si este transportat pe
amplasament prin conducte sau cu mijloace auto. Acesta contine: gaz metan- 0,125%,
fractii usoare- 6-7%, fractii grele(CLG)- 60-65%, apa sarata- 28-35%.
Titeiul aprovizionat de la terti , are un continut de apa sarata si suspensii
mecanice de 0,5-1%.
Pentru aprovizionarea societatii cu materii prime si pentru desfacerea produselor se
folosesc doua autocisterne de 36 mc si o autocisterna de 16 mc.
6.1.2 Materii prime- instalatia de emulsie bitum: bitum, apa, emulgator, acid clorhidric
Bitumul utilizat ca materie prima la instalatia de obtinere emulsie de bitum se
aprovizioneaza in autocisterne termoizolante, care vor fi descarcate in rezervorul de
depozitare bitum (RB).
Bilantului de materiale prezentat in Tabelul nr.2:
Intrri
Ieiri
Cantiti
Cantiti
Materii prime
Produse
(t/an)
(t/an)
Bitum
Emulsie de bitum
3213
5400
Emulgator
81
Acid clorhidric
81
Apa
2025
6.2 Produse finite
Produsele finite iesite din instalatia tratare deseuri petroliere si stabilizare titei usor
sunt combustibilul lichid greu pentru focare industriale (pacura), combustibil lichid usor,
combustibil lichid usor tip 3,combustibil tip M si dizolvant organic.
Produsul finit obtinut din instalatia de emulsie bitum este emulsia de bitum.
7. RESURSE
7.1 APA
7.1.1 Alimentarea cu apa
Apa potabil pentru personal apa plata sau minerala.

Potrivit Autorizaiei de gospodrire a apelor nr. 4/16.10.2007, eliberat de AN Apele


Romne D.A. Siret, Unitatea se aprovizioneaz cu ap industrial din r. Ozana prin
intermediul unei camere de captare ,betonata, care este echipata cu o pompa
submersibila.
Din camera de captare, apa este pompata in rezervorul metalic V5 cu capacitatea
de 200 mc si distribuita la urmatorii consumatori:
- centrala termica pentru obtinerea aburului
- procese tehnologice, ca apa de racire
- in procesul tehnologic la fabricarea emulsiei de bitum
- in reteaua PSI (completare) prevazuta cu 6 hidranti si la probe
de presiune utilaje
Schema de alimentare cu apa a punctului de lucru si circuitul apei industriale este
prezentata mai jos:

Activitatea de producere a aburului- aburul necesar in procesele tehnologice se


obtine in centrala termica ,dotata cu doua cazane identice, care pot produce maxim 1800
kg/ora abur de 3 ata.Puterea termica a centralei este de 1,516 MW. In mod normal
functioneaza doar un singur cazan, celalat fiind in repaus.
Un cazan este alimentat cu combustibil lichid usor (CLU) iar celalat cazan este
alimentat cu gaz metan, colectat in partea superioara a separatoarelor.
Fiecare cazan este prevazut cu un cos de fum cu H = 6 m si Dn = 350 mm.
Combustibilul lichid usor (CLU) necesar alimentarii arzatorului cazanului este
depozitat intr-un rezervor metalic V = 1 mc, amplasat in interiorul centralei termice
Apa necesara functionarii cazanelor este preluata din rezervorul de stocare V5 ce
alimenteaza gravimetric rezervorul de stocare aferent centralei termice, cu V = 5 mc.
Periodic se face purjarea cazanului, purja colectandu-se in bazinul colector 11 aferent
centralei termice, de unde este vidanjata si transportata la sonda de injectie 16.
7.1.2 Evacuarea apelor uzate

Reteaua de canalizare este formata dintr-o retea de conducte subterane, din otel,
prevazute cu hidroizolatie ce asigura o protectie anticoroziva.
O retea de conducte preia apa sarata cu impuritati mecanice rezultata de la
scurgerea rezervoarelor de depozitare materii prime si o transporta in bazinul betonat
subteran (1), realizat din beton armat cu capacitatea V= 30 mc. Conductele de scurgere a
rezervoarelor sunt de Dn 50, iar conducta principala care preia aceste scurgeri pana la
bazinul betonat este de Dn 100.
Tot in aceasta retea sunt preluate si apele pluviale colectate de pe amplasamentul
cuvei de retentie a parcului de rezervoare si rampa auto descarcare titei si materii prime,
cu descarcare in bazinul betonat subteran (1).
O conducta din otel, Dn 100 amplasata subteran preia apele pluviale de pe
amplasamentul platformei betonate aferent blazului de distilare si a cuptoarelor
tehnologice, cu descarcare in rezervorul metalic subteran (6), cu capacitatea de 8 mc.
Apele uzate din rezervorul colector (6) se vidanjeaza si se transporta cu
autocisternele pentru injectare in sonda de injectie 16.Sonda de exploatare pentru petrol
16 Pipirig a fost transformata in sonda de injectie ape reziduale in baza Avizului nr. 117-C25.08.2003 emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si in baza Autorizatiei de
Gospodarire a Apelor nr 52/martie 2008 emisa de A.N. Apele Romane D.A. Siret Bacau.
7.2 UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI
Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru
reducerea energiei folosite si cresterea eficientei energetice.
Alimentarea cu energie electrica
Energia electric este utilizat pentru acionarea utilajelor i pentru iluminat.
Unitatea este branat la postul de transformare PT 13 Pipirig , situat n imediata
vecintate. Din transformator se racordeaz tabloul electric general de la care energia
electric este distribuit spre tablourile electrice ale instalaiilor, in baza contract nr.
2537/200. Pentru iluminat este un circuit separat.
Pe teritoriul Unitii nu sunt transformatoare i condensatori.
Alimentarea cu energie termica
Unitatea utilizeaza energie termica sub forma de abur pentru incalzirea utilajelor si
traseelor care contin titei si fractii grele.
In mod obinuit funcioneaz un singur cazan, alimentat cu CLU, care produce ntre
800 i 1000 kg/or abur. Aburul produs este transportat la parcul de rezervoare i la
instalaia de distilare, prin conducte. El este distribuit utilizatorilor, de unde rezult sub
form de condens, care prin conducte este colectat n rezervorul colector 6. De aici,
mpreun cu apele srate colectate este ncrcat n cisterne i vidanjat la sonda 16.
8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE
EXISTENTE PE AMPLASAMENT
8.1. Activiti desfurate
Pe amplasamentul instalatiei se desfasoara urmatoarele activitati :
- aprovizionarea cu materii prime
- tratarea deseurilor petroliere si stabilizarea titeiului usor
- filtrarea uleiurilor
- amestecare componente obtinute ( titei stabilizat, ulei curat, deseuri
petroliere reconditionate ) in scopul obtinerii produselor finite
- obtinerea emulsiei de bitum
- alimentare cu apa
- producere abur
- activitatea de intretinerea si revizie

8.1.1. Tratarea deeurilor petroliere i stabilizarea ieiului


Stabilizarea ieiului este operaia prin care se ndeprteaz apa din acesta i se
obin fracii. n esen este un proces termic de separare. Tehnologia stabilizrii ieiului n
instalaia de pe amplasament este prezentat mai jos:
Titei sau deseuri petroliere

Schema tehnologica a stabilizarii titeiului si tratarii deeurilor petroliere


Dotari existente pe amplasament
Uilaje tehnologice
Nr. Simbol
Crt.
1.
S1
S3
2.
R1

Denumire tehnologica

3.

R2

4.

V1

5.

V2

6.

V3

7.

P1

8.

V4

Rezervor depozitare deseuri


petroliere
Rezervor depozitare
combustibili lichizi
Rezervor depozitare
combustibili lichizi
Rezervor depozitare
combustibili lichizi
Rezervor depozitare
combustibili lichizi
Rezervor depozitare materie

Separatoare gaz lichid


Rezervor depozitare iei

10

Nr.
Caracteristici
Buc.
3
cilindrice verticale, realizate din OL
V = 8 mc, fiecare
1
cilindric vertical, cu capac fix , realizat
din OL; V = 18,5 mc
1
cilindric vertical, cu capac fix , realizat
din OL; V = 18,5 mc
1
cilindric orizontal, realizat din OL
V= 48 mc
1
cilindric vertical, cu capac fix, realizat
din OL ; V = 26 mc
1
cilindric vertical, cu capac fix, realizat
din OL, V = 26 mc
1
cilindric vertical, cu capac fix, realizat
din OL, V = 24 mc
1
cilindric vertical, cu capac fix, realizat

9.

V5

10

B1

11.

B2

12.

B3

13.

L1

14.

M1

15.

M2

16.

T1

17.

RC

18.

BLAZ

19.

C1

20.

C2

21.

C3

23.
24
25.

C5
CF
C6

26.

prima
Rezervor depozitare ap
industrial
Vas decantare/ separare
fractii usoare
Vas decantare/ separare
fractii usoare
Vas decantare/ separare
fractii usoare
Rezervor depozitare dizolvant
organic
Vas decantare/ separare
fractii usoare
Rezervor depozitare ulei uzat

1
1
1
1

1
1

Rezervor depozitare materii


prime (titei, deseuri
petroliere)
Rezervor depozitare CLU
pentru ardere in cuptor
Blaz distilare

Cuptor de nclzire materie


prima,
Cuptor de nclzire materie
prima,
Cuptor incalzire ulei pentru
insotire conducte bitum
Coloana sistem vid
Coloana fractionare
Rezervor depozitare bitum
emulsionat

RB

Rezervor depozitare bitum

27.
28.

MC
CT

Moara elicoidala
Centrala termica

1
1

30.

CE

Centrifuga trifazica

31.

Filtru presa cu hartie

1
1

1
1
1
1
1

din OL ; V = 200 mc
cilindric vertical, cu capac fix, realizat
din OL; V = 200 mc
cilindric vertical, cu capac fix, realizat
din OL, V = 24 mc
cilindric vertical cu capac fix, realizat
din OL, V = 18 mc
cilindric vertical cu capac fix, realizat
din OL, V = 18 mc
cilindric vertical, cu capac fix, realizat
din OL, V = 10 mc
cilindric vertical, cu capac fix, realizat
din OL, V = 10 mc
cilindric vertical, cu capac fix, realizat
din OL, V =24 mc
cilindric vertical, cu capac fix, realizat
din OL, V =24 mc
cilindric vertical, cu capac fix, realizat
din OL, V = 9 mc
Vas cilindric orizontal nclzit prin
serpentin cu abur; V = 48 mc
paralelipipedic, vertical
cilindric, vertical. Puterea cuptorului
este de 0,5457 Mw
Combustibil utilizat - gaz metan

vas cilindric vertical, realizat din OL,


prevazut cu serpentina de incalzire
V =24 mc
cilindric orizontal, realizat din OL,
izolat cu vata si tabla; V = 48 mc
2 cazane care pot produce max. 1800
kg/ora abur de 3 ata.
Puterea centralei = 1,516 MW
Actionat de un motor electric cu P =
7,5 kW, asigurand un debit Q = 2 t/ h
Actionat de un motor electric cu P =
7,5 kW, asigurand un debit Q = 2 t / h

Construcii - conform Planului de situatie, pe amplasament sunt urmatoarele constructii:


- Bazin betonat subteran, pentru colectarea apelor sarate, V= 24 mc -poz. 1,
- Magazie din tabl, depozitare HCl si emulgator -poz. 2,
- Punct PSI in care sunt amplasate un generator de spuma si o pompa
apa incendiu - poz.3,

11

Rezervor pentru colectarea apelor pluviale posibil impurificate cu produs


petrolier din zona blazului de distilare, este metalic, cilindric, ingropat, V = 8
mc poz. 6 ,
- Bazin betonat subteran de colectare purje de la centrala termica, V = 1 mc
poz.11,
- Bazin betonat subteran care colecteaza apele de pe amplasamentul rampei
de incarcare produse finite, V= 6 mc,
- Ramp auto pentru ncrcarea n cisterne a produselor - poz. 12,
- Rampa auto de descarcare prevazuta cu haba metalica cu sita si pompa cu
piston - poz.14,
Tehnologie-tehnologia este discontinu i se realizeaz n 3 etape:
- Pornirea instalaiei;
- Distilarea;
- Oprirea instalaiei.
1. n faza de pregtire a instalaiei, se execut urmtoarele operaii:
, - controlul tuturor utilajelor, conductelor, a traseelor de ap, abur i combustibil si
ncercrile de etaneitate ale circuitelor tehnologice;
- periodic in faza de pornire se efectuiaza proba de presiune a instalatiei;
- receptia si depozitarea materiei prime: teiul usor este adus in instalatie prin
conducte sau autocisterne iar deseurile petroliere cu autocisternele;
- titeiul este dirijat spre unul din cele trei separatoare ,pentru separarea metanului
de titei.Gazul metan care rezulta pe la partea superioara a separatoarelor este colectat si
utilizat in instalatie drept combustibil,iar titeiul separat la partea inferioara se scurge in
rezervorul R1unde sunt descarcate si deseurile petroliere.Materia prima colectata in
rezervorul R1 ,in timpul fazei de pornire cu ajutorul pompei P1 este transvazata in
rezervorul T1.
- incalzirea cuptorului cu CLU special preparat din rezervorul RC .
Gazele de ardere sunt evacuate n atmosfer printr-un co cu dimensiunile H = 9 m
i = 400 mm. Odat cu nclzirea cuptorului, ncepe i faza de recirculare la cald
temperatura materiei prime pe circuitul blaz cuptor crete pn la 120 130C. Cnd
temperatura ajunge la cca 100C, etapa pornirii se consider terminat.
2. Distilarea
In aceast etap se continu creterea temperaturii pn la valori de cca 130C. Se
alimenteaz cu ap rece schimbtorul de cldur SC. Vaporii degajati din blaz sunt
condensai n schimbtorul de cldur. Lichidul rezultat este colectat n rezervorul
decantor/separator B1. La partea superioar a acestuia se separ produsul petrolier.
Funcie de temperatura de distilare, acesta este constituit n principal din fracii uoare.
Fractia usoara obtinuta dupa ce se separa de apa se depoziteaza in rezervorul L1 si se
livreaza ca dizolvant organic.
La partea inferioar a rezervorului B1 se separ apa srat, care prin cdere liber
este trecut n rezervorul colector 6 de unde prin vidanjare n autocisterne sunt
transportate si injectate n sonda 16.
Se continua incalzirea blazului, rezultand fracii mai grele care se depoziteaza in
rezervorul B2.
3. Oprirea normala a instalaiei
Distilarea se consider terminat cnd temperatura n blaz ajunge la 130 - 140C
atunci se oprete nclzirea cuptorului iar blazul se descarc. Dupa terminarea operatiei de
distilare a fractiilor usoare, produsul din blaz este descarcat in unul din rezervoarele : V1,
V2, V3 sau P1.

12

Activitatea de filtrare uleiuri uzate


Uleiul uzat este aprovizionat cu autocisternele de la terti, pe baza de contract. Uleiul
uzat poate sa contina suspensii mecanice si urme de apa Din autocisterna uleiul uzat este
descarcat in rezervorul de depozitare, M2. In rezervor uleiul uzat este incalzit cu abur, care
circula prin serpentina rezervorului. Din rezervor, uleiul uzat este pompat la centrifuga
trifazica (CE). Prin centrifugare, se separa trei faze: ulei, apa, suspensii mecanice
Schema tehnologica de filtrare a uleiului uzat n instalaia de pe amplasament este
prezentat mai jos:

M2

Rezervor
depozitare
ulei uzat

CE

Filtru presa cu
hartie

Centrifuga
trifazica

Ulei
limpede

V1

Hartie de filtru incarcata cu


suspensii mecanice si ule

Suspensii mecanice

Apa
6
Rezervor colectare

Apa cu urme de ulei se scuge prin rigola in rezervorul subteran betonat (6), de unde
impreuna cu apele pluviale se transporta cu autovidanja la sonda de injectie 16.
Suspensiile mecanice se colecteaza intr-un container metallic si se livreaza la
incinerare, conform contractului.
Uleiul de la centrifuga este trecut prin filtrul presa, unde sunt retinute suspensiile
mecanice foarte fine, pe hirtia de filtru. Cand hartia de filtru s-a incarcat cu suspensii
mecanice, aceasta este inlocuita. Deseul de hartie de filtru este colectat in containerul
metallic in care se depoziteaza si suspensiile mecanice si livrate spre incinerare, conform
contractului. Uleiul limpezit se depoziteaza in rezervoarele V1, V2, V3 pentru a fi
amestecat si conditionat pentru obtinerea produselor finite.
Amestecare si conditionare
Fractiile obtinute, uleiul uzat limpezit si produsul de blaz se amesteca in diferite
proportii, conform retetelor de fabricatie, in coloana de fractionare in scopul obtinerii de
combustibili de focare
Pentru realizarea conditionarii, se face recircularea amestecului pe circuitul cuptor
coloana de fractionare . In cuptor, amestecul de componenti este incalzit la temperatura de
cca. 80 90 C si recirculat prin coloana de fractionare pana cand amestecul este
omogen. Produsele finite se depoziteaza in rezervoarele de depozitare pe sortimente, de
unde sunt livrate in autocisterne la diferiti beneficiari.
Amestecarea componentilor se poate realiza si direct in unul din rezervoarele de
depozitare produs finit, prin dozarea componentilor conform retetei de obtinere a

13

produselor finite. Amestecarea se realizeaza prin recirculare la rece in rezervorul


respectiv.

Produsele obtinute
Din tehnologie rezult urmtoarele produse: metan, CLU, CLU tip 3, CLG,
Combustibil tip M, Dizolvant organic.
Caracteristicile produselor si specificatiile tehnice sunt anexate la
documentatie.Produsele finite ,dizolvant organic si combustibil tip M, se va ambala in
butoaie metalice de 200l ,100l sau se pot livra cu cisterne auto .Aceste produse se
ambaleaza in butoaie metalice ,marcate si etichetate corespunzator, si se depoziteaza in
incaperi uscate,aerisite in care temperatura va fi cuprinsa intre -10 C si 40 C.
Transportul fiecarui produs va fi insotit de documentele de verificare conform
legislatiei in vigoare.In cursul operatiilor de transport,depozitare si manipulare se vor
respecta normele de PM si PSI pentru produsele inflamabile
8.1.2. Obtinerea emulsiei de bitum
Emulsiile de bitum sunt dispersii foarte fine de bitum (cca. 60%) intr-un mediu apos.
Emulsia de bitum se obtine prin dispersia foarte fina cu ajutorul morii coloidale a bitumului
in apa, intr-un mediu acid (acid clorhidric) si in prezenta de emulgator.
Schema tehnologica de obtinere a emulsiei de bitum n instalaia de pe
amplasament este prezentat mai jos:

14

Emulgator

HCl
Apa
RB

Rezervor
depozitare
bitum

C6

MC

Rezervor depozitare
emulsie bitum

Moara
coloidal
a

Gaze arse

Gaze sonda

Ulei rece

C3
Cuptor

Ulei cald

Bitumul depozitat in rezervorul RB este mentinut la temperatura de 80 - 90C cu ulei


cald care circula prin mantaua rezervorului.
Uleiul este incalzit in cuptorul C3 prin arderea gazului metan. Uleiul cald este
recirculat in sistem inchis pe circuitul: cuptor manta vas depozitare si conducte transport
bitum cuptor.
Bitumul cald este preluat din rezervor cu o pompa si pompat la moara coloidala
(MC). In moara coloidala se dozeaza apa , HCl si emulgator conform retetei de fabricatie,
realizandu-se dispersia bitumului in apa, in mediu acid. Emulgatorul este introdus pentru
stabilizarea emulsiei. Apa necesara este preluata din rezervorul de stocare apa V5.
Emulsia de bitum obtinuta este depozitata in rezervorul C6, care este mentinuta la
o temperatura adecvata pentru a putea fi livrata. Mentinerea temperaturii emulsiei de bitum
se realizeaza prin recircularea uleiului prin serpentina de incalzire a rezervorului.
Emulsia de bitum este livrata la diferiti beneficiari prin rampa auto de incarcare.
8.2 Centrala termica
Unitatea utilizeaza energie termica sub forma de abur pentru incalzirea utilajelor si
traseelor care contin titei si fractii grele. Aburul se obtine la o centrala termica dotata cu 2
cazane identice care pot produce max. 1800 kg/ora abur de 3 ata.Puterea centralei este
de 1,516 MW . Incalzirea titeiului se face cu ajutorul unui cuptor ,puterea acestuia este de
0,5457(1964,5 MWh).
8.3 Transport rutier
Activitatea de transport se realizeaz n scopul aprovizionrii instalatiei cu materii
prime i pentru desfacerea produselor. Pentru aceasta activitate societatea are Autorizatie
de Transport Substante Periculoase.
Colectare si depozitarea uleiurilor uzate se face pe categorii, conform prevederilor
din HG 235/2007. Aceste uleiuri uzate se valorifica , fiind utilizate in procesul de prelucrare
a emulsiilor petroliere pentru imbunatatirea puterii calorifice a pacurii.

15

Deoarece uleiurile uzate sunt deseuri periculoase, transportul acestora va fi asigurat


de firme autorizate pentru transport desuri periculoase.
Livrarea produselor finite se va face cu mijloace de transport destinate acestui
scop,conform prevederilor din Fisa tehnica de securitate.
Obligatii:
Titularul de activitate va respecta reglementarile
HG 235/2007 privind
gestionarea uleiurilor uzate, cu referire la obligatiile persoanelor juridice
autorizate sa desfasoare activitati de colectare si valorificare a uleiurilor
uzate.
Titularul de activitate, in calitate de destinatar sau expeditor al transporturilor
de deseuri periculoase va respecta reglementarile Ordinului 2/211/118/2004
privind procedura de reglementare si control al transportului deseurilor pe
teritoriul Romaniei.
9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA
POLUANTILOR IN MEDIU
9.1 AER
Emisiile rezultate din cadrul instalatiei sunt : - din surse punctuale
- din surse difuze,
Emisii din surse punctiforme: nu sunt instalaii de depoluare a fluxurilor gazoase,
dar sunt dotri care asigur dispersia acestora, astfel:
- cele 2 cazane ale centralei termice ( Pt=1,516 MW )sunt prevzute fiecare cu
cte un co de dispersie cu dimensiunile H = 6 m i = 350 mm. Un cazan
este dotat cu arzator pentru combustibuil lichid si un cazan este dotat cu
arzator pentru combustibil gazos.
- cuptorul de incalzire materii prime (C1), este alimentat cu CLU, are puterea
termica nominala Pt=0,5457 MW, emite gazele de ardere printr-un co de
dispersie cu dimensiunile H = 9 m i = 400 mm.
- cuptorul incalzire materii prime (C2), este alimentat cu CLU, are puterea
termica Pt=0,5 MW, emite gazele de ardere printr-un cos de dispersie cu H =
9 m si = 450 mm.
- cuptorul C3, este alimantat cu gaz metan, are puterea termica P t = 0.3 MW,
emite gazele de ardere printr-un cos de dispersie cu H = 9 m si = 0,3 m .
Emisii din surse difuze: emisii de compusi organici volatili (COV) de la activitatile
de: - depozitarea produselor petroliere in rezervoare;
- incarcarea/ descarcarea produselor petroliere pe rampele auto de
incarcare/descarcare
- manipularea produselor petroliere
Rezervoarele de depozitare produse petroliere,la gurile de aerisire sunt prevazute
supape mecanice de respiratie pentru reducerea emisiilor de COV.
9.2 APA
Exista cinci surse de ape uzate, dup cum urmeaz:
Sursa de apa uzata
Colectare
Punctul de
evacuare
1. Apa sarata separata din
Vidanjare si
Colectare in bazinul
rezervoarele de depozitare titei
injectare in
betonat (1)
Sonda de
injectie 16
2. Apa sarata separata din
Colectare in bazinul
rezervoarele de depozitare deseuri
betonat (1)
petroliere

16

3. Condens din abur de la serpentine


Colectare in rezervorul
de incalzire a rezervoarelor si de la
metalic (6)
danfuirea instalatiei
Colectare in bazinul
4. Purje de la cazanele centralei
betonat aferent centralei
termice
termice (11)
5. Ape pluviale posibil impurificate de Colectare in rezervorul
pe platformele betonate ale instalatiei metalic (6) si bazinul
betonat (1)
Toate aceste ape sunt colectate n bazinele cu capacitatile V =24 mc, V = 8 mc , V
= 1 mc, V = 6 mc , sunt vidanjate cu autocisterna, dupa care sunt transportate si injectate
n sonda 16 conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 52/martie 2008 .
Pentru preveni eventualele scurgeri de ape pluviale posibil impurificate pe sol,
rampa auto de descarcare materii prime si platforma betonata din jurul rezervorului
metalic de colectare a apelor pluviale posibil impurificate sunt prevazute cu rebord.
Apele pluviale posibil impurificate colectate de pe rampa auto de incarcare produse
fimite, prevazuta cu rebord pe doua , se descarca intr-un bazin vidanjabil betonat
( V=6mc), de unde se vidanjeaza si se transporta in sonda 16.
Este interzisa evacuarea apelor uzate menajere ,tehnologice in cursuri de apa ,pe
terenuri riverane si in subteran.
Titularul este obligat sa intretina corespunzator instalatiile de captare, distributia
,inmagazinare apei tehnologice, deasemenea va intretine corespunzator instalatiile de
colectare si bazinul de colectare ape uzate.
9.3 SOL
Sursele potentiale de poluare a solului si subsolului pe amplasamentul studiat pot fi:
- instalatia de tratare deseuri petroliere si stabilizare titei usor
- parcul de rezervoare
- rampa auto de incarcare / descarcare
- reteaua de canalizare ape sarate si pluviale posibil impurificate
- bazinele de colectare ape sarate si ape pluviale posibil impurificate
In vederea minimizrii posibilitilor de apariiei a unor evenimente nedorite cu
impact asupra solului, subsolului i a panzei freatice s-au luat urmtoarele msuri:
- betonarea integrala a incintei instalatiei cu inclinarea pantei suficient pentru
colectarea apelor pluviale in rezervorul metalic subteran, cu capacitatea de 8
mc;
- obiectivele instalatiei sunt etanse, prevazute cu automatizari locale,
- pompele de alimentare si evacuare sunt prevazute cu etansari specifice
fiecarui produs vehiculat;
- betonarea integrala a amplasamentului parcului de rezervoare, acesta este
prevazut cu dig de retentie din beton care poate sa inmagazineze un volum
de cel putin 200 mc de produs;
- rezervoarele de depozitare sunt amplasate suprateran;
- amplasamentul rampei auto de incarcare / descarcare este betonat integral
- bazinele colectoare de ape uzate sunt realizate din beton armat, prevazute
cu hidroizolatie
- sistemul de canalizare este realizat etans si va fi inspectat periodic, conform
Programului anual de intretinere
- caile de acces sunt betonate integral
- deseurile metalice se vor depozita temporar (pina se vor valorifica la
societati specializate) numai pe platforme betonate special amenajate.

17

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUl


INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT
10.1 AER
10.1.1 Emisii: emisiile in aer provin de la centrala termica si cuptore.
Concentraii i debite masice ale poluanilor evacuai n atmosfer :
Nr.
Crt

Punct de
emisie

Combustibil

Tip
noxe

U.M

1.

Cos 1
evacuare
gaze arse
Centrala
termica

CLU

pulb
eri
CO

mg/Nmc cu 3% O2

VLE conform
Ordin
462/1993
(mg/mc)
50

mg/Nmc cu 3% O2

170

NO2
mg/Nmc cu 3% O2
450
SO2
mg/Nmc cu 3% O2
1700
2.
Cos2
Gaz metan
pulb
mg/Nmc cu 3% O2
5
evacuare
eri
gaze arse
CO
mg/Nmc cu 3% O2
100
Centrala
350
NO2
mg/Nmc cu 3% O2
termica
SO2
mg/Nmc cu 3% O2
35
3.
Cos
CLU
pulb
mg/Nmc cu 3% O2
50
evacuare
eri
cuptor C1
CO
mg/Nmc cu 3% O2
170
NO2
mg/Nmc cu 3% O2
450
SO2
mg/Nmc cu 3% O2
1700
4.
Cos
CLU
pulb
mg/Nmc cu 3% O2
50
evacuare
eri
cuptor C2
CO
mg/Nmc cu 3% O2
170
NO2
mg/Nmc cu 3% O2
450
SO2
mg/Nmc cu 3% O2
1700
5.
Cos
Gaz metan
pulb
mg/Nmc cu 3% O2
5
evacuare
eri
gaze arse
CO
mg/Nmc cu 3% O2
100
Cuptor C3
NO2
mg/Nmc cu 3% O2
350
SO2
mg/Nmc cu 3% O2
35
Tehnici care pot a fi considerate BAT: controlul procesului de ardere, recirculare
gaze de ardere, folosirea de electrofiltre,cicloane aditionale, filtre cu saci
Emisii fugitive - Compusii organici volatili emisi de instalatiile de pe amplasament sunt :
- vapori de hidrocarburi petroliere,
- emisii de COV de la depozitare,manipulare si ambalare dizolvant organic.
Sursa

Poluant

Masa/
unitate de timp
(t/an)

Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor

Blaz de
distilare

COV

Cantitati
Se urmareste inlocuirea garniturilor si
nesemnificative, etansarilor mecanice la pompele de
nu sunt
vehiculare
masurabile

18

Rezervoare
de
depozitare

COV

Rezervoarele de stocare sunt dotate cu


supape de respiratie si sisteme de conducte
etanse de transport.

10.2 APA
A. Ape uzate menajere- Pe amplasament nu se produc ape uzate menajere.
B. Ape uzate tehnologice
Titularul nu monitorizeaz calitatea apelor evacuate .In Autorizatia de Gospodarire
a Apelor nr.52 din martie.2008, eliberata de A.N. Apele Romana D.A. Sirit Bacau, nu se
prevad indicatori de calitate pentru apele uzate evacuate in sonda de injectie nr.16 Pipirig.
B. Apa freatica
Prelevarea de probe se va face din puturile de observatie F1 si F2, amplasate in
aval si amonte de amplasament, conform planului de amplasare anexat .
Se vor respecta valorile din Raportul de amplasament ca punct de plecare( referinta)
, conform buletinelor de analize executate la Raportul de amplasament.
Tabelul 3.
Valori de referinta
conform raport
incercare Anexat la
documentatie

Nr.
crt.

Parametrii de calitate

U.M.

pH

unit.pH

7,44

Amoniu (NH4)

mg/l

0,014

3
4

Cloruri
Sulfai

mg/l
mg/l

18,98
23,49

Sulfuri i hidrogen
sulfurat

g/l

<0,001

SR ISO
10530/1997

Hidrocarburi petroliere

g/l

<0,05

SR 7877-1995

Metoda de analiz
SR ISO
10523/1997
SR ISO 7150/12001
SR ISO 9297/1998
STAS 3069/87

Din rezultatele analizelor prezentate in bilanturile de mediu si raportul de


amplasament, rezulta ca nu exista infiltratii de produse petroliere in panza de apa freatica
de pe amplasamentul SC MIHOC OIL SRL
Obligatii :
Titularul trebuie sa respecte toate prevederile din AUTORIZATIA GOSPODARIRE A
APELOR NR. 4/16.10.2007 eliberata de A.N. Apele Romne Direcia Apelor Siret
BACAU.
10.3 Sol
Valorile de referinta pentru urme de elemente chimice in sol, conform Ordinului
MAPM nr. 756 din 03.11.1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii
mediului, sunt prezentate in Tabelul nr. 5 . Prelevarea probelor se vor executa in zona de
prelevare initiala ,din incinta amplasamentului, conform planului de amplasare probe de
sol, anexat la documentatie.

19

Tabelul nr. 5
Urme de
element

Valori
normale
(mg/kg)
30
20
900
20
<100

Praguri de alerta
Tipuri de folosinte
Sensibile
Mai putin
sensibile
100
300
100
250
1500
2000
50
250
200
1000

Praguri de interventie
Tipuri de folosinte
Sensibile
Mai putin
sensibile
300
600
200
500
2500
4000
100
1000
500
2000

Crom total
Cupru
Mangan
Plumb
Hidrocarburi
din petrol
Deoarece amplasamentul instalatiei este intr-o zona industriala , valorile de referinta
vor fi pentru zonele mai putin sensibile.
10.4 ZGOMOT
Sursele de zgomot sunt legate de operatiile tehnologice din cadrul procesului si de
utilajele de transport folosite la descarcarea materiilor prime.
Limitele maxim admisibile pe baza carora se apreciaza starea mediului din punct de
vedere acustic in zona unui obiectiv sunt precizate in STAS 10009-89(Acustica urbanaLimite admisibile ale nivelului de zgomot) si prevad la limita unei incintei industriale
valoarea maxima de 65 dB.
11. GESTUIUNEA DESEURILOR
11.1 DESEURI PRODUSE, MOD DE GESTIONARE
Gestionarea i monitorizarea deeurilor rezultate din procesele tehnologice i din
alte activiti auxiliare desfurate se realizeaz n conformitate cu OUG nr. 78/2000
privind regimul deeurilor si HG nr. 856/2002 privind evidena gestiunii deeurilor i pentru
aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase;
Deeurile rezultate in urma activitatilor desfasurate sunt prezentate in tabelul
urmator :
Tabelul 6. Gestiunea deeurilor
Numele
Numele si
Starea Mod de valorificare/eliminare
Cantitate
procesului
codul deseului
(t/an)
Curatarea
L
Este colectat in container metalic si
lam de
rezervoarelor
preluat in vederea incinerarii de S.C.
8
rezervor
de depozitare
BEST NICMARINE S.R.L. conform
Contractului de preluare si transport
Cod: 05 01 03*
reziduuri, nr. 34/04.02.2008
Reziduuri
uleioase
0,8
(Suspensii
Sunt colectate in container metalic si
Centrifugarea mecanice si
preluate in vederea incinerarii de S.C.
uleiului uzat si hartie de filtru
SS
BEST NICMARINE S.R.L. conform
filtrarea uleiul
incarcata cu
Contractului de preluare si transport
centrifugat
suspensii
reziduuri, nr. 34/04.02.2008 (anexa)
mecanice si
ulei), Cod
05.01.05*

20

Operatii de
reparatii,
intretinere,
revizii

S
Deseuri
feroase

depozitare temporara pe platforma


0,5
betonata pana la valorificare prin firme
specializate

Cod: 17 04 05
Activitati social
-administrative Deseuri
menajere

depozitare selectiva in containere


1,5
amplasate pe platforma betonata, in
locuri special amenajate pana la
preluare conform contractului de
Cod: 20 03 01
prestari servicii de salubritate, incheiat
cu Primaria comunei Pipirig
Pe amplasament nu sunt spatii amenajate ca depozite de deseuri (halde, batale, etc.)
Obligatiile titularului: intocmirea planului de management al deseurilor si a unor
regulamente de gestionare a deseurilor in conformitate cu prevederile HG 856/2002
publicat n MO nr. 659/05.09.2002
12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL
SITUATIILOR DE URGENTA, SIGURANTA INSTALATIEI
12.1 Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca Planul de prevenire si
combatere a poluarilor accidentale(anexat la documentatie) este functional.
12.2 Planul operativ de prevenire si combatere a poluarilor accidentale trebuie revizuit si
actualizat in functie de conditiile nou aparute. El trebuie sa fie disponibil pe amplasament
in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de
specialitate.
12.3 Punctele critice si cauzele posibile poluarii accidentale sunt::
12.3.1 Rezervoare cu materii prime si produse finite:
- Fisuri la rezervoare;
- Fisuri la conducte, armaturi, garnituri, flanse;
- Spargeri rezervoare.
12.3.2 Rampa de incarcare-descarcare:
- Etansarea necorespunzatoare a cisternelor;
- Fisuri la conducte, armaturi, flanse, fitinguri.
12.3.3 Basa de colectare ape uzate si ape pluviale:
- Fisurari la peretii bazinelor;
12.3.4 Instalatiile tehnologice:
- Fisuri la coloanele de distilare si la alte instalatii;
- Etansari necorespunzatoare la aceste instalatii;
- Pierderi la imbinari, la flanse.
12.4 Pentru prevenirea si combaterea poluarilor accidentale la SC Mihoc Oil SRL
au fost intocmite urmatoarele documente ce fac parte din PLANUL DE PREVENIRE si
COMBATERE A POLUARILOR ACCIDENTALE:
- Inventarul tuturor punctelor potential poluatoare;
- Sistemul de alertare;
-Programul de masuri si lucrari necesare prevenirii producerii poluarii accidentale;
- Instructiuni in caz de avarie ;
- Componenta echipelor de interventie si a colectivului de combatere a
poluarilor
accidentale ;
- Fisa poluantului potential;

21

- Lista dotarilor si a materialelor necesare pentru sistarea poluarii;


- Programul anual de instruire a lucratorilor de la punctele critice si a echipelor de
interventie;
- Responsabilitatile conducatorilor;
- Sarcini si raspunderi cu privire la anuntarea cazurilor de poluare accidentala ;
- Lista unitatilor care acorda sprijin in cazul aparitiei unei poluari accidentale;
12.5 Urmare a notificarii tituli, a deciziei APM Neamt nr. 5018/22.07.2008, privind
substantele si compusii chimici periculosi utilizati sau produsi, activitatea nu intra sub
incidenta H.G. 804/2007 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente
majore in care sunt implicate substante periculoase,
12.6 In cazul producerii unui accident se va anunta imediat dispeceratul Agentiei pentru
Protectia Mediului Neamt si se vor aplica masurile de interventie stabilite prin planurile
specifice fiecarui tip de accident.
13. MONITORIZAREA ACTIVITATII
13.1 AER
13.1.1 Monitorizare emisii dirijate punctiforme
Conform cerintelor directivei IPPC; transpusa de O.U.G. 152/2005 privind
prevenirea i controlul integrat al polurii, aprobat prin Legea 84/2006; si prevederilor
documentului Breff principii generale de monitoring, monitorizarea este o cerinta inerenta
si legal promulgata. In acest sens titularul are urmatoarele obligatii:
- sa realizeze automonitorizarea emisiilor de poluanti in mediu prin laboratoare
proprii sau contractante acreditate ,
- la cererea autoritatii competente de mediu datele de automonitorizare vor fi
validate prin expertize ,utilizand laboratore terte acreditate
- sa efectueze masuratori conform planului de masuratori si sa raporteze
rezultatele monitorizarii catre ARPM Bacau si APM Neamt ;
- sa asigure cai de acces permanent si in siguranta la punctele de prelevare si
monitorizare.
Activitatea de supraveghere si monitorizare a emisiilor si a mediului va fi efectuata
de responsabilul de mediu numit cu decizie de conducerea unitatii.
Titularul de activitate are obligatia sa monitorizeze o data pe an nivelul emisiilor de
poluanti la cosurile existente pe amplasament si sa raporteze rezultatele catre ARPM
Bacau si APM Neamt respectand frecventa si metodele de analiza indicate in urmatorul
tabel:
Nr Indicatori
Combustibil Frecventa Punctul
Efectuare
si
evaluare
crt
de
masuratori
masurare Conform
Conform
Normelor
Normelor
Nationale
Europene
1
pulberi
Conform
anual
Cos 1 CT,
Normele
ISO 9096/92
tabelului de
Cos 2 CT, metodologice sau
la pct. 10.1.1
Cos
dinOM
ISO
cuptor C1,
462/1993,
10155/95 sau
Cos
EN
13284cuptor C2,
1,2/2001
Cos
2
Oxizi de azot
ISO
cuptor C3
(exprimati in
11564/98 sau
NO2)
ISO
10849/96
3
Oxizi
de
ISO 7934/89

22

sulf(exprimati
in SO2)

sau
ISO7935/92
sau
ISO
11632/98
SREN
12619/2002
si
SREN
13526/2002

CO

Nota : - Punctele de monitorizare de pe amplasament sunt:


1. Cos 1 evacuare gaze arse-centrala termica ,
2. Cos 2 evacuare gaze arse-centrala termica ,
3. Cos evacuare cuptor C1,
4. Cos evacuare cuptor C2,
5. Cos evacuare cuptor C3,
- Masuratorile de emisii se vor realiza conform standardelor europene in vigoare
sau conform metodelor nationale standardizate. Perioada de mediere si performantele de
calitate ale masuratorilor la cos sunt descrise in OM 462/1993.
- Valorile rezultate din masuratori se compara cu valorile limita de emisie prevazute
in HG nr. 462/1993 in functie de tipul combustibilului utilizat (gaz metan sau CLU)
13.2 APA
13.2.1 Monitorizarea apelor uzate
In conformitate cu Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 52/ martie.2008 emisa de
A.N. Apele Romane D.A. Siret Bacau, nu se monitorizeaza calitatea apelor uzate ,acestea
se injecteaza in sonda 16.
13.2.2 Monitorizarea apelor freatice
Monitorizarea calitatii apelor freatice se va realiza anual prin prelevarea de
probe din putul de pe amplasament.
Principalii indicatori monitorizati, pentru apa freatica sunt prezentati in Tabelul nr.9:
Tabelul 9. Monitorizare calitate apa freatic
Indicatori urmariti
pH
Amoniu (NH4)
Cloruri
Sulfai
Sulfuri i hidrogen
sulfurat
Aspect
Produse petroliere

Frecventa de analiza

Metoda de lucru

anual
anual
anual
anual

SR ISO 10523-97
SR ISO 7150/1-2001
SR ISO 9297/1998
STAS 3069/87

anual

SR ISO 10530/1997

anual
anual

SR 7877-1995

Indicatorii de calitate ai apelor freatice se vor compara cu indicatorii de referinta din


buletinele de analize anexate la Raportul de amplasament si RAM pe anul 2007.
Titularul activitatii are obligatia de a nu depasi valorile de referinta.
13.3 SOL
Monitorizarea calitatii solului se va realiza anual, probele recoltandu-se din zona de
prelevare initiala( de referinta), de pe amplasamentul instalatiei, conform plansei de
amplasare a punctelor de prelevare. Rezultatele analizelor se vor compara cu valorile de la

23

pct.10. 3 (Tabelul nr. 5) prevazute in Ordinul 756/1997.Se vor compara cu valorile


indicatorilor pentru zonele cu folosinta mai putin sensibile.
13.4 DESEURI
13.4.1 Deseuri tehnologice
Evidenta deseurilor produse va fi tinuta lunar, conform HG 856/2002 si va contine
urmatoarele informatii:
- tipul deseului
- codul deseului
- instalatia producatoare
- cantitatea produsa
- data evacuarii deseului din instalatie
- modul de stocare
- data predarii deseului catre un operator autorizat
- cantitatea predata catre transportator
- destinatia finala a deseurilor
- date privind expeditiile respinse
- date privind orice amestecare a deseurilor.
Transportul deseurilor se va realiza in conformitate cu legislatia in vigoare.
13.4.2 Ambalaje
Gestionarea si monitorizarea ambalajelor si a deseurilor din ambalaje se va efectua
conform prevederilor HG 621/2005.
13.5 ZGOMOT
Monitorizarea zgomotului se va face anual, cuprinzand nivelurile de poluare
fonica determinate in zona de amplasament a SC MIHOC OIL punct de lucru Pipirig, la
limitele incintei unitatii. Limitele valorilor de zgomot trebuie sa se incadreze in limitele
impuse de la pct.10.4, din prezenta autorizatie, conform STAS-ului 10009/88.
13.6 MIROSURI
Pe amplasament se manipuleaza si proceseaza produse petroliere ,fapt care
implica un miros specific de hidrocarburi,identificabil pe toata suprafata aferenta instalatiei.
Nu se pune problema monitorizarii mirosului deoarece nu este cazul.
14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA
14.1. Raportari
Titularul autorizaiei va respecta prevederile Ordinului 175/2005 privind procedura de
raportarea datelor referitoare la activitatea de protectie a mediului de catre agentii
economici cu activitate industriala.
14.1.1. Raportari periodice catre autoritatile de mediu
Nr.
Tip raport
Frecventa raportarii
Autoritatea
Data depunerii
Crt.
de mediu
raportului
catre la care
se face
raportarea
1. Raport privind
- in concordanta cu
la sfarsitul fiecarei
monitorizarea
frecventa de monitorizare
perioade de
emisiilor
monitorizare

24

2.

Raport privind
gestiunea
deseurilor

- anual

3.

Inventarul emisiilor
pentru Registrul
EPRTR

-anual

4.

Raportul anual de
mediu - RAM

anual

5.

Alte raportari
periodice

Conform solicitarilor

APM Neamt
ARPM Bacau

14.1.2. Instiintari
Nr.
Tipul raport
Crt.
1.

2.

3.

4.
5.

Notificare privind
opririle si pornirile
planificate ale
instalatiilor
Notificare accidente( in
caz de poluari
accidentale sau de
situatii anormale
aparute)

Reclamatii,
sesizari,analize si
investigatii efectuate in
aceste cazuri
Alte date, informatii
solicitate
Notificarea schimbarii
datelor care au stat la
baza emiterii
autorizatiei integrate
de mediu, inclusiv a
autorizatiilor detinute

Ca parte a
Raportului anual
de mediu

Conform solicitarii
APM
Ca parte a
Raportului anual
de mediu
Pana la 1 martie a
fiecarui an, pentru
anul precedent.

Data depunerii

Cu 48 de ore
inainte de
oprirea/pornirea
instalatiei
Telefonic-in cel mai
scurt timp de la
producere ,
Scris-maxim 24 de
ore, detaliat
cuprinzand cauze ,
efecte si masuri
luate
Ori de cate ori
apar
Conform solicitatii
autoritatii de mediu
Ori de cate ori
apar

Autoritatea de
mediu la care se
depune
documentul
APM Neamt
GNM-CJ Neamt

Observatii

APM Neamt
ARPM Bacau
GNM CJ Neamt

Se includ si in
Raportul anual
de mediu

APM Neamt
GNM-CJ Neamt
ARPM Bacau

Se includ si in
Raportul anual
de mediu

Dupa caz
APM Neamt
GNM-CJ Neamt
ARPM Bacau

Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la APM Neamt si ARPM Bacau, nu mai tarziu
de 01 Martie n fiecare an, un raport anual de mediu(RAM) pentru intregul an calendaristic
precedent.

25

RAPORTUL ANUAL DE MEDIU - este un document sintetic, ce trebuie sa cuprinda


toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de
functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei
integrate de mediu.
Raportul va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
- datele de identificare a titularului activitatii,
- date privind desfasurarea activitatii,
- utilizarea materiilor prime, materialelor auxiliare consumuri specifice,
- utilizarea eficienta a energiei,
- modul de gestionare a deseurilor,
- realizarea masurilor din planul de revizii si intretinere a instalatiilor,
- impactul activitatii asupra mediului, date de monitorizare conform cap. 13 si
14 din prezenta autorizatie, evolutia calitatii factorilor de mediu fata de
momentul de referinta,
- costuri de mediu,
- reclamatii, sesizari, mod de rezolvare a problemelor sesizate,
- masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de
rezolvare,
- modul de respectare a obligatiilor impuse prin autorizatia integrata de mediu,
Tipul si frecventa raportarilor, asa cum sunt prevazute in acest capitol, pot fi
modificate cu acordul scris al ARPM Bacau, dupa controlul conformarii si evaluarea
rezultatelor.
14.2. Evidente
Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze:
- datele privind desfasurarea activitatii: ore de functionare, opriri planificate si
accidentale, revizii si reparatii, verificari, inspectii si controale;
- titularul va tine evidenta tuturor operatiilor de vidanjare;
- date privind intrarile si iesirile: materii prime, materiale auxiliare, utilitati,
produse finite, deseuri;
- toate procedurile scrise, detinute de operator;
- prelevarile, analizele, masuratorile efectuate conform capitolului Monitorizare,
evidenta buletinelor de analiza intocmite de laboratoarele care au efectuat
analizele;
- incidentele care afecteaza exploatarea normala a instalatiilor si activitatii, ce
pot crea risc pentru mediu;
- reclamatiile de mediu, conform precizarilor din autorizatie.
Registrele de evidente vor fi gestionate de catre responsabilul cu protectia mediului
desemnat de operator.
Registrele si celelalte evidente vor fi disponibile pe amplasament in orice moment
pentru inspectie si vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de minim 5 ani.
Se va mentine la punctul de lucru un dosar de informare publica, care sa fie
disponibil publicului interesat, la cerere. Dosarul va cuprinde cel putin :
- solicitarea de autorizare
- autorizatia integrata de mediu
- rezultatele automonitorizarii
- raportarea anuala privind aspectele de mediu.
Titularul activitatii va mentine la punctul de lucru un exemplar al:
- raportarilor transmise autoritatilor de mediu
- autorizatiei integrate de mediu
- proceselor verbale de control pe linie de mediu
- corespondentei cu autoritatile de mediu.

26

14.3. Modele de raportare


1. Monitorizarea emisiilor la cos
Data
Punctul
de Parametru
efectuarii
prelevare
analizat
analizei
2. Monitorizarea calitatii solului
Data
Punctul de Parametru
efectuarii
prelevare
analizat
analizei

Valoare
limita Valoare
admisa /act de realizata
reglementare

Valoarea
admisa/act
reglementare

3. Monitorizarea calitatii apei subterane


Data
Punctul
de Parametru
efectuarii
prelevare
analizat
analizei

limita Valoarea
de realizata

Valoare
limita Valoare
admisa /act de realizata
reglementare

Frecventa
depasirii
VLE

Valoarea de
referinta
conform
Raportului de
amplasament

Valoarea de
referinta
conform
buletinului
de analiza
din R.A.

4. Monitorizarea gestiunii deseurilor: se va face conform indicatiilor legislatiei specifice.


Data
Data
CantitaInstalat Cantit
Modu
Tipul Codul
evacuarii
Modul predar tea
Com
ia
atea
l de
dese dese
deseului
de
ii
predata
poziti produc produ
stoca
ului
ului
din
refolosi deseul catre
a
atoare sa
re
instalatie
re
ui
transport
ator
5. Monitorizarii zgomotului
Data efectuarii Locul efectuarii Valoare
masuratorii
masuratorii
admisa

limita Valoare
inregistrata

Nota: -se vor mentiona metodele a de prelevare si analiza folosite , eroarea metodei .
15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII
15.1. Obligatii privind gestiunea substantelor toxice si periculosae:
Operatorul trebuie sa respecte conditiile de depozitare in siguranta a tuturor
materiilor prime si auxiliare, in functie de frazele de risc si conditiile de
depozitare mentionate in fisele tehnice de securitate,
Toate materiile prime si materialele auxiliare utilizate vor fi receptionate,
transportate, manipulate si depozitate conform cu prevederile Normelor
Specifice de Protectie a Muncii - corespunzatoare fiecarei activitati ,

27

Deseurile de ambalaje provenite de la acestea, se vor gestiona potrivit


legislatiei specifice in vigoare,
La schimbarea materiilor prime si auxiliare titularul are obligatia sa anunte
autoritatea de mediu: APM Neamt, GNM-CJ Neamt si ARPM Bacau,
Sunt interzise orice deversari de substante chimice periculoase sau
scurgeri n reateaua de canalizare a societatii sau contaminare a solului si
apei de suprafata,
Titularul de activitate va respecta prevederile legale in vigoare privind
modul de operare cu substante si preparate chimice periculoase.
15.2. Obligatii privind prevenirea si controlul emisiilor fugitive:
- verificarea periodica a etanseitatii pompelor si conductelor de transport a
materiilor prime si produselor finite din parcul de rezervoare ,
- supravegherea activitatilor de incarcare/descarcare a rezervorelor,
- verificarea periodica a starii instalatiilor de depozitare si transport a materiilor
prime,
- stabilirea unui program de reparatii si detectie a scurgerilor de orice tip ,in
vederea reducerii emisiilor,
15.3. Obligatii privind prevenirea si reducerea poluarii in apa:
- sa nu evacueze ape uzate neepurate in apa de suprafata si subterane,
- sa nu manipuleze sau sa depoziteze deseuri , reziduuri sau substante chimice,
fara asigurarea conditiilor de prevenire a poluarii,directe sau indirecte a
apelor de suprafata sau subterane,
- sa intretina constructiile si instalatiile de captare, aductiune si evacuare a
apelor uzate in conditii tahnice corespunzatoare, in scopul minimizarii
pierderilor de apa,
- titularul autorizatiei este obligat ca la fiecare operatie de vidanjare sa realizeze
cel putin inspectia vizuala a bazinelor de colectare ape uzate, pentru
verificarea integritatii acestora, si sa consemneze acest lucru in registrul de
evidenta a reviziilor si reparatiilor,
- sa detina in permanenta mijloacele si materialele necesare interventiei in caz
de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile
planului de prevenire si combatare a poluarilor accidentale,
- in cazul producerii unor poluari in receptori sa anunte imediat SGA Neamt sau
DA Siret Bacau si sa actioneze operativ pentru inlaturarea cauzelor si
limitarea efectelor poluarii.
15.4. Obligatii privind gestiunea deseurilor:
- titularul va tine evidenta cantitatilor de deseuri produse, colectate, transportate
conform prevederilor legale in vigoare,
- gestionarea tuturor categoriilor de deeuri se va realiza cu respectarea strict a
prevederilor OUG nr. 78/16.06.2000 privind regimul deeurilor, aprobat cu
modificri de Legea nr. 426/18.07.2001. Deeurile vor fi colectate i
depozitate temporar pe tipuri i categorii, fr a se amesteca,i valorificate
n conformitate cu legislaia n vigoare,
- eliminarea sau recuperarea deeurilor trebuie s se desfasoare conform cu
cerintele prezentei autorizaii i cu legislaia naional in vigoare.
15.5. Obligatii privind comercializarea pacurii ( CLG):
Titularul de activitate va comercializa produsele finite numai cu buletin
de calitate care sa demonstreze incadrarea in una din categoriile de
pacura reglementata de STAS 51/83 , SR EN ISO 3405:2003,
Conform art. 20 a Ordinului 462/1993 furnizorul oricarei categorii de
combustibili este obligat sa prezinte cumparatorului sau

28

consumatorului un certificat de calitate care sa ateste continutul


produsului in substante nocive, prevazute in anexa nr. 5 a Ordinului
462/1993 , respectiv : continut se sulf: 1-3,3%, cenusa 500 mg/Kg,
clor- 100 mg/Kg, bariu 5 mg/Kg, plumb 5 mg/Kg, nichel 40
mg/KG, vanadiu -100 mg/Kg, zinc 10 mg/Kg, fosfor 5 mg/Kg,
hidrocarburi aromatice policlorurate 1 mg/Kg,
La fiecare livrare de combustibil , operatorul instalatiei va face o
notificare catre autoritatea teritoriala de mediu ( APM Neamt) si ARPM
Bacau specificand instalatia careia i se furnizeaza combustibilul, se
vor anexa buletinele de analiza pentru produsul finit comercializat .
Deoarece emulsiile petroliere, pcura i reziduurile petroliere obinute
n urma prelucrrii sunt substane toxice i periculoase, transportul
acestora se va efectua de catre firme autorizate, pe baza de contract,
15.6. Obligatii privind gestiunea uleiurilor uzate :
a) conform art 12 din HG 235/2007:
s valorifice uleiurile uzate utiliznd tehnologii i instalaii care s asigure
protecia corespunztoare a sntii populaiei i a mediului;
s preleveze probe i s efectueze analiza uleiului uzat la recepie ,conform
legislaiei n vigoare, n vederea verificrii calitii declarate (inclusiv PCB ),
s pstreze evidena privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia
i datele de identificare ale operatorilor economici de la care primete ulei
uzat n vederea valorificrii, precum i nregistrarea cantitii de ulei uzat
care nu poate fi valorificat,
s raporteze semestrial i la solicitarea expres a autoritilor publice
teritoriale pentru protecia mediului informaiile prevzute la aliniatul
precedent,
b) conform art 4 din HG 235/2007:
se interzice deversarea uleiurilor uzate n apele de suprafa, apele
subterane i n sistemele de canalizare;
se interzice evacuarea pe sol sau depozitarea n condiii necorespunztoare
a uleiurilor uzate, precum i abandonarea reziduurilor rezultate din
valorificarea;
colectarea, stocarea i transportul uleiurilor uzate n comun cu alte tipuri de

deeuri;
15.5. Alte obligatii:
sa respecte conditiile din autorizatia integrata de mediu in desfasurarea
activitatii;
sa informeze cu regularitate autoritatile pentru protectia mediului despre
rezultatele monitorizarii emisiilor din instalatie si in termenul cel mai scurt,
despre orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul,
conform prevederilor din capitolul Monitorizare al prezentei autorizatii;
sa asiste si sa puna la dispozitia autoritatilor pentru protectia mediului toate
datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru
prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii in efectuarea
controlului conformarii;
sa informeze ARPM Bacau despre orice modificari planificate in instalatie
sau modul de exploatare a instalatiei; in aceasta situatie ARPM Bacau
revizuieste autorizatia integrata de mediu sau conditiile din aceasta dupa
caz;

29

Operatorul, prin persoana desemnat cu atribuii n domeniul proteciei mediului, va


asista persoanele mputernicite cu activiti de inspecie punndu-le la dispoziie evidena
msurtorilor proprii i toate celelalte documente i le va facilita controlul activitii precum
i prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor mputernicite la
instalaiile tehnologice, la echipamentele i instalaiile de depoluare precum i n spaiile
sau n zonele potenial generatoare de impact asupra mediului. Titularul activitii are
obligaia de a realiza msurile impuse prin actele de control de catre persoanele
mputernicite cu inspecia.
Conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin
Legea nr. 265/2006, este obligatorie solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru
stabilirea obligatiilor de mediu in cazul cind titularul activitatii urmeaza sa deruleze sau sa
fie supus unei proceduri de: vinzare a pachetului majoritar de actiuni, vinzare de active,
fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului
activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii
conform legii.
Titularul activitatii va solicita ARPM Bacau reautorizarea cu minim 60 de zile
inainte de expirarea termenului de valabilitate al prezentei autorizatii.
16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL
REZIDURILOR
Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa
ia masurile necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a
amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea lor.
Inchiderea instalatiei se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si
pentru mediu. Se vor lua masuri pentru:
- golirea instalaiilor;
- curatarea si spalarea tuturor instalatiilor;
- oprirea alimentrii cu energie electric;
- demontarea instalaiilor i transportul materialelor rezultate spre destinaii
bine stabilite;
- dezafectarea depozitelor de materii prime;
- eliminarea corespunztoare a tuturor deeurilor de pe amplasament;
- ecologizarea amplasamentului;
- asigurarea securitatii obiectivului;
Pe amplasament nu vor ramane deseuri, ele fiind gestionate potrivit autorizatiei
integrate de mediu.
La incetarea activitatii, titularul autorizatiei va intocmi un Plan de inchidere, agreat
de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Acesta va cuprinde masurile propuse
la incetarea activitatii, care sa demonstreze ca titularul este capabil sa inceteze activitatea
instalatiei in siguranta, aducerea amplasamentului la un stadiu care sa permita
reutilizarea lui. Planul va respecta prevederile Ghidului tehnic general, aprobat prin Ordinul
nr.36/2004.
Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui in
practica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatilor acestor resurse indiferent
de situatia financiara a titularului.
Dezafectarea , demolarea instalatiei si constructiilor se va face pe baza unui proiect.
Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare
aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului.
17. DISPOZITII FINALE
17.1.Datele cuprinse n prezenta autorizaie nu sunt confideniale.

30

17.2.Reexaminarea i/sau modificarea autorizaiei integrate de mediu se face in conditiile


art. 23 , capitolul V a OUG 152/20005, cand apar urmtoarele situaii:
- poluarea cauzat de desfurarea activitii necesit revizuirea valorilor limit
de emisie stabilite prin autorizaie sau necesit stabilirea de noi valori limit de
emisie;
- in cazul unei schimbri substaniale i/sau extindere a activitii, pe acelai
amplasament;
- modificarea celor mai bune tehnici disponibile, permit o reducere semnificativ
a emisiilor; .
- sigurana exploatrii instalaiilor i a desfurrii activitii face necesar
introducerea de tehnici speciale i msuri de management;
- rezultatele aciunilor de inspecie i control al conformrii relev aspecte noi,
neprecizate n documentaia depus pentru susinerea solicitrii, sau modificri
ulterioare emiterii actului de autorizaie;
- emiterea unor noi reglementri legale.
- are loc inchiderea definitiva a activitatii /cesiunea/transferul/vanzarea instalatiei
17.3.Transferul autorizaiei este permis n condiiile legii.
Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda
Nationala de Mediu Comisariatul Judetean Neamt, Agentia pentru Protectia
Mediului Neamt si Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau
Nerespectarea celor prevazute in prezenta AUTORIZATIE INTEGRATA DE
MEDIU conduce la suspendarea sau anularea ei, dupa caz, conform OUG nr.152/2005
aprobata prin Legea nr. 84/2006 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al
poluarii si a Ordonantei de urgenta nr. 195/22.12.2005 privind protectia mediului.
Autorizatia integrata de mediu contine 32 de pagini si este valabila pana la
29.12.2016 , cu conditia realizarii de catre titular a tuturor obligatiilor impuse de autoritatea
de mediu prin prezenta.
La data emiterii prezentei autorizatii revizuite, se anuleaza autorizatia integrata de
mediu nr. 53 din 29.12.2006.
18. GLOSAR DE TERMENI
IPPC
- Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii
BAT
- Cele Mai Bune Tehnici Disponibile
EPER
- Registrul European al Emisiilor Poluante
CAEN
- Nomenclatorul Activitatilor Comerciale
ARPM
- Agentia Regionala pentru Protectia Mediului
APM
- Agentia pentru Protectia Mediului
RAM
- Raport Anual de Mediu
GNM CJ - Garda Nationala de Mediu Comisariatul Judetean

SEF SERVICIU ACC


ing. Munteanu Mihaela

INTOCMIT
ing. Turiac Dumitrel

VIZAT COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS


Consilier juridic Mosnegutu Elena

31

ANEXA 1
Lista uleiurilor uzate folosite in procesul de productie
Nr.
Denumire deseu
Cod deseu
crt.
Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi(cu exceptia uleiurilor comestibile
si a celor din cap. 05, 12 si 19)
Deseuri de uleiuri hidraulice
13 01
1. Emulsii clorurate
13 01 04*
2. Emulsii neclorurate
13 01 05*
3. Uleiuri hidraulice minerale clorinate
13 01 09*
4. Uleiuri hidraulice minerale neclorinate
13 01 10*
5. Uleiuri hidraulice sintetice
13 01 11*
6. Uleiuri hidraulice usor biodegradabile
13 01 12*
7. Alte uleiuri hidraulice
13 01 13*
Uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere
13 02
8. Uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere
13 02 04*
9. Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere
13 02 05*
10. Uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere
13 02 06*
11. Uleiuri de motor, de transmisi si de ungere usor biodegradabile
13 02 07*
12. Alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere
13 02 08*
Deseuri de uleiuri izolante si de transmitere a caldurii
13 03
14. Uleiuri minerale clorinate izolante si de transmitere a caldurii, altele
13 03 06*
decat cele specificate la 13 03 01
15. Uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii
13 03 07*
16. Uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii
13 03 08*
17. Uleiuri izolante si de transmitere a caldurii usor biodagradabile
13 03 09*
18. Alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii
13 03 10*
Uleiuri de santina
13 04
19. Uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare
13 04 01*
20. Uleiuri de santina din colectoarele de debarcader
13 04 02*
21. Uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie
13 04 03*
Deseuri de la separarea apa/ulei
13 05
22. Solide din paturile de nisip si separatoarele apa/ulei
13 05 01*
23. Namoluri de la separatoarele apa/ulei
13 05 02*
24. Namoluri de interceptie
13 05 03*
25. Ulei de la separatoarele apa/ulei
13 05 06*
26. Ape uleioase de la separatoarele apa/ulei
13 05 07*
27. Amestecuri de deseuri de la paturile de nisip si separatoarele
13 05 08*
apa/ulei
Deseuri de combustibili lichizi
13 07
28. Namoluri si emulsii de la desalinizare
13 07 01*
29. Benzina
13 07 02*
30. Alti combustibili ( inclusiv amastecuri)
13 07 03*
Alte deseuri uleioase nespecificate
13 08
31. Namoluri si emulsii de la desalinizare
13 08 01*
32. Alte emulsii
13 08 02*
33. Alte deseuri nespecificate
13 08 99*

32

S-ar putea să vă placă și