Sunteți pe pagina 1din 1

DELEGATIE,

-ModelSC

_______________

din

__________________

_____________________________________,
____________________

si

CUI

cu

inregistrata

sediul
la

___________________reprezentata

social
RC
legal

in
cu
de

_____________________________ in calitate de administrator, deleaga, prin prezenta, pe


d-l ____________, domiciliat in _______________________________, identificat cu C.I.
seria ____, nr. ____________, avand CNP _______________________ sa reprezinte
societatea mai sus mentionata in relatia cu Politia Romana in vederea inmatricularii
autovehicolului cu seria de sasiu: +_____________________, deaoarece am finalizat
contractul de leasing +_______________ cu ___________________________

Data,

ADMINISTRATOR,

S-ar putea să vă placă și