Sunteți pe pagina 1din 13

Agentul economic: XXXX

Anul: 2017
Tipul de deseu: Ambalaje de materiale plastice
Cod deseu: 15 01 02
Starea fizică: solid
Unitatea de măsură: kg

1. GENERAREA DESEURILOR
Cantitatea de deseuri
din care:
Nr. crt. Luna
Generate
valorificată eliminată final rămasă în stoc
2016 stoc 5
1 Ianuarie 4 0 0 9
2 Februarie 4 0 0 13
3 Martie 4 0 0 17
4 Aprilie 4 0 0 21
5 Mai 4 20 0 5
6 Iunie 140 140 0 5
7 Iulie 120 120 0 5
8 August 140 140 0 5
9 Septembrie 5
10 Octombrie 5
11 Noiembrie 5
12 Decembrie 5
TOTAL AN 420 420 0 5

2. STOCAREA PROVIZORIE, TRATAREA SI TRANSPORTUL DESEURILOR


Stocare Tratare
Nr. crt. Luna Sectia
Cantitatea Tipul1) Cantitatea Modul2)
1 Ianuarie atelier 9 RP 0 0
2 Februarie atelier 13 RP 0 0
3 Martie atelier 17 RP 0 0
4 Aprilie atelier 21 RP 0 0
5 Mai atelier 25 RP 0 0
6 Iunie atelier 140 RP 0 0
7 Iulie atelier 120 RP 0 0
8 August atelier 140 RP 0 0
9 Septembrie atelier
10 Octombrie atelier
11 Noiembrie atelier
12 Decembrie atelier
TOTAL AN

3. VALORIFICAREA DESEURILOR
Cantitatea de deseu Operatia de valorificare, conform Anexei 3
Nr. crt. Luna
valorificată din Legea 211/2011

1 Ianuarie 0 0
2 Februarie 0 0
3 Martie 0 0
4 Aprilie 0 0
5 Mai 20 R12
6 Iunie 140 R12
7 Iulie 120 R12
8 August 140 R12
9 Septembrie 0
10 Octombrie 0
11 Noiembrie 0
12 Decembrie 0
TOTAL AN 420

4. ELIMINAREA DESEURILOR

Cantitatea de deseu Operatia de eliminare, conform Anexei 2


Nr. crt. Luna
eliminată din Legea 211/2011

1 Ianuarie 0 0
2 Februarie 0 0
3 Martie 0 0
4 Aprilie 0 0
5 Mai 0 0
6 Iunie 0 0
7 Iulie 0 0
8 August 0 0
9 Septembrie 0 0
10 Octombrie 0 0
11 Noiembrie 0 0
12 Decembrie 0 0
TOTAL AN 0
TUL DESEURILOR
Tratare Transport
Scopul3) Mijlocul4) Destinatia5)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 AN Vr
0 AN Vr
0 AN Vr
0 AN Vr
Agentul economic care efectuează
operatia de valorificare

0
0
0
0
Colector XXXX
Colector XXXX
Colector XXXX
Colector XXXX

Agentul economic care efectuează


operatia de eliminare

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Agentul economic: XXX
Anul: 2017
Tipul de deseu: materiale plastice altele decat ambalaje
Cod deseu: 20 01 39
Starea fizică: solid
Unitatea de măsură: kg

1. GENERAREA DESEURILOR
Cantitatea de deseuri
din care:
Nr. crt. Luna
Generate eliminată rămasă în
valorificată
final stoc
2016 stoc 5
1 Ianuarie 30 0 0 35
2 Februarie 30 60 0 5
3 Martie 20 10 0 15
4 Aprilie 40 0 0 55
5 Mai 35 20 0 70
6 Iunie 70
7 Iulie 70
8 August 70
9 Septembrie 70
10 Octombrie 70
11 Noiembrie 70
12 Decembrie 70
TOTAL AN 155 90 0 70

2. STOCAREA PROVIZORIE, TRATAREA SI TRANSPORTUL DESEURILOR


Stocare Tratare Transport
Nr. crt. Luna Sectia
Cantitatea Tipul1) Cantitatea Modul2) Scopul3) Mijlocul4)

1 Ianuarie atelier 35 RP 0 0 0
2 Februarie atelier 65 RP 0 0 0 AN
3 Martie atelier 25 RP AN
4 Aprilie atelier 55 RP
5 Mai atelier 90 RP AN
6 Iunie atelier
7 Iulie atelier
8 August atelier
9 Septembrie atelier
10 Octombrie atelier
11 Noiembrie atelier
12 Decembrie atelier
TOTAL AN

3. VALORIFICAREA DESEURILOR
Agentul economic care
Cantitatea de deseu Operatia de valorificare, conform
Nr. crt. Luna efectuează operatia de
valorificată Anexei 3 din Legea 211/2011
valorificare
1 Ianuarie 0 0 0
2 Februarie 60 R12 colector xxx
3 Martie 10 R12 colector xxx
4 Aprilie 0
5 Mai 20 R12 colector xxx
6 Iunie 0
7 Iulie 0
8 August 0
9 Septembrie 0
10 Octombrie 0
11 Noiembrie 0
12 Decembrie 0
TOTAL AN 90

4. ELIMINAREA DESEURILOR

Cantitatea de deseu Operatia de eliminare, conform Agentul economic care


Nr. crt. Luna
eliminată Anexei 2 din Legea 211/2011 efectuează operatia de eliminare

1 Ianuarie 0 0 0
2 Februarie 0 0 0
3 Martie 0 0 0
4 Aprilie 0 0 0
5 Mai 0 0 0
6 Iunie 0 0 0
7 Iulie 0 0 0
8 August 0 0 0
9 Septembrie 0 0 0
10 Octombrie 0 0 0
11 Noiembrie 0 0 0
12 Decembrie 0 0 0
TOTAL AN 0
OR
Transport

Destinatia5)

Vr
Vr

Vr
ntul economic care
tuează operatia de
valorificare
0
colector xxx
colector xxx

colector xxx

ntul economic care


ă operatia de eliminare

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SC XXX SRL
J ; CUI: EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR
Adresa GENERATE - VALORIFICATE - ELIMINATE 2017
JUDETUL CLUJ

AN 2014
Unitatea de masura kg

Cod deseu HG Stoc la Generat Valorificat cumulat


856/2002 Tip deseu HG 856/2002 01.01.2016 cumulat 2017 2017
15 01 01 ambalaje hartie carton (kg) 0
02 03 04 deseuri productie (kg) 0
20 03 01 Deseuri menajere (kg)* 0

* Conform Ordinului 756/2004 transformarea mc-kg la deseurile menajere este: 300-350kg/mc


* Conform REGULAMENTULUI din 11 iulie 2007 privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi p
SEURILOR
TE - ELIMINATE 2017

Eliminat cumulat Valorificat Eliminat


2017 Stoc 31.12.2017 prin prin

or comunitare de utilităţi publice transformarea mc-kg: 350kg/mc


NOTĂ:

TIPUL DE STOCARE:
1)

RM - Recipient Metalic; RP - Recipient de Plastic; BZ - Bazin Decantor;


CT - Container Transportabil; CF - Container Fix; S - Saci; PD - Platformă
de Dezhidratare; VN - în Vrac, Neacoperit; VA - în Vrac, incintă Acoperită;
RL - Recipient din lemn; A - Altele.

MODUL DE TRATARE:
2)

TM - Tratare Mecanică; TC - Tratare Chimică; TMC - Tratare Mecanico-


Chimică; TB - Tratare Biochimică; TT - Tratare Termică;
D - Dezhidratare; A - Altele.

SCOPUL TRATĂRII:
3)

V - pentru Valorificare; E - în vederea Eliminării.

MIJLOCUL DE TRANSPORT:
4)

AS - Autospeciale; AN - Auto Nespecial; H - Transport Hidraulic;


CF - Cale Ferată; A - Altele.

DESTINAȚIA:
5)

DO - Depozitul de gunoi al orașului/comunei; HP - Haldă Proprie;


HC - Haldă Industrială Comună; I - Incinerarea în scopul eliminării;
Vr - valorificare prin agenti economici autorizati;
P - Utilizare materială sau energetică în propria întreprindere;
Ve - Valorificare energetică prin agenti economici autorizati; A - Altele.

R1 Utilizarea în principal drept combustibil sau alte mijloace de generare de energie


R2 Recuperarea sau regenerarea solventilor
R3 Reciclarea/recuperarea de substante organice care nu sunt utilizate ca solventi
R4 Reciclarea/recuperarea metalelor si a compusilor metalici
R5 Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice
R6 Regenerarea acizilor sau bazelor
R7 Valorificarea componentelor folosite pentru reducerea poluarii
R8 Valorificarea componentelor din catalizatori
R9 Rerafinarea uleiurilor sau alte reutilizari ale acestora
R10 Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice
R11 Utilizarea deseurilor obtinute din oricare dintre operatiile numerotate de la R1 la R10
R12 Schimb de deseuri în vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
R13 Stocarea de deseuri înaintea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R12,
excluzând stocarea temporara, pâna la colectare, la locul de producere.

D1 Depozitarea pe sol si în sol (de exemplu, depozite si altele asemenea)


D2 Tratarea în contact cu solul (de exemplu, biodegradarea)
D3 Injectarea la adâncime (de exemplu, injectarea deseurilor pompabile în puturi)
D4 Retinerea pe suprafata delimitata (devers. de des. lichide sau de namoluri in batale/iazuri)
D5 Depozitarea în depozite special amenajate (dispunerea în celule etanse separate de mediu)
D6 Evacuarea deseurilor într-un corp de apa, cu exceptia marilor/oceanelor
D7 Evacuarea în mari/oceane, inclusiv introducerea în subsolul marin
D8 Tratamentul biologic nespecificat la celelalte operatii
D9 Tratamentul fizico-chimic nespecificat la celelalte operatii din prezenta anexa
D10 Incinerarea pe sol
D11 Incinerarea pe mare
D12 Stocarea permanenta (de exemplu, amplasarea de containere într-o mina)
D13 Amestecarea/combinarea deseurilor înainte de a fi supuse oricarei operatii numerotate de la D1 la D12)
D14 Reambalarea deseurilor înainte de a fi supuse oricarei operatii numerotate de la D1 la D13
D15 Stocarea înaintea oricarei operatii numerotate de la D1 la D14, excluzând stocarea temporara, pana la
colectare la locul de producere.
la D1 la D12)

rara, pana la

S-ar putea să vă placă și