Sunteți pe pagina 1din 2

EVIDENTA GESTIUNII DEEURILOR

Agentul economic: S.C. ................................ S.R.L.


Anul: 2013
Tipul de deseu: cod 13 02 05*
Uleiuri minerale neclorinate de motor, de transmisie si de ungere
(conform codificarii din anexa nr. 2 a Hot 856/2002)
Starea fizica: lichida
Unitatea de msura: kg
CAPITOLUL 1
GENERAREA DESEURILOR
Nr.
Luna
Cantitatea de deseuri
generata
din care:
eliminata ramasa
valorificata final
in stoc
1 Ianuarie
150
0
0
150
2 Februarie
120
0
0
270
3 Martie
80
0
0
350
4 Aprilie
200
0
0
550
5 Mai
300
0
0
850
6 Iunie
350
0
0
1200
7 Iulie
880
0
0
2080
8 August
840
0
0
2920
9 Septembrie
690
0
0
3610
10 Octombrie
610
0
0
4220
11 Noiembrie
660
0
0
4880
12 Decembrie
580
0
0
5460
TOTAL AN
5460
CAPITOLUL 2
Stocarea provizorie, tratarea i transportul deeurilor
Nr. Luna
Sectia
Stocare
Cant.
Tip*1
Cantit
1 Ianuarie
150
RM
x
2 Februarie
270
RM
x
3 Martie
350
RM
x
4 Aprilie
550
RM
x
5 Mai
850
RM
x
6 Iunie
1200
RM
x
7 Iulie
2080
RM
x
8 August
2920
RM
x
9 Septembrie
3610
RM
x
10 Octombrie
4220
RM
x
11 Noiembrie
4880
RM
x
12 Decembrie
5460
RM
x
TOTAL AN

Tratare
Transport
Modul*2 Scop*3 Mij *4 Dest*5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

EVIDENTA GESTIUNII DEEURILOR


Agentul economic: S.C. ...................................... S.R.L.
Anul: 2013
Tipul de deseu: cod 13 02 05*
Uleiuri uzate minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere
Starea fizica: lichida
Unitatea de msura: kg
CAPITOLUL 3
Valorificarea deeurilor
Nr.
Luna
Cantitatea de deseu Operatia de valorificare,
valorificata
conform anexei IIB din
legea 426/2001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL AN

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CAPITOLUL 4
Eliminarea deeurilor
Nr.
Luna
Cantitatea de deseu
eliminata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL AN

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Agentul economic care


efectueaza operatia de
valorificare

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Operatia de eliminare,
conform anexei IIA din
legea 426/2001

Agentul economic care


efectueaza operatia de
eliminare

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x