Sunteți pe pagina 1din 13

Decizie pentru numirea lucrtorului desemnat care acord primul ajutor, stingerea incendiilor i evacuare

Scris de Administrator Duminic, 13 Iulie 2008 12:06

Nr. . /

DECIZIE

pentru numirea lucrtorului desemnat care acord primul ajutor, stingerea incendiilor i evacuarea personalului

Avand in vedere prevederile cuprinse in Legea 319/2006, art.24 i ale art.10 (1) din Normele metodologice de aplicare a legii 319,

In temeiul prevederilor din actele normative enunate la

1 / 13

Decizie pentru numirea lucrtorului desemnat care acord primul ajutor, stingerea incendiilor i evacuarea
Scris de Administrator Duminic, 13 Iulie 2008 12:06

alineatul precedent i n temeiul competentei conferite

Administrator emite urmatoarea:


DECIZIE

Art.1. Incepand cu data


2 / 13

Decizie pentru numirea lucrtorului desemnat care acord primul ajutor, stingerea incendiilor i evacuarea
Scris de Administrator Duminic, 13 Iulie 2008 12:06

prezentei decizii se numesc lucrtor desemnat cu acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor i evacuarea personalului:

Art 2.Sarcinile lucrtorului desemnat cu acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor i evacuarea personalului sunt :

3 / 13

Decizie pentru numirea lucrtorului desemnat care acord primul ajutor, stingerea incendiilor i evacuarea
Scris de Administrator Duminic, 13 Iulie 2008 12:06

- va participa la instruirile i exerciiile practice fcute de medicul de medicina muncii ;

- va acorda primul ajutor, n caz de nevoie, lucrtorilor din unitate;

4 / 13

Decizie pentru numirea lucrtorului desemnat care acord primul ajutor, stingerea incendiilor i evacuarea
Scris de Administrator Duminic, 13 Iulie 2008 12:06

- va stabili legturile necesare cu serviciile specializate, ndeosebi n ce privete acordarea primului ajutor, serviciul medical de urgen, salvare, pompieri;

5 / 13

Decizie pentru numirea lucrtorului desemnat care acord primul ajutor, stingerea incendiilor i evacuarea
Scris de Administrator Duminic, 13 Iulie 2008 12:06

Art.3. Prezenta decizie se comunica si va fi dusa la indeplinire de lucrtorul desemnat i nominalizat n prezenta decizie.

6 / 13

Decizie pentru numirea lucrtorului desemnat care acord primul ajutor, stingerea incendiilor i evacuarea
Scris de Administrator Duminic, 13 Iulie 2008 12:06

2007

Am luat conostinta :

Nr

crt

7 / 13

Decizie pentru numirea lucrtorului desemnat care acord primul ajutor, stingerea incendiilor i evacuare
Scris de Administrator Duminic, 13 Iulie 2008 12:06

Nume

prenume

Data

Semnatura

8 / 13

Decizie pentru numirea lucrtorului desemnat care acord primul ajutor, stingerea incendiilor i evacuare
Scris de Administrator Duminic, 13 Iulie 2008 12:06

9 / 13

Decizie pentru numirea lucrtorului desemnat care acord primul ajutor, stingerea incendiilor i evacuarea
Scris de Administrator Duminic, 13 Iulie 2008 12:06

10 / 13

Decizie pentru numirea lucrtorului desemnat care acord primul ajutor, stingerea incendiilor i evacuarea
Scris de Administrator Duminic, 13 Iulie 2008 12:06

11 / 13

Decizie pentru numirea lucrtorului desemnat care acord primul ajutor, stingerea incendiilor i evacuare
Scris de Administrator Duminic, 13 Iulie 2008 12:06

12 / 13

Decizie pentru numirea lucrtorului desemnat care acord primul ajutor, stingerea incendiilor i evacuarea
Scris de Administrator Duminic, 13 Iulie 2008 12:06

13 / 13