Sunteți pe pagina 1din 2

Tribunalul Bucureti

DOMNULE PREEDINTE,
Subsemnatul(a), domnul Teodorescu Ion, domiciliat n localitatea Bucureti, Str. Vasile
Alecsandri, Nr. 11, Bl. 3, Sc. B, Et. 1, Ap.2, Sect. 3, posesor/posesoare al/a buletinului/crii de
identitate/paaportului seria B, nr. 512312, eliberat/eliberat de SPCLEP Bucureti la data de
14/02/2012, CNP 190023092234232 cer
CONTESTATIE
mpotriva Deciziei de concediere nr.1/2014 prin care intimata, persoana juridic FAST
DISTRIBUTION GROUP S.R.L, cu sediul n Str. George Enescu, nr. 10, Sect. 1, Bucureti,
COD POSTAL- 750012 nregistrat la Registrul Comerului din Bucureti, sub numrul J
30/2322/2013, cod fiscal RO- 2131230, telefon 0745 55 66 55, reprezentat legal prin domnul
Petcu Daniel- Angel, n calitate de administrator,
A dispus ncetarea contractului individual de munc nr.2 din data de 25.06.2014, n
baza art. 61 lit c) din Codul Muncii. Astfel n temeiul art. 78-80 din Codul Muncii cer
1. Anulare deciziei de concediere nr.1/2014.
2. Reintegrarea n funcia deinut anterior concedierii, conform art. 80 alin (2).
3. Plata unei sume echivalente cu salariul nerealizat n aceast perioad.
4. Obligarea la plata cheltuielilor de judecat.
MOTIVE
In fapt, menionez c analizele mi-au fost ncurcate cu ale altui pacient, datorit
neglijenei medicale. Personal, dup concediere am realizat dou controale medicale la dou
institutii medicale autorizate. Anexez cererii rezultatele prin care am fost declarat apt de munc.
Prin urmare v rog s-mi admitei prin care contest decizia de ncetare a contractului de
munc i cer totodat cele expuse mai sus prin punctele 1-4.
In drept, art. 78-80 i art. 268 Codul Muncii
Probe: rapoartele medicale anexate cererii.)
Anexez la prezenta actiune, pe care o depun in dublu exemplar:
- decizia de concediere nr.1/2014
- contractul individual de munca nr 46/2014.

Cerere scutita de taxa de timbru si de timbru judiciar conform art. 270 din Codul Muncii.Data................ Semntura....
Domnului Preedinte al Tribunalului Bucureti

S-ar putea să vă placă și