Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ..............................

SRL
Bucuresti, Str. ............................, sect ..........................
CUI .
J40/../.
se aproba,
Administratorul semneaza
DECIZIE

Subsemnatul .................................. in calitate de ADMINISTRATOR la S.C. ....................... SRL


prin prezenta hotarasc:
..................................... in calitate de ADMINISTRATOR la S.C. .................. SRL, aloca si
gestioneaza o urmatoarea serie si numere de facturi:

IN CONFORMITATE CU:
- OMF nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar contabile de catre persoanele
prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata
- art. 155 alin.(5) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
denumita in continuare Codul Fiscal
- OMF nr. 2217/2006 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata conform art.
156 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Ordin 3420/21.12.2009 - pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor
publice

operatorul emite;
1. Facturi
precum urmeaza, in anul 2017, seriile:
- seria .........:
- Nr .(se inscrie primul nr emis in anul 2017!) -
- seria ..:
- Nr -..
- seria ..:
- Nr -..
- seria ..:
- Nr -..

2. Chitantele vor avea anul 2017, seriile:


- seria ................:
- Nr ..(se inscrie primul nr emis in anul 2017!) -.
- seria :
- Nr .. -.

Aceasta plaja de numere a fost definita netinand cont de numarul mediu estimativ de facturi emise,
urmand ca la terminarea lor sa se procedeze la emiterea unei noi decizii de alocare, daca va fi cazul.

SEMNATURA
_______________