Sunteți pe pagina 1din 185

I

rl

:~a.Qt:b~' :imit; ~1H.AiElLil qo:eO_I$~A, Tl!htlo~ed~c:'~:. ,EloEN,l\. IGiER'U (.\op@r~ !§l v.!g~reYe ~ lItliiN,a~eDtliEI;EJL.;FIiO'MAN

B~[1 d~· npa~l1J!:::J 9'84. P:lll:n~e !lJ, C.Z. 'l"~6A.

Co][

de U:P!.!f' :22·50,.

sb·. G~t)re ;ru!1'XaJ:1d1I:~Stltl 11:1',. (lb97. Rr;!p!.totiO!)' Soc'lialist.ill: ~t)rni!nf!E!

Erntrei;)rtnrlfWM

.~OU8":rtJ!fle:i,"I~. D!reEMHR_[E

13:I[e'WJe~U,

,mlll",

(IUVINT TNA~'NTE
Lucnd de ~';Itina,prin in.finlta
j,E!:ntei

pNibiM:~atet de i,nrUvtdtu.iJi?a~ree ,mQde~e~or~ : prin,


Q

~a~oa,'l'ija d~ 'U;tliout P6 ca1~e0 :J:mGtep~1,mi) I1,?StiB

'in&e~e:mkcz:re ,pr~J;~(l1lUa

penn

cu. 'tt~rififg., Mo,~e!e'ie mn't (l"D~OepZl;te afu: pen-tNt perS(liane~.e.cu exp~wie:n1a· i'1t art£!...:~:l.$CT'UZtd 'mau.ual~OOT mai ales:pe:ntrat iooe,znl:roa·re'. C-ar,tea, &e aar,eseGZa. tufur,01' ~iltb~~oare~or i"t'mos~ miiftUM 'i':!i!.dem·i-n.at;ice de de, ~a;Oftlfe ~ sa'te.
'p'entr~, ,a Sl~· p:utea, reail:'tza

nin multi"mro ~ 'V~rie'tatealucru'rfZ()r d~~ miilIa CUWG&eut~ p le\t(!l\~;t~~e d,in..c,e~a 1na! veektt$m:lJlU:1'i~ al12, ,a:l:es douafehnid de' ,~'lltCf1:I; CWI'€! ~~ ,Q,'Mlu)nizeaza. ~'fll, 'nlOd'litl i~el 'm6,tp~!a;rnt fi ttt~~t cro.seta,tul ~ trl!ootatW . .E~Dst:ind 'posibiU,mtea. crearii. Nn,uiw,ztmd:1" '~t~~tmJ't'a.tif$e moliele, i~m.:p~etitu~·;.e I~.eu;pti tun ~G\czmpr)Tta'nt alituri lie 'br,ai~~1'ii ~t de ,al'te~t:eh,~i.cid~cUlcrtt man'WfLie. l LUCrrl1'ea de rata &If! ref,era, ia. 3'10.3 mode,~e-,cltJm~e:.,p'rl'dl.~C11atle d;e'8Crise detaZ~rlt ~

--------

--

CUPRINS
ICli!eva ~ecom,an..d~iri pentru . .incftpir~o~e,!!t
,Ii
iii I; .,

'I

'I!

'!"

iii

iii

iii II'

II

!Ii

III

!III

!!

it.

ill

..

'I!I

'i! ,iI

iii

iii

II '.'

il'

!!

iii

iii

Ir

II

,5
.,

III! 'lmpJedturi, ero$e.tate,


c

!i!

iii

II

II

III

II

!I!

II

!i

I'

'il'

Ii!

ill

!Ii

'Ii

l'li!

'!

.,

~ ...

!II

ill

,i

'Ii

Ii

Ii ii,

it.

II

.'

'.

'il

..

iii

iii

II

II

I'

'il

,i

!Ii

It

.'

Ii

iii

M a ter:ia1'e f,oloslt:E'.... '. • '"'.•' • • • " . . . • . 'Itetode c$i pnnete de Ilu'rl! •.,•...•.. ,•••.... ,,." , .. ,, , " •..•• ' M,odaJj,ta'j~de~ntrodlilc'ere a cl'OJeteiIn rinduri sauechiuri exeeutate anterior rnmul~f[ea nUlllatll]ui. de ocmu.ri •••• " •••. ,. ,..... ' ". " •.•. ,. .• ' , ,..•. '
0 0 • • " , • ,. • , ,0, 0 • • • • .' .. 0 • • • • • '.' • • • • " • • " • • ••' 0, • '••••• " •• ' •• ' ., , •• " '.' .0 ,0 • • • •

,s.
10

7'

:M argin.ea i', ,.' ~160.modele c,ro,et'at.eil' 2. M'dcda ;jJ;:ul:uaJ'd~ ,,1"'.


'I II!

Scaderea

numhWui:
!' !'
!I

de Q()muri, •••••
,~ ii, • ~ ,i ,Ii ,. III !fI I'

•••••••

+ ••
II!' .' ., i ,,'

"
""

••
~ ••

'••
ii

'••••
rJi iii '"

'
~I .' •••• , • It; ..

'
4i '"
Iti i'

'11

II

J!I'

'I!!

'i
'I;

Iii

iii

ill

'.

'.

LI!

iii

I!

,Ii

,Ii

I!'!

!!'

'!'

i!I

i,

,t,

J'

'I!

If'

If'

ii

,i

oi!

;t;

if'

I!!

Ij ,i

iii

Ifi

;t!

'"

!II

.'

i, '.

,I'

II

;t;

II!

..

iii

ill .. ,

~ ..

.,

.,

~, i

1:2 12

!!

it

I,

ii,

'(

'I

;II

II'

••

,i

of

ill

!I

'I!

II!

tit

oi,

ii

Ifi

iii

!II

,.

'I!!

iii

iii

.iii

.....

'I!!

Ii

ill

liE

II

!II

.'

it!

ill

.'

I!!'

••

U~6
of!

'0,

oi:!II.

fmpJe:ti.tm.i. trl'comte , Ma:terialefollQSi te Tehrtica de lucru, triooo'talea. lacruuriJor. punctele de fueru •.• " JMargfuea m,c.oh~jului ,p incile:i,e:r'f81 Imiull.Cli, " ..... ,•.•••••...
I
!Ii iii
II! ~,

~ L! ,~ "

'!'

I'

if'

II!

II!

O!'

III 'Il

iii

;t!

...

,i

;!;

ill

,I'

'I

'I!

'I

iii

Iii

..

I,"

I!!

II!

'!'

tit

oi,

.'

I,

'!

'i,

i,

'I

107

II!

II!

.iii

.,

..

I'

Ii

Ii

!I!

!Ii

i!I

I,

..

P.

'"

LIII

'i,

'ii,

.e

;t!

I'

I!!

,.

ti

Ii

II

I!!

.'

L! '.

II

if'

!II

..
••• '••• 0 II
'!! !II

0,'

143 mlodle'l,! trieetate,


1di

'I'

'i

'I!J!Ii

!!i

iii 'II

'I!

'!

,_

'..

'1;11

tI

!'

..

Ii

'II '!

"

'I!

iii

,II iii

!!

II!!

!!

i, ,I' 'I

!I'

..

Ii

"

"

••

It

no' no
li3 174
172 1,72

107 10(1

4., S,cb.eme ~, ie-two de exeC1tl:tie pePltl'tll, uf.lele mo,diele loo,I'o\ta.,tc i!.!'crlll,t.e dlllp;\m'e~'Qda
JI"Jaq,D:I..ftil:

.r.

~iI

r.""-'

1I!ll~1

~I·

!il"

+,-C!i

I~i ,II ....

II!

i!t

,ii,

iii

iii

II

I!'

L~' [. [~

'I'

'!

tit

t!l

I~.

;I

'I

!I!

II!

Ii

II ,II 'I'

'II

'I!!

iii!

III I~ 'i

'I' "

!it

,It

Ii

'!!

!Ii

!I!

!!

Bluza, ma~rimea 42 r(mcld,elul 1,16 1) Scheme de 11ll!Ctri!il In modele1.'El U32-171 •.,.".•• '.'...••
1 III~' 'I! '!I
it

Bluzi, mhilmea 40. (mod,e'[ul '!60)

II

II .'

o!

Ii

oj;

II!! 'II II!

!'

'"

i, ,I, ..

if'

II 'i, 'i

!I!

'il

II!

"

'1'
!!

,i

II

!I!

II

i!!

it

·11

iii

if.

'II

'I!!'

tji

i, '1"1

II!

'!'

ito

ii, fI' 'I

!l.:ill

'!i

!It

IIj

'I'

'I'll!

..

if.

It;

'I'

'I'

ti'

~'Iii

Ii

,II ,I, I!' ,.

iii

iii

,." ..•.•...

" . on

.'.

,.• '. '•••

(neva reoQ,mand,ar'i pentru Tncepatoa~e


5 1
"'}'

,8,

W
12 12 07 OIJ 10 10

11

PenLTIl modelele ce se ct'o~eteatii san trioote~zi se £a.c nrma:toarele recomal!!.d!rl: - diametml (grosimea.) andre:le{Or sau c:r-(l~etieij' cu care se lucl"'eaza trebuie :sa fie ales in rapcn:t cu. ~olsimea iirulul ~e]u€ro; -swhuile ,deU'nl san fire ,smteti.ce, se d.eapilli foarte lejer, Etil. gheme, pentrn a nm~ pierde elastf,dtatea, ia:r cele de in, dnepi san bumbae, sc pot dep.ina. 'o~v~mai
j

mdns,;

06 07

obt'ine folosindu'"'se fire eontinni .•cu cit. mal putine DO dud ;' dacil firul nuajunge p]'na Ia ca,patul tlndulm,., UU: se Umo3Jcl!ii Cl!1 un neu ill ei se sulJUnltUiI. (se petrec) ambele cepete pe: 0' IDm'lIgime de. mo ~ 15 em. Juerindn-se im~una; . ,_ :fir'e.re "[Iezrutalt,e din de~Mea nnW, Iucru maiveebi (mul. pu].o'ver.~ de, e'Xle:m,piu,). tnmnt'e de a, se ref,omosi~, e spalacu api cil,dutiin eare s-a adiiug:a:"l:M viid de en p.t de s Saxe de bud!. t",j;'rJ.e~i '0 ,]jngurl, de oiet", pentnl a se preveni decolcrarea linii; de' sse-

a se evih. murdarirea firulul . ~ hnpleUturl Icro~etate san trieotate de buua ealitate sepot

~ ghemul din eare se lucreaza sl fie tinut (protejlat)1 intN)1 cutie san co~utet~ pentru

12:
72 13:

74

sticla ell firulastfel inf~ura:t se inhodil'l( e intr-'un vas eu arpi ,caJdl ~~ se tin!"! 2:-3 min" dupl care, seumple cuapa fierbinte ~.i sa at~azi apro,ape de osursa de crudmi UWn~ du-se pini a dona zi (cin.d a.pa.sedce~;teJ sticla se urn])]!€: din non en a pol £iefbin,h~:) : -:se 'iI:''ecama.l1diica fh'1e~.erecu.I"erate ,sa. se dnhl'e2e Ia Iueru en mD alt fir- nOll, de lin;l, san bumbac~ pentru ,S! capita ::rezist'enti mai mare: -b:icotarea firelor can se m,t ind (clast ioe)se face cu -d,Q'u[ numere de andrele ~i anume; pi! fata, tdoahuui S~ lucreaza. CUI numarul de andrea cerut de mode'l, potrivit Hrnlui 1M.'pe -d05U] lucrnlui cu 0 andrea maisubtEre en 0 ju:ma.tate de numh: - pentru ,COl marginea tricot.u]ui ,sa fie mai n~:zistenU. ~~mal frnmoasat -monta.re:a oehiurllor Ia rif.ldu] de Incepere, baza, se faee 'co find dnblat, socctindu-sa l-l,5 ern pentru fiecare ocilt" in .funtp:e de grcsimea andrelel ~i IJi. firului:
J,
1

menea. se adauga o~et ~~.in ap~, in care se :[impeze~e; ~ pentru ea flrele de lina, shltetice saumela;o9!j resultate din deiiirar,ea alter ebieete vecbi" .sa-$i recapeee aspectnl drept~ fa:r,l onduJe,uri, se procedeazii.,ilIStfel: sa infq.oarli, (deaflinii)J pe '0 stieHL de 1.f2I, circa .25 -50 g' saupa 0 sticla de: 11, circa 75, -1:00 g;

.5

----------

triq_~ ;

]nc;a:'e~e, ,e 'bu.cat,a dB p:rObll en 11[u:1 a:]es {Tma, 1b,u.m:b~c, m~'tMe ~:te-.} 1.S -2m" dfl ..a!ihi1!lN ~ en :andl'e1eJe, san a&:el~l. :nUlmal" de: .(fol:iliEu'i de' Janl S~1tI .p.iclOO"lU!'~ .ell Qfi~'et ~; .~n fe]:Ul acestili se pllMe v,erifica. reniUtamodeJuluffi. ~itotdJa:a:.tl~ prinm,is.nr,area: e{j~~i.a,l':I~luwjse: va pitlbea: c·al(l'lIlllanlllmh1U~deodutIDci sau ¢Ie: p~~~n~lle.neoes~].~ ~ee[j,t~~ea oWeet'ulm pr-OpllllS ~ d.e aSceme:nea~ se m-mpoate c-a]e'uda mcepul-uI 'moQel1!llui ~ e:xl€.cutatta, JUt shne-l.a imp]etihtrlie
0

~ e~h~::

a~prefe$a;t

G,a .[rUiunt,e d~ ince'j'ler,ea, m:odell!ll:ntli

Fiama. Q:bieetrr]ui prQP.ps, ~;lt'ce;

fimlm de

CUlO,ar,e' cufirde alt;l. 'cti:l:oare. a'Cest~a sa se .incru~epe deau] IllJ~(lHm~ p~[]!.tm ~ nu l;:a!.mlne pe lata locuri. 11elegate mire ale (gohrri)1 ~a:r'fir,e],~ ss V'G!r USi!:!.sufi-, dent de lejl-er pentrlll ;:lL. au se delonna ;modeIitrd;

en dOl~5. sanmai

m.1.1I1te cli,larI"

Sf:

va,avea.g!i!ii.ji ca. la scliIffimbarea

~made]:e:le

C'U

moOti1!,!,t\: bl fen¢{ nu

:ilf:recomailda

.sa fie !ciil,ga,!.e,.

I'

...,

ase

:duri

i~ )Sec ului

:~lml me-

u,·ea.
dWI lltili-

t Tmplet:ituri crosetate

III.lJl.gi:m~· ,d~, erlilCa: 13:-]5, 'c:m§iipoa~ fi poniectloll'll:il,tii, .dill ot:e~ l'J;i.chel.at~a:~.tI:miniu, ,~~hamn ~1il!m;a:tru:'iro!prnast1c. 'i]rco.fet~l~ ~~ ~~~C, ~trn. OOmf!<lt. c~e dill. rotel fiirid ~umefG~abe: de la 0' (ce~ 'mail g~oasil) pmi!: hi l,!j; ,(a~ ~a'isu'b~e'). j~ oete din alum~~ilJll~ os., Iemn !iii .ntalerlial pms.ti(l de la2
Cll

'Cl\!i!'~eta. 'Cr~(t:l'ta are :Sil1!ctiUDIINilf~tundii,. 1(1

JUOOg, ~. $ie:m:i:mercerl~al. ·in dife.rHe culori, Se'. :Ul't~:flEl'a~ ma1.aiIes pef.!~ im.bFa.~ c~i;rnma. de v<IIri,Pe'ntrli. 1.e[J,jed.~. cuv~rturi, _br-lic:~in«f copit (bQ.n;et~, ].a<:ib:e:te;.

firw

~.

~:orrl\',aiS,ue:it~

Scul,'ll]}"i sau gneme d,e ,D'O!OO1!,]

pl1lnt:1li]on~[!

_11

,tiro

,(cea .mat ~lI.]b~[re) ina l.a 6 «(lea mai gWOIsa). p (!rei'it~ iotre< ma~imi, de 0,5 mm, ~&e'le subpr,i. dLn' . ~~e uti[j'21!l!a~' 1!3! ~o.~e'~ar;ga. :m(:ui~wr " mal e:i!tecu;taoo en
blri.

de l[~fi S<ill d,e bJ.l.mba_c'mIU gr~,oa; .!iail1d" .fula;re" cli.c:irdJ¥l" l~d\lete) ]mbr,!l~~e pentru oopii. Cr(l~eta, ~eva ,aleg'e 'h'lJtotdea1l1:rta ll:l.funiC~
[ij-e

"bb.1;ze ed:~. ;ia:rcto~e~le Cill dianlletl'1i mai mare ~' fol~~c ],a (l.lI~~!ta.l'le,t ·m.odeleld.l'miaiplln,~. ~clltal:e

~lell~e~

,sh'!.t. da~~e1le pentru

gar:nj,.:

minu$.l,

~. Scli]!W!i salllghem-er.t1)ac.ram.eu de 0,(1 100,. g.> ell .fit: subl~re, metc.er]~t. fOIli1'i1e: risud.t,. d~ culoar(laJ!b! salll.ONm. Avilld fl!mi]. Iueies •..ru2.islenit; ~lelastlc. Sill1' uilli~~li lncra~etareapeTd.ele:i1.Q.r. .fet.elo)l" ~e m.as~,. 'Cij,'li.N~J:tusail

pro~r)a:pe :!ii.i Ije:rvete.

.Gh~me de .g, cu.firWl ~ulb~i~ejris~r;;:~l-t l11.til'l'CIlr1i:za:r.. 8e l:o],osesc];a .limnr,1fGaminte mal tina. Ill!la dife:l'ite..~anre1e: pe.!:l:ku. le~ede m~il, -

en

tie d!~~<lit~lIliw,u.1. cu.

du~esea:ma.

orii ma:igrQ5

~ii. fit'lll tl'cbuie 's~ fi~ dl!\!115-2


~ec~t ad'mcime,a cioc~i!ll
~i"O~~te(i.

C~

.~~

h~()Tea~ili,tjm.'n-

etc. . -. Gheme de ata cle 20 g" eu ft1'tll sub~[lPejrb1il.cl~, deC1\llo;are ,;\I;lbl sau 'PT'~.!D1n a~es~~ fire se P'O't lu.a-3. mJddet~ d~ dwt.el! ffna,.l!ivm'i d;ro'!.tela.m la: bati~;te'J ;m:U.ciUli'~t$e:r:v.etele dec~athle etc. .
CQ~el.Ot

11lor !,II il'e lIiSI~eMalllroehm.o.r.M1i:I~]0t.sa-

Fil'~~e del!lIlJem. .FiFele de 11JiCI~U,naturale p~ntru ffi"O~'l;at ~i 'tr.~ eotalt,. 5:ootmwte' ~i, vou]aie~. ele S~ g~c .m -o~m1l!rt sub :forma de SClJ.1:ll.l'i,.bob[ne sau glle~ me. i~k-W'l.ul, d;pyi, iSO\lIumaj mtl!lW fire.- In'w-oboga,ij; gi<Ul!ii. de clwari.
s~u~w:tetit.!3'.,nece.s~e
.Lifl,El.1:11at!l'll'a[ti

FhMesj~,t~ticefcl@n~ l7ol!a¥!lImelan1l ~ se gi,ise8c sub fo:rmi\li de s:cuh.ni saubobin~~ de 50 SaIU 100 g,. lI.l,1IMiIm iSa1l1.d.Qn~. ;N__re 511.] ht~r~~ ~!IJ':r rasucite"hl diVi~:rsec!Uloo;i. In come.r,~ .se mf!li' .g;is~se '~i mte :fire, de mitas~. '!'~~ftI]i~'b~tl.~CI siin~!]¢¢.~[ de ..:l:~tiil!'" ..
sub

,~1ar@nC1!,]ta.l.\ ~Gai:ofita~i~.~ja~l~~ IiRodl~a!'ij:i

d~fer-.lte .denum;m:~·~ 'a. 1lliN~l!i:~ C; 1'llnn~·!',

SM~te

.)in.

a~e f~'rllili mllJlil!e~ ,p:~~ ~i se scl!llurl sau habitue de 5'0' s.au. ].00 g.

altei'!:l' 'CW'l~po1l:fif.b1o,sim eu b11ln.e rnztJ_]ta:m. arl.t Ia cf\CJ~etat.1 c'ltlJi [~ mct)'tat .


-OS~~Ds~Je.Penku asam:blarea. pleselOi'lmu~ ob.i:~d ".ro!i~w;tsa'Utr1~ota!lt; ~.ste neeesar .al)!ld

~e e.Uillliv,a (00

uesehea

larg,a~.

.~

-------

tode de l'ucru. dndm;dw.~t


C~etarea

'i.I:.rotE!'tooe.a pte po",tt'! _dd~1li prin

'uei

'Gill!-

udiLodu de ~a. miRa s"ting4. :Fitul ,CMenne diilpe d'eg~t _la, budJl6. uetn.llf~ ·si. f:i~ dea$u:pra. ~ 'capa;rul.lUi ded.esU'bt. se~!1e tn.

mrna

ta, m@tod~Sle rea mode1elor

folo5@~fe lndeQs~bi l~ ,exee'1l],tape:ntml nbiiec!e vestirn~nta[e'~i de irr:if'ruw'uset"roa lOCUlmt.e]or. ,

]le, ambe.rner'e'kiiJ!~ lUi!rotp~,m mto,~.au~:mod,e~,tll rules. Aceas~

,S~ ink,oduoe cro~eta :!I;U'ir~ ·fS.ta 'b'ilclle1, :S{!, pe . (1 J~t.eijJ '~j ~ ·trece'PF1a:at buclJ~lb~ ,d Fxmul odd de.Jan,t. SEl' till dlih nOD tirul. P,:e' '~etm Geteu) -IJlse itfre.ce' prlb p:rlmul ~~ij farmin:du,-se ,astfcl al d.oiil.ea ,oC'hi d1~'lan~. SI! repel:i di~ ta la plnA, me obiFl;hel'ea numii:l."ului de ochin.d ,delant nata,f:irttl

dn!apt~.

em,et;a

*',

**

*.

~irfl~etirf'ea numl;lt De· laJa lllu!'l'uiuii!: ins>ens ci1"l&Uhlir. emtll ~olosWI.' Ja execut~[-ea modem lelo\l. ,de be~eta, dat1iJU~e! !iiai1.uri~mileud, dante,]e pe,n,truJ tiVlU·~.

Ce9"m. .odelulIlili

te~ lfonnind

c!!_:wmeazl a s~ execuil!l", acesdndw a;an~), ,d'e ~.

pe c:~eti1~ 5ieiinll'Ouuce
f:a,J,Q, :~JU1e1'lU!IluiJ, IID,in denumiUi, ,[, ,"punct 01 Cf:\QJii.eti nta:.i lung;! mai m.arl. Ili CUCfO'mai mid ..

OeM alUioecal '(piclilll;fQ; ~b:). in~-\un

Se j,a.o bucU!

~clli an'upmJiI:

.
'

l.1Urls~mr:I~. s~ lUciil'eaza eu l~ modele pentru obiecte ~eta obilinl.tita Iii! obiecl:e

d~l'; dus ~lin.b:ln"m~~od.l

Cro~eiml'ellilllj~tni!!!!'\a~;pe

.Je~eu. Be- la, firnl pe: m-o~etl flrll. ,a se lu~ era, for:mindu ..s:e obu,ell:l. '
~om:'ii

a1 la!n~uluj, de, bad"

Qlcbi de :~u,~ (!IlUlIlt,).Firol d~ l'u-CU'n s~ ~ln ..


pe degetill a:l'atawl'd~la:m.bl,a,· sttnga.

'tEWlo:~;,aJ], urne-l mm-gmi

at

llIThU~ rInd Cl!Oiem,t aIilde tric:otfl,ji :sall ,aU- ma.-:,.

cit~eta·

te~i!.3i~se $p~ pel' 'CFO!fem .l(lIfJI,jei~ ~ sooate 00 bu.c1'Ei, se~et:e !iiI prin bU~iiii ca~,~ af1ipe' uGIj.e-tli. Se ~epe~ de ].a Ia introduci:Jld

*~ ,och'i~
In

1Ill"l!:I:!Jtor.

* *'

se i:n~oduee Ia:O,~ta intr-un oehi al lan\'Ul'w de bad ,1(siiU ,aI~ :punct)~ se :l1li.1!in je~ 'WO, se sooale obucla. ~e Ia al d,o:.lle~,je~lliu care s.e trece prln cele dOllAbu'C..li:! afL~te pe' '1:['0~et~ Be ~e:petAi"hl!la* la m'ltod'u~b1Jd cre!i~t1il mQcltlum urma~~O'[t:.La! ;sr111~tu.l :f:ie~-· :ruirind, inarlrde de .In'to~i'ea .lU.crti:ru;il,pen~

lant:.

P.ii.¢i.~: we" Se cr~~t~a~i\ un oeN. de

*.

*,

La ca,pAtul nru.[td~ sa

eimmitati

Silt

pn tn:~E!' degeh!l

fOliC!!!

bu,di ale [!arei


maN!'

$1

'eel

un ocllll de bm\ pen k'U ea m:~inea 51 dnlina eIre-apIa s§; nu s,e de1ornl!eZ'e morleJ:ul,

tJ'<1

~xecut~rear1!1.dwud. urm~~or'" 'Sle< ~~,eteaza

,i

F],e-:i,W"W, mMJe: ~,tH!I~s, Se Cf'O\!:ieteaz!l (loo,a ,oci'lihllI'1r1~ ISErt., 'latin jjeteu, se'~nuo.duel:!';ereseta intr-ua ,0 cllJ.i al]antu1u:l de' bazA. aU dna Icr~emt anteri,o,1' san ill, alt pun..ct ee-

*!l~

d~'mo,del, ilil1! 18 URJ:e'teU •• $'E!' 'tr<age. £I' bucUl~ !;Ie ~a}l i_~ till jeteu cal':"es.e trage prill. cela ftei b1!.lcl:.i! aflute j)e' Ci'O~.et~.. Be r-epetj. de Ii! hI! mtroduclnd cro~et<li iri ochiilill lllrmll:tot.
i'U1!.

*.'

*.

wine
pta" I ~in

. 9~~ :n:,m. 'Se "~e

lUiJ .sfil"~itul fieC"Jil'l.,l~. rind, 'tnariinte, ~e bl~al'''' tuerului ;pe:u'tl'U iIllll'eeJu:me.~:ri.~d1lJlm UI'~ m:ri:l:Oii:. s;eoertJ§elleazi (101.11 O,Oh:hll'l de Iar?t., pen.~ tru ea :m~l'ginea .$~ :Nim[n~ dteapta .if) n'll sa' defot'ml'ilze. mOl:liI~'lul.Cele doua oclllttl'l de 1.cm:i· (!on:.r;:tiWie pt'mrul plcimcu\\lal rmdului 'I,n'!ma~a[',
C'e[e<li

,sa,

ilea ftna

p:Ii(iiOl'illl!,l mf8!re. ,Be ~ete.azi trel oc.biura: (Ie lant, se ia un jeteu, sa inLmduce ere,e·ta. fut;r"ull ocb~al lanl'Uh.d de ba21i. {Saln alt

Dlllle)1 doua btlcle aflate pe ClIOlietlit Serepet' de Ja la mtroduclild Cl1I~ta .~n oc\1!!ul urm!tor. La~fir.liirul ;l'Iec~mL r::uul! maInta de .inWaroel·e.El lucll'ul:~ll, s,e· 'Cl'o!j:e'tea~~l·trd cdtliiud de lant pen·tJru ·ca.luarul .s~ t.!imtn;~ dl'apt (s.l 'on 'se !!Itrtn,g~ marginM cr-o~eta~)I; acestsa, de fa-pt for.meaza pl'imul pkim'u!'j al.
j,

p'lJjnct ~-:Ut; d.e modell, Sit!!: lili. 'm:!l ~em.l.i!"S¢ trage: e buc.Ul se Iaun j;eteucare setT'8C'e ptm. prj,meledouibude: .aila.'m IFIll!CfO~.~, _a.pol se Ia un .j·eteu ea~·e .is'e 'Ill:eoel pr:in. ·~,~·tO'B;rele l(ultlj,

* *,.

*.

dndulu:l:

urmAt.O'I:'.

Cf'S,..·

ne-·
cIA

lmit P1ci-o:r11l:'i duMo. Se Cl'o;!jieteclpatrll oc:ni111'i de ]an\" se lau dOll! ~:e~eur'1 ~Lse in Iradn!:!·!! crol}'Il!'t'.ank-·un ,rrll1 al 18n ~ului di!' baza. ,(saiU i alt I'iiuiI SI1IU p1lJnatce{,ut de model), se ia un .j,ewu., se
Wi!'Ce

bucli .•.se ~a un jdeu care se de pe CJ:'\Q~e'tij :fi>e ~u ·u~ jete.1!l CtBte .seWece .prin i.n:miwarele dowi buele oaf.late pe CfO'felii III ~i2' mal la un

·pt'ln

u._ge· 0

pr.kIl:e.1e doua. bucle

ul Urn. j,eoou ·c.me Sle moe- p.rin, ultimde' dou~ buele .eflate pe Cfo~e:Ui. . SI! r.epetl G.e :la. 13 *"intFodueh1.d «o~ta m. IJchilili umllrror. La s~it,u1 fieclil'l.d, 1"indt fuaintea 'lritoa.:tlcll'fii lucrulul pentrj),]. exeClui:-ax~a r.[Tldulll~ IJ!lrm,~oo'l',. se c.rolieb~~~ Paltru. olChiur[ d.e]ant~ care '~fi marrglnea dfe~p:tii" dal" ,care: f·Dr.tt1c:a~a ~]. pri.mul piciJ.Q(fu, ~lrindu]w ,£lemt:o~n:t:er~,

,ola/be !ipe

ma-

an-

ctnd
a.e' P.ici,olJ,'u~e [W!il!rill;!in:~~
iDW-UD

,h 'Oli.
I~e-

omiuri de lant,
, C1iD~t\l.

* S'~ j;~u_n jete:u~se: introduce


j

S"\\!' cro~eted.tnf.~.

~catr.e

.ecill.-

Clod

c:ro-

,ea:za
:nlni

:pe·n~

rrnd cro~et!l;t anleri!;!!: sau alt punet c~u't de n'l!ode\ se ia un jeteU se rrage (j DucUi.. .se la un jeteu eare se wece· prfn Jl'I'ime~e dona buele <d.l.<!te pe cr~eti, SIii! ii,tU.l1l jeteu, se: ill'b~oouoe 't:!ro~El'l:a In oClliul urmi\['tor al [antulw de baW! I(gau m~h :loc dtlp!'i cum cere modelul). se ia un jeteu, se b'a.ge 10 budi1l. se ia un jelen ~i se treoo ~ifi primel!.e· dona

oclli ~l la'lill\ulw de. bazA. alt

m;ai ~ot I~xer:.):lta ,ileela~l mod. t-re$,paitru sau i'll. m,ai mil.'lllie plciorU~e !!Darl ·lUlite. P$dD.~e ,duble. nniite. IS€!' ,ero!jii!ieaza patru ocbliuri de tanto se lau dOlila jemurii lie intr~duce C1"O!ieta:!l1Jtr-uu ochi 011]. lmtu1u1 de· baz~. :h1iill.tl!1'1'1..d~~eta;t anterior sau in aU.
1

pumci ce:~ut Ii:!;)!. :m,ode]~ !llei.a un jetw.. se tra.ge 0 bu,oUi •. se [a un jeteu c.a__r·eE tr'i.!cc pil'"In p'rls mele donA buele Iliflate p~ cro~~ta. se 'in un jeteu. :~!'iIe .:f;l'\ec:e prin mma.to!ll'ele dona: Dude cese afIii 'PEl Cii~et!" se Iau din nou dcui jewurl se inwodu.ce ereseea In. eehful llltmi-· tor al la:!'r~uhrl de beJ~~ se iaun. ,j e<teu" se trag-e
l•

ud!,.

'h~i

la

lilor.

bllcle afl~tepe jre·teu ~ se

pe cro,ll'ti S'L'! :repi1lt~ d!El ~a ls Introdu~ '~ifid 'C1imieta In ochiul unnato!!'. La &fi:r~;itul fmea.rui rind. fnamt,ea irrilioal'Cetii. luclCuluii,; se cro~~az.a tril'j, ocniUM de ]an~. 'caTe' fo·r.m~a.:za p'J'.lmul p$clOI'~l~ a]_ 1'lnduIuii d~ :mtoru:c:ere ~] ca.te \in mairSlnea dre<lp'!UI.
Ac~~!;ta desicr:iel-e sEl ~el:i ],a Un mDdel pr·erizut en donll. piciolJ"u$e marlunitll! dar Sill

*.

t['e-ce: prln ulUme:}.e ti;el budti! de

cro~eUi·1 .a:.p';Qil se Ia un uUbn

* '*

buele, se Ia un j;eteu ca:re se treee prin llt"m~t.oarcle douibuc1l!'. a.poi se bl. un l11tim jeteu!jl$e Uceoe p:II:'ln ld,t1meletrel buele a;f~a~~p~ ~.etfd, S~ ~epeti de la la 'lie. intr-od'l.n::i!ndcro,eta '1:1;1ocllitll unnlltOl(', La t~l'mere
d'Q'U~

obur:li!l, se la un Jet~u ca.'re

51!

trag.e :pri.n. pri-

*.

*'

minar~a

urmltm:',

'~nec m.arg'i:nea dr~<q;ltl !$i CZIte. de ·fap~ formeaza prlimul piciol'U!]! alrinduhli
<I.

d'l!!lant pentl'U A.c.ea~tiI

dndu.lui.

SiE!

cro~eb~ift711 ~;trll

ocltiud

descr'iiGTe

se lIef·era. la urn mode]


i se
pal:f'1,,1
i.

executa. .in aoel~:i mod. trei SaD mai multepicianl,e ch,tble unite.
I11Qj

P[i!i!v.Eizut ,c,u dot1~. pk::i(u:U!i1i: dllbileun:i.te

.pat

--

llou5 pido.n1Jj:fi mali. itit;;xuci!ji8'~.e Be' c:yO.. !lfteazll un pfdorl.1~ mare [fl. ail. ~oillea piiciofll.!;i ~c~ ,(b:r:i,dil SitU in, ,alt Iee ium,cat: de medi~l) ~Un l'indul luecedt::nt !il apoi un pidom!il

mare hi prlmnl plckil"U~m.k din. I'tnd1!llp~eedent.

In fergl aoe:sta ~e pot" :m~cl!ia mai mwt~ piciol'I.l§'~.

3--4 sailI

pmcloc1'Uli.de d'lJuibuct.e gruJ:):ate. Sec Ia un ~,e-re1:.ll. se m:t:rod.u'ee cro~f!ta hi p]clo:rWi. o~hl, brldl, p',p sau alt 1,GeinoJeat de model, Sl:! seeate 0 bucUi 1I11!l. jeteu .. se j:n:tt'odu(le cro~eta
i

S:e ia un nO,n jeteu c-are SEl't"rage prin oele cinc.l bucleaflaie pe aro~etd. in.fe]ul ,aoosf:aJ !>>eIJot SIl1u;pa ,3:, 4 .sa.U[!.Hli~, multe buele.

tn acela:!iiJ picio:r'U!i"!tL

Sie secate

,11 dOii.la. bucHI.

Pi.eouri. Sepo! ICOUrol,§ia:nu.m.e :

eoxec:uta doua JelluF,l !iii! pi~

S~ cr'OiE!it,eaz~. 3. 4~ 5 sau m~l! multe o-c:hiud de Iant (clfe siut Indicate in 'mude.]), apoi sa' mu;odlllce 'C:TO!liI~lbB. in prim.ul O'C.hi SI:! " executa 1 pIciof'~; mle 'ii ,;IStre] ;Sie oh~ine PI1'ii.-

51!'!' 'coo,d~ad de e:x:enip!u., un l:i!urn;lr de 5 oeb;hJ[iI'~~ ~.a.nt., SEl' S(!t!;ate c'to~la dhl de uHt'n_1a bucla a ~Mtulul CF0¥1.11t !ii :s~~nk(lduee (:tn 1II'II'l.ii} in d 'doilleaochi. din re]e ,5 ,de lentul:W:l ~e .prI!'!!de buclla lasata !ii se trage

roul )lkialU;

p:rin 'oc::llll,ulilmdie s-a,m;~todOs, cI."O'~eta:: e COO a ~ ful.ul\ in acela_fi mod dupa mdiC'atcln~ medelului.

MOD:ALITllfl DE INTBODUCEBE .iI, CUo.$,ElEI IN OCRiDRI SAU RINDURI EXECU'lATIE A.N'rERIDIt

mb'o dUcer,ell 'c.n:I~ebdpe sub, lind dip fa{i'i ,WI iDtclfl!iIliIimui de ea.p" . Se in.troduce 'CFo~ta in. OGhj,ul call'\~ fiO'rmeazilipartea s,1Ilpewl'o~~·~, 'rbldW.yj,anterior, numai pe sub firn1 dif». fa.~ al <l.CestuiaJ.

Introducer!!" e:ro,ebd pe sub find d'i:p, S~ in'l-roduOO! c['(l~ela in '(:ic'hiul ,cam::e£o:rmeUi'i panea s,upetioa:dl. a l'indului an~rioo:'. Dumaj pe sub th·u.! dlin spaspll.'te a~.o.r-hlwui. de cap. lie

OIl ac~stuli'li.

10

liJl'lliodlllNJeo1l oro~dei ,in 'llcbiu1 de cap. Sill in'i.'ToducEl CJ'o§iI2'm~n ocliiul c!'!:I'e form,eampa: rtea su:p~:iDadi, iii ~lldul'IJj antedo,r, pe sub ambele - fife SUR€'f.jipPtre '(f-C!.¥i~l, ~p,a.:te), a1e :aces~ula.

in,trml:uce c["Q,~et:a [le' sub pi,ciOll'llll'uli, d~.n rtn.. dul pl'ecech~nt (pe fa!~a SOI.:U p'e dllSU] lucrulu~
du,p~ curn ~~l~'ciIjca, in, mod.el) , de tal drea:pta s:p:re stin,ga. "tt,ilglndu..se firlli de luceu, f~ a i.nf1ge ~Q~ta inpidOl'U!i.

Introducer-eo

e.t~e'te.t

JB sub

p:~cii!j~u~.Be,

nil'

wo-

cn~

e' 5

;age 'onIde~

La ,~eout~_['ea .model~IQr' Iii a Pi:~elor c1'O!je'fate ~)t~ neeesar, de cele nlai, multe oIl. s~ £e' sp,O!re<l:.St:"a n:nma:rru. ,de c),(;:hii!J_F;j~ ltn: pen< 'h'u ob~in:ere.a ii.D0tiv'~lo.r. cjt §i pen:tl"l]. realb:area p.i!!se:lar. I~u[ lire-a se face eu unn;l sau

m!Jl!impUe olili:io:ri.

f;;l!oe "illIs'tEe! : -lat incepu tul rlndului se cr,o~eteazi tlOUll ochiuri. s,a:1t!pji.cio.t'iI:\ie" conform moclcl. ul11,]i., hl pi'ilmlll celli a1 rlndw,ul pr~ceden:t; _ - Ia mli.j]ocul r~ndului., bi locu]~n(Ucat
laJe model"

Inm~pr.ea,

cuun

i!lmgmo

(it-hi. ,8ep0<liie

pentru inm\1l'~ire,a cchlucr~e~e~~a a,tiltetl, ,ochiu~.$. de la/Ht cille s'rnt ruecesue : dupll .fiec-are i'nnml.tIFe se ,mtoa...l1'ce lue~uJI, ~i pe oc.hh.ll"ile de' Ian t f'm'DUlte se continui erQ!jE!'tm'ea:.oonfOll."m mod'l,]lulu:iajes; ; - ]a P'<IIlrte-<l fu;ea:pta, a lUlcJL'u].1\lj~la modete]:e Cii! se luC[~.azii. n~ p~ ia~a lucrlilui O:nlllct 11IDisi.an} ,j [a, descll:i"oare;;JJ~etei
tliJOI"

p~ dosul mC.l'1.dul spre d.reapta:

S~

l'indurile

d~i'rJjQch.iudle :rrn.dulul pl'"ec,ei:k!nt: . -.lSi sfiqHul dl!'Jjdli~ui. .se cr,O§et@',az.1 odlhrri SiSl\] p'Ici-Olr'iJ'te, eo,ni'ornl,mode11lJlui,ill
uItimul oefii ,al'r'lnclyj}ui preced'e'nt.

se erc.!iete,a~i 2 9chiud

mtl:-ur.lu.l 2

B:t:1te~ ooblu_ii, de! lant c,u. cUe1l.l:rrneazoit, a s~ speri :num:bw 101' lf1 SE! Int.oat'ce Ipe 1a:11~!colltblwndu-se ,

eu. :so~). SlE!' c~~teQza,

aa

mo-

I.n.mul·fu)liia ·CI!l mai multi': odil,u.:l. 'Be poate .f~ce : - ]a f>f£tiil.1:J1 dndur-lilol'j pe fali\iiIJucrului l
pentru .j'nmu1lt;j.teeJ, cbiulw o spore sfb'lga"

,l

delul; _, 18 parl;ea, &Ungi a hucruUui" Ia il11c~~ci1l~ lIll?a oo!ie~ei (rindurile f_iil!ii ~j)t),. Sa' Cl'Ollle'teaza eu ~l'i! alt .fir, atitea C1,c:hiuri. cae urool!!'az:ili a Ii ifim.ult~te~ .a:poi sa Icon tili'lu~l:dodWl eu Ii-, rul i:nltirai]. urm8itol'ul :rind lucr:mdu-se eonform mQdeh.tlui ales;

~ta -.1:1 a

d~n Pentl'u

SCADEREA. ,NUMAItULIJI :DE OCIIIUBI

SPeJ-

aee're:~l
]a_

ca:uze
necesarj

I1!Irltaw

rea' oc:fuil1lJrUot"l?Ste

~i ,sc~der:ea

Ia irnn.ulfi.].or.

pu t!.i] rlndului. (parieOl ,i:lrearpt§.). sa saea peste p':r~ul oc1:>i al li~ullllj :pr-ooedent~n cazul oelii~u1'1 £I.e .TID'llt a!unecam dte trebW.e SlCizute.

S~dere~

in~e'pu~.1dll,dull!llw. La illc~

ufi~i slngut· o£hi) sau 81.'}cl'O,e:teazii

(p.ic:i!OtlJ:,e oa1'b~)

.ai:i:tea

S(l'aQjClreill hi sfir,i:tul il'ilf!duJui. La sfi\'::i:i.'wl :rlndului (partea st]~gl), st! ,s~re pes~e :pe~ tilUmw odli aI :ri'nclutul; prncedef!t~ in cazul until s.mgur ~hlt sau nu se mali. m~:o.,,~m_azi ~naime !;lie sIh~.Itlll tindulu[, B~Ue~C)Ch~u!;'! o~te' Ur.roeaJ.dl: sa fie S!C~te. De ~cl. pI'm illI.toarc~!.'!'a Iucrulu], !lie co'nti.n,uA ~~et.1inaj eonJliorm, mod~ul:ut

11

~-

~.

],wcrolui. c:rQ.~a:ra:t.(d~fl~~!at; 5a~ a!!:'flm.Gld'e)t~] e~OO11te,t (cu. pitrl.~~~mjci. marl ~!.l OlubJlf!)~Sie ~~alizea~, lUCi'tniCl Ia inceputu!s:alll s~~.tt11 fi.ecitl'~[ rlnd~
e~[Q.pa{p'til~ ,o:ricare'

~n~f!

Aaeste lan~d, se50cooosC capdmul!. tiB$pee-tiv uHjirou]~ pici~n'u~ ai]. r1'ndui1ui.


Clll~.

uu !illlmin deC!chiUi1:.~ lie l.a.nt,~illiI. fla.n~.~ d,!:!, ina1timea Ia ,ca;ro sa :11'.imC<3J. ::r~ndY1 C@ ,se ex~e-<

Pen mu. :slmp:ruH:tCa!!,s..,af~]Qsru,t nQ1ta.tjfl ))de ]<1, care ._ ' dinrind1ill res;pecJjv~ C.OIl1:pu.:Si ,d!noclJiud-,\ p:[~o'F:t:J)§Iej, ,ij)ole. 'gmpe- sauliwb1te eto. - ,CJal1"E! se~epeta b ~a iI:ltlfil ~~f3. fu:d,!l;cat.m i!.xpnca,t:la~(!:I~em.liJIlut :Pwwtele~am,ase in Bt~ra n"'Ota\illl!l. <1 e lac " Ja se afLl !a irI,eepu.{ulsa-u Ja sftri;ltul 'F[ndulul dlU. mod,runl r~specnv ~i iSe e:xecut.1i

- Uncle mod~les!! oompun din, UIlf.l1!l!mi1!.r' d.e m(l~li'lle!care sa fie/petti. Daca [a kJ.'OOpu~. exp~~m\il~junuinu) d!e]:ap~,it'lI_,Gt;a.tJ!~. ,l~1!wHplu, d!!~.,.~~. ac~astEl!iIw§!'amni d pen.tf'll.r~,~!'[':Ion~1iJ.i est~ [!~~ll:se:r \U!.~liJIF m~.l'fi:x, d.e ormi,lIlf"i :fin. r't!W.'I11 die ba [)~ ~~p.h.l "mulUplu de6~,~ pe!n.~a ;aVElaJ' un [!1(Itl:'tI"~Qrnp'tis d1~ rrllOti:ve eom.p])~t.e,'trobU.le! !S~. se f~l:)ii un rind, de ~zl dJjv.Jj2:lbll anmm~ de ':12, lB~ 2!ij:3!O, 36 ete. Clchhtrl" dt Icel'iEl'rnartlnea eese ex~cluJ~. _ la

::t:u

*" *~ .

num.ai.

-,In

.s~

,ierea:moaelelo:rK

. da~.

=r~ndt!l

Mod1e!lu~. I.
multiplu d(l (I oclW[~l ,pentn:! oompill.etailra-:amodJe1:u[i1,!l,t 'R·.I: Se ICII:~~te!'l;za 1 (. ~el :[n a1 :§'aSeID~ ocbi. de W~it: din .rmau! _ bull.; :+:: se pre pll$:~e 4 omIiurI din .]Mllli de' ba~i ill ·:pi~~ m~~j 1. oclli de la;:n·t, 1Il Pl.e~oril:!ii m{!U 1.n 'oiliiqJl I!JIltmi1:wl' Ipi:cio:filil' I mare, l PCh[ de ~a~it :t JilJicioO.ru~, ma~: [0. ocl:l1ll1. urm~tru; :t;. Sa r-epetEi die: la :tla ~i setel':iDh~a r~ndult sm-Ind peste 4 OChilll'i:,. C1l1 I piclorllli m~e~ ,1" 'O~~ de lallt!, 1 picioll:n~.mal\e. i ~ 4 O'rih:~lIJf~de lan., penu:u 1i~toli!;loe:[\~. 11.. 2.~ .Sf!' ,c~,~etebi' m p~ciO:l"I1~.mawe in ':pkioru\}ul
b-Ull

Be m:o~et~'Ei.u, Ul!lr'ind

de bm-lii. lej:er din·~ ochluti de 1an~,plus 4!

w!hc:ul 00 lpici.oi!:iu!ji ma~ej 1 cehl de l.al!:1lt"IP,i.l.ciOO,\'!l~mal'~ :In. h\um:"\'W .mK~e ~4ochlJul'Ji de lomt pentr:u tntDal'Cere. ~e'te:l'm~ni.

d.a!!:,~~mare, 1. oC'hi ~e l~t~ .I P.kJQf;i:t§ mare in (lcl!hilui~ijt~ ,s~F~p~ta. de ~a. l~ '~i

*.

de

'* *

,Se :tt'ep~t:5:rl:ndul 2"

..
t,[~d ~e bl1!i)ilo1li ~ele!lL'mll~

eu

d.e mat:gln~' .~.dhdttlil.llipl\'J~\G~e!'il.it i S!a s.m:e F\L'!St~ ill pid(l:!:,:i.Jl'~ \B1~ r~IDIrl!ululpr~c~~!;'I1,t if! !i~. pldo.r~:ulurm.a.to!l' se c[;o,~~teaza: 1. p:k~o:r;l1(ii

IT-l!.[II,m.n1:t.ipf:lll cle4 ;odti:Uri 'd:E!_ l:i'll1lt" plus :2 ochJl.urd. p'erntrucomp.[etal'ea mode]1!Ilui. S, l:~Se cro~e~e~ 1 piclq.1'9.!ii mie in. !iii[ doi~e.a odli d:rll lari,t1l1 de' b~~i, .5 ochlurl. ,dg ~~nl:. s;e ·~~.P~t~ 3: Qc.h.~/~r~ la~w d.e f]itl.

SeC[l~tea:;~.

'UIi!:

b;Ol7A;

mare, 1 'Odd. de~ao.t! 1 pido]:u~

'llt<U''t:!!

[pi':'

Ie. sL'!te.l"mlnA, ~l~dt:!l ,:3 lo~b:~d !C1Jll lan:~lpen:tru intoorcere. Ii. 2!: Be lar~.etea.~. :2: pk:iO"ry,B!m~rl in piida~u:§u1 mie

r-.epe.t;l de Ja

1 '~oC!mrl,]!:i nUl) in 'cd;u1ll1 IUlmat~'

*' * .~.

1t. S.e

ei~

- ------

'¥n,brkl,ij de 2 ocl1lud de l~ni~i Ia mijlo<o!i1l fJ17UpU[y[~ iSC c:r()~~bea~ :. 1 :plc'~orl]~,mj!Cl,. 3 oclJ'b.trl de [~n~1 Ipil.aio.r:ij~ mic;. in. bril(la de S ,(ld~h[rJi d.e l~~ ~inm cel~;2 . ~e mtt$ :s~gmpe:a7.i ; . .... m . cihll;i'Ur~ dE!!: ]iP.n·t tiL '2 pioi'" mart Se '!!,ep~t~. de la Ui. ~i se termina rindulOll1 :3 .p)icloru~>ernfllrlm br.m~ de ma.r:g:in~ ~l.S~.cllhld d~~an' pe.l'I!~li! i:utQ~iii:'-

*.

* '*

cer~.

,Se repetarr~du~i].e

:2 ,~l 3,

'i[(!
~ ~i chi·

Be cf.~et~~ un dn:ld de b~zi le]e:r cl!lr.!~-unmW~'ipl11;1 d~ a: ocl1i:ur.i de bln~, lJu's 4 ~:i"bb[ud ~e. l.ant pen:h!!l cQiffiplAl:ta:r:~a: m]ut . B. l:: Se "e.1"QIle]l:'a2ii p.i.dont.~~ 2 m,a:T'i in al P(!!W!Ufl:>a oehi din. :rmnduli 'Clam'~ul de ba~.); S:~ rs~~ 'p~t~' 3 oc:hlur1i din l~n~ul d,~ baza;, tn oclli1!'il 'U1m,lro\l' sa Cl'0'9E!1iie.a:t'.iii,: i WiCi,or~wmilc~ :3 oC'lli1iJ!Fide'lant" 1 pWio:nl'~ ·micise·sat~rnitiste '3 iblchh.u,:idin llianfjUl .de b<t4; in ochl.ulm-m!.~

*'

l'u~'!Jl

lan~pRrltiICu oomp]:e·tareall!iOiod!~luID!ut R. 1;, oSe ar; a7~ 1 .~~~~.c iIi al d\01ilea ocl:1i,liim lor .. de b<l!~; . . S<lfroe .~~(!i :2 . 1:1chi:uri ·din lilnt'tl~ de b<li~a :,~e g_ . picio:~e M!ili!;"i lillJ!;te" 3 mili:inrl dl1l' .1, p.ic],liruljie! marl mdte; 1. Gctli dle bm.~; ~·ioa.r(!! pe's~!< :2 ocwmi. din ~aJ1l'lul de baz~;: ], pfu'iJOl"I!J~ mie 'S~. ~e.pe:t:a de la la iii se Wl'mlnfi rl,i<I.1IlI1 'C,U. d IEle:li:li:uri de lant p~nbu in1lo,aroere. 8.2:: S~ crj]~eteiOlzli 1. p.fciOl"lil,m<lt~ ~lnpiCi.Q-

Se cil:p!ji~'le~z~ 1I1.ndnd (i~n:~) ,tle batii laJ~r, diDt ..~unm~l~.plu de 6 p.lus2 Oiilih.l:rl de

*.

*'

,mtl:C

~e marg;ine' di:u ti'ndu.l

Pl'e~d.,e~t ~

Ine

Il!n~ s .2
. ~,al d.e

d,e Be, Be
Cl1

:1;01:' .!ie! g:r"Upi!I1IZ\W. l

m1e

it la :lii sa , ;dhliUl ;_cu a P:lIl:::~.oliiil;f~~ mar,i[lElU1limwocbJi· din l;m~;d deb;\l!..za . de lal!1" ..~~Il~ .:i~tpa!liC~f.e. ·R.._2 m'Q§I~~az:i1 :( .p.l,c~mfle .. hi, pICl,On]~1Jlill ~we de .Illr',gm.e alrJ ':" ~e(l!~rile~ti tn hri.da d~ 3 ocl.,rnm,¥r~ de l]1'M'J!~ ,dl:n:tr-e ~ .2. ~e m.ihf $E! gmJileua; 2pioi.o'rnlie :m<Jir,~; o():l1iul'i

a~~~mt ;2~,p~C'j)~

2piiJ~[Oi(:lI.!i~. mad,

.2: Qclliuti

m~ii*. ~.:rep·~,ta.~}l.'~. a I

'*

~~~r:i~

.Sl~ saJ:e'pli!ste gW'u~ul. d.e 3:]:)'lclorW;;1\l :mati un:iJl'!,. 3 ocnimi de ]'oKJi.'~ !i~ 3pl~!~~E! .: mali unite j in 'p~d(JrlJ~1ll1m~corma:to:a:' sec1'i~te!!.!.,," zli· -; 1 p.eiOl"U'§ mars, 4 ~ehiu.wl deIDan~ ~i'ill pi~· ciprtl;~ma.ret: *.8·(\l .~[,ietl de la la se ~~~~a· dndlul Ci,1il 1 p\i.ci:01\'~ :ma:~~, ]1 c¢llili d!!l

*'

* ,i~

p,re()~d~t s~ !Qfla~~~~ ; lpk:i!'iH"II1~. mi!c~ 3 l<m~1:l:r,~ ~i. ], .p:l~ioFI1:~ roie ~e~e'1'let~. 'de 1<1.:+: Ii:! '*·!it.&e ~rn;ain;a. ~indm C~1 : 1 .mic., 1 o~ (If:! ]atJ!b ] ~p:~cfC:lFiU(in.ic~lJl cl~ l!!$al;glrIJ~ !j ~. .oc!hifuU'r<i '~i1! l~n:t p-entrii ~n.t.om".~~. R. 1]; In b:r'.l.d!;.¥de, mar'gln.ll! di~ wlm:l!ul piI\'eoooeol se ClX)~ec~iI.I~I.3P:~oi'O:!)ILl!~· m~d i .

de lant ~~.;:·l'~roar~.; ; j'n.bl'ida de :2; (jGh:b;n~lde la~ . ." Sl'llp1l11ui dinr~fiUil

*.

*'

tYl die maJ:gine ~,i 4 ooahill!d de la;lt~pl2n.truh':l~


~i['~.

m:aF,!p.ne. ~~. 1Il m;l::d. d.e .J!an~ penb:u .in.:tQIi!.U'~l':e.; It. 3 : 1 plclo:ru~ ml~ '~I.'lJ.piQ~OJ:)Y~ul ·m~ de J .bl.pici.()II;"l!l~ui'l.. ma;re~~i.i~llrs,i!!:gtu3;·.aru:~ 'mari 1I1ni'OOI :3 Wli:tU[r ali:! . m;.ruri'llnUe: :n ~(;h~ ell!! laut: .. mJJe :[n b'.dli!i! d.e 4. oQbiuri de dl .nprl!!ced!ent Se te'Pll!i§i. a:ri!' la' raJ ~i',se tenn1n:i'1 ll\il'lJcluiJ! 00, 1 .p~.cit(I,l:~u!fm1c .in .1~

.[a~!~

Iii :t

pii<:l.orU\\l mare

,:[1:11

piciQ:!:'U~.

m~.c .d.e

*.

* ]an~ *

8:el'epe·to1Ir1nduri1!l! .2

$~, 3.•

lS

ModeJu1.
compte1larea mQdeluIuil.

I:)

Se cro~'ele,;i~a un ,rind de bazii dtnlN.l.I'l. mu.l:Hp:tn de' 4 'ot::!hh,lir:~, ll\ifl~, p:lu_s, ~ :pen.tru de

de ]an,l; s.e sarepeste 30c'hi,mi din ];an.'~ b~ i Ipi.doI'U!i mic in oehiul u1:mat,o," :rep.et;i. de Ia Ia ~i semnninii rlnrl:w. '2 'oil:1h1W'.i! de l.iiln'~ .pecntru intolll"Ofn'e. .R. :2::

R.. JJ.: ,Be cr:Ci~,eb?!I~i]L pii.cior~ m]~ ill ilIl doileil. .ocbii din hmtul ~e ·bazi.; 5 ocltlu:ri

1ant

*~i se~~hli 'reduse in la-nt'Ul


]8

brida

de .2 ocl1.iuri de Ian ~ Iii :ll piciorlJ.~' mare l'eo'us- in pid.o:lJu,ul iDtare S~ repeti ,tie 18

'Y'mdlill eu 2 p~ciorulll1: mm:i de M,argine 4 ocblu:r:i de pen,tJ;'U ,i'n1ltlal~et'e. IJ:,. 3:: S~ ct'Qt~e.teazii

*.

~r

Itl brlda, d~~5 oclrlurf de wn:~ dmrmduJp:reeedent sa 'clI'oqereaza: 2 picim;'IHi:,e: mad unite; 3 ochiurl de lillln:~i,4piclo:arufj.e 1I1~lri unit)\!) a$t~fiel; !ie crO!f!rt'ead :2' pidotu~e mad to aeeea,llilrida,t:u .[O'dmele' ,2pic:i().l'm~e ma:d unite

* '*

*. Se

de

eu

Ian]
:~~ ill p,id.otlli!jle' mQ].·~ se Icro!j'e'reaz<1 In ~id~ urm1atoare, dO,pi 'car,e s~ uaese t:kIl 1 ,jtneu. tras

in p1cia~'1.I;~utmate l'e~hl!l din. ,:rindul precedent ,; se s.ar~ peste' 3 pi~ ci.~e mtl!d reduse ~i f:n UT'ITJlikil"ld ilJic~.Qi;'~ 512 cl'o!jet.ea.:z;~: 1 pic.j.orWii mare, 2 ocblurl de 1-1 ~ 3 ptdot,u!jOe mari 'lUlU€! S.ere:p,eta de la la "i se termini en 1 piClO~ :~ mare: in J an.'~I1[, B margine Iii :2' ochlui!:'~ de' d

3 .pidolu,e mariunlte

*-

nnaul

*.

,Se .repe1li rind.urlle ~ ~ 3.

pi.1!'Dtrtl

:intoafiOe't'e.

proii~,~le &b:ucle
die Ia

Ia !iii s.eilemlma ,,[tid .1 mare In p:icioll'!ii$ul mie de ma:rg,i:n~ '!J,i 2' 'O'cliIr~,Uril. de ~ant pentru inlboarC!e:l,'e. 3; Se' .R.

**

afLQr! pe

{Jil'O!}l:l!'ta,

*.,

retr-un mulUp}u

MoicluI 7
t'fnd. de haz.lii lejl!il(' dind.e 3 oclriu1'i de hut '[:11$' 2 pent.ru oomp~.etarID'ea.moael'lllut . R. l.: Be crmietead 1 picio,r:u§ m,a,re':in tI.k C:bilrl1E'!<:I cehl din lan'tul (it~ ~::Itr:i!a~i a:po.i· in ire-

s~ C'l'tI!ie-~-e:aziun

Cl"~~~~21iI lp.t~ioru§
f~i'e ':

d_!111lant pe.ntrtl. irl'ma:.mmrf!.· Sec, f,ep:eta 1"[ndu:rUe2 ~i 3.

pllcl'~~

mi.~ :i'rn lan~J detm:mm:1 pidaru~ ernie m'~1:'e (lchiul OOTe \9. :[ncllls,grupul din :rlndul pre,.. Ce,tl,ent ~'l brida de 3 ocbiud de l.an~ Se're= p~U de Jill lli~ se teiF~in~ rl.ndul t':Il. ],

* 5 ociJiild. de l~~;
mie in

*-

*.~. lantru d:em""rgi.ne


Mod.ebd 8

*.

~i 2 ~abi.ll:d

tr-~n m1.dtlptu de 4. tru eompletaf'e<l me

Se cl'O!fet:€az~"'Ull lat! ~ de bBt-a lejer dln5,ot:biud de ThHnt· pen-

ul,

R. 1. :: S~ (lto!ieLeaai 3pi.eioI'ulfe' ma.f;lunit~ in ,111 dncilea oeht din lantul de- baz",; se Slirre ~ste .:I. oabi,uri di~ ] antul d~ baza !iii ~]l ocl:itul urmit(Ilt' se grup·ea:~§. ,; 1 p,fuiiWU!?m.are, 2i ochlmi dii.!Lan'~ljii 3, 1iQ~.oll>Ullie mar.i Hall.ttl! Be l'epeti de Ia la ~i se termini rtnd.ul 'cu I'pi.dO'lU~ mare .&:i -2 or::bm:r.i de lant pell:tr'u inta~rdere. B. 2 ~ Se aI'Oi!jietitaiii: 1 picio\I"1!ll1ji :t1::Hrl.d:l:e~l'IIJ!iin, pici:(}r;u:;ul mare grup~:t cUn 1'10du1 :p're'C:ed~nt! 2 p~ci'orutie marl reduse sub

*'

t~i8irrce:re. 1iI.3. ,Se el,'~~tea:i& 1 p.~C1Qil'U~ pichlrl111W wre~ de ~_m.al'g',tnc;l ~~~a~l~ [fJ!ae~l~~

~,~ h!!,mln~tea rmdt!l!.!1l~ fo_e ~XO~ J'Jl['iL:l§ m;a~~ iar rlnlcl):uI~e ter~ illl ]\ de la[lt penwu. i~~o~u·,~e~e. iR. 3~.B~ '. .'. ,.bl! ~l»dOOl~ ,-m~~c ,lm:i.l t:::!We' .r46i!lru~ mare .d~:nr. r'l~d~l -:.eden:t. .§l _s£ Ml"mi.niii;1:ntlul ell' 1!l:n Cl'(;h~. de ." pen,tI;~. ]n,-

:ui~
e.\lFe

.eiea~

dlp:ina c:r~e

:lm.~m.
[<:I~t .•~l

.~p~,o:Jo'~~ . u[li«!" ~,se ~ .~e5~ .,:a~ Ple:i~li,~ mJ~j d[n ;:rinfiW _ pte:ed~t.~~. inp~CIi.o~ t&~,ul l'm~lo:[' , ~~.C1'~,et~a;2;~; Jl, plc~~I1])1,imlai U a ", hiud de. ,]~n'\13' pffi.cloru!jie! mal:~.um~~.,:t. ,:il~ ,ill, ]3 !ii~. $Ie terminal l'h'ld.wCI1 '!Ii m~c $[ .3 'otil~ln»i,d!~ l!.i:fi~ .u.~~-

p~d~~npcs~.c['Ql'ie;be~zi

man

:3:

orm;l Ul~ d~

m~rgine ,din pxncllJ1lpr.ecedent; 5 odiiLrri de ]a~t '~i s'~~~ndpes,te" I) d:~n ft!:iJd,u~' pre~ ced~1r S~ m'O§etea~ , mad unite ~:ll b:rid:iI. de :2 ocmu:r.l dl~ [a:Il:~ din mij!]ocul E,liJ:UpUlUi ,Se I'e-PEl'rli. {iIi! Ja ~a !ii~· it.el"nlh"J:~ :flmitti au.2p.ici:Ot·!l~.El mad un:ite' hl]aHlU1 de ma:rg;ine ,Ii:!: 3, och]1!1if de [<Wlitp~'l'lrtrl!ljnWaFce~.

de !ant pf:l1tru; .m:too~l'e. B. 2'; S~ CI'O~~1:e<liZ~ 1 pic#i~!i mare ~hl i:l.i:clQrn~ulmare de

*.

**

*'

*'

oah'l.u:cl d:~lantWp~~oe.dnt;: Ja

~~rC'i?N. J" 4 ~ 11

m~c

de .3
3

se temiliUi t,[noJil. ,clu]picio~~. :m!il~ .~tI.pl~rn"u~ju1 roic deli'm<ltgill:~ ~i s: oehiurl t (:!Cl1,tm fiitoa.rOOre.R, .S: Se lC.irO~.e_ iI!. p~ci~ ~aNl ill. plci;Q:ru~ul, rude 811':[[.~<I

ochiud d, -]a~~; J P'l,~oru~ mie in. br1da de~ l3: oooiul"l dJit! [<m.~ mm~to<l!fie S~IepLHa,. d.e

* '*.~~.

*'

brjda d~ 5 ochiu.l'i d~ l<m~ aIlu[]:1!liui Ipl'ecei:]ei],t: 3 picio.~e .mari, 2 oc:biur,i de 3p:tOloHl!jie marl Se l'epet;'i ,de Ia Ia .,!i~.~(!. t~rmi.na, dndW eu ill p~clmc'U§ man ill pii.cioo:'u.~ '~ul de ma:rghl!'l:~:i .5 o~hijlJ;l'l. die ]Jant :pent.ru i'l:li.~ tjfJ(~te. R.4~ Se a~~ :1 ];iicio:r!l~e m.aJ:i~_1m in bdG:a. de:2 li:u:ri de iaint dm mlijlDqW ~ JUir:1nclului p:l'eo~e:nt;. 5 o~lljtir] de ]aD.1 - -.. Iepij!t~ d~ 1<1 Ia 'l1iitermJini1.r.i.ll:Iul en 1 .J.l~dorlJ~ m.are ~ lairi~~t1ta,e margine ~j. 3 Qcb.in:rl de l<Jil1il ~en~l'l1 'LntO!ilrnell'e. S:e~epeti ~~~XlJd.'urile3,-4.

R.,

a:

* s'~ rn:'{l~ete.aza. r~ .W!.t1reHea


*.

oebi

din

~~r!!t~.

**
*

]an~ulli de m:al$ln~ ~li :1 eehl :fa:l:~~,n'm!l:1e .. Be I'iI!(peOO :riRdudl~ 2~5.

:3 oclllul"'i (I.e l.u).' B€! 'F~E!l.l ~(; la la ~~s,e tel'mm!l ritwlw. eu 2. l?iei~['u~e'lnail'i rn
de ial'lrt ;pen:tru

(hdul :p!l1e.cetJ;ent; ll: .piclotu:$e: mati In brida

*.

*' *
de
tru ~~]et!\trea m.ode1Wlll.u. R. U Se cr~etf.~zii ], p1cioru; mic in al doilea 'Pblill~IHm lant:t:!l deb80&: 30ch~iJJIrID.de

'Se ~~~¢~em ~~I:l~~ deooza .l~je~;dinun tlt-un m:u~~lpIU 6 O~hiu~i(le lan tp11lS ,2 pe~.de

~~e:-

it

Se er~i'e~e~1;lrJ: lan~ (drid) d.ehaiii d:hl~ mJllltiplu de .6., ~~us .. ocl1iuri ].a.nl penh a..1l!p]ftt:m~ea.Blodel1!llu.i. It 1 ~ S~ ct01j!~jeaza,. ,g maf~. .in al ~amill3a o.~ dtiI:J:lIDipJl ~ !lie~aie p.' 8'5. ~re;r500n.~"1J..:r.i. Iili:.n, [a~t~d, d e h.~J;j ~J..·fu.'lr '~~~.hl~ .. umA:t:!;I:r s~ aro~~te<l2li: 3 plClO{l:'I:I~emililr.J., '~lclritf:rJ. dill hint §:l 3 pl~Dt-~12 ma'l"i*. ,se r,epel·a de ~a. Ia: :~i 1:1n'Gti] ~ s~te:.,nln1l 'C!ll 4 p.~i:iQ!li1iJ~,em.lll1'lh'l. o.ehtul dem,~ne ,,,l'~od'lliun ~un
l~~

lant :; se sare ~~~ 2 {)~I',il din l1I.n.\ulqe' Ila'tii,~[ in e~hh:al UJ'lTIa,tQIl' se c::~et~~ro. - 1 P'j,cioooi'imic~ ool~n&tlnd!lJl

*'

*'

'* *

l~

s~~ermina, r:iOidnl ·,c~ ! :2 pieior,ll~e· marJ unite, ['01:'111 de lilltr~, 2pi.clo,~e ~M;jj uldte ii'iJ. uIlUm:!! brid~ de.,S ochiud ail! ]:an~,din :r.~nd;!jm ~r>eGeden:t j 1 pi<l.[or.u~!:'naJre h~ pJQ.iOl!:'Ul~ul~c _!:Te' :~a'l'z~ine ~~.1 Qcl:Jti d,e~~n~ pe\l'l!UU lnwat'cBl'e. R. :1 : Se .c:m~e~~!lzi PW]Q]. l'I1~ nne ~~n w..e].Q~~TIl l'Il~ ·de margine din
I~

pe:ia lle .1a

cUn i',[D;d.ul p]l~oo~ntse er~~I!1l't~a~ ; 2' ,pj,ciGI1!11~~ m~!I'"i, lmifue~ 1 ,o:cl1lii t1!!! 100, Iii:i ,dQPJii 'picio!l''Q~e mal['-i u1\l!llte: .:if (J,Mitrr-i d~ 1ant;; m b(l'l1ida die a ~:dMri tfe la:nt l)l.miitoare S~ c,roliete?U1 ]I. piclo:ru~ rol€ ~ 2 DqJ:liur'i die ]a~t Be, r,e;,.

toa·~]'e.R.

2::

Be l"epeti! de 1<'\ 1iiii se cu::!, achi.lllri de ];In'~ :Pald"U jn-

*" .1[!!brid~de

*' *' ]~ *'


v,

3: ochiUtF.~"de lm~

*' .la *

*'

15

- --

----

~..=.

:brUfa de 2 1000luri de J:an~t ,s' ocll1uti de lan~ ;, 1 pi'cioW, mj,c J.n brida de ~ ,och~\)d de hint urmatoa.r-e St!!l'epeta de ],21 la !f~ se lermina rlnrJ:uil eu 1 piciorU$ rnie til lantul de miltghle' ~3 ochj,ud de: 'llali':lt~:I~,tro bl~c_erii!l. Be r~peta rtn.dur:n~ .2 Iii 3.

de 2pio1Ql'1U!iema.1''i Wlil~. 1 acid rte lan~ ;~i ,2 piciQl'u~emal'i un[te dIn l'lmlul pr-E!ced,ent ;; secrO§et.~a?;a, lL :Jfiic~ol"~mic in pl'lstegrurpnl

I"lndul p.'re~eden t.;,

'*

3 ochiuri

de 1all~; :se sate!

*.

**

]sn\ ,~ se oroi!i'i.UeazA: 1 picion., mare, 1 odhl d;~ lartt., 1 p~ciOi"Il' mare' .3- ochiu,ri de Jlan·t. IpidOTt1lli :mal'~ 1 ocbi de larot ~;i 1 'Plc:i()il"U~ mare Se .n!'pe,m, die lao' la ~i.s.e~~rlEifijl f.'mdUll C'lJl 1. :pidoruimare Iii 3 QcllJur.i de h~Pt pen 1tru lntoilU'cere. S~repetirlndurll!e~ 2-4.

*.,

**

Modelul 11
,Se cro!fet~a2:i un lantCrind) d2 baz!!, ],e:j r e dlntr-un n':l.u1U:P1n de 4 ,oc:muxi de la:l1'~plus 5 o('lhiul'i de ]anrt pentt;u compietartUl!. m,odel:ulut . -no 1:: Be 'Bo§'eteazi 1 picio:rlW marE!' :in aI §,apt.eiea celli din lan1\ll de ~zi; ocll! ,(JI~ lant; se sal'~ p~ste 1 oclU. din !a];lL'~tildle

D,fode]u~,U
Se cro~eteazi U,IJI lan'~ d,e bazi lejer dlntr-un mv!Upb.l ltile 6 J;l],1ilS ;3 od'Jill1'r~, de lan;~pen-

R. I'!: In al ,~ea ,ac:'W,din. lant~l d~ bazi C'Fo!ie'~eaz.a; 1 IP~cio:rUlil' are., 1 ochi m de lant, 1 pkiorrU.1lmare 3 Od1iuri de ],an,t;; i p~c.iiol:uliim!ll·~. m ocll'l. de latit, ,m p:kio~l1!i mare; se sare ''Peste 5 ochfi.JJc( dill lantll1 d,e b~~a Se repElti, >de Ia la ~i se te.rmini tindul s~!I'ind peste 2: ochiurI dinIan'~ul de badi, :iar in 'Ocehlul de margine ,Sf! ere~e~l!ta211 piclOTll~' man "::;1 3: oci1i,uri de hm., '(mntru m~o~tteTe. B.2: :$ In brida die 3 ocliittri dli lan~' din millot!iUl grlJ:pilnbli tindulld precedent se cr~eb~azi ; .3 pi'l'::ioTU.~!ll' mad unlt<e. 3 nchlurl de lru::ll~ a pkiol"l1j1ie f.IlOlJil. unite;

'tru ,eompietaflea

se

,l,11odelU1.u:I.

*' ],

*.

* '*

.Be repet! d,~ la Ia If: ::;1~ '1)~nniili rind:u! eu 1 Qel'li~ de ~an~ pentl'g inlloi!ll'~]'e.R .•,2,: ,se ~o~~t~~zi 1 , . 'l"l.i~ mh:: In picii1ru~nl mare de' m"B~ne;, 0 cnh'll"l dia lan i !fl !1: pl.ciOl'll§:Fil mari1llniibEl! in picion:!lil~lmlc; se sate peste 1 p.i'~ion]'!l\,lltIL!; In Ul'J1IitalL'lll pici'O'ru~ma1;1i! din r.i.ndul precedent .s'e cro~e~ead :: ] p$clorlll!i mle. I) ocbiu:rl de !ant Iii 4 p1clO!"'lJ~emariunite

bmi

]I

pi.cior1!J" ina:r~. in

lIlrmatOl'ul (leh;i

*.

In p.ici,01'1IJ~,W mi,e anmrior

*. ,se

ropl2'ta d,e

cicl'Ui, -mare. 1 oelli de lain:t~ 1 pielc,r1J:V mate. 3' oChiutti de lant~ 1 piciol:'Ulj: mafl"e:. llodli. de hmt: i plaloFYIj mare ; se sare p~.te 2: ,Cichiu... .i d,e Ian'~~1 p'idi);ru~ mare Iii indi. :a ocbiuri fie

82 f'l?peti't de 1a 1!!J ~i l"i:nd,w cu. 1 piciorUi mar-e in Ian'~til de margine ~i5 o&iUJ'ri die lant pe.n'i;l'U. intoaroe're. :& 3, ;*He :t€ID!a 1 -nicl'o[1l§ nl<l!il'e,m biflda de :3 ma~~ (d:~n:tr;e c~e :2' grupu~l d,e (I ~'ieiO'~IJ,:e~~!1lri 'UIlitel i, 2 ochiu:ti de' lant; ] pidoru!j<; mare 'Sub (lchiiUl de bm~_1 dI.upi i!:.!i~m.l1'torul "__~ gntpat; 2: ocltlud ,de~lant Be' re(pe de 1a $1 se ter.min,~ dndul eu .1 p:iciom, mare in lantm d€! ne ~: 2 bch:iul:"i de. :1ali"l!~ penka into8 __ 4::: Se 5aJ'e peste 2: ochiurt ide l!lin~: '~n. piciior. 1M"1l1 mare se cl'Qljietea~: 1 pi!"'

s.e'lienmni

oehl de ~~~

*.

1~

*.

*1a *

"*

m'ru:'e W p:ld.oro,uJt mi,c 'j, II ~hi de ']at:L;l Be re{;!etl d~ Ia ~i se t~~l'Jlll .rindbl leu 1 -piiC'lC!(J)IL'I!j! mare inpfci~I"i.t~,~,l1 mie de mB'f{£me :!Wi -4 oclti:ud -d~ lent peJLl,Uu. :lili:ll,mar,c:e[~. ft, 4: Be Icro§eteaza 1 'Pidol'u:t mare inpk!~9r,uiju1 rm.e din, '·r]ndlli PfeC'e~nf j lloCiu. -d.e]all')J,t. ; 1 pido,tur, ,m~ in J'lai.p~~uIj;Ul _matte Ul'm.ltor ~ 1 oclli de lan'~; ~ Se repeta de lilll la ,l se termini r-tndul :c1tI. 1 pic:iotui- mal['le' tn lap~:1l1 m~glt!e !it 1 odhi d.e lan1.peutm lntOM'de

de, ltant pe:nr!tl7u In'toaroere.R. 3; ;;e. cro~_~iIlZi 1 p'lclol'll:§ m1b in biiidia, (;I.e' 5 c~t1!jrl. de lant din rillidulprecetlent:; I achJ de Imti 1 pi,e~or,u§

mie tn lant,uJ demarg~p..e

'* *' r#.


ia

se term:ln~riMI!ult:,u

it 40chiud

lpi.ciQ:ru§.

*-

*l!a *

*.

*
,

'cere.

Se mpi~ta.dndur:U~ 2-4"

.16

IJ'dhi

~n~1
l.iph.l

Modebd 1.2
Se cw~tea:zil
j)]~

n,

p1~

UA:~t:f]e, bf!'?'~ l~.~~, mul~ a, octhh,l'r,L de lant ~p'l"rU oom~

d.e c~o"]JG!t~~ii~ 2'pi(li'o~~J~mi3([',[. ,~ dcbi"Ul'li (Till! l~JlI~ ;!ll.:~: 1'1~~twi·~ 'WHil1~I;, ~"$e s.~ll'e ,pes~ 5" Ocll:h:.rrl elm ]all:1l.ti14de 'b_<JIia, " m Qclnul I]lm]ja,-

Iia;a

pJ:eliill'W madel,ului. " .",. .,'.' ~" ,"" ," " R. 1. ~ 11:1. a] . 1il:Me1~~''aid'U diJl .", n!ldu1
.~!!:

iii: (),dJl 1 d~
Ii!

t ridu~ : Sf! 'nlflire:


l'['1j~e

*.

~i 21 P'lClQ1'!l~~ m~:!. ,ge ::I:e:p~a d~ ]f1 ~ ~j.. se ~~ma rind:uil ml'ill:~.'pes:~ , ,~~d'l4j;~tr.i 1il~11L [~n~m.die bi1.!~", iz 10. uH~miUl ~ch1 ,c1e:M;ru:,g:$n,e.se'ri:T\I)~iEltea~ ]; ,pic.iorUlj:millL't1l ~ii ]1 ~chi, Clel.:lJr]t ,peutfU ,11,.2 ~S:e. i!ro~~~lila 1 !lOU!,! m!,k~ :ful picio~ilJ!l :m:~e· I~em~.gme; otihiuri d~ lan.t; 5i1l.!: s~e p.este :2. p.iit;:lot'llr;iil om..grupul ,~leij4 ipicior-u§e; .~e f..[~de [an

tffi" !i~

~!idB~a

.',2

pleim:u.~1l!,mal'i~ 2'od~wti

*.

mtQ~re.

'nitre
J(:)l'U~

)~t.e

dwui p]).Med~~t;· se 'Qll'Oijet~IlJ~i7i]. " mar.e :~~ b:cl.da a!~ 3 oel'Uun d.e lan'~ cli _ ~pUlui: a· IClch;l:u;r.i 1:ant:. fisa-tepeste~ '~pl~ de OOll'Wiie Plaxi" dini3!ce~~: se crOlii.ete~1 tJ?~eiDr!il~ mip in sIm\'tul ""e .dCl'1Ll~
din cl'n;O:IIJl j;lle!i:lOOe:ut :;3e ~epe1ii. ~ 1a i~[ ~e te:rPrlnti. ~l'in.d~lcu. lLpicwrn~ IDie ~,i l1: fiuhiuri de ~<iin:~p~:n:tru intoaf9el'1'e. B.a::: if< s.~.~mll'~~'ZJ 2 ~icilo~!U~em:an. :2 ochlurl .de [ant ~1~2 J''lo101[,I1~e. marl in I?lC"iQ;I1!l~l,lil,m2e din l~m~p:J!.;pII~~ftel:l't ~S!e !;ai[~p~tep:i.cm~!fw

'*

*'"

n:Li:te ~, de

l1~tlulmi. cl1nlan\ ba~ ,~ 1 .,cll:i de ~.<W~ :p~n'~ mmfl'rCe:re.. R,':2::. Se cl)'o~etJ!'.!aza Ipk.io.l'llJ$- DlW in p1CWFU1\1W 'dub.lu din mal'gmea tindului p;re." ~dent;. I picio'l'Uii ~cirtrrll~rn UIUIb];U 11.1.1;m"lMQr; ~m.bridOl. de 3: d~ A~n~ .s.e CrQ~flt~ ~ :2 p-iciol'~.~ mie]~ 1 pIcou de ,3 0 cltiLU'i dJ~ la..n~. {(laJ'oe Sf! ~:cllide cu. 1 iP:~Ii!~OrI1lji. mic ~. p.imol Ql::!h~ [lie . Ip'k)lol\l.l!~ m.k ~ ~liIJ. urm.at9!o'1lri[e a,piciar 1.lb~eseCIO:(jlet.eoda: clme 1; "mi{: ,gil! ~8p~Hi dela la, se tel': rindW; ell ,2p.id.o:rtll!i~

miel .in.ultim.ele 2rp:ldoi!'u!jie d~ ma;rgin.e ~:t 4 Q~mll.ri dl~' lan~ pen~ into<Urce:r-.e'.R,~3.~ at daUe<Ji. p:~~.Oli.'iU:!l'ink: din rlnd1l11 . iElnt ~S~ rm~e~~ 1 pidQL';U~ dublu: "ud de ~an~;; se smi1! _ p~t.e·3 p].c.iolrtl:!ii.emici. ~ 1 picou; inlllrma'il:oa'nlle ;'3 ~~ci!ol'u:\jle:mic.i (dlL?~uP!l;'<I, ~].o1!:' S din :r,~Dd:uJl ) se C"ro~etea'lA ,cUe 1 1

* *.~].

*.

SE!

1;"e1:"ITJilno':).~w, ell :g. pre.io:rn~ duble 2 pici:Or1.]"iiem!id~li ]. cellj CiJe lan~ ]:i~!'!.tnl

p~cj.ol':Ii~ ,{[.ubIu

*. Se

,:!:ep:et~,de 1111

* * ,li
]a.

:~n in-

toli1I'Ce~~.

Sl:l~~eM. dndiUoo:Ue2 ~i 3.

tQ~
.:i: __

toid ~. S:.e:.re~t~ d.~ 13. *la

ai 1
~' d~1r'i ~. '5e jll eiil,
'1L'.li:me :J. Iii:
1''1!1!i~ ;aJQ['I.U!!j\

laif;!;\

r'iudlJU!i cu 1. p.iiclorll:§ dublu ~, JIl ochi p'enlku mto.aJr-eeTe. _ _ Sie· l'~peti· 'ifud!.um.e ,~ §1 3i,

~l S1e~ml

dln,tl\'~unmuilt:i:..plu doua oc::~Iud p~~

Be

~ij.~~z§!

unrtnd

de 'l ocli:iurl de l!l!.T!.t plus

Q:i'lntl de b~ii J:.eje:r :mod.elUlut~

cD.mplmreOl

de la'l'!.~

~an" j,

~~t~

i.tt!'K ,l ian-,

~-ufimiU.ltipb.:!. de ,61 ptq:!\5 5 ,odb}.u:ri d.e 1at ].:IJ:!D.tn.li com:p1etareaJ. ~oi:J~11l.]1w,. :8. "1:: ,In al ~a5'~e-rroclTIi_~_din·la.ln~.Ill. di! bam
j

s~.c~O{ietea.~
;;

un1a.nt d~ .~

lej:~i"

d!m,-'

~-e, (l1'Qil!teflil1:a Jl

](De ~

,3 tldhiuri· 'dl,u\lu

Qiiliiu,d

*.'~

~ lam~ :seCFo~~~",a cite 1 l'~etii de·tla la ~1~mteil!'m:i

[~1!1,J1~m.

*-

,Cblu. '(iSe :ia,l,ll 2j,~Iie~d o~bi!'1!l!.il:l ,de la~'; .~ S:<I,1' 3 de: om: . inm:in;1toal[i~1I!'i

**

--

17

'"

I'i

Jl p~clti!;of m~e ~eaus I~n !Ill cinc:-llea ori'tili

'*

1R. it:

:!1~ 1l'liidcKrU~

* *'
.

"l!intll:!l de .

l!a ~l sEltlennin,a rl:nd,ulc:!II.'I :1 ,p~cru(l!'UfjO n:JiatrQi ~i 1 och~ de lafi'~!,pen~m :mt:oar.rcere, R.2:.. Se


.cil:'o~e'tea;~~_l ,

<2, oclOJ!iy:ri de [Ha,;

ifdIiul'i. ~ ~~~<IIr.e pe~1lie! :2 .odlliurI din ]ailr.~ d,e b'aiW,1 ~[n odl!Dw~~!:IlC¢ S~ .~e!i~Wa.~li ~.:1 pi:d~,Qm§. ,i),\fbllll, "'_ illi:Dlal"e'

'dre Ibaia,

'Reirne

'm~.c

.~iR ~lC:hfuiU!]

r~!rtA de ~e term;ln~ :rhtdul ,eu 1. pk)ioW'~ m!~.e lli4 ,ochffi.ur~ t1~ latl'~ pe~tI:~. ;~m~Qere. R.. 2.: ]licl.'o:rt:f~l n:iic. d~m.~i'gi~e din. r:inidw pill'eo~.e:nt S~ 'G:u'Q.!Jll!re;a~; ill ml1l[tle~i lp1ci.oru" ID_ar.e: 'r.ecl\1;l$·j 2 {I.e. lMt ~ sf: sare p~ste ,gF!I;J!puIDde ;}pidof,u~e d.m i~]'l[':'
la ~i m la.

* p~o:rl1~ mas~eredu;s *' .~~ ill *


~l sa term~l

*. .

[~*.

'lecEtd~j!l!J; 1 Pi~[Qm~mlc Wb.rida de . ri"e ]iin., din t.~du1 l'I'ecedient" 2 ochiu:d de'~an1'~' ~~nwdo:rlJ~ul w'e se CJ:t'lije,.. ,~e.a~ ~ I piiclor~'" ,dublul Iplcl;o.t1l,~ Iiial!:'1l! ~!Jl 1 p~do[u~ -m~:redU:5 .Ell! IiepeW, de la

gklc: 2 . ~OI'U~~ II1ici. ~m:2 pj,ciQ!!'uiTe,mati din. gJ'1!;lpul de 4 piciOl1.11i1e I, ' i 10 III ~!)')~li,b!l la:n:~ i 2 p:iciOll'U~e mi' de .2ph::iol'l1lI!iE! ~ar"iale. _~~l11i~l grn.Pj, IP'1clo:!':~ .mi~ .~plF clo~1!l!iiMi!1!ma:we UrffliitQ[I" Se~plilii. de 1<11 la ~i ~~etmh!irwdllll.cu ~.picioll~~ic In l:l1ntul de ~errgi~e :iPS O'cbii1llri de [an~ ~ t'rU m:W~~e.B :11 ~ ,Be cTO!leteazli .2, P~~i.Ql"u;&e, <td ~ i]].pl()1qru~lul~ii(! de~afl"gm.ei <+= se sat'-.£! peE.te .l:lpiclooo,e mid!, 1 ,pld.oFm~m~!;I~ i~. P~F cior~~1):!lu1"mit:6li'~' se sare p~5~~ :2 p:ic1orli~1il· m~ci ~:i :in ·umtitO'ruIp:id.OM.:I~se C:rO~ewa~:i :2 p~,cioru'lle ma:r'~'J 1 o(;:bl die la'D.~i ,2; ~kior!J~lf!:

mil(! in: pic'iOI"'!il,I:ll de ma~~

*.

*"

a,

~[n'11antu1 d~ matgtJl~'

t~d!l~ Cl} 1.
~Ji

*.

gine d~ij,. rtnd~l ,p'peceCl!~Il'~ c[\o!i'!wa~ ~ I p'i-' se c1ul"lil~~W1:e !1li 1 :p.i~J[IJ:lre ,l'~dus~· 2 * och!r~d de' l!i.J:it; .Sitl!c· 3 Pi,_ dortt&~· !dJb;i l'ti1!Ciw P[~ en~i .l7Dlii.a. inbl"lda de ,~ l!3!1tJ~ll"ril i; .2olfrl. - .t; hi. :r~ dub1:u ~d:us iSe
i

tru :wlioawcere. B. 3 ~.In, P'td~lilJ!] l

4\ ,1)~~l'lJl"l

'rm~

'*

we

de :ma:r~

pen-'

ma.ri*,. Si2'lCepilti de Ie: Ia ~iset!!ml~ni rtnrl!.ul cu 3" p~1:;:Wil'u~e' n>ari~n. pjJci('il1u~ulm.1~ de m~r:g:ine '!i~] oelli de- ['an~ pen:.Ru 1n:~o.a1'Ce:re, Ri. 4: 1 pi.c:i(!ru~ mle in pido~.ul mare de lil'.<IIgin'il!·~ :5 pidoI'iI::li~E!!Dii~i ,m 'l1l'au~i.toarI'.elE! !:i p~cl.o.1"u:!;i.emaci i 1 picwF!t~mic in. .oclmul de'

**

lan"

din. dnOiu] pl'llIcedeIWt S~ r,epeti 13. ~a Ii~' sa t~mina FmdU]:, eu 1 .P~dOiMl~ mi:c

~[nla:ll\~

*'

della

mijlocull.

'WUpulni ,rile'4: P1~IQl!:I]~e m1.il.ti

*.

cle

~idD~:(jiUlmJ:c.::uwma'l:Q;r

:dndm. Cll ~ 2ocl)jji!l.ll'i, de l~D~,., 1. p[cWro!iml.c hi, l~;a:i.~W maJ.'g;iB~ ~1.4 oclrln:a::i'd.e ~,; de pen~
UilJ

*"

.'

e 101

1 piidOF mare .~ :I.. pic1.0IrJ1.t\li. m~e


:Sl~ ~O!jlet:eaza;

:!]l.lC

\il.] *!l'i se. termini' .

·into~c~.
Se ~pela

:dnt1:urIlt! 2 S~ .3.

!ie~Q~l2'teadi. 2pido!['l4!le WJltl,~ 1 Qcl1i de ]aD~'!il :2; ]J~ci,oru~m~I'i;, se Sall~ p(;!fite ,2 p].~oruliie mici. i 1. pj;ld.~~ mMe·:to tU;,mitn;E'ul pic.ior~ .nnei S'I:!. sam .~Je!Et@' 21 pfcl.OJ:'tll§le~:ig'i: $Ifi V'.rrdito~lp~.clom!J sa ~'I:9!l~t~azil: '2: p:iJolo,. m~e~a:dJ 1 Gem de ian.; ~:i:2 p1cipr:I:I~ll!: m~.i] Se I"~peta de la, la. ~rS'I'!!te:rmina rtrii~ul
C'i)

~.

de m:ax:~e~i :3'oob~Jtll!l.'l Jikmt pef.l:~ de ]n:turufcere. R. !5i.~' In a] patrulea pl(lioru(jO

gj,VlI!i! . !it 1

ModeluI 11
,I.e
h;

1 pk;l.o[,lIJI§ ma:t;e ,p:idOinllinif m~c dem~~" @,chi (Ie 1lan:~ ~l'Jilt:ui, io:wiJ_we:r.e. Be" li'e:pet.~ d'ttd:nriJe .2-5.

* in *

*.

.61!il' aare ll~t~ 2: dW blill:tul de ba:m i tn. och;[iIll u:~~ tOr s.e Cl'Q;eliea~lI 1 pi;C~.oFilil!!i,DlIai:,e.~ se saxe ~1l~ .2 ,®clliurJ ale OO,""Iu:[ oe:t>aza ~i :hl ~cl1iul 1IJrm:i\,to:r!>e c:ro~e'te<lld : 2 picl:oru¥; ma'l;'~,. i ,och:i d.e l;ilint".2pie~mfR..l¥il!mar:i S:I! ~eiPSM d.e 1,<1

:S. I = In:al. " b\Olzi ~e c::m~#t.eaza ; ~ant :;:i .2p~ciOf:IDl!iiem.af~;*


ochlllfl

~n,~u

.eillizEi un lamw~ d!eb9J~ll! ]ej.eT d~I1~ ·de' 6~ . 4: oobimi de laut com;pl~Lafea m.. .

. dJ1! ,lant1l11 de
m;;a::d, 1 oclU. ~e

rS.e ClJ~eteaaa un lal\t~rJnd) de"b~~ii l~j~ dmtr~un. ;m!;i!ltlpJ.u de 4'~ '.p],~s .2ocl'lll1!J!d de bin~

.-n.

pentru

*.

s~ £;I'O!i~~~$i :,.1 'md!,C:im-u~ m~", .~ oclUul"ide Ian ~ !i~ a pj.ei~~'iU;~!i!mailil in .li~~l~~ gem ~ ae SaTe .~~e!' :3 gc~':Iluri dm [oo\ul de baza '~i in oeruul

I:

comp]:~tawamoa.~l~.d1;1'I",

,m al

,dl7iiil~ oclli din lan\ul de :Jij~ii

*'

---

----------

_-

---------

:J:J S:{! ma!:~ maI'i ic 1'1'1


O'tU~J1'!

Ilnam

p1"

dc 'h'l
~fitl'1I.1
~fi'Mi;l:']

];a

'om;se

liLpi,..

sa.]'!'!

ea~.! Ol'U~it!

:omina IL m~.c:
e.

~J s Q~liiuii ;d~ ]a~t Pe:!l'~'1'[@~:ifirtdal'~~., :R.. 41. ;:

nltil:r:e tn. picillrLi(jiliill. ma~e ';r 1 odJi~..d~ IDa I$l :seterm.h1l.<l. Ih .!1:,g1.t"lil!. i!J~ n'l:,~re,~ri lanWJ dem;a.rgine
'[ ffi,;n;re[n

g,..l"Up.ul ~~nd~]u1 pr,ec:ft dent ~ 1 oe~[. de. lama.~;, 1 ,.~~re in p~,~ dtll"u!il,il m;le; ]. ·oc-In ~e •. Sie .rep..~tti de la (+; lfl .§i S~· t~r~ih! ~UlclIW~ :,eu lI.pj;cl~ru~ m~ tp, pweiii;EI'!W!§ul nne de Pla!l:', . ,4: ~;~nlrl d ]:tln'l~ mefftru in~hll~!r.e. It., .~:. . J[.p;lclOr~~ m)~re iliLP'](1jiO;nJf~,:rule ~ 1 rn:1,u ,d.e: ~m1it; ,~ p~~
:1 .. . .

:1 piIDl;difU,e< .mad~. ~.e ~epetgl ,de ~. e la !jl~..setel'mbnAJ'~rlct~l 'o~ 1. .' , a•.' I'I~ 'lO'di'li]J[ii de l<lll:D.'~,~l'dii:'1lJ.~. ,cere. p W:.n;2 ~. piciOnY~. ~l~ "hI ~ltirl;<1
] ~11till:

1J1i:011i ~r.Jc1" se

~e

'*

;:rupJj!I!l'.a:

1, Nicl.ormfmIi~

.'J·I~!;!~~~

matDJi'~ 2 Qci]:d.Uli de ~~[l; Be repet:A d~ rna *hJ,. ~:i ~e: te1"IlIi.:['g;;l!. l'lnduUlcu .2: ocfublri diel If!!riti' . lp:ic~(Jm~~'m)e :fu plciorn,Uli :mic .~~ ',eli~' ]l 6cllli de'[an.t p~n.~[ntoa.l~e:m. lp.ic!ioru~ mic ~in.p~.cim'Uiu1 man:! d~ 'm.argm~·; O;clli,lI.i1'i de la.!l'~~;:1 p~cloriU.§.m;ie In /oj:'h~1IJ1e ,dIi.!asuprOl f1;rup1I11u:i. d de'.5 ·p~ci.oifUi!ie' m.3n din.l'fuclmp£lei(lede~t;5 obb;i:uf~ de lan't ;

'*

*.

*'.5

..

*'

reere :;~ de )uele ul de~


~m;a.t~,

i mit

~.~, *
penoehl
peste

::~OI'Uij'

itol'ui

m.ici; ~t,?iQ~

:mf~i.!c~ de lan.t •. fie r~~t~iG~n~ la ~rir.' r2<l.rf!.. lternmm C:I,l\ :3 piclm'9~e in l~!}t,lil'dem!irgli'l:~ :~.i.loclU die l~n'~ ~.t:tn.l .w,t~~e~. It, 6: lil p:kJioin'u,u]~aQ:i~ de marrg)n'~ !le m'O!ieOO~d,:: 1 picl,~$m].c:, .s l~hilL:IlI;l ~ ]1:'In~ !ii:.3 P.k:~.()~u~e as!."l:; d m sesar~E! pes,te ;) p~ato ~ . ~ in uT'JIlaw:rul. pii~tot'q se Blr~p~a~: !ii' mw,3 oclliui:'l i:J!e ];a:nt ~ 3 pJ~!le m.ad, ,8~ :r~p~tli de :]a ia ~i s:e. t~rmlllArindul en ipi.ciO'l'~~ mic' in lanl'!.ll~ de margine .§ii.4. 9~'iuri .;1ela]l:t P!i:!Ul;tt~
ocbiMl'
.r,

iii

.sub

l<lltlit; ,*ipiwo~~~_ma)ri.

m?lre;

SIli8/,~.ul litb!lt~ pdrm:1tl. 'lJ:l


I~.

.J:]

dndu~, preMdelrut.· sub

*.

'* '*

.mad. uni~~ ~ 3. o!!h~u:!.'jlde l~!Jlt;; 1 pfclort!~mic ~n bl!'kla ur!'lrli@"to:are;2 (lciliuri de [~n~, ;;6i~ e!m~e'l'eiil!~:!1 p:ti;l~.o~U!i mare pe sub~~clo;ruIiWl : ro:are di~rfudul 2"pe :£act;auCl'uluiOntrod;u~ [ cin.d ,e~o~~~~ ];Ie s)l,lfb pidoliiJ~ d.e Itt ..a. " '~~nd 'C'lo!1eta.· in '.. . ) ;, de lant ! 1 piciorlil:§ mid' .ful:n:id~, ill.... !:!U.®oare ,se I'~p~ta, d~ Ia Ii! '!ii~. Si.el: t~ mini dl"ldul ~~. 2~oCb~t1!ti de! laJn~" .1 pit:iW'u~ mare' l[npiclo;n:!~w 00<: dl~mOllrgil'li.e§i 1 odll. de; lant .pElntr'U inw!!i.l"OIll:re. '

S~lL'll'peta. de 191. :+: ']a ~i S.C ~~I.~_a rtnd.ul en l.plci~l"l!1~ mi.a[]l ianWl d!(i: ,~l'gine ~i Jl Ocllilld de: lant p~l:nl! fn to@f'c~~e. R. .;I: Se cil:'o~J(!teaz~m p~ciO:~1li m)(l :in brlda d~ 50d de liim~ din .dlC!dmi p]:ec~l1eDt;, :2 " ,lan~ ~ tn pwclorlJ~lIll mie se gl"Up~l:i.5 :picwI'~~

1 'pioior~~

mile Inplci:O:-l1:I,~.ulm.<ili(le 'Ul'm~to.['

*'

*.

*.

**

Se: I"ep!.!'ta,[li.lduril~ 3ljf 4.

'~Qt~arcel'ie.

iat'l*.

~le 'flep~t1i .:I'M'ld.ll:l:ue~5.

~'1mju1

mar,,-

1Wod@lHI itT
Se cro~e'tea:l;aun lICindde b~ ].ej!el~dillWk-uamultlpl~ d.e'S oddu!ri de lailiTht~plu 2

~ ]ant
i!

~~j,~

o,chlUl~'[ tru QQUlJlI,et~~a,m.oclelullui. R. I: 1: pldotu;m'h:; 'i~ .al dot],ea o.dd ([hili li!l[l.\l]~ de b~ilii 5 ,oeltiu:ri G:e lant; sa s,<IU' ]l'esjj~Soclthu;i am l~tul de: baza ~ :1 picloruij,

pe~

e lan~
.l! S<lr~

llttidi.

mre' .'til oohju'~ urmlitDil' *. ,S'e w~pel~


~<I'

dlm ~tilJjl d~ batZiii;' se Sa1f~ p~~te2 ocbl,lXii m:n lountu1 ~eblilz.a ~5 ,piciOl'Il~e mati ;fr'lUl'~ maW<U'e~e5 ccbiu:riale lC!.nt,mlll de baza; se salle p~sm ,2: oclIiud ;. III ul'lO!l!8!to~iUiloclJii. s~ ere~ete:~t:za. ,2 :p:id.ol'tl!§e m~i.~ ] >octti de ~[II~~l :2 picklil'1l1!i'e marl S~ l'e:peUl de la, 1a Iii 5e' ~erminti .. I'indul . ana: .piciort:~'!ie. m~i.h!!" 'Oc:l1~!W de' m'lirgme~[ 3: ()dhltirl de la:I1'~ pt'i1lL1tirU .hiito'KcCeTe.B. ,2 ::: Se cW'Ci.lj:et:eaza 2picio.r!ll!ie mar,~. 'In. p~!cioru~ul de m~iI!J~ din. l'IDndul p:.ret:ooent ;;:+r 3 oc.1ih,n;~h i!je l~nt ;.sl!l!sare peste Ip:i~oiu~~m'l[l"i; lrll~m~.c .lin.lJoI'lniitornl

~i1.l!lf;'Iplu.,~ltO~ '4 ocluu;r.i de lan:t .pe.!!'l:uUJ. oo~ple~reamo uli~i. .••l~' :2: p:~o~o~'U!ie marj f:n .a:JJ. patt'uJea oem
t'1""tilrnl

s~cTo!jiet~azi. un

13Ilit ,dJ~ biilz1!.l~jel'j din.,.

*.

* '*
peste

l).ch~u1

d~ lat!.t Be Cl:"Q~~teaila lpilcl.QJ.'U~ mlc ,lD bin-ida dJf.i!.5 l~chiHrid~ l~ll,t din rinD:ull p.Nred~.t::2 (l C:h~u:d ti.!! hl:llt ~ in 'pielolu~:tiil mile urnia.to!l' sill gr:u,~azj,
l!'Ji.

* 5 ocbJu:d

*~i:.s~wF.mil.iJ.irIDndW;

d.li!

eu IpicioN1!ii .mle pefit["Umw~~re. G., 2::

~a*

pw.cio~ mare ::3 oct1.


4 .~:dC'io~~em~;d

5 .[:fic~Ol'iUi,~ wOlid ULLi't2; ,3oclliu1'i de: ']al!l!.' ~ 1 p:i<::i'ciru§m.:ip 1m bF~d11l 1!l;rmito!3i~e, 2 ,ootlliu!L"l de ]anj;, 1. picio~Ii]" m;are '1'rJ! p!a:i~l~w_e 1.11'=

~i sub

de .
0

j. SE!Sate'

dE

bot o~e

..

l'9

..

dJe...lptn.t~grupui,

F~d : 2

2 pi'ciortq~' dbl rlndtd


rU!je m.ad

18e cli'o~t;eaza 2 plcl.oIlllIlje :maci in Inail'.i din. nndul -precelillant; :+: in plciol'u:fj,1Il1 mic se grupoozii.! 2 p,~ciQ1"Ii!~e marl, 1 cehl de Ian] ~;l 2:p.h~'lo'J1J~emad j in g~'upu[ ClZl'IE!'. o' :3 R
i

termiilli. C:'Il~: de' margine ~l 3 Qclduri d~

clllrn~e 'w,;rd

*' ,Se; l'\epeta d~ :la * Iatn*lan1uil ~ii se r~l'].:!lld pldQ1'u~~ maFli


:p,[ciOiUIi~ mllll'ij

de 'I pjd,olt'ufje' marl

1 od'd de Ian t. :2' pi ...

segFiU-

~.:lntlu], mt 6 OCi]~t,]t.1 . e ~ant pem:r1:.l mOO:<llii'cel"e. R. :2: ,i Be s,:m pests pidor~ul mire dll!maT'gine ~i 2 piici,Ol'u¥,! marl din ,gt'upul de 5 picioil"u!ie

J'

-,

I'

j_!

]cU.t peneru !oto~r-'

oclbliul d.e lanl;: 2 piciorn.~e ma.rI .til. 2 pleinl'U~ema.ci Se .rept1l'lii,de' Ia Ia ~l se Wr-minll, Jt'h.du1 IOU 3picio:ru~e mad tn .3 pl-

tn'eCie~nt se C1"O!jieteaza: .2pIcl.aIn .2: pidO'ru~e": 1 p]ciol'U~ mare sub

*.

d.oru!fe! :m,a:rl ,1 1 aehi d~ lan\ pent:rt!. m:toa:r-

s:EI.l."epeste. 2 p:iciom~e l'imrl din. .arela!il grup' de 5pi.~o'rU!jie;, In pic$cu:U§'Ul mic mm:itol' 1 pljcio:rQ~, mal.'e ~ ,9;m::hblr,i de lan~; se, ,5a.re peste :2 Er~cio:tu~\l!mad p:in grupul de 5 ]:iiclo.l'1L1~e al fmdu~ui cedent ,~ in pi,cioJ:u~ul, urm5.to'l' se .crO!jlete :I. pjcj~ru~ m~li:e'. 1 ,c~bl de lan, ~i Jiprclo:ru~m.at\e S~[epeta de Ia ,~ sa termma. dndlul em :2 ochiuri de 1.1n'~. p:im

1d1'J:n.d:u1pipfleC€d~!l1l;; in picioruliiul mmlooir ~e 'ea.:~l{!te.U'i" : 1 piciO\r1ll' lID\1.'E!, 1 eehi de lan~ ~t 1 :Pi!'1l0!;'U!i. mare : :2 oclii'uri de lant; Soe

*[~ *

:2 picio['u~e :mad hi, 2 picimm!je mati, 1 pic-io'~ run; mm'e ~b ocfui.ul de- lan1 ~1 2 .p~d~,e maPi hi, 2 I::tliciorll~emu.i. ~ in. :pieio1'u~1l11mic li,lrma kll' S!~ ,grupeaztt : 2 p~clo:l'u~em:ari" J eehl, de lant Iii :2 'piciOfu~e mad Se :rep!!Ui. de Ia Ill! :~ 50!.'!' ter:-mlniil rrndul eu 3piciol'U!lIe mad, hl, pi.i.c:io;ru"ul Hlle de :mal'gine ~.iS ,ocblrud de lan~

cio:rl.l~mi~ in oabitil urmA:to:r ,Be v:epeta de 1a la ~[se m-mlna. rilldul. ClUi 1 piol,ot'u.~ mie ,in.lim\ul de :m.al"liine !ii 3 o~.hiut'i de' 1a111 pen tru In.toa;rcer~. B.' 5,:2 ,picii(l'I1J~e marl. fIll p~c:i,O:L'Il.§uil:m~(i din _maI'g,in~a rln.iltu!lui pIe.:e-de.n:l:; in gru.pw. Ul'm~tor se aro~et,eaza:

margine dm li,maul p:~"Ce¢de'llt; 3, OCM1.Ui.I d~ 'tant ; se ~ali'e pest~4. piciorl1§.ema:ri ,¥~ sub ochiul de tant se ea:zi " ,2 ,picilot1lli!jelIulri., ]. oebi d.e lan~ ,1 :ior~e marl: 3' ochl:uri de! ]i,ln;;: ~e sa::re pe!s'te 41 picicl1'u,e mari: 1 p~-,

cere •. R., 41 1 picli(,l,rull mi.c in p~cioru~,ul de' i

*"

*'

*.

*'

,eioru·i m.are in piciorw~u1 mie d,e mJargip!e ,1. eu :1 oehil de laut p~ntru into'a:rcere. R. ,3:: S"e c.rOfieb~za 1 pidoitli~ mic' In picio.~.ul maj'!!!' de maJ'g:i.ne' al rtndulu~ preot:dell't; :2 o:c:.hlud de la!n~; se sMle pe~te·.1 picioru!l mare 'it in oclli.1!Il d'intr-e' cele .2 pido:ICiLII,i~ segfUlpl:!'aza. '5 .plcl.Q,n;Il,e .m.ari;2 odrlurl de lant ~ se Safe peste 1 pic.iol'111lj;mare ; 1 picio:r~ m~(! in pl~iorililtl mare ufmit.or ISe ~peta de la la 'll~ se 1ermina dndul co 1 pici.orolfmic' in bl:ll;~u1 die margine 5 cehiurl de lant pen,i!xu,

*-

rn~o.!,i:rc~.

_,t

*.

Se[epe~

dndudle 2 §l 3.

*.

**

penb.'u. intoara'ce:re. Se repeti dndurile2-5"

Se cf\o~ete~ii un .l.am\ de bazii leje:r dintr-un mwtiplbl d!l! 11" plus .8 ochiur,~ -d,~ hUl:~ pen.t[u com..pletar.~ lno<de:lulul. R. Ii 1 pici,oru~ .ma:t'e in al cincile.a. ochil ill ]an1u].u1de ba:zii; 1 picJ,o!f'u!i mare til'll Oclliul llm1lato:r';: ochiul'ffi de lan1, ~ se sue peste
:2 oCbJ\ll~ din lanfu~.de b~~;, 1 plcl'O'l'tll; mle ' bl. ocbiulupmll.tof; :3 ochiul"i de la;nt ;, se s<ne peste :2 ochiiuii d.in ].aI:L~uld.e' ba:di !'Ji i11 1!U7:!iiI!

* ,~:

Se cro.§leteazii un [an~ (flu, d.}. debo.w:i!i lej'e'I' dtntr-un mu.ll;~p~y de {I 'ochluri de Ian t, plus 2pil!ntru completare:a mod.eluluii.. . R. t; 1 p~ciQl'~ mic in a]. duilea ocl1li al Iflll'~llil de,lbazi;: ,*':2 ocbilUFA de laJrn};, j!~' sare peste 2' ocitiurl dln 1,<ln~U:[ de baza, ~i ln ochlul imll~.tor ,se gru"peIB7.J. 5 piieiar~@ marl j; :2 ocblll!!1.'l de lant.; se sate din RQU peste :2 ocbi:)l]d din

lall~ ,de baz11: III :pic'k'tu~ mle in ocl1~uli u.rmator' Se ~epeta de l~ 7(.: la !Ii s,~ tetmlnl

*~

ba~, ~j 3 oc.hluri de ~anlpen,1':r1l ln1lo~ere. R. :2:: 2pk:i,ol'u~elLl7l!ar-i.:ln 2_ picio:rU~E: m~rI. din l'~d'ul p.l'~cedent:; :+:: 2' lochiu_rii de lent; 1 ,pic.lOl'u:~, ml:c fn brldi;!! de :1 oclriud de Ian t I' 3 Qcll~ul'i de lan:~ ; ,s,eo,Slare pE'..$t~ 1. picior~!mOJ.c ~ Ip~c.i'oru~· :m.ic ':hTl! l'ida urm.i't:bare; :2 loc:h[ud b

mad (a.dici In fie~are oChi db~ 1 pidoru!i)' :t. Be fe:pet~ de la la ~i sa t,ermina rblrIlil Cl1 S plciol:U§i@' arl i\n 3 ochlurl m din Ja11~ui] de

:1ll1itoal':,w'eS! ochiurl

c:ro~ete,azii.

ij

p,icio:n1ll'e

rt'eiV!,
rIC,g1t:lIl!

in.pld'c~u:~u'[ picl.Al[l'u!ioo
j o'c.hi

htt~l"Cel.'e-. R. :9:.~ S~e(l~e~~a~a


m'l(: d:!n[imdU]

1 piciOl"lli!:1!Wlc
pr;ecooent ~

.om~¢'
mill:t.Q11
~ la:L'l:~

'1 oc::~1il:UJti Jan., ~ s.e sate de p~ciW'Uli'e _mati ~l Ipic(lu; la ~J. .se~el.'J::!ljTha ItlIn~, fpicl',Ort:!i'jl mareirt cio:rll~mic in

;t:

g~up .tQr I peste ~e ,at

S~

m1c 1JLrmilam-

*. Se l'epetii dl! .1a '* ~:!nd:l]l cu. ::I ~cMuIi de


1 plclol1l~ _mi;c tn
]an\IDde uil rn.!.lre d~ m~.rgin~;

pes1l\~grupul

de :3

d~ lan~ .~nWu.intQal'ce:g'e. It ot!: J!p:~-

m,arg:ine ~i

roi' :sf!

:J!.ant
Ie.

~p:i~ ~.ne !lit 3 ~ ~e d.TI;iud </fi["n

malIe,

a~~ 5 ~ s~~ Inplla

~ctn

*-

co. ] picior~mic: in. [a:nW] de ma:rgir.;u~ :l!:l :I. eehl de l~nt pe-nwumt(li:ll:lcere. K. 50: S~ CtQ~e:t¢~z.i .1 p'ici~r~ m:ic in ~h:;loru~ulmtc de m3J:.cinEl: ~ldnd!ulUiprecelient ~ '1 lo~hiut1 de lan~ -; se saN! ·pes:t€gru:pm de ,3 pidor:u::~e mali:'] ~i J picou: Ipid,QI1J~ mrol1n -. p1doru!liulm~c Ul'marto.f S~ Npet:a de la la i'Ji SJe!ier-' mIni r:i'n.CJ),ul u. :lp:~do'i;u~ mie in pldo.t'U~ull c 1'll1c de maT'gili'li~ ~i 4 ochb;tri ~ ]antp~'I':I.tl'U

in ]pid.oI'bi!!j:ul nucurmakltse· . ;[ ptcioj·u~ mare, 1 ochl d.e lan t. lL i .' m01tU'e, 1 pioou 'de 3 Qchflud de l!ITrtt. ]. gclri de ~~n1;i ~~ 1 pi.ciortl~ma:re; 1 plci:o~'u, rotc fu bMd~ dE!; 7 oollillu:i de laJ!.l~ a :rkldutui pl'~edent #. S>e J\ep~ta d.e la la ~i se WI'm.inii rindul

*' *

*.

*' "*

len.tEll

:U'l:~oar,ce.te\ -

S~ re.pltm rindurUe 2~.,

~
l:rIo'UiIil

r dit]l-

.P~11

e larJ:~
!I.

loc::l;ri

mod.eluluL N, .:1.:: Ipic,lioruJ,l·mic in o1lI1o.i1ea oem al d iaIn\ulJ;Jli de bl'l:21i ~ oc'himl de ilii!llt, se saee ~este 5'. G.~hjut.i di[l,lan'll~l.fh de ~~ ;1n ochiul

mu I tlPJ.u de 8, plus :2
comple'tilrea

JIW~ete~

un ]:an~ deb~zli

'C<ei'l;i uri

l~je'l' d.~m:~

de lim'~

oChiul. pe~te

um£it~~e crp~deaZi Ip~(l:~o:r~'mjc::+l. Se l')epL'l'l~de la' la se~enniIlo1 ~[il1du~ cu 4: oem~j de la:n't ,p~[It]'u .~nwa:roolCe. 8.2. 8e

* -;

'* .,[

pletal'N mod..eb:u:JUj, R. I ~ :;I :p~do!fUffe m 1I:r1 tmU-e !Lt. alip~l.Tu~

CJ'IO~~teaza un. la.n, ruebaz:ili. lejel[',. multiplu d·e:5 ,plus 4 ochi1iJl'i <I.elan~ pal'J..b~11 com~
1

s~

"', mic
fTI.UI'-

'e ~are

:~~') *,
do:ru:~~ 'rfud,ul tt1l de
Jl \'LJ'OOre·

:rr$ din.

~,'RUe: Jcli.ilu[[~

tnt: :3

Pl,.

Ma~~. ~npi:e:w"l!iill.m,ic 1 p.ici.olrlli!ji m~.c ~n br-Ilila de l' ifll'c[ul\.lJI:i de liiln'~ din.F.imjJ:ul prreae:.~f:lnt, i!l1picim:~1!lJ mie Ul'1'llitQl~ GJ,eo ;Sl'up~<lza. , 1 pi!l$,(lJil'1U~ iW:aro~ 1 !oclti 'de lru:1iY. 1 p~.c:io:ru~ m;ail:~, 1 pk:an d.e .:3 lOc]1iul'i de liUl~. 1 olC:l'J!i.de ]:an~ 1Il picio:l'u~: .mS['IE!! Se rep~~ de' .lI.8: la ;+; ~i se b!r.mina .~w ell 1 pliciorll~' maI~. Im®i C).e.l~itntj ], p[ciOrU~m~ll~ in' p!i.ciot'~J!11 n"£irn.l'e wMgiirte §i 6 ,ocll!iud d.e la:ot pentru t

:eiLza [ .p1Ciar~

1 pr-E!ce!dent;

*'

,i

*.

umite repe'ta de ];a *.]a ~i set.elmiEla l'iil:<cl1!li u .:3: pido:niij'ema"ri c uni V~~ ]. pictorl.1~' mare jn (Hl'hilill. d~ mal"g;iJ)Je at la.ntuhiL~ deM~. ~[ .;3 Icc.h:iu:ri Ide la.n~ p~1:l1ttlhltcatcer.·e. B. 2~. ,Be a[\~!ji~~!!1azi2p:icifoil:!i;lI~emati [nplcloru~Ull d.e e dill Jimdw pr~cedent; 'Sill! s~re p~:b! ·i fie: cro~~ooo\ia;a 5 .piC'lor~~ m.~.d
ur •

1~:i!ocfii din, ~arrt1Jl de bazli.; 1 ochi d~ta;rl.l ~ ill P~OO\l ell.n, .':I ()<chiul:i de ]a.nt; 1 loc.hi di12];i1I.:nt: sa s<n:e peste .8 OchiUl~i. din 1~~1ul dl! b~~a ~i inocll.iml '~:I"m:1!;tol' SEl cro~d~a:za; 3p'ici:om,e utB.'ri 1imit~i. 1 oclli de lan't' ~l .apidO'('u~g· mari!

*'

*.Se

suh· ,O'c.b:imi.dl:; 1;\!i_:11~ din.il"Vl! ~

'Uni:i~ Se re~ta de Ia 101. se t~r~ m:in~. rtl:n,'dul ctl 3 p~,ch'l'U:\j)3· ad in:]al1LtJl,!ll d~ m margin!! !it 3 ~abi\lri d,e lan*Fl!e.ntru intoar-

*.

*' !pid~niJ~e marW * ~[


2

21

="

~-.

--=--

.~...

---

i~J:l~ ;

,~i se ul dil;!

.tOaJl'-

re in :lent·

marl. d~ir:II rl!l:tlulPl'eced~nt: 3: oc::b:i:u:fl de la~f ~ ipiclo:ru; micin, :p:idOflil/fm m1:t:I'f!: 1 pi.;. ; dOJ"I])!l- ~ic 'm o~bin;n1 ].anti~1l1; 1 pioQU 1d!.,e 3: OChii~ru clie hD';~~ 1 ~i,c.~arll$:mlc; ifip:ieiprU:~llJl 3 oclrlurl .de~a:nt d:i~ r~~du], :l"~c.ede:!l,t saemp ~t~~a 3piciQru~e mart tu:l:~ie*.SiIll l'ep~ta
d,e Ia
.(II::

lUiaIe 'llnnill'bn:,

;:I (J~ljUl']de~'

~ :[nb:ciO!a de S: ochiur.i

r~, :;I Ie: 'ire:1.1 cu ~lo:ru~

~cJhi1lili

~lant 2 p~t:
r
~;;Ii

:2 pi.cl~emad lurl~~ in. ]MJJ·tw d~ mJlrgine ~~.5 o(!niinJilti de la;n,t .p~:nln:l inwarce.~~. iSe~repeti!.11',[ndurne .2~i a lant;

'* *
la

o§i se 'telE'~ln~ r:iniCill,ul

01,1

irrli~]e

dl! . *!'Ji
~. in-

len-

::~Q[U!l'

.MOod.eIal. .25
. Un It!H\i (~d) I~e bad. 1~ din',t:r","~'Il:mulijFilU d~ (3io~hluri de laJti, pl'l1$ ~ lQ~hi:m'i ill:! ~~.nt: pentlu ,~gmP1e~~R\aJ SeCli~.e}~ili
~!l!l",

l'e in

ocmtllr:~, (t~[an.t ·pe.rn:km eomplet!iltea .'ai. R'. l~. Inal~~pbe1ea m~hi ~! l~_n~u1tJ1i. .dir.l!.

I;:r.. u:n

s~·'Oil':

mlill

e'i~a.UlHlan _ d'e' II):

edll,GJ)1 de
.

de

maJnt~ , us4

ba.n 11310-

• S~r~

la mOl:c

'*

pen-

mQ.diellll~i. D. 1~1 plm6I!i)li~m.ate ~,.~ ]:l~,:ktrle~ oWii., di:rl ~a'l)t:ul de b.~za;2 ocb;~'1:lI:!'i' de lant ~ 2:pitiorm;:e ~O]: In :2 Qc'hiu,ti urmiW~"e din, ~ari'tu:l die haza. (cUe .1 pjdor~!i in ~~.eC:l!1r:e oclIi). i \l .P:~OQI1 trw! .S Oc.hiul'i de~an:t i';' t ... ., mit:

ba~.!ti!!e ga;upoozi : :3 pl.cio:r~fo!mafl~2 O,d1ill!!utii de tan~~i llPido:ru~, mare; se SflTe' pesttl! I) 'O~ill.lilr] din lanj;Y,~' de ba:za ~i in ochi'u] ur~

*'

'*

leje!tl p]llls.

I l(lnllll "h:h:l;;l'~

;dti~l
~lct~ luI de ~i de ~te,a~
lfgirne 'I pi~ ~.t Sill!

tifarieJ:e .8 Ocl:r~'Ui:r~ ale ~~n~ld)lllide bazil .sill (:'1'0~za' lelte, JP.[W,Oif[lJ1!ji ma.te (piiclarl1~eD.eJhel"min:ate)(a~Wcl. ,~...pi~mil'iU!ie n'lari Gam' se~l!l!fl~C ~;['ai~!3!t:!)'; :3 ccbiUri de lom~ Se '~e'ped, de la '" Ia Se! te:rmmar'.fud:l1ll eu :2 pidltJ.~:fe m)!lX'~ 'U1"l~t~ 'tn. l::1iltime]e '2 odhiu.l'i ale :].a;n,t;ulid. deQlI:Ui IO~]IUr,~d~ [~n~ pe:n't:r.u ~tDt:oarc'~ .. Q. 2:: ~pul~e :2 pic:io:rllJ~e .man uIDiW' .se

~lJ](jd1dilLl] llN:I'.Iit'9.1'·f ~

ochi!!.ui delant:

u.~mlii~

;ma;1;or ~egr,u\lile_a'za :4P.'~d.0m!iie mi:l1i' 2Qc:h~)tl!1I'~ (i.e lroll: .~~.1 Picl(l~u!li mar,e Si:!re~w. d.e]a la .~j se te~ln~ :r.~n4Ull ~·s~d:nd ~te :;l loclwim~mli 1~~1 de ba:z!i ell ]l rprcl:());'t]~l!l'J:a1'1! in oclllul !II.e m!u:gine ~~ .9: oehltIJ'.i de .ua:n~ Eien'kll mtoaN:cer~.R~2.~ Be !lal"epes~e 2 pidorll_lj,e

*' *
CI.o.1NJ'$~

*.
j

)odmlm;~ de lEm~ a g;rup1!lilui ,$e ,t]il"~eteOl!zl .~,3 1"1..

mad

din :rbldlu.i p:receden.'c;

ill hIlda.

dce,2

*~
,is

*.

ro:a:r.,~~ Q~M!;aJr~de lant ~~. lp~·c:im'Wi 2 · !!i,are p~s:te ,4 picl.OIII,U&e: ma.r:l. din. prim.m gru(:!: ~:i l[::iicilJ'tu~ ~~~e lrungriUipW. urm~tbl'~ .~~. 1ft. brida 'd~ ,2 o~hb.l1r~ ~ lom.t ~e
o;Mll'e:*~e

"~ s:m~ ]aer:;,w o~e3


'C~Qri1,arl .gl'U])l~t.

c~O!ietea;z1 1;plcl0mt·(Q~(e

J~

ldruil;ie lOil1,u;e !lie ~

l<m'~~:

:m;ari.
ell

~;WIleD'el:lZ;l:.]; p;icdo'll]Jf~mali"e~3 oebillril. de laJ.llJ~ , il ~n picloll"lill~,ma~e I'~t:lt. ~e' la: lao ~1 $e~er.mili'l:a. tDil:.d'lll 00 1 ~~e:i.QI'\IJl~m~-e •. 1 .och] d.e l~l.n*~l ] p~riku'u~ w;u;e .~. ~~~!" luI ~I :2 G~iurl C:~ ]ali"Ji' pen~ ~.~!i;l"OI!~e,.. _3:~: IS~ ,~~a~etee!Z~1 -p1ciom!l m~e in: ~t'hiu1 d~ .l~( 'd~nt!ec~Je I: pii¢:i!~~e

dieS 'p:iclo'nl!~e mart unite-se

ph5!I.Qoo~e mid

1 ~~

!i1 ~

de. :]a\ :
Pl,"

1~

'*

*. s~

lplciJo.1'U" mare In Im~ de .• !al'gin12 ;~[ 3 {lcninri tl~ Iant p~nti!'n ~fi~o·aroeFe...R. 3: S!e~arre peste ~piwo:ru~e
'1:1]

gt'upeazl1:4p]CiO'l'llJ~em~Fi~2 cicblurJ' tie IM~ ~j, :1 pkiorll~m~!I':e Be! repetl OJI!li la


l'e te:rmini'i,rdnrlin:li

*.

1a*

gt\'llpID.unnlitor; ffi.b:r,~d:iiIi .2:acblurl d:~im~ dl! Sfj. Ullpe~zal, ~ ,~dn:m.;!!1 .lI:!JIad~ B ~cl1lUrd, de

oc.b!iu:d OJe]~n;t s,e m"o.!ilet~ii!'Zi .;·3 piclQm:~e DUI!!;'~. 2 Ocrui1!ld. de la!l~ $1 lp~cio!l"U~. m~·~:, !le :~epeste 4 pilcioroie: miiiJr'i dm.p:rimul ;gr~p OIl .~liJ!lld 'pN!c~di!fit!i[ j][ .pl.cionI~ m~e din

H'iI:!!!l'l dim rlJI_1l!,~1 preC'ei:le)f,!,t;

in brma

de 2:

;aFn:a,le

i'C

--

---,!iii&-

ii, lllljeJ ~, pll.l$

.mode..

;:l]jid.in. i![1lp~~ bam; .~ I'ep~ta,

maxi:

all , c 'le~ il:)_cl11 3 IQcThllud 1~1l~~.~e ~"l'e,p~s~e: 2 loohiud. d~ ba~Ji.;] JIllciorU!l mic _~.5 . ochiuri. de la!l~" ,ll!l~s.al'e pe$!e :2 odhi,uri diml! ]anl,ill de baza; m ,piC:lO(l"t'I~ nne in oc.hiw urmii.tOr Be ~IH~ dJ~ Ja. la ~~.se.terl1!b1lfdndtt] ,~ ~ 2oc:hi'''t~'i de ~ant. .,se . :iatr..e,P1i:5t~ 1 oc11i din. Ian ~1\l1~e ba~ ij lp!-c]~rUIj:' 1lll~'(! :b1,.o,cl:tiul de mm:gme':!ii 1 ,oc1:n.~~. lant 'penkl1 [niwOlill:cere.11.2:: ,Se ct0!itli'tea:i:a
>

dh1 ]afi~OO de bi.1!:1:5i;

. ft. U IplO~

'*ecru.. din lm~!l~

*.

**

pfcw-

1~:I'e,

gru;pl,d l~ciOl"U; l~ci~ru~ S~ re-

d~]~ni;
]iIt

gin,e £].rm';t]uluipr~o::d,en~ sEi cl",~et-eot~a 1 ~1icilJI'UI~ m~l.'Ie; ~,.sare _p~:he Ipidol0i,tii, m,~[re, ] iCIcl1i d,e lru:l~~, 1 ~icioru~m~:l:e ~ ili'lbl\~d'a di~ 2 qchi:i.u·i de l~nt din grnpu! ,de 5 ptciC!ru~e

fi>eo:.h\1;I IntollfCe1"e. R. 2;

mllw~~n.trcl1iul d,e .margine ~i' 3, o'cIDuclelant

101: *§i se~l'miria

~i Ip'ieicn,u~m~[;e

'l'indw

*. Se

~u 2'

l'

_ • _~e

dll!

]:1:\

picio:rt!~J\.1jl .em~r= d

.d~] en
l<1!J'letn ~kl1

~elB:nt

r .2 'pi.~

,~ent ~
.pi,(;[g-

dci· din

j!;.la;
!

e ;i3

l!iln~j,

.*

'*

d~ m bI:lda
iU17~

!Ii: ,Be !Jchi\lr.i

J~ii.
Jdul

1 I).ell.i ""Il~ mk! ;\!;Ii p:relemafi pes~e 1


!rm~l!t:Ql"
~i1!

:C1!l

*.

't ,Ilie .cwQ!j!emarz&: l~ic'jiQTlI~, m~" l~!r'!:t "II 1 picio:l'lI~ mare ge :r.epeta dl:! 13. [fI[ se~em'linl§J I'tnd.uI. ICU .2 ptciom!l-'1l~ad :[1:11, lan,Will de ma.rgine :fiI a: 'oehiu:ri de , lan,t; pe:ll.h'u.i,f.!:,tJOal'C'&~. It. 3:: lpiciom!l .ma!!'e! .h1I. :pidlll'llJi(l!ul 'de m'al'gim:!rll. l~lndu],wp~oo~ dli!:!'l!t ~ sesare pesfie :2 p:iciQ~e m<t~~~i tn br1da de .2: .Qchh,n-:i. e l:a1fl~i:il:m. grupul de 5 pi-d C'iom!j!e al Mdulu1 prJec,e,d~·t ~e c:ro~et'E1'axA ~ 4!pi.ci.o:ru;e m~~.2 QclUud die ~an'~, ~.]pld.om~, ~ malle' ~ 1[ Ciohi d~ ]:alflt;, sa :sal'e peste 5picl.{II'IIl~e macd. ~l [14 (lchlul de ]a:ll.t din~T'e cele :lil'p:iclo.. lClIJ~e' m~i se: CTCi~et!e'azll: 1. plc}lQm!jima~e, 1 cehi d.e lan~ '\jl 1 :'p!ici:or~lllar-e :t. Selte'~etjjj, de lao la ~i se t:e'nn.inA rEn:dul cu 2, pkkt-, m~e ma'rli.Q la,ntul demarg;i:l'le ~~ 3 O;~hi!t]rl d.e'l!iiln~ pe:n.l;ru i1fUtQatce,~e. Be r~pet~. rIndurl.le :11 ~~. 3.

$eiS<I~fl' p~te 5pfclorl1~e' :ma'l'l ;~~I!! l(lcbiiul de lamr~ cl)blti'e ode :2 ]pkwJ;'u§'E! mada:Le: :rhl.dlui11l'li

m~d!§~ eoo!iletJea~,: "4.pi,do:i-u~ marl, :2 o~'njmi d~ lant ~i 1 :p~ciot'll!'ima:re;, 1 oem de Jant i

2ooh:il1r.i de hm.~ ~ .s~ ~a'fepes.te 1 pJ.(;~[lr!!l,!ii n.i¢'; En hriila die 3 pclliU:~i de: 11lil~!l;~ crQ$ete~ii\j, 1 p'iC:i,gIf')l~ m~ ~ 2 lochiiurl. de lant: s!e sa~~~:pes~ l. P~Cillrr:U:~ .mit:; ]~~dotiIJ..'i m~~ ~[n hrida ,de 5 ,och~1:ul de lant Sa- l';!.'!p~l.ji d,e !~ l~ ~i se~erm]n'o1i~kld;ul. CU, l~iorl1l m].c' in l<t!l'ltlli d:~mj)r,rt]ne!ii ,5' ?~h:im'i de:.la~,

[ l1liliiemJ~ Il!'J.lc. p1cw:l:Ufll] ~in.

~<Irl:!'

de _ma'rlijif.i;e;

'*

*'

*.

-.

mtijil!~r:::e'l'e. R

'* * ,~ *'
**

*.

de 2 lan~l1:d j :3: ochiurl delan:~;se 8a~e peste' .1 pki:o:ru~ mare~; IpidiOi;u,mini:1l br:i.ds. ur:miwe:re ~ ~. Qchiud cllf bmt; se sare ~te ][ pl_k:ioi·~ mie; 1 .pld~~ mic :In briila U!r~toal;e. .:t; Be re;petide ]a ]!a. *~l .se \~ermk1i.r1n.dtil ctl ~ 2' (lc.b~tli,d lan'~ :.1p~-Clode lrUfji PlJa'r.e ~n.p~clo~~u]mi.c t!J!e_. _1 ,oc:h~,d.e lan'~ pe:~tlrQ '~n.m~~:cel;'e. II. 11: :je:-tea~a ]plcioru~ roi.c, .in p:icm!'1Ji~ mare ~e m.~ri"gi~e i ill J;!:r.'tdacte 3 OCili:1iurl de l,ant d:iln :riJ:u;'i;l1l. preiaOOlent ~e C1iowete8¥;a; 5prdoI!'u:!jJE!' ~a[li i, in hrida 5: ocf.iiuri de Rant foe' c_~!iieteOlJzi lpi(::i(l:ru.~mlc *.-Si2.r~.p€tii dE; 101 1;\\. ~l sellermin:i .l:indulcll1 .1p~c:lOl'_I1~: mlcin~n1j4l1 delnargin!~ ~i .§, It)ntlilull"i: a:(2 !,~:'I1It,pe:n'tl;i!J, 'h'Jit(l!~!,c~re., R'. 5~: Be sarepeS'te ::I.p.kio~5l.1~. .l1fe dUl m

:11 ~

].

p!lelQ~IJ~.fflle

*'

'*

de

*' *

.11
~\-

S~fre~U,
<"

gru-

06b11:.1111

r
-

Se Ciro\iieleazi!iun ].m~ (rrnd) d.e lm"Jli d~n~ te-un m'1l~lip'~u:de {I oclliurl d.e lan'~i plus low_[ 0;9: l.iill'~ p~nt.I'u compleU_l"e~ modill:lulu~.

.il{!api~O;r1!l~: ma-res;eC\l'orjifl'leazi I [(11dOirl1l:!ii' mk ;*3 oerduri dJE! ~n1;-; se sare .p!Z~te l 1 p.iclol"~, mare ~ Jl pic:liol'1Ji1l mt.;; ill U:l'm~W'Jul ple[otl1~ ~ 5 oC:blud de l~n~ ~ ,SI~· 'sam Jl piidoru!J m<ll~ din.aLCela~i grup, Ip:i "!i mk:wl 1 ,p1c[QlI'U~maw diin 'grupul1lJl'mil~~I'~i sepr~etEaz.1i, Ip;idal;'U~ .mic Se ,)m;!:pe1tide ~a [a ~l se iemtina :!:indul C1ll :.2 ccnlu~:'i de ]an~~ II p;idoI.u;~ mme :~npic:li[)irl,l~1ill. mie: c]e lnatgin.e', ~j 1. acid de lamp'e-nl;l'll. lnW:arCi'liBe,.

de ~ pWlOl"I]!!j.~ altin:dului

:PlCecooel1~";.

**

*.

ISere:pe't1i. l'i:nd'l.lrile. ~~.

25

dlfltr-'Ull "....

. _s~·cro~e~~~Z~I.i:I1!.

.elm la.Ilittlil de bazi1j eu I p!i.cio.rlqru,;'jrQiFl! ochiw de m~rgilne ~i 3~(Jehiiu::ri de ],ant pelltf'u ]ntoaJ:'l~e!i['e. 11. :2:~' Be inci!:'ucl!ii~azii 2 piq:w'l!lu~e ~ij asUcl: .~'·cr;~~~wa,...a 1 ·p:i~.]ol'~§.-m<i[':e ~~te,gtl:lpul de. >4 p:Le[o~e;IWa:rt i::U~ gl'Upul

8:. l~ . Wll!$~ maii in al :s;ase],ea '0i:1:d d~n ]an ~Iul Oj~ba:~.;. 'se. ,.gave pes~' .3 ,od'tiu!;'[ dm ltlJ!tul ~e b~1i~! :io ochiw 1I1N1:1~tQr se g:rup('laztl 4 P~<:~Ol'u~e mIp'l S:~r~pe~ dje lla la ~. :\jit sf! wl'minli. r.mJIW~ !1i~im.d. ~est.e::l: o_cll.i:u:d

de 4 ,0000m!UJ:r'i de l~nt.

~;ln~ (r.~d)d~ba:za.

le~l¥r

*.

*'

gt-up1!llq:l~ 111tr-e ,gf;'llP ~l P~C;:'lo:r~¥ul. rind)l:lu:i .~;d·eoodl~l'lt; IncW;.~~~~eaz:a 2" pic~~!t'u:~ m~_rl~ a;stJfel ; sa !C!OO~eteaz~ 1 .p.~clJlru,~~~re ~n. spatJ1l1j' :pese ,g.mpill. lll':marto~ ,tie' 4p~('JJOfiI~.em~i!, 2 '!'lcbiliud de]lUJ.It ~~ 1 p~ciQ'r'U~lnaretn'llT'm<l. gru.pulul. ll1. !l!Rat;itil ~!riL~e s-a c:m~e£!'i:~ !l1e .lEapt ~~ pl1._u·~p~cltl:ru!i

pl'e~ild~I:lJ~" 2.. ?cn~n.t!.~e lan;~! Ip_~:~O:r~~ mal"e;


bl' lilxma mare d~

m~,gm,e a1

'*'~~

2 ocliiud din ~Bi~~m b~~ ; :i'I. o$iujll:l'ma;~ d~ " ~ ":2: pliclo~m$e ill" 1 oCllI d.e ihant
~a!fi l' 1 oelli ~ ae sa1'i!! 2 ~h,~f.i.tUn, ]an.tw del:J,J!\'z:!; 1. piidOO7U~ 'mi~ in ,~m u:rmato'r Se ' de la $: IDa. S~ ~ii 1!:~~~u1 C'Ii.1I, 1. .~:mic :fu! 'ulth!1!u1 oGht dill. lan.tu1 debaii f,Vi. :5 (fdriuri ,tie b:1l. In;~o~~. Ili~2, Be. c~e~~a:z,.i s:Ub. (i~ul Gee lant la'. m.ijlo.cu.l _ldd~finn~iJJl Plroee.d~illt ~ i ochi:ul:l de ~~~

* ~~

*.

.,'I ~~

=*

:s~ W'O'~~"t.e.aM1. p]ciQ,n;!!~ 1~_[J~ fies.h!pidQ'l'~wmicj 1 ,'.n.ru:"t! ~et~t . dul ~eedEm.tj de. [<I.

. ISler~cmclle~il:

-,2 }:i:i:C!wr;Ui~e marl.

de. :l.an~penttl!Ji..tn:toa;ree:N. R.S ~ ~a.z;ll.1pi.clam§: mlc 11mJ fllc16ru~tl!llP~re de m3FgmC1!' tUn. ·r~.diJil. p!l'gcei;le:;m;~;: p:idp"

]a* '* :mOllie to:

m;aroes'ua ,oeMm de 1 '0,00' de ]~t. ~i inmmap]cip~wui 2 oohiiur'ide l<i.tlt ~I s.e~eJ!!E!~W!~ r"Jl1d1!l1 p]cio.-ru~,ul nUc di.ILI:Qul~"

astian ~

*..

:§:l.

trnrnru:~,a'~ ~ntedm;:* Be re~~ta o;~ la


lantul
se .~.etm;hwi dn.du]
!()!'U ],

tn:IJp~~~r,~,. B. II : Secrq~e~e<I2A.. ". ciorll~e ma![li in. bdd.a Oie2ocwI:l!It'i de, dmtoo 2' p!'claru~~ ma~~in!~ud:i,~,t:e ate, rfndUl~~. pi~.oe;~en1l:i *s:e sare pestl~2 plcl.ol'U'je- matri ~l '~n bI'id~ de2 oC'lilillllrJi de larriit~a~o~~. d.i:rib,E!o oel~ ~:pielQ~ mruci :t:n ,se gru.iP~" 4 ~r;jro.rll~! mati. $.. la. :ii s~t~nnini ::r',ind.uleu lp.kti~lIl~.ma'l'\eru ~!'I[1J,~:Ui~. ~Jem.ax:-gillJe ~I eu30cl}.iii:r,1de ]<lmr\ ;p~:ntri!:l ·mkhi:m:::ei'ie. :S(!~epeti r:intl~riie .~ ~l3,

de mar:g:.i:_l]je; :3 ocltiurj ~i

.p'~cioru~ m:are
a!tl

laD.~pli!ntru

*' m. *
la

de Ia!lll~~[ :2 pki:oro::i\e[,Iiar.ij :n ochl de laiJit ~ ]p'la~(jI'u_~,m:J:c' !1iub f.lcm;1!ll de loot clmwe role· 2~ph;:mQIiJllI~.e mcru:cl!la~e dWi. ~.h:lliul 1 ',tI~bi: chi la.fit S~ ~epeti die Ia 1a. !jill !]J.~ t~fmma_tmnd'W ell 1 p.icior~. mie in 1Jlau:~ul. d~ m.aIgm~ !iii I) oehluri d~ Imt P~f.I.tr!1l. [notoar-

r.!I1'~ rule $~ 1i:rU:~fiizi' : :2pkim'Il:!iiemJ~,'Ii'il'

'*' ~~.] oem.

*.

PL'l1i'.e.

Se:repe1m.r:in.dmUe .2 ~j iii.

*_ ~<I.*

Se 'Cl"(I.!iiet:ea~;.~~. l;an\ ~t'lll!d.) de badi~de:r dlmtt''-ttnreuUipI1lJ. d.e 6. oehiuwi de lantJ plus. :2:,()~i].tur:ip~nb:llJoomp].et~~~e.a moocl!ulu1: II,. 1; 1l .p.iJoioll'l11m[c 1m. 111 ~oilea oohi dlin

2: m::bi~.rlpe:ntm oom.p!l.'emm model1l1u'i. It. 1.: 1 pido~u!i:m1c 'in. .a~. d.o~l~a oc:ltu!iIid .. l<ln,~,)iJ!.uide b.mi. i '3 ~cl.I~U'r.:i(!I;e 1~ll~ i sa ~al'e p~ste 2: oddu'l"i din. ]an:tml d:~ 'b~11i: "5;plcio~ EU~-e m~rl ~iI:l oc'hiUl.u1'mi~or; .3 oehluri d.e lan.t ~ SEI l>'En"epes.N~ :2 (:ldiiYl'i.~lin. ~.<!in~~] .e d boi!z~ 1 p.!k~~o[ou§mk In ucmul utm~.km* j Se' ~epet~. de Ia la *,,1 ·~!';!:tem:tinirln.cl\idcl!fl. 1 pic~ol'iUimk '!i~ 5 oohIDurtll de: "~oot;p~n.tr1il in·~Oiill.'cert,<R'. 2::* 5 p:lclO'.l1l~emici io 5 pido-

dI~,nt»-unmwfiplu

Se c~o~etea.z~

lifO.

~<mt (rind), die b3!ZIIi::.S~ de lOochll1ri. de lan'~phJi$

*'

I!3!l1:tuldeba71l;

l'i'J;ahi delant;

se Sa~epeste ''''.

ta.nt ~ lpie1o;r'!l1!ji man:: il!!.p~.ciorn~ul rm~ Ul'ffi!lmffi'j 2, oC1hiu,rl de lal:r~ Se- l'.epda de Ie. .

rU!ie ni:arl din rl:ru$ul 1llr~edent,

2 oclUwi

de!

*'

In f: ~i ~~te~'ii

r:1nc~l:o;[~ eu 1 proiOliu,'~<lte l:ilei;Cl,fu'f,i'l;ll ~e de mar~ine. 1i'12 oChi_~n~ d~ ~lin~ p"eI'I:17u III~!l"Jl~', It· ,3. ,S~. crQ[jle~m:~ 2' pfc:roI'u~er!lan ill, b:r'~dil!'de :2. ,et:::~'n.l de ~~n~ d~urfdn.illl 3. ech:l'up~.de lant;; Se

j, 1 p~~to,i'l. l tmlJ!e ~ "2 pi!orooJ)'ijIi!!=!: rJl1fi!!1~WUi!C.e Se' ropeti dela 'fl ~~,l;ertll:mj~t[ldw. cu J ~ ~~aio:rll:~e .mari, itt ,~1il~] de Hfal;gm·e!j-l 1 octu. de .lan 1 penfrl1 rllhla'l;~~. R. :4 : ~. piP,lim:.u,e mid. h1l 3f!ici(lil11~e maEih:l'iTlli!~a~l~e~den:~:, :2:-oe'll:liuri de lan~ ~ Jt~i:W'~]l1: ilt'!in',e tnp:k\iQro~l1l role:: :2 QclrlI.H:i

s<wre,esb!u~e. IDi~ i .1 Pl9'Q:[!l§, ;1'!Il[Cii':b p]dOI'~I~'id ' . i" 3 orunlll'~ de ~~p,t; se, :sa;r~ pgsfu! :2' R~i:tl\l'iIJi~~ei; .h~. bridla d...e.:2 Q~!l'rt1!Jlrl

*'

!ltetmtse, m:P!l,E!(tea~"12:p:u::Kll''1J~e~a.tl
liJi!} mal'e

*.

,*'

*'

!fiitl)r
S:~ ig'tli;l!!l

~l:m;t

S!li.1'e'peS're .2 piclO(l"n~e mad

:iW:[O
Xl de

~a,

*
clle lattl; ~':pla~W'l:I~em:[w- ;[l'lI5'p[clOl'P~e m_l ur~:ll~~ ISf!" repeta: ~e [aJ Ia ~iis:~t.~;p-, mini "n~"n ":ldOm!clil'~u :3 picio:lOu"e; ,mid,. rn :3 :Pic~oro,~ >l~ .. ' de Im~ pe.rn.tiI7u:mu1uce:re ..·R. 5, ~
1

,~e~
l...ii

~loC'1.d Jl de
.nl$i,

.tf~lj

de

lei{l!l-~!eaz§, . ~ picll:)fu, mare In p[ci.o.wU1~l"!l de m,a_:u:!rmc din. l:'In.dul pT~ced!e.n.t: :3 loel.iur,i de ~_~ saoope-ste 'I p~dO:I'l1:~ma_ri ;~flp.icio~ l ee

4och:il:.lil!'i

!i'e~zi r,epetad~, ]a II\'! ,ts~ mxm.J.~l~ :rlndul eu 5 piciQm~e m.ad 1n lan~ul d~ l!l!all'gl]le ~i

dent ~.i!lbl'id~

li~:r!:rindul pire~de .3: ocilnl:;u;d di1:lant ~~se CJ"Ounw-np de 8pic:w:nJliie mJiIi'ri Se

*.

iJ!e 'l!.ant pelJr.i.ulIJ.

'~to~~ce[l~'.R'.

3:: .Be

~Ulti~
~m'ul :ma~ ..
:J;D~]'e

il!t >iF.

*'

**
e :2

:m§ulul:mlll,ot (at pa.U'u]Ie'a. d,iD' grnpui de Bp~doitll~e) se cro§ie:te:uA,;. 1. pidol.:'ll:~ mal'l2', 3 c{ili;tud de' lant' ~,'i. 1 :p:ici.Oint!'JmaI(!'e lSe r~,~ta de la *Ilil ~ete:l'.m.inli C!]J :2 'ocli;[,uri de lan.~, ], p~clo:r"l1~ .maoo~ 1 odj dill ~rllt!ii "11! pic[o:r~ :rmn:e :i~ ].an\ul de' m al'g41.e

*la

;!'m.&.ti

*.

~1' aOC~~1!]ti

0" 3::
pid'o"l oclt'[

*. :m~cl';

_\l:!,J,§ mJ..o:;npFciGrlli~ttlmii'c 3· 'o~thA[:i Iil!e :]an~ ~ se si!/(;(i!!

de :mf,!,ig,l~~ ~
-

.s~:l:'epeti1

de lilini~tWt~
rir'l!t'i,l.,]

2~[ 8.

intio~re.

2 rr\l1clo:l:'u~-e'm!,llr-i

,-

de

,~o~lE

lai'lt,,:

* IahtUl
!Jl
lW~-

rten~t :

die: [<m,~ mnr1nC!.u]lPre~w211i.t; ] p~dotUi :ml~'tie ~npiI~~i['ilJlill~m.a:rce ul'ma.to:r~,.2 ma!f~ fu bl'JJtJa 'u-rma.tom;e: 3ocfii.u:ri d.e mt!~t:-~esa:l"e

~~.o~~e

,es~e:lpi:Cio~~e

ITl,iClli ;

f~'lJl. Imc-.aWil'c Se repe,ta del~ 1~. §l_Sl~' ter~rtar~dtU CU,liPicio:rn~ mii:: ~.<Io:~ul dill! ma:rgt:t<er ~[ 5 o&im.i. cl~ ]ant pentrtli iado~I'tll!r-e.

*.

m' :plcl~,

mtel in pk:l.o-

** w

Se re:~etl ~fu1J.dur:ile~5. ,

5, ocbil11'i iI.€! pell'tru eo:mpl~t:area :n\Qd!,e.. lu~ui. . Il. 1 :m, aloptl1[ea oeffili din. lan.tu1 de baz.iY SElCTQ!lttiliaiai.; ,~ piic:iorQ.~!l!:·m.ru-l, 1 ochl d~ lentl' 3" p:icwru_~~ma~, ], .oem .de lanit. 2 Pl~ 'cibr!l:~:el lD£bl'i, ~ :!!!I~ s:tl;!;epesl.'e I@:. ,ocbl!~rl 1~J1n o~h:iul. ulrm;il1:Orl>e~o~1 10.$J life IDim~~. p~clo,3;' ," , . ,.' 1 ob.li de- lant~ IIIJli(;lo;ru~ mm ::t. iSe ~ep'atG:de la. *]a $1 =:le' e;l;'W!)I]n~~w t ~sih'fud.pi2!ite ;3 och~uti din ],antul dehaza. -

dimtr:..un ','

s~ ,~~o~ete~.a un

lan~ .(r'~r:ul)d,!!:1ba~ li1!j!:l' d,~ '1 ocbiijll;.ii de lant"pluE.

oo~u1. de ~~a

_"!O:ru~em~rl;

* ',m
~I

1,~I,1!ls

~el~i!i'

.' .. ,Sie' c!l:'o~ete~~~a un lant (tto.d), d~ b~di lejie:r tbntl'!.IuO,. ~ilJilltipl11. d;~ "l ocb.i'W:';ide' taitt, plus B ocli:li1ll'l Iili.e :l!iu:l;t. n.E!l'IItru comnle.~eam.od!;!],u]lni. ~.!iIi[.

*-

@lal
2'rilar~'e pil,elll-

fd de iul de •.

hd

S~
00

/) . oebiJllU!l'l ial:il~ ~:l 1 [llcw'"l§ma~ die Se r,.epe~ d,!!, l.a_ lac .!ii' se :!lermii:m1i rmdu[cu

'~CblUl.'I1l"Qlil,tors~' cr:o.!liete.~

]a.tlitwu:l d!e'- ,; :,2, oqbi.u,rl, ,de '1anrt; sa wat~peslte I~: ~cbi. '1 din ta:IJ:~~l de baii ~ in

., . ,8" II ::, 1 p~clif.m!J m~e

'.~

. ' ~~

~M:I. ,aj]! c:ililcil~

o.QhI~

)E!nt:nl ;Il'i d:e

!Jiiclo~
[lii

'llrm.1i,.

:.+;

lJrmiii.loit'!t:!!

1anl di,n:.tr,e;.p~(.'1bn:l~w mru-e .m.a.Im_· Iii p~Croit111~ din d'n.dul :pr.gced:~mf; sa

~,,~icibl'tl~ '~a're. _:lli oen1; ell!. ~an~ ~J, ] 'piCi.Grt!~ m~re in .or;l'm~~dE! EIlall'gme din. lan~ de bdz3'i' ~1 l cC!&lluri de~ la:n'~ pl!nb1!ll~'Il.to<Jl'cere. K\ &; S.e _ero~de'a:ti1i1l, p~.cill"lliiie Wil/[.i inochllul de'

**

: .Lpi,c.iorl1~ m~.re.,

*"

de:

3 .Qclnurl de l_~ pen,tnl, ill1.i0<aJ'Oeil(e.R.g. 1 'P~clol1'~ mare,. 1 Q~li:[ d,e taljl't~[ 2pi~Q:l.1.t~e. ll'Hil'I in pdmul' o<ihi;,de l~t'J:~ dln gruplil 'de>'~ 'P'i:c'ipru:li~,mari.a], tmdului .pl~cedJ~nt 1< .g~oclliurl
,

eu '~.P'i<:lm-u~:m~.,. -..~n_Oglti?lde
c

mil!.;gin~_' '~_ __ 'li

de .]aD~~s~ sare lf~-te "3'pieilOrn~e _man _rule aoo]m,~j[ gl'Up:; 2 pi· marI, 1 ~cibJ~.;JlIJ! ill.an·t .
iii 1 pick~tlJi1j;\ ma:l.'8 ~n die hmtrill"m.aW,I' i9:e i¥t3:peti. die lao lit ~i,s@it:l'Imrn>l .r~ndU;~.,eu lI. J'l]~tO'ru_!i m~ltl'\l! in l~n ~ij;l ~em~ine iii :3i

* '*

*.

oc!:du:ri (j,e ~aIJJ.~ ]jencru mWru:cel\\e. ,B..3.~ lS,e 'sare pesJt~· 1 ;p1c~cil'u!i nMi:!El, 16d:d. J~:le]:afi1 ~i 2 p:kIoil'1)li>~emarl;' [n hl)'Ida_ d~ 2 ocbiuri de

I'

]ant a!Jim ·mij:].o'cul g!!;:mplilui, !lieC:lI'0!i!e:t.e.~a; '2: pIei@ru~e .a:ri, lo~1"lii de laJIl·~. 3pi"ck)11,'lJiIl8 mari, 1 ochi de lan' ~:i 2 :~;ii(!ioil"U~e~81"I i' SL'l~ sasa l1l~te G p:kdoJ"U!~ m:ru.,,~ din rmdl;l~ preeecle:n:t; ]<1 mijim:t]]. gru;pwui urmo1litof - if! trr1CJa. de .2 oohill1'i de ]ar~l"t .~ .&ecM~et~~i.: :2 pie~o:t'll~e. mari, ], oCihl ,d.e liilfll~.. .:3. pll(;i~[u.~:\! m~~'[i' 1 ochi de ialltlli 2p[ciGn;I~e marl S>fll l'Cpetti ·ae la Ia ~i setermlnAr~ndi.:!l eu ill p'k.io:rl1~ :lnaJre l;m:~lde me.tlgme :;<1 :3 o~h:iu.ride It.an'~p~ntru bdoa:reere. Se l'e'pet~. rlr.dum .2 liil 3.

'*

'*

* m*

1bQaFcer~,lI,= 4,.: Se cro~e"l't\a:z~ 2pj.ci{)ru~~ m.]~[ f!l:2' piidol;U~1l! mar]. din 1'1I'ldul· prooerlen:t:; s~ sate peste b"ri(J,a d.e a ocl:tiul'i d.e lan~; In p[d.o~tll.u]mlo :urmator 00 1C':r:-Ci'Jiideaz~ 1 picio.: ru $ m;~trej 3 ocbiud _ de Ian~; ll?lci!O:r'l:]~ m:i.a, :3 o'cbhui d:1l! ~mt, lpj.darui\i mam.'e,3 ochln:a.d p:idm-Wl' mal'~' inurm.:Uoarele J pici.ffi'l1~ ma'r~ s,tl· ttQ,icl1~azll. cite 1 pcierrmii mie ,ale repe'ti d~ la ]a !iii sa term;in~. f'i:ndul cu :2pid.o,;,· ~~>e:mlcl in::2 picidl'U~:e mar.i ~ 1 ociW cleF~n:t
dJe ial'ltj ] p:idQl'1U!~ mic
.;3,

'~:i se titi!r.m[na l'Indul eu .:2!ilieioru!iE! .malri In :2 pidot:l]~e :m:l.Cl '§:il cehi de lan, pentFukl-

dinnndul :p:'r-eceillent 'oSe .. - d~ loa [<I ~i Sleire-r:n:rlnll.rind1:1l ~u2 .~e mlc.]~n. 2 'pJ-cio:ru:~e mkl din r1_;_Q.d,1Jlptece"d~.rlt :lii~ ocbiurl de:]aJlli.~ pentru. i!1!to~\'JC)exe. B.a = Se cr.a~ll:f!az;1 ], p~d.m·!1:\l''malfo~in al dQ.il~a: pi.e~or.u~m].c dtl1.. 'I'indulpr'!ilceden:t; 3 ~th.iul"i de la:n.~; 1. p1.d~l':!J_:§rule 11'l.ptC;lI.:Jil:IUii'ul mfe .d~n m~.jk!cu~. gI"llpuli:d i aoc~li!1iJri dekm,ti5 pldo:ru:;e m,Oi'r'iin; U:t:mato<t1)~le s; p,k~o:l1u~:~mid din dndu"[ pt\~o~de.nt Be! :ropetli d~ 1<1 la

:ttI.:are din In ijlIe eul gm,pull1.J!ru pmcedlent; 5 OCb_i~ de lant;3 pic.kn:·l1~e miclinS· p:tdO:!:'-Ul(jll!"~cl.

t.

*.

,ochiuri;

*'

'*'

.*.

de [Clint ~. 1

pll!n.trllJint:()a:r~re.

·S~ :reJP~,t1Ili':h:I(:turUe 2-4

..

_ Se CTQ!i"ete<liZ~ lejl;!lf;un ]ant (Jiind) d.~~a;za: ,dlntr~iu:n multi.pll) d~ lQ oc;"lllilJI'i ·de· lain~). pIlUS 2 .odUurl de lant pen t:l"~ C"{)mp~etat:eil.lm.otl~]];Il\.1i.

R.I. .iI. p~C]i.oru$ m]c m. a] di!)l~~a cl'llI din o i~nl~td de bag;ij! ~ :1 pj!dO:l:U~ mi~ in oclliul u:t:mi!: in eehiul ulm]ltorse eJ1'(I!i~ea~' ; .1l. pii:do~ t11$' m01.l'el 3 (fcl:1:i,~w~ de J1 plcl.o~~ - mie, ;3 oclli.ur:i d.e la:!'li.t~. Ipi m<Ul'f!. ::I ocl1:i.W'l bari

tm; ~_tse

:s.atEr~~~

,3 m::lriul'i .dln

mmJll~u~ de

de WJlt, 1 p'iclo:r"ll~, w~,,3·O"cmllr..l·d;O!: ~~Il.,~ ~~. m pfcioflJljlmacre'; se salie pe-s:t:e 3 ochiuri. (]l:l'l!. lan.Pl[("kl bazi: i,n 1ll:rJfIa.t:aareJ!.e aool1.i.url ale la:ntu..J:ui de .~. SI~ C'I'(;I!jieteazl. dte :I. PJeio:r~ mic .;t. &F~ta d,~ .111 ::;i se te-:rmm~ r'jn.dIUl. en :it uee mid ,m. doua. oclUuri ale larn~uj .de _ ~li_1. eehl die ~a~, 'Pli:ntru ,in-, wiilt'c:ru:;e. B. 2 ~ Se ett'l§e~~ .. :2 p{cl.Q.rt:i~e mta. tn 2: pid.orn~~ din. Tfu!:ldulp.recet1e:!J.t; loch[u[ri de ],ilIJl\i 1 p]cio:rll~m].c :h'ilp]ci01'IJ~lu]

* la"*

'* a

din.lT-'1.:lI1, multi:p!u de 11. o.ch::luri d.e[an~, plus :2 lO>dhi'Ui~i Ian tpentt'U de co.mpl<i!t8LlM mode:h.Il,ut B'. l. ~ 1 'Pk:~~rulii.m]!C hi. <Ill:. doilea oL:hi din lan~m Id.ebatA; 3 J,'lehh,l!~j d~ lan t ,'se aara .pe5~e 2ochiur..i dllil '~al];~1JI]rie bari.; ~n u.l;mli~oar.~"e .5 och:iu:ri di,l] 180\.11 de ba~ise: m;o!i~Je~za. erm I p.icio'l'1J!ii mie : !l ochtud ,tie !a.n:~; s~ sO'We peste 6 oehiul"l din lantul d~fu.~a Be repeUi. de la :+: 1<1 ,Sletel:1lll!IDiJ; rin.dUll ell cite l.~iC:iOlm~· mic. inuiI'im:{iWi,lT;Hle 51 ochillr..i.a1e: lari~'Ill]ui cle:barilJ ~ 3 ochiJl.l,d, d_e bU.lt; !!~ S<lJtie pes.te 2 nohi:u~·~. dfn la~;[r\t.U!. r:: bil:za; 1 , d mic In ochiul de ma~iIIJe!ii 3 oc::b~:tM'~. pecn.tru. ~t.oaFrere. R. 2: In hilda d.e 3 och~tlId

SeC1'O~eteaza lejel'ull lan~ (:r1r.ui)d,e bazii

*'

"*' ~].

*.

de l~n.~ din f~fid,ul


5p.h~'iJ(l!l"[J~em.ax!;

mici

dinrmdUl

precooel];t.

sa'l'e

:§:l tn bdda: de 8

peSte

c.~~~earll:

5pid.o~'1l~e

28

!e1\iillu.l'~
I~

mj:~

[c1 ~h I:

:+:: lao

~i 3

:pi!d~!h.iurli tniil:!
n~i

,sEll'

:!.d tIl

* la
m[ci

.ti '~.i tn I~if::lb-

u ~[.m~

c*

mi!3'. :::biuri
W

b.T'id~ ,de ;2' ,ochillU"ld:e~.am:t ~.~. :miJbml ,grupul!Ul se c:ro~lil:t:ea~ii ] P~(:IJP!:'I1i mic i ~'l:: a ocl1lll1lll~.i. d.re ],an,t ~ se iSM.~peste 3 plcioI'M~~ a]~ aeelui,iilljil ,g-l'UP .p.l.cl,Qru~, maJre· J:npicl.oIUIiUl uJI'ntatQl' ill (di:ll,tre 2~u!ti) ! 30cDiuii de lan;~:; se s~ pes.te .3 JJu~e m~I:i dJn gt'ttp1illUf~+l1atOl'ihl hri.da d~ 21oCl»1i.tri de lan1i: dinmij1m::u! gl'U~ .p"W:ul,seCl'o~el:e'azi 1 picior~m~c Se ~iPeta de la. 4t ;!1iil'l' tel'mllni r:iil:l:dul 00 1 pi.do.MJ~ :mfll'ei In ~illI:~u1ltLe.ma'rgm,e §i-t. oclliur'i de lant pe:n,tJ"1l ~[ntoarll!cL'!l:e.R. 0,1: *,Btl cro~e~('lazi.l p'i!ciort!~m,aT\!! .tom-Ida die :2 oc.hiuri d~ lant 01t1'miCl,1l.'Ilui Pl'.EH')~:de;rrit_i, I ochi(!e [<m'~ j, 1 pi.~ l'1iJI!jima'l'Ie .tn.Jlidor~,ulln~c ~ 1 oci"rl de: lan~ S~[\~peta de Ia [Ill, ~i 5~ tilrminii r"Jllrlul eu :TI!. , mare, 1 ochi de ]<lln.~ 1 pkiomiji ~ matce tn. ] t1lli1 de m :iIle '!i~. S: odhlu:rl O~ lan,\ pll'nt.l;1iJ~to.al:(!~e. 5,. Se ~eted.

5:aT~pesw

AI:

~~dorY4i:€

dig :r~rlJdul p~ecedent : 1111

* * ~],

*:

**

*.

cl~i1l[,plclo!i'!J~

m;me tn.fJLe,c-ar~ ,sp,atiu


..m-ate d1n. rmdul

,,~. bt

m<JJt,~
~i

~i ~,

Bjnd1.;ll..$I~ te<rm:ina 'ct!, :2 pi(l[fi~iUJ~ m.w::] :in ~aI:!.tu1 de ma.l;'g1n.t'!~i· 4 ocll:lmi lie but Pieruwu :[tlIttlas.f:lnd!W;!'1' ~ 1 oclll d.e :]al'Ji~; sesancB; peste 1 piilc~Q:rll~,; ]pkj(~ru.~lma'l-e ::fe. d~ 101 ,la ~i se~enn]na, :(ImCl'lll C1:J 1 k!W!I.'1!1~lJmal·e . hi,

fieea~.ep:i~~o~u~

pN'Ce'dentc,

oe.re..ft.. (i ~ln ru b:'eUea !Pi,6io:m.§m~~ _ dIll lJ':ln.du]! p:!;'e,~edent se ~e~.a~. Ip~ciOru~

. bam
~plu:s llodeli 'din

[an·t (rmd) de b~ dinW-1!l'l"Ji ~.JlttpI1ll. de' ,a eehiuri, _dE! ].a~,;"p],u~ m S '9c:'hiu:I'l d:e lant ~en,t:ru ~mpliebii'~a mode~l1.

s~cro§i~t~~ilejet

* d~ ma.tgme l<l!n~11l
illWaU'ooi\'e.

*.

'*

~i

a oew1!.:I

d.e

]<m!t

pe:mtrtl

s:e ~,p~~ l':i:nciUl"i.1!e 2~

..

p~stE! 1i;U,-ele ,a. rite ·S<lr~:


ri ,~

It. 1: 1. p~cio:ro~p:ware ~nal~ap'te[ea oc.hi din IanNI d.e bll.rz~ ';,. 1 ocltl:i de lant: :Sl! sare ,peste 1. ad1.'i. d~ ]aJL;li'trui de baza ;.f -pltcio:rtI_~ m.<l,!l'\~ S~repeti. d~ 18 la, :if ~f ,s:e~~mruna

~1!,ll1ul.

~-epetl i, -cite
doil''Il~

rL:J!~m.ar:i;

~ safe

e lmit

,cl1i~.u:i e~~az1i
iOU':ui!i1il

de

0:

p~ll~ 1 pid.Qr:,U!~ ma1:'e; In. p.ieiorml. se cro~etC1!ad ]. p~do.ru.~ U]!art!: se ~<l1!te :pestel:p:ic~.or'l:l:fii mare; in picio~ rlJ~ul lll"miait:o:r i!l,ecroliel1lila~, ~S; D?1d!C'I'Jlli~e mari, :2' d"ch.iul'i iCj!i1! h~~ :1jili3picjOl'~e ma:ri. is,!:!!, d~ la J!~ i!ll :;,eter:min~' rindulcu ~,m;~t'e ill Aan:.tul de .m:3fgme !iii 6 de]an1 p.enbnJ inm.6a!OO~l'e.·II. S:: Be SCi!

dndul 1!llQ,1 3 i(lcl.;jUl~i de laut :p~$ltrt! inWat'Cie:!:'e. R. 2': Se 'sarli! peste 2p:iciOI"l:l~em~l:~ din rint\l'u] JilICe· edeolti (socotmd. !Ii piciQil"u~ul de :mal"glne) • p~dO'I1(l!!illll marelll'm1'i,oo!r :5~ c~etE!\~~l: '~e!nB.r1. iJi ,ecbiud d~' Illn:t !iii 3 'p~()io-

*.

'*

Injl,d.

4 _Qcmill.ifl

Se cro,~te.a~ 1e;je:r 1;:111~Olnt (I:ind) d~ bam IlUntr..un mU:[.tlp]:U de I2 oc:.bJim'l de [a;IJI~,.plus


de [ani}
pElil:l tru

(m:Q1..pletawe~ m:o.d!e-

'*l(:IrIDaror .,sat..e
* *'

*.

l 1

~. I:. 2 p:jcic:ru:§~ mari 1~ ,Mp~try.~e:iiactlri lei lant,ului elle bazll; 3 (}dlh,lii!.'~ de' ia:nt; se sa:repesW .\Jocbil,]l'i di(ll ]a]}~ul ~e b~z5.: I pido:r~ mic; 5 OO1.i:[I;"1:1 lan~; S~!'lO\1l..l'e de pest!!' .3 oCl1r~1!Ji;r,i Tn. la:n~lll d.eMiii ~. 1 pici(;lttt:ij' wei d ,3 oC'niuri de lan~ ise ~aFe p~s~Iil!' oehiuti OlR -,3 lanwl d~ b~z~ ~iin Qcll:h.ll llrma,WI' se Cl'O.ll~ ·oof!1t:§J:.2 piciorl1~e rQm;o.11 . 'O~hl. d~ lant~i 1 .2:p.ic:iQru~:e pl<l:!;'l Sel"epet§J de ]3, [a: ~i sete:rmin~. :w:~dijjl ,c,u <3 pi>ci~I"U"~e m.m;Jl .~[1 o©mllni d~mllrgine ~13 othiud dill l.a,fj pe.n'ltm~nt(l~n

*.

* *'

nndului

001'(1. R,;2

mai'e ~ ~elJ:are 2 kiJO:fliJ!iemm-i ,Hm 4 pldoru~ .al l"tndululp[,e,ce~ il1oql:iul de lani~ din'li'e (lele4p~clo:ru~e &1.\1 cro~eW~m r.2 picj.o!l'U~e~ail'i~ ][ oehi de' lan~ ~i ;2, plcl.o!n,l~em~rtSe ~p~Ge]\1I. loa: i!j! sa ter,wnii ,dndul. cu, 3p:l,e~oru~ maJ:i~n lantul d!!1!' Lnf: :~i3 Q'cl11uri d~ ltlil:tij,p~nt1"l:l

cjo:nJll n1aro~ ~nb~i!~~ 3 Oeniil,ll'i de 1an~ salr:E!~~tlt iI. p[e1o.ru~ mit: di.n:l:'tndul . i in ''Cr1,{la, d.e ~5, g~m;l!l:I:i ,d2 loo.~ se cr.D~L:!teazaIpi:clbmli me; ::I OCh~1Wlt'l de lan\ ;..!le S~iI'epe5t~ ] p~ciOl'U:~ mire : in b;rlcla de .3 odh.liu:rl d~ se ttO!ieteaza [piclolt1!l~

mad;

'1n p~eiel'u~ulrn1t!i:~ pre.G.!drm't'- seil!aiil~ s~,::;a:rep,esb;! ,2' ,


:.<

2p~ciorl.:!1i1e mat'1j Ip~.de 3 Odli!~i~ d.e la!nt;

t:len11a1'gime

:aJ

(l'ii:)TII!Jmic

5 'c)iel~iu~[ e]a~l ~ s~ :salt'e pe~te Ip~dorull d mic.:J' 'OcblllU;'l de lan, ~j.:[ pi~iQr~~.(l: lnl< In~.mii:wareie 5 Jl~,c.lo.!;lY~le lBli!l'ii D .ri!ldwuip.t~ eede!rn:t. ~~'"ite 1 plt:li(!I'u~m!Cl c Se 1"epeta . ~l ~ere1":m!~lfJ:ar'ill:dul eu cite: ], pki.gru;~:ml.c ~nur.m.:l·tQ\B.~ele :2 pido;rl1litle lDl~l~, mi. 1 p~dfJl."ll~, le in 11ID!ltul dem:.gim~i m ~l i ochi de: lant 'PIW!,~Uilltoaoo~e. D, 3::: 1 pi~

*.

rue

*"

~are·
tea~:

**

urnla'to~ab:l.'idi~ ,ae 3 oclli:u:rl e l~~t lplckid rn~' ...' ~ ocll:iUr-l d:~ lElflit :;!!ili s~ fJesl1(l:~ 3 pi ru~.e:mair[ ~Il, dndu]pl~Oedent i i~1'li, ochhil d~ ]8l1Ji din miJ I.ocu.lgr-upului d.e 4 pii.~ cioF;u:~e se ~iete~zii ; 2pic.hlI'Ulie :mad.,]i dill de 10Jli:l.,t :2:p:lcioI'U~,e. marl ,~'. S:e' :rie:p,eti. d~ la "J 101 *§i $e temdnA rilldui c~2 '!Ie m.a~~lin~~I1I.tullde margin.c ~i 3, ochiu delan~ ~!1L troin.t'OamceI"~. Se Iep~til. f".indul"i1e 2§i 3.

~:p'1cioll'u;!J~mari,dm cl:ndul p[l~9,~;en1l. ;~'[n.., . de ,3' ,ochlw-] ,!til':! la:n:~ 1 p.~d.oI'·U'~mlc: I) ocihiuti ,c:i~, laJ:~'~i .s~~arl'l!· ~~sf~ m piciar~, ,Ut~~~> in

,ma.ri

inw-aw:ce:r.~.;m.p:iC!ior~uJm~ dem!tl'.g;ne oiIl r;irnditlul pi!i'e,mildent~ecl!'o~teaz!1 :2 Plido:[~£!

i*'

3 Qchlili.n:i de ~an~ ~ ~e s,a:re

*'

,ocbi'1!l!rll de, l.rnt ise sai'>E!peste2pic.kl1::"u~e mid,; iiI:!. oc]:)iUlwmUo~ Sie c:m~etea~. ~ 11.pi~
,3.

:r!J~m~c 'in 5~ncl.oru!~em;ill'1din rindilUilprecedent; 5 ,t'lch~'UJri, de]_" ~5ie iSal"epes~~ ::I.p:id.o~ ~!i DcJ3: _oCihiuri d.e ,lan~ ~1 :1 picim:u.~' mic Slefepeti de ilia. la !ll sa 'k:~iI rtndul ell ;2 ocl:tiud die ~oo~~ IpicioilNIJlIl~am 1'n lom:~ d~1 marg:i~~' ~i 3 ,OOhi:l'l:~.~. e: lmtpenit1'U 'i:n~o;illl'O~R. d 1)1. 5,: In. h:rlda de 2 ochiurl (h'i!·r.an~ dm. F~ndu[. precetli€ntse Cl1::Jliietea:za. Il, .picio1\'LlI!j!12m.ru:i ~

Ipiclljl'U~ _DeJa,' ,ocl'rl,urI 4e. lMl1~i' [pklonl~ nile Se ~ep~ti CIe~a $101 ~il SE! ·~nnitl.i' dnd:ul cu. 1. pida~'I;i!~~~e :[n plclom!jiu]. ~lc 'c:'I~" IDOil'gme ~j S'O~Mlll'i ai~ lantpentrn, _m.!OiEl~~[:'Itlcl;. ~.*S,eCfilIl.~~~ ~UeIplcio~

de ~m1it se m'~~t;e~ 5, piclQ't'Ui!ie matl; S O'~l:iit~r[, de la!~~ j, sf! sare p.~te 2p~c.~o:ru~e mid; .in. .p~.clOl'qul mk Jl.u:mlt(lI' Cl'O~~
Ocl'l!~!l!ld

lI'$llld,ulp!1E! ceil!.mt::; .3 ocltittl'i d~ &n~ ;se pes.t.e :2: p:icl(:'IfU~emi~i; in cdda: de 5'
i

p1~.orn!fYl mle

die ~[[lat-gln.e din

*.

se

**

*.

*'

Mldelu1.40
Sl'e crt)~e~ll:i:lz1i [ej'et un lan'~;,(dna de baza dhltr"UI1m.uHipllll die:ll ochh,lif~de lotnt, plus 4 och:iuii de lant p~jj,;tn 'corn.ple,t<ll'lEja ,modelulu],

m<lli'¢ne .~:l 1 'rdldl, de ]a.nr.\

minillr1nd,l,lil ,cu. .3 p.[c,l()rn~~m:~d SI!' ~ep~J!:a r:hldurU.e2-6:!.

c~oru§ mie, :31 cchll;frl de l<!n~~: 11 p~C~Gl"iLli!jf mic, t3 ~rii1Jl1'.i 'de IMl:'~;, SJe' ~al[\~ 2 pi.cil:!ru:!ii~wei ~5 p~cio~I];~'!:l'ma.1'i .~ilbrl ,d~ 5 (lc:1iibiti de ~1l!11~ Se ~ep~ci de In* la ~i se te~-

*.

pentiu :in·~OilUo~e.
l '

in 1an~1;l!1de

I!'

I""""
-

#- ,
.

~~

"

:8. :I. ~ 1 p:ic]OIU~ m~re ~~1 cindlca Qchi dill lai[J,tul dil::baza ~ 1 pici.(lrn~ m.are :tn. o~li1Lul Uml~.t.or·; :3, ocbim:i· de '~nt: ,S~ saroe peste 1 oem Olin lantlil U!ebaz~;, in :ochiul 1Jiv:m1itor se CfO!l(lileazii~ 1 piclorlljwic,. 3 ,ocil'lliilk1i1"i die la!l'~ ~ ] pidQ:mlii.. m;[g ,:3, och.tud .d~ .lanl: :s€ .s~foep~:5~e it ad'll liln latl~]]lde ~d ~lJjJ ~rmii'i:.oa:rele 5. ochhl!JI~se crQ~~t.e<lzacl~ 1 pi~'ioru!ji mare' .1li~. S~ 1"fit(p_eJtll. e '.~.~:+: ~a d ~,e temnin a tinduleu 'c~W lpidoir:l]~ma.l'\11.: ~i~mltimel~ 3, Qclliu.l'iale ]anlului .~il[ oc~i ~e~ ~~n~ p~itnJ

Se C1'o~~E!'<Im .leje~ un ~'.l.tl·~.) d~ lila?a dir.a,~~-un multiplyQ:e 8 'Qcl.'l:fu.,t lant. :pb,'l~ ~ od!:iuri. Ide bJJt!~ p,!1tntrtl aQ1'llPlet1ilirea. mod!l!"
lu[Jui

It. :1 ~ 1 p.iciol'l1!j m:iL':: ~~n d()U~a,CJ\cl4[ ~nn :EI] .1;an~ul de ijazl; locl}r Ole lant.; se s<lir~

* *i

m~oa~:I7e. 8'0. 2 ~ Be ,'cr6!iet~<lzj Cite 1 'p'leml"U~~ mie 1.n. ~ p~d~§em",r]' din ~lndlll1prebedenti

'~i~ll~ ki; '[n d. :Pte:ipr.u!ti! .aI'glm~ : 1pt..

*~ Be Iul 00

din ~H :5~
:I.e

I lae

~o:ru~
I!~\·'§.i
I~'

5 marl.;
rn'o~-

·tiul'i 8Irt tmdm de b,!!;a ~!i "n cchl:u~ at! 1 croi$&aczi :, :2 picl.or.u~e ~rl 'UDi,t·e,· Ii'lDiill~l"~a;€' l~!1lt,' 2, plcirM:I~~' rna!l. u~~~ ; d 2 ~uri .1... la- .. se ·,s:ar:e .pe;s.W.· ", ocl.li:~!nd..,..dul., 3 cut 1.1.. ..,..,' '. d l oJ!i.' '. I "'... 0: ... Se' I'r>'I':IN ,e ~a!"'Ii" i_:a, ''m''. :,,1 1;"'... Jal1~lI ....,. ...... ..,.. . ""'" -::-.-'. '. - .' se termina l'1'pdul .~ 1 P~~cOt~', miem, lan~ .iI m~ .."'iri,,,·,.;:ffi 5 oeMO~~ de lan, p.en.ku.' in~a1 ~ Idle 1 ""1:>,_.mat d" R' 2" )Ie a'e' sare peSlte 1 p,~. '0I'l.t1l ·m ~III! u] .de ',8,' . mad unit~ o(i'm~ri . :Ii~ ~l.~te~ 2p~cu:rr_~{!' ',,,i' !lii!"'Slu:e f'l1:!St:e 1 plolo,l'U~ dLn.acel~i ,grup

p~.tiS!

.:1

o~

2 ,00C:h~u1'lde - la...n.\ pe:ntru


lululi. .se ,a.r~ete,aza

en unmtilti:p1u

Se tTOlie~~z:a, un bmt (rind) de bMi :l~e:i:' ~


,i:le 4 ocl:'i:Lur~d.e'

lan,. plus, ,compl,et.ar,ei: mede-

"j"-

5:ug

o:r~e

,I m. ~aa
~ ".

iCTU1!l1iiJ..

,1 i;~

penbu

'I se sam peste lplci.o ~!i mitre 'aeeJ~1 . "g;rup .,1 . Sf!_ c;;rO!iel»az~ ] p]!l~m"~m.al'~ ~ll.n;g,n. semtrlJidu~ cro~~ta pe.sw. bi~~ ..!~bl rtndl).!!l~~rcedent_ l~ ,ncluiu], Ian [d1.11 r(nclul de bMa ~. ,pe siub

m..... .'" ~[ ~.~ JWlda. u~:oo~r~ns: m:iCl I 2och~uI."1, d~ );10'

.. ~ Mil: ~e~efa:~'~

,_P'lC1Q~~~~,

run

=~l_

R. 1 ~ In ;fiecare ocl1[ din lantul de bad Ci1le 1 pldaru,§ .miie sete:r:m.ini, lindul eu loeb! de lant pentrU intoa!l'cere. B:o ,2 ~ Se Ct'O¥lteaza m piciOMl!i me .kl. :prc.io:r~ul :mill! de' m;arg,lRe dill. l'ln.dul prooed,eu:t ; .!n ~~~i piC:lo:rUi mie: !O'!! cro~e~e~~i 3 oc:biiurl de ]anl ~i 2: ,:p~clCil.'i:!~e,ma.ri U1!'t~W i lie sare :p~te :1 pk~O:f'Il~m:ki din. dlldul .p~ooedent i ,Sle' m'-!lfeteaza ,$m pici:l!mU:iJll. iUf....i9iitwr 1 pi:aiQro~

,i

p,jcilCl~

-PJ'ece= p~cio.,"

role
,dill

*,
CjTI

•• ,Be r:epe:t5i ~e ~:a. '1 se t:e'l'lilQluiI:!I: tmd1!ll !ll~ 1 pk!~in:u~mtilt:'.e ':[n p~dOl'U~ we din ~giM' !ii 2 oenlmS, de .hmt penb'u .mtoarc@flt.

~niUt[meBJ p:to.io.I'UJi1eI[m:,m~ci

bT~da,

c:h!

oc!thirl die lant

*ta *

i. :2 ,oc'm1ll~de:. ~aln:~

se sCl6.a~efi:rUl

~:f!I

l~uilI, de
il11lCere.

R. 3 • in
!leo

rioiClul ;!rL;, : :1

* lan,~ ::~ort!~e
·tc'1oiu~ pldo..
ochiu:r-l ltul dec
J '

Pi-

se j pictoru~ marl un~te" .2 ochiud (jJe lan;t 2 pim.o:roljl!i! :.ari ~nit.e'o 2 ochiul'i de lan~ i,i 2 picioru~e mMiuWt(! SIl' !:I~{!t'
.!:'IJe:

piciOl'Uli1ll mmre ,am. dudulw., p!E'·eeooen~ iI!m~~tea:zii ,! I Pic1t:ll'1l1 maJ:'e,~ !l! ,l:liCh!ll.~ de lMl' !jl 2 ;pi(;ioru{l-e .D'!airl 'unite j; ,OObhn;~de ~e Ime pestE! ,celie 4 piclj}iUi>1! JDicl din l'lntlul ~I!eaen:t i ~.pleb:o.l'u§ul mare ~UDg.i t.

*a

:cro~e!~m a

se

t~r--

fll'CeT\e ..

~:,.2 Qebiu.:ri ,de lant~ .p~d1~e nlfIfl unilte "lili 1 ocl1i de lant pe.n1Xu io;l)oarnere. R. 4.·~ 1 p'l,cjo'l,"l:Ui mic rn p!l.'w!J,] p~clm'U~ dm, ril:ldul proece-

de 1a

** mall'glll!e
lil

3i

5e

'te:rmmi: I"'uu:ttil in lm~ :p1c[otU~EI. um.te.. 2

_all.,

*-

t(€:1oiilZa. ~I plus
mode-

1 ~ilSotU=ii' mareWlfi~ se Cf,~te1li2~ :ll .picior mi1¢ie a1:un,git. astfe1 ~ s,~ inkoduoo CIO'ieta pes~~ :Il!."ijla ,~ I"mdul PNaed~r.;, hi '~l !2~[EIi

dl!nt ,i ,2 pitio'ru,e mid in.hrii.da de .2 (leMuri de tant ~ Z ,fJcl1iud ,de :mnt ~ s:aTwdu.,se peste

;m.\c Se·~pe'ti de '~a. ]a Ii~· t:e.r..mina se i'lndu] eu 1 pilcto.r~ mic in pii.cio,rll~u1mie de. rn.argin.e ~l 6 oohiuri.. de' lact pl!n~.~lJl!toooc:e.re'. R. 3:: ,SI! Sa!r,e pesiepicioru'§U1 pupat, ,cuWcat.
din I'~'ndul. Pfe~edlent; se ,oFo~etead 1 p1do:I'U!.i maee m pi.ciQru~.ul mi.e u.rmamr ,i 3: ocbj:uci

*.

* *'

::hi· .din
ie .sa-TlI!!'

1a~fii1t!iI.'ne;;l pklol.'U;ijelo!l' miei, "incbcind p[cion.J!liluI .rna!!!!,;: 2 oci'li.Ul'i. de ]ant i se sare ~te 1 pkioIU!i mare di.n.,gi1.l!J)tII1d.e' 3 p'iciol1'll!ie marl unHe ,i~n brida, die 2 odh~U'~.1,e:la:nt se Cl;'\Oflied ~eaz;\.2' pici01'u(ie mid; e !iuepeste~ \ll'm.~tQwl

miijlDcu:t ceJ:Qt 4-

picl:orll,e mid.

Sf! scoare' fiJ::ull

pieiOl:u~' IDQ't'\e; i'D. a doulli b:rida de2 r,~eta de j,a


1 'p:ictaru~ mic in Ia:ntUl: d~ margl:M

dlB' ]an~: se ~fO\\let~am' 2' p.icio!l'tl'~em,i(!ii

la

oehsull'l. Se, ~ii s'e fJermi'n.a, Find,u~ c::u


iii 1 oclri,

*'

ltle talnt FlentnJ, mroaJ:CEil",e. R. 5i :i: ]p~ciOIJ."tl~ mi,e in prilf.I\!l, piciofU,m.i~ din rindll} pt'eced,4!'nt; 1 ochi dlE!itarot i m picio:ru~lll mare alung~t se 'C1'~elea:zli, 3 g~u.pJ1rl de piC10f1lllie mad 'tifij'te~, a:stf'cl : 2" p'iciQr~{! marl unite, :2 ocll.iuri ,de, ~mti 2' pic"mrulje marm1llnih!~ 2 oChiuri de lant, :2 p~c.ioI:'Uliie maiij uni,b;!'; :3 m::mud die, lant; 'Se sarepru;te 4 ptdofU!iemid Sa tepe:ta de ]a ]0 !Ii se, 'be~ni ldndul 00 1 oeM de: lall:t, Ipiciom~ mit: :in pid.(l,t1J~ul mile din. m,a.l'-'

de lant ;:!ie s~re peste picloru~ul grupa.tt culca't :, se cl:'\a~et,eata 1- piiC:iof'11lmare' ~- p'ieio~ul ;mie urmlitnr Be r-epe1li. de 101 La !Ji se t-ermilLffi Ji:'mdulr;:;u: 1 P~Chl~U'§ ma:re in piclo;tu-¥ul mle de margine .!j:[ 1 a.chi de lan\- p,efl[~u :hli.w~cerre' R. 41: S~, ~f,o~eteamIplciO!rl1!im.h~: .. in :p.lCioru,ul mal:e dem.ar,gine din rindul pre'c:edell.t: 3 p:t.c;:h)l'u,e mi,d in brida de 3, Ocllh.Jti delitn~; Iplciori:i!l' mj(,l in p:idQm~u1 morre unna to.~ Se 'l7,epet,l de :~~ ~a, :~l s,~, ~rfiJin.5,rln.(lul w 4. picipl.'u,~:mici In. lantul de f!'llll'gine !l'l 1. ,oclll, de' :~ant pen;tru, mtoa:rcefe-. Se- - rop.eU 'rindur.ij!e 2--4.

*.

**
*

*.

*'

* '*
Se

*.

Se ~ro,etea2! I,mlan~ (rind), de bad leier., din:b;'..un .m.uUiiplu. de' 'I ()cldur~ de l;ruJl t" Plus 2 oddud, de, l~n~ pentrtl, oorQpletarea modiellllJ,ui.

.gi:ne ~

o~'U[£'.i!de l{ll~~ pentru inilioa.r-ora'l'e. l-e:petadmlul'fi.eo 2~f)'

R. I:: 1 piciOf'u:twe tn. a! doDe:a .<leW dIn la.ntul de bad. j; se :sare peste :2 ocllluri run

'-

b<l,zi!; :m (lcltl.:u]lurnm,_~~r' se; .-.~. ',e~~ ;~~Q ,Dlo;ud; rI~ lS'are ~tIe 2: ij " dllI. 1m l d~ ba~ JI :h\l1lJlrm~~(l<l!l"ru~ .2: :ocJti,Ul"J d~ i~U1tse 1I!:K~utA,ci!'lie lpk:io~ _m~e_*.Se 'r~lleW. de [<I Ia ~l ~et~~ d1milul. eu 1 p'j,clm'u~, .in ()Ch~JU:]_ ., de ~1 § o~h],u]Cl de, m.w.'~ 1 6 -de
e.; _.

:p~'iT'I.tI'U mWtatceroe" G._


i!'U¥l'

mi~ '*

'*

rin(Lw1l11prede,d,ent ;: 2 p1cl9~~mjjC~ .m utmi~~lie ,2 pld0r.u:~ m~l'i. ;2·,~drt[Wl ~~ ~mt Si:' i Safe pt!s~~ 2 p~c:m:WU~,e m:M~ din m$la 11gt;up. :2 piclGn]~~ marl hi UF.m~;tQarelc ,f!;' ._ '~e' mi6i ;, 2 tl1:.\h~l1J!r.[ .·de laut ':IfF. S-e 're:p'g-~a ,~a ~a. i!J:I. 5e '~er:milf!iil't:ndu1 c,u. II _,~;:n:C]GF~~~al'e :kl~oa'ro~.R. 3: _~. Se' C1'O~~~~~ :2: marl l11mlte .tn·2 Pl~QlIu~eO'uClI' Wl d r'w;O!/ulprecedent;·; 2; m::hluri de 1~~;, 'inu.~toatele :2 p.i:clo"'!l~e mad 5fC1':O~te.~~a. 2 p~[~_. pt!~.trl1

~ Se ,s~~ p~j~~ "2: p:iQ~fIm.,i:, din gl'l,~pul d,~.'6p:U::~gF.uii~ m~:n aJ.~:

:il'lpldbl!'U\j;l1i m_ic de margine

*-

*'

2 mihi.liJr'i de 1.ant pE!IJlitm ,co:m.p'1~Ecu;ea: mod~, lUl.uL ~ D., l.~ l' Pidoru~mi£ .~n .il:_~ d.()i1e<a. 9cbi diu, 1an~ Itl~ b~:tJi;2 o,cl'Ji'iuri de~a!l¥; se S<Lre peste 2ot'm.uri d~n l-Ui'.tul (l!~ b~l1i. ;;il piql!OJ:1!l~ mk in ocmul u:rn,-aW!r~' -*S[f >execut3~ ,oboblta., as~ ~ se Cl'~e~ea:zril lej!li1!i' 6 (;Jc.hiuri~le Jla~\ apPise 'levin!!! .pe: .~aJ_n ii~baY;:i in 5~c ~l Clclriu.~L rons~u:ti'ile S!E! ftJ:rms!i.!...a ci:~~(I bucl,ij, {ia~l'lilU-, '~imea. ~icim~ulU~l c-a~ ~~. fnehHI ~11 [Je're~. ilil 1 och~, dl2lan\ : se e~et::ut~ ~a"£e! adjIou~ bob~~; se sare p~t~ 4, oclti.w-l din ~~an ulde ba2i ; :in ~
oeliJitlJil 'uJrmiiroEse
I)

~~ ~

OC.O];U1:'.l1d~

la_al~.~de 'ba:za.; 1 ,pidQnJ~ mle t!lQclliiul llrml3i ... tal: S'Il!l'e(JeHi de la 1a seteniiiua :;: oCbiu[[ din IM,\ul de' ba~'.: 1 :p.idm.'IJ~. mi.:: [[iLoclliul dem.arwg~nE! al [ootwui. de b~z~. !iii ] ,oeM de ]mt penuij. ip'Wat'9~H:ie. 11. .2:: 5e ,,[\~etea;zi:1 . :tpiciol"1!1~mic ,tn p:k~.or'u:~u1 m1C Or!
l'7h~dul cu;

ocl1i.lld eli&' lan~; !!le'$aFe peste 5 o:Q,kturl din

'~Q~'te~za

1 jptclonl!!i nn'ic;'

*.

bdti.ud Ide

*]~·t* ,~ ~.

$Ie ~'ll'e pe'ste

cior~~ marl,: 2: ,ochipri de~.~t ~ Se repeta d.e ]a ]a ~J. se 'teFmJ1nal'!xndul eu

I'.lndul

picio:ru~e ~iiCi :m. brlda tn"m.a~o~~ : cite, 1.. :piciarl.:!1l,1m~cfn ul'mii"t~<I~ele. :2.p~c:]:o~ij: mal1i.. Se l'\epetii. de la $: ]a ~l se tm".mlT!~ unllt;2
3 ,p.i"iol':u~ mid, :in-larl'p,ttde marglne ~i 1 Q~bj de :llaiIi~ peiItFU t1!£(la'roe~e. It. .51.: I,n
e1Il.

pt~tient~.

1 piciol"u:§m!fre ~i 1 'Doni de [~~ ~e:ntru mk¥iiI,!,ot!'.re. R. 4,:: S~: cl'O~etl~a~ ill Plc~o~U§:ml(l III piclOl'Ulli'ulmasre de- margrrae i 2 ••. icim/1J~C',! p mid fuill::ida de 2 ochhlt~ de llaw~ clm. lfm:d!~l

*' *

*..

*.

1 Pli,(l[o:ru~m~c in p~c.~ar~ul

m~e

picl'oru~llt miie deuuu:gin~ se 1 .~~ ciP!I'ulJ mJj,(:l ~ Sf! s~j'\e ~es.t:e.. . muCl d:ln~hld:ul p~eiCeden;t! 6~lC1.Q'~e~"!:d ~~Il1i. urmawFW p:i,do:ru~: se san pes:t~ 2 p.~mm,:u~ .Dtici,~:fil- nrmit.to-a~ :2 ~iciol(u!i"2'm.~ci.se C~~ ~e~ea2a:d~e ];p1c~o:r~~mi,c S~ re~.~li:dela :*' la fie te:t.nnn.a dndul. cu, ~p~a(l~!i .m~c [np:~c~orU$lJl ~~c cl!.t! :mal'igme §'i .!1i. odum'l d.e

*~

*.

m[c: s'e c.ro~e,teaz~: 1 pie:~Qm!im.ic;, 5 oc'mmi.Cle lan, Serep~ta. de la $; Ia ~i se tll!l"mIirna 'r.~n:dtll cu. .2ocl11Ul'i d~ lant, ], pl;clol'!l:§: ItHll'e in p~.ci.or~uJ., n'ic d.e .margine ~l lochi:. d~ l~nt

margine din l'111.d:1IJJ1 p1'eCed~f.ll.t *4. ; ochiurl d~ lao.t.; .1 Jllcl~~~1i' ~rtJfictn m~JloC~..lar:ti~Q':l;l']ui boblte:l;. .5 OdUJUUl"l de ]art:\'~. ]l;l~C1~!i ', nne ll'J n:j]~b::ul. ~ai~fti~Ql'ww. bQbi~ei .1iJrma:~oa;r~! _4: ochh.ll'i de b!il1:y.;ilPlci01'u~ mk :in_ b:rid~~e 5 or:hiiiIJ],~ de lan:t OJ! rlndulu:i PFOOed~t S~ repEl'~ de [<I l!l! ~,!>ete:rmi:na 'rlIiduJ! eu 1 :p~ci,om!jimjc':tn ,pllci~w .mic d~ m~guu~ i'i~ 5 a,chiuri de Im~ peu b:U. m.~oar-.c~re-. G. 3: ~ lm_ pi.d.om~I:ruJI.m1c d~ t}e,;jiSUpEa bObi~i din windul ipre_oodent se '~ra:we'Waz;1'i 1 p'iciOl:'l1~,mic: se lucre.<lii~ :2·bo,bne ea Ia :dnoul 1; in pi'dm'!M~m

**

*.

*.

pen.lT'u '~rJI.tOi!ircere.

Be l'e:peta rh.duri1e .2 ~. .8.

liimtpe"l:1U:u irtlioa'rCere.

Sef:epetl

imndul'iJ!e2-5.

Modelul. 4\5
d:iitk~:unmlliIDtlpll1l
,Be QfOfl.rie~@ un hmt 'Ct'md) de hazll l~·jel'j die 8 ,®h;itutl de -lan:t~P:h!:s 2 oclDurl de .f~n.~;p~nW oompl~t.ali~a mQdilll~ lullll,

Be, Cl'O!iefieaUli1llll lan~ 'Cr.ind), de b~a ],e5el'. aV~fidun m,m.t].plu.· die: 11 Ocl'iilIU',i ~e l~nt. p.[~

u.tma:to.l.':

dIn, ~fl!n~U:] ~ ])azi .;. ], pi.e:ior~ d


2;

Se cl"g"e~~aY..i lant (rind.), debaz~ leun je.w, clintt'='Unm.uiUp11ll de !J ,o'Clbl~1"lid de lant, pl1lJl5 4 oc'hiiuri ,de l:ant p~rntl!'U oom.pleUlll'~a mo-, clelWJUi. 'D.. I: 1 pic~o:ru~~a.l'i\l in :!ll c~.nci.iea oeM

lo{l!e-

.a~ de ,lp!i~tQi'U~, ,mle in. aci:llul U1imi1tar; ::t! loohit,Ui d'elan t, SI~sa:rn~s~ te II Oelll!l. <I] laJlJ:tului de b<l!:;:~; ilj. picl.Ot'Il~e. m~u;l .m.ur.ma.'tlOmele 5 gchil]:l'~ dln !.arn1J1.fl\~h~a~ii b I~ad~cl ctt'e Ipici.oroi'i ma:~h1lflecat,e oclJi) . Sill! rep~:i de la la ~j se. w!l'min,a rindw ell g piiciorl1:~ :141:<1.1['1 fuul$neie .3 ocl,lI~,\.llliO'!llie lmllliul de b~!\ (Cioo, ,1 .p~cio:rY!~ in fle~a:r:·e

l?;lii

* la.ntulu~

ochimi de' :lant; se sare peste

mate

.in. Qchiul

.bOlJZ~~

**

*.

i din

lOru;§, J,b&liiil :hiul'l!

'sam h.El

ina!,.

:e~,~t 'bi~i '1 din

:a,: ~~ :Erik i:
1,l1lT!!a~WJ!~;l,

pes;f)e \\\ mic


=

z:a~ :~l
Se ic de

tri d~ :mli11lli: !II1ic in ei 4

*' :me

fa. de

pk:igl'~nl.me til piciurUflll mie d<e [ ochi. de]<lInlpentl'l1, TJl~~l'e. II'. 3, ~ 1 UlidoI'~':mllc in ,plcj<OIl':J:.1!~u.1 ,.mare ,~e ~t):rgine 5< ,odl:iuri d~ 1,m~ ]" plC:~Ol"ll]~m,le i ,iT], blr'ida de :3: ochiu:ri de 10000n~ om :rlndul prewdeIl~ :' 5 "(ld}~iUil"li d.'~ lan~; Ip;1ti:::i.or:u~ :m:lC~.~ Itn~icla! e 4 oohlnri de !ant mmil1toatf<e d S~ te:P~~, d~'k la *~I setleTm]M'Elnd~l. c~
de ]aRl;

H.tar::glne:

:*

lnl Se eu
.9::; 'hI :nndul
.ii~

~c:,~ !.lEt !JI'(g;ijm uri ,(I,I! ,:rmi.P~

,e l~nt

mare

~,lejer

j,

1~"plU:s
~(lde=

1 p:iciQr'U"l" me in 1alXtu[,de margin,e ~[4, '~chaurl"~ d~ lant pentru, :[nkl:.IN:!~l'e, R. 4: I, ~Ic1D'ru~, m:~:re in: ,p~:cjo:rt!~ulimic de ,ma!Fg'in(~ 'l'~ndul piri~ctld~!:'lt. Jl pieio:ru~ mie in. brh:.la., de 6 ac1iiu:rJ, d~]all1j: ~hlph:j,o.ft~y]m:ic 'urtTIii,tQt fI~ ~u'Beazi:': .3 buci!:!. AI o;cllll:;llrl de la;n~ ~;i 3 buele; 1 <o~m diE!' lant; J! ipiicl~~ mic in brida urnm,i!ih:J:a:l'~ inp1doFJU~U[. i mie s~ otO~~~@riI; Ip:i:do:ru§ m:a:rcii• .] ,oqm,uri,de !lan~J~i 1 p!p1eI'tl~, Be re~ de .l,a., ~ol ~i ~~ t~ma t..£mciliUl! Ipi.g:La eu _·fl!~e'. 1 (lent de li<lJl:t. I p~eiQ,ru!ii' Ma:!)e tn.,ul m&e d:G!'lt'till"giil~e (lit 1 o:Cld.de .1<llf.iLt'pentru il1ltl!)afce'JC~. B.5: : 1 P;1ci(lr.Il~ll1iciri p.t~[oj"l1:lulrn~a de m~l:I;gmll! dm ~[n:'dulp[\~~lte'rit i 5 oCh~I1.lir;l,'e lan~; 1. pi(!]OFY"ii. mie in. bl'id:!l de; 4 ·'ochiul'.i ~de 191n\.; 5 Qelfiul'i de lanl; 1 'P'ldQN:!jl m]c t~ bd~fI {I~ .3 QelU1IJilri ,c)!elalflJ.t Se:r.epeta de Ja 13. ~i ·Si!!' te:rmin1i :rIndul eu 1 Pici(n'u~mja in Ian~ul de marginE!' 4: oeh:[uri de la:n~ peil:l!tiu [illtoar~re. Se repetli: rindur:ile 2~5.

*.

oehi aJB: lan~]Jru:ttru iotoa:reer:e..R. .2,: IpiciOlrliJ~ :mic .in. pieioh'mluJi. mot'e de mas~gm~ (lin ri~d1l1 p:r(lceCie:t].'t ::t: [Qcl:Ij, de lan~,se' ~ .sa:1"E! (l~te'2 pl.clQ;~mari; :inpidar~l1l file! ~m,B:tolr ~e C'l'tl~e,~e.~ ~ 1 p:tdoI1.'!~, rna:lCe', _3 ochiuri die lan~ '~l Ipffido:l"u~ mare; I Gem ~~ Ian;; se 5are!pe$t~ ,2: p:icl,ol'u~e m~['l .m.pi~
Oc.~) ~~.]
ilj,Ol)'il,Xfiulm~r~

cn~

rU!lm1e

mal'g,lTn!e Ire. 1\3·~

~a~g*.

'* '*..

,J

* *.

* '*

lan~ pentl'lJ .r.n:b;Hil;I'Clere~. R.. ,,~: SIi! sue ~®e 3 ·p:~Diij.ru~ m.a:r·i din gI").]pllh de 9 J;)idoFIIJ:we ma:l'i dbl! ,ciltdul pteoeclent ~t :wste 11picou i ill IJIr m!1tdaI':ela,:f piciaru~ din ~pe ook! 2 picou;ri, ~e ~ro~et~OIt!~ ~:i'm[ pii.c'i.O£:Ui mate; 5' ocli:l:iuf!j

1:n: pljciOO;~!iw. m]c de ma.rgine ~i_5

3: t1cltiurl d~ ~t pen h!U ,inooarccIn 'b~~dad:~3 eehlurl de lan~ s:e grll,Peaz.;i; . 3: ,pkiQr~iI!~ari, I pi<cou _ d~3 ochinrid~, [~!:ll~ ,~c~e SiI'! pil:mde~In ~p<li.t~l~]~n'\1!llui. deulti!mui. pieiarll,§ IT.!ate CQ.] cehl ~]1J~ ~jt)~3 pid.6r~ milrl. 'm aceea:fi br1da,. 1 p['co!]. (ca m~] rnain 3 p!icl.Qr~' rnali']_:to Bere:peta, d.~ hI' ],01. glrinli in. ibl'idn u:rm;l:oo;al'e .~:i seterm]nlli l'i:ndul eu 1 pif~ ma!re

mini!. l''indIIJJ~ll

*. S~~ep~ti 1

'u:mtatQr ..se ~ii!t~az;!ilpJ.C10~ P~c1()'t,U~ 1IIic

,i*

de IliI*:Ja, *'1i siEl'.ter-

.hli. l~Il:~IJ d~

*'

11. Ill~

rue

],an\: se sue m<lr~ din primm lll]:';ffil:~Q:r1!ll . gru.p,

I picou.; ~n l1:rmatoa['ele '3, fl~citJrll~e m~T'i 'rJill:hie ~~.e :l! Pico,lJl;'i "s~cro-, ~etfl!~.rii ~dte ~. p]c1o;rll1~ mar~* . ,Be l'!.lipe<ta 1:3:e

pes:tie.~. 1 grup, ,S

'.::1 p'ieiOlL'U!jOe' '.,Ull!!! mar] dh] f

----

1l1~ l~'Ult, 1 p1aiOi:U!§ mare :[[1.. 1<l:I]tul !ire marrSil.'le IIi 3 ochiurl de lil.ll1j.p1mtr.u f:nlto;J;roE\l~e.. I.· .I; : :2 pildOl'~emarl in brida: d,e :2 oclli;t:trl de' laill~' din. !']ndul pr~eden;t; 2 ocbiud de~.an;~ I 1 Picio:r~: mie in 'al dojjliE!'api.cio:ru~~ mare din 1':i:lldul p:rec~(I.en t: ;,2 Qchhni de lao:~,! in l,rr,mA~ t(),all'.ea bl'lchl de5 ()clJ,iud de l~;nt Sle: c:oo~e~~a~ 0; ,pici(ililU~I~mari Se r~petl dil,l~ *la. :+: ~i se t~rmini tindu]. cu 3 'pi:c.ior:u!i'El m~l'lif! l~lt~u~ de. mat:g,tll!E! !ll C,jJ 1 cich:i ~e l~.n~ pe.nh"Jil,

la

b.

* ~i s~ tl(ilfmin~ :dnJiuJ 'c'1!l 2 odllul'i.


'*

'!t7t1a111

marw:l

m.al'g,lne a1 1tin:au]ui F~c~dent ~i l! oeM de lall~ pet1ltrufullii~Fe. Se :r~.~tartn tlll,n:Ue2!l'i 3.

*.' IBe2:repeti de lamarl Iain* pid.oFu~l]l de * ~l Sf i.er"mina plc:io.l'W;lie


,CH

*.

:[li1toal'o~:!.'e.

SereJpeta rllt"dm'i:]e 2~.


::.1
__ I.'~
:"""I

Se ~,Q~~teazi Un lant (Find) de nazi! lejelJ'" . d:it!.br-1!,lIn multipXu. de So.clliul"id,ehu'l:t., ~u;s :g Qcl1illll'1de, ',Iant pe'Xit~ucoro.plebl'ea morole In al doilea Od.'lIl. din de l.arD~,: se•.sal'epeste 3 o(;.h;i:uriL· din lan~li ,!j(! b;aD,.~ 1111 Qehiul urmaWiI" $e gru.pe<lz~; 2:p~~Q:ru.~~ ma:d untte, 1 ,(}ChI de lant~2 ]illcl!orll~~ma.d.·'u~'it.e, I Qcl:ti de]arit. .2,i;clg'n;ll~emarl. 'Unfte. .1 oclJi de :lan\ :~s.e s.,u'e pe~t~ ,30chil1!ld d~~ ]M.itUI dt bl\llz!i: lpicio!t'll~ deb.uul. R" 1 ~ 1 ,p~do:t ia!liW] de ba~ 1

1l'!J!

loo~ ,
0.'.

4 QchhI;rl de hl!l<a:tpentt1l oom.p].eWlre'.a


11l111l1i.

dint-~un

mul

de 9,

1 d~ ]~1wp].1i.]S
mO~jL\l-

.) d~ ba~ :]e~,e'r~

mie in oclliul!l~m.a;l;o'l'
~~,S~

R. l ::,I p:icl,Q'r,u~ m:a:l'e '~n al p~b'!llea oobl din i!ill.Jl. ij1il de bazi i.*ses<1:m _pes~e 3. oclriuri din ),anwl de l:iaza ~ loC:M' ,e1J~ 1~ll.ti Ip:k:[oru~, m~c :in' ochiw 1.ill"fil;a.tOt; 1 oclli de lafij;'~ se s~p~te3 oem.uri d:[[1!lI.a!lft~d d~ ba:dl ': 2 p:iei,oF;u;~~mmr:l: in oc.bi.lIl! urml1.iot:; 2 pwim'I1:!je' ~a.l'i .m ocrnul 1;lil'm;~~o[' [~14tu].1ll11. ae' b!ll,~ a1 5:e rep~tii d1l: 1<11 10'!: *-lit se~etmma 'l:m:dgl ell II -pici.orlt~~ !mari 1!:1,'OCbJ;I1\.de m.

te~mliilliiirfndul c.u lLp\iJC~OEU~ mie in Qchi db.. larf~ul d.~ bazj :!ill® ~ ocl:lhiuri dil!]'-. G,tiru :[niW~.J.·c~["e. ,2 < 'G. Se' oCl')Q.!ii.ete.azil 1. 'leU" uti.c lnprimul1 spatlu d.i,3],' ~UJilul de pidm:"~ mad, ulii;t~ cHnJi'in~llrl :pQ'e-

*. S~

r~peil~. de la.

*'

.:w.

*.

sre s",1'e ~e-s:t.e .2 ,piC'lO.MJJiie mad. lIIlite;

,e~el'l!ti (~b

ocJli:ul

de .]an-.t} ;

a .ochi::u,r], de

lant;

:i{i

spa-

gino£! din tmtl~.p['g~QI],t; ~e ~al~r pes:t~, 1 piclo:r;u;~ l!IH'1[1E); ~n. piciol':I:l~ul. mic 't,mn!'i:tol'

lL pe'ht ,del.ant .pe'n.trnhl'tQ~J:~l;Ie. ~.2 t ere~ete:;:lz<l:[ pm~nr!l' mk in 'p~C'iOiru~u.ll de m~ir-'

'*

'~iul llrma.ilor (sub oc'hhll. d.e 'l~nt) :se cro"et~t!zi 1 p1d.o'J1!l~.l!lMC; 1 oChi d.'I1! 1.m~; ]1 p~ciOl'1J~ mare .il:!!. P'l!fiol'!~I,1.~ m:k::1ilrm~toir; loclti ,d~ l!'!nt Be rlepE'~ de [91. la il:l se '~ernllna.·

'to,aroiEwe,R. 3: .Be e:ro~e~e!atii, 1 p~dO::-l1l~ are m in p~ciol'tl~l:lIlm.ic: de ma;rgine tBn. lI'jndul pre·c.ei::leri:t(;* 1 ocld de lMii-'~ £E'l .saI'~~t.e ll.pid.Oi'U~ :m:are; [pit::iort~lfm:l~ 1m p:icilo.FIl!iu1mare: u]'.matOil" din. mijlQcul grup1ilui de 3·p:kio:r~e alr.bl!.dulilJli precedent ~ :1 oC111de 1~1t~~ se .sara peste 1 plei.o:r.u!j; mare : i~ '~Atm:l[i'aE1!
~ plcio'rWiiemid !Je i~.Illte~d

sEr g;[u~a,:zi; 1: pic[m:tI~ MMe'l ,'3. oc'hi;ul',~.. ell! lant. 1 pj,doru, m.aJ~.3 o(!h~l!lii d.eljnt~l\ 1 p~do:n.]!ii lIl.al'e ;. se sa!r:~pe'&te 1 pic:i.oru~ mti~: hl u~mitoarele :2 piie.iOl~e mari 3~ e._~etead, ~[te 1 piclot'~~ mile: Be l'e.peffi de ,]a ·101, ~i SIll' terminA dl"Jlul)IJ eu ]plliCiomJii' mle :i~ R~,"" ~"Ylde.margi:ne t}i 3 ,ooh~l1r1 Jdle' tan~ pen;t.T'1!l :In,..

*.

*' *

n, .3:, 8e m;o~e'tea'za ,1 p~cioru~.mJ:a:re!. ] ocl:1:i til!'! ],;'lJ1I1:ljil :2 piQiol'!u$e' m:a'l'i unIte: in piicioFll¥l.fli mare de 1ill~gme" din d:n!au] }r."~cectenti oc:hi de. la:l1t i 1 p:ldo~ .:t1:l!~ m~c~n b.rida de ,3 ocbi.l1.l'il e li!!rn'~;, celli d l de la:nt; i!.~'p.iC].oil'u~uJ mare ,9legTU[)~71li : .2 p]clol'liJ~mari uni1fe" 1. octd de bm'~j 2 p:i~ior:u11.f mad ul1iite) :lL oelli de ]an·t ~. ptd.Q:rL!]~e mtlirlun:i:~e Sel'epe'lli. de lac 1<1 :!ii:i sa ~r"" mirJia .r'inill!tJ!.l ell 2' pid(lru,e marlomil.te ]l Qc:hi de .1an'~j'.2 pida[u~e: .m~l".i ~nhe to -lan.\t!l de maa.'sh"!E!'!l~ ell 3 octdu['!' de lant pea WU. ~nt:()a~~cere. 8ei;l~o!j.~te-<lZ;1 [~id()[u!j: mi,e til.
]a[1;~pe:!:l.tru. ~~tQ<I'I'(!el'e.,

litrJ:duJ: 'IOU 2 ocb:iul'J de ]ant. 1 piclo!l:'l!l!i'm<l:l'~ ill! p~clorl1~ul ml(l de margine ~i.3 ochiu.!l":i dt!

*.

"* *

*]

*.

**

.~.4.~

;cae ~ p'~d.oil:u~e

jl:.d

~1"milra.a drt. ~e ml1~

~i se tennin~ rtndul ,tJ,JJ :2 Qtl'.:iu.r:i de }.arlit. pic'tO:!:1]$ mare[n la:n\'Ul de It!al'gl!'!J~ ~l mi 3 ochl.ur~. OI~ ltan\ p~rJ:t.;rl1 illt:O<lirQe~.R.3.: Se Crili!;ie1t\eaza 1 pi:~fO~U!i. ~a~ :[n pi.cioru~ulWJ;are ls'
],I

de

I:na,tgine

de lan~; ]! p~doru:~ m!ll''e ~n pldcr;u~ul grupat ,cuI:!: pidGINlje rrt!)trt unite dinrlindcl );lir8ced~Ji1Jt ;.l OC1111. de ].afit; in.pllido.M.l~:ulma.'l'~ Ul'~:WT se .g.r-up't~za 4picio:r'l.*! ma.d*. S~
:rt!pc!,t~

·din. 'rw(tul

pj'leced~n.~:

*]

,oC!hi.

'lza. l~
11'1;

ea mn~I.l:i,din

laru\;,

~ .pe!i.W locliii

u~mi-

te lalit,

s~sa'tti JidOl1JJ" e Ia u~mii:t ~i eu l

'*

tiu dim

;'. *

m~gil'J.~ !iii. :2 ochiu:ri ·dJ121ant pen b::lJin.walfC~l'lf;l. R.,f: Se Ci'~eti<Jza 1 :p~.(;~o.~u:$ mate in ·ru. dolilea pic.io:ru~ m:ffre all'; maT'gin~ din .nncl!ul pl'\~oecl.ent i :2 QC'bl.Ul'i de ]an:t; 1 pt¢'j.orlJ~ro"n;e ~i:np:iclor;l];&u1 m,ire urmiilor: ~ 2 ocniu,d d.e Ian~urr; :1 picl:Ol'U~1! mar.iu~ite lR 4 pleiol"U.1jEl. m,~ri.gmp~te din.:rindu! preOed~t S;e'~p~la de la Ia ~iSJ12~I'll:r:m]nii. rxndul ~u2 .rJlclOtM!it! mll1ll'i .un-ikl trn pidoru!Jul. ,~il~J:I\ul de .marrgine ~~ . ], ochimi de la;n:~ penteu ·.i:ldOaf\ce:re. R. !ii. Se: grttpeil2A4 p:icI.orullem~d inpldOi:'Il~ulmart"e (lin r[l'lldulprooe.aent:; 1 oclti.

de Ia :+,:: Ia 1l~.!'1~ter.m;lnii ri:nclul ell ~ eehl tl~]al;;J{til :2 picio:ru~e m'8.o tn, J.a.nt,ui de

*'

* *'

*,

'*

Se'

ccl"e.

.de]:an\; Ip:ici.(lru~mam'~ '[Ill piC.[OFU~1J],gru.]:l"'t eu 4p[dort~,e marl ·I;mtite din l'ilnnnJ!l ~eCe-

e iiint; ~n !!ipa~
1J;~

61

Se 'r~~t.1, 1'1itrlt1Jrila 2-5,

JjI'e-

th:nt ~ ] ochi de ]ant S.e ~ de Ia la ~i se termini I'iDd.ll:!l eu 1 de(~:an~ .I pid!O~iU!l m,a~E! In pilcioJ.'u:;;:1!ll de margine !j<i Ii OClll.Uri Oie ]an;.l .. iri.tol~~te, Se repEl'ta _ .r.Ue .2b.5,

*.

*'

.~~~ df~ x:1"tmin:1l' ~~~

jefl"~.mnt;F..un mulH:p1u de 'H ocl1iu:u:i d~ lan~. R. l; ~l pido;l1J~e mari in6li optl1leaJ. adll lles~11!:!} :cit!ui(rri din buWl de ba::!~;. iF! oci1iul . ul:tl'fa101'' 1 :pidoru~ma:l.'e; 1 OOll d.e lial.'I1.;: se
d~n ]j:m!~u,[ e b<lZii.j d
.

~~ Cl':O~~te~za .un

],B.Q:t

(1.".~lld) d!~ bM;ii[e-

tea'l.a .t ~clo'lt!~e ~ne din


lp'k:io~

lII..lW]

DE!

1 (:IeM de la;r.lt; .se !;O)lte

1 ('}Chi ~az1i ; 2
~P]ci:olelioFU~e selJ\li'l.'-

t~ .2 ocllIml din '[;:n1:til,tl e baziilii ~[n d ,~m~WT ~lpeaz:.. se 4, pic'io:ru~~ mJ!ir.[ Be repl1!tJi de ]8 Ia se 't'll!T.mln~ :r.hl"dul Oil ;a Odl~.d~ lant" Jl picillr~ mare .in uUim.lili

*' *~i
"*

*.

.],e'l" dintr-1;]u :multlplu


plus 6!:le.h~m:i cl~

Secr;Q~'te:azi

Un

<ilJelul,ut

].m'l!t

pen teu comp~f.'t~~m:o-

L:3int (r.~nd) de hilm. 1~ de 12 ochiur.i de 1!;IJJ\~~

n\ul ·de
m:l~

:[ oclri

mw.ar-

,cyclH OIl lll:n\lld:ui de baza ~ cu5 ocn:i.uri d~ :t~TI.t pent;Fub:l.oo<l];ce:r,a. R.2 ~ 8e cro~e1l~aza. 4: plt:i,6:tu~1'l: mari iU~ne ,lin IP.'UPlli d,e 4 p~dortJ~~ m~~~c dil[;!! dlldilll p~be"den.t; 2 Qch:iuti de ~ ] 'p~ci.(lII:'1!J~m.are iR.p:k:io!l'u!lu] maif\E! m~ !r:: lil o.cldud dl~lan~ .Se <rep1i!'~~ 101 de

1:1:. ll: II p~c10r~!li. .~n.a!ll mle ;ul~a a.chi d'inLa.ri.~ul de bl1l:~~: 4, Ocl1~Uil'] : :lie s~re pl1lste 3o.cM1!1rl din .]aniiw de oo.za ~ ] 1'1ciOI'U~' mf.c in oclljul1lum.'l~to:['. <11 lrulJ~111u] de b~~~ :t. Se ~epe'li~d,e ]~ *- la ~tse t,e,rmina rindt'll co ~ :2 ocltiuxi d.e lan.~j se: .;,:trE! peste: 1. od.'JJi dim la:n~ijl deba;~ii, Ipruorm;:lDMem,. ochiul dem~l"g~ne~i .1 Qcl:'Ii de: lan~pen:lrn. rn~

'*

*'

'[n

pic:i:ot1!l!i!i.l.:mME!iie mal'girne dln 'fil'ldul :pr~ cedent; til b['id~ de 4 ~&hiUiri de Jan] 'din rin.d1iJl1'pll!'ioed~nt sa Cl'o!l~t~d,;~llDllole {s~ ln~radu~e cJ?o§l!tlJ:..£eb;~ ~(a. bl,lc15J. 1 je~.el1" ~e irtmodut."tl! ~O:!Wl!ta.1 ~.~!rage!ll da.ua b1,!~l:§,
In

oo~r~.R.

Z ~ Se· or.(;l~tead

1 p~Cirn:"ll~ mit:

de lant; 1 p~cloru"mic.m bdda 1l.Jlmiltoare d~ 4 od:tllud d.e: .]ant: 4odrl.1IlI'i de hutt Be r,epetl de fa! la ~i SJ~ tet-mln1i r,iJl!lilul CII : ] :pid.olru!i .:m~(! hi brhia cle4 ocl1:1U11':Ji hmt;, , d.e :2 ocbiuri. de iant. 1 p'1C"1oru~ roaor·l! !n. plcia,-

dul pl'ec~dllln ;4 odJluI'i de lent,: 1 piaiotui\j mic mal doUea pickmul\I Blilil'e din cele ,S plciQ'ru,ellnatri ale i:1"n.dului precedent;; 4 oehliuri

ffito,a:r<:e:r.e. ft. :3:;: S~ Cl'o!i·et;eatzi 1 piicio,rUI mic Inbrhht d,e 3 ·oemurI de la.nt dinrbltru

in JantuJ

tmge, PI'in 'loale buclel,e aflatepe' m'o~e't:i)~J 4 cehhm dl! ]a:nt ~,i 1 p,jciO('~~ m~c tnacee~,i bl:~d;1i i "3 .picijoJ'ul,le mEl!:"! in pici.olU'U~ m~G urmatto:r : in. brida. u!l"mitoal"e sa (,J:'o:'ielle~ ; 1 pielJOil:"Ulj mic, S: I(lcl1lur] ~ l<l!!lt, 3 bud.e (carnai tiUdnte): ] ocbl dill 1<m.i; 1 piCjor~, micm ~ 'bd.d~ lmn.lltoi!fr! din dndul preeede.n t Se rep~~ de' la, ]a, ~:i, set~~ rind:u1 C'I!l. : 1 ph:'lO'rll,~ mic; 3 ochiurl de: lan, ~l 3 buele In ~c~~l bddIt.: 1 ,oehi de .!ant:; lL :p:lc.iori.1!l mic

~J, se

1 jet'~I!l ,sei:ntrod'u'~e c:ro~e~ sub aceeqi hddl .• trage· eea de a tfle:ia hilda. 1 Jerel.!: Se'

tQiillIOe.l'e.

**

*.

de ma.l'g,l.ne 4~ ,5 oChiuri delant

pen-

*' *'

*.

li'!l~.ul :mic d·e matg'inelill tru lnloaree-.re. Be repeta r.indur.iJe

Qcl1[

d.,e]a...n; :pen-

2 !i~.3.

Modelul 51

Iii ocl:Hul uJrmafor Ser~peta de la Ia se tel:mil'l.a 1.'mdul eu 1 ,odn. de lant;, 1 pieioru~mare 'in ccldul ,de margine din. IanWI de ba~ii ~i 3: ocb]ul'i de lan~ pelltrll. :in:toa:rcere, B" 2: 1 p,j.cio:rulijmare in !ilL d.olleapicloru~ mare d~n rrRd.ul preceden,t;;* .3; ocbhJl"ide lant;: II pleiorn ~.e. duble ,~n lurmi!1mare]e4 piciorl1llie watru (cUe ], piQ$o:ril!J!~dublu In mteCI!!~ p[dorni'ji nUl're); 3 ,ccluurl de]an~;: :[ .pici.o'r1..lllJ :mare ~~n p:i!c:i,'o;r(t:!jiulmiiU:e urmaw.r i 1 ochli: de ware

Se ero~eteaz! un lant (l'IDCI)1 de' bszi Ie:Jet~ diot'r';Ulil multiplu de 14 cehinel d.e brn.i~ :plus ,) o ddllr..i de ~aJl'i!~ pen.try loo:m,pletare.a, medelulul, . . D. .I: 1 p.i.cjo:r-U!~ ml;l;1"'i! in at ~ase1ea cchi din Iantul de bad : 1 oc:lti: de lan~ ;se sare peste 1 odd dtn lan\Ul de bazi i 1 piC"jQ'I'U~

* ~.

*.

'ti.l!rminii ri:ndu1 cu. 3 ochi:url de l~nt pen,tru ~n. toarC'el'e. B. '1: 1 pido'l'bllj mate in al doijeS piejo:rI!1!j1'mare wn :rindw precedent.; 1 Qchl de' lain t; 1 pi.cio~Ulj: mare In prlmu] p'!ckn'u.!j dublu; I oeDi.de !ant; ] p.ic]oru~ mare ina) d~ifua, piciom$ dublu i 1 oclli 't'le lant; 1 p.~ dorYJji, -.marre: in al t.'!'e.ileaJ plciom!l d:u."blu'i m oc'hi d@ ]al'l·t ~ Ipk':~Ql'u~. mare :rn 'a]partrtd~ pici,orn{i dub[u; 1 ochi de lant : 1 p'iclo.r~ mart'ilI in pic:i0:r1111u]· mare urm~ tar i 1 oehl d.e 1 P~ciQl"Ulii 'mare. in pidoru,ul mare 'rm.lI.t{)(l' Se l'~etll de Ia la !ii se t,e-IminA COl:!: eehinr! 111e' ]anl PIiln.tr'll] iniQarcere. Se repe1ti:"l rlndurlfe 2--:'7.

m~c; I ocl1i 'de ]aD t; 1 :pki.Qril!!j:dubh.l t.n _J d,o;ile,a P:i(l[QJJ'lU;~ mic: 1 oca"Jil: de' lan.t; Jl pinto l'U:9 clubh:.t ·rl'l al tr~Ue,a pjcio:r'~mi:c:; 1 oeM dE lant : 1 picioru~. dub], u in ail. po1rttuleapicio~ mic ; 1 Qcb'l de lant ; 1 plc~orurf mare In. Ul1l1tt to"ruJl p~d'l)ru~ mare d[n dodul pr'€ced'ent; .1 ,i)1iliri de lam ~ 1 pidOIU!i mare In urm,rttorul pi IciorUli ru~nl Serep!!~ de Ia ]<1. :!II se

p1iciowui m.are ID. p~clO'ru~;u] mal'eur:Jnatol" ~ Se repeti de [0 la ,!iii se termina ['indlJ C1I.1 3 aclrlud de lant p~D.'t:ru in toa1,;c~re·".8., iii 1 plciJO:tu~ ,m,are in a], deilea pfclorli!ji m.~N! dtj :rindul pn:eedent; 3 od!iuri ¢ie [ali·~; 4 p cioru~e miciin 4picio:ru~e mid; 3 ochhl.ri d lan, ::' 1 p.iciorn, mare in piCiOt'll!fUl mare ui! .llIato:ri 1 oelli df!'lani: IpicioirUlji mJIl'E! fa ,piclor~u1mare' unnl.OOl' S_!i!epeti. de Ia ~ r la !j,i !lie tetmina. :r"md:u,t ~ :1 ~Urid'~ pentru In w<I!li'cer • R" ·5.. .Be Cl'oljieteaJzi la fe ea rmillJil 4. D..S ;: 1 ptclQr~ mare flL!L 01 doile' pidoru!ji mare din. rlndul p1'Ieo!!dent; 1 ocll de JOInt; It pkior~ dublu, in pelmul pb::-i9lfil~

prwed,ent: ochiw'i .de la.n~; 4- piic~oru~:ewei in 4plci~~ dubl~; 3 (icbhlri de lfl'llf i 1. pldo:ruJjl nlare ~ picio'r1!lljiuJmare nrmitQ1'; 1 oohi de' lent;
piciOll'u!j:matl',e

It 3: 1 p]ciQru~ mare In
din rlll.dul

,a] dOUI!

* *' *

!'

*.

1~5

*.

**
*

*'

IJ'

Iaol; 1 p.iclo:l:u'I! mare in picloil'U~ul mBifie U'[:mld:01' Se re.p.eUi de Ia 1a ~i se tel'miinli r:indul

*.

en 3 bchlu:ri

de lant

'* *

peotru

in~

lWu:i.

S~ Cl'oi!iiete.azA un lan:~ (,dnd) de buill. I di.ntl'-'"un muHiplu de 8 ,m:ihiurj de lan·t. ' 1 ocbhrl':i de lant pentru cQmpleta:rea

optuJ:ea ochi din lantu1 de bazi;, 5 oeru·]ll'tl i ~, lant; !:Ie sate peste 11odl:iiU[i din lantul

ft.,

I = Ss cl'0lil2iWazi

1 pl·doru!;j mic

in

l d~U'ltn i. J
o1~~

'*

mafe 1~
laN~~ ] i[:'rn'tl~ ., III .;I

A't9f.

:;~~'~
~; 4, ]l_i". ,]j;i1.1'1~(I ta1'E:l' ll'.a

n oeld din ],:IIn\'1I1~ 1ia~ii;.l. p~.c:l~!i_ ma:r-~ m (lI'I;'h:i~~e m<lrgme !iiI 1 ot~,'U de~O!II1,~:~enlt't'l d i~,lin plclorw$ul ma['l~ ~fe m;;1:u'gme • :IF [n beida de I) o~h Il;Iirl d~ ];aI1)1, Q~nri!'ldiil pn~o!$d!ern ,se 8I'l;]~ t r.m,I.\TJi,!il p~c..j~r:u~e mJlN • 1. Fli.c;iio~~m'l!Cim ,bll'ld,~ ,
e lat.il¥
'tfl!trC~I~.

::~duL

In nW [ ~(' bil'tO;U; l ~p'[al('Jru,~1 )lUe 1I10r •. SI!l ~.etl!i. fI1l~ l'<ll lot

lIU'~'d~ (I'll.' t ~ .,',

bo II'

~ pjdl"nru~ tn]~

Jar1."~ ,!;ire ~

jn ..r::t~b:iILlr, ,

S'al'le' "

eu;

2 .OCW1;lo1~ d~ 1a!11~'~. SE!tcpes!e ~e

*' *'
c.·"

~. ,tel.. '-2 . Qchi:u rl d,'i,l1l ..


In '0C~'JI_ll.1, ~~~.. ,

!;h·mi:l.r{)~~,.5

1-

~i ~e tI~~'i[Iium:!l

n.2 ': ~e. c:towete~f.lI IP1Cfurn~

.m;lc

:n:a~ fn
de [a* ~I\!i lA'3in\

de

IiJrl1l~:toor~ de .~ ~ll ~ l~ $' ~t

t;'1l!i

~ltrl~ puwrtrL:l h'l~oa~-.ere. R. 3. :ge 5~~ peste ~ Ia ap:l:ei~'l;U!~em:'I!I.".~din "grupul. de 9pidki:n!~e din !1 = 1 Qabi rincJ:u~Ftr4'~erlfflt 00 crv~ebe<l2~ lpiclol"l;:1~ mie 5< och~ul"i de piciQM§ Jnf;iie~(J(n;J!~U1 ma:l"GiU11llLlit!)[1'; ]W;iIi\; li~ ;sa:re ;~oo 2 pidClil'U!i~~ari din. ace.111 in n! . :1 ph::iQ!,1J;§ mih[i1 p~.cioru:!ii,ttl .mar-.e 1g dchiuri r;I~ lant.; se sa~ p~sfle <liUe p:iciOrl!a~ ~ Ip1C1:fOnl1i@ .rnm1 eThe 'aeebtiJa~j grup i 1 picio~ .[1IJ~, m!l~ ~i.1:t pidmu,!jilllm:ic llll"Ilhl!!i tor! :II O,Chllil:rl 1 Ul'l:l'1~ cl"lr lant $e: 1C~'pe~ die la Ia !iii sa te~ :lient, 1 ']npiciof'!l]~w o.ruJl[Ji~ roin:!lrf/iindul ,~. 1 'Ric:~o:ru~m:~ m;j,j] tie m~ru;:gj:rrec~i.13 ochiu;rJ. de~~n~p'en.tl'1i1 ~'n-, ~i se ,41. Jill. bl''.ida de 2 'od'l~uv] dll! la~i rtru "[tt~ t'fj)a'r,teT>~.R,< 1 dQU~a if>e'.¢I'~{lett\l.ili.z;1 ~. ~tciQl;~11ji~:m.ar'i:* 1. .picioTU§
J~'

" ." fin~ul ell.~; p~c'i9'IIU'UC In ]O!intru d~ m~i!.'gme~i B oc:~:,uur~de

*-

'Se fI!ifpeta

'*

p.llUs ·4 m::['iud de 1~1,peIiLfi']j Qoro.nle taFea medebdilJ,t'" . --.l

I'

*.

*'

mIle i~ ~rl~~ de I) och4~ril .,d:e~J]t; 4ph:::iJOI'!l1!lli:i ~irl '9 br.i<!JiI'de :.1 och~1Jr.JI; de' .J.I~l'l~;1 piciorll$ p~e~pru~li.ll mare: ~. i:!.~C::JJo~"Il!Jemat'1 in , . . de, 2oei.1fUrF~. de ~t Se ~pgtii' de l~ fa ;!fi seoormm!~w~ndn]! C,]J J~~.i:' nUL'll! in, .root~l de', margine ~,i 5 ?ab';jJJ1~, ~'_ qe, Iant p(!n;~I;u~:~],(Yi!]'e. K.$: 1 pi1l,ma'l'e Ci~~ mk al b--li!ikta, p:tCmm~n:JIare (Hnr-m~ I.E!lantl .cl!u[ p'J;ec:ecl~J'lt;;' 2'ochiuride [ant; sa SBlli!e til'Qr ~ :r.i!4d~ll ll~~e 2p.~r;lo.[,l1,e ~a:ri, :n p:kioI'1J;1I; mall)El]lilp1,,~wr;2 oclliuri de lant: 'Sle 1 091'i :piciofllf'!l:., re 111 ~~ ~ .11. plubJ:n;. 1

p~~.K'!~e m~d :hl ocillul t,n"mJ:lItor d.~Ia .]a. c§i sec tennini' ri~dtlt :sat·l~, pe5t~ 2ochli;ni din lan~l1il d,e ba$a" eu 1.,. :l-?Ji~~~ru~merrein oci1'illIl de mBFg'ine ~i', II Q!:'lillUX~ dfl,iitltp~n1l:rtl inma;-reer-et . R. 2 .~.Be ~rf.l~e~~azi IpiciW'UJ§ mara fn pidoru~ul de

R.. 1 ~ Se Cr(lfi~tJea~.!5'plciorlt~~ marl In aJ] ~ptelea Mhl. d:w lanWl dfi ba,~; I (mh~.de [<ln~;. se .~a!elPe~w .5 .. 'O~~,'Jillllri. din. [din~ul die

baza;5

8_.e .Iepatii

**

*.

*'

** m *'

*.

.rna. ~.~ fA[nduh.ti jJj,~ceden.t: 1 pioiCl~ .in. p,Ld(ll"U~l]I. l1n;n~tQr:~ 5 odliur.i de ·:!a:!:epest.e2: p.lel.oru~e 81 a.~~luiOl~i ,pleJJOl"1J\'ii ml!: furl pidrj'rU~ll]l;tr.m.at'Oi17 Se rre:p:et-a de la Ia ~J ~tel"mtnar.m.duJ. ~ill. ]~Jel~ ~U: ~O~~,Ufi d;e.laill~; se ~a!._re:p~ste ~', picio:ll,.pluS', ru~e;~m~l.; ]~p1.~1.0~1Jf;1 mit ~n pkionlljlw mare .rnpde<- llJ'lm,ato:r,' 2c o~hl'U~l die t~Jlt: ;[ pliciaru!ji mare In., l~lltl].l dc mamloe~i 1 Qch[ de 1 ..t!rU fu in :ali.l:ltQI3!~\ffl:. R~ ,G 'i 1 picir::ll:Y<';i mie in (i~ni:u['i m~]',~ de:marg[ne; .se :saF~. peste i picewru_(f 1!I"Ii~ul ml,c! it ~iIJ:iilp: de2 oe.b:iuri de:l<m, ~e C.[\(;)~e.:' ~e pkm]~!l'e r~~. ~I!C: l@~~, ~ iri'~up,~ .1

. .'.

'.

"otu!jll!m.al7'i din g;t'upul de 9

'* *
*

:t.

~1l!~ ~. p1(;:~G:r,ij$:e! t:rla'I'ii ,~Wl'UO::U t m· ,,_,. ~,,,",,,,l;; _.

.. ., ':'

~~ 2,. oel'1il~d de ].an~ mmlitQ~~~;

': ,<I.,.'''' ' ' .JJI.''

''v,', '"
~,.

!pioiorlJ!j:
.....,

mare iii pl~


~ ,,-" -

Pl"'~oif'U!!ile~l'1

~ _ J.'

Q'lic nt bntla. de 5 o(]h~~J:i de ]anl Se de 18. 101 ~l~e t~l'IDbla.r:[nnu~ 'cu 1,'.P.FeJiOI'~§ mic in Im~m d~ m"'r'g:l:n~~] Iii
lll,l!li[ ;

* *'

*.

I. pl~

tnt

e••' . ._~c'jQl'~l!,1emarl in]an.tm· de margiu ~;l 3 ocn,luri de Jau~ peJfib·uintoaF.o~ re, 11.4::, S~ sare . peste 3 pici!OI'l1~e mati c;!.in rfnd1ll1 p!I'e!cedent ii'n od.[w de :tatl!t u~itQf !iI~ .ci;\~ete:a~: 1. p1doru~ :me:re.3 o~.iu:.ri d:e l:aJlJi~ ~i l p~mol'u~, ~aJe ; _ sa1!'~pll:st~ :2 picl9~ T'Il~e .,Un 'g:Ji'IUp:ul d~ 5 p~,CI.Q.ii~~l::maEli, lpici.o'" 'ru~ _mate.lnunlli(i.t.ol"ul :pi.cl:O.fU~ ma:~: sam peste 2 p'Jdo:rl!~e din aoe " 'up §], .~n,oc'~ill11

n'l-~[l~ rmd~]l

gt'upe se ,c:ro~~~~~ ~ 1 J?ic.[ol"u!l :uia:re, 3 ociJiuri ~e laJll,t ~i•.1 P.1C']O'l'U~ m<lW\e S~ rnp~ti, de Ia la ... ~[..se ..~(!rminii. r'moul 01 1 p]cioru~ m~. 1 oeM de .l;anl, 1 ~l~ m~r~ ~iula.n~ .ul demal'g:ine !it 8, . d~ lant pentru ~~toarcere. :It. :3 ::};n ochillTh·de hint d~nb;ep.~~ c.u)rl]~u1de. m:a:.g.toe ~<l ut'mato:rul pkio~iUi§ sa cr~eteaz1i ,2 pmlOll"IiJ~e,Il'V!il'i ; 1 oclJ:i de Imt ; se .~!3!i,"~ peste 3:,pimQi!':Il~E'!;mad. dirnr:fn.clul preoede:nt ~ i5 pkiOf!l!;ie mfl!;r~ in ur.id,a d.e 3 cehhrcl de, ~\ de'.la la ~l~"'~~

pes~~ '.l :pJ:moru~ mari.:

P~ d,e 5 p:lcHlrll.~,~ al. rindlillui p.l"ecedent; :I. plcmru:~ :~em nr.lt!~totu1_., picio:ru,f/i; sa SaN
:[n

n'Wr:gul.i.l: :

*. :8:e ,so\lre [l~st:e :2 picio~i!J'~ *.

dj.n g-a;u~

I~.nli~orul din tre 2

*.

*. se

,...

* *-

*.'~~

fie

D~hi~:rl (lie ]aI'l~.pentru rniloar.~:re. ~9 :re~J~d:ndlln·jle :3.~6..- .

:P:l~?l'~'. m~re
i

III !5.e.t1~.mlna r-in'rl,tli] au ] In 1~t]]\111d~ ru'arsin~ ~i ~. oplnU:n de [~nl~pll!ntru i'n:i:oal~OE!:re. 8:. !) ~ In brlda de :3. ocMm.1l de lail\ din rlndulpmcedent ~e~~e1'ieaM l:i:ph::1.o.I"l!l~e m';al'i:. 1 ot'1-1i 'de :h!,

om'iuri de lant

il1eJ1afi~s~

p~~ dl~ la.

**
~j

. c:!:o$e'Jtem~;

1 p'icioFU.." mare

II p'm'uiji

*. B,e ·re-

.m-are

:3:

ModeJul 53: ~e Cl"\l~ebll<lZJ.l 1m"! ,er ~it1:w.';1l}tllnw.t:ip1u


I

l<lnt (rInd}

d~ d~ Il ,oel'lrinvi

bi!l2~

lede la:nt,

Ian ~ ;.5<12 safe peste" 3Ipic:iiCIif;u~e mar'1 S~ ve." .p~1~ae ];a, la ;+: Iii:i se terr.nina rinchd Cll 1 flldOl"UQ m.ilre ~,n lan~ de m~~g~:nc$i 3, oc,hiud {i]~ 1aut pi!mtmb"ltQarcerea luri:r;,ului:. Se f:\ep,(j!'ltir:~.nl:ludle ~,~.

*"

·Se c:ro~eteaiiil1n lant (:rind) de baz'lejle:r. dlntr~nn l'!lultip.lu de 8 oe.hiul"i de lant. pluG 6 ocihi.ud de tant pentru cOmlpletarea :IlU)delulrrl.

r1ficrulul pJ:'eceden 1t sa C!."o~e~a1"A, :1 . mle ; *5, ochiuti Ide lan,t;' IpictoI'u~ mi~ . brida urmitQare Be repetii de 1a 'bl. se ti~rmjnidndul,cu ,2 ocmud de bmi, 1.

dinr.na1"gille:

In. lilrida €It! 5 oehlurl

de Ian]

*.

**

R.. 1~. S~ 'cro~t~'i.lza it 'pldoru~ mic: ill. ill] op,tul,ea ochi dli! findu~ de baul": I:) odmmi de: la.'lllt; se sate pestle 3 £?chiiul'1 (Un~anw'U de baz-a: 1 p~,clo:ru~ me in ochiulurmi1toll' :.te. 'Be r-,epel:li de Ia la !Ii Se:! termina rindui au: 2' ocniuri de lan:t; se' sal'l!peste:l. ocl~.din Ian~ de 1lazi : 1 piciol'U/i mare mocblllil de mar-

,ciol'u!j ~are in pitcIol'UJiru .mile de margine 1 oelli de larot ]pentru ]!I!lItoal['cere'.

SC1!rn,petll. ~dndudle

,2-5.

*"

MOflelui 35
de 5 aclliu:r:i die plus 9 och'i.uride]ant -P!![Jtru ootn.pletare,a. d,eluJu.i. R. 1: ,se ero.. ~eteazii 1 piciO[;u~ 'ma:N:!' 'in dncn~a ocl.u (Un l<lin~wde -baza: 2 . de lall''i;. se sare :peste :2 o"chiut'i dm
j!5.'l', Se Icro~eteaz' un ru:lltI~un multiplu

hm.t (:ri.nd) de baza

'

....

!line, Ii]. 4 ochi'uri de lawt pentru b'll'Oarcere. R. 2 ': In brida de ,2 Qchiuri de]~nl din rlndul preOl!dent se ,cro:)ffl:eazti; 1 pi'cioIui$ Hlatre. 1 oem dft 1anl :!i~ I pidolU!i n.a:l1i!; 1. ami de ]a.n'~ :se sa:re peste 1 plciorn~mic; in brl.d<l de ~ ,I;i odlin;g:d d.e la.n~ul'.l 1 p.kiol'lll!l mit:; 1 oelli de ],an~;, S'(! sar-e peste lpicinl"l.l)~, mic: in 'brUJa 1!JI~miii.'toare'se: cr~e"l:~!iZ5. 51 p;i:dio'l'ull'i!!' mMi des-

'*

'b<ll2lli;

..

Flll~~tte Cl:lI d,b~ 1 odli de lan.t intre e'ie Be Tapeta de ta la !iii seterminaIi'l1dul en 3 picioru!j:€ ma:fi" d!espElJ1ite Intre ,ete' CI], cite ], cchl de' lantJ cta~etate to lantul de mSli:'g~n~ !fie 4 (JC]Iiul'~ de. lanr{: pen.trl.i: intoa"l'ce~e. R-. ::1 = ,Besare peste 2 pltiorutte mad din rindul .pre~d,ent:; in s~tiu1 dlnJre al daiJell :fIi at
tr,eilea piciOl"lll!l :mare se 'Cl:'ll¥!teazii ~1 plciQ'ru~
JrI<1.Il'~.~

**

*.

,eite

mar.i.; sa safe :peste 1 pici.oruli m.are;

de mar,g.iue din rindul precedent; in ' de :~'o~hiuri. de lant se cr-a,;eteazfl 5 : '"


1

:rl.ecm:-e ocl:ii)' ~!i 1 'Q{bl de' Jlal'll1 pen.t...ru. C~'. R. 2: :I. .picioru~, mic mpi:cior~ul

picil.orui mare Se mpeti de ]8 ~l sa telt!11il1~, dnd:ul ell. :2 :p~ciOi'U~emal1l'] 2: ocl1iii.ud.Win la:nM de bad (dte 1 pidolJ'u!i
I

:tn

u'I:mMO<l:'!!ele 3 ot!h:iiuI'iI se Cl.'c)sete"<llirl

*.

*:
.

s.pa.t'l.uldil:1trep~'imul ~1 al don~a pietorl1lll' mare (dfn gru,pul dl!i!' 5 picioJ:'lu"I~)se cr~.e·1le~21I,1 pic::io~Ulj:mie : 1 picou de 3 ocMud de hml ~ 5 OC,hl,ll1l''i. de loot ;, sa sare peste 3picrorllJ,e ma'!.·~ din aCf!la.lj] gru.p; in sp>at]ul tll.i'mator se ceo!iet.eaz:.l Ipkia:ru~. mie :;fe. SerepelA de ]8 La. ~i ae termini! rinduI eu : 1 picou; 2
(ichim"i de lan~: 1 pic'.iJOl'U~' m;are :[n li:mtul tle :ma!~gine ~i loebi de 1.m~. :penh'u 'intOi!l1'C€'re. S. 'I: In ph!loruij'ul m.!3Ill'el;h~mm:gine se ere,~eLeOlzii 1 'P:i,do:ru~~,c; 5 Clchluri de la1fl~; se SilIl:C pe>:te' picou ~i,pe-s,t.e 1 pic'iOl"ll~ :m,i;c : 'i1'l~ hl"ida de ,5, OC'hiuri ~,I! [~nt dill ri'lldul preced!l:ut .00 IC110llete.a:za. 1 pid.Q'l'u!i mic, 1 pile au de

mare.

!n.ic ~ ~ ~e ~ce' ] picou din 3 ocl~iuri de lanij: ~ !:l oc1uuriL (fe lmt;. se s~e peste 1 piciocu!i
1 piei;o[u(j; mLc ~l :l[pl(ij.o'nl~

~~ri

ttii mic In. ul:mi;to~rul ptdoru!j;; se saTe lpid.OII.'tl!; mare Be ;r,epetl de :Ea fa'· s>i! beTmlni§. :rlndul ct! 1 pIci.o1"~ .rode in :' , d,!:' lIlJlrgbl!t:1' !Ii 4 OIihiud de lan'~ p~Jl'tr;q '. Cere. R. :} : .Se S tLL iP~ste ] p1c:io:ru~ e gr,upul dJ!1I 5; pi.ciot'll~E! ,al rindulUi. ~1:I(~~delllti

*.

* *

1 pid(lrll.~ mare: :+: :2 odr.i..liuti, e' lant ; S€ d liles:te :I. piciorulE mare din ,acela~;i, grup, 1 clo/'-!iji micfli ]lp'iclo:ru~, mare dJngl'tipul mitor ,; in u:rmatoarcle 3 p~cioru!ie mad se lant. 1 pi,dol'u!j mare In pidoru~ul mle
margine 'it c.u 3 cehturl de ]8.n'~pen tn! .', eere, R.. 41~ Jn oc:hiul de lan' de llngi1 ' . tie'l;eazli ci'te :1 pido:ru!I mare Se rt!petli la la ~i t,erm.lt'lil" dnd'lll ell I 'ochi

in u~ld;oorele3,

[IIiciol1.1i'Je

se C'r0'Jei.eaza

*' *'

se

*.

~l-

3, oc:hiurit de lan ~ Tepma, de' la 1<1 se ti(1'tminA rindl1l cu i picioi'U, 1:iliLic: .in Ian1;01 de margine ~i ·en I) Qo[liurl. die' la.n~ p~'o.trtJI :rlltoamere. n.. ::. S'il! ,sat'e pru>te 1 pidoru!j. mic ,5

*. ~

ij:ul demiu'gine !inn rlllclUl J1'i'l2oode-rrt s~ tea~..i 2 p.iclo:l'uljlem.ari, se sare ~s~e 1 elorus mare; 1 P-jej91:U'i' mk in pi.cioi'li1jjul , n1iliJor : se sare peste 1 piciol'1.t!i mare : 5·.' nUll: marl in. brida de' .2 ocl"Jliud de' lan~

lat1~ ~
~[c;fu~n.\~

\'g;i:Q! tl

t.

lOt::+; .~
Ip:l.

m]e ill

::Ja7:d l~. dG l~tt}t ;I~a :tnn.

'in :ai 'ocht1!iL'1 OIcntui de


IT'fl

'6~c:rtell7;~

~, inl.oat:. lul wlll,~ In bt~~~ p~clo~~, 1 p:i!e:l,~.


iU'~

m.ali" In cio)fu~ fll

lil.

* ]~
P~l1:

(11i1.

* ~n hm,Wl
~I
lin'

:ea.d- ¢;i~
:-npul

~eQ!l!dBfi'~ ;

~p,l' ~i·
j( ~i

c se s~n'r

f:\C1';petli,dl

.r'i se ,eli
[ eehi
W]lC

ru 'iniQar-

H'~¥j.ul 1i1~ . 5 p~dll !'l;an~ lel II (;io'l)u,e marr.i

SiB cro~.!le~IK!' 1 ~l

pk:iot~

s~ ~{!~li!tea~ un .Inn, (l':!nt]),. d!~ba:zi]e]e'l:'. dhllt~Ull. nn'!lUplu. de, B (lemur!, de lan], , ~.1dU['i de l;m~~ntru ~g_mpl~e~mo.. , .... 1 R;. i!' Se ~1'Q.!iiet~Ma,1 picioI'lJ!ji 1ll!1re tn. al dinci~e;a:b:ol1~.dhll lantul de haza~: .a omiuri cl.e: J:a~~; s~ ,sate pesll~ .2: ocih]ul'i din lanti!U de b!l~' :i P~~I,o~1i tn eehiul mm!l~oi!", 2 oOb.iu;i i1E!litn~; lli!! sa[l~, peste ,2 oclt1u;ri dhl ].<iIn:\<ru d~~zii.; to. Ul'1n.aWar~e :3: ,octhhllrl se eX'~ete;;il:zii. c'[~ 1 pi.~io:ru~, mal,'e ::t. Be :rep~Ui, (i~ Ii! ]a :+: '~.i S,Q 'tlllrraiIlit. rll!1;,dul en 2pIDcw .. l'u~e ~ma:~im 01;tili'wte1e2 ucl'll]ud :~,e lan~lu~, (fie: baz!i:l~ 3 Otili,ml'l d~[WI~ pelil~1i'Y. ifil~ilI~iI'e. 2 ~ 1 picioJ!:'1,1~ mic in bride: de 2 OclUUl'i de l;m~ a.rrt!Jll.]u]u:ipreced~r:l'ti Joch:i,urI de la~,~,; se ~.are peste lpkiotU:\ii :ro,a:N~; in. bilCida Orma! esec!I!Q.\j:eteaz&.l! .p~ciorl.t!iim:iiC: ;:~, Q~ .' ~ • sa s~e paste 3 ,icioO.ru~e ,ma:!:] : ht b!;]q!a:lll'm~te<n'~ ~e c.tQ,~teaz1i, 1 plclOI'U~, milef ;g~·r,epetit de la lot !i~..!I;~ teTH.I~[la eue 2:oclli.lm.~ de lalJ~rtj :1 p:idoru~ ma~~ ~T]lde ma.l'gine~j ::I cdliu:ri b\]J [·nto·acere. .R.' ,3;Iri briidOli de :3 l:a:L'J:~ im rmdlll precedel'Jitsec:I'o~~'teB:~i3 ~ pici<'l~U~~ marl; se sare ipeste 1 P.idOlCU~m.ic:; I:n. 'bt1da de 3 eehlurl de ]ant $19 C'l;'Cli~11Ui 1 p~fm'~' mjc; se S.~l'f;l peste 1 plc.~oru~micj r.n. brlda d~ 5 oe.hhlri IcI.I.:lI<inlll S~ grupe,a;z,a 7pl-

aclrluri de ~aIl't1 pe:n:ll.tl:u.rntDl'Jil:~rfJ. : Se r;epe1i r[n(bJtile 2,_~',

~oaroe:re.. D.. 4!: c.:i:t~ 1. p1C~Cl'rn!ji' lc :[n pr.i.rnele m ,2 piclo:ru~t1! m~i.; 2· ocl'itur~ de loo~:; sa sEu:e p ~te ,2:p,idoruL~ mad ; 11l,p'k~o.ru~lI:l nne 111rma~ol: SE!I-Cl'Oi'illlte.aza 1,pkioru~ m~['il!c; :2 o~:iIJ:ri de ~~n~: s~ s.arep~.te 2 pIJdorlu!j~ m~l'l d.m, grupw de 7pkio:rll{i~ mad 011 r:htcTu.h1ipreccden:t: in l:n~m~:wa:r'e[e 3 pici~l:u!le se cll'Q\j.dem, cUe ]p.kiQr'11§mlD Se, ~p'e't;a. {~e Ia .];a ~], Be te:r.mm~ rln.cl,uJ,c:1U cite, 1 piol!~O:ITol~m:U:l in. ultim.ele' :2 picio:r.~e: marl ,~~.co 3 ocl'1iurl de ]anl pell:tru IntllalrCer.e. 8.5. lp~ci~~mare .hl.~i~ d.oiil~ap.iciormt mie; :+:: 2 och~lLlri de b;n'~ ; Jlpicio.ru:(l, m~e [rn .[Il~do:r~lj]l l:rMl.nUf~atQr ; 2 ocl1:i:rrd de la-fit;: cite l pido:r~ maJi.'e mur .. t'IllitQ\1!:Dele 3 piclo:ro;~e mk~ SL\':I'e.p~tiJJ,d.1:! hl! *]a ~ifie 't~:rmh:io\!tti~O:ll] cUl c.it~ JLpicioI'U!ji nUIm;@ i~ wtlmeJe 2: p~cio,l'!l!~e mid .IIf cu 5,
e

*-

**

*'

*.

'mare

delu1u.l.

Be: Ic~~~ete;;!$iun bnt' (dlld) d!l!. baza Iejeri' d~D.tx ..un :u:u:ill.tlplu de 10 oelliur] de l;mt. plus.6, ocn]1l1Il de Ian tp~ntTu completal"ea mQ.
R. :I.: Se cro~e1Je'a:diS pid.Qro~e mad in

n.

'*.

'* *

Se '11epetit de ']011, *c]a ~1 ~e tre:rmll:!a .rJndu]. C:1:,l 4 pii.cio.rl1~€ rna.d. il1 1.u1!\ul ~en'!a;lJPne ~1 cu. 1. m::l1ilde laAt pen trl1 'in-

*.

4, ocl",h,llrill d~ lan~ : sesare p ~steB ill,iclw~; mi.c din dndU], prt';1~dent ~[n., br.1e1a aie 7 ochJ;ud d~ .]anj .&e ~Fo~eLe~ziI pk:igru~ m.1e; s~ aarep~.d:e_p~~ ltu~1ill mic :!;.t3, ,pi1c.klr!l~;eni!a:rI din) gcupul de 6 piciom~t.! , mOl!ri; :iu.,kll·ic:lade3. oclliu'ri d,e blillJ,t Se cr~et~am lpid.o,ItI!~ We :s,~ iill!pe.tB, de la ta ~l te '~~b'!~ f.wdu.1. W l p'~e~om~ oodE!nt:
p:ic1m'iU~e maFt:ii.

cincil.~a. ochi. din la:n~llli de, baUl; fI~ s~r~ peste,:S oc1du:ti din .lflfr~ul.de ba~ii:. bl! nehru] urmaooF se m"o~eit~za. IpiQiorlJ"§ IDJe; _'1' oell.htr'j de la:n'~; se $tare peste ] ochi din. lantul de' bazli.; ]l pc.io:rl1~. mle tn Qc:li:liul urmXimr., Sit! 5 are pes:~e 3. 'och~lIJd i!jn]:an.tul de biil~, Iff, :[~11. IOCh:i;U~ mmili.tor ~ gr.upoozi : ,3 pfuior:ll~e man, i3 oci1iuride lan~§i.;3;ph:i1pru~e mad S~l~~la de ~a La ~i~e teFm:in~, riIlidy~ cu. ;:3 pjdoru!iiemul.. 1 ochi de la11i~, [pldo.r-l1~, m8'!:e hI ocll:lul de margine aill blln ~Il]ul~i (;U 1 oelli die la:ll~ pen:tru into"l:~re. 'R. 2 ~ IpiCIl~I'1,l!~mi.c inpi!cloro~ld mare de' ma]'gm~din l'liidu] pre-

01!]

**

*,

**

*.

.. ,

lan~pL!n.t1l'u[n KI~cm. B. 3 :InpiciOrU.~un m~c din rtn.cl!rul preoecl@nt5te ,cro~et!l'a:zA,3 pldo.ru~e marl; 1 p~d.o!l"~m~c in b:"ricl!<li de 4, adhi,uti d.e hmiti 7' oclliuri. dela.n~: S~i sa:r;epeste .p.~dO'riu!ilJl mle; til bijdO!utmat.o.are lS,eC:fo~eOO81Za 1 piciaru{l,mic."in rph:;io~!UJl mieuw,mitol" (deaslupra .grtlpmu~ d1ndm:llul 1, se cil'~~tea-, za :3: .p.id.ol"Ull1Cl!ma'.r.i a ochiurl de tant. !§:i a p:~cioru~oil! marl &r~peti' d~ Ia *~a, ~i se ~~mma I,'.fndul eu : 3pic]al'u~e' m.:ll:'~~ill ochi d.elall:~ ~i ] pid(lir!l~ m~:re~n ,picio[1!.J~ul mle d~ m~rgir:ilie Iii cu. :l m:h], die lant pentr'll] :m,~

micin

li:i)f!;tuld,e m~li;sine ~], ell. 4: cehluel

de

de: l<li[l~ P~:I'l!tru i:n~eal':Cii!re.:ft. :iI~. ocl"llI,1l]1 de lan~rlinm;~]Ioou1 g.r:upub,lil din rinnul pre, ~ede.n t se C~(i!jeteazii; 2picio:l'~.e' mar], J1 odii d.e ~OOl 'il 2 pk:iofl'U~e m:al'i; :3 ocn])liJid de lil1nt: se sar-eo pes:t~[ .p1do];u~mit ~ IpliQloFU!i ki! br1(la th.~ :;I o.cb~ud· dee ]an ~; 3 od.iU,l'Cl d.1!1 laDt; s,e sare pes~e Lpiclo~~ mie ; rn ,ocldiLI:l

*In

m~q

*=.

clo:ru~ul mail:e 1J.1rmi!litor {pi! doslll

dll!lant din ml]liocttl. giupujui tl!;!:'mrutJol'SIl! ,cr~ !j!~a7.1i: 2 pic'~on~e mari. 1 nc.hi de bin t liil 2 :piidoil'u1ji~marl; ]~P.k::iOIU~ ml3!re pe sub pi!
luc:ruJui, s~ c]),

tn trod[!~c:I'Q~~~pe

mar-ee:re,.,

ISe ire-pet! :rirn.du;rile :2!i], ,:9.

Muaelu158
Be cW'(lrj,1::tea~il UJl],a:n~ (!:lt1d;) dl1: D;ll,~i1 le .. jer, dinb:"UD mwtiply [II!? ]4ocU.hli~~ de l:a,nt. Pi'us I} celli,uti d~lant [J~E1tr:l::!. oO"m.pletSi~e'a mQR;, I: :ll'lI.d ~a:pit:e]~i'.! oc:hl dlln, lallPll de baM!" se l,-'t'U!peaz.1i£ 2 pici.oro~e ma;ri lo~hili de 1aut .,[ :2 picl.oil.'1i.:!~~m.aIri *,:3.' ochiwi de lant ~ t s.~ ~arol!. p~s~e 3 oCinIU;U:']. din ],.atv"\1Ul .b.rzl: .hi ,.d.e ocltudur.ma.Wr se Cl'Q!i~teaza lpl,~mru~ mlC'
j

,se rep~t~ d.~ ]a [<I .~j;f>~termina .[In~uJ eu Iplc!.oru~ m;aleinp:~C1oro~ll~ de ma:rg;Ulll $[ enS od'lliiuti d.e Ian] pi:!iI'!!ttu i.ntoa.l'Cl!!re. Se 're'petii :l'ind.ul'Ue 2 ~i .:3.

ta spre :s.ttl.lga ~Ln:U

*' *
.: lnfi

:5U~

d~~.a d!ea~i
IQ~Q\i--et<l U'1.

*i

d,~lu.Lw.

Be c:ro!iCi!'t~a:ti.\. n ].an~ (E~n.d) de .b~l1l~ l~t u ller. nt'!rutlp!1ij rie' 10 ochiuri cle: hm)! pIllS ~ o(lhi~i(le '[00 ~ pentr1U] comp'.l~t!ly,ea m~de~1).11u~

a ocilitu'i de Ian] ; Et sare p(l!st~ 3 ocniuri din !an~uJ de. ba:?:il; in oclJ11ll1u:r-matorse grupe~.~ z..a: 2picl]a'IU~e[)l]l~ij :1 oc'hl. de' :lia1l1J1!il,2' p~C~QIU~~ mati.; !li2 SOIIl"i2 pesm 2 0 ahiwri din. m:fI!t\:d de b~"; :l.p:idoru!ji mat'>e'~n och;i:ulul'f;L1l;§.tQr. ~ ·!le S a.I'1!l! p.esll(? 2 ,OC:hiu--l1'lcl~n lanPli de' b~za ~ tn (l:chju~ llnil'ICii\\i:o~eS'.rupea~,; s 2 pieio:ru>!iielililarj, 1 eehl de]<IIn~ ~12:pi~.ol'it.l!~ m:ari •. Serepeto1i de 101 101 ,~i setm-min;§, ["indul co. 1 piciOl'U!/! mare ~n mn~~dde margine $i, CIU 3 ocihiurl. de ]an~ pen'h'U tn toafcere> R. 2:. In ,od'lllul d.e: lilin\ din. :miJloc::'1ll!lglt'up,ull,l.l de 4, '!iiil' ma.ri 01] rtndu1:lllE'w'E!:cedetlt 5li;! pkioru1\ie mar], 1 eehl de l<l1fJit!ill 2 pidor'll:l!ji~ mw:-i,3: eehluel ,~Ie[<l:n~;lpidci:ru~: mie in brlda de ~ ochiu:ri de J,an-t ~ :3

~onea oc'hi ili:n. lan~ul d~ba2~: 1 oeM cll' ll!ln~; s;e :5<liI'e pest~ '1 Qchiuri clm. ];antul .CIi~ baz:I ;.i'rl ochhll 1iJl'm~to[!'; E! g'fu,pea.za : 7p~oli(i; s de lan:~ ; ] DeW. d~' lan~: s-e :sarep~te4 oclliur din l<lin~111 die h'l"za; 1· mie .~m. ehiu e urm.itor Se l-.epeti. la ~iLr.etep. m:Lo,iirlnci\:!l cu. 4. pk:io;n.li~e nl<lJl'i (despa;r~it1 ~ntre I~e eu c:~te 1. och[ de ]ann~n od:iiul di margine ·m]all:1J:tUlllIi de ba:[ll ~t Cl1!,l ] oem d1 lan~ perJiu\.1 h1i1iol",,~;re.. JR. 2,. ~ p.~cioll'~ m:ic i.
ro~emar1'i de.'!ipir~.t~ irtLt'e eleQu c'ite ] eelr

R. .11.. Se Cl'o!i'etea.:z:."I,1 p:~em:riU~ .m~.c.m

'*

<1::

*.

'*

**

'ot!hi,~.ui d!r2].ant ~ 1 pick1iri1~.r.m~ in bldda urmi1:-

v'

~Qare. a ocJli:uri de lanti '[I1L ocniul d.e lant d:i~ mijloCJul gl'UpU:l1JiU":rma~O"r :6JEl cro!jie!'te<lilliit.: 2 p~CjOtlJ~~!tHI.ri, 1 eehl de; :ru~Wli~ ~~2: piJC~or!;l:~e maii!'i ; 1 ,pie~.(!ltu!J m<J:re pe sub plclor~1\!l m~r~
1Ullnit<l\L"

p~cioru~ullmi1lir~[hil' ma.r,gill!i! din 'undul cle,f.lt;. 1 00':111 dela.rr~;~n picio!rlll~u~.. _ mili.wr.s~ Cl,·~~tea~i§.7 pic~O:rlJ:\j~ mm:i (}esp~ ti'te intre eleeu ciW: 1 odli de :Jlant; i oChi dl Thant; aesare pe~te :3 p1c.kl:l:.'I1!!'J~ mm'ID. din pUI de '1 p~cio.ru~. m~r~ ~l in al pamu]S8 piici~ rUli se a~et~azi.i :I: plc~o:-rl]~mlc; Sf! :SaMp~sb 3p.iciOil'U~e din ai;ela~i gn:l.pt. *.. Se l'ept;l'ta dj. la lao \iii S~ t:e.rm:l:r~a: 1!!'jn.du1 ell 4 p:~dQ mari( . cu cl~e loCbi. de laJrl 'i!"i.we ele) ill. _tu$ul mh~ de mMgin.e ,()~jJ~ de 1<lif'J.~p~ntnl~hto~rO~l,e'. R .• 3 ~ 1

gru

rTI~e

* *'

(pe, .fa\{I. luc::ru]J!J~ s~

1.11II:rod1l:!.ce

GJ:oi$eta

r~ ~]C rn. p.id.oluliulmare dl; riridUJ: pret:"Edent i ,3" ccl:iiuri de la!lt: 1

ii",iiiln:i

pe sub pici.tl!f1!]~ de 1<1dreapta, spre s1l1l1!g.i [ ~ nu .~[nlllgm.d eroll~ta il'ilpi~oru~) Se l'e])C!ta die ]01'1 la ~i S:l1! t.ennln:ii 'dnduJ cu 1 pido~ :Ii!l~ mare 'in .lail~1!11 ell:! margine ~i (31, 3 "oc.h1u:ri

* *'

*.

40

It)c.h:lul 11 Pte!

I !Jell

~e c:t'O~

~, :ml~ uri dl! octliUI

lalnt;

, '. i' ail doUe;l P1cWl'U!ji; '5, QI:111UI'1 de mo rc 1i'I ' t", ,,"' .'"'m" 0:> '","'''''' 1 '!"i,~",;"-11<1 " ] ~'se Silirep.e!> '" "' p;u:~~,,_LO:'JI' : •• "'" ''''~ '.' ,1'"',"""" ......... ' ... 1. ~oim"~§,. p~elQrU~~, ,~l doUg p!dClrIlIl ,Un ~mp~ ~rm~toli:' 3~chlurl d I,nn~ se ~ar~.pe!ite 1 P!'c~OI'U'~a:~e elm a,!~ , ].Il$i gntp;; 1 pllc.U)rlJ!im~(iin P~~loru~ul ~~a-

,~~~~ ,i
a

m~~:~.~

:n~Fe ~

2 plC'l,OF1..i!jlil:' ati m ~I'n lo!in'~ul d.'~ro:i'J.rgll'!1 e ~i cu 3 ochiur,i de l<1fi~psntru intoan:el'e. R. Z = In brida de' 5 ,oohi.u.r1i d.~ lain t dinrtnrn,u.I p.lIec~

den:t s~grupNza

9 pi:ciorn~e mad,;

I.a:n~ I,~i lub Pldl1!.d, s~


dreap-

,el) rindllJ;l

:I,algi'llli!!

e.

pic:iIo~~: .ma.m ~. Se:~re.., ~a .liil _ se. tel"mJ~1!.l'rnd1!l~ cu. 1, piciorl:l!i .dub~!'J Pi~~orn-\l~~ rnie (~e mal'g~n~ .in ~II 1 ~l die l.mt p.entru. intoa.roI.1!I~.K ', 4: 1 p]~i'Ol'~~ mile '[n ~lCiOI1l!ful dub.1u...'W:_ ma:rg.me !illn .rlndu~ pI:~ecede~t: :3 ,OclUJ1U'I de ian t; ] p'~io:r~~_m,aie ]:11 p~doru!u~. mara .'~~ii,tor~! 5 _ oCbiJ;l:I'I, e len.t; se save" peste 1 p~ClOlli1.1~, ;, d true i pici.om" mare in piclQ'i'1Il!iul mare iIlFfill'ito1r; 3 ocbi.uri die lant; 1 p~diCilru~mic ~n br1da. de {j oclliumi de ]an'~ din' dndlllpl"l,!~de'nt Se lle:pe~ de 101 Ill: ,!jii. se t,enninii dJl~i1il cu 2 oelliud de la:Il:~! lp:tmiCI'I'1J.lI1i dublll .hl p~do~upetii de ]a
l'l"ei. 'C1:"Qi$ete~z~. 1

I;(Dl': cidtiud de ~t; SlE!. ~.a~e~s.t~ 1 PlC~OlllJ:!l mare ldin aOt3'],ru;l ,g:ru~ ~:I, m ..pl~O~:Ullul U1'-

maW,

**

'*

*.

.azli leplus.;!;
,I~,

oeM de

delulul, tn <Ij.,

In~u.U de 7 plele1 ocliJi


Qc:bimil

ocblul se b,!~

$];J~~~,t~

in.t~ar~'eli!e. R. ,5: 1 p,]_clortl~,mtc in pi(lioru~:ul dublu de mal'g~n~ dbl dndul pr:eced'ent;. Qchi de lant; se s!are :peste I piictoru~,mw~:; In p'icior:u:oty] nne !.u'wawr S>e ,gr:upeau 71)'1d01;;IJ~e mmi dJespa-ttlte cu. d,te 1. ocb~,de JJan'~ :llltr:e d~: 1 ochl. de lan~;, 1 p'!.clOl"~, mle in brida de 5 Dcl'll~url. lsn t din :rtnclul preced~ dent iSllf!.: ii de 1~ Ia ~i se termlni rh-tdul 'eu -4 toruse mad (despa:rtiti2 eu cue 1 och~ de l<au~ inke ele) in plcio:ru:!fi.d mle de m~infil ~l ,e,U .1 ochi de l!il:llt pentr'u intosu:-~'

:!lU],

role demargiM

-~i ]I, oehi delant

pentru

*.

**

ru:~,e'm,Olri din gr~.plll de 9' p'iiclor.n~,e all rtndulut preeedent ; in 1i.1rmatoa;l·~le 3 picl.orulle se C'tc!j:eteaUl ctte 1 picioru~mafle; Ii ochiurt de Iant ; sa sare p~.tE! 3 pidnru!femari din acehl.lj.LI'rrup liip~wS pictoru$e marl din gm:1)\,,11 rmii;ror ~ in 3 p\idoil'llJ!~e '!J.rmiWa~ u sa COOl~etea:z:a. ~[te 1 plciorl%! mare Se: repe'ta, de ]01 1a !jiise 'i;ennina x~ndul eu 2 ochiud de1ant. 1 piciorull mare ~:i ell 3, ochillu'j, de ]ant pentru tntoal"c~.R. ,,: In ~id;a de 2 ochiun de Ian t din r'ind.Ul proced'~nt sa eroselJilIilZa,4, pi,ciol'lU!jie marl; 512 sare peste 3 pi~ dtil]:u~.e mad; sEl Bil'u,p~aza, 9 piciO:nl:l1e D]m:'i t.n buida 0:12: Il '(lemur! de lant a .rirulului .Pr'sce= dent Se Tepeta d.e la: la !Ii sete:rmina l'fndul cu. ,5 piclm.'U~e mail'i in. lan~ de margine!ji ell 3 Ci'i!hiud. de 1an.' pel1.tru intoa;roere. B. ,$,:: Ipki.ot1l1~ mare in ru doUea picio'["u~, din rindul precedent; 6 och1u:ri dl:!' l~nt; &e sare peste 6p'ldm:u~e marl;, se 'l:l:o!j-tltea~a. cite 1 p:iciol."U\l, mare in. u,rmato'arrue 3 ptctorruj:e marl Se re-~bl de It! ]a ¥ sa ]e1"-

101.+: Ili :se termini! rtndul cu. I picionl~ mare in Ian ~ul d'emargi.ne ~1 IC!U 5 eehiuet de lan, pentru tn~oarcere.R. 3: Se sara :p~S'tii::3 pleio-

peS:I:iI!' piclonille 3;

marl

*. Se

se sare

f\e:petfi. de la

*'

*'

*.

*.

**

mi:nii dniliII

*.

ell

p~oiorll~IiI}.e rlnd.ului

2 piclol'U~emarl in ultimele 2
pIeced ent !ii(;u 3 acl:niuri

**

()1:'lli de , mie :in

:b.i:uJl de

<;ere.

Se fiepeta l"inaYl\'lle 2-5.

d~' ]an t .~e!ln'l:r'uinto.~e:Pl1!', S.er~ettli :J:~ndurU~ 2--..'),_

1 p:r:ece-

M.oille.luI 61.
Se Cl'O~:b!a.za un

:oocur-

Un, gru-

des~Oeli]l de

:~apiciO;re peste :1leti de 4, pici:Ot-o de' lau iRe !iit 1 1 picio" ~tne di'lll pl(l~.oru

dlntr-un muIHphl de Hi ochiuri de: l~ut~. plus -4 ochiurl de lan, pentri1 oompletarf.a mode-

lant ,~1"[nd) de ba;>;~lejier,

jer'"

lulai, R. I:: ,se aro~eooazi :1 IlJ..doru"m~~'e iL1 al ci:namea 01!ili din lant'l.il IclielOa~~ ~ *5, oc'[1$u.ri de lant; 512' saN! p~te5, cdliuri, Idin hlilt~ d~ baiza; In ur.molito.u·e:lie ;,3: odl'iuri ~e ]ali'll"111li de baza se ci'~fi!'leat:a ,cUe 1 pldaru!l mar,e' Se tepell§J de Ie. 1.. ~l SIi!: lennin a t'indul IOU

plus 5, eehlurl de Ian", pentTU. oompletarea modelulu]. R. 1 ,; Be croi$ete~. 1 ,pic:i.oru~ mare ~n. al etnellea ocl1i din lantul d!! ba;di: 3 cehiur! df!' la'l1~; s~ sa,rl'a'pest~ 4, ocbi:urt din la.n~1Jl die

Be C1'rJ,§.eteaziun la.Tlt (rind) de 'baza]~dintr-un multlplu d.e [:Jl oC'hh:lri de l:a.nt.

Dflza: In ochiul

*.

-I. ocl'liuri din Iarntu] de baza'


rll~@ [I'Htd In mmi! tonre1e

ciortJ~e mad t 3 ochiu,d de ll!l!nt; .'lie sate peste 2 ochluri

umi tor

8~

c:ro~e~eaUi,5 pi~ .

:lie .1.lnesc 2 plci.o-

*. Se

I'e-

II

mie in pW!C.ioiCu~,ul m!ll'~ unit de margh'teal :1'1:0 ..


duru~. pr~c:.went:i {I ochi~n~i de' lan~: :[n g;rupul de 5 plctaru~e din riIl.diul preeedent se ere-

peta d,e 1<1 la ~i. 52 Deirm:"ina l~i~ndl!llell 3, ochkll'i de Ian", :2 j,J1do,..m;:e mad tl.nit~ in ul". timele 2 oehi'uri dill lan,~lJl de OOza (cl:t~ ] pi~ ciorr1iJ!jii:~ fleca~ ict:.hl!)~[. cui ochl de lan,tp~1I,~ tru t.lltoalt~!;\~. R" ,2: Se cro~ete~~ J!.piC'i.o:ru!ji

'*

'*

cj'ttt lph:::io11'U' ma['l~1m. pliciQ~til 'urmitol' ,~d!e rnijloc) Sie gl'upea~:ili lpidol'u~m<li[e,3 ocbiuri de' )an~~i 1 p~c~.criIJi~ ma:re~ ia:r ~in u]timeleS p:id.ol'lLll!iiE! :may] ci,t~,]ipicio:ru!\l mlll'e.~ :3: cchhui d.e lan~; 1 pi.dot'Y_~ mlic ~n pi~-foru~l!ll];laTe unit Se :)!'epeta de la Ia Iii ~et~:I'minaF'il'l!.d.ul eu 1 picicrru:!ii W]C tn p:k:ioFtl!~ul demOlirgll~u~ ~j ell. 4, odhiud d:~ lain~ pel:lti'U in toal~Cm"e. R. ,Il: Se unese 3 p1dOlru~~ntad in pJ.:imeleS pi,Cto['u~ema1:i. din grupul de 5 pid.orll1~<I,l rIll!dlllhrl. pg;:~~lent .;3 gcl:l:iU:ri OJe l<lot-; i. pt.d m:it:! 5- ochiuri de la:n~~i lPidfi,l'U~ mle :h. d~ de ,3 eehiu rl dl~ l;:i;nt di:nI.mij]o(lul glF'UP'Illui ~3 oc.hiur:i de l<rnt:. :3: plc'loclil!ie ma ..i u~lte ln u:rmiliwarce'1,e3 ~icio:r'~l§eale sce]l!;Ii~i grll.p Se 1'\e~t~ d.e lot *hp~ ~:l .5e tennina nndlJi] eu 1 piclort:!JS ,t:lubluhl p:ic~Clr,uiiiuUm~c dem:argi.ne ~l eu 3 Qchiuri de iantpe..j],tru IntnMc;e~e+ It. 4: Ip'idaI'iUi§ m;~tre ~ P~Ckl\l''l:I~U] grllpat de 3pi~ioru~~ ma:a:iu!lit.e din dndlllJ p])~l;!de:nt.: *'3 ~,,"hlij,tl de la:nt; In !Irkl a, de ~ (lchhwi ~elal'!~ se cr~~teiilza .51p.kiGFU~11l mad; .:I oehiurid~ l~fi'~; 2 pjldorl!.H;I~ marl uni.W'r..e~]jiajJe, ~tfel:se ia: Jl p~cio[,Ulii mal"tril din p:r.im:li1. g'Wp ~L Iph::iom~ maw~ d'i:nal doll~a grup. ca:~;e,apo-l,ie unese Se de la la se t~iri:~ f.iJldu! Icu2~ .. e marluni t~ (prhn.1Il1. p:i:C]O!l.'lJ~.fun.. plcio:ru!I}1l11 g.rllpat ~i al doHea pa~i(J'r~!i En 1000n,utll olL:!:mat·gilile) ~r eu loe:hi de lanl u '~nto~:rcere. . Se repe'UI If[naut·2i-->l.

~'teaz.aastfe]:

-bapdme1e

:2p1c.i.Q®U~~mOl!l;i

2 oc:hlUF'1 dlb la.tlWl de ba;,:~ ~ h':t Ocilluliurwator,se cr-o~~teaz~ '1 p~clot'~e marl ; sa sa:rl;1i peste 2 ochhlt'l till .]an.~ul de bad; :[ picioF'U~mie in ~d:'liul Il[m~:torr Se r-~,~ta' de: I" *- Ia sa 'tertnl:lla Tlndweu 4 ochluri o:e 1,UJ{~pemtl:'ll ]:t'Iti)ffi~Cere. B. .2:: S~ :sa-re peste .1 pldO\ru~mic: ~ip~te i p~cioru~ mare d1n grupul de? pkio:r.u~e: wn lindul prcr;!iCooent;. in urwa ~oal'l!le5 pid.oll"U~e se '~l'o:~et~0IZ5. ile ]1 t p:id.o1'U!ji are i m 1 oabi de .l<m~;: seSOlir~ pi!st~

*~i

*.

*.,

**

1 p:idor:L1!i mare dilll ~u::e~i grup. ;[ piiciQ["lII1i mie ~;i 1. pld.0F'u~ mare din gl'upul urma1to:r: III 'I:Irm<1.toarl1!le S' p:id@l('u~e SI~ cro~'ete<liza cIte 1 .p~c]onl!!imare Se :~'e:petl de ],9. -!a* !i~ Sl@ tetmi:n~ ~'Il!];du~cu 1 p~dorl"U~,dublu in pidO:rll~uI_ ml<; ~j. (:u3 ochitl'l'i de [.<II:rt·pefiLTi.lI

*'.

*'

[n:toB[lcere.
UHirl hI

*.

su_h od:d'ul de [<lin l!I:rmitor se c:ro$e-teazi '1 pl~ CiO~U~i~ mari ··.Ber~:peta de Ia *= Ia s~ t:erwn,1i limO'lLll II;;U 4 pi:doI'u!jlil!: m~ri in lanntl

piclL1:r~~1:.l1.du.btu dil1: mal'gln,eairt:d:l!dnlul p:~d.~,t; roe sate peoSb~2 pldm-:u~~ Illar-l: :hl, :pi.o~Ql'u§W:urmjtgr seCl:'o~~te~~a.:1 pidoru!f m:ic: rse s>avepit!ste2 p~ci(!r~~e. n:!<u:!j,

&3:

Sec

c:t'O!li~U!a~a 3'p~oiofU~El:'

*.

*~

*' * :~

*.

~:i Ip:l.ciorw;mare; sec['o~~te~zi In rumitoM'el~ 5pidorU!1Lil din grupul de 7p~ciorll~ maTi din r'mdlil. p].'ece~ dent SI!I'~~to1i dll! la Ia !j.[ sa t.e.l',mina. :dJ];ldu] ell ·ctj,e ][ p:iaionl!ji :mal'e In ult~rne]Ie<3 pkiioinl~e dh1l Ir]nd!w pl·oceclen t ~].cu 1 oeltJi de :]0\ll11l ~ :pe'l1ttu. Into{fl:cere. :R. 5; :1 pi.ci.Qn~ mie in pir::ioiU'ftl:li mate me: margJne din ti'lc1.dU] ~~cedl~-nt~ »: se :satre pest~ 2pici.o:ru~~ :mad: in ,or;ohlul de lafl~ urmiit:or s~ .gt~1p€a~ii p1ciol1'u:j~ '1 m~lt]: se iSa:repeste 2 pidaru(j.~' mad: Ji. JliiCh:l~ fll:$ mie tn p;.doru~ul u.rmiitol' S~ r(l!~et,a d~ ]a l,a -~i se t.,erminar'.i:11 (lilt C~] 1 pic'iOi["~l~ mie hlhl!ntlli] delnal"g,in e ~,I eu 4, oclliud d'e

de]a·n.t;

de mat:,gJne ~~ IOU 3: otihlul:u;l. de Jan\- p~Jltru m.to~:r'Oefe. It. iJ! ~ Se CIEO!i(l't~ad lp.ic:lormji' mare m. ~1 doil~-a p],cioru~. cliilfJ! rhld;w lIr~cedi(!nt; 1 p~dQrlJ~man~ ifi0\\1 trei.1ea J)l.cio:n.~; II (Jell!

do:ru~mie

se s;;Jjre peste Ipk1otll~

m.a:re, ] pi~

*"

o]jlc:io:ru,ewad

*.

**

'* *

*.

. ,s,e cIXllget~~z.1i tl n. la!l"l~(r.ind.) d~ '~aza ]eJer, din:t~:~ulfl.mnWplu de 16: ochillui dl;i!]<In1,.p'hl:S 2 'OCiliu'['[ d~ 1,wJ;'t pen tru IC(lrnpl~kI_]'ea m.m:lri!~ 11!liltli . .8. I: SIl! cro!iel:ea?.:i!i IpiClio'l1il!ji mi~,il1_ al aoireOl oC'M. dill ]ar.1'l\ul de biUliii :!i.e sa:re pe::;t~

lan~ pentru lutoa:rC'eI¢. Se t;~peta l'inlch.trUe ~.

:0" 1. i SiIil' cl':Oijie'L'eil~, 1 us mare- 'wl;1!l pa.tmlea (lcffiii din_ lan:~IJ:~ol.e ·5 !ant,uri; $e silte p-este 4 oo.hiul~] illin ]OIin~'Ulde batii': :l:m odliuI 'ur-m~tor' se ~~~te~:t';a Ipilctoru~ mic; :;]; o>!ihllliF] (lIe<lant; file ~are peste 4" odl]uxi din laiil:1l~~~ll deb;1lzi; 3p~doru~'!? marl fn OJ;;llitd u:rm~to:r S~ll'~pet~ de. ],~ la: ~i s~ :~ina ril1iduI cu 2 p:i.cmI'U~~ mad 'in: oc.hiul de m,a;['gln.e: ~]~J;a ;;I ochi~l'l de" lent p~ntX'u intoa:rcere. R. J!" Be cro.~i:lU~<lz~i.PL()t(l~'1.t!ll m:~'r~:in <.11oid lea. picim:'u~ millI'e dinrind.t:ll .PI~E!OIid(i!nt~; 'B ool1:lurl d eo l<l!n~; l. pidf;lMl~ . ruie inpk:t()],1J~ul ode 1:.]f[ni~o:rj 50chlul'i dill ]a[1t; cU~ 1 picicF

l"ti1JiL

dirrtl'..;,un. m.ultiph:m. de 1 I) oc.hiuri de lanb plus ·.l ochi'ui'l de lan;-peliltr.u. cQmp:~etalrelt. _r.rh'JGe-

Se

c:l'O~eleIDla

un lan~ '(rind) debaz~ lejefj ,

'

*.

**

.. .

Il·l'ma ..
~ S<li~

pido-de l:a;a:rJ d~ :asti! ~. 1 gn~~ it; in


cite 1 ~~stQ dorlq

Se crQ~etead U:O. ]a1':l'~(rItld) de ba-t5, lejcl'" rnintr-unmlli:liplll de 12 ochiu:d de lan~, plus <1 OCIllul'i de lan~ p~.tru cmn.plt!'t:aroam;ocle.lullLli,. K.l: $e CJ.\~e:te:a~~ :1l pici:OfO~. mare 11'1, al $as,e]ea. ot!il:l din lanWlL dl2 b.rza..; se sare lJest13 iot::lll din l<lintul d.e ba:za. 1 pidonJJ!i mm~ 1n

.a
i

1~br,}r,

:iI.'.I. 13i~ le:nWll 1 'lrh:lm ionJ:!lii!! ~,azl! 1 mali];, 7' p~,: :~ s;e
iQ.I."U~e

(!Uel

~i

Od1i u] urmiilo:i: ~ 1 ocbi de ian't; 51:! s$l'e p~S't~ I QClilldin lantu'l d.e: bua:, :in ochiul de bmt u.l:lnaW:r se gFupeaz1i: 3 pkim'u~e m~ri UH]~I 2 C1l:hlul'i de' ]a.]'l:t,3 pklO1.·y~e mal'i~1.t'lite, :2 .ochhll'i de l.rul;. 3, p'id,ol'Uie marit1!lmte. :2
ochi:lll'l

ffl~re iuuF!l'I~WMele 3 plCIIO.f'U"lIe l'Iu:u:i de>]1'1 la Iii :'ieb~nm]llil['lnduleu

;jo:1,ClI:!. 3:: 51l! Cf~eteaz.l

imu:i; in "ltUri:tele '2 lOiclol'U~~ m~il':i .3 odhtulii d.e lant penW!"u~nwaFoofe:. 8:.,

**

*.

ocl1iud cJ~ l!31nt:. '[[1), urm;!i.~o~l·~~0 Qc'kl'i.ud di.n 1 :aall~u1 de b~~, !la~ind pesb~ 'e~t.e.un I~i, !;~

de la_nh3p~ciOl'u~e

mati

unrte,

2:

la:Il~lil ru i:u-, ~nt; [

Jl piciwu!j)wariil [~ aldo'ilea ~~c'irlrm, miJIro' din '!:ini.h,d precl!!de:rrt 5< gc~1iiuri de' Ian}. 1 pi.ci(Jl"U~. :m~e i'll p!i~i(n:u~~l

;*

ma:-['\~

1 ochi 1 pi~ etea~a prere~rmiila :tIde S


~hl de: mici.n
P[\~O!!i:(i:e

m:[c[lr:mA~o:r: '5 ,odhilUl;'l. de lan~; '3 pkl(lru~e marl unite iuuT'ma.W<l:wele3 p~.ciOfIl:we: 'ro~i ~. rop~t;. d~ l!i lao ~l Si~ lerm:\oi. 1"~ndu1
eu 2pit::i!o:rl.l~e m.u:i~J'li.ilG! in tiU:im.ele 2 p~l:io'r!l:r~: mlil:rI ~1 eu 1 mihi. d~ 1allr~ p-eIl!U:u in:t:oaI'~ ce;re. R. .~;:. ] pk'io,rulimtain pid.Q))'u$w.. de maFgil'i:~ '~Un r:[nd~ precooent;* 5 o-chilUrl de ]<lin~~; picio:ru!i~mild lH p~cio:ru~ul W<lll'\~ 11.1"3' mJioo-r: ~ 5- o~b~url d~ la1i:l,t; :li piciQTu,~ ooic~T1. picilQflJ~ul gr-u.pat enS p~dorl~~~ m;ari llrnite

'* *

*.

din

Se rqptilM\ oe 1<1 ]a
ill pkloIu~

iortl~~
pkio.. ,e;l:l de
;d01C1]1i

i'I;

~rn

lid d~

. A~jer,

~, pl.Y~
J

:mod~in_ai.

.:I'll·Uri ~

~.m:ic'; nli din


;111
~j:nj
!

~ ~ rci.
111'-

liiI.ooe'l'i:1.

'n"l!aw-

al d,oi..
.t¥rl.t\j<1:l1

;*~

mi.c in]?IcI,om~ul de mafg]n~ '!i'~ eu ] Gchi d.e lan~ pentru :[nto;a~'cecl'll!. 5: Se croR. ~J!~aizi 1 pkl{lil'~l!J mic l:~l.pid{)iI'u~ul 11i.Lic de rn<lirgi.I~:~din .r:il'lo,ylp.recedewt I} (t-t'l~iiLt:d de l~rl~ dte :[ pi.ciorll~ma!l"~in urmato<l:l~le .] ,; pici'on1:!l'fl .mdlri; 5 od':lilU;i. dli!lant i 1 pi.donl& mil;) hI pidoru~ulrok: Se '['~etj;) d;~ :]a ~i seterminiii f1J'!dul! ell 1 p'lcinruiji mlc in @,Oltij_:~ul,',m[c d·tl .m;al"gl:llie ~i (;;.1.1 1:1 ,r;H;:l'dud de ],ant pe'nkrn intQ-aT~i·e. & 16: Sec:l7(l!iete~~ii ~ .p~ckKru~e~al'j unH:e in 3pid.oru!i!l! mar.f din ,!!,'1iclrnul p;remWi(!a;a;t (~:it~ 1 pi.dOl:ru; m~~'t!in fie~:I:~ din cel~ 3. lliclQil"ll~e~are ,apoi sec UI:le'SC)~. 5, ~:n1:Ill'i d:e: lan't,~ ][ piciot~ f.l],are· tn 'Pleio17~~ ~t!l roie; 5 Oclll'Uri de [an 1); Se repftti de 'l~ ~ lot 11 S,2 't:er.mlni! lindulicu ]pi610l'U~ mllxe 'In. pffidonl~.ul mic de m~rgil'l.e. fjOlcu 3: OCllliul"l cl,~ l~nillt pentru h1lioarf;:er:€',R~ 1:: 1 P1C'kqlf'll1!ii mar~ In, p~c::iorUll!llmare di!2 m..argiin~ din lfJbd,lJilp:reced.ent ;: ,El'och~u:i:!id~ l~nt ;. 1 pJCligrl]:~ mile ]l'lI.pi.ci.o:flill~ul~I'UpOlt de 3 .p:ido~u~~ !]taJ!11!1 nite ~5 ,oc:hiud; de 1~n1~ :3: pk::l!O!l"I!lii!! m.ai:4 tn. ·D~dorull'U.!m:a1'2 lLlf'm:\l.t..@r S~ roepet~ de ],a ::+: 1'0. SI!:!·termnf.<\ 'i'mCh,11 c~l :2pid.o:r:12I¥e mad in lllil1L ~11] d~ maJ1',gi'll~ ~i C1!1 :3 0 chiud d!! lillll,~perrL1'iIl to~l'O~....e. ..in ,

*- ~i ~e ~ina

:m;ind,wl

*.
C:!J

:~*

nfQ~teaza ]. pidm'U~, m~l"~ ~"'. ,setepe'm de 1~ loa ~Jflet:e:rmi.nirlndw eu 3 p:id.oru!l~ ntar~ ttO!j!ebW in ul·tlimele IJ. oclrh:u:i ale lOiln.t (cite II p~ciort!::l.:ntal'i~ in ,al d.oU~a ,oeili) ~i cu. 3 ochlud (!1e:lant pmilir1t1. h~iQi1I'U'cere.B.2 • Be. 'crO'~tea~a .1pk:ioru~ .mtlte pa sub ~l~~ill.eapi.doro~ mare d:i:n ~mdlllprec-edlllnt (s~ i-nt!t'(ldlJi(;~iI::!l'Q!Jel1l;a sub 1P~CilOFU!hpe b~a lUG1'1!l.lui de l~ clll'eapta '. sp.re stin.!;]<'1~~. nu mf~g]:nd 'Cl'O~'ta m plciar~);. lpi~iol'u$ maw til. b!r:iaa d~ 2: a c11:i'uu:,i lan~ de dinuii;l -pdm1!Jl .~~.al d:oH.eapJlc:io~ grupat ·din rincliul :precede6t~. 1 odd d.~ l<lij:!rt~· bridaur~ in mitoare de 1a wJjlocul gl"upu.lJUl sa .~ ~ 13,pidor,u!l:~ 1irI.a~iU!IJim.2o(;hi.1iltl de pi.~ ciOli'U~e~l:i~te. .2: othkl:l'l de 10!ln~,3pidl>o<]'ll~roiilrl un].m. 2C1ehiu]'~ de hm:~, a m.ari Ul'lJlte ~2 ochlul'i d~ lan~: \111 .. ma~oate se 'cl'cCl.!le'OOaz<1l: :lL p~.Ciarij~ roa[e; ~ 1 picio.tWi m.a~e 'p~ ,sub ur.W1a:ool"l.11p]ci(JIr~ mat~;, sa ,sav~ pe:ste 1 p~ci,{il·.urj:mare; Ip~ciont~ mare pe is.ub ~n;Ma~orul p']cio~ mal:'e;. sesa;l'~p~tfl 1 ]j]C'.i.Ol1,l~ mate; 1 pidorull mare p~ ~uh urj,

**

*'

m~.tm:;ui~ pk1o:nuji, mare

*.

*. Se dul

replO:tii dela Ia :(Ii se t-rrmina rinIOU; 1 pki.Q!,u:'j mare. :in b:rida. de .2 ochilild d.L11a!l~ ]m.~di.at dupii gnrpul de' pl.ci{]',nl~e mari liIni.~e~. 1 pi.ciorU~ ma.re fie !:lJib ur.mi\\to:r,ul piclorUa mara ; fji3'Siife pe~t<! 1 pidoru\\i maze ~ :1 pidal"u!jl' m,<l!;'etn oehiul d.~ la!l~ tUn ma:rg.in~a r[ndului p;rece(le:lElt~l eu :1 ochhu:i d~ ]i!tn~ pen~' ~1I'U in roa:1"ee'['\~ • te.iP~tal"i1'l.d:uIl 2.

**

din

riVld~tlprecede~lt

se

'*

*.

* ~~.

*.

p.~dt)-

Se~ep.et<i

l"indiUl'be.

2'-7.

43

.-

--

p~.c.io-rPll' maFf! !in urmawarele 2 p~do.ru~~ mld~ C'a~e IffipOiise unese ; lpickli1'u~ miJC .i'Jl.lll:'m~torul plcicFU!j) ;ii.l w'mllitoareJi(! 2picioru~.emjci :se cro!i1~te01lZ~ .db.! ]. pi~ior,u~mare care se unese iormi'nd 2pilcim'u~emaI'i \11]1e ;3 t ol:'..Jtiul'ide ]Jm.~: s.e· s~'e peste a pioe:iQrIJ$.~;, ful IJ!tmili:ool1.d pidoTI1ll' mic se Crqii!lll~e,~li "2 plcio-, '.\Ie tel'mbl!iidni:'i111 ;inpic~(J[1,1l~;ul me

de miargine; S oc!'!h.u:i de hint ~i.;e sa'[lL'1i, ·~e :1 JlidQwlJ:~~ mid. dinrmd.UL . '. .e .[

3; ochirud de ] al!l:~pentfiu il100atme1'e.R. 3; Be c.il·{J~ete~. 1 pleio:r.Uii! mallr2'.. ll pi.clorll~.llJIl mill t

dill! 101 *!l'l se termina l'mdw. eu J! ochli. d~ lantpentrn. inoo.. ;l:!ere. R., 2 : Jl p~cIarll~, mic u mpkio.ru!ilul. mit: de m.a.t:giri;~! p:[n~ ta iermiI]®!ll~a rinciul1:.d.. I'll toale piciQF"uli'ele mairilJ.i mid, ~l tn. ·Wol.tt,o.c:hilJtFHe' d.~ l~tn'~se c1r(l~e'te.azl1 ,t:'Ute 1 p.icl.Q~u~: mic, lar r'iHclul 511; 'term:i:na. ell

P~$te 41 ochb;lti din]~n~111 de b\1)lzij tn oclUul lU'matOl' £ee~_:ziii 5 picio;ru~~ mari, 1 !ocbi die l~nt ~i' -lorulj1~mad;. se Silll'.2 ,pe5~e <1 od:l!uri din .1anWl d,L'1! ba~a: in eehiul 'UIT.!1a~ tor sa «:m~~ltea:z!i1 :ph::io.l'l:!~'mic Sellepeta
m

lqlui. R. I.; See' ,era.$eteazti alckl.ii.e,~ @ch~ al hantulltl

~. od.'lil!ud. ih:: lant

Se cro~<ite<l:i:lii nnlan t ,(find) de ba~~lejelr~ di:Rd;l'~un mmu~t~p]1JJI l(lochiuri dede ]<m~. plUs
pl1!l':li.t.FU

oompl~tare:a

m(ld~~

Ip.k:lOl'IU~

de 1baza;

micIQ, sa .~~~.

plcluru::;: mar.e carEl ~e.U!lesc il::rtr-11Il g;rnp· d~ 2 p!l.¢ior~ m~lr.:i.umt~; ,'3·ochimi de!an,; ~~ sa:!:e pe.ste3. p~do~~ w.d:; :[n.!:ll'm:li,~:r:iUl.p~~ eiQ'ru~ 5ecro~ete'aidi. :2 p;tc~ortll~ m!fl:fJ.IlI'U~~ ; 3: oehiul'i. de l<lin~; se sare peslle 3 ,P1ICi.Qru\jill!! rnici; in. u;rmJ±itoarem.e 2'pj,doru~ mid, .'Ole crb~e~~zi e'ite Ip.idOJ:'!l~mar.e. d.nt! :apa'l.s'~unesc ht :2 p~ploru~~~ Q1aid uniee ; [ P~cJru'Il~ mre in
piclo;ruliw 'IH'm~to,r Ser~pBt!1 d.e ~i se ter.m:lni1 rhlClul cu :2 p~ci!Oru~.~ arl m
[n 1!lI'.miltoatele

*"

1~.! fa.*

*J~

*.

pdmul p~.dQtI1"'imare u!!d.! ~J bricla d.e 3,.0.c~l:UIl:'l d.e lan~; ~[E! ur:mailol',ul p.[ci.oru~ de .2 p:tcl,Qm:~ madrrnite dili":l l·[ndru,p~c.edl~nt .S12 gmpea~ 5picioru~ema:dtu.lj:t'e. 1 ocld de [atn~ ~,,5 'pi.e.iorl1~e lW'I.J'~ uJ'lI.ite; ~e sa:t'~ peste ~dda ~e 3 Ocnillri de 1ainl, ~l peste )J'.Ul~oru~u!chn: :2 .P!cilQlrll~ew01Irll unite; fn 1Jrm~to!r:cJJ pl(llooo~ nne S1e I;trO$~tI:!:a2~ Ip.tcio(fll,nlie Be' ~ra:tl de .la.* ]~. *!il se termii:L~ rinrIul ~1!1 .. 1 pfc:1tH·UI~ mle illpiclo:rH~ulmlc d~ .margine eu 1 cehl de [a.n~ p!!ntm. toW~r.c:eroe. Be' ~t~ xi:nd1.lrue :2-'7.

2-pkj;m'U:~ mfC!i, lpj.c:i!O.l1!l~ mic .hI. p:idoru~!;~.] de ~in,~ ~i Ct! ] ochi. clje taut p~l1I.truintQ'alCoore. ]!l., 7': 1 p:i.ek!ru~m].c til ]}i'c.i,m·U~,Jll mie dem,argine: .. *sesln~~ p:st~

UnJte

*.

,r

lan~ !i[peste oole;1!· pic~or.u~em~riunlte: 1 picio.!rt1rfr mh~ .inp:ido;!;!.1:~!J~ Irrntc urrrJJator ;: se sara p~te ~l'ml\fotlr~le .2p.lclO'rll~e mariunite ~i jre$be a ochhu:1. de lan~.;. tn uf:m~kfru[ gmp de 2piiJch),rut~ mari UllHe sa <c.!!'~ete,~za .5 p~_ eloruse ma.x] ; .!lomi de lan~ ; 5p.ic:iiOT1:l~emair.i.

eu ,2pi,c'lO!J:'olJI~e m~iun]te de m!<U"gi.ne~icu. 3 oclliu:I"i delanJ:~pe-.ll.tl:u i'ntol!ln:;~:r:e. 11.4:: III ,piciloru~l.d. d~ m<wgineal rrndu~U!i pilieeeclemt. s~ c:r.~eteaz.ii 5 p~drrl"~~e mrud ~ s~ -SaFE! pes~e 3:OdUllti (j.'e

n]!~e m~ti 1i.mi:t~

*- ,serepet1l.

ae]n

la

:+: ,(lji'

cilJ':lb:"UIl .. mwtJ:plu
30CU:l~IUr:l

S'll! cr~ete~a

un l.'m\ (rlllrl) d.e ba:~a 1ejer~


de 10 ochlu:d d.e' iain,~, plus

lului.

de :~ail'llt.:pell,tl:;U cororp:~etaJ:'e'o\ln1Jtxl!e-

'baM,;. cit~ 1 pliciol'rJ~ mal"e In, t!rma toarele3, miliiud d~ hunt; 3 eehiurl d~ ];all''Jil: j, ,SieS8L(le Pe$,te 2: Qch~1JJIt]di~. ],a:Il~'Uld~ ~z~_; c~te 1 pl~
cjo,~i'i

R:. L: iSe c:r~eteam ] p'lciaru~ mle ina! rloiilea echi din ]an~tJil de 'ba,zi;* ;3: ocl1iu.:r1 Ole t'ru1!~; :~~ $a~' ~t.e: 2 QQlll.iuri dbt la!r.iJ.~ui. d~

de la a I~,Is~te:l'm]1f!ii riTl~ dl..ll eu {l, pidorll:!ie marl in pidQnil~1;I[ de In.r['oglue ~i.cu. 1 Gchi de lan~ pElV!!h·l!l. intQar,cm. 'R. 5! Be cl'C!~et-ea<la 1<1fcl ,~OI! :rmdu.12 ~l SCi! ~er:.. .mina :r.[:I'H;l eu 1 nchi de lan~ p~l1Itm jnrofir~. u.l Cel'~. R.. 06: 1. ,p:io~mu!,i mic in p~ci.oFiIJ~d de ..

*'. S(!~epeti'i

*] *

d,e bazii

mIc

de l~ntPe-,nll'U i:ntQar~re ... s, .2.: Be c:t?!j.~'t:eazii [ p'kionJlii dnb:I'U :[rnprlm.ul piC.10ru~, mle ~. :1 'LX'hi ~ laJll; d:te 1 pki~l"U~m:iCl in urm~t(l<iJd
rele· 3picloi.r[l~f.! rn4<U'i dinrln~lliL]

ru:h'li:rindul

*-

in ul"milit~ar;e:~e ;} oC]UU1'1 din: ].anp;.l Sle repe~ d,~ ],01 Is: rii se .~e:n"~
011:1

:2pk:i:O'r:l,l~e m]ci liii c:u5ocN;ud

'* *

*'

margine din rind~l :p.recedent:

toa~ele 2 p.idol'tl~mie.i .sCi! (lro(l!!\!1;e~za, dte

pl'e"Cl~de'nt:'[

.hlurmal

':P de
'~~ S'l

..

.-.dll t eo ~,.. • t ' _ nil ".' 1l.11 '!J' .. l" (J e fl$Upe!'C!!<:;!1 1tr"C-l_Ol'U,!i>U1.hll:&):l" dO~'.IlUrl :

,11

pI,. nite:
ere-

Qru~ii!'

J:nesC!:

Ie tn Ia
uoi~

do:ru~

hl de lie :[0.
~ur.i olb~e ::Ieazti . ~i 5

~i lpiciatul\\ dublu; :!31l!'~petade ~e .; La !ietJ~nnma l'indul in hlu\ul de 13 • ~Ile ICU! ': 1 p'icio1"l.ll!i dub]u. :2 ochiud de ~lf1iau~. -' '=I 'I,··. __f d·' ] nt 1 nt. 1" Pi(!mlr~ mare :.oJ '~~~'n~-~;0'3 ",<I." 't "I"~'" ~ntoar.effi,e., B.. 3. 1 ,plC~. oro" mare In. p.. ,~IL'J.'" ' " ' • ","lb'" ,I: d 'doru!lW m.ate demi'u"111ne; " ';;,.~'d;U'F}j ,e ~ni: cite'_l pi~,onli~ ic tn, urm~t~J:ele ,3: piciafU":fi1!' rm m rlndlli ~~d~;!l:~ i 3 I~~nrl ,tJ~ tan"t; :3, , ma:rJ In brld!~ de ,9;[00Wri d,intre c:cle2'piciO'~~!ie ~~,¥edi_l~,r]n:d~l prec[deat it. Se r'~~~ de ,1<1!~ra . ~.11 .:se .te,[-

.~er~:~ '*
. )- ~!lI'~'

tn ill do~lea p!ciol"u~ roie ee ur-

*.

m.

*~

'In ot.'hiuJI urmatO'l' 8e C'J!"(.imad Be- l'epelii de Ia la ~e tel'mi.oJi l'il1dul cu 3 ];lid,oru~e 'mad ~.i en 5 och:i.uti (letant pentru lntoaEcer;e! R,2 l, Se cro~teiii,za, 1. pici,Ol'u" mOLt'lE!'hl. p"iaioliu:!Ju1 de m.Jlrgin.e dbli rIndul "precedent; Sle< sare peste I,[ p:idoI~,e mati; iLl ,M tpeUe,a pl.,~a~A

din lal1~lll ~e I:)azii.;

* ~~.

If! pidol'lt~e

*.

ciorUIi

pest-e

midli 1"Indll.d C1J 3· ,P.i.c~G=u~eJ."IlI,Cl~,3. OC'lUUl'l de 190\ ~i 2. picj;al'U!;e ]J}U! tn,. lan:tul de marglne,

c*,

'4:

1<1.de :2 pi-,

~we.
ta de
iOftlili

.I'll!? ,CIlc!le~e'alzi 1 , ru~m.lic in at1 d.Qi1~a, pl,ei.Q'IU~ a~ din, l':tndu~ 'p:rece.dJ~t:; m 1 IO_C~ d!;'! ]<lnt; in at do.lJeOi ,PJ.c~m:'lI'i mlC dm .c:ete' 3: ale t'rf.ldu]l,I!~ p:reqedent s,e, g,rupeazi : I .p~clorl:lii clubIIIl; a, e<ctliud de, lam., :~:i ]piciort1~ dublu : 1. Q.ch~ lan\ j, c[te 1 picliO,tUIi mle tn, utma,de

~,Iu .2 ocl1iiurl, de

p:entru

int"aroe~e .. D•.

.?"

'oebel

]an\1.11 de .:lllatg.lule': ,2: o~hi1il.J'.i de laim'll:pentru hul'UM'lQere. R. 5: 51! Cl'O!ietea:zlt 1 p'icloru~, mic ill ~1 doUea p~,ctOl'U~,mic, d~n r1ndul P!rec~~
dient; 3: oc::biuri de 1anti :3 piciol"~.e' marl br:ida- ~~ ,3 oChb.trl de lSfIl~ dbl'lre celie :2 pffi.~iol'U~,e dub]e ale, ro-'mi}i1LlIIU:i, preoedent ; 3; o.libJud de' tant; cUe Iplcionl!; m£c in urmi!.-

II.!. *fl sa t~ni!J in piloiol'U!iu1 mare

toar~

~: ,p.i~ioi'l.Ite mad

tlflM:t'O"l' ':

rmelul cu: 1 p~cio:rl.l'f mie 1 p~ciorllli mle in

*. S'E::l'epe'tA

de lao

lejel'"~

lode-

Plus

to'«rele .3ptdOfU!jie Be repet,a de 1a*

U'll til :ri dJe :~lode ~le :3 Iln\1.d


'1I~:r-'

mici: .11 oeh.illJlI:'i de tant Ia :I/: §L se 'terrojna th:l:dul C'U 1 piqioru~, mie In. llilntul de DUI:I'g.ine ~i5 (lciliutl de' lan\ p~n:tru iutoarce'fe. Serepe'ta :I',lI:udurile :2.--5.

*.

dul precedent ,se gI"upead: 1 pl,aliOIU!l mare, ,2: OChiUM cl~lant ~ ,t pkio.rUl} [[lowe; 10 pkior>~ul urm.a'i;or se Icro,~.eazi 1 :p~dorull mare, 2 oehlurl de Iant !iii J :p.[~i,of['l]~ maTe Sill 1:epeta de Ia 11'l1 Iii SI;! t:emUnirindul C"11 1 p:i.JCiorl1, :mJal''e"2 ochi:l,ld de lan'~ ~l r pido:rmj; mare in ocm,ul dE! Ian] de margine ~iL eu III (Jebiun de Ian] pen tru In.t:oat"""C€ie. B. :;I: Be c~o~~teaz;1, 1 pldo,ru;,i m}c w,. '~noa1j:i l dj:nt:l::@ :2 u pidotl1:¥t :m,n:l dindnd.ulp:rececient: 3 oeniuri de ],ant: ,cUe 1 p.tcioru~ mar-e in urmatoar,ele 2 plciQi"I:i~:e mari. j 3ocl1tiimi d,e lant;, 1 :p"lcl6~!J.9 ml;c m. spati:ll1 dtn tf~ 1!.1l'm:iiUoar"tlle 2' p!ict(]lru~e mad Se' rif]JciA de 121 :+: ];1 !ji~. Si~ t~rmina. rindul au. 1 pi,ciotu!,1 mare in Iantn[· de marghlE!' ,~[ eu 3 odjbu:i de ]att~ pl:'ntrn Int()a:!.'(;e~e.R.4,:: Se Ci'o\le~za 2 picim:u~e marlm.picioll'1:J~ul mare de marg'ine' dIn. dndul :precedent ; se sare pesi~ 1 p:iclo.n1~'mic : ~npiC'jo'l"u:jlI.l]. mm::e, u:I"',mi!ito['se cl'O:\iete.azii 3 p:iIdQ:ru~.e·ma.il i 3 p~cilJl1'U~e'ma:rI u:tmi1tQftlI p1cl· mare Se .:repeti. de Ia Ia :!ii 51! leI; rindul t'1.l3p:ici()'m~e marl tn la:n\ul de margine !ji.lc.iiJ I) ochiud de lant pentru tn-

di.ngrupul

d!i!'6

p~cl,QnJ:!~emf!r.i

din rin-

*"

*.

*.

*.

in

**

toiii1l'1ce:re.

Be l'epet1i rlndurile

2'---4.

sare ]. p~1:tiud
I

ModeluJ

In

tead

iSe cl"O!ie'teaU!un. 18!1I~(:rind) de baH lejl~1I' d.ll1b·~un multiplu de IS oclUuri de]ant pll:l;S,4. oc:hiutj, de ~, peJ1tru. comp,!etarea .m:od!elului.

SI.'!:Cf\o,e~,erutiun :lant (rlnd) de baa lejler;, mU,lti.plu. de 6 ,Qcblutl de l"u,uti p]us 5 ,oehhxi d~ lant peui;('U.compie'\alea D1JQd.e'ludinb'-un. lut,

1 ,ito<ll-

1t, 1.

,~jD

,.'. I: ,2: p:k!ior~ lilil'lfu) d~ baza 0

mall'~ in al pa:trulea oehl :!le' S;!lI.1'E!' p~te 5 ocbiu:r.i

R. 1: S~ cro~eteazi 1 pldQrtJ~mare in. al ~a:pt.eJ.e'EI. ochl din Ian ~u~ d~ ha:zii: oeM di! lan,,;: sasare ~,St€, 1 oeht cUn klntul d.e ba;;m ,; i.n ocbiul urm~tor 5e c:oo~e~zA 1 picio,rlJ!§

* :[

45

mdirt:l 51!! r~peta de la Ia :+:: 1,li~til: t{'l~mhla r,inrl1.11. U:)J 1 prc.i.Qrm;: m~l'~~i eu 4 oehiuri. de lan'~.pent"! jntoW:~~I'e. JR. 2~·S~ ~rQ~t~aO'la. 1
pidoi.~ mare m ali d.w.lea pi~lo·ru, .![Un ri:rinUl pN~cede~t JL or::bi de lant i ][ p~C'IO:rU~ ":ma,r:e

"*.

h~ pic:iorUiil!ulDilill'~ 'Ul'ma\1l0l' Sill 1['ep!!~a d~ la l~ ~i$e term.ini;il'inaul cu. ]l .1Piol.Qr1.W mBr;e 'in Lan luI de motl'gi.ne!jii 0'1.] 3 oc.hiud d.~ la;n.~ penttu .ruto<l:l'oere.R. 3 ~.S(!' sare p~oo 2 P:ii!::io[1.t~e din til1id:nl pr~cede'nt: suo. OChlU~d~ l~ntUl'mibO'r, in spatiu .se cl'o~e~e\1l2a: ~ Jll!dorll§ll'I,arn! S. ocl)l1J~ de lotn\ iii. alte 31lIlClOT'u.~e mael p~. ~~~~ol1l~~tl ~.e ~r.l't.el·~O'~;* $~._S~.l~lil m pli!>~ lp~c]QI'IM, mar.e i :1 piC:~c:J'Ml~ mare .~ pldOI'~ul Ul'lIl~I:?r';: .,s,e sa~.peste ._1 i:KI~O:~:~ mM'!:! jsub ocl'1lul d,e:! lan~(!JJlIB.t:l)!lldln~I'e :2 _P~d.orll~'E!) !i.e cro!iete<lza -; 1 .' - -:mare,' :3 ocbl.l.1;oi de [~n~ '~i~l?Qi .pe :pi~. _ .... a¥'~ se m
cl".~ete~_7A alta

* *'

~*

*.

de Ia

lan"Wl demalllih:~)~~5m.~1l:tYr.i d·e:taut p~nb'u into~l'Oere. S".o1· ~ Be C'li'o~etem1i I. pic" criOri:l~ mit In b~l.d~ de:! och]ul'i de:l~ut de d~up:r,a"celo.~3 "pido~e gr~.pa1!e thn .:!:'~Il= dtili p:recede:ni.;; :2: ochiud de: lilllll~; .JlPlOo-. ~1lL!ii malice in piclm,,~ul mare llin.t're 2 gl:'upe; Q: deMuri de j"UCllt ~ i picio:r.u$ mie in bd.rlia dJe .3 ocl:!iu:rl de laut de deampra . ultiiilll.ma.-

** m.aT,e tn
la

~i se termini m.dul eu 1.pi{;Mlr.u.~

3; p~ClJQ17il~e· marl.

*. S~~p!2tA

in W:1:1.iil,,a de m~_l'ginJl1!' ~1 eu :.loc~'li,ud ,~I!'! 1",~'U.~ pen.tru :[D. toa:licer~:& 2.: :2 p:~ciorUc&~!lllll'j' hi pic~.m'>UIiU.l Wt de m~:rg;i.ll!:! din· l'XIldulpre~ed~nt.; in p'i~].o u!iull 'mic l1r'rniito:r "se ,coo!jie.•

W'!l~~ 11 p:ici\O~u!i!'! mJaT'l Se 'lCE!peti de 1<1. la SJ!1l ter:mina l'indu.l eu 2 p'.iciol'u~e marl

*'

gIne ~l ell 4, oc.b:iuri d.e lan~ pel1ltr!1 ].ftt.oa~(:~[e. It,. ,5,~ Be cl'o!jl!'!tea:z:al piciGI' mare i:n ~1'l~a de 2 Qohiurl (h~ l~~ dUiLdnd,u] prece~n t;, 1 p:iiiol"u~ mB'[\(2 ill. brjda Ul'matmlil',1;l! i 1 ~cllit de 19in~: lpicloN~ mare .u~pidol.ru~uh mare ,ur'" .. .mator; r oehi delliilln~; 1 pidoirlJ~ mail:!in.cr1:da u'!!'mltoi!ll:tl Se re:peti de: It! Th;f! !;j.i se 1 pk'Jan1!jlmic; Jlpi!ii)i.QI'u~ mal;~; 1 m:hi. l.m~ ~i 1 pido.rul§ ro<lin~ ~)fI.];an~m de,DIl<lil"'" gii.ne,~i CUI 4oclliwr[ de lil.Jll pentm ~nW~JL':ce:l'I!. Se Jrf!'[)eta 1.'indtn:ilii1; 2=-,5"

t@l' ·Se repet~' de 1a 1:'1 . seoor.mina ttndul ~. J! pid.cia:u17 mare il:!l. lan~~ de mar-

*.

inp~c1Q~.wmii:: dJe . ..!ii en 1 ..OdlJ de la~~.~eillt1'1l.l. in.toarce:re.. 3::fu f~c:100:ul';u1 m.~ deoo.a.rgi;l'!;e aiJi. ·rindiUb.1i preced;en.t se eee'Pie'tf:~z~ lL plidOiru~ m1ctn ~esr,upem ~ Qchlud d~ ~n~~i 3 biilcle; :+: .~e sare peste 3p.id;Ql1'u~e mafi ~l. in iBlpmtrule.a P:iC~QEU~ *,ai-e d:big:r,tip::.e m'6!l~teaz~ 3[ plc:io~u§ mle [n 1a~lIe ~e fac.- 4 ochimi' de lan:~lJi :3: bu.cl.e :lif:.

* *~i

*.

ci,\~

Jl ocl.~t d~ ~m:1~.;. se '5~r~ peste Iplcio!T'l.:!~._ ~ic :

$e repeta de lot 11;11 ~ise terrnh.a rindul cu. ] ·picio:n:l~ nii.c ill lan.\:ul de b8;l:a ~i ell :1 ochhrl'l de liiui pent!i.·1J: in~:09ir'C~1'e.

**

.Se[~I)d~r1rld~'IJ'He
-

2 ~i 3.

rennina
.

ff.[od;u].. cu;1

*.

ocid d~ bln'~:

**

SEl.

sate

Se cro~~lei1lzij un [,<m~ (~kul1) d.eb.~za Ie:--jei: din·l:l'-"';t,tn. multiplu· de 8 eehiurl de lant.

·dclwlilti .:

p[us

3: 'Qchiiurddie ];ant

p'e['liltrl,]!

comple~M'ea mo..

JI~ I: S~ ~o~e~~ 1 p~dOl'llJ!ii mie .in, al doill~.a Q chi' dirt lanWl (Jeb~~a; i cir.te. '1." pi,cforu~ mle i:n~tr.mato8irele 4 celliuri din· 1~!l'd~ baz!;. . '1 oebiuFi d~ .l.iIritcj . ]'. picio:ru~ mic£ in oc.biut ·1iJ1'Wat:o!(' .aI. l~iIltului ,de: ba_~ j

*.

t.JJ.

Be c~a\i'~t~a;zJU\ll [~'l:~ {r.llll.d}. d~baJza 'lie,.. dill'L'r-:Ur.I mUJltip.lu de 4, oc.hlli.:ml d~ lant,. pllJJ.~ '2 ciCh'l.uri .de '1an~ peRil'll ,apmpllrt1JJ:ea :roo,.. d~ll!J!h:ri. K. l:! S'l! CFolle·t~<I:z~1"1 pki6l!'IJ~mi'C 1:11 al done a oelli din la:n~J ,('Ie ba;ai. ij in a~t picl.o-· I'l.~m~c i!jE! Srupie,ari: 4, oeh:iuul del'. l~nt!ii ::I b1.1cle (lL j.~leu,. ~E introdu~.e >erm~et~ ::i~.s~seo<lllfl! obu.ciil.. la in:al~imill!a l_an:w:r>t1,l~1 i~~u~ ~e. l'n.~ tl:od1lltle.qr{l~et~· ~ltl~i 'p~ci.ol"u~ncif1 sa bl .
j,~l'!

sC()~te ~ dOll;a lJuclAi

~eta. in
"cm,

pesW 3 oddu;ri db'l l-antyl de ba:.za: 1 pliciQ-rll~ mi~ ~ 4' oclriud de lap·t ~i ::I 'tmc.le (ca mal:. [n13:].nle) ~n.dchioluxmatoil' S~r~p'et~ ~.e 1'1* lOll !'>@t(?r:m]m~ 1.1ndul fil Ipiciorl'!ll!j m;~c

anate ..~

lI:poi

<litle:~fI~[_

Jlj,eblll'U~ ~e :m1itoilUCi~ :CliO"" li .!'i~ "s-CQ~tW:!l. 'l'I'e.i~ b~~ Jl ·j.el:eu ~tI:age pt:.in~QaBI;e JklllJClele Cf~It'tii').; ,eclli die lant; .~~._ ,se.re

picl.or1.l!lji

* ]"

*~r

*.

'I p~hi~\J:d de lall~ '.SJtr!· prlncl. Cl:l 1 ,(}Clhl_ ab.1necat, d~ plcioI~U~ui mie ;,antel'inr ; oc'hillrI. d~ lap~; dm .1 P1C'I,Ol;'U!imlc~n u!.'m~~o,a:r:],Ill. . oeh Iud 3 ~~~, lai!T~1.11dl ~e b~ Se'!~peta .~ _lot ~a

(erfiU:n.a :rrnd1i,l1 _t:lU Cl'lJe 1 p~Clo:ru:!ii' .mlC jill -. oa:nle it \lchiut'.i (Ilt]tlme]e) ale l~l'D.,tu[nJ.i de t~a~ ~i c!!l5 ochi.ml de l~li)!t.p~ntl'utl:1L to<tir:
:j

*.

*'.'

Q~.e.

r~~e .m!il;ri o.f.I.i,t;e.4 ochiuri d~ lanl ;5:pi~]ortl~'n1Jllrl.


l[~U~~

o~M~~i

S.. .2:

c]~ .lan.t dlri f[nd1ll. pp~den.t

S,e_ c:~o~e~'eai~ ,h"l<brid_a.


~

p~cw..·

c~e. '7

~lan~ ~ri 'h~

}'rece-

Clffl1Je101'* : m.arl :h:i de

o!tu~ul lpea;zi

e cr~:-p,e~.t.e

.d.o·l''lJ~, l!ii~ic !l:le ::t.


l ell

:[<ri'ldui. 3

d~' Ilim;~ "jlentl'1l fl1h:l~n:er~, -R., 3: S,~, IC~IO~~l:OOzi! 1 p:i:c:iO[i;i;iI~ ltlie h~.bdda d~4 oe,hiuri ,ile larn~ i)UiI'J:lt~:mim_ p:i:ec~ell~t;. 4 ,oohiulli d~ ].a@~11 piciorU$mic .in bl'~da ll~l;ItQal:e*. Se l''e:pfi'ta de la ia Iii s.e ·te'fn'll:(!,a l"mdul ClJ ~ m::hiaH de [<lin~,.] picim'~§ ·~ip:][u. in ]anctu1 de,marrg.I.f!:e :j<i cui oc:M.de ~ant penh .. [nt.Q~r.u cere" R. 4, : Se' ct:D~eooaza :1 pic~o(l'1ll.!'1 :ic in pim c:ic~["u!i111 . de margine; 5 OclllUl'i de brn~;' ] '. mie lnb:rida. de 5 {lemuri de lant· ~.ln rittdul prueec:h~nt Se . . e loa ]a !!Iet'l!rmimi '[maul c;u'. 1 . _ .'~.m]c~n htntu1 de mat'gwe :!iii eu 5 oc.1rtul'l de .1<111:11 psntru. i~tll1ilJ:(lele. .R, 5: Se cT.o~e~~a.m.1 pici¢<'f'1({~ mk in. bdd~ de .!i. ochil.rri de lan\: d.i:rlril1ldW jJfe_~eJ11; ; 5 oahi~U'i de l~n:t:j, lpicloru~ mit:! in br1thl llIml,ilroare S~ rep~tA de ~~,

de lan~ ; 5 PICJ!oI'Ll'I!ierom?~ U!!:1Jlte bll bru:'la Ur!f.l<l~~al'e;l 1 (lchi de lant S~:rep,e'1:A de ia ],[1 ~i se te~mwi ~md~lll leu. 1 pldqri~~ .. riplu .{~>e :~~" _ 3 )eoo~:rip~ •. ~~~t1i~ t ~ i~11J ll~cl~1;,drnlC d(! :m~J:.gme!ja cu 'l I;X;ntll1'J

1[1 bridaul"_!~lat.o.u~e; ..4 oclu'!r[

*...

**

[aJI1:~; S!~:.

wn ]an~Utl die b~

ba2~.; 1 piclo.rll; D:!.ru:e m. ooliw dilil lant ur.m:a~ L'Qil' ~ 1 Qclrl de' !~n~.; se sa~e pes.t.e 4 ocli.i:uri

s.ar,~·.p~ste 41 Qclai!lrl ;
:[n.

din laJn~u1d~

'* ~~

'*.

pe,aziit ':I' p:iclOI'!J~em"n·[ Se ;repE!Ui. de la Ia ~1 ss rem[na nlldill C~l 1 och'i Q!2 Ian~.; il p~c1Cl(['U:Vmaee :~n. llchiu1 de ma:rg:me ~ia: oclliu:ri de l~:nt pem:l'tJruinooa.l"Ce:re. R· 2; 1 :p[dmU!'jimamlll' .h'll. l.ei.oruiUl.mw.'e de: .margIne din ~ peste rl1~e

oc.hiul

:*.

ul'ma tQrsegru~

am me
eaUlOl<li!l~~

c in ill

!al.il~ ,1dotU!l

~ '1_' pi.~

I prndor~ ;mare .tn. piclort~'lill m[c ~l CU. 1 eehi d~·[a.nt p~n.tI;U 'in t@<Ilreere.R.. 'S: Ipkr]oIU!i mlc ~1I "r~~ftJ~ m:are din l'i'ndllJl p-reoedr:m.t: 3c iUl"i de 1~11t: ] piciol'U$ l:!ll:ic iril.b'r1da de [~ Qebi,ud de lan:t ,se repiHo1i de la la, :'iii sJ~tl!I:'f.I:I]:r:dll :dnd.m cu I piciorn!i' 'min in lea~lil 6lie m,argine~1 ell lccbi. de lan p~.ttu tnt.oW;'-oe:r~. .8.ill pldo~'u~ utic in 'p 1 m'i"c die ma::rgine din 1"indw pl'eceCiient; *:3. ,1;11dO:ltl~tl mici .lm prima, brid:U deS Qc:'ninri de

*. * la *'~ Sie!t(tl'miln~.rlnclul eu 2 ,ocllJiuri de]aIl1~;


*.

*-

r~ndl1~.pl'eoodmt 10ichi d.e !ant .;se s~~ 2 .iPiC1eIl'I;I!~e m1l:l?l ding:rup'w die 'lP,i.ciQa;ldnd'Wi.lld. p:Fe(led.en t.~ III nr.:mitoa:l'ele .iI pkkJ:m~~ Jnari ~e~ cro,~mam cite it pic:im~
m;are! se sar.e pe§te2p:iciormilG!

i*
;

la~l gru.p; lodd de li!'1n.l:j .~n pic.iJlPu.;,~lmmiti·tot


]8

:rnari dim ace;.

* **

in

H'lrt\; 1 J.lk:iDrlJ~ mi" in. pidol"lJli'iul mie ul'm~('Of : 7fi[!hiuri de JaJn:t; ;[ pici.oro~we m b:r.kla.

~·bam";

aO!l'M~ br1a,2i. 'COldoua) : lpiciOl'[J~,m:~c i~1'] ];!h:;:iGi':u~l']l :mid l.u:mii'oo.r S~ :rep~t! die Ia! La ,~tSt.li!oo~in~r1l'l:dul.ctl: \ '3picioru~e mid Itl. 'UltlmflJ br~d,!I; 1 pkioru~ mle i~np1d@FtiI(Jul m.te d.e mlfirgi!lie,!.:j!l co. 3 odd:u:ri delan.t.pen~

1(len] aluneeat In: <Icela~lipk1Ql'!l1~ ·~l'io:r' ; . , Qr;!L':ilUl;lde l<lfi~: ;2 piciol'l,l$


PT'lnjj eu

UI'ltl~tOal:"e.

(<I

d.o!Jlla):· "I oclii!m>i d~ lan~ ca'('.e!se

'*

*.

l:llli! in'toVltOl'l'e. ~i~

r.eP.I:li'l.fldruiTurH.e 2-7.

j,\'t]!J.~.

d1nctl."-'iLf:n m;wt~lPl1J de :I. [I oc:hil!l:t'I de ],;lnt. pb.:i:s. ~' .ccl!tffiw;'i g,~ ]tlfftpe.ll!tn] oom.pld'.1l:rea miOde~
",

Se c.~e~e ..Z;ili

Un

l~n~

tl'rl]i~)1 d~

ba~.1ilejer,

R. 11; oS!!!: cr:o~ete~za '7 p~elQru"~ maw:i in ,01] ~~~il:a oel':!] cH~ lan~ul de l:ioa71i;* 1 OC]ll de

dJ~ la:n~ s;e lL pJiOio~lU!ii -mJacr~, 3 OdUlYifl Oli! l~Ul't ~i 1. picioru~ ttl;tlre ~ .1 oobl~ d,e lan:~ ; Sf!! s,~]'f.! pe$te .2 p:icioru~e al~ g~upului de 'lplc:[ar,u~.em,ad :~i rn.urm,a:tQa::re~,3 piciOl"tl~e se crc~.~OO~~adte 1. p1n~Ql:'U.9maFe,.tn il:eoaJr(! Be Fe~t~ d.e lot ]a ~,l£e r'illidril cu 1 pjcio.l'u~ M<l:l'\e in u1limul piciorl1~. mOll'Ill. 1 p~dQru~c mare tn iantul dJe mal'g]Jrle~i eIll 3 .Io~i~l'i (i.e!' lan:~ p.!lntl'l1~nroarCJlre. .IJ,. 05 = $e s•• :e pes~~ 3p:kfuru!jl~ n 0.1.11 ;dn.~ulpr'@'O~f!'nit; in bride;!, de S lCicJiiuri: de 11itn:~ S"ggI'yp~a~ 7 lOid)C}:rIl.l!'~;wal"i; II oelli a~ Janl;OCn ~l doik!a plCci.o~~ dli'l ceJ.e;3:gro:pa:Ve O'ile ~l~a~teaz~ :[ pj,.. ciol'~~ mm;e; 1 oem d~ l~nf S.e I'elleta de la ]a. Se termintl r'il]dlli C'tI 1 "pici.orull

mar.J!"e!.in al dQm~a p:kio~u~ DlJat[le Itli:n. ~el~3W'1iI]J~,te[n rl:r.liaUlpl'ooed~Dt! ill ol!h;i' de ID~~:;, in beida de :3: ochiul'i d,e lant se grupeaz! '1 .p.idolU!ja2, mari Se l'epem.· d~ .101. ]<1 ~$~e wr,m:in! tI[!'!!dul en I] pici.Q:l:1Q~L'! mari .in lan~n1I ,diemargin.e i!Ji en ·S; oclliuri de ),a.nlpmt"l:uinooar,ceJlleR 4,: S:ii!:erfJ~e~eaza In. .~. doHM pictO'l'1iJ!j aill!.dniiu]ui pl'ecOO"..ent 1. :pi(]iom!imdl~; I odd de [an~ ~ inpiC:iOI'U~ul bulats~ rp[cior.u~m<llT~, 3. locm1lJltl

~e:rminifln.dl.!ll ~u 1 pi'clloriU~mare., '1 oc:hii de [aIfit, m _ l(p1d.Qru., maire $0 lan'Pll de margw,e ~] cu 3 QchiurJd.e ~a[rl~ ·pe.ntru in.roa~~e. K.3·: Se sare pe,5~e pi,dQ.rt!~u1 de m:a~ginE! ~l in. ochilll ]~n~!i'omluJ ee tU'.Dleaza Sf! c:rQ~te~za '3 pi~.i~1':l!t~ m..n'l i 1 oehi de $.i
Soiil

dielaut

S~ ,

piciol'u~ mar'~:f. Be :repe'ta die la

:1 .p~ckirn!ji ma[e~

3 oc'l'1ll1:;U"i

laJl~; 1 pk.wn:!!;

'*

**

*.

*'

*'

t~a

*.

* *~i

*.

47

---....iiiiiiio-

rnar~ 'in 10l_j'l:~uli mll.lI'gine :::lic)u Ii oehiur] de de li1i!n~ p.~l'iltru IntO;1!.'l'"elle, Se r~[~(l,'ll\r:i:nd.uri1eZ,-&.

p:l'f!ceci:Bnt Se l'epetii, de la ]a :+: ~i ~e termini!. rindul. ell :2 plc~Q"ru:!liemad, lil grup~l de

*.

bllc:w :\11i1'],m:h11l11 d~ marg,ine ~i eu 3 och'itu·j d~ hmt pe:nti·u m,to!ll"oe:reR.. 5: 1 [l~Ci¢I~ m~ ~n fi~e piciol'u;.'ji' dhli. nnd1l11 pl'~dellt
mil.'011llJ'a!{fe,

!i1 se. te...mma~'.wd.loll eu 11 p:lc.io:;ru\1I mitre. h'iJ lantill de margine !j],C;U ]. Qclrl de lantpellitrn

dfutr-un multlpln de 6 oclJ'b,1d de: Jian~, ptus 4 ocliiuwi d~ lan'~ pe:nt.'Ui ~m[ilfetate~mud~]uhli.

Se cro~e~'e:a~ un

]!tl!Ji][t

(drtd)

de bfliZ&le.~~~

~. f'eIletal~tndurile

2-5.

8:.1: Se ~ro~I.'!~l1\a:di picim;~ m~re 1]] W 1 Cinci1ea, o!l:h~ din' . I.'l biB?~ ; die I picJ,cxtlil!i' rnal'€ inf]B'Ca:r~ 1a'lltttl'uj "de imza P:iJL!1~ la termin<rreil. l:'~nd1JlliJl; .:L oclti dffil ]«m!·1 ~fittll [ntoat'ooT~ R.2: cae 1 p~~ol'U~!:'lilic::~ll p]:lm~.le .3 :P.icl,Q'fU~em(ll'~ din rlnd1il! preeed.e.I.lt; (3 ochiurI de 101n t Iii :i_:Iltorc:indu~s~ poe' lant seera~e~l?acii <::i:te ]1. piclLlr~~ [!'F[Ial'~In, ,~~bi1!;lril~ :2 ~i lL dIin Qe'le: 6 oclJ:i.llri de]iom~ ~tef'lo!B.Te ;s~ saTe peste 2 pjdowu1jiemotl'i -din t'it.!.QuJ pN~ ,oediQ'llt! dtle 1 :pidIO\nl~mic in. '!.u:;.m~til:al'ere:4 pic'rort~!ie mari*. S~ :!;epell:1:l de .]a. 101. ~;i sa te:!lri~n~l'[Julul I!::U; ,~~pwcio-ru"i!'!i! 'id in.. p~~ m 2: do:nul:~:-road urml:oo,are ~ ltpicl.0l[UIi mic in].an. 1'!-l] d.em<i!~·gine ~.3 ,o~btUFi .d.~ [tln; penb;:l1 ~.n.~ llO'lIl'Ce'J.·e. It.. :11 ~ In <lldQiil.eiEl.pi.clGll1J~, miC:. dU':L .·[Ildul pl'e~ll!de.nt !>,~g:r'l.ll_pe1l1Za ,3· bucle (1 jete:u., ~e in~r~od1i.l.(le'~!l'0!i~t\l 'h~oclli ~i, se SCQll!ue 0

*'

s~ ct.()~1iE!8aii. un .llM~ .(rifi:td) lie- b~£i l~jeJ"1 dintr-m~n. mmtJ.plu ,de 3 oC:hiuF.lde laltl:t,pli1l1J> 4, ocmud .de ]ant pen.tru. oom.pleta:rea. m:o(l!~ lului . B. I.: Be CN1~eteaza 1 ,piciQ.l1J~ mare ltll al cinclle,a Qchi din l;m~ul deb~zi,clte 1 picWf.l:.lI!ima~e:~fi oQ!lilimiumoe, f:n fi~c~l'~o(;bl al .Lan~,l!,llUi d~baz~" .pinA 1<1l:be!r.m:milireariTI.duhd ~] l oobi de lan~ p~n:b:'u in:ooru-oel"e.R:,2!
l

b!,aJcl~~,1 jete'l!l~se m:t:f\Oduct' c~n~bl. hlla(lda~i oehl !}l se sC(!:at~ a d:Qua buol!i.. lL .llet:eu~ se Inlro(l!Jlce .c:r,o*t~. in ~ceAOI~i 0(;111 iji se -'ico~te l~e3 d~ 13i.~rela b1ilcl~, I jeteu fie' . too1ii~!i!: b'l;u:::l!ele al1.at~ .pe·~n~~l;ii)! 1 t; in brlda de 4' oc1:l11l,]1'l e lan~ dhl¥'~mil;u] pr~C:ed de-nt secl\'o!t,~leaz~ G pi~io!r1J!~emi.cl; ~t,n doilJea ~i .<11 tre~ iOl:l.i);$ mic se.g:rul'e~ab1! fieoare cit~ ::I (cam:ai il'l<un te)*. S~ :rep~Ui d.e la *]a :iiii setermln~ tindul leu un grl1p d~ .] bucle :!/!l ] pid.oru!j: mare,. in pido:iPt4!ul mie d~m:a.t'g.in e, ,:;;ic,1.l! :3: ocbllJlri d~ l~t pen tt-14 :[11.1iOOl!ro~~. It '"; 1 ,pik:io:rll.~, mme in pi-

al

[ . p~ciot'1];~ mit;: i:npicio:NJJIlIrl. mare demal'gme .wtm. 'p~c:i~~;ul mie se cxa!i!;!b~~zi4 oc;!rdur.i de lan.\ ~ 4, bucl~ (,1 jie", te1!]~ s~mb.£ldu(Je ffi':O~e't;a ~i se .sc.o<lte Ptlma b~cla la jnil~~:m:ea.l.all'~u[:ul. Jl J~1J, seinh'o .. d.uCll!'· cr(J~eU!: [n.ace1ffif}:l p:k:h)ru~ mk: ~1 se !loeam ·<I.dou ~ !Judi" 1 jetelll sa In tl"OduC(! ere~ta kl <lcel<'!$l piclO:~~U4!ft !>e scoa.teatre~;E! bucia. IJete~,; fie .introd\uce c.ooliieta .1nac~b.:~;i p~ciwru~mic~[ Sie ~co<lte apatea bU cli:i, ~.pO'l lI: jet.eu se 1I;t'ag;e :pri.llwa,tebucl.e]e 8'na.~ p~ i:!l'rJi!i'eU) i 1 eehi d.e 1~n:~ ! se sare 'pf!.s~e,:2 pidOl'U!i1~m~ri: in. pld.otil.14U] mMe 1!u)mat:or -~e

d~n rindlLil :pl~e(:'ede'l:lt ;~i

co

*'

(io][U!ir~

~u]Ja't

dhl< rilldul

p:r~oedff'n

t ;.

pe$te :[ pidoru~ mie ; dt~


urffli.%:~Qarele

Sa[N~pe'S.te 1 plciQ'l1J~m;i£ ~clte ], p].cioru:(/!' .mail~ redus 'in I!tl'mii.wililrcle It p:id,Q!i:'1ili~e mid; se sere

se

1 p~c:k1J'u!!l' mare tn. :;: ;piciOrtl,egl~iL1])a:t!l: din :r".in{]uli

't:w~-Gtea:t';ii:lp1cio{['1l]~ m:lic, " och:iurl. de 'Ian~ Iii 4 bll!~!e ,(ca.m<l].~n~inte)t S,~ Fepet~. de la la $i se 'te.rmju~l:'lnd~l 00 1 pkiol"LlllimlC ]:1), lanwl d~ margine ~it::u4 oC.l1l1.uri de lal'lt pentru :ill!toOllrce:['l~.R. :3:: Sec'r(l~ll!il'eaza.3 plCiOl'l!<'}~mffi:'[ 'i:n bil'idia d-l'.'! 4. 1lX'.biur,i de. Imt de' deas1l'l]:J~'<I gm:prultr[ d~ buol~ din r'illdulP1'e<;edf!l'ilt Serepetli. de la 10'1* $i ~·ter_m;ina :dn'dul eu ]l piciO-l'l.11ii dubl1!l in. pi.cio:rtl~.u]. m~c de m~u'gme §i eu 2 och~1.lti de la:ut ];len tru. iu.-

*.

*,

--

l(\l

nJ:l Gt!11 ,c'l1iruri


ciP1'tlll

bc:l'r,.

~eJ!!!nt
~l'~ ~I'I
)!l!~.il~U

2 pidO'.r~i!ie wad dil!!. g~uPIJ1. ul'ma;tOl'; SIl: ere!!jettea2A ]pic:i.Qru~. mle in p~d(lru;~ul ,mare mml1tpr . Se rep~ti de _];a la ~i. se 1tef'lllln~, i'[ltdul ell '2 ochiuii ~~ l~lilt ~ 1 p~.cio:l"u~,!'llllll[,U d in p:tdoFu~ul micde m,axgine: ~l 1. oclJjd:~ [ru:l$ pen:trll'l :ini£laT'CleI·,e. It. 4 ~ c:I::¢!leteaia 1 p~,. cioru~ ~lC Inp~cioru~l!il dlub')LiJI . i:l(l iUi ;
~f

t~~e: mad d~:Iil. ~.c~]a,~. gru.p,. ]. p:idcJ:IU!i~~c it

**
:s~

* 5 oelllurI de c1~ 'ociliurii.de


5<

]om;t J ]

1(I pidoru:~e .mn_roi.blt 'bl']dOJlw'jl;,ato.are ~ j pido~ rn,'/imiO tn b:f'.iiia 'u];ma'~oii!ire j 5< oc.hiu;ri de~~;~i

htllt din l'lndulpl'~oet]eu:t;

picio:rIJ:\i\wc

i(i,a

le'ler,
i. :plU,8

~od!e.

~t pi-

are

fu:

:Jchi-:~ ~n.iiulur K. :~,:


iaT~bL!!

Se"c~Q.!iie:~eaiZ~ 1lJin Ja1l!t (['End) de ba:zl1 ]ej'~r~, dil:itl'\"'un mufti:plu d.e· 1'6 .opihiurl de lant. plus, 5 pehi1;!rU)'l d~ lalJ]~ p~nttu ',~o~'P~eta:l'I~>amotieImu] , in alop~w~~ lo:ehi dlln 'R, I;. chliu.H de [ant; ioe ~'nro J;on~l,ll efe

pefljh:u '[I1~o~[,c~. g. ~. = Cl'Oli'~ ~az,oi 1 p!dqru§ mi~ in~r'ida de B oclliuri. '~,!l: IBn~ dinf~du1 p:.eoed,el1lt ~ 5 o.oh~\lid de ];an.,~ se .§<iI[\epes~e 2;piclo!l'11~~ din ~.p~l de 10 p~.C:~Ol"u~f! ·mad: m,pid()~~ul 1U~miber ~ cF0!iie ~~i 1 p'.idorl]~ mie; 5 0 t.'hiu:ddJe lan;~; s~ iI;l.!t~ p'est~ 4_ picloru~~ :tUn ac,e1011i'i gmpf,il 1»
3

de: lall~

dQ~u,!j:mic in ]antui

mi:e * Ja tnocid,a urmo§.fu.ue *, ,Se re:+: ~:is:e.tta;rmini l'im;dlwclulpi.~ * ,se.

dElmO'll':.g],DIil!!jil cu (I od1lil!ur.~

ul m:iu;: ~ {1. J'eprima;


inl;r\o. ~;i '.~

c:e

a treia O!Ipoci CI]


aoel~i

C'l.10~

;e 2 pj,~tOI' :ie

I~b~ :pe

de l~nt
dela. 'U:l}m:ic delalll.t
!;~3

pilant ,de

~ pi[e~e.~

W:"rnmli
~lJlin;dc:

:J.tm 'i:n-

!;I!If~:tQr,

3;o~}U'",l din~~~1,li], ~le bad: i mbchl~l !led[1Q~te,a'Ea 1 pici0!r'~.:ni"mi.c ,se lie1~ 1:01 iii s:e tJel'"n':ii,]la :r'i~tlul Cot]; . d, dJ~ ~aJn~;se !l~:rep!l;st:e 1 oc.hi din ]~nW]( de btll~~l [, picioru!i!El<l'r~~ in oclliul de

~.~

*' '*
l().(!ld

*.

's~ e~~t:eadi pi,pQl'll~ l,T.Iie _'lDp'k~.o,. rUiQl lfii~ttede miaflill!lt.! dim! ti~dul p,rr¥edent; 'UJ!!pjdOl"U!l'ema'r:l[~ br~da d.e!5, ochiu~l de ]:an~~;]. .p!i.cio:m~mic 1n 'brid:a urmiiOOrut'e Be ~E1'peU de 'ia: ~i se' 'oor.mina riJ:nd.u1ollJ E!hi:i:o.r.u~mic .~n. Ian tol de m.a·llfi.ne ~l en (; ocbiu:ri d~ l<\mt pentru in ~oQif'c~re.,R. 3l Se S<lJro pest&! .2pidol'iU~ lllarl !iiliJi. .Ql',upul Id,e 101 p:!l(1:i(l~lfe ~l rJj:ndului ~ced!e'£It; in pldPr!lluI ,liUial:1!ll.umailiot' S6H::tQ,~~e~~: pi¢i(),ttl!~Jlli,c : 1 5 §l.~hi;llrri d~ ],an.~: se .s a:te J,1i~tie 4. p:ido1:'U~)~ m<l!rl~.1 pili.clrrr~,mic in p~ciOlru~li,ll lll'rma-

: ~i eu

de lan'~ .pentl"Ui :h'ltQ,flil:C~',

*;

* ]~'*

*.

pl~~r:lu~ ~r;n:aIJ.'Or se .riro~t~tl .1pi~Ol'u~ m.~d;' .5 lQCJ'lllJ~] dE! lan~;. se S8.wff m br~tla dil! &' .Q$iUlrci rlI: 1~1\~uIlfde ~~¢lr'Q'f1b.~a~ ~ p:kiG:r.u~ nne j :> cenm:Trl de 1~ ~ Sf! I'ep~~ de .la:t: ~.<I \!Ii !l~ '~~a ;n'1i~dilui1eu z ochiul'i lan,t., :1 pk:ioriLl~ ChlbliLl iI1 pi.do.m~ulmlc: d.c :margme !,l.i. cl.I!,.i oelb& 1i~.1an~ pel:Jiby wt:oali~re, .sel;~pe'fati1fldur:Jil~ ~~.

*.

d.e

~007;;.') och1ulli de :lan*, Sf! sare pe:st~.2 pido-

Be c~O\!ilet~a.il.aYn • @.fl~ (rJl11a) oe'oo2A lejer., iLJintli-uJ'l mlLllti.plu dl~ 12 (lcrriur.i del<mt. ph15 4 a~hiul'i! de lan tpe~.t:r:ui· compe:tarea modeluluj, R. 1: 1 p]c'ilcln;:'\int'tr;e in alcioIQ[].ea oc~i dm l~Jllul d~ b~z~;. ] pIJ~ior~$ m.aRm oc1:iiLJ!1 urmiito:r i ~e s~:I'e pestci2 ochiura. din l,ln\w

49

----

sare peste 2;plciciru_~;e:.m·ari : 'J+: 2 p:i.ctoru~e 'm~cl in urmi1wa:reJe :2 picl0'nJ!;e mari; 3 m:::hi,lrr'i de lant; lie S01i'l"~ .este 1 ,p~.eiDl·U!jo p maFe: 1 p~ciCl1"1J~ mle hl. pidbFU!pll llml.awr; ,2 Qchiu:ri de lant;, se sari peste Z' pid;oruie mad ,:1 piclol"U'!,l nile in pic'ioll'Ui!lullul1:matm-: 3 Q~h.iuii de ]ant Ii ~e' saxe pesW lpidoru~, mare ~ :2 plclClrU~e mid, in 2 ,p.clortl~'m~.:'i ,ale a.ceiu1a,l ST'UP: 3 ochiu:rl 'd.e· ra':n.'~'; Be sm:e pes~ 3p1ciOl"lI,e. marl 'Se repel-A de 101. Ia Iii' se tm·.min~; l'tndul au: ,2 «h1u},],'d,e·1antj] pJ.ciorui roic Ut pirciW"U:I1w d@ :margine ~j[ :3 odbilllri de Ian" pe!rltru .iptom;cere. II. 3,: 2 pi.cJ,o:!iijl~eum r in. bddfl de :.1 Q{lhhltii,. de tan:t Ill. rin,d:ulul pr.e~ cedent; 3 oC!:hiu;n, ,de lain~ ~ ~e sarli! ,peste. 2 :pitiO:l"Il"ie Wll!;. Ipi,p!i,Qru!i' mle m bri'd~ die ~, ochlur'J d~ larnt; If ochiuri de lan'~~ se I.lar~ peste 1 pici,~, mile, 3 ocmud. de lalJ'l~'fi 1pici,Ol'Ulj. mle : .in 1til'riia u:~,toaTe s'!! 'c:I'c1ie:teazi un p1doru~ m~c; 3 Q~hlur:i de ~Illrnt;, se '~atre peste 2 p~,cior~e wei ~ 3 pt:ciOl'Ulle maTI ip hridfl 'Ul'nii.tofll;'\e {d$8iS,up.ra c:e1(,1'1 3 p~l'Wi~

'~l de ba.z1i; -cite ] :pich:wWi mare rn ul';miL tca'~ ;re.le 3 ocbiud Se repeti .~~ I,a la §i. sterm1na :rindul si,f.ind pe-:ste 2; 'oChiluri din lan~ de" batii. cu :2 pif!'iarnljie m,a',r~ il\I. um'litoal.'eIe 2' 9'l!htud. 1 paciottl~ mare in. cehlul de mal'gj.ne $1 en 1 cebi de 1aO.\ pentrlll 1ntoarce're.. It. 2: Se cl"O!jleiJe.az:l 1 pkjOl'U!i mi'!:: jn pi,e.ioruiul de margine; 2 oclUud de' .J.ant: se

die .azl1; hl u:rmlll.o.wele => oc:h'iu.r'i ale ·la.n~tUui de ba2i li'e croeeteaz:8i cite 2 piidorl.l:~e I:a;a,a:ri in necar1i! ochi: S@ !'latl'e! p~ste :2 ot'.hiuri dh'll Ian-

.. b

~ ~...

· ~ .. L,

'I'

~.

*.
j

1 pkidru~ mare. eu l pl"i'Clru~ role m, oi:!1rlul de lan'~ (Un r:n;;rgim.~ 3"ochiud de·li:ln~ P~I1l~[ tru 't.llwal"C@oo.R. 5,: Se cr.o=iii:!~~az;ii.2 :1?~ciori,J:~~ mad tnbdd.a de 2 ocili,uri d.e l.1l11\ a" .rlnduI ul :2 ptc~orWie: mm-i. fn, flecarll! picl,oil'1J~mare cUll uJ!'ml~aiel.e 5 pid.ol':tI~eale r.tndulu[ pr~en t :se' sllI'JI."epes.te 1 p:i,dofU!f nne; .S:piclo:ru'lE! nUi:d in bdiia m~mat,oare Se .rep~tii de Ia la :liji:; Ijilsllt termini'11rldul cu 2pkdO'ru.~' mad til brW.a de 2 ,ochiutioo l~nW; i pidoru~ mare h'1, lall'~u], d.~ matrgiJ,'liB :*1 1 odd. de kin; pent:ril.i .intoar,cere. . ' Ser-epeta 'dndU1:ile 2,......5,.
pFe'oedent;

mln1l, r']nduict~ ~ eehiurl d~ i,~mt,d.r:i.l'ld

pe!:i~e;

se. s.afe pw;.te 1 'p~cioJ!'u~ ruie";

*.

'*.

**

Se c)t~teaza~.n, latn~, (rI'l..nd)1 de' nazi l.ejer, cUntl'-'I1]1 U'lul'tipiu. de 11 oc;htu:ri d.e lant,p~us !i ochi.1lln de ].ant pen tru completa:r-eamocJelulu.i. B. 1 ~ .1 piciorl.!!!iroiar:-· in aJ. noullea oelli din lan¥u1 ':U:! bilzi; ji!he 1 pillcitlrt!·3 mare :in uanawarele 4 och.iur.i ale dfiilnllli deba.za; 2 ora"Mur'j de bm;\; ~ sa sare p($m :2 oci1iul'i dm lml\ul d~ bazi!:: i.n ut:mM(Jm"e~ 2 ochilllii se' cro!ie.te~ dte 1 p:kioirll; :m~; 2: ochilJ~" (1Iela:nt: 51.'! ~ar~ ~pest:e2o(!hlu.r:i din .]anfW, d~ b~; ]0 urm:atoi,ix'e.l!e' 5 Cic!1:iUri 'secl"o'!\i.eteaZll, ji,n fifl:cal"e~ Cite 1 p!i.cli}l·ll~m;n'llil' S~l'e'pt!'tli,de Ia :+: la, ;i sa w'n;i:1Jn.:t,v'i.nduL ell. 1 p,~,ci!Ol·u

*'

*.

mari _dtll. rlnf,Ul prec~n~) .. S~ ~p'e:w. de Ia ia !1i se fermin" .rihdi.li1 eu :2 p,"'cl<Hu,e mad :tn mida dE! 2 ocli,iur'.i d.e lan~; 1 p'iclo:rm~, mare in pici.ot'll~u'limlc dema:rg,lI1le ~i it och:i de hm~pi2'nt!:u iniloal"Oecre" It. 4:: 1 pid,ortJ:!j' IDl.{l in. pfuiorll~ul de maygine:; 2 (u::i1liud de lBrn~ se san! peste 1 ipidoru~ mare ; 1 ptCi~Oi ru~ mle in pici,oll'u,ulmar,e ur.miitoll';· 3 ocni1.ni de ,],an~'! se sO'IJ'e peSte' Ip1cioru~ min

cu. 1 ot:hi de l~n' cro.!i'elea:za 1 pii:~ Iclm'~ ,m.~C: in. lIido~ul mare die, margine. ... -'dndtdui tlrecedl~n't; 1 plc~,oru!i mic '[norida
mal'gl!rl..e §,i int'Q""l"CIM'€l. II. 2.: £e

mare' pentru

m oc,blul de

!,ii. in br.id:a de {) ocll:iurJ de

5 ,piciot'uJ;;e maid:' S~SiaN p~t.e 1 :piclotU!ii'mle ; .:I oehillri d~' lant; 1pii.cJoirll!1: miJC'~np'ieiorill§ul m.u\'f! 'f' !3cbcl1iUri dl!,iaJEl'\, '; .:$ie'sare peste 1 p.i.~ ~b:II:Uf.lmlilre ~ 1 pj:ci.o:rn~,mic in. pi.clQrti.~ul marl! m·mii;itm,·

lant

lie ,c~o~tea.zili.

*.

'se repeta'd'll! la.

* lill

*:~i

se ter-

ul,matln' se gru:~~za 3: ,p'~.ciori;!;te11'Ultl, 1 oehl de lan\ ~- 3 'PidQru~ mar] 1 Sf! i~' pes'be :2 p:icl.om~r:nal'l; ·'lJ1, br:W W'mA:to:al'e de 2- ocltiuri d~ li!.n~ se 'CT(i!iem~z lpidoil'u~ m.le; cite .1plcloru-Ij@c to. \IiJtfl'la warele 2i :pt'cm,l'ufE: ma.r-i: 1 pidtO:!tul\! .ro.kin brlda unnltoare Se rE!!petl d,e Ie. 1<1. ~,ise 't:um~n~ I'ln.tlul,cu 2' p~.cI.o.l1J~e .mild ]1(1 Ian \lul Jtli.! ImIr,gin,(1! Iii eu 3 (lcillul'l d€! lan~ pen 1u', mtoarcere. D. 3::In at d,oilea pici,o~mic di, rlndul preced,ent soe 'cro~et:ead. 1 pi:ciof'Ui m
fl;I~'

de ,2 ,t)'IZb;iuri dEi' 1anti

marl ; .ttl 'p~iGrUful

'*'

se sare ·peSt@'2 p~do~

*"

*.

50

1)1

~do1/'1lJ~11
il);dU~l,ll

ltp~ti_

(ichh'll

p~~

~; mi,~: ,~re dl~,

ted~~u; ij.e mWi


marl.ll!ti
I~

'*

m:a~ dhl' 'oele: 8 ale :rIHdljilu~. :prece;ci.~:n~ (,'r(ln se .:;eie!'Jziti 1 pkiaru~ mare:; ,2 fr~hhl!,.ri de ]01 1rI'~: :!ie' :.;a:l'E! JX>.... le':2, pidom~~ m.<l:ri; elte.]. pidoru~ mal'~ ill ul"mlioo'iiI:rel~2 p.ici.om~e ~:dnaIJJt1~ pll'ec~en't; .2:ochiud .de lMI'~-j S>e; ~~r~ pe s te 2 pi~lO:rU!ir~ mad;. l])~dol'u~ m$E1 in ultfmul picioil'u~r.r.a.a:re (dtn. oe-le' 8 ale 'l'rndulUi Pl'\(l!OOse. tei:'I1iinli de m~r~ line: ~i C1ll3 ocll:iur~.· (l taint ]XlllRtl initoaooe-re. d EtS: ~e saFe. pestepiciq:ru~.ril d.e .margine; 1n brlda de .2 rn:;hh:ll'l de lant al:!'ll rindul prreceden:t.
:l'ir~dIlJIeu Jl pldolt'liiji marem, ]an\ul
c¥[

den I)'

*-

Sil 'fepoetii d~ la

'* *
101

la ..*1

m<me

.pentrl(l

m,ar~ .~r.n" ieioru!lrulul'mliito[l p ; . :sa. $.al'epl!s~~ ]picioru,q;!'!liJr::; in tnlid.<i die 3 Qch~l.lJti de l:al1l1t ~(lea:5upra gr.u.pulI11 ~~edJen.t), ~e c~Oie'te,aiai Ipl.cioFIlll~ . mare,;2 oeJ,ilM']' de lal'l t. 2 picio~ rU~(j!mar~. .2 ocbiIlI'j dre l<mt. Jl ph:!:i!Q'tu~ ~l'l!,
SJE!!

s/~ ·t'.ro~e'ooa2l~ '.2 P]do[I:!1,~e!maF~. ~ i1pic~.Q:I"u~

~, pltlJll ;r ~d!el!1,1]u\J k~. QJ;1\1i


l'Difl.l:ell'l

:rA lej!nli

,~ba~i i)chlu.1)i
c(}l1iUl"l ,OL;1::tillni

~n~w -I ~Ghi;lIi] o~ IB:!l~ pentr1!:!. cOlnpletaro01l mmfeaiEl' O!)et.eaUi •. h;~]uL R. 11:. i 'pk.k}t1;l~ m~Fe in. <I] cincjlea o~h~ ~pe'tld>f!< l picfl<r["l)l~ din ~an~1J icl!eba~i!; cite: 1 pi~.liOl'Ull mare ]],':1 n~c.;~rre di.nt]l'mAitoo.f.elill :2 odu)!Jl'i cle lan:t; !I_g <Ii~l~ p'ei:t!! ::I ,QCbj;UFi cit" la:n;~.ul dil! b<l:Z~; fJl"l

Se e.l'O~t~azii un ]an; (rind) de baz1l. [e.j'~:r. di rnw..UlJ multi,p!u .. d~ 15 c!'chiulCl de la;n~jpll!l;S

mate urmj~o[' sa C'l'o$e'li~a21 lpidoru~ ma:re; .2: pie'1.oru,e m~r.i .m br1da de2 o~h'iuri ~ clue 1 pJcioru&. ma~~ in f~ooar~ din lIJi!Jma . :2 ;p[c:iPru~e marl: .2 pi~[oltlJ!!je. arl in bri.da m u:rmattial-:e; :1 pidQftuji matr,e j'n t11cmatorul }l1doru:& [[late. S[!' rilpeliA de [~ Ia !ii' st! t~mi:!).\'li :rwdl:lrCiJi] :' lpici(n;'U$ mare il'llUl'maOO'ru] p~dO'l"u~ m~;: 3 p~d.o~,e,m~ri in .]}otn.\Ul OIL!! mi.a~ine .Ill, cu. .) ocllluti d~ la!n~pt'Jdr[ll, 11:'1.to~[\OOJ'e. r::le :r:e:petii nn.d!lUr.iilei ~i 3.

SCIre p~t,i1;! 1 :PiCioll'u.~!.<iti();

bil pkiQru;~ul

*.

*' *

tJi~n~t;lt1li'ulcc:ih!isa g:rlJ.Lpe-azti.! I pi'ciol'u:!i' mare, :2 Dc:llfiu.ri. liIe lan~. ·2 p:idor:lt~' m.ad, ~ ,[IchilU'~ de b!!lt~.1. p~d.oil:'l:l~ :mal'~; se. S<l.1'e peste ;) oehlur! • (lien lail\1JJ'l (Ie bil7.1i.: il'lul"rnlltda~eh~ (I Clcb.rUlr[ se ~l~tIiS!H:~m.a, .fliecme., c[l1e lL ~~ci!oI:"U~m~<l1I~ in. ~Sler~~m ciJE!' Ia La. ,!}i se: l~rmil1 iti'indul eu dUe I pido.r:u~ mare In ft~>cal'C di n. lIJth:rml.e ij (lch'il,lride lant \licu 5 oo:hh:tri de lant penLI'iltt intlc,)mcere~ B.2: Se",a~e peslbe 3 p:i.do-

**

*.

r!!:l~ mariah} r1fl!lhu] ~eoedel1:t ~ tn p:k:l0tU!l~~ . 1Ll!l~r.diirlor setil)~et~ia 1 picim'U; m.are, _2' od~ lurl c1~ 1anl ~ se sare p~.soo lL pi,dorlll!!j: m~l':e . dlll S'J'upul de ,41 ,picioru:l]!:!;, l[lido~U!j; rule- . 111 m-1da' de .~. ochi,u:ri de [ar..nt; ,3 och1ul'i ,. ,;:Ie Jal1.,~· e. .~n~ se sarc p,~.st;e,2' p.i'dQru~~m~ri; 1. pi.d u, UJ "~dor'~' ,. • Ie-.d . l~!lP:l~'-;~ m!CUl Ll1r~a ~~.~~oowe; 2 ocililJ,d (l,~ argin,e ,a[ J a~l~. :se ~;,l:r~ pesl~ 1 pleIDMl~,ma:~'e .al aee:hibgii{i,a Illt~iL gl'UP: de 4: p~C:I'SI'rll~e:; in ·pri:m.u.l, :p:1cioli'l,l~

s~ ~liet~.a:l~ un lan~(rhl)1) de: b'l:l:a 1l!!jer, di Iltl'-unmuUl:phl diQElochi.m>,i: de JBJ1l~J plus :2 ochiuri de Jant peiI'l:tll'u oom.ple't~~eamodelnlul, R. I: IP:klo]!'l1l1\irJUilC hlJl.al doiilea.QcM din lan~1l1de bCl?~; se ~~~sle :3: ,(l<;h.i!l.ri. din lantJ!'l1 de ba~a;: i:nll~'mjlbru1 Clchi,se l:Pl'Ufl~~~a 7 ipiai.or~>e rnaU'i.~ SEl s'~re p~ste :3 oct!iuri dilllantul de b~zii.~ .1 ior.u~milC, lli1 ,o~l'l!Jjli.d

m:ilila l'lnc'lul ell 1 :p~eiorui',i mie .~. 'Oil :3: onh11!ll'i d,~ laJ'l!ipe1'lmu [nto~rc~m" .R. ;2:. ,Sle CPO,de:'l~. 3pi~klrl!1~e mOil.. . su imele 3 p~.ClOli"u~e U;larri djr~ gru!.. 'l:ruiiemati din. rfu1dul p~eceden t (Cil)O!i~i:a s,tl'in:t('Ocluce pe su~

uJ'mal'OT

,*, S~, t~pet1l,·

]/01

**
Ia

~j.

;ge

tee-

!~.

_.

--

cl'uJlui, f~·~ a se l:nfige In ell: 3··ad~i1Ll.d de la.n.t; I piclol~U:~mi,~ b:a pj,ClOI'!llfIl1 marl'€! u~mA'to!:' dm m!jlocul aceJ.w~igr:UJp';, *2oohi1JLl"~ d.!:! ]an\; 'ilpt.oiofl:l ~'roari unit~ re;ill~i!I!le astfe]. i pi!: [S.1ij"b u~~.~ 3picio;J:"U~e d1n.pri,.~

.picioI:u,. de Ia dFeaptJ. sp!re·sti~g~.

IJ.

I.

I'

_,

pI! f!lll~ lJU-

..

~,

dent: 1. ;P1cl:onl~ . 'mare jttpidol''iJ~ulmic d'e mm.~!ine·~~.i:I ocmud de- larn~ pen.b'u hl:mal'~ ,cere\" B. :}:, 8 pi.·cooru¥e marl in pidorru;w. de ;mla.rgme dm: dridut :Pl'ece4·e:nt, 1 pi~l"lJli mil; in. prndOT~ul ml9 urmia:t-ot: in al pa;trttrl:ndul precedent se gml)l1!a2tl 'i piai~ru;~e·marl PIi. Be ;repetl de .la *]a se termini r'indul (!U 4pldo~e ma.ti" In pid9l"~lli d·e maigmelj.t eu ] oclli dill ]ant pent;-ru. into'aFCIi!Ee. .margin,e .din rtnd.u1
,de kin ft .. ·4: 1 plcioruiI,lmlc lel'i ochi dID brida. d!2' 4 ()chi'll:l'i de la!l:~ din.

filul g.fiJR ,d,e 7 piclo.J."UliIe. j!: sare pestle 1 pis 'r:]OI[~mjc i;ii sle unesc CiU. 3 pii:ciOi1l~e din .. rug pul urma.t:Oli" dieT picii.o·lMJ.~e m:rl; 4 ocltitll:i u de l.;mt:: 1 pidorlJ~ mle tn Picior-u.~ul mOOI1! ut'mi1tar dill. acela~:i, ~11.p*.. Se l'ilpetil d.e, la la S'e; femdna :r'indul co; 3:ochiu~i de lall'~:; 3 picroifl:.'lI,e mari unl Ie .~ sub u;Ltimele a:picloru~le ma;ri din grupul tin.duLmp1'ece-

* ,.i

u:J:maJ:or: :3: ocmuri de lant; 1 'p:l~wJrIll~ mic:' to. piciotU:fulal patndea. de la mi.j,locul g'l£'UpUlui de '1 p:i.d(JlUl;e :rnar:i dLliI. rlndUl :p~ced'ep.t Se .Fep~ta de Is 1<1: ~:1 termilli rind.w eu ~e 1 p~ar!li ;m;lc in lant~l de margine ~i eu 1 ocbi de lant -, 'tntoa![oere·. R., 31:: mplcim:UIj mlc In' Oru~IJlmi:C .de. margin'li!" aln rindul p:reced€!l,1t.;, ~. .~. pkwN~U] mara urm6bn' se grupeaza '2' p·icl~~e marl; 1 .piclOl"U~ m:ic in. :picl()~u,ul mlc unnitor Se l'epeli de la Ia *3i $11)' b,!tminlrln.dw eu :1 piciCFUl1 rrd:c' .r;i en :3 'Qd1iul'i de t.a:n:~ :pe:ntru. inroaroere.

t:

precied!ent:

hpicio!l1J!fUl

1 p~~Qrru~ iDa1'·~

* * .,~ * m

3· oahiuri

:mare de

p:iicioT'~'u:I mie

:plcim.'u~ miJite !d!,iin rindul precedent; 3, ochimi de ]an~; .!>e sate peste :11 ph::1pru~e: llIar-l. ; in bdda de S·ocl1iud de lant Sf'! ,crQ~etea:zi. 1 pido,rn_Ij role: 3 ochiud deAarnt:;.se saM pesw 1. 'picwl['Uijl mi'c ~ lnbrida. d, 3: ocl:dtrri 00 Ian] se c:ro~eteaza. 1 :picioll"lJ!jmlc: .3 i(;ldliuri d.e l~nt. ; se sa~~te II pidO'l'llll11! marl ~:11J iclOCll\jIW p r.nare1ilntl~to~· seC.l7Oidoozli. Jl pi'" cio·ru!'i m<l!lIe; t pic:ioru_:f mare '[11 !l,mnltarul pii~ dli'liduJ ;c.J.lJ 1 ocn] de Ial"Rt man:.le're. R. 4: Be m'O~eteaza 1 .ter:mini.

C.~Ol:U~ mh: mph:1o~ul mic de ma<_j'Sine; 3 odUuri de lant; se s~e peste 1 pjci~ ~are··; 3 'picioli"u~ marl tn hrld~ d~ :3 OCili1l.lil'i de lan~; :3 ochhiri de Thnt;1 pid:or~ nde .td piclo:m~.llllmS!~~'urmi1tor: ::I Oclrillrl de lan~; :lp~cl[lll'll~e marl in D.Flda u.I1IiMOflrfie; 3; ochillT.1 de lanl; se stare' tPeslie 1 pici.cu"Ui mare,; 1 picl'olCil, mic ~n. pJclor~u;[ 'mre urm~tQr S~ lre]::leU1 i~e 1<1 Ia li.i se t-enrii:na Tmdul c~ 3 ·oCbluriide laut pentru mto.ttce-re.B. 3 ~

urmAttlr 51>'! ~iietead: 1 picior~ull m!illr~. ~ Q~hiurl de lan'!;. 1 pidoru~ ~are.!I ,och[ljIr~ dll ,Ian,. j piicianMi!~l1lir--e:; 3 ,oohh.lltl'de lan\ ~ !!~ :!1iaite pe&1:@' " ccpiurl din. lan~U] de ba.za: 111 9clriul uI"miibtlr sa m;o~et~di l. p~.c:1orn!l' 9 w Selepeti cle~at 1<1 li~I>Ii:·terinipi!i. dndul ~J:J i echi de lan., ~ptru in toar,ce'l'e'. B. 2:: 1 pj,~

pe.s1e

it

,oeb~1JId din lan~ul de bazl;

tn eehl ul

*' *

*.

*.

Un pi.c:iorlillll·mar¢ in pdmul

**

*.

ciaru.i :mJ,o

*. S(!

re~eta ,ae

].a:

* *'
Ie.

*.

ru~ roie; ':npicio'f1!l!~ul mart d.e margine; 3 OE"hlu~i d.~ lant ;-S'esue peste 1 pidorWj mare, 3: ochiur de lan; :fii 1. pidaJi'U.~ m'i(): in,btjda lU''Illit.t01ll'c'segrupem: 1 pid.Q)l'tlii mare, .3.ochiuri d,e lan~, 1 ~p:icioru~ mare, 3: ncl:tiuri de lanl 1 llid.ol:uijO ,m.Me;; 3: oclduri de' lan~, :s.e SaI'e; peste 1 l'l']clol1lJ~mle, :3.,o~hlurl d~ lant 'il 1 pidOil'1il~.matr-~·; fn pi.ciCiru~W. maxeurmilltor' se
c1'Oi;ete:adil 1 piciDl'U:!I' m~c Se: ;repEi:!l de ']a l~ ,~,ise ter-mml ,rwdul C1IJ 1 p[clo(fu't wicht lan\ul de m~l!I;:gli.n~ .i cu 1 Od1rl de Jan\: pen~

*"

m 'iil~

!iii se

,Se rep.eLa :r:~fidu:~ile 21-5,.

**

*"

ti'1J illtOa;-roerc.
Se. Cl'\~etea<li U.~ lant :trmdJ de bad [:ejeJ:"~ di:ni-r..un miIltiplu de 10 lochiiuf-l de Ian", plus: .2<Ot!~uitl de· lan.\ pe-J'iI.tl'u. oompletarea .mode-

Sil!'re:pdi3J l'illdurUe· 2:-4,.

lulw.

• 'ILo I. ~ 1 pi.~ofUlli mte :~n a1 do:ijea emi din. lmItul de bB!2'~ j, ClcilillJ.ci d!~ larnt·; Sle' .saxe

*3

astf,el.: 1 p,iciol'"U:i mare ~[n .at !japtelea. Qc.h J1 oC'l1i de laJl:~ ~i a'(Joo. !. :ptdo-rUL!i m.are in urmii mal rrincilea ochi din lantul d!2 bazi:; s.e inC:I"lld~aza, dinoau .2 pkiort1!jt!i marl, ast1'·!.':l se salf'ie [lest!! 2 oChiurl dm lariWJ debazl1, ~I s~ c~@t-e.iil2A 1 pici.o~ lIIue" 1 ochi de lim~ se revioe ~nUl'I1.a CU 2 eehiuri ~i s.e 'Ei'i!:eClu1lll eEil de-a) d,oile.a piclQ'tu~, m<l!('e Serepetl I~

Be C-;t'o*e~aziun ]an:~ (r.i:nd) d-' bMl\ .lej;lliirr din k-un mu]:tiplu d~ 3 och~ur~.·de la.nt. Plus 2~ochiud de lan.t pen.un campletatea. .m,cde-. hiltd. R. 1. = S.e incruc:j~eaza 2 pIdoru~· marl

'*

in ociIJliul demaI;gine $1 cui 4 m:hiuri d.e ]011'1' Jlentl'u blwarcer-e.-.B. 2:: *.Be ·CI'O!jiI'!t~aa. 4pi .ciqru~tll ·mfM'! unite in ocb$ul de la;nt diJ'ilit oo]j;! :2 pJciaru~e m~d j·IWru.d~~~ein ri:nd,~ d

lOil

* ]a * ~,]. Sie terinini

fl:n,duJ [1'1;1.1 picio11lJ ma~

52

:I$r~" ,'3

eclli1llJl

Mode~1W1 '$;1.
Se O'l'QJ'Il:tmzi un hut~ (rEnte'!) 01;:]ba~~je~, din'tr;-un mtlini:plu de 10 ochiu:ri de laln~j, plus 4 (lfiblul'i oJe la-Tq;' pen-~. completarea ~~ dlElluluL It. 1: } piciG!I'u~mar~ in alpattulea o~hi c;Hn Ian:~ui :die b.ai:a.; :sesliire peste 4111chiiUr,l ai:[1 ]a,Th1>tlil de 13a~:l'i i in ceh ill.illur.ma.~or filil· 00~21ea:dLu'l .grup d.e 4!plcwI'lJl~.e g{ad., 3 .tJeh:l.llri tJe llInt ~:lilpic1ol'!Jl~e.'. m,erI;. .s~~aE~ peste Ii It')cniUl'i de].ant~i ~l1.octliul t'ltIT.!!ltor se C'1''{)~etE!<!:dli, 1 p~ciorU~ mare, 1 tlchi de' lafit ~ 1 pi-

m~~ !lJ
u';l(; iii!

luri de
rn:[c

~d'lll mt ~. pt.. 1

*'.

?:~cio~u~ ~ la"t;
qehiU'ill rt.:rE~n

ine ~

oohiu.ri ~;. ·~p;l ...

. *.'~ ndu~,'ell
iC. 3,~ :1a![l9: din se ~tlf.

dor~ min:e Sill! 1:'A ter.m:ina rlm:F\l!l ell deIUal'g,iri~,§~ :3


tQalrc:ere.
~V1.

*. 1l:"_~~

~hiu~lde
Imud ~

o[ida. d~ .zK 1 pitOFu],


"IJ!ji,~iCi IU,\,~pUI:~l

in iaTl!"~l de m,u;gi:n.,~ ·Ill c).] .3 o~ll:iuri d.e ]an~ ~iJ'l:tr,u[llbJ;~:rcere. R.!3:: Se i'ncrutiO\lea~2 pI.-,
cio:r'IiJ:~

preGe!deni:;3 oc.lnul'i. de l;\i!H'i; S~ .rill:p:t~ de hI 'S~ termmannd:ul eu 4p~olt)rU~£! u[liite, iii miliiud de l~n~, 1 piC'JalFlil!J maf'\e

'* .~~

*-

I~l;':io[,ul}ul cUnma:>rg,m.e mn f~dm precedent:; s:e 'S~li~! pe.ste 1 piclotulii mare; 3

Rl. 2:: Se (:1i'(l1ie:teazll ] pi.c;]llrr:t1!i!!'ll:<lJ1'I~

d.e lao 101, :otl se m;i1l:ri'in oob~1Jll d~ tan~ p~:trn tn-

**

pt~ de :1 plci:OOiIi.lie mm\l1:(nite dIn ,rlnctu] preced!l\!llt $i ih hr,icl~ de 3· echnrrl d~ l;\i!i!1:~$eql;'o'let;eaz~ ~:se 1lt1:'U :rll~ t pj,dol'!llllm.are.. 1 (iOC!hide l.ant, se i~ro<l:rce jr~ m~jf 1C't'(lU1idac.[b.!.'lirma: gru:pmU:l de,'l p~ciO'I'~,e m~rri ochhJ!.1)! ~l irn liidda d.e 2ochiu'rl d~'1anr '.se f'a:c:e al ·do:l.-

marrI as~l:

:S:El.

:sam

.~tle

primul, grup

:*

3ocWlIu1

1!lill'J)la,. i'n. 'b,dda til. ~re .s-a 'cI'o~,el;atp:rini1!'l1 :na:tot :S~ ~r.n m,aJ:e in~:I!'uci:tat Se I'~t5. d"~ lSI ~t8de lli. pruci~§ QrU!i m~1j'. la ~I sefe:rmina, r:'mdulall 1 pid,o~!i' .mH~ 'iil!Il~ pen~trr li!l!n~1ll ~m~rgine d ~i4\ Ocll'l.l1Ii ~e lamt: :Pii:~'Ilrn i'rtw~roe:J;e;R.. • ~ 10 >Oo!!hlcil de' ~oo~din~ b~ q~l~ .2: PlciornliCi! m~rirncnlci!j:a.te: dirn.rli[1Idyl p,~c.llfde[!t. se cr;~i!teaza 1 pldal!"u,~ m'"lI:e: 2 <lch~.i:Iride: !ant:; Sa repeta de' la 1<1 ~~ ..sill! 'i:el"min.A rmd1iJl ell, 1 'l)C'bi de taut, 1 picl'lllr!;l.~.rn:a!'¢in !9Jntul d~ mars~ne.. ~i3oc:'hi1!ll"i OI:za ],el'@lri de lall!~ pent-rn .inlow-cere.R. 5 • Be Sa:loe jpl!!>te ant. plus - f!l mar.r.e~ sll:[n~ud~i!aziii' 2pic:i.~(r:lj~e ea mode:. !. h~ bl'~d,a de 2 oclai'Uri' ct.!:: larit _:;ie i Ip[djoru!; mar;:e. 1 oru:i ~e l.<m:t. .lI!j1emU.1 J1lfi:ij~lI- ""idorlJ~ mare ~:e ,c['a~iPte,iiLilatn. ~lll'a oclJl ~" 't'~'h~,' ~m!i, limtm-.1, in Q~~t:lI de l.a:nt o.i,Q t:r~ pici'!J;i~il:ll de u

se eJ<ecoU~. I ocliJ.:illl'oi aU1t:2 pi:1.oru!i~ maJ:'j momd~<:Ite <lIstfel; I.: p[de. l~!l't; ul'malqafe de 3 ocbiuri se z:;~re c~oriJ~ mane inb.rida de lMt, 1 oclli d~ lan'~'~i ap.pi, '~p~dp:ru~ mare (~[lpi~
cl~

~. lll'Il)ti-

1~!Lpidllru{: f!]are ,;

m~tijr

4 ~pJJd,ol"IJ:~e~<l:ri 1.1:I1} te~i

* se

sare pesro grruplll

11]'('..

*'

*,

'*

*.

*' "*

:2 plclm:tl;~e m<l!r.i 00 CFo~eteaza it p~d!O'.ru~ mare'" ], .oob:i. dJe la.[!.'~~i 1 pic:iJ6n.:!~ m~te Serepe~. del!! ']01 '1'# :!j.'l se mrm:ina[indhl Cll:li2; p.iciO['~emal'l:in lall'~"td o:~ m~:rgln.!! ~~. ~u S; ocltiuri d~' ]ant p>l!ntr.u in:t:~l!ill'ceret JlI.' :3:: ,Se: C1·g~~tela~i. ·1 pidmru.~ maf\~ in 'pi:~~!u1 m<ll'e de maT'gine dkl~~dJuil p);eeedent; sesa:l'ep~te ] p'lciorU~ m~; '[pm p:atrul~~ocM de lant de' cl~asupr:a grupului din. .lr~nrlul'Proc:ed~l~t se cu;~~tead I,[ p~.~j.o.ru~ema'd~. :;I. oc:ltiuri d~ li3Jn~ :1,11 'picl.orot;lB mad; 4 i5ubochi'1l1 de taut dill'tre

de tan,t ;s:tib 0(;',])iu1 de Ia!nt: dinl-re. 14rm1i.'OOal1e1e

ocb:llld de la.n:~ i In. lll'1.lPU! de 8 'pklo:riJ~e mari sf: (ti!'n~et..ea-di ,S pJ.eioi'u;1iI~mami unUe ~ 4 OC}l_i:ur:i

'*

*.

iIi, ,asff~lm~miw'iil 'clin 'rinllm p'recE!dent; 5(2 iI1!6ru;d~i'a'Zi ~. , ~ .~i .2: :pt~iMm~ m.ad 't2(\a.ieti~d 1 pici,O,rYil\ima:re 10. i de lan'tl bl"ichl nliNli1i~av.e de 2~ oclti:u:r.i de 1 o'~:1'!l e eKe~1Ji:tie Ia;nt }j ·.apol 1 pilClol"Ulfi, :maTt! ·hi lUl"rn& in .il'e~t~ ~ bl'lGlia. hlc i!Z:al"~' ~~a; :iM[,Il!I:l~!1l. t p,rJnnll plCioruf,l

~.:; *

.ma:1!gtne.'!ii ul'mawrul ;

* :se

:saf~ ~he

picio-

J~l1l"..

llr.mafO~~'e):~ pidol!"u!j:ema:ri 2 a]~rjnd!i~l1iJ! preIcooellt se ci'~eteaz8i IpiC].o~u~ ma:!L"e, loclu d~ laJ'Jl\ !ji,' ma]1E! Sill ll"epeta de [<'I ]01.! ~i se . .ilI: r:indul. C1U . 2 jJ~eigrI],9,e marl in bn:WI de m.a~gine ~i ell 3 ochi:u:ri de

**

*.

l.ml

pentru ilti'.()a:rc~. Se rep~II.!t'lnduriJe

:2 ~ 3,

~az:a ~ W· l1~l'IdiJl~!l. 1 piJc:ioEU~ .l:iL'iIa'I.'e in lan~ de .mat'gine 'n~ din~t ~;l(ju Ii ~!):!hiur[ dl~ la:n:~ .pen:llrU ~lltolarcefl:!. Un :t'lnclun S~ r~petil l~indul"!le' ~.

~~~i;~t * ~~ Ide' itil * :18 * ~jse~~~ ~urre. rep~'di

dlntl'~l1n niuH.iip~.u d!:!. ] 2: oC'.hhu"l de lan~, pllM)

Se' c:ro~e~<I~~ un lalilt(r'j:llil)

cite barl. l~jiElr,

~t 1 ptelm''U1j: mk; hib:dda de .3 ochit~d.d9 laH~ S~ CTo~e€e&rA ! plC:I'o~O~ mlC:,; ~, oah.~ll~ de lao ~ ; !'.ileli:a'l:"~ pest~ lpi:c~ol"l,1!f ,m'Ie. ,3 (}Chiur" de lrn~ ~:i lpici~rltij, !il1,c: in ,b'ri~d 'U"n:-a:l~m;e se (:ro~@teazli ~ IptOOQI'UljI. :mIC" <1 oclu~1rL de tEln~. 1 pi~OrlJljI mte '4 ~luu;d cle'li'Ul'~ !ill 1. PiCi'Cll1{1~ :rnil~' Ser~peti de' Ial. 18 III I<i~ l.~ernlin;1, tinolil, CI,I 1 plC:iOi['1l1l,1 file in l.m:~lillde ~ar~ne ~i C:1I It och'iuti de' lali~ ,pe'f'itl'U 'i:rdioaT~

*'

**

Cl!'~ •.

'~~ repeta dndurile 2-5.

lului. R., 1: oS:!! CI:'O~I.~azi 1 picio1'tl§n1k' In aL1L thi1i1Aa nchi din LEi.n.t1.11e ba_aa; d I) oc111qd
de Ia:nt: s,e, 'san!, peste
4, acllilld

.2 qclrluri

de lIant pentru

t!om.pl~tareCl

mO'clie-

btlz,i

;tm odJ.ri;ul urmito~ s.e cr(l~eteam 1 piciOllilif n'!!ic ~ 5 ITch'iu:r! de' la:n~; se sare pes:t.e 4: o-clli,lI.l,l'i; I :p~dlOrtJ' m:ic '~n 001.1$:1;11 'Ii.n'W&!i;t,ol" ; IjJ aclliiurld, de Ian ~ 'i 1 R~ci.of'U1!im.lc t.n ocbiu 1 urmltor; 4 ocl'iiul"l de funt: 1 pi!cli)~u:,'\i' _ ffIIic 'i'n

* din

LUlu'!.

Be cl'o,§,etea<:!). M. lan, Crili'ld) ~e' ba7A Iejer, dintr~'Ilf:l 'ml.ll'1lplu de 8 ocl'titt-r-i de l.all~'. pius 11.ochlur.i de, lan~ pen ten comPletarearnode-

l.<lin~ulde

'0011iu1 urtillo1to[' Se re~~ de :]~ ~ Ia se. te:r:minAdndul ell ], picioll"lJ\l 'rule: ~i 6: (lemuri de lan~ Plmtru i'Qlloal"ctlre.-~ 2:: 1n bvida de 5 ocliiurl. d!!l lru.it din, ,rlndul prece~ dent Sl.! (lfq~etea:z! :1 picjjo:ru~,wc: :t ocl'i:iUl"i d~ latn~,: i piCiQitu!j DllC til bdda. ,ul'me:t(J!~l'e ,j

*.

* ~,]

R. IaIn ,al,o,PhJlea ochi din ]a,~t'1l1~ b~d de se g,rupea:za 3 ploionlll'e marl. ~ p(tlnnd de, ~an~ :i}i .) p'i~[Ofu~ mati; :.;e sare peste 7 oclnu!:: din lantul de bam ~I in ,(lchiw urmifol" se gI,'1!l.peazii; 3 piclom~ern~nrj, ;3 och:iuri ~'e la:~t ,*i 3 pi:cia[u~;e mad Bel' pet~ de Iii !ii :s@~t'm:lna r!n,duI.sat'ind,u'';se peste :3 ochu,nl de lalt; dl'nrlndul de baz!" ,C'!!1 1 PicioyUl,j, Pl.ill",e in~oo~ul de matgine. ,i en ;3 ochiurl de lru:!f pe,ntru tnto!iil'Qen. B. 2, = Si2' 'peste 1.1 PJ: do.l'Wle ,mati din gl'jupul .de 6 'i;ncl,ofU!ie ,~af.1 at tfuduilu:ipreoedent ~i :in bI"ida de lj, odu:urt

*.

*]~~

*'

~m:e.

de lant; 1 pidOl"1J.l!$ rnicm bridaurml'toare ~ 3 oc.hiurl d.eJ!acnt: ], picioru~ we ,lin brid a de 5 ochiu~i de lalott j 3i ochi1);!l'i de Ian ~;, S~ SS,N .1i1!Si~ l. :p'iciorui m:h:l; Ipkil.ol'tlll ,l;I1lctn bdd,;t ul'mitaare de 15 odJ.iurl dc: lMt Be' ,tep'2tll de Ia Ja :f/:i $e -Wrminarlndi.U leu 1 'och:id~ Ian·'t. 1 p.H:iioru!i ~inm'e bl picionL_~ul mic de

bl''jid:i de 51,ochiud de lilnt ~ 3 eGbiur:i de: ],an~ ",pe:~a:d~ ia la !'j;t se tiel'imilra dndul eu 3' ocili,ud d,ll:! Aant" t pk:lorulj. marE! In ;pidor1JJ~uLm~e d~' margJne !;i .1 oeb'!. de tilnt pel,ltn.ti,ln'lo<!t'cE!oo. R. 3,: Se C'l'o!le'ooaza 1 Pl~ ¢i.oru~ mlc' in pidcir\'1~ui raare d~ffia'l'gine: .:I ,ochillU'i de: hm~ ,; se sare peste 1 picio.l'Ull' mtc i *i,n blida de· 3 ocbilud d.e lan;~ sec 'cwo~ellea;za: lpiciofu, mic) ~ uchiurii de 13Jl1I't.1 :pru~,~()rui} mie, 4: ocll.iuri de lanl- :~i J[ p.i'e~Ol!'u~ m'lc;5 ocbiUl'l de lfrn\ -i se sare peste Ipi'ciol'o-, mic:, 3 ocbluri de lant l'ji lpid,oro~ mie; 'ID bddil nrma foar@' se cro,el:ead 1 pidoNi mle; IS ocbiurl de lan' Se repet5 de l~ ~i .51! terrnina, rrndul eu 4: (!i'!;}liuri die, lan1-, 1 piG'ian'U~. mic in 1<11l~1.[ de margme ~i " ochlur:i de bill~ pentrl1tn.to(j,~u:'c:gl':,e. ,R. ..: Se ,cro~dear,<'l 1 pi;ciQr~1;f nil.(i .in btlda de 4. oddurli. de lafi:~ dinrlndul ptooedent; 3' ochh.1n, de lant; 1 p,ici:o'l'u.!,l m~c ir.ll br1d,a, u'rm~.ma/re, 3 ochhu:'l
'["00

a OChiU1"l de ]ant;

*. .s~

1 pilciorufj IDle 'in ur.:m!ioa-

**

mar:i;j 3: Dchihn'l, de lwt~ ~ .~ p'JC~OFU1je Ulluo:i; 1~ m.i~cu1 inte1'V~lului di':l'tl'~ 2 grupuri ;!I1e q.'ndulu1 :pre(j'ed(\'~tt intNduc:ind cri:l~~ta ,Tn oeW!.!l lantulul de baz,i_ s@. ,ar~eteaz~ ! 'Pic~Q'~u!i m<lll"1ll ,se T~tii de la ~i se wl'Rili.na tinil'ul eu 1 lnclo.rti, maff' fill la1l'l,fULldE! marI:'Sille. §i_ ell S oclllu.ri de la~~ penh'u. m,toan:;er:e'., :R., 3::, se cr~et~aza 3Pll-'!'J,o,l'U!ie lll<Irl \Hille in pr-imele 3 pi'cloru!j'E!ntari d.llll g:rupul r:tnchilui pJ'@ced,lm.t; ::+:: 3 oc:llj:uri, d'e !an~; 1 ,Pi.ciarQ4 .mic In bdda de 3: ot:blu~i de 3 piciio;ru,@

d~'

htnfrll de

lEi. mijlpcLlIl

ID'up'lJl~JI

se Cfm;e~~

*.

* ~~

,5'~

*.

*la *

lan~ d.'eIa m:i.jlowl grupului;3 oehiur'i, d~'lan~; unese 6 pidorl1!;;e marl a~tfel : se cro:jl.neaza 3 pici:ottIijiE! .mari dill pfimu~. g:rup. sArind .pes~ 1 pldoll'u~ mOU"~'din.tll'e 2 grupe) !Ii ~~pici:O\l"l:l~e

**

*~

m"l1i'gine ~:l CU 1 ocb~ de Ian~ pentru I[l:tpa'1"cere. 11" 5; 8~ leFo.~,ele,a"lii;I picioru!i mk 111 "PIdo"" tliJ.~;111 ma,rt! de ~a['gine ~ 5 ocbi.ud ,['Ie Ian t, ;, se sa.re p~st>e 1 piciotu~mile, 3 ochhn:~i, dl~ lall~,

Iw;i dt! (lC'hiud


ochiut'i
IlstDOill

iu:d Uf.!. ~11 PI I~ !Wi !ie

nlulidt! In:toar~

sare pe!lte ~pul de: e:picio!I'W;ie maE.~. unite din ~r[!diu] prebecl~nt*. 'Sa' Fepetili de [a *]jii ~,i, e t~~na s ri:nAul CliJI 1. pi:lo!~ w3lilrein Iantol il ~ C1ll 3 oehiur! de [an~F?entm "if.! [ntQa. i : . Sec sal'le'peste :3 pilcwt"u~a
D1"rri

penb:'u il'D;~Oja:rOOl'e~ ~:-4_;: ,,1n P~C]OirU~U~ rm~ din ri:r.ld1il: ple-cooe:nt Sf~.g["u.~m p.LCl.m:u~e R'I:ari, 11 pdituti de l;m'~ ~l.! "3ptclOJ:'IJ!l,~ma1,r.i; !le'

dul Q'1i\.! 3 oli'w}e mlill."iuntl'e 'm :& PJ,'~o:fI..t!ie .. ad ~,~I,ui 'Preced.ent; 1 p'ici:ol'u§ nUllr;e! ~- )ill~;uJ! dre :nUll'gine ilL cu 3 .oc~u1Ci d~ Ia,:~

*"

mlfrI di:1l gru'l?ul ~'fI~iil;Qr s c~~;ilpal_~,~ __unesc se ,,~p.et'de bt *·la. sa term:~n~rin-

*~ *

Imo~]e~

n\, pll..ll;

Le,iC!i'"

nAtor

deb~ d.e lari\ cehturl


de lal~~

I, ouhiuri
U$

S!!,

la

(de 1a mi-jlocul g:rupull,d) 51!! cr{l~e:llead 3 pl.d(JrU,~ mlU'i; 3 (lchi.ud. de lan~ !i~ 3: pici ol"l.IflE! mm'i; 1 piciiOrn~ marre S~ CFQ_azA intri}dlu~ oiilG cl'(i,eta 'hl och~ulgr'llpulu:i. ,de 6 picio'rulie marl W'!1j\.e iUn ~lIlldu1l!3 Q,a mlj I1lmd .i~tc~va1.t,dUi mn,t['"~ dOllllo\ii ":hl~ r.in.du1u~pl'ie.oe,. d~l:It) 8~· ~a lJ3i ~e' tenuln,it r~nclti1l::jll 1 .., mil!r~ :in lmtuU i;le margi'ng ",i Oil 3 ceh (uri de ].an t PSfl/,tru ia'tOll!l;Cere. fie tepetli :rlndor]j],e3b~t
l

dill grupul de' 6 picioI1lliie marlru f'indu.lui pte<cedent ~i in brida de 3: ochiul',ii, de llili.n:~

*"

*.

*=

*' ~

brida, unni.t(lare dlnol:re :2 p:iciofu!J'e rr.tafl se g:rupeazi: 1 p[dol"l1!i mare, 1 o"C:bide la.nt. 1 p.ideiJ'iU§lmare~ 1 ocM de Ian t. 1. pideru~ ·m!U'.e, 1 m:.hi de :[iin\ ~;i 1 .p1c(kll"l;J!J"mooI:J: ,se :repet1i. de la 101 ::+: ~i set.e:mrln!~~:Ilrllul' eu Ip'ifcl~ m<u'~" 1 oem de' ]am.t ,i 2 pk:.ioru~e m<'lr.iL ill: ]al:'J.\1Ji] margine ~j cu ;3 (lchiul"i de Iml~; pen.de trn~to~r-eID~.R. 4: -3 picloru~ marl un it~ 'iu

2 ochh,u:i d~ l~~:t ~l lpic~!i de a ]a *!!il :!lie' te:mm.m1l. rlJ1!Q.\I;l~ Pll 1 pido\TU§ m.ar~, 1 oeld ,d~: la,n:~~i 1 pie~o.ru.l;! mare: ~n lantul de marg:iru':l' ~i c:u :1 och~iU1;jde' ]B~tpmtnJ in;~oarce:i:e"8.3:: Qchi,ul de lmt diritre primele 2 'p1~qF.'U.~e' arl. m 'se e[\o~eteaai. 1 pici:orullrrtal"e 1 oct1i de l:a!nt $i 1 pld(i:r~ rn<)Jre ;, tn brida, de '2 och.hn:i delaut diintre eele ,2 gl:u.pe d.e cite .3 pldp1'U!je marl ll.l1itl! ·foe cro~etead 1 :pidoN!i ma:'ll:e; in 'm.axe
,dol"u\jo ma:l'e,

saee PEl'ste .l,l pill~.oru,e mart diD ,g~qI!u:I de4 pi~h)!:'tI~e mal".i;,i,al' tn spapul. diu mi!jil!,d~1l1 ru-' g jlulul se ICI:'D,iete,a~ 3 pici,ol'u~e mati unite, 2 ol:hiu1?i. de lanl ~l 3 pi~lo"u~ m:a!l'l ufiit~; se saFe pL'!S'ibe :2 piciorilie mad ·a1,e acebil,a!i'i ~1'Upj in .piciofUIiUl mfllre u~mallo:t' se C1'O~e:te.'a:di 1 p.:i-

*. ,se: r.epet!

'*

rn

j,

*.

picio!'~ul

ib~' 3 pi-

de

mate

mo"

:r:nar~,2' ocWud

*~e s~e !jul :mate

de -margine urm~t~

peste' 2 pici.o1"1ll!j:ema!rI :,l1n. lliciOt'Ude lant lSi 1. pldoil.l, "i'nare i se

al tin!Cl1!llui pre,c:eden.t ~

se cr,~et-ead I pk'ionlllj

:IIie ma:ri ~ (lc'hl\i.tI "o!l~t!;azl 3 ,pic~ofodudnd e Urcl$C: ta *lil mare iil ,an~ 'pen'Pi~io~~e narl dln him'i de ~h~url de l de'laIDl l
di.ntre 2

Be ,cr~!i!te'az1i 'lin, ian; (rind) de bad :~~j@'r! J~rI un !:'it~lltiplu de 8 ~u:ri w de Ian'~,pl'U's: .0:1 ,ocl,rud: de lan~ pen.trIJ (!Iompletail'ea msdeluIn aJ op~e!3; orililjeUn. l.m'~lJ1 d.e baz:l s.e grl;l.p~<Ii7.ii:lpidoru~ maee, 1 ochi. d!e: lan1·, 1 p:iclolI'llili mare" Jl ami de' l1lin~,i fi,jcio~ l'1l"1 l11alPl2'~ .()'cbi· de lalt~. 1 pi.cioru1,l mare : 1 1jI1! saee peste 3 ochiuri din. ]an~ul de ba~; 1 picf.o'l'u!Iimfltl"e in odliul uI"mitor : se sarej:lesll"3 ocib;[ul'i din lan~l!l de b.u'.i ~ tR ocbiul hu~ silo gru:pearz;t: 1 pfclol"u~. :m<\~~ 1 ochi de

l,ii,u

R:. 1:

,nr.mi-

.IaJ ~i se te:rmina, d:ndul 00. 1 ~i.c'liOTu~maJ'.:e III cu 3, OC~1j1iJli (h~ la:f1l:t pe'f.l.tru ro~et~az~ ~L'ltoltlree:re" R. 2,:: 1 pj.clO11l~ mare' in pid.o:rullu]. iud pClste 'mal~!! de ma~ne'. din rind'w p'reC'~dent; Sil!
Be r,iilp~'tade bL*

~ntJ t plci011;1~ rn.are, 1 ,oehl die la:nt, 1 pido.~U~m~m'; 1 oenl de .~ 1 pikio:l"Il~ miT'e ant,

*.

piclol"lJ$e

OChi d'e larn~, 1 pkiarul.i mare, 1 oehi de lan',", 1 pic:iQ:1"Wji nUI:I'e" 1 och i de ]'!ln~ ~j. Ipldorurr m~re; ~Il! !01,i're este 1 gmp de 3 picicl!'7U$ m,~ti p tlnU@ lair in u['mltom~~,a blFldo! de 2 ochhu;'i de l"J:IIl:t. se c['io~!!l1e;a.7il.1 pic.hn'~ 'm:an! S.e :['epeta de lO! la: ~,:I;e' termtn:~ rincliul C;U 1 pis cionl~ ·m8.re ifi ]atii:Ull de margine ~1 cU 3

Sate peste 2 .pl,C'io:r·Ill!i~ mad din grupul de 4 pm,.. cinr~e marla! rlndlllui plrecedent ;bl. spa~iul din, mijlo(;ul grupuluj se, CI:oCl!;etea:di iI· pietoF.U~e mari linl.t~~2 ,ocblurl de lan'~ !ill, a pici:ot't1$jie m.al'i unite S:e' repetli d,!'! 1~7 ]a. *!,i[ ~ ten:uil'lii dnd11l1 .eu !3:pici.ol['Wli'em.m lmi~ei 1 och~ de wn~ 1 pici,orn1j: ma'fe' tn lan\ulde marslne !'J~ cu :3 oclUut$ de lan, penb:u inlioaTcere" K. Iii! ,sesa,re,p~te gnlp'ul de 3: ptcJio~ ru~emad 1:unte in br!ida de .2: ochiur~ -de la:n~ dinbe ,ool~'2 pici,ol"nlle marl din iindlll precedent ]11 eare se glI'Upll!'a..z:.1 1 p~d(lIU~mare. : 1

*.

,i

**

*.

Qchiu.-i de! l<il."l\ pefill'uin~oaf'cer'e. S!!' repeUi r:induI'Ue .2:-5.

:1 ocb.lul''l de Ian;

S.e cto'"ebe~za un lail'll~ (a"ind) de ha:z~ 1ejetl' dina-un mulU.pJu d,e 10 QCh[ur~ d~ lant, .. l~ p luh,)f[.
pr/!ntru

~m.'npte1laroita mode:~

B., 1: I ph:lortiii.mk, 'h'JJ~ dQiillea Q'!!hi a] lilin:tul!J,~de bazi: 1. pidoFU.!i mic in cc'hiul 1iJJ:I\'lll~tor' j ;;I Dch.hl.tI de l.an:t i se .sa_l'~ ]peste 4\ ciclliuri din lail'lltul debaz!:; se !nC1'U~eaza2 p,i.ciOrllijE! DlliiFi. a$Ue~: ] pi,ci(ll"tI~, rna]!.'€! in, achiuLm:mitol', 1 oeM de la;n'~ ~i 1 p1.cior~ mare ~e C1"O!jleooEiUi[n urml .in <I] d'D'i1~a och:i din c-eJe4 peste: ,care s-a :sirU; 3 OC:biuf.'i de

*'

Se Cl1~eteaz.1!i,Un. taut (J.!md), d.e b!,i.zllejer~ IWntJ:"-un multiplu 'de 10 ochiuti de l,a.nt. B., ! = In al :(la,fl't~lea oc:hi din laMul de b~zl se lUCl"El'<I:zi i ~ptcioru~ mifl;l'e'. :1 ocl1iul'l de Ian t!J.i alte ,'3 pi.elol'Ulje m.al'~, ~!!ietate in pi", ciOll'u~_ulmaf.e a'nteriOr; s;esaf'e peste 2 ochim'l din ,la'l1\111 'I:le bazA l cite 1 ptcJlo:r~' mare mW'miJta.arwe 5 ,oehtwri, a.le lantulm Ide ba:zl ; Sit'! dr-Ii! pi:s1ie 2, ccl:liurl d.e lan't;, in achiu, t1.rm&lt()l"!i~ c:ror;eteazli 1 piclo1'"U~m,are.. ,3

lochillrli. de' Iani

de lant ~ se sare peste 1 odd dfu.. ];a:1l:p.Jl e d bad j, in ochiiUl u:rm~wr' SEl;: cW{ie~ea:za 1 p$clo1"u!ii'mie Se :rep~ti d~ Ja Ja ~l s,e ,termi:na iiud1ill cu cite t pjdil1"l1~ role in ultLmele :2 odUuri de pe bLlltuJI. d'e oazi ~i 'CIJ 3: ocliillli die' ~atn1).pe.nttu mctoal'eeii1l!.; R.. 2:: Se' c~emm 2 picloii"!;u;:e mariinpiclO'r~,u] mw ,de mOU'gine din r'i'l'IJdnl precet:ilm t r :3 ocluuni de lent j se saze peste 1 ,p:iciar~ :mle peste j[ ~.eioru-§ mave; m c!ChiU] de di~ 1<1mij,[(loul eeler :2 p!rci~e mad in.~~aW se cro~e-tl~!azilJ:I. p:killru~ m.1c ~ ,3 oclliiuri d'e bint; SI€ saFe peste 1 pkkn"u!li' marre ~Ip~ste ] I~ici'oru!i mie ; In ochl1JJl de la'l1l~ dUlt'l:'e eele: :2 pici!otIl~e micj segrupea..-n 5 pic:i.oi[4!l~e mad Si'.!!tt.!'pe'til. de ]a 101. ~l se term.lIta. mdu} au S pidOl"u~e 'ma:ri 'In, :p:~clor;u$uJ sic d~ m.f!r,gine Iii em. ,3 oi;!Jdu:ri de la!1~ pentf'u int,oa:roere.K. 3. Sill' sarepe~e primul p-ld.01rulli aJ! diLICt,u]ui pre,cedent ~l in UlmliUoare!e :2 pidol::!lij-e mar] !je cxo!jiElt:eaza.2 'picioru~e marl unUe, ,4 eehlurl de ].an~;. II plciol:'l1!i m['c; tn, brlda d'e 3: ochil!)d. de ian.t ;!l. l'Iru;]ului :p:l"'eced,entj1 ochi de lan~ : . :se' sate' peste 1 picio.Fu~m.ic i m. hdCla u:cm.l= to~ 51! crOielii!'~ii Ipicioru'imic;4. cc::h~uti de< lan,t:; lIl:l1matoarele 5pic:lol'Ulie mad se grli,pe'fl:Z~ I) pici:()l'"~ Dlad unite Se repeta die la Ie fjl~ se tennina :rbidul eu 3 pido~ rute: rum-I unite In 1liltimele 3, pid(l:ru~e ma.d a]edndub,JLi, pTeced.~nt ~i ell. 1 !lchi ,~la:nt pl!!"ntru mtoam."IcerM",K. It: 1.:pi,cIorWJi mic In pi-

bm~;, se sa'repestle 2 )oel;li,111ri ,db!! ]i<III~u] de b.ad·; 1 -piciorulj mle in, pclth.ll ul'JrIAw'l'; 1 :Cl:eb~

li31*'~i se wnn.ini:i r:t.nd1.l1 eu.I picii).ru~ maN! ~ eu 5 o~hiud de lEln~pentru imoarcere. R.


2:

*'

!i]~ ,alte

S piC'.i.oru~e :rn.ari lUC1'at!!

~np'loiorUil,lul .mau·an:teriol:

*. Se '~epeti1 de

Ja

*.,

**

"*

.Be c:r0!i~i'lUi.

1 p1:cioTUlii' role·.hI. bdda.

df

* ,1 mn~
*.

*" *

m.

*.

eehiuei de l,ant: ,I} plmQ!l'u~e maori ~w IJ.r.m~t.Qarele ,5' piclo:ru:jie :marl ~2 otihiud de lant ,se N!ipetl dela Ja ~ls.e tel'Jl'iJna dndu] au 1. p,li.ci01"U~,mafiE!' in lall~ul fl~roall" gine ~i ell. 3 'ocniuFl. die lanfj; pen.tru .tnt(l:a.rcm'e. R. 3 : In bride. de 2: OdhiuJ"i die bmt din dn~ 'dul pl'ecede:rit S!e: ci'O~etL1i\i:~"":2 plcto1"ri~e rna.'!:"'!;
deITt )2'

:3 oChiuri

de lan.t din g-rupul

rl:nCllwllliprcoce-

*-

**

toare]e 2 picioru*e, mici se tllctucl~eaza .20 p~cio'ru,,1i! m.an, astfel ~ SI~ sa1'<~ pe~te primul p4clo.t'1lJ~, mic ~l r.n .all doilea picioI'U.~ mte se ero~~{ead Ip:kioru!i ma:r-e 1 Qchi de lM1 ~l apoi se in toilir-oe cro~eta fl~tndu",se 1 :piciOI'I.I:$< mar~ ~n.prim.m ,Picio:ruli mie ;,3 ocll:1ud de ];an\:; 1 p,$O".io:l'UJi!' udc tn brlda, de 4; Q~lurI de 11lnt a rinduhll :pl'\~~ech!nt; 1 cchi d.e lant: se s9lI'e peste gl'upul de 5 p:1.dotUffe U'i>Ewi u~He Se r,~pebl d.e Is ]a ,ljil s~ t~rmina. 'rimlul cu 1 pk-jn,tu~mi~ tnpidQru~ll] de m:a'1'gine ~l· c:u 3, IClch~m] de 1<M;.'~.:pe.R't1'U !atoarce-rj!,
j

mare grupat d.in margi:uiI!a dndu!uI pree:oo~t; l! p.iciow!j rule m bdda die 4. locltiud de lant: 30cbIuti d:!!, hint; tn urmAciOl'ilJif1ll.

**

*.

Be l'~ti1

r.1n:t1url1e 2-4.

.pe ~st

.2 piclol'1!1~e mar~ ~n bt14a I!'U'.m.!ii:oare; sesaJre pes-fie 2 p]dol"'u~E! r.r.IaI'"i; in. 'w:mato·rulpidotl1~ ~e cro,ete'w 1 i,or~ mM~., 30thi1.ll1'i de lal1t ~:i alte 3 !le ~ari 'pe pk:1.ol'u!j.1l1 mB;c'e'an te-r~o~ Se~pe'm iiI!.~ la la ~i' si! te;rrnlnii, 'dndu] cu : 2 pidoru~ m:~i in brida de: 2 ocHlun de larD;;, lpielorn~ mar['l~ ]u picioru;~.ulmictu'rllAto,1' ~3 ,pilCiOl'Uliii! mu] ]:cmtu;l de marg.ine ~i eu :3 och[ud d.e ~act· pen.'wil m,tparrc(leJ.'le·k. 4:: Se ~rQ~etea:z;a ,5 pic]oru~'e m~d :l:n ~ pi,aii1I'Ulte :m.ad din ririi:lui ,m'lN!!(!jil-lil dent; 2 oC:::ll1Urll"~ len;; 1. 'picl,o!l'u§ d.e' br'ida. d~ 3oc.hi1.u"1 de l<l!n~,d~n glupul ·I"ITI,tlU--:. lui pre,ceCIel)t; 2: 'ocbh.J:d de ]anv Be ',...•"''''''. ' , e laJ la. :!ii sQt~rtr.I!ill~.rindul eu eio:i:'UllEl :m~l'd [PDI llicirot'llife marl: 1 lli~io:r-liJl$ll :m.:aJ>e in 1.Ullllt de. maifg~n81! .'fj cu ::I QC1UU1~L lant pentl'U intoaToeere. B~ 5:: Se slUe peste mdoru~e' m~.ri diin rinid;u1prec~d,~l1l1t qi ill ' :pattrulea 'piQ"j;O"Ml~, se- c.a;'~'i3,t:ead :1 pk:l.oru§ "3 acniu-ri de l,an~,~i apol alta :1 PJcto:rll~e .

]. ,piCiOlU!j: manin.pwkJl;"Il1ii,m

ml!.c

urmito,r i

*"'

**

*' *'

*.

J,idol"a, mar~ 8n.terw,r i

* se

l '~ei3,el'~
'l~ul

t.

2 m.~rl ; ·~~bT.:.i~a de 2 oc]~iurl ae]d:ooru~~Cirirt:lteJ -p.lc~oru~U!mw w~m~ror:rna~; .1 ia:l1i~u:ci-s:e .rrroli.e~~<aZ1il.~: mru'\e~ 11~ ~cPl_
-_-~1.:e
})i]CJ;ontlji(!

lu.r.;i de 'tn. Pl~ je.s.t,e 2


~idQ<:~ Ulll,li de

de

~~IJ~en'!iillfi

locmill.
:i1t de
l:lJic:raq,

lar~.. 3

~h,! :3: ;+; !;ii :s~ter:rn]riii :rindulcil Ipklo:rul\i: mal'em. ]1M'I~1tll? J:nargil'le "ill ell 5 ()chluH d~ 1<rni pen'~1I1l lTl·lott'l"CerU. '5~ lIe.petlr[rlth;[rH~ ~-5.

1 piicio[u~ m!il!te~ :3 ochinri d.e rn~.e <Interim: 5Ii::I<l9' _,emari ,serepeliii de la 101.
51 p~ci.QI'I!]!il

fu. _1)I'J~a Ilrma.toore; ~~_'$ar~e: p,e-sle _wi; '[n 1!lm1ii;~o-rulp;lciQ_rU:$ 'm;are

crtii:. 1 pic~o:ru~ rnic in nrm~tQarele -3 Plcj(l~ T'(n~e.m<lri;. 1 oehi (i,e l.n'lt; se .sax-.e pes:m lpl'" elerus mare din a~]~'igl"l.lP i ln U:l'mA~ol'u]p:i~ domlic ma~· se ~!i':o~;~lteaz~ picim:m~, mare ~ 3 1 m;:h~u:ri~Qe lQ!.·~.; [ pid.oI'u!ij ma.,.ein. pidlOl1l~U1 ~eT'minlilil"[ndul cu 1 pkioFU~ .rn~~j loeb i d~ la:l1l, [ p~Ci'6f;Uti Ql<l!r~ In ]<I~,]i~ul dem!!.[~i~~ o'j:l C~ '3 oc:i:riuti dii2 Innt pen.tnlklt:oa~ce:re-;,-It 4: Se S<IIl't;!· pes.te piciloll;o:(jul dl(;' ma:rgl.1l'Ie dhl rindul pre\ce~en t; lrl(!chlul. de lall~ lIlrn:l:lJOl" ae L;ro!jeteazli :2 picio:J7Wi'emari : 1 och:l de: lan~;1 p1iciQf'lilA1 mars i;n pit;.iotu!iu1 uI'llIlh'JlI:'; se s~:re D:e~t~ 3; pkiO:l'u~il ml.ci ;inpk:iQl"U~liil mare ur~w:r. se Cl'G~e~ii!<a':r1i pocdorurr mare; 11.o~hl 1 de" ],EI:ij.t.~ .'in brida de 3 ochlu:rK de lant din 1'[11dOl pl1eoElG(llnJ:.:S1ll cro~et~a:z~ 5 piciorrllijie mari: 1 odtj de 1<ml~j 1 piic1oro:~~are ~n :p]clo:l"u~uil ma[:\e u:rmi!,to:r ::$. Se l"~petii d.e Ja la ~i se termln~ r.'rn;d.w !CU.l n.piciOf'~. mare tllp:i~
mar,!;! Jur;ma~(jIr

*"

*. Se1!'"r.metA d,e 1a*

]01!

!lise

la
Modeltd 87
din te-un

*'

l;I~m,ll:'~'

~.ef;e' '8. .• :I['rdar

de

:]~lw.
mj:hor: se

Be c_ro!i~teai\l~:·lUiIJ. 1<1:0\ o:m.d) de baz;fl lei , m:'Illtiply de.:[iO oeb:hu;i de]lIitlit.! iilc$ltn'i -de lan~ :perdiFu comp~t'i:t~a mod~,_
& 1 ; Ip~cjl~l'1J~mi,c ''i:)I al daUeOi ochi iliin

**

iant\lil d~ b~;

.li ])r:ec~'" bluri

Mali ~n

dem~

wrmbla

de

din W'i1:l:.~ ;~em~ii


•. sii! sa~ec piclo,tu!l

to~cere,

.m:~¢t~az.iI. .1 :p.lclar'U~. mare, 3 oc.1:tiu,ri de f?:n'~ ~:i-1.Ji$.c1oI ,_rniBre: 1 ocltl. de ]a'rIL~; sa S'<!cr.e :~estl'f .~r O:Chl.ud :il!.tL!11 de n.az':1\;.dte 1 iJichlru~ . mlc fu'Urmiwarele 3 Cliiliiur~a1e ]£1[1~w:ui QI~ b~z~ 8~. l"e,peWld.e' la la*~l s~ ·termina rindul en cite Ipici:~o~: mie in 1111;):.~-:e~:e2 ochilll'i din l~nl,;ul Ide []f1za(~i t:'t13 oehiul'J i:'le laut ·p~ntru. 'mtoarr\l~re.R.2 t Se 5fllepCl!ste :2pic!ol'1i.'!!j·e mki d'w :rlil1O'ul pl'oo~ d:el'l;t: se It!r~e~~a:za. 1 p]ci:Oi'u:*inar~ 11lpicio .. :r~:u! ffial'iEl lu'mo1.w:I':*·]l oeJli' de hUll: il1!: bdd,a de 3 Qc[':Ihu:i.de lan~ se aro~ebe!B~.5 p~.C'1[)1m,~~ arri; 1 ,g-cLti del!'l.nt;·l m p1ciQ:rtl~. mi:iT~ ~:n pkl.oMJi~ulma:r:e urmam: se- sawS' p~s~f.a picio:rl!1~~ f!llci; .~. li::rQ~.~maza prndQI:Uijftlareln 1.

o"cthi1.l'l:l1i dl;n. ],ant111

1 pi.ciOlfll]!iU1'ic in oc:tlhll
de la:[!.t; -se
S?l'E!

Ul·"

1 ochi

de bam.;]n ochlulu:rmaWl:'

I1E!'s'le 3

pll!ntJi'LJli:ntoan.'Jere. B..S::; In pkioru~ mm",e 'de .margll'lle :s~c:l'o~~te!ilzi Ipiclo:r"l!l~ mk:; 1 pii-

1:l'10l1l~1]1ltiare; ][ celli de lanlj 3 p-lci(J~~e ! mtliri jm ~l:IIl!~.ul ma'l'g~ne ~i'C1!1 ], oeht d:e hm~ dl! in ur:m.ato:nlL pEio~1llJ! mart'ie;

:*,

d;e'llan~ pentru lnroarcere.

1l oeM de J:ant ; se .$are pesme :[ pk:wrflJi~ maee ; 'r.r.t pj:~~Q[!.I,~,'IllmarG U'rn'lj~toll:' sa crolieteaz~ .1 p~~ dOl'lU;\ ma'!pi2;: 3, achillri de lilin~ i 1 p'ieior!l~, mare 'in p]Cioru~ulU]'.m.§;tol';. 1 oclIi de laut! sa sm:~ peste.. 1 pic~.ott1!~, mare din. gt.·u.]?ul de , 5'piciorl1§~ mad.~lLu:mAtoat'e],e :3 p1d.oru~~ ~' cm~te,a:z;i af1te 1 pkio~ mie Se repet:l. o,~1ft 101. :!Ii se -temna. ;r~i!1,dul eu ~ 1 "p:i~ dioil'iI!J!~.mic i'n.pe:llwtiwWl pid ma'!;'e" Ipi~ ciGtltl!ji mietn ]an~:u1 d.e maJ1l'ill~Ciu.3. oahiuJi

dot'u$mic

'*

**

'*.

Be repilt~ :t£ndu:rU€'2~5.

.!lic.iTIrtl~111 ma,M

rrmaWtj

!l~ijul'id~
dei~u~ l 1i15~ :iID)) bri~a 'I rn [<m,1\ 1I12Il~

~ la ~il.~eciberm:ina rlndul C1l1. Iplcionl~< mare i'il! PiciOl'1!]!JW~ic ~. m~rglne ~ I(!U 4' o:ci.hilJlri illil! IAn t pentru ]'mtoirweere,'R.:lI·~ Sl:~ sa:t~ p~t.e Piei'01'tl!iul de :m.a;r,gjn.~; .ll'Ji p'lci.on]~ul .mareurm:l.it'o'r se er.o~¢~eazj :l! p~.cio'r~ mare ; ~i de ~an, ;Si~ s:\Ue peEte 1. pid.orTIf~ male din .W'u-

ul'mator

*. S~ Ie'pet~

(]e[a

* ].

WI de 5 p:ieiQr.u;~ marl din 1'1f11dulprecedent

ij,

". R.:I :]. pici~r1l~ll!io in <11 do:_il.ea. odd dhlJ: Ian ~u] clf! bai':i; *se sa~pes;be :r aclliurl ~I 'tn ,OC:hiUJ: l:umiitor 'i'O~ grUp!:l~~a ~ pi.do["U~~ marl;

Iuhil,

din tl'~U!n. mn . dc B acldurt ~. hint, plus, 2 Oltil.1 iur.~ d,~ l~n~~e'n.trn ,com:p.leta'f'i(il;;Ji mode-

. Se

C'l" -

un lant. ,~r:tnd) e biil~ lejer" d

~'e Jnp:i,.

]:)iI'cilOrufe

we in. ~l~f[hdU.~k'i~:ru!i cfll.lJJ:l de, ~ '~pf2~te3

llpllfOO~

~ re;p~ ~u:5 p~~


in "til

r!J;~malfi1!"
''1!.il:~~I!'l!"i~

~j

, :5/ec s.a~l1!

sate ~t~ :;I (Jcl:1i!.n:~idin. laint:u~·de h~za ::in 'l'),ohiY]' unllia~cQ;r, se c.rtji-i~ea~iI L p~dOiru~ ;mjrc S~ l'~:P.~~ de la :+: Ja ~i ~. Je:iimi]1a Iclndu[
~iOl'

de laJll~ penWu tl4toallC:~, 11:,. '2: In pleib:l"or~;1!ll mlc de margine d1n F]~iiulp.!.\ew,dent fI~ Cl'~e~Ila2.1 ~ pkip1l'iU!jo maee; 1 ocbl de lan~; Ip.iC~.O~lLll!,! mj,c~n_.a:l t"l'eUe,a p.~do:rij~ 30d1iiu:ri

eu :1 pi~c:i~!l1!lmm

rijJ-

*'. oobihl

de m,al'gh]}l(!' ~~. ~

'*

s~ aO!iet1!~ un rlno de botta. lej(!r~ din~ tii~ua Ltl.1J1tip]1!1 de .Hi QC.h lu rl dt\! It!,n~j plus ii ochiud. le 1~1l~ pentru ~o.m.pl1ttaJ:e~ moth~hdur~
din lan~ul ~b~b,az~ ~ fn ocl.1ilw l1f.rn,Uur sl" ereiJ!et~azi lL 'Pici'O':MJ!jim,~rc ~.i p!i!' acesta £I? facs Ochh.lifi de'lal'l:~!l'i a pi.dQ;tulie m,~rI; ~e. sfl:r:e peste 3 Ocl.Ii[UW,[ dil.'ll lan~u.1 ~iJ~Ib<l:z~; die 1 p']~ ciQ~u:~m.El:l'f:[n u.m:ato~rd~ :2 {l(::~tl1ri GUnl']n' dul, deBa~li S!? relO~Uicle ]3 ]01 ~I ~c
diu la:Il.~'I11de be~:!i i

R. 1 ~ 1 picio:rcll~ .mareil4

m<l;re Cl!in grupul


j

cedent.~ I oeht de ]arti~; se in,dr:t]~~e~zi.i 2pldonl:!ie m,a:r'i ·a:stfd ~ se c:r!Q!je~~iflzJ1 p'~ckl1;lil~ mare }JeS:lll pi.cilfru,\!.u1. .mh: (ij]E!.tre; 2' ,grupe)a.l :t:indulul p([elCOOent, 2; och'iur.1. de ~a:!l~!iii 1. pffi.~ dOJN,H,i m<J!r;e[n. utmap1r;;w·rtI~uhJimk: Se 'l'ep~ti1 de la.iji :S~~E!'lIm]n1i r[nd:ulcu .2 pjc:io@'r~e mll!ri in p,iciiOl'Wj.u] mjlCl de marg]ll!El :!i'.lcu3 och~u:l:!l lie l~n~ f,ltm:tru inwam:ce[l~.R . .~: In plc~ot'u~l;'IJ de m.i:n;gme dID. rl'ndul Pli'~ ,c:ed~t se ~:ve~azi :2 pidol't!I!jiemarri ; Jl pi.ciow~ mic :h:r p.id_Oi'U~u[. mi'l:;; 't:n liirh::ia dJlll' :2 opbiiU:t~ de [~nt !;e ,gl'llpeaz8.· 5 :p:i.d!!r~e: mO'U'i

cl!e 5·plicio.r(~e 'd~n :dntliuliPr!l!~

sill ~~i:!:e pes.te 11 oeh lUl'l

al ~indlea

QEhi

* ~*
d~ Ja

*.

'*

*' *

'*

3;1li:cw'l'u~e mal'l~n lantw die margin.e iii ~1.1l 1 ochi: de rnn.~ pe~t.ru into~r,Q~.R· 4! : In pl'Ciom:~;tll .m.an! oe Ill,er.ghu~ din :rindul pre.c~di2!n s~e~etea2;!i:l. t piciQt~$:' mlc: .1, oeh.~ de lii1I'1;~ g. picio:ru~e ~i i 'hiCMlc~te ,(ca la ri[JI,dul 2) ; 1. ooh] de lant ~[ piciol'lJ!l'mic tn .an: tl,~a~a.pkiGrurj .mar.e din. grllp1;:ll deS pkior~:e marl alrlndulul p~~d;lint :t. Se :rep.etli!. de [a

*. SEl' repll!ta
du~CU

+:

la *,~;i se

termIni. rln-

'*

~<'I

.in'Cl"lj].ci~'j.e€l,ii 2pi.dorulJe mruii astkl; se 'cro~ ~e~.~-a:di1 piciol'uf} ~re .p~le piciQ'"r"'j~l!l mh:: (f;lub ochhlil de: i~r!!t'). 2 oChiult'~. de 1alltf,li .ap{'ii

iiemal['g!ine ~i CUi a: !O'CW:utld~ _[{)n~ p~.nb:'u j]]1la~e. 8.5: In :pkio'!f'!l!iu:[ mie d~ ma:r:g~;fi~dlnr[ndlii p.rnooa:eln:t se C"!;I~eteimi 1: p]cio!l'tl~ m;ar'~~ lo~hl d.{!lan~; 1 pidQ.ru~, mire :in Dl'ida de :2 oehi.ul'i ~e ].ant dlnm:: c~l!:l :2 p~cjorn~e .miil:rI . [~l('XI].l!.c.j~8,w dinl'tndllll prncedent; 1 m:::hl de :na;nt:2-pic'lol'm~e ll'Iati tnCl"Uci~:ate <<:01]<1 r'lndul 2) S~[";~pe~a d.e la la ~j, 8eterm]1'I~ l'[I'iI"du[ en :2 'picron]~e nUld in pido.ru~ul mic de margin.e!'j] cu. ] ,(1 ch[ d.~ lali:!~ pen tru into<IJr>Ce'ICe. It.. 161~' bl, p~c'ioru~u1 n'H'u'~de ma ..gln~ ~U!li'inftu1ptl!:ced~t se C"po!ieteaz:tr .1 p]dor~~ mic:. 1 ochi de l~llt; 15,1!
wllart~ul

*]01

'!jo1e s

termini xmdul

.Cl!]

Ipii:c.iQ.r!:!,rni~

*.

r[ncllJJl[!!.ooctident ~~, ~-ro~:e'(e~. 1 I?kior~~ .:mare; 3: odJli,l"l]'], de l ~nt: seS<IIlI'e 'peste cele 3. pi.cim;lit~ rna':' cro~ehllt~pe flldo.r:l]~;ul r.mln fl11ili u.'imthii fj~I~Elcl~nt:;. 'i.n !;at'Ida de3 fwniur'i de: l;anWfl~ f:ace 1 p:icior~ mi,c:3 pid~r~,e .1iiI'lJ~l['i in pi~~O~:ill] ma~e urm,::'iwr: alre :J pi.ruljima:m:e ;. ], p~.do;rl,l~IT!:ic 'tn 1J{iCid.a e :l nehiari d la;n~ din ~',[rH:lul preced'r?r'l't ~ 30~.biul"i ~!Il ]all:~: cit~ 1 pki:ofU!j' :mare .hl. m'4n;aooal"el~ :3 pidoru~I~m.!j!l'i Se :repeta. rle Ja 101 ~i !Ie teil:m,il1ar[ndul Glil. _" -~~e mari .ffil!lUm.(!le 2 piici:orll{le ma'~'~ ('0. 3o~.hl~liFideI0l11~ pen tmiuto!'l.:['Cere. R;. 3: S~ CI'o~(?tel!!z~ 1 pld'Gru~ m~N~ ];[1. ill do.nei!'ipki.o'l'u~ mare dirt d.t'I~ d,.111proeoecle:nt: in p~.ciorli~u.l mle ~e 1;T0!it!6. tea~ lp:iciormillre, :3 Ocilhlrl de Ian t !ii a:poieUe 3 _I.~,e mar:i ~ piiciorlJ~ulm~u'e an.te['ioE ~ h'l~ur.maooa~le3 pic[Ql'u~~ :p::!3 6 !l:<e cr.~e1ie.azi13p]!.'1oo:'l1~em~ri unit~; r~lti3 pl~ ¢l!)rl1~e ma:d unite' bl.UlrMJa;toaroh;! 3 pieior!l:ljo nr.u·~ .~lln l1:i~dul pIC'ecOOel:l.t'; in.pit::io;ri!.u~ulmie 'llrrni3Jtot '~e execuHi. lL p.ido:l.'li'!l mare pe cate ~~. Cl'(),~tead! ap,J)] 3i ochi.uri die ] an~~i :3 picli[]", ru~em,a!l'I ~ dt;e .lpicl:lGir1J!ji ma.ri2 'in .nwdi_to.a. .. r~le 2p;lcior!J,~e' m:_ari Se l'e$)I~ta cl~ Ia ~a ~i 'se i:er.m:ifi5 t!ndul ell :2 ]!.i]c.ioru:ji.em:!l!ri'i~' u]Umele2 p~.ck~~u~€ mad ~j_ c.u 3: ochi.mi de [~!I];~ pentr.u -ln~O"'!I"'Ce:re, R.4:; In !ill doil~a plciGru~ moUe Cl:e.nui~g:in!e se ci'O\jet.ea"ta. [ :!iidJ!J~ n]~ m,.,~ : ocnr!l1l'i dl'! ltlr:lt ~ 1 pic.i(;Jtl]~ Jll1i,c In. bri~a: de ill' oclllu:rl de lan~ din .il'fudul ])Fecw.e:nt~. ,3. ecnluri de !<li]:t;. 1 E!id1(J1.·u~ma;re i,li!

~er:min:.i. !"i.ndul 'Co :2 p~CWI'U~I~ rrHi'll'i bl lan~1[:Il de marg]rII!!: ~ 'eu 8 Qc]1!lP'V:](k!' ]an\ ]J(,!J:I~,fU Ln~ I;oill'~~.['e. S, 2::: bt ,~l It)a,ilea. pI.c:iOl"~ mare din

c:i~ro~e m<1lrl!$~ cl'O~etea"a in

'tl.rmato['ulp'.ixCi(;lm

'*

de.

*.

* *'

i pklon1~ mal~~ .se c.l'.C)(i.et~a~aIn.urmaplclo.,. . l'tl~ului mie (suh oChh,dtle ].m~). 1 ochi. de lsn t: [ p~eiQruli mic 10 'b~id!l d~- ,2 oihiu[!l. e.e l!l nt din.tr~ deJe' 2 p:iQ:io~1:]~1l'!mw:i 1n.e:rtlicl~<ite din rlmln1 precedent Sli!l"ept;!:til!! de J;a l~~ ~I$e 1t;e1"mifil,ll'in(l;ul lo-ghl ~e~ant lpi:ciorlW mic [n l.alm\ul de margine ~[ (lt1 ]dr:::~li] de ~~.ll¥p~tru~nto<li,reet'le·, .0. :7 ~!l!l! J:J~cio:rl1~,1ll1m:lp de marg~n.e d.i:nr'Indul p:reCOO(mlt !l~. ,cro~€,~~ 1 p[dio.f'l1.!imie i %io b:r.lda de ! och.i.trri de lan~ di.rrtre ce]e ~ pl:ciol'~e ma:ri~~'lIc:r.uai~~te !;~. EJl·J,1Jl.ea~a. pk.u.ol'u'ie 5 mail'.i;: 1 p1~iOl'm, roie iill ~pl¢ij)lrlmiMl:mic ul"ma:tot*. Sierepet& d~ l~ '+:: 101 '§is~t!2'rm]n~, tind",-ul rt! 1 pi!cjiQ!rtt~.roie 'fn pie.loF-1J (j:11.1mle lale m!\l"gJne Il~ ell 3 oc.tdu.r1 hu!£t pehku in~oal'Olli~.

*.

*'

*"

*"

*~

Se:t-ep.e~ rM'!Jl~iJ,e 2-7.

,lu.s

, dlnij

aluluf ~.od'd ehlurl


'Cl'oc"

d,~ J<ll1t; cite 1 PIClioruli marein t~rmatoafigle ,v. I~lci,ol(lu~ r,nat'i din ri:~dul pre.07dent Se
1.~peU'i

~nlt,~):; 1 p~ClOr,!J!;Im~Te. in lumM,tond p~C~Dl[U~ 'I'Ilarc grupat; 3 pdutu:l c.h'!lant : 1 [:ltc~~ru~ f1,jjc in 'bl'lda de ~; ::Jchi'url de ].ant; :3 ,or:luun de 18. 1~ ~l se te'frmnarlndu 1 3 u.rJ;tiur~ cle l,ln'~ p~ntrL1 int.oal'cc[~I1!.G. Ii: bl :8.1 d(lU~a piICh'll'u:!il' mare din rtndul P.I'.ece~,en 6e t

I'Ijm~r'LIF/!~I.l!11~re grupat

(cu

3 pkd.C1ru'i'~;m;lIri

*.

:Ia~j Jl p1~
=-11;1.

~IHll{!

: .,:i

n rln-

antedm:;;. se cl"--l')emarl ; ICIte I p:icionl:!j< mal"e in urm,a:llo~nl'::]e 2: .pkioru~ero!i:ti ale rinr.1ului prece_dent: 1]:)1 pilc:iom~ulri:de tirm~tm' se g:ru.P(~>t.\i ~'. plcimu~ ~~I"e'J ,3:. ochluri de lan t 1ii alte3plC10il"1J~e'. marl pe P1c:.J:OTll'l'ul mar~a:n.lerio'[: cite 1. l:ncw::l:uq, P'laJ'e m unni.w,0i.rele2 p~C'..itlFU~ tna:r~ Se repeta, de 101. Iii Sff I.err.nilla t1ndul eu 3 (lciliuri de ],emf ptmtrtl.
lant

l'l"~:lC'l,e<liza 1 plc.i(ilru~ mare: In p:ci01iu*ul I'I']~ se- grupe~zii 1 pidoru!l maee, 3 ,oCh11.tl"i de

dndul ell 1 pki(Jt'u~, tn la:n!inl de Iiil'la:rgiqe !iii cu 3 _I:IchiulCi de perrtru llltoarrcrule. R., 3;': Se' C'j'Q$~tead ciom:.~e mad unite i:n pdmllipicioTUIj

la

:m:iit~ru[ ph~iorull:; 2 ochiuri de lim 1)-., sa sart~ pe:>t.e un ;Piclol·ll~ :ma1'C ~. Se _Npe'li, d~ tal

pi(~iin:lI!\i marcs: 2 Ocl'd.Ui'i ':Iii;! lan~: se sare pHI e Ip$c:liO'['Ulji Ulare ~ lpiclm<u~ malll! in ur-

'*

l1i~ set!e'rmina

itlm'e

l.~~

IIi

aHe S pjcioru~e

pc;!picioru~i;,il

]ant; se sare peste lpi~lo:ru1ji, ,l In urmitol!'Ui :>e c.t{l!;e~a:dl! 3 pleio;["u~~mari unite : 2: oc,hll1;ri rU!Jul urmiit,or se ~o~~e~~ 3 ptcior~e Dl'M'i unite:; 2 odliu:d de lMt: ~: sare p~:le 1 pl,cliotU!i din ii!.ce.bljl gni]l ~i jtl picio,ruliu]l lIrma.tm~ fOe cXO!i<et!eazl .":I pido:l1ufjie m,iI.ri lJnite .

dto. gm,p'ul rrd~u1lU preoooe" t; .2 QP·hiu~l de

.3 pim.e:l'e

Ian]

in/arC!

de lan~; se sliire peste ]. _piciotlJ:§ !S]in ptcio~

*,

* ~]

cere,

Serepeti de ]a la 5e tennlnA r~ndul en 1 pi,doru!i maee in lantu] die margil'l.~ ~l ~~, 5 ocl1.iurI de' Ian~ pen tru iil't'O,arnnit din dnd'ul
Rio 4;; Se

*.

* *.ili
pest~
'[0

sm-,e

i:1l:toa'n!el."e!.

Se I~peta dlilldurUe, 2~~i

Pl'ecedent. ;

pidQfU~ul mare

brlda

de ,2

Modell'llJ '90,
'Se cro~eteRzl un 1an t ~r¥lild) de baz~ lejer, dintr-un multlplu de 10 'o,cbiuri dl!!lafllh pl\.].s ilJ. Qt::hiuri de ]au:t pen:tl"i,'l. Ido:mp1t!itar~!imode-

in ulu= de 10111'\ ii, 1 p1din dn- (TO!iemal'li!

riuri de J,uelc 2: [3 :$i

11 n')!.1:l!Jl",e u(lhi'uri lck~.e e 3 pi1 pidoochluri

.tru ii'lare tUn pi,doiU1i cele

lantul

*~

'R., 1'~1 picionu; m.are in ail ,cincile.a och'l lan\ul debllzi; :2 o,eiliu'l'.i ,d,e'mni\:' ;~e sa:t;e, peS~.e 3: ocbiU1'i din lanp.l de baz:a j, 5 pi~!fE!' m~rl segrurpe-ad ~[n.od>[w Utm~Wt; :2 IOcrut1ll'l de lant; se saxe peste 3: ncbiuri din lan:tuI deb.~i;: i in urmaloawele ,3 ochluri se l-eazi, d:b;l' ] plci01:'u:& mare .serep~tij ~]a ~:t se t~rmi:uii Dhdul cuZ piciorUf~emax] 1n ultlmele' :2 oc'hiuri ale ];antului d.e' baM ~1 eu 5 odIiu.d de Ian;, llefl:t\l=u~nto~FCe[ie· R. 2,-: Se !)<lrO! pelOte 2 pl.c'io~e marl din I'[~-

lulu]..

dm

mare jmtt :in bridaunni;toare, se grup,e!flz:l 1 picioru~ mare, .~. qchiu.ri de la.ntfiil 1 piela]'I.l~jma,~'; :2 ochlnrl. d,e: !~n~ ; se $a:re pl;l;S~ 1 picl!o~~ mare 1ltrI:it; In brida l!.lrma,io<ll!l'E! ernse ~~Blii!.:I, piclorm; mare: :3 ochiurl d~ lant; se' ~a:i'e peste :3 plclQln:ll~e ati unlte : 1 pielnm ruf mare in brida gFupulu:i. unnitor S:~ reC10flU$ m.u·~ in ]aotlll de: margjn~' IIi cu. 3 ochiur] de ]an~ penn'U. ~l'I'wamete. 11.. ,5,: In prima br:idi de 2 Qclliul'i de lant din :dndul precedent lie c['~etea~ 1. p:idoruif mare : :2 gchi~~ de Ianl: se san~-pest~, :2 llidoru:;;~
mad i Ul bridau.unli'b.J'.n~e se cro!j1eteazl!i un pet<l de
]a.

,ochiu:ri de ],:m.t se cl'o~etea~. Ipiciorllll! mare ; 2 ocbiuri de Iant;, sec ~are peste 1 picio1'U1l

*nOl

*'

~~i t~jnarindul ~'I'.!

*.

en 1 ]ll-

*.

'*

d!ll pre~elIEm:t;

c:itl'l;~Q' marroe din

..ul a:e 5 picioru:te maI'i se cl'o!i~teaUi. ] pitUi. mare : In. al dQH.ea 'pic:iolf'1iJli, mare' din aoe]a~:i grup Sf! executl 2 pldoI'ulje mad: ill ali trieile.a S,t;: ~oil'eteaza 1. pjc~nru~ 1:1:ihare; :[n<l1 pa{l'tl.iM 2· ,picl!Ol'llljie marie ~l In a'ii dndlea plJ

In primJul ]:IicioTUIi' m~'i'ie din.

grup de: 5 pl'cial"1J!!jo'emari : 2 (ichil.1ori, ],a.n'~;. se sara p;esteZ p.kli.on1ll1i1 mad: in beida de 3 ochiud de' Iall\se cro~eteaJ<::i 3, :pidol'u~e ;mad. Se l:'epet~.de la !li ;seberm'JIh].l J;'in.dul cu ,2; piciorii.t!ie' fn.arirl1l talJl~ul de margine ~;i.()1I 5 ,peh:iur[ d~ la.lJ'l'~pe:ntru jn~oar:cru:e. . Se ~epetii .r'i:ndu.rUe :2--5.

de

*.

**

acela~i grup

se- ,cro§'eteaza.

ModeluI 91
cHnb"ull :lulut

;ul

lan~ ~\

ca a

mad

Se CTo~et!eazii un Jant (r:ind) de baza lejer, mtultiplu' de 6 ocblu.d dJl; Ian t plus 5 ochlul'i de la1l1\ pen tru C'Omplet~a mode-

pi-

Sf!

JictOrUll8 .l!iulml:c

p'e care 3, pid,o-

la,* Ia m~ti 'in iruU1'4 do


1 plcio~ ,oru~ mic

.ll'Julli"iioa;-

,one~ Fi--

ld.ul'plle-

n:uu:e 'in

mad~ asUel: J 'pio:i,or-ulji :maJ'oe cr<CIiiete:t peste pad.tl'u ochi:nri din la.n~ul de baUi 3, ochiul.'i de ]an'~ ~I apai 1 piahn'uii mar~ cr~etat in urma CiU [, ocl1i; Sf! 'sar-e pe-5't:e 1 ~hi d in ]a:n'~u I. de baza BEl' r~et€i de ].a Ja ~i:s.1l term.hl~ thldul cu: 1 pidotu~ mare ~ !'Ie sare p~~ :2 o.chiuri din ]an~l de bad,: j[ p.i.~w,ru!\!mare. 1 oeh] de ]~n~, 1 p1ci:io,ru!i mate In ultimul odli ,at lan ~ul1!:ri. baza, ~:i3 (Jcldur~ de lant pen'i;I"U de intnarcefi!l. B. 2:; Be croie-mazi 3: p,~doru~e
J

R. 1 ~ Se cr(l!ilt?~eazil!1 pidortl!j mare in .d cinc:ilea <Clchi din Ian ~ul de bazi .;,se s&l'e peste' 2: och illri: S~ cr<l·~e'l:ea~il][ piciQru:.ji, mare run odtiul ur.ma.tor: se' irlcrlJc~lWIza 2: ,pic1C1ru~e

*..

**

--------~--

---~---

'marl

.'n. plcio:l'lJljiu] mare de m~rgfne dint:lndul. (",ed,~nt e cl'Oljiet~ s 1 piidi.ltV9 -mare:

illi.:u4 ociliuri

se Icro!j.~ea~~ cUe 1 ,pido'ru~ .mi.e Se repeta. de 1<1.:+: la \11 se mrm;ii.nii. rindul ell 1 picl()!t~ mare In,picio,ru,ul :mlf; de m.ar:sine

*.

d,i ].an~ penU'u. TntoaI',cere, ,D. i:1

ci(m~~ man :in al doi1eB, piciaru~ mic ; ~,e~ncrtl1~ clljieaz& :2 pido!l''Ili~e mad. astfel: se .Sffi'\~p~t'e 1 piclo!l"U~,' are !j.lin ill do'ilea ol:jbi deo 1m:1~ din m d~rl'ul p(1!;le:edent s~ c.ro~ete;a7.a 1 pjJd'oru~ m:""~. 3 echlurl de lan;~i apoise' .i ntoarce Cl·Ci~t!t<li In prim.u.l eeht de l!:1n un.de .se faO! :1 pickn1l~ ~ m.al'l€'*. Se repliil-ta de la Ia *l1ise ti!:!'rmi:nl dndul eu 1 picicu'Urf mare. 1 !.:Ienl de Ia1ltt. 1 pidilru!j:mail~~ in lantul de Jl1:<Il'gine' !it eu

*,

]:)1',7'1

"n-

3 ochiuri

rnmi:: In Ilc]]iul d!~ Ianl dlntl'e ult[m~l~ ,2 pi~ do(t'ulle mari din fmdul preceden.t: 1 piClloN!,l m;~~ Snpidol':iI.I$ul mare mmi1tor; '1 picl.ol"1!l~e mad; to btida deS: ochiuri de laiil'~ Se' 1Il!p~ti,d'e 18 la *lI'i ~e 'termini rindul en 1 ·piCWiJ!'llI$Wi.C in p~nultimluJl p.ioi()ru'~ mare, 'i p.~do:[u~ mEld in lillltul de ma,t'siine .~ cu 1 Qcl1.i de l~Ult pen'tru ~iiOial'oe~e. II" 3: i .In prim.'&le ;2, pii,.c~O'~u~e mll:l'i., din r~n.c:bil .~~oeden~ se Oi'O~eteaza: Cit€: Jl 'PilJC10rU~ nue; 1 'Oc:hl de lant; '1 Pkioro" mare ~.n.pldm.·U~l:Dlnne u~ mator:' 'och! de: Iant : se' sa<re ,peste: :2: piclo:ru§em.1U"l cUn, ,grup'ul de '1 piclol'U~e marl din rl:ndul precedent jcite IpicioJ."U1j! mie murmal"'

,se ~:peta rlndurlle

de lia.n'~pentr'l:l bl.toarcffi"l!. 2-7

*.

Mo delul '92;
Se' CNl,~eteaz1t un lant (rin~)1 d.eba.ii ]eje:r~ din.,tr"un. multiplu de 9 ochiu:ri de lant pl~ts 7 ochi.ud de . 1ant pen.tru eOnlple1.u:ea Plod~~

aciD. de lant: 51;'! saTe pe-s.te :2 pi,ciaro~' mm:~ illit 9cel:a~i grup it. Ser~peti ,de la la :rr'[ se termini :dtldlill. cu : 1. ptda'I''Uljiman: In pido:ruiu1 1I.-]f;ma~o:r ~l oelli de Jant; :'12 sam-E! '; pes-te 3 piC]Ol'iUilie!' marl; 1 p,icioru~,mic in ]:11marrgi.ne ~i CU.3 oclti.u:d d~ lan:~'pentru intQill'~ cl2re. R. 4,:: Se tncru'c~eazii 2pido:rulfe mad astfel ; s~rind peste '~pjdorUlJe cHn rlndul precooe-nt, fn 'ocl:liul ,de l.an\ iSle e~'CJI.I1eteazi 1 pi,eio;tl.i!ijl m~e.3: ochlmI de loo.~japQi ~ ~ntQru:'ce

mare'le

:3 'picw:r,u!ie marl din. .u::li]a$il g:rup; 1

* '*

lului. . R. 1: 1 pkiocUi mare in at cincilea' m::hj, dl.lrl lantilil d.e bali '; c,t~ 1 piCJiOf'!Jlj mare In ulT.lli~toatele2 cclliud' de 'lDIl t; *5 ochluri d{!lan~; se ,S!lI.1.'e peste 5 oC:hiud din lantul diE! bazj ; cite 1 pidoru:!iI mare in u:rmatoa:OOl,. 4 pcl+i:u[I:'iaJie ,lantub.d de baza iSE!" [\e:p~
Ie se te~ilni!J rlndul cu. cite' I pidoN§ mare in ultlmele ,4,oclUm-j 'dJe lan~ dJn dndul. de ba~lli.. eu :3: loclliuri de l<m~ pen]<1

de

* * '~
*'

*.

'cioru,ulwm

lttnl' ~ Ip.k1.o~~

mle In kntul

de-

cedent ~.1 se CIQ$.eteaU ce:l de-all d!oUe;:l piew-, rU!i ]Dacre; Ipi~iQru~ mar-Ii!: in all do:il.ea plciorul/I rule din roJie a ale I'I:ndu],ui precedent ,Se r-,epeti de la la ,rjot se t'e·t'mm, t[ndul cu ]. p,iclor~,mal'e' in .. '1llI!iulmic de ll1a,l'~ !tine ~i eu 1 Oen] de , '~ :p~I'I;tru in;toa:-roere. R .. 5;:: Jn patiomlltil mare d,~ nia.l'"fil'lrte' SEl eroseteaia. 1 p~clotu!i mic: se g:rupea~a '7 pldorlJ:~-emad in hrMa. d~' :3 OCru.1:lil"] de lar.at dini't'e

Cl'Ofieta In: :prlmul '(lobi d'~ lan~ din rlndul

p:1"e. .

tru [ntoar,C"~re. D. :2:: Se CfirnjlElt,e,aza' -titre 1 p.ic~om!j mare in. prlm~ 3 plcill'U~~ ~rl dln m tibdul ~~oedent ~ 3 ochiuri de Ian i;. 1 pidofUll m.ic: peSte' brida de 5 od'li.m,-l de lan,a, r1:ildIJiJ,ui1; 3: ocl;liiu:rl de l~~:, .dte 1 piiCiorl1!j. m~e :ill unDi\w~n!le' 4,' p;iciQru~: mad :t. ge r,epeta. ,d,~ I"" la ~l se te:rminA ril:?-dul cu cl.te Jl p:icio:rulli mara tn ul11l!llel~ 11 pleiorllle' mad ale rindulul p.re~dent :Ii'l C1J. 'i oclU.ud d.~

'*

*.

.lan~pentl'u

2 p:icio['u!i'ei :mati ; cite 1 pici(lru~ mare:!:Il lI.Ollli .. toO'arrele :2 pkiOl"u:!jie marl; :+: se sara peste

in.t.oa!i.'cere. .R. 3,:: Se

Sillit'e'

pillste

cela .2: piciotu~e ma:ii inc.rucilliate din l"i.ndu[ pre~dent: lpiclofU:!i, :mi'c in picioru~!Jl mal'\'! ur:miHor Se rep~ta de Ia Ia !,ii se fermmii rlhdu]. eu 1 piClOI'U!i mle in ']<I.!.I'~tll: maeih!' gine ~i cu -t. oeh [ur[ d.'e" Uml pentru [ntoarc~re. K. '6 ~ 1 Jlkiot'U~ role $]]. all n:~ilea.pici_.Cltl"lLI!i mare din ~f1upul de 7' piodo:rtl!j:emarl ail rind.ului pr-ecedent; 2 prc,jO<l;U!i~ lr.I'l.ci tm l.U'miU:aarr~l~ 2' 'pi-,

*.

**

cl,o:ru!;e ma:rf; 100M de larnt : 1 pjtllof'U~ mtrre in :piciot'i,l~u.].mic dj.nt~ :2 'grupe'(Jig' 7 pidoFl.IlIjE!'
ma:rl
~@

sa.re· peste 2pi,eior:u.lj.e· maiil"'l din .f;l:rupu] iJle i'p:tcio.ru~e mad ~i u'11llAtoarele ,3- pi'clOl11~e

<IIc

:rindu]uJ. precednt;

oehI de Iant:

60

.ul cu lrgin:e R. 7: 1 pre~st(!

*.

JSf:

ID,!lrt

Ipi~ rn~J'i1.h

].t, din

eta :in .ciol1l~ 'l'mil'la ~ laul" ~i em

mare,

4 och:iu.'I;'l de ]an~, pic~Ol"~, m~1"e.in_1~fi~]_ de i_»~tg~l1e~l. c~ '1 ot!b]~n, de ~atIl~ pentru mt()arc~'. R. 4:. Ss: N-o§.em,~z& c~t!!J1 pjciO\ni~.mJ!gce.in 4:; p;i:cio.. rlllle marl din 'l':i!1du1 prec~de~:~_;; ~ ocllillJri ..de ]a_~ ~. s~ l"ep~t?i de La Ia $1 se ternun1i rtndw ell 1 pi.CJQl: mJit~ tn laJitu! de mal"giul2 "Iii eu _I) ochiur.i ~e l~n$- pen~. m1toa:r-cere. 'II. '5! Be· Cll'a~iE!te,aza11PlC10FU!i uue mtI~odlucrnd -crolleia .p~te lou¢ul din. doam " dentin Jantu1 din r~nduJ! 3; ,3 o,ehlul"i::' bm),;, cite 1 pidm'Y~, !Dare ill u.1.'mal:,Oare]e 4 ptcioro~e mid Se 1iIepeta deJa la se tt;rmlini F'iridul GtI 1 piciorJJ~ MliIJ1'e til la:n\111 d~ margine !iii. ell .\I 'Ci'c.hiuri de laIl:~ pentrrll i::n:tn(l~eF@. II. G: S.e ,.~~,~team ~p.~doru!ii Dl8t-e in pid()'11l~uj de

5 ael1iud de la!l~; clte 1 ~zclo~, ~are In p'JClonJ~e marl'l (d.I:~ we. 4 ale 1:iJ:IIQul~ip'l'!l:ceo'ent)' Se repeta ~dle'_l~ ]:a
urHi<1toar.~1e- .2

1 j:licl:atll!ji nlic ~ in !>~ ero!j~tea~a

ur:mitoa!l",ele 2 piciof'lllle .r;Ite 1 .ph:iQ!I'U~ m.a~; .

i !iI~ termlnlril1dul

'lit,

eu

* '*
*

* *' *

*.

* ~~

leje.r,. t. plus
I

;mairgin~a] rtndului :p:rececien-t:; 1 piclo}1l.1lji Uc ; In urmllwarele2 n

se sare pe.ste p~clo~e m~d

mode-

"a.or::hi are In

Jchhl!l1
"I:epli!~
:Q;[

l"W de -cite

to,;}re:1:e .

se c:ro~eam dtel:p:idol:u~ i:t.iJare; 5; oC:hiur~ d€! !an~; :2 pic:iiOTu~e mati in urmiitoal'ele :2 piciorll:lle mart S~ l'~peti dE! 101 Ia ~i se ter-minll rljnliul ,CUt :2 plctoJ:'1lJ~e marl 'in J,an~!Jl de margine ljiieu 3 oc-.hiul'i de lantpl!nttu mioar-oore. R,., '1;: Se cJ"o1iet~a;zi cite ]. picl.Otrfllj mare to. :I pid.o,ruie mati in 'rinduJ prsee.. client i' 5 o,cb~ur~,de lent:, cite it pkiol!'ulj! mare f.f.1 1l1irm~t(J~le' 4plclo~~ mari ::;e :repe'l.~ die, ].~ If!. se~i1i!'l:mia'JJa, rt.ndru. eu !cite

*.

Ba'i'~ peste ,3 .ql!hluri din. lah,,~lll de bazi; in ochiu{ urmatQr se C('O:iete,aza 1 pio1ii1l'U~ mare, 2; (i.dhli.!l'i ,de' Ian\, ~:1 1. piciol'U1j mare' 2 Ic:cniul"i de 181nt;; se sfU'e pest-e 3 .ocbjul'i din ),:;;ilftul de ba;;:i:; In. Ul'n:').dtQa:rele' 3 ocbl,ud de' lll!n~ se aroftetgazA cite j pk1Q.... Il~,mID'c Se lrep,oeta de ]3, 1a ~:i S!(~ teTmina l'ill.cilIJl .C1:l cite 1 picio:r~ mare in u.1Un:llele 2 odl:liu:ri l11~e~ !mt\ ~i,c~,3 ~w.:!l:r.,t. ~e le;n:~_pentl!'~ :Ui ~omcm'~, R~ ,~: In BI~ dQUe<3pldGru~ mue dm :r.kldu1 prededent sa crO-~ef?~~& 1 piclI011"11l~ma!re; 1 plbCiU de 3: ocliiu:ri,dillll:ant: Sf! sara peijte bfM.,a de ,2' ochiud delru:l\ !ii' pe,ste 1 p'iciol:'l14 mate; in orilia dlntra ehlie 2 piidoI"~e mmi_ se .pe,aza, '{ prclol'ulje mar]; 1 picou de 3 aJ· ~ 'ri de lant ~ :!ie' s'a_re j:.ie:s;te 1 p~cim'G!j! mare !j<tpest@ bdda de 1 orlll,ttri de, lar.l!t db1 rindul preeeo,ellt; in mmatoare1e 3, piicinTWjie!' e -riitdu~ui. ~ pr.e~d~nt se ',cro~.ewad dt:e I p.k!ior'Ul~fil.m"e Se npetii d'e! Ia la tie re~n;a rindul ClUJ cl'te Ip:id.oru!j! ,nUll'e. m UUi_Dliele 2p;icloiUq2 ale 11:nd'1IJluiprecedent ,!j!~ ell ,3 oehimd .de laut pentru fnt()~re. Ro_3: .Be cro~et~~ii ill piciO'': I'U!ji mar!r,ein al doiiJea pkioru!f dln rin,duI :pIe~ ccd.'~nt ~ :2 oclliuri de ]an\: si€! Sa'l'e peste

*-

*.

* ,t

*.

*'

Lpieeu ,Iii peste 3 p:ido:ru~e marl din giupul de '1 picicn"lllIe mar~ ; ill, al patrulea: piCiJolfU!j!Olil grtJpului S/e cro,etea~a, 1 piciO'fU!j! mare, Jl eehi de·l.ant l' ptciorw; mal€!; 2 odtiuri de lant;

le lant
'l'~ ILri

penp~eiQdln

Ipicio-ru~ mare in ultime1e 4: :p.k:lo:l"u~emarffi ale rlndulul preeeden t !iii co 3 oc::hiuride. lant pEmtrll i:nt9a:n::el'e,. Se. ff_peU rindu:rile 2'-7.

* *' :~[

*..

sa!l'e p~t:{l' ::I .pi.ciQl"u~e me aoel11Ji~i t111P ~i, pe$t~ Jl :picou j, 512 cro~e~eul ,cUe 1 p.l.cioI'u1} mall'e in urmil!.\tQarele 3: ptci,o'l'U~e din, I!induli pr~d!?:n;t Se lI'ep.e·ta.' de' la 1~ ~r Sie tennina: ·r1n.d\ru ,em: clte 1 picioru!$IllD!l! -in ult1m.. le .2 piciu:ru!j€ ~icu 3 oc,hhu:1L lan\ pentru e de inwarcer;e'. :0. ,,: In al doUea p[doru!j: din rlns;e'

,i

*.

**

. piclo-

*. Be .dul eu
l

~icim:ll!}

hmt a

M_.ode1ul '99
Sec\!'~eteaM un Ian] (!t,~nd) d.e'bau lej'e'r~ ,illli,*,"-un ~uJi,t:i.phl dJe 10 oc.hi,uri ,dle'.!ant, p1u:s ~: od-tlur.i de lim.; pentl'tl C'om:p:~etawM modl!lulu~. :0:,. I.: 1 piC}.Ol'll,1' mm:i2: in ,OI!! clll~jLe<a' oC'hi din :]antu!, de ba:z!l.;2 oclrlurl de,but\; Se'

eiof'ull'l:'

:li.1LI;ri ,de

'~ urmit ..

p~te

peste

pldol'l.Ife marl inbdd.a d,e ,2 oclli de ]ant; 1 plcl«ru~. m~ein piiciaru(iul U~1fiUot:; 1 plm dot'"Ui m~ll\!:sub ]anti~.prul dint['le'cele 2! picioru~e ~ 1 .p.kiQrll~ mare' 'tn p.iciol"1;Liul u.r.mitor; 2: ]lici.o'Iu,e marl. 'in. hrida, de' :2 oChlud de lallt; che :ll pic:l~, mare in u:rmato,a-rd~ 3 pic~(ltUlle mad din rlndUl precedent Se' re-petii de 101. 1a S!f.l' temtlni" t'mdul au. 1 pldoi7u~ ma~e ~nJaint1U'] ,de :marg,ine ~~. eu ::I oc.hitu-;i de la_n.tpen.tru in:toa:rooJlle. R. ~ 10 al doi1~ p,i<I::iO-

nul * :2 pr~QMent

se cl'O~eteaz1l. 1 plc:iol."U$mare:

* *,~~
'*

*'

peste .S, pi.ciOl"UJ,le;S1Elcr~.etea7..j cite i piciol'llJ!;l mare .lin"Uirmiitoarcle3plcior~e run. r]lr.lidul prece(i;emt Be repl1!t~ dp- la, la *111 se ~lr.l ar,inAu! cU cite 1 pi.clorlW mare in ul ti:mel.e .lil p:ic].Ql!'u!j!e,t .eu 30chhJ.l"i de lan~ pen ku .~l::tbullr:cere. oSe I'\l!p~ta ri:mlll.ltile 2-5.

mare; 2 ochhtri de ]ant: se sarepestL! 3 p1cio~iie mari ~ in. p~ciartt~l.ilurma.tolr S1!: C'l'O§e!t.ea2;!i1 ptciol"l1~ millre. 2 '~hi.ut'l de lant lit 1 pic:io~ mare: 2 ocbi:ud d4l!lant-ise sa:re
11.11;

rUIj

d:in 1'u'I!dulpreoedent

$Ie i;:)ro.teOOll!zi 1 picio-

*.

Se cro.wetea.~.ilIn lill1~ {r]nd)~le ba-zi lEljer, cljntir:"1Jll'l! multiplu de HI Oclll11d de lant,. plus

61

sli1! 'iJt;lirmU1I:3 1";l.1.1.duJ.01] 1 .P1C1!W·Ui'il nne m p.~d.grU~111 mic. de mal!'.g,ine ~1 en 4. op_l1i:u.ri 'h~·. l~l]~ p~tru :i:nt"(')~;roefe. .R. 6': Ipldorll~ mic 11'1 brhla d~ 30cbiud de ]ant; ·ctl~ ! picI(JI['u!f .mte In. urmito~fe].e 5" piC:tW'u~e m~ri Ipiciu:ru!l m)Cin blc.kla tltmiitoOllre! d.e 3' Qchimi de lan.'~·

9 {lohiud de 19nt ; :il1l piciorUI',nJ.]1~ic.1I.1rrnatO'r .s.~ cro.~et(l1ld ] picior,1..Hf rule,. ~. ,n.-ell ~i'LI:r~ ~~nt ~.~ de ]plif.iur.u~ 1:il~~C-+e. ~~ r~~p~t.,~. l<l. d~ la .:+=.~li

'*

*..

o~

301::1d.1lu:':i~e _JJtiJin~.·.~ se
mle,S

4 ochlu:ri

de: ]a.n.\ pen tru

COlQJ"J.iPletaMI1I· maile-

R. :l: IpiciO'1'1l:I~ . mare in <11 dncllea ocb;i. din ']<m\u] d~ -ba~il: ]. pic~m:'u!i mare in ,oChi:u1 tll!f.n;l'to:r" 3 Ocltillr.l delan,t; se s~~e peste· 2 cch~W'il dil'l! lenl~l]K d!2 ba~; ] :pk1i~iI:'fIJ~ mtc l.n (1ch:i1.'l.i lu'tD~tor;. 3 'OOhiiUl;l;'i de iaTht; ~e :safe pesl'e 2' l[)clii;u.ri din. ]:a1!Jl.~ul de~za: ei,te ], pkio:ru~ .m~e in U1"mat:o~w:e[e .5< ocliiutl aill,e ~aFJr"1,lil!ui IdI.!?iOa:W·t 3 oeJ:u.iuJci, de lani ;se: :S~Fe peste 2 oclliiUri; IpiclQrut mie i~n gclll~l ~1ttorr :t. S~ ~pet:i de ia ·l<l. !j:i.seter:mll1!~ rlJldul I(!U d.w 1: pit:.iO,F.U, ~a1:'ie' iu t!Ji];ti.n:i,d~· .3 Ocltim'iale !arn~ruUii de 'o~za llii cu. j. ()!chi:,U'rt de ];antP~:rutr41' lntoa'['·cero. B.' 2.; Be c:ro~e~B~d1 e:i:t.€ ]1 :pldw;u;~ mill)ei i,n :2 pldolL'u~ ..ma:ri cUmJ: riflJdul proo~de:nt (al cllo.iil~a~i a1t:l'eiJIe~. ae; la tnargin.e).; oc.hiul'i. de [ant.;. '~n pidOiro~.ul rale se Cl!'o~eteaza 1:p.iciOfI1~ mle, 3,Qcniuri de laut ;&[ 1 pido:-ru~ mi~; ochiul'i de l!int; :ttite 1 picloJu,:m:are bJi 1i.:!l:ro~toar~le5p:i;c~'Ort!:\j!e mari dllllli]m;ciUl FecOOe]~t ~oop~tade lia til! ~ise term ina tind,ctl! en ::I p:~GlOrl.l~

lului,

:!I'!am:l ;:t. Se·~p(j!·ta de Is *!ii sett~ln;l. dnd:lli c!~ 3 .p.kiOF:U:~~ ma'rl In lant;ul den"liar~ gi:ne "¥l C!ll :3: ocl:dud. de lan~pen.bu intp,a;roen. Se r-.epet1i.·l:'l:I'.Id\o1!l'ilG 2'_'7,

pate 3 pkwFtl)~e m~~' in pici;O;I:1i.:I~u] ur.ma.to:l" 51:! rr;ro~et(;aia. lpiciQtur,mic ;.S gc::lliuti clJe. larn~ j ~e satl"@ pes,:te 3 1P.id.oil:'u_~eml.d .:wi ill brlda d.e 3 locl::rfulll"i d~ lan~. si2: cl~eteaz.l.51 pidoI:u~1!'

ocJiiuri de lan~~ !iii 1 pldo:r~ mtc Sn !'t!·p~UI. de lao 1'a !ill ~e1iel·-n'llirr.ta :r~:n.d1l]l eu Jl . oem l~e ]an.~~ 1. piiciof;U!;l maea in plJ(;!~.Ql't!~.\d Into d.e . ne~l en 3 ochiu'ti ·de. rant peo.wL1 il'l t{lallC~. 'l; Se !!i.are pette pi~1oriU!iu]; mare ~i~'I':I 'ooojul d.e :bnl :urm1iro·i' se O\tl~~~i!~a 2 pi.ci.o;rIJ:~~!m:ad ~ .3 ochh:rl'i d.e 18n~,;. se sara

*" '*

5jl.I'E!

peste lpi!(!ioru~

*.

**

"*:3

s:

m!U'li in ulitimel~ ':3, p~doru~ ale dnihduipre~eli:lt!I]i.t $i eu ]l:iicl:Ii d.l;;! laut p~~::rtItU 'in:toa~ce~. R. ::I: S~~o!JL"!II:.oo2:ici~e 1 :I;)llck'll'~ .mlic in s pkjoru,e mad mln. u-blo:u1!pl'eooc'i:en:t; 1 .picilJl'!l1!l'mic :In hElda de 3 ~,>Qh~i!Jjdde l<l[lij.~ se-sste peste 1 pio.OIrlL]!J :rrli¢J. a '1!)C11ll1Jl;'1 de ]ru:v.~ Iii. 1 .plrulrJru, :mit ;' lP]dOl.ru~· rtl~C ·lllbrid.a m·.miil~ oom:e<j ciite 1 pic~.rn;u,f,lm;io in u:rmi1toOl'f(1!,lll! 5 p:ieio,l-ale:rmdulu]PNceci'E:!:rut S~
l'ep~l:",l..

* '*

cro~lleaz;1i un lan\ (rind'). debi!l:z:ii lejei!'~ din;b.·..;lJ:l'L mtdtiplu d.e 11 .ochiuri de l!'lJlt, plus, '1 oehluei 'd:~ [an~ pentrllcom.pletm'ea. med:~uh.!.l· R. l; 1 pic.kl'ru~ml1llte ii1!- al .!;!ppte.lea o~h[ liHn. ]a1l'l~1.1Il(j]e b~~. ae S a.l'el~s~e3 oc.hi1!.ld din. h!JI':Jj~ul e bas~a ;. '[n, u1'.mat~~~'~I~ 3' ochim'j d :se C1'()lle~ea21i cUe iL piciot'l.~ mare: !5 oO']).i:l11'1 ('ite: ]ant!li pe spa~le ]l;JCl.'ulul, in. 1IJ:rm1i. eu '.i!pi~ c,kl("l1~ej' .:Iuliet! h1J p:dmulp'ici,oi!1.]~ diucele 3, se ~nchjde]ant;IJl eu 1 OChl aluneeat, ",poii In lbrl{:1;~l~n~ul!.l:~ $.e .cro~e!teazA pe fatll luerului '1 p]cioru'~(I!' mid. Sie !1ia['l~ p~ie3 gch~u!~ clJ.1il la'rnltul dl2:. b~zii ~ ~11 ()~hbJi] ·1.1IJ~mlllool['s,e CflO~(,'-' ~eazii [ pfficio:r!:i~. ;mare' , S. mihh.lLr.-'il de. [~nit ~r1 picim'~ .ma:t·tl; la fell in ii.U:'n1IitlrrrrI11 oc.hi~ ~e ei('~ ~ete,az.a 1 :pidol'-!.l~. rna.te,S ochiu:rii dlf!.!ant ~t l

se

die R.

mal:]. ~i cu :I. oehl de

]p~d!o:r~

* Ie, *'
mlc

!iiIL1>e~io,a:l''induJ cu. in Uiti!!1:'le]c3 1OIcioll'1.]!ie

*.

mle deriHii;g.i.",~' a] l':~:i.I.dJUib.li. i~ce.de!lt: p . 3. ocllimi de]ru:!;; *!l picial'Ul1~·.]Jlati :in brida de 3 ocl.ti:ur~. de lant: ,3 ochl.uri de]<ln~; ~e6.are pes.te :1 picloil'tIJ,e!iliLi.c:i; In piclo'l1l,uli .l.lf-m,i1oor se m;o!lete~~ii 1 pk:j.orn~rl:iLic ~30.cbillr~ de 1.n:a:~;.lSoi!S;9i~2 pest~3 p:idoru~e mi·ci BE 'repet:i d.~ 101 1:£1. ~i seoormina_ 11ndul cu. 1 p~.cioru~ mie ill pklarulil.JJ rule: de m~fgl.ne

It :. S~ ClO!letea~~· J p.k:ioI''lJiijmtcl

lan;~pen.tru.

in :piJcioru~1[d

:h'ltQa,lI'e@T'e,

**

*.

~icu. ,1 oel:wi die liilln~peul'1'u ,~n.t.o~!I'~W~~. I) ~ .~'. S.e· c~O!jieitea:za. 1 pidol"iIJ:~~m]c i.n. pic1ol'u:!iiul tnk dem.ar:gine; 3 'ocltliul'i de tant·; d:~e!lL piici:~ rU:€imare i!~ lu.'.maw~~ele 5 pi.cio:rll~e .maTi:

l~or ss ~n~~l ~i

~, * pido,

rllcrfi mi~ idor,~


J~,

e bn~
]~El~ ;

t: tJIl:~~:' plciol"l!~ m<li~ in I ric I.,n de ba.zii


11~~. 'if'it(!it!~re. rJel'lLt'l, * tili!). lnea.

. " ~peli, d,~,.la *18 _, , •• , • I ',IiI'f.,.... m'al'e t '.,0:: I. , 'C " i118 r-ifld ~~tr:u I p~!:!lOl'U!; lilav!?! 3: odll,1IJ1'1
~U.hLi

*' se.

~J

~c'hhll.~i:I'1 'w~rg~7

ul

~ .~

tt:iOri1%

,gil: ilul C:'U


pentrl"ll .~ma;re

*.

.tiru~1i.ll

~~~~a?1i ,.e· S~l'E! rm~HO"r ~.lall~;

ida de
~iOl~

e:l'mlna. ::l ma_r...


,<t1"cern.'

'*

m a,rf 1h btil~1:tl.d;em:a.w:gi:nJll a] rIm:JulUli pr~ C2!IDent~[ .C].] 6 od:l:rnd de la:nt penwu intQal'-' Ci?le. ~B•. 3;: In prCllOif1l~Ul! demflrgloe din 'dndul pre~d~nt ~c:! Cfoi'je't:eati Ip,id1tlt111~~ma;~;
J ~~

'H'l'are.~] p!!si>e ,3plcioI'u!iem:i~1 di~ fup(Jl de .'1.. p;idm-u~e. mi.~i d.~.rh~du]: ~re'~e: } ~~J1t; ~i~ P~¢I!or~~~u.l ,nq1cc¥-n. ~J~o:ru.g["Il~l?ruu~ se illl"li'ii.e1'.e<l0i 1 Pl~l;tll'UIii m.IC .., .2 ().dll1l1tl .d~ ~ant • ~~l..ral'{'! pl?sle 3PlClO~U:t€ mlc.l mn aeel~.~gI'1.]P ~t : .iful pl(tlam~ m<fl"e ~ [I!JL btlda de it del~r!t '~e~f~€t~dJZ~ 1l p!i.cilfrU(ie ll~.$... cite :U p.h;;io:ru~, ate i~ urmatQare~2', pl-i·~ m dtl'r,u~~ mad; 2: picio:ru~em:ad ~Iilbr!d:a de :{ O!chiu'j1 pie Fant Iltm~t.o;a:re Se, d~ tOil ];11 ~i :§'1'2:, termtna till~hil eu 3 .

dll • jl

B,', 2.: 5e sa:re p~te P~C]O'],iU, _, 1, J. '. "--'l,, " .', 1._~'.il' 1"1000::il.1 111 pl.'eal:!..~enl.~:n ~i'h!~a ¢liE! lav"~ nude !'Ie Cil70~~ Le~~~. :2 Pl-

"1!lCU

OClnUl'l

d:e.lan.~

*" 2 ~cil:iuI'i

de lant; se sara pes,te

* *'

*.

iza le-

eamo-

,€!

].ant,

2' oel,iu:t'i d~lant s~cr.o,e:bt!aza. 1 pi.doro~ m~i'e :; 1 pil:l:lorl];§m,~ inpiclo'~iUil *ic tli;mltor ~ I p~e'ieru§ -mate ~ln brida urm;it.Q~n!; 5 och:iu:ri diG1~b1~~i:5t\ fnW>3rcE! lU(;)fuI ,:in u'l"mia p~st~ cj0m~e (in prim,til p~cio:ru!ii !iin .celle·3)~ se i ' coo~,da "!;i Sill ,wchjde i~ll£~u1 eu 1 ochia.lune.c.. €'at lB,p.oi. hi hridOl [a!i"l~u~ul~ ~~'o:rotl~tel'llzi pe
:I:,a1<1uerului l 1piciO'f'Uliemici.,
.5-e.

519-S<l:["Il!peste2

:plJdor!;l~ :mal"i;.

:in

c:rlda:' de

pas~e[ p~cjlorll~ mat'f.:! !'j]. sub· ocbi.ul de [an~ ('d.i.n.tl'lfa cele2 p.klo~u~em~;rl} S~ cro!iet.ea~ ip[d.Qw!ji mare, lLoclli d~ lru:tt !j-i 1 pic.lOFIl~

]p.icl.~iJJ~

mil];

.S, (icJiiul'.i

g~]anrJ ~

So'!!

sate

mare

:r1.n.du] (lU,2' picl.ornie mati in. laIT~111 de maegine ~:icu3 o~hl1!1rli. iie l~n.;p!:nt;-ru ir.a:.toa'l"OGftfl.
R,3 l ]. pli.(:'kll1l:j).m.~ lin , pkiol'U.!j-ul clem<lit:gil1l.e: din. ri!'lidul lrrecedientj 1. oc:bi de 1mt; tn bdda de:ot ocltlu:r:i de ·Utnt cl~ntre eele .!,l:piciOf'U~e mi,i:ise cr~l.litea:~a; iJ: pidm:'I]~~mad Ib]nlte •. ~. ochhtl".i d:~ la_Xlf'",~1·p:icl!OM:l!i.e marilllm~:e,~ 3 .3 oohh,u;!irde la'l'l~' ~] ~. piidO"ru~le m,ad urJiUe:
.S'e QI'()iiie~e\tl'fi 1 p:idon'1!Jj1i H1.are~ 1 oehl :!,l[ 1 ~l:clOi~' ma'IJe oSe 1:'epe~ de ],8.

*'

Se'r€:p~l;ii de 1~

*' *
101

!iii se terminA

Q~ ]liciQl'1J!jiJ! m:arl.:; .b}jpi.C::]8Fu!jul ur:maw!l:' se 'Cl'IOIliliit~lIa: 1 pickI11l~IITIla:['e. "3 m::ibim;i de ]an~ ~j.

sarli!' P$t~

sub oclttul dleliant

aa ami
OCidlWt

aeJllul'l m::hh.n;l
~.2 plIc~le 3. ;ucnllui.
C~A;;l~

I pidQl'u~ mal"e; In. 111:r:m~tQ.r.1J1 PJCi!oru~ se '0['10!j.e~aza l-a l-el iL pici{Jru~ m.aI"C;3 eel .•iuli']. de' 'lan~ ~:i Ip:jdol'u~ m!JTei, ,se :repeti ds b. ]a Sie t~r:minii. :rbrdul 1t:!J 1 pi.d(lf~ ma,.e; 3 :acllltl!~i dI~'lan~, i pic:i~I'U!i mai!!e i!'Uc ]~tul de m.argine il;icu 3 oclliw:i- de Jali'll penttu in-

*~j

*.

:t. li!'! ~l se~~ilJii:rIndu~. eu ,2: :piieiorl,1:\j!e: marl .in. l~n\tu] de :ma~ine ~t en 3. oclIind d~ lan:~pen.\t!;u .h"ltom'ce-re.. Ri.. 4:: 1 lOicioru!Ii mare tn pi,c:lornliu] de. ~;I'g;'I.'le cUnri'nclliIJi . eden;t;
a; C!cldur.i de lan,t;

dintre f:e1e2piciol'!J!iE!m8]'j_ d~' la:n~

**

,~pci

ill

loal'cer-e. .

Se tepeHir:indllIU,i!2:

~1 3.

u.r:l cUn ~l][ pi.~


~~' '010-

] JP..id(l![t!~ :[ll brid;a. de ;) od,1luri de ]ant di_ntw~' picioi;!.1!i'e[e gFupal:e ~ :3: oc)li.uri de l.ant; ], ]:lklor~m ic[l:'!. btida utm.1'ilriawe; ,3 ochlu:ri dJ~ lan~; sub oa~.11hd de lant lii.i.ll.itm'e ce],e :2: pic1o:ru.~e mar'i '!Ji~ ~o:ielea~!i
11.

Mod.e.hd. 96
j~i:"~ d'mbr'loull 'multip:llu de ],2 plu::> \1 ~cll]uri de lan~ pcinb:u
~e ~F-~,etea~€i un ]:al1:~ I(>t.[nd)

~~n~ !1i:

.elilu]ut
,G.l;

..

d11"lh~ntul de baM: 5 Qc~'d.url de ~aJn\; $Ie ~:er~ p~te 5 ochiur[ (l.i~ ]~lf.I.t1ill de b!i:zi'i ;[n ooh141 mi!thiit(lF 'se: il!l'01~deia.zil ], p~cl.Ol:'ll§ml~'~ ;1 (:: l1h.nri de lan~'; ~e ia:r;e ~tl11' C !;j. ocltitil'.i. di.'n 'lea:ilil. 1 pi'Clo:ru!j:mare., 1 oehi d~la,nt.~] 1 pl(lfgru~ maFe ,se ~e'P·~tii d~ 1a 1st iff( ~~ 1ie
tOl[lliU.~¢I~

lpidor.u~wi;lre·

*'

o@tud OJ! l~n~" con:q:ikltai:e.1ii.me.

de ba~a le-,

mare $e repelii de 101, *b ~i se tern1ina r1.ntJ:qJ,] cu2. ]l]Qj(liriJ~eri1la.ri in lalllrn ~e mfi.'1'1 pkiQ:ru~ mare ill): ph"lO:r'irH:lUl p~e:ceden.t: in Iln.'~ilwbf'id!~ de ]an.tJ:,1.ris~ cr.oltetea~~ 1n :H~t:a)r:~:, 'cUe 1 ~iciQ;nJ'i mill"e oC'bJ de' 10mt
c~e:t'!~
j•

plc!iol'ul!t· m,~I-e~

*.

f oelli dre]anJ.t~i

1 :pido~iI.1!l

& Ii. S~ ~':1!:I~u]. de

gibe ~I O!lJi 3 mi~:)~ud ijl:e la.lit

P~'n1:i:1;l:rn.ftQ.ai~Q~re.

in OIlFal!rl1~edi oo!w~

~~ ],pi~iorU:l,i' .m:0I.1"f!: sub OCh.h:ll.

~le' 2: p~.diO~emad.se

baza: [~

Qch$ul

u.f'm;3JWl"~e, (l'tifJ~.e~

t~rnli~,a dnd!ul d~ .I[l!i'I-rgl:tle ~,i ~o,ail:Cel"e.R2;

*.

eU 2P'.I,cio~u:!l~ ma'1;i~n oc.hh:fl ell 3 o dlluri d'E!,]ant .];l~lnb:uin-

die!m:;trgi:ne
('l~

iall\' 4 ('ia[·~w mlc;


~l~

1ant; 1 pi'

!1J:l.

octlh:

in brldSl ~;h~: :'j,od"liuri de 19!rl~; :Si£l' s!:l:!;e pe~t~ 1 pi.:11'1 brida UiFmi'to.a.J:"e ~ tCr.Q~ete.~_zi'i
~ mi.t

~'indu:lul pr'~lm;t:

:riik:iQA'u~.

m>l];~ i~ p~"IO!t:U~uli

*3

bchi!J.!iri

:2 P1mat'i ,ale l'ipd1!llul p['e{lM~.nf ~i$ cio;j)e'-, teaza. 1 picl.Gnlili mi-c: <i, B, oc.hiuri i9:e l~n~ ~ s!:! Js:a~~$~~ 4 :p:~~~ol\'u~~m~['i ~i d.in. n,ou sub
c.ij):11~.e dGr.lI.1j~

m,aJi.e~1. ochi iie la:nt' ~i ]. p~ck(rlJ~mau' S~ l'i~'l'leta de la. 101li !Ii. S~ "termllilla ];indul 'c.U 2: pl.clom~.e I)il:ad in lantul d.e ma.::g.I.fIJe~i 'ell ~. ol::hiurl de li!'int ~fibu I[n;to~:ce-l"~+ K. ti, ~ l[liicioru~ .milll'e 111 pi"C.Lt:ri'Il~U[ ma)i)~ de mat!.. gt1i:l:E! ;' 's ;oclriuri de :]i<l1n\i~e ~af.e pes~e 4 pi-

* '*

lllc.~e:azi 11. pidof;U~

oe ~.arll'tdhwtre

].

*"

*".mar.i.; s:u,b oclJ.i:ol de lOIn" dintre'

Od1i[W (le ],i1I'liit dmb:e ul'mi\to~u:e]e

B piOio.fU$f'!

,-

----

marl cl:i1riI id!ldu1 p~CC!dn,t ~ c('~ctea~a ~. plc10rulj mate, 1 Odd., de. l<mt .ti lPi!olliol":u~ w)!lxe S'1i! ~pfZra die la 101*'!j1 is!1i te'tml:na ri:ndul eu 2~i'e:i(lrn!fJ:! maa;l in 'iru1:tul de matlginl! !fic ml 3 or;hiul"i de Jant p~fitl11;1 in[oarci'l're.

*.

Se: 'repetit dndurj}e 2-:13.

3 ,p~,cl,or~em~ri; I.n pk:1Qr-u~ul mara 1111'1f1Md'ii t,.... se CJ:Qlieli~ 3: pici(l/l'u~e mad; 'in mare unni1l1ot se Cfo!ieoteillza. rule 3 pici .mail:'~.;:s.e sar,e' peste' ~pkioil·uiie mari repe:t~, de Ia ]a, ~i' lie m:-mtna r'Jlldul :3 piiciol'uofiemari tn .lanljul de ma.rgme !1~,

de,;.lalili~ 'UI'm~tml; 1 'Ochl de

bnt;

00 :stll~1l!

**

*'.

3 ocbiuri de len~ peutru. intoaroel'~.~R. 4. Cl'(;i~efte~li. ] pk:io:u'u~ mare in plciOl"[I!ill!l ~an\ II se sar~e pe.s1;e2: plkioru~le IDMi i ! ru~ mare ochiul de lant unnil.tor ,; 1 I'.tl!i; mare' t9 pidorm,ul.are ~ 1 pidoru!i
margine dlnrmDduJ precedent.:

. Se cf{l~e~azll un lam (dna) d~ ba:zi\t i~je:i!l, dinw'-'lI.1n tnuttlJjillu de 11 Qcl'liUl'l de ),ant .• plus Ii iJcWur'i de lafl:~ p~ntru oomplet~J['e'amildQ,.

rn.

1 ·oribi
r:

lW1!li.

din lan~ul de bazi;; die 1


I.I:rfil'itoarele 6 ochiu:ri

R. 1.. Ipk:lot:tl,maroe

VU1

mru.-e

toareeroe. ,B.2:: 3 pldorlll:i'lil' marl in pidoTUll'u] de :mar;gin:<::.din r~j1dUl Pfe~ednt; i !:lobi de lOin;; se ,sarE! pe~te :h picim'tI:ilie t11a:l"i; se cr'()~ete:aza 1 piid!lr.l:l~ mate sub plciol'U:lji:lll
'Ill'IDiitDl'.

in urmlibl!U'.ele '( ochhxri Sl! 1'ep~tll. d~ 101. ,]a* ,I se 'term.in_.armoul eu Jl!;ant. 1 pi~ cio'nJlj .1lta:I"e:!ijl :3: OQbil1ll,l"i, de lan.; penbu in.~

'*.

de h~:tiI;' cIte 1 pilc'lol'uPji mare ~n uit'tfi.i~ ~oarele :2 J,oChiu:r~; ] cehi de !ant ~ S@ !lan'~ peste 1 oclll din ]an~.ul d!e,'ba,zi, i clte 1 piCj,ormlil mare

1 oC:Wde laIl'~; sa sate pe.s:te 1 locbi din Ian-

tn at, 'ijaptele61 oefu 'p~(ll(;l~U!,imsre fn din ~aD1W de: hazE; ~

picio:ru~ul mare urm~Uo:r; 1 pldoru~ mare ocbittl d.e lant;· 1 new deli;ln:t: se sa~e: ' .2 :;p!iciotu~€! mad; In pic],O!;u!j:ul mare !lair sa ~rCt!jeteazi!i .2 pi~om~e marl; Sn ' toml pl,eiofU!; mare a1te2 picjolrll'ie
leu :2 piciot'llf}e
IC!U

)':I.esub picku"Ullul mare nrmitQl'. pe r,!,ta, ICl.'u.LU], CO'llla dnclul 2) :;, lpiciorlli!j mare

S~re:pet;li

Cle Ia

*.

~1 ClJ,3 och1uri de l<l:nt peulTIll tntDarCel'Ie'. R., S .:: .:;o'L_ ~2 .. j'.. .-.r "l'd .El' Ole crQ~e'L\::aza· PLClot;U,e milli". In Plc:101"W,U m,m-gm ~ dln ~tir.ld,w p:reced.len:t l 11. oclli de lant: ! ;plcl,on11; :mare In ochiiU!l de [arci~ dill

'1'O!ieta pe su b picl.'or~u1 mm-e~ de Ia dre.a.ptat SiPle ,Stwg'a. ~,i, nu, llifig;ind c:t:oije'ta 'in el),; 1 oebi d'elant; se safe pesw, a p:idOI·U,~.E! motr'i: in ,p~d'n"illiiJl mare unnatar s:e cro!i@t~az:l. 4..:P~dor~e ni,ad; .[n ul'miUorul pic1oru~ mare din r:in.dwpr,eced,el1t se Ict·~etea~i al'te 4 piciofll!'fe .Dlat'ID Se repeta. de la ]a ~i se-Ilefln~'n! r~ndnl ell 4 pidoru,e marlin ~~n:!;uld,~ mru:gllrle

:pe

fa:ta, lucrului

(s,e introduce

Ilo'are],e 2 pldoru!jot3' ma]",i; 1 :pj.d.Ol:"U~, mfU"e :m de lan~ din FlnduI pFecede<nt; 1 ochl de lent; se S!'If\ ~ peste 1 piciatuJj mare' ~ Cite. Jl picloru~mal~ bl1i.li'mltoe:r,ele 2 pjclonl!~e llIEli:d j :1 oc;]}i de .la:nt Se repet;a a!l\i Ia :Ia se termi:na ],'imlul CU,. 1 picionl~ mari"
Il:lclliu]

4> oehlud de laut penjb:'u' In:toarcel'~, 11,.5' Seor~eteazl Ipk1o:ru~ mare ill! ochiw de Ian di:11 .rffi:l:ldul p:n::rede1ii'lt ,j cite 1 pl~iol'n~rne;re m. mmito'i1"(;!Je 2 ~ldi),!'"u~e .mari: 1 p.icio':n.ti maire pil sub pi'cial'lllpil mare urmatoil', pe dosuI lucFu]ui: db:! 1 p~c.i:Ol'll~ mare ill u:rma,.

*l

mari

'* Ia. *

ii se te~nrl.nii· I'lIKJJ1JIU ~. .lil..f1tu1 de margine ~~

*~i '[n [a..ntuI

*.

*'

*.

**

.de :margin'e ~i cu. 3 oChiud de ]an~ pentm i!l'l\O-al"Cl'!l'e. Be Npeti. dn,dtlfij~ 2-5 •

*.

Mmjelul 98 ,F. din,t;r..!un m.ultiiplu. de a: oeh~ud. de


delWuJ.

s~ crc~t,e<lza

un laJ1t (rlncl) de' bazi

t'"'mdul p,ret;;eden.~; l,p'ido:r~ mare s-ub piciorili~ul mare Urmii:llo.l'; 1 Ji~doru~ marle.1n, l'.lcJ:'ilul

plus 2, oC'niud delan~ pentE'1l completareamo-

Ian],

le-

R. 1; 1 picioru.~ rotc ill al do-Uea ochi din. lant~l de baza,: :2 l(J!cbiiuri. de' .. ; se sare peste :I ochlur! din lantui d,e .; in 1.1:1:milto:rw ochi se gMlpeaz;!§; S pldonl!;e mfilr.l; .2' oclli.ud de la~~l ;: s,e sal',e peste 3; ,OC.lliud din Jamul de 'ba.z~; lpit:;iOfUll mic in. oehlul U.rmiib:lr Sel:,ef,letii, de 1,11, la ~,i SE! ter:minp

*.

**

(lW~bl kll'U~d *,8m luI eu


~,u] d!! ::hi Q:ef

'~i :ell' 4~ S~
piciQ:.

plc;,o.. ~ man:

lt4\Ju~
~~~e.

a:re tn
late: il'i
1!ll'mi..

1!1wm!l:-

~arl l'u.aJlll
lR.5:,

*.,

Gille ~ l& m,aI1~ ,.kiont!f

h~uJi tl~ pe d~

OOlUl,U·l de '.~ant$e C'.tfO!i~azli. un grll,lJt de 5wcdp[l;~ ~ru:l ~e ;~]le~ de la in ~ls'!l! iJieJ.".mma,.l~iI!~U] CU :3 p~(l'l.on1~e mari

plciOl'IJ~. ~in p~cw~~~l' mlc Se ]'~~t1:i. d~ 1~ 1£1: Ii]. ~e•.~~~. ~~lII:'l~!lli~tlU]-. Ctl:;i . oc.h~tqJJ"~ de lan~.j ] ~~Cj.o:ru, rr1lt1'e in pW:dQr~§Ua mtc d,e' marglll~.~l. ,~3 I,}tlJdiuri q;e: 1~~ .p~mtr1:]:[~ t~£Irc~r,~ .. G. :3,. . Se fI)[C'l!l:'et@<lzi 2 P'lC~~9t:U~~n%tn in. 'pJcml'u§ul .n~<I:U'~ .. ole! :m,ai'p-e al :1',in~~thl1 pl'~o.e-clel::l:t; e oc~!u:rt i!l1e! J~nt; s~ ,~at,e'.pest~ 1. PU::lO"FU§ ~lC~.3 ocluud de l@t ~i :1 'p~c~orll~~lC:; [0 br.H'la uem..a~an d~ -$ !ant .:se Cl"'O,etB.t~il ]. P:~Cl?~~ij Iui~; . ..e lan~:.~ sare p~~e: 1 p.l:C.ltlse !C1il~ mil:, O'chiu1"~~11: .lli1!n':l t .,1 lpl~oru~: imc .;; ~lil'lrorrt ;

r;mdulm ]Jl"e:cedel,lIt; 3 _oclu~r~, fi ."P:['J!~lj .' J ,p~dm:,u~ mit: .m, p~ci~ru~ul w;~a~ dr: _:; l1I!!h~ur.i de la:rl't; sa sare p?~~e ::I. P!C10~ ~IUj• lJ1~a:lle' dln.. aa~l~t gru,p ~ [0 P.liCllOiI:"LI~ulurrlI~ t01iSe Cl'~e~e'all:01iIf,lic<ion1lji. mie ; 3 eehtuel
f1Jlle.{l·grLJl~e ,;d

[n.~n~r:~['jmu] P]9a~[l~ mitre ~i~ ..gn~pw~

deb~;lJi ciIJ -5 ocli!Iun clI~g Jan. . !lin'ul- ~•. R. :2. Se l~r(J¥lte~Z<lI ]Iiorn~
rflil

d i.l1 At

1 p:i,d;li'll~'fflit: i;" ~]ti[[ml.

,1 *'

oc:m

ii1ii:UJ!

ru:'

._ . . 5 m;)hu:tl'l, d~ um~; se sanl peste

a: p~do.l"u~rnre·

*,

11'1mtimu1

*. *

*~

lW lll~:tfll d~ .margine
p!!llli.!;umtQilll'Oel'e.

* *'

]n brWa a,i:! 5

*.

m~re Gilt! .f.l!n3 O"ch:iI.tr.i de lanr~ ~ II pk].Qli''LL!jO 1 ~ohl pj:c.im:"lt{fl1l mara 1t11'mator; 5' ocil.hirl 'l;! j,olfi~ tIe ]oo~ (,~~ $<;Irepeste :1 picior~ .mk: ;se ·.Cl'O~cioI'~1'I! i~teaz..1" ], flrilj'loru~, mie ']:0 prlmul .1¥dof;iI;l~maT"e din g[u~ul de 6 pidm·u~.2.~3QCl1i\:ll·i dela1l~ ~ ,e la I .p]C'jQril~ mi\1m pi~iana:~l. urmator~. 3ib!l::hilurd '!.1l- :m.<'U'1! de hn'~ I~]~ l~nt~. se sar;epes~e 1 p1dol'iU!i din :aoola~~ Silil!l:[i)~'~.cro~ek!~ 1 p'1cim;-u§i rule ..inur.mi~r1~-l p.kiortl~: 3 cehlurl de lan~.; Ip].eial,:'!l~ ~:lffi$ll. nI'tlr.QllIl ,Pici.oT1il!!lma:l:e (Ill':! gl'Up 'Se: repeft de Ia Ia ~i sa t'e'lutlna~IDdu] cu. '2 oc"hhu"['!l. .e lla.nl., Ipidg'l'1Jili mai(le in lant!ll die d fJlla.rgi:l1i~ ·~i leu ]; m::hi de lan~ p.e!lf.lttu. lntrmrt'eJle.., :8.. .lj;j Be C'.t(Qgete:az:1.\ 1 pl.cil}ru~mic .~'ll. Da~~ Iep:i.ciffii'u~'Ulmare" de maJq~h'l!edill l'indul plrede h!:l11, te~eITt; 2Qchl:Ul'~ de la:n~; se sar.~ peste J'~a me1 r;iffi,?19l'~,~ m.~c~ S oohiuri de ]~;~ !Ii 1 pi.c[Qrm; mic ~ S~ cooliet~az~ 5< p~C~~I'~ m~ric in ochl din bti~<I! d.,e 1:1 oc.hiur! d.\'l: lan:,{ dm.r1ndulpn~.~e :S~.l'l! -lfulit ~2 ,ochiuri deLaIl~; ~e sare p~ste Ip[~ ~ 11.1 1:,U"" c1O'tt1~rn:i~ '3 'Oci1.lUri d.e l~rl~, ,1 1 p:i.cio'l:''IIl!ll m:ia ~ :f2ro~rl; 1 plcl6:1'ill~ mic [n b:l'iIt1a die: .3 oCI:ii,iur.li de larn~ 'l~Ur'I' dim. utn).&.~re S~ _ Ka ~i ~,e' 11 urma~ .t(!l'mi:ni plnd.11l1 CU M[;l~tii d~ ,[Oli lant,. lpic:i.Q!:2. ~d'l!liud de ibe:rm~]"Ia tjU~ ~[.c Ill. l~lJltiJ1.d!e marBhli~ ~1·C1il. OChlililfl die 5 [al!Lt p:elill:klll.trlit;o<rnC:ll'~. Se Jt:e~et~ r.lndJlI'ile 2'-5.

nare ~

uI'.mj-

rm:e

atd';

OIll1i'iI;!:!ii F!)lic i~.

at cloile<'lp.idm,1.!~

[t. <1:

~i cu ,5 och·iUf;[de

Se croi,et.eaz& ] pi-

l!'dill~

'tOil' se cr~~~az;i Ipici.o.ru" m:are,.:3 lochi.llJir~ de 1il1n;~~i 1 pkl(J!!'lli~m~ ;3, ochilll:l!\~ de l<ll[1i.t,;, 5e s;a:rope:sw3 oemuri 'dtn. lalltu.l dJl: bazr.:: 1 pi .. ciotu!ii mile :in oc~lii1!ll lI:rm~t.ot. *,. Se 't~p'~ta de [3 [<1* Iii:] se termini .l:inQul eu 2. p~clo,.. ru~€' mici~n l.m:~w .d_e. m~~jn~"*j. CU lo~l").![ de']ant .1?~ntnl~:n:ID~Il!c!U'e. Bi.2: ] ~pi.cio1"u~mI,c [[lj pij.doru~iul d,e din. t.indulprecedffirt; se :!jiiU'e pe51b~' :ljimi-e.(·* i:nprhn,a b~'ido§ de 3 ochiuri de lan~ se cl'(l!iete~lza 3 P:1cl.ol'l'I~e m~d ~ inbr:ida:uFm~to~l:\e dilltr~ ce[e

1!ll-m'atO.r ; 8 oclJiuri de lant: sa: s~~pe,.,.te :3 OCnil!H'.i d il1i '[~111.~]. d~ b~a: In ocl.!i:u! urma.-

**

*.

m'(l~et~<ld. Spit:ioll'ull'e mari.; ::I pk:roir.u~e rule! in, brida: u:r,mAt;o;.U;'H; sa satepest.e 2plicio:ru~e wei Se repell d.e ]a ~.a ~i se bi:rmil'lJa
.mBl~g]:t'!e!j:i. eu ~. oc.liJii'lJ.:u;i d~[~nt

2pido:ru:lje

marl ale S.ndulu.i.

p.l.l~oodll!ntse

*.

*'

*' *

p,t;!ntiu intoa.r3,; Se cf:\~e~ei\l.d. j[ :pj!CiQru~mHl'e in p~imu]. piici:oru~ mare dillg:rUp1Jl O)Gi (I piciol'u~e ~a:r'i <i!l. :r.[nlo.u1ul pIec:ed,~t! 3 od~iuci de lant; se S aJ"E: :pes~e 2 p1c].CIru,e ma'i('i. din ~cel~:i g~up:; cite ion~!il mlic in ·1;lil'm!l.toaIlel~ .2 pi. ~ 3 oCi_:J.iuri delan~; ~~ safe peste . m~rl .(lin. <lir:::e:la~tt!p ~l g .in UIDtl:m:ild plcl(l:['~. at g:rhp:n1ui se faoe 1. :pl-, ,doru~ ffia:oo n~li'ro~<lt care, sadnd pes:te Gp1-, cjolu~emd;d dIn. rind.1111 precedent, Sf! unE!~~e cu 1 pido'llli!;l ,m,aF¢ n.eierrn.inat ® s.E1! ():['~.et~AZl1·i :fu, . . .,. maJ\(l: aJ.' grUp1i.111li.lJIrmatoL· l~ "' iii ~-:li Ie te~i:n§. rfut:lul Cll 1 pici~)1'1J.~}mate m: 1111Nm:n] pi.ciol'Ulji algTiu~

rindu] en Ipi(!;i.o.nl~
OOl\'e..R.

*.

mie 'fn piciO!:'Uijld m~.c(le

*' *

*~

"*

p1!]luI

deluJ:q"U.

Be C1t'O~~teOl~3, un lan~ (l.'illi_u) de bazoii leij~lI dbitr-u!l .mu},tiplu d~9 Qch.iuri dl!! lmn~, lQ\I:ns,i2 oc:hiuri de' lan·~' pti!n:h'U oomp'l~ti!irea mo-

:lB. I: 1 P'lc:iJOI1l11ji mic' in ail. domeaodhi di~ kirr~'Ul de ba:?'~; pl:c.ieiru:!ii' mic :tn ocblu~

* ]..
..

c:edei;l.t Se' ~ro'.!iiete:a:D [ p~cio:ru~ C11iul'l de loot ~:~ 1. picl,b'l':I:lI!;l m.afe de l<\l,. *,,1~ se term-inl r.1ncliul C1!l . m~", .:2 TIcl1!h.l:~;[ de. [an~j Jl. pre:klrrll:!li'm'aire U'li len~ull tie' Illln::g:ine ~[ GHlla ~cl1iurJ de lamt p;~J'l:trll :in,;tPlW-

al I;[i:1I:Iu[1I;J!l pre",. cedent,.; 3ocliiut'i d.e la)n:~, dte. 1 pi~ i ,eio'r:U~ 'flUe tn. ur:ma-~G~"1i~e ~;plc~Qt!Jl!l~m~ci; tn IWk'1oJt1ljul mare umt dlm rfudul pr,e-

p'r;lntm~nt:O<lll~cl?~:. It. 4!:!l. .pici()ru~Ji]l ~1i.l.bbJ dem~rg]ne ..

j; piioioT'U:§e" m:~d. cUi io:rl1~i!JJ d:~ m.atgin~·~il

Ide

Bpici.Gru,.e

m.ari

Jl Pldpru~ ~uB:lu 5 lomtut'i d,e 18n~

1llDi't~. s'~[i'h'llillU;-se

plcior,ll,

mare

:h'l

*' .~~

*~

~~e. JR.

5, ~ '4 'Vf(li(l:[iH~e

matri.

in. h:r1.da

!lIe ~

65

--------

ochiurJ di~ la.uit i • 3 p'wio:t1!I~e m1cl .~n 'bdd.a d,e


:8pid~rll!ie trun:'~ in. bripia de 3 ,O'ClIh,lJ!i e 1an\ d din:b'f; ceiJ.e. 2:pi~ior!.1ffe mad :a1erlndulul 'pretedent *..Se F.epteti\!i, die la la !jii, se:tennini IilJ1dul C1J, 5Pic~.oru~ 'marl in lanthl d.e margtne ~i 1 (j,C!hi de lant pe:ntru 'lntoal'~e'l'e.H. G" Cite 1 piciot'lJ$maI'e .tn. ,primele 2ipiciDW'~e~ :mati din ]d __ ndul pmced!~nt; 3 ,QclUud ,cle.lani i
mici;"

:J: m!h:iurl. de 1a»\ i se 'sAfe p~:ste 2 pi~o:r.ufe


3' p~clo!l'U~e 'mici in hr:ida

urma~o<lw;

sare :peste ·3 ,oc;bi:url din lantuJ de bazi;, bil ocl:Uul ur:ma~orSIl' ,gnpeooi. : 1 pidorn~ mal'e.~ :2 ocb'iurl ,de ]ant 1 :picior'W; ;fi'iMel, 2 oebl'l.lnl
Ia la ~j,setermin.i, rind:Ull en: cite :1 ,pl~ mOl[ull mie in 'Ilrina,tCJlM'de I) 'Ocbi.Ui'l ~ se !iaJre .peste :3 ochlud de lant; :Ii picioil~lJ mare, 2 ,oc::biud d.e'lan~ !ii 1 pldofu,Piare:m.·I.antul de"

**

~e hmt Iii 1 p1ciorui' m.i1lte*. Seflepeti

de

mare hi. piciOT:ililld mlllfll! W'.matol'. S1! sare p~:oo eel'e 6 pi.cil:.n·u1§e m'icl "§:La;poi se crq,e-. lie-aU 1 picl!lrlMl mari£'l!~n p:r.amul pic'1or~ mare ,m grupultiiu:rmltor; ,3; m::"b]Ju.ri: de lent; se s~ pme 2 pi'clIOil"UJi'e :marl din g'tUlpu~d.e
rOll;!

2: pidQl'U~e m~l· ,asti'Iil : ~e 'uo~t.eii1:d!' 1 pi.ci,o~

* se

Sall!e :peste ,2 ~iJCio,rtI.!lle mari ~ se UMS'C'

r'rndul piE'eoedent~e: o-r'"Ofete<lzi4, p~clor:lJ.,e marl i Cite I p.i,Ci'oru'!ii ,mi'e! In ,aJ, doilea, al t-renea !it 011:pa,trulea piclorll~ulmia diu ce1e I} rue twndu-

ba.za ~j,cu3: Oclliu:rl de lant pentro tntoar~f,e. B. 2: ~ In. prima 'bd.d~ de 2 'OOhluri deman, din.

fele :2: piciOl'll,.e~a;r:i:, 3 ocl1i.ud de' I.ant :5erepeti: de Ia : la, ~i :~e termIni rllldu] 1.p.ido-rlJi(i,· mi,e' in ulmnul p~ciloru~, mm-;e~ 1 Jdcio:nl~ mle ill l~l:ntul de margine li!11 'ocbi ,de lilifi'tpe·n,tFu 1n:wara!L"f!!. R. 1': Cite 1 piciOl'Il~, nne'.in prime-Ie 2 ,P'iJf:l.o'tWlfemiCi dfu I"irululpre", cedent ,; ,3: ocbiuti de li3i1l.'~, picl.orw;ul j, .in mare unit se cro!j.-eteazi :l! pic'ioliU3 mare, :3 ,o~hi:u-~~ie lan.t :!}t' 1 p'icloMJ~ Plaf\L~ ': 3 oclllrui d de'mn\; C:it~, 1. ph:r101'u~, mii.c :h'l, unn.ltoarele :8 pidori.t~. Mi.d. Be l'Ci!!petl de' la ~a, ~ se tffi"miI'iA dndul. ell :2 ptciQiJ."1l.!1f! mici in ultimele :2 picjoru~e mid ale '.... mdwui ptOO!2client ~lcu 1 ow d.e ;[8In~ ~ntru into:~re. Se~pet1l. I',indur:fle ,2--,1.,

:B.pl.clm:tl.f.e .;, eUe

**

IP1ci~imto

inurt'i:1AlOa-

*"

*"

**

lul precedent;· ln u.rml1to~a b:l'idIt1i de2 ,ocl:l.l.ud. de lan:~ ~se crolje'te'<izi. 4; .pBJcio.rolfe mari ~ 1. piciclU!i mare inpido:ru!iul mm.'le urma,bqr (dhlm.l:lloeul grupullui); -4 'p:idoru~ mad. inm.:ll'IitoarE.':ai. 'brida ,d,e'.2 Qchl.1i;];dde lall'~: dk! 1 piclol"lJ.!ll' mic .in ;d d,oUea. ail! trel~ lea ljl W pa;tl'ulea p~iO"r1l:!imk: din 1!'[ndul pr'i3ceden.t Se repeb1 d.e la ],a $l sE!term~nf rindul 'CIJ. 5, p!iCior'u~ w.arJin Ian luI de. margin~ ii eu 1- oclli d~ lant llll!:ntru into'IJ'rel'E!'. Q.. 3. s€!~ cro~et~a:zi Spidoll'llfliie road inpri~ m.'e'le 3 pii.eiO"tU!Fe :mlllet dln 1"lndul :pl'£cedi.eu. t i se sate peste 2piC'w~e mari $i l piciDttIIlJ m.i~;, tnui'mitoml picloil7u~ IDie se grtI.piHtZa: 1 p:idoru, mare~ :2 ,ocmuri d.e hmt, :i pldoJ!'l:I4i' ;mme, ,2 'ochhui de lant ~~.1 pidorlllic mar-e: SI@ saee pes'lie 1 picio~Wlmic ~1 2 piciOiU!jIl'l maid ; clt'e 1 pk'loru~mic eoo~eteaziln Ut'''"

*"

*' *

~e C:['oI)~e~ea2A, :lant (rind)1 d,~' ba:Ui. Ieun jeW'j, d.IDtr ..ilnm;ulUjllu. th~ ][:2 (lehiur! de! 13nt~ plus ,5, ncllluddrel~ilt peuuucompIetarea, 1Il.QdeluluL Ik 1: 1 pi~Qvu!lii mare In. al ci.n.cllea ocbil ,cJinJan\ul de b~:di; SiE!1 Sm'\~ peste:iJ.'· ocbiut"i ,din IM.~ulde b~~il; c(t.e I 'picw'ro~mic in,Ui:"-

*'

matolill""ele 5 ocl'iiuri

we

rind,ulul d.e

ba:za ~ SI!!'

'intoa;r,cete:. B.4'~ 1 'lPicl.oro~mic in p:iclo:ru~ul die. mDJrgin.e dm l':indu]:, ,precedent. i, 1 pic'io~( mruc in pi.cio,ro§ul nne unnato:r i 4piclo,,t't1!,e: marl. .m pJ!'im~ b:ridi die 2; Qchiuri de ,(an,t: i 1 plc:io:ru,mai~' mpieiolUfm mlU"eU"nnitor, ~din mijlo~ul gruptilm); 4: p,ic.wnl.\le :mtId in urmito<ll.'l!!'a b!r~d:i de' 2 ocbh.lld, de lant; cite lpic~,m:lI.' moo .tn aJ! doUea, al.Ue.Uea: i~,al. pi'llotrulea pic'iCL"Ui ditl gru,pul. de' 5 p'iciofufe :mi-ci. Se~peta de :la Ia Il'~' SIl' ~. rindul eu etee lpiclOl"u,~c in ultimel.e 2p~cioru~e ,IDic:i :tlClll 5 ,ochiurl de lani p,en;tl'U int()a!I'cet'~.. ,R. Ii: 1 piciOl'Wl1,lDa!l1!' ~nplclof11;~,ul m.it: de mOlirg~e dhl l'iM:ol 'precedent; 51! sare pest,e 2 p'.iclorru~e mar:l~i :m un:ni~(la.~ role 5 piciJU'lU:ife llie 'Cl.'Q,.eteazi. cl~1! lp[dlow!l

m.!JtO<ll'rd'e 5pici.Ql'u~ m,ari j, Be repeiA de Ia Iii. =iii 'oo~e:rm1.nl ~~dW!. (:11 etee 1 pi~ ci,or'il:r~mi'cin. mtimele,ij, JlkiQfl]Jli~marl a1~ rilld:~lui't,ec,edent ~ico .1 ochi de -laD; pen:t-ru

**

~e

*.

**

mic;

!lie Sih'e ,peste li,lI'Dllt,cl~le

.2 :~i,cl(Y.tUl'ii! ''Ii

mic. (dineele 3)1 :!>eg<tu~ peLzi : IpiciOl1ll~, marti" 3 ocm.uti de ~m"Lr~ 1 pi· doru~ mate" 3 ocl.tiud. ,de Ja.nt ~~. 1 piciOinllll mare' Serepatii d.e 1~* la. ~1 setemlina dndu.ll I1U :it p,ic:io.1"1li maile, 2 ,o.cln.ud d.e lanrto lpicii.orulj! maroin, p[dOl"lli.'lIi'1.!ilt 'mie de l1Iar,gme ,Btl t.h1duI,m precedent ~i 'cu 3: o.cbLluri d,e 1a~~

in, ail! doilea p$clor~

*.

,pert'l:l'U ~Plto<i'F.ce:r,~.

S~ .repe:tArmdul"ile h5,

l:, in
HlLarel

1'duri w: de 1 pi~ Sarce


!lte,

tul

a\ diiii!.

1l"Ce:re.

:2 de'

:marl: lea !iil


~~ndUi:~~ de p~ci~

ln, ,dClm:m1 ilml.aW,1' !.Sie(jfl~~Ip:ie}OI'Il~ marl'le. 1 ,tx:m tile b: bWltOatre:e :CiJI\~~;t~,mEl Uli'~ ,Qui o"c.hi '~n~u1. d~ bl\zl :(iii I5C ,c&l d~ . .llii~Q" :I1U\irn:De~ In&!ruiC~~aH hl~~ 2' pflc.imnj! nl!M'i, <liS'tteli; se Saine'.:pesme 2.ooh~lI.n:i din Ian\~\~l de baiza §~ t[i! oriJrl:u1 Ulmiloil' :se ~i'iiebe!B2li

~t '!C:r,Q'ielle.a~iun l!'l'll~ b;1" die b~:1Iii l~el', dj'l'lu:'~t!!1I iIDUllt~P~ud~ jlQ~ .. de ~, p[us; .j Jt~W.\ttd Ue l~n~ pen~rn :[!Q1'dpl~f-a:I,~ar'ilitlW'Ul. . 'II. 1:: lp:i:~im::u!i mare 'in ai pab:~].e~ odll. cUn!a_rt~tll de ;ba~ ,t' '61~, 'fu~ud!jlM7i~,~ rWil!m;ad~ • ~'¥!, sarl'l~ ,p~,te: ~~' oooml'i: din
Jalll' •

I?ld:~-

,~~,

~,~OO~ *~e:

1j;\epe:ti ail'! la: 1a ~i $eooli'~h1!~flndu]' eu 2ph:io:ICiIJ§E! dub]e if!!.pid. m!3:fgine d l'ind-ruui p'I'e.:cede14 t ill,i eu :2 de lant pen-, tru ,ln~:o~rcC:e:re. 4! ~ Se ~ooat..e 0' 'budl din. 8. p1ciO:l(~.1!Il dublu dem:argfule ~i $i~ ut!!e~te ~U 1 jet-eu de lall~i~Ol'u]j. p~."liI't! j"n'WiDC~¥,e;
4, ochlttr.i, clle l(\1n~ ~ in utmit'~oT'Ul 001111de Itm~ dmtl'"8 ,oe1e ·2 p:id,ow~e ~ncru~l!l!ilitie ~>e ,aro~i!:lt.e~zi1 1. p~.ekll"ti~ :mtci2' ocl:durI de lant; :tn ocbi:ul de 1<m~: dintr1il!: u[,m;aito.a.rnle 2 . mile ma'l'i f.licn]dli<i~~IrIli! grc.QP~~za .3 bu (~a. la rind!1l1 3) S:~ rep~tiI die hi. $[ Ili~ ~~,l"ml:~a dndu,l ,au!.! Dude unite 'h'.I. llintul d~ m!1l111i'li"JiE!i'.[ CU 3- oc.himi ~:le: l;n~~p~ll'tru ! '[nto&r-' ce:~. 11.5 ~ 1 :preiO:ru.\\lmlU·e In, pkiomijl11 dill!' m:argi!lle ~ pes:m ]. p~ciorll~mitcmn. ii.ndu]

pes.~p:h:3~o'rij,~ul IT!lic, :[ ochi de .1anti 1 p:id~:f~ ma.r~ ~n.ul"l:lla pic-iol'IJI!tuh.ii mic dinbirida 2: 'O~b~Ufi de l~n~ unde s-i;i faCl.'!t;}'.l'lcwu;t] r~l~m.aro- din. il1(;nJo~$<1:f\li!a a:ll!te:r~.o01l'1':,aSe

de

**

.mm!e'

*.

'* ]~,*

::im::Ili!j;'e
u;rI'Jde 1 ttei11 ~al·cef;e.

n'iniri~ ,: mar:np:ri~
,~era:l1" ~dm'~!i pe.l'lll ~

preced!e!;}.t sei;nc.rnal!j!e'aza

"*

2: pi.eior'l1lj:e

m<U'[~

d.ciol7Ui mFilre;, ,t:io:~u:~ in I]J!I''' I'e,ta d~ ~,Ipi~


,ad ali!!'

:3 din dnd.ul :pt.~oed!en:t! .astfe:~ ~ :1lpi.C'iQ!M.:I!l" mare :In. br1da de - 2: ~tu~·ide' lan, (peste gl'up:),l. ocbi 'd!~ lail'll,t~ Ip[~'m~il!: In 'u!ma grlumru:h,~~ (iD. brh::I.a ('le 4.· ochiurl Iilelant-unrl.e Sga: ,faeut pdmull. ]l1~dOl1J~ g,lE!, [ncl:u6~a;r.e8.a!ltEl'~o~~i) 'Se~e¢§ d,e ]~. la ~I s>e 't-ermin:ii. ~iI:~nQY;lli :2; pl.dO'r~'!l:! m~ri in ~iCioctllll:'tJl ell d~' margin~ ;i C1il. 1 oclrl de].an\ 'P~ntru i:j,-,
ooarClli!I\~,

astfel ; 1 piclofU~ :tu:are tn~ld<l deli. oCbiud d~ 1.1i!!!'!.t pestle pkiol!:',]J!iIJ!].mile. 1 ocfJ.iJ. d~ ]Jillil. ] pid.o:ru$ ,mare in ·urmiilp.icijjru~u:1!:1i1i 'miej ir! ..2 p.i;ci.om~e mm.·ipes;t;e gl"Upul de

se

*.

'* *

p~t~ aorll,Jt.m

1 p~CJio~:~m;:iri!. Im:lui de 1anl.,apoi se hi!'" cro~"'ta, ~nu:rma eu 1 ocb_i d:in lantul


:§i'

Se :te~ti rindililrlle2-5.

l~ck.l"n~
Icjo:!\'~!lEl

~ l~n:lJ:~i

ll':m.ii.o.r: nari jJ.

l'~!, ctte

a ~ia.1

loclili din [ar:rntlLd de !l!l2ii~ en 2pici.oEu!je m!;li!."~.~n oclrlU:~de ~rilltgin~ ~,i 00. 1 <id:1i d~ lan~ ~nbu[n'~Q<I!~e:re. It 2: ~ [p:i~jO;l\];Ui mic' in !li.clO"rl1:~Ui cCltlli.lrl de];aM;:i iHl oc.hiu] de l.a:nt cel~ :2; pi.ci.o:l:tl~e :marl in:c[u;~ate te grupeazo§J
J

,r:rn}(];ul

il!L"~

se cro~~~t!za. '(lei de-:al d.Qne~. p[-, dela *l~ :vi se

*. ,.peste

* ,.

•-

1dorUif!t

~,hucu.as.tfel:.

~e~'Oi Ie: :2. IPj:..


pen:~~u

pldm:.u" Itm~i

!fmJa:toa-

plicl!)~U1 orlflie ~i

~e ~nt! lit pi~ plid


'h~[~ar~[I].~

de lom:~,
ljie ~aJllt

Qc)il],ul d.~].mJ.;, ~l SI~ <\:tooa~ 0 b~cliij' 1. je'~eu, ..,,'e 'C::il:O:~e'ti:ll ~i Sill sooate ,a d,olll:a buQ],ii" tl;cu:luce cr,~eta ,su:b" aro~a~~ .Gc'lli '~~eiabucl.a~, arprn eu 1 nou je~~ loa:it~.hUid.e1!e laifillate pC' Cf\o.§ieti i. lant; lp~¢lo;nl~mie ',in OChlll~ de fun' mn~lIr.njtoa['\~e :2., ,picl.QT;U§e m:ou:iin.~1!c:~§'a:t.e" . 8e ~~petA' de la, la ~i :r>~ '~~r~ J:nl[1i\ tindul ~l pidom!im~.ctn. ,]an~l d.e rn!lrgJiJtl.e~l ,~. ~rii':h~m~'~e laD'~pi.:l'.lltrlu inibQ~t~l1l. R,,3: Se (ll'lo.!ii~tead 1 l~itdrn"I1~: ub'lu ~:n d Pl(!~~.l'tI~~,]l~~~ d.e!E!<ttgillE!!Oll ,~bIrl.Uilur prece~t; ~e tficrnd~eaza :Ill:' piciorl.!t§'e ma~.i p~\llte 1 !l)e :3 brocle. <isti'e~.: 1 . mare In :de 2 ochluVl d,IEl. lan~ Uiipul d~ b:ue~ din l'ind1:]l p!L'a'l):E!~en:tj'1 dt ]:!lIn~, ipidOl)'l];f 'mn~ ~n"m:,lllia ,S:rup ulllli mb'lL'ltli01l d~ ~,~emlffidd~ !ant;; 2. p~~e !ln~ucilii~U~.pes:w: l"~mJn"u!J~lWib din, :iIfind"Q.l preeecle-mof:', as1:~~!:;

.I

jefieIl" lie :mtl'oduce w:o,~

m::b.lJ dt:n IBIU.~d,e, JbaJ~s.;; 4 och~11:!ii'$.d.e lan~,: se .saFe pesille5 OC.hiur.l rUn lar!l~Wlde ba~_ h Ipic'jl)fILl~. m,aNi~moCh1ul llrmato:W': 41,odliurl de! 'lan'~ise sate .5 oclUl1d dm, iant,ul de b~ii, ~ 1 mare in lochlU'.[, urmii~r ;4oC'hluri ·de la.n.t; .1 pi.ciOfU~ mare ~n. och.iullWrma'Wr *.Se i eta. ,tIe Ia la !i~,s.e ~e'rin:ini I'iu:dul eu m [Uim~N

plus 1], !oeh:iU'I"i lan~ pen.'tro. comp1etar:ea mooe]!tIJ\li. :R. I! 1 pl~!I"wt msee .~r! aillI. e!.l!ldle.~.

j~r I' aJ!.nb:"un

~ill!

cr-a~e~ea:z§... un. J.an:~ (rind)

multi:phl d.e 13 och:iuri

d)~: 'hia~;1I ledill:

de

la~~

'*

*'"

* '*

* '*

1 ~PleiiOr(J~,m:a'l"E!!: bridS! de' l 'tmmltt"i de' in

lmt

repe:UI, tIe la la ~is-~'term.hlii. dndul ell 1 :pici.artl~, mare, 1 ocru de ,]8J.!.t; Jl pido,:ru~ mar,e in l;m'~ul d.e ma~gine ~. OUi 4 ,I}chiu:d de la.nt pentru mto~~~CEtre R., .~; Se c:rQ§~:ea~j <]: pi.. do.~e mati :sub od'lilul d,e la!l~ dlntre p:rl.m:e.h~. 2' pld.oFU§~ ale dndu:lul prec~d:E!'f!.t; 1 pldo:ru~ role m. bTld's. de 4 ochiuri de laD" :;4 ochiiuti de lan ~j Se! sare p~te 1 p~clO:-l:'IJ~":rnllre; in.

de 2 ocldUl'i d'e lant (mi,jlocul gI:upului), se Cl'O~etea_:za 1 pidoli'llqi mare; 4 orlli1!Jil';ii de 1.<m.l.~fle: :sarI! PM't,e- ,~ pi'oiOl.·u~1(;l din acela~i gl"U.p 5e'

In la.n\ul de marg'ine ~i en 5, ()ciJ.itll".i de lan~ peatru tntoaJ:c~re. R. 2': Be' Cfi~eteazi 1 ~ cjort!~ mie in bdda de 4 o.chiuri de lant {Un rmd1ll'1 J)l!'ooedent: in b:r'ida. de 4 ootlur.i ~le lant diutre2 p~cio:r'u,e marl se ,ruco~'IHeaza 4: Picl,orll\ie' mad, 2 m::nl.1I.Ufl de lant, !it 4: piC'io:ru~e :inari; ] p,kiol'u~ iIt bil'~da urmiito~~e; 4, 'oanllU:l de lant:: sa ,s~ 'pest~ 1 picioru!ji~are; 1 ,p1cioru.~role in bridaJU,1,':miit()~Ci! ,se repeta de 'La 1.a, Iii' S!ll terminll dndu! en " p:ic:iiOI'U¥l' mad, 1 picio:rIJ~ dllblu in lan\u.l de marglne Iii cu '1 c!i::h.turll'da IM~ pWltrumwa:rcern.. K. :3. :+: Be c:oo~e·l.i~azifu brida d'e 4 ocbhlli de],ant dill ~milm,prec-ed~n't :1lpii.cio.-, ru!j mare~ 4- ,ncldurJi de la.nt !it I pklor,uli m~n"~; <4 oC\liurI de Ian] '; S.'Il!'·S~F~ peste 4 pldo[u~ marl din. grupul rindulnJi precedent;, 1:0 brlda

we

'*

*-

'*

*.

lan:~;; se -sflll'e Jles.te 3 pi~Dj'U!je mar,ialie ace... lui;~i ;m'up i c~ne:nu;:.i~e:azi2 :pliciol"u~e mSl'h ~tfel.: 1 pieiQf!u~ '~iIIre in sp~1jJilJl peste ~;eloti!l!iu~ mi,e ~ gr-U.Plll Ul"m-atol~ 2 ochiu.ri de lant, seih'ece erQ~ehl~in UfmOli pjci,ot'(j~1Il1ui mic h1 .s:patriul dii.n.q:e pkioruf ~i g'1"ll:pul pl-ec.eden ,.

3pid,o'ru~e fl'ull!'i w'Il.rfudul llrecedent, 1 ~i~ clol'll§ we sub ochiul de la_n~ din .DIijlocUI pu~u.]m d~ ~ ll]rii.ortl~e mati:: :2 p;chiud de

'se

ma])i unds se grupeazl 4, ,pllcl~e maI'~'1 '1 ocbi'uri de lant ~:i 4 plcioI'"l!~emad Eli!rep~tt de Ia :+: Ia $: ~t se 'l'e],,:ll::~j;I'.t;l t,ifiidiul cu ] piei(ltut !Mil; 2 ochlurl dela"nti 1 ,pkjo--r~,mate in lan,t'ul de m!m:gine' ',li eu 4r ocMlll'i, de lant pentru in~~le~ R. 5,: ,se CI,'~etBa~ 1 pl~ ciOl'U~:I1Ulfe ill piciaru~,ul ma.r,e de mal'gloleJ din rin.dw. :p,]"C'cede.n:t: 4 !o:cltl1U[~ de lant 'j ][ cioru:~,.mare :in brida. de 2 ochlurl de lant din: m~jtlocul ,grupUlw. u:rmatoil".4 ocli:i.u:ri.de la.nt:; in bddal Ur:miiUi~l:r@' egmpeaz! 1 p'.~c1oru:~, ~ matie'. 4: 'och.iur.i de lan:; ~i 1 p1ciQrtl~ mal';e :t. S~ re:peti1 o.<i! lii! la ~l se te:mnI'li. rlndllll eu III :pldo:ru!i mate in l!antul de ma_rgine ~l cu 5, ochhui de laJllt penhu ~rm.toarcere. 5e ~peti'rin.dudle 2-fi.

se s;are r.n unnatoB.'I'e,a brida

brid,8i unnat(Jme se 0G.!11.deaZa ], pi.cid!MJl} mto i


dinb'e2: pld()IU~

*.

'*

m-

cOO;ietilld:u';se at doJl,ea p:i:clorUl~ mare Sede Ia ..1a ~ii se terminA ~il'l.dul eo 2' pldo-rUIliEl mad in Pl,c:iOl'U§ru_l mic de mru-giHe ~ IC'U 1 o~llide: Ian~ petliUl'u in'ltaarce:r~. &, 3: = Se cto!ielle~i Ip,icioru~ .mle In p:ici.oFu9ul de 'mal'g)i:rie din r1':n.d.ul p~ececlent. j, 2 oo,lth:u:l de Jan,,: if,l, ,(l!i.ci.ot'u..~1l1mk: sa gl"U~a~.II:. lp~~ d.otillj: mare" :2 ccniutl de la:nf ~i 1 :pk'io:rulji maN:; :2 odnuri de ]aDI\; se sUi!!!pestel:pi~ ciol"U!i mooe'; 1 ,pic:1~ mic .in. bdda: d'e ~ ochluri de ~CJJ.n'~ dhi.tre: ,crue ,.2 plclQ'r,t:l~e .marl ~n.~cliate dln. rind.ul ~Jf'!:!<ce:c!ell~ Se l"~peta de la 13 ~i se· t,~mina .rindul eu 1 pido~
repe:fB

*.

**

de' lant pmtl'uDl:toaroCieI'e. R. 4 ,: ,se c.~.e~e'azl 3 mard m. p:lcl.o,l'u~u! mic de .margin,e ,; se sare peste Ipiclol'lur;: mare; 1. ~ioiu.~ we In bcld,a de :2: ocb:b.u:-ide !aUf dintr-~ ,cele 2 plcioru,e ma,ri,; se SMe pe~te 1 :pldo[u§. - - 12'; hlp.iclQrt1!¥til mte urma,tor .se g:t;up~~ p~ciOlJ."U~e mad 1 oehl de lar,u\ !i
IJcbi~il :1 pi~iOl"~
Sf!

** ru¥ .micm picloro,Wi piclor.ll~€! *


marl

*.

dem~rgine

-'ir1cu

3,

:2 occhiw;i d@ l-ant peut.lt'J.!. comi1,1letarea. mor]e~ LuJllli. R. ][ ~ 1 pki01':u!i .m.ic' :in al rdoU~ o.chi din rind,ul d~ ba~di; Siel :s~pe.$t~ 3 lodliur-l :din 1~'tYl d~ bJl~; in,oehhilurml'for se za; 3 pie.ionl!;e maid, 1 ochi de lan~ :!iii ,3 pi 'lUi!! mari; ~ nrepeste 3 ()~hhui db:i. lalllr~'IIl1de l:ia2it; 1 piclof1u, mioe til m::hiul urmitor Se rep~li de 1m llil Iii S~. 'll,$nlna t'[naul cu 1 pliciO!ru~ ndc: .i:nQChi'ul de margine ~~.'cn 3 ochiut'i de Jan ~ pen:Ll'u. i:t'l;toa~e:r-e, ft.. 2:: Se; ~:ro~el;e<lz.~ pid~]['u!j! mliu)e in p~CiQn11i1J!l~c: 1 d~ margine ~. 2 .ochiurl' ,d.e bnlt :;sec s are pes{le

s~ 1'ID000cibeaz.i un 101:011' (rind) d,e- baza leje:r,! dinb'-u:!lI1illUUliplu. d~ 1): oChiu:d de lan~-. plUlii:

'*

*.

mfmina rmdui cu ...4 plciQiultl2' mard, '~npl,cim;ullul we die ma'l'g:in,@' 'Cil 1 odd d.e lal1,~ el pen'l'r,1l inw.aroere. ~ 5,: 1 pl'~ioru,!Jlli~.in piclQru~ mare de maTgiI:lJL'~ dintind.u. ~eeedent:; :2 oeWu_d d'e !ant ,j se sare peste 3 pi:~ clotU~~m!arl; S'~ inct'lliil~e'<l:m, .2 :p:kl.QfU!ie romi" d~pArtite cu .2 och:bJ!fl de' 1<JDt1: inlwe le1e, lle£,te p:k:ioru{,jul :nu.tc (rCa l<li. 'm:m~ul :2): 2 Clcbiuri de ~t; SlIl1 sue peste 3 picl.oru~ ma.r1i din gruput l1I'miitorj se cr-a~eteaza 'I :piciO!ru!j -mk sub acl1iw, dl@']!ant dill .mijlo ou'lgrur.]lw.llii, tIe 5 pici(ifU~e,mad Se-l'epeti de. III ][a :iji sa t~t-mu.d!.. r~dul CIU 1 pkiO'rti~ :mic llil lali1'~ul c1~ m:ru;,g'jne ~i 'C;U 3 0 h:iuri. de kill.t. pentl.'u .tntcOlal'ce1"'e. R. III= l. ,l"Illl marre in. pi-c::i!ll"Ufful mie' de ma:rgjn'li? .~ rin,i;),ul preQ~e-nlt; 2

*:812 repeUI. ,de' la

**
Ia

~1

*.

ocbiwli. de lant i S~ Saf!2peste

.l pkWF1J!i mare

.Cll{l!l,'1IlI!j.W

mit: '-de' 'p~ntl'l1 ..intoa.tOOli'e:


-

~~ gir~p.~ :It p.!.£lOru~. m~e, .2 J)cluuri ,de]s1nJt i!ji 1 p~lJ!.onL1i .mare ::t. Se!I'~peti de lao la. S~ ~tlla r-inoW! C1I1 2p'iCloil'1[l!ie mad. .in. p~!""
I

~. ~ddi!ule :2·.och~ltl!r~ E! lant difitre()~.lie 2 p~," d [nc:l'ucl~~.~~ _ unde .s~ crO!ieOOa2~.1 ~~di~~~~~ _2. ~d~ W:ri .d~la~·~·.:se. s~p~l;e mi'c'~. ! plgJ0r~u~. ~ar~ •.~ PJ!cUl~"u~W. ~c~l.OOrl'
dQ{iU~~ mou::]

=.

-*

*~i

,jdC'J:r.u~mar~. ~ :in pi(l.~o;ru.~1lI1mic .u:l:'.miii~orrl~ ull'€!m~,r~ ;.s~ sa~p:-es te ~ p:i.cioru!\i rna,. 're: s~'c~ettaz:a Ipicio!l'U!ji .mic ·~n.bY]claJde 2 ocltlill:ui O:(l!: Uml dlD.t:re ce'1e :2 p]cim"l]:~~ m<l.'l:'i -ai!!!. 'l'mcb:1l1ui p'Ieeoo~nk S.ere-pet:ili o'e la $: 11 se~@:rm[n!!: .r.ind~],cu. lpi"ciJoTi]~ moic $n
3P.l('!_fo:l:,u~e m;[lt~~ 1 o~lu

c:ljlil:~'W: mate di~ margIne;

..~j. CIl 1 'ocl!i !dJe larn~ ...~_ ~p1clQm~. m_i-e inp!-

CSleS~.l'e ~s~e 1

de l;)l:n~ GI.

ONe. B. :3:: 1 piidorutji mare ~rt pjd~ru!/!uImare clfe["H'l...g.iI:ni~din ll'in.cl\nl pre 00 defit j :3 ocliiurl de lan:~; 1 p.iciOFlll!j:mk: in, ~rndo:rt!~~lm;ic1:]l"~ mlifto:r; .] oclliu:rl de .lant ; -i1I1l1l'mato;\\If1!";!IiI. ib:dda. de .S ocilii'uri de la!r.n~, gTu.peaZl. '1 pi!~iQrlll!~~ 51!! m.ar~ uni:b! Se· Iepetii de la la ~i ml;'w.mli rill,cliJ1..i1 c"1!19[l!.oiom~e madunHe in. lantul. Ill:emargine ~:i cu 1 ~chll de laint penh-u [nto~,()!i!re. IJ. "'. ]. piclm-Uili·. mkl irlpici.JOru~u[ ma1r(!t;lfiit di.n rIDChll plr~Ced.e¥lt.; 5 oehi uri de l<llW~.;SOl ",are peste p.i.dQl'u!ilJll mle, In ocl:!iul de d~:asupr.a grupulp.[. de. "" piJi;;iol'U!}~ m!:l:ti unite .se C'.f\O,~te~.~a1-pidkn'u,. mie . Se: 'liepeta de

*..

'* *

se

*-

Ia ]a *{fl seW'mini m.kt ill. :picioru~,u] mare

l~loCii'lI ;l.1l'i cl~ eae~,_

IP:~~
m~)~l.

trtl.

,tntoare:e·rn.

1 de mnrgh;u~' :!iii cu.3

oclwmi de .]ant re:ll~ 1.

S,e ['ep~fA. :l't:.,F'!.m'ile 2

::e.d~rit. iill..
~. Se
'CI1

pH;!!i:04 e hm.~~ tnC in

m~'~
!fe,B. .~1J.]1
.l6hi:llri il 'pi~
! l

lcloroJii ..
1 pi-

de,

:2

~ 1ii)i1<1T'i

repeta. piclo... ~n 3

Se[,epe~a de la *]a :1jiise mr.mlflla 5 o-Chio~.i de lan~ p""el'llttUlFl.to~r~I'~. ;R. ~ =*,. Se··,~r-o~~tea:a Ipkioru~ m;te 1n ,oc1'l!~ul
Jd;llo:rill<.,.

ut-Maror .~fiecro~et~iBzi4picl.olf'1J~e m~i unit~ j 3' ochl11.fi de ]an~ ~ se saee pe&oo- 2 (lchi1!ll'i cHn. lilll~b11 de Q,a:t~; 1 pj~i.o:ru~,- rm.c inocl:iilw ur(1ndul
Cl[]

IDa:nt.~md}, d~ bm lee ja\l1o, linih"-;u"[!mliltipJu. de 6 !)c-hiUd debut. d Plu~2i oC1:l!hlw~ de ],!!;r1.t pen b'u 'com.pl~URa m:otle-1ulu:[. . 'K" 1. ], pld.(l~u~m:j~ ]'!l<l1 d.oile,a, oeM. din laflltU].d~ba:~.: 3: ·oc"l..1jr'Ul::l 'd~ laiflt: ses~re ~f~ 2 'Qchiutl din ]Elm1it,U!l de ba2i'i:: :h'l. flc1.iiul
·.Sepr~et~iB~l1n

de. .~.~ ~ l'i'lld1lJlui .p(!\~ci!dt1nt; 5 ,och:iw:i :::iii! r--a~et!i dJe loll 'lela *Ii'l sa teEmip~ tin,C1ul cu .2 ochlcud de l.[ln~. [ ;piclOlrilMi' mare :~n.p~.c~o:ru:!ii1."ll1 rule de .ma~hui·.!;it C.I.1 2 acillur.[ de ].a!ID:.l pentrlll .. il\~oarcete"R. "l!: .] pi0:1o:riJ~ t1]!a-re::inpidorn~lI:Il de mallline dlIlL r"rncJiul pr8cec:l~t; 3

au] ~.['I~all!d~nt j '1 ocl.d"W':i il1e bmt: se :s<U'e pe.stebr'jd~ d~5, 'ocll'itllti dl!!:l~tJi't ~ .11':1~.eiQl"u~1llIl p raic -mm-.amr sa c:ro!jle~em 1 :PidOlU~' mlc Se rep~Ui de Ia la.·* ~i !leoti!:r:mina l'tnd.1i.ll C1il S ocbil.tl!i de taut penh'u :U'lt.om:·ce~leIt, '6;; .. Sern:o~teaza '1 p:ici.Oil\U!;i mic .in bikla. de 7

,orIDi de, ].ail:li.ipen.tr~.jnt(la:f\ce-r:e.R. 5,: 1 piciot"t:!!i m~c :i:npiaoru~l m~.cdie mal'sin.~ dili l'.][):.~

rl:nd~l eu 1 p[C.iQrij~ de ma["gln~ ~i eu 1

*.

* *'

*" *'

de¥.ant;. se sm:e peste 1 piid.or:u;~ mle

ocl.ti:uri

*.

(le c:!~a~m:p:ra. Bl"Up"lllul de 4 p.ic~ow!j~ m;~.d


L!il"i~t~ dm. rIndu.lp:I'~oede!lt; 5 :ocl:litil'i doe lan:~ i se sare Pe$·t.e :pt~lo:r~,ul IDle Be ':I'epelt~i,dA? ]a.* la ~i .Si~ termtna.rln.d:ul cu. :2 eehinrl de ]'a~i~f. Ip:i;ciof!J{j: ma!!"~ 111:1 pjjc1oru~ul :mic doe roa'!:gille ;f[ cu .2 Clc'hhll'.i dl!'!lan~ penuill int-01ar-

ulrWc~

4; S~

i1itO~ s.e

ielaU"~ ~~'l:e _1-

l~ar~e :;

*.

:lan'tc §l

lal.

hlpi.de la<n.~ : tn·p(l.-

~i

:e 3 piI~~ :p.es.te Iud de

p!l.'ecr2-

ie~:ar~~

in. gru.~

U!i -m~c

Ulili d~ 6

i~;::i~ru.~ul
;tflil.

tl'tul de'

'*

1l]..~!1!

~~ ma.,e

t;

*'

.2

,do:r~ul m]c diE! tl':li3Ifgine; oclriul'i GTelant ;; se . Cl'Q\'jil::~~a~ 4 i?-Ir1:l.Qtu~e mati 'ym~ m. 'bl-ida d.e ~ 'C'JIem,u]'] de I'll/lIt dh] l'J]ni]ul W"eeei1!e.nt; :3: ochimi de lan ~~ 1 picl©:!:'·t]~mh,; in p.l-ckn;Ui~tll mi(l urmiiHor ,Se l1!pet!i de t1il lOll ~is~ t~r:mjn1i r1:ndul 't:tI. [ P,i~[Ol'u.~ mw :in :p:ir.;;::i.Oll'!J~ ~uli :m:ic .d.e mrughle ·!lictl. !) ochi1!.l1ri de ]ant pentru _[ntoa:[;o~'e. B" l~': :Il pici.o.i:~ mi.oin ot::biiw. o:e deasupra grupului ,dinrmdul P¥~6ede.I:1I.~; 5, m;::bJ.lu'i -de Jlan.l; se s[I:re p,!!5~ 1 Jlild.o:E'!,J:~ lnie Se repeMi de ]8. la !iii ""~e ~~na[i~dul _c.u 2 ochi.U:l"id.e lan~j lpicl.Q~!ji_ m~r~~n p:td.oriLl~u[ m:k de m:argm!e ~t '6 oc.hiul'.i delan~p'e.iltru. £nto\1l],l:l~e. R. 11 oS!:!! cr9~b t.e~a 1. picim-~ nUc in l!lruJii'tum.ie de deaS.UP.l1Q gill·);1ultd· ~ 7 de 19Jn:~ S.~ l'e]),ejta. d~ 1~ 1<1 *$[ ~se tetm:il1it. d:ndul '(iu3 ocbiufl (11!12: l:ant, lL p~ci]Ol'1]~mar~:'Ul ~~ul de m:avg.i'n~.~icu 1. ()c&l d~ ']antper;ltru Into~['iceri."R. ]2 : Se c.l~ebea.za 1 p.[dO:r~ mil(! In. pi.(,']ol'u!iw m.a~ .de m1.u;g:i:n~ dintmd'yl pil'el;~ dent ~ 5 o-chhn'i de lOll'll- t s~ sa:re pe.'].te pl:-

dll")[ ~rJiillpre.oed:.ent .ij. 5· ocNi;uri d.e :sar-a:!.p~ste pido:r;u~lI.!. m]'c j in. ocl[i:u~. de de~JlPFagr:upurjlli din Tln.dulpmood~n.t :5~ ~ieL~~~' 1 pf.cio.FU!j. .m1C S.e! rep:J1!ta d.e ~P1 hi. ~l ~eterniinA :F.lntlul CIl Ip]~~O:rI1>i' mlc lnpicloirU~tJl de n ~i ell it ochi die lant :p~{I:Itir.u il'l~oa;ro~.. 1 pkiom!j! :mi~ [n p,i.-

mi9u:r'm:lto[l!';3 .Qch:iurl de ].<W.'; [~ b~i!da:de 5 o~lIh.ld de l$.!\ segNlip'etu:l!l.4 l'lt.cl,~I;I~e~ri unit~· S~tep~ cl~ Ia ~fIl ~1i!!eternihli ltinth.l]! 002 p1cl.o;tt!)~emarl 'lUliit~~n la;O:~111 de matb.tj.u!e ~;i cu. 1 odli de 1, -IrI.lml;oa~:.. 't::el1e·,R. S: 1 picio.m.~ .mile to: '!iulmi~· de

O'chJud del :J!.ant IpicionJ~' ~

mle in p:id.o!l;'u~1;11

*.

* '*
*.

1,m~;

margline

Sill

'*.

**

*'~ *

*.

**

*.

**
=*
*.

'*

dorl:l;§ul mtc; s~ cir,o$etea.zi 1 ,Pii::1olrili mic. $:n bdda de: 7 ocluud de la'iTl~ .8, rlndului p"'li'!iCe~ d~nt Sel'epecli de lil lla ~etermml rlnd,uJ[ C'l.;li 1 piciot1J!; role in lanliUl die m'al"gme ~i cu, 1 oclIi. de 1;mjpent.l:'1!lI. 'brtoal'ceI'~. Setepetlt rlndurUe 1-12

*J

* '* ~~

,Medelul .U)5
j;e:r~ dirotr...u». :mIuItiplu de'
plus 'l (lchiud
d,elwYi.

Se cJt'o~(!tea~ uu lallt (rlnd) d.ebad


.]Ali

de lant :pellt'tro compl:etoo!t!f:I, me-

oehiUt~~, 4"~ taut;

le~

,oob!U:lCi d,elmt ,; se Sm'E! p.este 3, Ocll1il:.U~ din ImWJ d~ bazli',ll .in ormiltoM oeM se: C:Tolfe:,t~ 1 picl(l. .are; 3 acl1i:.u~i. de mn.'~ ;,SJe: sate'peste 3. . dJi.nlantu! debaz;l, ~ to lJl'ml~o!lrel.e 3: ,ochi.url, se Ol'o!feteazi arb! 1 p,i'I::io,ru~ 11i,,1I.le Se re:pet& de l1'.l la rt:~ se termina dndul cu 1 plclorll~,mFlU!; in, ocl1iul.

l@a oehi din lantnl de b'a:~a,: ci.'llll! l p:i'a~oI'U~ mare in 1.iI'mltoalrleJ;e 2: ,ochi.urri de lml~~ 3

II. t: ],piclonllf Dlat;~ :rn;d, u~pr.ezec~

*.

**

~ .. ~nlli.ntnl die roarg;i.nl! ,1 cu. ,3, 'Qj;!hiud de lantpen teu bltoal'C:el'e. - & 4; :1 p,ici'aru, .mare :in bdda de' 3 ocJIi.ul'1 d,e bn~t a rindulul jme~den.t:; :3: Ot:'Jiliud de lan~;, S'E!: SM'e peS'lle' 1. p'ici~; ,in plcioil":ilJ~ul u'rmJi~"01('se' CNJ;eteazi 1 pic:[O'r~ marc@, 3 Qcliiu:~i de lAAt.; se Slillf'e paste 1Ilpi,d.ol'Urt; in bvida urmlttoare se' e~o.3e-, ·t;~a, 1 'lPi~:iorili.!l' mare; 1 priciQ_~.ma:re' in p~clOTu~l,lJmmati)r,;. 1 ~idon:.i' mare :in to.oo~rudti Be repei:a de~, ]a !!i tet'minam.dul cu :2 p~,ciC"ruli'll!' mad, ·in. lan,:tt,.tl ,de margine ~i (:U :3 oclliud de laut pentru rllit~ tesT,cere. ,R. 5, = S~ ~l!;0!f~teaczi1 picio:ru~ w!iti! in at doUea 'p~clo.l'Ui <Un dndul pr~~dli!'nt '! JI pic'iOl'uljmal'~ in bddfi; *5 oeh.iuri d.e' l~nt; s.e sara pesll~ [ piCl'()l."U,m~,e'; ill btida noni .. iWa,re ~ cr-olle~eS2ii 1 pi.ciQ'r!J:I?mare j, c[·te 1 pi.. c:;,rOt"Wlmare 'Hi nrma~oarele :3, pli¢iol'U§e; 1 pi.. eiatu\j: maU'l1!to brida urmarof:l.re S.e tepe,ia die la Ia ~il :s.e l~'l!rmflli dndul eu , II pidol'U3 mat'E! to bridil:; 1 picior'u\'imaro' ,[n. picio'l'lJiiu1~nrraitQt ': pid.omll mare :tn. hm.tul de mal'gine' !iii cu 3 ocbiuri de ],ant pen.tru ~l'Il,toaroer,e· .G. 16: :1: pj,ciorW1 n:lat'e !l1.. aI dellea pkiorui ail &"mdu~ui p!l!'ooeden:t i 3: o~iud de lanti se :sm:e peste i pidoruli;, hl brid.a de' 5 ocbiuri de l.an~ se ilf"o~eteaza .lp'icloru, p]fWi\e: S, .o@:iuri de' lan~; ~ ,5@. sar:e pester 1. pi-

*.

u:rmii~ * *,~

**

*.

::11

l!l.io!J:'u,;r ~,te Ipi.-clm:QIji,Dlare in 'urmatoare:te ~ piciorU:ie Se repeta, de :~a, Iii!. ',1 lOe 'Iler:mJn~ ,t.indul 'CUI 1. piciau:u!j: mar~ in Jl®ult4m.ul p~cioI'l!J~. Ip£cio'rn!i;mro:~ In pid.oi1'Ulflll de

*.,

**

lnal'g$,ne !li:i 6 (!cbh:ui d~]ant pe~tru mtoa:reei~_

R. 1: 51! sar,e pe-s.t.epioi,oI'UrIjul. die marlP:ne , urmol.tm,'Jul tUn rlndul pl'ei1~d!i!nt. * 1 piej/o,roi mare' Sie~ Cl;"Q"ete-am in br1.il!a,lanljului, 1 1 pido .. ni~ . mare tnpiciol.'!lI-\'j<ut '1Il1'mjl;·to'[;; 1 picio~~ Sill $~repeste lpl,clal"U\! ': lpi~illru,m<lmietn urmil;oruJ pi,ci:Oil:q_~; ·o.cbiuri de :Ilao:; ~ $e Safe. 3 p:!600 1. pidQru~ Se 'I1l~petitl de ia Ja ~l

mare h\bdd.aurmjW~e;3:

ocltillr~ d.e liiJ1t;

se t~l!l.i 'rinJilu], ell 1 picl(i~, mar~ in lanttil de margine ,I cu, 5 o-cihiuFi Ide la_n~ pen tWIJ.[0tnaI\~l'e. Se 'Nipet1i: 'rindul'i.ie 2.-7 ..

*.

**

de mm·g~.ne ,1 eu ,5 odiiut"i Ide la!n~ ,p,e_ntru il1.-' I!oa:ro~. B. Z:~ Se c-:rQ~l~'Il~~ lpidOl'ul :mare tn b1"1da 'de 3 oChiurl ,de lant a dndululpcre,cedJilii. i *c;'i,'le 1 :p:i.clo,I'1il~, mOlit'~ ita Qt'ida U.Tmiiltoaxe';; 5 ochiu.1'i d~ ID;m,t: s~ san! p@l>te 1
piclo1"U&mare;

Modelul 106 s~ Cl\O!jlelt.e~~§J -,un lao; -(rind) ,dI.:! baza Ieji~fI ,d.mtt;r,..ri.n mUltiplu de U ocbiii1.i.d de lan!~ plus 2 oct(iuri' dellaftt ]lenltro cO"mpl~wea, mo-

Q.u;"mitoare se ,c:ra!l'~azi. Ipido:rlli m8fe ..Se l'epetA de 101. hi. S@ tenninA rlnd.w~1iJi 1 picl~, mU'~ '~n .laa~l. demalgine iii.'cu '0, ochilU1'atde hlnt pentrl1, int6arce~e. It.8: safe ;p~te 2p~ei.o,ru~e din F.mdul preced.en.t: in ul'mi.toanm a. 'piclorufJe Sii' C1'O~eteau ~].te .~ p~cioru~ mare ; :3 oCh.hni de ~an~ ~st! s~ pE!St~, 1.p:td.oru,:ii; ill br~da d@ fit oCihiuri d.ehm~ sE! cr~e~em 1 pj,clo:ru§ mEll'"e; '3' p~hiuri d'e'lu.nti 5112' ~e ]:l~te llPici.ol'tli, s'~ repeti de 1a lSi ~1 Sl12: 1.e-lnUnl 'rind'l1~ cu ]. ~icio'I'1J.]!!i

'brit!ar de 3

ocmu.d de 'la.n'~

* *~i

s.e

**

*.,

d~ubrl.. . R. 1: I ptcioru~ mic laM (i'.oiileaaclu diq IMtul d.e' baa!'; ':;ft- in.. 1lrmatom;eIe 4 ocl.liuti din ~an¥m tie baziise~e:bea23 cUe 1 iPl,tiOo mic ': ,3:ochiml. de, lant; s.e safe :peste ! o'Cbiud 'dm la_n~md~' bazi: '~n. urmitol1!l'de ! loeb:i:llr.ilse ~teazi cite 1 pi:cio:rtl~. it m Si rep.etA de Ia :$ liii se~fmina rindlul ,C( loeb$. de lant PeJltt'!J $nw~:rcEme,. K. :2.::: 1 pi' dorulji l!!'iii:cinpi.clom:!~1:]l mie de m:argiine (Us riddw p~e..cedent;. 4 odliud delant ~ se !:lilt! pes;be il picir(~e ,m1re$; fnlbrlda d.e 3 acW;urr

ru.,-,

* ~.

*.

Il~

lan~. se ~ete:az~

?piClOru§{!

mad;

:I,ar~

d:e

'e 1 ~
SarI'!

~"'i!.'

10!Jijti-

~;m;,,~
.:r1W'A-

14'l". ma['~ tt j 1
.1

:l:Jilil-u1

~,i.se

lpl'mi-

~i eu 4:. 'OdhiilUi de lan'~ p~ntr'l.l irtlloarIn. OIl d.QUe!'apieiotu!jim;u:e din dnt-, d.ul precedent se ,eil'OI~'Ii!tea2j l.p1.ei>i)!i'U!f mat-e; 1. ocbi de lant ~ 1 pid'O"Fn~ :ma:r-e in urm.a.torui pici01'u¥ :mare' ,; II oeh$ delan.t; ], :piC$.OlU, fila-, re in, 1!lrm!'OOitUl pi>!!io:l'1lJ:'l; 4; ccblu~i de la:nt i 1 piclo:rll~ mh':: [n .' rusul mic din dndul ,precedent i 4\ Q~bl, ].ant; :m gruptd de '7'
eere. &8;

m,O[r~

nl!j:

1 :pi1 pi-

f pi.:npii~<lI:ilWl

Il!petl

Ji,e:io!l'\!4 .pireio,liciorn~ ekm~;


IJiIlN'

,Q'OIcere. gine '~

ddl.,ebiMirl Ida di! .cillrl14 1 pil1'ele se terI1Umu! fill de

;"ll

~n-

11 m mmito,rrusecro(l€,teaza, 1 C'lOIMlJji Ser~eta de Ia :~a ,,1 !!le "nA :r:lud,ul cU 1 ochi de lan' .p€nwll into~ei'it.. B~3; 1 Jl[ci.o~ulli'ml(! .tn, pic~,Qw$ul mle deillulil'g,ine dm. l'il\d.ulpl'Ieced'!!I]'l:.'t; 4\ 'ochiu:ri de hmti cite f pimoriu, MaJlle in 1ieQ~re'lPid~1j:, din gropul d"e '1 piclo"fu~e mari din l'ind,ul poceceCleIllt, 4: achlud, de bm, j Ip~~~oru!ii mic in: pici:Ql"~ul roJ,cumliWt S~r,epet4 de 1<;1 1<1 ~i se fe~ rmd1L11c,u ], p:i;clO'f~ .ne :in, picior-U§ul mio de marg1ner;l ,CU 1 ,ocbi ,de lant :pen.'tni: .In.l~arcefe. B. 4,:, Se CI,o$e'team 1 picloro~, mic m p~d.~1ll .m].111 ,de, ·m.ritg~ne ldin - rmid1lJl Pm:'~

oq,hiuri ~e IMl~ i see s.arepi!IS,te 4 DJjcl.omlie mi.di

** *

me: *.

marri in 3 pi·ciOl'u!ie des:pa·rtIlle W ][ ocbi de lani; 1 ptclol'~, roare in "lantul de marg:me ~j, m Deh]' de Im't pe~1;r'iiJ £ntO$foCe:r,e.B. '9' = ::Ie ero~ete.azi cite 1. . i.ol'u-§ miic btpl."imel'e' ,4 ,pi~~oru~ marl ,ftn(l.U:~pTeced.en,t ~1 tn. spa,ocbimi dellant;
Ii] iIi: ,oel~ Ill:

:pklm:'u~e nlari se ~,E::EMd :tnflec.a;rep~cl.om~e: cite I p~.ciO:I'U:§maife despl11;l1ie in.tre eJi.e cillcite L' odd de taut S~ repe~, de 'rus la, *$i !ie' 'tenrn:ilti rtndul IC"U 3: pl,d.onl:'1l!

*.

se sallie pe.s;lle: .kllol"w;ul m[iC' p :!j.ls-e c~'€!teaz-a cUe 1 piclOl(1lFj m;ic tn fiecaR l?~.cl.o'r'l!l'ima~e'din. gru:pw d@. '1 p$ciot'U!lJe man

\]j1e

dintxe'

eIe. (~ub

oc:b1U!1 de l_,t);,

::I

*.

ru.,entarii ~ eela 2: s,patii ldin~e 'ele, 2 picim-u,e miclhl, Imtu]i de margillJelj:i eu 1 ~ocbi'de In' ~en,trru into_cere . Be ,repeta. rtndurHe 2 9.

*. ,Sel"epe:Ui. de la; * la '* !iii ter.mifi~ d. d;ul,eu clt~ 1 :piciOc.I'1!l!; nne in. 'ulti:me1e :3 picw~pa1:iidl:n:b',e ells
(1I!3p.icio,ru~e miCf)
$e!

~iiI :&E!5a'fe

]8
:t

la:wtu'l

~i

l'Ull,l

bl-

are;il,If1&ad)'i
4;
!

bazi l~ de lan;t

'o!Chi)!,l

din

~ peste , ~loal'lele !
nll!QUl cU

1 pliei9'

~i 1, oclli Il!!!!lant :h4. iiec~e pici.orll:ij: mare-; 4' oclUud d!1'!laut: 1 pidoru,~, rotc In piciom~uIm:tc' din rlndUl .p~eoedelillt ,se l'i~ ~h d,e, la Ia !i~.!lie te~mlni. r:indul cu 1 p1:C~onJ' DUe ~mpiclonl~ oDc de mqine. ~ ell .' oC'murl de laut :Jil(!~tru mtO!1!iroo.re" R. 5: 1n .gtupul die '1 picio~u§le m:~d. din 'dndl1lill pr~ent· sill em~te~a ,cite, 1 plclo,1'UJjimic ,in .~c~~ p~cloTU' ,mare Ii tn £iec~ spatiu. ~~nt'l:'e picloruijiEl. !:j,ub ochiul de laut (13 picl~ rOlfe mici) ; ;, 'oduurrl de .lan'~ 'j: S'e sail'epede 1 p].c~or-I:1~' mile din r'indul prec,eclen.t ,sa re~e:t~, Id.e la 101 *!ii se tdminl ':d:n.duil eu :2 ol!hi.url de lant;mp:i'c~oru~ b:iPlu til p~lii'O'rU:iul mile de: margine $i :3: ocbil.:!;ri d.e'~antpantru,lntoro:eer.e. B. G: Spid.olu,emari ~n- bdda de 2 oah:i;ul'i deWim~;, 4 och.i.u.ri de: Im~ j; se -~ peste: 6p1c~Qru~, mid dim. 'rindw :pr~'" ~nt; In p:~t!iQ:I:'Il~ mie urm~tor 1m' c:r,o.§'&e!ilzl5.. ] 1)i,eio.i:~ mjc :4 ocltiuri. de lant ,j se sm-e peste 6 pi.ci.oru~e mid; :s: lbr'1d.a de $, och.iud, die!,1mt ~ e:r,()~~az"a ''l'plclOl'\lll'IlE! mart JSe t;epeti de 11'1 lSi iii s~ re::-nn1h.a dn:dul cu ,4pjclo~ ~-~ !lJ:a..tl fiJI J!.an:t~l d~ mugine ,h. C'1l S, Qi!ldud de Jilll,t ~trli:l :rnibo!ll'Qere. B. l' ~.se cr-o~,et~a2i' cifie: 1 p~C'ro)(,U'l m'ial'e m. al dioiilea, ,al 'b'eil.ea ~
:mJ1lte'

pWoroliemm

~fiiti

4. rochi'llr1. de

lani; in ,gl'upul de l' .se cro~eteazi c'i.te 1 pici.Ol'U~

I•

**

*'

ModelO), 101

*.

8e ,e[;~eteaza un lomrt ~J1ld) de bam l~jer!, m,mtip1:u de 14ocllr~1Il.ri d,e blilltl plus 4 ociliuri d,e [ant penn. !Wmpie:t~e'~ model!.lll1!lt B. 1 i Se~Qieteazi. 3 .plcl~e: mad. '~n iEll pa;tr,ulea. ochl dbi lantul ,~h!jbad; se :sare peste .] ocb:iu:d din 1~n1Ull debazil;; :1 plci('),m, mfe: s>esat'ie p~$'tB 2:' ochiruri! 51,'P~clo!l."u!iemad, ill ae.hhiIDul'matar i s~ s,awe peste 2 ,ocwUr-1 d!in lan:\ul de bazi; lp,k1otulil,m!ic in oehiul .~f"o mllto"~': se !l~e pe.slJe :3 obhi..uti dhl lo:i.n\Ul de boi ~ '1 pi.ciO"fuie mari. in od:dJd urmi~oi' Se repetA' dela' fa III se ·tennin5. t[nd:ul, C1IJ ~ 1. pido:l':!;l$ mie, se ~a'l'iE! p:esw 3: oe.mllll'i dH'nt lantul die 'baZii" 4 pilolim.'u!le -marl In ochlul de mat,gine !jJ cu. 4 nel1iud de lant pen.m.t ~nklar'F-ee'~~' R., 2, = S'e CRli!iie~~ 1 P~.QfU", m;~e W. at doihm. piciaru, mare dID. dndul ~e;cedent'i 1
dl~tur ..un

**

*'

'* *

me *' S~
. : ~e stU'! 1
·3 oChlilil.1,'l lil: ip'i' m:gilLl.e d:tn

_4 lo.Cmul'i. de lan'~:; 1 picltl~u\i ~ .in Pltcl~ul m:i'Cl'unnit9il": 4 oCwuri d¢ laut; ~1Jje:1 p'kiol'U:f mo:me: in ]iecaI'epiclotu~ ,ttl:n ~;pul d,e ''lplct~.e mad~ din -'iindul prooe111!!!'1lJ;,t; dmn

irdpatiu]eOllpi.cior"1li!

m atn'!' din

ri.nd.1Il1 Pl'l1.l"Ot-

nu!!li :

:3 :pimoru~~maJl"i 'to. u1tmitoaIflele' 3' ~idoil'iI!l!ie: :mad, t :p~~~oru, nurr-e jn bltn'~Ul! de


ell

I!m.dul

*"

Se "t~peU de Iii:

*' *
1<1

Iii se itermmA .

oem de lan\ ~ 1 picl,Qr~, mare '1I1l . picro:!;'u,lJl m~r~ urmar't.Q:!':; 1 oehi. d.e laot ; :1pi¢.:i.o.r:Y!~. mare i:npi,d(lF~ulmaT-e' ur.mAtor; 2 6Ghiuri d,>G!; laut: sa sare peste 1 pidm:u:j mJic~ipest!;' 2 pillc:i,oPl]!ie maTi d.irn.~:LVpu]. de 5, ma'l'i;, lpicliCr"l'1Il!i mie '.rn.piclo:r1t]~!i1, ma..,e wri :2 ocl:liuri dll'! la1l'~i se ~ail"e pe5~ 2p[d.(JIF,u!i~rna.riale aoolui~i grup de 01 p:iciQFU~e m.u'i ~i 1 PlCI!L:Irt1!i mic : sa C:rol}eteaz§. c~ie. [ pkiorll~ .m~I'e !iiI ] ocihi d.e-lfI]l~ in fim:r<l:re p1-

*'

dlI!- ]<lJn~ se ~o!i~~a2::i

pestle' .'3 pk:.l.Qru~rf m'al\'i ~i in br'icla' ~e :2 oMlur} 7 pidm1Mie mal'i'*. 8~ [lep~t1i @I~ "]a la ~'I. ~ te:rmi.n, ~'il1dl,ll eu 'ill picJi.O:I,"l1~e ~<lil;i in. l<llll~ui de .ma'l";gine .~ ell

**

4\ oMiU1.'l de· lan~p!!ntFl!t i!ttQ~Fe. :HieI'e'~"t~ clndurUe2-7,

tioruljiW!~r-e' diu !l-rl.q:ml de ''{ piicio:ru~em!.u;'l dinr1:ndul pr~ed~lt SIl, repetA! ~)j,elot Ia ,~:i se t~ll'lJa lrrnd'u] Cill ,die 1 pleiorll\t. maJ;re in u:rmii.k!~MlefI pic1oru~e mari, de.s])'~r~ae1:;"0. dte 1. OC~1i~ de lant.· ~~ ·CILl. 3 nch:i:uri me ],an.t ]JEll]. tI.'u ~ntl}al'cere,R..3! ~ pido:L'u,~e m~~ in ce~e ;1 s.patH d.in'~~ p,ici!wll~e ~j in cele3 ]:lldOl-y~t! ma'l'.i clilf!rt~dul precedent; ,*2 ochiul"i di[:!' :~an~l ·!ilt:! sal.'ep~te ;i]. ochhll'l ,de l!lJo't, 1 1'1.-

*.

*'

\Ul1tle<l!Z~ d.e? pj.oiOt'u~E! m~i ~ I} oclliuti de la~t st! ~ro>~teaz:!i Qill~ Iprn~Jf)i'U~m:ru:e ,se r;epeta de 18 1<1. ~ete:rm.i~ U::[ndul ell ,cae. I .pidQru!\lma;t~[!J .'U~.m,awatme J)~ci,oro~e m~ ~i[14 rele 3 .spa'~ii cHn)tnl! e]e ,;; .2 . . GEl ma;ril.in lan~m d.e.' m<liJ,'g]:n,e~;i 3, de l~uJ:~ pen trl1 intoa:rrelL'le. )I" ,4 ,;.2 p.~d,or'uli~l!lal'i 'I'n. pffic;~ormiiul de ma.rgin:e d:lnrinu;ul pr~ce-

ciol1U!;mlc ~~.2:o~bh]d

,ere !ant ~ in 'g:~"Uptllee

* * ~~.

~*~

d.ent

i SiEf s'al'e~este :2'pici:rirl.I~e;m()j.. i;, :[ ru~ nll!C fn pjc.kKru~l"ll UI:'m.;6,OOr ~ s>e sare

il pidcil:lLl!l~,; .in brid~ die 2 oehiuri de 1.m~ d~n. :rh'ldlul .]jreoed~nt ~. g~rupe!1lizil1 7 lllldolru~e mar.:! j, Sf! sare pe--gtf!13: piclQ~!.iI.~i!'! arldil1l grum pu:l de 13, flid,(}~ui'ie dill'll dl1Jdill pl'~Cede!l'JJt~, ~

'*

p:k.io~ .p~ste

~ta]urmatQr;; se sare peste 2 J!lid.oro~e a].e seemi£~ ~ se s,~


gr~p,
].l,li;;l~i

pe5;le 2' pkiow§.L\!:.; :;; ptcl>lOO;'ll~imairj, ,grup',

p[dio!rU!j.

mille .~~ pi.'I'1.ir)r.u~W tlrD:Ia tor ~ se sari"eJ

rn

pic:iorn-

lp1cio.rM~,

r.~ndULciU3 gin_(! !;!.i cu· ]oct'l~

*. SI.'!

peste 3 pirJ:,'ioiJ:'.I1;'i.e ale ~c~ui~!ii


. de 1<1. b

m.ic;:jn

!ie' m.B.'d' inlr:l.fi.~l d.~m,al'~ "d~ l<tnt ,Pe'l"lltl'uin~oa.1"Ol..~e.It.

'*

pijdoltl;l~,\d

,U;[~

*'

~j S"e~~mi!~~.

.5.! Ip1¢~ot'u~., mi~ 'i::n.picio:rl1~w [!:!~il'ede margIne din dlidu1.~I;eal1ld!?:nf; *2: o'clii,1!J:ti ~e

loun~,j' In grypul de 1p.i.ru.orUl~e marl· cl:J!,n.~[n'" d~J ~cede.iti se croll'eooatlt :in t1eca.J:e mile ] p~c.iQtIl!J m:.a~ 1li lod>i. de ]an.1::. :2o>c:l:i:iul'.i (h~ ]!an~ ~ 1 plcioiu~ mle. hi .ailtf\e':U~~pi~iQiI7,uijftl"al'\e *bl

Soe 1l!p~t.l de 1<1 III se 'term:ll1la l'tnch.l.l ~l1 2 IilCllilLU:i de lan;t·1 I;lici.gftli!;!mi.c ,i:np].c:i!Ol'll~"'I,ll mare de Il'te.tgil)~ ~i .3 ocl:iiuri de l<ln~ pen.tr~ in:wllrcere. B. :6 ~ S~ ~ril~e~e'azli,c't"m ]. p!liclO1'~,m~ ;[n [le:~i ~h "fjee.are ~pali.u dintp,e. " "uFul q_e "Ipl~~I:;u~emar.i di:n ])'~~iul l?[.e~~def:l,! ~..:2 Qd1tur~ de l~n'~. e ~<1r.:e ~ .Pel;w, 1 p1,dow'llcwic: ,s~ repe!b3!. de la ~ai ljii s~ tem,~Il:A t"'md.ul cu. Jlph::iorl.:!!J mare .~m,P.iciQWll'w m[Ci ~~maI'gjn~ '-ii. C9. ',3 jOoClilu;ri de ]a;r.J:t pim1;l\Ur :[[1to~~.· B. '7:: 3'pidoFiIl$em.ari til ·pidor:t..ll!i!!;ql de :m~~ir(e din ,t1nJ;llul prl\i!o~d.en,t; s~Ys~['~ p~!>oo. 3 pidorl.'l:~ maFi ~ lp.i= (!ifory1.~mic ill pigiOJ:'il.l!!i~ .~rm~llor l ~e.'Sal'~ fles:ll~ :2 P(C1Q,:I'u(j:emad': ,5,.~~Cl~I;I~e marl in p~CJJQm;J~Ii~~mn~tor: si~ ,s.aN .~te 2'piciOJ.·U$~ m'ari ~

ICH~ ifW~·p.u], de 5 .p~cioru~e

::+:

*.

'I':lele OlIfiatepl:! Itm· .; 1 oclllur~ de .].an.t ~ ~e sare pcs;~e 1 cehl . lan'tul de baa~; 1 pkio1"mjimi.c ~n. ,ochiwul'mJirol'; SoohtUti ae lap ~ r se .isa:r-,(! ~sll!! :2 oci1iut'l dim laQ~ul tie ba:til.; 1 p piC[O~"I!l!i' mie In oci~nl iU~;.trit Sel'ef!oetii de .lI.a :;+: Ta :(jil!ie~ermim\i riildul ell .2 ochiurl cl.e .]an~ s~rind. peate ],och~ d[n lanttu Gle,b<i~il ] piciOl"t1!i m.u~eredl1S in ooWul de margine !j:i: C1l 3 ()d.h:~llil"i la.n'~penh'~l de ,h'ltO<l'il:Ce:tI(;!!. 2!; R. D.bl. .pIciol"ull'u] mare de ~m)argln.~ :s~ seeats 0 bll.lc1~; ,2 oci].1iwi G:e.lant: 1", brida. de .2 oc.hiul\l; de Ian~ dhl t'i:nd1JJl prooedent ill9! c[['o~~t~a~ 2 burclet 2 oaft'li~uri, de lant ~i:2 biu::le;, 2: odtluti. de :[ainl;;! :~. ocl'lliju:] .elpattrlile.~ dlnb.l'ld~ ae4 ocl:IiUl'l de [fi!nt lIll'n:lakla:lI'~ >se ·t:ro.§~t.eazii 1 pi~ d.OI'I!li1 m~c; 1 Oi2illii 'I;;l~l~l':lt;, tn brida me 3 oc:hluri 'd!e lan, dintre cele 2: p~ciOI'u!i'e mi.c1J din. F.]]1aulp.recedent' ~~ gn.1peaz~. l§ :~recllt d~ ,e-i,h:! 2 b'l.Icle ~.i" 2cmihil,l.l'i de 'lan\ j S~ rep~la d'li! Ia :~j se terrnina rl:r:u:lul cu :2: b~~ cle, :2 oeMuri de l.ant~~r bucle §i~: aciliHd "d.e 1~[l~~2 bud~ :iI'lI l~Jli~)u.ltfe m.arg.i;n.a: !i[, CIl. 1 (lj!hi de lCln~penLbfJJ; .~ to~u;oore. R. a: I lpidClrtt~ m~c in pi~oI"1:.l!~ul de mar:g.lne;2: picio~]!iie m]C! ~nbrjda ,de :1 C1c.lIi.l.. 'i ch:= ]an.t 4intl:'~ dolffi u b:lllC'1eitin ~'in,dJti] ~ced:lmt; :2 pie..ic)ru!lJ!!, mid

se ilLl.troducecre..~j!!!'ta Ln. a.ce-l~l roolri~l' !:ill: sao,am ~ !i1m.J,OI bucl;l la i~Mtimea l<lln\,'U,Lul. :Sl;?; sal'l:~~ste 2ocm.u.rl din liM,~1 de, haz.l. ~i Se SQo~ :2 buela din oclJJ~w 1IJM'lMo:r (ca ~nai ~.na~ hllt-E:) ,ap:Oli1 neu je'teu ~e 'trag,~ prm toa:tebu-

Be 'cl'o~ii!~a2:" un~allt '('l'fu!CI) de:bOll.m le,. j!eil'i' dinb:,=un multip1.it:l. de fa oc.b:tu.ri del;;ln;~j pIllS i(~ (Jchiuri de lan~ pL;lrr~'FU ~,on1ip.letarea 1TiG~ dehillli. 1'1:,. 1: IpiciGru~ m1c 'tnal §-<I ea ,oC:bi djn [an;~.w de b;l!;za~, 2 o~1:l.].liJri e lom.~: s~ sara p este1: ochi.· dlli.l. liiln~111cleomliii ; .in ocltiul ur.ma.to;rsi~ Uirte5C 4 bucl.e,OIiSlfel ~ 1 je~~i ~ [n troi:bJ:ei!: C[[~Il~tiI- ~. se S"Qmit;e -ell bli:lc.l~., [ je.~e'!llJ!

*.

*'

*~.a: *

*.

*,

*~ "*

*'

lll'itl-ii.o;l!JJu:(lmicm

pici>O.~jul

U'W4TIa'klil'i

SI:! !>;a!l:"S

'll:Uf'l' " S'e

ri

,1 cu

til

plil1riul: de l~t;_ ii~ ~~l'e p~te 1 PLi;t~ru!imic; 1 piC~,OI1l!ii m~c in' Imit1<J1 u~~toal!'~ '~m fala. ~ ]01 5 p6l'~l d~. bude),; Cl~. 2 ,p:I;n~ol?u.!jle mlC:l,

b:rida ul'ma.tomce;

]..piclO'r~!i.

:milO ~ub

in f1e1:flT'e l'idfi de2 (lc,h11U'1 de lan t! care d,e~b ~rte ~pu~il~ _d'~. ,2. b~cle Sef'~~ti de !a j Ja ~lse'te;r.mma l'md.mcu ], PJ;Cl:OIUl; mm I~ ptdQ~] de ma,rg'ine'i1 eu Jl ochi dCi' lalilt

*.

j!i

le-

lilITl, t meochi l'~; se

.)(:oiu1 eu, st! !ill s't! ul, sa


j

jleilieU,

.~ sa
tnablU~

{le ],ant :!)i 1 pl(:U)['~ llU'Cin fleca:re plcmruFj mi~ run rindul precedent ~i., Se termiri,i rlndul eu ] oai-l de ]ant'l, 1 piclonl~ .mie i'l1p1CiO'.l~iil:.111. mle i dll!. 'IDal'gine ~i eu 4:. ocllliu.ri go,f'!< ]au~pe:litt'u Intnar,cere'. R. :5, .:. Se cfOfete.ata 1 piciofUi'iitli:c '.till al tileilea piciiorou,mic run I'in.dnlpl\e~d.l!l'l.'t, 2 od:d.in:-i de lant. se sare peste 1 ~ieto.1'U~mi,cj SEi': unesc 4: baele ,astfcl: ~ b1J.1de in -piciOl\t1!jiU~ UI1Di! tOI'" sa sare peste 2 p'ieioru~e lIlici !il. 2 buele din p1cio!tU~ tlrma:wr ('.$Til' a.lilc],sa unesc ell :1 je,teu eaee se b:'age' JIl'lu !I;OBte- buelele ~,fiI'te pe cro'letil! 1.1 cchlurl de lan~; se .sar:e peste 1 pioioru~ mic:; 1 p[cio.. r!l1!l'wile rnpicl.oru~u_l '1I11miltol': 30ebiur~ d,e

~t'l'tI

fu:toar~~r'lil~ R.. ~.~ ,filecroljie~~~

1 oclU

Uitoarr.cere. R. 3: :1 piciortl~ mie m piciorlJ !l:ul mare de m8l:giM din rindul precedent; s~ C!l.C'~ete'az:i elte 1 picioli'U;Ii. wli.ic in al dop.ea, al i1'eU.ea ~l <II P'9ltrule~ p1clOrU$ ma:ri!! (!'hn rtnd.ul precedent (l':fI,amtlea.pjcoulu~".4 Oc:hlUd (if!! la!nt: cite 1 pidon1!j mle in al doile-iil <111 ire-Ilea !j!,j, al patl:ulea ph::tOl'u~mare l;u:m.litOlr

~. plcior'll!j:f! _m~:rn; se ~a're .P~s,te. P!oi!o.r:t!lljldemicl. Be rep~t~ de la hili Iii sa term'lnii !~ndu.]. en 1 picloll'llii mallIe .in p~ci,QT'1!l!llIi mlc d!e mar:gil1!~ !jl en 1 oc-hj, de].<illt pientru ,ll

*.

**

(dupa piioou) Sere'peta de ]a *]a sa termmli ri1'Ldul Cl1 1 picjol'u~ mare in lan'~lJl margtne !ii ell ,2 ochlud de lan] penh''!:! ~nwat-

*.

*~

'*

cere.

Be'

repLl!tii rlnclUlill2'

2' ~i 3,.

Modelul liD.
Be cra~l!teazi1 un lant (t~n.d) de j;J~z~leje:r. din.tr-tln multiplu de 9 ~I.'i:iyr'i de lan~, plus 5 'Odliul."i (Ie larJ1P~nt11l. completarea modelulut, 'R. _l ::. 5 pkioril.!~ mad!. in all nouiilea oChi din 1;m~1ll,de bazi;, *4 ocbiuri de lant; se sare p~ste 8 oc])11.1'['i din l.iHl'\'Ul de haw.~; 11:1: ,~~J:liiunUl'ilJ.l1;lbJr s~' grupea'fA 5 plcio~u.¥' mUili'i Be t'epet! de la la ~t se tenninil dndul cu 1 ochi d~' ],ant. Se' SMe peste:) ()chi1ll"l

l'e

It; sf

pkla-

]on·t; aza; 1.
tepl1!tr

~i se te.t'milla rindul !I:U: :2 ,ocbh.ld de' Iant ;:se sare peste 1 picioru'1 mie ; 1 p~ciom~ mare' re(Ius in ]:l]Ql'Ol'UIlW mie de m.argini2 !j.iciJ 3
diuu de l$l:l1t pe.ntru
~'pelm

l:ant: .SieS.are' peste 2 pidoFill1jie; I p~('icU"II1~ mle .irn oih~ul 'urmiloo\l: Be f'epeti de 1<'.1. lei

*.

**

inroa;m;oore.
2-~.

,)~bi1!lri

Sf!

rIi1-durHe

*.

**

~ b,l'z~.
glne\il B. ill ~

}oa:te

oc'hiuT'~
.e~l'~a 2:
.B

o~blut'
de4

~ 1 pl~ de 3 ~e: ml,d I~('lhide

~ :2 bl1l1uti de I 1ochi
HI

repeta

pici.(lll",ll~

Ido'1\'u~e
dOlia ~e' mici,

l'indul ell 3 pid,o'l'Ulie mtl"i in IlUimcl.e::l Odl!Url ale. ~!ilnt1i1ui'de ha:di~i ,2:.o.6hiuti de [fll:.~ pe.1-i-' . tru rnOOa;rCfm!'.R.2 = In br~da d.e 4, ccb1uri '~~ lan~ din 'l'fnd.Ul p.rececilll!'IfIL't e gru,peazA: 5 s pICllf"U¥' ma.-rI, 1 pj~u de oihlud de ]an;~

5 ocbi:uri ,ab~ [aI1'~1l1uli de bazA,; 40Clli:llUl"i de !ant: sesare ~5te 2: o~hlu:rf din lant'ul de' bad it. ~e l'epetd de l,a lao i'ii- terminA

un lan, (rind) de baz1t IeltI:~,llUpliU ~h'll7 ocllh]tl de ]an't", ~1i!JS,2. aclduri de lant pentru comp]etarea. mDdelului. )1:. 1. 1 :pidln'l1!ii mile in .aJ doilea cehl din litlll1"~Jl (l,e bazll, ~ 2' pielj,o:ruif~ :_d In. urm.i~ [le\]~2' echiuri din I,ID:tul d~ ba:d. ; 4, oj;hiur:i 4e 1ant,; se !i.~Ii1·e peste .2 ()ch'i:ud din. Ian\Ul de l5ii2a': ,r;:~tenn :pidori.Ui' raic Jn 'llrnlitoaJt'eJ,e

re;r1 a:intr-un

s~eriJ!Jeteala

**
s:

se

din lantul de baza, r piciom~ mare inu];timw Ic<C:l:U al, [antmui dl2ba::J:~. ,Iii 3 oci'li1!liti de taut pentru int-oarcere. B. 2: .s,e c:ro~eteaUi 1 .piciol'U!i mara fi 1 ocbii de lan~ tnfieca:rl! piclo~ mOli~ di.n ttndulp:r~cooeI1 t ~ 1'1ndw sEl term.iina W 1 pi~~rt'l~ :miElreb:l l~II~1;ll emal1.g:il.)c~ic1.il d :3 ocblu:rl d'e lan:~ pe:nttu intoilll'ce!l't!. R. 3 ~ Se sare peste pi,!::iOl11~ul milrt! d'e :ma:r.gme;, :in spatiui din tr-e'pf'im,lIll ~ ~l doi1e;a pid.o m~re dill ~Ilpul de ,5, p1Cio~Ufii(? a] .p~·~cedll!:n't ;(sllb ochlul d'elIant) se Cl'\()~eteal4\ 3pidoru~:e ml:llr.i umt~:: 1 oem de J:ant; 3, piciw."U~e maid un lta in spatiul dnltre al doil.e<! ~;i a~ t~Q.ecapicl.(ir!ll~L' 1. 0 t::h:i de lau:~: :3; p1clorufijl2 :mari limite in spat;iul ilintm attreil,elll ~t OIl patrUl:ea 'prndoru~ : 1 ocl'li d~laot ';3, piclQ_tU~e mad [mite in spfll~:iul mntrn .a[ pab,uJea; ~i, a]

dul pl'Ieoade.nt: ,S: ochiur.:l de ]ant ,j lpicto= I'Uf .mie in SPEl~W dilintre P:I'1mu~. ~l OIl] do:iJlea: pjcl~ din ~c~le4.piclQrm;;e 'marl unit~ ~t1b ot!hiul de 1.mt): !I, ochiuri d~ lant ;, 1 picloru~ w'e in ~atiul dinl-re ,011d:OUea. IIj altreU.e~ Pld01'Uli din acel~i WUP; 3 oel1.tiud de lant: 1 IPldO-ru~ mle: m. !S;)~a~lul\l;[mili:IiOl' dl'!lil;tepiclJJ,~' l'lII1!iele acelui~i grup; 3 ,ocbiu1':i de 1ant 1 ~n brida unniw<n'e de 2 ochiurl de' lant sec1;O<$e1eaza IplcioruimlG\, 4; ocltiurl de la_n'~!1~ 1. plci:oli'tl~ mi.c ,Be r.epeta· de Ia *Wa, ~t se t~Fm1fia mdul en 1 :p1cl,orili~ ic to ia;ntul d,e m IDllrgine qi co. 11o!=bliud d:eIan~pen.tm \i.!.ltDa/r~ ,Celie. 'R- Ii '::Se Cl'll!j!ebeazlj. 2picl()l'U~e mad ill bdcla lite 3, loch~u'[~ide' la-n't din iF'Indul pl"e,ce~ detl~ ; " cc:hh.ui d.e lant:, s_e sal:\e ,(Hlst'li! 3 bdde; :[n.. brida u.rmi1roare de 4, Il)cbiiui;'l de hmt din r[ndul prooeden.t se c~etea:zi :3 p,iclQf'1!J;e Mad.; 4 o'chiud demnt ~ se sare pe.s.te cele 4: hriid.e d,e 8 ocb'uri aJe' lant S.1i!repeti. d'l! .~ Ia !ii se terminal'mdlilil in ultima b:rIdl de 3, ocl.1iiul'~ !ant en 2: p:idatiIJ~~ mari, 1 de p,iclo(tU~ dubltl: '~~ piii:!iOil'U.1ll'w· di1t :margi:~ ~ '1\ 'ocb.h,!)rlde lantpentru ~'toial'cer,e. IJ. 6;- In Uec~e pi;e[orufm<H"e din tfu:ldU], .precedent Be cro~eooBdll.d.te J! P'id.oru,~' ~t 1 ocbll de' laill'~"riiJidul temrln!n.du·~se cu iIlplclo:ruJij. mOIre :f.n ,k1D~ul de R1argi:ne lil en 3 ochiurl de liiiO~ pentru :inroarc1i:R. B., 1:: Be: l~iI:'.tea:z~ 3 pii,_, dOFlr*~mari .1iJiulte llil ~uID. .s,pat~U, din'tl'i! pl"imele ,~k1td1 piclaru'~ ,ale rlndului p.re~l!dent; 1 oclti de' lant; :3, picio:ru~-e :maxi unite to spatlul U1"maito~ din~' doni p~Oio~e;: 2- oclUud d.elant '; se sawepesie 2: p~clo14!l~e m.axi ': 3 pielto:ru~e mari unit~ 1n s,p!9·tiul din'I,:re prlmul !,ii al doliIe:a p1clol'U1i d!~n.g:rupul d~ 5,. pkioil'1lJ~elllaci (sub oclliul de 'Iant): 1 o.clIi de Im~i 3,pjJ:~o:u;u~e mm:oi. uJli~e' $n spa:tiul din~ tre al dolillul !i:t ~, tr,eilea picio:rl11? din acel~1l grnp:: 1 ,Q,lilii de l~R~ ~ 3 pidoIiUr;e' mad unite m spa~ul dintre ,ail. wlillea §'i aJ pOlitM.ilea p~cloru~,; 1 'cchi de ]ant:j 3: 'pidCJ\lCl!]~e ar'i unIte $1111. m spfl-.\iJUil din~ ;at patndea ~i al cl.nclle:a pi,~io:ru._, Idin ;acel'a;;l grup _~. Se- repeta de ][a Ia t@mini·l"flld.ul .01;lI.: 1 oehl d~ laInt;: 3 _ _. . u~~te Iii. 1 pii.ci ~liI 1~1iltJW tie margiin:e!, ,1 en I o-qhi lent p n:tru mtoaooere. ,R. ,8:~ Se cro,e.t'e'aza 1 pic~ol'U!l'mic 'In pici~u'l ml'H"e. ,de' wMgine' tUn. tifiJrlul pl'Iil!'" ood'ent i 3 locb~JUrr:~, e taint '; ~~ s;a~ p;uJj;e prj,,,. ~ mul p.tC:~~Il~,.,de 3 p'icl";u:-u~ m·ad u:.nite; in spatiul urm;i'i:t;ol' .I(sub ,l:icMi!.U de 'lmit> S-e'Ol'o¥e<i'Iie'az.l Ipitid!Nl1Ji min '; a, odhiurl &~ 1~' 'j .hl brida, de 2 ,ochiuU'.wde lan~ dh'u: filindtll .p1ilece,.. den't !!i~ ~oteteaza" 1. p.iciofU~ ·rnic•. 4: ()chhu-l dle lant:~i 1 pi.cloflWl', mic; ,S 'ochiuri d.e 'lant: 1 pici"~, mUc b:lsp~ti'U.J! mm.itow .:, 8, ool1iil.a:l"l (),e, ~arn't"'; 1 pl'ciol"U§ - ml:.c In s,pat1u11Jl'm.itcw;, 3, 'G~b.iu~i "aeJant;1 piai'QL"lJ~-~~~ in s~atIul .~ ma.tilr B@r~peta.de·]a lao ljilse' let'mlni I:'f:ndilii ,eu ::I. pici.e!l'1L1I, mle tn. "lMtml de mat~giiH'

'l'Il!f mit: ~n. plcl.oJ:'u~ljlma.fe de margi:nedin fin-

,l1neUea p1clQ:rQ~,~ 2 ochJurl. de lan' Se Iepet! de Ia 101 ~i s~te'i'ilIDni rlndu} eu 1 piciOl"1lf mare lnIanlm de oo..,.gl:ne ~:i 1 ocl.li. de: ro1l1 :pen,tru int.oa.roere' : R. 41= 1 picl~

**

*.

'*

. ,l CU (; DemUr! de laolplIDlTu Intoaroere. R. 9: Se- Sllille pes:te .:2 bride d.e cit~ 3m;lhi!JI!I:'i, d~, lant dln :rmd!l.!l ~ceden:t;, in bridtil ~ ,4 o;C.1rilldd.eJant sa et,o~eteazl 5 pieioru~e' rom i 4. oclliuri de lant ;se sate pes1e 4brlde cllJin. cUe .':I ocbiiiud de 1ant ,se re:petl de ls til :+: !ii,i se tennln~, dndul ell 1 'OCcnic d,e lant" !Ie, sllJ1':-epeste 2 bJ'ide de 3 oc'hiuri Ide !ant, 1 piIdaru!; dubl11.1.'in lPkioru.iW mlic de margine ~t

*.

~: ocmu:d de· lant pentr.u tritoarOOl'e. Be fep.e.tar:[l1ldi:!;r.U~ ,2r-9·

*.

'Mode'hll 111.
,se 1rrO~e-t.eaza un tan, (rind) de:bazi lej,eJi" dm:l;l''-wmtliltiplu ae 'l ochruri de loot, plus, 3, ,oe.Jrlud de 1ant pentm, coltlplili:tarM ModmiUlui. ~i :2: p~ci,oru~~'mati fll 8l ~a.p'telea ,ooM din 'tm.tlll d.e bazii : och~ de' 1. picOil!!. de 31 oCilliun Ge~, ~ 1. de :lan, i se sate peste 1':1 odwiuril din lomtul debi!!za :, to. 'o"cilinlufPl:a: .., tor sf 'e!r,o~teazJ 2 :pl£]Qil'u,e marl, 2 odhi~ d,e' lant :Ill ;2 piclo[!u~ marl Be fe~a: de la lao :+:. :lii ·setermin.5, I'wdul.. wind pes'he 2 .... oc.blur.:idin. Iantul de bad" en Ip,lcio1:U!i mar;e

R. 1 = 2: pi,cioFUije mati" 2 ocltlur:l Idelallit

**

*.

'* ][ oem

l~' ~
*.

.a;F~

'~nt(l~~eel'i~. 2~: R.,· tn· brid.a, d,e 2 ocli},ud de ll:int dbi :m;ijlocul swpuluf de 4, pi...
p@RRU. ciOl"~~

In od,hiJti;]l de' .ma:rgiJlie'

i~Ctil

3 ctclliur'i de' 'lan

~ cemurr llI.e an, _:'11.:':':~CUU'~ mar'l,: ~ 'Oy... de !ll!_I]~t; ilplC:Q1iJI, d.~!.~ oChb,ll"l d,'t2 ia:nt; 1 ocll$

.....e,._.

mar! &<E! fCI1'Oietearzl§; ,2 plcw,l"IJ!iE! mad, ." ..1' '1 .. ., ,., ...~ • .• ~ ..J.:f

~e lant ~Se !'e:pet~ de Ie. ~a sete,tf~ n»Dadndu~ cu. 1 piciorn!J mmreinl:aJiliUl de .margine lii CU 3 ochtill'iI de l<ln~pef.l'tru b1,to~ cere. S.e·~epeta nndul 2.

*.

* *~

*.

"*

S,E! ,e:l'o!j-et:ee un, lan, (rind) de ba'Z'iJi. e' I din:b-unmuJtiiplu de 8 ochiuri de !.fl!t1~ p,lus 2' ochifud de Jlan.t ~trui;:~pletuea ,Ulil' uelu11lJ1. II.. 1: ][ piCWll'U, rom .m al do:iID.~aochl. dli , l.a.ntul de' b:a?,;a 'j 1 ool1i dela'D~" st!' s.<I'
~et'l

!i!.8.

I~ru ,ie:

nam.;

d,e' 4

~. ~lJiri
It. Se 1 pi..
.ne .~

'*

la,

od'i!l.U.Ii! .1

leie", .plm

~pt!StI:!
Umiat

n :Lar~ de 31

lari!~

~dIDli:lIlid

1 dJE!la
t ma.1le

JI!!>sott*;3 ocTh'Jiliuri din rnn~u:Ul debazili. ~i:.bt o~i1J.]l ilIr:m:ttoo sa ,g~ . 3 ;picio.ru~ Dm"m'~t 2 [ de' la'fi~ pkl.oru~e mario j 1 oc.h:i de .$~. '6oM'e pe-ste 3 Ochi'IMi tim. Im~l fg,!Z!; mpie[o~u~~icln ochhil unn~tQ[' •• Be tc2f'l~' ·d.e ]~ 1~'*!ii :~~ '~ermlnlirt~dul eu 1 " mio ~n. oclrlul. ,de mm:gin.e' ~ic.u6 de l~n~ .piiln.b)i1:~ '~nt(ia~c~e.R..2 = If:!

,, It. l,~, Ipic:io"u~mijc in. <11do:ile~ o~hi l~g~!l~,de baz1i; se s~re pes~e S !~;dll~ucl ~arn~Thde bad, 'lp~ci.ottl!i'Cl mad in ocitiul ~:b;tar~. :S~. !Safe ,~st~ ;} och.iIJi"[('.~, diU. lain.tul b~:

a.~

o~lIi~

Ip.~cioitWl~mic.m

b.aza .:~l . i~

d~ [~n~; se :s~re 1 oclli din ~~~l"de


!ocl~~u.l':lrm1iwl'~e

,och]ul

Ull:''" ~e u:rmlri.mr' "3

!din. din

~u;:Jf1IJJ~.~:lC;:;, 3; !?cbl1'Ul'j.

:)este ,3>

. 2 oc'l1i.mi de :h~!J:I.~ l!:1J nijlocul gw.die m n. 'rIndul - ~dent se et"~et~ad 1 pidOl1I1!f mJ~c.. d~ lar.n~ ~j :1 pid.QFUi'j:l!nl,¢: a oCbli_uri d~ bUIlt; lLp'ie~QN~'m~re in plL~i~·
~J!J mre tu~.matol' ~3

'*

pIlll'ei.ld~t se Cl'ol1eW~~ cite lpicl.ortlJiijimlc ,~i alP;~i.$ (lChlU;ri.d~ 1~~ Cilltre 'p.icioru~e[em1c[) .. ~. ]_,crill'W. pelltru.mlboil.l'Oere.!R. .; ~ 1 ~~]"01:'Il~ mile .m~plc~o!l'iU:~l!l .m..~. de ID<1I.rgin.e di~ ]jj:l'l!dul pI'eeeden ~: *3 OI;h[UCl~ !~e l~Jl~:,. lL p.l-. tl'~l'1ll~ mlcin b:rldl1.lde 3 ocbiur~. de1amt :s~, ~e~:Hi doe 1<11 la Ijij,5'et~.min1i. yh-idu]cu 1. .pic~Qr~ mia;, in m~ITtu1 de m~rglirne ~ CU .it ocbJ de lant p~I'Idl:ru. .m.~oaweiN. It. 5: lL pic,ior:L1Jji '~.l:c :~ pi.eiort:!.~~lmic d~ . 1. !!;Id~ 'd.e lan:t:se sare peste ~ die .S: ~1i1,lj.:!:d die .1a:r.i:f. ~i peste ill pkc:'I.oru·!i mic din li!tdld .p~eceden.t ~ in brida.ul'"n":l;!.ta~ seg;rltl~ 3p[dpm.~e mari, 2: Qcliiur:.i de;hm~ ~~ .

l:p ~:~~t'Me br1da de. 3 oclli\1rid~ l~Il~. ill. riooul d ~,nglu] se termini ~rum~.[pl .

!ocltl.ut"i. 'dlf! la.nt Se 00la ~i s;{!· m-mi:aJiiI'illdul.c!u ill , maee i"l".l.p:klW:liU~UlJ. mle de ina!i!tlJji:!le'!jIl Q1J ~. ochil1Jirl. de lant ~nt:!rU, m.'tlo~~I,e. ·le. 3:; la

**

*.

1 :p~C',"I~ru~ ~:.~~;, (dllllrl de])f!~t,!. $t! .s~~e.~~~ I :o~llJ din.. ]an.'~\]~. bad, !'[ .p~cion:l~ qe nll!C in mlluul ~rm~~r. Se .r[,}~ti1 d~ la, ]a :!i'i ~ .~el'mJnii ~',ndtll !O~3 ,ochiUl'l. de l~\~ pen tru lmiIIto~:rcere. .R. .2: .Be ~@,e:te~za. 2~ pic[al1'~e· maTI ,urr[~e'. in picl!'>ru(j.Wmm cille" ma~glile ~.

1 'o:l:~(ile.,~~

de laut; se S~e pe,sle de ba~ ~i i!'!l. ochiul uana.tot

cro!jiete~w' ill pi_ .

*.

r:~ndtd_prec?de~t ~

p~~m30Cllilil.1i.U'!(ij@ lant ~i pesb:!: Ipk!loilL'u~mic ~ in b1'1~aJ,llnTI~jW~l'fildl~3 ochiul'.~ de lll!n~ se


croliete~zil. 1.. ~~clort.li~ m.a~~ m oclti de· latn~~l 1 plGb,'lrll~ mJa.Ee ~ .:2 cdhiuri d~ ']:an~; se SaIfe pes~lln ..picl.o'lil.!l~ mie !iii 3 ()ch:i~~ de Illin)~:.'~.

2 Qooiud de hmt

j5e

saN

cu· 1 l~lcl.o'l'1i4!i mie, 1 oohi de ,icin]~~Wl" de Pla~gtn!e!: ;!il

**

*.

p~cllOiI'li.:I~W. mk: lli!l":mii:l1or .Sl12 CTOljieood '3pi\l[flf'I[I!jle f;!';!a'"r[ll.!:1ite;. 3 Qchluri de lant: se~ sooe pes,~3 .[[Iido!fllll~em.arl dill. .l!!lupWl Ole; 'l ptcio~ f:1l~e·,,i:~f:lpllicl~~ul mare dwmijlotlu][ .~iUl~ [nll ·~ec:l:'o~i!!t.e~a I 'i: 3 oclUurl de li3ifl~;:l!;;e 8<Iil:H .P..M ,. • '3 J)icioru!ii1! m~ ~m., ,a~el~~s:l'"up;. :3 plemrJ~!ie .Jl1Ia~.~oo.t-e u 1.(Jifll~!uJI .rom ur:m,~to:r Be repetl de .tal

~'.,.ma!;'!t ~ 1 odL
.i se t~·
i: lL 0cl'n.t
~tul de u :[n:iJW<li""

de lan~ »' del de 4 pi-

.. ~e. ma:l'lj se.sairce :peste. 1 lfii.c.iQ"~u:~ m'tc bclcla urm~klaI\e; 1 pici'O:l'1J!,l!!fIrr!W[C .~lil; mi.e~!1!mlto[l;' Be f'epetiide la:*

b;!~

QlI.LC

I'ind!w cu 1 .pi~~(J(tJllI;:J·l!lla :~n de mal'gir.ne !i1 eu Ii och$.udde

*,

Se: ~e:peUi. l'[~du:rjle 2-1).

pe:~t!!"u illlJoa\';OeF~.

ril:Hlu:~c·u 3 piJ(l~ortJ~e W.OU'l 'Uinlt:e in plmOl'"l.ll!iiul!:ni~ de ... . ~]. ~u 1.ocbi d~' lan~.f)llll,tl'Il ..[ntoar~,e.. . ~l pi~ !~10~!iD1]C.~1!l! p~dm:U!iu.] .lem~gine din. :r':.rndiw Pil:'~Ceil~~lt:; de: lant; mp:l~ do,ltq .m,:oo. to. brldl d~3 Qt1wlliuril. aeHmt·, 9; !~U~~~e l:ant: s€ ·suepei~· 1.'p~dorU~ 'nrlci; in. bw~d;a, llnn.aw:axe s,e C.f;~iE!'t~ffil:i1c It pid.o!t'R;!!(f m~~.;.3 cclliuri d.1!ial1!t; 1 pici.G!1"111lmic; ~iI'lI,l~ ~Qf;ou!§t!~~i<i:re .grupa:ti se s~e ~e.s®e ,~ ocltlu:d d~ lant ~1 .....; s,ub Q~illl .:IDea~~ l ~:tlj~. plcm~u;~el!4!'.l<lii\'i )~e crQ1j!e:t~~ ? !11~lOl"l!J§em!lrlj Se ~,~. ~este: 1 .
~l !iii!

. ..*.

'~(!~~li

*.

*:3

~~. !~,
. de la~'

~~m~·
iI.
j;

ocl11

,(ijl!

~eSIltP

,se repe~ .de " .. .~i.se.~rwna.~m~ depl .~ ill IJil~QI'U~ mlo"in .pi~.r~ul de m;ar~ gtlle ~;L_C1U;:I oohi.Ufi !Mla!l~i ~1;1'U. ~ntoaril:!eOOi • R. 41:: .2 .J;~~ .~.ri U:1]1~. ,m piiciom~ul' mii: de . dl~ riDJlIW ~~d!!mt: *3 o~i. d~ la:nt; ,se saoo Pe:s.w·~·. P:ic~o:niie. gr~pul. din .dt:..,'1 P:.!.O~Ql1i{i.emm !iii In ptCtO:l:~Il~. marl:! dj;!' m.~]]Q"c :Si2CTo~e'miliila ]. pic.~m:l,,[~m.ic: ;3 !Qcb~1Jir.i

liij. pes:t,e 2 o~hjul'i de ~!i' mare! 'gl1'~p~t

*.

~a~l; :w u·

Ip[cl,01't!~ [Inc

i._..~.

.~-=-

--

~e lall\; sesare pestce urmii,toatele 3 piici,olru,e m~ din accla~l gr.ul" ¥i m pfu[orl:l:~ulndc ce unnMd. se or~!ieteazd 3picia:ru!je man upim ; ~ oeh.ip:d ,~~ Ian V; Sle sa:rE! pem:e 3 ,ocldurl de lant ii pesre 1 pjc.ioru'~ mic 1 til bdda ui'J'n~~ to<l!['~ .de :3 ocl1:iuri de lrm:~ se cro,ereat~ 1 :pirclorm~. El'Ji<u:e:. eehl de: h!li~.!;i[ 1 p~clCli1'1i.l¥ ma1 :n-e~,2: l('joehiurL dIe:lan:i~:; se ,5~N peste t p~clot·u.$' mte: §i peste: 3 or:bhllr:i de hmW; m p1~,U:li mt~· 'U.l,'miitors!.'! arc!j:et'eaz:i. 3 pi.cior~f! m~~il unite Se repetil de 1... llll. ~ise t~ili'li l!'far;lul c'iJ 3 pi.ciOi11Jlie mari unite ~I eu 1. 'lJchi, d..e bin~ pentru i11tonrcefle. Jl. ,51:,,Se Ci:'Ollet~azi 1 pici,oru~ mic l:n p.iclarll~ul marr,e ,g:rupa:t din dodu! J)l'ii!!Cedent; se- sal1'e' p~te 2 m::hiurI de ~an peste ;1 pidln'~ mare; sUb ocldul ,de lan ~ din tre 1Jt'ma toarel~ 2 picio'f'll!;l'! maTi! se C[a!p~t~aza, 'l p'l,cio:rute II'lati.; se sara pest..e 1 p.idom~ .D'lm·,e- Qi peste .2 ,ochitll"~ die· ]afl:~~

*.

**

r~

,c:ifu-u~mic ~ 3 ,acltiur1i cicirlant ~ t piclol.·U~, mle In bl"jda ~le 3 ,riclriori de l~ll~; :3 ochi ul'l de !ant; se Safe pel>l'e 1 :piciorulii mle: 1 pidoru~ mic In br~da mm~ tOaire.; 3 ocrnurl. de lant;. 1 piicioru~ mic ln pidorIJ~Wl mare gl-upat Be repet!l. d~ lao ]a !Il\ s,e tel"mii'l1B1.rtndul eu Iplcio,rtl!~ mie i'n pieioll"'Il!jYl .gt"upat de mrurgine iit cu 3 Qchiuri de .1ant pen tru tntoar~ eere,

:In;pldomli!i[

mm~e sru.pa;~ s~ Clo~etea~!li1 P~-

c'l,o;ru~maj\e fn p;i.d~rtJ.~ m:aI'~ur;matdF' Se l"e[l~li. d~ [;[I la sete'nnh1ildnd:nl cu. 2 .ocl:Ji:ud de laitt. se- SMe pli!:Sue :2 picio:rl1~e matri 1 p1c:io'ru~ ma:rein ]an1Ul. d~ m.argl_nl!i·~!il quo 4. m::h]url de !ant pentm in.tolU'ce:re: _R. 3. Se s.u'Ie pl2Sie .2 pid,o'l1.l,e m~ti ilinr'indulprecelient;: fn prim111 pi.doru~marll!· di:n cele :t-:pil2'ilbru!ie gl'Upa:t'e SI!! cro~et~a%i. $ picioru~e mari: Ia lel ~it·e S :PWWl'll!iE! milri in al ·diOuea 1i' ~ ·treiilea. pi.dorl;l!li marte din. aCo~l~i gl'l..tp ;. 1 loch'i t'i,~ laD\; tel sa.re p'E!ste 1 piciol"ll ~ mare ~i In. pldetll~ul '!J!n'UitOl" se 'Clo~emazii j[ p~e-io(l'u~ m:,iI'~: ]. oc;:nl. de lan~, ;se ,sal'e peste :1 pi,ch:ui'U,~ :nmowe S'E!' l.-ap~tli de la 101 ~i ~IE! ·term.ina
j•

.t'rni. mm-e; se sal"e p~ste 2 p,lci·oWli~ mar.i; 1 pJ.-. cio:r:1l¥ .miH~etn· pic~oru,ul u:rmatol' i :2 ,!;dliu.r~ de );ant: se !lM;~pe.ste 2 piei!lrWlle mael : 1 :1;1[c'td,rWji maNIc in picia:ru§'ul utm:al.or; 2 ochiuti de 1a.]i~~ s.oeS<lil'~ p.e.ste 2 llikiQru~ mad ~ 1 p'.-

ul'mirorul.se ctt'oie~em. 1 piclo:tU~mara, 1 hmt., 1 piclqr~ mall['i!:1 1 oc:hi ,de lant !ii 1 :p,.icio-

'* * .~

*.

*.

Se :repel;!! dndnrUe

2-5.

Se ~cm~teaZ§. un lan.~ (rind) de bazi lejel'j dhl~OO mu]tipJ.u de 12 ocldu:d de [&1~t plus, 4l ·i)chimi de la,nt pentru <;ow_pleta:r.liift modelulul. K. 1:: 1 pidlOIU!i m.u~e 'm. ~l dncUea 'Clichi din ]anlul de baM ; in continu.are cite 1 picio;ru~ ma'r~ In 11ecare oehi ~ [antillul: de bali ptDA ]<1 'I:;erminal'ea d ndului i I) ,ochluri de]an~ perttru. :r'ntm:llt"Cere. R., !; I P]ci.Oll"U~ :mm'll':!' :In al pa(1;I.'lue.a. pic'iO'lUl!j: mBl.'e dirt rlndul PEe-Ora<airmt; se sam peste .2' P~Qio""\l~e a'T~',§i. in m

~ul de mrOllf'gine ~,i cu. 3: ocl1i.ud de' Ian] pentru intocaJrc{We. B.. .t: a piclOfIl~ mati. unite fn primm grup de 3 pkiolJl'ulje :marl din dodu] precedlrnt: 4. oclliud de lant j: J picim~u~e: m,an unite in al ,doUea gmp de a piciol'1u~e [llal'i j 4: ochluPi de but:. 3 pldO'l'U1i~ mal1'i unite Illal h'eilea grup d.e 3 pkilu"!l:ii@ mati; lP'j'ciotu~ mara ll1picloIU~u1 mare 'Yr~ml' S,e r1!,Pe'ta de 181 lao ~i setetm:[n~ -fini1ul cu 1 piciol·Il~.:mBre in lan\ull de :ttHlrg~n~ ~i en!. cchi,ud de la_]]tpentr'I!J~ntoaree ..e, ])t. 5,: S!:l, c['~e---. t~;il!il:a 5, p'~ci,m'Il111e marl m brida de 4, o.chilllm de l.m~ dil:l rindul p['Ieced:!!lnt: 1 plidorll:(f milR'e .liD picim1l~.ul mare din mi.jlocul eeler 3 plcio:fu.~.e m~d unlte ; 5 picioru~~ ma.d in bri4a. l!.urmiWare de 4 och:iul"i de' l~nt' din. acdmli group ~ 1 piclQl'tlI~ma:r.:e in. piclor'U~U1 mate diinbe gl'U~ puri Se fepe'tl de Ia la s.etenninii rlndul CU 1 picioru!J mare in lantu:1l de mal'~ gine ~:i eu 5 oc'hiud debm~ 'p1mtru :i:ntoarcere. .Se reil:pctii rinch.uile ::i-51,

mAul eu 1. ocli:lide :lI.an.t~ ~ piclo:!'Ut mare ~n ian-

*.

**

**

*.

*.

*' ~.

Model~1 115
dinu-:un .mult$pliJl de 12 ocl.liiurii de' lan:~. :plu5 13: :oehiud de 1al.l~pentrn c:ompletarefl mode~

Be cf'ollet.eazii un la.n:t (r'i,nd) de bm·.,Alej,el',

lrllul.

R. 1: Se C'l'O!iiet·l?,zi~i~ 1. piciorll~mjo in fiec:are oahi at l~ntului de baza Iii S;f! terminll

.ant,
-do..

. 'piliur.i
piui}lli

~il1e

!)lin llirldW pre;oo~~t. 1,1, o:hnlrl de 18l1,,' sa lii!!sft!.4 PlCl:or.u1ie ~ rrucl :" ~fi l.(i.l.'lIlAto'l:~l l cllill'tllj! J7[tl.C se grnpeam 6 p~ruol'~e. :m,aVIi ~ ochlmi de ~.a~J;, :s(:!,~ar.~ p~~4 . :FJC10r~~
ntI ~d~, lcite

_. luL ell B !!lchlmi de ]ant pentru b~'l,(fafc(;"re. ,, , . ~ .J -'!'1 ... ·1 "i" "]1. 2: 1 plelOl'U~ ~~Fe.I~a, ,ull~~ell_,~'f;lj0,rtHi ~lC

rIm

Pilii'

:§ie'lat10. al doUea • .lil' 'tr,e'ile,a ~i al patl"uJea pielemic ('Un eele Spic.iOI'UllG! ndc[: 4L ochiuri
de lal\'~: :I plcioru~e mal'! In ai. t:teUe~ p1dol'U!;i mare diin gfUpu! ll!fma:1;ol' ,de' 6 picl,oiI7U~e mad ;, 1 odu de l.an\i 3 pidcJ!'1J!j:e' matt] ]n- ~], patrulea.

.:pi.. ~.S nd:l;D.l


frl1ie 'le rti I~.3 ~

1 JU~IOI["JiJ!~ IDle in u~r:m@to\1Irele.3 P(l-

t.!.iOl'Uf,l~

mi/!1!l

preC@. ,~

lea ~i ,ochi ~i ltI,


:ioN!!: '10Ml1~

,r..!liljfi!

'mini

l1lan.-

'~n;tru He in 1 pre ...

mad

tillar] ;,
!

mail

d.o,l'U~

'epeti
rCr~~

19. ~i ~.1l!._tf!rn:unii r'~llduI eu :: .~ qdlilurl de tan~; 6 p.t:c~lJl:'u!ili!: ma:n. g.rup<lt~ ~Il aI ~inl.?ile.~ pil~infUli:,I!1:i'c ~ .4 od~l~rl de l,ant ; 2 [:Iifdlol'uJ~!!.l!larl in ultime~'i2 3 PU:l,o,l'~emid I i 1 ii1Chi de laut pentru 'mi:CIarcere. B. 3 ~ 2 ~icioru~e mim in ~l'imele.? J!,ia.ioru,e ntal'l. '~io tifldtd, p1;oo~Q:ent; -4 UchlUf] de 1an\: 6, P1ClOrUfe mari ~ .. 6: p'ki:al.'l)~e ~a:r;l (cil:e 1 :pici?~~ ln ne'carre PIClOl"Ul,,); <I ,ocluUlr~ de kmt; ] p~CI:Or-~ .me< in brida de 4iocbtUi'i dll! li!ln.~: cite 1 p~r:;iOil"[I~ .mic In urmUoatele 3: lPkl'Or~e micl ; J pkforili!j) .m.ic to 'brldlilmm&hlal1i!' ?e repetiii. ,r;i)e]~ -+:: Ta ri :~:te~mina r'il'ldul CIl,':: 4!. ochh,n:-l lilli! JanJi; 16 p.ieioruije :m~ri ~ 4 Oc.hlur'i de .].ant; 2 p~e~iu~e m~d. ill ultimele 2 pi'etQtt]~e m~rj din :rll1dUl Ptece,dent~i en 1 'oem, de ;Ia:llt pentru inllQBlr>del"El. ft., 4: .2: :picioi['1J~e rriici in pdmele, 2: pi~:lptl.l~ mici din dndul pl'eG~e'nt: ,~ochluri de' .; ,3 pieiol'UiCiElffl!<lidin al treilen pi~!wQ.~'m~ . ,giupl.Il de 6 picioru.,.e .ma:Ei dinrioll!ul p,:recooent; ][ ocbi de IMt,~ ;[I picioIr'u"lem,a~l In rupatrulea .p~doru~,rian din i

'~~!'l~ti;d:€ 1~

*:

rue

,.*.

dl1dUlu:ipl"e<:iilflen~

'.

*.

Se

Ia '~l, se wrmina rlndul C1!l: 4: odliiud d.~ lap.;;; ,;3, llido:n'u.~e :micl; tl oe:hlud delall~; 2picltim§,e! .m.ad ll:1 11.11 tlmele2 pic~or.!JI~.~mOld ~1 1 oem de l.ln'~ penh~lll intOtal'Ce':I'e!.R. 8; 2' Plci:OT'IlliE! mild In 2pieitwui'ie m;a..F~ din rlndnl

piciO'M1$' llin.9Joel~,i grup

*. Se lte-peti de Ia *

*.

1 plciQil'LlIi nne ~l.in. al doilea p~doni!i ur:rmatO!r se c[{)~elieam 6 piciorll~e mar[; 4. ocillUl'L de laD~ i, 3. pid'oru!je mid in ,al i'-fie-ilea. piciol'ulj' mrure dln primul gru.p de 3 pkio~C! marl, In uehiul de lant ~I m primul piciQrUi mare din. U!1·mat~grl.lp' de 3 p~ciPru~e mati Be 1'e~t~ de ]a ia ~i.. se h!1'min~ 'idndul eu ,:' 4 dchiui'i de [~f.l\ ~ 1[1 .p~cjo'ru~e .mar] ~ 4oc.hiurl, de li.<u:It~, :2 plC'jo.l''l.l~e m~c:i io u1:timele 2 piciol'lJ~e mati. ~~ eu 1 oelli. de' lan~ pE!n:h:u.i,ntoar-

pre.cOOent ;

,4 c i::biurl de lan'~; :se ,ssw~ pIl!S~@!

**

*.

cel',e.

Se Ji:epeUi r:indul'ile

3-f!.

lod.elld 11.6
Se cr~oetea$i un lant (~rnd) de baui. leJer. dint,-,un miUlUplu de 12 ochiuri de mm.1j., plus
>1

plelo,~hh:n:l

irO'ru~e; ur-.nagrup;
a-mina
,e gru~ mar ..

lid de <lire :in.

are.ere.

~ Ieje~1Ii mode-

It. p~us mlU'i in ul,timele


tl~ ian; pentru

u.J"mii,w~ Serepetii. de ,~a. 161, ~i se tevmillm l'i'ndul 'ElU: 4 ochilll'i de lan'~~3 pi'c.~of'U§e mad; 1 eeht de ]an t; ,3 p:k!i.oI'u~e maxi , ~ OclUltti de 1ant; 2 piciol~U~ mici in ullfm,ele :2 pido:ru,ii! mici ~J. cu :; ochiut'i de lim~ pe:ntl'u i'n:tQ,a['aei.'e. B,. .$:: 1 pk~ol'U~mal'e In. aI' doiJea! pici0rll:i mie findul p'!'oo~ent; -4 ochhtd de Ia.n1: cite 1 _j)~ciOrtlli mic ,cro,e,tat :in al treJle;a p,iJcl(ir~ mate 'dln primm. gl'up de 3. pi.l'dos;l1ljie. in ,oclrtu,I d.e' la:nt ~i ~n priw.u] p:1c~cj'u~. mal:e. :~inu.rtll~b:n·~ ~.P de ,3pi.dpUl, ~; -:I (JMIIlrl d~ lan~; (I ,pldO:r:u~~ :Dtal':l in. m daUeiil JlljC'1Ol'li!ji dif.L grupl.11 de 3 PU:']O!rl::lljle liltiei din. l'lndul pr-eoel.i'e'fIt Ser-epl!tili de i.e Ja §,i .setmnina :rtndul cu. -4 ocbiu'l"i de lan'~; 3 p:fukil"IJ~~m1ci;4 ochiuri de bin t ; ,2 pielQru,e

aJ::ela~i gJiUp j 4, cehi uri de lan\; se crtl!j:~lieaza tilt!! 1 pieiamlii nne in ,el don~~" al t~e'He.a~1 .aJ plj,tl'\.I1.e~ pllikn'ujji mic cl.$nce]e 5pk:.~,9\i"~1~,emtci

*'.

** *

mn

*.

'*

,~--mi.na

niic if!,

mj(! in :prima: b!('lcli chil'4 ocbiur~ tie' -la.nt ; o~ _ 1 p.i,cim'U$, mle In. 111'lfi:1at-Oa:re1.e :9 pi,cior_u~e mJrel; 1 pielor~ mk in brida 1i,J.t1f.IlJa toarr,(;'; ~ ~ ~'Il'J~i:uri e Jaro.t ~ cite 1 pi.dm;~ d ma..re in
t~~
~(i.l

intaarcel:e. R,. IS,: .Be. er,o~OI~te.azii l._pijd.ol'n~ IDaxe in ,at doUea piciof1!l/i mare din. lilil1l.dDj pI';I!oedent; 4 od:d.uri de, lant: 1 p1cio-

:;l.

pido~'llie, mic!i. ~l CI,l. 5, 'oclllu:d

(citel:pi,cioru!; tn fli!!o!:ll'c p:i.ci-o.["u~);4 ocbiufl de Ian t;: 1 pkiaru!i mk! in br]da de ,2 (lcldurI de lan~ i S, ,ochiud de lan~; .4 p:i.ciol:"ute m:al'I

de' [a! la se ter.mllta rmdul eu ] eehl de l!.antl 2 pklo~emad in u1 timul oc:l:d,-~i elJ] 3 ,ocbturi de: lan~ penku in tmliJCcere. It. 2: : ,Secw;O!Nete.<i1!za I picio~ui :DlJa:re in Jl~,c~ol'U§,uld,e: mmglne rind.ulu:l p~aee~ent ~ 4piciol'llI~ marl 'unite in l!rmatosre'i-e .4 plciOI'UJii!E! ma,\'i

sarepl!!ste {'I aclrlurl din ]an'~111de bw. i in ocbi.u11h~FmatOl' segrupea:zli ]. piciOl'Ulit mare. 1 oclli (i'e' l,en, ~i, 1 piclorufj mare :t. Se ll'~peti

oclrlu.ti c]~ ,~ao.t; pentrLl oomprletal'~, modehJllJ.d" .~ . .R. l!: 1 picl.»r~~ :m.aJ·~in. ,a[ :pat..ulea o~h] din lantul de ba?:~ : :+: 1 oehl de lant; se sere pBSf:e 5..ochhul din lan~l de bazi; m cehlnl, ul"mltol' Sill gI'l1peazB. 4 pidoru~e marl.,,2 ,~Ilil.ld de l;m~ Iii 4 picloru~e mad '; 1 'Qchi de la_ut : 51:!

*' *' ~
m

i5 picioru~e mati din.r]nd'ul pl~oedent r-epeta de la Ie: *$0. se terniina dnclul IJJ i 4 oclliuri de lan~; 5, }»cim:ou,e fillei: 01oehiud de. la.n~~: 2picloi[u~e mad tn ultiI1ml!! 2' pieiorutemarl. !iii CD 5 o-r::hil.lId ele l<1U'~ Pl!ntru 'intoBl'mre. R. "I: 1 p~cip~ m.at'e' 'i:n I ~!lIi1ea pici~'II~'mare dIn l"Indul Jll:'e;~eden.' ; 4-. ochim.l de lM~ j' ctte 1 pic1oru, mjc cro-

*.

'IJ.tnJ'te :[0. urml'~(lal'~e 4 ;picl(lt·u~(!: 1 'och~ de .tUt; se ~~rtr pes,te lP'icloTu1ji IDOlFe'; bll laJ'D;tul urmiitor d~nfI\~ 2; Pic:w:ru,~ s:e grupeatil jJ, 'p1do'nlii mare I oem de ,hJl(,t ~ll pic'io.rUi marre: Be ·'fe~ti ,tle la 101 .:j~ se terminlr:i:ndul ClLi :2 pici~ie mad tn. l;nttul de margine' eu 3, o~biuri dE!1 ]an, pe-~tru intoarroe:J'l!. .n. 3: 4picjc[~,e :mari ill!. pdm:ul piciot'Ui ,alr.in:duh.l~precetlent ~ 1 ocbi de 1ant:; in, :pido~U§'Ul !ln~ dinlft oele d~ua gru.pe' de 4 ;piciorltfe' ~.rl UDllte segrup~zi 1 ,pl'Clom~ m~te, 1 (lobi de lom.t ~~. 1. . pi.ciooo~ e.-;!ire·;.l ochi di£!' IM'l;,'!le iate ,'estlll,·gmpul d.e4 p:~cj"'r!J!i'e mad, unite . ,fi ~ _oohiu'!I. ,de IDalJl~'din'tl:le I!1LI'm,lat~m-e~ 2 pil,~jOl"Mii'e: 'marise ,grU(lead4 pDoJ:'u~em:aii" :3 ,ocliiitn'i Q,e~m;li 4. :p:ido:fU!j:e m:.vil Se :f"e;peti dela Ia ,,j, S'e' ier.mini dndul ell 5,p~.ciol'ilili§'emati 'in lan\Ul ,de margin'~ :\i,i ell 1 .ccbi de' lant pen:tru intoitlner.e:. 'It 4.: Jl pi.tiorw;,. :m!a in ptlm:uj,p']d~ mee alri:ndului ~~d~t ,; 3 oclliuri delan;~ ~ 4:, pki.cru~'e marl UIIlW in urm~toatrele 4. p:iclm:"u~e ~ 1 och:i de lant: se sare' .peste 1 pic'.io;t:l;u~; ~ in ,ochliul
i

** *

~j'-

*.

* ,1 '*

*.

'*
j

tor _ Se repe'ta de Ia Ja ;i,l :SN:!' termmij :dl'.ldul eu 1 pidor,!J:~mare In oCihlul d'e'margine il :3: Odl111:ri ,de lan;~p~n tru j'ntna:roere .. ;. 2:. 8e cl'~,e,tea.za2 ,piciO'ru~.e m.m:~ ill. plciOirU!jul tlUu7'e d:e margin!i.l!'; 2 och'iud de lant ~ se sare pest~
Ipktolui

se 'C~o¥!te.azi 1 picLO'rUti MS[\r!!~ d'~ '~ailtl~;se sare pElII.te ;3 ocb1ur.l din, ~an't?-l de bal~1i. lpid(l!l'llJ~, mle in ~cl~Ul m~a~ ;
4 oclliuri

ur:m! tar

*.

**

cW:l'UJ;i m8i1:e ~oehi, de Ian'l ~i IpldOi'u~ mJiiJi!:'e' ,i se sare F~le 1 p,~ci.ortli mate ; 4pido.r~e marl \Um,~ 'wnunn:iit'orul "g:ri.1PI de ~. pi:cioru~e :nwrl; <4 oclrlud de Imt; Ipkionlll!, mic in brida. ,de :2 'ildliurl de' li)ln:~ dintf\e: cele :2, ,g["up~ Se :tre;petil d.e 1a 1~ :ltt se tenni.na 'II:'mdul eu ~ p.ic:ior~ ~~ic in Iari;tul demMgine :~ en 3 (ldiiu.ri. de lant p~tru [ntom;~erl!.B. 5; 1. p:i:doF,ull mare i!J, piclom~ul mic de. margine din. :i1ndul. p~eaedel1't; 1. oo1u' de taut 'i se pes,te pdmul gru,p d.@' 4 p'icloru~e ;mm unite ~:i pede iD.cj 1 .p.i'eWru~mare i ~n. cchlul l;m,~tdu~,dl_n;b'e 2 p'iicl,'Q:ru~ mari :segru:peazl 4 p1c~or!J$' marl.. ,2 oebhmrild'e lan~ 4 p.iciolllllle :.ari 'j 1 octi.iJ, e 1~'~; se ,sare pssteurm:ad torul p.i:CiC:I.'Ui!j:(grup~, de ;], .: '§lE! mud unU.e ,.:i ~pici.o.l1l~'ll ,init dllil!'t.re 2: .Ie sil g["up~z5 IplclOMlIj :nUl1.'e" I ocni de. hm, tl~· 1 pidorui :m;am Se 1'Iepetl de, ]a la lij se 'te:rrrdna, eu 1 ?chl de~;a.n~J2 picim;*, mari 'm pJ.elOl'~~Dn(). de margine !ii, eu 3 ,ocbiud de

umlaltoI'

d.intr'e 2 p,tieim'~~'

se

.gru.p~a~a.Ipi~

**

*.

fU~,

'ar:e:

*'

~r

n,n.~~

,*

'* *

mi.c i ~ pki()Ml:iul~ar-e tlrmD'kIr st!, croieteaz3, 5ptd.o:ru;tmsri. s,e're:p~t-A dema la ~i se terminiil: dndul eu Spticiortl,e ,mari :m lii1n~u]. dJiE!'m<l'll'ghl.e ~i eu 3 acwUl"'i de la~~ pen tl'U in~oa;rcete.,B.3: I pl,cl,olU:~ mare :i'1lI. pl.cioll'U,'u] .de: marslneal d.miului. pr~ed,eu't '; 1 piiOOlU de '3 oclrlurl de ~nn:~; .~ CIohi c],.e lant ; . in. ,;4 ,do:Ueaptcio:tu¥ maR, SGl! ~e~eaz! '2 pi.c:~oru~~.elIlan un.ite: 1 pi.'cQU j, 1 oem de: manl ~ 2:pic:i()TU~e marl unlte in pict~ul mare urm~:tor'; 1 picou ;.2 oo..biud d'e l",ut;, se sare .peste' p.icio.ruIiUl mle ,1 'in bridQ urMito~ de 4: ocl:rlU,ri de .liilHi%; se· cr(l~et.eazl 1. :piciO'r~

.rnie ,; ,10 briM.a u.rmii;tJmn1!: se (:l'O~ew~7J 1. p:id.otu~ mi'e; 4: ,ocl:dud ,th~' Iml,;, sa ~ar'[e :peste 1 picioru!ii' mte ~1 inl;ll'~da: Uirma~ toare se C~o§ete~'01ii 1 plicloru'§ m~c; ,4 O$il1r! de laIP";' ~e san!' pesti~ lpiclo'IUll .mi<:: $1 ,In ur:m;i~o~re!'l.b~$di se face din. nou 1 p:ieforn~ Hue; :~:ocJuu:d d.e lan~; sa sara peste 1 pici.o-

*.

[!ani :penkU; intaMl~e. '.Se i'epedri:m:'[i\,lr~jle' .2=-5.

~~J:'i.r!;r-~ IUu[Mp1r,u d.e l'l ochiurI de lant) plus I!I Qcillul'l Cf!e lanl IPE!:ntrll eom.p:J.etflirP m.od'e"

's~ cro~~teaziiu~ _

tant

[end) d'e .

bam le:l,I!t'·,
.

,mi.cj, 4, Q~hl1".i Ide' '1ant:; 1 plciorUIl .k: ~n bir;lda_ uJmatoare ; :2 ocl:1iui."i de lan, ,i . in urrn,J.warele 5 picl,n[u;~,e, maii gm.pate !Ie ,err dtl!2 :p:ic:w'i:'U!jemal'~,un.i:te tn.fiecare : ..f'1.I:I cU.e 1:p:~OO1Ul ~] 1. ,o~hi de Ja'!)t d,TJpi :iiecart pi.clorlll' ,:2: Q~hlul':i de la[l;t Se iep~ta d~ Iii Ia ilse~erminll'mdllil eu 2 pidorU$i .mad .u..rute in. pi!cio,1"~'Ul de fill '(II; 5 loch~un:~, de taut P!!"nt:rl,l, inroarcere. .8. 4--;:, ~

,i

**

*.

mar:gine

ll.lll~j.

K. I ~ .pi,e:i:OfUi mlc In ,at c;ioiisprez:eceiea 1 ~chi din lWll.~ ,de bazi,~ 4,ocltitttl de lM~ ; !!i.e S':are ~te 2 'Occ:bim:i cl:in, lanhl1 de biWi ~ ~ '!i' .~ ...1:' '1''' ! JIt p~c' OI'1U, mIC in oo&~.'~l'ill'OOiitW:r;; ochiurl: de 4 ,l~t i se :5ate' peste..2 otbiuI'l, din l~'~l Id.1i1! bad;, s£!' 'C[lO§e.~azi 1 .pil;lel'iu, ,mic: m omi,ul ~at:or S 4.. ochiud ,de, i SE! sarepes,\e ~ 'och~lW:l! ldib l!il!ntuJ, d'lL. ;, 1 ,pieio~ mb~ ~OclDlul 'U1~it:or i 4 oc'lliu.Ifi de lan~, j, se s3il\'e poot~ :S cOOlimi din l:all;~llld'~ bazi'!ji in ochitd

,pi!:lloI'U"():n.ain'i'e'a 'pi.comui,); 4 oclJj,Ul"l 0' la.ni ;se sarepesw' picio;r'lJ~ull H'iii'lf:\~ uni)t r ~.n spatlul "Utm~1ii)[ se ~o~eteazi m pI.OO1'D _c; 4: OchiU.fi de lani; SleJ sare' peste' Ul1r.liUl tul piciu[u.,·m'u;!!' unit ~l peste 1 ,p~iottJ m.ic; :1 '!p[clo!I'"!l~.'maIl"e ~m brilda d'll! 4' (lch:l.ud ~ hint (dintCc~ doui IJl'U,Pll:lri) .;, 4, IQc:hiu.t1 de lilin~ .sc:! are!;leste 1 pido,t'ull rnic :pI peste :I. pldiCl,t\ ~ n:tM'e unit; 1 p~c;iiQt'u~ ic in spa~m urm~t~ , m 4, oohimri. de lant; Sill sare Pf'st.e ·l,pician.I' mill unit :~ln .SPil:PU~ u:rma:t:oI' Si~ ,cilto~t;e~a 1 ~c~ i :1I:'1l§ mic; 4 ocl'liiuri d.e lalt¥ Se,repe~ c

d.i:fit~

1 :p.h!~orl1' we

pi.c~,CN!luj de, margine

s:ub 'Dchi:ul :aelrult,in :

:!i1 un:n

Ul

*.. '

18

'm:a:[l! i

id din
.argilltl!

urmJI:rm:inij

2,: Se L maR" ~peS'tl!


:n:t;,

cfO.e-

Sir

1 pickifll~.mIle:; 4, ochiurI de laWlit ~ lIlpicloI'u!i Q Be repetii de la :)iclo:rlJi~ m~o in.· br1da ur.mlito:a!l:'!1! L :p'~cil);" IDa *- !i~ !i.1ll term:lni. rmdUil C'U 1 :p-icl,on11i mal"E! ii leu 7 liO'chhlrl, d,e' lant .~cl'(I~e- in lan\U1 ,de: rn.~in~ pentru h'l!to{!f\cere.. R. i = Se SID:'e' peste ~e: 1 Rl,ei(Jlr:i.l, DC 1 picou !iii peste 'It p1cio:t1iJl!jl ~e marl upqi~ de 5 pidomlitl mad) d.e lari~ :mare: tuut (dirt diD :dndul IFilnt i se C'l"~!ie'tiI!azA 1 .• ~ :I'l.ar-e in: :mie in S'p8rt~' de sub 'hmt:: 4 'ocl'iitui. _. : :cedent. se l,iafre _!peste 1. picou. (Ii pes.te' 1 picior~ :lchi de IOlie~eazi mfIft unit: 1 prC'lor~ mic 111 spatiul urmlUor ~

li.iItm:i~ Clcb:iu:r;i

,1 .~

1 pJciGFIJ;i nnein Plc~oru!iul mao[)e de ,nUll'gl.ne din rindul plBIGede,nt i 4 oChiul'l de :~~Il~;,se' sale peste lpidoru;: mie; 1 p1diJru!f mieJn Wid:" de' .aJ- ocb.[U"t11de ]an·t; ,2 !,otdUl"i d~ lat'll~; s.:e S'l'l!r~: Pii!i!lt@ l.pido!ru!lm$c ~51 p:icio!rlJ~e m:ad fn p'ic~O\FlU)!iW. [JUt'l"e u~!to'r ';2 othiuri de laWir1, ; 'sl! Si!tfl;;eeste 1 pic:im"Ui m~c; 1 picioru'Ji mic p li'l! ¢;i;~e~eazi in brida d@ ,4 ochiur'i de larnt: ,4 QChlmii .de' ]010\ i :!;Ii:! s8!rep~,te 1 p~cieru~ mie j' IR b:!:'i4aJu:rmiiwal'e se Icro~irtm'azA 1 ptdo-, rlll!i:i, mlc Be repet~ di!. la Ia 'Iffi. s£;!' tEn'nailrui rltlLdu~ cu. 1 :pi,clOil:i!J;'~ :m~c in lan\1.d de mIlmIne ~i eu ,!iii oC:h.iu_d de :~ant pe:ntl:'u lnl:oalr'cere. :R. 6: Se sar-e p~s;te plci.ot'~ rmc de nt8:rgm.e dm. r:i:ndul p~ooooen;t !ii in bddlil d~ 4 oCbiiU17~' de ]an~ .se'(il"03~~ I pici()l"Q~, m~c ii .:111;. :2 (lcl;1~!B'i!. d~ lant: 58 SaN' pe-s:lie 1 p~clO:l"U1ii mlc ,~ in grupW! de; 5, :p:icl~ru~e 'M{ltl se ,cx:o§l~" te&lz! d'te :2 pldornif! maJU'i lluujotefn fieC"are Pi:c~orU!.i ~i ,cItel:pie:ou !ii :Il oelli d'e liin:~ dupl iiooaN ptdQ[u,; :2 O,Ciui.lid d~ lalnt:, se SIWe!' peste' l. p-icim-ull'mjc;1 picio~ miClliJi

~ l.al't~~ 1Il11lC'lOTtl~ mare j,n ~.an,ul de margrll1e ~i C'nI .. 1 om~. ~. la~, :pe~l'rU In.t,~aJ.·~~" 11,_.5 ..; d

Ja:+ ra.

*~[ .irc:lel'1ll:ina,

ywc1u1 ell 2: e chlo-rl.

*.

**

bJ.'lda deJ 4 ocn'Wl'i d.e' [an ~; se stl:r~' Jlcsw'

cio!lm, l"Iliite ud~St 5, pid.om,e [Q~li,~ IplcW.. ru~ m{l'l'e redu:s~ 1 p1c:io~u!i IC91p:idQ:iI'll~e)~ ~1 :1 _001'1:[ _ ,alunecat P"l. al ci:n'ci1ea picio,11.1§;: ,2 ochiuri d,e Jant:; !'j,e' ~are peste 2 octrlud din lan\-ul de ba1za j, 1 pktal;Ui mm:e, .In odUuI mmi,lIic:rJ: i 1 oclli. d!E!'laf,it; ~es~repes~e 1 oem, diD

we::

*,.

'Uwmiw!l'; locl:!i die ,~alllt;:se ~are peste m 'ooN

]an\Ul

de

ba$B ,; 1 piclo~

mare,

:in ochtUi1

~*

*'

din ~alil.·p.l1e baz!i ; in oclllul u:rm.ito:r se Cl'IO~ed team ::I. pic[orrij~ mare Se rapeta de 1a la IIi se tel'm:lna I'i.n.dlll co '511 a~hiuri d,e' laot

PE's-m' 1 pij.clorll::ji' :ma:rn!un~t; 1 :pi'Cwm~ ml,c 'wn 1ill'm~~ ~spa"U'l Ul":mt1r~o:t.; 4: ochlurl die, lan,; se sEtte t~ mare unit ; '~j.totlnj~ pl!St,e 1 pioou 'iii.p.este Iplcioru, 1 pl~~I'tlfDlle in .5patiul u'[.rn~;tQl' joi ochhtrI piciol'~' de J!il!nt; ~e sare pestel:peoo j, 1 piic[olt!l~ role: 'IIi p~cloruf mie; j'lU~mi· ImIil"eunit §:i pes~e,4 Iochb.tti oO.'e' i1,4pllclofu-$ :'!!I~ In. ~lti:rid.ade lan;~ (H::N,wd tO~·te~ Se repetli. de l~ ~a. *!i1!1e '~e-nnjna p~cllfi'1.lil ~ Jarr:tt

oem

cit

,4oCb],u,ri de

~ani: j

SI!

sare .pes,te'

m, p.icjg,l'U,§

,~

'* ~

~ fiecar<;, ~peU dl
p~~¢

rtndU[ en 1 p'icio:ru'I mare in l~Ul"lJl de margine Iii Ii!U_ 'od::hwu;r,i lant pent['uWlIlttlall'Cere. 3 de

*.

S:e repefi :rin!durlltrl'-.2,-7.

ne'

0.4:,.

~i

aU

n, sp'\iu; 5 ~hi1l.]d) de' fan~ pentru t p~do:r,U bdlllt.


'(rInd.) de baz.;. lejet" ili;i:1l:d III • S,e ~ro!je.teazaunlant din:lt--un nlultiplu. de 14 ocbi,lIlri d~ la_ll~, p)U$ 'e unit t
It:illato!''lIi

oomp!etaT1Ii!'a!.moaJe-

eunn~l~ ( piclotu

. :R. I.: 1 p:lc.l'D'[~. ~i.l:m .in. :al ~p'te]ea cob,i. dLn ]aiIfll! de b~za; ,2: loe1tiuti de lan*; se ocirlurl d !ii-Iff! ~:te 2 ,oebmri din lantul dE! bazi!; in, i d.e 1lan\ 111;·ifo~le 5 o~hillir.l !>e cro.!l!e,teaza cite 1 P!,1 piei@l ,':IQl'UJ; matre: m. fie.care';: 5 och1uri de lan't ~ se Uil:'ID~to'r lDltQ'aR'e eroJ~a hl pr,i:tuuipiciocu, :ma:l:'e din 10'tm.3 :ltial P'I.'IRul de< .5, p~ci,orlJfie :meri, sepdndi2 en]l !:Iohi .lZ5:1 pt& ~lU_IiiI~.t '~PQ[ s.e :il:evifU~~ brlda lan\lllui' (pe fat-a ~peUi. ~ Jl:ler.U)Ul,) ti Se gru:pead. ': lpicioAl§ .mic;. 1 pi-

c~ll'!'5 'fl.'l!ila' se Cl'Q~0t~~. 1 pic~o~ :mi.t:.; ;; locbiurl de lant; se~are peste 3.P.idOFU,I'!' dm, a_(;e~a§igmp';; m, pldio~~ role :im.picl.oru,u], l!U.'lillH!U:Or.·~ 2 ocmuri. d~ :~ant; !lie lia.l'e pestle' 2 pic:l{lf:l!ll~e ~i 2 ocll:lur.i de' la:n'~: 1Il piidortl~ dublu 'tnp-[clQI'U!tul mate urmato.t: 5 o chlurl d.e ~<1In~:1 pkiowlj dublu, :S,o pid.oI'1iIl~ul mare, urmato,I'; 51 'm:hmd de' 1Mti, 1 ptciQru§ dtliblu in ptc)OIliJiful n:}iIDEl u.rma-tQ.!l'~ Se Npe~, de ~1iIJ. Ja *.!ill SE" tel!'m:~~ni r'imiul ~u;: 1 :p:ioCliio.~u~ dl:liblu in p~cto:rtl,ul mii!if\e din, rill!iJul preced'en.:t;5 och:lurl de l<mt i 1 [plciol"ll!j dubhl. 1n lan:\ul de m.argine ~i eu '7 ocl'liurl d.e ]an~ 'pen~[:u _intoareere. R. :3~·1 picio~U:fmie .~1lI. b.rida. de' .5; ochiur.i de· ]an\ din'r~ndWpreOl!~ d~nt; ,5,o~bl'tir.i de lan.~; ], p:i,'cloru~~k: .ill. !!:lrmiima:rea '!tn·ida: de 5 ocl:liu:cl del!ant (de deasupra wupulu~); 51ochiuri de ];ant; 1 p,ici'Qm rUIj mic lnihdda de 5, oCbiuri de bUlit dintte· pidoru~el,l!!' dUb1e ;.5 ocltiul'i de lan~ I 1 picioil'l.l!j' mic'1n bild.ti ·m;matoi1l:rie Be rep'l!ti Ii!! lOll :+:: La. :!le rennl:nill ·1li~n.dulC,1;:I: :2 :(uihiu.r.i de Im~ ~ 1 pidorl,l~ dub!u in al ~aseJea oclti din tantlll de marr-giui!!iii cu 3 i)cbjur'i de taut peul::ru in'tQafl.'cill!l'e. B .. 4: :2 piciorD.lie mar~ .~n b:ridJa de. 2 '?cl:iiUTi delant din vm.dul pr;€ce~~n:t; :2 o;::~1l'lrl dE!<la:n~; Jl piaiOl7~mic' ,~nbrida d.e' 51!l,cbiur~ Iifle_ lan'~ '; ,5, ocl'.liuri de lan\ ~ Ip,icio.l'u~ nne in brida ur.m~toa'tle·J~ 2 oc:lriuri de Uiant" S ~p:ic.iotl.li'emad :rn. btida dinb:e cel:e 2 prudol'U!jiEl m:~c:!l 5e 1"E!p~ti de 1'1, .la, !ii seletmina

al doilea, p~clQJ:'Ull,mar,e din ]!',m.dtail pre~e!'l t j, 2' ochJ'llfi die! lan'~ i se saee pL1!,st,e p.i~[o~u1. mit: tii pkiO'rl.l~.u1 ,mare ll'edus ,grupll!j. de :9 :p:1ci ; inpdmlll pi,d.OfiIL!!i mare din

perrtrn'[ntoarcere.

*.

R., 2,: 1 pieiorrtl.l,ldublu

m,

.nn

*.

* ~[
*.

*.

**

:5,: 1 plcIoil'1Ll~ :ma:re~1'lI d !'!4 rl!1d.l:]I~eCi~dmt i 2:-oc:tuQ~i ~Letant.; !Se s,are pes,te [ ~~.ciO:~!ji .m.i't'; !]j'pk4.Gft:li'j1e m!1ll'j, hi 'tiwi,dat d.e 5 oc:hiulL'l, de lail~;5 otl1iUrI de larn~; ~e- Inro.atee, cFO!ll?ta in u~m1i~In pr.i:mulpieiGl:ru~ d hll. ~]e·5 pic:io:rU§iL! m:a.rl ~I ;s~. pt..ini!!e eu 1 ocl!:[ alu:n~:at, ,<!pai ~e re.vi~l~ pe brltl!aJ]a~·twui WI1! f<I~<li. ]l1c:rp1ui} !iii. ,~. grilpeaz~; 1 plcio.lI.'u~il]:~C. lpiciQl''!J~m<l1r~ peni'rll

r:todul C1.] 2: flicl:liu:ri de lil.Il'~, :3: plJ!lO'rl1~e r,n:m;,l .hl lall~1LI1 de [Qa~gin~ ~,i cu IJ 'Dcliin;wi de [311 ~

n~~ mle

flltoarce::I'Q ,~.

In.~(lm'OeTe.R.

,~ 'l""l!e[]ea, ]J$clprL'I~matt'!

8:; ,dote 1 picio~n~ mk: 'rn]f);.~me]e :2~ pl.cl@l"n~I!' id d~n t!Ddulp~~den.t m \~ ? pidlol'U~e m~d.in. bri.da. de I) och~m'l 11~ .i<ln~;2 ,oahhu'j d'r! ~ru::tt; 1 pi.d.tl~'~~mlc m !iii patrt:i1ea piciibil.'u~mic d..ill Urm;l~oarelJe '1 pi~ dOl'u~)e mid; 2 Qchimi d~ ]I~'m~*, ,e r:C1!pCta 8

[iului pr~ced~l

ll:! ul:tl!n:_I,ll'l~ 3. p~cl'!rl'u!ie: mici ale l'tn.. ~i ell i oc.h:L d~! Aa:n~Elel~.tl'l;l

roeilll.n£,5 p"ielQJ'u;;;e'ma:ri,' ] p.tcIow~~ar;e' ;DI3dus !j:i 1 ~c'lo~!i mic tin 'ilio'tal 9 lIicl(lrFU!lte}. ~i 1 qchi .ide la'lllruu!'a!eea:t til. ~J,clnei].caplclb!',u!i ;,

2 o'chlurii de l~n:~;

:!'l1~,:sat1:!

pes~l':!1 p1doru~ :m:~~ ~


pii.CiO:nl~ din

:ru~l:mlc1

fr~te :[nt~ ele au ,ClUe], o61:1ti dfl.lanl .•in 7ptdo.m:a.riin. ced'tan.t


din

de ]a La. ~l :;;e 'l~rn'liinj ir'ind!ll cu t[tlll :It p1clo~ll1lii mi!)~'11 ummele 2pid.oru~ernkj din rmdtlI pr~ooen.t ~l c'!1:I2.oehiu:ri de lant:penWU [nlo3!r:oe'".v~" .0.. <1:i 7 pkiffi"u~e m~ri! de~]j-

d~ ·5 pkiOl'u!iE! marl. ~ .! ecli.~ q,e laill't:fI~ ~a1!'e p:es:~ 1 pi~lcirl1~; 1. (frel:oru\ii .ma:['Ill in '<il t:re<ll.ea· phll0ru!j: din a~el~~ ;gl~Up; '1 oc];lii d(! Iant; sa sat't!peste lpiciliorurt : 1 p~cim'lJ~ mare inel cill!cile<!piaiol'l.1i!i dIm. g.'·up ge Fepet!. de la 1<1 ~i !>e~erml.mi!,!']ndul eu Ip.k:i.o(l'u!jl mare iTl lotll~SUl e 'm.;rrgh~_e:· ~l "9' oehim'i' delal:il~. d

1 piido['ui!ji mru<e In pliID1iIl

'ga'ltpul

*' *'

*.

df!wargine :~ en m vetii dI1! ]a:r.ltpen.tru illm~l1c~'e.R. 5·; Ip:id.Gru~ m~.c ~:t1 ,pk].ortlIiU1 mmc:e de ITWrgi:ne din rin{,!.1.f[ p(\ece(i,en.t; se !]lI:re pil!Sue 1 pklgl11~ m_"H'e; cibrtl~~Jlm$c
se Cl'O~e~ea:za C:tta 1 p1doifUIi 'mic in. al ddil~'a pjaioru~ m<llI'E! Ul grupu.l dill! '/' :pk.io:rt!~e :mal"t, d

t~J'mma.

U"[ndu]

.~clOl·!l!j.ulmLc bo[at din Mndul pn!;~e-:peta. de]a la 'iii :!i.e,


ell

rmd1:l1p~eiClt1!i:len:t 'i 2' p:k~ro!t~e lpWio]'u§

* mare *tn

'pi-

,peri'trtl ~lfI:l\oilFCl:!Fe"

Se repe'h~r riflduf]1~ 2-5.

Modelu:1 lID ,Be Cil'O{1E'LeOl.t,<lun lan:~ (rl'tnd) d~ 'ba~ iej~r, di:n;lr~Ull ffluUip],u d~ 3. QclliurI d.e lan:~, phtS :l3!. 0?llimi de lilll~penlJr1]. c.o:mpietill~('!a modeh,d.1l11. ,0.. 1 =[ p]do:ru~mie in al dojjeao~hi dlU laf:l.1,u], de baJZa,; 3 p.i.>c~ol'lLwe .m:k:~,[rn.'tWmjtQa~
ul)',n'lliooil'

d.i.ntl'\e <11 doil<m ,~i,-al treUe;!li pidQin aitre:l:lea p]c:iw~;m~re Iii in spE!l~~uld:int~'~ ,ru~re;UM !,It· at pa;J;["lll~ap.ido:w~ marIe (4,pl!;Jiooo~e~~ci) ; In .a.lpall'uli~a.pi"c10l:U'~ ill. spa~iu]' rl1~rnar~e~

m~reu~ma tOt:

:Il~. 'c::r,o~e'tea7.ii 1 pidom~ :mi!c, 3 ochh.u'i de 19,'n~ $I i Plctoru:~,mic ~ C:W®:1 pi.~ do.r:u~ mite in. 5,pa~~1!,l1 di.n:t.re~l patrnl~a 'lial

,c[!'O-\i.et~i.:Lzil.. 1 picioF~§mic;l 3 ocihiuri aelan~ ~j Ip'lei:OJ;Ui rule ~ cfte un pici:o:ru:;wic in urmatgawe1e 'l 'Odlh.liriale ]al!l~ Wiui de b~~.; in (;Jchiu']w:ma ~or :SE;!C$Qljete~za 1. pid0l11::;; rni(!, a ot9tiUl'.i de' bnt !iii lpkio~" vpi-c Se r~pe:ta de 101. la , !ii:l. se®E¥rmilia. l1.TI!diul ell 'cite. Ipicio'lu~ mie .m.u1tlmcle 4 Clcniuri .a.lc!l:.an!.t~!ui deb~z? :fj:i ell ]_ oc:h~ de lan.t pen,tl'u tntoarll~e. B. 2: Be C!;'O.!iietea2A 'elm 1 pidoru~ .mlc .fn 3 p:idoF;U!!iemIincl!.ruJl d jJli.'eceor'lent:; '5 aclduri. lirEf la:n.~ ;se S~ peste! ~ prii;.iJO:l'1[J~, roi.e,S .Clc,b;iud d.~ lm1it~i Jl Il~.cjOtU~, mie: d~e 1 pidirru$ mie urmlOOiBEcle :1 p:i-

rele JS oehlun
se

ale larm'\UbJi de baza

j,

:In o_clblul

dncilea p]ciaj'~m-aFe.i :in~.1chlci]:.ea picila!l'll]~ .~ (dm. acela!ji]. grup de 7piC'iO'J'!1,e). in spa~ ~1!1~dln.:tre al dncileOl !ji], :aill ~~~:~G1a p1t::!i.Q:I;'~~ ma~e ~:1. til. al. ~aselea pi.Qi:oru<§mare;· se 5~Fe ~te lpkiofU!Ji mare; ~fte' l.picl.o:ru~mlc in ce1.e

.*-.

**

*'

c'iO:fIl~ern1~l din r-tn.clwJPrtloedent. Se l"epe:tii. de [a* la ~e .teJ'~i~;a wlldul ci'!;e 1 .p~C'i()'"

*,l

in

*"

.)j'IU:§ie.marri din. rmclul 'p:rll!ced~f!t Se ll!1!p~tii d~' Ie:']01 !i'l se 'termu1a:rin:dul ~. Ipiiclo~ r!!1i;imk i:npiicim:u!,ill1. mare de marg:i.ll~ ~ ClIIi a ~Chiu.l'J. de la:n.~,pe,l'ltl·11,In:waJl:cere.R. 16 ~ Be cro!let~z~ l'p[:ciol'1!1~ mole in p:rimul p:J:dol'l.I§ mic din. ceRe .!j, p:i~io:!:'~E! dio.ainma]iln~iJ.il:].ui, dE! 3 oclliul'i ahl, ilitldull p~t:looe'l1I1:;. Z ocl:1h.u."'1. de [ant j,se 6~Fe peste 2 p~cioru:ie mie:ll '~:i in: u.rm.1,torLl:~ !?icio.l·l1~se pt'o~etem I piCr,()Iij~ mi:c; 5 o¢:hklllFid.e [~~ ~se s<liilep~te bvid.a dB 3 oclJiud d!ellan.' :~mprimu! pkiQ;rl1~'se ~ ~,eb~ 1 p:iclQro~mjc;2: ,ochi1!)r;id.e lant ~ ~ s~J)epe$~e- pi;(iiljru!i~ mid Ii] mtumi7itorI11pi.~ :2'

2 pk!~o:r~

'* *'

mmff. dln:tre grn.]lll~'.ne de

*.

'1 p~do-

*'

()l:')Q~etea2:a Jp1cloru§ .mic: :2 Ocb:l.l!u1 :piciOl;,~, mic '[l:1I.pr.imw.p~c]or,u~ rule (dingrnpul lll'mitor)' d.j.namm:a bridei d~ 3 l(;JchiiUri.de~a!rn~ Ser~li de la, l~ ~r setetmmii !tindw 1::111 loehi de lant. 1 p:idorQ~ :marein pi.doW'u~11l mle dem:<lU'gw:~ ~~ ;(ill 1 Id cim~~
!ill:

d.e lom,~i

::n

*.

.tl.eIm~, penwu intoal'Ce.re.. R. i : l .pic'1oro~ mit in iJido:rn~ul M.1u:e de rom,gme diin..rindlillpre; Iced1e!lt; 2p.iciofl~e a}1!1necatE!' ~n. ,e~h'l ..~ ach;ill:r.i de: [a:n~ urmaroa'l'!e; 7 pid,OIl'1l~e m~~

:+:.

I:lie,ea:ti~ ii;1ul'mitoat'ele~ 2och~\lrl

in hdda

de 1];ochhlrl de la;n~i ,2' p~clQrl!'e. ~l~' de l:om.,; lW· ci(Jlru~..m~c 'In brid~ de 2 o,dtiu:r.i ole hI:n~ ,ffi;J' Ue :1l ~;pe Sel'e~t;l. de ],a ]3 ~i ~

*.

**

ntm 'prii'elJil~:

t'1n.-

mQlr.gil1l ~1ell 2 ochmrl de ]an~ p{i)ntru

i fIi1.lna ii.liH.iul

eLI . i". pido'l'1J~

rule 1t1 bmtu! d'e


j'l1tlClar-

~rl'ec.
.

Bi! repetA.th':uJu~i[e 4,-1.

.n, al , pil,.

I ~111!

~p~ cIte. i dill 5P~~

mtru

~l~~ o:ru~e ~i ~

,S:eer~etJeaza. un ]an\ ,(dnd) d.e lmzi leier, t1ill tr- LIn raul t~pl1J de a 01:!hiu.l"l cl!e Iant, plus ~ o'()h(Il:ti d,E! ].a.n1 penti:'tl eomp]ehr~ea mcd.'eInb~l. R. I: ]. pi!Ciol'~rnal'e in al trelilea cebi din la:n~~ul dill!'ba7li.; :2 ocl':li.uri de ]an~: se ~~.1,ees b(\!' l eeh i. din lafi~ul de ba~.: 1 ]Jld·~ p

pre~

.. 'piii de dOnl.li

w2ocbliu:rl de ]Ian~pe<ntru. .hi.tQrn~c:ere. Se cl'o~~teazj lpicior'lt,mare in pdmUi piciPt'uiJ din 'l'.h:ulu1 preeadent: .2 ociJiuri dJ~ jan, ; .se safe pes,te 1 picionJ!I mare ~ 1 p~eiorU-lii mi.o in picioru!}u1 m!ll:f,e' 1!l:rma tor; 3: ochiuri dll3! !ant ;s~' sallee ] picioli'lJ(ji Oil.'c;. l.pilcio:l'lI~ :mlc in p,rhl"f. o:tu~ mare: 2 o.clil.il.u~ide lan,'; .Sf!' ,al::~ pesite 1 pLclo!rou!jm~",e; in brida de" :2 OChiu_rl.de . lam s~ cro¥,!'teazi :3 pid.om!f!!! ma!r.l. tllnlit€! lSe ~epeti!: d~ ~ilI. Ia ~i ss mid

'"~t'le l:tnf't; :J: od] D'~,e iant • sesal,·e pes,te 1 (51a:iol:u!jimlr::.; in b~'iicI.a de .3 'och~.uri d:~ ]an\' me c:rQliet.eillz:ii.2picl.oru~e miilifi,. l! 'OCIDtlIli de 1M'll ~i 2 picii(iI1'1\l!jlG! m,a:ri Se· :repetili .la l.a* ~:i. se te:r~lnl r~~dul eu .3 pidlJ'ru,~ rna·d. In brlda de % DchIuri de lan~ din.tre :I' picionl!je

*.

a:~

R.

!ji

5j:

dlld.ui. :narei dolle", pioiJlf,.


m~I~~ itt hi

l·dorliliW-

·i.clor~
~mi~C~

a ~i 'al
Ildol'u~ Ul, spa
Ul}'~

~1 pi-

e peste:
in- cele

clQcrell!fwic :in p·J.aioru~ul mie ma.1'Sine; 2 r 'p:~c:io' ,Qelrillfl. til' ]al:'J:~: . 1 ])idlo!l"1lJ~ micin pr[rauJ. piclOJ'IJ~ mare; :2 'oL"illiuri de Ian ~: se Safe p~ lOil:P"tl'l 1 pidQiO 1 picim"u¥ mam.;e ; S piciorul1e marl unite itl bd.e -!j<i 'CO di.'lJde .~od.itlri de 1m'!.t;. 2 oahiuri de 1~1l ~;; p • G, ~ S~ 11!:>;;n;e~te 1 pk;~o,I'u, :mare ~ J plieIorU'f mi~ in, piciottl~ul mafii! tU'matal';. 3 OCI1:il:lri diE!lrut~ ;. p]ciol'lJ§ ge S <lIl.'Ie Reste 1 p'itioru~ mte Se repeti d:e; '~luj .Ii! bi l~ !II se U.rmin~ dndu]' C1!.i 2: m::hiurl de (lcola ldi,1l1 5n I~ ~ 1 prciorU$ mle in :pidOTU!iluh mile· de :m.a:l....· ~llle ~:~ctl .:loc:I::Liq;~i!'1de Im1'~pel:!:tru inroamere. pldor~ DJ 4: 2· plciO!l'1i:;£!l'!:lari in bl·la!I de 2 locl!.iu.rl bridad. ffe !:ant ,dlnlTe ~eJe 2 piclo,t'l,']!j:e mid din dlldul ~ge crO 1 od1.~ de lant.:; se i!l~e peste lan\i Sli [ll'e~e'hmt: to1"ul pi~ 1 p~toruf mic; 1 p]c:kl:rU~, mic ta p'icioru~ul .~ ,ochiurl

IllIUm.uloctlid:in f'h'luul debazlli ~1 C'l,'l 1 lochl. de hll'l'U)!.'!n'tru~nt(Jar~e:re. , 2:.: 1 pjc:i.()ru~ rnie S in pie~('a'LtIiu1 de mllrgline OllL rindulUi preol!'~ ,dl!mti 1 och~. de laJn~; sa sare peste ~ -pkiotU:!ii ~ hll bdda de :3 'ochi.mi de' 111ft S~ t .2 p'ido",\~. mar.~;..2 och~uri de hlD'~ !iipi()inr'Ulie m1l1ri: 1 otl'll de la.n·t i se sa[l~ P'~~ lpicioru~, ildc! 1 pic:ioru~ rule- ]npi.c:~o~ r~~\lt m,ate 'unit din dr.lcl1l'l1 prec:e(i'I2:1':l't Se ~ePefi d~ la ;it:: Ii 5'!': term.i.l:'I,i ;r;mdul ell ] ,ochi de Jan; :pertb.'u Jntoarcere. R. 3: ] pi-

nl!i mic. [n oClhi1.11 W'miltor;. 3 'oc.hiu:d del:ant ~ Sl! sara p~te 3: eehiur! dt1.'l ]a,n:~lll cle baii; 1 piciot'];]!f .role·to eehlul uT'I1l'iltcll";, .2 o~.hjud de hIIII~ ;. Illr:! s~r..f.!; este ] ocl'jjl elj nhmt11l de b~! p i in (lQldulurm~U:ol' !te "01.:11. 3 pkio,m!;e. marl' unit~ Be repe h~. la Iii term:inil ril'ldlll C1!J 2: p$C'101:'"u~e· marl unlta ~n

*.

**

se

b'n~minarlltldul Ctll :3 (J cJ:durri d'e lant: SOl! sa.N! .p.~ste Ip1ci.orull mic: 1 p]cioru~ mte in urmstornl pic~o:rtl'ilm,a:I'1e' ~ 2' ocllLulI'l de ~afllt; .2 p,i.eloruse maTi un'loo'w lantttl deim.~l'i~ne ,$ cu. 1 och! de lan; penb'u~roarceJ"e. ,S.etepd! rhldur'J1e 2--!i.

*.

**

*'

_ S'i!' (iro.,~e.t~Ma un lan] (rlnd) debazl1 lejer, d~nti'-'lan multii:pI1I1 de 20 d:e oahhlFi de iarnl. pIus 14 ocltiuFi de

* ,. *

*.

de

ll1:o,delulut .0.. 1 ~ 1 piclol"UJl!' mit: tn. ail d.o,j]ea oeM. diu IBlnt~ilde bam 5 oebit]]:i .de larn~: .s:e sani: peste: 3 oclllud din mn~u] bad. ~ i pidofU@ de: mic in .ocbi1!11urmiUo,l" Sll!re:peti de la, ] aJ Sill! termini rlndul en 1 p~.ciorull1.m:I.cn l OChilll.,cle m;BIJf.i~llie,!'il. .~. ,5 ocl1iuri de Jau~ p~n-

larnt

p'lilI:1Jl'U

OOmpletaif~ .

i*

*~i

* '*

*.

fU9miC hi. Ill'jda de 5 oclli:nt.~de Jan" din rtndul preoedent;. 2 ,ochi):lid de la!l1.~; ~e 'crQ~~~a~iiJ un_.g~p. de, ~ .p~oiol"u!ie ~.al'!~ 1J~iJte [0 f~:_
oOl'u!iuL~u·c Ul'nl!itor,
gtll.p

tru :tn1l;,oil"OOre. .It. Z:~

*.

*'

Be .era!(ete.<ilzt\ 1 pic::io-

*'

!et ,de ~ t 1<11 1f


pi;dotu•
'~1J.

(ll'.1.Mj

Olit.

:pkiol'11§ul!. .role lltID.aUOl'· ,'2 oe:b:iur.~ de tan~; .1 plciO.l"lli\l mic hl. brie1,a urm:itoare';. 5' ocltiuri de len\: 1 pic:i,olil!i mic S:n bdda 1!lrnliltoa:r,e'~ 5 odliuri de lan.,; 1 p'iCior[l~ (n~c :~nbir:lda 11U;1oo .matoore; ·5 ,0001~lJlld. Se :l;'epeUi de 1~ :lIl ~~se t'em;uni dndul; cU 1. piciorut mare In pileU'!ru~ul de m8r'gif.le 3i.cu 1 ochi de la~t pentru T,ntoaroCl!l'e. 111'0 1 pffiJ!iOlrn:;i,we in pjdorn~,ul 8:

Ja"",'; un

Ci:i;)l'U~

mte lnM1da1!ll;nnato~e

2 ochiul'l

de

~ :2 oC,hiurl de

de

lant: 1 p:~u..nite :tn

5<

pic$oFu'temad.

*.;

**

1 oen!

i~'ru~(Il~( Ilidul. pil)('l'

n ,c!1de fIll )('~ alu' w:~;11l l<lin~ din! a*!liSl'


fUije'

": i rtIm-e I~e m:ar,glne 'i)ctJJ,Ul!:'~ de! ltl:nt;

de!lSu~ma ,grupului ulL.milliGn"; 5< (lcl:liUl'i de 1mt : 1 plictoru\ii mle in,brlda de 5 ochiud de' lant u~'p:wWru:'e i .~ ocl.'lliurird.e lan'~~1 pic.i.Ot'U@i mic In bnd,a urmatoare; .5 ochluri de lillll: 1 p~ci~ rUijmJe in b;rjclia unl1i~b;n:@ Be re!p~l:n,d~ Aa" Ia :!ii se ~~.rmin6 l'tndul ell 1. piC'lol'u~ m,u: in mn1Ul de' mat,gin.e ~i eu 5, ochlu..;i. dl! lmlpentl'u inwarcere. R,_ rj:: PidGturt milt!

deasU'pra grupulul o's' ~pid:drru~e nla1ii,unl'te 'j, 2 ,!?clllud d@ lan'~~; 1 gn~pde fi pic~[).ru~e mad urute ~~ p,iciO'ru~ul ,mit: dintl'e eele 2g:l:'!lpel'; :2 odttul'i de lflint; Jl plcl.on:J ~oo.[c in ,o.chi~i1 de

d.' Tine I '.L , 'in ulp.r-ecl:!dent,; ~ b 1 pi]ciOl'li~ mie :in cc'hlul de'

. _Sec:n:;,eteOl~Aulfl tant (tina) de baza leiet'i dln tr-mlmultip,)u dlC ] 5 ochiul".l de hUltd phlll :2ocli:J:i1Li'I:i de 1an \ pentrn (lrl.mp](·ttll~e'il mode... lulu!. R. l'~ 1 pid~ru.$ mle in al doHea ol!hi din

* *'
1L

*_

,~nbrkla de P' 'ocb1J1ui de 11mt ,e1:1:ndndUl" preceden.t;, ,5, ochhl:ri de lant:; 1 p.i,cloru~ min ]H ~clii'Ul d.e d~up:ra gmpului:, 5 m;:biUl'i de
Aan~: tn picioL'Uj~ mlc ~inb:l"idia.

* ],

octliul'i de Ian f'_ Ip.i;ci.tn~~~,mic ib, b.rld~ \lrt~ wi to~~'; 5;ochl:mrj d:e la.nt; 1 prdo:rll:ij; mie
brida urmAtQal'e i ,5, ochluri de' l:arit Se' l'epe;ti'i de la Ia 'l sa t~l:nUn;l l'bldu]'

'U:rmito~nr : 5

se sate pe~te 1 pldoru!i rnlc : lR bTu:la urmatnara se Cl"O~tea7;il 3. p,1.ciioru!iJ~ mad unite a 'oehiUl.'i de lornt ~i 1 picloiJ'lIJij; mil"; 5 ocmud die, laln,~; ][ pldo~'u!f r.nic i.n bridaurm.Atl~a.re;, iii

lIlntul de bazA; 5 oehfurt de ian~; se Sate peste 41,ochll1I.<j,din]a.n'~ul de ]:)OIZii; 1 piclcrrnf; ~[c in 'ochjul unm1to;r Se r-epeta. de la ]a ,1 se te1_'mina F'inclul cu 5 ,och:i.uri de' bll1~ pe:n,b.'U inb:li'JiI"C@-a:€. It. 2.: Tn prIma br:idiaJ df! 5 ochiuri de lan] se cro~ll!t:a... J1 :piclolUfi mle, Ji 3 ocMnl"i de lan~ ~ 3 pi,cioru~il1l mad llni:te,:

*.

eu .2_ ~(;lJ;iiuwide lal:l'tl 1 pidoll'1J~ m~ In pleteru'~ul nuc de matrgine !Ii eu 1 (lehi de lantpeotTIl !ntoarc:e:re. lit 5; 1 piciorUIi mic In -p1cig~ a"ll...lji:tll Oli<lil"e -de-margine; 5, ocblurl de lan'~; 1 p',ciQlru\j: mic in brid,a de 5 ocbiu.d de lan~ ~ l'Ind~ pf'ecedent;5 o,Hrluri de lan~ i, 1 ptm.o:ru~, rolC in lltidOi u,Fmato\al'\I!; 5 ochiul'i de lan~; 1 piclo,:ru~ nUe brida lIu'm1i.toar.e; 2 ,&chiui de lan~ !' U~ gl'UIJ di~ !j'pkliorulfe: maf'i 'I.mi;te in 'Pb::i.gr~'ldm~ .;,2 [ml'liitu:,i. de lant i 1 IPfCJiOl'L]~ n1ic _~n!:n'lda Ul'mito:~n'e 2 o:eb:iuri de ~ limti un grnp de !P picioI"Ulle! marl unlte in p!l.cio:[u~ul. mie' ~ 2~,ochi.u,tl. d:e' l.anl ~ 1 piei,OfU!f ~4 [~ bl'ld,!lunHato;:rre Se :repeli. de' la ]01, ~el.emilii,~, :rctnd:ul F'I!l ]pil.c~oru!i OOC in la:n\1Jl. de .mO'lrginJ~ ,~i~ {) l'l<c:tJ,iur:.i d,e Aan\ penl!l.'U ln~(laf\c~re .. R. 6·: 1 picl,r:u;u,oo:le' in prlr.m~ b,ficU'i,de '5 ocbitm de: l.u'l, din 1'1n~w, PliCoo.dent.; 5'o'¢l'i:iuri d.e~an:~; 1 P.icio~:IJ~ nne 'hl brlda ul"mitoal~e; .5 Qcl1lud de·larit; I 'pic.iorll!il' mi,!! in bdllil urmi!ito;\U'e: 5 oclllllri. larl1~: 1 p~ci~~, :m.i1C in ochlilll cle deas:-u.~raJgrupului de ,5pidnFulie m8':f~ unite ; ,21Q~h:b.lJl de ia.nt ;

**
in

*.

c.c~ur:i.tl,~ h1:11'ti 1~, piC'ioru~,. fDic, in_ brida"r~~ tOI~e #. Se repe~ta de Ja :;:: la se ~!!tmil11!a l'lndul CIJi 2 oc_hlurj d'll! tarn:t" 1 p1eiQrtl,~ mar-e ~fi_ p~ci,oru,,ul mie de marrgine ~i' ell 1 ochi, de ]an\pent:l'u rn:toa;Il'C~ .. ~ 3. 1 pi.dol'U$ ntk: in picia['~:~ulmaTi: -de marrgine dmd:1li4uJ ,Pl':E''cecien,t: Ii ocrllud doe lant; 1 pic[oru~ mit', .3, o~hitJ1ri d.e lant !;liS piciorlUj.e marl unite ~Il

*-~i

* ~.

*.

de

un

~l1J:l .mie dfntre cele. 2g.l'llpe ~ 2 ochilld

grup de ,5p:i.~ktr1J!ie

IUlld

unit,!! hl piciorOi.-

'~abiud, d~ .fan,.; 1 picl.ol'l:J~ m:ie in bt'1tla unn:ii~


tQ.M·,S Se tiepl!ti de la, i~ se b!'nniniil :dnoul 'C'U I plc'ioru!i '91i'e in l:an~ul d,e m,argine it [!,'!J 5 ocbiu:d. de lant pentru inbJat'~~re.

]pidQru;~ mic ill 'ochi,ul d,e d"-OIsnpra gFllpU~ lq,i ,j 5 'ocliiuri de ,lane{ Se repeti dlii Ia la sf! ~mln.a rindnl eu 2 ochiud de mIlt·" I p,iJcia['l!~'_mam in preibru,ttlm:.ic d~ mrug.i ne ;l 1 oclli d~ lWilil :pen tru :mtoBt,ce:r.l!" Hi, 'I: 1 pici'Ol'ru, mic -in piCioil'u,rIlI maf~ de mavginedin. riiidf~ill pltec"edent i 5, oclliud d.e lan~; 1 'p1ci,aTll~)lnie in bdd a d,e ,5 echi'llr'i de Ifllll~;" 51 ,i)~ldU'ride]an~ j, Ipid.(lIl''lW mic .in b~'ida tllil'i~, ,toan; 5 oclli:Ori' de 1~1l~; 1 ~~o ..u,~m~a in br~da.~l:mi:ttt'I1"e i 5 OCihhnii de lant:; 1 .pici'orU:t. mic in ,ocbil!l de 'd,eiisupra gru.pulUi; 5

*.~,

*'

de lan,;

prima b1'1(]a~h! 5 ~chiud de lan~; 3pj;o~oFl!lte ~.arl ~nite. ,3 ~cb,iu:d d,eblln1- ~i 1 pidoru, mie In pr~mul lfotl.!,l g'l1lpat, df:1:I dndul Pt-.e~~ d~n.'t; 5 0(1 _i de Inn~;, 1 pici.OfU~ mte in br~'" de, mmal!oare de 5 opl~hlt'i Ge]atI; ,se. . de Ja *.la ifi se termini 'r1n.~'I]Jl (lJU:J!. ··o~
de l;an~ pentrn. inroarcer@ .. B. '4 ; 1 picioru, ~ic b1\ brida d.e 5 ocl:ti'ud de lml'~ dlnrindmp;r'4!" e.:ede'l'Il; 5 och'lul'i de larll'~; '~lll pr.imul p[ciIF. m~ gtl:'l!p~t.. Sle 'c:r~,eiliea.d, 1 pidi:lrull· ,mill', :3 o(:11.iu:r:i de lanrt ~l 3: pidot'u:~' rnsli,'i unltit j .~i'l. b.ddi! u:rmit.Qare de ,!j, 'oc'hiiw:i de L'lB

ry~ 'mi,c 'in, lnrntul demar'gine

*.

1ji

en 6 ocl'lliur1

*.

* ~[

tge repetA rindudl,e 2:-1 ..

~uG:'te,a.zi 3picioll"U~e ,mari1lJnit~, ,3 (!if ~ lan~ !ji Ip']'ciO:r\I,~mic; 5 orJbhld ille t;:mt; .ll piCioT'IilI§ m ic in bdil,a urmH'to.are Be repetA 101 la ~i Se1' termini! r[nduJ ,eu :2: achiuel d~ hliRi~. . piciol!;Uli maN i:q piciO:l1l!jluJ m.ic at! 1 maltgin~ it cu 1 'oi!hlde lant :pen.trU intoa:.~re, R. 5·: 1 piclbFUii ,mic in pidcll'u,u] m.a..l'B d.r margiinii! clin.__ r~f.ldUl :pi1''eced.ent ~ 3 .oc.hh:n:~ cilf ]{.I-o:t ~i 3 piciJC'lll'~e mad un.i'1l1l!: in 'br'ida d,!! oCbiuri ·C1e laB\- De' -unneaza; 3 p~~~r mad, 1IJnit~ 3 ccliiu:-ti de l.an.t ~,1. 1 p:i~10n:a,~.ni~

*' *

*-

ae

=Jer,

~,},U~~

;c]~
Oil:lJ~
,~

d:h~
~<Il,:!!

;9. ~ ntitt

lC1I1~

'.

,,:lve '; L"m~'~el,3 d di£!, e'j. 5

"lgi't11f m~(lIn brida u'r;miiit~~l'll!. de 5, ochhu:i de 1~ln~.5 qc.MU1:i ~I€' 100n~) 1 p'ldo~'u~m~9) In ba.,jdfa' u:rmaWa.n:l' .I .p:kiOF~ udc, ~ ccl1i.1.rrl dE! ill~;~4 prok1r~~em!tti uni~te i,~ b~ida. 1.11'ITlii~ ~t taaw!!'*. S~ rBpe'frii doe Ia Ia :se teJ'min!l nnd111 pu 1 piC"jOI'lUi~ mic In IaJ:1i~ul a~ margh:ae ~i ,~ .') c"cl11ud dE! ],~nt Jjl~nt'l."ju buto~f\e~·.e •. iN. 6: Ii: ~~ ,cr~~~.uA ,3 Pl~W[Y !l'~' m~_j"l .3 ocilti{[ri de la:n:~ !iii ] pldar~ micin p . 'i~i me ~. ocllilur:i[ de lan~ .din. rlnd,jJ)lp17~ecl(il!rl.t: 6 m:W:Ul".i l~iI'!' la;n~; ]p:k:lCfUIji mle .m, b:r.idautmilW~: 5 oclBtu.r.i de bm,~~ lpiC::,1oru~mic :tn [l~Jmu! PJd,Orll~.s;r1!lpa.t urm~L d~. ~' 0 chturi d~· !8W7l~ .de ;]. PI]Cl(Jol'U~e.. ~] mar'l t!n~~e In. ~C:e1a'l (~,[l) pkio1'ul\j,* S~ l~.P~ti:l de la Ji;), I>e< tei',miVl,jlt'indul (.'u.]j :piciolf'!l:l!l mlOlre in. pI-

r~i3tdQt~u~,ul'i,Ii'upai! 5, o~hiijl'~' de. lan.t,


:t:

1 ~~-

u n.i.~1!~ in al p~trwea!gfUp!le
, eiO'l'u:!ii iie ~30eh1ul'l m

m:tll'l ru:um ~ :2 OclJIU1~l 'W:;:' .]~~.; 'lJlTI:labOal."~]c 2 g:!Cu'P~ dll'! ,dte'

I,

;•

. 'I

.;

_,_~"

:3 ptciol"Uii; m;g:ri:

S~ ~are

':':

Ic'~~

• ",~

C1'\or:;:~tea%31 p~repeti d.e

* ~],

2 ,ochili!ll,I;rl ·Oem.nt segt'1!lpe~i!;


11.IlIli:H~~· 2

seterm:in1t rill!Cl1!l1 C1!l I pic:itl'tue .mwc .im.. pic~on]!iib!l .mlt: ow. J e ~1 Cit] 1 lOOb:i O:L'! ]J:l!n~ J'Fl~~tw. fu;~oa!ooe. 3: ~U.P~clOli'Iil~ ffll~ in Piidorti!~.l11 mit' d.em~~glif1;e ~in w:mdtll p:l'f;cedent; $'e sa~ pes~e prima brkl~, :(l,t peste IpH:j]ll!!:iI.l~ooic~Lar \i~ brh.i61 uf.!IIM.odl![1e de
]01

in.m..ic

ur:mR;w!r

de l<lll1~;; ], p~!;.kl.1;'I;I~.mie

*. Be

* *' ,i.
de

,r::m<l~
mm:! bi d~.
~ mic ( ptdi Il'larl!

ite bl

ittW,

p~['Ii1:'u j'rrtQ><Ilt'Cel"r!. '1: 1 P.i.dOl\'1,t~ mic j'n p~R. ru~!i'(jlr.1)!a!re de roairgilie; 1 p]{,'ioru~mic 'fin grl1Jj~l de:i3: pi~ioru~:e' .maTi .u~te § ochiUJ.".i ili! 10!in~.~tn brlda, de 5 oohn;I.1'J de ].an~ S'e! CtO~ §eti!'!~b1i 1. piclg1'1il~ mle; .5 ochil.tl'l, altil! lant; 1 , . .mi~!3 ochiu.l'1 de lan~ !j'l :3 piciorulji~ maTlt:e :in bwida. urm;!toarej 3 piciol'"'IIl"le uriite,! 3 ocl)lul'i de l~n~~i 1 pir,;;io,:!"11ll! . 1 )!lrmihor (li,n~$'rI.dbl pre.cC!dent , la la !ill se'fel'mj:na, r1.ndu1,. Ric[6l"rI~{! m<l!l'l unite tn wupuL ur-m;aw:r. oe.lliul'i .~le~~~, .1 Jlicioil'u~ mic: iu lan~ul de _. (;1:1 fl ,o~hh,lI~ide lan~ pe_ntru mtom:~ = 1 p~.clClru~.~ic,S oc;:luluiI'l i:te: lan\ li~em01llriUinH.e '[0 p1ci.o:;,'U,1ll1l1 din dulp:rece(k~:I!1t;.3 p~drij'u~F: marl ;], oC:hiiUr.i ~i1 Jli dGJ1'li'~m!cir!l b:d.da de ifi· tJ~ ].ant; 1:1 ochi\Ul1'~d~ lan~ ~ 1 pi.{liOr.ll~ miC~lil Dr.ilid:a um:Jfi1tn81C ~ Ji, eehtuct de 1.a;n~ Se 11:'~ petl de la.;..1<1 ~i ~e l'e~'mina l':in!dlll c;:ll, ,loi G,c1:Th~:uri de1<m.t, 1 p.i.dor'u.<,o mare m.pliclol'u.~ul mie de 1l'!Hll:rgine iii 1 orut! de l.mtpent:l:u ~nt()a~lte. Be r.epe:Mi rl:m:'hirile 3-8.

clQl').Jj~u1nlic

de margin.e ~l

CUi

0 chi

pj:I"ioFii.J:~e roan. umte~ :2 oc;W·l!u:1 de 'bent~. S' p:ldorU(fe marr.i unite.~ 2: m~l~i1!lrjde lantl 3 plt;lqil\lJliem,~'~.tutite,s;e ~~:~l'ep~.t;e. 1 J,iciormie ii In, p~clOJ"lil$luluf"'" milrtor s~ c_· ·lLp.i~10'11l~ ~~(); -St'!lr~

o(:lh:i.u.l'j d~

:l!.ant. 3

3 piclQ:Ml~emil'l

[lIi~ ~

*'

~*

**

*.

*:

*.

clot'l1~~.
'llJ!;ii'rr,llC pl7ec~

in 'b'ri[ep~~ l p~ci~
ocld:u;l!i

l'u!l roie lti1 p'!i'e~

~l p1!!io,1~1lIi1C1

S:(f: cr~~~qaz[iun. [all'). t (dl1.d) d.ebaz;' .lej'~:I:'. _4inU'-.u,n m:ultip,lu die 1 I) ocl1.iurl d.e ~<Ii!:1'~, plus; .2 'OGill.iUl'i. d'll! 10l~n:tpenbu com·plet;wr~a riluiuluJ, R:.. ..~ : Jl.. pi. r;:ii;~;~~.' te . trl .iI] donee, ochi din '·m ~Ul d~ b~:zri • 3 ochiu:d de l<lin~i sa sare l 'oehi ~H.nl~!ltlll de ba:.:~ ~:l ~n. O~.l::JllU] 1'l,1['.r s_e. c[\~et~ :3 pici.oitLH~em:arl 'unite.; sa

In p'riJmiJJ].pkio:1'U~ d!e:r;ltse (:"I}~et 1 :m~e: III a] de: ]apt;: 'lp]_cio~

.." '" c.liorn~ .nuc]n il oCi:1i~uf,ide

p~La de la

**
la.

~jS:fl 'Cermim:a rin'dul C'u. I pi..] .1·: . p;~Cl_0rl1!iU'.'. :nuc uemai'gme :11.1 IGU. iw:n:.t pen url1 ~[ntoarcere. B", 4!: "'

,'~nU.e ~ n.illll'l dll l~ • 1pi~

.$.!'I!N!

lJe.ile I 'ochi din la:n~1l1de be:za ~l se lu»

tant ~~

~p~ta'de

odtiUfl , t'ni:c tit

rrlm-e dil mh.ll'i ,at ~. d~2 pi~~e

bChB:l'clere•

dr1lli~ mi~

Cl.~oo;'.jS pk'j'Ol'tllllC: matl urdte;. ~e ~al':e~pca:;;te un oc,hi !jil :;~ fac 3. p¥c:iiICI~~ matl uni t~; ~e ~:a[e.pes·te 1 cen i OIl 1an~1;L~I;a~de~ bazi! ~i ~. C~'o-'if'llliEliili al t.e3 .p~ciol'ul!ie mariijoite' ,(>1 grupuri d~ ei!t~ :I pk:io];lill'li! .mAl;] un[t.e),. S ochiud, de lan~; se san:! 1 'OClli din la,n~ui de lla~ ~~ ill "~l:'Hul urmRliQr :62 e~·QseU~i.:I:i1\.1 pjclOt'u~ t.Jdc rS~ .rtpelll de .la. ~i se te~'n-li~a ri!'!.dul ~t1 1 .ocbi. de l<il;n~ p~nl1'];l inweJ'~e. R'o 2 i 1. '. 9 :m:l.c In pidorll~ulm:i(l de roarg~.fi~ tliln dul pmc.:tlen 1r ; . 3, ,o-ctM1;1I[!'!] .l~n\ :: d~ .1 ,pi~ioru~ til k ]liJ1 primul gru:p d~ 3 piC:W'I"tl~e'

* [~::{( '*

*.

lr!\ap~di;,r.u!li gtiltpat. ~l 1 :p~(,;1oru!§m~l".e t~ ~ ,p!lItru:[.e,a pil;::lor~i!i ~Pa!t, ~ se sru:'e pe.s.t'll: I pi~ ai.mr!'U~mic ,se l"~.eta de la lii;li, ~i!le ic.r-mint. rrnli:'l1:;lJl CCI!:l1 p"icior,~ mtU;l~ hi. pil(3igl!Ali~l roie de m'll'gi:n~lii CIl L ,od1!~ a,t! SJiII,t . ~ ~Mr~~. & 5 ~ '1 . Wqi~!l.§ m:lc:'tri,' mafe de m~irij;~~ d~Jlrl'nd!ul pl"ec.edent; 1 c'ct1i Ic\e lfl!ftl~;se salre! PeS,'N! 1 pic;i,ol'lil.Jji m:a:n!; 1 piqi.a~ul!h1cQ inurmfrto'Fulp....icio.r,u'§Malre; :I .ediitn:i de. lmt 1 .1LpiCi~ti nde .tn_p:i(ir~u.!j;ulmic urm'ii tQIl'! :3; _,O'clliOOli de la:nt; 1 :p:i(!~"11~ mic :1il'.i 1ll'ma:tmllllp.icwfll!!jl :JU:1Ire ~ ,2; .otl!:ii.un de lM)~i S~6, 2: 'pi'eiQrur'ie mm:.i; 1 pi()ronI~ [[die m.pjl":: . ',: mareu'm:l*~ fie r~ .P~tj de la la ~i ttl' 't~r.;mlnii, . cu. ][ @chi me taut., lp.i"ciGm~ ruie·:m [~n1ul Cifil'

;), oc:l1llurd dE! ~BlJ4r;; 1 pici.o:r,u!i~a~i1l' in ~lti-ci..

'm:hc

dinli'j)m,c:]'u]! p:~~§, ~'aFe; 1 Pi,gol'14 gruP';)I't;, "3 'OOWU!ric. .in. ]:lil:ima.bridi ~

*.

*' *

*'

**

._-----

:fi1~h'i~\jne ~ .~:oe.Mu!):1 bnt p~nl'm.tntp~r-.~f d~ ~ilie: R. 16:: in eehiul de bun1j: tlltr~!:ele ~. pi~ d cl~'(!l lnici, ale t[Hdu.luipre~derJJtsll! 'cr~eB t~!lza IpiciOl'1!l~ mare, :2 ,~ehiu;rl de lant ~l 1 p:ic:~orlL~ma['~; 1 ~¢li:ii ,de ]ant; S'(l;l SOli ste p~cioro~l]lm.~aurn~iiu,r;*
brkla. de ·3

tOr-Mil

oelli.urf de kilnt;

1 oehl (Ie l~nt ; se

11.

pic.ioi'u!l'

~II'I

s:ar,e p~!;te urmatoa.'r8<'l! bdda de :3., ochiu:r.i .. e d :].10111[1 t ~~ [.n.bl:]d<l 2. och'iul'i .q~ lant."d .iI.il~l"oe oo].~ :2p;~c::ml~U\jlC! m](:~ O1I;::a; 1 :P'~ClJo-['IJ~. :m;a:l:e~ .2 cchiuri de :p~cio:rtJ~ mare, 2!c ol::,11iul."i lan:·~. llpi~[Qtu~ trlaJl'~,2-' 001.'11ur1 de dle'~a:rr~ Iii 1 pW'cioru~ U;I<life,· ] .Q~i de ]~Ji:lt; lpiqloJI'U§: m.'ie in :p:i;d.oru,Ull ml~urm~bJil' . Sa:-rep;et~ de ].a.* J~" ~ls~ te-.rmhla.~.]JCIdu1 C1Il I 1- oeM d'e laJ:lih L p[o1Oru!i mare. 2. och~u~i. dl~]al:l~. 1 pid(JJ.'I~~ mare .in,' Il~l:lh.tl de lia:n~; :1 pidorY, lDflire in p~(lIGruf.!i~mJ..c de ma:r'!,l::ine ~~ 1 od1i! de ]<I~i'j, Ji)e~.tru intotL!I)I. i: :], p!icim-Il~: ml(l til liI~etlil'ro~ul ~~' m miJIil'gl]lfE! d'~Ii rllia.ul PJ~tf,t;:.~ent; ,*.:!J. ioch~'Ui:l'i. de Jan.t; Iqlt~ Spici.orru!}.e mlllii'lJnU~ Illprim.uI l\iial doil.'!a p[clo.l'l1~;·ffl~ ~se ~s:are~.S'~e Ipi,r.dol':I]:~ mie ~in u;~~~n<l~.el'e d:ottip:iJdam~ mari se ctti~l!lteaz11 ctt~ 3. . - -M:.u'iunHe i, :1 ocl1iiui dl;! 1ll!it1.·~;.1 pi m~c tn. b:rida .2: 'Oidh~JUIL'~d.e l!l!~t din mlJloeu~ gi~pu],m. din rSe npeUi dL\lIa ~a ~i I~.e: ii'!..1]cU 1 odl':li del.a!n:t Pe'ffIDl tn~ t,o..tt0el;le. Be' r.e;pe~. 1:i1!:dU_1t'~le :2-'(',

cl':,

*.

se ,c:g.\o.!iiet~~i1 n gt'up de 6pic:i,o.fill!ie marl des~ u plir·ti.te fnlire '~h'!!'eu ("'rile? 1. cchl de latr~; ], 'Cl~.ITi de ]a.U'l, S~ l~peM. de 1a ~1 roe t~rUllD~~ill,(;~ulen; 3 p'Idm~lHjie mari d~Rpi:I'~H-e inke elacu clllf!' 1. (l~hide ],a1Cl~~~ C'~ 1 ·oc!J'li de pi!l!ntl'lu[otoal'{\~te. ]npj,c~on!~ul de ·e din dfid111 pl'ece'del~t S<~ c]'o~ehf~.:iil~ . iOFU(ii ml~, 3 OClliuvi de IaJ1~, s~ sare peste 2p:lcioi;t.l!ir! mari.; :rn pkiO'nl~hl.m le 'utm;il!'tor secrOil~W~;{.a. 1 pJc:ioru!jmilre" :3.. Qchill1:r'j d!C: .]aJrn; ]!. pic:!£lirU!ii .~aljll! ~ *3, 'ocili1!1ri de ]<l~t; sec sate pest~3 PlC~'Oi'U~~ marl din grllpul d!l11:!fl. p:~.doru!ie: 1 pk:joH]~.ro:ic~~~ ochi.ul de 1,,,.1'1\ din m]jk!~u.l g[Upu[ui.; 3 oC!hiurl d'e]al:'J't ~ ;FlI1l sare pes~e 3picim'~!I'!'m<lrl CUIll a(lela~~gru:p ~ii ~npiciol't]!lul mile .urm,awr S€! {!~I1~etel<l,.it i pidm::l.Q~maJ_'e., 3 ochil,lrI de lal\~ ~li 1 pk~o,~

se !j~l'e p~~t1ii ,1

,t!l'\Oi~k;a ~a~'

turi din ]an:t1ll1 de b~~~l

mic ; .j o(!'.I:d ~8rii~ '~ d~

*.

*" [~ *-

n~n~

:R. .~ ~.

·,i

* *'

ne:

~u]fidc urmMor .,. ~. :repe,ta d~ Ia la' ~ise ~elfflma dndul .:1:1,1 '1. odiiU.rA cl~ larl1~ ·tl"ni~t:{laFCel'e. R. '.4L: Se: !HI1:e .~e:!!te PI .p1dor,U1 grupa:1l (3'~ pidb']: :1'1.unhe) cl111

miljj~ ':rfnd1ll1 ell 1 ~~clo:rUi mi~ in lrull,ul d~ margin~ ~:i cu. 1 (lcah1de lant :pentru i:nt{laJca:~. R. 3 ; 1 pi.c.iol"l,l$mle inp~.(iio:r1;!l~lJIl mi,l;)d~ m~r.-.; ci.neal ]'~mrnlJJlIli .pl'>e~de:n~;. ,2: ~chtul'i d~ lan~ i se:SOll['epeste pri~1:1i~lYrida. de .:I ochiuri de lant'~ 'in bti.dalu1I1atoal'e dln.tre c~le: 2 pi.clQrll!!liemari s~gt'lJpeazll: 3piC'kJ'1't1~e m~ri 'UMOO;, :3 ,ocl,'lhu'i de ] Ii11l'1t" :3: ~p;kiali'u§'L!m:a:1:i unilei 2 Qc~lb.n:i ,dill!lafi'~, 3p:i.~rgru!ie :mar iunife ·~i 2 Q'Chillrj. de laI'Ji~; 1 l'lic.i'OrI];§ mrdc hll.p'.idottl-

ru~.mal'e

t. Be;

11Elpet~. ;.:l l~ d

*' lea *'


*'

~,i: e s

terr~

*'

* *'

'S~ c~o~te~ziull
·dinf~'-liU"~ miuitiplu

larn~ (l'ind) deba~~¥eji~r~ d:e' 1[1 Qclii~d dl~ ]~[libPU,ig de l<m~ pentnl. ,t30:r0;pleta:l'eamo(J~~

K. 1 ~ j p:i(liiQiFl~ :rrU,IFeJ 1. 'oc'!hi~ i'l!1(kanl, DJpi~.elL'il!iima~e' 11 lQ~hide ]Mt ~H~a lein:cl1ea oc!'iii. din. ]anM de ba.za; ~ se S<i!~ pestle

4 Qd!l!~1JfitUn lanWl '

d~~~t';~;

~n OQh~1JIlurm1i-

rrnd.ul p!reced.e:!::I't. :w.i. in al . p]clctl'u~, ,gru.'pat se ero~e-t~i£l~ 1 piel9ru!i mic:; 4! ocJ;'11u..J"i d.j!· lQ;Il.~i se sa:rt'1! 'peste IJI·malbjrulp)ic~o.rl1~ gtUJl~t;, III p.kieru~ maro(l!' fnp[c:i.oru~u~ rolC urmAt:ol'':; 4 ochi.1I1ri de l<1!n~ s'e ~efJ.e~a; de l~ 1<1 'i~. :!le Ul11'mlIlla tindtllt;:'u 1 pidpI'U~m.~~:I!:i 3 o.(tbiu:rl de]a·~v pEm:b:'~l.intoote«~. It. 5: hI pici.o!l'~ti].~fe de margin.e ~l ·tii1dulul P(~~~-· dent!Iiiil: ,ct\'co.~ete~zii 1 pldof!lii mare, 1 cehi de ; lant :~i 1 p~ciJOtIJ~~~:re~.* 1 oclli a~~]~.lIl ~ t. [ P[C]Ol'iU~ mle bl.pIC1o1'ur!ii'1!11miculm~lt-o'ri Iu

*.

**
*.

·toOl.l'eere. Be ~l:1pet~rl1:'tdlll1'ne 2-5.

1:!tm~t~rul pJJCio-r!J!/im~l"~ :61e gl'l:iIPl%IZ;1i !ll fl'ido~ tu~e m~ri c]espaI1j:oo I(!U 1 oc:l.'l~. tan~ 'def Be tepet5 de ];a hi ~I SI:! te'rmin~.dllduJl cu ~ 1 PidC~lili§ malle, i oc.hi· rIe lall~., 1 picioru~ ~a:1 ;ochi de 1.m~~i 11 pidol'~~ ma:!':e ]~ larn~ld d~ miWrg~ne ~l cu 1 Gohi de' .]ant, pentr.~ in-

f~:

oS!€! C'ro§eOO~71i. un. 1<11:'J:;, (:rind), 'dli!ba:di.[~jeli't. diiLJit....mnmu!~p~~. de 10odtlhll'i d'l\! Ja:nt~, plus

lu]'ut . 1ft. t.~ 1 pi.d,OlrU(1i·tri3re :fn i1] li~p~~le<Ji. ol!:hi ! din 10m~ul de baJ~ii .1 CJeh:i de lani; Siel ~ue p~s:~e 1 ocl:11 din. la:!1,~t,~] ~ ba:~l; 1 .p1ciJOPU. d milre ill ccltiul urm~tor •. Se repeUi deh\l

7 ocl:tiuri

de la:n,pe-n~u

comp~e-tare<li.m(')o('le-

~*

"!1'-

lta de ttL!
\:ill
~~.~(l

:mare ~n. nriida. de S ochi.ud de lotllt; ] Genit de [ant·; se suepesl:e .~~ul!,J1,rm:ii,tb:f d.e '3 ]jude ~!.oon.p:it:],Ql'!I.1~l;Il ut-m~l'(')1i:',Si9 CI'O~~~e~a 1 pic']o~ FIl~ mll-te; 1 ()~inj d~ lan~: 1 picio~~ mare rll . ~~.:lie t~:i -rin'dy] eu 4. rlchiu:ri p~ntru il'lto~re~rt!:.
!J~,)!ll m.a~

:a o'clliuri de:~~n;;, l ochi ~~ ~,ant,~ ~. p.k:l('lnl~

UrHlo1ito:r

*. Sol!

tftPIl!'ta de

~<I

de lan~

B~ l;Ie:peti~induli'ne 2~li

Ilrc-

lurI 8e

'~ul

an~
se

:ru:p

azili !lio~ Ib~,r-~

ere.
'l!fli['-

}lad unite~l oeu-

Hle pi-

de.

:a* pen~
d~t'I gru~ rl de ~tpr'; l~ :+: :~ ~i

,,* .. !li $~te~'ndnii 'rilld.lll cu Jlpi,ciOrui, mare fn ®blul dem)lITgl;ne ,ailli.r;if.l,(ffiJl.illlui ,t!e qaza, '1 ell A oibi~d de ~ari~.P,-.n:tl;ll ~[nt:Q~1"~el~~. 2: ,se R., ~.~e ;peste ]lIlc'J.Qru,~tiJ!maJ[,e: di~ mal·S',~ne ,mn '~~n,il'l1ipreaooelrt ~ in. p~ciO'l1l~W l:u:ma to.l' '!ie CI'O~,~te'<lz1! . plc~or~ ] Q1a1;e: 1 Odli de lan~ ~' i p~clpr~~ :~~~ :inur.materul Jllicior.u!j:mar~ §e '~pG!Ui de ]01 ]011, *~[.se te~t'i'dn& ri:ndul ell
]01

·SE! SCWfl·.

Im:ul

4, '~clJlJ:;lU']

* .pi~ib.ru!i' mar.e

'*

*.

In ia1ItuldJe mOU'girte ~i en de l<'l'l~ P~r'!.tr1iJ :int{l!\l;rcel"(j!.R,. 3;: Se ., ~ul m.~t'te ,d!.:!. nl~I'gine q:m rkl..~
piclol"l,t~,t!!. Ufmat,or

,p.mt ~

~I:Tn. :ret:e:~ hi de lant.


Ir j, in

p.ici.;),"'. Se 1 cUi"
'~ P1a~-'

~~n~'llll
u ~n-

'J

]ej~, ;, plU5,
mcl(],l2~

~a :3: b~el~ (ca mal !na1 pkioru!ilma"e, In 'lliU] urm,a;oo,t'; 1 ocbi ,dg lanti Iptcl'o'" . t~ p!idorl;l~tJi] lLn;~iJo:r Se . die ],11 ]_a ~i SiG: ter,rnm~, -rllnd.w Ie_!]1 :lin~mare ~n lan:tul de . .. ~i cClJ: 4 ' . 'AIi!~1ant pE1nh·llin'to~rcej'\~.. ; Be csa:re pe~te' r.Ji~o,rl;!:~iul detnarglne ~i .tnpicioI'llJ~u!l 'u-tma'~ tor se, crQ~t~t,ea~a 1 pk:~jJrl[!iilUare; i:oai p~~ tcl.li_].eaocl',d dln b.i:idai de 4. Q>C.billtr~ de l;mts.e .~t>O=i~te,azan. !pUlp de 3 bude (ca. la rind1!ll .:I),. u 'J IOIJ;lih&hl!ri lap~~Iii Inca un gru.p~~: de ~. bl!,ld~; ~: ocl1.il,lrl d~ lant} Ip:i~ic.r~1imare: fiI,p~cior~lJl rnar~ UllJnal"(;l]" ~ .1 Od:li aiill' i~rJ!~; 1 P]£1Ol'U:~ ma:tt';~illl plc,,,o:rU~:1,lli UI',mitor .,ge NPe'ti1i. d.C'l'

nmf'e J::!rmiL'i:l!l:' se i:ot~~.~ ,4\ Oclaillr.l't;

1 picim'~ mar-'e: :2 o(!h~ud d,e 'lan~: oru$ul uirilliitot S~ ,c1'o.!ii~l,e~a 9 bucle ," :~' ~ $e. .t!l:it1'1Oduce 'C::l'o!ieta~i :s~ ~ra,gEli ob,ll(cia, :eu" ~·~n.ttodu;r,;;~ &r@~eta ~tste tr~e a: d,Qtl~ bl!lCl~, 1 ji£'teu. Sill in~Qduoe, cro~'i .se trage a ti~~a. bu .,01 cu 1 .~eteu 6~ 'tr;ag~p~IfiI t()at~ }'uclel;e " . epe~Q~~ ~ ~I!' ~,)Il'~ p~~~~1 ,P:~C]Ol'11Ji'tf.Jla_1e;; , In .p~C'J:~ru~;ul

'*

511a' ere-

'~~iJ.'

**

*.

*'

~i1.pi~~Q~iIJ!!lmare .Be ~e 1IiiiliU'm~:L1:ili. u<tllld'ul ~. 2 ()omm:i dil! Ia:n~ ~ :2p[ciQ!l"Q~en'l",u::i In ull1ttlul 'oelhl __ru lam ~u~'l.1idie bad. ~~ eu m oeM. d,e larn'~ p~lIku ,in~(Jaroo']('e.R.2:.~ Se 'ei'o:!j.e'lead: 1 p'to~nl'1l:I!i m~(lim P.1ri:U1U.~ pic~Qf~ m~re a~,riflidu'lu:l ~iI'e~ed!en:t: .~1:1i! ptrlmllll ,~p dJ~ 10 p~c.i.onJ~e m~t.i'-llmil:'fu;ld1ii]lIlipooc,;ede,il.t lSe ~[la~.:::ell\az1i. ·Cj~t. i pk!1otu~ bt pdmele .. 5'I?~dQI,u~e· mam'l. I'de.\lp~'r.~[f~:e tnhie el:e~eu CnE!: m 'QcW d~ 'l,ant): .II' oclljul'i de ~aJ~'Ii~ 1.iP~clol"u!ii mic lnbdtl.a d~ eodh~Jt:ll~l. de l.a:n:~ din mKjW.ocu1 g[;u:pulul ~ :31 ocMuri de [allt ; ,clHe Ip~clo:l':u~ mare ~ 1. ,0011& e lan~ :m u:rmilltoarele 5p~clOl"1!t~ema.d d ale cfI&l1iJj~,~. gwup: 5~ 5~re pE!ste 1 piclon!:I;i mil: Ij-:lpeste [p'icdo)!'u!iroar.e: :1 p:i:cii6ru~:mf" In 'oCbi~lll de liin:~ dlrntl'e ]oli:u(j~m9l'l:s.~' sare peste ] piclo:r~nui ] plcldr~ m:~~. S!e I'epf>'tl~ d!a:ra. la !iii se termtnl~ir!du~ mB,l'e, 11 {lohi. d!~ ~_ 'l'I~lpe~.ue]a , 1<1.

pes.~ ,4, .ocl1:tur.l ale laIQWlu~. de bazlli ~t lnQcib!~1lIil urmatQr sa ,gro:lO~a?;a' 5pic~.oFu~e :m,a.._rl., '2 oiCh:[l!lr;l lan~ i'i~5p'idQrlu.!;}~ mad; de :!!~ sare p~~e ~. !~[~~~ ,d~r:I, lan~~l de b~ ~ 1 p~~rn:!;i,mic: mochilll ].ll'mator ~ '2 o.chi~r.i tie [~I_nt, :S~ .sarnpeste 1 (lei'll at ~<lil!L~IIl].'jJ:i. de b~za j. ~l .j'll. ,achh;al 1!u:mMc:u; @e' grupeaza Ip~cioruli

,oom

4 'oc[1Ji),uride' lant .pe~'irl:r-uCIOmp:](!1fa'N%l. motl.eIului, !R\ If:: 1 p~doil:'iUJ~ aee jl1l.<.'!1lipa:t-rule-a ocih~ m ~l[n ~<m:tlJi~ de b~~:' ill Qc'bhlrl de "[an~ ~8iE! !!afe :1 oelli <1:1 :]<mtulu~ deba~ l~, •

dll'1itl'""'ttll,m.ultllplu de' 14 Qch~urI de

S~ tto~!!'teaza '~m. larn~ (rind) d~ baz~ :[cjer"

l:an:~"pll1s

jl:<Jir

!lecrnli~a:za

1 picio:rl1~ Rllc;

t * * ~[,

*"

'*

mali!

*' *

*.

.e saM.
h!~orti~

a oen'!.

in;lDall'Ce~~. R.5i.~ .:!:iii! Sa!l"e peste pi1c:Loru~tilc'le mi~ ,~din r::$:ndulp(recfd.ent ~i ~n Illkiol'Ui;\ul ur 0]' ',se . cl·()~et,e~:z1i. 1 piic:if:ll1'n~ ;, *1 cehi de la;n~ " Ji pickil'I1:!ii' mar-I:! hl d~~; buc]e: II oc:hi de~a[[l~;, Jl .Il~m:a!lle:~ 'in oohiul. d~ntFegtuJptill. d.e 3 bucle~ibrid~ de'

.,

1<1

*' ~] .pentr-u

s~ter.mll]1i

dnlilulc::u4

*.

oelllUl1'l.

~e:2o~h(uri delan~ ; se'

'g~u.plJJl

e lia,""

85

ocllluri d,e lall'~ ~e.nlru :kl.ro:arcere:. R. ,3 ~ 1 piclOrt!~, mare 1t':l p1cior~ul mie d,t!, margine .iBn l'[ndul :p'l'ecedent ~ se $:M~ pe.>S'te, :.\I piclollJ~e alL'!! &,'UlPuLul de p.c:aQ"~e' ~j, pli! s,ub url;ll1i:tQ<lI,rele 8:Oih.inrt de lant se ,cr,o~aza Oit2 1, pidorU!j1mlc :!fi cite 3 Qcbiuri de hin1\' inh"~ e.ie (8 picioru:!ilenri .. , ~1 '1 1lnt~a:te d a 3 'lJ'chlii.l:d); ~t! sare peste 2 picloFlI.l1'i!' mari, dhI<l!e~~i gtUp ~l In p1clot"W}:ul mic se ,grupeaza 1 piehrl'utj; mare, 1 cehi de l.ant ~: i pidMU~ mace Se repe't~ da la ,la, !i~, Sit! urmina,l[it1.(lul ell 2 :l'i,ciOl'IlJlje murl in piclQrn~ul role d'r! margine IlIj eu ~ ocili,Ul] de laf.i,'~ JPe.ntru :[;n;~()a'l't!cl."e. B. 4: Se Cl'Oiet~z.:1l, 3 :pidQl'U1jt mad 'in primlll

itn

1pkio~Pl'!c

:~nl!iUltu1 d~ mlWgine ~

I~

**

*:

1 plclQl'u!i mare '111 su~b MI1l:01 urmltor ,SlI!! ~o,.. lp:tclol"u~ mlie.. :1 ocl]i,u,ri d,il,lallt;, ~e stt'l;e pe5~~'1 pidIQ'l"IJ~mara ; 1 pLcii:oli-u~mlq in oclii.ul die larit t!rm~tor ; ,3 OcllhJ.'ll'.i e lant: '51! d [)a'rop,e'Sf~ lpicio-ru~ mare ,f'i_t in, o~hllli de hi:[t~ u!'m~to:r SII'i! C:rO~e!'llllEliZ3 1 ,PlciocUl' mit:; 00 S'al't! pesiJe'2 pidonwe l'na~d.~i in pl'cio[eu!joul mic oeurm~ari Gel 'cr,o~'te~~i 1 p:i',cJOl"U~,I!!Il;_~~ :1, ocl1:i. dl!t Ian ~:;;i 1 pielaI'u" m,ar,e; se sare pl?ste 2 pidot'tl~e ma.d dill ~pttl de 10 p~~ do:ru~e mal"li ~l su'b, UI1llaloaiele 8 br.i,clQ, (li;n= ~l1toru:::e) dfutre pic:i.6ru~~e~up'u1ui se t'r~et;eajA cUe 1 flicitll~ mle §i: ril::e :3 Qcl~iUrl d,r:o
~.eib~

p;h!ipr~ d~nr[ndulpreeedent i se ~al'e pt!!ite prima brldi! d.'e' 3 ochliUi,r~,d,e~[i'Jlil iJ! n Gnui'! plni ]a (lea de a llasea brida, lie coo,eteata ctl,{! 1 piciO'ru, mliO~l 3 loclUuri de lant ! 51!. s~

la.n:~ (8 p~r;;:i,oFiUJie' mid :!'fL '( brIde, ea Ia elndul ,3) -Se l"epE!ti d~ la Ia $f:i se tel'H'lina

:r'Jll'tlul ell IpicIoru~

*.

de la.fit ~rn, piciont~ul mi~ uRnabm' se cro:~e~ ted 1 pldoru!jI mate, 1 eehi',C:h~'la.nt Ipid.o~j 'fU!) Pl3ye;, ,2 IlJ'cliiur.i de larn:t;, 1 plc:!oIuij mie In .b:rld!i u.tmJ~t01ilL~';.s,e sfl!1I'.e jles'te 1 'piclotWii' mi(!'~ ] brfda. Ip~cior!J' mil!::' .~~ 3: piclo,lI;U!i! ul~i : in bticla unnl'l)oare de 3 ,ochiur'i de~8'nrl (din ~-JloeI11. ~rup'Ulu.i de [6;p~c:hyru~e ma:d) se C'J,'O$eteazi 5 pjc~ornllie, .mad" :2: ochlud de.lmt ~; ,5 picio~e 'maxi ,a~:r,ep'@t'l de 1a ~<I :'ii ~ '~,f.i,iI 1"1:nd.1I.il ell 5plcl.{l!l.'.u~e ,marii, 1\ '~c.hl de 'li;ll\t. J. piciOl1l$, mare [i:lllanitul de: maf'g$.]flEl ~l ICU 1 oelii. d.,e 1:8:1:11 pentru int'QaJ'oe:re. K. [6: 1 p:i.e~o~ mlc ~. ,lciora~,Ml ~~ tpaI'gi.n;e Q!ln. lindul ~cei:1ent ~.3: oclliud. 4e :tant ';dil:l~ 1 piIC,kl:ru~marre des:p,ir~i.t cde cUe 1 oclli de lafi~ ~~. ~tmi'l:o:are!e' .[;, p,~clQ.m~e·m'a:l1ll~' :!lie sillve p~ste ] p~aiOl"U~, mlc::, 2 ocM.1l.lrt IClie ].a1lllt ~~ 1 JPi~roii 1l\sre; sub Odl~ul de [8i[l:~ db:rl:'re' Ce~ 9 ,!tcio'~iii2marl ~.e ICfio:!li~leazi lI!, piI,~~M;k; :SI!' ~a:re p~te 1 pie~oru!i mare, 2: Gchiu.d de ]1Il\~ Ijl lph~io(rii:U; tnIe i :tn ,grupuil de 10 JJiIcloro§e marl dln 'r~n(i,ut p:te,~~den:t s!~ IUe'j:-e~:d\ii: C,1i'e 1 plmotul\! man!' ~'1,l! 'Mh1. de. ]an~:fn j;)1"i:meJe ,5 pkior~!tem.!lcl: 3, ocl1iuri. d~ lan\: 1 pkio~ t1J~, roie in. bl'ld<l l;le2o~hhtl"i ,de' 'lan:iile la mlj,~, ~oC1JJIgrupub:d:; ::l, oc:bin~i de ~1ilt ~ cl:~, 1 p, ,cio-, , ~ moo:e '!li ,~te 1 ad'll de lan~ 'm unnito~te1'i!' $pi't::'f(lrll1:!ji~macl aJi.~ ace.lu~a!iw gt1.lpl Sei)epe.tl de la 101 ilI:I iie tennbii ... Indull en
j

peste umlitolare~lridA. ~ m l!1n·t[~ol'ul dln~e cele' .~:pjdoru~e roari din rmdulpr-ecedent s,e Icr~eteatli 3 ph~l(l'ru~e marl, 3 achiuri d'e lal'i~ :ii :;I picloT'ulii~ h1Jl,iwlli Se f\l!pt'jtii de la ]a ii, ~' termiJill l"Indul C'U ~,picio'1"1[I~e marl, :1l oehi d~]aJ1ll.. I p:iciorlJ!,imarr;~ tn lan\ul de ~a;rgit1e §I eu 4, ocl:'iiul'l d'e! 1~1iI~peDitrlJ., f.fl:~aatceIe. B.. 5, : In oehitd de dintre' pTimul~i iJlnn~t.oru], pit:i~!;i din '_, .ulpi-~~de.nt se er.~ete.ad ,5 pic:~O;[1Ji!ie marl,:; s~ s~ pe:ste, 3 ,plc:io'~u~~ mario 1 P'1ci~, mle, 1 brldi !iii 1 pipjo~ mle : 1 pJ:clomli mlc in b:ti~a l.II:rmab;ithte,; 2' ocbiuri

de :ml~:rglf.i.e 'i:!' ell III och;i'llr~~de' 1a,n~p,e.nh"1l;J,~n1oal)c:~re .R. 8,:1 p$ci;o['Uim:k: fn prima brldia a rindul.ui prl€ced'ent: 3 ,oehiurl d,e ]an~ ~ 1 pj-

mare

** '*

in, pi-cipfuliUl mie

*.

* '*

do:ru!iI 'mlc'-~n .0Ir dena 'br-idi;' :se S1U"e, pes~ brid1il! urmatoare. 1- picil:}:I:'1J~ 'mk~i: 1 p1dOril$, mare: in oobiul de lant din.'l:re cele :.l pidoru!ie :rnarl. 5t'l g:rtl.pe~za 3 lJfci.Oni:~~ mar]:, 3. oehturl
:plclorl.l.lj(;l' m<lid,~!5.e s~,,,e peste

I(Je la:n~: ~i3

1 p:id()ru~ mar,e, 1 pi~i9ru~ mi.c !;'ip~te t 1n'ldlI d~ 3 ochiud de ]B.!'II'i; in u,rmM.oa;[\!l!:]e 5, bride
die 3 ~dJj,ud de ]an~ sa etOiiete~
r

c1~~ ~ pi-oio-

*.

**

de ]ant t["u~n.'to~rrcerE. R..!lI: 11 picjoF'lLi1$ mere in _·lorU~l!.Jl mlc d,e' margine ~ ,oclll'ud d.e' l.anti 1 picloru~ mic 'in. bdd,!'l; de 3 ochiud de' la:rl'~ a nl]dubli pre~et:h~nt; ,$e! sara pB-slle 1 ]J~dot'IJ:~1 IJliC'" 1 br1daj ~ p~,cJQt1l~~, ~ti pesme te 3 picioru!i,e marl (din ,grupu~ de 6 piciQ,ru!j1'! ~:run~~)hu.' 'l;iidda de 3 och~,uri de' ],a:llt de 101 m mij~Olcul gl'U]plll.w sa c[o!joeteau 5 p~cl:oru~e: mad~ 2 ochiurl de lant 'Ijoi 5 p'~cl'o:r':ll1e marl is£!'

mie $1 ,~]te 3 .?Chil.!i ,~e l<lli:i'~(5 .1p[,d~I'!.'l~e mie:l ~~.4 bride 3 :3 Oc.blllln d~ l,£1n\) Se repl!ta, de. la. *]a, ~,i sa t.ffi"m'il:t~~in(hii CIJ 1 pic.ioru~ 'micin lantul de ma1;gine !i~ ell 3 oc.hluri
f'tI~

*.

*.:2

pe-:s,te Ul'nliitom:oele 3p:ido:ro~e mari ,~le aaelu~ gll"up,peste 1 p~,clonw mia:, '1 bI'-h'l,a 1 piciol"u, mie Iii 1 Todd-A:; inp"~~oiu~tr.l Ri,le urmj,wr se cl\Q~ef!ea?;1.i l' p:icioll:'.u!lD.t,u:e. 1 oem de !ant ~1 1 piciO'ru~ ma![~e:te. Se repeti. de
l!ia't'~
j,

mar], in lautul ,~e mJ<1!rglrlc

la

tm'.mina l~Indul CIl, :2:' , lie ~~ CU 1 0 ' i1e laln,'~ penb'u !nw'!'lttere. ' 'Se l'epeta rl'ndurile i-9.
$1:.'

* *~
]a

Modelu1
Se Cl'~etea:za

121
d~
bli:l7A Jerel';
p

din'tr-un

marw.ne: ~ QiU 3 ochiu,ni d1i!'lttn;t prm:\:f'u inroar-, oer~, .8. 7':: Sesan! peste 1 ptci~~ me Iii 'in bl"ida de ~ ,r:K!bi.uu,1 de tan'~ se cr~Gteaziii 1 piQl~~, ~e· 9: QIiWt!4'r.l ~~ lan~,~ 51!! s~~ lI~,t.e

3 ocbi.url de lan'~! 1 pidOli'm,imtc

'* *

*-

Iutui.

m:Ul.t:ipb,l.de IlL ochhl'~i de hm~, :pl~I!!I; ,12 ochiuri. Cl'elant pE!l\tnl c:ompletarea 'm.ode

UI'I ]an~ (dnd)

:In lantul

de

, ·._It 1 = 1. p,~ioru~n1a:('\1!' [n· .. l dIlcilea loc:hi 91 la'fti\u]Ul de haza; ill co.nli.O:Uai['@ 'clte 1 p~~ 1;1QruIjmal~e! in unnafoonele 6 '!X!hh.ld de ).a11'~: ::+ 3: 'p~,~ioru~~ m1p"l in ocll:iul urma,'tol' : 3 ocmud de' lat1~,; s~sare pesN' .2 ,ocb,hl.ri din. ]~lfn~uli de ba;zlt; 1 pictol'l]~ mh:: in ocbi~d l.il'miito'r j 3, oc:hhll'i de :~anl; 'se SlI'iJt'e peste :2,' Clch'iur'i ;iil.l~

I~

iii
·stl

~Ii!

ali1

~~.
tromil

iaire

.:pi~
~'~ln'Qzy>~-

ut',!n~fo1~~S:'i!Cf~~'i! .. o'!:'h[~tr,.i de ]i",;1'Il~.~i! sme peste 2- pkloT'lill.§r.1!, m~_~i '!ill In :p~lgru~ill l!rm!1iJor "'!l' gr!;rp'e.az~. 3 plcJ[oJ'iil~ filar!.: ..1. _dar!J~ Ji]1Jar~. in g·clti:pl. g;~tl'P1iJh;l:i; 2. 'P~~~ro::~~ m.<i.r:i ill ]orid,a d.~ 2 Oc:hllUI de 101.11't·; 1 plCilOiI'l!.1lIJ mollie in p~eio-rUWtl]l"l:lk ~Ui1, rtn tlu~ .p,rl'l(;'e"~a'llt', ,2:'plciwWi,e macr'i fJl bdda de ,2 o~1'mlnd:~ hint: Ipicim'!1},: m~e~n Q rJ1.i1i1 ,!ill"UpU~ lu'm~tm"; U:] 3piciO'f:J.l!j!e mtrni 1:n·pid.oll"u~1ill U~i~~l' repe~i!: del!'! .. la "~i :8i~' t~m]n~ !~nQ.~] en
h:"<lza 1 pidQru~

maJrl. ~'l kl ptC]o:ru~~.t]maibe


. mte ;3:

1 It!!~ rl1.tr,a

i!\'[n:~

1~l:'t~pen tJi.t i.lIIt.oiltce:r~f .. 8:. 0" ~ :~.p~ci:ol'l1$e mn:rl unite in ]p:l':imu]. .rtrup de a p~~ ,olm::u~~ mOi\d din rrnd~l p~(ledent: sesa.re
l

n e CllliH.,u·,l de

] iPidl;)!wu~.

m,a:re

**
If.n

*" ~.~
~~ eu

].a.~\\l..1.1. ie, mall'~!m~ d

'~in~ 1 Pl:lIe5'W
liCJ)l'lJ~ :!ll"tJ~i!!

mie

trltlt

]ilntuhd,

p:~doru$ri! marl tn ('chhd ~~rmaro-r; cile Ip.i.t:i¢:!:'ttl} mare in ut'miti.toal\ele


!:ill!

b;;:ll.~& ;3:

hiuii

~st\:!

hl"i~a 'bdd(!_ p.kl,ohru:!je,

.e: .ot:l£1iiuF'i ;a]e' ]aml.~ ~i eua ..{]Oll[ut'l de. l~n~. pMWU lnttiarCE!re. :R. 2: ~ S~ s~r~'PestePtlmul 'P:ld.OIfl:l~ dllil l'it.ncl!ul~ce.d1e:nt $] hi 11:nn~iQil!:mle 1 p~cl_p~Dr.U~ ~I,')e

'I (;)c~iud <l'~~]a_nt,ului de baza. Be nfpeHi d,g ~a'*]a'*" .!f~ :seteTim~,n~1'mdl]l cUJ. _dte ]1 . ill"
.h:!,urmitlQBreie

*.

~'1.Il\d d.e h~za

{Un. rfudu.lp~~~der.n:t(~.· in al p~tru.le:a och~ al '01r·'idei d.e 4: OClhi'l;id d1~ l:afl~ o\liecro!feteaza .. ;3 :pi... ~iol1',~.e:ma:r.~~ 3 ~clliud de]a![l;~ ~] 3 pii.c:i0ro~~ mat'!: m od'J!i de ]ant: se s:a:l.'ep~t~wupu~ ,!lie

* Be

1. S'e c.rr'~e~Il!'.!l~~3' Pl;~j~)mllr! .. arll ~ unt ee;·~ ol:ll~~I11_e: [.a.nl ~ 'cUe 1 pruClO~I,:I~'~Ja~~ d ~[I:!J. u:rmoltoarele 7 :picior~!ll;'! mad ~ :2 (lCll~'Un.d~ ]al1!t ,Se rep:~tl de .1il Ia ~i 51:! If:lmtn5 rjnJaJul cu ] plmi01"~ :m:1U'e ]'[1 la.tl~tll d.e :mOl!rgJi~ii ~1['!1J! ot:hi:ur[ de m~l P~l'luu'i]"lftoa~ce.i'~• .:1C.i :: 4

p~s~e. I . 'p'~C] :I plclln'Wle'·..

mle _!ii in

.~m~t~r.uI grul" d~~

*.

* '*

sara pe~~e

'P1CW'lU!lU]

mare de mai!'g~J.l~

plc.~~

~. pJcl~iur" duru!j.:

~e rc-

.chluti

ci'iiit,lJ;f'1

peste ~t pe;s~'
jio\t1;lill~
(lIe

~oro~e
'aIEl. ~ se

l;l

Iri .ale
b

~1Ij}1: dte 1. P[C1o:~, mar-e Ul. ucr.ma:~Oa!~le 1:'1 p.!.'~ ~ic~lJJie nli~j ::teo. Sere:petli: del;". la s~ I:ea:na:i[li rmi:lul eu ,cite.~ pk'i'oru~ riun:e ln~rmS~~e]J!! a .picl.oJl'~'i~ 0'10 :d~cl]jl .preceiilel:11"tr ~,i, eu 'a1ocl1.illri d.e lantpentMIl. '[n tOarc(If\~'."R.3 : Se',;sfl.rep~tepr.imu~. pjd01"Il~ I:na;re din rtnd,ui pil1~dent: ~l if!, ~lt'ma.tlala1'e]e 'lpidOM.l~e ~ar1 te 'e'ro§e,teaH cite 1 p~.c'i!Q<.rn~ a::roe; m m oc.hi d~ !~nl~: in p.abtlle~ ridlliill ..bdd~ de
4' t'lcliliiur.i

~al~:i :3 pi~~~r~~e.

m"{)L~e~~aza'c1te .plcio:rtl!ima:l'e ; :n 2- mmii:J:t'j d~ lant :h'l u.rn)li.i,tQaw]e3pk;j~ ru:~-e'm;arl g,l'uJ,la.tl? Se O'O~e"C?aza 3p:1.c:iorIJi!}'E! m!illi unU~ ~ se Sate peste pidQro~ul mic :'it ~[1tiI tl:li'I'D:inlYn:!.l gwup de 3 piclof'!;I~e' marl se Cl'O~e:l"lt~,~ :m:ar.l,se

lLtt!]o1i{tnl3il1'eilJE!' 1 i

m~rll1iJ.n.~t~;. d[te 1 p1.do~u'~ marr.Ei'~[[l


pilcioru!ile maM

m~1:[ ~f.I;i t~:

,41 Ocl'!iud~e

* * ~~.
*
ptci:orl!l~1l!

if iSeOOrmLi~€i ~:hI~_j ell ] p~.ciot~ rn~;al:e.k.li l~Jl.tul de n1ia.r-,Sine- .::;~{jm :3 oc1iliutl lIe lam! p~ntm ~1l~oa1""celiei. ~R.!'8, ,*8. picio[u~e ma:r.~.um ~~ 'in pl'Hnul grup de 3 p'lclMI1~e· m~i . ~UndJl~ulp~eo;dent'i :2 dclthtd d.e],a,wn ] P1C~~])~i. in . W:]d~ .diii r:rr~c. .13'ochiUl'T d,e la;n~j :i! O~bl1!,l'r,l, de ]~]ij'~' ill P!llc"~t'>~ m~il! mati. UllUe :h':l.ur.nu3!i.o:l'~l 1~'u:lJ-del :1 piaol

lian"t'*"

Se l'ep~ta de laJ.'* la

ill

(lcili

d~

~;le""p:iciom~.

... ·"ie marl·

cUe

nictOli'Ii~

~li "'Be r:ep~ti.de ~~~ la iii 'se t~l.miua:';l"mdul en :Jl p:.iC~OFU;:_ m;~"fi :~n]!~inMde mal'gint" :;:'1. ell 3od'!iul"l de lan'

*.

'mare in urmfitoa",

mad. 31 ~clIiur1 d~ lall~ si3 picl.oru~emarl ~ I ~c.hi d'e !;mti cl:te. 1 plclo.1"1J~ m~lJ:,e 'll:! u.r:m'it~~e 7 J!icl.oI1!]~e*. Sl: mp~ta 'de la la. ~i se t'(irmma. rm.cl~l cucl'te j[. picJ:OF'U!i rna:re tfJi urmiliiwa.l'ele (ultirllIflW) I} piJdoru!ie il/i,cIJJ :I odduri de la:n~penln]' i'1lt;o~roere.R, 4,: is'!!
peste pt',i:mulp:iciorulil

de

ru

pen;l;'nl :in1toa~le. S~:r~pe~ t.Tn.cliu-",iiJiI! 1-8.

]aD.~ se ~o~ereaz:i..3

**

ROlfe,

za

-t:lt.

leie~'r

a!:tr1lqde;.

v.~u~
pi
r

Ilea od~t
;h: :~,l()ob~Ul"i

~l iri. l1l'ma,to<i:r-ele '1 p:iCjrGl:;IW~ marl. 'Se cro~eW:aza: cite, 1 Jliewl'Ulji mare ;: *3 p]cio:r~e mari tlnit~ in· gmp;Ul .de- 3" 'ptc.kl·ru~e tro:a(i ; 2 ,oc:bi],)lP d.e: lallt; 1 pidl?l"u[ic mio 't.rn hi'ida de .S:",ch~u\'i ~!e ].<In~ diu:tre' 2 'gr. .2: C1cl.1!iUrl de Imt·~; hI: l!I~c\prlUgl'lll::1 de .• ortI~e Ina'l~r. Sri!: ::r~e .. c :leazij:. 3 n~~~e m<ll'i unt~~.; cite 1 pt(l~om:ji r:i:alm In urm<11lo'a,re']e "I piclDm;:u~.e man ,Se

di I1r.'i'li1ldu]p:reced.~nt

dt1Jt,~l1il. mol 1.5 (Jchiud .de

Se crQ!JI€le.aza 'U1l! l~nt (r~D.clJ de b~~ l~je:r, d'l1l 2Q .oc::bh.lri _de- iai!.lt,plU$
.PI!n.tru completa'[le'amodein

diIDll li1J.1'ltm 00 ~ pSS.te ill ocbi din


m<ln! '[n

luh.~.L G. l'~ [, piiciQry~m.~e

de 1~lP

J.

~a!!A~iu]pI'iecedent:

~tte 1 .pi~l.oro~milt~~ :in


~. ~b,W~cern. 8.5:::
a]

N.!,iPe,'t.8i

d.e la

* J:~ *$1u1:timele 8 *' aJe se term~n~ ell


p:ldo:m.lJ.~e'
!dlldul ~1
etl

;]imitor',

.an~1.]1 de

]tluwi al~ '3 o~.ud

dD'iJeapi'ciQ.l'ill'\i·

d~]a~, ~ se

.3iPiqij.oI'u~~ mjl!J:¥ tnal rlJ:I,dUl!.ui p.r;~l:d~;t;

3 o~hit]r.i de It;Lntp?D . ,

nl'~'

p:~:~ "2:P~m~i!:'U~,e

lOl. III ,se~eri:nLin~ 1;md.\j"!l ~. 3 och:i.1i.u:J de}<U]~ p~n.~u in.Wat"e~~e. R. 2 7 Se ~!l~feaza ~o ·p1cipr~e"~ari~n pIim.e]~5 .sp<li~uchnwe B~cl()FU~~~iI. in5 .p~c'1~em,ad din ~l~clul~r~e'dent; .3 oclh!liurl de 19tnt: ]1 P1ClOI''!l!1 dlubhl: ]nuT:'mj~aJ~eLe,4 pii.eiory.~~ari; 3 ochiur;l ..~~ ,l<lln ~ repelii de ia ],01 ~l fie termma rfud.ul(lu Jlplc!Io'rll~ m,a'fe ]antul d.e nIDarg"1n~ :~i cu.. 3 ocltiuri de. I aut :pe:ntru .into~ro~iI'e, 8.. :9:: t. Cite, 1 'picl.Oim~ mrue in [OplC:ioru~e·mall!.

othirn.

btntul

;~* lloc'hi

. OIl ~ap't.ele.a Qd!1.


de l.~111j..~. e. ~al;'e ~

l,lrm;~ill~

*.

de.

*'

baz~.; .iL plcllJ'r-u~ Be· ~peJ't::i d~ .la

*'

*. .s~

*m- *'

woo

, ru~e matlt it

in 'c€>le 5 spa:t:J:1 dintre ele Ill! er(l~eteaza Cite 1 pici.otut mare; 30~hlut'l de: l<lln~: elte 1 pki.ot!'~I1' ~hlblu In. "Ul'matoarolll! II p~d6j'u~ marl; 3 echiuri de· l;aD'~ Se reJJ.eti de La. lOt ~l sa te1mi;rdi rrndul en 1 _p~~ dor~ marirlin lantul de tl'ull:'gioe: "1'1 ~ 5 ochiu~i de i~ll\t pentiu inioarcere. Q.. D; Se cio~.. 'l;eazili ,ene Ipid<iI'Ul:j, mm.in, prim,de 4 p~cllO~ rU~'e chJble' din dndul p,r.ecedell1Ji; 2 ,ochtul"i, d~ 1arn llpici.O'rtl~e m!;Wl in I;ll',upliil d~ I] pido,. ~; TU~e- mOld ~ 2: ,echiuri de lall~ 'Se l'epet~a de la Ia q[set~minil rtndul eu lph!iOirlll~ m<1r(: .in ill patrulea' Clel'll din la.n~uJ (I,e' mar-gine ell 5 oc:hiurl vl(f]ant' penib;1.I ]otoarce,'e, n. III ~ ,se c:roqetea$i Ia fe1 iC~ rfudul !9, daf SIl! t~mlnil rtndl.11 cu '6 ot:hi1J.ride laoit pentru 'i.ll~ . 'to~vc!n:·,e· R. 1I : .. , CUe 11'i:cio!I'!U!f mic h1 primel!! ,2' pidOFU!i1:! mid ~e riI;tdului p:roo~de:nt;

**

* *'

*.

,t

din r'iflciu] :p:receden t; ~ ()t:h~urJi de Ian] ~ Olte 1. pi'Clo;rl1~;m~,c in 'i!Jrm~fjto~el!1; 4, ~:d~o:rj!.]~edub~,e; ,2 ochiuri de 1anll Be ~~et11 de ]u *101, vi se ter.m1llarindllilcu IpiclDru~,mal'\e hl lantul de margine !iii eu.a o(;hbJiF~ i~lelaI_lltpel1 _ru bltoa'i'cif'!!'iEl'. f: Be Cl'i~eteati lafel, 'carinB. du13. R. 5,': cite Ip'i'eior1!.ll; :mal'e '[n 10 'pi,. clo]'U!i~m8f~ din rlndul precedent; 3 dchiuri d'e Ian'~ll:d: 'C;ite '1 p:iclia]'u, mie 'in ur:matoarele 2 piciOl'U1i~ m~c:i,; 'S£! gt'upeaUi 5 bud,1i! pe d'ea.~ ' supra :~Ipe de:desuhtul ce:]ul d!i!a1. tr,~e~ 'P,li~ ciCJ:r11l~ dub,[u tnn w1lR~h]]1 Si "ap!li buc!elesla' ,:3: ~'Ilch,id cu '~ j~teu,~ 1 ~~doru~ mtc: til pid.or,u~ mie u~1!tor; 1 picio~ ml~;; 3 och]ur~ de hin'!!; S~ rep'£lUl de, Ia IDiJJ ~i se ltermma ri'ndulcu 1 pidoru,m~e IkJi limtul de'margin€l'

*'

*.

se gr~Ji. 5; bucle pe dea~upraiii ~. die de;... :5'~'Oru] cr;lu.i (le al tre:ilea p~d.OfL]!i dublu, ~l'Iru M~ Incllid apl)i CU 1 jeteli ~~. Jlptci,Ol"il" ITdc in pici oro !irul mi.c iUl'mib)[': 1 plidcn:u-$. Jl'llcj ciorll!\i~ marl. din ll'indul

3 ochiw;~ de.I<ln~ i 11 pici~u~a marl '~n:Upi-

de lari~ Se r~Jleta de Ii 101*'.Jii1 se ~e1'mUla rimlu1 en 1 piciol'u~ mare 'in at treUea tOclii din lantw de n'ul!l'g~n~ ell 4. ochiur!L de ~,i lafl;~ pentru 'intoa'r<cel"e. R. 12 ;, 1 'Pidol"l.l~ dudimt :;, i och[ de Ian til pici'O'i,"Uii dublu 'In al dQHca piidorlMii m.ic; ! eel'li de .l;m~, 1 picio:rWi d.1l.1.1bl.u. ,~c:ela~i piiciorn:u; em <11doUe,a; 1 oc~~ 10. tte l~~; 1 lPiC'jQru~ d'l1blutn Wi. .tt"eHE)<I pic::i.or·U"
ro:tc ::' 1 oehl de laf[~;, btu
In,

*'

precedent_: 3 I:lchb.ll'i:

pr-imul pieioru!ji mi,t; _Idin tindul

'* *

prece~

-*~

*' *

51 au S tOchiur'i de' la:nt pen,b'u 'h'llmal'lc\'tN. II. 6, ~ CJ:t.e,1 picimu!1l' ma't'e In 10 plcion.~lIe mi~ din l"tnduJ precedent ~ 1 ocJli d.elan.\; lpid'ilm~, dublu '~n pmmil pi¢[oMlIj: mle ': 1 oeM de bmi:: 1 'pi.,ciorulJ dublu in al d'oi-

11 p~do:ru~emarl ~hl tinelul preceden t; 1 Qcbi de l<m~ S e' repetli de Ia Ia iil~e t,ermina l·tn:d,1!ll-.C1!JpiciofU!? mare in [~n1jlJl de m~nrgif)!e 1 ~t eu 4 ochiut:i de la.nl. pentru intoarC'ere. B. 13:: Sf!:cIo~eteazi.]afel os. r"indul 7. S~ IIepeti:' dn,d.urU!.'! 2,-1,3.

*.

**

pwIocl.'tl~e mar!

'In

m~1Plclo,:rut;mle:

1 oc'bJ de lan' ~l p'i;cloru~ dublu ,'[fl a.c-eJ!S!!jt picioI'll~ CI1 <I] doUeai :;1 oahi Q,e laJrt~· 1 P]c'ior-u~d.ublu tn, .~] ~ei1ea. picl,o... MJIll' W'mito:r; 1 oelli. o}t! [<lil'n:~ Sili' 1t'i!'pet~ die, b $; 'I.~ setermina t~md!uTI: eli 1. piI.cioru1;I .irrI1irri\!' jn lantul d.e marginelj:l eu 4;. ochJurl de lant pentru 'i_1I~aaTOere,It _":_ 1 picloI'U~ mare j,n ill tre:ilea 'P~ctaru~,din dROol pr;ii!Oi!dent i sf sru'e pest.e 1 'p!h:'1Oru& m8'fe i, 1 ochi d'e lant : m pjcim"l]~ma:re 'in p[ciol11~ul mate tI~mit:o:r;, Ia fel se S3l"-: cite :I. picio:ru~ mare ~i se ,C1'o!jlef!e-azA c~'te 1 iocm de lant ~ ,c:'ltl! 1 pici01"u~ mare 'in pilcinrll:~ul J:I1<!1'e Uirnl,a~ot''mC'i 'de 'trel ad; sa ,cr~eb~az!i c[te 1 oc.bl die lant 1 'pi,. -d.om~ m.a:re in Uecare cl$n.'Uii'm.~matele ~,p:ldo:ru!fe du~e' ~ I oC:bl (li?; lanl ~i lPi~io'~~~ l!urr-e

,.

*' ~~,

*.

j'eI',! djntr~unmruU~plu

*'

Be UO~l!tuzt!J nn lant (dmd) de baD. Iede fi CIt::hlur~ de la:D1, Pl~ 5, oc::hiurl de lan~ pl!!'Eltrt! complatarea medeluluL n. 1,: 1 pido!rl.Jl~, 1n:!;1il deilea oclJl diP mle lanw1 de bmdi i: 3 ochi.uti de lilJl~-: SI!!' saN

,:i

]a lac ~i se termini l'induleu 1. pjc~oru~ mare io ]antul de mmgin...e' ~n (m 5<' oc'l::ih,lItide' ]aIll" lienti"u 'intoa'roere. B. ,8 = St!' sate pes:te pl!.ciol"u~ull ma:re' de mafgf_ne din rlndul pl'e~ cedent ,'it 'tn . ~,1I1m~ urmali~ se (:robtu ~i .in tltmitoar-elec 3piciolm~e mari ~ 3 lochlud de lant Ii ~n.'Uli'm!'!t:oarl!kl 16 pici.o~t'eaUI 1 pi'fU:!ji du blu ~ c!ire. 1 pici.oru~, du-

!,;i: it! piclOru,'tul

**

w)aT'e'iUlI'm.atol'

*,

Se weJilet~

~!Ii!

1'II:.1~
.1'1l!-

:.
+

l',uri t&!

~~-

~e ..
clo. :tii"a:-

~ de
t:il1U§ l'IlLr~

ct.-c:l'l:itle_all;~pentrutll toal'\ee1ro~R, 2 ! 1 picioru~, ] f",UC' :rn . .n!$'u~m:ie criTIr[~,du] ;p:['\eced~(It; J!. 1)JZ'1 ri dJE:'~il!ljt:Fn bride de 3 i(lchiurl (Ii(! !arf~ 'SIt'! s:rup.e~z:a3 buc.].e,astfel! ] j~~.u ,.... t! il:litrnt"h1fE m'O-~eta: pe s:nbb:riclii ~:i~ _tra:ge Q sa i:nll'Od;uce Cl'{lli~ta !ll setrage a (i .' . .... . 1 j:etebl" se 'inLNdure c~0!i'et~

ie.a I~MID S~ cfotl~eltei!!:~ii Ip:icio'n:I!lrnlc';t. ,Be te-~fa: d~· 1>11 laJ ~ii,Si~:liril'r,miri·af1ru_':hd.eu I

]!Jete :2 .oC!h~~r1 d:ln. la_n"u]

* "*

~le bJI~;i ~l[i[]L atl-rlil-

*'

sub OI:~<I~[ hl'lclo]l !iii ee tl'ag.ea: 'trd;tI, btldl,. I(pe ~f)!i€'li;l Sf! afJa. 'j bucl,e~lIse Ia cl]:Ilno~ ]. j,e(.aU !Ii ~e 1l:i;age printoi!(te budele alat~ pe orOl!lU~;

~i'g. ",r se

~~ ;:~ cch~i~]rl. laJn~; se ,Sare pes.te r pieiol'U!j d~ m- b::!"!d~ 1!lrm,'a~Qi:n~E crQ.!j:e~~~:i lp[~io~ se

iil:pli'i,. i.ent.; :::. ~d


J Cdlr:El

.m.it::
m;it::~

:~berre'ila

1hi:ur;r
ll:;icilie !:~d1J~
ill

1 pi'"

pr.ec:~

dQru~
100M

a.\

~cioili~~ ~:rn'il.il]ja .
,~ -~

ad tn 1 oc'hl

~aT1S;Ule

l'8lnt ~e "(]W~~te,~~ lpiciom~ mle;3 Q~h1m;l I~r;! l1!WJi\~.'se SalCe pes:te I pjdoro, mk, 2 ochiUl:i de~~lTlt~i) .p~cioru~ mlc;.r :p~.dorll!j: mic tn bl'io a 'Ui·rrro.to~re de 3: IOchi'l,ll'i delasn~: a cchiurl d~~~o~; S>l!.'repef~.d~ la " :m :!iii, "00' tewm:n<l rmduJ _~ 1. plC'l.~'rt!~ mare.:m pido[!'u~~l lTII~e 'till!!' m:a:l"g:(pe ~~ 1 och:i de ].<m~ .pe'!'!triI~nt:oaT~e.I:'e' .R. .fl••. 1 pk~o~~. rnie hll. pjdo~~ul m;are ~~ maT'glne: 2 IlJCh:U:a:l7.l de l<m~; Ip1r;:~oru.~. ml,e. I'll .brida. dee .3 . ochiufl de hInt : IOJ.:I:'l.lUlZl de Ian ~ :.. in. br:iilaul'm"Jl1ltoar:r.es~ CI;'\(I.l1~l!e<l71i. U~~ gl'Up Gle 3: blJJcl~ (ca la:rmd!ul .2) ij . 3 .o~~rur~ d~ .l~~t : In.. ul1'mAto:al'ea hrid1.l se Sl"iiJ:~ ]It:la~ll; I pidQ.ru~,mlc.:2~ o~hiuri d:~]<!nt III ]~ple~or.~!l'~~~ic_ 'SJ"e.l'eJ?effi ,d~ Ia la ~i

r.~nlllul p[1e(!',ed€frt ~:i. ~in b-rjda. de. 3

'~U~:m-le~2 ocllttiri de]<Irlit, .1l~ ~pi.ci~rl]!~ m:i.c Se- rep>e:1:'a. di\\l ~a $: Ia :+: "i. 8it!' termlna ["[1:-:[(1':'[ eu 1 pi,ciar~ mi~[!Ii p~cio~'u~,u[ mia d.e margine. '!,iii~ll. li oc.hiu:ri dre l;.l:!1tpentru 1:nmB.r~r~. JZi. ~ t :+ Be :S$r~p~ste gl"lIpul de 'bllld]edi~
od'ihlrj

*,
3 ochiurcl: .Cl~lantpe.n:h"~ ·~lOJt'oarc:e[1e. R. 2 : !l! pitdoru~il1! mari lti prt"mul pic:iOl'l1ii mare ldin r.lnd~(lil'ece,clIe.n:t .~ se Sr"ave Pe's.t-e [ picioru!j: m~lre d I.ngl'up!,d d~ 5 pe ftl.~<1 lUCXJlJiluJi, pe S:liJb al don~;aJ' _ene-a §'i. <I[ po,iI:rU](I!'a ;p:kio~ ru~ ,s,e lllt-.:'Odluce cx@,et1l ~i se gr.up~a:di. ace.ste 'tn~~ ph:::i01>!l~~ 1l1ltr-nn s]ngw:' piciQl'U~ mare ;. se sare pe$.~e ul-tin:nd pic'jtlru~ ma~"~ din ace]<I!~l
pk:[QliiU,~ :m,a.l'e ~~]] O.ChlUl

rd!£

m<'!1rg!:ne :lii

e!U

de

*...

*'

'* ~

areeu:e,

~~.te.rn·Ul:u!nn.du], leu :tPl'C~()!r1.lJli moo,2 ochi.mi Icl~ll! l:artttj'1 . 'Ii mlc :[111 l<un~d~ m . e, ~, fi Clch:h.L '...t pen trl:l[n foarccel'e. S•

*.

**

:* Se sare :pe;s,te. 1 picl.Qn:JI:!J :m:i~j .2 ochiu.ri de

"

~Iaza l~:te laD"', "e~ rnW·

~:i!:llt !jil lpirciolu!,imic; ili1! ·brJda. de .3; oehiu:ri. de ]<In~ CC. urmea~§.· din rind:!l~ 'ent 8e ~~'~lj:e'l~a,za 1 Jlii.cioru~; mt,c. ~: oc::··· . ch:!c 1<1l'lt:i ~e~:S~'E!PeJ;:tegropul de bUde !J1~n bdd~ 1LI~ ma,t\Q~rese' c·ro!j)ete~a:tpi~cionl~~:ip ; 3: ocllturl ~,el~~t Be re,!?~tii.de [a :]8 ~~~~m.iAii ~~ndU;l.c:u Ip:ll;l[OflJ.$. m~iI'e i'n p~.ciorlJ_'!I,ulmle ~Il'm~l"g.lne~J. eu :[ oen] de Ian ~ penb'u' inL"O,a]:~

3 pie~(Jrru~1l: mar~ seinh'O'du~ spre s:nnglll, toat,e tn~i grupinau-ISe [OCiItr-Ul\smgul' p~dQ,l'u!i!mate:5ie 5:8iil'epeS~~ ultlmul p:ido:l:'J!J~ n'll.are d.i~il ac:e]di!j.t. g'rup Sic: Jlepe~a d,e 1a. la !9lS~~Ill:~i~<l rl,llich:d . Cfll 1 '.pic.iIQtu~ma.re I[i:l lantul de ma.'r·gine ~i eu 3:oc'hh,Wi d~ 1<1 euteu i:n:to;i;rceFe. Se r®:;peUi ];Itn,clr .!l: ~i;3;.

3 ,(iicic1I'u!1l! art ]n l~II'I~Ld marm de gi:ne~i c;y3 och1uri de lan~ pen trn i'n1o<l"rcere:. B., 3 : Se $j<lre pesh! Z3:p1c[oru~jl;l l'l'l:@:ddin :drltlul precedent; .tflpid.OirU~i'ld mi!fe utrniitor ~(! cl'Ofji!lltea?'~5 :pickn'u~e mari ~ se sare p6b~ prim,!J!lpi.ciQT[I~ mare cHtrI gmpu']. de 5 ]J\i.Ci(lru~ n'1ari·: 1 pidQru;~ mm;e pa dmm.1 iuc:::ndul :(1 pe
til:

.. ul*.,eu

ee rep~ta

de la

*' * ~
~,O!!

51tl

t~lI'~in~

'*

sub

~'m~~t.a !lILt!laclreapta

1Jrn:latO<l!N]~

*.

**

*.

* *.:~

'.

'l'l'ill'~.

Se CTo~ect~liizi 'un C~ant ,(r[~d) de ba$li Iej,~~ dintr.-·un. mt'l1ti.p.lu de, 'I ocb.~url, de l~n~,

Mo del.1I1 136
. .' :S!e. cro§,et~~2a ~nl ]a.n~ (~.~ng.)de:! b~;;li l;('ljer, dll:U~"~lll'm_1illtip:~ude 6 ochiul'i de ],;:'.nt. p]m. .. !li .o<~h:U1:ri Cie 1~11~ npO.t'r;u com""lelar'"''' m··_"L,.6'~".llil1ui ' i,"-.',~ _....

. R.. 111 5 :picii(lj.l'1J~e nl~ri hlElt:,;a:pfulea ~ 'Od1 i d~n. ;]~i!'IJ',ul e bB~ ~ d s~sa;l1l pe$·~e·2 '(J~hit~d;; ] :PI!_(l~tJ':rll~' rna~e til ocl'i~.ull.u;ma to.r; r:;e S~f\~ ~te :2 oc.hi:llrl din lWi'li.ulth? oozfi ~:i; ll':l o(;hil,a] UI'm'!:iilor ,£>~ cro~e~EiQ"i1. !;l.pj cio:ru~e m,.uij :t. g~, t~i'et~. d~]<1 la. ~l iSe tetm.[n;i 17]rulll.'l], ,eU I

*'

* '*

~ !o~Nlufl d!'!'.l<l.n1
L

P!l'ntt'l1 J(lomptetar8.ilITIO-

'Jj-. i .~ cro1l'€'tea.~a . Si~ ·.P~~tor:tI~. ~.lI,te In ~JqjneH,Il!·a ~'i. Tn al ~!u:o~le;;i.Geld db'! [<I11~ul de llll~\; 2 -ochhi:d de lan,·t; se ;S<J_r:e ~o;L(l! p 2: Q~ili1!,l!lirl tan'tul ~te ba:zB !lli~n urrn~t.oiW'\(2]!1i din Iliol:.lb:iur'l ';1 1,~.nt sL;!!c:~dea'Z~. !~Uelpido:ru~ e mar'.r.:i' Se re'pe~ eIe 1a la ~l se ter.m:iuili rhJ:d:ul ,c~l-;'2~ Q"~hh.lr[ d~ J;a1il.~:ss sare .~:'llchi,ud rlin !~!1.~1lI] 'tie bii!~l: cUe :m p_]' . _ mar,!! 4n ·ii.tltlme1e :I ~hiU!~~_ !i[ eu 3: Pdh.iud ~1t! Jau't p;(!nt~'u jnm·a:!:~t"@, &. 2:: Se SOll-e pesl-e, ~. p~clClt"1l~e m~ri din dndul pnep.1de1i1lj 6Plt cicin:l!ie' mario in bli'la~ ~le·.2: oehiuri de 1.;i)n'~:

cn~ ]

*.

'*

-* "'I~' fo;'Jliil'p!l!st~

marc, dOll' lil'ltJ'OcI uC[I~d cr\l~et~ pe fata [UQL'o]ul pI!! sub pick)!ru~'J, !iTo dreal)"~~ :S,P.f~ s;tjnga. ~l ,n11 I.. ~nfjg,ilil(1 ru*~da: in el ~ se s:ar~ pe'~*~ pmu:2 rTl.!le~i inbrid:a d~ :11 oel'iLiul'l de l~mt se. f~rn~etti~il7.a pici.Ol'll;e mar] '6 S<e' :r~peMi. de'~ <I 1.<J:

rna'tol1'ul _pido]l~ m~

.2 pie.il'll"u*em'l.'ri:

sil cl"tJ~ek'a~ ] :p:i.ci~:lI'u~.

pe

lSU1b

ur-

*"!,Ii se tm:miliY.1·r1:nduI eu 1. pid"Ot"u~ mate til lan~1l1 de nl<lv!tinliil ~[ cu.::I ,oclt~!lJrlid~ l<li'l~'~ pen:tn.r l[ltmlit'C~I..&.R. g: Se!c. cr'l:!o,ef¢<IJ~H cite 11 .pi!r:i01"lA\j- 1:a'l<11"e in. pdm~le 2 pi,cloru,~ ,dtn rete 16 a.le· dnduI'I.1iprocedll!n.t: 2 ec~~iuride Ian ~ ; Sri!: S<l!l'e peste a: pici,ol'u~;. cit~ uu pkioru!j
mare ~n u:rma~oa:r~h'l!2 pi.oi(ll'Ui!l~: 1 pi'dol;'u!l: mare 'SI:! m'{)~(2't;e~z~.pe suo pkiol'iJ!,lul_ mare. 1,].t': 'Mi.g~nd

*'

mMor, 'intt'm]u;cInd c['\iJi{iet~pe do:sul ]U~llm pesub pidQl'u~ de lad l:l!!a:ptas\pl:IE! sUnga ~l nu

1 picl.Gn~!il mar-e in :p'iciorllJ:~ulde margine !Ji !!i!:l 2 ,ur'hiul"l. de ];;m~pet:ltn.:l into<i.rrel:e. R ... ~ ] pl~ t'iOl'~ mare.!>,u Jb. al. do]:le:'<I• pk:ioru~ .'~;)!;re. ~i~ rindul pl'ec¢del1:t" oehl d~lan~j n~. ll;;!li)" P 1'1I,iliiU1 m~ a~CIl~ se grupe!azii.4 pici.nrulW;e ._,mal'~ unite : ] eel]! de 1£11'1;';se ut':lecsc;1 p](';joro~e

'* :[

,In. lalll.'~nl d.e n'IJ.al'g.in.e~l en g.

la $eter:mln~ .rJndul en: 2 piciO!l"~~e m~l'l in .l!p:ieiol'lll!jle'l dill cele 6.; 1 I'U§ mare
<0

* ~[

Clt'a~eta

'.hi

el,

"S'1l!

mp~Ui. d~ ..1~
j

pe..nlTu.'ifitlOal'~l"e. S~!;\~petii·r.indurUIII 2 ~~.3,·

d~ ian

duhd pJre€ec!Ji=!JrIt· Sen'p~ li'~de '].a *1 a *!l'i se $. 'L~rlTIlJ!ii rindu[ ell 2 ~pidorl.l.~IL:'mari 1I n'itll: pe., -~:t1b uUi.rn.e]e 2 ..pi:ci01'~e .r(!·L?!rind~ului, pr-m:~dei\L ~l~u 3 OC'Jll1i~l1].de~:rtt perrtrrl1 i~;t.o~toe're, R. :5 ~ Se c:ro~e!b(j!az:i. fel ,~~ rrnilul .il~ ];a
. Se . "epeta. ll~ri.O\U::il'~ 3';_fi.

mad

pe sl~buI'ni]Jiitoo:!!rG'l~ ;), picl.Ol'U*, -;;lIe ]fin-

licdebd 1~.3
"

51!! ero~e~il!a2i~
j~l'J 't(ntw~1!,l!Jl

laint. :& 1I.. ~ Be Icr~.I!te":zi d:W lpiciG!ri1Jl!jimima I~nae:prnnd Cell <ill. dncUea ochi.d~:n. lan.lul d~. h~za, l11fi.e!!:laJwoe! o(:1:n P~llli~ lao t~i:rta{:illl'<l l'illdullu ::;;1 9 ocltiur! de miiL~ ]len tru m:roamele. 1[1;.2:: lpi.~ dlof'l1l$m.e ti!! prlFmJtl1p:k]Q;I'!llliim.OIlL'~ din .:m~,a'~lprecedent: *":1. eehl de lan~ i sauaese 3: p~~()Qliema:~i pe u.f'm~w~F~e..3 .. rij~1! tpe fa*<!.]Q"~] sa inlFo~~(!e .. ". li;1t ~:r~a:):ibl.~p:~e's~'i:ng:<l "Subpil.C1iO.I'U{,l ~lnl]. i'lfl~ 'pC! i'ig;ind cr.o~eta in e])'~ [ o€.hi de ]~t ~1n liJIiI'm:a~ t'll;ci]pitlqru~~,~gJ['ilJrn:'l~aziit 4 . ~i!! ma:r.i l1n:i.be Sa re~ta d,e ][1 ~aterml:n-a r.[ndul ctt :2:p:~. . ... unite :In l~lni~lll d~

~e,, ru:ruh""'u:nm:ultipillu de ...

Se cru!j:I!!'h!aza un

laot (t.:I:nO!)

4! Om~ill.ui de

d~

ball:" t~-

P.l~5'l1· 'ocb:ir~-r~' e lacri~.penLTu Olllll.ple'tarea. d

IDultiplu" de a: ,ol7~ul"i d~ .l~nf,


l]n-

Un

'la-nt (rb'ld)_ de 1:lia7A ls-

dulul, B; t·~ In al uru;P!l:eZ;<!~elc<~ ochi di:n. [a~ ~u] de baz1i sa cro~et:ea~ ]~d.o]'u$ trlp1!.J:. (dii]ll .3 jf;teuii) pEl carre Sf Iru:peliiz~.~':i1:nind. de

*.

*'

din i"w.d.ul p:n:<ee(:l.e!'lt 1 p.~ci.Qm~m~c 111 p!i~· ~ :cWJNll.!lul .gJ:llp.Bt: . (Un S.. [Il~d ·uni~ ~ 1 plciM:-u~ ~e in !,patiu {d!Jn.trt:! 2;pidoru~e matI gtLJip'a.te); 1 ~igrU:~ mar-! :mpieim ..

maFg1l.nl2 $i ctl :!ll cer:~~J;. 3 : 1. Jfl~~i'mtll1;] at '

*'

de

iO! r u~'m.h.prjm;l.!l

:ma1i'!,'l.n s)j<llWtn d:i'ntre

'I..<IfJi~

perntru

hl;to~tr~ la.nl)

ui)l1 g~upat !)Un: '" p]~£1I['~emari' Be repett1i. .de ];a l:a ~J 513:,teE.~ii

* *'

rlJ]Jt'i1ll1 C.Y

tnirlte ¥.

1 r '~r1:p']n:I (In l.W[~ :' .{l.dUJU[l al~ PJ(,I.OI,·[Q~:!l.'I]m it ,]. gHll O:e' 1<lJ1l~.;se s~re p~ste tr P b llilri ,~[n JaIl ~IU~de b~za ~t '[I'l och:m.l .u~m;";il oil' ctoDlWtea<:a 1 ~icl~ru~ tl"lplu i ] ocihi cl!'! !Ol"j', s,e S;<lr.p. p,.E~~e: '3 cehiu.d ".111, 1.,u'I,t,ul £,~e
~~, Itl):
~tl~ . .,

to ~;"'~" pj~o:roU~:I"as;tft!I,~.lPtcl:C;i'~' .. ~I~ ,4' ~ .w; l :1Pfuf m;O:I'''~,. 1 piI.Clpr~~ .oll1bl u~l .1 P:lt:1G:

duTtJl~ lll'fJ!il:(lj. ~e. c..!)re se g~W,('lilz~. {loli'I'Un~ ,Gle 'hI jas, ,t'l,'l~,H,~ '~ E:~!C~~~U$l) m~::,] p~~r!?]1!l1,lf:e. ;[ "~ uU:I.i1L1U

rb,;rllil- • 9"1 ~Ih


!UI) ,.

~e

i:n

OC!]iij,

'1"1'

.Iii Ie. t - .~ I " urma ..@1i'. secl'\(I~ee.az<~; . , Pl~

eli.,

It.2: ~ ~i~.iioIrtl~l!'! a;r~ l.~1Jt~reUe.(I ncb i di 111 a lilliI,tul ,de,. in'toOlT:t!;r~fl! ri n:dull1~ p:rnCOOe.llt; .1: ~l¢llll'll~ oubiu In. ocitlui ,~i'~,l1mr; ~ 1, oe.!l) rill: bm ~; 'se S'al"1ll pE;!'Ste 2, ;p~cm:rl1;!lc-e', dm gl'upul cl~ril.w.lmOl'l'~) ie,cto~etea~ii1 F
I IiJlibl ~~ pici!n]:(l~;e ~._

Plnd1L~~ U 5 C

S.t' ~L'!p(i~ii .de ]a


Gd;UUli'l

de hm~ p~Mr;u

'* '*
.~ L.

la

. pmC!:LCOiI"iLJJ!i.liil'~l$eterm:inl'l

~:i:"IloJ<ll'cl"A.

ill- pidio:t'1!]!i~]uE~~~iJ:r
]4i~t~

Cl.~, pi-

:1.: I
e

H1 ~1 cu

pl-

am, din

~ p,itio-

mtll'~'

.2 piL(:ion]~ril:m:I!i! ~~tll~I~t'(IP' ~i, inpie1,oI'tl~~l iF]ph.ll.lil'mii~or ~c or -:ll p'icioru$td~1u (li,;'Ihl:J j e~eu:ri, (\fl. Ja ] )~pe care ~po:i s;epea;~iii~eLe .~ "i~or;M~e (1_. .ldcli!"I::!~m~a, 1 _ ~~m~.r~, F II ple1!'1'J'u~ duNn ~i 1 p,kbJJ'ri!J~tr.ip].u)' Se:re~, I'£!!!~ d~]<! a '1i sa ~~rmina, r1i::ul.ul eu : 4 '~~Ii de lan~ j Ipiciorw;tdpl)!l, tnm.ijb::ul ~!llI'tl~.ut(l] ~ l?lciO'"rl1~e: 1 ocfui de ~,an~;tpi~ d

de lant. 'se ~ar~

P~~HII'~,I;t;lpl!J

*-]

*.

den't Se["epet~ de 'ta lot 1,11e te:t:m'in ill s :rin.Qul ell '[ pic,iorlJ~ f.!la;l·e[~~iant:l!d de ffl,Ol.l'!!line ~i c:u l ,e.;;hi dll: 13:!I~ pel1tro fr'!tQ;:!tcere:. R.iI:: i p~cionl~, michl picio.ru~)ru' male ell\! 4 nehinrl de l<lfi~' s'e sare p_este J:i.:1je marl: ]p;i,ctm:u~ l,n ~'ru~u~

*.

"* *
d..e

~*
~I

W;:tii'or! liJrm,.lN]lf

IdILllm~~ ;lleri'l'r· ~;ilie I~ite 1JJI

'f!J!~'

!. ·R. ,51;

~{l~d~.I1{

'u; 6 (J~hhH'i (iii ]an~ [Je'U'ltrU[IiI~bu[R. ,3: Be saFe PeJ;,jJe' 3 picioru!ie .{Urn!rili'ldu] ['\e~deri,t; 1 pk:ioFl.1~, p triplu[b pi~ij;!'~1J~W tl'.ipl.)1l.(Oil lot rind1.ill ]); p.;l pk:tQru~ul tri~!]u se MZ1i. II. piciQ[r1i,l~~ (lnt~!,mal\e, du-

d[lrtl", b~plll in l a n~ul d,e margine p~ care IiI_pujSIO_. cr~eteilza [picio:rIU:~. cluh]~ ~i 1 pi.do-

ternmna

blti. ~i ~"]]')l' ; 1 odd de ];ant: s,~ is;Bre peste 2 ~ll.'!ao i:Ungrtlpul depici!'ilnl~e al F~t"IIdu·lui 11 ~ t !l'~. in urm~tO'['ul p~C:kwu!t se CrO~l'Ih~lI::i!o~ ·~ci:or~.!ii lr[p]tI; 1 1 '9dh~ ri!e ],aJ,!~; .se ~~re !:!~ste ~ ple.i(JTu_~e din a~]ali~gru:p Se
roll~~ (i~ ],<1. ~ 'la ~:I~e t:Nroih~ Findu~ U ~'~~:!'~JliI tnplu ~n [<lI1'tu_l de'ltiLe:rgme' :~I 5 !Jr.bh.;J.l:·~o!e' la:U'~ p~~lLl"lJ InW,;lrCe~Ili!'. Se rfi~et1i: ri:ndurHe 2 ij~ 3.

'liiiIZ<1
I'e<<'l.

']ii" :II[! 'lM'~!

*.

*.

("rI

C'~I

dj:!~

m~Iili.li.n:'.i. de' l~n:t din dndul preicedent: .cille 3plicid,I'~ema~i~.n. fi'~dare b1ihiii!j<l~e ~eT~lnifi ]'i.[lci11Jlli . eu ~ pj:dOFU!ji marei n pici.oil'Iil!,1u1 nne de mar,giine!;li c~S 'oC:hl1uri clie]am,\ pent1r1:i. ~nto:;'!rcere. Hi. 5,: C$.te ::I. :p:k:iOlru~m~~'e ~nt.iecare Jl~ciQr~~ mlll',12' ,(liri,:rindul pl'~(iftlent ~i S'~ ternlinili. dndul ~ 1 picitJirn~.mare in ];rim~ul de mat.glM !f;i eu 3 ,oetJ.il .. d,e;'lan~ pentI:uint.oarcl2:1"e.l8. ,6 t u,:.l 'n pktoru~ mare tn oil doH~l1i pldolC'IJl,i'i din iI"[[],(Jut l~ce~en~ ~ ~ ~ior:u~ m:at~' a:lu~git Jc~ 101. i[lidlul lO inlmiltul r d.e mi>lrgi.ne <1:1 dnch.illlU~.. 4!j se sare p~'le :1 p:~aiotll;~!nai"~ ~i;lite ] p'1eloru~ mEji'e h~ ur:m;atOO1!~e[e2" pid:On:I~c

.~ cU 3 oohiuril. de lal'l~ pentTu ~Jfll:o.a[ce~e, ~2 p~.~iOl"l'fgemarl [1I1! prima brrTrl~ de 3:

*.. ,sevE!p~ti,
pj dq:ru~

:m.l('l .~~ lan~lli

l.~,)II::

detnill'-

*~i

se

1'1 ];~:r)'\,1Il
)]1(1

(d!ln
dll ~ ~~. ~tro~etel:1ziiU n ]an\ (I·i[~.d) dp'oo"ii~:!l~

libd

p~trulea, picio{['u~ dinril:l. S,e, 'lCIe!'peta d~ la la §i se term.i:nadndlil]:Cu 1.pido[~ maJ;il! ~n lan~u.l dB m<Li'gi:ne !iii c~ I ochl a:~I!~tn.l;

:marl.: 1 pici()'l'1iJ~!:lJ];a""r-e'<I

* *'

'inurm~" *.

lin

al

pe:notrn tilt~;[!:rce:r~. Se I;'e!peti rmdUFn~ .~.

jar. d~nh~un m.uWpJ.u

de

it

Dch~1.u'i (Ie l~'l~.

llI.elu]u:i. ' 1lC'.[: '.In.c~pf:n,d cnal cindlea eehi 31 lan: tU]~~ iI:l:eba2~ ::le c~~etea..za C'U.e· .1piciiQil"l,1!ii mare lin hecue' loohl ~~fle~:E:"min§irln.clul cu :3: 'o~h~l.JJr] de' t pentm rn.tg~rCet"e,R.2: Se,,",axe . die ma~gif1~ d~.n ril1Jclul .PFOO d, ~ .~ rn.ai(\e:m·] marE! llr:m~to]';: ~, '!Ii '~aro :011 urma, :l:rn. ,o,o.hiUll de tan~ 1I.l'niles..a~ CI:G§)~tilt p:rimll1opici,Qtl1!,l !;n,aJl"edin r-~rL'd)ll], ~e:edent, se: saVtl! p!2'5:t;e 1 p.i.dol"l.JJ!;f ~!lre ; .ei,te: 1 p:iclol'u:§ malre ~m 1i;I~rm~toaJi'\I;J-e2p~,. ~Li\nl:liem~fi : Ip~cIom~mare alung,it. ['!:'o~e:t!il.t .~~1.1Jrm!l:,hT!~Ocl~1!1" d.~ l~t1!]]]~e s~:a:. 'icut ~] f i["jjl patrlr!J.ea, plmo:J;']]~ mall'le din .i!!'~]_u:ililJj)':rec£'-

~us c4 tiChh.~d de ']liliill~p~nLT~ compte~!;]'~li'a me-

~ie:r, nlntr-un l'l'luUipln de !J; oc:h[ud ()l~ 18n~" plws ,::I ochh,lri de lI.ant p~nLI1Jcomph::bre<t m()deh.1!lut H,. 1 ~ Ci~e 1 pic~on]~;mic in primele patru ochiuri ~lin I.'m,ul de baza: :2 Ci chiU:l'i de
l.mt ~ !le 5:a~'e p£>Site _g' oehiur.i din]~J::It1.11 de baz.i: Cite ] pidoru!ij mk in. \.l'fm,~toa;re.l!' 2: 'oddm:i Se tepeti! de 101 a :~i S~ ~~'f,rtdn.iil!'lJ~oul eli " 2 ocl'dul"i doli! ]a.nt: ~,e.!iare p~te :.\l u~b.iur[ de l<l1lilt;. ,cite 1 pki~l,l~ rOle i'n uMimel.e 4i oclrlllr.i ,aloe' ],a'D~lllui1 ,~:leD<!U ~], cu] 'iJ ~hi

Se CiO:jlel~a;.:a. un. .1 ~n1 (dI1d) , dl? h(l.il:i:i h,....

.*

*-

*] *

91

de lOla; p~ntrlJ in1JO<!ilr~l"e.,N.::!: is ~~ 1 pt~iQ~;u!!i m~[n primcle 2< PiciQnl~~ mi~' G~Jl 1l.lnc1iql Pl'.c= Q"eclent: se- ~arept's~.1! .2 piciJOl'u:!lie" ml.ci. ~l .10 bdda de 2 .Iooftinri le hm~ roe g:t"llpea:>l:1i. 9 pi.c:ior'!1Jl~ema.ri'.!le S.are' p-este ,:;I fi1eio~,u~e mi'cl~;

tn, bil'[d,a_urm~to~~~e
.m~p.

])udl:! Ia ~n;:li]~m.ea unul pici:ol" mere, 1 jl(!~ell" .sp .in'tro~luce cro!ietill !l~ se' 5.L')0,<ltC a dona il:U.1id:i !iii :1 jete~ !;'!2 h'~.gep'dn to<l'b~ bLu,c:[c:':~e Oii~<lte'pe al~~ta); 1 oc.hl. de l<l,n~; 50 sa:rerre~~e 3 pi.doru~)1O!In~~·.i g'r.upld d~ ~9:pldcl'Uieal dh1J rin-, ¢i.ulul pr-,eCle~'~'UJil in .1I:rrm..at()it~ _PIdQl"I,li~ seCr(jy' ~i ~etea;lA ] p.ldQl';ui'j) ml.C; :2 (JchliU.r~de ]~1'J[\;s.~ "!ial~:pe~te Ipk:i(!l'tn,~ m8i:e: J! piidon:i1;!ii m]c in

~'hl:dl!l ell 2 p]ciOru~e mi:!:~i ~n 1tH~mele ::: P]"" rnQ~u!'Je mici ale r:iDcJ:\Jilul preCede],l t :§1eu" 4, Q.clJiuri de!!! bn~ 'pentru in toaT'(:g!'r~,.B.,a: ~In ;,:11do:ilea pi:c-:ioru:~ mie :s~.srupea"iit .2~.buc:'le (]: Jle(;eiLl. 81il!ll'l.tmduce m'o~ta!j:] se ~eoa:1:e 0

*,

.S~

S~ rtpet!!olS!

lfl· :+;:]

(;ro~e~earli2
a

*~i ~

pW1o:ru~e
tf4:rmlni

~ru;t~ 1 ,ochi din la:l1.~U] de bfl:;:i; lL pkm~, ru\ii mar,e th ocldul.u~.IJ:'!~:t()r 'Be J~P.~tw:d~i~ la"* !lll se t:erm:r-nil rlnclu] eu 1 oclfi de:>19111' 'Pe~:tm !'n1'tJ,aroo:re. g•.2: ,*' Se qrOrf~teaz~ m p~~ c:lal'L1f~ mic h:'l.picioru!lul ma:r~ clil:.!,l''1r1(ilu] .pre-

S,l:r-e

*.
*=

'*

In. primu1 p~.c:io:nj~ m;ic Be :rep~lii de la :+: la ~l "~e t~ffl~ni.dndul'curll1n .gFM(p de: .2: bu!!le In p;jciorl]~ul. m:ic~l~&:r: 1 ochi dl!.]~nt: 1 ,p:k:~Q~,~ m~u;c: 'h'J! plCkfrU~1!11 In~C~ d()' m:al"gimi ~I cU m octti de 1~Ji1\ pl!ntl'u. 'm,TIoa:r-<::ere.D. 4 ~ D! pidOr~!'Jm:[c ])1I piclcit'ull'ul m<U'~ de m:<ll'g:ine: m. .p~d.otilS mic, tn ochhd lii!in.~ului o:int'l'~ p'i.c~ol"u~ul ltI>are~\i :2b~cle ~ s.esa;rep_eSte'gropl1] de 2 .bnele (Iill ri.o,dul pl'~edent ~,l hl b:ddade ~~.ochiu:d d2 lant d,intre ,aele,2 picipl".u~,e mid se cro§~~~z;l!. 9 p'ickl:rY:!ii1!! m'll'j. (~l~as1Jp))'ilJ gwuplllu i. din Tindu] il'; :2 p~c:iornij.emid ~[n Ocl11ul

urmitorr!illpic'furm;:; ] oe:hi nli:' la.:~t, se sare Pt!st~" .3 ~idol':u!iie." mat] d inatoel~:~;j .gnjp~, :in 'll:t~~:toore~e. 2 p~ci.('ru~~ :m~ci !5C ~roCl'l]c.i~~~z1i dou~ lJ1p~ de dW 2 buele, astfiel ~ :;I bud~ in ~, "d pi~clo:r!ll\h lI: oel'll dG l~n~,i ·2!buc]e

*.

*'

cedei1ct;, I) pj;ci~or:u:~e ll1al'i in p]ciOl'w\lulmare \.Imt.~tor rae r-.epet1. de 101 til Sle!il?r'"mini!. :rhldul cu 1 p.idorm,i mie i:l'l l~ritU! ~ maTgl~~e~i C1!.1 3, o~hiur.i die: la:n~(Wntnl. tntoa~ C'1?l'11!. B,3 : In pd(llu] pi.dO"i~ mare .din c~Je 5 pido1:"lJ!iiE! ~rr1!tpate lntintJlil 'PlI'ecoo-;:Il'~. S;E! i!?il'il= pC;'a..Ji'3pi'~loi·~wi! mad: se savliip~i'e nonAW3'rele 4 pieio]:u~e ale acelyi~_~i gru.p$i pidQ:f:'n~ul ooi.curmatiCltl;' se Icro..~ee<azij ] .... Ml/i mare' Be repetili i:'k'! 101 1.01 :+: !,il !'Ie' tl~r.mhl,ffi l'in[lul CU 1 p~¢~ci~U~l'Iur.e~ In pij.doiu fj;ul den'D.aT~ gltie ~l 3. oah~.uri d~ ,hm~pentru ~n:w~1'"~ere e .0. 4:" Seunesc2 p[c:i,QT'u~emal'.l asttl:l ; 1Lp1-, dorn~ ml.eTe~n pri'mm. pi?lOn,>1 s man! [Un C!:ille. 3 grupate d]1fII t:[ndu.[ p!I:'ficecli;!nt.. ~I] 1 piidorl;i~ .maro~: it!aW don~!EI, '. m!ii )Dam. dit'll aoeJO'lI!il g'rop j. 2 ochidii d!~ ~ unese 2: pi()iOlt:U!le.P ma1r.i: ] p:]c'10iru~ma.1'~ :rn. 031 trell~a pkio:r.u~ liU3[\e' din cela 3gtupaW ~l eu Ip~dO!I' ... maID"~ t~

*.

"* ~]

'*

*.

s.e

flii.p;i:ciC!rru§U],m.ar~ur-nl iant*, Be re.jCllllla d~

l'indul

la eu mpjdo.r!j].!ilm~w

a:tm;; 3 oc.Murl dE! la*!li se W~miili l'n tan;~uUdertMil'r,-

Ide [an~ clm.t:re

l'e.rn:!!i!Hlide la la !iiSI~terfflin.Alt~ndl]l ICU 2: piicioru:llie ru:i:ci.~nllantul de marg~!1.e ~ eu 4 ochi:lIt:'i de h;\!1'~pen.trnh]toa~oore'. Se rep~Hi etndu rile 3;~'1.

**

cele2bucle

'hilCI'Uc'j:!;ia:l~

*. Se

gjn.rl! .~~ leu 5 (J clduri de l~nt Jl~ntnlnbo~[~rc. i R,. $: *Sle sa-r.epe:stie pi!iUlUl. ~!7up ~ lpi!:;.i.:orJ:Jii mare illb~1dtl: d.e ;2. odrluri de 1!.:Ir.il1gtdu~

p!l'eee,CI.en

:!)g r'epEtti. d~ ~i se t.ermJil1l~r:!ndIlI C{IJ ,2 picl.or'!:]~ nl,a:!:l i'n la!l~ll];. dJe margine ~1 C111 oelli I(le lali~ 1011.1

]~*' *
Ia

t;. 2 oci1i:ul'i de

*.

lant

p~ntl'u '[l1.'toar~ce:re. ' Se repeta .l'indnri~e.2........5·.

(JilT'lfl;l:',,;ull

multlph] de 4: och:iurj de ]all:~, plu~ :2 echiur! de hm.t periltru comp~eta:!\'ea modilllU]I.:Iii.

Se~11'~~elel'iz.1 un l.u~~ ffind) ih~ bilc~~ ]e.iiliilt"

Sl! cl·~e~~a un ]arq (1"l:od)d~ bal,di tej'er, dhlb";UIl m\Jl (ill,' 13 cehlunl de ]aillit. pil1" ,8 od'lh;u:i de l;illfi~ 'pembrn 'compleim-tl1,i mm;1e·

R. 1,; 1 pic:dtll':u~mitlife
dlrl l~n'1JJ de ]bazift ~ 2

.1111 .al
OCIDUl'l

opt'Ul!l'a. o:('hl
d.e ]f1fit; se

lulut II:-. .~: :[ PiIC~~l'UJ;I 10 ~n a1 doUea odli (1]11'1 m ]an\w de ba'~i; 1 ach.i de ],a:rlf~;~e $diil:'c:! pesti:

t,Ul all! ~~l{g:!J :;;]r.ll 4 ocbfUiri de 1.a:tl\ pe:llti'll ~ e


~II~ lQ<lfl.'C'1

e.

Be repet!l.flndul

2~3.


Sill c~·o~(I'l~1)l?ii1u:n l,a:n~ (r.ill:!d) ot! billt'.:l1 !eje'r o1ij]w~1i;Inm'l,tltipr]:,t de .1,2 onhiurI d~ In:lt,pl:u!!I

.
j'

l od~i dl:rn ]~n~ul £h~b~m; 1 p:!JCloru~ m.it;:: fn "C:,~ii(~] !l;l'm.Bto,L''; , lochi _de !!i!n~. . 51(! s~re i, pc!itl! ,2 ri)c-llUlrrl ihn ~!i':lJtul.d.e .'tJa~1i ~1 .h':u Qclul1~ urli!)lil~~ s.~. 'eOl'~a 1 pla~oru !lr,~~n~.; 1 o~I'l~
die hm't1 1 pii.I['1J!ii.l!lare acll~u.i ~tl'~;~OOil" 1 ~i ~e ~;'lnt:; IplCloru:V'mrn!;\e ]11, Qaillul Uf'~,f~~. m::'lilQ~'i; ti"hi de l<lin;~; se sare peste :2 ochilid 1 i ~~ liI!m .laJl1tai1 'd.e~:b?~~~; Pi(,'~Oir!J!~ .mic ~n Qohhd I~ 1 lilie -tBint (if; 4: ,oduUJ:r:~ de lant ~ se s~repe~te \I .11. 1 ,I. ~ . dln ]<lnwu,] clI~, baMoii i Be l'ep~HL DJe la uK!p:re"~i se' tel:mini!ir']notuJ eu : JLpiCjOI'l]~ rnle 1 mate [III flf.;lli~l urm~t(ll~;. ] oohi d~ 100n~;. $e' ~@1'e sa t?i'. ~S!te '.l ~hWri, din. blntul~e b.a~.; Ipi(:jO'rll~ l~~l d~ .m:a:fg. ~ 1 qC.hi d,e lant;; ], pie'iO'M'I~Ql~u'e :in '~ntoli!lt~ oohi.liil.tie ,m~l'g,in.e ~~.en ;1 Geruud de ta:L'l~ ]:ien~ ]irl m;:!~i! lrl~ lnt'O(1lIro~re" R •. :!.~ 8ecl~>eteot~~ I P']c~O~ rLl~,m~r~ 'pri !>u~ ~. dune-a rcnicio.ru~, ma:l~~ lilin se !f'L'Lnm'l~~ tin~f.llI1RL"C:lced.en t Oilt!:quut::lnd. ~'I'orjieta.pirln fala l tl) l~l(\flJJui P-~ ~~b pi!oiorw;>" d C1: ],a. .~~:e'll,pila 5p:1.'e pMQru~ ~Un~.. ~i IIIU in1JfiJ1iil,"ld Cl'j]~Ill'ta i!1. I~l); :5i!1l safe '~e[mi[fi~ Pf.!lt~1 I'!ie:kll''l.t,m:k,; se cro~eteazi it picioll'l!1~e ... ~ d~~Jlil'· milll:'ii Tn b]!'id~ ,de .4 oc:hi:ud de lantc::e 1:H:"mea:..:iie; j,afce[ie'~ S(!)litre peste' 1 ]:Jic.i!Q:rJ::Iil; le ; ] pi]r.:iotU(l< n:mre m ;1; ) pt· ~l! SIJb; p[c~m~u!ii:~l <ut'e' Ul'mallOr m >(c~mal!sus) ; 'in ~Illl~ .3 o.C'hio:r'j delw."L t : se s<:}:l'epes~~ 1 piicraru~ pb:1'I1;I,I~ . :<liC:I!]~ DlDIi'lli; 1 pici O!l'u!J'm<l["~ pc subplcloru~tiil m~r.(!, ~k'im'1;l~ lIlrmii'i;o);1: Se ~Pt',tf. u~]a Ia ~i seterpidorJ.Js mll\liii rin:Clul ell 3 p~dO'J:n~e mati in ,od.".Iiul m~ ma1[l~ dJinrt~ eele '2 J:iklo11:1~e miei, 1 ptdo\l"u!i .m~n~ in. ~l,ud ~ pj{!lio1"I1~"l.ll de mar.~in.e~i .. mie 00 [ ocl'lj de l.all~ ~~mi~ PWlt{U irnW<l~'CI;:te. 8,,9:. 1 p.idO'rY~m]c ~n de msr~rin:nd .picim·u!l! wr:! Fh"du[p:recedent; 1. ocbi to~roo~ ul'mi:J.toful p](:i.orl!:!i!ili p!i:ei'Qr)J~ d&1h.ulV;, 1>e6.i-repe~be rindulul in &i.I 1l'.eilea·pid!.'lJl.'u~ m'l!r'e se C1.·o.~~teaz:1 p1.:I. I!'pet~ d~ lliu[ll~ Qljc.,;' 1 od.~]de 1anl; lSi:! :sllll'e ,Pe,>1e pidol(l'l.~~,dtliUli pi~iOl'I,l~em.al"i,~:in brid.f de 3: (:iL'hiltl"i die t j de la:o~ :fun.~!lie gF:1.II.1!l('l!1l:.la Jlp.ic]Qrt.1ill m.... e, 1 tJ eh.i 'de r J~I!:~ ]! Pleil[)lrE~~, m~re'. 1 QC]1i de~t'iJn~ ~i 1 pidQi'lillji ~!il1'e'; '1 oahi de l~n~. Sle sa.re p~hr 2 ptm~lil:J~e mari; b'lt a1 doUea piicion:l~. ~ i11: Il"f1IPlulfJle a: pkiOl'U~' oo_ad se crc!!iietea.~ili. 1 pi~,J,Oil;1!l, llIjLic ~ .4 oGhiu:r;J de btn~. '52 ,Satre peste

'irl .

.~'D1*

*.

lalLl\l.d de bOl";,;ij-;1 pi'Cioru~ role !in o("hWl urmillWl'

'" och,luri de}ant pentru~Qmpletm:e~ mode~ kthiL . R. J1 = 1 plciol·U~, mie ln 8] !iQ,!;cl(l'<I oc.hi din 1antnl de o\!lJza. i sa sare pt;.\'Ob::l'2 ~b 11.1d : ~ In 1!.l.1!'nlaW"L~lsecl'oiliete<n.O!:ii] ; :2 piclo~.\u~e i n'lal'i, ] pi(,'.iol'[I~ dublu., ·iI, m:IJiurll de l~nt !iit 1 pldoru~l:Qic :30chl.uri de lal1't; se sal'~' pesb:!' 2: ochinrl din l!il1wul d.ehazii !;i[n ud]jul urm(i,~Ol' se C'.li:o,el.eaJ~:ii:1 pich)]j'II.l~· mto, 4, odhillri de 1~1l~.]. p~clG~\u!i .ublu !fl 2 p],ciol'u~~ mai'l ;..se d ,~a:rl:!.~~€2 o'chi~1.r.i din J.'l!l~l!l tla b.a:llli .!ft. in oehlnl Uj;'mjJ;O'l' secm~€~~~§J 1 p:ic'ioinJ~mio: .'3 cehinrl de l!an~i se sal'~ ]jE'.'J,te· oc:'i'li]:md .{Ij 11 2

l'h'ldul eu : 1. p~.Cioru~ .m:ic; se

*. ,Se repetii

CI 1<1 e

la *l1i

~aTeJleste 1: oehi
I

setetrr.dn~

pi

*.

'* '*

din ]an~ul de biJ.:i:&: 1 echf de 'loruat: Ip.idb!r1,1f~ mare tl] loehiul d~ m~rg,ine !iii. C'l.l ~' oCihiu:rl de ]~!I'l.'~ PC1n.b:·uint."Q:aTccre. R. ::!!'i pkl.orlbl~ rnie in brirUi de ,,] ochb.11'i de cli.Q. sm:ppidRltbllui jp.re~(leiIJI.t'~ 2 oc11;i:U l~n~; :r.n, hddOi dGi ;1 ochiur[ de liilJl~wrntre ce!:E!·dou~ gl'up,e se cm~!~teail;!i . _bu,dej astfiel, ·s~ ja l]eLi:lU, 3 se l'li1LttoaU:ee Il;!ro~eta f,li se ,s€o_ate 0 bucld '·.a[!~tn~ g.ita (lOli ioal~:imei!ul'il.ul pk:lOFUi!,i mtl:te).5~i<l 11 n n.un j'Il!'h~u, ~e intl:'ocluce cl'o:o;:eUiI. iii se sC'oarte a

* ],

douOlbuclli~ se i,a in cia 1 jete!.],. ~ in trod'UiC~ CDO~ehl !jI~. ~e sc:o~te eea de.a tr~.ia 'buda ~~un ultlm

Il.z~

lej ~r, \I~~oo1li~l,ele'4 .~chn,:u.lj~ mari !l].in.~L !ltmpte lea

al1~, pll~' Ple.Oft., IDl:I~ire ~Hn a.cll!]a~] grup se IO['Q~lI&te~za ~a Plod e· 1 ]l.iC.i.CI:Eu~ mk: Se re,(l-e'li!'de ta. 1~ :!iii s!! ltltf.iitinii: f!'inclul C1;l : 1 Qchi die ]an~.; 1 pldorui\l oeDi dto nmro; ;[ Qolli JC~:e lan,; 1 plclor'll"l!J ma~l? hi]) la n~

*"'

**

:il G.cMud Ic]e ]ml-~f>Q ml~e~ea:;;,ii.:. 2IOiQII~!Je

ochluri d~ t;E!n~ pClltru_ jn.~Oa[\t!'e'l'C. Re. :3 ~ 1 pidoru~ mi!2'in bl:'.~dnde ;3: 'ochim:i de lnn~ din ~rm.:;lVii l\ll'~t'~(hNlt; in bdda urmilit'Oa:r.@' de ,O"~h]mj
Jilf:

!leta ;- il OC.hi.\ld d~ la:nt; lLp~dol'U'!/! .m:k: :!.n hrldOl. de <t., och~uwi, de .10lnt d.lo g:rUJJ!!l:ll UlJr~Ml"m': :1 m::-l':I;i:lilri 151 l<lnJ!;; l p~dorl,l.(lma~ eo llllb!F.ida de :1 ochind de lAn~ dlntro c,el~ .2 pic'i()il'llll~ .mid.; .3 ocbimi. de ]ant :t. S'~ l"epeta.- d!2 1<81 t~ ~[6Jete'l':minfil'.[J[ldul ~u 3 oCiliUl'l. de' ].~n~i. iph:ion~; mal'!::! til li.antul ~le marg.i.11Ie!' ~i", cu

je~u

setw~J.I)l:e p~·i.n toa.tl:! blkcl~1e .a:.nate pe' Cl'O-

*' *'
l~u~

tire

'PElS~

;m<lri'i .~ piciioTl;l§ dubluJ·oJ

l~'

-------

----------

t"(]are ~ 3 ,achiurl de ]alrlt : Soli! sare p!:'ste· 1 plci urlg~, mare Se l'e-peta ch~ la la :~i sa tel..... milia ":r.indull (;U 1 pkjot·~ mic, 1 oelli d~ lan~. 1 p~dml'lJ~ mare in 1ml~ul de m<l~~~~ne i cu ~ .3 ochl uri de l<lll~ perrtru Inteareere. Seo repe.tii dndllrllp 2 Ili 3,

ru~ mie

p~le gnipull tle bud' al rindulu] pl'l"("erle-nI ~i in (H'mmlJ~t'~~U In'irl.l dl:!' ~ Uir'hhl:t"i dt' ];;nl'~ se Cro!jieteaza: !p1ci.ol·u~m.i~., d llchiuri de lant. 1 picl.otulj: du101u, ~,i 2pi.ciO'l'Yf,lt'! m.ari j 1 ]:Yidtl.hl

1 ~iehjfU~ m.le; .g !,.lchhrl,I dil' 10n\ ~ s& S:1r.~

bl'.ida. d'G! 3 m~:biurl

*.

**

de lant urmti-

III le, 'i pidgli'U~ 111ara redus, 2' pici 0.: nq~tl rrmr.i ''iii .2 pid(l"lI~c duhJ~ ~ 1 pidl.lrfl~ -rlllb]u in pici.oru1'P.lIl mle dihl'lndul p.recBc]ent Sill' re·petQ, d.e Ia l\a l il'~ ~~'(:l1!h'ifl r[,n d~11 t!UOl !I pido~u!je in bl"id~ de I) t?chiu.ri de larll, astfl!l: 1 piC'j.tJ:i:'llljl dub]'!.], :2 p".iciol:u~ mali, ] 'piC"k"ru~mareredus, 1 pil:!ioffi!i mlc, 1 'Pic:ior:lil~ mare n~d!.,i:S, 2 picior1JJ!jlemari Iii lpiciorll~ du blu : 1. ]l\ci.Otrw· dublu hi pil.c.i'Orij~i1lrnl c til

~J{U~ ~

I pi t'!lQf ):j

'p!d,orU~eti\~f'i, 1 tl;c~o~tt~n:a'~~~~llU$.

*.

* *~

dltlLcluilil prec:edenk" ~1 eu 1 oc:hi de-' [ant


u-u [n b:~1;U'¢~t'e. Be repe-t.a r tlldtlril.I:' 2 ~i ::1..

pen-

Sf!' CfO(iiE!·te.!I1;iilIn]an'~ (dnd.) de ba~di ]~jl?r .• diiltt ..un muU.tp]1Ji de H och.iuri dt! lali%iP']lIJs 5 ac1l:iul':i de ian ~ pentt'u (lCI"m.p]cttn:ea mode-

lulu]'

·R. 1: Sill cro~eteru!il. lpidor'i.~~ dublu in a] ~asel'elB ochi tlin Ian \ul d,e: bazii.; 2 -pk'[prU.~e ma:ri ]1'1 tU'lniHoarc1e 2 o('hiud.·; 1 picl(lrl,)~ m.u'l!redm~ tn l:n'll1a.torul (jo~hi a\lan\ldlll do bazi; ] pi.,c~Qruljmic In ochlul Ul"r'Oilior; 1 picio~l;!i!t n;!atlte< 'I:'ie"ds; tn Url!l,at'OCI'Ur o"Chi. ~ c]te I pi~ u c~aI'1J~ mar;re· UI'ln~tolBrele 2 ·~}chiud j; en,i:' 'in I plcim"u~ (11 ublu fl"l 1:.1rmiitt)arell~· 4 och~m·1 al larttuh,u de ba?!a Be re'peta. de lao Ia lSi S~ tetlin ina r·]nl!h.!lJ tTl 1;lnnilitoflii'eie» {I Clchil.u':i. di n

*.

**

t.ie~ar~

r'tl1,dl.Hde b<l?';~. eu: .2 pi.do.rq,l!i~ ['I:Hu'i (cite 1 ln O.dli)" 1 plcitl1."ti!$ mo,'l'rt! t'e,.dulJ.. J! picilitl-

don;l~ mic se gl'upea1.11 :> picio.tu~e mad: 1 llidonl~ m:iJl:: in !zit-ida url':nUCi<ll'e i 5 ocbluvl dE! ]an~; S!e~sara peste 1 'pildaru~ mic ~i .10 b'ida u,r:matoa:re Sl! 'cto~'I.'"e<lzJjI.1 pklQ"'[I~, mit: $. 5e

l'u~ul mi,(! de' margiM. din rindul ]ll'ieoedent j piJeiOrtlli mle in b:r:ida: tie Ii ochillri de· ]<l1lJ~; :5 l!:l-c::hiuride· Ian ~ ; se s.u:e pes,t.e· 1 p\ici.uru~ nne ; 1 P]~'iOl'U~ mie 'ill brlda \ll~mii'loal·.e; 5 Q~hi.urI d~ ]on1; ,: se sare p~te 1 I:licjOl"[I~mlc ~ ]P'i!C:'~01rl1~ 'mlC in bl.'1tla. Ut[ll~ tCl<lr'a-; in urmii.torul pi-

pentm

Se ero1few.~z" un la.Jlt (rind) de ba......a Iejer~, dlntr-un multiplu !:iie 16 ochlud de lan~.plus 10 oeiliuri de laf'l1 pl'!'nt:ru completafiea m.O'tlill'Itllut It. I : ][ picio'l"I.l~ mie in al ·done.a oc:111. diflil; lan ~u~ (:1 b!!.~ii: e 5 oeb,h.l.ri clehln\ ~ fie S.m'-E! peste 3 ochiu·rl din IQII~ul die hazi: .1 picwrlli mle in orbit.l], ul·~iitoo:· Be [1epeta (k~ la. :+: hi !lIi se t>ef;,-rnina t'indul eu 5 oebi!,wi de lan(

*'

* *]

*.

intolllrceit!. R. 2.: Se,s}l:re pe~te pJiciO-

repl!ta de la 111 !11 sa ·termini rhulul eu :2 ochiuri de·]ant, 1 pi:c~CJil:ulji mare In pl~aol"u~ !iu] mic de matl;gi:ll~ ~:i cu. 1 eehl de li'ln~'pe:ntr"lI. in1o<il'Cf!'re.B. .3:: 1 p:id().1lu~ nUc jnp]c~l)r~111

**

n:n1:1~ de mill'Qin ea.l. l'tndul ui prec~ent;, 5, olC'hiur[ die bm ~: se Salle pe~ te 1 pidont~ ml'C ~i ]n hridat de 5 ocl1ilui de Ian] se cr'(l1fet:ea~ 1 pjciO'ru~ mic; 5, oeh b,.1lr] ch:! bln~; se s.liii~e pe.sh1i1 plciorl.1'\1-mic; 1 pidorUIlI11:k ~n bdda lllmatoa:IfIl!'.; 5 jJ'lCim.'uljol1l mad se grupeata.1J1 1M-

m<i:ri,(ctte ] m iie~Jnle' cehl), 2 pi.dOl'll!ii! dubl·~


(cite 1 '[n, f.iecare oclIi), ~i cu 1 eehl die l~nt pen.tru lIi1!WallCe[1l'!..R. 2: • I pk:io-rUli mle in ):)1"1mUll pid.or-ufj; dublll din '(.'lndiul pl:ooi!:derrt: ~ oci:liu.t'i (I'e lwt; se sar~ peste 1[1 pidoruljE" dill r~liidu]_ prl'!eec]el.'1t ~i In rilo] zecelea picilJ1"u~· (dublu) Sf! crOliict·eaxii 1 piC[Cfl~U~ m.ic:i 0 odhiu;;i de l<li11'1l;, se sa ['C pes te HI p"iebJ~'u~e

'1'U!ii

mle, 1 picl(llru~ marl!

redus,

.2: IlU!iCir:u$C!

*]

urmntoate ~'Hn al uns:prezoof!lela. pic-tol'U~ (dnbIu}'S<e loooljie~eazi 1 piclol'lJljl mle Be l'ep~tl1 dl~ l~. ]a. ~i seterm;irn ~ r~n.dijl ·cu 10 ochiuri de Ian~, Ip.idQru~ mic in [80\U,] de mar.gh"le !ji ·C"i.] 'I (!Cll.hJfi de. Jan~ pentru inl.Q£I:rrel'e. :8. :1 : ::+: In b"iltla lantului din oc'[ndu[ prec(>d~n't StE

"*.

*.

'~r(~~tM~[l 11 pi.dm'lI~ 3.&licJ: lpiloltl~·(.Ul; dll~

~11\,

,~b,j;.
~~'l~~

le~'u
ldlli

''''1\-,
1O"Il~

;~., I

~f. J ~1. lJrl11~l:rr.td Pl:IO:I"~I~' dm ( mij,l.tiC) ~~ .Cl"o~-eteaz.. .1 P1C'J~I'U~ ~]C, se ~"~'e pe;le 2! ,PJ,r.l~I·Wle, ~~,t'l nl'te' <Lt::dlJla~l, f;11'~P ~~,m iduru!iUJ mle u.rm.!\iI'Wr s;e ,gilUp~$Iza r:iplclonl~~

~i.li~.~Et"f:~lcn~ p
f~

(1 4 to',

~H~U fi:Jic~l ~ilTi~ltl, s,'e ~<li'~ i ,il;

eo 1!iJ1;[1d rh~' if!ll:UPru

ne
oJ

I) PIC10I'U~f.', B,

'..

.p~ste 'I. lildd2


-'l

]'mlll~~-

lill~~: rJ c:!ffli1irglne'!iii

ort!, Ie a'
~[".'n-

lei~r,
node~
plit!..!I

:cio~~ ma~(cH nmijlocl.1] gn.il:pUh,li) !ie cro~t~~~ 1p~ci!Cii'u~mic-; sa !l.we .p~ste Umtat,o;a:rele iO'lCU(!tIil' marl ale a.cel,uj<li~1gr-up ~§ pieio:m~e . :h:I.pidorlll.~ul mic dintre celi(ji g riil:ldului p[)ElooiillE:l:rl't ~ iil'i::' S<l.fe 'PL'lste .2['o~e m~~i din ,ga;~upulurm;~tQlr.; 1 p~do:ru~ mie [n., FJ,iiciorll:~ul ,mdire clii'1! .mij teeul gr'UpU1Ul.; 3$

:. ll, picj,aruliii mie i~ ];)1"i5' ochhll',i. dr? lan~:51~ sa:lc"e :pl:!ste 1 Wt;;l1Jl"'r~' ml~ ..l!li pesW 2: p_ic.]owu!je~m:ari cli.n I!l~\!i!pt.l ([e 5, pll'l(jil'U~,emar]~l ~n 1IJ 1'm<ltW"ul Pl-

~!re~te

~m 1~ , lPidtlru~m~~ ]n 1?I~idtl~l·n~.aLtl!):r.~ Set ie'P" de la; ~ l~ .~ ~l se'Le~~11l.ini'i~m~]1.Ll eu 1pi]dOlM'i: ~m.c HI bl."lda l;},nt'u.l U~ de lThargm e ~il'11 .5 Gc1~.~u]"i de ] ant p~'Vlb.],i!l t(,jO'll"C~~I~, lit,lji: 9_e~!I[ii;! pes}~ piciartt~u~ ~l:i~ doll! mafgig.le~ 1 ,pi~ ~]Dtri!iIiIDie ni prima ly~·td~"de5 odium de I~Jil~~ ;l ril'l,~luLuipl'eoedent .*·5 (lchiu[l de ]an;~. se
I' p1ci OI~U~ mie:
j

*.

~.ete,a.zD'.5 plcioru~e

,se ,~dJl'l!! pe.n;te Dldw;1.1.!iu~ p·e.ste 2 p~c~D'ru~.e!lTIad clin g:l"upui d,~ 5pic:k.lrw~e mm:"i al tindulul Elre~l:!~ del1·~~ :[ piciOfll~mi.c j'l'l p]ciO'ru~ul urm~to'r;. :in~picfum.',u~nln1Ji(l cHblfe cdc ~s:t'Upurl se c.I:a::.
~iI"U

\uh.tl de n:i<lili'glfle~Icu5 ,cH;:hiur1 d'e lanl ~~m=.


Xnto<w~ere+ R.

s::

motl'!: ] pit:lo:rl1.t~,mic 1.npl:-

dil. Ul'll'il!iHb~wp

'C]ol'1u~u~al ~:eHe,a din. gl'U.UU1 Ul'mlitot, ~::ll cehturl 'de larll't .~~e !l~;I"ii!p~te 1 pie,i.()ll'l,l~ ml~ : ], picim'.u:~ m:kl I,n brlda urrn11,tQa'llt1!;5' Oc:blUd de lan:~; se sare pl1!st~ I 'piC;lO:Nl!ji ,wfc ~l'in or[du lu'm~lo<lr'e .,;;e. CTOiiet~a<tii 1 pj'clO:rU!j! :mic; .5 odhiuri d'e l;[trlt: se··s~l'oi; peste '1 p:iciorulj: mic ~i lll:l l[r.mjjt(mt·e~ briarn., 1 pieiQr[l~ m~c· S!!ll rept:'Hi de .I:! ]a ~i sete.l'lllin!l rmdul '(I!U .2 odithtl'l de' l~.rt,1 pi.dOl·l.iI.~ ma~'~ in pl.dcru~ul mie ,de .m.<:1.J1ljl'!l~ ~i 1 eehl ([12; lant pen.LTU. in~oarC!~[\e'.R. 9 ~ IpicJonn; mic11l pic.1!Ol·U~'t.ll :m,~l'e de margine;. '5 6t::~11:i.ur.i ] !ilil~;. ]"pkiGf;'U~ G[, mie tn altr~lea pidolulji mare rllin gl"Upul d~ 3' pic.iarl.l:li.e mmcl din j'[ndul E'r~~dent: ;;;

** *

*"

OdllU\·j

d.e l~nt;. ] plciio:ru~ mic in ol'rda 1I.lTma~

5 oc:f:iiuti de lalr\~,; I pielo:rlJ~mtc '[n brkla· ur" .e Serepetii cl.eIa },a :tj:i se tet ..
r:[i1!Lult·u:2

*.

de ]i~]'Jjtpentru mteareere. R. ~.:, I, p1cllQl,i;uij in .pidol'U1l'U! m:aJxe de m~rgin~ dinrindul [1ll"eood~nt ~. 5 Clehiur1 die lan~;. I. piciOi'U§wlic In bricl.Ol d1~' 5 uchind de 1.u1!t;5 oclhili.U!'i, de faint; 1 pic.~O'f!JIi' m~c In bt'id OJ. urma.W~re; .1J Gcl]im'i de ]an ttl :pidont~ mie Inplci;(}ru.~ ·~u] din ruijhlC <11 ,gl'u],JlIlu] de 5p:k~iol'u~!! m~l:I:!i! 5 Qcbl:ul'i de Ia Irl't; 1 P.i!clOl'!U!ji mie In b:riclau:r-

_1:'

~<l.r,e~ 'in

'pklU:rl!:l~Ullmie de :m;al'glne ~icu, 1 oclli

oc:lli;url

'* d'e:

* ,l~nt,: :ll

pkiliofiUJ§

t;oa:re; 1:1 Od'lllllri cl2 lant; 1 plidoru~ mie i1'1 bric]atll'milbo;u'l2!: 5 ocJiliul'l de, blli'll ~ ] pldorljlii' mk i:nurin~t()l1rea b.'[·id~ S~1"epe'tii d.e 1a la *&i s'l'lter.lninili. rindu'~. €U .lpi.<::ioru§ mte bl ,lAn ~liJi ~ m~rgiine ~I CU 50 ceh h.U:-l de ]ama,~ P~!1tru h1t!plal'Cere, S~,el.1e-tfr rtndnri,i.e 2-~J'. r

.*.

fU!i :mrw

.~etea7l; se ~<!:JiI!

n brJd~

:5. ,in pt·

'm<t~e dem.:al'ghle d1n l'[noul p~.~5 plG'l{'!(l'!ll~~ Pl!{fj ii~p!.ciOru:$ Jmlc 'Urmi.toll1.j .s,el s<tre pt'!ste 2 pk.i:m'u~>e m'ari ~J.irI ~1I'1JJ1.pql l"mdnl:t:d prec~dfent; Ip.lfl~.OiUi mkl in !litjlam~ul ].li:ril11ii~uJl· (d~ m'llloa)o i se S~l:r~ pes,w Z pit:loru~t! l1']!<I'rl ale ~celt]].~~ grup .~~ in ]1']'ijgl'l;f~ulm1t:: ul"rn~Wt ~e cf\O;W'eie!l,;>:il Q pid:o~ ~~e ,m~l'i;. .1p[ci.oru~rnic in. b[[:id~ c~ UllITl.I!llza ~. ~ (mhtu,l'i 'ce lI'l!I:i't; se saTe peste 1 P.k:iOFU!i In ,o0~eJJt;
mie; 1 pi~iij'rU$ m~ctn bdda t~[t'maOOaF!1!. 5 @.~tJ.i,o '1 de 1<1:111'1 .S'e 'SBte peste .1 !pici.o·rn:~ mle 1 ;. :~j 1" br:i,,~a. J,ll·m~tQar.e ~ C1'o~e'teazii 1 ,pi~itltl'l~IDrC Se f1~P~ de l~ 1<1. iI-'!W lermiQ:!I Ilndu] ctI :I. piicloru:t milt:: in \tIl'id~ 'h!1i,1;-

\ulUi de m~rgble ~.c::u I) ,o~il.tT'i d.e Utnl FI.~iI1Iteu [ntoal.'c~,re. 1.l. 6: Se :s~l'e ']Ji?5'tepicioFiliUill:i ruje dm m:a.rgin~ j, 1 p~,eim'u~ mie il~. prima. bdi~ d~,:5 o9'bl,lIJrl dlt\J l~n~. a:dJrldu11lli plet'!ed~iIl1t~ 5i fI~cior~§'Eln~;l!d l'n pidoFu!,julml]c u:rma.tor ~ 1. p.,~Cl[{;rU~ mi.c :rn b:l';]d~:. ~ 0chiul'i de laJlll~;. lpi:o~o:t'~ .role in brIcl<l urm~toa.:re; ;) Qehim'i lae .[1l1!n~!; p.iciotl;]~ mile pn: 'i.'w~da.ur.m,U-oaF.¢: 1 S o:cl]ii,urid~hl.m~ ;. 1 pici!Qi'1);I!i :wie in Lwfaa. 111'm'!ltoal'oI'l SiE! .l'ii2P[,~, de ]3 1<1 ~l se tel'iliJrrli[ l'rndul 'CUi ~ ocilhll'i de l.El~,t" !p]JC:iol'u~ ItIMe ~h~pido!r'll.!iul mk: de margine ~i lL oeM de ]a. .. ciltru j~J:{Ja,F.aere+ IJ. ':.; 1 ,pIoioW'UJ~ mie

ma.tl1are Be :l:e.pr!ta de 1~ l~ ~i ,s:e: tarmifn)J('rinchll cu l' p'i'.cip.r!l:!ii: mk_ i\n bl'Wa 10ln.~

*.

**

~H~Iflnt ,,'!intIHle baiti'! Iej(¥t;t de 12 n~hiUri. doe ](On'l,~pllL1:l;i .2 och'i.1i.!d d:~ l<Ul'~ pe.~,trlUl ~orm;plet~.~\O! w(.ld~hlhlL .

dintr-un

s~ CI'O~et~a~
mu]otiplu

*'

*.

**

ocllhu7! dtn lffilltJ;ll die .i!liEl?~; cit-e 1 JllC'JIO'l'1!l!;i I~~l~ in ul'mawl(Jl'ele 4. o~bnn.. 'l~ ~,I3II'J~ Stillepli!'ti1i I (il'e [~ 1a ~j $Ie t:enn1nii rtndu lieu: If! QC]li~]rj dllil lan~; .ses.al'e peste ochhrri dil';!. lant1l~l d~b."lzti; .cite 1: IJ~dorl1~ mic in.ul'm:ii-

m:~nal?r.. 8 oehi~rl de ]..n~j se £f:i;~~~este,ll

It-I:] pici.or;ll~ mie h'lai. qoUIllt! odtr[ djn lairl\Ul de bil!:r1i.; 1 piH(}l'~ mic in ~chiul

**
:2

:*.

t!)ial..eb.:l'

eli 1 ~chl rne'ian~ '.pen1Tu inWia:rC!l!re. B.2 ; Be' c:rG¥lteaz~ d[t~ 1 pic;iortl'] mic 1n pri~ :m~1e .2 p~,clQnl:!j:e miDi ~]~ rlndllJlu:i~~~d(il;nt t .!Jo-ah.iuri d,e: It!!rr~~ ,se sa,re pesm bHd.a d.e mele)

!iJ

ochil1l'.i.'

a]e

lantuM

ch~ b;;J;7.a ~1,1ni-

'*

*.

*'

mlcl~e I('rO!i~teOlza riLl' 1 pld.onl~ mle Be 1~ pelf! (h~ la lu ~I lit' termjn~l lI"i'lldul eu : S Qchiur:i die' l<lin~; s;esOj;re peste br:icl<l de 3 m'hiul'i d eLt:in'~,d inr[.r)(lul pl'ooecil?nt ~:i ~:n \11"mato·irI:rele 2 :pici(JIl~u~emid SiE! cl'olj,ele;;;.za one Jl picio;ru!jI IDle; 1 oelli de Jl'.ln.'~ pentru [n~lJI''IIf-' cere, R. ::I: S@ c:r:Olie~e'azi elte 1 pi'cloFu§ :mic: h"l piE'iniiJele. ,2pid,Ol'Wte miei dln dndul p~'e~e,~ient; 3 'Gchiuri ele lant; eele 3, bdde de a: 'Qchiut:i de la.il't dill rindul"ile precedente Stl, prlnel la mijl();~! as!.!el: se Int,t"ocluc;1! C',"c~eta pr~n l.!il:t!ll §l declesublul lIu', se trag:~ fir'lld I,eiet' !Ii seinehlde c-a. IJ 11~lndiW d asupm brld!elol' (1 pido:rllllr mie): II m:lli~w~ d~ lan~ ;; cite 1 plciO'rl'li' rolc in l:umiitoaI'ell! '" pk:~oru!i~ id. m Be repdEl d@ la la ~i sf: t~rmi nilrindul eu :2p.id.'0'I·u~@m.ic:i 'in umm~l~' 2ptdo,FIJ~,e' ale' dndului Jl~ec~i(;rnt ~1eu 1 oehi d~lan~ pen \;1'1J

B obhilLl,d d~ I,an~ ~~ in

**

ui'matu.Eireie " pldol'USbI

*.

'* *

brhl~ til<' .! IL'J;('hiIWi d:~ [tJiln'~: 2 III~hi~w~dehl.l ~ ; sesaro ~Sl:~ grupul. d,e 5 buele : cite 1 pk:ioru!ji clJublu in urmato.'u'e.11t! 5 pidaruliE! niici. ale ri'nduJui Pt'1·~ ,'eden t Se repeh'i de la In !it ~~ termlnll Nl ene 1 pidiO'l"'l'llQ, dublu in. ultimele 3pi~ioru!ie mlel Iii en I odd de lan~ pentru mt-oa,~ce~e.& 3: Cae 1 pidOl'u~ndc se eeo,ete~t;1:f] pe sub :3 'piqjO'I'l1~(! d:tlb~e! din, '1,inclul precedent {lnU'oduc:[no ~o1ietiil, pe fata )UCMJlui~ pe ~ub :plciorui\i.. d@: Ia dreapta spre sUnS<i Iii nu lilf~gl'Ild Icro~ella In e.t) ,j 2: ocohitlri dJil! laR~ , se sal'€' p~s.t~ brl{lat de 2 ,ochiud de; lan\,; tn oc-hiul !.antu lui r)liJlJJ't;re p~c1.O'''l'l~ul!.'llic ~ffi piJ.'iwl.!ll. pic_i.oru~m;e:re {din. ,grupul de 6, pidol'u~e m~d)se glflJ,Peazi 5, blllcle (c'<I]a rindul 1) i

de ~. di:,hI ul·l. de laj:',t; ~ dch Ide b.n~:


_itlnll'1 rnic Tn mmillto;JIl"{I

a,

*.

* '*
*

intoalJ'ceJ"oe. Be conHm.lj medelul cu l'epet~rea de ,J ol'~ ~ rindu]u.i :21;i 0' da1til a r~ndulti 3,,, i
I

·1 och~uri de hu"!~; ]picie'fui mile 'in si. doi~ ].eaJp~cip'rl:l~:mali'e dln grupul d,e 5: .3 ocltinn;i d,e Ian] ~ ~e Sii;l'~ peste 1 pici()1'1lI~ mare ,!jit ~n ,p~dol"!J~ul Urll'WtlOil' se cr()~etea2;i}, 1 'fiicior'u i\i mie ; 4: 'Ci'ch1uride la.n~ • Sie' Sail':e peste 1. pii::i'om, ~a:m din acel~l g'rllp ~i hl cchiul d,e la-nt dln.~ $ipi,doFlJ~ul rnlc urmilitor se gl'1,llpead 5 'in.l!<!,le'. 2 oclllul'.i de [ant: seSffre pfl'SU! br']da de 2 ()cbhll'I de .lao1,; 5p[ctot'1J!lE! mid sub urmlitre

pic:ia,ruiul

mara

(uHimuJI

din. gn!.pul

die ~5),

_,

lu.luL B. 1 " Ipiclortl~ mit' 1:1'1 iJJ do]lea, ,0ehl d h'l hln~ul de blibli; tile 1 piciol"ll~ mte i:n 1.11'rnutoarele

Se CT01jleLeaJzi'i un lan:t ({'loCI)(\le ba~ llEj~~., dln1:[-un mull::iplu de~ lEi oclliurl d,e hn"l"~ plus 2 ,oc:hiul.'l de ]an.t pentru completa:rea. mode-

OC'h,itu'l de Ia;nt ; I 'pic~ol·!.l¥ rule in ,ochiul urmiitilL' i 3 oc:hhn1 de ran'!;.; sit! sarepeste 2 ocbiurl din lant,uI de baza ~i in oehlul lU1l16l:o,1" se Icrollietea;A ], ])ic~(n:u~mic; 4 .ochiILU'.'i, d.e lSin'~~ tl,llgrtlp (,h~'5, w,lcle In och'iul, urmtillor i 2 I:l,tl~iuri de lant; s,e~are 'pest~ 2 oclliuri din lantul de b::rz:a; dte Ipi:ciorull' mle in ur:rlllato:arele 3 ocbhliri dln la~:'I'~u.lde b<llz~ Be' :repiiltil. de Ia 101 ~i se 'l:e'lm~nA rfndtJl cu Ip[d.~:rUii .mie In ocllilJl de" rn.a:r,giin~!il ,00 4 od.rluri· de ian t pent1'1:l intoarc:~'. R. 2: 51! ct(l~e'mazi ct~e 1 p~c'iovu~ d ub11::1~n pici'Ol"U!tele 'mid dIll. dnd.ul 'Precedent:; ? oct! l\lrI de 1ant. se~sarre:p~sJe Igl'upui chl!''bucl~~i :in ?I':idude 4 ,aclliuri d.e lan~ se crQ,~~itu!.z& pllCic:u'U!li: 1 m:ic:; J! ochi de lafl~ ; !JI pici.Ql"L:]§emad in: bdda

2 0(:h1111:'i de I~nt : 2 eehlurl d~hll.l~ ,; se sare peslie 2 orhhu'i ~lin Iantul de b[i11i: in u.rmi terul 0(:11l. ~'~IiI1:'U'Pe<;l'?;a 5, lnI,e,ie; 4

'lio:!(:re.le 5 pi,cia.I.'U!jE! d.uble- ale rlndului PlIOOBdi!:n~ Be l'epetti. de la ]a. ,t s~t~rmlna. rinduJ en 'I. p~oii:u'u!iemi~i pesub 3p:i:clQij.1.rj.e duble dill r:indul pr~e!1!chl'L ~[ ell 01 oc:b.fu.l'l d.'e h!lll~pentru jllioarrere. . Se fep~ti r-il'lduliLi!l' .2 ~]-;1.

*.

'* *

Modelul 143
Ele C)'o!'j:evec)71i un 'l~n~ ('rind)1 de ba:l~q Ie-jeri din tr-nn multlplu d,e 10 '0011 iuri de lan't,;plulS [u1\d.

,2 ochiur!i. de ]an~ pentru ICj}!l1PlI~tal'ea mode11. 1 ':' Ipici,or'I.1~, mlc in l1!1 dcU€'u oehl ~U'n. 1.a'l'l,t:ul de ba.t:a: 1 p~,dol'U§ mle ~[n ochlul 'Ul:"miitar; 3 ochi\lri de Ian t j,se sare peste :I oclliud din lantul debaxi ~ in. oehlul tlrr.nAlol" SEl cr~ete'azi 1 ph::ioru, mare". 2 m::hiurt de bln~ ~~.1 'p].dol"'lI~m.al"e '; :3 ocllhn'j, ,de lant '; (:!,e safe peste :3 ochbJl'i din lantul de bazii; cite 1 pi.lciol'U:} ruk 10 ul."mittoa:reJie '2' ochi:uri

**

*.

*'

~.

d~a:Il~ ~. .

*. 1S'e". .

:(U~

riga IHtt'

iI~

~ ~.'ct:~'u:1:] _de. ]~rtt,: fOe ~ '~.l.p~s~~t'\ lp,:~~llJr-:~1i ~a~: Ii p~t~MU~~- ,rnan. in hl:~da de :2 OCnlUl'l d~ la.n ~~ ;1 .ochluri ~de la.n\.~.,SIfl, sa-l1! .p:~~e_ ] p~clOl"~~ fill'l;ll.e: '!Ii .p'~b~; ,1Il p~cl!O:m!J .~.~~" m _~l"m~tQ~ul Rido:~;~ li!\~ 'CfOJi'e.~~a. Jl_p~cl.oru~r_m~?, se. ]"flpoefi tIDe~a!,. la '. ~l ~6 t~~I1a~md~l. eu j! pi:~i~~~. rnl(a~l _'( . ~c-hlun .d~ ],ant .p~:ntT'" ~ndJ1:a~p.1'~d,etJit; pe.5~e.]~~O~lIi~~!(: !.If din gJ7upulld~ 5 ;pw,ciorll~~ marl d~ hm~::. ~e: loate. pes~e b~~c),a 4 OClllUrl de lan~;.,1 pl~C.lOd.e - ~ . . 1hrw(la urm.Umii(,\~ de II 9ch1ul'i die re~e'~d!e la La l'i~.s;e~erm1:nl cd 3 ochiurl die' Uain~,i p~do:ru~ dublu ~i1 J :pje~Ol~~!.ll~icih~ maFgi!l_,e~li ~u :3: .•Mhiu~i .d~ ~ .~~.tQarcer~:.R. ·tI.:; 1 '.oil"ll~ m~re
d~!iI cl'f.ldill' p'l}oo~de{riti '1. ocilliu_ri . .3;

.'siQl"1lli§. ~tc . lU:

~, into~r<:efe, n, _2;, S~ cm~e~~a~..1 _


.p~~.m"~[,

d'~Ia tot ~l .~~~i~c~aru:\j~~~cl ~~'.1.Del'll ,~~. pu~de.c m.~!ig,~n~d~n

**

d:Ulh:J:!jie! aJe.rinduflli p:rerede:n~ ~t eLl .1 oc.b[ d'e' ~.<lint 'P(l!.nltu ]'n·ooaro~e. . Se(l~p~[t.. :rinilutH(!!2----:'l.

Modlehd. 1.4.
Se .CTg~e;re~~iIi n lan~ (rind) de oa,z[ reiel~, u ('Untr-ufi mtl1ti'P~u de 9 ,6chhrrlde ntn'~, plus:

*_

_!.

2 ochh:id de l~n.~ petlttUcompleta1'8a


lU]1I.'IL

mot~e-

C[~.e :llp~q:J.CI1"lJrilim1C

t.n

PJ~i~'Ll~~

Mi-

1) ~.

~~lhf

.i 1'fi

'* *'

'W;u~ on\i"

~~ D)

Qin~

IQ1.e ~

de .2
It?i!~~

w~nii~

T!il;~e,

ell ant. 3' ocll;i'lLld de lant:' s~sar~ ~tebrid,a


;

~UJld.~.b~luj"-¢ ie'-" mmglu.e


3:ocl.l:i,uri

tind1iJl )Jire-

. B. J.; CHe. L' p~cio:~ mtc~n. fiec-are ,ain :pr[me],~ 5 ot~hilli'i ale .~an1!ulbi ~e. b~~ti;'[~iJ. aI, ~a!ie]ea: 'LI1';hi .Sl!1! c.ro!iiete~_ij.1 plC~OJ.'tI"ii'. [IlIIC:! 4: ochilWi de ~<ln~ ca~,e se~ncbl!d in cere, :~n-s:p~td~,piclJllr\,lil,~hJ.:i. mile, eu 1 ochi, alnnecat. In. ~~st cere segl'npeatZa ,pill [;a!;<l. .liucl"u],yj~ ~E!: la driNlpt~]ase[~a : [ piclJlrl!:!iD?j~, .ill ph;:lOlrll:~ ma:rl(l['ledA1S, J[ pidiOru~ msre, [plcl.oil'u!i.d~blu , ]j oelli. d~]"nt ~ satn toar:ce lucFIJI poe do!;; in prlmlill[l~dQ:ru$' mic (.di!l p:~'iWJJl1li @.cb.ial ,101~j.

de: ~ :o.~l:dudde lan:t~i pes.W iLpio'lO!"I!l!ii lU1c 1 C[~CliGM!l! m:ic :tn mmatoOl1l'~le ~. plcloali!!

~ulnJide baz&)'S~ f;ace 1 plC:l~rtl~!mD:a~e ~. serevin.e~e 'fili~a .;, 1 Qd!i de lan~,; ], oclrlalun1i!cat

1 ftci,~~
,('Ie- '"

[mini lir~~e Ir.i d:~

, :mare: 3 !;lenin!' de lan~'; sa S<lJ~'~ ru~ . role .Se. fepeUi. (I!t!: 'i-a ~i ~e~ermlnfi l!'IluluiclIJI 2 pidm."I!~;e mari i~ ]:a,ntu~ de ma:rg,ine !i[ clu3 o.cbiul'l de la:n~ ~Im.tl"u )fn"toa:rcerE!'. )l. 5," . .2 ~ci.dor~l~emllir,~ }Il
~~m:iom!ibj lilfUlire deIT:Hl'tll'me din l"mdu[ ]:::Il;ecr::~ dlBllt; '4oc]}iud. de lant : se sali'l'i!pe.$~Lil'1 ~c~.Qrn~m!Ul!i! !lip<es:t:e 1 pic)oru~ mie; '~n mJt:o,rul )Jiicio.l·U~ mh~ SI:! c.ro~eteiazd JL pklO:n!~ ~ie '; 4o'thi:L!I,ri de ]<II~~,;, .~~ s<LTle p~le 1 pi,(1jdrl1r~ ic' ~l p~;te. i pi~jiQl'ru; ffij<l;rE! ; II'IL brUia m d:L'! '12 o~ihhJ!~'[ dl~ ];a:nt ~e' cl.'Oi!iei:ea,~ 5, picioru\!i12 marl ·SIII re.pel1i de .]a ).;l :+: !Iii s:e~e:rm):m1i dndul 00 ll: ,P:id.o:ru~ m.arj In hU1t!ul de~al'-

~ic ~ III .aUpak~:l~a ?chi di~, brld,a ecl'.tlUIJ. de lal1'~ iI. I'~:rJii3,u~.m prece[]ent [;it!' Jl.picioIUIl rmlJe, 2 ochlur'l de brn~

la.IJ!~~ SIl! :Ear'e~ste

*'

lejef,. • pi!]!>; nlt:Jde~'i t'Unr ~te

=-.
~1i:Itl'ep~ciOi!,l1~ul . d.liblu '!i~ lantuJ! ~ <lInterj~~ ; . 4. p.iJCio.iI:!l~edub1e in. ace~r 0li:I'(f.~ ,3 .. '!loebj~~ de' 1al'll' fll 1 oatil. alune,ca;t q~e in<lhh:i:e. .l~co:ulj J 4, pldQ"u~e d1il,b~e 'in iace1~:i~:le; .~.IJ~Ufl de -r 1;m~ I\!:i 1 odli al1unecat mcmG.'epic(JI1iJlj 1 p~(lio~ dublu,. 1 p~~~a~lJJ~ m~e,. 1.pici~J,U~ mare(:'eaus !iii 1 p].ci.onl~' rnk m~j.e ,~~ul .fo:r.mfa:ld pJ:imiUil [f].f!itiv; ·dJte. • mij.fr!mli;t.a~vele 8 oebl\ud di;n~~D~!U!l oc},!iul ·uT:.mJiUor se Icro!ie:teaz.a . Ii rr1hl. ~i !I~oahiu~¥ de. lam~ c~ s~ inc.hi[n.' ~l\'C: tn'

ochl'~'l ,rila:tqti
iJ¥'l
.~

*.

J,a,n,\ ;

de

g)tnJe·~ii.CiU B. :lIi' = '(fjt;e

u:::hhU'l

bazi] .~

:Jl ocih~ de [<ln~ p:~ab'"u l.n ~o~o~~e. lli-i.ciQ~u(J:n1I~Ci tn oole 3:piciOiru~e m~w dlTlr.[(:u:'h.dF.ece~ent; $:: 7 ocltlud d~ 1,1Ii!:lf:s~ .saTe_p~.l~br1da ,O!eoi oclili.ur.i de l,a.n~,

5pie:i!QrY~~ m,a[l:l ~. ti!ldulu~ pl'eood:ent S'~: l)e.p£i~ d~' [01. la ~i se~~:l:m!]n~: :d:!'ldll.lll ell :. fl' ~i'Uf;~ de ~an~; :se saJ['I~ ;It p.~eior1!J1l!imit ~ o'itl2: 1 pk~Ol'IJ)§im1e In u'ltimeig :3 pieioru~e 'mari

!pffi~iI'!~ .. mj~ ~i.brida \I,n:natQar~ (!'l~e1 plj ~{l'~!,!!'nk [ntl~ picloru~ din gl'lllpm ~le

~*

*.

In

*.

spaoo].e plC1:n['U!iw:ui ;miccu

(jln -~f.lJd~l~.en.t.'!iit 9111 :n "c!l]' de lan~' pefib\,g .~Moa:~t~,.R:. :'i!': C~~e Jlp.iC'iom~ mk in primE!'],!! :2 p~c.i.Qr!l~em.ici di:n_['lnd~] p;rec~del:'JJt ~ ::I o6h!;ul'.i d~ la:Qt :se sU~pes'h! 1. :p.i.clOl'u!f Dl~C~. Fq ai. p.jI'Uiu!~e~ gch:i din :mijloem.1! btklel. 'd1l ii' ocl:llhtri de lan~ ;S~cro~e~~'lza lp1dkiu~. llIJatte, .~ oci]Mu:ri de' jOlIl~ :!ii~ -1 (:(tCiQliUi!j' mare:

'*

,ae<rc $Ie; gru:peaz~ pe l:ata],lilct'glw. de].a clteapt.:li la: 'lSti~a : 1 pici:or~ mic pil'~CYtl1~rniUe ",eCI.1;llS, :npic1o;MJlma~, 1 picloill'u$ d.ub~u;.1 oeM de ~an:~~i 1 p¢W wU!l;ecat' :lieiP.~in:d.e; ;~:le
j. ],

] ocltiruuned3t.

ltn..

a cebi\l,ri
erte 1.

de lant :. !5i1l!s<r~.pe~~ 1. pl:c~oru*nd.c: la ~i~e t;~ri~ 2' pi.{liQfi~'i'!! :mici. In 1!:!ltim:~le .2p~-

*.. .iL·rncru~

pidoJ'llii
ell

ri~i S.e tepeti a.e]a

mic tn.

I1T.:i:rlii1 toawcl~ ~ ,~~m~~~

.* *

p~ooul ·mdijvu~llli anter~Q~;,1 oclrl de 1~_fL~1 ~ 1 ocill alU1li~Mt fro.::bidep.iicool iw1.we 1iil1:I:im.ul pje[oru~: dillblu ~~[J.!l'.i~l1~ -oelli .de,. ~~-i 4, pi~ 'cfi}ru~e d!l!~bleill ~:B$'l. 'QerCj a oCl'uU1'l ~d~J~n~ I~j 1 ~i ;ru.u.t).ecat caR mcm.d!epi,coul ;1i.PJi_eu~., r;(]$~ duble· .h). ~~[ ;cerc; .~ ,ocll:hlll'll d.e ,];anl !j:l J1 ~chl al1iJJlie~~~'ce .~~.cllide pii.ooulj. 1 pi~-' Qw;tIl; dubl1i.i 1 p.kl~o:riUi~ ma:l"E1!., l p,ic:~~~ ·lmi~

'9Iocl]:l,ur~i d~ R.an~;pe:n'tru ~ntc.Oaif'~eI"~. R. 2: ~ 1 pk:lI.oru!jimlt:! :[, ~U\ pieeu (ildj;wcw m.ot1vu1;ui) din ptecerh!!,nt:; :B. oclIillr.i de ~an~.i: Ip~cioru~ mi~ in :p'l,ccul u_rmatol" Se ~epetl kI. la se te:r:mln.irtndul cu. 4 loemur] de :~@nt.,1 - _'J.'.U!Ill dublu in picou] dIn d.reapta. aI ul!.Wn,_ ,.m.citirv ~ eu 1 oelli de

31 oehiurl lanttdui de D'a!zi: 4: ochiuri de llant pen~ margine ~ 1 ,ocI-Iialunecat in p~com ultirnuluim'otfv ,i. cu mie :[n urmAtoa~el'~

'Cel de-al dp·ilea. moth,,· Ia :ii se te:r.mini rindul

t.edus .~:i 1 plcioru,

role tndtid

*' ell. ;:W'epeta.1 d.e :].a * Se die piCiof'IJ"f


j

ool'coul' £OII1ldnil:.

me

rID!

de

* * ....
f,indu:dle 1

*'

lant -pentrtl iitto~ete.


Se:repli!ti

fl· 3.

mare Ul'ma'wr (Un. ac:e1a!il dnd ~i. l:pic,ioru" m.ate m brit1~ u:r~toa~e de 3. ochiuri dln ·.,8~e-1 ]:a~I rind Se Tep~tlldie: 1a ~a, ,i.s~ te.l'= m;inli -rinduh ell ~rpilip-[orll¥!' mM.!: ill ot:h~,lll de margine din. rindul 3 $i co ,3 ocblurl de, ItliPI~. penh'u. in1bQa~oete. 'R.. 6.~ 1 p'iC[orui m8!l':e:m: al clloli.1e.a,:p,lici'i.n"U~ w'a.re rlli.n rtnd.1IJ} p-I.·eced.ent ~ 1 plcifQf'~ mare ,in oehiul de lan~;' 1. pi~ ciom'f mare in "IILlt!fUl mle: 1 pffi.cior:lJ~ mare in. ochri.liJ11 dla' ] _ . ci:W 1. pi~~Ol!"Uli m;;n:;'e m u:r~ matom"el:il!' 3 pjd!oirU$~ :l,l1aii:i al.' rinduluil ,p:r"e~ Iceden:t' Serepeti d.e lil b, :tii sa tar-mm.a r-1hrllJUll eu 1 JP~cioru~,-maro in illltimul picioru, mare'. 1 pkiorulj- mare .bl ocbilul d€!'mar',gine ,1 lOll 1 u[!hl doe 'lan:t panku, ~ntdffl'Ge:rie. Se, 1.'\epeta .i1111.cllw·iile' .2F-5.

din I"ln:clul 3'j 1 ,pktor:Uij;:m:ate

in pidol.Cll~.ur

*.

*' -* *

*.

MOGe!ul 1.45
Se' IUm'e3za. b:t d.oui culo.ri: A. ,iB, (v~, p!an~H 1). Se Cl\Olie,maza un riIl.cl '~.e bazl lej:et (Jin.~ 'U--UfJL 'muiltl:plu d:e ,6 ochitLti ,de ~ant plus ~ od!)h,gip!:fllt;ru QOID]#l,et<maa m'o~1.elulu~,. RmdulL
~eCl1tA: in euil!.o.ar-eaJ thldix)Ul I .. 'ft.. I (,egjlollfea 40.)~: I JlklOl'~ din ,at c'lncii1ea o~w. al la)D!. • i~ p.:li In cantiooalr.i! in flee-are aeh~. ~e lan~, I~tm .1 :picic;lI'!l~.mare pb:IA ]a termm.,area dn: I~ntw ~ 1 de lan~p~n_ttru 11'Ji.tQ_C::jal:ia, R. 2: '" CS.ts it piaiOrtt~ID_io tn. fieca'l"e< piclDJro, ll'IM-e din r!nd.ul preQede:nt III se 'te1':mini C!1l.l Q cc:1tiu~l de lla:Il'~ ~ inWal'a!re. If 3::~ 1 p:i'Ciio~u,

de

b8~ se

pm.a.

oem.

Se luc!fIeaczi ~n GO'ua. cll101"i: A.' !l~' Bi tv. ,pIWlijia. 1»" Sill 'cro~~el'.lz4' un r'ind d~ b<lcz! le:~e:l"dint;p..;~ ._m.1!1ltiplu de' [2 o~hi:ur.i d!e lan~,. plus .2 '()ahUlf~ penb'u 'oomp,letarea mod.clruui. RiI'I!dnl de baz~" ~e execu't~ in ,c:ulolBl'ea rtndului 1. :R~ iJ,. (cu!IDnreo, A) :::1 pic.lor~ micfn al cllo~.;.. le~ oem din. rmdul ,de ha.z!i; .2' ,ocltiud El'l;. la!~t i sa saf·e pe-ste 2 oc:m,U:rl din 'l~nt,1iJl d~ hi'i2A. ~ 1 :p;iclo"[fll~mlc in oCMwutmi\lioli' ~ 11

:mic In

~a ····~mlc d_in. r1nOi,ulpreeed,nt ~ 30 .:d ,de lanlt:; se sm.-,e peste 3 :ptciw;~e' :mid:': 1 JlicioJ'll~ mw in. p:i'eiol: urt.ul ummw:r ~ 3 ~iutl de lMil; 1 .Pll.eiorol} m:a.l'e in. pleioirulj.,n ~lC 'UfjllttWr -:-3 iQcb1'l;lrI de lao} .
1

apo~. se'uneSocu2~, pimOru_lfE! ma<r.i.net~r.mi~ nate in picl.o\E'u,ul we ,urmator (4 pici~orll~ lllMl: unJ.te) i 1 oclrl d.e. 1~n:~; 1 'P~MU din ;S oclrlW"l de Lmt:: S: .ocmud d.e' ~M~ SAl! prlnd ouun P'h~io!l"u~mlc d.e pk:oul anteriQl': ,alt~ 3.' nChiur'l de tant S.e1 piiDid CU, 1 piclow~ Wlilc de 'aoelqii piCou. ~li wt, ,oci» alun~t seprind in o®iul d,e lan\ care ,ilL 'Unit 'cru'e 4 Pcic:iiolE'Ur+e mari; 5 ocldur'i -de- .l.ant;, ,Se $lfU'e pestetn·.~(l!l. de 3: oclUud" 1 pilciOl"l.lll' mate ~b.r1da .m:m~> to~ d.e 3 oclli.uri Se repel! de la. la Ijl se' tel"D:lhli, F~l!)duil, cu. :2: ,oohb!ui ~ 1aut ~j C11 1 oclli ait.tl!n.:eCl3!t in .ochb.J1 demal1'gine;, 11..5 (,cU!OM>M! A) :. 3 ,ochiur.l de lant :;1 pi.c'i.o:r1Il~, :ttl.me In ~da d,e 2 o~1 d~n:tindu1. f!1:'E!cedent; 1 och'i de· ~flln~; 1 piclortl~, mic in al doiJ,l?a pWou;, 1 ocl1il d,e l;m~ ~ .Pli!'!iit:e brida de, 5oehiuri, a rlncll.~Ui prooooefi~, :r:.e crOiji~ teazii: 1 picioruli!' malle· In.. blida de, S cehiUt'l

1Il pK:.,wil'lU~ e 10 '\U'1"P1l00M pielQI!l"~. w S.e ~e-petA de ta Ia ,l sE!t~ni rindm eu : 1 pieio!l',U§D1!I.,c:; 3 ocli:~Uidde hmt j, 1 pici.ol'~ male inpicl!Wll!j.ulm~ de m~me. B. 4, ~cg])nll~ea B~:: 2 o'Cm1ilrl i'3!e lrutt ~ in pcimftlpicklil'u$mic din. rindul preeedel'll.t-se Cl"O,lftd r2: p"ld.olf:Uljl€l Dlar-i .. ~erMinate care,

**

*.

p],cio:rll~ mie f.n ochl:u[ urrnoito,r; 2: o~hlu.rl ilJe lan~ ; s!! sar;epesie 2 'oclihlid dinlen.t;ul de bad :l Ipiiciorl.l~ 'mic ~]loclrlul trrmator Se f'epeU· deIa Ia 00 termmar:mdUL eu ; 1 pilctoI'u~mlc:; 2 cichiuri de lant ; Se :nre peste 2 lochWri ,din: b!lIJl'~l.llde b~za !ii, :5i1! ·c:tQ~etli!ad. 1pkiloru.ij: mId In. ciclrlw di1! margine. . . ,R, ,3 >(euItoOire~~I; :2: piic[oi:u{je' .mar! m br'icla d~ 2 oc~i~~ d'i!! din. 'r'in,dlw PI'ooe,.. dent; 1 oclii de lant; se ,~iU'ti! peSte: 1 p~d.o~il mi'e ,t 2 bu~; IpiclQ~, mlc ill bride. ,de 2'o.oclli1;ni de· !oo,~,dhi grup ;' 2 oclliu.rl, de lant;

~aDt; se sate p~te 2 (lchiu-rl ~ .. m odi:llul de hm.;urmator 00. gl'u;peaz-a de; 4, Q;ri ,cite 2. lJll!c'le' (1 jeteu" se mtr:oduc;:e (!TQ!j:~a ~i s~ Sc.(i~e 10 buela" 1 jeteu, se introdU;iCe c;ro~e'ta Ii] _~e 5CC1am a dou,iii, bucla. ,Iii 1. je!beU se tr,.ge p.rinooate bucl,el~ aflate pI:! ,er(l~i!lltil:', desparpi1.ie tniN eta Ic;lU 2 oC'hluri de lant;, 1. oehi de lant : Sf! ~ri:!. peste 2 ochl.lu·l d:!:nlan~l de ba:zl i-m
l

~ch!.de

.* *~i

~*.

* 1~'

*.

* '*

'*

:fI.l!!jIe! s.E!' Cl'(I~eteaM 2 P.'iciOt'u~e' mard i 1Il oth:L de' lan~ ~ se saI',Ei p~ste 1 piclioX'U, mie: Se :r.ep~ta de 1ft 1ft :!}:l se ,mnm..narmdul en 2 pici.oJ:'Uf~ .marl ]ti br_i,da de .2 ocbiuri d~ lant. 1 p[cio.1'!i1j ma.l'~ m. ·p.iJC:,iorU~lllmic.: demit."gitJ,e ~i mi. 5 ochiurf deJ;ant pent;rllll bito<U'cra:l"e. R. 3: In pldnru~u1. m!.l'e' de ~:In:e din. rln.i

cuI grnp:u1m}: 2 oclliud d'fl lanl:; 1 piclQrWi ~~:cc in ul'iWitcat·e-~ bI'ml1. de 2' ochiuri de lan:1am..aocl~J Sl1ipl: 1neW die let j, ss sru-e peste 2' b.ucl'e ~i p~ste 1 pici~ mie j, :m. br.id.a. 'u-vmiltoa:l'\e! d,e 2' 1idc:.I1.iur~, d'e I~u~'~~h:lL~e I!: piicio=

Ipicl.oll:'ull

ill brtda

urn:mw.'ne

(la mijl!1l1-

nnci

'*

*~

'98

. .-

'

, sl

d~ ~recedent .si!!: ct'O!jietead ,2 bucle" 2 oehiuJri de Jjro'~ ,[ 2 bU~le;* sa s;~re'p~te :a. ~'ic1o~ ,~ man~ I och1 de Ian ~ i!jl~,pe$te IP1C1Ol'1'1~ ~iD;, 2 o~~j de ~~; ,l~i~io'r":lli,mk, hl pi,. pinr11l1j!ul rnH;:ur~,~tQr;; 2 o;~hlU:r,L. li.? lan~,;, ~ D ]lic;lO,ru§ nIle _~n :P,<cro1:_lIDflu1 tn_l;C .urmiwi':; I, ?clu de lartt; t;e sal'~ "p~~ 2, p1~~ru!ieDl<I'l"_1 i "in, ocliiu] de. lant dmtt€ c'~l~ 4. ,PlClIoiU!,iemar'i din rin:d:ul p:rnced.eni: SI~ gru_peamde ~ orl _Ciite .2: bUCle despir~U)e'.mue au cite 2 ochhni de laml~,((m.1<'1 rm~ul l) Be, ~e'pe~ d~ la Jo .. ,[ s~ te_r,~lni.rlndul eu II ochi de _laut. 2 irlude, ,2 ,ocl11urlde tant" :2, 'buclE'!. 1 ,ocbi. _de
I~~

R., :2 l(cmdoa.l'e~B): 30chiul'if de lant ,(prl:[[I;u1 p:icii.o:i:\l1~) sub ochiu]J, d~ !ant; din :rmdu1 i p:recede:n t seC1'O~ef,eaM. 2pidotu,e ma~i; sa ~8iI'ep;esb~'I piicialru~rule, 3 odltud de la.n:~ ~:ilplcl.oir1lll!,i mh::_: sub 0 chi U], de ]aDt S!:! GrO!iet~ 2 ~pid.orUijie marl; 1 p.k:h)I'U'l',l are-in m piciofU!jlUi mic \lIl'IDitor;: 2 pl:.cior~ema:ri sub

*.

uluipI'emilllnt. _ R., :4 (culllareQ A) :~, oem de1an~ :, 1 pkio1 riII,§ miciD piO:iDI'1)lI!iu]J. d;~b1,u d~'mW'gi~~; i W1Uud d,ehm~_; 1. :p:kilOf11.i!,~ nne to. brlda. de g a~iud de )ant ~ 1 ,oi!hide 1811\ ; sa- ~a1'e. peste 2- 'b1il.de' ~$ pesile' 1 p1cior-Q<'ji mii.c i 2 - ,pidOli.'ll~e'

, 1 pic.i:.oruJij, cllublu in ~aT.ltwde marglil1e

(v.

~I

:2 iu~ hi'd'e.

"

de]

,Iii

@ti

.eta, age ~ite

din mijloC"ul ·ct:okrr4, bucle g,l'upate 51:! la Ia 'lfl se te:Fml1'la rindul en 1 pJ,cl.oru, miC' .~flI ]an·1W1· de mat-g~fie ~~ eu 1 D~hl;de ]Mil p~,niWli:l fntoiiucel'e.R:.. 5 ~ 1 p~c:w:ru§ ~c .mplcior~.!Jl mi~d~ -flult,gln,.~:i!ll_"r.m~ dWIU p'roo~den:t; .2 'QchlUFl de lan:t: 1 pieioI~ :mle m_p.idoFIl~1l1m:k): uii'1l1atoI";' I: och'i ,de . _ ': se s.u-e pes:le 2 piciotu1ie ma.r:i; -tn O(). . d,e lan', mntr-e oele 4 p.l:.cioil"Ul\iei marl se gl'llpeui de 4 ori leUe.:2 bucle despm:~ne '~ntr~ ele ',eu cite ,2' oc:hiul'i de l.ant I(C3 la fmd.ld 1); 1 ~. de laut .peste 2 p~ckirll~e m.ar~ ~i miPi,tiol'1WlI:l mi..;: u:ttna.t.ol' sl!! ~o~teazi 1 p:bioru~
repeta. de

$a bride: u,l'Dlat<Q~e';; 1 0(:111de lm:II~; se Sate' p~te 1 P!CWli'lI~mie §l :2'buclCi:j 1 :pldioru, mle In. bl"ida de 2 oclliuri ,tie lant lllrmil;oo!lre; .2' '~uride Jant ; 1 plcior!LI~role i.n u_rmitoana.

5~Poe'.ste

ma,:t'l :rn 'bdda

1 .. ~clort:UJwe;; p

utmi float"l!l! ~ I oclrl de lant ':

2 pic~oru\ie maJl~i

se

oehlul llIh'mi!iOOI' S~ r,f!peti de- l~ 101 ~i sa 'W1ntini rind.ttl ell 1 p.[cioru_, ma~ .in pl'c:ioru!Julwe de margin~ .. B. 3,(eulO<i'i!Ij:sa A)I: 1 ochi d,e- ]a!Ill~;, -:2' pi-, eW!I:>lIllie miel in 2' pic:lorll~e mar'i dln dndul pecedel:\lt: i acbi, de 130:1-; ',lie siH\e pe-ste .Jl p~clol!'U~mare; intli.u:hlcindu~se ,cr~@m, in brida de ,3 -ochiuri de larn1 din tDlduU 1 !Ie Cl'O:'9eteazo1 1 picio'rU~ ULte; 1 ,oclrl. de lan\, sitrindpm;te Ipicior~, m.a:I'e'; :1 plcl~ mr~c illn. piclo:ru~ul !!n<U',e: urmiit« Se I\e;peta ,die. ~a la ~1. se ten'tUni rinid.ul 00. :2 pi.cionJJ'ic wicl .. !lLI.w~e 2:piciol"u~e mliail'i W:e I:'mdului,

*.

"*

** *

*-.

p':i:'eceile:n:t

R. iii l(.euIoo:re1l! C),::- Sochiur..i:de lan\ ; se sara pes,te 1.Picl.oMliF. rule dhI, ~~Ii!~ul. p;t"ell;edent: ~ se C1Io~e'teiUii2piciorlJ~e 'lLl'iiarrI sub oc.hi:w de

**
*

*.

lall\; 1 p.icloIU~, mare ~o plicio~ mie coo!,letat dtn. ri.nd.1IIl 1; ;2 pio;j()nIl,e .marl -sub cehial de hln, urmiillcrr'; 1 ,ochi de l~n~ i :~e salle' .p~.te 1 ~i~!i ,,!Die., 3 'C(\ll:~uri l~~ de
!,it lpiClor~ mie ;, 2 pICl{!,l'U~,e'm.ad 5111 ocldu], b de larn:t St'2 repeta dela Ia ~i sa terminl ICU 1 ptci.O!I~ millie in p1doru~u1 mic de

*.

**

n\,

i1

die de Se

lIJ:m:litorul pkioJI'U~. mic 812 'rL'?p0ti della l!l ~i Sill term;i;M.rlnd:ul I!iil 2 oc::hluri de lant ~i lp'ie~~, .m.i.c in pid01"lJ~ul we de mar,gine. Se ~epetl 1r~nd~rlle 2-5.

m'ic:!' 2 o_Cblud ;

de llm~:

*.

1 pilclo:I'Uij: mic

'in

m.atgine. B-. is (c:uJI.oare-a .Al:: 1 'ochw d,e looi; 1 pi": ciOl"Wl' .miC in lantul ~,!!, mar,gin.e' 81 tindulu1 pncede'Dt; 1 Ci~blde lan1 :r.! sare pest_e .1 ,pie[Ol'U~ mare ; lp1cl.oi1.l~ mie '[n p.iC:iGIUiUl m,:a:re u:rmilt,tor ,; 3 ocl1illrl de lent; Ire S:Bre pe-:rte 1 pido:_~ mara i ]_ p:~cio'n:JI~ mole In pid manii; ] oelli de, ]a:ot;: s,e. S'~ pr:ste I r~i mare ;, '!!iii! c:~teazl 1. piciar-iUi!j@c 10«:'0-

ducmd ,c.Q.~eta ~n bli'idj;! de 3 ocltlu;r.~ de 1mt dinnI1ldl.l] 3 S;e i d,~,la la i$f se! termdnA dndUl,cu L: ~ioruli mic Inpid,iOliulful

*.

est« ~

'CU,- ~ : .~

mare de m Be repe,

I '.

e.a[ -windului. precedent" ~ind~Fltl,e'2~Ei',. '

ii)l' le_ce:I:fUt; _, de

!lint i
ijloIO~'

~este
UJ.·_

iant

Se: 'poate lucra. ell t~l ~aiUmal. muUe (:u101'!l (v. p!anJija, l). . S~ ero~ete-aJ~ un l.an~ (lind),. de baz~. l'~ Jar, dintrl.UD. :multiplu de 16, ochiiuri.de! lant., ,phis -.2 ,ocmll],ri de: ~.aIli; pen.uu. C!QEPi?w;lCea. IrtIl;l_&J)lI.I1uL . B. 1. (cu).oa~ea Al' ; 1. plciorOl mice in. tll do.ii.~ ,lea. (l;(!bi din lMi.tJ;ll ~I.Jl,) de: b<Wi ; 1 ocbi

Modelul 14;8
6e exec!Ji~ in dOuii ,cul:od :.A ~
1).

n ('V. p.lan~aJ

de lanti~e

l; 1 nd,ull
(l

ido-

satlf:. peste 1 ochi din ~an\ul de iI~: lpicloruil! ink se cro~etead .lin 'ochlul lIrmt\mr: 3, ochiur,~ de 1ant; --,se sare peste :1

*.

10C,hi,

~ul

:~ de Imar-

1 ,olihl dltJi 'lMW! de haztl.:, 1 p:iClOl'U!,i-

din lantu1 debaz~: 1 pi<dol"u:i m,ic in Ill!!'m,ito·rj1 (lcbi de' lal1t;, se sa·'

ee'le.
'[In-

CIMinI u.nnitol[' Se 're:peb1 d,e la :]a. ~i se -~rmina rindul c:u 1 pickl'I'U~.mile in ocltl,U} de II'li<ll('gil1e!,.

*.

'* *

bl

Sf! cro~et~az:a In ,C'ulomea A m:J!, la.n~,'CI.'·m,!:l.) de' b.ls· .. ,di.n.ll'-t!o multlp]u a,~8 ochiuri de lan:~j I ochiuri de lant, pell:trt1 comp]et~a mm:1.elulm. B. 1 '(faOOmCIJi M: ]l p'Icl, .mic. to --.011 doU~a. ochi din lantul de barzi 5 cchiu:d de l{l!n;t; se save peSte 3 ,0cbiJ1llri din ]antJ,Il de b<aizil~.1 :p:idoru!ji ml.c: .in o.ahbJ:1U';r:matar Be :repetA. de la Iii iji s~termin~ rindul en 41·ochiuri ~:hl!' la"i1:~pentl:'u. in:klar,ce're. B., 2:: 51! cm!iet'eaz~ .1 pid.oji"u, m)Jc' in bi'~idade 5 ,c;ehiu;ride loot din 'r1nd'Ul ptecedenf:, 3 cchiu'd d,e lruIt; Se sare peste. 1 piclooo!j :mie t 1 piciorufl' dc ]01. bdd;a, lUtI'l5teR,e Sl~ro:pe~ die la

* "*

*.

*.

*'

1 PlcjQJ,'U1ji mar~'e tn ,pi'r;liof,U,li[ mic!· de m:'arr~ g~n~ al ttll:d!ub:.!i ,PI'0ceiden.1t:. R, .3 (,cuEo!lli'!il~. B) 'i 3 oeblm-l de !ant;· 2 pici,oru~e, maIi sub' ochiw de kiJl,,; 1, pmtOl'U~' mie in br'1da, de 3· oclIiuti dip rkldtll p'rec'e~ dent; ,S pliciortl~!l milL'jj 'in brida urmiitoa~ S-e repetA dE! Ie. Ia ili se tremkli!. rl.nclul cu. 3 picio'r'u!l~ mad ~n].wrl!tul de margrneii 4 O(l.h'iurl de' Ian] pentrtI iritoaroere. Do 4 ~ 1 picto:rlll,i m.ar'it bl. al doilea pido:ru§ mare d~q firid,ul pMc~ent:: ], lor::bi' ]Mlt~: Ipicio,i'tl!, !!nare In picio11l~ul u:rmator ;,_ 1 ochl de]anl ;, 1 picloru::i' role In u!!'ml!:tm;u~,. p1cior~ mie i 1. oe.h.i iiI!! Ian l;, in lI.Il'miMoarrele 5 picjoru~e :m~ri 51'! c:ro~e'leai' ,oUe 1 pi~ior~mar-e desp<k1iirt eu cne 1 oelli de lam .(5 picioFufI'e 'n1La:ri ~j 4

la

:ii

* !~l

till!

t<erm:luli rinc!Iul

'ell 1 q_chl··cie

lan'

. mie ln lan\ul de margh'l.e


pen tru hr:l.toa:L'CCl'e.

~i 4. ,ecltiud de l~t

**

Se re:pe:L&:r~ll~turlle 2-19"

"*.

ae

ciortl~, roar.f.e: 5 echlurr de lanl: se sa/[Ie p~~te' lpicioru~ mar,e ~ 1 pidoru,. mi:o in' urmat(l(t"Ul piciO'.rul; matle Sa repeta de Ia ]a =ii,i .SIi!~ -termini' ell ~:m::hh.n;i de lant. IpicioI'u!l'

daru~ :rnare; 1 :p.~do:r'u~ m~c ifi mmitlorul

dul preceden:t,;' :$ 5, ochl.url de tant; ae !iifWli!: :p~t.e Ipicio:ru!j mare lpiicio!m~ mfa ,i 1 'pij•

Qcbil.rri die lallt) Be repel:.":l, de 1<1 1<1 ~:i se tenni.n~ dnd'lll ~u3 'piiciol"Ui!l: maric.m 'IIlltimele 3 p~do:r.u!f!~ d.esp'a:l:~i~te:[n we ele C1:1l cit~ ~, CI~hi de la.nt. B. [5 (,euloailca A)I: 5 ochlu:ri de lant;· Ipi~ e:io:,uii ,m&e ~.n '<I], d.o-ilea pic.ic:I'U!ji m<n'~ dh') rtn-

*.

*'

Se cm~~teaz~ un lanl, (rInd) de baUI .J.i!jl!!I!, .multlplu. de 7ochimt'l ele lant, phI~ 5 oehlu ri de 1ant pen tru c-omple1.'a:r>eOll modslulu).. . R. 1 .(CU1t1'311ll<l A): 1 pic:ioruii maa:e ';[n. al clne-Uea: oci':Iiidin laniUI (rIl'Idu]) de baza; sal':€! pes:te' .2 ochiuri ~iin oehiul 1I11'mli.tor 51! ,{ilruplllSz6 '1 :pic.ior!J~e mad: ~ :sare pes.:te Z oehiud dliuJ.a.n~111 de baza ~ cite :1 pilcigru!l m~a;l~in uonAtoal'ele 2: ochiurl ,Ser.epe<tA de 1....:;:la: i:i se tel.;.mioil rlndul eli '~~te 1 pi.. c:iorll:§'m:are' '[~ 'll1,timI!1:1e .2 ocl'ld1JI.'~ a~el.an.~,uIu! de baza, H. 2 '(~J.i)iI:reil B): 3 oc.hiurI: de lafi~ : 1 pldom\i :m~f,e hl al doU.ea, pidol'uij Ilill.FE! dilli r,illd.w p'Iec~delllt. se salle' peste· 3: plciotU'i1!;

,se lucrea'zii (,v. p1an~a 1).

in

dl.Jll ~ !'l8U

mal mulLe

ICU

lad

oi ntr-tI(n

*~

*.

pi-

*.

*-

i1'Ddulp['\ec.e~;ent.:; *'5 Q,ebi~[], ~h~,]an,\ ~ se .s-are ~te 1, pl(1oru~m,are;: Jl pic.iol'U'i'vmic 1npicio-ruiiJ:lJm.R]'e urm!ltm:; 5 QclUurl d~ 1.ant: -lie S;~11l I?'es~e 1 pi,¢lorru,intare , lpidorn§ 'Milc ~~ 1 p~lOl'Ul\lmilfie;, $i.e' CTo!i~~eazA 1 piciorWjim:ic j'l) Plci~f~!il,d lJlail'~ ul:'lllAwr iSe repeta d,e. ]:a I~ ii se le:nn~:o;i1 l'ind.t,Ll •. C'Ll 1 P]c:iOll'lJ~

mk;, ~n hrida ~e 5 ,o-chi'Ui.:i ~ lent ce urmea'Za 51!! c:roijiet,ea:ui. d ] picloru~ mic*,. Se' l:t!peta, de ],a, 19. se termini dndul cu 1 pidol'u!i m~c'tll ]an~l d'li! :m.a'r~ine. R. 7' (e,ul(lla.ren B), = 2, O.cbh.lrl de' ian~;, 4 p1cioru~e ma:fi hl b:r1da de 3 ochiutl i'!l~ ]an.~ dh) :r]ndul p1'et:Ecle-n t: 1 picio'I'I.1Jji mlc in. bdda urmlUoare j 5picioru¥! ma1't tnuH'lila t(l~fe-a brldll Be r~p'Ui de Ia la i!lIi s>!! t~rmi.u& .r.indul eu m picio:rliJlf m.arr.t;l lIn ]?~,c.im-u:~cil :mit:: de MargiJ:u;!'~;i 3, oChlud de: Ian 1 pen t1'U In't:oareere. :8.. 8: 1 piciolI'l\Il,m,al'E! in picioTU!iYl de mM"i~Jne ,011rlndub.ti pr~erl!ent:, 1 ooh], de lan\; ] pid.orul} mie in pr1mul plclo~lI.~: mic: 1 odh[ de [alIi ;:5 piciot'u{j.~ maf~ desplfl~i~~ eu 1 ochll de Iarn:t '~n lu;mi:toarele: ~ pid.o~ l'uljie'mari din dndul precedent r(c'He 1 p~ciprn, in i1ecsire p~ciaru!;i . Ill. ci.te 1 oeld de l~nJ intr~ eleo). 5e :r,epet:il!. e la d ~a se ter,minl rlniju] ~ ei~ 1 ,p,idor:'IJJ!jl mare :in ultbne]e _ P'~clOfU!ie mati; desp~r.1ite 'cu cite ~ 'ochi, d'e lafll i:nlR ele. :R.. 9 "cQlo~l'eil, A),:, 1 CI'CW de Jant : 1 picioI'I;!~, mtc in p~ctoF.u!j.ul mate de margine cUn lal1~;, se sare peste 1 p.idol'Ufi

1'lliU'!! in lan~ul de m:arg.ine !it 1 'ocbli.de lant p,l!nt~u :inoo'al'eel"e. G.. 16:: 1 pido.fUii mle tn pliJc;iol"u~:ul ate de Olm,'gine i, m :3 :oc~urI d~

'* * ,it

,'Ill 1i,n~m"ltO'r. la, mijloc:ulgrUlipru.w. se cJ."Olfe~ te'a.?ii '1 pic.101'u~,e mari ~ se saTeI:leste u:rm~-' toarele :3 pk:io:l'u!;e! mad ale a.cell.1lalj'i gru:p;2plcl.olru~e m:al'l :~rnu,rm.il.toar.ele 2 pliCk,rUljie ,matI S~ ~repeta de Ia la Sfil' telrmma 'rlndul C11 1 pid.o:rll~ man in. ultlmul pi.c!iOTU!I: mare 1I1lrindul,m p.r~ede:nt ~\i eli ~ pi.cio:r~!il mare in Iantul d!!ffi ma,l'gine. Se repe:1;li mereu rindu] 2 schimb'ir!'lu-:se Cl,IilClarl,'e--a la :fle~arllE'~hld.

marl din

gropul de 'I

pl:cl.Ol'U~e !it In piclOlru-

*" ,~

*.

NJodeluJ 150
(v. plan,;B 1).

**

Se~tuCl'eazJ1l, (:1J trei sau

],~101.~ mults

'Cijl0cl

* *~

ochi pinj. ],a tel~min,al'ea.rIJ1Lduhjj se Cl:o!jrele:a:>A ,cae .n picioru, rr.UI:rQ; 1. oeM de lant peJ;l,trlJ inloarcere. &. 2: Be' r,oieteaztt erte 1 - pjd~ :l'lJ~. :rrdc[n fiecaie pidol"U:r m.arll!' din tindu'l
I

3 ochiud de larn~ pentru completat'ea modelului. :r{., I '(cut®!o:l'ea Alii lpiaiol'u1j m.U·e; ~:El.al cinci!ea ochi d].Il liln~ul de' baz-li.; fit fi.ecare

. Se C1'O!ieteazA '1.1:11 bmt (rind) de bad lei~r, . d~rntr'-ul'l .W!Ult:]p]ll d.£1"~ Ocill,l.n:i dli!' :l.1I1~j plus

precede:n t.

**

*.

3: oc:ruuri de lant : 1 p~~ In al d.oilea pimQ~u!i mic din dlldol precedent: se cNl'iieteazli 1 pki~ marei!ltroducl:n.,el cl:o,t;ta pe $uh ,piciOl:U!f1li1 ma~e dlll rUldu1 1" pe fa,a. l.ucru.brl.. de ~ cl.rl2'apta [a s_tinga, Iii lIlliJ in::Ugind, (:l'o~et,a, 'in p~c1m'il': 3 p'ldoru§e ma:r] j:n titfuJitoalrele 3 pi.cio:rqfe mlcl. (~]'te I ,h.. f}eqare) Be. r-ep~l~ de :la :iF ]8: .'lie' term:inii r'illd.Ul eM .ofe 1 pid,cl'l'u!i mate in ultim,e]e 2 pkllol'U~e' mid ,aTt l·il1dului. prcc:ea,en.t !J1 en 1 ,ocl.1i d;e bnt pe'llft, 3 (cliilhlal'e~D,) ~
I"ir:lOOE!

c'ipl"u~

* ,i

*-

IljD~I!I' mtc

i:o ·f)ecal'e: Plc~oru~nlIar:e dlLl!l w:i!ce~ent. . ',...

IrLi ~nttl~~erre, ~.-:I::

Se: ,~[;o.~~'~~a;zt cit~ 1 - pi(iln.

D. !ii 1[!1l.I!oo:rea (;): :3: och:(un de l<ln~; m.:tte lID J?~clO:t'Ill!i . mru:-~. tn p'r'.ime'ie 13p:iclnru~e

'._

rm,-

~~r.
)1115

l;a !i1 ;5;e'lennl:nli:_:d:ru:lu] cu 1. oclli. de lan~ pen:lm[l1t?atcef13; 11:. 6 •. ~e m~!J<li'ete,a:2:~" ] 'cae, l'1CiQr'l.lt~ ~lC hi fl~l:\ai'e :p.B!c~oJi!Wjim din r[n,o.l)f!
nI.1!L~ceden.t.. _ ~,~rEl:Peti 'l:lndi.'llrile 3""'""0. N'I!jim,~1'tll I(:w'cud],orr t1imine la

p:tiw. G;JIn.rind'lll [l!l'~ce~~nt,~ ~f;l Cf(l~el~a1li 1 plf~iQnll·ma"[epe, sub p~clor\l~u[m_jllre chn "jn.dul 3 fta- raJ rl'ndul 3) Se 'l"~eti de ]~r

*.

~'d~~
l

,fit

~pI,;Elcl~'re<l

c~
~. ~S~

tlee;al"i~I,\1I,

:e 3 ~'m~ : pi-

pgU'

n,~u.-

Se- lucr~f.I~
ij.

C'1,1

fir-e detrei

c:u'],od(v. plan!ia

t p;id,U'!.
~l:'U"~

loU'ut:C!ltP' r.m1l~ ~rup •


:'WtI!f4!

d'intr-ufi n;l1tdtlplu de 6 ,oohitmri de ]ant,. '_R. 1 If!nI!W03l1;~,!I ll ~ :[ pidoI"u~ mare i[l a~ A flOI.l~~,e.a .QC'hi clln. la:Il~1.11d~b;aza: _ :2 ,OCm!,il;il ~12: ]~n~: ,s!1i! sarepeste:~ oc.h'iLtri cUn lan~u] ~~~Il",r: ~n cehlul 1JF.m.::t~Ol' ss e.,o!jJel.eOltlii 1
Sill:

Se cro!j!E!wa~~uo

lan,: (l'1\n.d) de jhaxll lieJe;T' ,

mina

ph::l:®'I"'lllIij ,·marf\~. l~mil'l.~,rtndw

*. Se

C1!l ]

..

la Ill. ~·rnal'e 'tn: ocbiuli


o'e

* lao * *

'lim~u~ !lOOiUiIt

]~OIfe<l:B): 1. od}~ lao~. 1 picioltWi de : tn p~ciol'u~ul m~rE! C2 :m~]'gi.ne dln rlnpI'l1!cei]en.t: ::+: 3 ocMul".i dr~ _]pnt: in ptE mJI:I"e urm,~tOr se !cro.~~teaza t pi.Illie, 3 achiurl de ),iilXlit ~i 3 hucle gru~ 'P'aJte (1 jeleu. se introduce ,t::rO!i~ta_ll:Th p:k_iO,l'1!l~J1a'l m<l!r~' ~~Sie' seoate 100UC1:'1 la '[l::Ialt1m:e~l:mrw]~lj 1 ~U Jietle1Jl,~e int1l:'odllc~ C"['()~etOil. ,a(l~" in I~; JMlom~ ~i se !lpMtea dOlla bucla, 1 aU je;jleu., ~:e' in troi:'luce c)o!j!e'ta. :;It. SlIililOCQ<.lIte celli de .<1; 'tre1.a 'bi!lcli~ ll,l,PQi. el11 lL nou Jie~e1i."! se it 'P[~rl~oat~ biltllrite11l! ~f1li\1t~ pe ~tOrje't) ;, 1 ..

{jiLl!

5, achiuri, d'li!]an,: p:t::.ip:r;Q!,lm a,nl]'I'l ph::1ol'u~1!,ll:mk urml! tQ;f' :, 2: beh:iUl'.~. e lan:t' d S~ ~ep-eea.ae]~ la ',I se.~tmil'lrA l"tn:d1i."!l~u ~ p,iC'].o!l'U!,l1iliiIat,ein Rk~o~u!,iu~mle demoiTgin·e, in:woduQ~ricl. c['«(ifiettl! in. Qahlul ae C1J16!ll'e~ C t .» -.1 -<I, I,!!:~n l"inuu .p:re~u,l,m~ &. 6 (cu~OaTe!l! 9), ~ ,Sle- VIlI.ave-a .gr!)i ea,d n.u se .<l1~tr;am.e luicrul ero~etat hi. C1!llo1i!.re{l"A. in bnlul de ~argj:m:l: din l"indu} pl'e"c.edei:J. t s'e ~1\lJ.\ietearll! ,1 picioru~l\d~iO (,<lFe se ,h~cI'ea~~ :3 oC:hiul'i de ]ian~ :!oilS: bude grllpate-, (ca la rhidul ~" It p]Ci9:ri.l~ m.ruchI. p~doru~,ulmarre llrma:tor. .:3 o[:bi~r~, de ~ant;.~:n p:i.c~61"u!i~1 mal\~ 1I:!nnaool' sa t".l'-6!ie~ea~ 1 p:i,cloru, mk,S ecniurl de ],ant~il :;I Ibude; ] oelli oJe la:rl't, Sere.~ p~t!1 de la *bI" ~l. se :te:mdh~" rillclul eu g och:iud de hint. Jl picio:ru:!lc mie 'in pi(liorll~ul m~r~ de margi:rte~ in trod:l.1ciind cro~~U'! i!;l" in ochi.1!11 de cl!d.oarea A Hi. 7 ·"CUI!!I:<Il'ell! AJ;. 5 ('lehiur] clel:ant tl1lh'oduc'J'n.dcro~~.t<i, ~i .b:'I. (l,cl'iiul de cul,oateo\lJ. [pilclG~'1l! fn pi6iQtI]~:ul mie all:in(!lu;~u~. ,proo!2¢!~nt: ,'2 (lebi':ur~, de. ~~n~ Be repeta. de 'Ii! ]ia $ise teT1'!ljJ.ll~r.~lmj!u1. eu ] pldoFI];~ -mare in piciarf;1lJ~uil mio, de ma:u:g:ine .. R •.8 (clIlb:lllOsa 'e) ~ Be tlrage· oltilJlc'l~ .~ dupa l!'l!nPli aem.arg~ll!e din dndul p~ce~ern't ~i s~ 1Cl:'!'J.:;;d~ zi Ipid.OT:t:I!j a mie; :3 ooh:li1iri delan\~. :3: buclr: in p:~ciQm!iuJl mle de mali'!3!ine; 1 ochi d~ l<'1Jlt;. lpid.QI"u!ij mle :r.n p~dQru~uil m'!.Ti!! ll,r.ma.w17:. 30cl1hl'!:'i de~arlit j tnurmat>ol'tllpiC1.Ol'U!l' ,marrE! se ~l'\O~eteaml pjdorti,ij ml~,. ,3 !)c~i,urlde Isn] ~~3 'bude .[fUp'de. Se, D~peti de la la ijl se tennini dil.dlll. cu3 ochiuri 4.~ lim.'~j '1 piiil.oru!,; rule if! p:k:~.o~~Ii] maF~ th:

* ],
*

*"

",.

""

'!

'*

*'

*.

**

m~

*.

E.*"

'*

**

*.

margine, intrQd.ulc)m:Jid c~@~td;a ~~ m oehiu~ dl'!: _c,.,tllo.trea. AD.. 9' ~cu1QI'li~ea .A).: D: p~¢io:r:l]!\i ·~~l;hlPt.-

'*
-

ICj:ol'u~,ul 11'11<: mi!ltg~ne;. 5, ocihiud. de lr1n~.: de 1 Pl~ciOMJ~ mare In pjdOl\iIJJ!,\uW. .mic 'tl'fmitor dinf]!r1Idu]pt',~ced!!ifIt : ,2 oc:'hiuri d~ ~a:n~ Se repet~ de la !<.I S!e·te~:i.I~rind1i,ll1
('1.11

hQ~; :c
~®II"

ql1l

,~~ din

.i 'Pl~

ltc.iocr:u~ ro:ru~lii

~t8'

de :la

il!\':eL~ 3' :l!el?eM,


'd~b;! ~

'lip

:lid ale"
~~pelil-

dl'ldiiJih.d.~cede])!t. . . .3 ~~l!Iloliirrl!!:El! Seai]une~~ m [lClj;t t:npl~ A):: , 'm;~c de m~l'gi:ni~; 5 ocfbiuI'i de la:n,t j. $.'e' (]]'~~(ltea:za '[p.i.ciort:l~ ma~]n .iflI] dO!!~e!l ptG'iol,"ul;! ic' dln. r.indul p'l:{'ceden t m QGMuri d~ 1an~, 1 pi ~ mare ~m, pk~orY.~'u.l r.tlifl !'1~~.litrrt iSle r~. ~e ]01. *]01 '~i se t~:r:.. l1rI~~. Iin~l1Jl 'cU 1 p:iciorn~ mare in pidorij !}u1 cnn:,,~ d,e ma:rgin~. R" 4j(c,tjd~ate.a C)! 1 or:ld. de 1i!II'lt ;. 1 pi,din .. , mic :[n pic']ol''Itl$ul.m~~<e de.oargim!al 'I'i'U'Irece~lr~nt; *30ehimi d.e lan\~; in pictonl:~l]llii'l~l;rI! .u:r.m:lU!lr'~e ccl'Osebea:l1i :r. pic,i.{I!I'U~, rni~, :3 DeMur] de lant !i~:I bucle gru pal~ (ca. ]Q MJildul Z) ~ 1 olihi Im~t ~ U p:id(l]:u~ m ic. ~n. ,pi(;:io'l:u~l.1]_OHlrtl urlr(a~.ol' S:e ~'peta de llll !jl se~E'l'mi~ l"Indul C1l1 1 plC',i!Oru~, m ie>m "[OIitiJ tlJl:i de margine. R. 5: I(crnlo"!rea A): [ picl()i[u~IJ'Ikl 1ft piero1iiUi~lul mit:: ~e margine ~] rtndul\Li,' pl'~ecl~nt :

·lp:i:.ciol['u~ mktn

*.

i!OrU!jimie 'fu':! pici,DrtI;&ul mare~§,~peta die ]01 1011 ~i s~tlllftn~:r:!ii


~<lil:il

**
~l

pi.eiorl.1~ma'l"e

* *' ~~.
tn

*.

pldQJ:ItJJ~I..nJ

trllC de

mar-

gin~,

d~ margira~ aJ

SL:!'

t~pet~ :~Jl'Idjllu:]],e :2~9',

.*2'

*.

*'

cu]o:rl :(v, 'p1l1l1liia. I). dUnh'lo,un mu1tlp']u

Se lll1cr--ealxa

CiU UI'(l

in, d,Q'1IiIli,Saill m:ai rutiHe


d~

rS~ ,'cro~e~~aza un de

2 oct!]uti ¢I'e lant lllJlllli • R. 1 ~mdolli~£:<1 .A.)~·1 'picl.om:v mle in iil!~. cl(li1~~ Qohi. dio la.n~l (~ind'u~) d~ 'ba:z!l,; ,rtch,iul'l d:e Jflnt. se "s~~ pe~te 2 ocn11,ll,r] d~n

1J' ocMurl die la;n~. plus pe!'1:Wll oomp"letatr.eiOl. m,qaJl~

l<!:~t (rind)

oo;z.l ]~jet,

*_:2

ia:fI'~1!ll dill! ba?li • lplcij,o'nli!/m.lcln

*~:'I" *

a~

*.

~w S~ ~p'et~ de lai l~ iiisetem:'!in~ 1'1",,:'Iu1 ciI. [ p,Jcioru~;roic 'irll ocbiu1 de m<lr~].ne. B. 2 l(cllli~O!lilr!ii'1l! H,): ::I QChiud de lan~; .:1:.pic~o~,e!mad tn. Irr.kJa de 2 ot:h~ud de' lant dhi TiI"Uitu_] pl"oIi:Qedellt Siei~pLfta tie 'le.. la ~f sllltemilni rrn:dul en 1 p~ctOfu~mamril' 1:0 pi,aiO'"rll~1[I1 mie .di;ema'1",gine.

*.

*"

o~1']J~1lII]lIlrml-

*'

101

---------

---

-- ---

--

rtnd1.tl :pree,_ede:nt;
rll§ rrpc in
peste ,4 ,p:' .
.s;

R. :11 '(~Qlirea A) 'i 1 oelli de' ~a'U)ti 1 pidor~~ mle' ill pic~orufU1,mat"e de m.argine dill
m~d;
.

'Dliq
~BI,

2 ochiuri de]ant;; se-safe


se'm'iOi.!ilte~.

Fapicio~ului mie din~uJ ll) ail I'~ :pe~ d,e 1a tal se tenni-a:a dndul eu 1 pidol"U~,m.k: :Inpid,of1J§U1.de .ntargineiilU Ilj;n~ duJ1lrl, precooef.lJt. Se .r,epl!!'tll. rfndu.rilli! ,21,lS,. Se po art!! ~!iet~ co a:~4 Elulori,' <lstf:el; nnd'nrll'E! f<ira SO"~ 'm cUe '0 ,cl.Ilom-e flecarre {cu:tmi .m<l~ tnChiSe:)!At, :rind wile c,u 50', in aceea,l euloare (maid~s<:hislf).,

* *,i

lih~'r di.lJ.:ke,. 2 P.Ilpe I(d~,u~

*.,

1 piclo ..,

J11:p~ciOt"il~,1illll11c ll~.m.at,Gt S'I![~p.~m, d~ ta, se _'llerminl!i, rifidll:l eu lpic]orlli m;l.c' ~ttpici.orn_~ul m.i~ de margine, Se l!:~pettar'indUlr'Ue ,2---5. Sepoaw, Cl"C\)~eta eu mal muHO! cu1ori. 0 v'M'1mlt4 - de c:ombinaFlEl a C1!lIlorilor J!Oatte.n ~ 1'1ndudle 2 ,!f'i 3 eu 0 euloaee, rmdurlle 4 'il S en '0 aJ:,t~, ouloaTi!!!~aifai milii de"parte. .

* * '!li

*.

Modelul 154
Se 11l1crn'adi in dO'Ili!i crn:.a~~(v. pl~2). Se ,oro~etei!lza, n la.nt (il"md' de haa! lejef, u ,d:in'k'-un multiplu de '9' 'Dchiuri de lant, plU!i 3 ,o-ahiUl'~ d'e lant pen:tm c,Om:pletarea mod~ lului .. B. I. (m!a'area, AJ'; 1 piciorU§mare' in 811 3 (lchiud de loot '~5'~ s are :paste :3: ochhld i, '~it~ .~..pi~!Oi1J~ mic .in. ur11'!JltntlFcle 2 ~c~u:r:~;, 3 Od1llLUrl de tant; se satre peste' "3 eehfuel dlR lantul de ba:-~§.;.,Sa cnJ!iet-ead 3, pici,orn,e' :In,ari in od:dul utroil.ttl.r Be liepe~ de la 18. eehtul dem8'l!'glne.
,dOFU!i

Se :Lucte~_zacupa,tn.:! sau mal mulie ,oulad !(v. plan~a ,2:). In. 'CUm,QlIll'ea se tr0lieteazii, un _l1rIl~ (rto.d) A deh:aza leje.r, dintr-un mUl'tiplu. de 12: ocltiuri de lao¥. ;plu.lli2 ,oo.ni:ud de lat'l\ pe.n:tru ClQmple-B. 1 I(cuioale:a; 11): 1 piciOl'u~lmlc in al ,doilee Qclti. din Wl:'~ de' but $Ie sa!fe peste 5 ocbiurl, din, larntulll de bOlzi.·!iii in ocMm 'unnllltor" !!i!~ cro,ete~ 9 pidoFUijiE!! d!!llble: se "~Me ;pes,te 5 oclliIUl'i ~1 :bl ,ocbiul urmit.o:r se 'faCe lpi,cio:ru~ mio Se reprt! d l.a la. ;~i ~etet.minii1 ~~ndul ea lI. pbJio:ru~mie 'in ochhd
1

patrule,!l. '04m dill lantul (rinduJ), de bad:;

ta.m,amodclulu1.

~~. Se'

ter.minii.·' rindUl. 01.:1: 2 -plfcitJrlUllj!emad

*.

* *'
in

*.

**

,de'.m_gine. R" .2 ~~ldolJlir,c\1it): 5 o'cll'iur'i de tant,: 1 . plcl!ofUi'il dublu bi" pi'cior.u~Wl mte de mal'S'ini1! i ,1,1 ocbiu.1"i de la.n,; se sa-r€! peste 4: pic.illru:~ in aJl c!iinc.ilea,piei:ol'Uijl du.blu {mijl.oeuJi. grupWY!l d,e 9 :piCi,orUie) ~ ,4 oohluri de ]mt\:; SI!\!! sa1~~

* din diuhle

:r'lnd.1JJlpreood,en,t

'j

1 picioli'u~ mw

1 piciorll.~' maTe se ci!'o,~teaz~p;este oe1e 2 picloil'u~efflicl din. r'ind1lJlprnceiis'Ilt in rmdul (lmtul) de bazlI, Ii], 1 pi.oio~, mare ill ut"m,a, celor :2 pj,cio!i.'u!jI!!: mid,jtQ\: :[n l;m\uil dl2bii.7J.! ,3 orlliu1'i de lant i 1 p:id.o.l':iUl, m.a:!:,1;! ~p,br1da de. :3 ochi.ur-i de tant, din nm.cl\U:1:pr,eeeth;!:f.lt; se sars peste grupul d~ 3, pi.cioru¥! marl ~.:i In· liiemtia 1 p:ido!i.'u!;i mot:re .Be [lejJ@ti de la la !ill se tennm! rindul eli.:! :3 oclliuri de' [iM'~ 1 pidoru, .1'Win 11:1brmaJ de 3 odU1Ill't de lmt (Ultima din dlldul pre!,cedent) iii CI:!. 1 pici·orlJ.t1l

:mic: 'in P~ctoruiul mare de :mM'gim:l' din r].lIJ:duJl recedent;; 1 p'ld.oNlj! mare in. bricla de' p 3,ocltiuri delant iUtmitoal'~: 3 ochluri ,clI.e lant:. se in.cf!ud!i~ 2 p~ci,ot'u:~emariastfe.I ~

B. 2: !(~u1fiQrea B) i. 1

'Oem de lliant; 1 pi~

4piC'lor.m;e dubl@ (fin aeela~1 ,gI'Up ~ 2 ,P.~~j£l'l~~ dub1ein p]dO\m~.ul m»c iUlEmlitoT Sa: .lrepetii de 18 ]3, ~i setef~ mini rind.u1 cu ,2, pic.iortlte duible in picloru~ ~ul mkl de m,ar:-g;i:m~ .• R. 3, ('~ltd;liI.are3i c;,; ;6 od'J.h.ld d.e lan'~ '; 4 p&~ ,c:lo,ru~eduble 'm. pI'~mu] plckJ,tll~, dublu din. dn.dUl.p~~dent;* 1 :pkio'l"U$mic mpiclo:r~ulmic de d.efmlpra g,rupulu!; 9 pidorU!jie dub~e in ptim.u~,piclo'roili· dublu din, rlnd:ul :p.l"e:'" cedjl!nt Be repeUi. de la lEI ~,is~,ili~,miilLlli -dndlUl eu 5, :p,icloti!l'~ duble In. .picio!I7U!jtdd~ 1'!la1"gine. ~_ _. .'R., 4, '(~'1iI))0I!l1'¢~. .A.),: :l. .ocll'i de: ].ant ~ 1 pwciofq~ m:ic in p1.clo!.'1l~ul, dl1Jb~u de' mati-gine din t:indul pI"E!ced~nt:; 41 oclrlurl ,de~aIll!t ~ s.e sa'f~ peste 4: .Ricio1"u~1f!d.ub1e j, in .ple~oro~u1m:k: se Croifete'az~ ! :pioClom!ie' duble; 40clllurl de

pest~ unniitoar~le

*.

* *'

br:ida

*'

ll~nl~too.l'e

de3

ochiurI de1ant

*.

sa

'CI.',o;.,

*'

*.

**

'mh: lit loo'lIul,demarg]ne. R., 3: (:euJ.N.rea A): 3, ,ocltiUri de ]m;:~,l 1 plclollU!~ matE! in piciar~u.l ,nUe de: margine' din. 'f,bid'ul precedent.;i 3 oc.hlud de lWl'~; cl:te 1 picto:rl.'l!J mlc in urm1itoarrue 2pwdQ\l't!~ .m.aFi!,lneru~li$a:te: 3 ·oCi-'l]l!1I'i lant; 3 !lld~ d!e

d()ru~'e .EarL',~

*. terT:lltin~ibww eu

rWle mad

3 ochiuri ciol'Ull.1i!'mari tn, P]tioru.~inl mie: de ma:rglh:ie. B. 4 (cldo:area .9)1; 1 odllll de' Im\;. 1 pi-

.til S\patiuJ din:tre ~t.(),are[~ Serepeta d~ la Ja

* * :!i1 de lant ~1 :2:pli2

pi-

$1!'

:lant; SIi! s~~ peste 4, picio~~

IW! ~a ::+:: la *ii], '5'e tW.rniinl au Iplc'io:MJ~, .mic tn. pilcioru~;ul d.U:blu de maJlfgl:iii...e. . 8.5 (!!uiIli<1r,ea, D)!: 1 oclli de la.nt : 1 pici(}.. rn~ m:k b':Ipiclo1"llfu] DUe de DUI..rg'1n,e: :in pdmul ]:ijcllWil!i' 'Dublu dh.!, Iiti,d,w :Ptii!c.e~~li"Ji.t se e~e,t~am 9 ,pi.cioN,e duNe i !I.- p~doru~

p~clornli!1'! ,~ se' c1"Oliie~eazi 1 pkio~ mi~ bl urmatotul :plclotu~ dnblu. Se f'i'i!pHa


1:1

pl.d. de

duNe din gru,-

*'

ciom~ :mic ill p:i.ci.oru~. mare de mrll',!im~~ din rlrulul plfeoe".tFen't; :I. ,!p~cloru." mare in brim ,de 3 oclUu:d de]ant din,lr-m.atiil :2 ; a:. ochlu.rl de ~anJ; !lie' lficruci~e.""z~ !: pici'o~e ,maid" astfeI. ,; 1 .picio:ru~ mare peste Oi!le 2 picl.oru,e mi,d din tfud:u13ht bridlii! dlitlJfjndw 2: ~;i1 piclo' ~ :mare II:!. ur:ma ~~O'l' '2 pidofUlje!' mia dln :rindul pr-ecedent (dndul 3) 10 bdda din n:n:dul :2; ,3 ochiuri de lalli': Iplclo:ru~ mare til atle~{lJ$i brld~ din rm.dul.2: j :se sa.re 'peote gr,lL'" pUl de' apido:ru~e marl j, 1 picloru, mare f~

1'02'