Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA Nr.

1*)

EVIDENŢA GESTIUNII DEŞEURILOR

Agentul economic……
Anul …..
Tip deşeu……………….. codul…………( conform codificarii din anexa nr. 2 HG 856/2002)
Starea fizica …………………
Unitatea de măsura ……………….

Cap 1.
Generarea deşeurilor

Cantitatea de deşeu
Nr.
Luna Generate din care:
crt.
valorificată Eliminată final Rămasa in stoc
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
Total an
CAPITOLUL 2
Stocarea provizorie, tratarea şi transportul deşeurilor

Nr. Stocare Tratare Transport


Crt Luna Secţia Cant. Tipul 1)
Cant. Modul 2)
Scopul 3)
Mijlocul Destinaţia
4) 5)

1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
Total

Notă:
1) 3)
Tipul de stocare Scopul tratării
RM – recipient metalic V – pentru valorificare
RP – recipient de plastic E – în vederea eliminării
4)
BZ – bazin decantor Mijlocul de transport
CT – container transportabil AS – autospeciale
CF – container fix AN – auto nespecial
S – saci H – transport hidraulic
PD – platformă de deshidratare CF – cale ferată
VN – în vrac, neacoperit A – altele
5)
VA – în vrac, acoperit Destinaţia
RL – recipient de lemn DO – depozit de gunoi al oraşului/comunei
A – altele HP – halda proprie
2)
Modul de tratare HC – haldă industrială comună
TM – tratare mecanică I – incinerare în scopul eliminării
TC – tratare chimică Vr – valorificare prin agenţi economici autorizaţi
TMC – tratare mecano – chimică P – utilizare materială sau energetică în propria întreprindere TB – tratare
biochimică Ve – valorificare energetică prin agenţi economici autorizaţi
D – deshidratare A – altele
TT – tratare termică
A - altele
Cap 3
Valorificarea deşeurilor

Operaţia de valorificare Agentul economic care


Nr. Cant de deşeu
Luna conform Anexei II B din efectuează operaţia de
crt valorificată
Legea 426/2001 valorificare

2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
Total an

CAPITOLUL 4
Eliminarea deşeurilor
Operaţia de eliminare Agentul economic care
Nr. Cant de deşeu
Luna conform Anexei II A din efectuează operaţia de
crt eliminată
Legea 426/2001 eliminare

2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
Total an

S-ar putea să vă placă și