Sunteți pe pagina 1din 1

Contestatie impotriva deciziei referitoare la obligatiile fiscale accesorii

reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere


Tel:0767917795

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul CUCONU S.IONUT,CNP 1840322410033,cu domiciliul in


Loc.Buftea,Str.Scolii nr.46,formulez prezenta CONTESTATIE IMPOTRIVA DECIZIEI
REFERITOARE LA OBLIGATIILE FISCALE ACCESORII REPREZENTAND DOBANZI SI
PENALITATI DE INTARZIERE nr.2340164378772/31.12.2017.
pentru dobanzi si penalitati de intarziere la contributii de asigurari sociale de stat
datorate de pers.care realizeaza venituri din activitati independente pentru
perioada 26.03.2014-07.12.2016
, solicitandu-va ca prin decizia de solutionare a prezentei contestatii sa admiteti
in totalitate contestatia formulata de subsemnat si pe cale de consecinta, sa
desfiintati in intregime actele administrative fiscale atacate,

MOTIVELE PREZENTEI CONTESTATII

In fapt, la data de 31.01.2018.organul fiscal, respectiv ANAF ILFOV,SERVICIUL


FISCAL ORASENESC BUFTEA.mi-a comunicat actul administrativ fiscal
nr.2340164378772 din data de 31.12.2017, prin care s-a stabilit dobanzi si
penalitati de intarziere in cuantum de 974 lei.Subsemnatul CUCONU IONUT nu
am de achitat nicio majorare sau penalitate de intarziere deoarece am achitat
toate impozitele la termenele legale stabilite de lege,afirmand ca sunt un
CONTRIBUABIL MODEL AL ACESTUI ORAS,achitandu-mi de fiecare data la
termenele legale obligatiile fiscale.

Mentionez ca am achitat contributia de asigurari sociale de stat conform deciziei


de impunere plati anticipate 46487542/04.02.2014,LA TERMENELE LEGALE astfel:

-suma de

De aceea, avand in vedere cele de mai sus, solicit pe aceasta cale sa desfiintati in
intregime actele administrative fiscale atacate, respectiv baza de impunere si
decizia de impunere nr.2340164378772/31.12.2017,
In dovedirea contestatiei, inteleg sa ma folosesc de proba cu inscrisuri.

Data depunerii 31.01.2018

Semnatura............

DOMNULUI DIRECTOR AL ANAF BUFTEA