Sunteți pe pagina 1din 1

ACORD VECINI DIRECT AFECTAI

model

Subsemnatul ___________________, identificat prin ___, seria ____ nr.


_____________,
CNP___________________,
n
calitate
de
proprietar
al
apartamentului nr. _________ din imobilul situat n oraul __________ str.
____________, nr. ___,bl. _____, sc. ____, et. ____, jude/sector _______
Declar c sunt de acord ca la apartamentul nr. _____, proprietatea
numitului/numiilor ________________, s aib sediul social societatea comercial
____________________________
Dau aceast declaraie pentru a fi folosit de ctre societatea comercial
_______________________________ la oficiul registrului comerului.
Semntura
__________

Data
____________