Sunteți pe pagina 1din 2

EVIDENTA GESTIUNII DEEURILOR

Agentul economic: S.C. . S.R.L.


Anul: 2013
Tipul de deseu:cod 15 01 10*
Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase
(conform codificarii din anexa nr. 2 a Hot 856/2002)
Starea fizica: solida

Unitatea de msura: kg

CAPITOLUL 1
GENERAREA DESEURILOR
Nr.
Luna
generata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL AN

Cantitatea de deseuri
din care:
eliminata
valorificata
final
4
x
20
3
x
0
2.5
x
10
6
x
0
194
x
200
30
x
0
50
x
80
200
x
200
35
x
0
40
x
0
15
x
0
10
x
100
589.5
610
0.44x 4.4= 1.94 T

CAPITOLUL 2
Stocarea provizorie, tratarea i transportul deeurilor
Nr. Luna
Sectia
Stocare
Cant.
Tip*1
1 Ianuarie
24.5
RP
2 Februarie
7.5
RP
3 Martie
10
RP
4 Aprilie
6
RP
5 Mai
200
RP
6 Iunie
30
RP
7 Iulie
80
RP
8 August
200
RP
9 Septembrie
35
RP
10 Octombrie
75
RP
11 Noiembrie
90
RP
12 Decembrie
100
RP
TOTAL AN

Stoc: 20.5 Kg

ramasa in
stoc
4.5
7.5
0
6
0
30
0
0
35
75
90
0

Cantit
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tratare
Transport
Modul*2 Scop*3 Mijlocul *4 Dest*5
x
x
As
I
x
x
x
x
x
x
As
I
x
x
x
x
x
x
As
I
x
x
x
x
x
x
As
I
x
x
As
I
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
As
I

EVIDENTA GESTIUNII DEEURILOR


Agentul economic: S.C. .. S.R.L.
Anul: 2013
Tipul de deseu: cod 15 01 10*
Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase
(conform codificarii din anexa nr. 2)
Starea fizica: solida

Unitatea de msura: kg

CAPITOLUL 3
Valorificarea deeurilor
Nr.
Luna
Cantitatea de
deseu
valorificata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL AN

CAPITOLUL 4
Eliminarea deeurilor
Nr.
Luna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL AN

Operatia de valorificare,
conform anexei IIB din
legea 426/2001

Agentul economic care


efectueaza operatia de
valorificare

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Cantitatea de
deseu eliminata

Operatia de eliminare,
conform anexei IIA din
legea 426/2001

Agentul economic care


efectueaza operatia de
eliminare

20
0
10
0
200
0
80
200
0
0
0
100

D10
x
D10
x
D10
x
D10
D10
x
x
x
D10

SC INDECO GRUP SRL


x
SC INDECO GRUP SRL
x
SC INDECO GRUP SRL
x
SC INDECO GRUP SRL
SC INDECO GRUP SRL
x
x
x
SC INDECO GRUP SRL