Sunteți pe pagina 1din 145

Banca Na ional a Moldovei

Aprobat prin hotrrea Consiliului de administra ie al Bncii Na ionale a Moldovei proces-verbal nr. 15 din 26 martie 1997

PLANUL DE CONTURI al eviden ei contabile n bncile licen iate din Republica Moldova cu modificrile i completrile aprobate de Consiliul de administra ie al Bncii Na ionale a Moldovei prin hotrrile: nr.107 din 24 noiembrie 1997, nr. 167 din 25 decembrie 1997, nr. 181 din 02 iulie 1998, nr. 167 din 08 iulie 1999, nr. 137 din 07 iunie 2001, nr. 258 din 04 octombrie 2001, nr. 190 din 29 iulie 2004, nr. 15 din 13 ianuarie 2005, nr. 190 din 23 iunie 2005, nr. 358 din 01 decembrie 2005, nr. 21 din 26 ianuarie 2006, nr. 285 din 26 octombrie 2006, nr. 204 din 09 august 2007, nr. 208 din 15 august 2007, nr. 225 din 30 august 2007, nr. 150 din 31 iulie 2008, nr. 244 din 11 decembrie 2008; nr. 193 din 30 septembrie 2010.

1
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Capitolul I PREVEDERI GENERALE 1. Prezentul Plan de conturi al eviden ei contabile n bncile licen iate din Republica Moldova (n continuare Plan de conturi) este elaborat n conformitate cu art.5, 11 i 44 din Legea cu privire la Banca Na ional a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.95, art.33 din Legea Institu iilor financiare nr.550-XIII din 21.07.95, n baza Standardelor Na ionale de Contabilitate i legisla iei n vigoare. 2. Prevederile Planului de conturi se extind asupra bncilor licen iate de BNM din Republica Moldova, inclusiv asupra sucursalelor bncilor strine licen iate de ctre Banca Na ional a Moldovei (n continuare bnci). 3. Planul de conturi se bazeaz pe clasificarea conturilor dup esen a economic i cuprinde conturile necesare nregistrrii n eviden a contabil a opera iunilor ce pot avea loc n cadrul bncii, con inutul, destina ia i descrierea fiecrui cont. 4. Planul de conturi reprezint ntregul sistem de conturi, n cadrul cruia fiecare cont este delimitat printr-o denumire i un simbol cifric, ncadrat ntr-o clas i grup, n raport cu un anumit criteriu de clasificare. 5. Planul de conturi con ine 7 clase: Clasa 1 Active, Clasa 2 Obliga iuni, Clasa 3 Capital i rezerve, Clasa 4 Venituri, Clasa 5 Cheltuieli, Clasa 6 Conturi condi ionale, Clasa 7 Conturi memorandum. 6. Conturile claselor Active i Cheltuieli snt active, conturile claselor Obliga iuni, Capital i rezerve, Venituri snt pasive, cu excep ia contra-conturilor. 7. Conturile din clasa Active prevzute n planul de conturi sunt ordonate n func ie de descreterea lichidit ii. 8. Desfurarea n analitic a conturilor sintetice prevzute n planul de conturi este de competen a fiecrei bnci, n func ie de necesit ile proprii. Conturile analitice se deschid n baza conturilor sintetice n lei moldoveneti i valut strin. 9. Pentru eviden ierea n clase a grupelor de conturi, iar n grupe a conturilor aparte este folosit principiul ierarhic. Ierarhia claselor, grupelor, conturilor este reflectat cu ajutorul sistemului de nota ii numerice din patru cifre: Prima cifr a numrului contului reprezint apartenen a la clasa contului respectiv. A doua i a treia cifr reprezint grupa contului care include conturi cu apartenen a economic omogen. A patra cifr reprezint obiectul concret al eviden ei. 2
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

n cadrul acestei structuri fiecare grup poate include pn la 9 conturi. Cu toate acestea, pentru a evita divizarea conturilor avnd con inut general economic, unele grupe includ un numr mai mare de conturi. n acelai timp, ntr-o grup se includ conturile care (dup cifrele a doua i a treia) ar fi trebuit raportate la diferite grupe. 10. Soldurile conturilor din planul de conturi se utilizeaz pentru generalizarea informa iei care urmeaz s fie reflectat n rapoartele financiare, ntocmite i prezentate de ctre banc. 11. Eviden a pe conturile primelor cinci clase (conturi de bilan ) se efectueaz dup metoda partidei duble, care reprezint modul de reflectare a opera iunilor economice i evenimentelor n expresie valoric concomitent n debitul unui cont i creditul altui cont a aceleiai sume. 12. Eviden a pe conturile extrabilan iere (condi ionale i memorandum) se efectueaz dup metoda partidei simple, care reprezint modul de reflectare unilateral a opera iunilor economice. Conturile condi ionale snt destinate pentru eviden a obliga iunilor ce depind de anumite circumstan e eventuale. Dup destina ia opera iunii efectuate conturile condi ionale se divizeaz n conturi debitoare i creditoare. Eviden a se ine prin nscrierea opera iunilor n debitul/creditul contului i trecerea la scderi prin contabilizarea invers. Conturile memorandum snt destinate pentru eviden a valorilor i documentelor importante n activitatea bncii sau consemnate la aceasta. Eviden a pe conturile memorandum se ine dup metoda intrare ieire. 13. n Planul de conturi al eviden ei contabile n bncile licen iate se utilizeaz urmtorii termeni i no iuni: Active luate n posesie active (valori mobiliare, patrimoniu, etc.) luate n posesia bncii pentru stingerea obliga iunilor, privind achitarea creditului, nendeplinit de ctre debitor. Alte active materiale bunuri materiale care se pstreaz pentru utilizarea ulterioar (accesorii de oficiu, materiale de construc ie, piese de schimb, ambalaj, formulare . a.). Alte rezerve mijloacele bneti defalcate din profitul nedistribuit al bncii pentru formarea rezervelor suplimentare n conformitate cu legisla ia n vigoare (plata dividendelor fixate la ac iunile preferen iale i alte pierderi). Capital de rezerv mijloacele bneti defalcate din profitul nedistribuit al bncii care se utilizeaz pentru acoperirea altor pierderi (cu excep ia pierderilor cauzate de la nerambursarea creditelor) conform prevederilor Legii privind societ ile pe ac iuni. Contra-cont cont pasiv deschis n clasa activelor (sau cont activ n clasele obliga iunilor, capitalului i rezervelor) care micoreaz suma activelor (sau obliga iunilor i capitalului). Cont Loro cont curent deschis de banc pentru o alt banc, inclusiv contul filialei subordonate sediului central deschis n registrul intern al sediului central. Cont Nostro contul curent al bncii date deschis n alt banc, inclusiv contul filialei subordonate sediului central deschis n registrul intern al filialei.

3
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Depozite de economii depozite la vedere fr stabilirea sumei ini iale minime, plasat pentru economia mijloacelor bneti la care poate fi eliberat libret de economii Profitul nedistribuit (pierdere neacoperit) venitul net (pierdere net) dup deducerea sumei impozitului pe venit curent i amnat. Subdiviziunea ndeprtat a bncii subdiviziunea bncii dependent de banc, ce reprezint interesele bncii pe un teritoriu ndeprtat de la sediul central, ce efectueaz anumite opera iuni de deservire a clientelei i nu are bilan propriu (reprezentan a, cu excep ia caselor pentru schimbul valutei ale bncilor). Surplus de capital mijloace primite de la ac ionari ce depesc valoarea nominal a ac iunilor. Venituri/cheltuieli extraordinare venituri/cheltuieli aprute ca rezultat al evenimentelor sau opera iunilor rare i neobinuite prin natura lor, nelegate de activitatea financiar-economic a bncii.
[Capitolul I modificat prin Hot.BNM nr.150 din 31.07.2008, n vigoare 16.09.2008] [Capitolul I n redac ia Hot.BNM nr.21 din 26.01.06, n vigoare 01.04.06] [Capitolul I modificat prin Hot.BNM nr.190 din 23.06.05, n vigoare 01.10.05] [Capitolul I modificat prin Hot.BNM nr.15 din 13.01.05, n vigoare 01.03.05] [Capitolul I modificat prin Hot.BNM nr.258 din 04.10.2001] [Capitolul I modificat prin Hot.BNM nr.167 din 08.07.99] [Capitolul I modificat prin Hot.BNM nr.181 din 02.07.98] [Capitolul I modificat prin Hot.BNM nr.107 din 24.11.97]

4
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Capitolul II NOMENCLATORUL CONTURILOR CONTABILE CLASA 1 ACTIVE 1000 Numerar n cas i alte valori monetare 1001 Numerar n casierie 1002 Numerar n drum 1003 Numerar n punctul de schimb valutar al bncii licen iate 1004 Numerar n subdiviziuni ndeprtate ale bncii 1005 Numerar n bancomate i alte dispozitive 1006 Valori monetare 1007 Cecuri de cltorie 1008 Monede comemorative i jubiliare 1030 Conturi "Nostro" 1031 Contul "Nostro" n BNM 1032 Conturi "Nostro" n bnci 1034 Conturi "Nostro" pentru opera iuni cu valori mobiliare 1035 Conturi "Nostro" pentru opera iuni cu carduri 1036 Contul "Nostro" n BNM pentru opera iuni cu numerarul 1060 Mijloace plasate overnight 1061 Mijloace plasate overnight n BNM 1062 Mijloace plasate overnight n bnci - pr i nelegate 1063 Mijloace plasate overnight n bnci - pr i legate 1070 Plasri - garan ii la vedere n bnci 1075 Plasri-garan ii la vedere 1090 Plasri la termen n bnci 1091 Plasri la termen scurt n BNM (1 lun i mai pu in) 1092 Plasri la termen scurt n BNM (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 1093 Plasri la termen scurt n bnci - pr i nelegate (1 lun i mai pu in) 1094 Plasri la termen scurt n bnci - pr i nelegate (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 1095 Plasri la termen scurt n bnci - pr i legate (1 lun i mai pu in) 1096 Plasri la termen scurt n bnci - pr i legate (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 1097 Rezerve obligatorii plasate n BNM 1099 Plasri fr dobnd n bnci 1102 Plasri la termen mediu n bnci - pr i nelegate (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 1103 Plasri la termen mediu n bnci - pr i legate (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 1105 Plasri la termen lung n bnci - pr i nelegate (mai mult de 5 ani) 1106 Plasri la termen lung n bnci - pr i legate (mai mult de 5 ani) 1111 Plasri-garan ii la termen n bnci 1150 Valori mobiliare disponibile pentru tranzac ionare i vnzare 1151 Valori mobiliare de stat pentru tranzac ii i vnzare 1152 Ac iuni pentru tranzac ii i vnzare 1153 Alte valori mobiliare pentru tranzac ii i vnzare 5
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

1180

1220 1230

1260

1290

1320

1330

1350

1154 Reevaluarea valorilor mobiliare pentru tranzac ii i vnzare 1155 Valori mobiliare gajate Valori mobiliare investitionale 1181 Valori mobiliare emise de BNM 1182 Valori mobiliare de stat (pe termen scurt) 1183 Valori mobiliare de stat (pe termen mediu) 1184 Valori mobiliare de stat (pe termen lung) 1185 Valori mobiliare gajate 1186 Alte valori mobiliare investitionale 1187 Investitii n ac iuni 1191 Prime la valori mobiliare investi ionale 1192 Contra cont Sconturi la valori mobiliare investi ionale Acorduri REPO 1221 Valori mobiliare cumprate conform acordurilor REPO Credite acordate agriculturii /industriei alimentare /pisciculturii /silviculturii 1231 Credite pe termen scurt acordate agriculturii /industriei alimentare /pisciculturii /silviculturii 1232 Credite pe termen mediu acordate agriculturii /industriei alimentare /pisciculturii /silviculturii 1233 Credite pe termen lung acordate agriculturii /industriei alimentare /pisciculturii /silviculturii 1235 Credite n stare de neacumulare acordate agriculturii/ industriei alimentare/ pisciculturii/ silviculturii Credite acordate pentru construc ie i mbunt irea funciar 1261 Credite pe termen scurt acordate pentru construc ie i mbunt irea funciar 1262 Credite pe termen mediu acordate pentru construc ie mbunt irea funciar 1263 Credite pe termen lung acordate pentru construc ie i mbunt irea funciar 1265 Credite n stare de neacumulare acordate pentru construc ie i mbunt irea funciar 1266 Credite acordate cooperativei de construc ie locativ (CCL) n perioada de construc ie 1267 Credite acordate cooperativei de construc ie locativ (CCL) date n exploatare Credite de consum 1291 Credite de consum pe termen scurt 1292 Credite de consum pe termen mediu 1293 Credite de consum pe termen lung 1295 Credite de consum n stare de neacumulare Credite acordate industriei energetice i a combustibilului 1321 Credite pe termen scurt acordate industriei energetice i a combustibilului 1322 Credite pe termen mediu acordate industriei energetice i a combustibilului 1323 Credite pe termen lung acordate industriei energetice i a combustibilului 1325 Credite n stare de neacumulare acordate industriei energetice i a combustibilului Credite overnight acordate bncilor 1331 Credite overnight acordate bncilor - pr i nelegate 1332 Credite overnight acordate bncilor - pr i legate Credite acordate bncilor 1351 Overdraft bncilor 1352 Credite pe termen scurt acordate bncilor - pr i nelegate 1353 Credite pe termen mediu acordate bncilor - pr i nelegate 1354 Credite pe termen lung acordate bncilor - pr i nelegate 6
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

1360

1370

1380

1390

1410

1440

1355 Credite pe termen scurt acordate bncilor - pr i legate 1356 Credite pe termen mediu acordate bncilor - pr i legate 1357 Credite pe termen lung acordate bncilor - pr i legate 1359 Credite n stare de neacumulare acordate bncilor Credite acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat 1361 Credite pe termen scurt acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat 1362 Credite pe termen mediu acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat 1363 Credite pe termen lung acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat 1365 Credite n stare de neacumulare acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat Credite acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale/ Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin 1371 Credite pe termen scurt acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale 1372 Credite pe termen mediu acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale 1373 Credite pe termen lung acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale 1374 Credite pe termen scurt acordate Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin 1375 Credite pe termen mediu acordate Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin 1376 Credite pe termen lung acordate Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin 1377 Credite n stare de neacumulare acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale/ Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin Credite acordate Guvernului 1381 Credite pe termen scurt acordate Guvernului 1382 Credite pe termen mediu acordate Guvernului 1383 Credite pe termen lung acordate Guvernului 1385 Credite n stare de neacumulare acordate Guvernului Credite acordate unittilor administrativ-teritoriale / institutiilor subordonate unittilor administrativ-teritoriale 1391 Credite pe termen scurt acordate unit ilor administrativ-teritoriale 1392 Credite pe termen mediu acordate unit ilor administrativ-teritoriale 1393 Credite pe termen lung acordate unit ilor administrativ-teritoriale 1394 Credite pe termen scurt acordate institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale 1395 Credite pe termen mediu acordate institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale 1396 Credite pe termen lung acordate institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale 1397 Credite n stare de neacumulare acordate unit ilor administrativ-teritoriale/ institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale Credite acordate industriei/comer ului 1411 Credite pe termen scurt acordate industriei/comer ului 1412 Credite pe termen mediu acordate industriei/comer ului 1413 Credite pe termen lung acordate industriei/comer ului 1415 Credite n stare de neacumulare acordate industriei/comer ului Credite acordate pentru procurarea imobilului 1441 Credite pe termen scurt acordate pentru procurarea imobilului 1442 Credite pe termen mediu acordate pentru procurarea imobilului 1443 Credite pe termen lung acordate pentru procurarea imobilului 1445 Credite n stare de neacumulare acordate pentru procurarea imobilului 7
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

1470 Credite acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare 1471 Credite pe termen scurt acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare 1472 Credite pe termen mediu acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare 1473 Credite pe termen lung acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare 1475 Credite n stare de neacumulare acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare 1490 Alte credite acordate clien ilor 1491 Overdraft clien ilor 1492 Credite acordate prin conturi de card (carduri de credit) 1493 Cambii comerciale scontate 1494 Factoring 1495 Cambii 1496 Alte credite acordate clien ilor 1498 Credite n stare de neacumulare acordate clien ilor 1500 Contra cont Reduceri pentru pierderi la active 1501 Contra cont Reduceri pentru pierderi la credite 1502 Contra cont Reduceri pentru pierderi la alte active care nu snt credite 1530 Leasingul financiar 1531 Leasingul financiar acordat altor bnci 1532 Leasingul financiar acordat clien ilor 1533 Leasingul financiar acordat altor bnci n stare de neacumulare 1534 Leasingul financiar acordat clien ilor n stare de neacumulare 1550 Investi ii materiale n pr i nelegate 1551 Investi ii materiale pe termen scurt n pr i nelegate 1552 Investi ii materiale pe termen lung n pr i nelegate 1560 Investi ii n pr i legate 1561 Investi ii n ntreprinderile fiice 1562 Investi ii n ntreprinderi asociate 1563 Investi ii n alte pr i legate 1600 Active materiale pe termen lung 1601 Terenuri de pmnt 1602 Active materiale n curs de execu ie 1603 Cldiri i edificii 1604 Mobil i utilaj 1605 Mijloace de transport 1606 mbunt irea mijloacelor arendate 1607 Active materiale destinate pentru dare n arend 1608 Active materiale, primite n leasingul financiar 1609 Alte active materiale pe termen lung 1630 Active nemateriale 1631 Active nemateriale 1632 Active nemateriale n curs de execu ie 1660 Stocuri de mrfuri i materiale 1661 Active de mic valoare i scurt durat predate n exploatare 1662 Valori nemonetare 1663 Alte stocuri de mrfuri i materiale 8
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

1680 Contra cont Uzura/amortizarea activelor materiale/nemateriale 1683 Contra cont Uzura cldirilor i edificiilor 1684 Contra cont Uzura mobilei i utilajului 1685 Contra cont Uzura mijloacelor de transport 1686 Contra cont Uzura mbunt irii mijloacelor arendate 1687 Contra cont Uzura activelor materiale pentru dare n arend 1688 Contra cont Uzura activelor materiale, primite n leasingul financiar 1689 Contra cont Uzura altor active materiale pe termen lung 1691 Contra cont Amortizarea activelor nemateriale 1692 Contra cont Uzura activelor de mic valoare i scurt durat 1700 Dobnd calculat i alte venituri ce urmeaz s fie primite 1701 Dobnd calculat la conturile "Nostro" 1704 Dobnd calculat la plasrile overnight 1706 Dobnd calculat la plasri - garan ii la vedere n bnci 1707 Dobnd calculat la plasri la termen n bnci 1711 Dobnda calculat la valori mobiliare pentru tranzac ii i vnzare 1713 Dobnda calculat la valori mobiliare investi ionale 1715 Dobnd calculat la acorduri REPO 1716 Dobnd calculat la creditele acordate agriculturii /industriei alimentare /pisciculturii /silviculturii 1719 Dobnd calculat la creditele acordate pentru construc ii i mbunt irea funciar 1722 Dobnd calculat la creditele de consum 1725 Dobnd calculat la creditele acordate industriei energetice i a combustibilului 1727 Dobnda calculat la creditele overnight acordate bncilor 1728 Dobnd calculat la creditele acordate bncilor 1731 Dobnd calculat la creditele acordate guvernului 1732 Dobnda calculat la creditele acordate unit ilor administrativ-teritoriale / institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale 1733 Dobnda calculat la creditele acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale / Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin 1734 Dobnd calculat la creditele acordate industriei/comer ului 1735 Dobnda calculat la creditele acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat 1737 Dobnd calculat la creditele acordate pentru procurarea imobilului 1741 Dobnd calculat la creditele acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare 1743 Dobnd calculat la alte credite acordate clien ilor 1744 Dobnda calculat la creditele acordate sediului central al bncii i filialelor sale 1746 Dobnda calculat la leasingul financiar 1749 Dobnd calculat la investi ii n pr i legate 1751 Dobnd calculat la investi ii materiale n pr i nelegate 1752 Dobnd calculat la plasrile n sediul central al bncii i n filiale 1753 Comisioanele calculate neaferente dobnzilor 1754 Venituri calculate neaferente dobnzilor 1760 Cheltuieli anticipate 1761 Dobnd anticipat pe mprumuturi i depozite primite 1762 Plti anticipate n buget 9
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

1790

1800

1840

1850

1860

1763 Alte cheltuieli anticipate Conturi de tranzit i suspendate 1791 Sume de tranzit i cliring 1792 Sume la care trebuie de rspuns 1793 Sume cu caracter neidentificat 1797 Opera iuni cu carduri bancare Alte active 1801 Crean e curente privind impozitul pe venit 1802 Alte decontri cu bugetul 1803 Debitori pe investi ii capitale 1804 Decontri cu salaria ii bncii 1805 Decontri cu alte persoane fizice i juridice 1806 Decontri privind procurarea/vnzarea valorilor mobiliare i valutei strine 1807 Debitori privind decontri documentare 1808 Dividende ce urmeaz s fie primite 1809 Active luate n posesie 1811 Alt avere imobil 1812 Alte active 1813 Crean e amnate privind impozitul pe venit 1814 Dobnda cumprat la valori mobiliare 1815 Decontri cu BNM Plasri n sediul central al bncii i n filiale 1841 Plasri n sediul central al bncii 1842 Plasri n filialele locale 1843 Plasri n filialele bncii de peste hotare Credite acordate ntre sediul central al bncii i filialele sale 1851 Credite acordate sediului central al bncii 1852 Credite acordate filialelor sale locale 1853 Credite acordate filialelor sale de peste hotare Conturi "Nostro" ale filialelor 1861 Conturi "Nostro" ale filialelor locale 1862 Conturi "Nostro" ale filialelor de peste hotare

CLASA 2 OBLIGA IUNI 2030 Conturi "Loro" i overdraft la conturi "Nostro" 2032 Conturi "Loro" ale bncilor 2033 Overdraft la conturi "Nostro" 2034 Conturi "Loro" pentru opera iuni cu valori mobiliare 2035 Conturi "Loro" pentru opera iuni cu carduri 2060 mprumuturi overnight 2061 mprumuturi overnight de la BNM 2062 mprumuturi overnight de la bnci 2090 mprumuturi de la bnci 2091 mprumuturi pe termen scurt de la BNM (1 lun i mai pu in) 10
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

2100

2110

2120

2150

2180

2210

2220

2092 mprumuturi pe termen scurt de la BNM (mai mult de 1 lun i pn la 1an) 2093 mprumuturi pe termen mediu de la BNM (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2094 mprumuturi pe termen lung de la BNM (mai mult de 5 ani) 2095 mprumuturi pe termen scurt de la bnci (1 lun i mai pu in) 2096 mprumuturi pe termen scurt de la bnci (mai mult de 1 lun i pn la 1an) 2097 mprumuturi pe termen mediu de la bnci (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2098 mprumuturi pe termen lung de la bnci (mai mult de 5 ani) mprumuturi ob inute de la Guvern cu scop de recreditare 2101 mprumuturi pe termen scurt ob inute de la Guvern cu scop de recreditare (1 lun i mai pu in) 2102 mprumuturi pe termen scurt ob inute de la Guvern cu scop de recreditare (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 2103 mprumuturi pe termen mediu ob inute de la Guvern cu scop de recreditare (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2104 mprumuturi pe termen lung ob inute de la Guvern cu scop de recreditare (mai mult de 5 ani) mprumuturi de la organiza ii financiare interna ionale 2111 mprumuturi pe termen scurt de la organiza ii financiare interna ionale (1 lun i mai pu in) 2112 mprumuturi pe termen scurt de la organiza ii financiare interna ionale (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 2113 mprumuturi pe termen mediu de la organiza ii financiare interna ionale (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2114 mprumuturi pe termen lung de la organiza ii financiare interna ionale (mai mult de 5 ani) mprumuturi de la al i creditori 2121 mprumuturi pe termen scurt de la al i creditori (1 lun i mai pu in) 2122 mprumuturi pe termen scurt de la al i creditori (mai mult de 1 lun i pn la 1an) 2123 mprumuturi pe termen mediu de la al i creditori (mai mult de 1an i pn la 5 ani) 2124 mprumuturi pe termen lung de la al i creditori (mai mult de 5 ani) Acorduri REPO i facilit i de lombard 2151 Valori mobiliare vndute conform acordurilor REPO 2152 Valori mobiliare vndute la ob inerea facilit ilor de lombard Valori mobiliare emise 2181 Valori mobiliare emise cu rata dobnzii fix 2183 Alte valori mobiliare emise 2185 Prime la valori mobiliare emise 2186 Contra cont Sconturi la valori mobiliare emise Depozite pe termen ale Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin/Casei Na ionale de Asigurri Sociale 2211 Depozite pe termen scurt ale Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin (1 an i mai pu in) 2212 Depozite pe termen mediu ale Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2213 Depozite pe termen lung ale Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin (mai mult de 5 ani) 2214 Depozite pe termen scurt ale Casei Na ionale de Asigurri Sociale (1 an i mai pu in) 2215 Depozite pe termen mediu ale Casei Na ionale de Asigurri Sociale (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2216 Depozite pe termen lung ale Casei Na ionale de Asigurri Sociale (mai mult de 5 ani) Depozite la vedere fr dobnd ale clien ilor 11
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

2250

2290 2310

2330

2340

2224 Conturi curente ale persoanelor juridice 2225 Conturi curente ale persoanelor fizice 2226 Documente de plat acceptate 2231 Fonduri de investi ii 2232 Alte depozite la vedere ale persoanelor juridice 2233 Alte depozite la vedere ale persoanelor fizice 2234 Acumularea mijloacelor bneti (cont provizoriu) Depozite la vedere cu dobnd ale clien ilor 2251 Conturi curente ale persoanelor juridice 2252 Conturi curente ale persoanelor fizice 2254 Depozite speciale ale persoanelor juridice 2255 Depozite speciale ale persoanelor fizice 2256 Depozite-garan ii ale persoanelor juridice 2257 Depozite-garan ii ale persoanelor fizice 2258 Conturi curente ale persoanelor juridice pentru opera iuni cu carduri bancare 2259 Conturi curente ale persoanelor fizice pentru opera iuni cu carduri bancare 2261 Alte depozite la vedere cu dobnd ale persoanelor juridice 2262 Alte depozite la vedere cu dobnd ale persoanelor fizice 2263 Mijloacele bugetului de stat 2264 Mijloace speciale i fonduri speciale ale institu iilor publice finan ate din bugetul de stat 2265 Acumularea mijloacelor bneti (cont provizoriu) 2266 Mijloacele bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale 2267 Mijloacele Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin 2268 Mijloacele Casei Na ionale de Asigurri Sociale 2269 Mijloacele Casei Na ionale de Asigurri Sociale cu caracter special 2271 Mijloacele unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din granturi externe 2272 Mijloacele unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din credite externe 2273 Garan iile ncasate de serviciul vamal Conturi aferente legalizrii capitalului 2291 Conturi aferente legalizrii mijloacelor bneti Depozite de economii 2311 Depozite de economii ale persoanelor fizice 2312 Depozite de economii ale persoanelor juridice Depozite overnight ale bncilor 2331 Depozite overnight ale bncilor - pr i nelegate 2332 Depozite overnight ale bncilor - pr i legate Depozite pe termen ale bncilor 2341 Depozite pe termen scurt ale bncilor (1 lun i mai pu in) 2342 Depozite pe termen scurt ale bncilor (mai mult de 1 lun i pn la 1an) 2343 Depozite pe termen mediu ale bncilor (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2344 Depozite pe termen lung ale bncilor (mai mult de 5 ani) 2346 Depozite-garan ii pe termen scurt ale bncilor (1 lun i mai pu in) 2347 Depozite-garan ii pe termen scurt ale bncilor (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 2348 Depozite-garan ii pe termen mediu ale bncilor (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 12
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

2360

2370

2380

2530

2540

2349 Depozite-garan ii pe termen lung ale bncilor (mai mult de 5 ani) Depozite pe termen aferente bugetului de stat 2361 Depozite pe termen scurt primite din sursele bugetului de stat (1 an i mai pu in) 2362 Depozite pe termen mediu primite din sursele bugetului de stat (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2363 Depozite pe termen lung primite din sursele bugetului de stat (mai mult de 5 ani) 2364 Depozite pe termen scurt ale institu iilor finan ate din mijloacele speciale ale bugetului de stat (1 an i mai pu in) 2365 Depozite pe termen mediu ale institu iilor finan ate din mijloacele speciale ale bugetului de stat (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2366 Depozite pe termen lung ale institu iilor finan ate din mijloacele speciale ale bugetului de stat (mai mult de 5 ani) 2367 Depozite pe termen scurt ale institu iilor finan ate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat (1 an i mai pu in) 2368 Depozite pe termen mediu ale institu iilor finan ate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2369 Depozite pe termen lung ale institu iilor finan ate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat (mai mult de 5 ani) Depozite pe termen ale clien ilor 2371 Depozite pe termen scurt ale persoanelor juridice (1 an i mai pu in) 2372 Depozite pe termen mediu ale persoanelor juridice (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2373 Depozite pe termen lung ale persoanelor juridice (mai mult de 5 ani) 2374 Depozite pe termen scurt ale persoanelor fizice (1 an i mai pu in) 2375 Depozite pe termen mediu ale persoanelor fizice (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2376 Depozite pe termen lung ale persoanelor fizice (mai mult de 5 ani) Depozite-garan ii pe termen ale clien ilor 2381 Depozite-garan ii pe termen scurt ale persoanelor juridice (1 an i mai pu in) 2382 Depozite-garan ii pe termen mediu ale persoanelor juridice (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2383 Depozite-garan ii pe termen lung ale persoanelor juridice (mai mult de 5 ani) 2384 Depozite-garan ii pe termen scurt ale persoanelor fizice (1 an i mai pu in) 2385 Depozite-garan ii pe termen mediu ale persoanelor fizice (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2386 Depozite-garan ii pe termen lung ale persoanelor fizice (mai mult de 5 ani) Datorii privind leasingul financiar 2531 Datorii fa de bnci privind leasingul financiar 2532 Datorii fa de clien i privind leasingul financiar Depozite pe termen ale unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din granturi i credite externe 2541 Depozite pe termen scurt ale unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din granturi externe (1 an i mai pu in) 2542 Depozite pe termen mediu ale unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din granturi externe (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2544 Depozite pe termen scurt ale unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din credite externe (1 an i mai pu in) 13
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

2560

2700

2760

2770

2790

2545 Depozite pe termen mediu ale unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din credite externe (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) Depozite pe termen ale bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale 2561 Depozite pe termen scurt ale bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale (1 an i mai pu in) 2562 Depozite pe termen mediu ale bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2563 Depozite pe termen lung ale bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale (mai mult de 5 ani) Dobnda calculat ce urmeaz s fie pltit 2701 Dobnda calculat la conturi "Loro" 2704 Dobnda calculat la mprumuturi overnight 2707 Dobnda calculat la mprumuturi de la bnci 2709 Dobnda calculat la mprumuturi ob inute de la Guvern cu scop de recreditare 2711 Dobnda calculat la mprumuturi de la organiza ii financiare interna ionale 2712 Dobnda calculat la mprumuturi de la al i creditori 2715 Dobnda calculat la acorduri REPO i facilit i de lombard 2716 Dobnda calculat la valori mobiliare emise 2717 Dobnda calculat la depozite pe termen ale Casei Na ionale de Asigurri Sociale/Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin 2719 Dobnda calculat la depozitele la vedere ale clien ilor 2721 Dobnda calculat la mijloacele bugetului de stat, speciale i fonduri speciale 2722 Dobnda calculat la depozite de economii 2724 Dobnda calculat la depozitele overnight ale bncilor 2725 Dobnda calculat la depozitele pe termen ale bncilor 2726 Dobnda calculat la depozitele primite de la sediul central al bncii sau filialele sale 2727 Dobnda calculat la depozite pe termen aferente bugetului de stat 2728 Dobnda calculat la depozitele pe termen ale clien ilor 2729 Dobnda calculat la depozite-garan ii pe termen ale clien ilor 2731 Dobnda calculat la datorii privind leasingul financiar 2732 Dobnda calculat la depozite pe termen ale unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din granturi i credite externe 2733 Dobnda calculat la depozite pe termen ale bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale 2734 Dobnda calculat la datorii subordonate 2737 Dobnda calculat la ac iuni cu termen limitat 2741 Dobnda calculat la mprumuturi de la sediul central al bncii i filiale 2744 Cheltuieli calculate neaferente dobnzilor Dobnda nectigat i alte venituri anticipate 2761 Dobnda nectigat primit 2762 Alte venituri anticipate Provizioane pentru alte pierderi 2771 Provizioane pentru alte pierderi 2772 Provizioane pentru pierderi la angajamente condi ionale Conturi de tranzit i suspendate 2791 Sume la care trebuie de rspuns 2792 ncasri bneti 2793 Sume cu caracter neidentificate 14
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

2800

2820

2830

2840

2850

2860

2794 Sume n ateptarea indica iilor clientului 2795 Trate avizate i emise 2796 Pl i ncasate pentru transfer dup destina ie 2797 Opera iuni cu carduri bancare 2798 Cont de conversie i regularizare Alte obliga iuni 2801 Datorii curente privind impozitul pe venit 2802 Alte decontri cu bugetul 2803 Creditori privind investi iile capitale 2804 Decontri cu salaria ii bncii 2805 Decontri cu alte persoane fizice i juridice 2806 Decontri privind procurarea/vnzarea valorilor mobiliare i valutei strine 2807 Creditori privind decontri documentare 2808 Dividende ctre plat 2809 Alte pasive 2811 Decontri cu Casa Na ional de Asigurri Sociale/Compania Na ional de Asigurri n Medicin 2813 Datorii amnate privind impozitul pe venit 2815 Decontri cu BNM Datorii subordonate 2821 Datorii subordonate cu termenul achitrii 5 ani i mai pu in 2822 Datorii subordonate cu termenul achitrii mai mare de 5 ani Ac iuni cu termen limitat 2831 Ac iuni ordinare cu termen limitat 2832 Ac iuni preferen iale cu termen limitat mprumuturi de la sediul central al bncii i filiale 2841 mprumuturi de la sediul central al bncii 2842 mprumuturi de la filialele locale 2843 mprumuturi de la filialele de peste hotare Depozite primite de la sediul central al bncii sau filialele sale 2851 Depozite primite de ctre sediul central al bncii 2852 Depozite primite de ctre filialele sale locale 2853 Depozite primite de ctre filialele sale de peste hotare Conturi "Loro" ale filialelor 2861 Conturi "Loro" ale filialelor locale 2862 Conturi "Loro" ale filialelor de peste hotare CLASA 3 CAPITAL I REZERVE

3000 Capital social al bncii 3001 Ac iuni ordinare plasate 3003 Ac iuni preferen iale plasate 3005 Contra-cont Ac iuni ordinare de tezaur 3006 Contra-cont Ac iuni preferen iale de tezaur 3500 Rezerve 15
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

3501 Surplus de capital 3502 Capital de rezerv 3504 Profitul nedistribuit (pierdere neacoperit) - anul curent 3505 Profitul nedistribuit (pierdere neacoperit) - anii preceden i 3507 Alte rezerve 3508 Contra-cont Dividende pltite n avans 3550 Capital secundar 3551 Diferen e din reevaluarea activelor materiale pe termen lung 3552 Diferen e din reevaluarea activelor nemateriale 3553 Diferen e din reevaluarea investi iilor pe termen lung 3554 Alte diferen e din reevaluare CLASA 4 VENITURI Venituri din dobnzi la conturi "Nostro" 4031 Venituri din dobnzi la contul "Nostro" n BNM 4032 Venituri din dobnzi la conturi "Nostro" n bnci 4034 Venituri din dobnzi la conturi "Nostro" pentru opera iuni cu valori mobiliare 4035 Venituri din dobnzi la conturi "Nostro" pentru opera iuni cu carduri Venituri din dobnzi la plasrile overnight 4061 Venituri din dobnzi la plasrile overnight n BNM 4062 Venituri din dobnzi la plasrile overnight n bnci - pr i nelegate 4063 Venituri din dobnzi la plasrile overnight n bnci - pr i legate Venituri din dobnzi la plasri-garan ii la vedere n bnci 4075 Venituri din dobnzi la plasri-garan ii la vedere Venituri din dobnzi la plasri la termen n bnci 4091 Venituri din dobnzi la plasri la termen scurt n BNM (1 lun i mai pu in) 4092 Venituri din dobnzi la plasri la termen scurt n BNM (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 4093 Venituri din dobnzi la plasri la termen scurt n bnci - pr i nelegate (1 lun i mai pu in) 4094 Venituri din dobnzi la plasri la termen scurt n bnci - pr i nelegate (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 4095 Venituri din dobnzi la plasri la termen scurt n bnci - pr i legate (1 lun i mai pu in) 4096 Venituri din dobnzi la plasri la termen scurt n bnci - pr i legate (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 4097 Venituri din dobnzi la rezervele obligatorii plasate n BNM 4102 Venituri din dobnzi la plasri la termen mediu n bnci - pr i nelegate (mai mult de 1an i pn la 5 ani) 4103 Venituri din dobnzi la plasri la termen mediu n bnci - pr i legate (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 4105 Venituri din dobnzi la plasri la termen lung n bnci - pr i nelegate (mai mult de 5 ani) 4106 Venituri din dobnzi la plasri la termen lung n bnci - pr i legate (mai mult de 5 ani) 4111 Venituri din dobnzi la plasri-garan ii la termen n bnci Venituri din dobnzi la valori mobiliare disponibile pentru tranzac ionare i vnzare 4151 Venituri din dobnzi la valori mobiliare de stat pentru tranzac ii i vnzare 16
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

4030

4060

4070 4090

4150

Banca Na ional a Moldovei

4180

4200

4220 4230

4260

4290

4320

4152 Venituri aferente dividendelor la ac iuni pentru tranzac ii i vnzare 4153 Venituri din dobnzi la alte valori mobiliare pentru tranzac ii i vnzare 4155 Venituri din dobnzi la valori mobiliare gajate Venituri din dobnzi la valori mobiliare investi ionale 4181 Venituri din dobnzi la valori mobiliare emise de BNM 4182 Venituri din dobnzi la valori mobiliare de stat (pe termen scurt) 4183 Venituri din dobnzi la valori mobiliare de stat (pe termen mediu) 4184 Venituri din dobnzi la valori mobiliare de stat (pe termen lung) 4185 Venituri din dobnzi la valori mobiliare gajate 4186 Venituri din dobnzi la alte valori mobiliare investi ionale 4187 Venituri din dividende la investi ii n ac iuni Calcularea sconturilor i amortizarea primelor la valori mobiliare 4201 Calcularea sconturilor la valori mobiliare investi ionale 4202 Amortizarea primelor la valori mobiliare emise Venituri din dobnzi la acorduri REPO 4221 Venituri din dobnzi la acorduri REPO Venituri din dobnzi la creditele acordate agriculturii/ industriei alimentare/ pisciculturii/ silviculturii 4231 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate agriculturii/ industriei alimentare/ pisciculturii/ silviculturii 4232 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate agriculturii/ industriei alimentare/ pisciculturii/ silviculturii 4233 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate agriculturii/ industriei alimentare/ pisciculturii/ silviculturii 4235 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate agriculturii/ industriei alimentare/ pisciculturii/ silviculturii Venituri din dobnzi la creditele acordate pentru construc ie/mbunt irea funciar 4261 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate pentru construc ie i mbunt irea funciar 4262 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate pentru construc ie i mbunt irea funciar 4263 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate pentru construc ie i mbunt irea funciar 4265 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate pentru construc ie i mbunt ire funciar 4266 Venituri din dobnzi la creditele acordate CCL n perioada de construc ie 4267 Venituri din dobnzi la creditele acordate CCL date n exploatare Venituri din dobnzi la creditele de consum 4291 Venituri din dobnzi la creditele de consum pe termen scurt 4292 Venituri din dobnzi la creditele de consum pe termen mediu 4293 Venituri din dobnzi la creditele de consum pe termen lung 4295 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele de consum Venituri din dobnzi la creditele acordate industriei energetice i a combustibilului 4321 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate industriei energetice i a combustibilului 4322 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate industriei energetice i a 17
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

4330

4350

4360

4370

4380

4390

combustibilului 4323 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate industriei energetice i a combustibilului 4325 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate industriei energetice i a combustibilului Venituri din dobnzi la creditele overnight acordate bncilor 4331 Venituri din dobnzi la creditele overnight acordate bncilor - pr i nelegate 4332 Venituri din dobnzi la creditele overnight acordate bncilor - pr i legate 4335 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele overnight acordate bncilor Venituri din dobnzi la creditele acordate bncilor 4351 Venituri din dobnzi la overdrafte bncilor 4352 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate bncilor - pr i nelegate 4353 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate bncilor - pr i nelegate 4354 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate bncilor - pr i nelegate 4355 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate bncilor - pr i legate 4356 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate bncilor pr i legate 4357 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate bncilor - pr i legate 4359 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate bncilor Venituri din dobnzi la creditele acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat 4361 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat 4362 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat 4363 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat 4365 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat Venituri din dobnzi la creditele acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale / Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin 4371 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale 4372 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale 4373 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale 4374 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin 4375 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin 4376 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin 4377 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale / Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin Venituri din dobnzi la creditele acordate Guvernului 4381 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate Guvernului 4382 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate Guvernului 4383 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate Guvernului 4385 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate Guvernului Venituri din dobnzi la creditele acordate unittilor administrativ-teritoriale / institutiilor subordonate unittilor administrativ-teritoriale 18
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

4410

4440

4470

4480

4490

4530

Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate unit ilor administrativ-teritoriale Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate unit ilor administrativ-teritoriale Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate unit ilor administrativ-teritoriale Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale 4395 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale 4396 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale 4397 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate unit ilor administrativ-teritoriale / institu iilor subordonate unit ilor administrativ- teritoriale Venituri din dobnzi la creditele acordate industriei/comertului 4411 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate industriei/comer ului 4412 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate industriei/comer ului 4413 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate industriei/comer ului 4415 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate industriei/comer ului Venituri din dobnzi la creditele acordate pentru procurarea imobilului 4441 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate pentru procurarea imobilului 4442 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate pentru procurarea imobilului 4443 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate pentru procurarea imobilului 4445 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate pentru procurarea imobilului Venituri din dobnzi la creditele acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare 4471 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare 4472 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare 4473 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare 4475 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare Venituri din dobnzi la creditele acordate ntre sediul central al bncii i filialele sale 4481 Venituri din dobnzi la creditele acordate sediului central al bncii 4482 Venituri din dobnzi la creditele acordate filialelor sale locale 4483 Venituri din dobnzi la creditele acordate filialelor sale de peste hotare Venituri din dobnzi la alte credite acordate clien ilor 4491 Venituri din dobnzi la overdrafte clien ilor 4492 Venituri din dobnzi lacreditele acordate prin conturile de card (carduri de credit) 4493 Venituri din dobnzi la cambii comerciale scontate 4494 Venituri din dobnzi la factoring 4495 Venituri din dobnzi la cambii 4496 Venituri din dobnzi la alte creditele acordate clien ilor 4498 Comisioane de la alte credite acordate clien ilor 4499 Comisioane de la prestarea serviciilor cu utilizarea cardului de credit Venituri din dobnzi privind leasingul financiar 4531 Venituri din dobnzi privind leasingul financiar bncilor 4391 4392 4393 4394 19
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

4550

4560

4650

4670

4840

4900

4920

4940 4950 4960

4532 Venituri din dobnzi privind leasingul financiar clien ilor 4535 Comisioane de la prestarea serviciilor privind leasingul financiar Venituri din investi ii materiale n pr i nelegate 4551 Venituri din investi ii materiale pe termen scurt n pr i nelegate 4552 Venituri din investi ii materiale pe termen lung n pr i nelegate Venituri din investi ii n pr i legate 4561 Venituri din investi ii n ntreprinderi fiice 4562 Venituri din investi ii n ntreprinderi asociate 4563 Venituri din investi ii n alte pr i legate Venituri/pierderi din opera iunile de comercializare i reevaluare 4651 Venituri/pierderi din comercializarea valorilor mobiliare de stat 4652 Venituri/pierderi din comercializarea ac iunilor 4653 Venituri/pierderi din comercializarea altor valori mobiliare 4654 Venituri/pierderi din comercializarea valutei strine 4655 Venituri/pierderi din reevaluarea valutei strine 4656 Venituri/pierderi din reevaluarea valorilor mobiliare 4657 Venituri/pierderi din comercializarea metalelor pre ioase 4658 Venituri/pierderi din reevaluarea activelor/obliga iunilor n lei moldoveneti Venituri aferente comisioanelor 4671 Comisioanele bncii pentru opera iunile de clearing 4672 Comisioanele bncii pentru opera iunile de asigurare 4673 Comisioanele bncii pentru opera iuni de vnzare/cumprare a valorilor mobiliare 4674 Comisioanele bncii pentru opera iuni de vnzare/cumprare a valutei strine 4675 Comisioanele bncii pentru opera iunile de trust 4676 Comisioanele bncii pentru eliberarea garan iilor 4677 Comisioanele bncii pentru inerea conturilor clien ilor 4678 Comisioanele bncii pentru serviciile de consulting 4679 Alte comisioane ale bncii Venituri din dobnzi la plasri n sediul central al bncii i n filiale 4841 Venituri din dobnzi la plasri la sediul central al bncii 4842 Venituri din dobnzi la plasri n filialele locale 4843 Venituri din dobnzi la plasri n filialele bncii de peste hotare Alte venituri opera ionale 4901 Alte venituri opera ionale 4902 Venituri din opera iuni cu carduri 4903 Venituri aferente opera iunilor de retragere i depunere de numerar Venituri din ieirea activelor necomerciale 4921 Venituri din ieirea investi iilor 4922 Venituri de la scoaterea din uz a activelor materiale pe termen lung 4923 Venituri din ieirea altor active Alte venituri 4941 Alte venituri Amenzi, penalit i i alte sanc iuni primite 4951 Amenzi, penalit i i alte sanc iuni primite Venituri extraordinare 20
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

4961 Venituri extraordinare CLASA 5 CHELTUIELI Cheltuieli cu dobnzi la conturi "Loro" i overdraft la conturi "Nostro" 5032 Cheltuieli cu dobnzi la conturi "Loro" n bnci 5033 Cheltuieli cu dobnzi la overdraft la conturi "Nostro" 5034 Cheltuieli cu dobnzi la conturi "Loro" pentru opera iuni cu valori mobiliare 5035 Cheltuieli cu dobnzi la conturi "Loro" pentru opera iuni cu carduri Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi overnight 5061 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi overnight de la BNM 5062 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi overnight de la bnci Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi de la bnci 5091 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen scurt de la BNM (1 lun i mai pu in) 5092 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen scurt de la BNM (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 5093 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen mediu de la BNM (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5094 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen lung de la BNM (mai mult de 5 ani) 5095 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen scurt de la bnci (1 lun i mai pu in) 5096 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen scurt de la bnci (mai mult 1 lun i pn la 1 an) 5097 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen mediu de la bnci (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5098 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen lung de la bnci (mai mult de 5 ani) 5099 Cheltuieli aferente comisioanelor la mprumuturi de la bnci Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi ob inute de la Guvern cu scop de recreditare 5101 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen scurt ob inute de la Guvern cu scop de recreditare (1 lun i mai pu in) 5102 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen scurt ob inute de la Guvern cu scop de recreditare (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 5103 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen mediu ob inute de la Guvern cu scop de recreditare (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5104 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen lung ob inute de la Guvern cu scop de recreditare (mai mult de 5 ani) 5105 Cheltuieli aferente comisioanelor la mprumuturi ob inute de la Guvern cu scop de recreditare Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi de la organiza ii financiare interna ionale 5111 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen scurt de la organiza ii financiare interna ionale (1 lun i mai pu in) 5112 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen scurt de la organiza ii financiare interna ionale (mai mul de 1 lun i pn la 1 an) 5113 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen mediu de la organiza ii financiare interna ionale (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5114 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen lung de la organiza ii financiare interna ionale (mai mult de 5 ani) 5116 Cheltuieli aferente comisioanelor la mprumuturi de la organiza ii financiare interna ionale 21
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

5030

5060

5090

5100

5110

Banca Na ional a Moldovei

5120 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi de la al i creditori 5121 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen scurt de la al i creditori (1 lun i mai pu in) 5122 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen scurt de la al i creditori (mai mult de 1 lun i pn la 1an) 5123 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen mediu de la al i creditori (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5124 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen lung de la al i creditori (mai mult de 5 ani) 5125 Cheltuieli aferente comisioanelor la mprumuturi de la al i creditori 5150 Cheltuieli cu dobnzi la acorduri REPO i facilit i de lombard 5151 Cheltuieli cu dobnzi la acorduri REPO 5152 Cheltuieli cu dobnzi la ob inerea facilit ilor de lombard 5180 Cheltuieli cu dobnzi la valori mobiliare emise 5181 Cheltuieli cu dobnzi la valori mobiliare emise cu rata dobnzii fix 5183 Cheltuieli cu dobnzi la alte valori mobiliare emise 5200 Amortizarea primelor i calcularea sconturilor la valori mobiliare 5201 Amortizarea primelor la valori mobiliare investi ionale 5202 Calcularea sconturilor la valori mobiliare emise 5210 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen ale Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin/ Casei Na ionale de Asigurri Sociale 5211 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen scurt ale Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin (1 an i mai pu in) 5212 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen mediu ale Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5213 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen lung ale Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin (mai mult de 5 ani) 5214 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen scurt ale Casei Na ionale de Asigurri Sociale (1 an i mai pu in) 5215 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen mediu ale Casei Na ionale de Asigurri Sociale (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5216 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen lung ale Casei Na ionale de Asigurri Sociale (mai mult de 5 ani) 5250 Cheltuieli cu dobnzi la depozite la vedere ale clien ilor 5251 Cheltuieli cu dobnzi la conturi curente ale persoanelor juridice 5252 Cheltuieli cu dobnzi la conturi curente ale persoanelor fizice 5254 Cheltuieli cu dobnzi la depozite speciale ale persoanelor juridice 5255 Cheltuieli cu dobnzi la depozite speciale ale persoanelor fizice 5256 Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii ale persoanelor juridice 5257 Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii ale persoanelor fizice 5258 Cheltuieli cu dobnzi la conturile curente ale persoanelor juridice pentru opera iuni cu carduri bancare 5259 Cheltuieli cu dobnzi la conturile curente ale persoanelor fizice pentru opera iuni cu carduri bancare 5261 Cheltuieli cu dobnzi la alte depozite la vedere ale persoanelor juridice 5262 Cheltuieli cu dobnzi la alte depozite la vedere ale persoanelor fizice 5263 Cheltuieli cu dobnzi la mijloacele bugetului de stat 22
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

5310

5330

5340

5360

5264 Cheltuieli cu dobnzi la mijloacele speciale i fonduri speciale ale institu iilor publice finan ate din bugetul de stat 5265 Cheltuieli cu dobnzi la acumularea mijloacelor bneti (cont provizoriu) 5266 Cheltuieli cu dobnzi la mijloacele bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale 5267 Cheltuieli cu dobnzi la mijloacele Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin 5268 Cheltuieli cu dobnzi la mijloacele Casei Na ionale de Asigurri Sociale 5269 Cheltuieli cu dobnzi la mijloacele Casa Na ional de Asigurri Sociale cu caracter special 5271 Cheltuieli cu dobnzi la mijloacele unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din granturi externe 5272 Cheltuieli cu dobnzi la mijloacele unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din credite externe 5273 Cheltuieli cu dobnzi la garan iile ncasate de Serviciul Vamal Cheltuieli cu dobnzi la depozite de economii 5311 Cheltuieli cu dobnzi la depozite de economii ale persoanelor fizice 5312 Cheltuieli cu dobnzi la depozite de economii ale persoanelor juridice Cheltuieli cu dobnzi la depozite overnight ale bncilor 5331 Cheltuieli cu dobnzi la depozite overnight ale bncilor - pr i nelegate 5332 Cheltuieli cu dobnzi la depozite overnight ale bncilor - pr i legate Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen ale bncilor 5341 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen scurt ale bncilor (1 lun i mai pu in) 5342 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen scurt ale bncilor (mai mult de 1 lun i pn la 1an) 5343 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen mediu ale bncilor (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5344 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen lung ale bncilor (mai mult de 5 ani) 5345 Cheltuieli aferente comisioanelor pentru depozite ale bncilor 5346 Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii pe termen scurt ale bncilor (1 lun i mai pu in) 5347 Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii pe termen scurt ale bncilor (mai mult de 1 lun i pn la 1an) 5348 Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii pe termen mediu ale bncilor (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5349 Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii pe termen lung ale bncilor (mai mult de 5 ani) Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen aferente bugetului de stat 5361 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen scurt primite din sursele bugetului de stat (1 an i mai pu in) 5362 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen mediu primite din sursele bugetului de stat (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5363 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen lung primite din sursele bugetului de stat (mai mult de 5 ani) 5364 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen scurt ale institu iilor finan ate din mijloacele speciale ale bugetului de stat (1 an i mai pu in) 5365 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen mediu ale institu iilor finan ate din mijloacele speciale ale bugetului de stat (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5366 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen lung ale institu iilor finan ate din mijloacele speciale ale bugetului de stat (mai mult de 5 ani) 5367 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen scurt ale institu iilor finan ate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat (1 an i mai pu in) 23
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

5370

5380

5390

5500

5530

5540

5368 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen mediu ale institu iilor finan ate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5369 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen lung ale institu iilor finan ate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat (mai mult de 5 ani) Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen ale clien ilor 5371 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen scurt ale persoanelor juridice (1 an i mai pu in) 5372 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen mediu ale persoanelor juridice (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5373 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen lung ale persoanelor juridice (mai mult de 5 ani) 5374 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen scurt ale persoanelor fizice (1 an i mai pu in) 5375 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen mediu ale persoanelor fizice (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5376 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen lung ale persoanelor fizice (mai mult de 5 ani) 5377 Cheltuieli aferente comisioanelor pentru depozite ale clien ilor Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii pe termen ale clien ilor 5381 Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii pe termen scurt ale persoanelor juridice (1 an i mai pu in) 5382 Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii pe termen mediu ale persoanelor juridice (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5383 Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii pe termen lung ale persoanelor juridice (mai mult de 5 ani) 5384 Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii pe termen scurt ale persoanelor fizice (1 an i mai pu in) 5385 Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii pe termen mediu ale persoanelor fizice (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5386 Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii pe termen lung ale persoanelor fizice (mai mult de 5 ani) Cheltuieli cu dobnzi la depozitele primite de la sediul central al bncii sau filialele sale 5391 Cheltuieli cu dobnzi la depozitele primite de ctre sediul central al bncii 5392 Cheltuieli cu dobnzi la depozitele primite de ctre filialele sale locale 5393 Cheltuieli cu dobnzi la depozitele primite de ctre filialele sale de peste hotare Defalcri pentru reduceri pentru pierderi la active 5501 Defalcri pentru reduceri pentru pierderi la credite 5502 Defalcri pentru reduceri pentru pierderi la alte active care nu snt credite Cheltuieli cu dobnzi privind leasingul financiar 5531 Cheltuieli cu dobnzi privind leasingul financiar primit de la bnci 5532 Cheltuieli cu dobnzi privind leasingul financiar primit de la clien i Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen ale unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din granturi i credite externe 5541 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen scurt ale unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din granturi externe (1 an i mai pu in) 5542 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen mediu ale unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din granturi externe (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5544 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen scurt ale unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din credite externe (1 an i mai pu in)

24
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

5560

5680

5710

5730

5770

5780

5820

5830

5545 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen mediu ale unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din credite externe (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen ale bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale 5561 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen scurt ale bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale (1 an i mai pu in) 5562 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen mediu ale bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5563 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen lung ale bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale (mai mult de 5 ani) Cheltuieli aferente uzurii i amortizrii 5683 Cheltuieli aferente uzurii cldirilor i edificiilor 5684 Cheltuieli aferente uzurii mobilei i utilajului 5685 Cheltuieli aferente uzurii mijloacelor de transport 5686 Cheltuieli aferente uzurii mbunt irii mijloacelor arendate 5687 Cheltuieli aferente uzurii activelor materiale pentru dare n arend 5688 Cheltuieli aferente uzurii activelor materiale primite n leasingul financiar 5689 Cheltuieli aferente uzurii altor active materiale pe termen lung 5691 Cheltuieli aferente amortizrii activelor nemateriale 5692 Cheltuieli aferente uzurii activelor de mic valoare i scurt durat Cheltuieli aferente remunerrii muncii i defalcrilor obligatorii 5711 Cheltuieli pentru remunerarea muncii 5712 Primele 5714 Asigurarea social 5715 Alte pl i 5716 Asigurarea medical Cheltuieli pentru ntre inerea imobilului 5731 Cheltuieli de iluminare, nclzire i alimentare cu ap 5732 Cheltuieli privind repara ia i ntre inerea cldirilor 5733 Cheltuieli aferente serviciului securit ii 5734 Cheltuieli aferente pl ii pentru arend 5735 Alte cheltuieli pentru ntre inerea imobilului Cheltuieli cu provizioane i alte contribu ii 5771 Cheltuieli cu provizioane pentru alte pierderi 5772 Vrsminte i contribu ii n fondul de garantare a depozitelor 5773 Cheltuieli cu provizioane la angajamente condi ionale Impozite i taxe 5781 Impozit pe bunuri imobiliare 5782 Impozit funciar 5783 Taxa pe valoarea adugat 5787 Taxele percepute n fondul rutier 5788 Alte impozite i taxe Cheltuieli cu dobnzi la datorii subordonate 5821 Cheltuieli cu dobnzi la datorii subordonate cu termenul achitrii 5 ani i mai pu in 5822 Cheltuieli cu dobnzi la datorii subordonate cu termenul achitrii mai mare de 5 ani Cheltuieli cu dobnzi la ac iuni cu termen limitat 25
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

5840

5900

5920

5940 5950 5960 5990

5831 Cheltuieli cu dobnzi la ac iuni ordinare cu termen limitat 5832 Cheltueli cu dobnzi la ac iuni preferen iale cu termen limitat Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi de la sediul central al bncii i filiale 5841 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi de la sediul central al bncii 5842 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi de la filiale locale 5843 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi de la filiale de peste hotare Alte cheltuieli opera ionale 5901 Cheltuieli de transport 5902 Plata serviciilor de consulting i auditing 5903 Cheltuieli aferente reciclrii cadrelor 5904 Cheltuieli de deplasare de serviciu 5905 Cheltuieli de reprezentare 5906 Cheltuieli de telecomunica ii, pot i telegraf 5907 Cheltuieli de birou, tipografie 5908 Cheltuieli de reclam 5909 Cheltuieli pentru ac iuni de binefacere 5911 Repara ia i ntre inerea mobilei i utilajului 5912 Repara ia i ntre inerea mijloacelor de transport 5913 Plata pentru arend 5914 Cheltuieli pe taxe de trust 5915 Comisioane i taxe pltite 5916 Alte cheltuieli opera ionale 5917 Cheltuieli din opera iuni cu carduri 5918 Cheltuieli pentru men inerea activelor nemateriale 5919 Cheltuieli aferente opera iunilor de retragere i depunere de numerar Cheltuieli din ieirea activelor necomerciale 5921 Cheltuieli din ieirea investi iilor 5922 Cheltuieli de la scoaterea din uz a activelor materiale pe termen lung 5923 Cheltuieli din ieirea altor active Alte cheltuieli 5941 Alte cheltuieli Amenzi, penalit i i alte sanc iuni pltite 5951 Amenzi, penalit i i alte sanc iuni pltite Cheltuieli extraordinare 5961 Cheltuieli extraordinare Impozitul pe venit 5991 Impozitul pe venit CLASA 6 CONTURI CONDI IONALE

Conturi condi ionale de debit 6100 Obliga iuni de procurare a valutei strine 6101 Obliga iuni de procurare a valutei strine prin tranzac ie la vedere 6102 Obliga iuni de procurare a valutei strine prin tranzac ie la termen 26
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

6200 Obliga iuni de primire/procurare 6201 Obliga iuni de primire a creditelor n viitor 6202 Obliga iuni de procurare a valori mobiliare/instrumentelor financiare 6203 Obliga iuni de primire a depozitelor n viitor 6204 Obliga iuni de procurare a activelor materiale pe termen lung i activelor nemateriale Conturi condi ionale de credit 6400 Obliga iuni de vnzare a valutei strine 6401 Obliga iuni de vnzare a valutei strine prin tranzac ie la vedere 6402 Obliga iuni de vnzare a valutei strine prin tranzac ie la termen 6500 Acreditive 6501 Acreditive 6600 Obliga iuni de acordare/realizare 6601 Obliga iuni de acordare a creditelor n viitor 6602 Obliga iuni de realizare a valorilor mobiliare/instrumentelor financiare 6603 Obliga iuni de plasare a depozitelor n viitor 6700 Garan ii i cau iuni 6701 Garan ii i cau iuni emise 6702 Obliga iuni de emitere a garan iilor i cau iunilor 6800 Alte conturi condi ionale 6801 Cambii la incaso 6802 Trate acceptate 6803 Cambii realizate cu andosamentul bncii 6804 Alte documente primite/acceptate CLASA 7 CONTURI MEMORANDUM Obliga iuni la credite acordate 7101 Obliga iuni sub form de acorduri la credite 7102 Obliga iuni sub form de acorduri de gaj 7103 Amanetul primit 7121 Garan ii, cau iuni i cesiuni primite Active i dobnzi calculate neachitate 7201 Credite achitate din contul reducerilor pentru pierderi la credite 7202 Dobnd calculat la credite neachitate de clien i 7203 Alte active care nu snt credite achitate din contul reduceri pentru pierderi la alte active care nu snt credite 7204 Penalit ile calculate la credite neachitate de clien i 7205 Penalit ile calculate la dobnda calculat la credite neachitate de clien i Obliga iuni la mprumuturi primite 7251 Obliga iuni sub form de acorduri la mprumuturi primite 7252 Obliga iuni sub form de acorduri de gaj la mprumuturi primite 7253 Amanetul dat de ctre banc la mprumuturi primite 7254 Gajul depus la mprumutul primit Documente privind opera iunile de decontare 27
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

7100

7200

7250

7300

Banca Na ional a Moldovei

7400

7500

7600

7700

7750

7800

7303 Documente de decontare pe opera iuni de factoring 7311 Documente de decontare la coresponden i strini Valori mobiliare 7401 Valori mobiliare i crean e primite la custodie 7402 Valori mobiliare i crean e primite la nimicire 7403 Valori mobiliare de stat materializate amortizate, expediate pentru control i nimicire 7404 Valori mobiliare de stat materializate trecute la scaden i achitare 7405 Valori mobiliare procurate pentru clien i 7406 Valori mobiliare procurate n portofoliul bncii 7409 Crean e procurate de banc Diferite valori i documente 7502 Diferite valori i documente 7503 Diferite valori i documente expediate i eliberate n gestiune 7521 Decontrile pe creditele n mrfuri acordate Republicii Moldova de ctre alte state n cadrul acordurilor interguvernamentale 7531 Cesiuni primite de la persoane ter e 7532 Cesiuni eliberate de ctre banc Formulare 7601 Formulare de valori mobiliare i crean e n depozit 7602 Formulare de valori mobiliare i crean e eliberate n gestiune 7603 Formulare de valori mobiliare i crean e n drum 7611 Formulare tipizate de documente primare cu regim special n depozit 7612 Formulare tipizate de documente primare cu regim special eliberate n gestiune 7621 Carduri n depozit 7622 Carduri eliberate n gestiune Datorii trecute la pierderi 7701 Datorii trecute la pierderi 7702 Active materiale trecute la pierderi 7703 Ac iunile altor societ i pe ac iuni trecute la pierderi Alte mijloace i datorii 7751 Pierderi fiscale nereclamate 7752 Active materiale arendate 7753 Active nemateriale arendate 7754 Patrimoniul luat n posesie Ac iuni 7801 Ac iuni ordinare autorizate spre plasare 7802 Ac iuni ordinare neplasate 7804 Ac iuni ordinare aflate n circula ie - cota monetar 7805 Ac iuni ordinare aflate n circula ie - cota de avere (emisia ini ial) 7811 Ac iuni preferen iale autorizate spre plasare 7812 Ac iuni preferen iale neplasate 7814 Ac iuni preferen iale aflate n circula ie - cota monetar 7815 Ac iuni preferen iale aflate n circula ie - cota de avere (emisia ini ial)

28
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

[Capitolul II modificat prin Hot.BNM nr.193 din 30.09.2010, n vigoare 01.01.2011] [Capitolul II modificat prin Hot.BNM nr.244 din 11.12.2008, n vigoare 25.03.2009] [Capitolul II modificat prin Hot.BNM nr.225 din 30.08.2007, n vigoare 30.11.2007] [Capitolul II completat prin Hot.BNM nr.208 din 15.08.2007, n vigoare 24.08.2007] [Capitolul II modificat prin Hot.BNM nr.285 din 26.10.2006, n vigoare 01.01.2007] [Capitolul II modificat prin Hot.BNM nr.21 din 26.01.06, n vigoare 01.04.06] [Capitolul II modificat prin Hot.BNM nr.190 din 23.06.05, n vigoare 01.10.05] [Capitolul II modificat prin Hot.BNM nr.15 din 13.01.05, n vigoare 01.03.05] [Capitolul II modificat prin Hot.BNM nr.190 din 29.07.2004] [Capitolul II modificat prin Hot.BNM nr.258 din 04.10.2001 ] [Capitolul II modificat prin Hot.BNM nr.137 din 07.06.2001 ] [Capitolul II modificat prin Hot.BNM nr.167 din 08.07.99] [Capitolul II modificat prin Hot.BNM nr.181 din 02.07.98] [Capitolul II modificat prin Hot.BNM nr.167 din 25.12.97] [Capitolul II modificat prin Hot.BNM nr.107 din 24.11.97]

29
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Capitolul III NORME METODOLOGICE DE UTILIZARE A CONTURILOR CONTABILE CLASA 1 ACTIVE Conturile clasei 1 Active snt conturi de activ i reprezint suma tuturor activelor materiale i nemateriale detinute de banc. Soldurile conturilor de activ snt debitoare, excep ie facnd contra-conturile care snt conturi de pasiv i au sold creditor. n cazuri excep ionale unele conturi aferente reevalurii pot avea sold negativ. 1000 Numerar n cas i alte valori monetare Grupa este destinat pentru eviden a monedei na ionale i valutei strine n numerar, aflate n casa bncii, filialei acesteia, n subdiviziunile ndeprtate, n bancomate i alte dispozitive ale bncii i punctele de schimb valutar al bncii licen iate, la fel i pentru eviden a valorilor monetare, cecurilor de cltorie cumprate pentru comercializare i monedelor comemorative i jubiliare. 1001 Numerar n casierie 1002 Numerar n drum 1003 Numerar n punctul de schimb valutar al bncii licen iate 1004 Numerar n subdiviziuni ndeprtate ale bncii 1005 Numerar n bancomate i alte dispozitive 1006 Valori monetare 1007 Cecuri de cltorie 1008 Monede comemorative i jubiliare Contul 1001 este destinat pentru eviden a existen ei i micrii numerarului n moned na ional i n valut strin n casa bncii. n debitul contului se nregistreaz ncasarea numerarului n favoarea bncii, clien ilor bncii, bugetului de stat, altor bnci i altor persoane fizice i juridice. n creditul conturilor se nregistreaz eliberarea numerarului n favoarea clien ilor bncii, altor bnci i altor persoane fizice i juridice. Soldul contului este debitor i reprezint numerarul existent n casieria bncii. Contul 1002 este destinat pentru eviden a micrii mijloacelor bneti n numerar n moned na ional i n valut strin expediate din Banca Na ional n sediul bncii i invers, din sediul central al bncii n sediul filialei, reprezentan ei, subdiviziunii ndeprtate a bncii i invers, din banc n alte bnci i invers. n debitul contului se nregistreaz suma mijloacelor bneti n numerar care se afl n drum: - expedierea numerarului din banc pentru alimentarea altor destinatari; - expedierea excedentului de numerar din filiale, reprezentan e, din subdiviziunile ndeprtate ale bncii, din puncte de schimb valutar al bncii licen iate, din bancomate la banc. n creditul contului se nregistreaz suma mijloacelor bneti n numerar recep ionate de ctre destinatari care pot fi: punctele de schimb valutar al bncii licen iate, subdiviziunile ndeprtate ale bncii, bancomatele i alte dispozitive ale bncii. Soldul contului este debitor i reprezint existen a mijloacelor bneti n numerar n drum. Contul 1003 este destinat pentru eviden a numerarului n moned na ional i n valut strin n punctul de schimb valutar al bncii licen iate. n debitul contului se nregistreaz numerarul n punctul de schimb valutar al bncii licen iate: - alimentarea cu numerar a punctului de schimb valutar al bncii licen iate; 30
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

- vnzarea/cumprarea valutei strine; - nregistrarea rezultatelor (veniturilor) ob inute n urma vnzrii/cumprrii valutei strine; - vnzarea cecurilor de cltorii. n creditul contului se nregistreaz: - eliberarea numerarului; - expedierea excedentului de numerar n casa sediului central al bncii; - nregistrarea rezultatelor (pierderilor) ob inute n urma vnzrii/cumprrii valutei strine. Soldul contului este debitor i reprezint numerarul existent n punctul de schimb valutar al bncii licen iate. Contul 1004 este destinat pentru eviden a numerarului n moned na ional i n valut strin existent n casieriile subdiviziunilor ndeprtate ale bncii. n debitul contului se nregistreaz numerarul primit n casieria subdiviziunii ndeprtate a bncii. n creditul contului se nregistreaz eliberarea numerarului din casieria subdiviziunii ndeprtate a bncii. Soldul contului este debitor i reprezint numerarul existent n casieria subdiviziunii ndeprtate a bncii. Contul 1005 este destinat pentru eviden a numerarului aflat n bancomate i alte dispozitive ale bncii. n debitul contului se nregistreaz numerarul depus n bancomate i alte dispozitive ale bncii. n creditul contului se nregistreaz numerarul extras din bancomate i alte dispozitive ale bncii. Soldul contului este debitor i reprezint existen a numerarului n bancomate i alte dispozitive ale bncii. Contul 1006 este destinat pentru eviden a existen ei i micrii lingourilor, altor metale monetare. n debitul contului se nregistreaz valoarea de procurare a lingourilor, metalelor monetare procurate, precum i a celor primite de la clien i sau persoane ter e cu titlu gratuit. n creditul contului se nregistreaz valoarea nominal a lingourilor i metalelor monetare vndute sau eliberate cu titlu gratuit (pierderile n urma vnzrii). Soldul contului este debitor i reprezint valoarea nominal a metalelor monetare aflate la banc. Contul 1007 este destinat pentru eviden a existen ei i micrii cecurilor de cltorie n valut strin cumprate de la banca emitent pentru vnzare sau procurate de la clien i cu scopul de a le remite bncilor emitente pentru stingere. n debitul contului se nregistreaz suma cecurilor de cltorie procurate de la banca emitent pentru comercializarea ulterioar sau de la clien i pentru expedierea bncilor strine emitente pentru primirea acoperirii valutare. n creditul contului se nregistreaz valoarea cecurilor de cltorie vndute, suma cecurilor remise ctre plat (stingere) la banca emitent. Soldul contului este debitor i reprezint valoarea nominal a cecurilor de cltorie de inute de banc. Contul 1008 este destinat pentru eviden a valorii nominale a monedelor comemorative i jubiliare procurate. n debitul contului se nregistreaz valoarea nominal a monedelor comemorative i jubiliare procurate. La creditul contului se nregistreaz valoarea nominal a monedelor comemorative i jubiliare ieite. Soldul contului este debitor i reprezint valoarea nominal a monedelor comemorative i jubiliare aflate la banc. 1030 Conturi "Nostro" 31
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Grupa este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti nregistrate n conturile "Nostro" la Banca Na ional a Moldovei i la alte bnci (n moned na ional i n valut strin), precum i mijloacele rezervate la BNM pentru opera iuni cu numerarul. 1031 Contul "Nostro" n BNM 1032 Contul "Nostro" n bnci 1034 Conturi "Nostro" pentru opera iuni cu valori mobiliare 1035 Conturi "Nostro" pentru opera iuni cu carduri 1036 Contul "Nostro" n BNM pentru opera iuni cu numerarul Contul 1031 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti nregistrate n contul "Nostro" la BNM (numai n moned na ional). n debitul contului se nregistreaz suma mijloacelor bneti nregistrate n contul deschis la Banca Na ional. n creditul contului se nregistreaz suma mijloacelor bneti trecute la scderi din cont att prin virament ct i n numerar. Soldul contului este debitor i reprezint disponibilit ile bncii n contul deschis la BNM. Contul 1032 este destinat pentru eviden a micrii mijloacelor bneti n valut strin la conturile "Nostro" deschise la bncile licen iate i strine. n debitul contului se nregistreaz sumele mijloacelor bneti n valut strin la conturile "Nostro" deschise n bncile licen iate i strine. n creditul contului se nregistreaz sumele mijloacelor bneti n valut strin trecute la scderi din conturile "Nostro" deschise la bncile licen iate i strine. Soldul contului este debitor i reprezint disponibilit ile n valut strin ale bncii aflate n conturile "Nostro" deschise n bncile licen iate i strine. Contul 1034 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti n moned na ional plasate n banca de decontare privind opera iunile cu valori mobiliare corporative. n debitul contului se nregistreaz suma mijloacelor bneti transferate la contul 2034 deschis la Banca de decontare. n creditul contului se nregistreaz suma mijloacelor bneti trecut la scderi din cont Soldul contului este debitor i reprezint disponibilit ile bncii n cont. Contul 1035 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti n moned na ional n banca de decontare destinate efecturii opera iunilor cu carduri bancare. n debitul contului se nregistreaz suma mijloacelor bneti nregistrate n cont n alte bnci. n creditul contului se nregistreaz suma mijloacelor bneti trecute la scderi din cont. Soldul contului este debitor i reprezint mijloacele bncii disponibile pentru efectuarea opera iunilor cu carduri bancare. Contul 1036 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti (n moned na ional) la efectuarea opera iunilor cu numerar: depunerea excedentului de numerar, eliberarea numerarului bncilor i alte opera iuni cu numerarul. La debitul contului se nregistreaz rezervarea mijloacelor bneti de ctre banc pentru efectuarea opera iunilor cu numerar, depunerea excedentului de numerar . a. La creditul contului se nregistreaz eliberarea sau transferul la contul "Nostro" a mijloacelor bneti i alte opera iuni cu numerarul. Soldul contului este debitor i reprezint mijloacele bneti rezervate i depuse de ctre banc. 1060 Mijloace plasate overnight Grupa este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti plasate overnight la Banca Na ional a Moldovei, la bncile - pr i nelegate i la bncile - pr i legate. 1061 Mijloace plasate overnight n BNM 32
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

1062 Mijloace plasate overnight n bnci - pr i nelegate 1063 Mijloace plasate overnight n bnci - pr i legate Contul 1061 este destinat pentru eviden a existen ii i micrii mijloacelor bneti plasate overnight la BNM. n debitul contului se nregistreaz suma mijloacelor plasate overnight la BNM. n creditul contului se nregistreaz rambursarea de ctre BNM a mijloacelor bneti plasate overnight. Soldul contului este debitor i reprezint mijloacele bneti plasate overnight la BNM. Contul 1062 este destinat pentru eviden a existen ei i micrii mijloacelor bneti plasate overnight n bnci - pr i nelegate. n debitul contului se nregistreaz mijloacele bneti plasate overnight n bnci - pr i nelegate. n creditul contului se nregistreaz rambursarea de ctre bnci - pr i nelegate a mijloacelor bneti plasate anterior overnight. Soldul contului este debitor i reprezint suma mijloacelor bneti plasate overnight n bnci pr i nelegate. Contul 1063 este destinat pentru eviden a existen ei i micrii mijloacelor bneti plasate overnight n bnci - pr i legate. n debitul contului se nregistreaz mijloacele bneti plasate overnight n bnci - pr i legate. n creditul contului se nregistreaz rambursarea de ctre bncile - pr i legate a mijloacelor bneti plasate anterior overnight. Soldul contului este debitor i reprezint suma mijloacelor bneti plasate overnight n bnci pr i legate. 1070 Plasri garan ii la vedere n bnci Grupa este destinat pentru eviden a plasrilor - garan ii la vedere. 1075 Plasri - garan ii la vedere Contul 1075 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti plasate n alte bnci ce servesc drept garan ie pentru anumite tranzac ii (opera iuni cu carduri bancare, valori mobiliare, etc.). n debitul contului se nregistreaz mijloacele bneti plasate ca garan ii ale bncii. n creditul contului se nregistreaz mijloacele bneti trecute la scderi din cont n urma rambursrii acestora. Soldul contului este debitor i reprezint mijloacele bneti ale bncii plasate drept garan ie. 1090 Plasri la termen n bnci Grupa este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti plasate la termen n Banca Na ional a Moldovei i n alte bnci cu distribuirea lor potrivit termenelor de plasare i locul plasrii. 1091 Plasri la termen scurt n BNM (1 lun i mai pu in) 1092 Plasri la termen scurt n BNM (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 1093 Plasri la termen scurt n bnci - pr i nelegate (1 lun i mai pu in) 1094 Plasri la termen scurt n bnci - pr i nelegate (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 1095 Plasri la termen scurt n bnci - pr i legate (1 lun i mai pu in) 1096 Plasri la termen scurt n bnci - pr i legate (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 1097 Rezerve obligatorii plasate n BNM 1099 Plasri fr dobnd n bnci 1102 Plasri la termen mediu n bnci - pr i nelegate (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 1103 Plasri la termen mediu n bnci - pr i legate (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 1105 Plasri la termen lung n bnci - pr i nelegate (mai mult de 5 ani) 1106 Plasri la termen lung n bnci - pr i legate (mai mult de 5 ani) 33
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

1111 Plasri-garan ii la termen n bnci Conturile 1091-1096 snt destinate pentru eviden a mijloacelor bneti plasate la termen n Banca Na ional a Moldovei i n alte bnci pe termen scurt, innd cont de condi iile contractuale dintre pr i. n debitul conturilor se nregistreaz mijloacele bneti plasate n bnci pe termen scurt. n creditul conturilor se nregistreaz recep ionarea (ncasarea) mijloacelor bneti anterior plasate pe termen scurt n bnci. Soldul conturilor este debitor i reprezint suma mijloacelor bneti plasate pe termen scurt la BNM i n alte bnci. Contul 1097 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti plasate i men inute ca rezerve obligatorii ale bncii la un cont special la BNM, n corespundere cu prevederile actelor normative. n debitul contului se nregistreaz mijloacele bneti plasate i men inute ca rezerve obligatorii. n creditul contului se nregistreaz micorarea sumelor rezervelor obligatorii plasate n BNM. Soldul contului este debitor i reprezint suma rezervelor obligatorii men inute n perioada de gestiune. Contul 1099 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti plasate cu termenul de pstrare expirat i la care a fost suspendat calcularea dobnzilor. n debitul contului se nregistreaz mijloacele bneti plasate anterior n bnci la care a expirat termenul i pentru care a fost suspendat calcularea dobnzii. n creditul contului se nregistreaz rambursarea mijloacelor bneti sau trecerea acestora la depozite la termen (n baza unui nou contract). Soldul contului este debitor i reprezint suma mijloacelor bneti plasate la bnci la care nu se calculeaz dobnda. Conturile 1102-1106 sunt destinate pentru eviden a mijloacelor bneti plasate n bnci pe termen mediu sau termen lung, innd cont de condi iile contractuale dintre pr i. n debitul conturilor se nregistreaz mijloacele bneti plasate pe termen mediu sau termen lung n bnci. n creditul conturilor se nregistreaz rambursarea mijloacelor bneti anterior plasate pe termen mediu sau termen lung n bnci. Soldul conturilor este debitor i reprezint suma plasrilor efectuate pe termen mediu sau termen lung. Contul 1111 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti plasate ca garan ii de ctre banc n alte bnci la termen. n debitul contului se nregistreaz mijloacele bneti plasate ca garan ii de ctre banc n alte bnci. n creditul contului se nregistreaz restituirea mijloacelor bneti plasate anterior ca garan ii sau trecerea acestora la scderi conform prevederilor contractuale. Soldul contului este debitor i reprezint suma plasrilor-garan ii n alte bnci. 1150 Valori mobiliare disponibile pentru tranzac ionare i vnzare Grupa este destinat pentru eviden a valorilor mobiliare, inclusiv a valorilor mobiliare de stat, cumprate cu scop de a fi vndute ntr-un termen scurt i/sau de inute pentru tranzac ii. 1151 Valori mobiliare de stat pentru tranzac ii i vnzare 1152 Ac iuni pentru tranzac ii i vnzare 1153 Alte valori mobiliare pentru tranzac ii i vnzare 1154 Reevaluarea valorilor mobiliare pentru tranzac ii i vnzare 1155 Valori mobiliare gajate 34
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Contul 1151 este destinat pentru eviden a bonurilor de trezorerie, obliga iunilor de stat i altor valori mobiliare de stat emise de Ministerul Finan elor al Republicii Moldova, de inute de ctre banc i destinate pentru tranzac ii i vnzare. Contul 1152 este destinat pentru eviden a ac iunilor sau cotei-pr i de inute de ctre banc i destinate pentru tranzac ii i vnzare. Contul 1153 este destinat pentru eviden a altor valori mobiliare (valori mobiliare strine,valori mobiliare emise de BNM .a.) de inute de ctre banc i destinate pentru tranzac ii i vnzare. n debitul conturilor se nregistreaz pre ul de cumprare a valorilor mobiliare procurate pentru tranzac ii i vnzare. n creditul conturilor se nregistreaz pre ul de cumprare a valorilor mobiliare vndute, rscumprate de ctre emitent la data scaden ei sau trecute la pierderi. Soldul conturilor este debitor i reprezint valoarea valorilor mobiliare pentru tranzac ii i vnzare de inute de banc. Contul 1154 este destinat pentru eviden a reevalurii valorilor mobiliare de inute pentru tranzac ii i vnzare. n debitul contului se nregistreaz: - suma majorrii valorilor mobiliare n urma reevalurii la valoarea just; - trecerea la scderi a sumei micorrii valorilor mobiliare la ieirea acestora (vnzarea, casarea la pierderi, etc.). n creditul contului se nregistreaz: - suma micorrii valorilor mobiliare n urma reevalurii la valoarea just; - trecerea la scderi a sumei majorrii valorilor mobiliare la ieirea acestora (vnzarea, casarea la pierderi, etc.). Soldul contului poate fi creditor (n cazul micorrii valorii valorilor mobiliare) sau debitor (n cazul majorrii valorii valorilor mobiliare). Contul 1155 este destinat pentru eviden a valorilor mobiliare din portofoliul bncii pentru tranzac ii i vnzare puse n gaj la ob inerea creditelor. n debitul contului se nregistreaz pre ul de cumprare a valorilor mobiliare puse n gaj. n creditul contului se nregistreaz pre ul de cumprare a valorilor mobiliare: - restituite la contul respectiv al valorilor mobiliare la termen; - trecute la scderi n cazul nerambursrii creditului ob inut; - rscumprate de ctre emitent la data scaden ei. Soldul contului este debitor i reprezint valoarea valorilor mobiliare pentru tranzac ii i vnzare care la moment snt puse n gaj. 1180 Valori mobiliare investi ionale Grupa este destinat pentru eviden a valorilor mobiliare din portofoliul investi ional al bncii, pstrate pn la scaden a lor sau n scopuri investi ionale. n grupa dat se reflect primele i sconturile la valorile mobiliare investi ionale. Vnzarea valorilor mobiliare din portofoliul investi ional nu se permite. n cazuri excep ionale la decizia conducerii bncii (ntocmit pentru fiecare tranzac ie) se permite trecerea valorilor mobiliare din portofoliul investi ional n portofoliul pentru tranzac ii i vnzare. 1181 Valori mobiliare emise de BNM 1182 Valori mobiliare de stat (pe termen scurt) 1183 Valori mobiliare de stat (pe termen mediu) 1184 Valori mobiliare de stat (pe termen lung) 1185 Valori mobiliare gajate 1186 Alte valori mobiliare investi ionale 1187 Investi ii n ac iuni 35
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

1191 Prime la valori mobiliare investi ionale 1192 Contra-cont Sconturi la valori mobiliare investi ionale Contul 1181 este destinat pentru eviden a valorilor mobiliare emise de BNM. n debitul contului se nregistreaz valoarea nominal a valorilor mobiliare emise de BNM. n creditul contului se nregistreaz valoarea nominal a valorilor mobiliare emise de BNM la scaden a lor sau la trecerea acestora n portofoliul pentru tranzac ii i vnzare. Soldul contului este debitor i reprezint valoarea valorilor mobiliare emise de BNM n portofoliul bncii. Conturile 1182-1184 snt destinate pentru eviden a valorilor mobiliare de stat emise de ctre Ministerul Finan elor al RM cumprate n scopuri investi ionale i de inute pn la stingerea lor la data scaden ei. n debitul conturilor se nregistreaz valoarea nominal a valorilor mobiliare de stat cumprate. n creditul conturilor se nregistreaz valoarea nominal a valorilor mobiliare de stat la scaden a lor sau la trecerea acestora n portofoliul pentru tranzac ii i vnzare. Soldul conturilor este debitor i reprezint valoarea nominal a valorilor mobiliare de stat de inute pn la scaden . Contul 1185 este destinat pentru eviden a valorilor mobiliare din portofoliul investi ional puse n gaj la ob inerea creditelor. n debitul contului se nregistreaz valoarea nominal a valorilor mobiliare puse n gaj. n creditul contului se nregistreaz valoarea nominal a valorilor mobiliare: - restituite la contul respectiv al valorilor mobiliare la termen; - trecute la scderi n cazul nerambursrii creditului ob inut; - rscumprate de ctre emitent la data scaden ei. Soldul contului este debitor i reprezint valoarea nominal a valorilor mobiliare investi ionale care la moment snt puse n gaj. Contul 1186 este destinat pentru eviden a altor valori mobiliare cumprate n scopuri investi ionale i de inute pn la scaden . n debitul contului se nregistreaz valoarea nominal a altor valori mobiliare cumprate. n creditul contului se nregistreaz valoarea nominal a altor valori mobiliare la scaden a lor sau la trecerea acestora n portofoliul pentru tranzac ii i vnzare. Soldul contului este debitor i reprezint valoarea nominal a altor valori mobiliare de inute pn la scaden . Contul 1187 este destinat pentru eviden a ac iunilor altor agen i economici, cotelor de participare n capitalul statutar al altor ntreprinderi ob inute cu scopul de a primi venit. n debitul contului se nregistreaz pre ul de cumprare a ac iunilor procurate, suma mijloacelor bneti plasate n cotele de participare n capitalul altor ntreprinderi. n creditul contului se nregistreaz pre ul de cumprare a ac iunilor, cotelor de participare vndute sau trecute la pierderi. Soldul contului este debitor i reprezint valoarea ac iunilor cumprate sau a cotei de participare n activitatea altor ntreprinderi. Contul 1191 este destinat pentru eviden a primelor la valorile mobiliare investi ionale n debitul contului se nregistreaz suma primelor la valorile mobiliare cumprate. n creditul contului se nregistreaz amortizarea lunar a primelor sau transferarea primelor neamortizate n pre ul valorilor mobiliare n cazul trecerii valorilor mobiliare investi ionale n portofoliul valorilor mobiliare pentru vnzare. Soldul contului este debitor i reprezint prima la valori mobiliare investi ionale. 36
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Contul 1192 este destinat pentru eviden a sconturilor la valorile mobiliare investi ionale. n creditul contului se nregistreaz suma sconturilor la valorile mobiliare investi ionale cumprate. n debitul contului se nregistreaz amortizarea lunar a sconturilor sau transferarea sconturilor neamortizate n pre ul valorilor mobiliare n cazul trecerii valorilor mobiliare investi ionale n portofoliul valorilor mobiliare pentru vnzare. Soldul contului este creditor i reprezint scontul la valorile mobiliare investi ionale. 1220 Acorduri REPO Grupa este destinat pentru eviden a valorilor mobiliare cumprate n cadrul opera iunilor REPO cu condi ia de a fi revndute la pre ul de cumprare plus rata dobnzii stipulat. 1221 Valori mobiliare cumprate conform acordurilor REPO Contul 1221 este destinat pentru eviden a valorilor mobiliare cumprate conform acordurilor REPO i care urmeaz a fi revndute. n debitul contului se nregistreaz valoarea valorilor mobiliare la pre ul de cumprare stabilit n contract cu condi ia de a le revinde. n creditul contului se nregistreaz: - valoarea valorilor mobiliare revndute sau trecute n portofoliul bncii; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul contului este debitor i reprezint valoarea valorilor mobiliare cumprate conform acordurilor REPO. 1230 Credite acordate agriculturii /industriei alimentare /pisciculturii /silviculturii Grupa este destinat pentru eviden a creditelor acordate n domeniul agriculturii, industriei alimentare, pisciculturii i silviculturii. n grupa aceasta se reflect i creditele acordate fermierilor, pentru creterea i pstrarea recoltei, vnzarea sau pstrarea produc iei agricole, creterea, ngrarea sau vnzarea eptelului, creditele acordate n scopul achizi ionrii echipamentului de ferm, mainilor i inventarului, achizi ionrile asociate cu ntre inerea sau func ionarea fermei, aa ca autovehiculele private sau alte mrfuri de consum vndute cu amnuntul, etc. Grupa dat cuprinde (con ine) i alte cheltuieli aferente dezvoltrii pisciculturii i silviculturii, etc. 1231 Credite pe termen scurt acordate agriculturii /industriei alimentare /pisciculturii /silviculturii 1232 Credite pe termen mediu acordate agriculturii /industriei alimentare /pisciculturii /silviculturii 1233 Credite pe termen lung acordate agriculturii /industriei alimentare /pisciculturii /silviculturii 1235 Credite n stare de neacumulare acordate agriculturii /industriei alimentare /pisciculturii /silviculturii Conturile 1231, 1232, 1233 snt destinate pentru eviden a creditelor acordate pe termen n scopul dezvoltrii i men inerii strii economice a agriculturii /industriei alimentare /pisciculturii /silviculturii. n debitul conturilor se nregistreaz: - suma creditelor acordate; - trecerea creditelor din alt cont al creditelor pe termen determinat; - trecerea creditelor din stare de neacumulare n stare de acumulare. n creditul conturilor se nregistreaz: - rambursarea creditelor; - trecerea creditelor n alt cont al creditelor pe termen determinat; - trecerea creditelor n stare de neacumulare; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. 37
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Soldul conturilor este debitor i reprezint suma datoriei la creditele acordate agriculturii /industriei alimentare /pisciculturii /silviculturii. Contul 1235 este destinat pentru eviden a creditului acordat pentru agricultur/industria alimentar/piscicultur/silvicultur trecut n stare de neacumulare. n debitul contului se nregistreaz creditul trecut n stare de neacumulare. n creditul contului se nregistreaz: - stornarea creditului n contul respectiv al creditelor pe termen; - rambursarea creditului; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul contului este debitor i reprezint suma datoriei la creditele acordate agriculturii /industriei alimentare /pisciculturii /silviculturii trecute n stare de neacumulare. 1260 Credite acordate pentru construc ie i mbunt irea funciara Grupa este destinat pentru eviden a creditelor acordate n scopul finan rii construc iei i mbunt irii funciare. n grupa aceasta se reflect creditele acordate pentru construc ia (nl area, reconstruc ia, drmarea) cldirilor sau propriet ii reziden iale, uzinelor industriale, chimice sau fermelor, cldirilor comerciale sau industriale; hotelurilor, bisericilor, spitalelor, institu iilor de caritate, zonelor de agrement etc. n aceasta grup se reflect creditele acordate pentru achizi ionarea i organizarea teritoriului lucrat i nelucrat, inclusiv ameliorarea terenului. n aceasta grup de conturi se reflect creditele eliberate n scopul finan rii de lung durat a construc iilor blocurilor locative. 1261 Credite pe termen scurt acordate pentru construc ie i mbunt irea funciar 1262 Credite pe termen mediu acordate pentru construc ie i mbunt irea funciar 1263 Credite pe termen lung acordate pentru construc ie i mbunt irea funciar 1265 Credite n stare de neacumulare acordate pentru construc ie i mbunt irea funciar 1266 Credite acordate cooperativei de construc ie locativ (CCL) n perioada de construc ie 1267 Credite acordate cooperativei de construc ie locativ (CCL) date n exploatare Conturile 1261, 1262, 1263 snt destinate pentru eviden a creditelor pe termen pentru construc ie i mbunt irea funciar. n debitul conturilor se nregistreaz: - suma creditelor acordate; - trecerea creditelor din alt cont al creditelor pe termen determinat; - trecerea creditelor din stare de neacumulare n stare de acumulare. n creditul conturilor se nregistreaz: - rambursarea creditelor; - trecerea creditelor n alt cont al creditelor pe termen determinat; - trecerea creditelor n stare de neacumulare; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul conturilor este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele acordate pentru construc ie i mbunt irea funciar. Contul 1265 este destinat pentru eviden a creditului acordat pentru construc ie i mbunt irea funciar trecut n stare de neacumulare. n debitul contului se nregistreaz creditul trecut n stare de neacumulare. n creditul contului se nregistreaz: - trecerea creditului n contul respectiv al creditelor pe termen; - rambursarea creditului; 38
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

- trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul contului este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele acordate pentru construc ie i mbunt irea funciar trecute n stare de neacumulare. Contul 1266 este destinat pentru eviden a creditelor acordate cooperativei de construc ie locativ pentru efectuarea construc iei n perioada pn la darea obiectului construit n exploatare. n debitul contului se nregistreaz suma creditului acordat cooperativei de construc ie locativ n perioada de construc ie. n creditul contului se nregistreaz: - rambursarea creditului acordat; - trecerea creditului n stare de neacumulare; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul contului este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele acordate cooperativelor de construc ie locativ n perioada de construc ie. Contul 1267 este destinat pentru eviden a creditului anterior acordat cooperativei de construc ie locativ i care dup darea n exploatare a obiectului construit se supune rambursrii. n debitul contului se nregistreaz: - suma creditului acordat cooperativei de construc ie; n creditul contului se nregistreaz: - rambursarea creditului; - trecerea creditului n stare de neacumulare; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul contului este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele acordate cooperativei de construc ie locativ (CCL) date n exploatare. 1290 Credite de consum Grupa este destinat pentru eviden a creditelor, eliberate persoanelor fizice pentru cheltuieli gospodreti, de familie i alte cheltuieli personale. 1291 Credite de consum pe termen scurt 1292 Credite de consum pe termen mediu 1293 Credite de consum pe termen lung 1295 Credite de consum n stare de neacumulare Conturile 1291, 1292, 1293 snt destinate pentru eviden a creditelor acordate pe termen persoanelor fizice pentru diferite scopuri primordiale. n debitul conturilor se nregistreaz: - suma creditelor acordate; - trecerea creditelor din alt cont al creditelor pe termen determinat; - trecerea creditelor din stare de neacumulare n stare de acumulare. n creditul conturilor se nregistreaz: - rambursarea creditelor; - trecerea creditelor n alt cont al creditelor pe termen determinat; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii; - trecerea creditelor n stare de neacumulare. Soldul conturilor este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele acordate pentru consum. 39
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Contul 1295 este destinat pentru eviden a creditului de consum acordat trecut n stare de neacumulare. n debitul contului se nregistreaz creditele trecute n stare de neacumulare. n creditul contului se nregistreaz: - trecerea creditului n contul respectiv al creditelor pe termen; - rambursarea creditului; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul contului este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele acordate pentru consum trecute n stare de neacumulare. 1320 Credite acordate industriei energetice i a combustibilului Grupa este destinat pentru eviden a creditelor acordate companiilor angajate n producerea, importul sau exportul, transportarea, distribuirea, pstrarea i vnzarea resurselor energetice n orice form (electricitate, petrol, crbune i alt combustibil). De asemenea n aceasta grup se reflect creditele acordate sta iilor de alimentare cu combustibil. 1321 Credite pe termen scurt acordate industriei energetice i a combustibilului 1322 Credite pe termen mediu acordate industriei energetice i a combustibilului 1323 Credite pe termen lung acordate industriei energetice i a combustibilului 1325 Credite n stare de neacumulare acordate industriei energetice i a combustibilului Conturile 1321,1322,1323 snt destinate pentru eviden a creditelor acordate pe termen industriei energetice i a combustibilului. n debitul conturilor se nregistreaz: - suma creditelor acordate; - trecerea creditelor din alt cont al creditelor pe termen determinat; - trecerea creditelor din stare de neacumulare n stare de acumulare. n creditul conturilor se nregistreaz: - rambursarea creditelor; - trecerea creditelor n alt cont al creditelor pe termen determinat; - trecerea creditelor n stare de neacumulare; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul conturilor este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele acordate industriei energetice i a combustibilului. Contul 1325 este destinat pentru eviden a creditului acordat industriei energetice i a combustibilului trecut n stare de neacumulare. n debitul contului se nregistreaz creditul trecut n stare de neacumulare. La creditul contului se nregistreaz: - trecerea creditului n contul respectiv al creditelor pe termen; - rambursarea creditului; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul contului este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele acordate industriei energetice i a combustibilului trecute n stare de neacumulare. 1330 Credite overnight acordate bncilor Grupa este destinat pentru eviden a creditelor overnight acordate bncilor. 1331 Credite overnight acordate bncilor - pr i nelegate 40
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

1332 Credite overnight acordate bncilor - pr i legate Conturile 1331, 1332 snt destinate pentru eviden a creditelor overnight acordate bncilor - pr i nelegate i bncilor - pr i legate. n debitul conturilor se nregistreaz suma creditelor overnight acordate. n creditul conturilor se nregistreaz rambursarea creditelor overnight acordate anterior, transferul creditelor n cadrul creditelor pe termen acordate bncilor. Soldul conturilor este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele overnight acordate bncilor. 1350 Credite acordate bncilor Grupa este destinat pentru eviden a creditelor, inclusiv overdrafte temporare acordate bncilor. 1351 Overdraft bncilor 1352 Credite pe termen scurt acordate bncilor - pr i nelegate 1353 Credite pe termen mediu acordate bncilor - pr i nelegate 1354 Credite pe termen lung acordate bncilor - pr i nelegate 1355 Credite pe termen scurt acordate bncilor - pr i legate 1356 Credite pe termen mediu acordate bncilor - pr i legate 1357 Credite pe termen lung acordate bncilor - pr i legate 1359 Credite n stare de neacumulare acordate bncilor Contul 1351este destinat pentru eviden a overdraftului permis n contul "Loro" deschis n banc altei bnci. n debitul contului se nregistreaz suma overdraftului acordat bncii. n creditul contului se nregistreaz: - restituirea overdraftului; - trecerea overdraftului n cadrul creditelor pe termen determinat; - trecerea overdraftului la credite n stare de neacumulare; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul contului este debitor i reprezint suma datoriilor aferente overdraftului acordat bncii. Conturile 1352-1357 snt destinate pentru eviden a creditelor pe termen acordate bncilor-pr i nelegate i bncilor pr i-legate, innd cont de condi iile contractuale ntre pr i. n debitul conturilor se nregistreaz: - suma creditelor acordate; - trecerea creditelor n alt cont al creditelor pe termen determinat; - trecerea creditelor din stare de neacumulare n stare de acumulare. n creditul conturilor se nregistreaz: - rambursarea creditelor; - trecerea creditelor n alt cont al creditelor pe termen determinat; - transferul creditelor n stare de neacumulare; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul conturilor este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele la termen acordate bncilor. Contul 1359 este destinat pentru eviden a creditului acordat bncii trecut n stare de neacumulare. n debitul contului se nregistreaz creditul trecut n stare de neacumulare. n creditul contului se nregistreaz: 41
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

- trecerea creditului n contul respectiv al creditelor pe termen; - rambursarea creditului; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul contului este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele acordate bncii trecute n stare de neacumulare. 1360 Credite acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat Grupa este destinat pentru eviden a creditelor acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat n diferite scopuri. 1361 Credite pe termen scurt acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat 1362 Credite pe termen mediu acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat 1363 Credite pe termen lung acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat 1365 Credite n stare de neacumulare acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat Conturile 1361-1363 snt destinate pentru eviden a creditelor pe termen acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat. n debitul conturilor se nregistreaz: - suma creditelor acordate; - trecerea creditelor din alt cont al creditelor pe termen determinat; - trecerea creditelor din stare de neacumulare n stare de acumulare. n creditul conturilor se nregistreaz: - rambursarea creditelor; - trecerea creditelor n alt cont al creditelor pe termen determinat; - trecerea creditelor n stare de neacumulare; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul contului este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat. Contul 1365 este destinat pentru eviden a creditului acordat institu iei finan ate de la bugetul de stat trecut n stare de neacumulare. n debitul contului se nregistreaz creditul trecut n stare de neacumulare. n creditul contului se nregistreaz: - trecerea creditului n contul respectiv al creditelor pe termen; - rambursarea creditului; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditului la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul contului este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele acordate institu iei finan ate din bugetul de stat trecute n stare de neacumulare. 1370 Credite acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale / Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin Grupa este destinat pentru eviden a creditelor acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale i Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin n diferite scopuri. 1371 Credite pe termen scurt acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale 1372 Credite pe termen mediu acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale 1373 Credite pe termen lung acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale 1374 Credite pe termen scurt acordate Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin 1375 Credite pe termen mediu acordate Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin 42
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

1376 Credite pe termen lung acordate Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin 1377 Credite n stare de neacumulare acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale/ Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin Conturile 1371-1376 snt destinate pentru eviden a creditelor pe termen acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale i Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin. n debitul conturilor se nregistreaz: - suma creditelor acordate; - trecerea creditelor din alt cont al creditelor pe termen determinat; - trecerea creditelor din stare de neacumulare n stare de acumulare. n creditul conturilor se nregistreaz: - rambursarea creditelor; - trecerea creditelor n alt cont al creditelor pe termen determinat; - trecerea creditelor n stare de neacumulare; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul contului este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale i Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin. Contul 1377 este destinat pentru eviden a creditului acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale/Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin trecut n stare de neacumulare. n debitul contului se nregistreaz creditul trecut n stare de neacumulare. n creditul contului se nregistreaz: - trecerea creditului n contul respectiv al creditelor pe termen; - rambursarea creditului; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditului la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul contului este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale/Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin trecute n stare de neacumulare. 1380 Credite acordate Guvernului Grupa este destinat pentru eviden a creditelor acordate Guvernului n diferite scopuri. 1381 Credite pe termen scurt acordate Guvernului 1382 Credite pe termen mediu acordate Guvernului 1383 Credite pe termen lung acordate Guvernului 1385 Credite n stare de neacumulare acordate Guvernului Conturile 1381-1383 sunt destinate pentru eviden a creditelor pe termen acordate Guvernului n diferite scopuri. n debitul conturilor se nregistreaz: - suma creditelor acordate; - trecerea creditelor din alt cont al creditelor pe termen determinat; - trecerea creditelor din stare de neacumulare n stare de acumulare. n creditul conturilor se nregistreaz: - rambursarea creditelor; - trecerea creditelor n alt cont al creditelor pe termen determinat; - trecerea creditelor n stare de neacumulare; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. 43
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Soldul conturilor este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele pe termen acordate Guvernului. Contul 1385 este destinat pentru eviden a creditului acordat Guvernului trecut n stare de neacumulare. n debitul contului se nregistreaz creditul trecut n stare de neacumulare. n creditul contului se nregistreaz: - trecerea creditului n contul respectiv al creditelor pe termen; - rambursarea creditului; - trecere la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditului la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul conturilor este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele acordate Guvernului trecute n stare de neacumulare. 1390 Credite acordate unit ilor administrativ-teritoriale / institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale Grupa este destinat pentru eviden a creditelor acordate unit ilor administrativ-teritoriale i institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale n diferite scopuri. 1391 Credite pe termen scurt acordate unit ilor administrativ-teritoriale 1392 Credite pe termen mediu acordate unit ilor administrativ-teritoriale 1393 Credite pe termen lung acordate unit ilor administrativ-teritoriale 1394 Credite pe termen scurt acordate institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale 1395 Credite pe termen mediu acordate institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale 1396 Credite pe termen lung acordate institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale 1397 Credite n stare de neacumulare acordate unit ilor administrativ-teritoriale / institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale Conturile 1391-1396 sunt destinate pentru eviden a creditelor pe termen acordate unit ilor administrativ-teritoriale i institu iilor subordonate acestora. n debitul conturilor se nregistreaz: - suma creditelor acordate; - trecerea creditelor din alt cont al creditelor pe termen determinat; - trecerea creditelor din stare de neacumulare n stare de acumulare. n creditul conturilor se nregistreaz: - rambursarea creditelor; - trecerea creditelor n alt cont al creditelor pe termen determinat; - trecerea creditelor n stare de neacumulare; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele acordate unit ilor administrativteritoriale i institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale. Contul 1397 este destinat pentru eviden a creditului acordat unit ii administrativ-teritoriale sau institu iei subordonate unit ii administrativ- teritoriale trecut n stare de neacumulare. n debitul contului se nregistreaz creditul trecut n stare de neacumulare. n creditul contului se nregistreaz: - trecerea creditului n contul respectiv al creditelor la termen; - rambursarea creditului; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. 44
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Soldul este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele acordate unit ii administrativteritoriale sau institu iei subordonate unit ii administrativ-teritoriale trecute n stare de neacumulare. 1410 Credite acordate industriei/comertului Grupa este destinat pentru eviden a creditelor acordate n scopuri industriale sau comerciale ntreprinderilor individuale, societ ilor, corpora iilor i altor ntreprinderi. n aceast grup se reflect creditele acordate n scopuri comerciale, industriale i profesionale, companiilor implicate n extragerea mineralelor (resurselor neenergetice), de producere, comunica ii, comer ul cu amnuntul sau angro, companiilor care presteaz servicii hoteliere, de spltorie, medicale, de restaurant, consulta ii juridice i de contabilitate, etc. 1411 Credite pe termen scurt acordate industriei/comer ului 1412 Credite pe termen mediu acordate industriei/comer ului 1413 Credite pe termen lung acordate industriei/comer ului 1415 Credite n stare de neacumulare acordate industriei/comer ului Conturile 1411-1413 snt destinate pentru eviden a creditelor acordate pe termen n scopul dezvoltrii i men inerii strii economice a industriei /comer ului. n debitul conturilor se nregistreaz: - suma creditelor acordate; - trecerea creditelor din alt cont al creditelor pe termen determinat; - trecerea creditelor din stare de neacumulare n stare de acumulare. n creditul conturilor se nregistreaz: - rambursarea creditelor; - trecerea creditelor n alt cont al creditelor pe termen determinat; - trecerea creditului n stare de neacumulare; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul conturilor este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele acordate industriei /comer ului. Contul 1415 este destinat pentru eviden a creditului acordat industriei/comer ului trecut n stare de neacumulare. n debitul contului se nregistreaz creditul trecut n stare de neacumulare. n creditul contului se nregistreaz: - trecerea creditului n contul respectiv al creditelor pe termen; - rambursarea creditului; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul contului este debitor i reprezint suma datoriilor la creditule acordate industriei/comer ului trecute n stare de neacumulare. 1440 Credite acordate pentru procurarea imobilului Grupa este destinat pentru eviden a creditelor, acordate persoanelor juridice i fizice pentru procurarea imobilului. 1441 Credite pe termen scurt acordate pentru procurarea imobilului 1442 Credite pe termen mediu acordate pentru procurarea imobilului 1443 Credite pe termen lung acordate pentru procurarea imobilului 1445 Credite n stare de neacumulare acordate pentru procurarea imobilului Conturile 1441-1443 snt destinate pentru eviden a creditelor acordate pe termen persoanelor 45
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

juridice i fizice pentru finan area opera iunilor legate de procurarea imobilului. n debitul conturilor se nregistreaz: - suma creditelor acordate; - trecerea creditelor din alt cont al creditelor pe termen determinat; - trecerea creditelor din stare de neacumulare n stare de acumulare. n creditul conturilor se nregistreaz: - rambursarea creditelor; - trecerea creditelor n alt cont al creditelor pe termen determinat; - trecerea creditelor n stare de neacumulare; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul conturilor este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele acordate pentru procurarea imobilului. Contul 1445 este destinat pentru eviden a creditului acordat pentru procurarea imobilului trecut n stare de neacumulare. n debitul contului se nregistreaz creditul trecut n stare de neacumulare. n creditul contului se nregistreaz: - trecerea creditului n contul respectiv al creditelor pe termen; - rambursarea creditului; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul contului este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele trecute n stare de neacumulare. 1470 Credite acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare Grupa este destinat pentru eviden a creditelor acordate n scopul dezvoltrii drumurilor publice i altor ci de transportare. 1471 Credite pe termen scurt acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare 1472 Credite pe termen mediu acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare 1473 Credite pe termen lung acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare 1475 Credite n stare de neacumulare acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare Conturile 1471-1473 snt destinate pentru eviden a creditelor acordate pe termen la construc ia drumurilor i cilor de transportare. n debitul conturilor se nregistreaz: - suma creditelor acordate; - trecerea creditelor din alt cont al creditelor pe termen determinat; - trecerea creditelor din stare de neacumulare n stare de acumulare. n creditul conturilor se nregistreaz: - rambursarea creditelor; - trecerea creditelor n alt cont al creditelor pe termen determinat; - trecerea creditelor n stare de neacumulare; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul conturilor este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare. Contul 1475 este destinat pentru eviden a creditului acordat pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare trecut n stare de neacumulare. 46
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

n debitul contului se nregistreaz creditul trecut n stare de neacumulare. n creditul contului se nregistreaz: - trecerea creditului n contul respectiv al creditelor la termen; - rambursarea creditului; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul contului este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare trecute n stare de acumulare. 1490 Alte credite acordate clien ilor Grupa este destinat pentru eviden a tuturor celorlalte tipuri de credite acordate clien ilor care nu snt reflectate n alte grupe de conturi separate: overdraft clien ilor, carduri de credit, cambii comerciale scontate, factoring, cambii i alte credite acordate clientelei. 1491 Overdraft clien ilor. 1492 Credite acordate prin conturi de card (carduri de credit) 1493 Cambii comerciale scontate 1494 Factoring 1495 Cambii 1496 Alte credite acordate clien ilor 1498 Credite n stare de neacumulare acordate clien ilor Contul 1491 este destinat pentru eviden a overdraft-ului acordat clien ilor, ce a cptat forma de credit (stipulat n contract). n debitul contului se nregistreaz suma overdraft-ului permis clien ilor. n creditul contului se nregistreaz: - restituirea sumelor overdraft acordate clien ilor; - trecerea overdraft-ului n cadrul creditelor la termen determinat; - trecerea lor la credite n stare de neacumulare; Soldul contului este debitor i reprezint suma datoriilor aferente overdraft-ului acordat. Contul 1492 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti acordate de banc la contul de card bancar sub form unei linii de credit. n debitul contului se nregistreaz suma mijloacelor bneti acordate sub form de credite pentru efectuarea pl ilor cu carduri de credit sau trecerea creditului din stare de neacumulare n stare de acumulare. n creditul contului se nregistreaz rambursarea de ctre clien i a mijloacelor bneti sau transferul lor n contul creditelor n stare de neacumulare. Soldul contului este debitor i reprezint suma datoriilor la creditele acordate la contul de card pentru efectuarea pl ilor cu carduri de credit. Contul 1493 este destinat pentru eviden a resurselor creditare plasate n opera iunile cu cambiile comerciale scontate. Creditarea posesorului crean ei la cererea acestuia pn la scaden a cambiei (ob innd prin aceasta scontul dobnda i comisionul). n debitul contului se sconteaz cambiile comerciale (cumprarea de ctre banc a cambiilor de la posesori pn la expirarea termenelor de plat). n creditul contului se nregistreaz plata la scaden a cambiei (la suma nominal a cambiei). Soldul contului este debitor i reprezint suma cambiilor comerciale scontate (procurate) i pstrate pn la scaden . Contul 1494 este destinat pentru eviden a resurselor creditare plasate n opera iunile de factoring. Factoring prezint procurarea de ctre banc de la ntreprinderea - furnizor a dreptului de cerere i ncasare a crean elor (facturilor) pentru mrfurile livrate i serviciile prestate de acesta. 47
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

n debitul contului se nregistreaz creditele acordate clien ilor ca rezultat al cumprrii datoriilor lor debitoare sau trecerea creditului din stare de neacumulare n stare de acumulare. n creditul contului se nregistreaz rambursarea creditelor sau transferul lor n contul creditelor n stare de neacumulare. Soldul contului este debitor i reprezint suma datoriilor procurate. Contul 1495 este destinat pentru eviden a cambiilor cumprate. n debitul contului se nregistreaz cumprarea (eviden a) cambiilor. n creditul contului se nregistreaz suma pl ii pe cambii. Soldul contului este debitor i reprezint suma cambiilor procurate i pstrate pn la scaden . Contul 1496 este destinat pentru eviden a altor credite acordate clien ilor, care nu pot fi reflectate n alte grupe de credite. n debitul contului se nregistreaz suma altor credite acordate clien ilor sau trecerea creditului din stare de neacumulare n stare de acumulare. n creditul contului se nregistreaz: - rambursarea creditelor sau transferul lor n contul creditului n stare de neacumulare; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul contului este debitor i reprezint suma datoriilor la alte credite acordate clien ilor. Contul 1498 este destinat pentru eviden a altor credite acordate clien ilor trecute n stare de neacumulare. n debitul contului se nregistreaz creditul trecut n stare de neacumulare. n creditul contului se nregistreaz: - trecerea creditului n contul respectiv al creditelor; - rambursarea creditului; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul contului este debitor i reprezint suma datoriilor la alte credite acordate clien ilor trecute n stare de neacumulare. 1500 Contra cont Reduceri pentru pierderi la active Grupa este destinat pentru eviden a mijloacelor rezervate pentru acoperirea pierderilor la credite i alte active care nu snt credite, conform prevederilor reglementrilor BNM. Reducerile pentru pierderi la alte active care nu snt credite se formeaz numai din contul cheltuielilor, potrivit actelor normative. 1501 Contra-cont Reduceri pentru pierderi la credite 1502 Contra cont Reduceri pentru pierderi la alte active care nu snt credite Contul 1501 este destinat pentru eviden a mijloacelor rezervate pentru acoperirea eventualelor riscuri la credite. Reducerile pentru pierderi la credite se formeaz numai din contul cheltuielilor potrivit actelor normative. n cazul cnd volumul reducerilor se micoreaz, suma micorrilor se restituie n aceleai conturi din care a fost constituit. n creditul contului se nregistreaz sumele acumulate pentru compensarea pierderilor eventuale la credite i sumele datoriilor restituite de ctre debitor privind creditele, care anterior au fost acoperite din contul reducerilor pentru pierderi la credite. n debitul contului se nregistreaz sumele utilizate pentru trecerea la scderi a creditelor compromise, la fel i sumele surplusului reducerilor pentru pierderi la credite fa de mrimea calculat. Soldul contului este creditor i reprezint mrimea reducerilor pentru pierderi la portofoliul de credite al bncii calculat pentru perioada de gestiune. 48
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Contul 1502 este destinat pentru eviden a mijloacelor rezervate pentru acoperirea eventualelor pierderi la alte active, care nu snt credite. n cazul n care volumul reducerilor se micoreaz, suma micorrilor se restituie la contul din care au fost constituite. n creditul contului se nregistreaz sumele acumulate pentru acoperirea eventualelor pierderi la alte active care nu snt credite i sumele restituite, care anterior au fost acoperite din contul reduceri pentru pierderi la alte active care nu snt credite. n debitul contului se nregistreaz sumele utilizate pentru trecerea la scderi a altor active care nu snt credite compromise, la fel i sumele surplusului reduceri pentru pierderi la alte active care nu snt credite fa de mrimea calculat. Soldul contului este creditor i reprezint mrimea reducerilor formate pentru pierderi la alte active care nu snt credite calculate de banc pentru perioada de gestiune. 1530 Leasingul financiar Grupa este destinat pentru eviden a cerin elor bncii fa de alte bnci i clien i privind leasingul financiar acordat, conform prevederilor stabilite de legisla ia n vigoare privind leasingul financiar. 1531 Leasingul financiar acordat altor bnci 1532 Leasingul financiar acordat clien ilor 1533 Leasingul financiar acordat altor bnci n stare de neacumulare 1534 Leasingul financiar acordat clien ilor n stare de neacumulare Conturile 1531-1532 snt destinate pentru eviden a leasingului financiar acordat bncilor i clien ilor. n debitul conturilor se nregistreaz: - valoarea leasingului financiar acordat altor bnci i clien ilor; - trecerea leasingului financiar acordat bncilor sau clien ilor din stare de neacumulare n stare de acumulare; n creditul conturilor se nregistreaz: - rambursarea (stingerea) de ctre alte bnci i clien i a datoriilor; - trecerea leasingului financiar acordat bncilor sau clien ilor n stare de neacumulare; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea creditelor la transmiterea gajului n posesiunea bncii. Soldul conturilor este debitor i reprezint valoarea leasingului financiar acordat bncilor i clien ilor. Conturile 1533-1534 snt destinate pentru eviden a leasingului financiar acordat altor bnci i clien ilor trecut n stare de neacumulare. n debitul conturilor se nregistreaz leasingul financiar trecut n stare de neacumulare n creditul conturilor se nregistreaz: - trecerea leasingului financiar n contul respectiv de acumulare; - achitarea de ctre locatar (banc sau client) a leasingului financiar; - trecerea la scderi din contul reduceri pentru pierderi la credite; - stingerea leasingului financiar prin trecerea n posesie a activului arendat. Soldul contului este debitor i reprezint suma datoriilor aferente leasingului financiar acordat bncilor i clien ilor trecut n stare de neacumulare. 1550 Investi ii materiale n pr i nelegate Grupa este destinat pentru eviden a investi iilor pe termen lung i scurt efectuate de ctre banc n pr ile nelegate. 1551 Investi ii materiale pe termen scurt n pr i nelegate 1552 Investi ii materiale pe termen lung n pr i nelegate Conturile 1551-1552 snt destinate pentru eviden a investi iilor pe termen scurt i lung efectuate 49
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

de ctre banc n pr i nelegate. n debitul conturilor se nregistreaz valoarea investi iilor pe termen scurt i lung efectuate de ctre banc. n creditul conturilor se nregistreaz valoarea investi iilor ieite la rscumprare (stingere), vnzare sau trecute la pierderi. Soldul conturilor este debitor i reprezint valoarea tuturor investi iilor pe termen scurt i lung efectuate de ctre banc n pr i nelegate. 1560 Investi ii n pr i legate Grupa este destinat pentru eviden a investi iilor pe termen lung i scurt efectuate de ctre banc n pr ile legate. 1561 Investi ii n ntreprinderile fiice 1562 Investi ii n ntreprinderi asociate 1563 Investi ii n alte pr i legate Conturile 1561-1563 snt destinate pentru eviden a investi iilor pe termen lung i scurt efectuate de ctre banc n pr i legate. n debitul conturilor se nregistreaz valoarea investi iilor pe termen scurt i lung efectuate de ctre banc. La creditul conturilor se nregistreaz valoarea investi iilor ieite la rscumprare (stingere), vnzare sau trecute la pierderi. Soldul conturilor este debitor i reprezint valoarea tuturor investi iilor pe termen scurt i lung efectuate de ctre banc n pr i legate. 1600 Active materiale pe termen lung Grupa este destinat pentru eviden a complexului de obiecte sau a unui obiect ce se determin ca active materiale pe termen lung i corespund condi iilor privind valoarea lor mai mare dect limita stabilit de lege i durata normal de utilizare mai mare de un an. La obiectul activelor materiale pe termen lung ale bncii se refer terenurile, cldirile, edificiile, mobila, utilajele, mijloacele de transport i alte active materiale n proces de construc ie, destinate pentru dare n arend, primite n leasingul financiar i mijloacele destinate mbunt irii mijloacelor arendate. Investi iile capitale pentru mbunt irea activelor materiale arendate se nregistreaz n aceast grup. 1601 Terenuri de pmnt 1602 Active materiale n curs de execu ie 1603 Cldiri i edificii 1604 Mobil i utilaj 1605 Mijloace de transport 1606 mbunt irea mijloacelor arendate 1607 Active materiale destinate pentru dare n arend 1608 Active materiale, primite n leasingul financiar 1609 Alte active materiale pe termen lung Contul 1601 este destinat pentru eviden a terenurilor de pmnt aflate n patrimoniul bncii. n debitul contului se nregistreaz procurarea terenurilor de pmnt la valoarea de cumprare sau valoarea reevaluat a acestora. n creditul contului se nregistreaz ieirea terenurilor la valoarea de bilan . Soldul contului este debitor i reprezint valoarea terenurilor de pmnt. Contul 1602 este destinat pentru eviden a cheltuielilor efectuate de banc, ca beneficiar al activului material, pentru crearea activelor materiale n decursul unui proces ndelungat: procurarea, montarea i instalarea utilajului care necesit montaj, a utilajului i a altor obiecte care nu necesit montaj pn la momentul punerii n func iune, construc ia noilor obiecte, 50
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

reconstruc ia i extinderea bncii, modernizarea mijloacelor fixe aflate n func iune. n debitul contului se nregistreaz suma cheltuielilor lucrrilor de construc ie i montaj aferente crerii mijloacelor fixe, inclusiv valoarea utilajului care necesit montaj, a utilajului i a altor obiecte ce nu necesit montaj pn la punerea acestora n func iune. n creditul contului se nregistreaz valoarea de intrare a mijloacelor fixe puse n func iune, investi iile capitale ulterioare aferente majorrii valorii activelor respective precum i trecerea la scderi a valorii de bilan a activelor materiale n curs de execu ie (transmiterea cu titlu gratuit, vnzarea, calamit i naturale). Soldul contului este debitor i reprezint valoarea activelor materiale n curs de execu ie. Conturile 1603-1605, 1609 sunt destinate pentru eviden a existen ei, procurrii i altor intrri, comercializrii, lichidrii i altor ieiri ale cldirilor, edificiilor, mobilei, utilajului, mijloacelor de transport i altor active pe termen lung la valoarea de intrare aflate n patrimoniul bncii. n debitul conturilor se nregistreaz valoarea de intrare a activelor materiale date n exploatare, achizi ionate sau construite, majorarea valorii n urma capitalizrii investi iilor ulterioare i majorarea valorii n urma reevalurii. n creditul conturilor se nregistreaz valoarea activelor materiale ieite (scoase din uz, vndute etc.), casarea uzurii acumulate pe parcursul perioadei func ionrii efective a activelor materiale, valoarea activelor materiale utilizabile i micorarea valorii n urma reevalurii. Soldul contului este debitor i reprezint valoarea mijloacelor fixe aflate n patrimoniul bncii. Contul 1606 este destinat pentru eviden a repara iei i altor mbunt iri ale activelor (supuse amortizrii) care nu apar in bncii, luate n leasingul financiar sau n arend opera ional pe un termen stabilit. n debitul contului se nregistreaz valoarea mbunt irii mijloacelor luate n leasingul financiar sau arenda opera ional. Suma dat se amortizeaz pe perioada stabilit n contract. n creditul contului se nregistreaz trecerea la cheltuieli a valorii mbunt irii mijloacelor luate n leasingul financiar sau arend opera ional. Soldul contului este debitor i reprezint valoarea tuturor mbunt irilor efectuate de banc a activelor luate n leasingul financiar sau arend opera ional. Contul 1607 este destinat pentru eviden a activelor materiale destinate pentru darea n arend (arend opera ional i leasing financiar). n debitul contului se nregistreaz: - achizi ionarea activelor materiale destinate drii n arend; - transmiterea activelor (destinate pentru dare n arend) n exploatare; - nregistrarea activelor destinate pentru dare n arend cu titlu gratuit; - ecartul de reevaluare a activelor. n creditul contului se nregistreaz ieirea activelor, casarea uzurii acumulate, micorarea valorii acestora n urma reevalurii. Soldul contului este debitor i reprezint valoarea activelor aflate n patrimoniul bncii destinate pentru darea n arend. Contul 1608 este destinat pentru eviden a activelor materiale primite n leasingul financiar. n debitul contului se nregistreaz valoarea contractual a activelor materiale primite n leasing financiar. n creditul contului se nregistreaz: - trecerea activelor materiale n proprietatea arendaului dup expirarea termenului de leasing; - casarea uzurii n cazul restituirii activului material arendatorului dup expirarea termenului de leasing; - casarea valorii activelor materiale ieite n urma deteriorrii, furtului, calamit ilor naturale etc; 51
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Soldul contului este debitor i reprezint valoarea activelor materiale luate n leasingul financiar. 1630 Active nemateriale Grupa este destinat pentru eviden a activelor nemateriale de inute de banc (brevete, licen e, mrci comerciale, inven ii, programele informatice, drepturi de folosire a terenului, edificiilor i a altor mijloace fixe). n grupa dat se ine eviden a activelor nemateriale luate n arend fie pe termen lung, fie n leasing i a cheltuielilor de constituire a acestor imobilizri necorporale. 1631 Active nemateriale 1632 Active nemateriale n curs de execu ie Contul 1631 este destinat pentru eviden a existen ei, procurrii, ieirii i altor micri ale activelor nemateriale aflate n patrimoniul bncii. n debitul contului se nregistreaz valoarea de intrare sau valoarea reevaluat a activelor nemateriale procurate de la ter i i create de banc. n creditul contului se nregistreaz: - vnzarea activelor nemateriale; - casarea valorii activelor nemateriale ieite (vnzri, deteriorri, furturi, etc.); - casarea valorii activelor nemateriale transmise cu titlu gratuit; - reducerea valorii activelor nemateriale n cazul reevalurii acestora. Soldul contului este debitor i reprezint valoarea activelor nemateriale aflate n proprietatea bncii. Contul 1632 este destinat pentru eviden a cheltuielilor efectuate de banc pentru crearea activelor nemateriale n decursul unui proces ndelungat. n debitul contului se nregistreaz suma mijloacelor bneti investite pentru crearea activelor nemateriale, suma mbunt irilor ulterioare. n creditul contului se nregistreaz valoarea de intrare a activelor nemateriale date n exploatare, transmise cu titlul gratuit sau vndute. Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile acumulate privind crearea activului nematerial pn la punerea n func iune. 1660 Stocuri de mrfuri i materiale Grupa este destinat pentru eviden a obiectelor de mic valoare i scurt durat din depozit i n exploatare, a construc iilor provizorii neprevzute n lista de titluri, edificate de banc, precum i a valorilor nemonetare i a altor stocuri de mrfuri i materiale. 1661 Active de mic valoare i scurt durat predate n exploatare 1662 Valori nemonetare 1663 Alte stocuri de mrfuri i materiale Contul 1661 este destinat pentru eviden a existen ei i micrii obiectelor de mic valoare i scurt durat predate exploatare. n debitul contului se nregistreaz valoarea activelor de mic valoare i scurt durat predate n exploatare, constatarea ca surplus la inventariere. n creditul contului se nregistreaz ieirea activelor de mic valoare i scurt durat, vnzarea acestora, constatarea lipsurilor la inventariere. Soldul contului este debitor i reprezint valoarea activelor de mic valoare i scurt durat predate n exploatare. Contul 1662 este destinat pentru eviden a valorilor nemonetare (pietrelor i metalelor nemonetare pre ioase) de inute de banc. n debitul contului se nregistreaz valoarea de intrare a pietrelor i metalelor nemonetare pre ioase procurate, primite cu titlul gratuit. n creditul contului se nregistreaz ieirea acestora prin vnzare, recuperarea de ctre lucrtori n 52
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

urma defectrii (pierderii), scoaterea din uz, deteriorare . a. Soldul contului este debitor i reprezint valoarea pietrelor i metalelor nemonetare pre ioase de inute de banc. Contul 1663 este destinat pentru eviden a altor stocuri de mrfuri i materiale (combustibil, materiale de construc ie, piesele de schimb i articolele de completare), activelor de mic valoare i scurt durat procurate i aflate n stoc. n debitul contului se nregistreaz valoarea de intrare a altor stocuri de mrfuri i materiale, activelor de mic valoare i scurt durat procurate, primite cu titlu gratuit, constatate ca surplus la inventariere. n creditul contului se nregistreaz: - ieirea altor stocuri de mrfuri i materiale (vnzarea, stabilirea lipsurilor la inventariere .a.); - trecerea la consumuri sau cheltuieli, la predarea n gestiune prin utilizarea lor, a activelor de mic valoare i scurt durat, valoarea unitar a crora este mai mic de 1/2 din plafonul stabilit; - predarea n exploatare a activelor de mic valoare i scurt durat, valoarea unitar a crora este mai mare de 1/2 din plafonu stabilit. 1680 Contra-cont Uzura/amortizarea activelor materiale/nemateriale Grupa este destinat pentru eviden a uzurii cldirilor i edificiilor, mobilei i utilajului, mijloacelor de transport, valorii mbunt irii mijloacelor arendate, mijloacelor fixe destinate pentru arend, mijloacelor fixe primite n arenda financiar i altor active materiale, activelor nemateriale i activelor de mic valoare i scurt durat aflate n posesiunea i patrimoniul bncii. Aceast grup este alctuit din contra-conturi, care sunt sczute din activele fixe la ntocmirea drilor de seam financiare. 1683 Contra-cont Uzura cldirilor i edificiilor 1684 Contra-cont Uzura mobilei i utilajului 1685 Contra-cont Uzura mijloacelor de transport 1686 Contra-cont Uzura mbunt irii mijloacelor arendate 1687 Contra-cont Uzura activelor materiale pentru dare n arend 1688 Contra-cont Uzura activelor materiale, primite n leasingul financiar 1689 Contra-cont Uzura altor active materiale pe termen lung 1691 Contra-cont Amortizarea activelor nemateriale 1692 Contra-cont Uzura activelor de mic valoare i scurt durat Contul 1683 este destinat pentru eviden a uzurii calculate a cldirilor i a edificiilor aflate n patrimoniul bncii. n creditul contului se nregistreaz: - calcularea lunar a uzurii cldirilor i a edificiilor bncii; - recalcularea sumei uzurii calculate la momentul reevalurii (majorrii) valorii activelor. n debitul contului se nregistreaz trecerea la scderi a sumei uzurii calculate a activelor scoase din uz (scoaterea din exploatare, vnzarea, deteriorarea). Transmiterea activelor din folosin proprie n contul destinat pentru darea n arend. Soldul contului este creditor i reprezint suma uzurii calculate a cldirilor i a edificiilor existente ale bncii. Contul 1684 este destinat pentru eviden a uzurii calculate la mobil i utilaj aflate n patrimoniul bncii. n creditul contului se nregistreaz: - calcularea lunar a uzurii mobilei i utilajului bncii; - recalcularea sumei uzurii calculate la momentul reevalurii (majorrii) valorii activelor. 53
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

n debitul conturilor se nregistreaz trecerea la scderi a sumei uzurii calculate a activelor scoase din uz (scoaterea din exploatare, vnzarea, deteriorarea). Transmiterea activelor din folosin proprie n contul destinat pentru darea n arend. Soldul contului este creditor i reprezint suma uzurii calculate a mobilei i a utilajului existent. Contul 1685 este destinat pentru eviden a uzurii calculate la mijloacele de transport aflate n patrimoniul bncii. n creditul contului se nregistreaz: - suma uzurii calculate lunar la mijloacele de transport; - recalcularea sumei uzurii calculate la momentul reevalurii (majorrii) valorii activelor. n debitul conturilor se nregistreaz trecerea la scderi a sumei uzurii calculate a activelor scoase din uz (scoaterea din exploatare, vnzarea, deteriorarea). Transmiterea activelor din folosin proprie n contul destinat pentru darea n arend. Soldul contului este creditor i reprezint suma uzurii calculate la mijloace de transport existente. Contul 1686 este destinat pentru eviden a uzurii calculate la mbunt irea mijloacelor arendate de ctre banc. n creditul contului se nregistreaz suma uzurii calculate lunar la mbunt irea mijloacelor arendate. n debitul contului se nregistreaz trecerea la scderi a sumei uzurii acumulate a activelor scoase din uz (scoaterea din exploatare, vnzarea, deteriorarea). Soldul contului este creditor i reprezint suma uzurii calculate la mbunt irea mijloacelor arendate de ctre banc. Contul 1687 este destinat pentru eviden a uzurii calculate la activele materiale destinate pentru dare n arend. n creditul contului se nregistreaz: - suma uzurii calculate lunar a activelor materiale destinate pentru dare n arend; - transmiterea activelor destinate pentru darea n arend n conturile activelor pentru folosin proprie; - recalcularea sumei uzurii calculate la momentul reevalurii (majorrii) activelor. n debitul contului se nregistreaz trecerea la scderi a sumei uzurii calculate a activelor scoase din uz (scoaterea din exploatare, vnzarea, deteriorarea). Soldul contului este creditor i reprezint suma uzurii calculate la activele materiale destinate pentru dare n arend. Contul 1688 este destinat pentru eviden a uzurii calculate la activele materiale primite n leasingul financiar. n creditul contului se nregistreaz suma uzurii calculate lunar a activelor materiale luate n leasingul financiar. n debitul contului se nregistreaz trecerea la scderi a sumei uzurii calcularea activelor scoase din uz (scoaterea din exploatare, vnzarea, deteriorarea). Ob inerea dreptului de proprietate (cumprarea) asupra activelor materiale luate n leasingul financiar. Soldul contului este creditor i reprezint suma uzurii calculate la activele materiale primite n leasingul financiar. Contul 1689 este destinat pentru eviden a uzurii calculate la alte active materiale pe termen lung. n creditul contului se nregistreaz: - suma uzurii calculate lunar la mijloacele fixe; - transmiterea activelor n folosin proprie din contul destinat pentru darea n arend; - recalcularea sumei uzurii calculate la momentul reevalurii (majorrii) valorii activelor. n debitul contului se nregistreaz trecerea la scderi a sumei uzurii calculate a activelor scoase 54
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

din uz (scoaterea din exploatare, vnzarea, deteriorarea etc.). Soldul contului este creditor i reprezint suma uzurii calculate la alte active materiale. Contul 1691 este destinat pentru eviden a amortizrii calculate la activele nemateriale. n creditul contului se nregistreaz: - suma amortizrii calculate lunar la activele nemateriale; - recalcularea sumei amortizrii calculate la momentul reevalurii valorii activelor nemateriale. n debitul contului se nregistreaz trecerea la scderi a sumei amortizrii calculate a activelor scoase din uz (scoaterea din exploatare, vnzarea, deteriorarea etc.). Soldul contului este creditor i reprezint suma amortizrii calculate la activele nemateriale. Contul 1692 este destinat pentru eviden a uzurii calculate la activele de mic valoare i scurt durat. n creditul contului se nregistreaz suma uzurii calculat lunar la activele de mic valoare i scurt durat la darea lor n exploatare. n debitul contului se nregistreaz trecerea la scderi a sumei uzurii calculate a activelor scoase din uz (scoaterea din exploatare, vnzarea, deteriorarea etc.). Soldul contului este creditor i reprezint suma uzurii calculate la activele de mic valoare i scurt durat. 1700 Dobnd calculat i alte venituri ce urmeaz s fie primite Grupa este destinat pentru eviden a dobnzii calculate ce urmeaz s fie ncasat de ctre banc. Dobnda se calculeaz pentru toate tipurile de venituri din dobnzi. n aceasta grup pot fi calculate veniturile (neaferente dobnzilor) la opera iunile bancare care se efectueaz permanent n perioada de gestiune (acordarea serviciilor de ncasare, deservirea contului etc). 1701 Dobnda calculat la conturile "Nostro" 1704 Dobnda calculat la plasrile overnight 1706 Dobnda calculat la plasri-garan ii la vedere n bnci 1707 Dobnda calculat la plasri la termen n bnci 1711 Dobnda calculat la valori mobiliare pentru tranzac ii i vnzare 1713 Dobnda calculat la valori mobiliare investi ionale 1715 Dobnda calculat la acorduri REPO 1716 Dobnda calculat la creditele acordate agriculturii /industriei alimentare /pisciculturii /silviculturii 1719 Dobnda calculat la creditele acordate pentru construc ii i mbunt irea funciar 1722 Dobnda calculat la creditele de consum 1725 Dobnda calculat la creditele acordate industriei energetice i a combustibilului 1727 Dobnda calculat la creditele overnight acordate bncilor 1728 Dobnda calculat la creditele acordate bncilor 1731 Dobnda calculat la creditele acordate guvernului 1732 Dobnda calculat la creditele acordate unit ilor administrativ-teritoriale / institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale 1733 Dobnda calculat la creditele acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale / Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin 1734 Dobnda calculat la creditele acordate industriei/comer ului 1735 Dobnda calculat la creditele acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat 1737 Dobnda calculat la creditele pentru procurarea imobilului 1741 Dobnda calculat la creditele acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare 1743 Dobnda calculat la alte credite acordate clien ilor 55
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

1744 1746 1749 1751 1752 1753 1754

Dobnda calculat la creditele acordate sediului central al bncii i filialelor sale Dobnda calculat la leasingul financiar Dobnda calculat la investi ii n pr i legate Dobnda calculat la investi ii materiale n pr i nelegate Dobnda calculat la plasrile n sediul central al bncii i n filiale Comisioanele calculate neaferente dobnzilor Venituri calculate neaferente dobnzilor Contul 1701 este destinat pentru eviden a calculrii i ncasrii dobnzilor calculate ctre primire la conturi "Nostro" deschise de ctre banc n alte bnci, inclusiv Banca Na ional. n debitul contului se nregistreaz calcularea dobnzilor ce urmeaz s fie primite de banc. n creditul contului se nregistreaz suma dobnzilor calculate ncasate sau trecerea la cheltuieli (pierderi) a sumei corespunztoare care anterior a fost inclus n venit. Soldul contului este debitor i reprezint suma dobnzilor calculate la conturi "Nostro", dar nc neprimite. Conturile 1704-1707, 1752 snt destinate pentru eviden a calculrii i ncasrii dobnzilor calculate ctre primire la plasrile efectuate de banc n alte bnci, inclusiv la Banca Na ional. n debitul conturilor se nregistreaz calcularea dobnzilor ce urmeaz s fie primite de ctre banc. n creditul conturilor se nregistreaz suma dobnzilor calculate ncasate sau trecerea la cheltuieli (pierderi) a sumei corespunztoare, anterior inclus n venit. Soldul conturilor este debitor i reprezint suma dobnzilor calculate la plasrile efectuate, dar nc neprimite. Conturile 1711, 1713 snt destinate pentru eviden a calculrii i ncasrii dobnzilor calculate ctre primire la valorile mobiliare pentru tranzac ii i vnzare i la cele investi ionale. n debitul conturilor se nregistreaz calcularea dobnzilor ce urmeaz s fie primite de banc. n creditul conturilor se nregistreaz suma dobnzilor calculate ncasate sau trecerea la cheltuieli (pierderi) a sumei corespunztoare, anterior inclus n venit. Soldul conturilor este debitor i reprezint suma dobnzilor calculate la valorile mobiliare pentru tranzac ii i vnzare dar nc neprimite. Contul 1715 este destinat pentru eviden a calculrii, ncasrii, anulrii dobnzilor calculate ctre primire la acorduri REPO. n debitul conturilor se nregistreaz calcularea lunar a dobnzilor ce urmeaz s fie primite de banc. n creditul conturilor se nregistreaz ncasarea sumei dobnzilor calculate sau trecerea la cheltuieli (pierderi) a sumei corespunztoare care anterior a fost inclus n venit. Soldul contului este debitor i reprezint suma dobnzilor calculate la acorduri REPO dar nc neprimite. Contul 1716-1743 este destinat pentru eviden a calculrii, ncasrii, anulrii dobnzilor calculate ctre primire la creditele acordate. n debitul conturilor se nregistreaz calcularea lunar a dobnzilor ce urmeaz s fie primite de banc. n creditul conturilor se nregistreaz ncasarea sumei dobnzilor calculate sau stornarea (efectuarea opera iunii inverse) sumei calculate n coresponden cu veniturile din dobnzi la creditele corespunztoare. Soldul conturilor este debitor i reprezint suma dobnzilor calculate la creditele acordate dar nc neprimite. Contul 1744 este destinat pentru eviden a calculrii, ncasrii, anulrii dobnzilor calculate ctre primire la creditele acordate ntre sediul central al bncii i filialele sale. 56
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

n debitul contului se nregistreaz calcularea lunar a dobnzilor ce urmeaz s fie primite de ctre sediul central al bncii de la filialele sale. n creditul contului se nregistreaz ncasarea sumei dobnzilor calculate sau stornarea (efectuarea opera iunii inverse) sumei calculate n coresponden cu veniturile din dobnzi la creditele corespunztoare. Soldul contului este debitor i reprezint suma dobnzilor calculate la creditele acordate sediului central al bncii i filialelor sale, dar nc neprimite. Contul 1746 este destinat pentru eviden a calculrii, ncasrii, anulrii dobnzilor calculate ctre primire la creditele acordate la leasingul financiar. n debitul contului se nregistreaz calcularea lunar a dobnzilor ce urmeaz s fie primite de banc. n creditul contului se nregistreaz ncasarea sumei dobnzilor calculate sau trecerea la cheltuieli (pierderi) a sumei corespunztoare care anterior a fost inclus n venit. Soldul contului este debitor i reprezint suma dobnzilor calculate la creditele acordate la leasingul financiar dar nc neprimite. Conturile 1749, 1751 snt destinate pentru eviden a calculrii i ncasrii dobnzilor calculate ctre primire la investi ii n pr i legate i investi ii pr i nelegate. n debitul contului se nregistreaz calcularea dobnzilor ce urmeaz s fie primite de banc. n creditul contului se nregistreaz suma dobnzilor calculate ncasate sau trecerea la cheltuieli (pierderi) a sumei corespunztoare care anterior a fost inclus n venit. Soldul contului este debitor i reprezint suma dobnzilor calculate la investi ii n pr i legate dar nc neprimite. Contul 1753 este destinat pentru eviden a calculrii i ncasrii comisioanelor la opera iunile bancare n cazul n care banca are o certitudine ntemeiat n ob inerea comisionului i exist o posibilitate real de a determina cu exactitate suma comisionului. n debitul contului se nregistreaz calcularea comisioanelor ce urmeaz s fie primite de banc. n creditul contului se nregistreaz suma comisioanelor calculate ncasate sau trecerea la cheltuieli (pierderi) a sumei corespunztoare care anterior a fost inclus n venit. Soldul contului este debitor i reprezint suma comisioanelor calculate dar nc neprimite. Contul 1754 este destinat pentru eviden a calculrii i ncasrii veniturilor de la opera iuni bancare (darea n arend i alte servicii acordate de banc) n cazul n care banca are o certitudine ntemeiat n ob inerea venitului care nu rezult din dobnzi i exist o posibilitate real de a determina cu exactitate suma ctre primire. n debitul contului se nregistreaz calcularea veniturilor ce urmeaz s fie primite de banc. n creditul contului se nregistreaz primirea veniturilor calculate anterior sau trecerea la cheltuieli (pierderi) a sumei corespunztoare, anterior inclus n venit. Soldul contului este debitor i reprezint suma veniturilor neaferente dobnzilor calculate dar nc neprimite. 1760 Cheltuieli anticipate Grupa este destinat pentru eviden a dobnzilor la mprumuturi i la depozite pltite anticipat, altor pl i efectuate anticipat (plata de arend, plata de abonament pentru ziare, reviste .a.), pl ilor anticipate n buget. 1761 Dobnd anticipat pe mprumuturi i depozite primite 1762 Plti anticipate n buget 1763 Alte cheltuieli anticipate Contul 1761 este destinat pentru eviden a pla ilor anticipate de dobnzi la mprumuturile ob inute i la depozitele primite care se refer la perioadele viitoare, dar care au avut loc n perioada de gestiune. 57
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

n debitul contului se nregistreaz pl ile efectuate aferente perioadei viitoare. n creditul contului se nregistreaz trecerea sumelor la cheltuieli n perioada de gestiune corespunztoare (la care se refer) a pl ilor efectuate anticipat. Soldul contului este debitor i reprezint pl ile de dobnd la mprumuturi ob inute i la depozitele primite efectuate de ctre banc anticipat. Contul 1762 este destinat pentru eviden a pla ilor anticipate n buget achitate pe parcursul perioadei de gestiune anterior calculului definitiv al impozitului pe venit. n debitul contului se nregistreaz plata impozitului pe venit achitat anticipat. n creditul contului se nregistreaz corectarea calculului definitiv (la sfritul anului) al impozitului pe venit. Soldul contului este debitor i reprezint suma tuturor pl ilor n buget efectuate de ctre banc anticipat. Contul 1763 este destinat pentru eviden a pla ilor perioadei viitoare, dar care au avut loc n perioada dat de gestiune. n debitul contului se nregistreaz pl ile aferente perioadei viitoare care se produc n perioada dat de gestiune. La creditul conturilor se nregistreaz trecerea la cheltuieli n perioada de gestiune corespunztoare (la care se refer) a pl ilor efectuate anticipat. Soldul contului este debitor i reprezint suma altor cheltuieli anticipate 1790 Conturi de tranzit i suspendate Grupa este destinat pentru eviden a sumelor de tranzit, suspendate i dubioase pn la clarificarea lor i luarea msurilor corespunztore. 1791 Sume de tranzit i cliring 1792 Sume la care trebuie de rspuns 1793 Sume cu caracter neidentificat 1797 Opera iuni cu carduri bancare Contul 1791 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti aferente transferurilor prin sisteme rapide de transfer de bani i a altor mijloace bneti depuse i/sau transferate cu scopul nregistrrii ulterioare n contul curent, n alt cont sau eliberarea numerarului. n debitul contului se nregistreaz sumele de cliring, de tranzit, inclusiv cecurile de cltorie cumprate de la clien i i remise bncilor emitente pentru a primi acoperirea valutar. n creditul contului se nregistreaz primirea sumelor de cliring, de tranzit care au fost transferate dup destina ie, inclusiv cecurile de cltorie pentru care a fost primit acoperirea valutar. Soldul contului este debitor i reprezint suma mijloacelor bneti necesar a fi transferat dup destina ie. Conturile 1792-1793 snt destinate pentru eviden a mijloacelor bneti care nu au suficient descriere pentru a fi prelucrate. n debitul conturilor se nregistreaz sumele ncasate, care temporar nu pot fi reflectate la alte conturi. n creditul conturilor se nregistreaz sumele transferate dup destina ie sau restituite pltitorului. Soldul conturilor este debitor i reprezint suma mijloacelor bneti care temporar nu pot fi nregistrate n alte conturi. Contul 1797 este destinat pentru eviden a crean elor bncii aferente opera iunilor cu carduri bancare. n debitul contului se nregistreaz sumele crean elor bncii aferente opera iunilor cu carduri bancare. n creditul contului se nregistreaz achitarea/trecerea la scderi a crean elor aferente opera iunilor cu carduri bancare. 58
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Soldul contului este debitor i reprezint suma crean elor aferente opera iunilor cu cardurile bancare. 1800 Alte active Grupa este destinat pentru eviden a altor active, care nu pot fi raportate la conturile sus-men ionate. 1801 Crean e curente privind impozitul pe venit 1802 Alte decontri cu bugetul 1803 Debitori pe investi ii capitale 1804 Decontri cu salaria ii bncii 1805 Decontri cu alte persoane fizice i juridice 1806 Decontri privind procurarea/vnzarea valorilor mobiliare i valutei strine 1807 Debitori privind decontri documentare 1808 Dividende ce urmeaz s fie primite 1809 Active luate n posesie 1811 Alt avere imobil 1812 Alte active 1813 Crean e amnate privind impozitul pe venit 1814 Dobnda cumprat la valori mobiliare 1815 Decontri cu BNM Contul 1801 este destinat pentru eviden a crean elor curente privind impozitul pe venit. n debitul contului se nregistreaz crean ele curente privind impozitul pe venit. n creditul contului se nregistreaz achitarea de la bugetul de stat a crean elor, compensarea datoriilor bncii din contul crean elor. Soldul contului este debitor i reprezint totalitatea crean elor curente ale bncii privind impozitul pe venit. Contul 1802 este destinat pentru eviden a altor decontri cu bugetul privind: taxele generale de stat i locale(impozitul pe imobil, TVA din serviciile prestate, TVA de recuperat), altor pl i aferente bugetului (inclusiv sanc iunile economice). n debitul contului se nregistreaz sumele pltite n avans n buget, sumele TVA aferente facturilor care vor fi recuperate, alte pl i care urmeaz s fie primite de ctre banc. n creditul contului se nregistreaz sumele trecute n cont pentru stingerea datoriei, sumele recuperate din buget, compensarea datoriilor bncii din contul crean elor. Soldul contului este debitor i reprezint crean ele fa de banc . Contul 1803 este destinat pentru eviden a pl ilor anticipate furnizorilor, antreprenorilor etc., pentru activele materiale pe termen lung, pentru lucrrile executate i serviciile prestate ce in de investi ii capitale, pentru lucrrile de construc ie (reconstruc ie) i montaj aferente crerii activelor materiale. n debitul contului se nregistreaz sumele avansurilor pl ilor anticipate transferate: - furnizorilor pentru activele pe termen lung ce urmeaz s fie primite; - antreprenorilor pentru lucrrile, comenzile ce urmeaz s fie executate; - alte decontri. n creditul contului se nregistreaz trecerea la scderi a avansurilor, pl ilor anticipate la: - primirea activelor pe termen lung; - executarea lucrrilor de ctre antreprenori; - restituirea mijloacelor bneti de ctre furnizori, antreprenori; - alte decontri. Soldul contului este debitor i reprezint totalitatea crean elor pe investi ii capitale. 59
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Contul 1804 este destinat pentru eviden a pl ilor anticipate salaria ilor bncii. n debitul contului se nregistreaz sumele avansurilor de remunerare a muncii, avansurile de deplasare, constatarea sumelor de lipsuri depistate i datorate de salaria ii vinova i i alte crean e ale personalului fa de banc. n creditul contului se nregistreaz achitarea crean elor de ctre salaria i, compensarea datoriilor bncii fa de salaria i din contul crean elor. Soldul contului reprezint totalitatea datoriilor salaria ilor n favoarea bncii. Contul 1805 este destinat pentru eviden a decontrilor cu alte persoane fizice i juridice, plata n avans pentru procurarea activelor nemateriale, materialelor i serviciilor prestate. n debitul contului se nregistreaz crean ele persoanelor fizice i juridice fa de banc. n creditul contului se nregistreaz achitarea crean elor de ctre persoanele fizice i juridice. Soldul contului este debitor i reprezint totalitatea datoriilor altor persoane fizice i juridice fa de banc. Contul 1806 este destinat pentru eviden a decontrilor pe opera iuni de procurare/vnzare a valorilor mobiliare i valutei strine. n debitul contului se nregistreaz sumele pl ilor anticipate (rezervarea mijloacelor bneti) transferate. n creditul contului se nregistreaz rambursarea pl ilor anticipate sau executarea opera iunilor. Soldul contului este debitor i reprezint totalitatea datoriilor fa de banc ce in de opera iunile de procurare/vnzare a valorilor mobiliare i valutei strine. Contul 1807 este destinat pentru eviden a crean elor clientelei i/sau bncilor corespondente pe opera iuni documentare (acreditive documentare, incaso, cecuri, cambii etc.). n debitul contului se nregistreaz sumele avansurilor, pl ile anticipate, rezervarea acreditivelor documentare i alte pl i ale debitorilor aferente decontrilor documentare. n creditul contului se nregistreaz achitarea sau rambursarea sumelor aferente decontrilor documentare. Soldul contului este debitor i reprezint totalitatea datoriilor clien ilor privind decontrile documentare fa de banc. Contul 1808 este destinat pentru eviden a dividendelor care au fost calculate, dar nu au fost primite. n debitul contului se nregistreaz sumele dividendelor calculate, care urmeaz s fie primite. n creditul contului se nregistreaz sumele dividendelor primite, trecerea la scderi a sumelor dividendelor care nu vor fi primite. Soldul contului este debitor i reprezint totalitatea datoriilor clien ilor privind dividendele ce urmeaz s fie primite. Conturile 1809 i 1811 sunt destinate pentru eviden a activelor (valori mobiliare, patrimoniu, edificii, teren . a.) luate n posesia bncii n schimbul rambursrii creditului. n debitul conturilor se nregistreaz: - luarea gajului n posesia bncii n schimbul rambursrii creditului dubios/compromis; - luarea gajului n posesia bncii n schimbul rambursrii creditului acoperit din reduceri pentru pierderi la credite. n creditul conturilor se nregistreaz: - vnzarea activelor luate n posesia bncii; - reflectarea TVA permise spre deducere n baza facturii fiscale (la luarea gajului n posesia bncii n schimbul rambursrii creditulu dubios/compromis); - trecerea activelor n conturile respective n cazul n care banca adopt decizia de a le lua n proprietatea sa; 60
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

- trecerea activelor la pierderi dup expirarea termenului de de inere a acestora sau n alte cazuri prevzute de legisla ie, cu reflectarea concomitent n contul memorandum respectiv Soldul conturilor este debitor i reprezint valoarea activelor luate n posesia bncii pentru achitarea creditului (reflectate n componen a activelor). Contul 1812 este destinat pentru eviden a diferen ei dintre pre ul de livrare i valoare nominal la procurarea/vnzarea monedelor comemorative i jubiliare i eviden a costului carnetelor de cecuri de numerar, a altor active care nu pot fi reflectate n alte conturi. n debitul contului se nregistreaz: - achizi ionarea, intrarea altor active cu titlu gratuit; - sumele altor active, care nu sunt reflectate la alte conturi din grupa dat. n creditul contului se nregistreaz: - casarea valorii de bilan a altor active ieite n cazul vnzrii sau schimbului activelor; - casarea valorii activelor transmise cu titlu gratuit. Soldul contului este debitor i reprezint totalitatea activelor de inute de banc care nu pot fi reflectate la alte conturi. Contul 1813 este destinat pentru eviden a crean elor amnate privind impozitul pe venit aprute n cazul diferen ei temporare deductibile la cota impozitului pe venit n vigoare. n debitul contului se nregistreaz suma crean elor amnate privind impozitul pe venit. n creditul contului se nregistreaz anularea (achitarea) sau trecerea la scderi a sumelor amnate privind impozitul pe venit. Soldul contului este debitor i reprezint suma crean elor amnate privind impozitul pe venit la banc. Contul 1814 este destinat pentru eviden a dobnzilor cumprate la valori mobiliare. n debitul contului se nregistreaz suma dobnzilor cumprate la valorile mobiliare. n creditul contului se nregistreaz rambursarea dobnzilor cumprate de ctre emitent. Soldul contului este debitor i reprezint totalitatea dobnzilor cumprate la valori mobiliare de inute de banc. Contul 1815 este destinat pentru eviden a opera iunilor cu BNM. n debitul contului se nregistreaz sumele percepute de BNM, conform reglementrilor BNM. n creditul contului se nregistreaz finalizarea nregistrrii sumelor aferente opera iunilor cu BNM. Soldul contului este debitor i reprezint sumele percepute de BNM. 1840 Plasri n sediul central al bncii i n filiale Grupa este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti plasate n sediul central al bncii sau n filialele bncii la scaden cu o anumit rat a dobnzii. 1841 Plasri n sediul central al bncii 1842 Plasri n filialele locale 1843 Plasri n filialele bncii de peste hotare Contul 1841 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti plasate de ctre filiale n sediul central al bncii (se deschide de ctre filiale n registrele sale interne). n debitul contului se nregistreaz sumele plasate n sediul central al bncii. n creditul contului se nregistreaz sumele rambursate. Soldul contului este debitor i reprezint suma mijloacelor bneti plasate n sediul central al bncii de ctre filialele sale. Contul 1842 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti plasate de ctre sediul central al bncii n filialele sale locale (se deschide de ctre sediul central n registrele sale interne). n debitul contului se nregistreaz sumele plasate n filiale de ctre sediul central al bncii. 61
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

n creditul contului se nregistreaz sumele rambursate. Soldul contului este debitor i reprezint suma mijloacelor bneti plasate de sediul central al bncii n filialele locale. Contul 1843 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti plasate de ctre sediul central al bncii n filialele sale de peste hotare (se deschide de ctre sediul central n registrele sale interne). n debitul contului se nregistreaz sumele plasate n filialele bncii de peste hotare de ctre sediul central al bncii. n creditul contului se nregistreaz sumele rambursate. Soldul contului este debitor i reprezint suma mijloacelor bneti plasate de sediul central al bncii n filialele de peste hotare. 1850 Credite acordate ntre sediul central al bncii i filialele sale Grupa este destinat pentru eviden a creditelor acordate sediului central al bncii de ctre filialele sale, precum i creditele acordate de ctre filialele sale sediului central al bncii. 1851 Credite acordate sediului central al bncii 1852 Credite acordate filialelor sale locale 1853 Credite acordate filialelor sale de peste hotare Contul 1851 este destinat pentru eviden a creditelor acordate de ctre filialele sale sediului central al bncii (se deschide de ctre filiale n registrele sale interne). n debitul contului se nregistreaz suma creditului acordat sediului central al bncii. n creditul contului se nregistreaz suma creditului rambursat. Soldul contului este debitor i reprezint suma creditului acordat sediului central al bncii de ctre filialele sale. Contul 1852 este destinat pentru eviden a creditelor acordate de ctre sediul central al bncii filialelor sale locale (se deschide de ctre sediul central n registrele sale interne). n debitul contului se nregistreaz suma creditului acordat filialelor sale locale. n creditul contului se nregistreaz suma creditului rambursat. Soldul contului este debitor i reprezint suma creditului acordat de ctre sediul central al bncii filialelor sale locale. Contul 1853 este destinat pentru eviden a creditelor acordate de ctre sediul central al bncii filialelor sale de peste hotare (se deschide de ctre sediul central n registrele sale interne). n debitul contului se nregistreaz suma creditului acordat filialelor sale de peste hotare. n creditul contului se nregistreaz suma creditului rambursat. Soldul contului este debitor i reprezint suma creditului acordat de ctre sediul central al bncii filialelor sale de peste hotare. 1860 Conturi "Nostro" ale filialelor Grupa este destinat pentru eviden a decontrilor filialelor cu sediul central al bncii. Aceste conturi se deschid de ctre filiale n registrele interne. 1861 Conturi "Nostro" ale filialelor locale 1862 Conturi "Nostro" ale filialelor de peste hotare Contul 1861 este destinat pentru eviden a decontrilor filialelor locale cu sediul central al bncii. n debitul contului se nregistreaz sumele primite de filialele locale de la sediul central al bncii. n creditul contului se nregistreaz sumele transmise de ctre filialele locale sediului central al bncii. n sediul central aceste sume se nregistreaz prin debitul contului 2861. Soldul contului este debitor i reprezint mijloacele bneti care apar in filialelor locale. Contul 1862 este destinat pentru eviden a decontrilor filialelor din strintate cu sediul central al bncii. 62
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

n debitul contului se nregistreaz sumele primite de ctre filialele bncii de peste hotare de la sediul central al bncii. n creditul contului se nregistreaz sumele transmise de ctre filialele bncii de peste hotare sediului central al bncii. n sediul central aceste sume se reflect prin debitul contului 2862. Soldul contului este debitor i reprezint mijloacele bneti care apar in filialelor din strintate ale bncii. CLASA 2 OBLIGA IUNI Conturile clasei 2 "Obliga iuni" snt conturi de pasiv i reprezint suma tuturor obliga iunilor bncii aferente activit ii economico-financiare. Soldurile conturilor de obliga iuni snt creditoare, excep ie fcnd contra conturile care snt conturi de activ i au sold debitor. Micrile pe conturile de obliga iuni n vederea micorrii soldului pot fi fcute doar de banc, excep ie fcnd conturile curente i de depozit ale clien ilor, ale cror ieiri din cont snt fcute la indica iile i cerin ele clien ilor sau n cazurile prevzute de legisla ie i de contract. 2030 Conturi "Loro" i overdraft la conturi "Nostro" Grupa este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti ale bncilor corespondente la conturile "Loro" i overdraft-uri permise la conturi "Nostro" ale acestora. 2032 Conturi "Loro" ale bncilor 2033 Overdraft la conturi "Nostro" 2034 Conturi "Loro" pentru opera iuni cu valori mobiliare 2035 Conturi "Loro" pentru opera iuni cu carduri Contul 2032 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti nregistrate n conturile "Loro" deschise la banc n moned na ional i n valut strin de ctre bncile strine, precum i n valut strin de ctre alte bnci licen iate. n creditul contului se nregistreaz: - depunerile n numerar n favoarea bncilor corespondente; - mprumuturile ob inute de la organiza ii financiare interna ionale; - transferarea mijloacelor bneti de la o banc la alta; - ncasarea mijloacelor bneti de la vnzarea valorilor mobiliare strine destinate comercializrii; - achitarea altor datorii bncilor corespondente; - restituirea depozitelor la termen de la bncile corespondente; - alte opera iuni. n debitul contului se nregistreaz utilizarea mijloacelor bneti: - restituirea mijloacelor bneti bncilor corespondente; - transferarea mijloacelor bneti dup destina ie la indica ia clientului; - restituirea mprumuturilor acordate titularului de cont; - alte opera iuni. Soldul contului este creditor i reprezint existen a mijloacelor bneti n conturile "Loro" ale bncilor. Contul 2033 este destinat pentru eviden a decontrilor privind overdraft-ul permis la conturile "Nostro". n creditul contului se nregistreaz formarea overdraftu-lui la conturile "Nostro" deschise n alte bnci. n debitul contului se nregistreaz rambursarea overdraftu-lui la conturile "Nostro". Soldul contului este creditor i reprezint overdraft-ul existent la conturile "Nostro". Contul 2034 este destinat pentru eviden la banca de decontare a mijloacelor bneti n moned 63
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

na ional ale altor bnci aferente decontrilor privind opera iunile cu valori mobiliare. n creditul contului se nregistreaz mijloacele bneti primite de la bnci pentru efectuarea tranzac iilor la Bursa de valori, alte pl i. n debitul contului se nregistreaz achitarea pl ilor, restituirea mijloacelor bneti neutilizate titularului de cont, alte opera iuni. Soldul contului este creditor i reprezint existen a mijloacelor bneti ale bncilor destinate decontrilor privind opera iunile cu valori mobiliare. Contul 2035este destinat pentru eviden la banca de decontare a mijloacelor bneti n moned na ional ale altor bnci aferente decontrilor privind opera iunile cu carduri bancare. n creditul contului se nregistreaz ncasarea mijloacelor bneti de la alte bnci, alimentarea contului, alte pl i. n debitul contului se nregistreaz efectuarea pl ilor ctre alte bnci-participante la decontrile prin carduri bancare n favoarea clientelei acesteia, restituirea surplusurilor, alte pl i. Soldul contului este creditor i reprezint existen a mijloacelor bneti ale bncilor destinate decontrilor privind opera iunile cu carduri bancare. 2060 mprumuturi overnight Grupa este destinat pentru eviden mijloacelor mprumutate overnight de la BNM i alte bnci. 2061 mprumuturi overnight de la BNM 2062 mprumuturi overnight de la bnci Contul 2061 este destinat pentru eviden a decontrilor privind mprumuturile overnight ob inute de la BNM. n creditul contului se nregistreaz sumele mprumuturilor overnight ob inute de la BNM. n debitul contului se nregistreaz rambursarea mprumuturilor overnight (n cazul insolvabilit ii pot fi utilizate mijloacele bneti plasate n bnci). Soldul contului este creditor i reprezint datoria bncii la mprumuturile overnight primite de la Banca Na ional a Moldovei. Contul 2062 este destinat pentru eviden a decontrilor privind mprumuturile overnight primite de la alte bnci. n creditul contului se nregistreaz sumele mprumuturilor overnight ob inute de la bnci. n debitul contului se nregistreaz rambursarea mprumuturilor overnight primite de la alte bncii. Soldul contului este creditor i reprezint datoria bncii la mprumuturile overnight primite de la alte bnci. 2090 mprumuturi de la bnci Grupa este destinat pentru eviden a mprumuturilor de la bnci, cu distribuirea pe tipuri, loc i termen. 2091 mprumuturi pe termen scurt de la BNM (1 lun i mai pu in) 2092 mprumuturi pe termen scurt de la BNM (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 2093 mprumuturi pe termen mediu de la BNM (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2094 mprumuturi pe termen lung de la BNM (mai mult de 5 ani) 2095 mprumuturi pe termen scurt de la bnci (1 lun i mai pu in) 2096 mprumuturi pe termen scurt de la bnci (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 2097 mprumuturi pe termen mediu de la bnci (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2098 mprumuturi pe termen lung de la bnci (mai mult de 5 ani) Conturile 2091-2094 sunt destinate pentru eviden a mprumuturilor ob inute de la BNM pe termen. n creditul conturilor se nregistreaz suma mprumuturilor ob inute de la BNM pe termen. n debitul conturilor se nregistreaz: 64
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

- rambursarea mprumutului (n cazul insolvabilit ii pot fi utilizate mijloacele bneti plasate n alte bnci sau utilizarea gajului pentru acoperirea mprumuturilor). Soldul conturilor este creditor i reprezint datoria bncii la mprumuturile ob inute de la BNM. Conturile 2095-2098 sunt destinate pentru eviden a mprumuturilor ob inute de la bnci pe termen. n creditul conturilor se nregistreaz suma mprumuturilor ob inute de la alte bnci pe termen. n debitul conturilor se nregistreaz: - rambursarea mprumutului (n cazul insolvabilit ii pot fi utilizate mijloacele bneti plasate n alte bnci sau utilizarea gajului pentru acoperirea mprumuturilor). Soldul conturilor este creditor i reprezint datoria bncii la mprumuturile ob inute de la alte bnci. 2100 mprumuturi ob inute de la Guvern cu scop de recreditare Grupa este destinat pentru eviden a mprumuturilor ob inute de banc de la Guvern cu scop de recreditare, n baza acordurilor ncheiate ntre Guvern i organiza iile financiare interna ionale. 2101 mprumuturi pe termen scurt ob inute de la Guvern cu scop de recreditare (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 2102 mprumuturi pe termen scurt ob inute de la Guvern cu scop de recreditare (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 2103 mprumuturi pe termen mediu ob inute de la Guvern cu scop de recreditare (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2104 mprumuturi pe termen lung ob inute de la Guvern cu scop de recreditare (mai mult de 5 ani) Conturile 2101-2104sunt destinate pentru eviden a mprumuturilor ob inute de banc de la Guvern cu scop de recreditare, n baza acordurilor ncheiate ntre Guvern i organiza iile financiare interna ionale. n creditul conturilor se nregistreaz suma mprumuturilor primite de la Guvern. n debitul conturilor se nregistreaz rambursarea mprumuturilor sau trecerea la scderi a lor. Soldul conturilor este creditor i reprezint suma datoriei bncii aferent mprumuturilor ob inute de la Guvern. 2110 mprumuturi de la organiza ii financiare interna ionale Grupa este destinat pentru eviden a mprumuturilor pe termen ob inute de la organiza ii financiare interna ionale. 2111 mprumuturi pe termen scurt de la organiza ii financiare interna ionale (1 lun i mai pu in) 2112 mprumuturi pe termen scurt de la organiza ii financiare interna ionale (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 2113 mprumuturi pe termen mediu de la organiza ii financiare interna ionale (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2114 mprumuturi pe termen lung de la organiza ii financiare interna ionale (mai mult de 5 ani) Conturile 2111-2114 sunt destinate pentru eviden a mprumuturilor pe termen ob inute de la organiza ii financiare interna ionale. n creditul conturilor se nregistreaz suma mprumuturilor primite pe termen de la organiza ii financiare interna ionale. n debitul conturilor se nregistreaz rambursarea mprumuturilor. Soldul conturilor este creditor i reprezint suma datoriei bncii aferent mprumuturilor ob inute de la organiza ii interna ionale. 2120 mprumuturi de la al i creditori Grupa este destinat pentru eviden a mprumuturilor primite de la al i creditori. 2121 mprumuturi pe termen scurt de la al i creditori (1 lun i mai pu in) 65
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

2122 mprumuturi pe termen scurt de la al i creditori (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 2123 mprumuturi pe termen mediu de la al i creditori (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2124 mprumuturi pe termen lung de la al i creditori (mai mult de 5 ani) Conturile 2121-2124 sunt destinate pentru eviden a mprumuturilor pe termene diferite ob inute de la al i creditori. n creditul conturilor se nregistreaz suma mprumuturilor primite. n debitul conturilor se nregistreaz rambursarea mprumuturilor. Soldul conturilor este creditor i reprezint suma datoriei bncii aferent mprumuturilor ob inute de la al i creditori. 2150 Acorduri REPO i facilit i de lombard Grupa este destinat pentru eviden a valorilor mobiliare vndute (cu condi ia rscumprrii) la efectuarea opera iunilor "REPO" i la ob inerea facilit ilor de lombard. 2151 Valori mobiliare vndute conform acordurilor "REPO" 2152 Valori mobiliare vndute la ob inerea facilit ilor de lombard Contul 2151 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti primite n schimbul valorilor mobiliare vndute conform acordurilor "REPO" cu condi ia rscumprrii acestora. n creditul contului se nregistreaz valoarea contractual a valorilor mobiliare vndute conform acordurilor "REPO". n debitul contului se nregistreaz valoarea valorilor mobiliare rscumprate conform acordurilor "REPO". Soldul contului este creditor i reprezint datoriile bncii aferente valorilor mobiliare vndute conform acordurilor "REPO". Contul 2152 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti primite n schimbul valorilor mobiliare vndute la ob inerea facilit ilor de lombard cu condi ia rscumprrii acestora. n creditul contului se nregistreaz valoarea contractual a valorilor mobiliare vndute la ob inerea facilit ilor de lombard. n debitul contului se nregistreaz valorile mobiliare rscumprate. Soldul contului este creditor i reprezint datoriile bncii aferente valorilor mobiliare vndute la ob inerea facilit ilor de lombard. 2180 Valori mobiliare emise Grupa este destinat pentru eviden a valorilor mobiliare emise de banc. Valorile mobiliare emise pot fi vndute la valoarea nominal sau cu prim/scont, care lunar se amortizeaz/calculeaz. 2181 Valori mobiliare emise cu rata dobnzii fix 2183 Alte valori mobiliare emise 2185 Prime la valori mobiliare emise 2186 Contra-cont Sconturi la valori mobiliare emise Contul 2181 este destinat pentru eviden a valorilor mobiliare emise de banc cu rata dobnzii fix. n creditul contului se nregistreaz vnzarea la valoarea nominal a valorilor mobiliare emise. n debitul contului se nregistreaz rscumprarea la valoarea nominal a valorilor mobiliare emise. Soldul contului este creditor i reprezint datoriile bncii aferente valorilor mobiliare emise cu rata dobnzii fix. Contul 2183 este destinat pentru eviden a valorilor mobiliare emise de banc, care nu se refer la celelalte conturi din aceast grup. n creditul contului se nregistreaz vnzarea la valoarea nominal a altor valori mobiliare emise. 66
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

n debitul contului se nregistreaz rscumprarea la valoarea nominal a altor valori mobiliare emise. Soldul contului este creditor i reprezint datoriile bncii aferente altor valori mobiliare emise. Contul 2185 este destinat pentru eviden a diferen ei dintre pre ul de cumprare a valorilor mobiliare emise i valoarea nominal n cazul, n care ultima este mai mic, cu amortizarea lunar a acesteia. n creditul contului se nregistreaz suma primelor la valorile mobiliare emise. n debitul contului se nregistreaz suma lunar a amortizrii primelor. Soldul contului este creditor i reprezint suma primelor la valorile mobiliare emise. Contul 2186 este destinat pentru eviden a diferen ei dintre pre ul de cumprare i valoarea nominal a valorilor mobiliare n cazul, n care ultima este mai mare. n debitul contului se nregistreaz sconturile la valori mobiliare emise. n creditul contului se nregistreaz suma lunar a sconturilor calculate la valorile mobiliare emise. Soldul contului este debitor i reprezint suma sconturilor la valorile mobiliare emise. 2210 Depozite pe termen ale Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin/ Casei Na ionale de Asigurri Sociale Grupa este destinat pentru eviden a depozitelor primite de la Compania Na ional de Asigurri n Medicin/ Casa Na ional de Asigurri Sociale pe un termen anumit cu o rat a dobnzii determinat. Aceste conturi se deschid n baza autoriza iei eliberate de Ministerul Finan elor. 2211 Depozite pe termen scurt ale Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin (1 an i mai pu in) 2212 Depozite pe termen mediu ale Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2213 Depozite pe termen lung ale Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin (mai mult de 5 ani) 2214 Depozite pe termen scurt ale Casei Na ionale de Asigurri Sociale (1 an i mai pu in) 2215 Depozite pe termen mediu ale Casei Na ionale de Asigurri Sociale (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2216 Depozite pe termen lung ale Casei Na ionale de Asigurri Sociale (mai mult de 5 ani) Conturile 2211-2213 sunt destinate pentru eviden a depozitelor primite de la Compania Na ional de Asigurri n Medicin, pe un termen anumit cu o rat a dobnzii determinat. n creditul conturilor se nregistreaz mijloacele bneti primite de la Compania Na ional de Asigurri n Medicin. n debitul conturilor se nregistreaz restituirea mijloacelor bneti titularului de cont. Soldul conturilor este creditor i reprezint mijloacele bneti primite de la Compania Na ional de Asigurri n Medicin. Conturile 2214-2216 sunt destinate pentru eviden a depozitelor primite de la Casa Na ional de Asigurri Sociale pe un termen anumit cu o rat a dobnzii determinat n creditul conturilor se nregistreaz mijloacelor bneti primite de la Casa Na ional de Asigurri Sociale. n debitul conturilor se nregistreaz restituirea mijloacelor bneti titularului de cont. Soldul conturilor este creditor i reprezint mijloacele bneti primite de la Casa Na ional de Asigurri Sociale. 2220 Depozite la vedere fr dobnd ale clien ilor Grupa este destinat pentru eviden a depozitelor la vedere fr dobnd. 2224 Conturi curente ale persoanelor juridice 2225 Conturi curente ale persoanelor fizice 2226 Documente de plat acceptate 67
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

2231 2232 2233 2234

Fonduri de investi ii Alte depozite la vedere ale persoanelor juridice Alte depozite la vedere ale persoanelor fizice Acumularea mijloacelor bneti (cont provizoriu). Contul 2224 este destinat pentru eviden a micrii mijloacelor bneti depuse fr dobnd de ctre persoane juridice i persoane fizice care practic activitate de ntreprinztor sau alt gen de activitate. n acest cont se nregistreaz opera iunile curente de ncasri i pl i care pot fi retrase de ctre titularul contului n orice moment, fr preaviz. n creditul contului se nregistreaz: - depunerile n numerar; - transferurile de mijloace bneti n favoarea clientului de la alte bnci; - mijloace bneti ncasate de la vnzarea valorilor mobiliare ale clientului din ordinul acestuia; - mijloacele bneti ncasate de la vnzarea mrfurilor, prestarea serviciilor, executarea lucrrilor; - mijloacele bneti transferate din conturile de card; - alte opera iuni. n debitul contului se nregistreaz: - eliberarea numerarului titularului de cont; - cumprarea valorilor mobiliare destinate comercializrii; - transferarea mijloacelor bneti pentru alimentarea conturilor de card; - plata comisioanelor la prestarea serviciilor de creditare, pentru deservirea contului; - achitarea la scaden a dobnzii calculate la credite i crean e privind leasingul financiar; - plata n buget a impozitelor, taxelor, defalcrilor n fondul social, asigurarea medical, etc.; - rambursarea avansurilor primite anterior pentru mrfuri, prestarea serviciilor sau executarea lucrrilor; - alte opera iuni. Soldul contului este creditor i reprezint mijloacele bneti neutilizate de ctre titularul de cont. Contul 2225 este destinat pentru eviden a micrii mijloacelor bneti depuse fr dobnd de ctre persoane fizice. n acest cont se nregistreaz opera iunile curente de ncasri i pl i care pot fi retrase de ctre titularul contului n orice moment, fr preaviz. n creditul contului se nregistreaz: - depunerile n numerar; - mijloace bneti ncasate de la vnzarea valorilor mobiliare ale clientului din ordinul acestuia; - creditele acordate; - mijloacele bneti transferate din conturile de card; - alte opera iuni. n debitul contului se nregistreaz: - eliberarea numerarului titularului de cont; - rambursarea creditelor acordate; - cumprarea valorilor mobiliare destinate comercializrii; - transferarea mijloacelor bneti pentru alimentarea conturilor de card; - plata comisionului bncii pentru deservirea contului; - plata comisioanelor la prestarea serviciilor de creditare; - achitarea la scaden a dobnzii calculate la credite i crean e privind leasingul financiar; - plata n buget a impozitelor, taxelor, defalcrilor n fondul social, asigurarea medical etc.; 68
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

- alte opera iuni. Soldul contului este creditor i reprezint mijloacele bneti neutilizate de ctre titularul de cont. Contul 2226 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti acceptate de banc spre transferare n baza documentelor de plat acceptate (dispozi ie de plat acceptat/ cerere de plat). Transferarea se efectueaz conform actelor normative n vigoare. n creditul contului se nregistreaz sumele ncasate din conturile clientelei acceptate spre transfer dup destina ie. n debitul contului se nregistreaz: - trecerea la scderi a mijloacelor bneti dup destina ie; - restituirea sumei la contul bancar al clientului n caz de respingere a acesteia de ctre oficiile potale sau banca beneficiar. Soldul contului este creditor i reprezint mijloacele bneti acceptate spre transferare. Contul 2231 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti a Fondurilor de investi ii. Sumele din acest cont sunt destinate opera iunilor curente de ncasri i pl i n moned na ional i n valut strin i pot fi retrase de ctre proprietarii mijloacelor bneti conform condi iilor stipulate n contract. n creditul contului se nregistreaz mijloacele bneti atrase prin plasarea ac iunilor proprii. n debitul contului se nregistreaz: - investirea mijloacelor bneti atrase n valori mobiliare ale altor emiten i; - restituirea mijloacelor bneti titularului de cont. Soldul contului este creditor i reprezint mijloacele bneti atrase din plasarea ac iunilor proprii. Contul 2232 este destinat pentru eviden a depozitelor fr dobnd ale persoanelor juridice. ncasrile i pl ile n acest cont sunt specificate i mijloacele bneti pot fi retrase n baza condi iilor stipulate n contract. n creditul contului se nregistreaz mijloacele bneti depuse n contul de depozit: n debitul contului se nregistreaz: - eliberarea numerarului titularului de cont; - restituirea depozitelor; - procurarea valorilor mobiliare; - rambursarea creditelor primite; - alte opera iuni. Soldul contului este creditor i reprezint mijloacele bneti depuse de persoanele juridice. Contul 2233 este destinat pentru eviden a depozitelor fr dobnd ale persoanelor fizice. ncasrile i pl ile n acest cont, precum i retragerea lor se efectueaz n baza condi iilor stipulate n contract. n creditul contului se nregistreaz: - mijloacele bneti depuse n contul de depozit; n debitul contului se nregistreaz: - eliberarea numerarului titularului de cont; - restituirea depozitelor i transferarea mijloacelor depozitate dup destina ie; - procurarea valorilor mobiliare; - rambursarea creditelor primite; - procurarea valutei strine la cererea clientului. Soldul contului este creditor i reprezint mijloacele bneti depuse de persoanele fizice. Contul 2234 este destinat pentru acumularea mijloacelor bneti ob inute la formarea ini ial a capitalului social, precum i la emisiunea public a valorilor mobiliare efectuat de ctre 69
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

societ ile pe ac iuni, cu excep ia bncilor. n acest cont de asemenea se reflect acumularea mijloacelor bneti ob inute n procesul emisiunii nchise de ac iuni i obliga iuni ale bncii. n creditul contului se nregistreaz mijloacele bneti acumulate de la subscriitori sau fondatori. n debitul contului se nregistreaz mijloacele bneti: - transferate dup nregistrarea de stat (nregistrarea emisiei) n contul curent al clientului sau n capitalul social al bncii (n cazu emisiunii de ac iuni); - restituite subscriitorilor sau fondatorilor n cazul refuzului de nregistrare a emisiunii sau a nregistrrii de stat. Soldul contului este creditor i reprezint mijloacele bneti acumulate. 2250 Depozite la vedere cu dobnd ale clien ilor Grupa este destinat pentru eviden a depozitelor la vedere cu dobnd. 2251 Conturi curente ale persoanelor juridice 2252 Conturi curente ale persoanelor fizice 2254 Depozite speciale ale persoanelor juridice 2255 Depozite speciale ale persoanelor fizice 2256 Depozite-garan ii ale persoanelor juridice 2257 Depozite-garan ii ale persoanelor fizice 2258 Conturi curente ale persoanelor juridice pentru opera iuni cu carduri bancare 2259 Conturi curente ale persoanelor fizice pentru opera iuni cu carduri bancare 2261 Alte depozite la vedere cu dobnd ale persoanelor juridice 2262 Alte depozite la vedere cu dobnd ale persoanelor fizice 2263 Mijloacele bugetului de stat 2264 Mijloacele speciale i fonduri speciale ale institu iilor publice finan ate din bugetul de stat 2265 Acumularea mijloacelor bneti (cont provizoriu) 2266 Mijloacele bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale 2267 Mijloacele Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin 2268 Mijloacele Casei Na ionale de Asigurri Sociale 2269 Mijloacele Casei Na ionale de Asigurri Sociale cu caracter special 2271 Mijloacele unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din granturi externe 2272 Mijloacele unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din credite externe 2273 Garan iile ncasate de serviciul vamal Contul 2251 este destinat pentru eviden a micrii mijloacelor bneti depuse cu dobnd de ctre persoanele juridice i persoanele fizice care practic activitate de ntreprinztor sau alt gen de activitate. Sumele din acest cont sunt destinate opera iunilor curente de ncasri i pl i carepot fi retrase de ctre titularul contului n orice moment, fr preaviz. n creditul contului se nregistreaz: - depunerile n numerar; - mijloacele bneti ncasate de la vnzarea mrfurilor, prestarea serviciilor, executarea lucrrilor; - creditele acordate; - mijloacelor bneti de la vnzarea valorilor mobiliare ale clientului; - mijloacele bneti de la conturile de tranzit; - mijloacele bneti transferate din conturile de card; - alte opera iuni. n debitul contului se nregistreaz: 70
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

- eliberarea numerarului titularului de cont; - efectuarea decontrilor ntre clientela bncii; - transferarea mijloacelor bneti la contul de card n favoarea clientului; - procurarea valorilor mobiliare; - rambursarea creditelor primite; - achitarea dobnzilor calculate la credite i crean e privind leasingul financiar; - plata la buget a impozitelor, taxelor; - rambursarea avansurilor primite anterior pentru mrfuri, prestarea serviciilor sau executarea lucrrilor; - plata comisioanelor pentru prestarea serviciilor de creditare, deservirea contului; - alte opera iuni. Soldul contului este creditor i reprezint mijloacele bneti neutilizate de ctre titularul de cont. Contul 2252 este destinat pentru eviden a micrii mijloacelor bneti depuse cu dobnd de ctre persoanele fizice. Sumele din acest cont snt destinate opera iunilor curente de ncasri i pl i care pot fi retrase de ctre titularul contului n orice moment, fr preaviz. n creditul contului se nregistreaz: - depunerile n numerar; - alte opera iuni prin virament. n debitul contului se nregistreaz: - eliberarea numerarului titularului de cont; - achitarea dobnzilor calculate la creditele primite; - rambursarea creditului primit; - alte opera iuni. Soldul contului este creditor i reprezint mijloacele bneti neutilizatede ctre titularul de cont. Conturile 2254-2255 sunt destinate pentru eviden a depozitelor depuse cu dobnd de ctre persoanele juridice i fizice cu scopuri determinate (surse proprii, granturi, depozite constituite din dobnzi). ncasrile i pl ile n aceste conturi sunt specificate n contract. n creditul conturilor se nregistreaz mijloacele bneti depuse, dobnzile pltite. n debitul conturilor se nregistreaz restituirea depozitelor sau transferarea depozitelor conform dispozi iilor stipulate n contract. Soldul conturilor este creditor i reprezint mijloacele bneti neutilizate de ctre titularul de cont. Conturile 2256-2257 sunt destinate pentru eviden a garan iilor primite sub form de depozite cu dobnd de ctre persoanele juridice i fizice cu scopul asigurrii angajamentelor asumate (pentru licita ii, credite). ncasrile i pl ile n aceste conturi sunt specificate n contract. n creditul conturilor se nregistreaz mijloacele bneti depuse, dobnzile pltite. n debitul conturilor se nregistreaz restituirea depozitelor sau transferarea depozitelor conform dispozi iilor stipulate n contract. Soldul conturilor este creditor i reprezint mijloacele bneti neutilizate de ctre titularul de cont. Conturile 2258-2259 sunt destinate pentru eviden a mijloacelor bneti depuse n numerar/transferate de ctre persoanele juridice i fizice pentru efectuarea opera iunilor cu carduri bancare, la care se calculeaz dobnd n conformitate cu prevederile contractului. n creditul conturilor se nregistreaz mijloacele bneti depuse n numerar/transferate ca alimentare a contului de card bancar de ctre clientel. n debitul conturilor se nregistreaz mijloacele bneti retrase n numerar, mijloacele bneti transferate pentru achitarea cheltuielilor efectuate. 71
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Soldul conturilor este creditor i reprezint mijloacele bneti neutilizate de ctre titularul de cont. Conturile 2261-2262 sunt destinate pentru eviden a altor depozite depuse cu dobnd de ctre persoanele juridice i fizice. ncasrile i pl ile n aceste conturi sunt specificate n contract. n creditul conturilor se nregistreaz mijloacele bneti depuse, dobnzile pltite. n debitul conturilor se nregistreaz restituirea depozitelor sau transferarea depozitelor conform dispozi iilor stipulate n contract. Soldul conturilor este creditor i reprezint mijloacele bneti neutilizate de ctre titularul de cont. Contul 2263 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti aferente bugetului de stat la care se calculeaz dobnda n conformitate cu legisla ia n vigoare. Acest cont se deschide n baza autoriza iei eliberate de Ministerul Finan elor. n creditul contului se nregistreaz mijloacele bneti transferate de la Ministerul Finan elor pentru efectuarea cheltuielilor de ctre institu iile finan ate de la bugetul de stat, subordonate organelor administra iei publice centrale, desconcentrate pe teritoriul Republicii Moldova. n debitul contului se nregistreaz utilizarea mijloacelor bneti de ctre titularul de cont. Soldul contului este creditor i reprezint mijloacele bneti neutilizate de ctre titularul de cont. Contul 2264 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti ob inute de ctre institu iile publice din prestarea serviciilor cu plat, de la efectuarea lucrrilor sau de la desfurarea altor activit i admise de actele normative n vigoare, la care se calculeaz dobnda n conformitate cu legisla ia n vigoare. Acest cont se deschide n baza autoriza iei eliberate de Ministerul Finan elor. n creditul contului se nregistreaz mijloacele bneti ob inute din prestarea serviciilor sau de la desfurarea altor activit i. n debitul contului se nregistreaz utilizarea mijloacelor bneti de ctre titularul de cont. Soldul contului este creditor i reprezint mijloacele bneti neutilizate de ctre titularul de cont. Contul 2265 este destinat pentru eviden a acumulrii mijloacelor bneti la formarea ini ial a capitalului social, precum i la emisiunea public a valorilor mobiliare efectuat de ctre societ ile pe ac iuni, cu excep ia bncilor. n acest cont, de asemenea, se reflect acumularea mijloacelor bneti ob inute n procesul emisiunii nchise de ac iuni i obliga iuni ale bncii. n creditul contului se nregistreaz mijloacele bneti acumulate de la subscriitori sau fondatori. n debitul contului se nregistreaz mijloacele bneti: - transferate dup nregistrarea de stat (nregistrarea emisiunii) n contul curent al clientului sau n capitalul social al bncii (n cazul emisiunii de ac iuni); - restituite subscriitorilor sau fondatorilor n cazul refuzului de nregistrare a emisiunii sau a nregistrrii de stat. Soldul contului este creditor i reprezint mijloacele bneti acumulate. Contul 2266 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti aferente bugetelor unit ilor administrativ teritoriale, la care se calculeaz dobnda n conformitate cu legisla ia n vigoare. Acest cont se deschide n baza autoriza iei eliberate de Ministerul Finan elor. n creditul contului se nregistreaz: - mijloacele bneti transferate de la Ministerul Finan elor; - plata de ctre persoanele juridice i fizice a impozitelor i taxelor aferente bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale; - mijloacele ob inute de ctre institu iile publice finan ate de la bugetele unit ilor administrativteritoriale, de la prestarea serviciilor cu plat i lucrrilor efectuate sau de la desfurarea altor activit i admise de acte normative n vigoare. n debitul contului se nregistreaz utilizarea mijloacelor bneti de ctre titularul de cont. 72
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Soldul contului este creditor i reprezint mijloacele bneti neutilizate de ctre titularul contului. Contul 2267 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti aferente Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin, la care se calculeaz dobnda n conformitate cu legisla ia n vigoare. Acest cont se deschide n baza autoriza iei eliberate de Ministerul Finan elor. n creditul contului se nregistreaz ncasarea: - mijloacelor bneti ale fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical transferate din conturile bancare ale Ministerului Finan elor deschise la Banca Na ional a Moldovei; - sumelor transferate de la bugetul de stat pentru categoriile de popula ie neasigurate; - restituirii cheltuielilor. n debitul contului se nregistreaz utilizarea mijloacelor bneti de ctre titularul de cont. Soldul contului este creditor i reprezint mijloacele bneti neutilizate de ctre titularul de cont. Contul 2268 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti aferente Casei Na ionale de Asigurri Sociale, la care se calculeaz dobnda n conformitate cu legisla ia n vigoare. Acest cont se deschide n baza autoriza iei eliberate de Ministerul Finan elor. n creditul contului se nregistreaz: - ncasarea mijloacelor bugetului de asigurri sociale de stat transferate din conturile bancare ale Ministerului Finan elor deschise la Banca Na ional a Moldovei - restituirea pensiilor; - alte ncasri ale Casei Na ionale de Asigurri Sociale. n debitul contului se nregistreaz utilizarea mijloacelor bneti de ctre titularul de cont. Soldul contului este creditor i reprezint mijloacele bneti neutilizate de ctre titularul de cont. Contul 2269 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti cu caracter special aferente Casei Na ionale de Asigurri Sociale, la care se calculeaz dobnda n conformitate cu legisla ia n vigoare. Acest cont se deschide n baza autoriza iei eliberate de Ministerul Finan elor. n creditul contului se nregistreaz: - sumele transferate de la bugetul de stat pentru plata aloca iilor, indemniza iilor i compensa iilor nominative. n debitul contului se nregistreaz utilizarea mijloacelor bneti de ctre titularul de cont. Soldul contului este creditor i reprezint mijloacele bneti neutilizate de ctre titularul de cont. Conturile 2271-2272 sunt destinate pentru eviden a micrii mijloacelor bneti aferente proiectelor investi ionale din granturi i credite externe contractate de Guvern, primite direct de ctre unit ile de implementare a proiectelor investi ionale. n creditul conturilor se nregistreaz primirea mijloacelor bneti aferente proiectelor investi ionale din granturi i credite externe. n debitul conturilor se nregistreaz utilizarea mijloacelor bneti de ctre titularul contului. Soldul contului este creditor i reprezint mijloacele bneti neutilizate de ctre titularul de cont. Contul 2273 este destinat pentru eviden a sumelor garan iilor, echivalente drepturilor de import,ncasate de Serviciul Vamal achitate de persoanele fizice aflate n regim de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova. n creditul contului se nregistreaz sumele garan iilor ncasate de Serviciul Vamal. n debitul contului se nregistreaz sumele garan iilor restituite de ctre Serviciul vamal persoanelor fizice sau transferarea lor la contul de venituri al bugetului de stat deschis n Banca Na ional a Moldovei. Soldul contului este creditor i reprezint sumele garan iilor ncasate de Serviciul Vamal. 2290 Conturi aferente legalizrii capitalului Grupa este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti depuse sau virate, aferent legalizrii capitalului. 2291 Conturi aferente legalizrii mijloacelor bneti 73
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Contul 2291 este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti depuse sau virate de ctre subiec i ai legalizrii (n condi iile Legii nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea n aplicare a titlurilor I i II ale Codului fiscal). n creditul contului se nregistreaz: - depunerile n numerar; - ncasrile prin virament. n debitul contului se nregistreaz: - eliberarea numerarului titularului de cont; - efectuarea transferului la ordinul titularului de cont; - alte opera iuni. Soldul contului este creditor i reprezint mijloacele bneti neutilizate de ctre titularul de cont. 2310 Depozite de economii Grupa este destinat pentru eviden a depozitelor de economii ale persoanelor fizice i juridice. 2311 Depozite de economii ale persoanelor fizice 2312 Depozite de economii ale persoanelor juridice Conturile 2311-2312 sunt destinate pentru eviden a existen ei i micrii depozitelor de economii ale persoanelor fizice i juridice. n creditul conturilor se nregistreaz: - sumele depozitelor de economii primite; - dobnzile capitalizate. n debitul conturilor se nregistreaz: - restituirea depozitelor. Soldul conturilor este creditor i reprezint datoriile bncii aferente depozitelor de economii ale persoanelor juridice i fizice. 2330 Depozite overnight ale bncilor Grupa este destinat pentru eviden a depozitelor overnight plasate de bnci cu o rat a dobnzii determinat. 2331 Depozite overnight ale bncilor pr i nelegate 2332 Depozite overnight ale bncilor pr i legate Conturile 2331-2332 sunt destinate pentru eviden a depozitelor overnight plasate de ctre bnci. n creditul conturilor se nregistreaz depozitele overnight plasate de bnci. n debitul conturilor se nregistreaz: - restituirea depozitelor overnight plasate de bnci, sau transferarea lor n alte conturi; - acoperirea creditelor nerambursate (crean elor neacoperite). Soldul conturilor este creditor i reprezint datoriile bncii aferente depozitelor overnight plasate de bnci. 2340 Depozite pe termen ale bncilor Grupa este destinat pentru eviden a depozitelor primite de la bnci pe un termen anumit i cu o rat a dobnzii determinat. De asemenea, n grupa dat se reflect depozite-garan ii, primite n asigurarea creditelor eliberate cu rat dobnzii i termenii stabili i. 2341 Depozite pe termen scurt ale bncilor (1 lun i mai pu in) 2342 Depozite pe termen scurt ale bncilor (mai mult de 1 lun i pn la 1an) 2343 Depozite pe termen mediu ale bncilor (mai mult de 1 an i pn la 5 ani) 2344 Depozite pe termen lung ale bncilor (mai mult de 5 ani) 2346 Depozite-garan ii pe termen scurt ale bncilor (1 lun i mai pu in) 74
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

2360

2347 Depozite-garan ii pe termen scurt ale bncilor (mai mult de 1 lun i pn la 1 an) 2348 Depozite-garan ii pe termen mediu ale bncilor (mai mult de 1 an i pn la 5 ani) 2349 Depozite-garan ii pe termen lung ale bncilor (mai mult de 5 ani) Conturile 2341-2344 sunt destinate pentru eviden a existen ei i micrii depozitelor primite de la bnci pe termene diferite. n creditul conturilor se nregistreaz: - sumele depozitelor pe termen primite de la bnci; - dobnzile capitalizate. n debitul conturilor se nregistreaz restituirea depozitelor pe termen primite de la bnci Soldul conturilor este creditor i reprezint datoriile bncii aferente depozitelor pe termen constituite de la bnci. Conturile 2346-2349 sunt destinate pentru eviden a existen ei i micrii depozitelor garan ii primite de la bnci pe termene diferite. n creditul conturilor se nregistreaz: - sumele depozitelor garan ii la termen primite de la bnci; - dobnzile capitalizate. n debitul conturilor se nregistreaz restituirea depozitelor-garan ii pe termen primite de la bnci. Soldul conturilor este creditor i reprezint datoriile bncii aferente depozitelor garan ii pe termen primite de la bnci. Depozite pe termen aferente bugetului de stat Grupa este destinat pentru eviden a depozitelor primite de la institu iile finan ate din mijloacele bugetare, speciale i fondurilor speciale ale bugetului de stat, pe un termen anumit cu o rat a dobnzii determinat. 2361 Depozite pe termen scurt primite din sursele bugetului de stat (1 an i mai pu in) 2362 Depozite pe termen mediu primite din sursele bugetului de stat (mai mult de 1 an i pn la 5 ani) 2363 Depozite pe termen lung primite din sursele bugetului de stat (mai mult de 5 ani) 2364 Depozite pe termen scurt ale institu iilor finan ate din mijloacele speciale ale bugetului de stat (1 an i mai pu in) 2365 Depozite pe termen mediu ale institu iilor finan ate din mijloacele speciale ale bugetului de stat (mai mult de 1 an i pn la 5 ani) 2366 Depozite pe termen lung ale institu iilor finan ate din mijloacele speciale ale bugetului de stat (mai mult de 5 ani) 2367 Depozite pe termen scurt ale institu iilor finan ate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat (1 an i mai pu in) 2368 Depozite pe termen mediu ale institu iilor finan ate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat (mai mult de 1 an i pn la 5 ani) 2369 Depozite pe termen lung ale institu iilor finan ate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat (mai mult de 5 ani) Conturile 2361-2363 sunt destinate pentru eviden a depozitelor primite de la Ministerul Finan elor pe termene diferite. n creditul conturilor se nregistreaz: - sumele depozitelor pe termen primite; - dobnzile capitalizate. n debitul conturilor se nregistreaz restituirea depozitelor. Soldul conturilor este creditor i reprezint datoriile bncii aferente depozitelor pe termen primite de la institu iile finan ate din mijlocele bugetului de stat. Conturile 2364-2366 sunt destinate pentru eviden a depozitelor primite de la institu iile finan ate 75
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

din mijloacele speciale ale bugetului de stat pe termene diferite. n creditul conturilor se nregistreaz: - sumele depozitelor pe termen primite; - dobnzile capitalizate. n debitul conturilor se nregistreaz restituirea depozitelor. Soldul conturilor este creditor i reprezint datoriile bncii aferente depozitelor pe termen primite de la institu iile finan ate din mijlocele speciale ale bugetului de stat. Conturile 2367-2369 sunt destinate pentru eviden a depozitelor primite de la institu iile finan ate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat pe termene diferite. n creditul conturilor se nregistreaz: - sumele depozitelor primite; - dobnzile capitalizate. n debitul conturilor se nregistreaz restituirea depozitelor. Soldul conturilor este creditor i reprezint datoriile bncii aferente depozitelor pe termen primite de la institu iile finan ate din mijloacele fondurilor speciale. 2370 Depozite pe termen ale clien ilor Grupa este destinat pentru eviden a depozitelor primite de la clien i (persoane fizice i juridice) pe un termen anumit i cu o rat a dobnzii determinat 2371 Depozite pe termen scurt ale persoanelor juridice (1 an i mai pu in) 2372 Depozite pe termen mediu ale persoanelor juridice (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2373 Depozite pe termen lung ale persoanelor juridice (mai mult de 5 ani) 2374 Depozite pe termen scurt ale persoanelor fizice (1 an i mai pu in) 2375 Depozite pe termen mediu ale persoanelor fizice (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2376 Depozite pe termen lung ale persoanelor fizice (mai mult de 5 ani) Conturile 2371-2373 sunt destinate eviden ei depozitelor primite de la persoane juridice pe termen. n creditul conturilor se nregistreaz: - sumele depozitelor pe termen primite; - dobnzile capitalizate. n debitul conturilor se nregistreaz: - rambursarea depozitelor anterior primite persoanelor juridice. Soldul conturilor este creditor i reprezint datoriile bncii aferente depozitelor pe termen constituite de persoanele juridice. Conturile 2374-2376 sunt destinate eviden ei depozitelor primite de la persoane fizice pe termene diferite. n creditul conturilor se nregistreaz: - sumele depozitelor primite pe termen; - dobnzile capitalizate. n debitul conturilor se nregistreaz: - rambursarea depozitelor anterior primite persoanelor fizice. Soldul conturilor este creditor i reprezint datoriile bncii aferente depozitelor pe termen constituite de persoanele fizice. 2380 Depozite-garan ii pe termen ale clien ilor Grupa este destinat pentru eviden a depozitelor-garan ii primite de la clien i (persoane fizice i juridice) pe termen anumit i cu rat a dobnzii determinat primite n asigurarea creditelor eliberate sau altor crean e. 76
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

2381 Depozite-garan ii pe termen scurt ale persoanelor juridice (1 an i mai pu in) 2382 Depozite-garan ii pe termen mediu ale persoanelor juridice (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2383 Depozite-garan ii pe termen lung ale persoanelor juridice (mai mult de 5 ani) 2384 Depozite-garan ii pe termen scurt ale persoanelor fizice (1 an i mai pu in) 2385 Depozite-garan ii pe termen mediu ale persoanelor fizice (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2386 Depozite-garan ii pe termen lung ale persoanelor fizice (mai mult de 5 ani) Conturile 2381-2383 sunt destinate eviden ei depozitelor-garan ii primite de la persoane juridice pe termene diferite. n creditul conturilor se nregistreaz: - depozitele-garan ii pe termen primite; - dobnzile capitalizate. n debitul conturilor se nregistreaz: - rambursarea depozitelor-garan ii pe termen sau rambursarea creditelor. Soldul conturilor este creditor i reprezint datoriile bncii aferente depozitelor-garan ii pe termen constituite de persoane juridice. Conturile 2384-2386 sunt destinate eviden ei depozitelor-garan ii primite de la persoane fizice pe termene diferite. n creditul conturilor se nregistreaz: - depozitele-garan ii pe termen primite; - dobnzile capitalizate. n debitul conturilor se nregistreaz rambursarea depozitelor-garan ii pe termen sau utilizarea sumei depozitului-garan ie pentru acoperirea datoriilor. Soldul conturilor este creditor i reprezint datoriile bncii aferente depozitelor-garan ii pe termen constituite de persoane fizice. 2530 Datorii privind leasingul financiar Grupa este destinat eviden ei datoriilor bncii fa de alte bnci i fa de clien i privind leasingul financiar primit. n aceast grup se reflect numai leasingul financiar, conform prevederilor stabilite de legisla ia privind leasingul financiar. 2531 Datorii fa de bnci privind leasingul financiar 2532 Datoriile fa de clien i privind leasingul financiar Conturile 2531-2532 sunt destinate pentru eviden a datoriilor bncii (locatarului) fa de bnci i fa de clien i privind leasingul financiar primit. n creditul conturilor se nregistreaz datoriile bncii (locatarului) fa de bnci i fa clien i (locatori) pentru activele intrate la banc n baza contractului de leasing. n debitul conturilor se nregistreaz: - achitarea de ctre banc a pl ilor locatorului sau restituirea activelor primite pn la expirarea termenului, conform condi iilo contractului de leasing. Soldul conturilor este creditor i reprezint datoriile bncii aferente leasingului financiar. 2540 Depozite pe termen ale unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din granturi i credite externe Grupa este destinat pentru evidenta depozitelor primite de la unit ile de implementare a proiectelor investi ionale din granturi i credite externe, pe un anumit termen, cu o rat a dobnzii determinat. 2541 Depozite pe termen scurt ale unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din granturi externe (1 an i mai pu in) 77
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

2542 Depozite pe termen mediu ale unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din granturi externe (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2544 Depozite pe termen scurt ale unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din credite externe (1 an i mai pu in) 2545 Depozite pe termen mediu ale unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din credite externe (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) Conturile 2541-2542 sunt destinate pentru eviden a depozitelor primite de la unit ile de implementare a proiectelor investi ionale, pe un anumit termen, cu o rat a dobnzii determinat, din mijloacele granturilor externe contractate de Guvern. n creditul conturilor se nregistreaz: - depozitele pe termen primite; - dobnzile capitalizate. n debitul conturilor se nregistreaz restituirea depozitelor pe termen unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale. Soldul conturilor este creditor i reprezint datoriile bncii aferente depozitelor pe termen primite de la unit ile de implementare a proiectelor investi ionale. Conturile 2544-2545 sunt destinate pentru eviden a depozitelor primite de la unit ile de implementare a proiectelor investi ionale, pe un termen anumit cu o rat a dobnzii determinat, din mijloacele creditelor externe contractate de Guvern. n creditul conturilor se nregistreaz: - depozitele pe termen primite; - dobnzile capitalizate. n debitul conturilor se nregistreaz: - restituirea depozitelor pe termen. Soldul conturilor este creditor i reprezint datoriile bncii aferente depozitelor pe termen primite de la unit ile de implementare a proiectelor investi ionale. 2560 Depozite pe termen ale bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale Grupa este destinat pentru evidenta depozitelor primite de la bugetele unit ilor administrativ-teritoriale pe un termen anumit cu o rat a dobnzii determinat. Conturile se deschid in baza autoriza iei, eliberate de ctre organele abilitate conform legisla iei in vigoare. 2561 Depozite pe termen scurt ale bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale (1 an i mai pu in) 2562 Depozite pe termen mediu ale bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 2563 Depozite pe termen lung ale bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale (mai mult de 5 ani) Conturile 2561-2563 sunt destinate pentru eviden a depozitelor pe termen primite de la bugetele unit ilor administrativ teritoriale. n creditul conturilor se nregistreaz: - depozitele primite; - dobnzile capitalizate. n debitul conturilor se nregistreaz: - restituirea depozitelor. Soldul conturilor este creditor i reprezint datoriile bncii aferente depozitelor pe termen primite de la bugetele unit ilor administrativ teritoriale. 2700 Dobnd calculat, ce urmeaz s fie pltit Grupa este destinat pentru eviden a dobnzilor calculate ce urmeaz s fie pltite de ctre banc privind mprumuturile, depozitele .a. Dobnda se calculeaz pentru toate tipurile de cheltuieli din dobnzi. n aceast grup pot fi calculate comisioanele i cheltuielile (neaferente dobnzilor). Calcularea 78
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

comisioanelor i cheltuielilor (neaferente dobnzilor) se efectueaz numai n cazul n care banca are o certitudine ntemeiat n suportarea cheltuielilor i exist o posibilitate real de a determina cu exactitate suma cheltuielilor. 2701 Dobnda calculat la conturile "Loro" 2704 Dobnda calculat la mprumuturi overnight 2707 Dobnda calculat la mprumuturi de la bnci 2709 Dobnda calculat la mprumuturi ob inute de la Guvern cu scop de recreditare 2711 Dobnda calculat la mprumuturi de la organiza ii financiare interna ionale 2712 Dobnda calculat la mprumuturi de la al i creditori 2715 Dobnda calculat la acorduri REPO i facilit i de lombard 2716 Dobnda calculat la valori mobiliare emise 2717 Dobnda calculat la depozite pe termen ale Casei Na ionale de Asigurri Sociale/Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin 2719 Dobnda calculat la depozitele la vedere ale clien ilor 2721 Dobnda calculat la mijloacele bugetului de stat, speciale i fonduri speciale 2722 Dobnda calculat la depozite de economii 2724 Dobnda calculat la depozitele overnight ale bncilor 2725 Dobnda calculat la depozitele pe termen ale bncilor 2726 Dobnda calculat la depozitele primite de la sediul central al bncii sau filialele sale 2727 Dobnda calculat la depozite pe termen aferente bugetului de stat 2728 Dobnda calculat la depozitele pe termen ale clien ilor 2729 Dobnda calculat la depozite-garan ii pe termen ale clien ilor 2731 Dobnda calculat la datorii privind leasingul financiar 2732 Dobnda calculat la depozite pe termen ale unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din granturi i credite externe 2733 Dobnda calculat la depozite pe termen ale bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale 2734 Dobnda calculat la datorii subordonate 2737 Dobnda calculat la ac iuni cu termen limitat 2741 Dobnda calculat la mprumuturi de la sediul central al bncii i filiale 2744 Cheltuieli calculate neaferente dobnzilor Conturile 2701-2741 sunt destinate pentru eviden a calculrii, pl ii i corectrii dobnzilor mprumuturilor, depozitelor .a. n creditul contului se nregistreaz cheltuielile din dobnzi calculate, dar nepltite. n debitul contului se nregistreaz plata cheltuielilor din dobnzi anterior calculate sau corectarea (trecerea la venituri) a sumei corespunztoare care anterior a fost nregistrat ca cheltuial. Soldul conturilor este creditor i reprezint suma dobnzilor calculate i nepltite. Contul 2744 este destinat pentru eviden a calculrii, pl ii i corectrii unor cheltuieli neaferente dobnzilor. n creditul contului se nregistreaz cheltuielile (comisioanele) calculate dar nepltite. n debitul contului se nregistreaz plata cheltuielilor calculate anterior sau corectarea (trecerea la venituri) a sumei, anterior nregistrat ca cheltuial. Soldul contului este creditor i reprezint suma comisioanelor calculate neaferente dobnzilor i nepltite. 2760 Dobnda nectigat i alte venituri anticipate Grupa este destinat pentru eviden a dobnzilor i a altor pl i ncasate anticipat i care nu pot fi raportate la veniturile datei gestionare. 79
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

2761 Dobnda nectigat primit 2762 Alte venituri anticipate Contul 2761 este destinat pentru eviden a dobnzilor ncasate anticipat, care nu pot fi raportate la veniturile datei gestionare, dar cu nregistrarea acestora la venituri la sosirea datei respective. n creditul contului se nregistreaz dobnzile primite anticipat. n debitul contului se nregistreaz trecerea par ial sau total la venituri a sumei ncasate anticipat. Soldul contului este creditor i reprezint dobnzile ncasate anticipat. Contul 2762 este destinat pentru eviden a altor venituri ncasate anticipat, care nu pot fi raportate la veniturile datei gestionare, dar cu nregistrarea acestora la venituri la sosirea datei respective. n creditul contului se nregistreaz veniturile primite anticipat. n debitul contului se nregistreaz trecerea par ial sau total la venituri a sumei ncasate anticipat Soldul contului este creditor i reprezint veniturile ncasate anticipat. 2770 Provizioane pentru alte pierderi Grupa este destinat pentru eviden a formrii provizioanelor pentru alte pierderi (pierderi civile, juridice i alte pierderi) i pentru eventualele pierderi la angajamente condi ionale (conform prevederilor reglementrilor BNM), excep ie snt reducerile pentru pierderi la credite i alte active care nu snt credite. Provizioanele la angajamente condi ionale se formeaz numai din contul cheltuielilor potrivit actelor normative. 2771 Provizioane pentru alte pierderi 2772 Provizioane pentru pierderi la angajamente condi ionale Contul 2771 este destinat pentru eviden a constituirii provizioanelor pentru alte pierderi (pierderi civile, juridice i alte pierderi prevzute i neprevzute). n creditul contului se nregistreaz formarea i majorarea provizioanelor pentru alte pierderi. n debitul contului se nregistreaz: - diminuarea provizioanelor create pentru alte pierderi. Soldul contului este creditor i reprezint provizioane constituite pentru alte pierderi. Contul 2772 este destinat pentru eviden a constituirii provizioanelor pentru acoperirea eventualelor pierderi la angajamente condi ionale. n cazul n care volumul pierderilor se micoreaz, suma micorrilor se restituie la contul din care au fost constituite provizioanele. n creditul contului se nregistreaz formarea i majorarea provizioanelor pentru acoperirea eventualelor pierderi la angajamente condi ionale. n debitul contului se nregistreaz diminuarea sumei provizioanelor aferente angajamentului condi ional n cazul constatrii acestuia ca activ n bilan ul contabil. Soldul contului este creditor i reprezint mrimea provizioanelor formate pentru acoperirea eventualelor pierderi la angajamente condi ionale calculate de banc pentru perioada de gestiune. 2790 Conturi de tranzit i suspendate Grupa este destinat pentru eviden a diverselor sume suspendate, suspecte, stopate pn la clarificarea lor i primirea deciziei referitor la sumele date alocate temporar n conturi de tranzit. 2791 Sume la care trebuie de rspuns 2792 ncasri bneti 2793 Sume cu caracter neidentificate 2794 Sume n ateptarea indica iilor clientului 2795 Trate avizate i emise 2796 Pla i ncasate pentru transfer dup destina ie. 2797 Opera iuni cu carduri bancare 80
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

2798 Cont de conversie i regularizare Contul 2791 este destinat pentru eviden a sumelor ncasate de la persoanele fizice care urmeaz s fie transferate prin sisteme SWIFT i rapide de transfer de bani, transferurilor prin SWIFT parvenite n favoarea clien ilor, n cazul n care acetia nu de in conturi bancare, acoperirile pentru cecurile nominative acceptate de bncile strine. n creditul contului se nregistreaz sumele ncasate, care urmeaz a fi transferate. n debitul contului se nregistreaz sumele transferate dup destina ie. Soldul contului este creditor i reprezint sumele care urmeaz s fie transferate dup destina ie. Contul 2792 este destinat pentru eviden a ncasrilor bneti de la persoanele juridice (clien i ai bncii) prin intermediul ncasatorilor. n creditul contului se nregistreaz: - ncasarea mijloacelor bneti pentru renumrare n favoarea clien ilor bncii. n debitul contului se nregistreaz: - nscrierea la conturile corespunztoare ale clientului a sumelor ncasate. Soldul contului este creditor i reprezint sumele mijloacelor bneti ncasate pentru a fi transferate la conturile corespunztoare. Contul 2793 este destinat pentru eviden a sumelor neclarificate, care nu au suficient descriere pentru a fi prelucrate. n creditul contului se nregistreaz sumele neclarificate. n debitul contului se nregistreaz sumele transferate dup destina ie. Soldul contului este creditor i reprezint sumele cu caracter neclarificat. Contul 2794 este destinat pentru eviden a sumelor n ateptarea indica iilor clientului. n creditul contului se nregistreaz sumele care sunt n ateptarea indica iilor clientului. n debitul contului se nregistreaz transferarea sumelor conform indica iilor clientului. Soldul contului este creditor i reprezint sumele care sunt n ateptarea indica iilor clientului. Contul 2795 este destinat pentru eviden a sumelor avizate de ctre cumprtor pentru a fi transferate vnztorului la o anumit dat. n creditul contului se nregistreaz sumele avizate care trebuie s fie transferate la o anumit dat. n debitul contului se nregistreaz sumele transferate dup destina ie. Soldul contului este creditor i reprezint sumele avizate care trebuie transferate la o anumit dat. Contul 2796 este destinat pentru eviden a pl ilor (ex: gaz, ap, energie electric,impozite i taxe de stat, .a.) ncasate de la persoanele fizice pentru a fi transferate dup destina ie. n creditul contului se nregistreaz sumele ncasate, care trebuie transferate dup destina ie. n debitul contului se nregistreaz sumele transferate dup destina ie. Soldul contului este creditor i reprezint sumele care trebuie transferate dup destina ie. Contul 2797 este destinat pentru reflectarea obliga iunilor bncii aferente opera iunilor cu carduri bancare. n creditul contului se nregistreaz sumele obliga iunilor bncii aferente opera iunilor cu carduri bancare. n debitul contului se nregistreaz achitarea/trecerea la scderi a obliga iunilor bncii aferente opera iunilor cu carduri bancare. Soldul contului este creditor i reprezint suma obliga iunilor bncii aferente opera iunilor cu carduri bancare. Contul 2798 este destinat pentru reflectarea opera iunilor de conversie dintr-o moned n alta, precum i alte opera iuni (ntre central i reprezentan i invers). 81
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

n creditul contului se nregistreaz sumele valutei strine sau monedei na ionale ncasate, care urmeaz s fie convertit, precum i alte opera iuni. n debitul contului se nregistreaz sumele valutei strine sau monedei na ionale convertite, precum i alte opera iuni. La sfritul zilei opera ionale contul nu prezint sold. 2800 Alte obliga iuni Grupa este destinat pentru eviden a altor pasive care nu pot fi raportate la conturile sus-men ionate. 2801 Datorii curente privind impozitul pe venit 2802 Alte decontri cu bugetul 2803 Creditori privind investi iile capitale 2804 Decontri cu salaria ii bncii 2805 Decontri cu alte persoane fizice i juridice 2806 Decontri privind procurarea/vnzarea valorilor mobiliare i valutei strine 2807 Creditori privind decontri documentare 2808 Dividende ctre plat 2809 Alte pasive 2811 Decontri cu Casa Na ional de Asigurri Sociale /Compania Na ional de Asigurri n Medicin 2813 Datorii amnate privind impozitul pe venit 2815 Decontri cu BNM Contul 2801 este destinat pentru eviden a datoriilor curente privind impozitul pe venit calculat spre achitare. n creditul contului se nregistreaz suma impozitului pe venit calculat spre achitare n debitul contului se nregistreaz plata impozitului pe venit, compensarea reciproc cu crean ele bncii privind impozitul pe venit, recalcularea impozitului pe venit al perioadei de gestiune. Soldul contului este creditor i reprezint datoriile curente privind impozitul pe venit pentru perioada de gestiune. Contul 2802 este destinat pentru eviden a altor decontri cu bugetul privind taxele generale de stat i locale (impozitul pe imobil, TVA din serviciile prestate, TVA de la bunurile comercializate), altor pl i aferente bugetului (inclusiv sanc iunile economice). n creditul contului se nregistreaz sumele, care urmeaz s fie transferate de ctre banc n buget. n debitul contului se nregistreaz sumele transferate, sau compensarea datoriilor bncii din contul crean elor. Soldul contului este creditor i reprezint datoriile n buget privind impozite, taxe i alte pl i. Contul 2803 este destinat pentru eviden a datoriilor curente ctre furnizori, antreprenori etc., pentru activele materiale pe termen lung primite, pentru lucrrile executate sau pentru serviciile prestate ce in de investi ii capitale, pentru lucrrile de construc ie (reconstruc ie) aferente crerii activelor materiale, inclusiv utilajul ce necesit montaj. n creditul contului se nregistreaz sumele, care urmeaz s fie transferate. n debitul contului se nregistreaz sumele transferate. Soldul contului este creditor i reprezint datoriile ctre furnizor. Contul 2804 este destinat pentru eviden a datoriilor curente fa de salaria ii bncii privind remunerarea muncii i a altor datorii fa de personal. n creditul contului se nregistreaz sumele calculate privind remunerarea muncii, pierderea temporar a capacit ii de munc, alte pl i. n debitul contului se nregistreaz plata salariului, re inerile din salariu care urmeaz a fi transferate dup destina ie. 82
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Soldul contului este creditor i reprezint datoriile fa de salaria i Contul 2805 este destinat pentru eviden a obliga iunilor bncii cu alte persoane fizice i juridice privind activele nemateriale, materiale primite i serviciile prestate, alte opera iuni. n creditul contului se nregistreaz sumele obliga iunilor bncii ctre plat. n debitul contului se nregistreaz sumele obliga iunilor achitate. Soldul contului este creditor i reprezint datoriile bncii fa de persoanele juridice i fizice. Contul 2806 este destinat pentru eviden a decontrilor pe opera iuni de procurare/vnzarea valorilor mobiliare i valutei strine. n creditul contului se nregistreaz rezervarea mijloacelor bneti de la persoane fizice i juridice pentru efectuarea opera iunilor de brokeraj, sau obliga iunile cauzate de opera iunile de dealing. n debitul contului se nregistreaz: - transferarea mijloacelor bneti pentru valorile mobiliare sau valuta strin; - restituirea mijloacelor bneti rezervate; - transferul comisioanelor bncii de decontare, Depozitarului Na ional etc. Soldul contului este creditor i reprezint datoriile bncii fa de clien i. Contul 2807 este destinat pentru eviden a datoriilor asumate fa de clientel i/sau bnci corespondente pe opera iuni documentare (acreditive documentare, incaso, cecuri, cambii etc.). n creditul contului se nregistreaz sumele avansurilor pltite anticipat, rezervarea acreditivelor documentare i alte pl i ale creditorilor aferente decontrilor documentare. n debitul contului se nregistreaz transferarea sumelor dup destina ie stipulate n contract sau rambursarea n cazul neexecutrii tranzac iei Soldul contului este creditor i reprezint datoriile fa de clien i privind decontrile documentare. Contul 2808 este destinat pentru eviden a dividendelor calculate ctre plat, dar care nu au fost pltite nc ac ionarilor. n creditul contului se nregistreaz suma dividendelor calculate ctre plat. n debitul contului se nregistreaz pl ile efectuate. Soldul contului este creditor i reprezint datoriile privind dividendele ce urmeaz s fie pltite. Contul 2809 este destinat pentru eviden a altor pasive care nu pot fi reflectate n alte conturi. n creditul contului se nregistreaz sumele calculate ctre plat. n debitul contului se nregistreaz pl ile efectuate. Soldul contului este creditor i reprezint totalitatea pasivelor de inute de banc care nu pot fi reflectate n alte conturi. Contul 2811 este destinat pentru eviden a decontrilor cu Compania Na ional de Asigurri n Medicin / Casa Na ional de Asigurri Sociale, defalcrilor obligatorii privind asigurarea medical i asigurarea social. n creditul contului se nregistreaz sumele calculate ctre plat. n debitul contului se nregistreaz pl ile efectuate. Soldul contului este creditor i reprezint datoriile care urmeaz s fie pltite. Contul 2813 este destinat pentru eviden a datoriilor amnate privind impozitul pe venit aprute n cazul diferen ei temporare deductibile la cota impozitului pe venit n vigoare. n creditul contului se nregistreaz suma datoriilor amnate privind impozitul pe venit. n debitul contului se nregistreaz achitarea datoriilor amnate privind impozitul pe venit. Soldul contului este creditor i reprezint crean ele amnate privind impozitul pe venit. Contul 2815 este destinat pentru eviden a sumelor transferate de BNM n favoarea bncii, conform reglementrilor BNM. n creditul contului se nregistreaz sumele transferate de BNM. 83
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

n debitul contului se nregistreaz finalizarea nregistrrii sumelor aferente opera iunilor cu BNM. Soldul contului este creditor i reprezint sumele transferate de BNM n favoarea bncii, conform reglementrilor BNM. 2820 Datorii subordonate Grupa este destinat pentru eviden a mijloacelor bneti care corespund condi iilor de datorii subordonate stipulate n legisla ia n vigoare. 2821 Datorii subordonate cu termenul achitrii 5 ani i mai pu in 2822 Datorii subordonate cu termenul achitrii mai mare de 5 ani Conturile 2821-2822 sunt destinate pentru eviden a datoriilor subordonate n func ie de termenele scaden ei fixate sau nefixate i nu sunt recuperabile pn la scaden sau respectiv pn la cererea de intorului. n creditul contului se nregistreaz sumele ncasate a datoriilor subordonate. n debitul contului se nregistreaz plata datoriilor subordonate Soldul contului este creditor i reprezint datoriile subordonate acumulate. 2830 Ac iuni cu termen limitat Grupa este destinat pentru eviden a ac iunilor ordinare i preferen iale emise cu termen limitat. Aceste ac iuni nu se reflect n clasa "Capital ac ionar i rezerve", deoarece snt emise pe un termen limitat. 2831 Ac iuni ordinare cu termen limitat 2832 Ac iuni preferen iale cu termen limitat. Contul 2831 este destinat pentru eviden a ac iunilor ordinare cu termen limitat n dependen de termenele fixate a scaden ei n creditul contului se nregistreaz sumele ac iunilor ordinare cu termen limitat. n debitul contului se nregistreaz rscumprarea ac iunilor ordinare cu termenul limitat (de obicei la scaden ). Soldul contului este creditor i reprezint ac iunile cu termen limitat emise de banc n circula ie. Contul 2832 este destinat pentru eviden a ac iunilor preferen iale cu termen limitat n func ie de termenele fixate ale scaden ei. n creditul contului se nregistreaz sumele ac iunilor preferen iale cu termen limitat. n debitul contului se nregistreaz rscumprarea ac iunilor preferen iale cu termen limitat (de obicei la scaden ). Soldul contului este creditor i reprezint ac iunile preferen iale cu termen limitat n circula ie. 2840 mprumuturi de la sediul central al bncii i filiale Grupa este destinat pentru eviden a mijloacelor mprumutate de la sediul central al bncii i de la filiale cu rata dobnzii determinat i pe un termen anumit. 2841 mprumuturi de la sediul central al bncii 2842 mprumuturi de la filialele locale 2843 mprumuturi de la filialele de peste hotare Contul 2841 este destinat pentru eviden a mijloacelor mprumutate de ctre filiale de la sediul central al bncii (se deschide de ctre filiale n registrele sale interne). n creditul contului se nregistreaz sumele mprumutate de la sediul central al bncii. n debitul contului se nregistreaz sumele rambursate. Soldul contului este creditor i reprezint suma mprumutului de la sediul central al bncii. Contul 2842 este destinat pentru eviden a mijloacelor mprumutate de ctre sediul central al bncii de la filialele locale (se deschide de ctre sediul central n registrele sale interne). n creditul contului se nregistreaz sumele mprumutate de la filialele locale. n debitul contului se nregistreaz sumele rambursate. 84
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Soldul contului este creditor i reprezint suma mprumutului de la filialele locale ale bncii. Contul 2843 este destinat pentru eviden a mijloacelor mprumutate de ctre sediul central al bncii de la filialele sale de peste hotare (se deschide de ctre sediul central n registrele sale interne). n creditul contului se nregistreaz sumele mprumutate de la filialele de peste hotare. n debitul contului se nregistreaz sumele rambursate. Soldul contului este creditor i reprezint suma mprumutului de la filialele bncii de peste hotare. 2850 Depozite primite de la sediul central al bncii sau filialele sale Grupa este destinat pentru eviden a depozitelor primite de ctre sediul central al bncii de la filialele sale, precum i de ctre filialele sale de la sediul central al bncii. 2851 Depozite primite de ctre sediul central al bncii 2852 Depozite primite de ctre filialele sale locale 2853 Depozite primite de ctre filialele sale de peste hotare Contul 2851 este destinat pentru eviden a depozitelor primite de ctre sediul central al bncii de la filialele sale (se deschide de ctre sediul central n registrele sale interne). n creditul contului se nregistreaz suma depozitului primit de ctre sediul central al bncii. n debitul contului se nregistreaz restituirea sumei depozitului primit de ctre sediul central al bncii. Soldul contului este creditor i reprezint datoriile sediului central aferente depozitului primit de la filialele sale. Contul 2852 este destinat pentru eviden a depozitelor primite de ctre filialele sale locale de la sediul central al bncii (se deschide de ctre filiale n registrele sale interne). n creditul contului se nregistreaz suma depozitului primit de ctre filialele sale locale de la sediul central al bncii. n debitul contului se nregistreaz restituirea sumei depozitului primit de ctre filialele sale locale. Soldul contului este creditor i reprezint datoriile filialelor sale locale aferente depozitului primit de la sediul central al bncii. Contul 2853 este destinat pentru eviden a depozitelor primite de ctre filialele sale de peste hotare de la sediul central al bncii (se deschide de ctre filiale n registrele sale interne). n creditul contului se nregistreaz suma depozitului primit de ctre filialele sale de peste hotare de la sediul central al bncii. n debitul contului se nregistreaz restituirea sumei depozitului primit de ctre filialele sale de peste hotare. Soldul contului este creditor i reprezint datoriile filialelor sale de peste hotare fa de sediul central al bncii aferente depozitului primit de la sediul central al bncii. 2860 Conturi "Loro" ale filialelor Grupa este destinat pentru eviden a decontrilor filialelor prin sediul central al bncii (aceste conturi se deschid numai n registrele interne ale sediului central). 2861 Conturi "Loro" ale filialelor locale 2862 Conturi "Loro" ale filialelor de peste hotare Contul 2861 este destinat pentru eviden a decontrilor sediului central al bncii cu filialele locale. n creditul contului se nregistreaz : - sumele transferate filialelor locale (de la alte bnci, de la clientela sediului central, a pl ilor cu caracter de tranzit). n debitul contului se nregistreaz: 85
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

- sumele transmise de ctre filialele locale (n favoarea altor bnci, clientelei sediului central, sumele cu caracter de tranzit). Soldul contului este creditor i reprezint suma mijloacelor bneti aferente filialelor locale. Contul 2862 este destinat pentru eviden a decontrilor sediului central al bncii cu filialele de peste hotare. n creditul contului se nregistreaz: - sumele transferate filialelor de peste hotare (de la alte bnci, de la clientela sediului central, pl ile cu caracter de tranzit). n debitul contului se nregistreaz: - sumele transmise de ctre filialele de peste hotare (n favoarea altor bnci, clientelei de la sediul central, altor filiale de peste hotare). Soldul contului este creditor i reprezint suma mijloacelor bneti aferente filialelor de peste hotare. CLASA 3 CAPITAL I REZERVE Conturile clasei 3 "Capital i rezerve" snt conturi de pasiv i reprezint suma tuturor mijloacelor care apar in ac ionarilor bncii. Soldurile conturilor de capital i rezerve snt creditoare, cu excep ia contra-conturilor care snt conturi de activ i au sold debitor. Totodat conturile de profit/pierderi pot avea sold creditor i sold debitor. 3000 Capital social al bncii Grupa este destinat pentru eviden a valorii ac iunilor plasate, care se includ n capitalul social i ac iunilor de tezaur achizi ionate sau rscumprate de banc. 3001 Ac iuni ordinare plasate 3003 Ac iuni preferen iale plasate 3005 Contra-cont Ac iuni ordinare de tezaur 3006 Contra-cont Ac iuni preferen iale de tezaur Conturile 3001 i 3003 sunt destinate pentru eviden a valorii nominale a ac iunilor ordinare i respectiv preferen iale plasate. Ac iuni plasate se consider cele achitate integral de ctre ac ionari i a cror emisiune a fost nregistrat conform legisla iei. n creditul conturilor se nregistreaz: - formarea i majorarea capitalului social; - transferarea n contul capitalului social a dividendelor calculate ctre plat (capitalizarea dividendelor). n debitul conturilor se nregistreaz micorarea capitalului social. Soldul conturilor este creditor i reprezint valoarea ac iunilor plasate. Conturile 3005 i 3006 sunt destinate pentru eviden a valorii nominale a ac iunilor ordinare i respectiv preferen iale de tezaur rscumprate de banc de la ac ionarii si. Ac iunile de tezaur micoreaz capitalul social al bncii i nu dau dreptul la primirea dividendelor. n debitul conturilor se nregistreaz valoarea nominal a ac iunilor de tezaur rscumprate de banc de la ac ionari si. n creditul conturilor se nregistreaz: - valoarea nominal a ac iunilor revndute de ctre banc; - micorarea capitalului social n urma anulrii ac iunilor retrase din circula ie; - plata dividendelor sub form de ac iuni cu ac iunile rscumprate de bnci. Soldul conturilor este debitor i reprezint valoarea ac iunilor de tezaur. 3500 Rezerve 86
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Grupa este destinat pentru eviden a rezervelor i capitalului de alt fel. n aceast grup se nregistreaz dividendele intermediare ctre plat (trimestriale, semestriale). Suma dividendelor pltite n avans micoreaz sum total a capitalului propriu la ntocmirea drilor de seam financiare. 3501 Surplus de capital 3502 Capital de rezerv 3504 Profitul nedistribuit (pierdere neacoperit) - anul curent 3505 Profitul nedistribuit (pierdere neacoperit) - anii preceden i 3507 Alte rezerve 3508 Contra-cont Dividende pltite n avans Contul 3501 este destinat pentru eviden a formrii i utilizrii surplusului de capital care este format n urma vnzrii ac iunilor proprii la un pre mai mare dect valoarea nominal a acestora. n creditul contului se nregistreaz: - formarea surplusului de capital n urma plasrii ac iunilor proprii cu un pre mai mare dect valoarea lor nominal (suma diferen ei dintre pre ul de vnzare i valoarea nominal); - majorarea surplusului de capital n urma revnzrii ac iunilor proprii (de tezaur) la un pre mai mare dect valoarea lor nominal (suma diferen ei dintre pre ul de vnzare i valoarea nominal); - rscumprarea ac iunilor plasate la un pre mai mic dect valoarea lor nominal. n debitul contului se nregistreaz diferen a aprut n urma: - plasrii ac iunilor la un pre mai mic dect valoarea lor nominal, - rscumprarea ac iunilor plasate la un pre mai mare dect valoarea lor nominal, - majorrii capitalului social. Soldul este creditor i reprezint volumul surplusului de capital. Contul 3502 este destinat pentru eviden a formrii i utilizrii capitatului de rezerv al bncii constituit n conformitate cu legisla ia. Capitalul de rezerv se folosete doar pentru acoperirea pierderilor bncii i la majorarea capitalului social. n creditul contului se nregistreaz suma formarii (majorrii) capitalului de rezerv. n debitul contului se nregistreaz utilizarea capitalului de rezerv pentru acoperirea pierderilor sau pentru majorarea capitalului social. Soldul contului este creditor i reprezint volumul surplusului de capital. Contul 3504 este destinat pentru eviden a profitului nedistribuit sau a pierderii neacoperite a anului curent i a sumelor corectrilor efectuate pn la aprobarea profitului nedistribuit de ctre adunarea ac ionarilor. n creditul contului se nregistreaz: - formarea profitului nedistribuit al anului curent; - sumele corectrilor efectuate pn la aprobarea profitului nedistribuit de ctre adunarea ac ionarilor; - compensarea pierderilor din contul profitului anilor anteriori, capitalului de rezerv, altor rezerve i capitalului social (micorarea valorii nominale a ac iunilor); - transferarea soldului la contul profit/pierderi anii anteriori, dup adunarea ac ionarilor. n debitul contului se nregistreaz: - pierderile perioadei curente; - plata dividendelor; - formarea capitalului de rezerv; - sumele corectrilor efectuate pn la aprobarea profitului nedistribuit de ctre adunarea ac ionarilor; - transferarea soldului la contul profitului nedistribuit - anii anteriori. 87
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Soldul contului poate fi creditor (n cazul existen ei profitului nedistribuit) sau debitor (n cazul existen ei pierderii neacoperite). Contul 3505 este destinat pentru eviden a profitului nedistribuit i/sau pierderii neacoperite - anii anteriori. n creditul contului se nregistreaz: - transferul profitului nedistribuit al anului curent; - sumele corectrilor efectuate pn la aprobarea profitului nedistribuit de ctre adunarea ac ionarilor. n debitul contului se nregistreaz: - stingerea pierderilor perioadei curente; - plata dividendelor; - formarea capitalului de rezerv; - sumele corectrilor efectuate pn la aprobarea profitului nedistribuit de ctre adunarea ac ionarilor. Soldul contului poate fi creditor (n cazul existen ei profitului nedistribuit) sau debitor (n cazul existen ei pierderii neacoperite). Contul 3507 este destinat pentru eviden a rezervelor create n conformitate cu decizia adunrii generale a ac ionarilor sau consiliului bncii, cu actele normative sau recomandrile BNM. n creditul contului se nregistreaz suma prelevrilor din profit n rezervele prevzute de statut. n debitul contului se nregistreaz suma utilizrii altor rezerve cu scopul de a: - plti dividende; - majora capitalul social; - acoperi pierderile; - reduce contul de alte rezerve. Soldul este creditor i reprezint volumul altor rezerve. Contul 3508 este destinat pentru eviden a dividendelor intermediare pltite n cursul anului (trimestriale, semestriale). Suma dividendelor pltite n avans micoreaz suma total a capitalului propriu la ntocmirea drilor de seam financiare. n debitul contului se nregistreaz sumele dividendelor pltite n avans. n creditul contului se nregistreaz sumele dividendelor pltite n avans n cazul decontrii definitive la sfritul perioadei de gestiune. Soldul contului este debitor i reprezint volumul dividendelor intermediare pltite ac ionarilor. 3550 Capital secundar Grupa este destinat pentru reflectarea n eviden a diferen elor din reevaluarea activelor materiale pe termen lung, activelor nemateriale i investi iilor pe termen lung. 3551 Diferen e din reevaluarea activelor materiale pe termen lung 3552 Diferen e din reevaluarea activelor nemateriale 3553 Diferen e din reevaluarea investi iilor pe termen lung 3554 Alte diferen e din reevaluare Contul 3551 este destinat pentru eviden a diferen ei din reevaluarea (majorarea sau micorarea valorii) activelor materiale pe termen lung. n creditul contului se nregistreaz: - suma majorrii valorii de bilan a activului material reevaluat; - trecerea la cheltuieli a sumei micorrii valorii activului reevaluat anterior la momentul ieirii acestuia (casrii, vnzrii, transmiteri cu titlu gratuit, calamit i). n debitul contului se nregistreaz: 88
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

- suma micorrii valorii de bilan a activului material reevaluat; - trecerea la venituri a sumei majorrii valorii activului material reevaluat anterior la momentul ieirii acestuia (casrii, vnzrii transmiterii cu titlu gratuit, calamit i). Soldul contului poate fi creditor (n cazul n care suma majorrii depete suma reducerii activului material pe termen lung) sau debitor (n cazul cnd suma reducerii depete suma majorrii activului material pe termen lung). Contul 3552 este destinat pentru eviden a diferen ei din reevaluarea (majorarea sau micorarea valorii de bilan ) a activelor nemateriale. n creditul contului se nregistreaz: - suma majorrii valorii de bilan a activului nematerial reevaluat; - trecerea la cheltuieli a sumei micorrii valorii activului nematerial reevaluat anterior la momentul ieirii acestuia (casrii, vnzrii transmiterii cu titlu gratuit, calamit i). n debitul contului se nregistreaz: - suma micorrii valorii de bilan a activului nematerial reevaluat; - trecerea la venituri a sumei majorrii valorii activului nematerial reevaluat anterior la momentul ieirii acestuia (casrii, vnzrii transmiterii cu titlu gratuit, calamit i). Soldul contului poate fi creditor(n cazul n care suma majorrii depete suma reducerii activului nematerial) sau debitor (n cazul cnd suma reducerii depete suma majorrii activului nematerial). Contul 3553 este destinat pentru eviden a diferen ei din reevaluarea (majorarea sau micorarea valorii) investi iilor pe termen lung. n creditul contului se nregistreaz: - suma majorrii valorii investi iilor reevaluate; - trecerea la cheltuieli a sumei micorrii valorii de bilan a investi iilor reevaluate anterior. n debitul contului se nregistreaz: - suma micorrii valorii investi iilor reevaluate; - trecerea la venituri a sumei majorrii valorii de bilan a investi iilor reevaluate anterior. Soldul contului poate fi creditor (n cazul cnd suma majorrii depete suma reducerii investi iilor) sau debitor (n cazul cnd suma reducerii depete suma majorrii investi iilor). Contul 3554 este destinat pentru eviden a altor diferen e din reevaluare care nu pot fi reflectate la alte conturi din grupa dat. n creditul contului se nregistreaz suma reevalurii pozitive. n debitul contului se nregistreaz: - suma reevalurii negative n limita soldului creditor aferent reevalurilor pozitive anterioare ale activului respectiv; - trecerea la venituri a sumei reevalurii aferente activului respectiv la momentul ieirii acestuia. Soldul contului este creditor i reprezint suma altor diferen e din reevaluare. CLASA 4 VENITURI Conturile clasei 4 "Venituri" snt conturi de pasiv i reprezint suma tuturor venituri ob inute n activitatea economico-financiar a bncii pe parcursului perioadei de gestiune. Soldurile conturilor de venit snt creditoare, cu excep ia conturilor grupei de venituri/pierderi care pot avea att sold creditor n caz de ob inere a veniturilor, ct i sold debitor n cazul suportrii pierderilor. De asemenea, n cazuri excep ionale (stornarea veniturilor aferente creditrii n cazul trecerii creditelor n stare de neacumulare) unele conturi aferente veniturilor din creditare (dobnzi i comisioane) pot avea sold negativ. 4030 Venituri din dobnzi la conturi "Nostro" 89
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi la conturile "Nostro" ale bncii deschise la BNM i alte bnci 4031 Venituri din dobnzi la contul "Nostro" n BNM 4032 Venituri din dobnzi la conturi "Nostro" n bnci 4034 Venituri din dobnzi la conturi "Nostro" pentru opera iuni cu valori mobiliare 4035 Venituri din dobnzi la conturi "Nostro" pentru opera iuni cu carduri Conturile 4031-4035 snt destinate pentru eviden a veniturilor din dobnzi ob inute de bnci la mijloacele bneti inute n conturile "Nostro" n BNM i n alte bnci comerciale. n creditul conturilor se nregistreaz veniturile din dobnzi calculate ctre primire la conturile "Nostro" ale bncilor deschise la BNM i alte bnci comerciale. n debitul conturilor se nregistreaz trecerea la finele perioadei de gestiune a dobnzilor calculate pe parcursul anului la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor din dobnzi la conturile "Nostro". 4060 Venituri din dobnzi la plasri overnight Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi la plasri overnight efectuate n BNM i alte bnci pr i legate i nelegate. 4061 Venituri din dobnzi la plasrile overnight n BNM 4062 Venituri din dobnzi la plasrile overnight n bnci - pr i nelegate 4063 Venituri din dobnzi la plasrile overnight n bnci - pr i legate Conturile 4061-4063 snt destinate pentru eviden a veniturilor din dobnzi ob inute de banc n urma plasrilor overnight efectuate n BNM sau alte bnci pr i legate i pr i nelegate. n creditul conturilor se nregistreaz veniturile din dobnzi calculate ctre primire de banc la plasrile overnight n BNM i alte bnci. n debitul conturilor se nregistreaz trecerea veniturilor din dobnzi la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderi neacoperite). Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor din dobnzi la plasrile overnight n BNM i alte bnci. 4070 Venituri din dobnzi la plasri-garan ii la vedere n bnci Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi la plasrile-garan ii la vedere efectuate n bnci cu scopul de a garanta opera iunile cu carduri bancare, cu valori mobiliare i alte opera iuni similare. 4075 Venituri din dobnzi la plasri-garan ii la vedere Contul 4075 este destinat pentru veniturile din dobnzi ob inute de banc n urma efecturii plasrilor-garan ii n alte bnci. n creditul contului se nregistreaz veniturile din dobnzi ob inute calculate ctre primire de banc la plasrile-garan ii la vedere. n debitul contului se nregistreaz transferarea la sfritul perioadei de gestiune a veniturilor din dobnzi la plasrile-garan ii la vedere la contul profitului nedistribuit (pierderi neacoperite). Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor din dobnzi la plasrile-garan ii la vedere n bnci. 4090 Venituri din dobnzi la plasri la termen n bnci Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi la plasri la termen n BNM i n alte bnci. 4091 Venituri din dobnzi la plasri la termen scurt n BNM (1 lun i mai pu in) 4092 Venituri din dobnzi la plasri la termen scurt n BNM (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 4093 Venituri din dobnzi la plasri la termen scurt n bnci - pr i nelegate (1 lun i mai pu in) 4094 Venituri din dobnzi la plasri la termen scurt n bnci - pr i nelegate (mai mult de 1 lun i pn 90
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

la 1 an inclusiv) 4095 Venituri din dobnzi la plasri la termen scurt n bnci - pr i legate (1 lun i mai pu in) 4096 Venituri din dobnzi la plasri la termen scurt n bnci - pr i legate (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 4097 Venituri din dobnzi la rezervele obligatorii plasate n BNM 4102 Venituri din dobnzi la plasri la termen mediu n bnci - pr i nelegate (mai mult de 1i pn la 5 ani) 4103 Venituri din dobnzi la plasri la termen mediu n bnci - pr i legate (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 4105 Venituri din dobnzi la plasri la termen lung n bnci - pr i nelegate (mai mult de 5 ani) 4106 Venituri din dobnzi la plasri la termen lung n bnci - pr i legate (mai mult de 5 ani) 4111 Venituri din dobnzi la plasri-garan ii la termen n bnci Conturile 4091-4096, 4102-4106 snt destinate pentru eviden a veniturilor din dobnzi ob inute de banc n urma efecturii plasrilor la termen n BNM i n alte bnci pr i legate i pr i nelegate. n creditul conturilor se nregistreaz veniturile din dobnzi calculate ctre primire de banc la plasrile la termen n bnci i n BNM. n debitul conturilor (conturilor) se nregistreaz transferarea la sfritul perioadei de gestiune a veniturilor din dobnzi la contul profitului nedistribuit (pierderi neacoperite). Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor din dobnzi la plasrile la termen n BNM i n alte bnci pr i legate i nelegate. Contul 4097 este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi ob inute de banc la rezervele obligatorii plasate n BNM conform prevederilor legisla iei n vigoare. n creditul contului se nregistreaz veniturile din dobnzi calculate ctre primire de banc la rezervele obligatorii plasate la BNM. n debitul contului se nregistreaz transferarea la sfritul perioadei de gestiune a veniturilor din dobnzi la contul profitului nedistribuit (pierderi neacoperite). Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor din dobnzi ob inute de banc la rezervele obligatorii plasate n BNM. Contul 4111 este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi la plasri-garan ii la termen efectuate de ctre banc cu scop de a garanta opera iunile cu mprumuturi ob inute i alte opera iuni similare. n creditul contului se nregistreaz veniturile din dobnzi calculate ctre primire de banc la plasrile garan ii la termen n bnci. n debitul contului se nregistreaz transferarea la sfritul perioadei de gestiune a veniturilor din dobnzi la contul profitului nedistribuit (pierderi neacoperite). Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor din dobnzi ob inute de banc n urma plasrilor-garan ii. 4150 Venituri din dobnzi la valori mobiliare disponibile pentru tranzac ionare i vnzare Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi la valori mobiliare de inute pentru tranzac ii i vnzare. 4151 Venituri din dobnzi la valori mobiliare de stat pentru tranzac ii i vnzare 4152 Venituri aferente dividendelor la ac iuni pentru tranzac ii i vnzare 4153 Venituri din dobnzi la alte valori mobiliare pentru tranzac ii i vnzare 4155 Venituri din dobnzi la valori mobiliare gajate Conturile 4151-4155 snt destinate pentru eviden a veniturilor din dobnzi la valorile mobiliare stat i alte valori mobiliare disponibile pentru tranzac ionare sau vnzare pn la termenul de 91
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

scaden a acestora. n creditul conturilor se nregistreaz veniturile din dobnzi/dividende ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) la valorile mobiliare de stat i alte valori mobiliare destinate tranzac ionrii sau vnzrii. n debitul conturilor se nregistreaz transferarea la sfritul perioadei de gestiune a veniturilor din dobnzi la valori mobiliare pentru tranzac ii i vnzare la contul profitului nedistribuit (pierderi neacoperite). Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor din dobnzi la valori mobiliare pentru tranzac ii i vnzare. 4180 Venituri din dobnzi la valori mobiliare investi ionale Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi calculate (primite) la valori mobiliare investi ionale. 4181 Venituri din dobnzi la valori mobiliare emise de BNM 4182 Venituri din dobnzi la valori mobiliare de stat (pe termen scurt) 4183 Venituri din dobnzi la valori mobiliare de stat (pe termen mediu) 4184 Venituri din dobnzi la valori mobiliare de stat (pe termen lung) 4185 Venituri din dobnzi la valori mobiliare gajate 4186 Venituri din dobnzi la alte valori mobiliare investi ionale 4187 Venituri din dividende la investi ii n ac iuni Conturile 4181-4187 snt destinate pentru eviden a veniturilor din dobnzi la valorile mobiliare de stat i alte valori mobiliare investi ionale care snt de inute n portofoliul bncii pn la termenul de scaden . n creditul conturilor se nregistreaz veniturile din dobnzi/dividende ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc la obliga iuni ale BNM,valori mobiliare de stat, valori mobiliare gajate i alte valori mobiliare investi ionale. n debitul conturilor se nregistreaz transferarea la sfritul perioadei de gestiune a veniturilor din dobnzi la contul profitului nedistribuit (pierderi neacoperite). Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor din dobnzi la valori mobiliare investi ionale ob inute de banc. 4200 Calcularea sconturilor i amortizarea primelor la valori mobiliare Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din calcularea sconturilor primite la valorile mobiliare investi ionale procurate, precum i a veniturilor primite din amortizarea primelor la valorile mobiliare emise de banc. 4201 Calcularea sconturilor la valori mobiliare investi ionale 4202 Amortizarea primelor la valori mobiliare emise Contul 4201 este destinat pentru eviden a veniturilor din calcularea sconturilor la valorile mobiliare investi ionale n creditul contului se nregistreaz veniturile primite din calcularea sconturilor la valorile mobiliare investi ionale de inute de banc. n debitul contului se nregistreaz trecerea veniturilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderi neacoperite) Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc n urma calculrii sconturilor la valorile mobiliare investi ionale. Contul 4202 este destinat pentru eviden a veniturilor din amortizarea primelor la valorile mobiliare emise. n creditul contului se nregistreaz veniturile primite din amortizarea primelor la valorile mobiliare emise de banc. 92
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

n debitul contului se nregistreaz trecerea veniturilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderi neacoperite) Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc n urma amortizrii primelor la valori mobiliare emise. 4220 Venituri din dobnzi la acorduri REPO Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi la acorduri REPO de cumprare 4221 Venituri din dobnzi la acorduri REPO Contul 4221 este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi ob inute de banc la acordurile REPO de cumprare. n creditul contului se nregistreaz veniturile din dobnzi calculate ctre primire de banc la acordurile REPO de cumprare. n debitul contului se nregistreaz transferarea la sfritul perioadei de gestiune a veniturilor din dobnzi la acorduri REPO la contul profitului nedistribuit (pierderi neacoperite) sau stornarea acestora. Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc n urma angajrii acesteia n acordurile REPO de cumprare. 4230 Venituri din dobnzi la creditele acordate agriculturii/ industriei alimentare/ pisciculturii/ silviculturii Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele acordate agriculturii/ industriei alimentare/ pisciculturii/ silviculturii. n aceast grup se reflect la fel i comisioanele ob inute pentru serviciile prestate n legtur cu utilizarea creditelor destinate agriculturii sau industriei alimentare. Soldul conturilor poate fi debitor (n cazul n care n perioada de gestiune curent se efectueaz stornarea veniturilor calculate n perioada de gestiune precedent). 4231 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate agriculturii/ industriei alimentare/ pisciculturii/ silviculturii 4232 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate agriculturii/ industriei alimentare/ pisciculturii/ silviculturii 4233 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate agriculturii/ industriei alimentare/ pisciculturii/ silviculturii 4235 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate agriculturii/ industriei alimentare/ pisciculturii/ silviculturii Conturile 4231-4233 snt destinate pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele pe termen acordate clien ilor pentru investi iile n agricultur/ industria alimentar/ pisciculturii/ silviculturii. n creditul conturilor se nregistreaz: - veniturile din dobnzi calculate ctre primire de banc la creditele acordate agriculturii/ industriei alimentare/ pisciculturii/ silviculturii; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul conturilor se nregistreaz: - stornarea dobnzilor calculate, dar neprimite la momentul trecerii creditului n stare de neacumulare; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor din dobnzi la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor din dobnzi ob inute de banc n urma acordrii creditelor agriculturii/ industriei alimentare/ pisciculturii /silviculturii. Contul 4235 este destinat pentru reflectarea veniturilor ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc sub form de comisioane pentru serviciile prestate n legtur cu acordarea 93
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

creditelor pentru agricultur i industria alimentar /pisciculturii /silviculturii. n creditul contului se nregistreaz: - comisioanele ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc n urma acordrii creditelor agriculturii sau industriei alimentare /pisciculturii /silviculturii; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul contului se nregistreaz: - stornarea comisioanelor calculate, dar neprimite n cazul trecerii creditului n stare de neacumulare; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor aferente comisioanelor la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este creditor i reprezint suma comisioanelor ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) n urma acordrii creditelor agriculturii /industriei alimentare /pisciculturii /silviculturii. 4260 Venituri din dobnzi la creditele acordate pentru construc ie/mbunt irea funciar Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele acordate pentru construc ie sau mbunt irea funciar. n aceast grup se reflect la fel i comisioanele pentru serviciile prestate n legtur cu acordarea creditelor respective. Soldul conturilor poate fi debitor (n cazul cnd n perioada de gestiune curent se efectueaz stornarea veniturilor calculate n perioada de gestiune precedent). 4261 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate pentru construc ie i mbunt irea funciar 4262 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate pentru construc ie i mbunt irea funciar 4263 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate pentru construc ie i mbunt irea funciar 4265 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate pentru construc ie i mbunt ire funciar 4266 Venituri din dobnzi la creditele acordate CCL n perioada de construc ie 4267 Venituri din dobnzi la creditele acordate CCL date n exploatare Conturile 4261-4263 snt destinate pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele pe termen acordate clien ilor pentru investi iile n construc ie i mbunt irea funciar. n creditul conturilor se nregistreaz: - veniturile din dobnzi calculate ctre primire de banc la creditele acordate pentru construc ie i mbunt irea funciar; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul conturilor se nregistreaz: - stornarea dobnzilor calculate, dar neprimite la momentul trecerii creditului n stare de neacumulare; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor din dobnzi la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor din dobnzi ob inute de banc n urma creditrii sferei de construc ie i mbunt irii funciare. Contul 4265 este destinat pentru reflectarea veniturilor ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc sub form de comisioane pentru serviciile prestate n legtur cu acordarea creditelor pentru construc ie i mbunt irea funciar. n creditul contului se nregistreaz: - veniturile ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc aferente comisioanelor ob inute n urma acordrii creditelor pentru construc ie i mbunt irea funciar; 94
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

- trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul contului se nregistreaz: - stornarea comisioanelor calculate, dar neprimite n cazul trecerii creditului n stare de neacumulare; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor aferente comisioanelor la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este creditor i reprezint suma comisioanelor ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc n urma acordrii creditelor pentru construc ie i mbunt irea funciar. Conturile 4266, 4267 snt destinate pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele pe termen acordate Cooperativelor de Construc ie a Locuin elor. n creditul conturilor se nregistreaz: - veniturile din dobnzi calculate ctre primire de banc la creditele acordate cooperativelor de construc ie a locuin elor n perioada de construc ie i dup darea n exploatare a construc iilor; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul conturilor se nregistreaz: - stornarea dobnzilor calculate, dar neprimite la momentul trecerii creditului n stare de neacumulare; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor din dobnzi la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor din dobnzi ob inute de banc n urma creditrii CCL. 4290 Venituri din dobnzi la creditele de consum Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele de consum acordate persoanelor fizice. n aceast grup se reflect la fel i comisioanele pentru serviciile prestate n legtur cu acordarea creditelor de consum. Soldul conturilor poate fi debitor (n cazul n care n perioada de gestiune curent se efectueaz stornarea veniturilor calculate n perioada de gestiune precedent). 4291 Venituri din dobnzi la creditele de consum pe termen scurt 4292 Venituri din dobnzi la creditele de consum pe termen mediu 4293 Venituri din dobnzi la creditele de consum pe termen lung 4295 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele de consum Conturile 4291-4293 snt destinate pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele de consum pe termen acordate clien ilor. n creditul conturilor se nregistreaz: - veniturile din dobnzi calculate ctre primire de banc la creditele de consum acordate; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul conturilor se nregistreaz: - stornarea dobnzilor calculate, dar neprimite la momentul trecerii creditului n stare de neacumulare; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor din dobnzi la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor din dobnzi ob inute de banc n urma acordrii creditelor de consum. Contul 4295 este destinat pentru reflectarea veniturilor ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc sub form de comisioane pentru serviciile prestate n legtur cu acordarea creditelor de consum persoanelor fizice. n creditul contului se nregistreaz: - veniturile ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc aferente comisioanelor 95
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

ob inute n urma acordrii creditelor de consum; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul contului se nregistreaz: - stornarea comisioanelor calculate, dar neprimite n cazul trecerii creditului n stare de neacumulare; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor aferente comisioanelor la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc sub form de comisioane pentru serviciile prestate la acordarea creditelor de consum. 4320 Venituri din dobnzi la creditele acordate industriei energetice i a combustibilului Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele acordate industriei energetice i a combustibilului. n aceast grup se reflect la fel i comisioanele pentru serviciile prestate n legtur cu acordarea creditelor industriei energetice i a combustibilului. Soldul conturilor poate fi debitor (n cazul n care n perioada de gestiune curent se efectueaz stornarea veniturilor calculate n perioada de gestiune precedent). 4321 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate industriei energetice i a combustibilului 4322 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate industriei energetice i a combustibilului 4323 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate industriei energetice i a combustibilului 4325 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate industriei energetice i a combustibilului Conturile 4321-4323 snt destinate pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele pe termen acordate clien ilor pentru investi iile n industria energetic i a combustibilului. n creditul conturilor se nregistreaz: - veniturile din dobnzi calculate ctre primire de banc la creditele acordate industriei energetice i a combustibilului; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul conturilor se nregistreaz: - stornarea dobnzilor calculate, dar neprimite la momentul trecerii creditului n stare de neacumulare; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor din dobnzi la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor din dobnzi ob inute de banc n urma creditrii industriei energetice i a combustibilului. Contul 4325 este destinat pentru reflectarea veniturilor ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc sub form de comisioane pentru serviciile prestate n legtur cu acordarea creditelor industriei energetice i a combustibilului. n creditul contului se nregistreaz: - veniturile ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc aferente comisioanelor ob inute n urma acordrii creditelo industriei energetice i a combustibilului; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul contului se nregistreaz: - stornarea comisioanelor calculate, dar neprimite n cazul trecerii creditului n stare de neacumulare; 96
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

- trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor aferente comisioanelor la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc sub form de comisioane de la acordarea creditelor industriei energetice i a combustibilului. 4330 Venituri din dobnzi la creditele overnight acordate bncilor Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele overnight acordate bncilor pr i nelegate i pr i legate. n aceast grup se reflect la fel i comisioanele pentru serviciile prestate n legtur cu acordarea creditelor overnight. 4331 Venituri din dobnzi la creditele overnight acordate bncilor - pr i nelegate 4332 Venituri din dobnzi la creditele overnight acordate bncilor - pr i legate 4335 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele overnight acordate bncilor Conturile 4331-4332 snt destinate pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele overnight acordate bncilor pr i nelegate i pr i legate pentru necesit ile temporare de mijloace bneti. n creditul conturilor se nregistreaz veniturile din dobnzi calculate la credite overnight acordate bncilor pr i nelegate i pr i legate. n debitul conturilor se nregistreaz trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor din dobnzi la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor din dobnzi ob inute de banc n urma creditrii altor bnci. Contul 4335 este destinat pentru reflectarea veniturilor ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc sub form de comisioane pentru serviciile prestate n legtur cu acordarea creditelor overnight. n creditul contului se nregistreaz comisioanele calculate de la prestarea serviciilor la creditele overnight acordate bncilor. n debitul contului se nregistreaz trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor aferente comisioanelor la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc sub form de comisioane la serviciile prestate n legtur cu acordarea creditelor overnight altor bnci pr i nelegate i pr i legate. 4350 Venituri din dobnzi la creditele acordate bncilor Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele acordate bncilor. n aceast grup se reflect la fel i comisioanele pentru serviciile prestate la creditele acordate bncilor. Soldul conturilor poate fi debitor (n cazul n care n perioada de gestiune curent se efectueaz stornarea veniturilor calculate n perioada de gestiune precedent). 4351 Venituri din dobnzi la overdrafte bncilor 4352 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate bncilor - pr i nelegate 4353 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate bncilor - pr i nelegate 4354 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate bncilor - pr i nelegate 4355 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate bncilor - pr i legate 4356 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate bncilor - pr i legate 4357 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate bncilor - pr i legate 4359 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate bncilor Conturile 4351-4357 date snt destinate pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele acordate bncilor, inclusiv i overdraftele pentru necesit ile temporare de mijloace bneti. n creditul conturilor se nregistreaz: - veniturile din dobnzi calculate ctre primire de banc la overdraftele acordate bncilor i creditele acordate bncilor pr i legate bncilor pr i nelegate; 97
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

- trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul conturilor se nregistreaz: - stornarea dobnzilor calculate, dar neprimite la momentul trecerii creditului n stare de neacumulare; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor din dobnzi la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor din dobnzi ob inute de banc n urma creditrii altor bnci. Contul 4359 este destinat pentru reflectarea veniturilor ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc sub form de comisioane pentru serviciile prestate de la creditele acordate altor bnci. n creditul contului se nregistreaz: - veniturile ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc aferente comisioanelor ob inute n urma acordrii creditelo bncilor pr i nelegate i pr i legate; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul contului se nregistreaz: - stornarea comisioanelor calculate, dar neprimite n cazul trecerii creditului n stare de neacumulare; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor aferente comisioanelor la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc sub form de comisioane la serviciile prestate n legtur cu acordarea creditelor altor bnci pr i nelegate i pr i legate. 4360 Venituri din dobnzi la creditele acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat. n aceast grup se reflect la fel i comisioanele pentru serviciile prestate la creditele acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat. Soldul conturilor poate fi debitor (n cazul n care n perioada de gestiune curent se efectueaz stornarea veniturilor calculate n perioada de gestiune precedent). 4361 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat 4362 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat 4363 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat 4365 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat Conturile 4361-4363 snt destinate pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat. n creditul conturilor se nregistreaz: - venituri din dobnzi calculate ctre primire la creditele acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul conturilor se nregistreaz: - stornarea dobnzilor calculate, dar neprimite la momentul trecerii creditului n stare de neacumulare; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor din dobnzi la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). 98
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor din dobnzi ob inute de banc n urma creditrii institu iilor finan ate din bugetul de stat. Contul 4365 este destinat pentru reflectarea veniturilor ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc sub form de comisioane pentru serviciile prestate de la creditele acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat. n creditul contului se nregistreaz: - comisioanele ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de la prestarea serviciilor de creditare la credite acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul contului se nregistreaz: - stornarea comisioanelor calculate, dar neprimite; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor aferente comisioanelor la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc sub form de comisioane de la serviciile prestate la creditele acordate institu iilor finan ate de la bugetul de stat. 4370 Venituri din dobnzi la creditele acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale/ Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale /Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin. n aceast grup se reflect la fel i comisioanele pentru serviciile prestate la creditele acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale/ Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin. Soldul conturilor poate fi debitor (n cazul n care n perioada de gestiune curent se efectueaz stornarea veniturilor calculate n perioada de gestiune precedent). 4371 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale 4372 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale 4373 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale 4374 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin 4375 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin 4376 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin 4377 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale / Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin Conturile 4371-4376 snt destinate pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale/ Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin. n creditul conturilor se nregistreaz: - venituri din dobnzi calculate ctre primire la creditele acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale/ Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul conturilor se nregistreaz: - stornarea dobnzilor calculate, dar neprimite la momentul trecerii creditului n stare de neacumulare; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor din dobnzi la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor din dobnzi ob inute de banc n urma creditrii Casei Na ionale de Asigurri Sociale/ Companiei Na ionale de Asigurri n 99
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Medicin. Contul 4377 este destinat pentru reflectarea veniturilor ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc sub form de comisioane pentru serviciile la creditele acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale / Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin. n creditul contului se nregistreaz: - comisioanele ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de la prestarea serviciilor de creditare la credite acordate Case Na ionale de Asigurri Sociale/ Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul contului se nregistreaz: - stornarea comisioanelor calculate, dar neprimite; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor aferente comisioanelor la contul profitul nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc sub form de comisioane de la serviciile prestate la creditele acordate Casei Na ionale de Asigurri Sociale/ Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin. 4380 Venituri din dobnzi la creditele acordate Guvernului Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele acordate Guvernului. n aceast grup se reflect la fel i comisioanele pentru serviciile prestate la creditele acordate. Soldul conturilor poate fi debitor (n cazul n care n perioada de gestiune curent se efectueaz stornarea veniturilor calculate n perioada de gestiune precedent). 4381 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate Guvernului 4382 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate Guvernului 4383 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate Guvernului 4385 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate Guvernului Conturile 4381-4383 snt destinate pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele pe termen acordate Guvernului. n creditul conturilor se nregistreaz: - veniturile din dobnzi calculate ctre primire de banc la creditele acordate Guvernului; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul conturilor se nregistreaz: - stornarea dobnzilor calculate, dar neprimite la momentul trecerii creditului n stare de neacumulare; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor din dobnzi la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc sub form de dobnzi la creditele acordate Guvernului. Contul 4385 este destinat pentru reflectarea veniturilor ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc sub form de comisioane de la serviciile prestate la creditele acordate Guvernului. n creditul contului se nregistreaz: - veniturile ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc aferente comisioanelor ob inute n urma acordrii creditelo Guvernului; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul contului se nregistreaz: - stornarea comisioanelor calculate, dar neprimite la momentul trecerii creditului n stare de neacumulare; 100
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

- trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor aferente comisioanelor la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor sub form de comisioane ob inute de banc la creditele acordate Guvernului. 4390 Venituri din dobnzi la creditele acordate unit ilor administrativ-teritoriale / institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele acordate unit ilor administrativteritoriale/ institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale. n aceast grup se reflect la fel i comisioanele pentru serviciile prestate la creditele acordate unit ilor administrativ- teritoriale/ institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale. Soldul conturilor poate fi debitor (n cazul n care n perioada de gestiune curent se efectueaz stornarea veniturilor calculate n perioada de gestiune precedent). 4391 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate unit ilor administrativ-teritoriale 4392 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate unit ilor administrativ-teritoriale 4393 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate unit ilor administrativ-teritoriale 4394 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale 4395 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale 4396 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale 4397 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate unit ilor administrativ-teritoriale/ institu iilor subordonate unit ilor administrativ- teritoriale Conturile 4391-4396 snt destinate pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele pe termen acordate unit ilor administrativ-teritoriale/ institu iilor subordonate unit ilor administrativteritoriale. n creditul conturilor se nregistreaz: - venituri din dobnzi calculate ctre primire la creditele acordate unit ilor administrativteritoriale i institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite) n debitul conturilor se nregistreaz: - stornarea dobnzilor calculate, dar neprimite la momentul trecerii creditului n stare de neacumulare; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor din dobnzi la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc sub form de dobnzi la creditele acordate unit ilor administrativ-teritoriale/ institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale. Contul 4397 este destinat pentru reflectarea veniturilor ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc sub form de comisioane pentru serviciile prestate la creditele acordate unit ilor administrativ-teritoriale / institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale. n creditul contului se nregistreaz: - comisioanele ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de la prestarea serviciilor de creditare la credite acordate unit ilor administrative-teritoriale / institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul contului se nregistreaz: - stornarea comisioanelor calculate, dar neprimite; 101
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

- trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor aferente comisioanelor la contul profitului nedistribuit (pierderi neacoperite). Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor sub form de comisioane ob inute de banc n urma creditrii unit ilor administrative-teritoriale/ institu iilor subordonate unit ilor administrativ-teritoriale. 4410 Venituri din dobnzi la creditele acordate industriei/comer ului Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele acordate n scopuri industriale sau comerciale ntreprinderilor individuale, societ ilor, corpora iilor i altor ntreprinderi. n aceast grup se reflect la fel i comisioanele pentru serviciile prestate la creditele acordate. Soldul conturilor poate fi debitor (n cazul n care n perioada de gestiune curent se efectueaz stornarea veniturilor calculate n perioada de gestiune precedent). 4411 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate industriei/comer ului 4412 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate industriei/comer ului 4413 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate industriei/comer ului 4415 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate industriei/comer ului Conturile 4411-4413 snt destinate pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele pe termen acordate clien ilor pentru investi iile n industrie/ comer . n creditul conturilor se nregistreaz: - veniturile din dobnzi calculate ctre primire de banc la creditele acordate industriei/ comer ului; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul conturilor se nregistreaz: - stornarea dobnzilor calculate, dar neprimite la momentul trecerii creditului n stare de neacumulare; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor din dobnzi la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor din dobnzi ob inute de banc n urma creditrii industriei/comer ului. Contul 4415 este destinat pentru reflectarea veniturilor ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc sub form de comisioane de la serviciile prestate la creditele acordate industriei/comer ului. n creditul contului se nregistreaz: - comisioanele ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de la prestarea serviciilor la creditele acordate industriei/comer ului; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul contului se nregistreaz: - stornarea comisioanelor calculate, dar neprimite la momentul trecerii creditului n stare de neacumulare; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor aferente comisioanelor la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc sub form de comisioane de la acordarea creditelor industriei/comer ului. 4440 Venituri din dobnzi la creditele acordate pentru procurarea imobilului Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele acordate persoanelor fizice i juridice pentru procurarea imobilului. n aceast grup se reflect la fel i comisioanele pentru serviciile prestate la creditele acordate. Soldul conturilor poate fi debitor (n cazul n care n perioada de gestiune curent se efectueaz stornarea veniturilor calculate n perioada de gestiune precedent). 102
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate pentru procurarea imobilului Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate pentru procurarea imobilului Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate pentru procurarea imobilului Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate pentru procurarea imobilului Conturile 4441-4443 snt destinate pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele pe termen acordate clien ilor pentru procurarea imobilului. n creditul conturilor se nregistreaz: - veniturile din dobnzi calculate ctre primire de banc la creditele acordate pentru procurarea imobilului; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul conturilor se nregistreaz: - stornarea dobnzilor calculate, dar neprimite la momentul trecerii creditului n stare de neacumulare; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor din dobnzi la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor din dobnzi ob inute de banc de la acordarea creditelor pentru procurarea imobilului. Contul 4445 este destinat pentru reflectarea veniturilor ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc sub form de comisioane pentru serviciile prestate de la acordarea creditelor pentru procurarea imobilului. n creditul contului se nregistreaz: - veniturile ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc aferente comisioanelor ob inute n urma acordrii creditelo pentru procurarea imobilului; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul contului se nregistreaz: - stornarea comisioanelor calculate, dar neprimite la momentul trecerii creditului n stare de neacumulare; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor aferente comisioanelor la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc din comisioanele primite n urma acordrii creditelor pentru procurarea imobilului. 4470 Venituri din dobnzi la creditele acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele acordate n scopul dezvoltrii i men inerii drumurilor i cilor de transportare. n aceast grup se ine eviden a comisioanelor pentru serviciile de la creditele acordate. Soldul conturilor poate fi debitor (n cazul n care n perioada de gestiune curent se efectueaz stornarea veniturilor calculate n perioada de gestiune precedent). 4471 Venituri din dobnzi la creditele pe termen scurt acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare 4472 Venituri din dobnzi la creditele pe termen mediu acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare 4473 Venituri din dobnzi la creditele pe termen lung acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare 4475 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare Conturile 4471-4473 snt destinate pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele pe termen acordate clien ilor pentru construc ia drumurilor i cilor transportare. n creditul conturilor se nregistreaz: 4441 4442 4443 4445 103
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

- veniturile din dobnzi calculate ctre primire de banc la creditele acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul conturilor se nregistreaz: - stornarea dobnzilor calculate, dar neprimite la momentul trecerii creditului n stare de neacumulare; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor din dobnzi la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor din dobnzi ob inute de banc n urma creditelor acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare. Contul 4475 este destinat pentru reflectarea veniturilor ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc sub form de comisioane pentru serviciile prestate la acordarea creditelor pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare. n creditul contului se nregistreaz: comisioanele ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de la prestarea serviciilor de creditare la credite acordate pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul contului se nregistreaz: - stornarea comisioanelor calculate, dar neprimite la momentul trecerii creditului n stare de neacumulare; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor aferente comisioanelor la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc sub form de comisioane de la acordarea creditelor pentru construc ia drumurilor i cilor de transportare. 4480 Venituri din dobnzi la creditele acordate ntre sediul central al bncii i filialele sale Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi la creditele acordate de ctre sediul central al bncii filialelor sale, precum i a veniturilor din dobnzi la creditele acordate de ctre filialele sale sediului central al bncii. 4481 Venituri din dobnzi la creditele acordate sediului central al bncii 4482 Venituri din dobnzi la creditele acordate filialelor sale locale 4483 Venituri din dobnzi la creditele acordate filialelor sale de peste hotare Contul 4481 este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi ob inute de ctre filialele bncii din creditele acordate sediului central al bncii. n creditul contului se nregistreaz veniturile ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de filiale sub form de dobnzi din creditele acordate sediului central al bncii. n debitul contului se nregistreaz reducerea veniturilor ca urmare a stornrii dobnzii sau transferul veniturilor la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite) la sfritul perioadei de gestiune. Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de ctre filialele bncii din creditele acordate sediului central al bncii. Contul 4482 este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi ob inute de ctre sediul central al bncii din creditele acordate filialelor sale locale. n creditul contului se nregistreaz veniturile ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de sediul central al bncii sub form de dobnzi din creditele acordate filialelor sale locale. n debitul contului se nregistreaz reducerea veniturilor ca urmare a stornrii dobnzii sau transferul veniturilor la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite) la sfritul perioadei de gestiune. Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de sediul central al bncii din 104
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

creditele acordate filialelor sale locale. Contul 4483 este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi ob inute de ctre sediul central al bncii din creditele acordate filialelor sale de peste hotare. n creditul contului se nregistreaz veniturile ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de sediul central al bncii sub form de dobnzi din creditele acordate filialelor sale de peste hotare. n debitul contului se nregistreaz reducerea veniturilor ca urmare a stornrii dobnzii sau transferul veniturilor la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite) la sfritul perioadei de gestiune. Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de sediul central al bncii din creditele acordate filialelor sale de peste hotare. 4490 Venituri din dobnzi la alte credite acordate clien ilor Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi i recompensrilor pe alte credite acordate clien ilor, cum ar fi overdrafturi, carduri de credit, credite cambiale . a. n aceast grup se reflect la fel i comisioanele pentru serviciile prestate la acordarea creditelor. Soldul conturilor poate fi debitor (n cazul n care n perioada de gestiune curent se efectueaz stornarea veniturilor calculate n perioada de gestiune precedent). 4491 Venituri din dobnzi la overdrafte clien ilor 4492 Venituri din dobnzi la creditele acordate prin conturile de card (carduri de credit) 4493 Venituri din dobnzi la cambii comerciale scontate 4494 Venituri din dobnzi la factoring 4495 Venituri din dobnzi la cambii 4496 Venituri din dobnzi la alte credite acordate clien ilor 4498 Comisioane de la alte credite acordate clien ilor 4499 Comisioane de la prestarea serviciilor cu utilizarea cardului de credit Conturile 4491-4496 snt destinate pentru eviden a veniturilor din dobnzi la alte credite pe termen acordate clien ilor. n creditul conturilor se nregistreaz: - veniturile din dobnzi calculate ctre primire de banc la alte credite acordate clien ilor; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul conturilor se nregistreaz: - stornarea dobnzilor calculate, dar neprimite la momentul trecerii creditului n stare de neacumulare; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor din dobnzi la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor din dobnzi ob inute de banc n urma acordrii altor credite. Conturile 4498-4499 snt destinate pentru reflectarea veniturilor ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc sub form de comisioane pentru serviciile prestate la creditele acordate clien ilor. n creditul conturilor se nregistreaz: - comisioanele ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de la prestarea serviciilor de creditare la credite acordate clien ilor; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul conturilor se nregistreaz: - stornarea comisioanelor calculate, dar neprimite la momentul trecerii creditului n stare de neacumulare; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor aferente comisioanelor la contul profitului 105
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc sub form de comisioane de la acordarea altor credite. 4530 Venituri din dobnzi privind leasingul financiar Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi la leasingul financiar acordat bncilor sau clien ilor. n aceast grup se ine eviden a comisioanelor de la prestarea serviciilor de leasing. Soldul conturilor poate fi debitor (n cazul n care n perioada de gestiune curent se efectueaz stornarea veniturilor calculate n perioada de gestiune precedent). 4531 Venituri din dobnzi privind leasingul financiar bncilor 4532 Venituri din dobnzi privind leasingul financiar clien ilor 4535 Comisioane de la prestarea serviciilor privind leasingul financiar Conturile 4531-4532 snt destinate pentru eviden a veniturilor din dobnzi la leasingul financiar acordat bncilor i clien ilor. n creditul conturilor se nregistreaz: - veniturile din dobnzi calculate ctre primire de banc la leasingul financiar bncilor i clien ilor; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul conturilor se nregistreaz: - stornarea dobnzilor calculate, dar neprimite i trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor din dobnzi la contul profitulu nedistribuit (pierderi neacoperite) Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor din dobnzi ob inute de banc din leasingul financiar bncilor i clien ilor. Contul 4535 este destinat pentru reflectarea veniturilor ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc sub form de comisioane pentru leasingul financiar bncilor i clien ilor. n creditul contului se nregistreaz: - comisioanele ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de la prestarea serviciilor privind leasingul financiar; - trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul contului se nregistreaz: - stornarea comisioanelor calculate, dar neprimite; - trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor aferente comisioanelor la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc sub form de comisioane de la acordarea activelor n leasing. 4550 Venituri din investi ii materiale n pr i nelegate Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor (din dobnzi i nu din dobnzi) din investi ii materiale n pr i nelegate. 4551 Venituri din investi ii materiale pe termen scurt n pr i nelegate 4552 Venituri din investi ii materiale pe termen lung n pr i nelegate Conturile 4551-4552 snt destinate pentru eviden a veniturilor din investi ii materiale pr i nelegate. n creditul conturilor se nregistreaz veniturile ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc n urma efecturii investi iilor materiale n pr i nelegate. n debitul conturilor se nregistreaz transferarea la sfritul perioadei de gestiune a veniturilor din investi ii la contul profitului nedistribuit (pierderi neacoperite) sau stornarea veniturilor calculate n cazul constatrii imposibilit ii primirii acestora. Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc n urma efecturii 106
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

investi iilor materiale n pr i nelegate. 4560 Venituri din investi ii n pr i legate Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din investi ii efectuate n pr i legate, cum ar fi ntreprinderile fiice, ntreprinderile asociate i alte pr i legate. 4561 Venituri din investi ii n ntreprinderi fiice 4562 Venituri din investi ii n ntreprinderi asociate 4563 Venituri din investi ii n alte pr i legate Conturile 4561-4563 snt destinate pentru eviden a veniturilor din investi ii n pr i legate. n creditul conturilor se nregistreaz veniturile ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc n urma efecturii investi iilor n pr i legate, cum ar fi ntreprinderile fiice, ntreprinderile asociate i alte pr i legate. n debitul conturilor se nregistreaz transferarea la sfritul perioadei de gestiune a veniturilor din investi ii la contul profitului nedistribuit (pierderi neacoperite) sau stornarea dobnzii calculate n cazul constatrii nerambursrii investi iilor. Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc n urma investi iilor efectuate n pr ile legate. 4650 Venituri/pierderi din opera iunile de comercializare i reevaluare Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor sau cheltuielilor (pierderilor) din comercializarea (cumprarea i/sau vnzarea) valorilor mobiliare destinate pentru vnzare, a valutei strine i a metalelor pre ioase. n grupa dat se nregistreaz veniturile i cheltuielile (pierderile) din diferen a de curs la conturile valutare i opera iuni n valut strin; rezultatele reevalurii valorilor mobiliare disponibile pentru tranzac ii i vnzare. 4651 Venituri/pierderi din comercializarea valorii mobiliare de stat 4652 Venituri/pierderi din comercializarea ac iunilor 4653 Venituri/pierderi din comercializarea altor valori mobiliare 4654 Venituri/pierderi din comercializarea valutei strine 4655 Venituri/pierderi din reevaluarea valutei strine 4656 Venituri/pierderi din reevaluarea valorilor mobiliare 4657 Venituri/pierderi din comercializarea metalelor pre ioase 4658 Venituri/pierderi din reevaluarea activelor/obliga iunilor n lei moldoveneti Contul 4651 este destinat pentru eviden a veniturilor sau pierderilor ob inute din vnzarea/procurarea valorilor mobiliare de stat disponibile pentru comercializare pe pia a secundar. n creditul contului se nregistreaz veniturile din comercializarea valorilor mobiliare de stat i trecerea cheltuielilor (pierderilor), ob inute din comercializarea valorilor mobiliare de stat, trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul contului se nregistreaz cheltuielile (pierderile) din comercializarea valorilor mobiliare de stat i trecerea veniturilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Contul 4652 este destinat pentru eviden a veniturilor sau pierderilor ob inute din vnzarea/procurarea ac iunilor disponibile pentru comercializare. n creditul contului se nregistreaz veniturile din comercializarea ac iunilor i trecerea cheltuielilor (pierderilor) la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul contului se nregistreaz cheltuielile (pierderile) din comercializarea ac iunilor i trecerea veniturilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). 107
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Contul 4653 este destinat pentru eviden a veniturilor sau pierderilor ob inute din vnzarea/procurarea altor valori mobiliare disponibile pentru comercializare. n creditul contului se nregistreaz veniturile din comercializarea altor valori mobiliare i trecerea cheltuielilor (pierderilor) la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul contului se nregistreaz cheltuielile (pierderile) din comercializarea altor valori mobiliare i trecerea veniturilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Contul 4654 este destinat pentru eviden a veniturilor sau pierderilor ob inute din vnzarea/procurarea valutei strine n numerar n banc i n punctele de schimb valutar al bncii licen iate, cecurilor de cltorie i a valutei strine prin virament, conversia dintr-o valut strin n alta .a. n creditul contului se nregistreaz veniturile din cumprarea/vnzarea de ctre banc a valutei strine i trecerea cheltuielilor (pierderilor) la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul contului se nregistreaz cheltuielile (pierderile) din cumprarea/vnzarea de ctre banc a valutei strine i trecerea veniturilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor 4651-4654 poate fi debitor (n cazul ob inerii cheltuielilor (pierderilor) din comercializarea activelor) sau creditor (n cazul ob inerii veniturilor din comercializarea activelor). Contul 4655 este destinat pentru eviden a veniturilor sau pierderilor ob inute din reevaluarea zilnic a valutei strine aflate att pe conturile bncii ct i a clientelei. n creditul contului se nregistreaz veniturile din diferen a de curs din reevaluarea conturilor n valut strin i trecerea cheltuielilor (pierderilor) la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). n debitul contului se nregistreaz cheltuielile (pierderile) din diferen a de curs din reevaluarea conturilor n valut strin i trecerea veniturilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului poate fi debitor (n cazul n care pierderile din reevaluarea valutei strine sunt mai mari dect veniturile) sau creditor (n cazul n care veniturile din reevaluarea valutei strine sunt mai mari dect pierderile). Contul 4656 este destinat pentru eviden a veniturilor sau pierderilor ob inute din reevaluarea valorilor mobiliare aflate n posesia bncii destinate comercializrii. n creditul contului se nregistreaz veniturile din reevaluarea valorilor mobiliare i trecerea cheltuielilor (pierderilor) la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderi neacoperite). n debitul contului se nregistreaz cheltuielile (pierderile) din reevaluarea valorilor mobiliare i trecerea veniturilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului poate fi debitor (n cazul n care valoarea just a valorilor mobiliare s-a micorat) sau creditor (n cazul n care valoarea just a valorilor mobiliare s-a majorat). Contul 4657 este destinat pentru eviden a veniturilor sau pierderilor ob inute din comercializarea metalelor pre ioase aflate n posesia bncii. n creditul contului se nregistreaz veniturile din comercializarea metalelor pre ioase cumprate/vndute de ctre banc i trecerea cheltuielilor (pierderilor) la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderi neacoperite). n debitul contului se nregistreaz cheltuielile (pierderile) din comercializarea metalelor 108
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

pre ioase cumprate/vndute de ctre banc i trecerea veniturilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderi neacoperite). Soldul contului poate fi debitor (n cazul suportrii cheltuielilor (pierderilor) din comercializarea metalelor pre ioase) sau creditor (n cazul ob inerii veniturilor din comercializarea metalelor pre ioase). Contul 4658 este destinat pentru eviden a veniturilor sau pierderilor ob inute din diferen a de curs a reevalurii activului/obliga iunii exprimat/e n lei moldoveneti ataat/e la cursul valutelor strine. n creditul contului se nregistreaz veniturile ob inute din diferen a de curs a reevalurii activului/obliga iunii exprimat/e n lei moldoveneti ataat/e la cursul valutelor strine i trecerea pierderilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedestribuit (pierderii neacoperite). n debitul contului se nregistreaz pierderile ob inute din diferen a de curs a reevalurii activului/obliga iunii exprimat/e n lei moldoveneti ataat/e la cursul valutelor strine i trecerea veniturilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului poate fi debitor (n cazul n care pierderile din reevaluarea activului/obliga iunii exprimat/e n lei moldoveneti ataat/e la cursul valutelor strine snt mai mari dect veniturile) sau creditor (n cazul care veniturile din reevaluarea activului/obliga iunii exprimat/e n lei moldoveneti ataat/e la cursul valutelor strine snt mai mari dect pierderile). 4670 Venituri aferente comisioanelor Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor aferente comisioanelor primite de banc n urma acordrii unor servicii cum ar fi serviciile de consulting, trust, asigurare, deservirea contului .a. 4671 Comisioanele bncii pentru opera iunile de clearing 4672 Comisioanele bncii pentru opera iunile de asigurare 4673 Comisioanele bncii pentru opera iuni de vnzare/cumprare a valorilor mobiliare 4674 Comisioanele bncii pentru opera iuni de vnzare/cumprare a valutei strine 4675 Comisioanele bncii pentru opera iunile de trust 4676 Comisioanele bncii pentru eliberarea garan iilor 4677 Comisioanele bncii pentru inerea conturilor clien ilor 4678 Comisioanele bncii pentru serviciile de consulting 4679 Alte comisioane ale bncii Conturile 4671-4679 snt destinate pentru eviden a veniturilor ob inute de banc sub form de comisioane pentru prestarea anumitor servicii clientelei. n creditul conturilor se nregistreaz comisioanele ctigate sau calcularea comisioanelor spre ncasare la diferite opera iuni bancare n cazul n care banca are o certitudine ntemeiat n ob inerea comisionului. n debitul conturilor se nregistreaz trecerea veniturilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc n urma acordrii unor servicii. 4840 Venituri din dobnzi la plasri n sediul central al bncii i n filiale Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor din dobnzi la mijloace bneti plasate de ctre filiale n sediul central al bncii, precum i a veniturilor din dobnzi la mijloace bneti plasate de ctre sediul central al bncii n filialele sale. 4841 Venituri din dobnzi la plasri la sediul central al bncii 4842 Venituri din dobnzi la plasri n filialele locale 4843 Venituri din dobnzi la plasri n filialele bncii de peste hotare Conturile 4841-4843 snt destinate pentru eviden a veniturilor din dobnzi ob inute att de sediul 109
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

central ct i de filialele bncii de la plasrile efectuate n filiale sau n sediul central. n creditul conturilor se nregistreaz veniturile ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc sub form de dobnd n urma plasamentelor efectuate de banc n filialele sale sau de filiale n sediul central. n debitul conturilor se nregistreaz reducerea veniturilor ca urmare a stornrii dobnzii sau transferul veniturilor la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite) la sfritul perioadei de gestiune. Soldul conturilor este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc n urma efecturii plasamentelor n sediul central al bncii i n filiale. 4900 Alte venituri opera ionale Grupa este destinat pentru eviden a altor venituri opera ionale generate n procesul de lucru obinuit, dar care nu snt indicate n conturile anterioare. De asemenea n aceast grup snt incluse veniturile bncii sub form de comisioane ob inute aferente activit ii cu carduri bancare i opera iunilor de retragere i depunere de numerar. 4901 Alte venituri opera ionale 4902 Venituri din opera iuni cu carduri 4903 Venituri aferente opera iunilor de retragere i depunere de numerar Contul 4901 este destinat pentru eviden a altor venituri opera ionale a bncii, dar care nu sunt indicate n alte conturi. n creditul contului se nregistreaz veniturile ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc din alte activit i opera ionale. n debitul contului se nregistreaz trecerea la finele perioadei de gestiune a altor venituri opera ionale la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc din activitatea opera ional. Contul 4902 este destinat pentru eviden a veniturilor bncii sub forma de comisioane ob inute din activitatea cu carduri bancare, cu excep ia opera iunilor de retragere i depunere de numerar. n creditul contului se nregistreaz comisioanele ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc din activitatea cu cardurile bancare. n debitul contului se nregistreaz trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc n urma opera iunilor cu carduri bancare. Contul 4903 este destinat pentru eviden a veniturilor bncii sub form de comisioane pentru serviciile prestate aferente opera iunilor de retragere i depunere de numerar (cu bnci, banc i subdiviziunile ei, cu clien ii). n creditul contului se nregistreaz comisioanele ob inute aferente opera iunilor de retragere i depunere de numerar. n debitul contului se nregistreaz trecere la finele perioadei de gestiune a veniturilor la contul profitului nedestribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor bncii sub form de comisioane ob inute aferente opera iunilor de retragere i depunere de numerar. 4920 Venituri din ieirea activelor necomerciale Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor generate din ieirea/scoaterea din uz (vnzarea, deteriorarea .a.) activelor necomerciale. n aceasta grup se nregistreaz veniturile din reevaluarea activelor constatate la momentul scoaterii lor din uz. 4921 Venituri din ieirea investi iilor 4922 Venituri de la scoaterea din uz a activelor materiale pe termen lung 110
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

4923 Venituri din ieirea altor active Contul 4921 este destinat pentru eviden a veniturilor bncii ob inute din ieirea investi iilor. n creditul contului se nregistreaz veniturile ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc din ieirea investi iilor. n debitul contului se nregistreaz transferul veniturilor la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite) bncii la sfritul perioadei de gestiune. Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc n urma ieirii investi iilor. Contul 4922 este destinat pentru eviden a veniturilor bncii ob inute din ieirea/scoaterea din uz a activelor materiale pe termen lung. n creditul contului se nregistreaz veniturile ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc n urma ieirii (vnzrii etc.) activelor materiale pe termen lung. n debitul contului se nregistreaz transferul veniturilor la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite) la sfritul perioadei de gestiune. Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc din ieirea/scoaterea din uz a activelor materiale pe termen lung. Contul 4923 este destinat pentru eviden a veniturilor bncii ob inute din ieirea altor active (active nemateriale, stocuri de mrfuri i materiale etc.). n creditul contului se nregistreaz veniturile ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc din ieirea sau scoaterea din uz a altor active ale bncii. n debitul contului se nregistreaz transferul veniturilor la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite) la sfritul perioadei de gestiune. Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc din ieirea altor active. 4940 Alte venituri Grupa este destinat pentru eviden a altor venituri ob inute de banc n rezultatul opera iunilor ce nu in de activitatea de baz. 4941 Alte venituri Contul 4941 este destinat pentru eviden a altor venituri ob inute de banc n rezultatul opera iunilor ce nu in de activitatea de baz. n creditul contului se nregistreaz veniturile ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) de banc din alte activit i, ce nu in de activitatea de baz. n debitul contului se nregistreaz trecerea veniturilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc din alte activit i, ce nu in de activitatea de baz. 4950 Amenzi, penalit i i alte sanc iuni primite Grupa este destinat pentru eviden a amenzilor, penalit ilor, sanc iunilor i a altor sume primite. 4951 Amenzi, penalit i i alte sanc iuni primite Contul 4951 este destinat pentru eviden a veniturilor bncii ob inute (primite i/sau calculate ctre primire) sub form de penalit i de la nendeplinirea prevederilor contractelor, amenzilor pltite n favoarea bncii i alte sanc iuni primite. n creditul contului se nregistreaz amenzi, penalit i, sanc iuni i alte sume pltite n favoarea bncii sau calculate ctre plat. n debitul contului se nregistreaz trecerea veniturilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor ob inute de banc. 4960 Venituri extraordinare 111
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Grupa este destinat pentru eviden a veniturilor ob inute sub form de recuperare a pierderilor din calamit i naturale, perturbri politice i alte evenimente excep ionale. n aceast grup se includ veniturile ob inute n rezultatul opera iunilor nelegate de activitatea financiar-economic. 4961 Venituri extraordinare Contul 4961 este destinat pentru eviden a veniturilor ob inute sub form de recuperare a pierderilor de pe urma calamit ilor naturale, perturbrilor politice i altor evenimente excep ionale. Acest cont este destinat pentru eviden a veniturilor ob inute n urma opera iunilor nelegate de activitatea financiar-economic. n creditul contului se nregistreaz veniturile ob inute. n debitul contului se nregistreaz trecerea la finele perioadei de gestiune a veniturilor extraordinare la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite) Soldul contului este creditor i reprezint suma veniturilor extraordinare ob inute de banc. CLASA 5 CHELTUIELI Conturile clasei 5 "Cheltuieli" snt conturi de activ i reprezint suma tuturor cheltuielilor suportate n activitatea economico-financiar a bncii pe parcursul perioadei de gestiune. Soldurile conturilor de cheltuieli snt debitoare. 5030 Cheltuieli cu dobnzi la conturi "Loro" i overdraft la conturi "Nostro" Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la conturi "Loro" ale bncilor i overdraft la conturi "Nostro". 5032 Cheltuieli cu dobnzi la conturi "Loro" n bnci 5033 Cheltuieli cu dobnzi la overdraft la conturi "Nostro" 5034 Cheltuieli cu dobnzi la conturi "Loro" pentru opera iuni cu valori mobiliare 5035 Cheltuieli cu dobnzi la conturi "Loro" pentru opera iuni cu carduri Conturile 5032-5035 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la conturile "Loro" deschise la BNM i la alte bnci i overdraft la conturi "Nostro" n bnci. n debitul conturilor se nregistreaz: - cheltuieli cu dobnzi calculate la conturile "Loro" deschise la BNM i alte bnci; - cheltuieli cu dobnzi calculate la overdraft la conturile "Nostro". n creditul conturilor se nregistreaz trecerea dobnzilor calculate la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la conturile "Loro" deschise la BNM i alte bnci i overdraft la conturi Nostro n bnci. 5060 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi overnight Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la mprumuturi overnight de la BNM i de la bnci. 5061 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi overnight de la BNM 5062 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi overnight de la bnci Conturile 5061-5062 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la mprumuturi overnight de la BNM i de la bnci. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi calculate la mprumuturi overnight de la BNM i de la alte bnci. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la mprumuturile 112
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

overnight primite. 5090 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi de la bnci Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi calculate i/sau pltite la mprumuturile ob inute de la alte bnci. 5091 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen scurt de la BNM (1 lun i mai pu in) 5092 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen scurt de la BNM (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 5093 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen mediu de la BNM (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5094 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen lung de la BNM (mai mult de 5 ani) 5095 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen scurt de la bnci (1 lun i mai pu in) 5096 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen scurt de la bnci (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 5097 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen mediu de la bnci (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5098 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen lung de la bnci (mai mult de 5 ani) 5099 Cheltuieli aferente comisioanelor la mprumuturi de la bnci Conturile 5091-5098 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la mprumuturile pe termen ob inute de la alte bnci. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la mprumuturile pe termen. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la mprumuturile pe termen ob inute. Contul 5099 este destinat pentru eviden a cheltuielilor aferente comisioanelor la mprumuturile de la bnci. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile aferente comisioanelor la mprumuturile de la bnci. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor aferente comisioanelor la mprumuturile ob inute de la bnci. 5100 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi ob inute de la Guvern cu scop de recreditare Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la mprumuturi ob inute de banc de la Guvern cu scop de recreditare, n baza acordurilor ncheiate ntre Guvern i organiza iile financiare interna ionale. 5101 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen scurt ob inute de la Guvern cu scop de recreditare (1 lun i mai pu in) 5102 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen scurt ob inute de la Guvern cu scop de recreditare (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 5103 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen mediu ob inute de la Guvern cu scop de recreditare (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5104 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen lung ob inute de la Guvern cu scop de recreditare (mai mult de 5 ani) 5105 Cheltuieli aferente comisioanelor la mprumuturi ob inute de la Guvern cu scop de recreditare Conturile 5101-5104 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la mprumuturile pe termen ob inute de la Guvern cu scop de recreditare. 113
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

n debitul conturilor se nregistreaz cheltuieli cu dobnzi la mprumuturile ob inute de la Guvern cu scop de recreditare. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la mprumuturile ob inute de la Guvern cu scop de recreditare. Contul 5105 este destinat pentru eviden a cheltuielilor aferente comisioanelor la mprumuturile ob inute de la Guvern cu scop de recreditare. n debitul conturilor se nregistreaz comisioanele calculate (pltite) la mprumuturile ob inute de la Guvern cu scop de recreditare. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor aferente comisioanelor la mprumuturile ob inute de la Guvern cu scop de recreditare. 5110 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi de la organiza ii financiare interna ionale Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la mprumuturi primite de la organiza ii financiare interna ionale. 5111 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen scurt de la organiza ii financiare interna ionale (1 lun i mai pu in) 5112 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen scurt de la organiza ii financiare interna ionale (mai mult de 1 lun i pn la 1 an inclusiv) 5113 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen mediu de la organiza ii financiare interna ionale (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5114 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen lung de la organiza ii financiare interna ionale (mai mult de 5 ani) 5116 Cheltuieli aferente comisioanelor la mprumuturi de la organiza ii financiare interna ionale Conturile 5111-5114 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la mprumuturile pe termen primite de la organiza ii financiare interna ionale. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la mprumuturile de la organiza ii financiare interna ionale. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite) Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la mprumuturile pe termen primite de la organiza iile financiare interna ionale. Contul 5116 este destinat pentru eviden a cheltuielilor aferente comisioanelor la mprumuturile de la organiza ii financiare interna ionale. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile aferente comisioanelor la mprumuturile de la organiza ii financiare interna ionale. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor aferente comisioanelor la mprumuturile primite de la organiza iile financiare interna ionale. 5120 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi de la al i creditori Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi i comisioanelor la mprumuturile de la al i creditori. 5121 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen scurt de la al i creditori (1 lun i mai pu in) 5122 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen scurt de la al i creditori (mai mult de 1 lun i pn la 1an) 114
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

5123 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen mediu de la al i creditori (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5124 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi pe termen lung de la al i creditori (mai mult de 5 ani) 5125 Cheltuieli aferente comisioanelor la mprumuturi de la al i creditori Conturile 5121-5124 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi pe termen ob inute de la al i creditori. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi calculate la mprumuturile de la al i creditori. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la mprumuturile pe termen ob inute de la al i creditori. Contul 5125 este destinat pentru eviden a cheltuielilor aferente comisioanelor la mprumuturi de la al i creditori. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile aferente comisioanelor calculate (pltite) la mprumuturile de la al i creditori. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor aferente comisioanelor la mprumuturile ob inute de la al i creditori. 5150 Cheltuieli cu dobnzi la acorduri REPO i facilit i de lombard Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la opera iunile efectuate prin acorduri REPO i facilit i de lombard. 5151 Cheltuieli cu dobnzi la acorduri REPO 5152 Cheltuieli cu dobnzi la ob inerea facilit ilor de lombard Conturile 5151-5152 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la opera iunile efectuate prin acorduri REPO i ob inerea facilit ilor de lombard. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la opera iuni efectuate prin acorduri REPO sau la ob inerea facilit ilor de lombard. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la opera iunile aferente acordurilor REPO i facilit i de lombard. 5180 Cheltuieli cu dobnzi la valori mobiliare emise Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la valori mobiliare emise. 5181 Cheltuieli cu dobnzi la valori mobiliare emise cu rata dobnzii fix 5183 Cheltuieli cu dobnzi la alte valori mobiliare emise Conturile 5181-5183 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la valori mobiliare emise. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la valori mobiliare emise cu rata dobnzii fix precum i la alte valori mobiliare emise. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la valorile mobiliare emise. 5200 Amortizarea primelor i calcularea sconturilor la valori mobiliare 115
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Grupa este destinat pentru eviden a sumelor amortizrii primelor la valori mobiliare procurate pentru investi ii i calcularea sconturilor la valori mobiliare emise. 5201 Amortizarea primelor la valori mobiliare investi ionale 5202 Calcularea sconturilor la valori mobiliare emise Conturile 5201-5202 snt destinate pentru eviden a amortizrii primelor i calculrii sconturilor la valorile mobiliare investi ionale i emise. n debitul conturilor se nregistreaz amortizarea primelor la valori mobiliare investi ionale i calcularea sconturilor la valori mobiliare emise. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor aferente amortizrii primelor i calculrii sconturilor la valorile mobiliare investi ionale i emise. 5210 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen ale Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin / Casei Na ionale de Asigurri Sociale Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozite pe termen primite de la CNAM i CNAS. 5211 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen scurt ale Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin (1 an i mai pu in) 5212 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen mediu ale Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5213 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen lung ale Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin (mai mult de 5 ani) 5214 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen scurt ale Casei Na ionale de Asigurri Sociale (1 an i mai pu in) 5215 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen mediu ale Casei Na ionale de Asigurri Sociale (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5216 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen lung ale Casei Na ionale de Asigurri Sociale (mai mult de 5 ani) Conturile 5211-5213 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozite pe termen primite de la CNAM. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la depozite pe termen primite de la CNAM. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la depozitele pe termen primite de la CNAM. Conturile 5214-5216 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozite pe termen primite de la CNAS. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la depozite pe termen primite de la CNAS n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la depozitele pe termen primite de la CNAS. 5250 Cheltuieli cu dobnzi la depozite la vedere ale clien ilor Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozite la vedere primite de la clien i. 5251 Cheltuieli cu dobnzi la conturi curente ale persoanelor juridice 5252 Cheltuieli cu dobnzi la conturi curente ale persoanelor fizice 116
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

5254 5255 5256 5257 5258 5259 5261 5262 5263 5264 5265 5266 5267 5268 5269 5271 5272 5273

Cheltuieli cu dobnzi la depozite speciale ale persoanelor juridice Cheltuieli cu dobnzi la depozite speciale ale persoanelor fizice Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii ale persoanelor juridice Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii ale persoanelor fizice Cheltuieli cu dobnzi la conturile curente ale persoanelor juridice pentru opera iuni cu carduri bancare Cheltuieli cu dobnzi la conturile curente ale persoanelor fizice pentru opera iuni cu carduri bancare Cheltuieli cu dobnzi la alte depozite la vedere ale persoanelor juridice Cheltuieli cu dobnzi la alte depozite la vedere ale persoanelor fizice Cheltuieli cu dobnzi la mijloacele bugetului de stat Cheltuieli cu dobnzi la mijloacele speciale i fonduri speciale ale institu iilor publice finan ate din bugetul de stat Cheltuieli cu dobnzi la acumularea mijloacelor bneti (cont provizoriu) Cheltuieli cu dobnzi la mijloacele bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale Cheltuieli cu dobnzi la mijloacele Companiei Na ionale de Asigurri n Medicin Cheltuieli cu dobnzi la mijloacele Casei Na ionale de Asigurri Sociale Cheltuieli cu dobnzi la mijloacele Casei Na ionale de Asigurri Sociale cu caracter special Cheltuieli cu dobnzi la mijloacele unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din granturi externe Cheltuieli cu dobnzi la mijloacele unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din credite externe Cheltuieli cu dobnzi la garan iile ncasate de Serviciul Vamal Conturile 5251-5262 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozite la vedere primite de la persoane juridice i fizice. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la depozite la vedere primite de la persoane juridice i fizice. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la depozitele la vedere primite de la persoane juridice i fizice. Conturile 5263-5264 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la mijloacele bugetului de stat, la mijloacele speciale i fondurile speciale. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la mijloacele bugetului de stat, mijloacele speciale i fondurile speciale. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la mijloacele bugetului de stat, mijloacele speciale i fondurile speciale. Contul 5265 este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la acumularea mijloacelor bneti. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la acumularea mijloacelor bneti. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la acumularea mijloacelor bneti Contul 5266 este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la mijloacele bugetelor 117
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

unit ilor administrativ-teritoriale. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la mijloacele bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la mijloacele bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale. Contul 5267 este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la mijloacele CNAM. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la mijloacele CNAM. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la mijloacele CNAM. Contul 5268 este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la mijloacele CNAS. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la mijloacele CNAS. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la mijloacele CNAS. Contul 5269 este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la mijloacele CNAS cu caracter special. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la mijloacele CNAS cu caracter special. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la mijloacele CNAS cu caracter special. Conturile 5271-5272 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la mijloacele bneti aferente proiectelor investi ionale din granturi i credite externe contractate de Guvern, primite direct de ctre unit ile de implementare a proiectelor investi ionale. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la mijloacele proiectelor investi ionale din granturi i credite externe. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la mijloacele bneti aferente proiectelor investi ionale din granturi i credite externe contractate de Guvern. Contul 5273 este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la garan iile ncasate de Serviciul Vamal. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la garan iile ncasate de ctre Serviciul Vamal. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la garan iile ncasate de Serviciul Vamal. 5310 Cheltuieli cu dobnzi la depozite de economii Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozite de economii. 5311 Cheltuieli cu dobnzi la depozite de economii ale persoanelor fizice 5312 Cheltuieli cu dobnzi la depozite de economii ale persoanelor juridice Conturile 5311-5312 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozitele de 118
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

economii ale persoanelor juridice i fizice. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la depozitele de economii ale persoanelor juridice i fizice. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la depozitele de economii. 5330 Cheltuieli cu dobnzi la depozite overnight ale bncilor Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozitele overnight primite de la bnci. 5331 Cheltuieli cu dobnzi la depozite overnight ale bncilor - pr i nelegate 5332 Cheltuieli cu dobnzi la depozite overnight ale bncilor - pr i legate Conturile 5331-5332 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozitele overnight primite de la bnci - pr i nelegate i pr i legate. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la depozitele overnight primite de la bnci. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la depozitele overnight primite de la bnci. 5340 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen ale bncilor Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozite pe termen primite de la bnci 5341 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen scurt ale bncilor (1 lun i mai pu in) 5342 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen scurt ale bncilor (mai mult de 1 lun i pn la 1an) 5343 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen mediu ale bncilor (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5344 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen lung ale bncilor (mai mult de 5 ani) 5345 Cheltuieli aferente comisioanelor pentru depozite ale bncilor 5346 Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii pe termen scurt ale bncilor (1 lun i mai pu in) 5347 Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii pe termen scurt ale bncilor (mai mult de 1 lun i pn la 1an) 5348 Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii pe termen mediu ale bncilor (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5349 Cheltuieli cu dobnzi la depozite - garan ii pe termen lung ale bncilor (mai mult de 5 ani) Conturile 5341-5344 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozitele primite de la bnci pe termene. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la depozitele pe termen primite de la bnci. n creditul conturilorse nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la depozitele pe termen primite de la bnci. Contul 5345 este destinat pentru eviden a cheltuielilor aferente comisioanelor la depozite primite de la bnci. n debitul contului se nregistreaz sumele cheltuielilor aferente comisioanelor la depozitele pe termen primite de la bnci. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). 119
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor aferente comisioanelor la depozitele primite de la bnci. Conturile 5346-5349 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozitele primite de la bnci n calitate de garan ii. n debitul conturilor se nregistreaz sumele cheltuielilor cu dobnzi la depozitele - garan ii pe termen primite de la bnci. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la depozitele primite de la bnci n calitate de garan ii. 5360 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen aferente bugetului de stat Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor aferente dobnzilor la depozitele pe termen primite de la institu iile finan ate din mijloacele bugetare, speciale i fondurilor speciale ale bugetului de stat. 5361 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen scurt primite din sursele bugetului de stat (1 an i mai pu in) 5362 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen mediu primite din sursele bugetului de stat (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5363 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen lung primite din sursele bugetului de stat (mai mult de 5 ani) 5364 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen scurt ale institu iilor finan ate din mijloacele speciale ale bugetului de stat (1 an i mai pu in) 5365 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen mediu ale institu iilor finan ate din mijloacele speciale ale bugetului de stat (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5366 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen lung ale institu iilor finan ate din mijloacele speciale ale bugetului de stat (mai mult de 5 ani) 5367 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen scurt ale institu iilor finan ate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat (1 an i mai pu in) 5368 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen mediu ale institu iilor finan ate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5369 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen lung ale institu iilor finan ate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat (mai mult de 5 ani) Conturile 5361-5363 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozitele pe termen primite de la institu iile finan ate din mijloacele bugetare ale bugetului de stat. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la depozitele pe termen primite de la institu iile finan ate din mijloacele bugetare ale bugetului de stat. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la depozitele pe termen primite de la institu iile finan ate din mijloacele bugetare ale bugetului de stat Conturile 5364-5366 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozitele pe termen primite de la institu iile finan ate din mijloacele speciale ale bugetului de stat. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la depozitele pe termen primite de la institu iile finan ate din mijloacele speciale ale bugetului de stat. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la depozitele pe termen primite de la institu iile finan ate din mijloacele speciale ale bugetului de stat. Conturile 5367-5369 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozitele pe 120
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

termen primite de la institu iile finan ate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la depozitele pe termen primite de la institu iile finan ate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la depozitele pe termen primite de la institu iile finan ate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat. 5370 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen ale clien ilor Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozitele pe un termen anumit primite de la persoane juridice i fizice. 5371 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen scurt ale persoanelor juridice (1 an i mai pu in) 5372 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen mediu ale persoanelor juridice (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5373 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen lung ale persoanelor juridice (mai mult de 5 ani) 5374 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen scurt ale persoanelor fizice (1 an i mai pu in) 5375 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen mediu ale persoanelor fizice (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5376 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen lung ale persoanelor fizice (mai mult de 5 ani) 5377 Cheltuieli aferente comisioanelor pentru depozite ale clien ilor Conturile 5371-5373 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor aferente dobnzilor la depozitele primite de la persoane juridice pentru termene stabilite. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la depozitele pe termen primite de la clien i. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la depozitele primite de la persoane juridice pentru termene stabilite. Conturile 5374-5376 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozitele primite de la persoane fizice pentru termene stabilite. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la depozitele pe termen primite de la clien i. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la depozitele primite de la persoane fizice pentru termene stabilite. Contul 5377 este destinat pentru eviden a cheltuielilor aferente comisioanelor la depozitele primite de la persoane juridice i fizice. n debitul contului se nregistreaz suma comisioanelor calculate ctre plat. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor aferente comisioanelor la depozitele primite de la persoane juridice i fizice. 5380 Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii pe termen ale clien ilor Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor la depozite pe termen primite de la clien i. 5381 Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii pe termen scurt ale persoanelor juridice (1 an i mai pu in) 5382 Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii pe termen mediu ale persoanelor juridice (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 121
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

5383 Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii pe termen lung ale persoanelor juridice (mai mult de 5 ani) 5384 Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii pe termen scurt ale persoanelor fizice (1 an i mai pu in) 5385 Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii pe termen mediu ale persoanelor fizice (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5386 Cheltuieli cu dobnzi la depozite-garan ii pe termen lung ale persoanelor fizice (mai mult de 5 ani) Conturile 5381-5383 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozitele - garan ii pe termen primite de la persoane juridice. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la depozitele - garan ii pe termen primite de la persoane juridice. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor acumulate la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la depozitele primite de la persoane juridice pentru termene stabilite. Conturile 5384-5386 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozitele-garan ii primite de la persoane fizice pentru termene stabilite. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la depozitele - garan ii pe termen primite de la persoane fizice. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor acumulate la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la depozitele primite de la persoane fizice pentru termene stabilite. 5390 Cheltuieli cu dobnzi la depozitele primite de la sediul central al bncii sau filialele sale Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozitele primite de ctre sediul central al bncii de la filialele sale, precum i la depozitele primite de ctre filiale sale de la sediul central al bncii. 5391 Cheltuieli cu dobnzi la depozitele primite de ctre sediul central al bncii 5392 Cheltuieli cu dobnzi la depozitele primite de ctre filialele sale locale 5393 Cheltuieli cu dobnzi la depozitele primite de ctre filialele sale de peste hotare Contul 5391 este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozitele primite de ctre sediul central al bncii de la filialele sale. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la depozitele primite de ctre sediul central al bncii. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la depozitele primite de ctre sediul central al bncii. Contul 5392 este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozitele primite de ctre filialele locale de la sediul central al bncii. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la depozitele primite de ctre filialele locale. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la depozitele primite de ctre filialele locale. Contul 5393 este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozitele primite de ctre 122
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

filialele sale de peste hotare de la sediul central al bncii. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la depozitele primite de ctre filialele de peste hotare. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la depozitele primite de ctre filialele de peste hotare. 5500 Defalcri pentru reduceri pentru pierderi la active Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor la formarea reducerilor pentru acoperirea pierderilor la creditele acordate i alte active care nu snt credite, conform prevederilor reglementrilor BNM. 5501 Defalcri pentru reduceri pentru pierderi la credite 5502 Defalcri pentru reduceri pentru pierderi la alte active care nu snt credite Contul 5501 este destinat pentru eviden a cheltuielilor efectuate la formarea provizioanelor pentru pierderi la credite. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile la formarea provizioanelor pentru pierderi la credite. n creditul contului se nregistreaz sumele virate din contul 1501 "Reduceri pentru pierderi la credite" Soldul contului este debitor, dar poate fi i creditor (n cazul restituirii creditelor care anterior au fost trecute la scderi din contul reducerilor pentru pierderi la credite sau n cazul micorrii/mbunt irii calit ii portofoliului de credite). Contul 5502 este destinat pentru eviden a cheltuielilor efectuate la formarea reducerilor pentru acoperirea pierderilor la alte active care nu snt credite. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile efectuate la formarea i majorarea reducerilor pentru pierderi la alte active care nu snt credite. n creditul contului se nregistreaz sumele restituite din contul 1502 "Contra cont Reduceri pentru pierderi la alte active care nu snt credite". Soldul contului este debitor, dar poate fi i creditor (n cazul micorrii reducerilor pentru pierderi la alte active care nu snt credite). 5530 Cheltuieli cu dobnzi privind leasingul financiar Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la datorii privind leasingul financiar. 5531 Cheltuieli cu dobnzi privind leasingul financiar, primit de la bnci. 5532 Cheltuieli cu dobnzi privind leasingul financiar, primit de la clien i Conturile 5531-5532 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi privind leasingul financiar primit de la bnci i de la clien i. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la activele luate n leasing de la bnci i clien i. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi privind leasingul financiar primit de la bnci i de la clien i. 5540 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen ale unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din granturi i credite externe Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozite pe termen primite de la unit ile de implementare a proiectelor investi ionale din granturi i credite externe. 5541 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen scurt ale unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din granturi externe (1 an i mai pu in) 5542 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen mediu ale unit ilor de implementare a proiectelor 123
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

investi ionale din granturi externe (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5544 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen scurt ale unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din credite externe (1 an i mai pu in) 5545 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen mediu ale unit ilor de implementare a proiectelor investi ionale din credite externe (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) Conturile 5541-5542 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozitele pe termen aferente proiectelor investi ionale din granturi externe contractate de Guvern, primite direct de ctre unit ile de implementare a proiectelor investi ionale. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la depozitele pe termen primite de la unit ile de implementare a proiectelor investi ionale din granturi externe. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la depozitele pe termen aferente proiectelor investi ionale din granturi externe contractate de Guvern. Conturile 5544 - 5545 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozitele pe termen aferente proiectelor investi ionale din credite externe contractate de Guvern, primite direct de ctre unit ile de implementare a proiectelor investi ionale. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la depozitele pe termen primite de la unit ile de implementare a proiectelor investi ionale din credite externe. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la depozitele pe termen primite de la unit ile de implementare a proiectelor investi ionale din credite externe. 5560 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen ale bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozitele pe termen primite de la bugetele unit ilor administrativ - teritoriale. 5561 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen scurt ale bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale (1 an i mai pu in) 5562 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen mediu ale bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale (mai mult de 1 an i pn la 5 ani inclusiv) 5563 Cheltuieli cu dobnzi la depozite pe termen lung ale bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale (mai mult de 5 ani) Conturile 5561-5563 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la depozitele pe termen primite de la bugetele unit ilor administrativ -teritoriale. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la depozitele pe termen primite de la bugetele unit ilor administrativ-teritoriale. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la depozitele pe termen primite de la bugetele unit ilor administrativ - teritoriale. 5680 Cheltuieli aferente uzurii i amortizrii Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor aferente uzurii i amortizrii cldirilor i edificiilor, mobilei i utilajului, mijloacelor de transport, mbunt irii mijloacelor arendate, mijloacelor fixe destinate pentru arend, activelor materiale primite n leasingul financiar, i altor active materiale, activelor nemateriale, activelor de mic valoare i scurt durat aflate n posesia i patrimoniul bncii. 5683 Cheltuieli aferente uzurii cldirilor i edificiilor 5684 Cheltuieli aferente uzurii mobilei i utilajului 5685 Cheltuieli aferente uzurii mijloacelor de transport 124
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

5686 5687 5688 5689 5691 5692

Cheltuieli aferente uzurii mbunt irii mijloacelor arendate Cheltuieli aferente uzurii activelor materiale pentru dare n arend Cheltuieli aferente uzurii activelor materiale primite n leasingul financiar Cheltuieli aferente uzurii altor active materiale pe termen lung Cheltuieli aferente amortizrii activelor nemateriale Cheltuieli aferente uzurii activelor de mic valoare i scurt durat Contul 5683 este destinat pentru eviden a cheltuielilor uzurii cldirilor i edificiilor aflate n patrimoniul bncii. n debitul contului se nregistreaz uzura cldirilor i edificiilor calculat n perioada de gestiune. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor aferente amortizrii cldirilor i edificiilor aflate n patrimoniul bncii. Contul 5684 este destinat pentru eviden a cheltuielilor aferente uzurii mobilei i utilajului aflat n patrimoniul bncii. n debitul contului se nregistreaz uzura mobilei i utilajului calculat n perioada de gestiune. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor aferente uzurii mobilei i utilajului aflat n patrimoniul bncii. Contul 5685 este destinat pentru eviden a cheltuielilor aferente uzurii mijloacelor de transport aflate n patrimoniul bncii. n debitul contului se nregistreaz uzura la mijloacele de transport calculat n perioada de gestiune. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor aferente uzurii mijloacelor de transport aflate n patrimoniul bncii. Contul 5686 este destinat pentru eviden a cheltuielilor aferente uzurii mbunt irii mijloacelor arendate de ctre banc. n debitul contului se nregistreaz uzura mbunt irii mijloacelor arendate calculat n perioada de gestiune. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor aferente mbunt irii mijloacelor arendate de ctre banc. Contul 5687 este destinat pentru eviden a cheltuielilor aferente uzurii activelor materiale destinate pentru darea n arend. n debitul contului se nregistreaz uzura activelor materiale destinate pentru darea n arend calculat n perioada de gestiune. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor aferente uzurii activelor materiale destinate pentru darea n arend. Contul 5688 este destinat pentru eviden a cheltuielilor aferente uzurii activelor luate n leasingul financiar. n debitul contului se nregistreaz uzura activelor luate n leasingul financiar calculat n perioada de gestiune. 125
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor aferente uzurii activelor luate n leasingul financiar. Contul 5689 este destinat pentru eviden a cheltuielilor aferente uzurii altor active materiale pe termen lung. n debitul contului se nregistreaz uzura altor active materiale pe termen lung calculat n perioada de gestiune. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor aferente uzurii la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor aferente uzurii altor active materiale. Contul 5691 este destinat pentru eviden a cheltuielilor amortizrii activelor nemateriale. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile aferente amortizrii activelor nemateriale calculat n perioada de gestiune. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor aferente amortizrii activelor nemateriale. Contul 5692 este destinat pentru eviden a cheltuielilor aferente uzurii activelor de mic valoare i scurt durat. n debitul contului se nregistreaz uzura activelor de mic valoare i scurt durat calculat n perioada de gestiune. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor aferente uzurii activelor de mic valoare i scurt durat. 5710 Cheltuieli aferente remunerrii muncii i defalcrilor obligatorii Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor aferente remunerrii muncii i defalcrilor obligatorii. 5711 Cheltuieli pentru remunerarea muncii 5712 Primele 5714 Asigurarea social 5715 Alte pl i 5716 Asigurarea medical Contul 5711 este destinat pentru eviden a cheltuielilor privind remunerarea muncii personalului. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile privind remunerarea muncii. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor aferente remunerrii muncii personalului bncii. Contul 5712 este destinat pentru eviden a cheltuielilor privind primele. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile privind primele. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor privind primele pltite salaria ilor bncii. Contul 5714 este destinat pentru eviden a cheltuielilor privind asigurarea social. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile privind defalcrile obligatorii. 126
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor privind asigurarea social. Contul 5715 este destinat pentru eviden a cheltuielilor privind alte pl i. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile privind alte pl i. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor privind alte pl i. Contul 5716 este destinat pentru eviden a cheltuielilor privind asigurarea medical. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile privind defalcrile obligatorii. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor privind asigurarea medical. 5730 Cheltuieli pentru ntre inerea imobilului Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor pentru ntre inerea edificiilor, lumin, nclzirea i alimentarea cu ap, repara ia cldirilor, serviciul securit ii, plata pentru arend, alte cheltuieli pentru ntre inerea imobilului. 5731 Cheltuieli de iluminare, nclzire i alimentare cu ap 5732 Cheltuieli privind repara ia i ntre inerea cldirilor 5733 Cheltuieli aferente serviciului securit ii 5734 Cheltuieli aferente pl ii pentru arend 5735 Alte cheltuieli pentru ntre inerea imobilului Contul 5731 este destinat pentru eviden a cheltuielilor pentru consumurile de energie electric, nclzire i ap. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile privind consumurile de energie electric, nclzire i ap. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor pentru consumurile de energie electric, nclzire i ap. Contul 5732 este destinat pentru eviden a cheltuielilor pentru repara ia i ntre inerea cldirilor. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile privind repara ia i ntre inerea cldirilor bncii (cldirile proprii ale bncii i cele arendate). n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor pentru repara ia i ntre inerea cldirilor. Contul 5733 este destinat pentru eviden a cheltuielilor pentru asigurarea securit ii cldirilor i edificiilor. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile privind serviciile securit ii. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor pentru asigurarea securit ii cldirilor i edificiilor. Contul 5734 este destinat pentru eviden a cheltuielilor privind plata pentru arend. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile privind plata pentru arend. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul 127
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor privind plata pentru arend. Contul 5735 este destinat pentru eviden a cheltuielilor pentru ntre inerea imobilului. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile privind ntre inerea imobilului. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor pentru ntre inerea imobilului. 5770 Cheltuieli cu provizioane i alte contribu ii Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor la formarea provizioanelor pentru alte pierderi, i pentru pierderile aferente angajamentelor condi ionale i efectuarea pl ilor, conform legisla iei n vigoare, privind garantarea depozitelor n sistemul bancar. 5771 Cheltuieli cu provizioane pentru alte pierderi 5772 Vrsminte i contribu ii n fondul de garantare a depozitelor 5773 Cheltuieli cu provizioane la angajamente condi ionale Contul 5771 este destinat pentru eviden a cheltuielilor la formarea provizioanelor pentru alte pierderi. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile la formarea i majorarea provizioanelor pentru alte pierderi. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile la formarea i majorarea provizioanelor pentru alte pierderi. Contul 5772 este destinat pentru eviden a cheltuielilor ce in de vrsmintele obligatorii anuale, contribu iile ini iale, trimestriale i speciale n fondul de garantare a depozitelor n sistemul bancar. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile ce in de vrsmintele i contribu iile bncii n fondul de garantare a depozitelor. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile la formarea fondului de garantare a depozitelor n sistemul bancar. Contul 5773 este destinat pentru eviden a cheltuielilor efectuate la formarea i majorarea provizioanelor pentru pierderi la angajamente condi ionale. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile efectuate la formarea i majorarea provizioanelor pentru pierderi la angajamente condi ionale. n creditul contului se nregistreaz sumele restituite din contul 2772 "Provizioane pentru pierderi la angajamente condi ionale". Soldul contului este debitor, dar poate fi i creditor (n cazul micorrii provizioanelor aferente angajamentelor condi ionale). 5780 Impozite i taxe Grupa este destinat pentru eviden a impozitelor i taxelor conform legisla iei n vigoare, precum i valoarea adugat i accizele nerecuperabile, cu excep ia impozitului pe venit. 5781 Impozit pe bunuri imobiliare 5782 Impozit funciar 5783 Taxa pe valoarea adugat 5787 Taxele percepute n fondul rutier 5788 Alte impozite i taxe 128
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Contul 5781 este destinat pentru eviden a cheltuielilor curente privind impozitul pe bunuri imobiliare. n debitul contului se nregistreaz pl ile privind impozitul pe bunurile imobiliare. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor privind impozitul pe bunuri imobiliare. Contul 5782 este destinat pentru eviden a cheltuielilor privind impozitul funciar. n debitul contului se nregistreaz pl ile privind impozitul funciar. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor privind impozitul funciar. Contul 5783 este destinat pentru eviden a cheltuielilor privind taxa pe valoare adugat. n debitul contului se nregistreaz pl ile privind taxa pe valoarea adugat. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor privind taxa pe valoare adugat. Contul 5787 este destinat pentru eviden a cheltuielilor privind taxele percepute n fondul rutier. n debitul contului se nregistreaz pl ile privind taxele percepute n fondul rutier. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor privind taxele percepute n fondul rutier. Contul 5788 este destinat pentru eviden a cheltuielilor privind alte impozite i taxe. n debitul contului se nregistreaz pl ile privind alte impozite i taxe. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor privind alte impozite i taxe. 5820 Cheltuieli cu dobnzi la datorii subordonate Grupa este destinat pentru generalizarea informa iei privind eviden a cheltuielilor cu dobnzi la datorii subordonate. 5821 Cheltuieli cu dobnzi la datorii subordonate cu termenul achitrii 5 ani i mai pu in 5822 Cheltuieli cu dobnzi la datorii subordonate cu termenul achitrii mai mare de 5 ani Conturile 5821-5822 snt destinate pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la datorii subordonate. n debitul conturilor se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi calculate. n creditul conturilor se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul conturilor este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la datorii subordonate. 5830 Cheltuieli cu dobnzi la ac iuni cu termen limitat Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la ac iuni ordinare i preferen iale emise cu termen limitat. 5831 Cheltuieli cu dobnzi la ac iuni ordinare cu termen limitat 5832 Cheltuieli cu dobnzi la ac iuni preferen iale cu termen limitat Contul 5831 este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la ac iunile ordinare cu termen limitat. n debitul contului se nregistreaz plata cheltuielilor cu dobnzi la ac iuni ordinare cu termen limitat. 129
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la ac iunile ordinare cu termen limitat. Contul 5832 este destinat pentru eviden a cheltuielilor aferente dobnzilor la ac iunile preferen iale cu termen limitat. n debitul contului se nregistreaz plata cheltuielilor cu dobnzi la ac iuni preferen iale cu termen limitat. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor aferente dobnzilor la ac iunile preferen iale cu termen limitat. 5840 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi de la sediul central al bncii i filiale Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la mprumuturi ob inute de ctre filiale de la sediul central al bncii, precum i la mprumuturi ob inute de ctre sediul central al bncii de la filiale. 5841 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi de la sediul central al bncii 5842 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi de la filiale locale 5843 Cheltuieli cu dobnzi la mprumuturi de la filiale de peste hotare Contul 5841 este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la mprumuturile de la sediul central al bncii. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la mprumuturi de la sediul central. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la mprumuturile de la sediul central al bncii. Contul 5842 este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la mprumuturile ob inute de la filialele locale. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la mprumuturi de la filialele locale. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la mprumuturilele ob inute de la filialele locale. Contul 5843 este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu dobnzi la mprumuturile ob inute de la filialele de peste hotare. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile cu dobnzi la mprumuturile de la filialele de peste hotare. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor cu dobnzi la mprumuturile ob inute de la filialele de peste hotare. 5900 Alte cheltuieli opera ionale Grupa este destinat pentru eviden a altor cheltuieli opera ionale. 5901 Cheltuieli de transport 5902 Plata serviciilor de consulting i auditing 5903 Cheltuieli aferente reciclrii cadrelor 5904 Cheltuieli de deplasare de serviciu 5905 Cheltuieli de reprezentare 130
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

5906 5907 5908 5909 5911 5912 5913 5914 5915 5916 5917 5918 5919

Cheltuieli de telecomunica ii, pot i telegraf Cheltuieli de birou, tipografie Cheltuieli de reclam Cheltuieli pentru ac iuni de binefacere Repara ia i ntre inerea mobilei i utilajului Repara ia i ntre inerea mijloacelor de transport Plata pentru arend Cheltuieli pe taxe de trust Comisioane i taxe pltite Alte cheltuieli opera ionale Cheltuieli din opera iuni cu carduri Cheltuieli pentru men inerea activelor nemateriale Cheltuieli aferente opera iunilor de retragere i depunere de numerar Contul 5901 este destinat pentru eviden a cheltuielilor de transport (pentru serviciile de transport prestate de ter i). n debitul contului se nregistreaz cheltuielile de transport. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile de transport. Contul 5902 este destinat pentru eviden a cheltuielilor privind plata serviciilor de consulting i auditing (sumele pltite consultan ilor i auditului pentru serviciile prestate, organiza iilor consultative, juridice, informa ionale). n debitul contului se nregistreaz cheltuielile de consulting i auditing. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile privind plata serviciilor de consulting i auditing. Contul 5903 este destinat pentru eviden a cheltuielilor pentru pregtirea i reciclarea personalului. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile aferente reciclrii cadrelor. n creditul contului se nregistreaz trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile pentru pregtirea i reciclarea personalului. Contul 5904 este destinat pentru eviden a cheltuielilor privind deplasri de serviciu. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile aferente deplasrilor de serviciu. n creditul contului se nregistreaz trecerea la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile privind deplasrile de serviciu. Contul 5905 este destinat pentru eviden a cheltuielilor de reprezentare. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile de reprezentare. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile de reprezentare. Contul 5906 este destinat pentru eviden a cheltuielilor de telecomunica ii, pot i telegraf. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile de telecomunica ii, pot i telegraf n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul 131
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile aferente telecomunica iilor, pot i telegraf. Contul 5907 este destinat pentru eviden a cheltuielilor de birou, tipografie. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile de birou, tipografie. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile de birou, tipografie. Contul 5908 este destinat pentru eviden a cheltuielilor de reclam. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile de reclam, protocol i publicitatea serviciilor bancare. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile pentru reclam, protocol i publicitate. Contul 5909 este destinat pentru eviden a cheltuielilor privind ac iuni de binefacere. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile pentru ac iuni de binefacere. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile pentru ac iuni de binefacere. Contul 5911este destinat pentru eviden a cheltuielilor privind repara ia i ntre inerea mobilei i utilajului. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile privind repara ia i ntre inerea mobilei i utilajului. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile pentru repara ia i ntre inerea mobilei i utilajului. Contul 5912 este destinat pentru eviden a cheltuielilor privind repara ia i ntre inerea mijloacelor de transport. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile privind repara ia i ntre inerea mijloacelor de transport. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile pentru repara ia i ntre inerea mijloacelor de transport. Contul 5913 este destinat pentru eviden a cheltuielilor privind plata pentru arend. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile privind plata pentru arend. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile privind plata pentru arend. Contul 5914 este destinat pentru eviden a cheltuielilor privind taxele de trust. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile privind plata taxelor de trust. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile privind plata taxelor de trust. Contul 5915 este destinat pentru eviden a cheltuielilor pentru comisioane i taxe pltite. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile privind plata comisioanelor i taxelor. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul 132
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile privind comisioanele i taxele pltite. Contul 5916 este destinat pentru eviden a cheltuielilor privind alte cheltuieli opera ionale. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile privind plata altor cheltuieli opera ionale suportate de ctre banc. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint alte cheltuieli opera ionale. Contul 5917 este destinat pentru eviden a cheltuielilor privind opera iunile cu carduri bancare, cu excep ia opera iunilor de retragere i depunere de numerar. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile din opera iunile cu carduri bancare. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile aferente opera iunilor cu carduri bancare. Contul 5918 este destinat pentru eviden a cheltuielilor privind men inerea activelor nemateriale. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile privind men inerea activelor nemateriale. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile privind men inerea activelor nemateriale. Contul 5919 este destinat pentru eviden a cheltuielilor privind plata comisioanelor pentru serviciile prestate aferente opera iunilor de retragere i depunere de numerar (cu BNM, bnci, banc i subdiviziunile ei, cu clien ii). n debitul contului se nregistreaz cheltuielile privind plata comisioanelor aferent opera iunilor de retragere i depunere de numerar. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderi neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile privind plata comisioanelor aferent opera iunilor de retragere i depunere de numerar. 5920 Cheltuieli din ieirea activelor necomerciale Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor (pierderilor) suportate n urma ieirii (vnzarea, transmiterea cu titlu gratuit, deteriorarea .a) activelor necomerciale. n aceast grup, se reflect suma micorrii valorii de bilan a activului reevaluat anterior la momentul ieirii acestuia. 5921 Cheltuieli din ieirea investi iilor 5922 Cheltuieli de la scoaterea din uz a activelor materiale pe termen lung 5923 Cheltuieli din ieirea altor active Contul 5921 este destinat pentru eviden a cheltuielilor din ieirea investi iilor. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile suportate de banc la ieirea investi iilor. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile acumulate la ieirea investi iilor. Contul 5922 este destinat pentru eviden a cheltuielilor privind ieirea/scoaterea din uz (vnzarea, transmiterea cu titlu gratuit, deteriorarea) a activelor materiale pe termen lung. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile suportate de banc la ieirea /scoaterea din uz a activelor materiale pe termen lung, precum i suma uzurii necalculate a activelor materiale pe termen lung ieite. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). 133
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

5940

5950

5960

5990

Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile de la scoaterea din uz a activelor materiale pe termen lung. Contul 5923 este destinat pentru eviden a cheltuielilor privind ieirea/ scoaterea din uz (casarea, vnzarea,transmiterea cu titlu gratuit) a altor active (active nemateriale, stocuri de mrfuri i materiale, obiecte de mic valoare i scurt durat a cror valoare unitar este mai mic de 1/2 din plafonul stabilit). n debitul contului se nregistreaz cheltuielile suportate de banc la ieirea /scoaterea din uz a altor active, precum i suma uzurii/amortizrii necalculate. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile acumulate de la ieirea /scoaterea din uz a altor active. Alte cheltuieli Grupa este destinat pentru eviden a altor cheltuieli suportate de banc n rezultatul opera iunilor ce nu in de activitatea de baz. 5941 Alte cheltuieli Contul 5941 este destinat pentru eviden a altor cheltuieli suportate de banc n rezultatul opera iunilor ce nu in de activitatea de baz. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile suportate de banc din alte activit i, ce nu in de activitatea de baz. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint suma cheltuielilor suportate de banc din alte activit i ce nu in de activitatea de baz. Amenzi, penalit i i alte sanc iuni pltite Grupa este destinat pentru eviden a amenzilor, penalizrilor i altor sanc iuni pltite. 5951 Amenzi, penalit i i alte sanc iuni pltite Contul 5951 este destinat pentru eviden a amenzilor, penalit ilor i altor sanc iuni pltite. n debitul contului se nregistreaz amenzile, penalit ile i alte sanc iuni pltite. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile privind amenzile, penalit ile i alte sanc iuni pltite. Cheltuieli extraordinare Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor (pierderilor) rezultate din calamit i naturale, perturbri politice, modificri ale legisla iei i alte evenimente excep ionale. 5961 Cheltuieli extraordinare Contul 5961 este destinat pentru eviden a cheltuielilor cu privire la pierderile rezultate din calamit i naturale, perturbri politice, modificri ale legisla iei i alte evenimente excep ionale. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile suportate de banc. n creditul contului se nregistreaz trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul profitului nedistribuit (pierderii neacoperite). Soldul contului este debitor i reprezint cheltuielile extraordinare suportate n urma unor evenimente excep ionale. Impozitul pe venit Grupa este destinat pentru eviden a cheltuielilor aferente impozitului pe venit ale perioadei de gestiune. 5991 Impozitul pe venit 134
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Contul 5991 este destinat pentru eviden a cheltuielilor aferente impozitului pe venit ale perioadei de gestiune. n debitul contului se nregistreaz calcularea datoriilor curente i amnate privind impozitul pe venit. n creditul contului se nregistreaz calcularea crean elor amnate privind impozitul pe venit i trecerea la finele perioadei de gestiune a cheltuielilor privind impozitul pe venit la contul profitului nedistribuit (pierderi neacoperite). Soldul contului poate fi debitor (n cazul existen ei cheltuielilor privind impozitul pe venit) sau creditor (n cazul existen ei economiei privind impozitul pe venit). CLASA 6 CONTURI CONDI IONALE Conturile clasei 6 "Conturi condi ionale" snt destinate pentru eviden a obliga iunilor ce depind de anumite circumstan e eventuale. Eviden a pe conturile condi ionale se divizeaz n conturi debitoare i creditoare dup destina ia opera iunilor efectuate. Eviden a se ine prin nscrierea opera iunilor la debitul/creditul contului i trecerea la scderi prin contabilitatea invers. Metoda dublei nscrieri nu se aplic. Astfel, conturile condi ionale nu corespondeaz cu nici un cont. Conturi condi ionale de debit 6100 Obliga iuni de procurare a valutei strine Grupa este destinat pentru eviden a tranzac iilor la vedere i/sau la termen pentru procurarea valutei strine. La primirea valutei se face nregistrarea contabil invers. 6101 Obliga iuni de procurare a valutei strine prin tranzac ie la vedere 6102 Obliga iuni de procurare a valutei strine prin tranzac ie la termen Conturile 6101, 6102 snt destinate pentru eviden a obliga iunilor de procurare a valutei strine. n debitul conturilor se nregistreaz obliga iunile bncii de a procura valut strine la vedere (spot) i respectiv la termen (forward, futures, op ion .a.). n creditul conturilor se nregistreaz ndeplinirea obliga iunilor de procurare a valutei strine sau rezilierea contractului. 6200 Obliga iuni de primire/procurare Grupa este destinat pentru eviden a tuturor obliga iunilor bncii de a primi n viitor credite/depozite sau de a procura valori mobiliare i alte instrumente financiare, precum i active materiale pe termen lung i active nemateriale. La primirea creditelor/depozitelor, valorilor mobiliare sau altor instrumente financiare se face nregistrarea contabil invers. 6201 Obliga iuni de primire a creditelor n viitor 6202 Obliga iuni de procurare a valorilor mobiliare/instrumentelor financiare 6203 Obliga iuni de primire a depozitelor n viitor 6204 Obliga iuni de procurare a activelor materiale pe termen lung i activelor nemateriale Contul 6201 este destinat pentru eviden a tuturor obliga iunilor de a primi n viitor credite. n debitul contului se nregistreaz obliga iunile bncii de a primi credite n viitor. n creditul contului se nregistreaz primirea creditului sau rezilierea contractului aferent ob inerii creditului n viitor. Contul 6202 este destinat pentru eviden a obliga iunilor de procurare a valorilor mobiliare sau altor instrumente financiare. n debitul contului se nregistreaz obliga iunile bncii de a procura valori mobiliare sau alte instrumente financiare. n creditul contului se nregistreaz ndeplinirea obliga iunilor de procurare a valorilor mobiliare sau a instrumentelor financiare sau rezilierea contractului privind procurarea acestora. 135
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Contul 6203 este destinat pentru eviden a obliga iunilor de a primi n viitor depozite. n debitul contului se nregistreaz obliga iunile bncii de a primi depozite n viitor. n creditul contului se nregistreaz primirea depozitului sau rezilierea contractului/acordului aferent primirii depozitului n viitor. Contul 6204 este destinat pentru eviden a obliga iunilor contractuale de procurare a activelor materiale pe termen lung i activelor nemateriale. n debitul contului se nregistreaz obliga iunile bncii de procurare a activelor materiale pe termen lung i activelor nemateriale. n creditul contului se nregistreaz ndeplinirea obliga iunilor bncii de procurare a activelor materiale pe termen lung i activelor nemateriale sau rezilierea contractului privind procurarea acestora. Conturi condi ionale de credit 6400 Obliga iuni de vnzare a valutei strine Grupa este destinat pentru eviden a tranzac iilor la vedere i/sau la termen de vnzare a valutei strine. La vnzarea valutei strine, de obicei, n decurs de trei zile lucrtoare, se ntocmete nregistrarea contabil invers. 6401 Obliga iuni de vnzare a valutei strine prin tranzac ie la vedere 6402 Obliga iuni de vnzare a valutei strine prin tranzac ie la termen Conturile 6401, 6402 snt destinate pentru eviden a obliga iunilor de vnzare a valutei strine. n creditul conturilor se nregistreaz obliga iunile bncii de a vinde valut strin la vedere (spot) i respectiv la termen (forward, futures, op ion .a.). n debitul conturilor se nregistreaz ndeplinirea obliga iunilor de vnzare a valutei strine sau rezilierea contractului. 6500 Acreditive Grupa este destinat pentru eviden a tuturor acreditivelor deschise de banc. La efectuarea pl ilor par iale sau la nchiderea acreditivului (la plat deplin), soldul contului dat se micoreaz n suma pl ii par iale sau a acreditivului nchis i se ntocmete nregistrarea contabila invers. 6501 Acreditive Contul 6501 este destinat pentru eviden a acreditivelor. n creditul contului se nregistreaz sumele acreditivelor deschise i majorarea acestora conform documentelor clien ilor. n debitul contului se nregistreaz sumele micorrii acreditivelor sau anulrii acestora. 6600 Obliga iuni de acordare/realizare Grupa este destinat pentru eviden a tuturor obliga iunilor de a acorda credite sau de a vinde valori mobiliare i alte instrumente financiare. La acordarea creditului sau la vnzarea valorilor mobiliare/instrumentelor financiare, se ntocmete nregistrarea contabil invers. 6601 Obliga iunile de acordare a creditelor n viitor. 6602 Obliga iuni de vnzare a valorilor mobiliare/instrumentelor financiare 6603 Obliga iuni de plasare a depozitelor n viitor Contul 6601 este destinat pentru eviden a obliga iunilor bncii de a acorda credite n viitor. n creditul contului se nregistreaz suma obliga iunii bncii de a acorda credite n viitor. n debitul contului se nregistreaz ndeplinirea obliga iunilor de acordare a creditului sau rezilierea contractului de acordare n viitor a creditului. Contul 6602 este destinat pentru eviden a obliga iunilor de vnzare a valorilor mobiliare sau altor instrumente financiare. n creditul contului se nregistreaz suma obliga iunilor bncii de a vinde valori mobiliare sau alte instrumente financiare clientului. 136
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

n debitul contului se nregistreaz ndeplinirea obliga iunilor de vnzare a valorilor mobiliare i/sau instrumentelor financiare sau rezilierea contractului semnat anterior. Contul 6603 este destinat pentru eviden a obliga iunilor de plasare a depozitelor n viitor. n creditul contului se nregistreaz suma obliga iunilor bncii de a plasa depozite n viitor. n debitul contului se nregistreaz plasarea depozitului sau rezilierea contractului/acordului aferent plasrii depozitului n viitor. 6700 Garan ii i cau iuni Grupa este destinat pentru eviden a tuturor garan iilor i cau iunilor emise, precum i a obliga iunilor aferent emiterii acestora, prin care banca garanteaz celeilalte pr i executarea unei obliga ii. 6701 Garan ii i cau iuni emise 6702 Obliga iuni de emitere a garan iilor i cau iunilor Contul 6701 este destinat pentru eviden a obliga iunilor bncii aferente garan iilor i cau iunilor emise. n creditul contului se nregistreaz sumele garan iilor i cau iunilor emise i majorarea sumei cau iunilor i garan iilor emise. n debitul contului se nregistreaz trecerea la scderi a sumelor garan iilor i cau iunilor emise. Contul 6702 este destinat pentru eviden a obliga iunilor bncii de emitere a garan iilor i cau iunilor. n creditul contului se nregistreaz suma obliga iunilor bncii de emitere a garan iilor i cau iunilor. n debitul contului se nregistreaz ndeplinirea obliga iunilor bncii de emitere a garan iilor i cau iunilor sau rezilierea contractului de emitere a acestora. 6800 Alte conturi condi ionale Grupa este destinat pentru eviden a tuturor cecurilor i cambiilor care au fost primite i trimise la incaso, tratelor acceptate de banc, i a cambiilor vndute cu andosamentul bncii precum i altor documente primite/acceptate de banc (cereri de plat .a.). 6801 Cambii la incaso 6802 Trate acceptate 6803 Cambiile, realizate cu andosamentul bncii 6804 Alte documente primite/acceptate Contul 6801 este destinat pentru eviden a cambiilor la incaso. n creditul contului se nregistreaz suma cambiilor care au fost primite de banc i trimise la incaso. n debitul contului se nregistreaz ncasarea cambiilor date la incaso. Contul 6802 este destinat pentru eviden a obliga iunilor aferente tratelor acceptate. n creditul contului se nregistreaz suma obliga iunilor necondi ionate a bncii de a plti prezentatorului tratei. n debitul contului se nregistreaz ndeplinirea obliga iunilor de ctre banc aferente tratei. Contul 6803 este destinat pentru eviden a cambiilor, vndute cu andosamentul bncii. n creditul contului se nregistreaz cambiile vndute de banc pn la termenul acestora de scaden cu girul bncii. n debitul contului se nregistreaz ncasarea pl ii aferente cambiei andosate de ctre creditor. Contul 6804 este destinat pentru eviden a altor documente primite/acceptate (cereri de plat primite/ acceptate de banc . a.) n creditul contului se nregistreaz suma documentelor primite/acceptate. n debitul contului se nregistreaz suma documentelor executate. 137
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

CLASA 7 CONTURI MEMORANDUM Conturile clasei 7 "Conturi memorandum" snt destinate pentru eviden a extrabilan ier a valorilor i documentelor importante n activitatea bncii sau consemnate la aceasta. Eviden a se ine prin nscrierea opera iunilor la intrare i ieire. Metoda dublei nscrieri nu se aplic. Astfel conturile memorandum nu corespondeaz cu nici un cont. 7100 Obliga iuni la credite acordate. Grupa este destinat pentru eviden a obliga iunilor sub form de acorduri la credite i de acorduri de gaj la credite acordate, propriet ii primite ca gaj, la fel i garan iilor i cau iunilor primite de banc. 7101 Obliga iuni sub form de acorduri la credite 7102 Obliga iuni sub form de acorduri de gaj 7103 Amanetul primit 7121 Garan ii, cau iuni i cesiuni primite Contul 7101 este destinat pentru eviden a obliga iunilor sub form de acorduri la creditele acordate. La intrare n cont se nregistreaz obliga iunile clientului fa de banc n suma indicat n acorduri la credite acordate. La ieire din cont se nregistreaz trecerea la scderi a sumei obliga iunilor. Contul 7102 este destinat pentru eviden a obliga iunilor sub form de acorduri de gaj La intrare n cont se nregistreaz obliga iunile clientului fa de banc n suma indicat n acordul de gaj. La ieire din cont se nregistreaz trecerea la scderi a sumei obliga iunilor. Contul 7103 este destinat pentru eviden a propriet ii primite sub forma de gaj i care se pstreaz la banca n schimbul creditului acordat La intrare n cont se nregistreaz valoarea amanetului, prevzut n contractul de amanet, primit n gaj de banc, care se pstreaz n incinta bncii. La ieire din cont se nregistreaz trecerea la scderi a valorii amanetului primit n gaj de banc (la rambursarea creditului sau n baz acordului bilateral privind amanetul). Contul 7121 este destinat pentru eviden a garan iilor primite, sumelor de bani depui pentru garantarea executrii de ctre debitor a unei obliga ii, i cesiunilor primite de ctre banc. La intrare n cont se nregistreaz sumele garan iilor i cau iunilor primite. Suma cesiunii se nregistreaz la valoarea ce acoper partea creditului acordat. La ieire din cont se nregistreaz trecerea la scderi a garan iilor, cau iunilor i cesiunilor primite. 7200 Active i dobnzi calculate neachitate Grupa este destinat pentru eviden a creditelor i altor active care nu snt credite achitate din contul reducerilor pentru pierderi la credite i din contul reduceri pentru pierderi la alte active care nu snt credite i dobnzi calculate neachitate de debitor. 7201 Credite achitate din contul reducerilor pentru pierderi la credite 7202 Dobnd calculat la credite neachitate de clien i 7203 Alte active care nu snt credite achitate din contul reduceri pentru pierderi la alte active care nu snt credite 7204 Penalit ile calculate la credite neachitate de clien i 7205 Penalit ile calculate la dobnda calculat la credite neachitate de clien i Contul 7201 este destinat pentru eviden a creditelor nerambursate i achitate din contul reducerilor la pierderi La intrare n conturi se nregistreaz sumele creditelor trecute la scderi din contul reducerilor la 138
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

pierderi la credite La ieire din conturi se nregistreaz sumele datoriilor rambursate de ctre debitor sau trecerea lor la scderi potrivit hotrrii conducerii bncii. Contul 7202 este destinat pentru eviden a dobnzilor calculate aferente creditelor acordate dar neachitate de ctre debitor La intrare n conturi se nregistreaz sumele dobnzilor calculate dar neachitate de ctre debitor. La ieire din conturi se nregistreaz sumele dobnzilor calculate dar neachitate rambursate de ctre debitor sau trecerea lor la scderi potrivit hotrrii conducerii bncii. Contul 7203 este destinat pentru eviden a altor active care nu snt credite nerambursate i achitate din contul reduceri pentru pierderi la alte active care nu snt credite. La intrare n cont se nregistreaz sumele altor active care nu snt credite trecute la scderi din contul reduceri pentru pierderi la alte active care nu snt credite. La ieire din cont se nregistreaz sumele datoriilor rambursate de ctre debitor sau trecerea lor la scderi potrivit hotrrii conducerii bncii. Contul 7204 este destinat pentru eviden a penalit ilor calculate aferente creditelor acordate, dar neachitate de ctre debitor. La intrare n cont se nregistreaz sumele penalit ilor calculate, dar neachitate de ctre debitor. La ieire din cont se nregistreaz sumele penalit ilor calculate, dar neachitate, rambursate de ctre debitor sau trecerea lor la scderi potrivit hotrrii conducerii bncii. Contul 7205 este destinat pentru eviden a penalit ilor calculate aferente dobnzii calculate la creditele acordate, dar neachitate de ctre debitor. La intrare n cont se nregistreaz sumele penalit ilor aferente dobnzii calculate, dar neachitate de ctre debitor. La ieire din cont se nregistreaz sumele penalit ilor aferente dobnzii calculate, dar neachitate, rambursate de ctre debitor sau trecerea lor la scderi potrivit hotrrii conducerii bncii. 7250 Obliga iuni la mprumuturi primite Grupa este destinat pentru eviden a obliga iunilor (sub form de acorduri la mprumuturi i de contracte de gaj la mprumuturi), propriet ii gajate de ctre banc, prin care banca garanteaz altei pr i executarea unei obliga iuni. 7251 Obliga iuni sub form de acorduri la mprumuturi primite 7252 Obliga iuni sub form de acorduri de gaj la mprumuturi primite 7253 Amanetul dat de ctre banc la mprumuturi primite 7254 Gajul depus la mprumutul primit Conturile 7251, 7252 snt destinate pentru eviden a obliga iunilor bncii sub form de acorduri i acorduri de gaj la mprumuturile ob inute La intrare n conturi se nregistreaz suma obliga iunilor sub form de acorduri la mprumuturile primite i acorduri de gaj la mprumuturile primite. La ieire din conturi se nregistreaz trecerea la scderi a sumei totale a obliga iunilor sub form de acorduri la mprumuturile primite i acorduri de gaj la mprumuturile primite. Contul 7253 este destinat pentru eviden a amanetului depus de ctre banca ca gaj pentru mprumutul ob inut La intrare n cont se nregistreaz suma amanetului depus ca gaj de ctre banc, care se pstreaz la creditor. La ieire din cont se nregistreaz trecerea la scderi a sumei amanetului depus de ctre banc (la rambursarea creditului sau baza acordului bilateral privind amanetul). Contul 7254 este destinat pentru eviden a gajului depus de ctre banc la mprumutul primit. La intrare n cont se nregistreaz valoarea gajului (imobil sau mobil cu excep ia amanetului) depus de banc la ob inerea mprumutului sau opera iuni similare. 139
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

La ieire din cont se nregistreaz valoarea gajului la momentul achitrii datoriei sau trecerea la scderi la decizia conducerii bncii. 7300 Documente privind opera iunile de decontare. Grupa este destinat pentru eviden a sumelor la documentele de decontare. 7303 Documente de decontare pe opera iuni de factoring 7311 Documente de decontare la coresponden ii strini Contul 7303 este destinat pentru eviden a documentelor de decontare pe opera iuni de factoring La intrare n cont se nregistreaz sumele a tuturor documentelor de decontare pe opera iuni de factoring (facturi) La ieire din cont se nregistreaz trecerea la scderi a sumei documentelor de decontare pe opera iuni de factoring (facturi) n cazul achitrii crean elor sau cesionrii acestora Contul 7311 este destinat pentru eviden a documentelor de decontare la coresponden ii strini La intrare in cont se nregistreaz sumele documentelor de decontare la coresponden ii strini La ieire din cont se nregistreaz trecerea la scderi a sumei documentelor de decontare la coresponden ii strini 7400 Valori mobiliare Grupa este destinat pentru eviden a valorilor mobiliare materializate i nematerializate primite n custodie sau spre control i nimicire. n grupa dat se ine eviden a valorilor mobiliare din portofoliul bncii, precum i a clientelei. 7401 Valori mobiliare i crean e primite n custodie 7402 Valori mobiliare i crean e primite la nimicire 7403 Valori mobiliare de stat materializate amortizate, expediate pentru control i nimicire 7404 Valori mobiliare de stat materializate trecute la scaden i achitate 7405 Valori mobiliare procurate pentru clien i 7406 Valori mobiliare procurate n portofoliul bncii 7409 Crean e procurate de banc Contul 7401 este destinat pentru eviden a valorilor mobiliare i crean elor primite la pstrare n banc La intrare n cont se nregistreaz valorile mobiliare i crean ele clien ilor primite n custodie. La ieire din cont se nregistreaz valorile mobiliare restituite sau nimicite. Contul 7402 este destinat pentru eviden a valorilor mobiliare i a crean elor clien ilor primite pentru a fi nimicite La intrare n cont se nregistreaz suma valorilor mobiliare i a crean elor clien ilor primite pentru a fi nimicite. La ieire din cont se nregistreaz trecerea la scderi n urma nimicirii a sumei valorilor mobiliare i crean elor primite anterior de la clien i. Contul 7403 este destinat pentru eviden a valorilor mobiliare de stat materializate care au ajuns la scaden i au fost expediate pentru control i apoi se supun nimicirii. La intrare n cont se nregistreaz suma valorilor mobiliare de stat materializate care au fost amortizate i dup termenul de scaden au fost expediate la bnci pentru control i nimicire. La ieire din cont se nregistreaz trecerea la scderi n urma nimicirii valorilor mobiliare de stat materializate amortizare primite anterior de la clien i. Contul 7404 este destinat pentru eviden a valorilor mobiliare de stat materializate care au ajuns la termenul scaden ei i au fost achitate. La intrare n cont se nregistreaz valori mobiliare de stat trecute la scaden i achitate. La ieire din cont se nregistreaz valorile mobiliare de stat expediate pentru control si nimicire. Contul 7405 este destinat pentru eviden a valorilor mobiliare ale clien ilor cumprate din ordinul 140
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

acestora, precum i valorile mobiliare ale clien ilor destinate vnzrii de ctre banca - broker la ordinul clien ilor. La intrare n cont se nregistreaz valorile mobiliare ale clien ilor. La ieire din cont se nregistreaz valorile mobiliare ale clien ilor stinse la scaden sau vndute. Conturile 7406, 7409 snt destinate pentru eviden a valorilor mobiliare i a crean elor procurate n portofoliul bncii La intrare n cont se nregistreaz valorile mobiliare i crean ele procurate de banc. La ieire din cont se nregistreaz valorile mobiliare sau crean ele stinse la scaden sau vndute. 7500 Diferite valori i documente. Grupa este destinat pentru eviden a diferitelor valori i documente, cum ar fi cesiuni primite i eliberate, specimene i alte valori i documente. Unele valori se in la un pre conven ional (1 leu). 7502 Diferite valori i documente. 7503 Diferite valori i documente expediate i eliberate n gestiune. 7521 Decontrile pe creditele n mrfuri acordate Republicii Moldova de ctre alte state n cadrul Acordurilor interguvernamentale. 7531 Cesiuni primite de la persoane ter e 7532 Cesiuni eliberate de ctre banc Contul 7502 este destinat pentru eviden a diferitelor valori i documente (contracte .a.) care se pstreaz la banc. Unele valori (specimenele bancnotelor i alte valori similare) se in la pre conven ional (un specimen - 1 leu) La intrare n cont se nregistreaz valoarea documentelor sau altor valori care se pstreaz n banc. La ieire din cont se nregistreaz sumele documentelor sau altor valori rentoarse, date n gestiune sau casate. Contul 7503 este destinat pentru eviden a diferitor valori i documente care au fost expediate i eliberate n gestiune la banc. Unele valori (specimenele bancnotelor i alte valori similare) se in la pre conven ional (un specimen - 1 leu) La intrare n cont se nregistreaz valoarea documentelor sau altor valori care au fost eliberate n gestiune pentru a fi utilizate sau comercializate. La ieire din cont se nregistreaz sumele documentelor (valorilor) rentoarse, utilizate, comercializate sau casate. Contul 7521 este destinat pentru eviden a sumelor decontrilor pe credite primite n mrfuri de la alte state. La intrare n cont se nregistreaz sumele creditelor n mrfuri primite. La ieire din cont se nregistreaz sumele creditelor n mrfuri rambursate. Contul 7531 este destinat pentru eviden a cesiunilor primite de banc de la persoane ter e privind achitarea creditelor oferite. La intrare n cont se nregistreaz suma cesiunii primit de ctre banc privind acordul persoanei ter e de a plti datoriile (inclusiv creditele) mprumutatului. La ieire din cont se nregistreaz suma cesiunii la momentul achitrii datoriei sau trecerea la scderi a sumei cesiunii la decizia conducerii bncii. Contul 7532 este destinat pentru eviden a cesiunilor eliberate de ctre banc privind rambursarea creditelor antrenate de ctre clien ii si. La intrare n cont se nregistreaz suma cesiunii eliberat de ctre banc la valoarea datoriei neacoperite. La ieire din cont se nregistreaz trecerea la scderi a sumei cesiunii. 7600 Formulare 141
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

Grupa este destinat pentru eviden a formularelor valorilor mobiliare, formularelor tipizate de documente primare cu regim special i cardurilor neeliberate (la pre conven ional: 1 formular-leu) 7601 Formulare de valori mobiliare i crean e n depozit 7602 Formulare de valori mobiliare i crean e, eliberate n gestiune 7603 Formulare de valori mobiliare i crean e n drum 7611 Formulare tipizate de documente primare cu regim special n depozit 7612 Formulare tipizate de documente primare cu regim special eliberate n gestiune 7621 Carduri la depozit 7622 Carduri eliberate n gestiune Contul 7601 este destinat pentru eviden a formularelor de valori mobiliare i crean elor care se afl la depozit la banc. La intrare n cont se nregistreaz primirea n depozit a formularelor valorilor mobiliare i crean e. La ieire din cont se nregistreaz eliberarea formularelor valorilor mobiliare i crean e n drum sau n gestiune sau trecerea la pierderi a acestora. Contul 7602 este destinat pentru eviden a formularelor de valori mobiliare i crean elor eliberate n gestiune lucrtorilor bancari. La intrare n cont se nregistreaz primirea n gestiune de la depozit sau din drum a formularelor valorilor mobiliare i crean e. La ieire din cont se nregistreaz eliberarea formularelor de valori mobiliare i crean e clien ilor sau utilizarea acestora de ctre lucrtorii bancari. Contul 7603 este destinat pentru eviden a formularelor de valori mobiliare i crean elor care se afl la momentul de fa n drum, adic nici la depozit nici n gestiune. La intrare n cont se nregistreaz transmiterea spre transportare a formularelor valorilor mobiliare i crean e. La ieire din cont se nregistreaz predarea la depozit sau n gestiune a formularelor de valori mobiliare i crean e sau trecerea la pierderi a acestora. Contul 7611 este destinat pentru eviden a formularelor tipizate de documente primare cu regim special care se afl la depozit la banc. La intrare n cont se nregistreaz primirea n depozit a formularelor tipizate de documente primare cu regim special. La ieire din cont se nregistreaz eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special n gestiune sau trecerea la pierderi a acestora. Contul 7612 este destinat pentru eviden a formularelor tipizate de documente primare cu regim special eliberate n gestiune lucrtorilor bancari. La intrare n cont se nregistreaz primirea n gestiune de la depozit a formularelor tipizate de documente primare cu regim special. La ieire din cont se nregistreaz eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special clien ilor sau utilizarea acestora de ctre lucrtorii bancari. Contul 7621 este destinat pentru eviden a cardurilor bancare care se afl la depozit la banc. La ieire din cont se nregistreaz eliberarea cardurilor bancare n gestiune sau trecerea la pierderi a acestora. Contul 7622 este destinat pentru eviden a cardurilor bancare eliberate n gestiune lucrtorilor bancari pentru a fi personalizate. La ieire din cont se nregistreaz eliberarea cardurilor bancare personalizate clien ilor sau trecerea la pierderi a acestora. 7700 Datorii trecute la oierderi Grupa de conturi este destinat pentru eviden a datoriilor debitoare trecute la pierderi. n aceasta grup 142
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

de conturi se nregistreaz activele trecute la pierderi dup expirarea termenului stabilit de legisla ie care anterior au fost luate n posesia bncii n schimbul rambursrii creditelor. 7701 Datorii trecute la pierderi 7702 Active materiale trecute la pierderi 7703 Ac iunile altor societ i pe ac iuni trecute la pierderi Contul 7701 este destinat pentru eviden a datoriilor debitoare altele dect creditele care au fost trecute la pierderi. La intrare n cont se nregistreaz sumele datoriilor debitoare trecute la pierderi. La ieire din cont se nregistreaz sumele datoriilor debitoare achitate de ctre debitor sau de persoan ter ; sumele datoriilor debitoare care potrivit hotrrii conducerii bncii trec la scderi. Contul 7702 este destinat pentru eviden a activelor materiale luate n posesia bncii care au fost trecute la pierderi. La intrare n cont se nregistreaz valoarea activelor materiale trecute la pierderi care anterior au fost luate n posesia bncii. La ieire din cont se nregistreaz valoarea activelor materiale vndute sau potrivit conducerii bncii scoase din eviden . Contul 7703 este destinat pentru eviden a ac iunilor altor societ i pe ac iuni care anterior au fost luate n posesia bncii i snt trecute la pierderi. La intrare n cont se nregistreaz valoarea ac iunilor altor societ i pe ac iuni care anterior au fost luate n posesia bncii i trecute la pierderi. La ieire din cont se nregistreaz valoarea ac iunilor vndute sau potrivit hotrrii conducerii bncii scoase din eviden . 7750 Alte mijloace i datorii Grupa de conturi este destinat pentru eviden a altor mijloace i datorii reflectate n conturile memorandum. 7751 Pierderi fiscale nereclamate 7752 Active materiale arendate 7753 Active nemateriale arendate 7754 Patrimoniul luat n posesie Contul 7751 este destinat pentru eviden a pierderilor fiscale ale bncii care, potrivit Codului fiscal, pot fi raportate ealonat, n pr i egale prin micorarea venitului impozabil. La intrare n cont se nregistreaz suma pierderilor fiscale nereclamate n perioada de gestiune. La ieire din cont se nregistreaz suma pierderilor fiscale reclamate sau trecerea la scderi a sumei nereclamate la expirarea termenului stabilit. Conturile 7752, 7753 snt destinate pentru eviden a valorii prevzute n contractul de arend a activelor materiale (mijloace fixe, terenuri etc.) i activelor nemateriale (brevete, licen e, programe informatice etc.) luate de ctre banc n arenda opera ional. La intrare n conturi se nregistreaz valoarea prevzut n contractul de arend a activele materiale i nemateriale arendate. La ieire din conturi se nregistreaz valoarea prevzut n contractul de arend a activele materiale i nemateriale transmise arendatorului la expirarea termenului de arend. Contul 7754 este destinat pentru eviden a patrimoniului care conform contractului i hotrrii judec ii este luat n posesia bncii n schimbul rambursrii creditului, precum i trecerea activelor la pierderi dup expirarea termenului de de inere a acestora sau n alte cazuri prevzute de legisla ie. La intrare n cont se nregistreaz valoarea patrimoniului luat n posesia bncii n schimbul rambursrii creditului neacoperit. 143
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

La ieire din cont se nregistreaz trecerea la scderi a valorii patrimoniului la momentul vinderii acestuia, achitrii de ctre mprumutat sau de persoana ter a datoriei neacoperite sau la decizia conducerii bncii (n cazul deteriorrii, furtului etc.). 7800 Ac iuni Grupa este destinat pentru eviden a valorii nominale (fixate) i numrul ac iunilor emise de banc: autorizate spre plasare, neplasate i de tezaur. 7801 Ac iuni ordinare autorizate spre plasare 7802 Ac iuni ordinare neplasate 7804 Ac iuni ordinare aflate n circula ie - cota monetar 7805 Ac iuni ordinare aflate n circula ie - cota de avere (emisia ini ial) 7811 Ac iuni preferen iale autorizate spre plasare 7812 Ac iuni preferen iale neplasate 7814 Ac iuni preferen iale aflate n circula ie - cota monetar 7815 Conturile 7801, 7811 snt destinate pentru eviden a ac iunilor ordinare i preferen iale care snt destinate pentru a fi plasate pe pia a primar. La intrare n conturi se nregistreaz ac iunile destinate spre plasare pe pia a primar dup autorizarea emisiei de ctre BNM i CNPF. La ieire din conturi se nregistreaz anularea ac iunilor destinate spre plasare dup nregistrarea sau nenregistrarea emisiunii de ctre organele competente. Conturile 7802, 7812 snt destinate pentru eviden a ac iunilor ordinare i preferen iale care snt destinate pentru a fi plasate pe pia a primar dar pe perioada plasrii nc nu au fost subscrise. La intrare n conturi se nregistreaz ac iunile nesubscrise destinate plasrii. La ieire din conturi se nregistreaz subscrierea ac iunilor destinate plasrii sau anularea ac iunilor neplasate destinate spre plasare dup nenregistrarea emisiunii de ctre organele competente. Conturile 7804, 7814 snt destinate pentru eviden a ac iunilor ordinare i preferen iale aflate n circula ie i care reprezint cot monetar. La intrare n conturi se nregistreaz ac iunile n form monetar plasate. Conturile 7805, 7815 snt destinate pentru eviden a ac iunilor ordinare i preferen iale aflate n circula ie i care reprezint cot de avere. La intrare n conturi se nregistreaz ac iunile n form nemonetar plasate la emisiunea ini ial. La ieire din conturi se nregistreaz anularea ac iunilor conform legisla iei n vigoare.
[Capitolul III modificat prin Hot.BNM nr.193 din 30.09.2010 , n vigoare 01.01.2011] [Capitolul III modificat prin Hot.BNM nr.244 din 11.12.2008 , n vigoare 25.03.2009] [Capitolul III modificat prin Hot.BNM nr.150 din 31.07.2008 , n vigoare 16.09.2008] [Capitolul III modificat prin Hot.BNM nr.225 din 30.08.2007 , n vigoare 30.11.2007] [Capitolul III completat prin Hot.BNM nr.208 din 15.08.2007 , n vigoare 24.08.2007] [Capitolul III modificat prin Hot.BNM nr.285 din 26.10.2006 , n vigoare 01.01.2007] [Capitolul III n redactia Hot.BNM nr.21 din 26.01.06 , n vigoare 01.04.06] [Capitolul III modificat prin Hot.BNM nr.190 din 23.06.05 , n vigoare 01.10.05] [Capitolul III modificat prin Hot.BNM nr.15 din 13.01.05, n vigoare 01.03.05] [Capitolul III modificat prin Hot.BNM nr.190 din 29.07.2004 ] [Capitolul III modificat prin Hot.BNM nr.258 din 04.10.2001 ] [Capitolul III modificat prin Hot.BNM nr.137 din 07.06.2001 ] [Capitolul III modificat prin Hot.BNM nr.167 din 08.07.99 ]

144
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Na ional a Moldovei

[Capitolul III modificat prin Hot.BNM nr.181 din 02.07.98 ] [Capitolul III modificat prin Hot.BNM nr.167 din 25.12.97 ] [Capitolul III modificat prin Hot.BNM nr.107 din 24.11.97 ]

Capitolul IV DISPOZI II FINALE 1. Bncile licen iate, de sine stttor, elaboreaz procedurile interne de reflectare n eviden a contabil a bncii a opera iunilor economico-financiare, n conformitate cu prevederile Planului de conturi i a legisla iei n vigoare.
[Capitolul IV modificat prin Hot.BNM nr.150 din 31.07.2008, n vigoare 16.09.2008] [Capitolul IV n redac ia Hot.BNM nr.21 din 26.01.06, n vigoare 01.04.2006

145
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591