Sunteți pe pagina 1din 1

Denumire client: DELKAS GRUP S.R.L.

1 2 0 5 2 1 2 7
Cod fiscal/CNP:
Deruleaza operatiuni prin Raiffeisen Bank **:
de mai putin de 3 luni
de peste 3 luni

** Se completeaza de catre Unitatea Bancara si numai pentru solicitarea de carnete CEC

Catre,
RAIFFEISEN BANK
Agentia Ploiesti 1
Centru de Cost Agentie____________
Va rugam sa eliberati pentru contul nostru in format IBAN:
R

documentul/ele:
cecuri barate, nr file ________ (multiplu de 25*)
bilete la ordin , nr file 25 (multiplu de 25)
cambii, nr file ________ (multiplu de 25)
* cu exceptia clientilor care deruleaza operatiuni prin Raiffeisen Bank de mai putin de 3 luni
Desemnam pentru ridicarea carnetelor pe Dna Cristache Lucretia care se legitimeaza cu CI
seria PH nr.991472 eliberat de SPCLEP Ploiesti la data de 05.04.2011 si a carui semnatura o
certificam_________________________
Precizam ca am luat cunostiinta de prevederile legale si cunoastem normele si instructiunile
bancare privind utilizarea si circulatia acestor documente.
Semnatura reprezentant legal/autorizat client
depunerii cererii
_____________________________
27.05.2015
Semnatura Reprezentant Banca

F1 5.1.4.10-7, ed.2/0

____________________________

Data