Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere de intervenție accesorie

Subsemnatul/a ....................................................................., domiciliat/ă în .......................,


județul....................., str. ..........................................................., nr......, bloc....., scara .., apt. .....
act de identitate ......, seria ......, nr. ..............., cu CNP ............................................... și număr de
telefon ..............................
Formulez prezenta cerere de intervenție accesorie în interesul domnului Cătălin Ioan
Berenghi, în procesul intentat Guvernului României cu privire la construirea Mega Moscheii
din București, proces care se află pe rol în dosarul 2315/2/2016.

Motivele pentru care nu doresc construirea Mega Moscheii sunt următoarele:

1. ................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................

Data Semnatura

S-ar putea să vă placă și