Sunteți pe pagina 1din 10

TRIBUNALUL BUCURESTI

SECIA CIVIL
DOSAR nr. 35
TERMEN : 07.05.2015

RAPORT DE EXPERTIZ CONTABIL JUDICIAR PRIVIND


STABILIREA DREPTULUI DE PENSIE

Capitolul I

INTRODUCERE

Subsemnata , Ciurea Ana , domiciliat n Bucuresti, str.Cernisoara, nr.41, bloc O11, scara
B, apt.74, sector 6, membru al Corpului Expertilor Contabili i Contabililor Autorizai din
Romnia ( CECCAR ) , sectiunea II, pozitia 20781, Filiala Bucuresti,
Am fost numita, de

Tribunalul Bucuresti, potrivit dispozitiilor instantei din data de

07.04.2015, expert contabil in dosarul 35/29/2014, partile implicate in proces fiind:


1. Popescu Dorel- in calitate de reclamant
2. Casa locala de Pensii Bucuresti sector 2-in calitate de parata

mprejurrile i circumstanele n care a luat natere litigiul:


Reclamantul,Popescu Dorel, nefiind multumit de modul de stabilire a pensiei, a solicitat
recalcularea puctului de pensie si stabilirea valorii pensiei raport la vechimea in munca, chemand
in judecata Casa locala de Pensii Bucuresti sector 2.
Reclamantul este beneficiar de pensie pentru limit de vrst ncepnd cu data de
01.09.2015, conform Deciziei nr.2 /29.09.2014, emis de Casa locala de Pensii Bucuresti, sector
2.
Prin aceast decizie s-a reinut un stagiu total de cotizare realizat de 43 ani si 10 zile, un
punctaj mediu anual de 17508 puncte, rezultnd un cuantum al pensiei de 1358 lei.
Expert contabil Ciurea Ana

Reclamantul contest n instan cuantumul pensiei , considernd c nu au fost


valorificate toate veniturile.
Casa locala de Pensii Bucuresti, sector 2 formuleaz ntmpinare la respectiva contestaie ,
ca fiind nentemeiat , deoarece apreciaz c pensia a fost ,,corect i legal stabilit raportat la
actele de la dosarul de pensionare i dispoziiile legale n materie de pensie.
Prin ncheierea de edin din 22.02.2015 Tribunalul Bucuresti dispune efectuarea unei
expertize contabile cu urmtoarele obiective :
1. S se stabileasc care sunt nscrisurile avute n vedere de Casa de Pensii Bucuresti
sector 2

la calcularea pensiei pentru munca depus i limita de vrst a

reclamantului Popescu Dorel, n Decizia nr.2/29.09.2014.


2. S se precizeze dac Casa locala de Pensii Bucuresti Sector 2 a avut n vedere i a
luat n calcul activitatea n munc a reclamantului Popescu Dorel desfurat n
timp de 39 ani i 6 luni, sau a luat n calcul o perioad mai mic, iar n cazul n care
rspunsul este afirmativ, dac acest procedeu are vreun suport legal.
3. S se stabileasc dac valoarea punctului de pensie a fost calculat corect raportat la
nscrierile din carnetul de munc i adeverine care atest sporurile obinute de
reclamantul Popescu Dorel, cuantumul exact al pensiei pentru munca depus i
limit de vrst care trebuia calculat de Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti
sector 2, conform legislaiei n vigoare.

Lucrrile expertizei contabile s-au efectuat n perioada 10.03.2015-28.03. 2015, la sediul


social al expertului.
Materialul documentar care a stat la baza efecturii expertizei const n :
1. Actele aflate la dosarul cauzei ;
2. Statele de plata a salariilor
3. Actele depuse la dosarul de pensionare ;
4. Legea 263/2010 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri
sociale, modificat i completat ;
Expert contabil Ciurea Ana

5. Baza de date a Institutului Naional de Statistic referitoare la salariul mediu sau salariul
minim brut sau net, pe economie,dup caz.
In cauza nu s-au efectuat alte expertize contabile si nu au fost utilizate lucrarile altor
experti.
Prile implicate n aceast cauz au fost convocate la sediul Casei locala

de Pensii

Bucuresti sector 2, cu sediul in Bdul Lacul Tei, Nr .17.cu scrisoare cu confirmare de


primire.Menionm c reclamantul nu s-a prezentat. Se anexeaz procesul-verbal ncheiat.

Capitolul II

DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

Expert contabil Ciurea Ana

Obiectiv 1 :
Sa se stabileasca,in baza actelor depuse la dosarul de pensionare,daca recalcularea pensie
prin Decizia 177094/31 08 2006 s-a facut corect si in baza carei reglementari,daca valoarea
pensiei este corect stabilita prin Decizia 177094/24 112007,si daca prin plata sumei de
21.330,00lei(ron)in ianuarie 2011 au fost achitate toate drepturile de pensie retroactiv, tinind
seama de majorarile legale.
Pentru a raspunde la obiectivul nr.1. s-au examinat urmatoarele documente si acte :
1. Actele aflate la dosarul cauzei ;
2. Statele de plata a salariilor
3. Actele depuse la dosarul de pensionare ;
4. Legea 263/2010 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri
sociale, modificat i completat ;
5. Baza de date a Institutului Naional de Statistic referitoare la salariul mediu sau salariul
minim brut sau net, pe economie,dup caz.
Obiectiv 2.
S se precizeze dac Casa Locala de Pensii Bucuresti Sector 2 a avut n vedere i a luat n
calcul activitatea n munc a reclamantului Popescu Dorel desfurat n timp de 37 ani i 4 luni,
sau a luat n calcul o perioad mai mic, iar n cazul n care rspunsul este afirmativ, dac acest
procedeu are vreun suport legal.
Pentru a rspunde la acest obiectiv s-au examinat documentele existente la dosarul de
pensionare al reclamantului.
Din situaia ,,Date privitoare la activitatea n munc rezult c s-a avut n vedere i s-a
luat n calcul activitatea n munc desfurat de reclamantul IM timp de 42 de ani, 9 luni , 27
zile n perioada 01.10.1966 01.08.2010,cu excepia perioadei 01.10.1970-01.10.1971, cnd
reclamantul a ntrerupt studiile, la cerere.Anexm copie de pe situaia ,,Date privitoare la
activitatea n munc.
Formulm urmtorul rspuns :

Expert contabil Ciurea Ana

- s-a avut n vedere i s-a luat n calcul activitatea n munc desfurat de reclamantul
IM timp de 42 de ani, 9 luni , 27 zile n perioada 01.10.1966 01.08.2010.
Mentionam ca reclamantul a fost invitat la Cabinetul expertului contabil unde au fost
expuse aspecte de care acesta nu era multumit, cerand suplimentar precizarea perioadelor si
cuantumul sporurilor de vechime luat in calcul la stabilirea punctajului mediu anual recalculat
fata de cele cuprinse in Adeverinta nr 352/23 11 2006, eliberat de SC SPUT SA Bucuresti.
In conformitate cu actele si documentele supuse expertizei contabile formulam, la
obiectivul nr.1 urmatorul raspuns, respectiv ca reclamantul Popescu Dorel, i s-a stabilit pensia
prin luare in calcul al tuturor informatiilor si documentelor existente,prin Decizia de pensionare
nr.177094/1197, pentru munca depusa si limita de virsta(cod pensie N10), drepturile fiind
stabilite ,potrivit Bulentinului de calcul pentru evaluarea pensiei pentru limita de varsta si a
buletinului de calcul pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta.
Pensia de asigurari sociale aflate in plata la 31 august 2006, a fost in cuantum de
492,00lei(ron),rezultatdin inmultirea puctajului mediu anual de 1,66128 cu valoarea unui puct de
pensie de 295,56 lei(ron).
Potrivit prevederilor OUG nr.4/2010 privind calcularea pensiilor din sistemul public,
provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, publicata in M.O.119 din 7 februarie
2010, aprobate prin legea nr. 78/2010, publicata in MO 301 din 11 aprilie 2010,s-a procedat la
recalcularea in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta a pensiilor din sistemul
public,provenite din fostul system alasigurarilor sociale de stat, stabilite in baza legislatiei in
viguare anterior datei de 1 aprilie 2001, incepind cu 01 septembrie 2006, rezultatele fiind
consemnate in Decizia de pensionare nr.177094/ 31 august 2006.
Urmare acestor calcule efectuate pensia reclamantului a fost stabilita la o valoare mult
mai inferioara celei avute in plata la data calcularii, respective 51,00 lei (ron),motiv pentru care
a fost pastrata in plata pensia avuta la data recalcularii,respective suma de 492,00 lei(ron), pana
cind pensia rezultata prin inmultirea puctajului mediu annual recalculate cu valoarea unui punct
de pensie va depasi valoare pensiei aflata in plata.
Stabilirea sumei de 51,00 lei a fost realizata prin inmultirea punctajului mediu anual
rezultat din calcularea ,de 0,17093 cu valoarea unui punct de pensie in valoarea de 295,56 lei.
Ulterior, prin Decizia de pensionare 177094/24 11 2006, urmare aplicarii dispozitiilor mai
sus nominalizate, coroborate cu prevederile HG 1550/2005si ale HG 733/2006, s-a procedat la
Expert contabil Ciurea Ana

calcularea pensiei reclamantului,incepind cu drepturile aferente lunii septembrie 2006, rezultind


un punctaj mediu anual de 1,79117.
Acest punctaj a fost corect determinat in baza documentelor aflate la dosar,cu exceptia
faptului ca sporurile de vechime inscrise in Adeverinta nr.352/23 112006 eliberat de SC SPUT
SA, Bucuresti nu a fost luate in calcul in intregime, asa cum se va arata mai jos.
In aceeasi ordine de idei aratam ca pensia reclamantului a fost stabilita pentru perioada
cuprinsa in interval septembrie 2006- ianuarie 2011,potrivit deciziei amintite iar diferenta i-a fost
calculata,si achitata acesta fiind in suma de 21.330,00lei(ron).
Concluzia expertului contabil : diferentele au fost corect stabilite,si pot fi urmarite in
continuare :
pensia

perioada

acord/cuvenita

-luni-

492 530 = 38 x 4 luni = 152 lei

(sept. dec.2006)

492 597 = 87 x 8 luni = 696 lei

(ian. aug.2007)

492 608 = 116 x 3 luni = 348 lei

(sept. noi.2007)

492 710 = 218 x 9 luni = 1962 lei

(dec. 2007 - aug.2008)

492 745 = 253 x 2 luni = 506 lei

(sept.2008- oct.2009)

492 969 = 477 x 2 luni = 954 lei

(noi.2008 dec.2008)

492 1041 = 549 x 9 luni = 4941 lei

(ian.2009 sept.2009)

492 1249 = 757 x 6 luni = 4542 lei

(oct.2009 mar.2010)

492 1287 = 795 x 6 luni = 4770 lei

(apr.2010 sept.2010)

492 1313 = 821 x 3 luni = 2463 lei

(oct.2010 ian.2011)

Mai aratam ca pentru calcul pensiei cuvenite a fost utilizate punctajul mediu annual
recalculate in cuantum de 1,79117 care a fost inmultit cu valoare punctului de pensie potrivit
actelor normative de modificare a acestor valori astfel:

295,56 lei in luna septembrie 2006(530,00 lei)

320,10 lei in luna ianuarie 2007 (579,00 lei)

339,30 in luna septembrie 2007 (608,00 lei)

396,20 lei in luna decembrie 2007 (710,00 lei)

Expert contabil Ciurea Ana

416 lei in luna septembrie 2008 (745 lei)

541 lei in luna noiembrie 2009 (969 lei)

581,30 lei in luna ianuarie 2009 (1041 lei)

697,50 lei in luna octombrie 2009(1249 lei)

718,40 in luna aprilie 2010(1287 lei) si

732,80 lei in luna octombrie 2011 (1313).

Legat de cuantumul procentului sporului de vechime consemnat in Adeverinta


nr.352/23.11.2006, aratam ce se utilizeaza urmatoarele legale, fata de cele rezultate din acest
document :
% din adeverinta
3%

20 07 1971-01 04 1973

5%

20 06 1975-01 09 1975

9%:

01 09 1975-01 03 1980

-12% : 01 03 1980 -01 03 1985


15% : 01 03 1985-01 03 1990
20% : 01 03 1990-01 01 1994
25% : 01 01 1994-01 10 1996
Baza legala pentru procentul utilizat o constituie art. 164 din legea nr. 19/2000,unde
al(3)prevede citam :
La determinarea punctajelor anuale, pe linga salariile prevazute la alin (1) se au in vedere
si sporurile cu caracter permanent care dupa date de 1 aprilie 1992, au facut parte din baza de
calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sint inregistrate in carnetul de munca sau
sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati , conform legislatiei in vigoare .
Sporul de vechime care se utilizeaza la stabilire punctajelor anuale este urmatorul :
perioada 1martie 1970- 1 septembrie 1983
3% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 5-10 ani :
5% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 10-15 ani ;
7% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 15-20 de ani :
Expert contabil Ciurea Ana

10% pentru o vechime in munca totala de peste 20 de ani ;


perioada 1 septembrie 1983- 1 aprilie 1992
3 % pentru o vechime in munca totala cuprinsa intr 3-5 ani ;
6% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 5-10 ani ;
9 % pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 10-15 ani ;
12 5 pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 15-20 ani
15 % pentru o vechime in munca totala de peste 20 de ani.
Astfel spus,entitatea care a eliberat adeverinta de mai inante ,a negociat cu reclamantul la
data stabilirii salariului de incadrare alte procente , superioare celor legale utilizate la calculul
pensiei, motiv pentru care sunt luate la calculul pensiei doar procentele prezentate mai interior.

CAPITOLUL III . CONCLUZII


Expert contabil Ciurea Ana

n conformitate cu examinrile materialului documentar menionat n introducerea i


cuprinsul prezentului raport de expertiz contabil, formulm urmtoarele concluzii
(rspunsuri) la obiectivele fixate acesteia :
Obiectivul 1 :
- nscrisurile avute n vedere de Casa Locala de Pensii Bucuresti Sector 2 la calcularea
pensiei pentru munca depus i limita de vrst a reclamantului Popescu Dorel, n Decizia
213777/29.09.2010 sunt :
DOCUMENT
FEL
NUMR
Adeverina
Adresa
Livret militar
Adeverina

DATA
07.09.2010
02.02.2010
07.06.1975
07.06.2010

Casa Judeean de Pensii ....


Inspectoratul colar al Judeului .....
Centrul Militar al judeului ....
Universitatea din Bucureti

Diploma

12.04.1973

Universitatea din Bucureti

25.06.2010
16.03.2010
22.04.2010

Colegiul Tehnic Metalurgic .....


coala cu clasele I-VIII Valea Mare
Colegiul Naional Agricol ,,Carol I

16.04.2010

.....
Colegiul,,Radu Greceanu ...

de

licen
Adeverina
Adeverina
Adeverina
Adeverina
Carnet
de

EMITENT

munc
Obiectivul 2 :
- s-a avut n vedere i s-a luat n calcul activitatea n munc desfurat de reclamantul
Popescu Dorel timp de 42 de ani, 9 luni , 27 zile.
-valoarea punctului de pensie nu se calculeaz pe baza nscrierilor din carnetul de munc
i adeverinelor care atest sporurile , ci se stabilete prin Legea bugetului de asigurri sociale de
stat.
-cuantumul exact al pensiei pentru munca depus i limit de vrst care trebuia calculat
de Casa Locala de Pensii Bucuresti sector 2 conform legislaiei n vigoare este de 1358 lei.

Expert contabil Ciurea Ana

10

Expert contabil Ciurea Ana

11