Sunteți pe pagina 1din 9

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE I MBOLNVIRE PROFESIONAL PENTRU LOCUL DE MUNC CASIERI DIN CADRUL S.C. APA CANAL S.A.

GALATI

Descrierea co !o"e"#e$or $oc%$%i &e Proces%$ &e %"ca

%"ca

Casierii isi desfasoara activitatea in conformitate cu atributiile continute in contractul colectiv de munca, regulamentul intern si legislatia in vigoare.

E$e e"#e$e co !o"e"#e a$e sis#e %$%i &e Mi'$oace &e !ro&%c#ie (
- mijloace de transport de pe traseu;

%"ca

Me&i%$ &e

%"ca

Mediul de munca in care isi desfasoara activitatea nu constituie riscuri deosebite de accidentare si imbolnaviri profesionale.

Sarci"a &e

%"ca

In cadrul sarcinii de munca sunt cuprinse urmatoarele: au pregatire profesionala necesara, sunt apti medical si instruiti privind riscurile de accidentare si imbolnavire in activitatea depusa; respecta regulile de circulatie pe drumurile publice si in incinta societatii sau a agentilor economici de la care incaseaza; respecta indicatoarele de securitate in societate si in locurile in care se deplaseaza (agenti economici); incaseaza sumele cuvenite societatii de la consumatori; se deplaseaza pe traseul pe care il are stabilit cu respectarea masurilor de siguranta pentru transportul valorilor.

Fac#ori &e risc i&e"#i)ica#i


A. Fac#ori &e risc !ro!rii a. Fac#ori &e risc eca"ic ( i'$oace$or &e !ro&%c*ie

urprindere, prindere, strivire, lovire de mijloacele de transport in timpul deplasarilor pe drumurile publice, in incinta societatii sau pe teritoriul agentilor comerciali ! accidente de circulatie; "lunecari, caderi pe acelasi nivel : cai de deplasare blocate, alunecoase, polei, incaltaminte necorespunzatoare; B. Fac#ori &e risc !ro!rii e&i%$%i &e %"c+

#ariatii climaterice sezoniere; C.Fac#ori &e risc !ro!rii sarci"ii &e %"c+

a. So$ici#are )i,ica ( $ozitii de lucru ortostatice - deplasare pe distante mari; "gresare de consumatori, de animale domestice; "gresare de diversi indivizi in scopul sustragerii banilor incasati (intrare in localuri, locuri aglomerate);

-. So$ici#are !si.ica ( olicitare psi%ica determinate de pastrare ! transport bani in locurile publice;

c. Fac#ori &e risc -io$o/ic( Contaminare cu diversi agenti biologici la contact cu bani; D. Fac#ori &e risc !ro!rii e0ec%#a"#%$%i ( a. Ac#i%"i /resi#e( &eplasarea pe drumurile publice fara respectarea normelor de circulatie; 'erespectarea traseului stabilit (circulatie pe teren accidentat, scos din circulatie), in locuri aglomerate, localuri; &eplasari, stationari in zone periculoase, cu vizibilitate redusa; "cceptarea deplasarii in zona de activitate cu mijloace de transport neamenajate pentru transport persoane; 'erespectarea normelor de igiena muncii in timpul programului (consum alimente); $rezentarea la lucru in conditii psi%ico-fiziologice necorespunzatoare (oboseala, boala, sub influenta bauturilor alcoolice).

S.C. APA CANAL S. A. Ga$a#i FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA


,-C &. M/'C": Casieri Componenta 0actori de risc sistemului de identificati munca 1 Mijloace de productie: 2 M.C"'IC Miscari functionale 0orma concreta de manifestare a factorilor de risc (descriere, parametri) Consecinta ma(ima previzibila

'umar de persoane e(puse: &urata e(punerii: )ore*sc%imb 'r. accidente in ultimii + ani: Clasa Clasa de de gravitate probabilitate 5 7 + 3 'ivel de risc 6 5

Mediul de munca Sarcina de munca

Executant

3 4 2. urprindere, prindere, strivire, lovire de mijloacele &.C. de transport in timpul deplasarilor pe drumurile publice, in incinta societatii sau pe teritoriul agentilor comerciali ! accidente de circulatie; &eplasari sub 3. "lunecari, caderi pe acelasi nivel : cai de deplasare I8M 5+-2)1 efectul blocate, alunecoase, polei, incaltaminte gravitatiei necorespunzatoare; 4. #ariatii climaterice sezoniere I8M 4-5+ olicitare fizica 5. $ozitii de lucru ortostatice - deplasare pe distante I8M 4-5+ mari +. "gresare de consumatori, de animale domestice; I8M 5+-2)1 6. "gresare de diversi indivizi in scopul sustragerii &.C. banilor incasati (intrare in localuri, locuri aglomerate); olicitare 7. olicitare psi%ica determinate de pastrare ! transport I8M 4-5+ psi%ica bani in locurile publice; 9I C ). Contaminare cu diversi agenti biologici la contact cu 'eglijabila :I-,-;IC bani; "ctiuni gresite <. &eplasarea pe drumurile publice fara respectarea &.C. normelor de circulatie 21. 'erespectarea traseului stabilit (circulatie pe teren Invaliditate gr. accidentat, scos din circulatie), in locuri aglomerate, III localuri;

4 3 3 4 7 3 2 7 5

4 + + 3 2 + + 3 2

4 4 4 3 4 4 2 5 3

.(ecutant

"ctiuni gresite 22. &eplasari, stationari in zone periculoase, cu I8M 4-5+ vizibilitate redusa; 23. "cceptarea deplasarii in zona de activitate cu &.C. mijloace de transport neamenajate pentru transport personae; 24. 'erespectarea normelor de igiena muncii in timpul I8M 4-5+ programului (consum alimente); 25. $rezentarea la lucru in conditii psi%ico-fiziologice I8M 5+-2)1 necorespunzatoare (oboseala, boala, sub influenta bauturilor alcoolice);

3 7 3 4

3 2 4 3

3 4 3 4

Ni1e$ &e risc


&in centralizarea datelor din 0isa de evaluare rezulta nivelul de risc:
25

'r = /'&.: ' r = nivelul de risc global pe loc de munca; r i = rangul factorului de risc >i? 9 i = nivelul de risc pentru factorul de risc?i?; n= numarul factorului de risc identificati la locul de munca.

riRi
i =2 25

ri
i =2

3(5 x 5) + 7(4x4) + 5(3 x 3) + 2(2x2) 3,<5 3 x 5 + 7 x4 + 5 x 3 + 2x2

NIVELURILE PARIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC


Loc%$ &e %"c+( CASIERI Ni1e$ /$o-a$ &e risc( 2345

Nivel partial de risc

5 4 3 2 1 0
0 1 2 3 F1 4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F1 F1 F1 F1

Factori de risc

LEGEND

02. urprindere, prindere, strivire, lovire de mijloacele de transport in timpul deplasarilor pe drumurile publice, in incinta societatii sau pe teritoriul agentilor comerciali ! accidente de circulatie; 03. "lunecari, caderi pe acelasi nivel : cai de deplasare blocate, alunecoase, polei, incaltaminte necorespunzatoare; 04. #ariatii climaterice sezoniere 05. $ozitii de lucru ortostatice - deplasare pe distante mari 0+. "gresare de consumatori, de animale domestice; 06. "gresare de diversi indivizi in scopul sustragerii banilor incasati (intrare in localuri, locuri aglomerate); 07. olicitare psi%ica determinate de pastrare ! transport bani in locurile publice; 0). Contaminare cu diversi agenti biologici la contact cu bani; 0<. &eplasarea pe drumurile publice fara respectarea normelor de circulatie 021. 'erespectarea traseului stabilit (circulatie pe teren accidentat, scos din circulatie), in locuri aglomerate, localuri; 022. &eplasari, stationari in zone periculoase, cu vizibilitate redusa; 023. "cceptarea deplasarii in zona de activitate cu mijloace de transport neamenajate pentru transport personae; 024. 'erespectarea normelor de igiena muncii in timpul programului (consum alimente); 025. $rezentarea la lucru in conditii psi%ico-fiziologice necorespunzatoare (oboseala, boala, sub influenta bauturilor alcoolice);

S.C. APA CANAL S. A. Ga$a#i FISA DE MASURI PROPUSE


,-C &. M/'C": CASIERI 'r. crt. 1 2. 0actori de risc 2 Mijloace de productie 'ivel de risc 3 5 'ominalizare masuri propuse 4 @ respectarea regulilor de circulatie pe drumurile si in incinta societatii sau agentilor economici in timpul deplasarii pentru incasare; @ respectarea traseului stabilit pentru zona de activitate; Competente raspunderi 5 8ermene +

3.

.(ecutant

I"#er!re#area re,%$#a#e$or e1a$%+rii


Ni1e$%$ &e risc /$o-a$ ca$c%$a# !e"#r% $oc%$ &e %"c+ 6Casieri7 es#e e/a$ c% 23453 1a$oare ce 8$ 8"ca&rea,+ 8" ca#e/oria $oc%ri$or &e %"c+ c% "i1e$ &e risc e&i% s!re are. 9ezultatul este susAinut de >0iBa de evaluare?, din care se observC cC din totalul de 25 factori de risc identificaAi, 2 are ca nivel partial de risc valoarea 2 ! neglijabil, 5 au ca nivel parAial de risc valoarea 3 ! risc mic , 7 au ca nivel partial de risc valoarea 4 ! risc mediu, 3 au ca nivel partial de risc valoarea 5 ! risc mare. Cei 3 factori de risc ce se situeazC Dn domeniul inacceptabil sunt: 02 - urprindere, prindere, strivire, lovire de mijloacele de transport in timpul deplasarilor pe drumurile publice, in incinta societatii sau pe teritoriul agentilor comerciali ! accidente de circulatie ! nivel de risc partial 5; 0< - &eplasarea pe drumurile publice fara respectarea normelor de circulatie ! nivel de risc partial 5; $entru diminuarea sau eliminarea celor 3 factori de risc (care se situeazC Dn domeniul inacceptabil), sunt necesare mCsurile generic prezentate Dn E0iBa de mCsuri propuse?. Fn ceea ce priveBte repartiAia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaAia se prezintC dupC cum urmeazC: 9532: ;, factori de risc proprii mijloacelor de producAie; <395 ;, factori de risc proprii mediului de muncC; =>3<9 ;, factori de risc proprii sarcinii de muncC; 523:> ;, factori de risc proprii e(ecutantului. &in analiza 0iBei de evaluare se constatC cC 2:3>< ; dintre factorii de risc identificaAi pot avea consecinAe ireversibile asupra e(ecutantului (deces sau invaliditate).

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICA?I DUP ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNC LOCUL DE MUNC( Casieri NIVEL GLOBAL DE RISC( 2345

Factori de risc proprii executant 42.85%

Factori de risc proprii mijloacelor de productie 14.28%

Factori de risc proprii sarcinii de munca 35.71%

Factori de risc proprii mediului de munca 7.14%

S-ar putea să vă placă și