Sunteți pe pagina 1din 3

EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR (conf. H.G.

856/2002)

Agentul economic:
Anul:
Tipul de deseu: _________________________cod: _________ (conf. codificarii din anexa 2)
Starea fizica: __________________________
Unitatea de masura:_____________________

CAPITOLUL I
GENERAREA DESEURILOR

Cantitatea de deseu
Nr. Luna Din care
Generata
Valorificata Eliminata final Ramasa in stoc
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie

TOTAL AN
CAPITOLUL II
STOCAREA PROVIZORIE, TRATAREA SI TRANSPORTUL DESEURILOR

Stocare Tratare Transport


Sco- Mijlocul Destina-
Nr. Luna Sectia Tipul Canti Modul
Cantitatea pul 4) tia
1) -tatea 2)
3)
5)
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
TOTAL AN

1)Tipul de stocare 2) Modul de tratare 4) Mijlocul de transport


RM-recipient metalic TM-tratare mecanica AS-autospeciale
RP-recipient din plastic TC-tratare chimica AN-auto nespecial
BZ-bazin de stocare TMC-tratare mecano-chimica H-transport hidraulic
CT-container transportabil TB-tratare biochimica CF-cale ferata
CF-container fix D-deshidratare A-altele
S-saci TT-tratare termica
PD-platforma de deshidratare A-altele 5) Destinatia
VN-in vrac, neacoperit DO-depozitul de gunoi al orasului/comunei
VA-in vrac, incinta acoperita 3) Scopul tratarii HP-halda proprie
RL-recipient din lemn V-pentru valorificare HC-halda industriala comuna
A-altele E-in vederea eliminarii I-incinerare in scopul eliminarii
Vr-valorificare prin agentieconomici autorizati
P-utilizare materiala sau energetica in propria intreprindere
Ve-valorificare energetica prin agenti economici autorizati
A-altele
CAPITOLUL III
VALORIFICAREA DESEURILOR

Operatia de valorificare, Agentul economic care


Nr. Cantitatea de deseu
Luna conform Anexei II B din efectueaza operatia de
crt. valorificata
Legea 426/2001 valorificare
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
TOTAL AN

CAPITOLUL IV
ELIMINAREA DESEURILOR

Operatia de eliminare, Agentul economic care


Nr. Cantitatea de deseu
Luna conform Anexei II B din efectueaza operatia de
crt. eliminata
Legea 426/2001 eliminare
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
TOTAL AN
Atentie ! Absenta evidentei gestiunii deseurilor precum si inscrierea de date incorecte in evidenta
gestiunii deseurilor constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda, conform H.G. 856/2002
art.9.