Sunteți pe pagina 1din 10

ANALIZA INITIALA DE MEDIU

CUPRINS
• PREVEDERI GENERALE,ECHIPAMENTE
• METODOLOGIA DE REALIZARE A A I M
• CERINTE LEGISLATIVE
• OBIECTIVE CE DECURG DIN PREVEDERI LEGISLATIVE
• ASPECTE/EFECTE MEDIU
• LISTA IMPACTURILOR SEMNIFICATIVE DE MEDIU
• STABILIRE PRIORITATI
• PRACTICI DE MANAGEMENT
• INCIDENTE /NECONFORMITATI
• OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE
• PROGRAM DE MANAGEMENT DE MEDIU
• RECOMANDARI PENTRU POLITICA SI PROGRAMUL
DE MANAGEMENT DE
Principiile pe baza
• Protecţia sănătăţii publice;
• Autonomia locală şi descentralizarea;
• Responsabilitatea faţă de cetăţeni;
• Conservarea şi protecţia mediului înconjurător;
• Calitatea şi continuitatea serviciilor;
• Tarife echitabile şi accesibile tuturor utilizatorilor;
• Nediscriminarea şi egalitatea tuturor utilizatorilor
• Administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din
proprietatea publică şi a capitalului public;
• Dezvoltarea durabilă.
de

ANALIZA DIAGNOSTIC

Aspecte/efecte Registru aspecte mediu


de mediu

Interviuri
Vizite in teren
Masuratori
Inspectii
Practici de Studiu documentar
Management Probleme/deficiente
Existente

Incidente prioritati

Neconfomitati Recomandari pentru


politica de mediu
si progamul de mediu
OBIECTVE GENERALE SI SPECIFICE

CRITERII OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE SCOP

Aspecte legale de mediu. Imbunatatirea Imbunatatirea aspectelor Reducere risc.


conditiilor de viata de mediu.
Aspecte semnificative de ale cetatenilor. Imbunatatirea.
mediu. satisfactiei clientilor.
Desvoltarea de structuri
Cerinte parti interesate. edilitare pentru
Desvoltarea durabila salubrizare.
a serviciilor de Imbunatatirea
Obtiuni tehnice. proceseloe de Limitare emisii
salubrizare.
salubrizare.
Plan de afaceri. Diversificarea serviciilor.
Imbunatatirea
Cerinte din politica de managementului de
Protectia mediului mediu.
mediu.
incojurator Imbunatatirea Costientizare si
Cerinte parti interesate management imbunatatit
comunicarii
EVALUAREA ASPECTELOR DE MEDIU
ciclul de viata Pregatirea Colectarea Transportul Selectare si Selectare si Locul de
proceselor de ambalare ambalare
problema de salubrizare deseurilor deseurilor PET colectare
mediu deseuri hirtie

Emisii in aer

Apa

SOL

DESURI
PROPRII

COMUNITATE
LISTA IMPACTURILOR SEMNIFICATVE DE MEDIU
PROCES/ACTIVI UTILAJ ASPECT DE FACTOR DE INSTALATIA DE MENTIUNI
TATE OPERATIE MEDIU MEDIU RETINERE OBSERVATII
AFECTAT EVACUARE
TRANSPORT
DESEURI

SUDURA
OXIACETILENIC
A
SUDURA
ELECTRICA

REPARATII
AUTO

DEPOZIT
CARBURANTI

COLECTARE
SORTARE
DESEURI
TRANSPORT
DEPOZITARE
STABILIRE PRIORITATI DE MEDIU
URGENT/ PRIORITATE PRIORITATE PRIORITATE
DE IMPORTANATA IMEDIATA MEDIE REDUSA
VITALA
•Asigurare conditii •Asigurarea cu •Elaborarea •Instruirea si perfectionarea
pentru angajati masini si utilaje programuluide
speciale proceselor management de mediu si personalului
-atelierul de reparatii auto,
-puncte de lucru sudura, de salubrizare aplicarea acestuia
strung,prese,etc.
-asigurarea condittiilor •Stabilizarea si motivarea
igenico-
igenico-sanitare[spatii de personalului
servire a mesei
spalatoare,vestiare,wc-
spalatoare,vestiare,wc-uri,]
-asigurarea micro climatului
de lucru in conformitate cu
•Imbunatatirea continua
cerintele legale etc a serviciilor de salubritate
in vederea cistigarii unui
• Implementarea
•Parteneriate cu societate
•Omologarea utilajelor si segment de piata mai civila si autoritati locale
echipamentelor
standardelor mare
specefice domeniului
•Respectarea cerintelor
salubrizarii
legale
PROGRAM DE MANAGEMENT DE MEDIU
CRITERII OBIECTIVE OBIECTIVE SCOP PROIECTE
GENERALE SPECIFICE

Aspecte legale de •Imbunatatirea •Imbunatatirea aspectelor de IMBUNATATIREA


mediu. conditiilor de viata mediu INFRASTRUCURII
ale cetatenilor IN CADRUL SECTIEI
• Imbunatatirea. satisfactiei
Aspecte semnificative
clientilo REDUCERE
de mediu •Desvoltarea RISC MONITORIZAREA
durabila a •Desvoltarea de structuri
serviciilor de EMISIILOR LA MIJLOACE
Cerinte parti interesate AUTO
salubrizare. edilitare pentru salubrizare
.
Imbunatatirea proceseloe de
Obtiuni tehnice.
salubrizare . IMBUNATATIREA
COLECTARII SELECTIVE
Plan de afaceri
•Protectia
• Diversificarea serviciilor.
mediului Imbunatatirea
incojurator managementului de mediu IMBUNATATIREA
INFRASTRUCTURII DE
Cerinte din politica de Imbunatatirea comunicarii cu TRANSPORT

mediu clientii. CONSTIEN


TI ACIUNI DE EDUCATIE
CETATENEASCA
ZARE
RECOMANDARI PENTRU POLITICA SI PROGRAMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU

1.MODERNIZAREA PARCULUI DE UTILAJE DE COLECTARE SI TRANSPORT A DESEURILO


SOLIDE
2.IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII IN CADRUL SECTIEI DE SALUBRIZARE ATIT IN
CEIACE PRIVESTE SPATIILE DE PRODUCTIE CIT SI SPATIILE DE BIROURI SISOCIAL

3.ANALIZAREA DE MANAGEMENTUL DE VIRF A PROPUNERILO DE PROIECTE CE VIZEAZA


PROTECTIA MEDIULUI CONFORM REGISTRULUI DE .ASPECTE DE MEDIU.

4.UTILIZAREA OBIECTIVELOR,ASPECTELOR DE MEDIU,ASPECTELOR LEGALE PETRU


ELABORAREA POLITICII DE MEDIU SI A POGRAMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

5.UTILIZAREA OBIECTIVELOR,ASPECTELOR DE MEDIU,ASPECTELOR LEGALE PETRU


ELABORAREA POLITICII DE MEDIU SI A POGRAMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

6IMPLICAREA CONDUCERII SI A SALARIATILOR IN IDENTIFICAREA SOLUTIILOR DE


PROTECTIA MEDIULUI