Sunteți pe pagina 1din 94

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel.

/fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 PLAN DE MANAGEMENT AL RISCULUI

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 CUPRINS PREZENTARE COMPANIE ............................................................ .......................................................... 3 SECURITATE SI SANATATE ......................................................... .......................................................... 4 REFERINTE NORMATIVE:............................................................ ........................................................... 7 OBIECTIVE GENERALE.............................................................. ............................................................. 8 MANAGEMENTUL RISCULUI .......................................................... .......................................................24 ANEXE:.......................................................................... ..........................................................................62

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 PREZENTARE COMPANIE Societatea Comerciala OYL COMPANY HOLDING AG SRL SLOBOZIA, a luat fiinta in anul 2006, avand obiectul de activitate constructia de drumuri. Societatea se angajeaza intr-un proces de dezvoltare dinamica, focalizat pe cons truirea unui sistem care sa produca, pe termen lung, solutii prompte, adaptate nevoilor clientilor. Un factor valoros al societatii OYL COMPANY HOLDING AG SRL il constituie resurse le materiale disponibile: parcul auto, utilaje de ultima generatie, statiile de mixturi asfaltice, statiil e de betoane, laboratoarele aferente bazelor de producere a mixturilor asfaltice, betoanelor, agregatelor si prefabri catelor. Compania este axata pe constructii civile si industriale inclusiv instalatiile a ferente constructiilor, constructia de drumuri, fabricarea de betoane, borduri, mixturi asfaltice, pavele, dale, pe act ivitati de comercializare a plantelor si florilor din import, activitati de gradinarit si peisagistica, activitati imobil iare pe baza de contracte si tarife, comert cu ridicata a materialului lemnos, comert cu amanuntul in magazine specializate, de pozitari, spalatorie auto. Societatea noastra are ca obiective: o pozitie cat mai stabila pe piata, crester ea cifrei de afaceri, seriozitate, performante cat mai ridicate, pentru acestea acordand o importanta deosebita in respectarea cerintelor standardelor de referinta SR EN ISO 9001 -CALITATE, ISO 14001 -MEDIU, ISO 18001 -SANATATE, SA 8000 RESPONSABILITATE SOCIALA si ISO 27001:2006 -SECURITATEA INFORMATIEI, care sa ofere incredere, sa contribuie la imbunatatirea serviciilor si la dezvoltarea relatiei cu toate part ile interesate.

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei (Add Text comment blank) RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia (Add Text comment blank) (Add Text comment blank) (Add Text comment blank) SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO (Add Text comment blank) 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 SECURITATE SI SANATATE Conform prevederilor Legii 319 / 2006 planul de securitate si sanatate cuprinde:

un capitol in care sunt precizate regulile generale de sanatate si securitate in munca aplicabile tuturor celor ce lucreaza pe santier; Planul de urgenta, privind modalitatea de actiune in caz de urgenta si detaliile relevante; Prevederile Planului de sanatate si securitate in munca sunt obligatorii pentru to ti participantii la procesul de munca (angajatii proprii, subcontractori, furnizori, delegati, vizitatori, et c.) dar nu limitative, ele putand fi imbunatatite sau complectate pe masura avansarii lucrarii sau atunci cand apar s ituatii neprevazute in prezentul plan. In cazul in subcontractorilor, acestia vor fi responsabili de respectarea prezen tului plan. RESPONSABIL CU SECURITATE SI SANATATE Persoana desemnata sa raspunda de respectarea si aplicarea masurilor cuprinse in legislatia nationala este atestata pentru a indeplini functii in domeniul protectiei muncii si pentru a pr esta servicii in domeniul protectiei muncii. DEFINITII, ABREVIERI Definitii

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Autorizare Funcionare din punct de vedere al securitaii sisanataii n munca -asumarea de catre angajator a responsabilitaii privind legalitatea desfasurarii activitaii din punct de vedere al securitaii sisanataii n munca; Accident care produce invaliditate (INV) -accident care produce invaliditate con firmata prin decizie de ncadrare ntr-un grad de invaliditate, emisa de organele medicale n drept; Accident mortal (D) accident n urma caruia se produce decesul accidentatului conf irmat, imediat sau dupa un interval de timp, n baza unui act medico-legal; Accident colectiv accidentul n care au fost accidentate cel puin trei persoane, n a celasi timp si din aceleasi cauze, n cadrul aceluiasi eveniment; Accident de munca de circulaie -accident survenit n timpul circulaiei pe drumurile publice sau generat de traficul rutier, daca persoana vatamata se afla n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu; Accident care produce incapacitate temporara de munca (ITM) -accident care produce incapacitate temporara de munca de cel puin 3 zile calendaristice consecutive, confirmata prin certificat medical; Beneficiar -orice persoana fizica sau juridica pentru care se executa lucrarea s i care asigura foundurile necesare realizarii acesteia; Comunicare -procedura prin care angajatorul comunica producerea unui eveniment, de ndata, autoritailor prevazute la art.27 align.(1) din lege;

Comitet de securitate sisanatate n munca -organul paritar constituit la nivelul angajatorului, n vederea participarii si consultarii periodice n domeniul securitaii sisanataii n mun ca, n conformitate cu art.18 align.(1)-(3) din 319/2006; Evidena mijloacele si modalitaile de pastrare a informaiilor referitoare la evenimentele p roduse; Indatoriri de serviciu -sarcini profesionale stabilite n: contractul individual d e munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si funcionare, fisa postului, deciziile scr ise, dispoziiile scrise sau verbale ale conducatorului direct sau ale sefilor ierarhici ai acestuia;

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Incident eveniment care nu produce pagube fizice sau psihice, dar care indica po tentialul posibilitatii de generare a unor astfel de pagube; Manager de proiect orice persoana fizica sau juridica, autorizata in conditiile legii si desemnata de catre beneficiar, insarcinata cu organizarea, planificarea si controlul realizar ii lucrarilor pe santier, fiind responsabila de realizarea proiectului in conditii de calitate, costuri si termene stabilite; RSS pe durata realizarii lucrarii orice persoana fizica sau juridica responsabil a pe durata realizarii lucrarii, avand atributiile prevazute la art. 58. Loc de grupare zona sigura, unde toti lucratorii trebuie sa se adune imediat dup a producerea unui accident catastrofic. Aici, Seful de santier sau Responsabilul cu Securitate si sanatatea vor numara lucratori pentru a descoperi persoanele disparute; Loc de intalnire zone aflate in sectoare cunoscute si avand acces la ajutor din partea entitatilor. Aceste zone ar trebui selectionate in sectoare unde riscul este foarte scazut, p ana la sfarsitul proiectului. Serviciu intern de prevenire si protecie -totalitatea resurselor materiale si uma ne alocate pentru efectuarea activitailor de prevenire si protecie n companie; Santier mobil sau temporar uctii sau de inginerie civila; orice santier in care se desfasoara lucrari de constr

Zone cu risc ridicat si specific -acele zone din cadrul ntreprinderii si/sau unit aii n care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecine g rave, ireversibile respectiv, deces sau invaliditate; Abrevieri (sumar) AQ Asigurarea Calitatii; AMC Aparate de Masura si Control;

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 CCVI Control calitate, verificati si incercari CE Conformitate Europeana; CQ Controlul Calitatii; DG Director General; DS Dispozitie de Santier; FD Faza determinanta; FA Formulare Aplicabile; FIAM Formular pentru inregistrarea accidentelor de munca MP Manager Proiect; PS Proceduri de sistem; PO -Proceduri operationale; PSS Plan Securitate si Sanatate PG Procedura Generala PV Proces verbal; PU Plan de Urgenta RT Raport Tehnic; RSS Responsabil Securitate si Sanatate; RMT Responsabil Management de trafic; RTE Responsabil Tehnic cu Executia; SS Sanatate si Securitate; TMP Management de trafic Referinte normative: Legea 319 / 3006 Legea Securitatii si Sanatatii in munca;

HG 1091/2006 privind Cerinte minime de Securitate si Sanatate la locul de munca

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 HG 971/2006 privind Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sana tate la locul de munca; HG 1048/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echiapamentelor individuale de protectie la locul de munca; HG 1425 / 2006 -Norme Metodologice HG 1146 / 2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru Utilizare a in munca de catre lucratori a echipamentelor de lucru; HG 300 / 2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile; HG 1051/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori; Ordinul M.M.S.S.F NR. 755/2006 pentru aprobarea Formularului pentru inregistrare a accidentului de munca FIAM si a instructiunilor de completare; OBIECTIVE GENERALE Principii generale de prevenire: evitarea riscurilor; combaterea riscurilor la sursa; adaptarea la locurilor de munca, alegerea echipamentului tehnic si a metodelor d e munca, pentru a evita activitatile monotone si cele desfasurate ntr-o cadenta predeterminata si a reduc e efectele lor asupra sanatatii; adaptarea la progresul tehnic; nlocuirea pericolelor prin nonpericole sau pericole mai mici;

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzatoare si coerente, care sa cuprin da tehnologiile, organizarea muncii si a conditiilor de munca , relatiile sociale si influenta factorilor de mediu; prioritatea masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie indiv iduala ; prevederea de instructiuni corespunzatoare pentru angajati; protejarea grupurilor expuse la riscuri de accidentare si mbolnavire profesionala . INSTRUCTAJUL PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA Instructajul de protecie a muncii (introductiv general, la locul de muncasi perio dic) se va consemna n mod obligatoriu n fisa individuala de instructaj, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii. Completarea fisei de instructaj se va face cu pasta sau cerneala, imediat dupa verificarea instructajului. Dupa efectuarea instructajului la ncadrarea n munca (instructajul introductiv general si instructajul la locul de munca), fisa de instructaj se semneaza de cel care a fost instruit, de RSS care a efectuat si verificat instructajul, confirmnd, pe baza examinarii persoanei instruite, ca aceasta si-a nsusit cunostinele necesare de protecie a muncii. Dupa efectuarea instructajului periodic, fisa de instructaj se semneaza de cel instruit si de cel care a efectuat instructajul, confirmnd, pe baza examinarii persoanei respective, ca aceasta si-a nsusit materialul predat. Verificarea instructajului periodic se face prin sondaj de catre RSS si de catre persoanele din conducerea unitaii, care vor semna fisele de instructaj ale persoanelor verificate, confirmnd astfel ca instructajul a fost facut corespunzator. Fisa de instructaj se ntocmeste pentru personalul permanent sau detasat, pentru a ngajaii sezonieri, temporari sau zilieri, si va fi pastrata

de conducatorul procesului de munca, respectiv de cel care are sarcina efectuari i instructajului la locul de munca. Angajatorii au obligaia sa asigure angajailor instruirea adecvata, n special prin instruciuni precise, n ceea c e priveste semnalizarea de securitate si/sau sanatate utilizata.

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Instruirea se va axa n special pe semnificaia semnalizarii, mai ales cnd aceasta pr esupune utilizarea cuvintelor, precum si pe comportamentul general si specific care trebuie adoptat. Aceasta instruire trebuie sa fie repetata periodic, ori de cte ori se considera necesara remprospatarea cunostinelor salariailor, ca urmare a unor verificari. Consultarea si participarea angajailor si/sau a reprezentanilor acestora privesc p revederile din prezenta seciune si din Prescripiile minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanata te la locul de munca. MEDICINA MUNCII Examenul medical la angajarea n munca, controlul medical periodic si examenul med ical la reluarea activitaii vor fi efectuate n conformitate cu prevederile normelor. Dotarea cu echipament individual de protectie se face n scopul prevenirii acciden telor de munca sia mbolnavirilor profesionale. ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE Echipamentele individuale de protectie trebuie sa fie utilizate atunci cnd riscur ile nu pot fi evitate sau limitate prin mijloacele tehnice de protectie colectiva sau prin masuri, metode sau procedee d e organizare a muncii. Echipamentul individual de protectie se acorda gratuit angajatilor de catre anga jator. Angajatii si celelalte categorii de persoane care beneficiaza de echipament indi vidual de protectie au urmatoarele obligatii:

sa cunoasca modul corect de utilizare a echipamentului individual de protectie d in dotare; sa poarte ntregul echipament individual de protectie pe toata durata ndeplinirii s arcinii de munca sau activitatii pe care o desfasoara n unitate; sa utilizeze echipamentul individual de protectie numai n scopul pentru care aces

ta a fost atribuit si sa se preocupe de conservarea calitailor de protectie ale acestuia;

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 sa prezinte echipamentul individual de protectie la verificarile periodice preva zute n instructiunile de utilizare si pentru curatare sau denocivizare; sa solicite un nou echipament individual de protectie, atunci cnd din diverse mot ive cel avut n dotare nu mai prezinta calitatile de protectie necesare. Degradarea echipamentului individual de protectie din vina angajatului caruia ia fost atribuit sau nstrainarea lui, nainte de expirarea duratei de utilizare prevazute, atrage raspunderea acestuia p entru prejudiciul cauzat, potrivit legii. Neutilizarea echipamentului individual de protectie se sanctioneaza conform legi slatiei n vigoare. Echipamentul individual de lucru se acorda de catre angajator, n conditiile negoc iate prin contractul colectiv de munca si consta in: Casca; Cizme cu talpa de oel si protecie; In funcie de natura riscurilor, pot fi utilizate urmatoarele echipamente de prote ctie: Dispozitiv de protecie a auzului; Masca de sudura/ochelari; Masca cu filtre fizice; Manusi de protecie; Haina impermeabila; Harnasament de securitate; Ochelari de protecie; Echipament respirator autonom.

FACILITATI IGIENICE SI SANITARE Materialele igienico-sanitare se acord obligatoriu si gratuit angajatilor n scopu l asigurarii igienei si protectiei personale, n completarea masurilor generale luate pentru prevenirea unor mbolnavir i profesionale. Materialele

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 igienico-sanitare, cantitatile respective si periodicitatea acordarii acestora s e stabilesc prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca, la recomandarea medicului de medici na muncii, pe baza caracteristicilor locurilor de munca. Trusele sanitare de acordare a primului ajutor medical constituie materiale igie nico-sanitare, iar continutul si modul de dotare se stabilesc conform reglementarilor. EFORTUL FIZIC Sarcinile de munca si activitatile corespunzatoare se vor organiza astfel nct exig entele profesionale determinate de natura si caracteristicile sarcinilor de munca , de specificul me diului de munca (inclusiv mediul psiho-social), de interactiunea operator-echipament si de relatiile interumane s i corespunzator capacitatilor fizice, fiziologice si psihologice ale angajatilor asigurndu-se astfel solicitari profesi onale n limite normale, confort fizic si psihic, conditii de securitate si sanatate n munca. Pentru prevenirea riscurilor determinate de efortul fizic, trebuie evitate: pozitiile de munca vicioase si/sau fixe; miscarile extreme, bruste sau repetitive; In acest sens, angajatorul trebuie sa asigure: evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor; respectarea criteriilor ergonomice privind proiectarea locurilor de munca si a a ctivitaii; instruirea si formarea adecvata a angajatilor privind modul de desfasurare a act ivitatii profesionale, apelnd la specialistii din domeniul securitaii si sanatatii n munca. Este necesar ca manipularea maselor sa fie realizata corect, n conformitate cu pr incipiile fiziologice si biomecanice. SEMNALIZARE DE SECURITATE SI SANATATE

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Semnalizarea de securitate si/sau sanatate utilizata la locul de munca trebuie sa fie n conformitate cu Prescripiile minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca. Acestea cuprind reguli simasuri obligatorii privind modurile de semnalizare si c aracteristicile lor principale, interschimbabilitatea si complementaritatea semnalizarilor, condiiile de utilizar e si de meninere a eficacitaii acestora. Semnalizarea de securitate si/sau sanatate poate fi de interzicere, de avertizar e, de obligare, de salvare sau prim ajutor si se realizeaza dupa caz, n mod permanent sau ocazional. Semnalizarea permanenta trebuie sa se realizeze astfel:

prin panouri (indicatoare, placi) si/ sau culori de securitate cnd se refera la o interdicie, un avertisment, o obligaie, la localizarea mijloacelor de salvare sau de prim-ajutor si la riscuril e de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor; prin culori de securitate la marcarea cailor de circulaie. Semnalizarea ocazionala trebuie sa se realizeze astfel: prin semnal luminos, semnal acustic sau comunicare verbala n caz de atenionare asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al persoanelor pentru o aciune specifica sau evacuare de urgena; prin gest-semnal sau comunicare verbala, n caz de ghidare a persoanelor care efec tueaza manevre ce presupun un risc sau pericol.

Angajaii si/sau reprezentanii acestora vor fi informai privind toate masurile ce tr ebuie luate n consideraie n scopul asigurarii semnalizarii de securitate si/sau sanatate la locu l de munca. LOCURI DE MUNCA IN SANTIERELE TEMPORARE SAU MOBILE Responsabilul n materie de securitate sisanatate pe durata lucrarii:

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 stabileste un plan de securitate sisanatate, preciznd regulile aplicabile santier ului respectiv, innd cont, daca este necesar, de activitaile de exploatare desfasurate pe santier; pregateste un dosar adaptat caracteristicilor lucrarii, coninnd elementele utile n materie de securitate si sanatate de care sa se ina seama n cursul eventualelor lucrari ulterioare. Desemnarea responsabilului n materie de securitate sisanatate nu exonereaza de raspundere angajatorul pentru domeniul securitaii sisanataii in munca. Odata cu nceperea lucrarii, trebuie sa se asigure urmatoarele: ntreinerea santierului n ordine si ntr-o stare de curaenie satisfacatoare; alegerea amplasamentului posturilor de lucru, innd seama de condiiile de acces la a ceste posturi, determinarea cailor de acces sau de circulaie. UTILIZARE ECHIPAMENT In vederea meninerii securitaii sisanataii pe santier, lucratorii independeni trebui e sa respecte prevederile privind obligaiile angajatorilor, angajailor precum si revederile privind echipame ntul, echipamentul individual de protecie din rezentele norme, sa ia n considerare indicaiile coordonatorului sau coordonatorilor n materie de securitate sisanatate n munca. Pentru meninerea securitaii sisanataii pe santier, angajatorii, atunci cnd executa o activitate profesionala pe santier trebuie sa respecte prevederile privind obligaiile patronilor, angajailor precum si prevederi le privind echipamentul, echipamentul individual de protecie din prezentele norme, sa ia n considerare indicaiile coordonatorului sau coordonatorilor n materie de securitate sisanatate n munca. Angajaii si/sau reprezentanii lor trebuie sa

fie informai asupra tuturor masurilor luate cu privire la securitatea si sanatatea lor pe santier. Informaiile trebuie sa fie pe nelesul angajailor vizai.

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Angajatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru ca echipamentul sa fie adecvat sarcinii de munca sau adaptabil cu usurina pentru ndeplinirea acesteia sisa poata fi utilizat de catre angajaifara a prezenta riscuri pentru securitatea sisanatatea lor. Din faza de alegere a echipamentului prevazut a fi utilizat, angajatorul trebuie sa ia n considerare condiiile de munca specifice, pericolele pentru securitatea sisanatatea angajailor existente n unitat e, n particular la locul de munca, precum si orice alte pericole suplimentare care ar aparea n utilizarea ech ipamentului. Atunci cnd nu este posibil sa se asigure n ntregime ca echipamentul poate fi utilizat de catre angajaifara riscuri pentru securitatea sisanatatea lor, angajatorul trebuie sa ia masuri adecvate pentru reducerea la minimum a riscurilor. Angajatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a asigura ca, pe toata durata sa de utilizare, echipamentul sa fie meninut, printr-o ntreinere adecvata, ntr-o astfel de stare nct sa nu prezinte riscuri pentru securitatea sisanatatea angajailor. Angajatorul trebuie sa asigure ca echipamentul care este expus condiiilor care-i cauzeaza deteriorari, susceptibile sa conduca la situaii periculoase este supus: unor verificari periodice si, atunci cnd este necesar, unor ncercari periodice de persoane fizice/juridice competente n domeniu;

unor verificari speciale, efectuate de persoane competente n domeniu, de fiecare data cnd au aparut evenimente si/sau circumstane excepionale care ar putea sa diminueze securitatea conferita de echipamentul tehnic, cum ar fi modificari ale procesului de munca, accidente, fe nomene naturale sau perioade de inactivitate prelungite; pentru a asigura meninerea condiiilor de secu ritate sisanatate precum si detectarea si remedierea la timp a deteriorarilor. Atunci cnd echipamentul este utilizat n afara ntreprinderii el trebuie sa fie nsoit de dovada materiala a efectuarii ultimei verificari. Atunci cnd utilizarea unui echipament este susceptibila sa prezinte un risc specific pentru securitatea si sanatatea angajailor, angajatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a asigura ca:

utilizarea echipamentului este accesibila numai angajailor desemnai cu aceasta atribuie;

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 angajaii care efectueaza reglarea, repararea, modificarea sau ntreinerea sunt desemnaisa efectueze astfel de operaii; angajatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru ca angajaii sa dispuna de informaii adecvate si de instruciuni scrise referitoare la echipamentul utilizat n munca; informaiile si instruciunile scrise trebuie sa conina indicaii adecvate din punctul de vedere al securitaii si sanataii referitoare la: pericole si riscuri; condiiile de utilizare ale echipamen tului; situaiile anormale previzibile; nvaamintele rezultate din experiena utilizarii echipamentului, atunci cnd este cazul. PLAN DE TRAINING SI INFORMARE A MUNCITORILOR Instruirea si informarea muncitorilor va fi garantata n prezentul proiect, innd cont de funciile, poziia n cadrul lucrarii si riscurile la care acestia sunt expusi. Planul de Training si Informare a muncitorilor:

Va pune la dispoziia tuturor muncitorilor care intra pe santier cursuri de informare legate de Regulile de Sanatate si Sigurana pe santier; Va oferi training specific de securitate muncitorilor care ndeplinesc sarcini cu riscuri speciale; Va promova cursuri de constientizare a domeniului general tuturor muncitorilor d e pe santier; Va promova sedine periodice pe grupuri de muncitori; Va promova cursuri de constientizare ori de cte ori apare vreo nerespectare a sta ndardelor si procedurilor de prevenire si securitate. Aceste cursuri de training si informare trebuie sa aiba

loc atunci cnd: Se produce un transfer sau o modificare a funciilor; Se produce o modificare a echipamentelor de lucru; Este introdusa o noua tehnologie. Trainingul va fi verificat pe baza Planului de Lucru si, evident, n funcie de apar iia unor noi activitai, si va fi adaptat la evoluia riscurilor si apariia unora noi, si rennoite n mod normal. Se va realiza n timpul orelor de lucru.

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Angajaii trebuie avertizai asupra pericolelor la care sunt expusi, asupra echipame ntelor aflate la locul de munca si n vecinatate precum si asupra oricaror modificari care afecteaza echipamentele amplasate n imediata lor vecinatate, chiar daca ei nu utilizeaza direct aceste echipamente. Instruciunile trebuie sa fie clare si pe nelesul angajailor. Angajatorul trebuie sa deina pentru fiecare echipament Cartea tehnica/Manualul de utilizare/Instruciunile de utilizare al acestuia. Angajaii trebuie sa poata patrunde sisa ramna n condiii de securitate n toate locurile necesare efectuarii operaiilor de producie, de reglare si de ntreinere. Echipamentul pe care este necesara prezena angajailor trebuie amenajat astfel nct sa reduca riscurile pentru acestia n timpul deplasarii. Atunci cnd elementele de transmisie a puterii ntre echipamente mobile se pot mbcsi s au deteriora prin contact cu solul, trebuie prevazute facilitai pentru susinerea acestora. Echipamentul cu autopropulsie care n deplasarea sa poate sa genereze riscuri pentru persoane, trebuie sa ndeplineasca urmatoarele condiii: sa aiba facilitai pentru a opri pornirea neautorizata; sa aiba facilitai adecvate pentru reducerea la minimum a consecinelor unei ciocniri, atunc i cnd exista mai multe echipamente tehnice care se deplaseaza n acelasi timp pe aceeasi sina; sa

fie prevazut cu un dispozitiv pentru frnare si oprire. Daca condiiile de securitate o cer, n caz de defectare a dispozitivului principal, treb uie sa fie disponibil, pentru frnarea si oprirea echipamentului, un dispozitiv de ajutor, acionabil prin organe de comanda accesibile cu usurina sau prin sisteme automate; atunci cnd cmpul de vizibilitate directa al conducatorului este necorespunzator din punctul de vedere al securitaii, trebuie instalate dispozitive auxiliare adecvate pentru mbunatairea viz ibilitaii; echipamentul proiectat pentru a fi utilizat pe timpul nopii sau n locuri ntunecoase , trebuie dotat cu un dispozitiv de iluminat adecvat lucrarilor de efectuat si trebuie sa asigure o securitate suficienta pentru angajai;

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 echipamentul la care exista un pericol de incendiu, datorat lui nsusi ori remorcii si/sau ncarcaturii, susceptibil sa pericliteze angajaii, trebuie echipat cu dispozitive adecvate de stingere a incen diilor atunci cnd astfel de dispozitive nu sunt disponibile suficient de aproape de locul de ut ilizare; echipamentul telecomandat trebuie sa se opreasca automat atunci cnd iese din spaiul de aciune al telecomenzii; echipamentul telecomandat care, n condiiile prevazute pentru utilizare, poate sa striveasca sau loveasca angajaii, trebuie sa fie echipat cu mijloace de protecie faa de aceste riscuri, n afara cazului n care exista alte dispozitive adecvate pentru combaterea riscului de lovire. Echipamentul trebuie sa fie condus numai de angajai care au fost instruii, n mod adecvat, pentru a conduce n condiii de securitate un astfel de echipament. Daca echipamentul se deplaseaza ntr-o zona n care se lucreaza, trebuie stabilite si respectate reguli de circulaie adecvate. Pentru a se preveni patrunderea angajailor care se deplaseaza pe jos n zona de operare a echipamentului cu autopropulsie, trebuie luate masuri organizatorice adecvate. Daca sarcina de munca poate fi ndeplinita numai daca sunt prezeni angajai care se deplaseaza pe jos, trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a se preveni accidentarea acestora de catre echipament. Transportul angajailor pe echipamente mobile acionate mecanic este permis numai da ca sunt prevazute

amplasamente de securitate n acest scop. Se interzice utilizarea instalaiilor sub presiune, de ridicat si de transportat, fara avizul tehnic si verificarea ISCIR. Executarea interveniilor la instalaiile sub presiune, de ridicat si de transportat (depanari, reparaii, modificari, racordari etc.) trebuie sa se faca numai de catre personal calificat, instruit si autorizat n acest scop, conform prescripiilor tehnice -colecia ISCIR. UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Echipamentele pentru ridicarea sarcinilor trebuie sa fie marcate vizibil cu sarcina nominalasi atunci cnd este necesar, cu sarcina nominala pentru fiecare configuraie a echipamentului. Dispozitivele de legare sau de prindere a sarcinii trebuie marcate astfel nct sa fie posibila identificarea caracteristicilor eseniale pentru utilizarea n condiii de securitate. Echipamentul care este mobil sau care poate fi demontat si care este destinat pe ntru ridicarea sarcinilor, trebuie utilizat astfel nct sa fie asigurata stabilitatea sa n toate condiiile previzibile, innd seama de natura solului. Trebuie luate masuri pentru a se asigura ca sub sarcinile suspendate nu sunt prezeni angajai, cu excepia cazului n care acest lucru este necesar pentru realizarea efectiva a sarcinii de munca. Sarcinile nu trebuie sa fie deplasate pe deasupra locurilor de munca neprotejate n care angajaii sunt prezeni n mod curent. Daca procesul de munca nu se poate desfasura n alt mod, trebuie stabilite si aplicate metode si procedee adecvate, atunci cnd este cazul. Utilizarea n aer liber a echipamentelor destinate pentru ridicarea sarcinilor neg hidate trebuie interzisa atunci cnd condiiile meteorologice se deterioreaza pna la punctul n care se pericliteaza utilizarea n condiii de securitate a echipamentului, expunndu-se angajaii la riscuri. Se vor lua masuri de protecie adec vate pentru a se reveni orice risc pentru angajai, n particular, pentru a se preveni rasturnarea echipamentului. MANIPULAREA UNELTELOR MANUALE /AUXILIARE Scarile vor fi amplasate in asa fel sa le fie asigurata stabilitatea n timpul utilizarii. Picioarele scarilor portabile se vor amplasa pe suport stabil, rezistent, de dimensiuni corespunzatoare si imobil astfel nct treptele sa ramna n

poziie orizontala. Scarile suspendate, cu excepia celor din frnghie vor fi fixate n mod sigur, astfel nct sa nu se deplaseze sisa fie evitata orice miscare de balans. Scarile trebuie utilizate astfel nct, n orice moment, angajaii sa aiba posibilitatea de prindere cu mna si un suport de susinere sigur. n special, purtarea cu mna a sarcinilor pe o scara nu trebuie sa mpiedice meninerea unei prinderi sigure cu mna.

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Schele: daca nu sunt prevazute configuraiile structurale ale unei schele, trebuie efectuat un calcul de rezistena si de stabilitate, cu excepia cazului n care aceasta schela este asamblata prin respectarea unei configuraii tip, general recunoscute. In funcie de complexitatea schelei alese, trebuie ntocmit, de catre o persoana competenta, un plan de montare, utilizare si demontare. Acest plan poate avea forma unui plan general, completat de planuri de detaliu p entru componentele specifice schelei respective. Elementele de sprijin ale unei schele trebuie protejate mpotriva pericolului de a lunecare, ori prin fixare pe suprafaa de sprijin, ori prin alt procedeu de egala eficiena, iar suprafaa de sprijin sa aiba o capacitate portanta satisfacatoare. Trebuie asigurata stabilitatea schelei. Schelele nu pot fi montate, demontate sau modificate substanial dect sub supravegh erea unei persoane competente si de catre angajai care au fost instruii corespunzator si conform plan ului de montare, demontare sau modificare a schelei respective; Unelte manuale: Cozile si mnerele uneltelor manuale vor fi netede, bine fixate si vor avea dimensiuni si forme ergonomice, care sa permita prinderea lor sigurasi comoda. Cozile si mnerele din lemn se vor executa din lemn de esena tare, cu fibrele axiale drepte, fara noduri, crapaturi siaschii desprinse. Pentru fixarea cozilor si mnerelor din lemn se vor folosi pen e metalice corespunzatoare. Utilizarea aceluiasi maner la mai multe unelte manuale se admite numai pentru tr usele de unelte construite n mod special cu mner demontabil. Uneltele de percuie (ciocanele, dalile, dornurile, capuitoarele si toate uneltele de mna similare) vor fi executate

din oeluri corespunzatoare, n asa fel nct, sub aciunea eforturilor la care sunt supus e n timpul lucrului, partea activa sa nu sufere deformari permanente, fisurisau desprinderi de aschii. Folosirea unelt elor de percuie deformate, nflorite, stirbite sau improvizate este interzisa.

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Uneltele manuale prevazute cu articulaii, cu foarfeci, clesti etc., vor avea o co nstrucie robustasi nu vor prezenta frecari mari sau jocuri n articulaii, care pot duce la eforturi suplimentare pentr u acionare sau la nesigurana n timpul lucrului. Bratele de acionare ale acestor unelte vor fi astfel concepute nct la nchidere sa ramna un spaiu suficient ntre ele, pentru a se preveni prinderea degetelor sau a altor pari ale organismului um an. La executarea lucrarilor la nalime, uneltele manuale vor fi pastrate n geni rezisten te si vor fi fixate corespunzator, pentru a fi asigurate mpotriva caderii. CONTROLUL ZGOMOTULUI Aciunea zgomotului la locul de munca nu trebuie sa afecteze securitatea sisanatatea omului. Limita maxima admisa la locurile de munca pentru expunere zilnica la zgomot nu va depasi limitele impuse the legislatia in vigoare. Pentru identificarea angajailor si a locurilor de munca care se ncadreaza n prevederile prezentelor norme trebuie efectuate masurari de zgomot periodic sau ori de cte ori au loc modificari la loc ul de munca. Daca se constata ca expunerile depasesc valoarea limita, angajatorul:

ia imediat masuri pentru reducerea expunerii la un nivel inferior valorilor limi ta de expunere; determina cauzele expunerii excesive si

adapteaza masurile de protecie si prevenire n vederea evitarii oricarei depasiri. Acolo unde expunerea personala zilnica la zgomot a unui angajat depaseste limita legala sau valoarea maxima a presiunii acustice instantanee neponderate, purtarea echipamentului individual d e protecie mpotriva zgomotului este obligatorie. PLANUL VIZITATORILOR Accesul pe santierul de construcie este controlat prin mijloace de delimitare com pleta a perimetrului acestuia, si este indicat fiecare punct de intrare.

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Pe santierul de constructii va exista o unitate de observare constituind casa Pa znicului permanent. Construcia va fi nconjurata de gard, iar intrarile vor fi controlate 24 de ore din 24. Toate semnele obligat orii de sigurana vor fi poziionate n apropierea intrarii. Semnele care indica accesul interzis al persoanelor straine vor fi asezate pe santier si pe fronturile de lucru. Ori de cte ori au loc vizite pe santier, Inspectorul de santier va fi informat n p realabil cu privire la identitatea vizitatorilor, numarul acestora si scopului vizitei, printre altele informatii considerate relevante pentru aprobarea vizitei. Autorizatia pentru intrarea vizitatorului pe santier trebuie sa acopere urmatoarele masuri de prevenire: Informaii legate de caracteristicile construciei; Pericole si riscuri asociate cu activitaile lucrarilor; Reguli de securitate si standardele care trebuie respectate; Echipamentul Personal de protecie care trebuie utilizat. Vizitatorii trebuie nsoii de o persoana care sa cunoascasantierul. Fiecare vizitator trebuie sa poarte o casca de protecie marcata cu inscripia Vizitator . PLANUL DE URGENTA Planul de urgenta permite cunoasterea din partea muncitorilor, vizitatorilor n le gatura cu urmatoarele aspecte:

Caracteristicile si locaia construciei; Pericole poteniale existente;

Sistemele de prevenire existente; Definirea posibilelor scenarii de urgena; Definirea scenariilor si interveniei n situaii de urgena; Definirea principiilor, standardelor si regulilor generala pentru scenariile ide ntificate; Stabilirea comunicarii cu entitaile externe.

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Planul de Urgena este intocmit pentru a facilita o intervenie rapida, n cazul unui accident, prin i ntervenia unor resurse cum ar fi vehiculele asociate cu brigazile locale de pompieri.

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 MANAGEMENTUL RISCULUI Indicatorul editiilor si reviziilor Nr. Crt. Pag. Capitol/Subcap. Descrierea modificarii Data/Revizia Obs. 1. 2. 3. Elaborat Verificat Aprobat Nume si prenume: Functie: Data: Semnatura: Managementul riscului cuprinde toate procesele implicate in identificarea, evalu area si judecarea riscurilor, luarea de actiuni pentru diminuarea sau anticiparea lor, monitorizarea si evaluarea pro gresului. Riscul constituie un factor major de luat in calcul in managementul fiecarui proiect. Riscul poate fi definit drept incertitudinea privind rezultatul, indiferent daca acesta va fi pozitiv sau negativ. Riscul se refera la conditii sau situatii care se afla inafara controlului managementul ui proiectului si care daca apar pot avea un impact nefavorabil asupra activitatii desfasurate.

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Managementul riscului reprezinta un proces complex de abordare stiintifica a ris curilor care utilizeaza resurse materiale, financiare si umane pentru atingerea obiectivelor, vizand reducerea e xpunerii la pierderi si se concentreaza pe mentinerea unor rezultate nefavorabile la un minim acceptabil. Managementul riscului trebuie sa fie focalizat asupra riscurilor ce privesc medi ul de afaceri, riscurile aferente executiei proiectelor si riscurile operationale. Riscurile aferente proiectului pot avea impact asupra costului, termenelor de executie si calitatea lucrarilor. Riscurile operationale sunt cele cu impact asupra conceptiei, procurarii, executiei, activitatilor de mentenanta, inclusiv evenimente catastro fice. Managementul riscului cuprinde urmatoarele faze:

Identificarea si evaluarea riscului; Analiza riscului; Gestiunea riscului; Finantarea riscului. Identificarea riscului reprezinta o prima faza a procesului de management al ris cului, aceasta constand in identificarea pericolelor potentiale care exista in cadrul entitatii Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se sesizeaza ca exista consec inte aupra atingerii obiectivelor si pot fi luate masuri specifice de solutionare a problemelor ridicate de respectivele riscuri. Riscurile nu pot fi identificate si definite decat in raport cu obiectivele a caror realizare este afectata de ma terializarea lor. Riscul este o incertitudine, nu ceva sigur. de aceea cand se indentifica un risc t rebuie analizat daca nu este vorba despre o situatie existenta, care are un impact asupra obiectivului. De cele mai multe ori situatia existenta reprezinta un risc materializat, adica unul care s-a produs. In acest caz nu mai este vorba despre un risc, ci despre o problema dificila, un pericol care trebuie gestionata sau despre o oportunitat e care trebuie exploatata. Un pericol este orice poate cauza o vatamare. Pericolele pot afecta persoane, proprietati,

procese; acestea pot determina accidente si imbolnaviri, pierderi de productie, deteriorari ale echipamentelor, etc.

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Riscul profesional se refera la probabilitatea si gravitatea unei vatamari sau i mbolnaviri care apare ca rezultat al expunerii la un pericol. Evaluarea riscurilor presupune evaluarea probabilitatii de materializare a riscu rilor si a impactului asupra obiectivelor in cazul in care acestea se materializeaza. Combinatia dintre nivel ul estimat al probabilitatii si nivelul estimat al impactului constituie expunerea la risc, in baza careia se realizeaza profilul riscurilor. Scopul principal al evaluarii riscurilor profesionale este protejarea sanatatii si securitatii lucratorilor. Evaluarea riscurilor ajuta la diminuarea posibilitatii de vatamare a lucratorilor si de af ectare a mediului ca urmare a activitatilor legate de munca. Riscurile vor fi evaluate in mod periodic, conform prevederilor legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca. Riscul la locul de munca poate fi evaluat in 5 etape simple ca: Etapa 1: Colectarea informatiilor Etapa 2: Identificarea pericolelor Etapa 3: Evaluarea riscurilor generate de pericole (estimarea probabilitatii si gravitatii consecintelor si decizia incadrarii riscului ca fiind admisibil) Etapa 4: Planificarea actiunilor de eliminare sau reducere a riscurilor. Analiza evaluarii Etapa 5: Elaborarea documentatiei de evaluare a riscurilor Pentru evaluarea riscurilor profesionale la locul de munca trebuie luate in cons iderare urmatoarele: Amplasarea locului de munca unde se desfasoara activitatile; Cine lucreaza: se va acorda o atentie speciala persoanelor care pot fi grav afec tate de pericol cum ar fi lucratorii tineri sau cu disabilitati, femeile insarcinate, lucratorii cu timpe de munca partial, subcontractorii, vizitatori, etc; Tipul echipamentelor tehnice, materialelor si procedeelor utilizate; Tipul lucrarilor ce sunt executate; Pericole deja identificate si sursele acestora;

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Posibile consecintele ale pericolelor existente; Masuri de protectie aplicate; Accidente, boli profesionale si alte tipul de imbolnari ce au fost raportate; Prevederile legale si alte reglementari in legatura cu locul de munca Pentru centralizarea informatiilor vor mai fi folosite urmatoarele surse: Date tehnice despre echipamente, materiale utilizate la locul de munca; Proceduri tehnice si instructiune de lucru; Rezultate ale masuratorilor factorilor nocivi sau periculosi si de solicitare la locul de munca; Inregistrari ale accidentelor de munca si ale bolilor profesionale; Prevederi legale si standarde; Examinari la locul de munca; Examinari a sarcinilor efectuate la locul de munca si inafara locului de munca; Discutii cu angajatii; Examinarea factorilor externi care pot avea impact asupra locului de munca. Pentru identificarea riscurilor la locul de munca se va intocmi LISTA DE CONTROL GENERALA (anexa 1). Analiza riscului debuteaza cu dezvoltarea scenariilor posibile de producere a pi erderilor de catre factorii de risc identificati. Factorii de risc pot fi clasificati in factori externi (determinati de mediu sau de natura umana) sau interni. Criteriile utilizate pentru analiza a riscurilor identificare sunt:

Aprecierea probabilitatii de aparitie a riscului; Aprecierea impactului;

Aprecierea expunerii la risc si a controlului intern

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Pentru fiecare pericol identificat va fi evaluat riscul, mic, mediu sau mare, ti nand cont de probabilitatea si gravitatea vatamarii: Gravitatea consecintelor Probabilitate Vatamare moderata Vatamare medie Vatamare grava Putin probabil Mic (1) Mic (1) Mediu (2) Probabil Mic (1) Mediu (2) Mare (3) Foarte probabil Mediu (2) Mare (3) Mare (3) Putin probabil: nu trebuie sa se materializeze pe durata intregii activitati pro fesionale a lucratorului; Probabil: se poate materializa numai de cateva ori pe durata activitatii profesi onale a unui lucrator Foarte probabil: se poate materializa in mod repetat pe durata activitatii profe sionale a unui lucrator; Vatamare moderata: accidente si imbolnaviri care nu cauzeaza suferinte pe termen lung (cum ar fi taieturi, iritatii ale ochiului, dureri de cap, etc); Vatamare medie: accidente si imbolnaviri care cauzeaza suferinte moderate, dar p relungite sau care se repeta periodic (cum ar fi raniri, fracturi simple, arsuri de gradul doi pe o su prafata limitata a corpului, alergii ale pielii, etc.); Vatamare grava: accidente si imbolnaviri care cauzeaza suferinte grave si perman ente si/sau decesul (de ex. amputari, fracturi complexe care produc invalididate, cancer, arsuri de grad ul doi sau trei pe o suprafata mare a corpului etc.) In general, riscul mare este inaccetabil, riscul mic sau mediu sunt acceptabile. Daca nu sunt respectate prevederile legale, riscul nu este acceptabil! Daca riscul este mare si evaluat ca inacceptabil, actiunile de reducere a acestu ia vor fi luate imediat.

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Daca riscul este mediu si evaluat ca fiind acceptabil, vor fi planificate actiun i pentru reducerea nivelului acestuia. Daca riscul este mic si evaluat ca fiind acceptabil se vor lua masuri de asigura re ca va ramane la acelasi nivel. Masurile de prevenire si de protectie vor fi implementate in urmatoarea ordine d e prioritate:

eliminarea pericolului / riscului; reducerea la minim a pericolului / riscului prin masuri organizatorice; reducerea la minim a pericolului / riscului prin masuri de protectie colectiva; reducerea riscului prin utilizarea echipamentului individual de protectie coresp unzator. Se va intocmi o o documentatie de evaluare a riscurilor pentru fiecare loc de mu nca utilizand FISA DE EVALUARE A RISCURILOR (anexa 2). Vom prezenta in continuare cateva riscuri generale si masurile de prevenire si d iminuare ce vor fi aplicare, in functie de fiecare categorie de risc:

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Risc Loc de munca / factori de risc Estimarea / Evaluarea riscurilor Efecte Masuri de prevenire / de protectie utilizate Actiuni planificate in scopul reducerii riscurilor Riscuri mecanice Caderi de obiecte; Caderi de la acela.i nivel; Caderi de la nal.ime; Alunecari; Ruperi .i ejectari de obiecte .i/sau echipamente; Ruperi .i ejectari de obiecte .i/sau par.i ale echipamentului de munca fix; Ruperi .i ejectari de obiecte .i/sau par.i ale echipamentului de munca mobil; Nerespectarea prevederilor referitoare la executarea lucrarilor si respectiv a tehnologiilor de executie; Vatamari ale membrelor inferioare .i superioare, trunchi .i gt; Taieturi, hematoame, luxaii, entorse, fracturi, contuzii,etc.; Raniri, arsuri; Afectarea auzului (hipoacuzie, surditate); Electrocutare; Intoxica.ii; Stres; Respectarea succesiunii

opera.iilor n cadrul executarii lucrarilor .i a tehnologiilor; Identificarea .i marcarea zonelor de risc; Utilizarea de indicatoare de securitate pentru pericole; Organizarea corespunzatoare a unor spaii de depozitare materiale; Utilizarea echipamentelor de munca conforme cu cerin.ele de securitate .i sanatate aplicabile, prevazute de

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 reglementarile legislative .i tehnice specifice; Elaborarea instruc.iunilor de lucru specifice condi.iilor de utilizare a echipamentelor de munca; Instruirea lucratorilor, n conformitate cu instruc.iunile de lucru specifice .i activita.ile .i tehnologiile de lucru; Instruirea lucratorilor, n conformitate cu instruc.iunile de lucru specifice echipamentelor de munca .i a instruc.iunilor prevazute de Cartea tehnica/Manualul de utilizare; Verificarea periodica a echipamentelor de munca, inclusiv inainte de nceperea lucrului; Utilizarea echipamentului individual de protec.ie

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 corespunzator riscurilor identificate la locul de munca .i n condi.iile de utilizare a echipamentului de munca Nerespectarea prevederilor referitoare la punerea n func.iune, utilizarea, ntre.inerea .i depozitarea materialelor; Utilizarea echipamentelor de munca conforme cu cerin.ele de securitate .i sanatate aplicabile, prevazute de reglementarile legislative .i tehnice specifice; Elaborarea instruc.iunilor de lucru specifice condi.iilor de utilizare a echipamentelor de munca; Amenajarea suprafe.ei de sprijin necesara pentru montarea schelei; Montarea .i demontarea schelelor conform prevederilor Carte tehnica/ Manual de utilizare Respectarea

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 instruc.iunilor de montaredemontare stabilite n Planul de montaredemontare .i/sau de modificare a schelei; Depozitarea materialelor .i componentelor schelelor, conform prevederilor Carte tehnica/Manual de utilizare Instruirea lucratorilor, n conformitate cu instruc.iunile de lucru specifice echipamentelor de munca .i a instruc.iunilor prevazute de Cartea tehnica/Manualul de utilizare; Verificarea periodica a echipamentelor de munca, inclusiv inainte de nceperea lucrului; Verificarea elementelor .i componentelor utilizate la montarea schelei; Identificarea .i marcarea

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 zonelor de risc; Respectarea succesiunii opera.iilor n cadrul executarii lucrarilor .i a tehnologiilor; Utilizarea de indicatoare de securitate pentru pericole; Organizarea corespunzatoare a unor spaii, precum cele pentru montare, depozitare; Utilizarea echipamentului individual de protec.ie corespunzator riscurilor identificate la locul de munca .i n condi.iile de utilizare a echipamentului de munca (de ex. la utilizarea schelelor lucratorii trebuie sa foloseasca echipamentul individual de protecie (EIP): casca de protecie, manusi de protecie,

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 ncalaminte cu bombeu ntarit si carmb nalt Nerespectarea prevederilor referitoare la punerea n func.iune, utilizarea, ntre.inerea .i depozitarea echipamentelor de munca mobile:excavatoare, buldozere, buldoexcavatoare, screpare/dumpere, autogredare, concasoare, compactoare, stivuitoare, ncarcatoare pe roi, autobasculante, autobetoniere, autotransportatoare cu sa, freze, sonde, pompe de beton, masini speciale cu prize de putere, autocamioane cu sasiu telescopic, echipamente cu nacele de ridicare (autopurtate sau tractate), Utilizarea echipamentelor de munca conforme cu cerin.ele de securitate .i sanatate aplicabile, prevazute de reglementarile legislative .i tehnice specifice; Elaborarea instruc.iunilor de lucru specifice condi.iilor de utilizare a echipamentelor de munca; Amenajarea suprafe.ei de sprijin/teren necesara pentru utilizarea corespunzatoare a echipamentelor de munca; Diagnosticarea tehnica .i punerea n conformitate a echipamentelor de munca;

Instruirea lucratorilor, n conformitate cu instruc.iunile de lucru specifice echipamentelor

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 automacarale, macarale pe senile, macarale cu priza electromagnetica, masini de sapat sanuri si pozat conducte Manevrarea necorespunzatoare a braului port cupa excavatoarelor; Acrosarea tablierului autobasculantei; Deversarea ncarcaturii manipulate peste cabina soferului; Utilizarea excavatorului pentru alte operaii dect cele prevazute n instruc.iunile de utilizare a echipamentului de munca stabilite n Cartea tehnica/Manualul de utilizare de munca .i a instruc.iunilor prevazute de Cartea tehnica/ Manualul de utilizare; Verificarea periodica a echipamentelor de munca, inclusiv nainte de nceperea lucrului; Utilizarea sistemelor de blindaj .i de asigurare mpotriva surparilor de teren (maluri); Identificarea .i marcarea zonelor de risc; Utilizarea de indicatoare de securitate pentru pericole; Dotarea echipamentelor de munca cu dispozitive de

semnalizare optica .i acustica corespunzatoare riscurilor identificate la locul de munca Ruperea dinilor cupei excavatorului n timpul Utilizarea echipamentului individual de protec.ie

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 opera.iei de sapare si corespunzator riscurilor ejectarea/proiectarea a identificate la locul de pieselor de metal; munca .i n condi.iile de Ruperea senilei n timpul utilizare a echipamentului manevrelor de poziionare de munca a excavatorului pe marginea taluzului (mal) de pamnt; Rasturnarea excavatorului n golul format de excavaie; Devierea brusca a traiectoriei de lucru masinilor terasiere; Acrosarea vehiculelor nsoitoare; Nivel de zgomot ridicat datorat echipamentelor de munca, precum: concasoare, compactoare, etc.; Vibraii produse la utilizarea concasoarelor; Lipsa cabinei compactorului pentru

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 conducatorul echipamentului de munca; Manevrarea necorespunzatoare a ncarcatorului (de ex.: n marsarier, la descarcare cupei n basculanta); Lipsa echipamentelor de semnalizare (de ex.: girofar, hupa) a echipamentelor de munca Neadaptarea vitezei de deplasare a autobetonierelor sau altor tipuri de echipamente de munca mobile ncarcate la tipul drumurilor de acces; ncarcarea .i neasigurarea corespunzatoare sarcinilor/materialelor transportate de autobetoniere sau alte tipuri de echipamente de munca mobile;

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Rasturnarea autobetonierelor sau altor tipuri de echipamente de munca mobile, datorita ncarcarii necorepunzatoare a sarcinilor/ materialelor transportate; Lipsa sau optimizarea necorespunzatoare a transportului n santier; Deplasarea concomitenta a diverselor tipuri de autotransportoare, fie agabaritice, fie cu materiale care depasesc gabaritul masinii; Lipsa echipamentelor de semnalizare n .antier (de ex.:girofaruri cu acionare permanenta si a semnalelor acustice); Lipsa refugiilor de sigurana n lungul drumurilor de acces;

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Semnalizarea necorespunzatoare a drumurilor; Neadaptarea vitezelor de deplasare n incinta santierului Calarea necorespunzatoare a automacaralelor sau a altor echipamente de munca mobile (sau brae defecte hidraulic); Rasturnare sau desprinderea sarcinilor deplasate n carligul automacaralelor sau a altor echipamente de munca mobile; Neasigurarea suprafe.ei de lucru corespunzatoare gabaritului .i condi.iilor de utilizare a frezelor sau altor echipamente de munca specifice; Alunecare sau surpare

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 de teren datorata structurii .i naturii acestuia (umed, cleios) .i a neasigurarii suprafe.ei de lucru la utilizarea frezelor sau altor echipamente de munca specifice; Surparea terenului .i ngroparea lucratorilor datorita neasigurarii suprafe.ei de lucru la utilizarea frezelor sau altor echipamente de munca specifice; Pierderea stabilitaii tubulaturii la frezarea gaurilor pentru piloii fundaiilor; Lipsa dispozitivelor de avertizare optica .i acustica a accesului braului macaralei n zona de vecinatate a liniilor electrice Nivel de zgomot ridicat,

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 emisie de pulberi-praf de beton, vibraii si, dupa caz, proiectarea de particule dure la spargerea capetelor de piloi cu ajutorul pikamerulului montat la braul buldoexcavatorului; etc Nerespectarea prevederilor referitoare la pregatirea materialelor necesare executarii lucrarilor si respectiv a tehnologiilor: linie de confecionat armaturi n santier, prepararea amestecurilor speciale (pentru masinile de torcretat, pregatirea betonului n santier, pregatirea stratului de izolaie (bitumul), taierea placilor de gresie, faiana, de finisaj, de rigips etc.: Elaborarea instruc.iunilor de lucru specifice condi.iilor de utilizare a echipamentelor de munca; Diagnosticarea tehnica .i punerea n conformitate a echipamentelor de munca; Instruirea lucratorilor, n conformitate cu instruc.iunile de lucru specifice echipamentelor de munca .i a instruc.iunilor prevazute de Cartea tehnica/Manualul de utilizare; Respectarea succesiunii

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Prinderea membrelor superioare ale lucratorului ntre barele de oel-beton si dispozitivile de profilare (ndoire); Caderea barelor de oelbeton de pe masa de lucru datorita neasigurarii .i/sau a starii fizice a echipamentului de munca, Manipularea necorespunzatoare a barelor de oel-beton; Proiectare substan.e periculoase, inhalare .i/sau contact cu pielea la utilizarea materialelor de construc.ii (de ex.: toxicitatea pastei de ciment si adaos-ului) opera.iilor n cadrul executarii lucrarilor .i a tehnologiilor; Verificarea periodica a echipamentelor de munca, inclusiv nainte de nceperea lucrului; Indentificarea .i marcarea zonelor de risc; Utilizarea de indicatoare de securitate pentru pericole; Utilizarea substan.elor periculoase n conformitate cu fi.ele de securitate specifice; Alegerea echipamentelor de munca corespunzatoare lucrarilor executate n .antier Contactul cu suprafe.e care prezinta

temperaturi ridicate (de ex.: materiale de izolaie fierbin.i); Depunerea stratului de Utilizarea echipamentului individual de protec.ie corespunzator riscurilor identificate la locul de munca .i n condi.iile de

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 izolaie datorita radiaiilor calorice intense si a poziiei lucratorului; Utilizarea necorespunzatoare a echipamentelor de prelucrare a materialelor de construc.ii; Spargerea discurilor de taiere a echipamentelor de prelucrare a materialelor de construc.ii; Proiectare de obiecte; etc. utilizare a echipamentului de munca; Semnalizarea de securitate .i sanatate adecvata cu privire la riscul legat de cadere de la nal.ime de la acela.i nivel; Asigurarea de mprejmuiri, delimitare .antier/zone de lucru; Utilizarea echipamentului individual de protec.ie (EIP) corespunzator, de ex.: ncal.aminte de protec.ie cu inser.ie/bombeu metalic ; Asigurarea ordinii pe .antier ; Asigurarea de zone de acces .i treceri/cai de circula.ie libere;

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Asigurarea suprafe.elor/solului fara risc de alunecare; Asigurarea iluminatului adecvat, amenajarea .i delimitarea zonelor de depozitare a materialelor etc Realizare de balizari/semnalizari privind prevenirea riscului legat de prabu.iri/surpari; Asigurarea de sisteme de sprijinire, consolidari, fixarea pamntului pentru realizarea excava.iilor, ntarirea malurilor/pere.ilor, baluzare, etc. Semnalizarea zonelor de risc de cadere de obiecte .i amenajarea de treceri provizorii pentru prevenirea riscurilor de cadere de obiecte; Utilizarea de echipamente

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 de munca adecvate lucrarilor care se executa, de ex. utilizare de schele .i e.afodaje conforme cu cerin.ele de securitate .i sanatate aplicabile; Utilizarea EIP adecvat, de ex. casca de protec.ie corespunzatoare riscurilor identificate; Utilizare de echipamente de munca adecvate lucrarilor care se executa, de ex. a schelelor, platformelor, pasarelelor care trebuie sa fie conforme cu cerin.ele de securitate .i sanatate aplicabile, utilizate (montate, demontate, ntre.inute, depozitate, transportate) n conformitate cu instruc.iunile prevazute de Cartea tehnica/Manual de

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 utilizare, de catre personal calificat .i instruit corespunzator legisla.iei n vigoare Riscuri biologice Expunere la agen.ii biologici Excava.ii Afeciuni Evitarea sau reducerea (de ex.: din sol contaminat) Contact cu bacterii aerobe si anaerobe, virusuri, ciuperci, parazii respiratorii; Eczeme; Infec.ii, (de ex.: infectarea unor plagi cutanate); Iritaii ale pielii; Dermatite; Alergii expunerii la agen.i biologici; Aplicarea unor reguli de igiena .i de securitate (de ex.: interzicerea bautului, mncatului, fumatului, n locul n care exista un risc de contaminare, etc.) Terasamente Contact cu bacterii aerobe si anaerobe, virusuri, ciuperci, parazii Utilizarea echipamentului individual de protec.ie adecvat si a masurilor de protec.ie corespunzatoare; Instruirea adecvata a personalului; Respectarea procedurilor de lucru; Ventilatie

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 corespunzatoare; Curaenie la locul de munca; Masuri de igiena adecvate; Distrugerea posibililor vectori de contaminare: deratizare Darmari/Demolari Contact cu bacterii aerobe si anaerobe, virusuri, ciuperci, parazii; n.epaturi de insecte; Expunere la mucegaiuri; Eczeme; Infecii (de ex.: locale, vitale, parazitare); Iritaii ale pielii, ochilor si nasului; Dermatite; Alergii; Intoxica.ii; Afec.iuni ale pielii; Boli transmisibile, posibil letale; Efecte toxico-iritante generate de subprodu.i ai mucegaiurilor; Evitarea sau reducerea expunerii la agen.i biologici; Prevenirea formarii de aerosoli; Folosirea de echipament individual de protecie adecvat mpotriva expunerii la materiale potenial infecioase; Instruirea adecvata a personalului; Utilizare de capcane

pentru insecte;

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Alergii sau pneumonie prin hipersensibilizare Curaenie la locul de munca; Masuri de igiena adecvate; Riscuri chimice Expunere la agen.i chimici Excava.ii Contact cu pulberi Terasamente Contact cu pulberi; acrilamida; ciment; Construc.ii Contact cu pulberi; ciment; fibra de sticla; mixture asfaltice, tridimit; cristobalit; silice cristalina; oxygen lichefiat; masticuri; mortar sintetic; Contact cu amorsa pentru ciment Portland ; Contact cu emailuri Afeciuni respiratorii; Eczeme; Infecii; Iritaii ale pielii; Dermatite; Alergii; Arsuri la nivelul pielii si ochilor; Efect cancerigen; Afec.iuni ale sistemului nervos central (SNC); Afec.iuni oculare; Irita.ii ale pielii Evitarea sau reducerea expunerii la agen.ii chimici; Utilizarea echipamentului

individual de protec.ie adecvat; Instruirea adecvata a personalului; Utilizarea substan.elor chimice mai pu.in periculoase

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 alchidice; adezivi; Riscuri fizice Zgomot Executarea lucrarilor de construcii realizate n spaii largi si fronturi deschise: Sapaturi cu excavatorul; Nivelare si transport cu autogrederul si buldozerul; ncarcare transport cu ncarcatorul frontal; Forare de coloane n terenuri naturale de fundare; Vibronfigerea palplanseelor; Compactarea pamnturilor cu rulouri compactoare. Procesarea materialelor pentru punere n opera pe santier: Preparare betonului; Transport si pompare Afectarea auzului (hipoacuzie, surditate); Oboseala mentala; Lipsa de concentrare; Stres; Accidente de munca Atenuarea propagarii zgomotului aerian, prin utilizarea de incinte si ecrane fonoizolante; Utilizarea de materiale fonoabsorbante, pentru reducerea sunetelor reflectate;

Izolarea procedurilor care implica emisie de zgomot si restricionarea accesului n zonele respective; Organizarea lucrului n asa fel astfel nct timpul petrecut n zonele zgomotoase sa fie limitat; Planificarea activitailor generatoare de zgomot,

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 beton; astfel nct Vibrare beton; desfasurarea acestora sa Executarea lucrarilor de afecteze un numar ct mai mixturi asfatice: mic de lucratori; Uscare, transportare, ciuruire; Malaxare si depozitare. Utilizarea agregatelor minerale balastiere si cariere: Transportare; Concasare; Ciuruire prin vibrare; Separare parilor fine. Executarea de drumuri: Ciocane perforatoare; Freze rutiere; Repartizatoare de mixturi; Rulouri compactoare vibratoare Executarea lucrarilor de

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 terasamente si fundaii: Procedee tehnologice generatoare de zgomot: Demolarea resturilor de beton + caramida; ncarcare; Descarcare; Executarea lucrarilor de reparaii de drumuri : Decopertare, frezare asfalt, curaire teren de resturi beton, etc; Freze asfalt, ciocane, ncarcatoare-excavatoare; Masini de asfaltat, nivelat compactat; Vibra.ii Executarea lucrarilor de Lombalgie si Amortizarea vibra.iilor .i

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 construcii realizate n spaii largi si fronturi deschise: Sapaturi cu excavatorul; Nivelare si transport cu autogrederul si buldozerul; ncarcare transport cu ncarcatorul frontal; Forare de coloane n terenuri naturale de fundare; Vibronfigerea palplanselor; Compactarea pamnturilor cu rulouri compactoare; Procesarea materialelor pentru punere n opera pe santier: Preparare betonului; Transport si pompare beton; Vibrare beton; traumatisme ale coloanei vertebrale; Afeciuni vasculare; Leziuni/afec.iuni osoase sau articulare ori musculare; Afeciuni neurologice; Sindromul Raynaud izolarea zgomotului structural; Utilizarea pardoselilor cu rol de amortizare a vibraiilor; Alegerea, pe baza informaiilor tehnice furnizate de producator, a unui echipament de munca adecvat, ergonomic, cu nivelul de

vibra.ii cel mai scazut; Instalarea unor elemente de amortizare pentru protec.ia lucratorilor la vibraii n timpul lucrului; Echiparea locului de munca cu utilaje prevazute cu acionare de la distana, pentru a se evita expunerea directa a lucrarilor la vibra.ii;

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Evitarea folosirii Executarea lucrarilor de dispozitivelor de ghidare mixturi neechilibrate; asfaltice: Uscare, transportare, ciuruire; Malaxare si depozitare Utilizarea agregatelor minerale, balastiere si cariere: Transportare; Concasare; Ciuruire prin vibrare; Separare parilor fine; Executarea lucrarilor de drumuri: Ciocane perforatoare; Freze rutiere; Repartizatoare de mixturi; Rulouri compactoare vibratoare;

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Executarea lucrarilor de terasamente si fundaii: Demolarea resturilor de beton + caramida; ncarcare descarcare; Executarea lucrarilor de reparaii drumuri: Decopertare, frezare asfalt, curaire teren de resturi beton, etc. Frezare asfalt, ciocane, ncarcatoare-excavatoare; Masini de asfaltat, nivelat compactat; Riscuri ergonomice Afec.iuni musculoscheletice, etc Locuri de munca si lucrari executate pe santier : Ridicare, coborre, mpingere, Manipularea manuala a maselor grele are ca efecte: Accidentare: Vizeaza locul de munca, echipamentul de munca, sarcina de munca, manage

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 tragere, susinere, transport de materiale, obiecte etc., operaii manuale cum ar fi: batut cu ciocanul; gaurire; nsurubari; taiat cu ferastraul; vopsit cu pensula; taiere de benzi metalice cu foarfecele, ncarcare-descarcare de piese mici (placi de gresie si faiana, caramizi etc.) pentru a fi transportate de la zona intermediara de depozitare la locul final de asamblare; accident lombar: lumbago, hernie discala, ruptura musculara, hernie inghinala; strivire, ranire, taiere sau arsura, datorate masei manipulate; cadere cu entorsa sau fractura mentul activitaii si lucratorii ca atare. Constau, n principal, din: eliminarea necesitaii unor operaii de MMM din faza de proiectare; mecanizarea unor operaii/alegerea de mijloace mecanizateadaptate sarcinii de munca si caracteristicilor masei

transportate: transpalete, motostivuitoare, etc.; utilizarea unor mijloace tehnice ajutatoare: ventuze mobile, platforme elevatoare, carucioare, cricuri, leviere, sisteme de manipulare cu echilibrare automata, etc.; n cazul manipularii manuale, riscul de afeciuni dorso-lombare mbolnavire: afeciuni osteomusculoarticulare (profesionale asigurarea ntreinerii preventive si mentenanei echipamentelor

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 depinde de: caracteristicile masei de manipulat, cerinele activitaii, mediul si spaiul de munca si legate de profesie): lombalgii, artroza, sciatica, hernie discala, afeciuni ale esuturilor moi etc.; oboseala musculara si generala Factori de risc ergonomici: q cu aciune directa: factori biomecanici; q cu aciune indirecta: factori psihosociali; factori de mediu; factori individual amenajarea posturilor de munca: nalime corespunzatoare a planurilor de lucru, spaiu de lucru degajat, unelte concepute ergonomic; aciune asupra obiectelor, materialelor manipulate: limitarea greutaii lor, micsorarea masei componentelor constitutive ale diverselor produse; alegerea de sisteme de depozitare corespunzatoare; organizarea deplasarii si transportului materialelor

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 pe verticala utiliznd dispozitive si utilaje de ridicat; respectarea unor circuite funcionale care sa evite manipularile inutile sau suplimentare; scari, schele, esafodaje, etc. care sa respecte cerinele de securitate .i sanatate aplicabile; meninerea curaeniei si degajarea materialelor de pe sol, prevederea unor containere pentru deseuri; evitarea denivelarilor(trepte, pante) Riscuri psihosociale Exigene/constrngeri profesionale crescute Efort crescut datorat: volumului mare de Absenteism; Probleme de sanatate Programe flexibile de lucru si

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 lucrari; ritmului crescut de lucru; termenelor limita prea strnse; capacitailor si experienei reduse a unor lucratori; unor metode deficitare de lucru; organizarii si coordonarii deficitare a unor lucrari; deficienelor echipei de management; organizarii timpului si programului de lucru (program prelungit, lucrul n weekend) ; Asteptarile crescute ale clienilor, presiunea pieei si a concurenei; Necesitatea de a face naveta; Riscurile crescute n activitate; fizica si mentala: dureri de cap, depresie, anxietate, epuizare fizica si psihica, morbiditate si mortalitate hipertensiva si cardiovasculara; Stres; Lipsa echilibrului ntre munca si viaa gestionarea timpului de lucru; Schimbari organizatorice n diferitele activitai desfasurate; Gestionarea volumului de

munca, si a ritmului de lucru; Asigurarea formarii si instruirii profesionale; Participare la luarea deciziilor; Instruirea lucratorilor n managementul stresului; Instruirea lucratorilor n managementul timpului de lucru

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Responsabilitaile crescute pentru propria securitate sau a altora; Controlul redus asupra propriei activitai Lipsa feedbackului n activitate; Lipsa posibilitaii de a interveni n controlul si organizarea propriei activitai Sistemul relaiilor interumane Situaii conflictuale; Slaba comunicare/lipsa comunicarii; Comportamente agresive, de hruire sau intimidare Claritatea rolului n activitate Cunoasterea si nelegerea deficitara a propriilor atribuii si competene; Lipsa capacitaii de apreciere a nivelului propriilor capacitai profesionale; Conflict de

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 responsabilitai

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 ANEXE: LISTA DE CONTROL GENERALA

Nr. Pericol DA NU 1. Suprafete denivelate sau alunecoase (care pot cauza alunecari, impiedicari, caderi, etc.) . . 2. Autovehicule si masini . . 3. Utilaje . . 4. Obiecte si piese cu suprafete periculoase (ascutite, rugoase, etc) . . 5. Suprafete, material fierbinti sau reci etc . . 6. Locuri de munca la inaltime si puncte de urcare (care pot cauza caderi de la inaltime) . . 7. Scule manuale . . 8. Presiune ridicata . . 9. Instalatii si echipamente electrice . . 10. Incendiu . . 11. Explozie . . 12. Zgomot . . 13. Zgomot . . 14. Vibratie mana brat . . 15. Vibratia intregului corp . . 16. Ridicarea si transportul de greutati . . 17. Activitati care implica pozitii defectuoase . .

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 18. Altele: . . FISA DE EVALUARE A RISCURILOR Data: ............................................ Fisa Nr. .................... ........................ Numele si adresa intreprinderii: Evaluarea riscurilor efectuata de (numele perso anelor): Locul de munca (denumirea locului de munca): Numele lucratorului (lor) (numele p ersoanei (lor) care lucreaza la locul de munca): Nr. crt. Risc Loc de munca / factori de risc Estimarea / Evaluarea riscurilor Efecte Masuri de prevenire / de protectie utilizate Actiuni planificate in scopul reducerii riscurilor 1 2 3 4 5

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. Sos. Brailei Nr. 1 -Slobozia, Ialomita Tel./fax: 004 0243 230230 RO 18741783; J21/275/2006 Capital Social: 2.456.970 lei RO53 RNCB 0170 0524 2192 0001 B.C.R. Slobozia SA 8000:2008 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2008 ISO 27001:2006 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Editia: 00 LUCRARE: CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA Revizia: 00 Semnatura persoanei care efectueaza evaluarea riscurilor: ................................................................................ ...... Semnatura persoanelor care lucreaza la locul de munca: ................................................................................ ......

S-ar putea să vă placă și