Sunteți pe pagina 1din 1

SC................................

SRL
Nr. Reg. Com.:....................
C.u.i.: .............................
Banca:...............................
Cont: .................................

MODEL

DECIZIA NR. ...........


din.............................

pentru numirea persoanei autorizate pentru completarea i transmiterea


Registrului general de eviden a salariatilor

Art.1. In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1918/2011 ncepnd cu


data de 01.08.2011, se desemneaz ca persoana autorizata pentru completarea
i transmiterea Registrului general de eviden a salariailor, domnul/na
..............................................................................................
Art.2. Atribuiile i responsabilitile acestei persoane sunt completarea i
transmiterea Registrului general de eviden a salariailor n conformitate cu HG
nr.500/2011 , publicata n M.Of 372/2011 i Ordinul nr.1918/2011.

Art. 3. Prezenta decizie se va comunica salariatului n cauz.


Decizia se ntocmeste n dou exemplare, un exemplar se nmneaz persoanei
nominalizate care semneaz de luarea la cunotin pe exemplarul care se
arhiveaz la dosarul personal.

Data:
Administrator,
.................................................